Venkovní odpojovače FTr (dříve značené 6400 a 6410)

Komentáře

Transkript

Venkovní odpojovače FTr (dříve značené 6400 a 6410)
Venkovní odpojovače FTr
(dříve značené 6400 a 6410)
jednopólové a trojpólové provedení
jmenovité napětí 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
1
Venkovní odpojovače
vytváří předpoklady pro bezchybné spínání i po
mnohaletém provozu odpojovače v extrémních
provozních podmínkách a také při námraze.
Venkovní odpojovače pro svislou montáž FTr (dříve
značené
6400
a
6410)
vyráběné
podle
dokumentace firmy Driescher, již řadu let dokazují
svou vysokou spolehlivost a provozní bezpečnost
přímo v provozu ve venkovních sítích vn.
Odpojovače
jsou dodávány s
podpěrkami
z cykloalifatické pryskyřice, nebo s porcelánovými
podpěrkami.
Odpojovače vyhovují následujícím normám:
ČSN EN 62271-1 a ČSN EN 62271-102. Použité
podpěrné izolátory vyhovují oblasti stupně
znečištění IV podle ČSN 33 0405.
Odpojovače mohou být vybaveny uzemňovači
umístěnými na spodní straně. Použití uzemňovačů
je podmíněno použitím dvojitého, případně trojitého
pohonu a meziložisek. Vícenásobné pohony jsou
vybaveny robustním mechanickým blokováním
zabraňujícím nesprávné manipulaci. Počet táhel je
patřičně znásoben.
Jednoduchá a robustní konstrukce odpojovačů se
vynikajícím způsobem osvědčila v klimaticky
nejrůznějších oblastech.
Základní svařovaný rám je vyroben z otevřených
ocelových profilů, jejichž tvar spolehlivě zaručuje
dokonalou, na všech místech kontrolovatelnou
povrchovou ochranou proti korozi žárovým
zinkováním. Žárovým zinkováním jsou chráněny
i hřídele odpojovačů uložené v bronzových
ložiskách a všechny ostatní ocelové díly včetně
ověšení.
Pro místní ovládání odpojovačů a uzemňovačů jsou
dodávány ruční pohony, pro dálkové ovládání
venkovní motorové pohony.
Odpojovače je možné vybavit zapouzdřenými
pomocnými spínači (krytí IP 44) umístěnými přímo
na rámu přístroje, čímž je zaručena spolehlivá
signalizace zapnutí a vypnutí.
Všechny proudovodné díly odpojovačů jsou
vyrobeny z galvanicky postříbřené elektrolytické
mědi a tvoří bezesmyčkovou proudovodnou dráhu.
Hodnoty zkratové odolnosti jsou dodrženy s velkou
rezervou. Tyto hodnoty platí jak pro samotné
odpojovače, tak pro zabudované uzemňovače.
Průřezy
vodičů
proudovodných
částí
jsou
dostatečným způsobem dimenzovány. Příznivé
kontaktní tlaky pružin vyrobených z nerezové oceli
Přístroje je možné na přání vybavit omezovači
přepětí (ABB, Raychem nebo Tridelta).
Za normálních pracovních podmínek jsou odpojovače po dobu dvaceti let bezúdržbové.
Technické údaje odpojovačů FTr (6400 a 6410)
Jmenovité napětí
[kV]
25
38,5
Jmenovitý proud
[A]
400
630
400
630
Jmenovitý
krátkodobý proud Ik
[kA]
20
25
20
25
Jmenovitá doba
trvání zkratu tk
[s]
3
3
3
3
Jmenovitý dynamický
proud Ip
[kA]
50
63
50
63
Technické údaje růžkových odpojovačů FTr ...-H (6400 s růžky)
Jmenovité napětí
jmenovitý proud
jmenovitý krátkodobý proud
jmenovitý dynamický proud
jmenovitý zkratový zapínací proud
jmenovitý vypínaný proud při cos 0,7
jmenovitý vypínaný proud obvodu uzavřené smyčky
vypínaný proud nezatíženého transformátoru
vypínaný proud nezatíženého kabelů
U
In
Ik
Ip
Ima
Iload
Iloop
Inltr
Icc
kV
A
kA
kA
kA
A
A
A
A
25
400
20
50
3,15
17
17
4
10
38,5
630
25
63
3,15
17
17
4
10
400
20
50
3,15
16
16
4
10
630
25
63
3,15
16
16
4
10
Hodnoty výdržných napětí odpojovačů
jmenovité napětí
kV
25
jmenovité jednominutové krátkodobé výdržné střídavé napětí průmyslového kmitočtu za sucha i za deště
proti zemi a mezi póly
kV
50
v odpojovací dráze
kV
60
jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulzu
proti zemi a mezi póly
kV
125
v odpojovací dráze
kV
145
2
38,5
80
90
180
210
Venkovní odpojovače FTr (6400)
trojpólové provedení
1)
3)
Šroub s maticí a pružnou podložkou
Přídavné podélné otvory a opěrná ložiska pro hřídel uzemňovače - platí pouze u provedení 38,5 kV
Typ
FTr 24-400-20
FTr 24-630-25
FTr 38,5-400-20
FTr 38,5-630-25
Ur
I [A] p
[kV] r
400
25
500
630
400
38,5
700
630
a
b
c
d
f
g
h
550
760 1150 1210 670
740
408
372
750
960 1550 1610 870
915
488
452
bez uzemňovače
Typ
FTr 24-400-20
FTr 24-630-25
FTr 38,5-400-20
FTr 38,5-630-25
Ur [kV]
25
38,5
H
Ir [A]
400
630
400
630
Obj. číslo
kontaktujte obchodní
oddělení
3
Hmotnost
cca [kg]
77,2
113,7
o
30
40
30
40
v
w
L
x/y
x1/y1
315
375 1015 800
800
390
450 1295 950
950
s uzemňovačem
s mechanickým blokováním dole
Hmotnost
Obj. číslo
cca [kg]
kontaktujte obchodní
oddělení
91,5
129,5
Venkovní odpojovače FTr ...400-20-SU (6410)
trojpólové provedení
s pojistkovými držáky instalovanými ve spodní části, ve svislé poloze
pro uchycení pojistek do jmenovitého proudu 200 A
1)
4,5)
3)
Šroub s podložkou a pružnou podložkou
Přídavné opěrné ložisko pro hřídel uzemňovače - pouze u provedení 38,5 kV
Přídavné oválné otvory pouze u provedení 25 kV
Typ
FTr 24-400-20-SU
FTr 38,5-400-20-SU
Ur
I [A]
p
a
b
c
d
F
g
[kV] r
25
400 500 1105 1167 1150 1210 1208 740
38,5 400 700 1400 1462 1550 1610 1503 915
h
H
s
v
w
x/y
x1/y1
470
550
372
452
475
570
633
803
782
952
800
950
800
950
bez uzemňovače
Typ
FTr 24-400-20-SU
FTr 38,5-400-20-SU
Ur [kV]
Ir [A]
25
38,5
400
400
Obj. číslo
751 56004
751 86005
4
Hmotnost
cca [kg]
95,0
157,0
s uzemňovačem
s mechanickým blokováním dole
Hmotnost
Obj. číslo
cca [kg]
751 56104
113,0
751 86105
172,5
Venkovní odpojovače FTr ... –H (6400 s růžky)
trojpólové provedení
1) 2)
3)
Šroub s maticí a pružnou podložkou
Přídavné podélné otvory a opěrná ložiska pro hřídel uzemňovače - platí pouze u provedení 38,5 kV
Ur
I [A] p
a
b
c
d
f
 g h H  L
[kV] r
FTr 24-400-20-H
400
25
500 550 760 1150 1210 670 740 408 372 1015
FTr 24-630-25-H
630
FTr 38,5-400-20-H
400
38,5
700 750 960 1550 1610 870 915 488 452 1295
FTr 38,5-630-25-H
630
Typ
bez uzemňovače
Typ
FTr 24-400-20-H
FTr 24-630-25-H
FTr 38,5-400-20-H
FTr 38,5-630-25-H
Ur [kV]
25
38,5
Ir [A]
400
630
400
630
Číslo dílu
751 54004
751 64004
751 84005
751 94005
5
Hmotnost
cca [kg]
78,3
114,8
o
t
v
w
x/y x1/y1
30
1035 315 375 800 800
40
30
1205 390 450 950 950
40
s uzemňovačem
s mechanickým blokováním dole
Hmotnost
Číslo dílu
cca [kg]
751 54104
92,1
751 64104
751 84105
130,1
751 94105
Venkovní odpojovače 1350 a FTr ...-1 (dříve 2054)
jednopólové provedení
Typ 1350
1)
Typ FTr ...-1
Šroub s maticí a pružnou podložkou
Odpojovače 1350 bez uzemňovače
Jmen.
napětí
kV
25/√3
Jmen.
proud
A
400
630
Díl číslo
a
b
f
g
h
H
u
Hmotnost
kg cca
751 52000
751 62000
535
600
470
638
385
325
32,5
12
Odpojovače FTr ...-1
Typ
Ur [kV] Ir [A]
FTr 24-400-20-1
400
25/√3
FTr 24-630-25-1
630
FTr 38,5-400-20-1
400
38,5/√3
FTr 38,5-630-25-1
630
Typ
FTr 24-400-20-1
FTr 24-630-25-1
FTr 38,5-400-20-1
FTr 38,5-630-25-1
Ur [kV]
25/√3
38,5/√3
a
b
f
g
h
H
L
550
760
670
740
421
372
1017
750
960
870
810
489
453
1309
Ir [A]
400
630
400
630
o
30
40
30
40
bez uzemňovače
Hmotnost
Číslo dílu
cca [kg]
751 52002
26
751 62002
751 82002
38
751 92002
t
v
w
x/y
x1/y1
315
45
375
270
270
430
45
500
270
270
s uzemňovačem
Číslo dílu
751 52102
751 62102
751 82102
751 92102
Hmotnost
cca [kg]
31
43
Příslušenství ke spínacím přístrojům




Ruční pohony a motorové pohony
Pomocné spínače
Pojistky
Svodiče přepětí
Výrobce si vyhrazuje právo na změny.
DRIBO 07/2014
6
Uspořádání jednonásobných a dvojnásobných pohonů
pro venkovní odpínače typu Fla 15/6400 a Fla 15/6410 a odpojovače typu FTr a FTr ...-SU (6400 a 6410)
obr. 1
obr. 2
obr. 3
obr. 4
Obr.
1.
Odpínač Fla 15/6400 s jednoduchým pohonem
2.
Odpínač Fla 15/6400 s uzemňovačem dole
a s dvojitým pohonem
3.
Odpojovač FTr ...-SU (6410) s držáky pojistek ve spodní
části, s jednoduchým pohonem
4.
Odpojovač FTr (6400) s uzemňovačem dole, s dvojitým
pohonem
Položka
1
Pohon L, zdvih 140 mm
1a Jednoduchý skříňový pohon zdvih
110 a 140 mm
1b Dvojitý skříňový pohon
2
Jednoduché meziložisko
2a Dvojité meziložisko
3
Jednoduché vratné meziložisko boční
3a Dvojité vratné meziložisko boční
4
Jednoduché vratné meziložisko přímé
4a Dvojité vratné meziložisko přímé
5
Zařezávací páka (rozteč je 73 až 132,5 mm, otvory
po 8,5mm)
6
Svěrná koncovka s kloubovým pouzdrem
7
Spodní trubka táhla, se závitem
8
Trubka táhla
9
Horní trubka táhla pro odpojovač nebo odpínač
9a Horní trubka táhla pro uzemňovač
Ovládací páka uzemňovače (levá páka) je vůči
páce odpínače mechanicky blokována.
7

Podobné dokumenty

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB Přístroje je možno na přání doplnit o omezovače přepětí. Takto vybavené přístroje mají v označení písmeno O. Např. DRIBO Flc GB KO – odpínač pro montáž na betonový sloup, pro kabelový svod, vybaven...

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB Např. Fla 15/60 GB KO – odpínač pro montáž na betonový sloup, pro kabelový svod, vybavený omezovači přepětí. Omezovače jsou na přístroje montovány přímo u výrobce, nebo je ve spolupráci s výrobcem ...

Více

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB Pro ovládání odpínačů jsou dodávány ruční pohony nebo pro dálkové ovládání motorové venkovní pohony. Odpínače je možné vybavit zapouzdřenými pomocnými spínači (krytí IP 44), umístěnými přímo na rám...

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R olejem SHELL. Každá zhášecí komora je naplněna cca 0,5 litrem oleje.

Více

Přehledový katalog - DRIBO, spol. s ro

Přehledový katalog - DRIBO, spol. s ro Fla 15/60 P – odpínače pro ekologické vedení typu PAŘÁT – projekt venkovního vedení nové generace s trojúhelníkovým uspořádáním. Odpínač je sestaven ze tří jednopólových spínacích jednotek Fla 15/6...

Více

úsekové spínače pro venkovní vedení do 45 kv, včetně pne

úsekové spínače pro venkovní vedení do 45 kv, včetně pne 3.4.3 Úsekový odpínač pro montáž na příhradový stožár .................................................................. 9 3.4.4 Úsekový odpínač pro montáž na ocelový sloup ...........................

Více

Msstxký riřxd Bransýs mnď fi

Msstxký riřxd Bransýs mnď fi &íň:trk5 ůťilel*randis *''j['.-$!'ilr1l $r'r1ťs1av" pr'l(()\ išrčť}rrr{r* }' r:rtbrrr'{*;:r*v3.'přislušrrý orgán s{-iltni sprílvv'.,e reeeclt p}|*1'0í{] ní1 ix}zL'l1':l']í{lr Lt::'l'lxxiLacÍclt yod...

Více

TP č.5-2012 Odbočka a kabelový svod na PS_PLATNÉ

TP č.5-2012 Odbočka a kabelový svod na PS_PLATNÉ kabelového svodu je kabel chráněn plastovým ochranným krytem MAK 150/150-IEC (-250 C až +600 C) se speciálním uzávěrem, ve kterém jsou pomocí objímek upevněny pryžové svěrky KP. Pevnost v tlaku 100...

Více

无中生有巧立名目

无中生有巧立名目 ¡Wâ‡:XX0„ÒM¡€ù~f Y £cljNNO012=MZnSt Uu0:|[\]s“^Ì_`N R£gò¡|k01op: OÖ “abcd…efgˆ‰ÑM:#$N õhi¸BOojn‰lkl: sH “a—¾m…FG01Ÿ k€ n: oŠ.p¬qÛBÜrskFG 01op5{ŒaN H•–tB0d0$LuÑM: NO“”0dDEFGHIJK7* M: vAQNõ87¡c?÷kw...

Více

stáhnout katalog (PDF 1,0MB)

stáhnout katalog (PDF 1,0MB) - to earth, between the poles and across the open contacts................kV

Více