jazykový kurz v brightonu

Komentáře

Transkript

jazykový kurz v brightonu
JAZYKOVÝ KURZ V BRIGHTONU
S NÁVŠTĚVOU LONDÝNA A VÝLETEM NA STONEHENGE
3. – 10.10.2015
pro 10 žáků 5. třídy v rámci projektu „Brná ZŠ se učí hravě“
1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE
Odjezd od budovy školy v odpoledních hodinách. Noční přejezd autobusem přes SRN, Belgii, Francii.
2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, CITY
Během noci pokračování v cestě Belgií a Francií do přístavu Calais. Trajekt do Velké Británie do přístavu Dover,
přejezd
do Londýna. Procházka parkem ve čtvrti Greenwich, kde je známá královská observatoř a kudy prochází nultý
poledník. Jízda lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs k mostu Tower Bridge. Přechod slavného zvedacího mostu,
návštěva expozice a procházka po nové skleněné lávce mezi jeho věžemi. Procházka kolem hradu The Tower a
jeho prohlídka (korunovační klenoty, zbrojnice, popraviště a další zajímavosti). Procházka finančním centrem
Londýna – The City (např. Bank of England, Royal Exchange, Stock Exchange). Procházka kolem monumentální
katedrály St. Paul's Cathedral. Přechod Temže po lávce Milénia a procházka po nábřeží Temže s krásnými
výhledy na moderní stavby v City. Odjezd na ubytování do anglických rodin, večeře.
3. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, BEACHY HEAD, PEVENSEY CASTLE
Po snídani výuka v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne procházka po útesech Beachy Head. Překrásné výhledy
na pás křídových útesů známý jako Seven Sisters, procházka po pláži v Birling Gap. Návštěva Pevensey Castle,
kde je dochováno římské opevnění i zbytky normanského hradu. Návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou
noc.
4. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, BATTLE ABBEY, BODIAM CASTLE
Po snídani výuka v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne návštěva míst, kde v r. 1066 zvítězil normanský vévoda
Vilém Dobyvatel nad anglickým vojskem - Battle Abbey. Prohlídka opatství a procházka po bitevní pláni.
Návštěva romantické ruiny vodního hradu Bodiam Castle, postaveného během stoleté války jako obrana proti
možné francouzské invazi. Návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou noc.
5. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, PORTSMOUTH
Po snídani výuka v místní škole (4 x 45 min). Odpolední výlet do Portsmouth. Návštěva a prohlídka vlajkové lodi
admirála Nelsona HMS Victory a zajímavého muzea Royal Naval Museum. Projížďka lodí po přístavu. Možnost
vyhlídky ze Spinnaker Tower a nákupu suvenýrů. Návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou noc.
6. DEN: SALISBURY, STONEHENGE, BRIGHTON
Po snídani odjezd do Salisbury, historického města s krásnou gotickou katedrálou. Prohlídka katedrály, kde je mj.
vystaven originál Velké listiny svobod (Magna Charta - 1215). Přejezd ke Stonehenge, nejznámějšímu
megalitickému monumentu Evropy, jehož stáří je více než 5 OOO let. Odpoledne návrat do Brightonu, procházka
městem a volný čas na pěkné oblázkové pláži. Návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou noc.
7. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER
Po snídani odjezd do centra Londýna. Návštěva slavného muzea voskových figurín Madame Tussauds. Přejezd
metrem do centra a procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace,
Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť
Soho aj. Odpoledne jízda na London Eye (obří kolo postavené v roce 2000 k jubileu milénia - kabina se dostane
až do výše 131 m). Možnost nákupu suvenýrů a v podvečer odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do
francouzského přístavu Calais.
8. DEN: NÁVRAT DO ČR
Návrat do České republiky přes Belgii a SRN s potřebnými zastávkami. Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Podobné dokumenty

Podrobnosti k zájezdu.

Podrobnosti k zájezdu. 6. den: - po snídani výuka v místní škole (4 x 45 minut) - odpoledne výlet do středověkého městečka Canterbury. Prohlídka významné katedrály, jednoho ze skvostů světové gotiky. Procházka po městě, ...

Více

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE 1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE Odjezd od budovy školy v dopoledních hodinách. Přejezd autobusem přes SRN a Belgii s potřebnými zastávkami. 2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, CITY, LONDON EYE Během noci p...

Více

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE 1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE Odjezd od budovy školy v odpoledních hodinách. Přejezd autobusem přes SRN a Belgii s potřebnými zastávkami. 2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, CITY Během noci pokračování v...

Více