PTC Creo® Layout - AV ENGINEERING, as

Komentáře

Transkript

PTC Creo® Layout - AV ENGINEERING, as
PTC Creo Layout
®
Rychlé vytvoření 2D koncepčních návrhů a jejich využití pro řízení 3D modelů.
Výrobní společnosti jako výsledek vývoje požadují 3D model výrobku, ale nechtějí se vzdát
rychlosti a pružnosti 2D návrhu v počátečních fázích vývoje. Když je vybrán 2D CAD nástroj
pro zpracování prvotního koncepčního návrhu a 3D CAD systém pro detailní návrh, je
kritickým místem přechod mezi oběma přístupy.
PTC Creo® Layout řeší tento problém tím, že nabízí sofistikované 2D prostředí se všemi
nástroji a funkcemi, které projektant potřebuje pro vytvoření koncepčního návrhu. PTC
Creo® Layout je postaven na stejné platformě jako ostatní aplikace z rodiny Creo®, proto je
možné bez problémů použít vytvořený koncepční návrh jako základ pro 3D modely bez
ztráty jakýchkoliv informací.
Klíčové vlastnosti

Vytváření a správa 2D geometrie intuitivními nástroji.

Použijte PTC Creo® Layout pro tvorbu 2D konceptu s využitím nástrojů pro kreslení a manipulaci s geometrií.
Přidejte kóty, poznámky, symboly nebo tabulky a výkresové formáty. Vytvořte strukturu svého návrhu,
skupiny a značky (tagy) pro zvýšení přehlednosti svého návrhu. Pro orientaci v rozsáhlých návrzích PTC
Creo® Layout nabízí zajímavé navigační nástroje.

Zkrácení přechodu mezi 2D a 3D.

Použijte jako výchozí bod pro vytvoření nového konceptu existující data. PTC Creo® Layout umožňuje načíst
průřezy 3D modelem v Creo® Parametric nebo importovat 2D data v běžných 2D formátech. Jako podklad
pro trasování skic můžete také využít načtené rastrové obrázky.

Integrace 2D návrhu s 3D modelem.

Přestože je PTC Creo® Layout samostatná aplikace, je plně integrována s PTC Creo® Parametric a můžete tak
použít 2D koncepční návrh jako podklad – referenci pro konstrukci 3D modelů. Přímé propojení 2D skic a 3D
modelů tak ušetří čas a urychlí přechod z 2D konceptu do 3D prostředí pro detailní konstruování.
Strana 1
PTC Creo layout
23.12.2015
AVENG.cz
Prvky a specifikace
1. 2D skicování

Široká paleta nástrojů pro skicování a manipulaci s geometrií včetně zrcadlení, odsazení nebo ořezání.

Přesné umístění skic pomocí průvodců a panelů s možností zadání rozměrů.

Pomocná geometrie pro přesné zachycení konstrukčního záměru
2. Opakované použití existující 2D a 3D geometrie

Import DWG, DXF, DRW, STEP a průřezů z 3D modelů a sestav v tvořených v PTC Creo® Parametric.

Import a trasování grafiky ve formátech TIFF, JPEG a dalších.

Uložení a opakované použití dat pomoci knihovny skic.
3. Vlastnosti entit a organizace

Management návrhu pomocí modelové struktury uzlů a skupin.

Vytváření a organizace vlastností entit a uživatelské značky pro snadný výběr a editaci.

Definice veřejných a soukromých značek pro snadné řízení sdílení návrhu s 3D modely.
4. 2D detailování

Standardní nebo uživatelské výkresové formáty.

Komentování návrhu pomocí kót, poznámek a symbolů.

Využití tabulek pro lepší organizaci textových informací.

Uživatelsky otevřená knihovna symbolů.
5. Integrace PTC Creo® Layout a PTC Creo® Parametric

Přímé vložení 2D Layoutu z PTC Creo® Layout do 3D sestavy v PTC Creo® Parametric.

Využití vloženého layoutu v sestavě pro uložení komponent nebo jako vizuální referenci.

Využití Copy Geom prvků pro zkopírování dat z layoutu do 3D součásti.

Modifikace 2D layoutu se automaticky projeví v 3D modelu.
Údaje uvedené v tomto dokumentu mají informativní povahu a nejsou závaznou nabídkou ani návrhem na uzavření smlouvy. Tiskové chyby vyhrazeny.
V souvislosti s kontinuálním vývojem produktů zmíněných v tomto dokumentu mohou údaje uvedené v tomto dokumentu podléhat změnám.
AV ENGINEERING, a.s., Kvítková 668, 760 01 Zlín, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 576 000 100, www.aveng.cz
Strana 2
PTC Creo layout
23.12.2015
AVENG.cz

Podobné dokumenty

PTC Creo®Essentials - AV ENGINEERING, as

PTC Creo®Essentials - AV ENGINEERING, as PTC Creo je škálovatelná sada softvérových aplikací pro vývoj výrobků. Pomáhá vývojovým týmům vytvářet, analyzovat a zobrazovat výrobky s využitím 2D, 3D CAD a to jak parametrickým, tak přímým mode...

Více

Odborná stáž - AV ENGINEERING, as

Odborná stáž - AV ENGINEERING, as Oživení bude realizováno na zkušebním zařízení AV shaker. Jeden frekvenční měnič bude řídit rychlost posuvu předepínacího mechanismu, druhý frekvenční měnič bude řídit otáčky excitátoru. Spolupráce...

Více

Často kladené otázky k PTC Mathcad - pdf - Home

Často kladené otázky k PTC Mathcad - pdf - Home 400 pokročilých výpočtových funkcí, pravděpodobnost, statistika, analýzy dat, Six Sigma, zpracování signálu a obrazu,…

Více

leták k Mechanical Desktopu 6

leták k Mechanical Desktopu 6 Spolupráce nad daty návrhu

Více

PTC Creo - AV ENGINEERING, as

PTC Creo - AV ENGINEERING, as Všechny aplikace Creo pracují se stejným datovým modelem. Odpadá export, import i ruční přepis dat. To šetří čas a zabraňuje vzniku chyb.

Více

SolidWorks 2007 Co je nového

SolidWorks 2007 Co je nového Systemes S.A. (Nasdaq:DASTY). 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts 01742 USA Všechna práva vyhrazena Patenty USA 5 815 154, 6 219 049, 6 219 055, 6 603 486, 6 611 725, 6 844 877, 6 898 560, 6 90...

Více

What`s New in SOLIDWORKS 2015

What`s New in SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

Více

What`s New in SOLIDWORKS 2015

What`s New in SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

Více

What`s New in SOLIDWORKS 2017

What`s New in SOLIDWORKS 2017 Tolerance kót a geometrické tolerance v obecných tabulkách....................................................74 Počet instancí popisů děr pro zrcadlené díry...........................................

Více