učebnice ZA II.1011

Komentáře

Transkript

učebnice ZA II.1011
Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9
Seznam učebnic pro 2. ročník, obor zdravotnický asistent,
školní rok 2010/2011
Český jazyk a literatura
Odmaturuj z literatury 2, kolektiv autorů, Didaktis, Brno, 2004 (a pozdější vydání)
Čítanka 2 k Literatuře v kostce, Sochrová, Fragment, Praha 2007
( pokračují v učebnici z prvního ročníku )
Jazyk německý
Sprechen Sie Deutsch 1.- 2.díl , Doris Dusilová, Polyglot 2008
Cvičebnice německé gramatiky díl I., Zuzana Raděvová, Didaktis, 2003
Velký česko-německý a německo-český slovník
Jazyk anglický
Horizons 3: Paul Radley, Daniela Simons, Colin Campbell, Oxford University Press
Student´s Book, Woorkbook (rok vydání 2008)
Slovník česko – anglický a anglicko – český
Občanská nauka
Občanská nauka pro SOŠ, Dudák V. a kolektiv autorů, SPN, Praha 2008
(učebnice je určena na celou dobu studia, mají ji z 1. ročníku)
Biologie
Biologie pro zdravotnické školy, Jaroslav Odstrčil, Národní centrum ošetřovatelství a
nelékařských zdravotnických oborů, Brno, 2008
Chemie
Chemie pro střední školy, J. Banýr, P. Beneš a kol., SPN Praha 2001 a pozdější vydání
(pokračují v učebnici z prvního ročníku)
Matematika
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU I., II., III.díl, Calda, Petránek, Řepová,
Prométheus, 2005 a 2008
Žáci musí mít po celou dobu studia kapesní kalkulátor vhodný pro studium na střední
škole!!!
Informační a komunikační technologie
S počítačem nejen k maturitě,1.díl, Pavel Navrátil, Computer Media, 2009
(pokračují v učebnici z prvního ročníku)
Ošetřovatelství -
učebnice budou objednány pro žáky hromadně z nakladatelství se
slevou 20%!!!
Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty – 2 ročník – 1. díl, Kelnarová, J. a kol., Grada,
2009
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy – 2 ročník – 2. díl, Kelnarová, J. a kol., Grada,
2009
První pomoc - učebnice bude objednána pro žáky hromadně z nakladatelství se slevou
20%!!!
První pomoc I. a II díl, PhDr. J. Kelnarová, Mgr. Sedláčková, Bc. Toufarová, Bc. Číková,
Grada 2007
Psychologie a komunikace - učebnice bude objednána pro žáky hromadně
z nakladatelství se slevou 20%!!!
Psychologie 1. díl pro studenty zdravotnických oborů, Kelnarová J., Matějková E.: Grada
Publishing a.s., 2010
Patologie
Patologie, Stříteský,J., Epava, 1. vydání, 2001
Klinická propedeutika
Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy, obor zdravotnický asistent, , Novotná.
J., Uhrová J., Jirásková J., Fortuna, 2006
Ošetřování nemocných
H. Vokurka: Praktický slovník medicíny, Maxdorf, Praha 2005 a pozdější vydání (stačí
kapesní vydání)
S. Kocinová, Z. Šterbátová: Přehled nejužívanějších léčiv, Informatorium, Praha
Brno: 1.6. 2010
Zpracovala: Mgr. I. Křesťanová