Výběrové řízení na obsazení lektora/lektorky českého jazyka a

Komentáře

Transkript

Výběrové řízení na obsazení lektora/lektorky českého jazyka a
Výběrové řízení na obsazení lektora/lektorky českého jazyka a literatury v zahraničí
pro akademický rok 2013/2014
Výzva zájemcům/zájemkyním o působení na nově zřízeném lektorátu českého jazyka a literatury na
vzdělávací instituci ve Španělsku.
Termín pro přihlášení: 31. 10. 2013.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na místo lektora/lektorky
českého jazyka a literatury, který/která bude od letního semestru akademického roku 2013/2014
působit na lektorátu českého jazyka a literatury při níže uvedené vzdělávací instituci:
•
Universidad Complutense de Madrid (http://www.ucm.es/), Madrid, Španělsko
Požadavky:

Podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský nebo doktorský studijní program)
v oboru český jazyk a literatura.

Předpokládá se dobrá znalost španělského jazyka.

Nutná pedagogická praxe na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.

Velkou výhodou je zkušenost s výukou českého jazyka pro cizince, vítána je spolupráce s letními
školami bohemistických studií apod.

Veškeré relevantní zkušenosti je třeba doložit!
Zájemkyně/zájemci zašlou tyto požadované dokumenty:

motivační dopis v českém jazyce,

strukturovaný životopis (v českém jazyce),

kopii VŠ diplomu,

doklady o relevantní pedagogické praxi,

kopii dokladu o vykonané zkoušce z cizího jazyka (není-li součástí státní zkoušky na VŠ).
Žádné ze zaslaných dokumentů nebudou uchazečům/uchazečkám vráceny.
Požadované dokumenty je třeba zaslat nejpozději do 31.10.2013 včetně – rozhoduje otisk
poštovního razítka (nejlépe doporučenou) poštou na adresu: Mgr. Jitka Plecitá, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, a současně také
e-mailem na adresu: [email protected]
MŠMT ČR nenese odpovědnost za odvolání zájmu zahraniční strany o vyslání lektora českého jazyka a literatury,
a to v průběhu tohoto výběrového řízení i v období následujícím.