Poznámky k verzi aplikace Symantec™ Endpoint Protection

Komentáře

Transkript

Poznámky k verzi aplikace Symantec™ Endpoint Protection
Poznámky k verzi aplikace
Symantec™ Endpoint
Protection, Symantec
Endpoint Protection Small
Business Edition a Symantec
Network Access Control
12.1.2
Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint
Protection Small Business Edition a Symantec Network
Access Control
Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze při
dodržení jejích podmínek.
Verze produktu: 12.1.2
Verze dokumentace: 1
Právní upozornění
Copyright © 2012 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Symantec, logo Symantec, Bloodhound, Confidence Online, Digital Immune System,
LiveUpdate, Norton, Sygate a TruScan jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech
amerických a jiných zemích. Jiné názvy mohou být ochrannými známkami příslušných
vlastníků.
Tento produkt Symantec může obsahovat software třetích stran, který společnost Symantec
poskytuje za podmínek třetí strany („Aplikace třetích stran“). Některé aplikace třetích stran
jsou dostupné v rámci licence otevřeného zdroje nebo bezplatného softwaru. Licenční
smlouva dodávaná se softwarem neupravuje žádná práva nebo závazky vyplývající z licence
otevřeného zdroje nebo bezplatného softwaru. Další informace o aplikacích třetích stran
najdete v dodatku k této dokumentaci s právními informacemi týkajícími se třetích stran
nebo v souboru TPIP Readme.
Produkt popsaný v tomto dokumentu je dodáván na základě licencí omezujících jeho
používání, kopírování, distribuci a dekompilaci či opětovné složení. Žádná část tohoto
dokumentu nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukována bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Symantec Corporation, případně jejích poskytovatelů licence.
TATO DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A SPOLEČNOST SYMANTEC
CORPORATION SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO
PŘEDPOKLÁDANÝCH PODMÍNEK, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A
NEPORUŠENÍ ZÁKONA, S VÝJIMKOU ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU TAKOVÁTO ZŘEKNUTÍ
PRÁVNĚ NEPLATNÁ. SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA
ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S VYKONANOU PRACÍ
NEBO POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE. INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO DOKUMENTACI
PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
Licencovaný software a dokumentace jsou považovány za komerční počítačový software,
jak je definováno v dokumentu FAR 12.212, řídí se omezenými právy dle definice v dokumentu
FAR, části 52.227–19 „Commercial Computer Software – Restricted Rights“ a DFARS 227.7202
„Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software
Documentation“, a dalších následných nařízení. Jakékoli použití, úpravy, vydávání kopií,
předvádění, zobrazování nebo odhalení licencovaného softwaru a dokumentace vládou
Spojených států amerických bude pouze v souladu s podmínkami této smlouvy.
Symantec Corporation
350 Ellis Street
Mountain View, CA 94043
http://www.symantec.cz
Poznámky k verzi aplikace
Symantec Endpoint
Protection 12.1.2
Tento dokument obsahuje následující témata:
■
Poznámka k dokumentu
■
Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection 12.1.2
■
Novinky v aplikaci Symantec Network Access Control 12.1.2
■
Známé problémy a jejich řešení
■
Podporované a nepodporované cesty migrace aplikace Symantec Endpoint
Protection
■
Podporované cesty upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
■
Podporované cesty pro upgrade klienta Symantec Endpoint Protection
■
Podporované cesty migrace klienta Symantec Endpoint Protection v systému
Mac
■
Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec
Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access
Control
■
Kde získat další informace o produktu Symantec Endpoint Protection, Symantec
Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control
6
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Poznámka k dokumentu
Poznámka k dokumentu
Před instalací nebo upgradem aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec
Network Access Control, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition
nebo před kontaktováním technické podpory si přečtěte celý tento dokument.
Poznámky k verzi obsahují informace o známých problémech a další informace,
které nejsou součástí standardní dokumentace ani kontextové nápovědy.
Tento dokument obsahuje informace o následujících vydáních produktů Symantec:
■
Symantec Endpoint Protection, verze Enterprise
■
Symantec Network Access Control
■
Symantec Endpoint Protection Small Business Edition
Pokud není uvedeno jinak, je vhodné předpokládat, že veškeré informace jsou
platné pro všechna vydání.
Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection
12.1.2
Tab. 1-1 obsahuje informace o nových funkcích nejnovější verze aplikací Symantec
Endpoint Protection (verze Enterprise) a Symantec Endpoint Protection Small
Business Edition.
Tab. 1-2 obsahuje dodatečné informace o nových funkcích v aplikaci Symantec
Endpoint Protection (pouze verze Enterprise).
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Tab. 1-1
Nové funkce v aplikaci Symantec Endpoint Protection a Symantec
Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.2
Funkce
Popis
Požadavky na
systém
Aplikace Symantec Endpoint Protection nyní podporuje dodatečné nové platformy a konfigurace.
Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nyní můžete nainstalovat v následujících
operačních systémech:
■
Windows 8
■
Windows Server 2012
Klienta Symantec Endpoint Protection nyní můžete nainstalovat v následujících operačních
systémech:
■
Windows 8 a Windows Server 2012
■
Mac OS X 10.8, Mountain Lion
■
Formátovaných svazcích Mac OS X rozlišujících velká a malá písmena
Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nyní můžete používat v následujících prohlížečích:
■
Microsoft Internet Explorer 10
■
Google Chrome do verze 22.0.1229.79
Úplný seznam systémových požadavků:
Viz „Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection
Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control“ na straně 23.
Další informace viz článek databáze znalostí: Poznámky k verzi a systémové požadavky pro všechny
verze aplikací Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control
7
8
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Funkce
Popis
Instalace
Součástí průvodce zavedením klienta jsou následující změny:
■
Průvodce zavedením klienta nabízí možnost Zavádění balíku s aktualizací komunikace
umožňující v rámci instalačního balíku klienta odeslat klientovi komunikační soubor
(Sylink.xml). Pomocí souboru Sylink.xml můžete převádět nespravované klienty na spravované
klienty nebo spravovat klienty, u kterých došlo ke ztrátě přiřazení. V předchozích verzích bylo
nutné soubor Sylink.xml exportovat ze serveru pro správu a u každého klienta jej naimportovat.
Průvodce zavedením klienta umožňuje rychleji prohledat síť a vyhledat počítače, na kterých
není klientský software nainstalován.
■ Průvodce zavedením klienta nabízí možnost Automaticky odinstalovat stávající bezpečnostní
software umožňující funkci k odstranění bezpečnostního softwaru odinstalovat z klientských
počítačů bezpečnostní produkty jiných výrobců. Funkce odinstaluje bezpečnostní software
ještě před instalací klientského softwaru z instalačního balíku klienta. V rámci verze 12.1.2 lze
pomocí funkce odebrat více než 40 dalších produktů jiných výrobců.
Seznam bezpečnostních produktů jiných výrobců, které lze v rámci této funkce odinstalovat,
naleznete v článku databáze znalostí: Informace o funkci odebrání bezpečnostního softwaru
jiného výrobce v aplikaci Symantec Endpoint Protection 12.1
■
Podle potřeby můžete na serveru pro správu a na klientovi stáhnout a spustit nový diagnostický
nástroj, s jehož pomocí lze před i po instalaci diagnostikovat běžné problémy. Nástroj Symantec
Help umožňuje řešit problémy s produktem samostatně, aniž byste museli kontaktovat podporu.
Nahlédněte do článku databáze znalostí na následující adrese URL: Služba Symantec Help
Vzdálená
správa
Aplikace Symantec Endpoint Protection poskytuje podporu pro vzdálenou správu a sledování
klienta a serveru pro správu. Nové webové služby umožňují vytvářet vlastní nástroje a provádět
vzdáleně následující úlohy:
■
Spouštět u klienta příkazy a napravit tak problémy s hrozbami.
■
Exportovat zásady ze serveru.
■
Používat zásady u klientů napříč servery.
■
Sledovat stavy licencí a obsahu na serveru pro správu.
Dokumentaci a ostatní nástroje pro vzdálené sledování a podporu správy naleznete v sadě SDK
webových služeb v následující složce na instalačním disku: /Tools/Integration/
SEPM_WebService_SDK
Funkce
systému
Windows 8
■
Podpora uživatelského rozhraní systému Microsoft Windows 8, včetně místních upozornění
na důležité události.
■
Podpora systému Windows 8 a Windows Server 2012.
■
Podpora funkce rychlého spuštění ochrany před malwarem systému Windows 8 (ELAM)
představuje metodu spuštění softwaru chránícího před malwarem podporovanou společností
Microsoft, která se aktivuje ještě před ostatními součástmi jiných výrobců. Prodejci nyní zároveň
mohou podle důvěry určit, které ovladače jiných výrobců se spustí. Pokud ovladači nedůvěřujete,
lze jej odebrat ze seznamu spouštěných programů. Podpora funkce ELAM umožňuje efektivnější
vyhledávání rootkitů.
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Funkce
Popis
Funkce ochrany Ochrana před viry a spywarem:
■
Plná podpora uživatelského rozhraní systému Microsoft Windows 8.
Výjimky:
LiveUpdate
■
Doplněna podpora protokolu HTTPS u výjimek důvěryhodných webových domén.
■
Běžné proměnné ve výjimkách se nyní vztahují na 64bitové i 32bitové aplikace.
Odkaz na stránku Stav klienta nyní umožňuje koncovým uživatelům rychle a snadno se ujistit, že
klient využívá nejnovější obsah. Odkaz slouží ke zobrazení dialogového okna s verzí obsahu, kde
nový sloupec obsahuje údaj o datu, kdy klient naposledy kontroloval aktualizace pro daný typ
obsahu. Uživatelé mohou mít větší jistotu, že aktualizace klienta probíhá správně, a že mají
k dispozici nejnovější zabezpečení.
Tab. 1-2
Další nové funkce aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
(verze Enterprise)
Funkce
Popis
Virtualizace
Symantec Endpoint Protection nabízí následující vylepšení v oblasti virtualizace:
■
Lze zadat Sdílená mezipaměť služby Insight s podporou aplikace VMware vShield.
Prostřednictvím bezpečnostního virtuálního zařízení můžete zavádět sdílenou mezipaměť
služby Insight s podporou aplikace VMware vShield do infrastruktury VMware u každého
hostitele. Díky sdílené mezipaměti služby Insight s podporou aplikace vShield je prověřování
souborů efektivnější. Podle potřeby můžete sledovat bezpečnostní virtuální zařízení a stav
klienta v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
■
Postup správy virtuálních zařízení hostů (GVM) v dočasném prostředí VDI:
■ Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nabízí novou možnost konfigurovat
zastarávání offline dočasných zařízení GVM. Aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager umožňuje odebrat dočasné klienty GVM, které byly offline po dobu překračující
uvedené časové období.
■ Klienti Symantec Endpoint Protection nyní nabízí možnost konfigurace, se kterou jde určit,
že se jedná o dočasná zařízení GVM. Offline dočasná zařízení GVM lze v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager filtrovat na kartě Klienti.
9
10
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Novinky v aplikaci Symantec Network Access Control 12.1.2
Funkce
Popis
Funkce ochrany Aktivní ochrana před hrozbami:
■
Ovládání zařízení nyní odešle upozornění a vytvoří protokol události při každém zablokování
dříve zakázaného zařízení. Dříve Ovládání zařízení odeslalo upozornění a protokol události
pouze při prvním zakázání zařízení.
■
Uzamčení systému lze nyní spustit v režimu seznamu zakázaných aplikací. Uzamčení systému
je třeba konfigurovat a zobrazit tak režim seznamu zakázaných položek a výchozí režim
seznamu povolených položek. Režim seznamu zakázaných položek blokuje pouze aplikace,
které jsou na příslušném seznamu. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager umožňuje
automaticky aktualizovat stávající seznamy neopakovatelných identifikátorů souborů a seznamy
s názvy aplikací, které funkce uzamčení systému používá v režimu seznamu povolených nebo
zakázaných aplikací.
Zásady:
■
LiveUpdate
Podle potřeby můžete exportovat všechny zásady, umístění a nastavení serveru pro doménu.
Pokud poté tyto zásady a nastavení importujete v nové doméně, není potřeba je již znovu
vytvářet.
Zásady nastavení aktualizace LiveUpdate obsahují dodatečný typ poskytovatele aktualizací skupiny
(GUP), s jehož pomocí se mohou klienti připojovat k poskytovatelům aktualizací skupiny
nacházejícím se v jiné podsíti. Tento nový typ poskytovatele aktualizací skupiny umožňuje přímo
určit, ke kterým sítím se může každý z klientů připojit. Podle potřeby můžete nastavit jednu zásadu
aktualizací LiveUpdate, která bude splňovat všechny vaše požadavky.
Viz „Novinky v aplikaci Symantec Network Access Control 12.1.2“ na straně 10.
Novinky v aplikaci Symantec Network Access Control
12.1.2
Aplikace Symantec Network Access Control 12.1.2 obsahuje nové funkce k produktu
Symantec Endpoint Protection Manager, zásadám integrity hostitele a zařízením
Enforcer.
Tab. 1-3 obsahuje informace o nových funkcích v rámci zásad integrity hostitele
a zařízení Enforcer.
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Novinky v aplikaci Symantec Network Access Control 12.1.2
Tab. 1-3
Nové funkce zásad integrity hostitele a zařízení Enforcer
Funkce
Popis
Zásady
integrity
hostitele
Zásady integrity hostitele aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zahrnují následující
nové šablony, které lze importovat do požadavků na integritu hostitele. Klient Symantec Network
Access Control poté ověří, zda klientský počítač tyto podmínky zásady integrity hostitele splňuje.
Můžete také ušetřit čas a požadavky na integritu hostitele vytvořit ze stávající šablony místo
vytváření vlastního požadavku.
■
■
■
■
■
■
■
Zařízení
Enforcer
Prověřování vyměnitelné jednotky
Klient prověří jednotky USB po jejich připojení. Klient automaticky prověří soubor autorun.inf
a všechny soubory, na které soubor autorun.inf odkazuje.
Zjištění dvou síťových karet
Klient ověří, zda počítač disponuje dvěma síťovými kartami. Pokud ano, klient nastaví klíč
registru jako kritérium pro změnu umístění. Klient může přepnout umístění a blokovat tak
provoz, protokolovat události nebo koncovému uživateli odesílat oznámení.
Zjištění stavu místního modulu GUP
Klient ověří, zda je místní klient klientem GUP (poskytovatel aktualizací skupiny) a zda
poskytovatel aktualizací skupiny pracuje správně.
Kontrolovat přihlášení k doméně
Klient ověří, zda je koncový uživatel přihlášen ke správné doméně nebo pracovní skupině.
Pokud koncový uživatel není přihlášen ke správné doméně, klient u něj přepne jinou zásadu.
Kontrolovat SSID bezdrátové sítě
Klient ověří číslo SSID klientského počítače a ujistí se tak, že je počítač připojen k síti společnosti.
Zakázat funkci PrintScreen
Klient zakáže funkci PrintScreen systému Windows. Rozpoznání dat v obrázku je náročnější
než rozpoznání dat v textu, a data zachycená funkcí PrintScreen tak představují vyšší
bezpečnostní riziko.
Kontrolovat stav Centra zabezpečení
Klient ověří stav různých bezpečnostních produktů nakonfigurovaných v Centru zabezpečení
systému Windows. Klient může například zkontrolovat, zda je antivirový program spuštěný
a povolený nebo zda je spuštěná a povolená brána firewall systému Windows.
Aplikace Symantec Network Access Control nyní podporuje uložení infikovaného klienta do
karantény.
■ Zařízení Enforcer lze nyní spustit v systému Red Hat Enterprise Linux 6.1.
■
Zařízení Enforcer poskytuje podporu pro události Syslog u modulů Enforcer umožňující lepší
sledování.
■ K modulu Enforcer můžete podle potřeby přiřadit seznam serverů pro správu, takže daný modul
může komunikovat s několika servery pro správu.
■ Zařízení Enforcer se nyní dokáže ověřovat u serverů v jednom seznamu serverů pro správu,
ale zůstat ověřené pro potřeby připojení k serverům v seznamu jiném.
■
11
12
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Známé problémy a jejich řešení
Známé problémy a jejich řešení
Problémy uvedené v této části jsou nové pro aplikaci Symantec Endpoint Protection
verze 12.1.2.
Před instalací aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Network Access
Control, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a před
kontaktováním technické podpory si přečtěte celý tento dokument. Poznámky
k verzi obsahují informace o známých problémech a další informace, které nejsou
součástí standardní dokumentace ani kontextové nápovědy.
Známé problémy související s verzí Enterprise (nikoli s verzí Small Business
Edition) obsahují na konci názvu text „verze Enterprise“. Známé problémy
související s aplikací Symantec Network Access Control jsou uvedeny v samostatné
části.
■
Známé problémy s upgradem, přenesením nebo instalací.
Viz „Potíže s instalací, upgradem a migrací“ na straně 12.
■
Známé problémy týkající se serveru pro správu.
Viz „Potíže s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager“ na straně 14.
■
Známé problémy týkající se přizpůsobování zásad.
Viz „Potíže se zásadami aplikace Symantec Endpoint Protection Manager“
na straně 15.
■
Známé problémy, které se vztahují k virtualizaci.
Viz „Potíže s virtualizací“ na straně 16.
■
Známé problémy týkající se klienta pro systém Windows.
Viz „Potíže s klientem“ na straně 16.
■
Známé problémy týkající se pouze aplikace Symantec Network Access Control.
Patří sem problémy související s modulem Enforcer a zásadami integrity
hostitele.
Viz „Potíže s aplikací Symantec Network Access Control, zařízeními Enforcer
a integritou hostitele“ na straně 17.
■
Známé nepřesnosti, které se nachází pouze v dokumentaci libovolné verze.
Viz „Potíže s dokumentací a nápovědou“ na straně 18.
Potíže s instalací, upgradem a migrací
Tato část obsahuje informace o potížích s instalací, upgradem a migrací.
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Známé problémy a jejich řešení
Aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2 nenabízí
kompatibilitu se standardem FIPS 140-2 (2710762)
Aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2 nevyužívá prostředí JRE 1.6, ale
JRE 1.7, protože společnost Oracle ohlásila ukončení veřejné podpory prostředí
JRE 1.6 do konce listopadu 2012. Certifikované knihovny Crypto-J 6.0 a SSL-L J
6.0 od společnosti RSA potřebné pro podporu prostředí JRE 1.7 nejsou aktuálně
k dispozici. V době zveřejnění tohoto dokumentu společnost RSA dosud neuvedla
oficiální datum certifikace těchto knihoven. Z tohoto důvodu nemůže společnost
Symantec certifikovat zavedení aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
v konfiguraci vyhovující standardu FIPS.
Pokud využíváte verzi aplikace Symantec Endpoint Protection s aktivním režimem
FIPS, upgrade nebo migrace na verzi 12.1.2 není možná. Než bude možné provést
upgrade nebo migraci, je třeba režim FIPS zakázat a vrátit servery a klienty do
stavu bez režimu FIPS. Režim FIPS ve verzi 12.1.2 neexistuje. Budete-li chtít
zachovat ochranu podle standardu FIPS, je vhodné nadále používat stávající verzi
aplikace Symantec Endpoint Protection.
Aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2 nepodporuje
systém Windows To Go (2868431)
Aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2 nepodporuje systém Windows To
Go (funkci verze Enterprise systému Windows 8).
Řešení neexistuje.
Průvodce konfigurací serveru pro správu obsahuje neplatnou
cestu migrace z konzoly pro správu Symantec pro systém Mac
(2899897)
Průvodce konfigurací serveru pro správu zobrazuje neplatné informace, ze kterých
lze chybně usoudit, že je možné z konzoly pro správu Symantec pro systém Mac
importovat zásady a konfiguraci klientů. Aplikace Symantec Endpoint Protection
12.1.2 tuto migraci nepodporuje.
Neoznačené pole „Odstranit klienty, kteří se nepřipojili...“ je
po provedení upgradu zaškrtnuto (pouze verze Enterprise)
(2941626)
Po provedení upgradu na verzi 12.1.2 je označeno pole „Odstranit klienty, kteří
se nepřipojili...“ a nastaveno na výchozí hodnotu 30 dnů i v případě, že jste je dříve
neoznačili. Označení můžete opět zrušit v nabídce Správce > Domény > Upravit
vlastnosti domény > Obecné.
13
14
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Známé problémy a jejich řešení
Potíže s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager
Tato část obsahuje informace o potížích s aplikací Symantec Endpoint Protection
Manager.
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nyní využívá
k uložení hesel silnější šifrování a vyžaduje, abyste původní
hesla uložili znovu (2739577)
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.2 k uložení přihlašovacího
hesla šifrování AES. V původní verzi aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager bylo k uložení hesel používáno šifrování DES. Z bezpečnostních důvodu
verze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.2 neumožňuje
dešifrování hesel DES. Funkce Pamatovat si mé přihlašovací údaje není v případě
hesla zpětně kompatibilní. Pokud funkci Pamatovat si mé přihlašovací údaje
v případě hesla používáte, původní heslo DES není schválně po přechodu na verzi
aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2 zapamatováno. Po přechodu bude
pole pro heslo na přihlašovací obrazovce aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager prázdné. Heslo je třeba znovu zadat, aby jej bylo možné uložit s využitím
šifrování AES.
Při spuštění prostřednictvím nabídky Start je prohlížeč Chrome
nekompatibilní s nápovědou aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager (2853441)
Ke všem částem této verze můžete ve webovém prohlížeči zobrazit nápovědu.
Pokud je však nainstalována aplikace Google Chrome a jedná se o výchozí webový
prohlížeč, nápovědu k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nelze
spustit prostřednictvím nabídky Start. Na přístup ke kontextové nápovědě v rámci
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nemá tato skutečnost vliv.
Tento problém se týká nápovědy pro všechny verze příručky pro instalaci a správu
aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control
a příručky k integraci vzdáleného sledování v aplikaci Symantec Endpoint Protection.
Tento problém vyřešíte tak, že nápovědu otevřete ručně v prohlížeči Internet
Explorer nebo Mozilla Firefox.
Postup ručního otevření nápovědy v aplikaci Internet Explorer nebo Mozilla
Firefox:
1.
Přejděte do složky instalační_složka\tomcat\webapps\ROOT\help\.
Výchozí instalační_složka v 32bitovém systému je C:\Program
Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager, v 64bitovém
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Známé problémy a jejich řešení
systému pak C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager.
2.
Klepněte pravým tlačítkem na soubor Spe.htm, klepněte na možnost Otevřít
v programu a poté na položku Internet Explorer nebo Mozilla Firefox.
Zobrazení zprávy „Ověření certifikátu se nezdařilo“ při
přihlašování k webové konzole Symantec Endpoint Protection
Manager (2918887)
Při přihlašování k webové konzole Symantec Endpoint Protection Manager se
zobrazí zpráva „Ověření certifikátu se nezdařilo“. Aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager 12.1.2 využívá verzi prostředí Java, kde podle výchozího
nastavení již není označena možnost Vždy důvěřovat obsahu od tohoto
vydavatele. Zobrazení této zprávy můžete vyřešit, pokud při přihlašování tuto
možnost ručně označíte.
Protokoly serveru obsahují řadu zpráv o výjimce SQL pro
SecurityAlertNotifyTask (2979245)
V souboru scm.server.log aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se
opakovaně vyskytuje zpráva „java.sql.SQLException: Připojení ukončeno“. Zpráva
se zobrazí, jelikož připojení je již ukončeno a nelze jej tedy ukončit znovu. Tyto
zprávy SecurityAlertNotifyTask lze ignorovat.
Potíže se zásadami aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Tato část obsahuje informace o práci se zásadami v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager.
Původní klienti nedokážou aplikovat výjimky pro soubory
SONAR v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
(2769428)
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.2 nyní poskytuje možnost
konkrétním aplikacím zadávat výjimku pro cestu k souborům SONAR. Původní
klienti nedokážou aplikovat výjimky SONAR nastavené v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager 12.1.2. Tyto klienty je třeba upgradovat na verzi
12.1.2. Stejně tak původní aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
nedokáže poskytovat výjimky SONAR pro klienty aplikace Symantec Endpoint
Protection 12.1.2.
15
16
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Známé problémy a jejich řešení
Potíže s virtualizací
Tato část obsahuje informace o potížích s virtualizací.
Virtualizace poskytuje podporu prostředí vSphere 5.1
Virtualizace aplikace Symantec Endpoint Protection (pouze verze Enterprise)
podporuje použití prostředí vSphere 5.1.
Virtuální zařízení hostů se systémem Windows 8 a podporou
vSIC nejsou podporována (pouze verze Enterprise) (2833434)
Aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2 virtuální zařízení se systémem
Windows 8 plně podporuje. Použití sdílené mezipaměti služby Insight s podporou
funkce vShield (vSIC) pro virtuální zařízení se systémem Windows 8 však
podporováno není.
Stav zabezpečení klienta zařízení GVM v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager se může měnit mezi stavem
Neznámý a Chráněný (pouze verze Enterprise) (2630276)
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager může stav bezpečnostního
virtuálního zařízení dočasně hlásit jako neznámý. K tomuto problému dochází
v případě, že se chráněné zařízení GVM probere z režimu spánku.
Počet klientů nahlášených jako zabezpečené v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager se může lišit od počtu
nahlášeného ve správci aplikace vShield Manager (pouze verze
Enterprise) (2761305)
Z důvodu rozdílů v hlášení se může počet klientů se stavem Chráněný v aplikaci
vShield Manager lišit od počtu chráněných klientů v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager.
Řešení neexistuje. Jako nejlepší postup doporučuje společnost Symantec nesledovat
stav zabezpečení klientů v aplikaci vShield Manager, ale v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager.
Potíže s klientem
Tato část obsahuje informace o problémech s klientem Symantec Endpoint
Protection pro systém Windows.
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Známé problémy a jejich řešení
Výchozí nastavení ochrany před změnami u klienta se změnilo
na možnost Blokovat a nezaznamenávat do protokolu
(2893286)
Ve výchozím nastavení je nyní ochrana před změnami nastavena na možnost
Blokovat a nezaznamenávat do protokolu. Nové výchozí nastavení je platné pro
nové instalace. Při upgradu stávajících instalací bude zachováno aktuální
nastavení. Nové výchozí nastavení brání ochraně před změnami vytvářet
v protokolu velké množství událostí.
Zároveň již není možné u ochrany před změnami konfigurovat upozornění.
Konfigurace serveru proxy s podporou NTLM pro základní
ověřování HTTP způsobuje u aktualizace LiveUpdate klienta
se systémem Windows XP/Vista zobrazení chyby (2750314)
Systém Windows XP/Vista odstraní přihlašovací údaje odeslané při konfiguraci
aplikace Symantec Endpoint Protection tak, aby používala server proxy s podporou
NTLM se základním ověřováním u hostitele HTTP(S). Toto odstranění způsobí
zobrazení chyby u aktualizace LiveUpdate klienta.
Řešení neexistuje.
Potíže s aplikací Symantec Network Access Control, zařízeními Enforcer
a integritou hostitele
Potíže uvedené v následující části souvisí s aplikací Symantec Network Access
Control, zařízeními Enforcer a integritou hostitele.
Zařízení LAN a Gateway Enforcer nemohou používat profily
Enforcer větší než 32 MB (2781335)
Profily Enforcer u zařízení LAN Enforcer a Gateway Enforcer nesmí přesáhnout
32 MB.
Řešení neexistuje.
V aplikaci Symantec Network Access Control dřívější verze než
12.1.2, nelze použít vlastní požadavek na zásadu integrity
hostitele pro spuštění antivirové kontroly Symantec (2692623)
Vlastní požadavek na zásadu integrity hostitele pro spuštění antivirové kontroly
Symantec představuje novou funkci v aplikaci Symantec Network Access Control
12.1.2 a v předchozích verzích aplikace Symantec Network Access Control ji nelze
použít.
17
18
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Známé problémy a jejich řešení
Potíže s dokumentací a nápovědou
Tato část popisuje problémy s dokumentací a kontextovou nápovědou.
Změna ve skupině klienta již neaktivuje upozornění (2915552)
Popis „Seznam klientů byl změněn“ v části „Jaké jsou typy upozornění a kdy se
odesílají“ obsahuje chybné informace. Změna ve skupině klienta již upozornění
neaktivuje.
Tuto část naleznete v instalační příručce a příručce pro správu aplikace Symantec
Endpoint Protection a Symantec Network Access Control, instalační příručce
a příručce pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition
a v nápovědě k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
Diagnostika Symantec a Poradce k produktu jsou nyní
pojmenováni, jako služba Symantec Help
Lokalizovaná dokumentace k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
obsahuje určité reference k novému nástroji pro řešení potíží s názvem Diagnostika
Symantec a Poradce k produktu. Společnost Symantec tento nástroj přejmenovala
na službu Symantec Help, nebo také SymHelp.
Dokumentace s nápovědou pro klienta Symantec Endpoint
Protection obsahuje nesprávné informace o sloupcích pro
řešení potíží s verzí definic (2951158)
Pokud v klientovi klepnete na nabídku Nápověda > Řešení potíží > Verze >
Nápověda, bude v dokumentaci v popisu sloupců Definice nesprávně uvedeno
také číslo verze a přezdívka. Sloupce obsahují informace o typu, číslu sekvence
a datu poslední kontroly aktuálně nainstalovaných definic virů a dalších souborů
s definicemi.
„Novinky v aplikaci Symantec Network Access Control 12.1.2“
uvádí podporu nepodporovaného přepínače
V části „Novinky v aplikaci Symantec Network Access Control 12.1.2“ v příručce
Začínáme s aplikací Symantec Network Access Control je jako podporovaný přepínač
nesprávně uveden také přepínač Dell Force 10.
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Podporované a nepodporované cesty migrace aplikace Symantec Endpoint Protection
Podporované a nepodporované cesty migrace aplikace
Symantec Endpoint Protection
Produkt Symantec Endpoint Protection zjistí a převede starší verze softwaru
ochrany před viry společnosti Symantec.
Tab. 1-4
Podporované a nepodporované cesty přenesení
Produkt
Popis
Starší verze softwaru
ochrany před viry
společnosti Symantec
Podle potřeby můžete provést migraci staršího antivirového
softwaru Symantec na aplikaci Symantec Endpoint Protection.
Přenesení zjistí a přenese instalace těchto starších verzí
antivirového softwaru společnosti Symantec:
■
Symantec AntiVirus Corporate Edition 10.x
■
Symantec Client Security 3.x
■
Symantec AntiVirus for Mac (cjen klient)
Migrace z následujících starších produktů není podporováno:
■
Symantec AntiVirus 9.x nebo dřívější
■
Symantec Client Security 2.x
■
Symantec Sygate Enterprise Protection 5.x
Přenesení lze vynechat takto:
Odinstalujte software na ochranu před viry společnosti
Symantec ze serverů a klientských počítačů.
■ Během instalace Symantec Endpoint Protection Manager
nevybírejte možnost zavedení.
■ Po počáteční instalaci produktu použijte k úpravě nastavení
skupin a zásad produkt Symantec Endpoint Protection
Manager.
■ Nainstalujte na nechráněné počítače se starší verzí klienta
produktu Symantec Endpoint Protection.
■
Viz „Podporované cesty migrace klienta Symantec Endpoint
Protection v systému Mac“ na straně 22.
19
20
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Podporované cesty upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Produkt
Popis
Symantec Endpoint
Protection
Podle potřeby můžete provést upgrade na aplikaci Symantec
Endpoint Protection z aplikace Symantec Endpoint Protection
11.x a Small Business Edition 12.0, nebo přejít na novou verzi
12.1.
Podle potřeby můžete provést upgrade na aplikaci Symantec
Endpoint Protection z aplikace Symantec Endpoint Protection
a Small Business Edition 12.0, nebo přejít na novou verzi 12.1.
Viz „Podporované cesty pro upgrade klienta Symantec Endpoint
Protection“ na straně 21.
Podporované cesty upgradu aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager
Podporovány jsou následující cesty upgradu aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager:
■
Z verze 11.x na 12.1.2 (firemní verze)
■
Z verze 12.0 Small Business Edition na verzi 12.1.2 (firemní verze)
■
Z verze 12.0 Small Business Edition na verzi 12.1.2 Small Business Edition
■
Z verze 12.1 Small Business Edition na verzi 12.1.2 Small Business Edition
■
Z verze 12.1 Small Business Edition na verzi 12.1.2 (firemní verze)
■
Z verze 12.1 (verze Enterprise) na 12.1.2 (verze Enterprise)
Poznámka: Informace o serveru pro aplikaci Symantec AntiVirus 10.x mohou být
importovány během instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
verze 12.1.2.
Následující cesty downgradu nejsou podporovány:
■
Symantec Endpoint Protection 11.x na 12.1.2 Small Business Edition
■
12.1.x (firemní verze) na 12.1.2 Small Business Edition
Podrobnosti o upgradu z konkrétních verzí aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager 11.x na 12.1 naleznete v rámci následujícího článku databáze znalostí:
Podporované cesty upgradu na aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
12.1 z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 11.x
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Podporované cesty pro upgrade klienta Symantec Endpoint Protection
Podporované cesty pro upgrade klienta Symantec
Endpoint Protection
Následující verze klientů Symantec Endpoint Protection pro systém Windows lze
upgradovat přímo na verzi 12.1.2:
■
11.0.780.1109
■
11.0.1000.1375 – Maintenance Release 1 (MR1)
■
11.0.2000.1567 – Maintenance Release 2 (MR2), s opravami údržby nebo bez
nich
■
11.0.3001.2224 – Maintenance Release 3 (MR3)
■
11.0.4000.2295 – Maintenance Release 4 (MR4), s opravami údržby nebo bez
nich
■
11.0.5002.333 – Release Update 5 (RU5)
■
11.0.6000.550 – Release Update 6 (RU6), s opravami údržby nebo bez nich
■
11.0.7000.975 – Release Update 7 (RU7), s opravami údržby nebo bez nich
■
12.0.122.192 Small Business Edition
■
12.0.1001.95 Small Business Edition - Release Update 1 (RU1)
■
12.1.671.4971
■
12.1.1000.157 – Release Update 1 (RU1), s opravami údržby nebo bez nich
Následující cesty downgradu klientů pro systém Windows nejsou podporovány:
■
Symantec Endpoint Protection 11.x na 12.1 Small Business Edition
■
12.1.x (firemní verze) na 12.1.2 Small Business Edition
Následující klientské verze aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém
Mac lze upgradovat přímo na verzi 12.1.2:
■
11.0.6000 (0162) – Release Update 6 (RU6), s opravami údržby nebo bez nich
■
11.0.7000 (0217) – Release Update 7 (RU7), s opravami údržby nebo bez nich
■
12.1.671.4971
■
12.1.1000.0157 – Release Update 1 (RU1)
Je podporována migrace z verze aplikace Symantec AntiVirus 10.x na 12.1. Migrace
z verze aplikace Symantec AntiVirus 9.x a Symantec Sygate Enterprise Protection
5.x podporován není.
21
22
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Podporované cesty migrace klienta Symantec Endpoint Protection v systému Mac
Viz „Podporované cesty migrace klienta Symantec Endpoint Protection v systému
Mac“ na straně 22.
Viz „Podporované a nepodporované cesty migrace aplikace Symantec Endpoint
Protection“ na straně 19.
Podporované cesty migrace klienta Symantec
Endpoint Protection v systému Mac
Tab. 1-5 obsahuje seznam produktů, které mohou být migrovány do klienta
Symantec Endpoint Protection pro systém Mac.
Tab. 1-5
Cesty migrace z aplikace Symantec AntiVirus pro počítač Mac do
aplikace Symantec Endpoint Protection klient Mac
Zdroj přenosu
Cíl přenosu
Podpora
Spravovaný software Symantec Spravovaný software
AntiVirus klienta v systému Mac Symantec Endpoint
Protection klienta
v systému Mac
Ano
Nespravovaný software
Symantec AntiVirus klienta
v systému Mac
Nespravovaný software
Symantec Endpoint
Protection klienta
v systému Mac
Ano
Nespravovaný software
Symantec AntiVirus klienta
v systému Mac
Spravovaný software
Symantec Endpoint
Protection klienta
v systému Mac
Ano
Spravovaný software Symantec Nespravovaný software
AntiVirus klienta v systému Mac Symantec Endpoint
Protection klienta
v systému Mac
Ano, ale nastavení
spravovaného klienta je
zachováno.
Software Norton AntiVirus
v systému Mac
Ne. Je třeba, aby klient
před instalací softwaru
Symantec Endpoint
Protection produkty
společnosti Norton
odinstaloval.
Spravovaný nebo
nespravovaný software
Symantec Endpoint
Protection klienta
v systému Mac
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition
nebo Symantec Network Access Control
Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint
Protection, Symantec Endpoint Protection Small
Business Edition nebo Symantec Network Access
Control
Obecně jsou systémové požadavky na aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager a klienty stejné jako požadavky pro podporované operační systémy.
Tab. 1-6 zobrazí minimální požadavky pro produkt Symantec Endpoint Protection
Manager.
Tab. 1-7 zobrazí minimální požadavky pro klienta Symantec Endpoint Protection.
Tab. 1-8 zobrazí minimální požadavky pro klienta Symantec Network Access
Control.
Tab. 1-9 obsahuje minimální požadavky pro klienta Symantec Network Access
Control On-Demand.
Tab. 1-6
Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager
Součást
Požadavky
Procesor
■
32bitový procesor: 1GHz Intel Pentium III nebo minimálně
ekvivalentní (doporučuje se Intel Pentium 4 nebo ekvivalentní)
■ 64bitový procesor: 2GHz Pentium 4 s podporou x86-64 nebo
minimálně ekvivalentní
Poznámka: Procesory Intel Itanium IA-64 podporovány nejsou.
Fyzická paměť RAM 1 GB paměti RAM pro 32bitové operační systémy, 2 GB paměti RAM
pro 64bitové operační systémy či více, pokud to vyžaduje operační
systém
Pevný disk
4 GB nebo více volného místa a další 4 GB pro lokálně nainstalovanou
databázi.
Zobrazení
1024 x 768
23
24
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition
nebo Symantec Network Access Control
Součást
Požadavky
Operační systém
■
Webový prohlížeč
Windows XP (32bitový, SP2 nebo novější, 64bitový, všechny
aktualizace SP, všechny edice mimo edici Home)
■ Windows 7 (32bitový, 64bitový, RTM a SP1, všechny edice kromě
edice Home)
■ Windows 8 (32bitový, 64bitový; systém Windows To Go
podporován není)
■ Windows Server 2003 (32 bitů, 64 bitů, R2, SP1 nebo novější)
■
Windows Server 2008 (32bitový, 64bitový, R2, RTM, SP1 a SP2)
■
Windows Server 2012
■
Windows Small Business Server 2003 (32 bitů)
■
Windows Small Business Server 2008 (64bitový)
■
Windows Small Business Server 2011 (64bitový)
■
Windows Essential Business Server 2008 (64 bitů)
■
Microsoft Internet Explorer 7, 8, 9, 10
■
Mozilla Firefox 3.6, do verze 15.0.1
■
Google Chrome do verze 22.0.1229.79
Poznámka: Tato verze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager může
spravovat klienty do verze 12.1 bez ohledu na operační systém klientů.
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obsahuje vestavěnou databázi.
Můžete také použít jednu z následujících verzí serveru Microsoft SQL Server
(pouze verze Enterprise):
■
SQL Server 2005, SP4
■
SQL Server 2008
■
SQL Server 2008 R2
■
Aplikace SQL Server 2012
Poznámka: Pokud aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager a databázi SQL
nainstalujete na stejný počítač, je doporučeno 4 GB paměti RAM.
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition
nebo Symantec Network Access Control
Tab. 1-7
Systémové požadavky klientů Symantec Endpoint Protection v
systému Windows a Mac
Součást
Požadavky
Procesor
■
32bitový procesor pro systémy Windows: 1GHz Intel Pentium III
nebo minimálně ekvivalentní (doporučuje se Intel Pentium 4 nebo
ekvivalentní)
■ 32bitový procesor pro systémy Mac: Intel Core Solo, Intel Core
Duo. Procesory PowerPC podporovány nejsou.
■ 64bitový procesor pro systémy Windows: 2GHz Pentium 4
s podporou architektury x86-64 nebo minimálně ekvivalentní.
Procesory Itanium podporovány nejsou.
■ 64bitový procesor pro systémy Mac: Intel Core 2 Duo, Intel
Quad-Core Xeon
Fyzická paměť RAM Windows: 512 MB paměti RAM (doporučeno 1 GB) nebo více, pokud
to vyžaduje operační systém
Mac: 1 GB paměti RAM pro verzi 10.6; 2 GB pro verze 10.7 a 10.8.
Pevný disk
Windows: 850 MB volného místa na pevném disku pro instalaci; další
místo je vyžadováno pro obsah a protokoly.
Poznámka: Požadavky na prostor jsou založeny na souborových
systémech NTFS.
Mac: 500 MB volného místa na pevném disku pro instalační soubory
Zobrazení
800 x 600
25
26
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition
nebo Symantec Network Access Control
Součást
Požadavky
Operační systém
■
Windows XP Home nebo Professional (32bitový, SP2 nebo novější;
64bitový, všechny aktualizace SP)
■ Windows XP Embedded (aktualizace SP2 a novější)
■
Windows Vista (32bitový, 64bitový)
■
Windows 7 (32bitový, 64bitový, RTM a SP1)
■
Windows Embedded Standard 7
Windows 8 (32bitový, 64bitový; systém Windows To Go
podporován není)
■ Windows Server 2003 (32 bitů, 64 bitů, R2, SP1 nebo novější)
■
■
Windows Server 2008 (32bitový, 64bitový, R2, SP1 a SP2)
■
Windows Server 2012
■
Windows Small Business Server 2003 (32 bitů)
■
Windows Small Business Server 2008 (64bitový)
■
Windows Small Business Server 2011 (64bitový)
■
Windows Essential Business Server 2008 (64bitový)
■
Mac OS X 10.6.8, 10.7 (32bitový, 64bitový); 10.8 (64bitový)
■
Mac OS X Server 10.6.8, 10.7 (32bitový, 64bitový); 10.8 (64bitový)
Informace o systémových požadavcích klienta Symantec AntiVirus v systému
Linux naleznete v Příručce k implementaci aplikace Symantec AntiVirus pro systém
Linux.
Tab. 1-8
Systémové požadavky klienta Symantec Network Access Control
Součást
Požadavek
Procesor
■
32bitový procesor pro systémy Windows: 1GHz Intel Pentium III
nebo minimálně ekvivalentní (doporučuje se Intel Pentium 4 nebo
ekvivalentní)
■ 64bitový procesor pro systémy Windows: 2GHz Pentium 4
s podporou architektury x86-64 nebo minimálně ekvivalentní.
Procesory Itanium podporovány nejsou.
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition
nebo Symantec Network Access Control
Součást
Požadavek
Operační systém
■
Windows XP (32 bitů, SP2 nebo novější; 64 bitů, všechny
aktualizace SP)
■ Windows XP Embedded
■
Windows Vista (32bitový, 64bitový)
■
Windows 7 (32 bitů, 64 bitů)
■
Windows 8 (32bitový, 64bitový)
■
Windows Server 2003 (32 bitů, 64 bitů, R2, SP1 nebo novější)
■
Windows Server 2008 (32 bitů, 64 bitů)
■
Windows Server 2012
■
Windows Small Business Server 2008 (64bitový)
■
Windows Essential Business Server 2008 (64bitový)
Fyzická paměť RAM 512 MB paměti RAM či více, pokud to vyžaduje operační systém
Pevný disk
32 bitů: 300 MB; 64 bitů: 400 MB
Zobrazení
800 x 600
Tab. 1-9
Systémové požadavky klienta Symantec Network Access Control
On-Demand
Součást
Požadavek
Procesor
■
Operační systém
■
Windows XP Home nebo Professional (32 bitů, SP2 a SP3)
■
Windows Vista (32 bitů, 64 bitů)
■
Windows 7 (32 bitů, 64 bitů)
■
Windows 8 (32bitový, 64bitový)
■
Windows Server 2003 (32 bitů, 64 bitů, R2, SP1 nebo novější)
■
Windows Server 2008 (32bitový, 64bitový, R2)
■
Windows Server 2012
■
Windows Small Business Server 2008 (64bitový)
■
Windows Essential Business Server 2008 (64bitový)
■
Mac OS X 10.5, 10.6 nebo 10.7
Místo na disku
a fyzická paměť
RAM
Windows: Intel Pentium II 550 MHz (1 GHz pro systém Windows
Vista) nebo rychlejší
■ Mac: Pouze procesory Intel
Velikost stažených souborů: 9 MB. Objem místa na disku potřebný
ke spuštění klienta: 100 MB.
■ Fyzická paměť pro klienta On-Demand v systému Windows nebo
Mac: 512 MB
■
27
28
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Kde získat další informace o produktu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business
Edition a Symantec Network Access Control
Součást
Požadavek
Webový prohlížeč
■
Klient On-Demand v systému Windows: Microsoft Internet
Explorer 6.0 nebo novější; Mozilla Firefox 2.0, 3.0, 3.5, 3.6.3, 11.0
Poznámka: Klienti ve verzi 11.0 RU6 a starší prohlížeč Firefox
3.6.3 nepodporují.
■
Klient On-Demand v systému Mac: Apple Safari 4.0 a 5.0; Mozilla
Firefox 2.0, 3.0, 3.5, 3.6.3
Poznámka: Klienti ve verzi 11.0 RU6 a starší prohlížeč Firefox
3.6.3 nepodporují.
Ostatní
■
Rozlišení: Super VGA (1024 x 768) nebo lepší
■
Alespoň jeden adaptér sítě Ethernet (s nainstalovaným
protokolem TCP/IP)
Nejaktuálnější informace o systémových požadavcích naleznete zde: Poznámky
k verzi a systémové požadavky pro všechny verze aplikací Symantec Endpoint
Protection a Symantec Network Access Control
Kde získat další informace o produktu Symantec
Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection
Small Business Edition a Symantec Network Access
Control
Primární dokumentace je dostupná ve složce Documentation na disku s produktem.
Dokumenty pro nástroje nacházející se v některých podsložkách složky Tools na
disku produktu s nástroji.
Aktualizace dokumentace je možné stáhnout z webu technické podpory společnosti
Symantec na následující adrese:
■
Symantec Endpoint Protection:
Endpoint Protection
■
Symantec Endpoint Protection Small Business Edition:
Endpoint Protection Small Business Edition
■
Symantec Network Access Control:
Network Access Control
Součástí produktu je následující dokumentace:
■
Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Kde získat další informace o produktu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business
Edition a Symantec Network Access Control
■
Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business
Edition
■
Symantec Network Access Control Příručka Začínáme
■
Instalační příručka a příručka pro správu aplikace Symantec Endpoint
Protection a Symantec Network Access Control
■
Instalační příručka a příručka pro správu aplikace Symantec Endpoint
Protection Small Business Edition
■
Symantec Endpoint Protection and Symantec Network Access Control Příručka
pro zákazníky
■
Průvodce pro klienta aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business
Edition
■
Příručka uživatele aplikace Symantec LiveUpdate Administrator
Tento nástroj se nachází ve složce Tools\LiveUpdate na disku produktu
s nástroji.
■
Příručka pro implementaci centrální karantény společnosti Symantec
Tento nástroj se nachází ve složce Tools\CentralQ na disku produktu s nástroji.
■
Symantec Endpoint Protection Manager Referenční příručka schémat databáze
aplikace
Tento dokument se nachází na webové stránce s technickou podporou
společnosti Symantec: Endpoint Protection
Tab. 1-10 obsahuje seznam webových stránek, na kterých naleznete další informace
pro snadné používání tohoto produktu.
Tab. 1-10
Webové servery společnosti Symantec
Typ informací
Webová adresa
Software Symantec Endpoint
Protection
http://www.symantec.com/business/products/downloads/
Veřejná databáze znalostí
Symantec Endpoint Protection:
Vydání a aktualizace
http://www.symantec.com/business/support/overview.jsp?pid=54619
Aktualizace příruček a
dokumentace
Symantec Endpoint Protection Small Business Edition:
Kontakty
http://www.symantec.com/business/support/overview.jsp?pid=55357
Symantec Network Access Control:
http://www.symantec.com/business/support/overview.jsp?pid=52788
29
30
Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Kde získat další informace o produktu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business
Edition a Symantec Network Access Control
Typ informací
Webová adresa
Informace a aktualizace
informací o virech a dalších
hrozbách
http://www.symantec.com/business/security_response/index.jsp
Novinky o produktech a
aktualizace produktů
http://enterprisesecurity.symantec.com
Bezplatné technické školení
online
http://go.symantec.com/education_septc
Symantec Educational Services
http://go.symantec.com/education_sep
Fóra Symantec Connect
Symantec Endpoint Protection:
http://www.symantec.com/connect/security/forums/
endpoint-protection-antivirus
Symantec Endpoint Protection Small Business Edition:
https://www-secure.symantec.com/connect/security/forums/
endpoint-protection-small-business-edition-12x
Symantec Network Access Control:
http://www.symantec.com/connect/security/forums/network-access-control

Podobné dokumenty

Poznámky k verzi aplikace Symantec™ Endpoint Protection

Poznámky k verzi aplikace Symantec™ Endpoint Protection najdete v dodatku k této dokumentaci s právními informacemi týkajícími se třetích stran nebo v souboru TPIP Readme. Produkt popsaný v tomto dokumentu je dodáván na základě licencí omezujících jeho ...

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec™ Endpoint Protection

Poznámky k verzi aplikace Symantec™ Endpoint Protection najdete v dodatku k této dokumentaci s právními informacemi týkajícími se třetích stran nebo v souboru TPIP Readme. Produkt popsaný v tomto dokumentu je dodáván na základě licencí omezujících jeho ...

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec™ Endpoint Protection

Poznámky k verzi aplikace Symantec™ Endpoint Protection Správce aplikace Symantec Endpoint Protection Manager může exportovat klientské balíky pro 32bitové a 64bitové systémy Windows a systémy Mac. Poznámka: Chcete-li vytvořit klientský instalační balík...

Více

Práce s databází

Práce s databází Pokud databáze i ovladač podporují transakce, můžeme pro jejich zpracování používat metody setAutoCommit(), commit() a rollback() z rozhraní Connection. Jakou úroveň isolace transakcí požadujeme na...

Více

Podmínky užívání služby Behance Datum poslední

Podmínky užívání služby Behance Datum poslední 8.1 Nekontrolujeme veškerý obsah nahrávaný do Služeb, ale můžeme využívat dostupné technologie nebo procesy k zjišťování určitých typů nezákonného obsahu (například dětské pornografie) nebo jiného ...

Více

JA-80V - Jablotron

JA-80V - Jablotron reportovat události formou SMS zpráv (až na 8 tel. čísel) reportovat události zavoláním a předáním akustického signálu předávat data na pult centrální ochrany (PCO), až 2 pulty dálkově ovládat a pr...

Více