3 - Vienna Insurance Group

Komentáře

Transkript

3 - Vienna Insurance Group
DVATISÍCE
JISTĚ
24. řádná valná hromada
VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
Vídeň, 29. května 2015
Bod programu
1. Předložení koncernové závěrky za rok 2014 včetně
situační zprávy za koncern, předložení schválené
závěrky za rok 2014 včetně situační zprávy, zprávy
dozorčí rady a zprávy o Corporate Governance
3
Jasná strategie s důrazem na Rakousko a země SVE
Základní pilíře podnikové strategie
Základní činnost
pojišťovnictví
Strategie více značek
Multikanálový odbyt
Konzervativní umisťování
Lokální podnikaní
4
VIG – Value Inspired Growth
Za 25 let z Rakouska na 25 trhů střední a východní Evropy
Pojistné
Pojistné
1,0
9,1
mld. EUR
mld. EUR
Zisk
Zisk
76
518
mil. EUR
mil. EUR
Pracovníci
Pracovníci
5.451
23.360
Společnosti
Společnosti
2
~50
1989
2014
5
Špičkové postavení na trzích Rakouska a zemí SVE
PŘEDNÍ
POJIŠŤOVATEL
Vynikající pozice na trzích Rakouska a zemí SVE
Č. 1
TOP 3
TOP 5
TOP 10
Rakousko
Bulharsko
Polsko
Maďarsko
Česká republika
Ukrajina
Chorvatsko
Bosna
a Hercegovina
Slovensko
Albánie
Srbsko
Rumunsko
Gruzie
Makedonie
Zdroj: lokální zprávy o trhu, databáze za 4. čtvrtletí 2014 s výjimkou Slovenska (údaje za 3. čtvrtletí 2014)
Stěžejní trhy
Další trhy VIG
6
Podíl na trhu
VIG jasnou jedničkou na stěžejních trzích
20%
Tržní podíl podle pojistného v %
18%
18,9%
17,5%
17,3%
17,9%
17,7%
18,5%
VIG
16%
14%
12%
Italská konkurence
10%
Rakouská konkurence
Německá konkurence
8%
6%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
* Stěžejní trhy: Rakousko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina, Maďarsko; údaje za rok 2014
Konkurence – údaje za 3. čtvrtletí 2014
7
S jasnou strategií k úspěchu
KONZERVATIVNÍ UMISŤOVÁNÍ
Míra Solvency I VIG
celkem
31.1 mld. EUR*
> 200%
Obligace
71,0%
Půjčky
10,0%
Nemovitosti
6,3%
Depozitní pohledávky/Pohledávky
na účtech a pokladniční hotovost
6,0%
Akcie
3,6%
Podíly
3,1%
83%
obligací s ratingem AAA, AA, A
* Bez investičního a indexového životního pojištění včetně platebních prostředků; (číslo v závorkách zodpovídá podílu v procentech)
8
S jasnou strategií k úspěchu
STRATEGIE VÍCERO ZNAČEK
9
S jasnou strategií k úspěchu
MULTIKANÁLOVÝ ODBYT
Široká diverzifikace různých
distribučních metod
Rakousko
Česká rep.
Slovensko
Rychlá reakce na změny
zákaznických preferenci v odbytu
Polsko
Rumunsko
Ostatní trhy
Obchodní služba/Exluzivní agenti
Makléři/Agenti
Banky
Jiní
Péče o nově vzniklou střední třídu
Strategické partnerství
s ERSTE GROUP od roku 2008
10
S jasnou strategií k úspěchu
LOKÁLNÍ PODNIKÁNÍ
11
Plochá hierarchie
ŠTÍHLÝ HOLDING
● Posílení lokálního podnikání
● Corporate Governance
žádná hierarchická úroveň mezi
lokálním výkonným představenstvem
a představenstvem holdingu
● Poměr holdingu a lokálních
pracovníků 1:100
etc.
Předpoklad ziskového růstu na malých trzích
Employer of Choice
Employer of Choice
VIG Corporate University:
Programy v oblasti
Leadership & Management
13
VIENNA INSURANCE GROUP…
POHLED NA ROKY 2014/2015
Rating
Vstup na trh
Akvizice
Opatření
Nízké úroky
Obligace
Ocenění
Výsledek koncernu
a aktuality
14
Rating
Standard & Poor's
opět potvrdil rating
VIG
je nadále
podnik
s nejlepším
ratingem
v ATX
VIG
A+
se stabilním
výhledem
● “Capital adequacy is excellent,
exceeding the benchmark for the AAA
rating”
● “VIG will sustain its very strong competitive
position in Austria and its leading market
position in CEE”
Výňatek ze zveřejněné ratingové zprávy z 31. července 2014
15
Vstup na trh
Završení koupě pojišťovny Donaris
Moldávie pokryta jako poslední země SVE
25.
ZEMĚ
16
Akvizice (završené)
VIG pevně zakotvena ve 25 zemích
PL
Fúze (životní pojišťovny)
HU
17
Rumunsko: Akční plán prokázal účinnost
Zisk před zdaněním
Přijatá opatření
v mil. EUR
20
● Další restrukturalizace portfolia
produktů
● Zastavení produktu Employment
Benefit (Životní)
● Stálé zvyšování průměrného
pojistného pro motorová vozidla
● Řízení nákladů
● Nasazení Group Task Force
6,1
0
-20
-40
-60
-80
-100
-98,7
-120
2013
2014
18
Itálie: Akční plán prokázal účinnost
Přijatá opatření
Personální úpravy
v managementu v Itálii
Povolání manažéra pro sanaci
Restrukturalizace odbytové sítě
Pokračující sanace portfolia
produktů; mimořádně
konzervativní politika tvorby rezerv
Posílení identifikace a
zabraňování podvodům
Stálé zvyšování pojistného
(ukončení spolupráce s 202
agenturami)
Snížení pravomoci k
poskytování rabatů
Posílení interní likvidatury;
výměna externích likvidátorů
19
Kmenové pojistné v Itálii
v mil. EUR
-76,7%
121
IT
28
31.12.2013
31.12.2014
20
Prostředí s nízkými úroky
& zaručená úroková míra
21
Výzva (vývoj úrokové míry centrálních bank)
do roku 1998 diskontní sazba, poté repo sazba (v %)
Nejnižší úročení za posledních 190 let
Zdroje: Rakouská národní banka, ECB
1824
2014
22
EIOPA Stress Test
„Japonský scénář“
Včetně VIG
34,1%
35
30
25,7%
25,7%
25
nízkých úroků v
20
15
12,6%
důsledku stagnace
10
5
Dlouhotrvající fáze
1,8%
hospodářství
0
<50%
50-99%
100-149%
150-199%
>200%
Stress Test: Core: (Unweighted) Distribution of pre-stress SCR ratios
● VIG se na základě míry solvability umístila v
horním středu top 30 pojišťovacích koncernů a
● společnosti VIG obstály ve všech testovaných
stresových scénářích (včetně „japonského“)
VIG je dobře
připravená!
23
VIENNA INSURANCE GROUP
Výzvy prostředí s nízkými úroky pro životní pojištění
• Zaručená úroková míra:
Jedinečnost pojišťovny
• Dlouhodobé konzervativní umisťování a dobrý
Asset Liability Management jako nutný
předpoklad
• Vhodně složené portfolio v rozpětí mezi
zaručenou úrokovou mírou a produktem životního
pojištění (pojištění rizika, investiční a indexové
životní pojištění)
24
Životní pojištění
Vývoj kmene, počet smluv
Pojištění rizika
Tradiční důchodové pojištění
a kapitálové pojištění
1.432.641
+28,3%
1.838.340
2.889.527
-2,9%
2.806.178
Investiční a indexové životní pojištění
1.598.967
Stav k 31.12.2013
+16,0%
1.854.370
Stav k 31.12.2014
Rozdíly ze zaokrouhlení
25
Obligace 2015
VIG:
Úspěšná emise dluhopisů posílila kapitálovou strukturu
Úročení p.a.
3,75
pevně na 11 let
400
mil. EUR
Splatnost
31 let
Zpětný odkup
- 1. tranše hybridních dluhopisů z roku 2008 a
- v roce 2005 vydaných podřízených dluhopisů na roky 2005–2022
26
Ocenění za rok 2014
Vybrané příklady
PL
…oceněny certifikátem
„Company worth recommendation“ za
profesionální řízení společnosti, inovativní
distribuční metody a výraznou orientaci na
klienty.
SK
AT
… získala jako jeden ze
dvou podniků cenu
Slovak Gold Exclusive a
…obdržela potřetí Recommender Award v kategorii
„Bankopojištění“ za lojálnost vůči klientům i za
jejich spokojenost.
...v rámci„Zlatého
hřebu“ 4 ocenění za
komunikační projekty.
27
Ocenění za rok 2014
Vybrané příklady
V rámci „Zlaté koruny “
získala Kooperativa 7 z celkově 9
cen, zbývající 2 připadly PČS.
Kooperativa je 6.
nejobdivovanějším
podnikem v České
republice a na 1. místě
v oblasti finančnictví.
CZ
HU
RO
Romanian Insurance Market Awards Gala
Omniasig podruhé vyhlášena „Pojišťovnou roku“
v neživotním pojištění.
Asirom získal zvláštní cenu „Trofeul” za zásluhy o
pojistný trh.
Pojišťovny Union a Vienna
Life oceněny v soutěži o
„Nejlepší investiční fond
2014“ finančního poradce
MoneyMoon.
28
KONCERNOVÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2014
VIENNA INSURANCE GROUP…
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚDAJE ZA ROK 2014
Objem pojistného
9,1 mld. EUR (-0,8%)
• Po očištění o vliv měnových kurzů +0,9%
Combined Ratio
Combined Ratio sníženo na velmi dobrých 96,7% (-3,9 proc. bodu)
Zisk před zdaněním
518 mil. EUR (+46,0%)
• Zisk po zdanění a odečtení menšinových podílů 367 mil. EUR (+56,5%)
Výsledek na akcii
Výsledek na akcii 2,75 EUR
• Nárůst o 75 %
Návrh dividendy*
Zvýšení dividendy na akcii o 10 centů na 1,40 EUR
* Za podmínky souhlasu příslušných grémií
30
PŘIJATÉ POJISTNÉ
Faktory ovlivňující vývoj pojistného
v mil. EUR
9.219
277
9.146
Organický růst
Objem
pojistného 2014
-159
74
-169
-96
Objem
pojistného 2013
Rozdíly ze zaokrouhlení
Vlivy měnových
kurzů
Krátkodobé
jednorázově
placené pojistné
v Polsku
Donau - Itálie
Prvotní konsolidace společností
Vienna Life
(Maďarsko),
Skandia (Polsko)
32
Pojistné
Předepsané pojistné podle obchodních oblastí, IFRS, v mil. EUR
+0,9%
Růst pojistného po očištění
o vliv měnových kurzů
-0,8%
9.219 9.146
-1,3%
-0,1%
4.618 4.560
…navzdory
● optimalizačním opatřením
v Itálii
● vlivům měnových kurzů
4.202 4.199
● snížení jednorázově
placeného pojištění s
nízkou marží v Polsku
-2,9%
398
Neživotní/Úrazové
2013
Životní
386
Zdravotní
VIG
2014
Rozdíly ze zaokrouhlení
33
Pojistné
Předepsané pojistné podle regionů, IFRS, v mil. EUR
STABILNÍ VÝŠE
9,1 mld. EUR
“Ostatní trhy”
opět potěšitelně rostly
-0,8%
+0,1%
9.219 9.146
4.074 4.077
-4,5%
1.762 1.683
+8,9%
-9,5%
-2,4%
745
727
1.142 1.034
-6,1%
362
Rakousko
2013
Česká
republika
Slovensko
Polsko
1.062 1.156
340
Rumunsko
Ostatní trhy*
VIG
2014
* AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, MD (k 31. 12. 2014), MK, RS, TR, UA
34
SVE
Motor růstu 2014
Pobaltí +23%
Výrazný růst po celá léta
Předepsané pojistné Ostatní trhy SVE
v mil. EUR
+26%
740
+36%
799
810
872
Maďarsko+11%
641
Albánie +41%
2011
2012
2013
2014
2014
očištěno o
měnové vlivy
Makedonie +24%
Bulharsko
Životní pojištění
+18%
35
Úspěšná spolupráce s Erste Group
Výrazný růst v zemích SVE již po léta
Potěšitelný vývoj “Sparkassen
Versicherung” v zemích SVE
Pojistné v mil. EUR
+15,3%
617
535
CZ
SK
AT
HU
RO
HR
2010
2014
PCS (CZ), PSLSP (SK), ESB (HU), BCR Životní (RO), ESO (HR)
36
Přijaté pojistné
2014 (2013)
Podíl na pojistném podle odvětví
Podíl na pojistném podle regionů*
Rozdíly ze zaokrouhlení
Zdravotní
SVE 51%
4,2%
18,7%
8,0%
3,8%
RO
45,9%
Neživotní/Úrazové
50,1%
PL
CZ
49,9%
Životní
2013:
SK
12,8%
Ostatní trhy *
11,5%
45,6%
4,3%
45,2%
54,8%
Rakousko
Mimo Rakousko
2014
2013:
44,5%
* Bez zohlednění „Centrálních funkcí “ a „Konsolidace“ /
** AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, KO, LT, LV, MD (k 31. 12. 2014), ME, MK, RS, TR, UA
19,3%
11,6%
12,5%
8,1%
4,0%
37
COMBINED RATIO
Combined Ratio
Netto, v %
-3,9 proc. bodu
Výrazné zlepšení
Combined Ratio
Region SVE
93,4%
100,6
98,4
96,8
96,7
2010
2011
2012
96,7
2013
2014
Podíl živelných pohrom tvoří 3,7 proc. bodu
39
ZISK PŘED ZDANĚNÍM
Vliv HETA (bývalá banka Hypo Alpe Adria) na VIG
Odpisy ve výši 79 mil. EUR, s účinkem na EGT ve výši 72 mil. EUR
Podřízené bondy
se zárukou spolkové země Korutany
Senior bondy
se zárukou spolkové země Korutany
~50%
-50%
55
50
28
25
0
2013
1-6 2014
2014
2013
2014
41
Zisk před zdaněním
Podle obchodních odvětví, IFRS, v mil. EUR
Pozitivní ve všech
segmentech
Významné zlepšení výsledku
za rok 2014
+46,0%
518
>100%
355
-39,3%
310
266
54
2013
● opravným
položkám na banku
Hypo Alpe Adria
● měnovým vlivům
● živelným
pohromám
162
Neživotní/Úrazové
…navzdory
+32,6%
36
Životní
47
Zdravotní
VIG
2014
Rozdíly ze zaokrouhlení
42
Zisk před zdaněním
Podle regionů, IFRS, v mil. EUR
Pozitivní ve
všech regionech
Česká republika poprvé předčila Rakousko
Rumunsko: návrat do zóny zisku
Rekordní výsledek v celé řadě zemí
+46,0%
518
355
-27,8%
235
170
-10,1%
198
178
+7,6%
55
59
+9,8%
50
+5,4%
55
49
52
6
VIG
-99
Rakousko
2013 upraveno
Česká republika
Slovensko
Polsko
Rumunsko
Ostatní trhy*
VIG
2014
* AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, MD (k 31. 12. 2014), MK, RS, TR, UA
43
Vývoj v zemích SVE
Výrazný
růst již
po léta
Zisk před zdaněním SVE
Zisk před zdaněním
Ostatní trhy SVE
v mil. EUR
v mil. EUR
+42%
x11
331
268
33
28
271
233
23
3
2011
2012
2013 2014
upraveno
2011
2012
2013 2014
upraveno
44
Zisk před zdaněním
2014 (2013 upraveno)
Podíl na EGT podle obchodního odvětví
Podíl na EGT podle regionu
Zdravotní
Mimo SVE
9,1%
36,1%
31,2%
63,9%
59,7%
Životní
SVE*
Neživotní/Úrazové
2013 (upraveno):
15,1%
74,9%
10,0%
2013 (upraveno):
* AL, BA, BG, CZ, EE, GE, HR, HU, LT, LV, MD (k 31. 12. 2014), ME, MK, PL, RO, RS, SK, TR, UA
65,5%
34,5%
45
EMBEDDED VALUE
Group Embedded Value 2014
Zvyšování hodnoty navzdory nízkým úrokům na trzích
Marže nového obchodu SVE
6,5%
v mil. EUR
5.993
6.112
119 mil. EUR (+2,0%)
Return on Group Embedded Value
2013*
*Adjusted Group Embedded Value
2014
47
DIVIDENDA
Trvalý růst dividendy
+3,8 %*
Výnosnost dividendy
+10 centů na akcii
0,9
2009
1,0
2010
1,1
+7,7%
1,2
1,3
1,4
115,2
2011
2012
2013
2014**
Dividenda na akcii v EUR
*Na konci roku cena v roce 2014 na báz, ** Za podmínky souhlasu příslušných grémií
2009
128,0
2010
140,8
2011
153,6
2012
166,4
2013
179,2
2014**
Vyplacená dividenda celkem, v mil. EUR
49
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Social Active Day 2014
Sociální angažovanost
Žít zodpovedně znamená projevit sociální angažovanost
Počet
účastníků
Odpracované
hodiny
Zúčastněné
země
4.150
33.200
22
Zúčastněné
společnosti
41
51
Social Active Day 2014
Příklady aktivit / Momentky
Momentky
Česká
republika
„Pomocné tlapky“ – Výcvik asistenčních psů pro
tělesně postižené osoby
Slovensko
„Back to Life“ – Pomoc
obětem násilí při návratu
do života
Maďarsko
„Bátor Tábor“ – Prázdninový tábor
pro chronicky nemocné děti
Podpora školy Şehit
Üstteğmen Ali Büyük pro
děti se speciálními
potřebami
Turecko
Rozdání 1800 reflexních náramků ke
zlepšení dopravní bezpečnosti dětí
Polsko
Černá Hora
Vybudování zahrady v rámci základní školy Radojica Perovic v
hlavním městě Podgorica, s podporou společnosti Wiener
Städtische Osiguranje
52
Kids Camp 2014
Příklady
VIG
Kids
Camp
podporuje
interkulturální komunikaci
500
Zúčastnilo se
dětí
našich pracovnic a pracovníků
z více než
20
zemí
Mohli si vybrat ze
Byla to již
Tyto aktivity umožňuje zejména hlavní akcionář Wiener Städtische Versicherungsverein.
5.
3
táborů
akce tohoto druhu
53
KONCERNOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. ČTVRTLETÍ 2015
Pojistné
Předepsané pojistné podle obchodních odvětví, IFRS, v mil. EUR
Solidní vstup do roku 2015
+0,9%
+1,4%
1.474 1.496
2.731 2.756
+0,4%
1.154 1.159
-0,8%
103
Neživotní/Úrazové
1-3 2014
Životní
102
Zdravotní
VIG
1-3 2015
55
Pojistné
Předepsané pojistné podle regionů, IFRS, v mil. EUR
NÁRŮST NA
2,8 mld. eur
“Ostatní trhy”
s dvouciferným přírůstkem
+0,9%
2.731 2.756
-2,5%
1.375 1.341
-1,8%
+15,9%
466
458
+0,7%
-7,6%
+21,7%
213
215
258
238
82
Rakousko
1-3 2014
Česká republika
Slovensko
Polsko
308
357
100
Rumunsko
Ostatní trhy*
VIG
1-3 2015
* AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, MD (od 31. 12. 2014), MK, RS, TR, UA
56
Zisk před zdaněním
Podle obchodních odvětví, IFRS, v mil. EUR
-15,2%
154
131
● Nízké úrokové míry zatěžují
řádné finanční výnosy
● Živelné pohromy
● Tvorba záloh na personální
-16,4%
rezervy v Rakousku
94
79
● Prvotní úrokové výdaje na
-17,6%
podřízené dluhopisy
vydané v únoru 2015
a náklady zpětného odkupu
48
40
+3,9%
12
Neživotní/Úrazové
1-3 2014 upraveno
Životní
12
Zdravotní
VIG
1-3 2015
57
Děkujeme Vám za pozornost!

Podobné dokumenty

PSR-S750 - Hudební nástroje Fila

PSR-S750 - Hudební nástroje Fila Styly s technologií Guitar-Enhanced (SFF GE) s využitím Mega zvuků Styly s technologií Guitar-Enhanced (SFF GE) nereprodukují pouze zvuk kytary, ale reprodukují přirozeně znějící zvuk hry na kytaru...

Více

Památky - Realschule Selb

Památky - Realschule Selb mladých lidí v Selbu (D), Plzni (CZ), Torbali (TR) und Balatonfüred (H)

Více

VIENNA INSURANCE GROUP MÁ CHUŤ NA VÍC

VIENNA INSURANCE GROUP MÁ CHUŤ NA VÍC Vienna Insurance Group (VIG) je předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a ve...

Více

VÝROCNÍ ZPRÁVA KONCERNU 2008

VÝROCNÍ ZPRÁVA KONCERNU 2008 o 23,7 %. Základem našeho vynikajícího výsledku je zvýšení objemu předepsaného pojistného o více než 14 % na 7,9 mld. EUR. Motorem růstu byl opět region CEE, který díky meziročnímu nárůstu o 32,4 %...

Více

Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2016 Růst pojistného o 3,2

Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2016 Růst pojistného o 3,2 v případě dluhopisů a půjček stejně jako investičních fondů. „Nízké úrokové sazby dle očekávání zatěžují náš finanční výsledek. Podobný negativní vliv očekáváme i v dalším průběhu hospodářského rok...

Více

14_New_Members_Managing_Board_VIG_cz

14_New_Members_Managing_Board_VIG_cz Gábor Lehel členem představenstva UNION Biztosító. Studoval podnikovou ekonomii se zaměřením na finančnictví v Tatabányi a Budapešti.

Více

12_Closing_BTA_Baltic_cz

12_Closing_BTA_Baltic_cz představenstvu VIG kromě jiného za činnost koncernu v Pobaltí. Společnost BTA Baltic v roce 2015 získala ve třech pobaltských zemích pojistné v brutto výši 115 mil. EUR. Pojišťovna v těchto třech z...

Více