Vážení přátelé vinaři a milovníci dobrého vína. VýstaVní Výbor:

Komentáře

Transkript

Vážení přátelé vinaři a milovníci dobrého vína. VýstaVní Výbor:
Vážení přátelé vinaři a milovníci dobrého vína.
Opět po roce bych Vás rád jménem Vinařského spolku Mutěnice přivítal na naší Tradiční výstavě vín. Pravděpodobně ještě dlouho budeme vzpomínat na rok 2015, který
byl k nám vinařům po několika letech strádání velmi příznivý. Jednoznačným důkazem
tohoto tvrzení je množství dodaných vzorků, které se zastavilo až na čísle 1159. O kvalitě hroznů svědčí i to, že přívlastky jsou i u vín, u kterých se jindy objevují jen zřídka.
Jsem přesvědčen, že si na naší výstavě vína vychutnáte a na letošní výstavu dlouho
nezapomenete.
Rád bych ještě touto cestou poděkoval všem vinařům za dodané vzorky, obecnímu
úřadu a základní škole za vstřícnost při přípravě a pořadatelům za organizaci výstavy.
Přeji Vám příjemný pobyt a hodně dobrých vín při koštování.
František Dubina
předseda vinařského spolku
Výstavní výbor:
Dubina František
Balaštík Jaroslav
Dubinová Ivana
Duhajský Josef
Esterka Jaroslav
Kramář Milan
Mokruša Josef
Prygl Miroslav Štěpánek Pavel
Turzík Ladislav
Čotek Vladimír
1
Degustace vzorků se konala dne 20. 3. 2016 v prostorách ZŠ Mutěnice
Hodnotilo se stobodovou stupnicí
SLOŽENÍ KOMISÍ
Komise č. členové komise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Svoboda Miroslav ml., Slabý Vratislav, Štěpánek Josef ml.
Duhajský Josef, Šnajdr Zdeněk - Milotice, Ilčík David
Charuza Zdeněk, Zechmeister Josef – Čejč, Kavina Pavel – Velké Meziříčí
Ing. Nováček Josef, Hanusa Jiří ml., Dubina Miroslav
Mokruša Josef, Čotek Jan – Čejč, Vítek Jan
Balaštík Jaroslav, Záleský František, Štěpánek Pavel
JUDr. Maixner Pavel, Plchut Petr st., Vydařilý Jaroslav ml.
Švejcar Zdeněk, Žalmánek Petr, Ilčík Jiří
Biza František, Sečka František, Dubina Marek
Ing. Koža Josef, Macháček Miroslav st., Holešinský Jiří
Prygl Miroslav, Macháček Miroslav ml., Bíza Petr ml.
Dubinová Ivana, Vaculovič Jan
Esterka Jaroslav, Bíza Petr, Sečka Roman
Pavka Vojtěch, Koliba Pavel - Čejkovice, Mokrušová Marcela
Esterka st., Lána Olin
Lysý Zdeněk, Bílek Milan, Lysý Marek
Vydařilý Jaroslav, Zechmeister Jaroslav – Kobylí, Balaštík Štěpán
Dubina František st., Sedmerová Zuzana, Rylka Milan
Dubina František ml., Šplíchal Petr, Přidal Pavel
Trávník Ladislav, Hanusa Jiří - Čejkovice, Ilčík Josef
Ing. Horňáček Josef, Pavka Petr, Miklík Josef
Trávník Vladimír, Pavka Martin – Čejkovice, Dvoracký Milan
Ing. Varga Lubomír, Lamáček František, Esterka Pavel
Turzík Ladislav ml., Páter Kryštof, Liška Václav
Turzík Ladislav st., Horvát Ĺudovít – Skalica, Ilčík Josef
Škápík Martin, Srholec Michal – Skalica, Čotek Vladimír – Kobylí
Kramař Milan, Vachta Jiří – Praha, Prokeš Jan – Hodonín
Piškula Pavel, Zechmeister Pavel – Čejč, Marada Jan
Ing. Horecký Stanislav, Kopeček Vladimír, Borovička Josef – Kobylí
Ing. Mokruša Petr, Kunák Petr – Skalica, Novák Pavel – Kobylí
Drábek Jaroslav – Čejkovice, Kovár Zdeněk, Zálešák Jiří
Sombergerová Jana, Čepil Petr, Štěpánek Josef st.
2
Informace výstavního výboru
U každého vzorku byly při degustaci uvedeny tyto údaje: číslo vzorku, odrůda (popř.
složení směsi odrůd), ročník, údaj o dosažené cukernatosti sdělený majitelem. V případě
vín rosé a klaret byla taktéž uvedena odrůda.
Zlatý diplom je udělen vinaři, jehož vzorek se umístil nejvýše v bodování jednotlivých
odrůd a to jen v případě, že v odrůdě bylo hodnoceno minimálně deset vzorků.
Čestný diplom je udělen vinaři, jehož vzorek se umístil v pásmu 30% nejlépe hodnocených vín, nejméně však 75 bodů.
U vín která získala při hodnocení méně než 60 bodů, je místo bodového zisku poznámka nebodováno. Po posouzení subkomisí bylo víno vyřazeno z hodnocení.
U pořadatele lze nahlédnout do bodovací listiny.
Subkomise při výběru šampionů, neměla k dispozici bodové hodnocení z degustace,
ani údaj o odrůdě.
Výbor se předem omlouvá za tiskové chyby a překlepy, vzniklé při zpracování dat.
Použité zkratky:
SmB - směs bílá
SmČ - směs červená
MZV – moravské zemské víno
TK - těkavé kyseliny
KČ – komise číslo
bar. - barrique
kab – kabinetní víno
pan - panenské
VB - výběr z bobulí
ox - oidace
jak - jakostní
PS - pozdní sběr
nehod. – víno nebodováno
Statistika Výstavy vín 2016:
Celkový počet vzorků:
Z toho bílých vín:
Z toho červených vín:
Z toho růžových vín:
Z toho vín starších ročníků:
Počet vystavovatelů:
Počet zastoupených obcí:
Nejvíce dodaných vzorků:
1159 vzorků
769 vzorků
251 vzorků
102 vzorků
37 vzorků
400 vinařů
38 obcí
16 vzorků - Dubina František Mutěnice 960
Vinaři s největším průměrem čtyř nejlépe hodnocených vín:
Rodinné vinařství Turzík
Dubina František
Modré vinařství
Holešinský Radim
Esterka Jaroslav
Koutný Pavel
Rodinné vinařství Čotek
Bíza Petr ml.
Vinařství Trávník
Vinařství Vítek Josef
Zahrádkáři Kobylí
Mutěnice
Mutěnice 960
Mutěnice
Mutěnice 509
Mutěnice 349
Mutěnice 745
Kobylí
Mutěnice 1147
Mutěnice 1028
Mutěnice 1029
Kobylí
3
průměr - 89,3
průměr - 88,8
průměr - 88,8
průměr - 88,5
průměr - 87,8
průměr - 87,5
průměr - 87,3
průměr - 86,8
průměr - 86,8
průměr - 86,8
průměr - 86,8
ŠAMPIONI VÝSTAVY VÍN 2016
Šampion bílých vín roč. 2015
Ryzlink rýnský – Modré vinařství – Mutěnice
Šampion červených vín roč. 2015
Cabernet Cortis – Vinařství Čotek – Kobylí
Šampion růžových vín roč. 2015
Rosé Frankovka – Vinařství Hycl a syn – Čejkovice 1037
Šampion vín starších ročníků
Tramín červený 2013 – Lysý Marek – Mutěnice 1212
Šampioni v jednotlivých kategoriích
(uznané odrůdy – v kategorii bylo deset a více vzorků)
směs bílá
Ryzlink vlašský
Veltlínské zelené
Neuburské
Müller Thurgau
Rulandské bílé
Rulandské šedé
Chardonnay
Sauvignon
Tramín červený
Muškát moravský
Sylvánské zelené
Aurelius
Hibernal
Pálava
Klaret Rulandské Modré
Směs červená Bl+Ne+Gol
Modrý Portugal
Svatovavřinecké
Frankovka
André
Zweigeltrebe
Cabernet Moravia
Dornfelder
88,0
92,0
92,0
92,0
88,0
91,0
90,0
90,0
93,0
90,0
87,0
88,0
86,0
92,0
89,0
91,0
88,0
90,0
91,0
88,0
89,0
90,0
89,0
89,0
Vinařství Trávník
Toman Lubomír
Dubina František
Modré vinařství
Rodinné vinařství Turzík
Králík Milan Ing.
Toman Lubomír
Vinařství Vrba
Koutný Pavel
Bíza Petr ml.
Beneš Vladimír
Mička Petr
Duhajský Josef
Holešinský Radim
Burian Jaroslav
Foltánková Květa
Voborník Tomáš
Zahrádkáři Kobylí
Barák Jan
Kmenta Vladimír
Mráka Pavel
Štěpánek Michal
Knedlík Lubomír
Esterka Jaroslav
Subkomise pro výběr šampionů:
Fojtík František
Mokruša Petr
Varga Lubomír
Šmíd Roman
4
Mutěnice 1028
Mutěnice
Mutěnice 960
Mutěnice
Mutěnice
Kyjov 1155
Mutěnice
Mutěnice 300
Mutěnice 745
Mutěnice 1147
Kobylí 139
Moravský Písek 268
Mutěnice 32
Mutěnice 509
Mutěnice 886
Moravské Málkovice
Mutěnice 433
Kobylí
Rozdrojovice 69
Mutěnice 731
Mutěnice 1225
Mutěnice 406
Mutěnice 95
Mutěnice 349
Trávník Vladimír
Štěpánek Pavel
Katalog vystavovaných vzorků
Č. Zkr. VystavovatelBydliště
Pozn.Roč.Body kč
SMĚS BÍLÁ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
smb
Čepil Jaroslav
Konečný Pavel
Zálešák Miroslav
Havlík Josef
Vinařství Trávník
Mráz Petr Mgr.
Knapek Roman
Prčík Stanislav
Šimek Jara
Láníček Jiří
Koutný Pavel
Čepil František
Berg Josef
Kúřil D
Lamáček František ml.
Zimolková Andrea Bc.
Štěpánek Jaroslav
Páter Kryštof
Holešínský Radomír
Čapka Zdeněk
Balaštíková Eliška
Zálešák Jiří
Hanusa Jiří ml.
Mityska Libor
Blaha Petr
Juriga Vlastik
Koliba Pavel
Fojtík František
Vydařilý Jaroslav
Lamáček Vít
Ševčík Jan
Mutěnice 557
RB+SG
Mutěnice 462
Mutěnice
RB+TČ 21°
Mutěnice 694
Mutěnice 1028
p.s.
Mutěnice 1266
Brno
Mutěnice 169
Dubňany 1427
TČ+RV 21°
Kobylí 711
Mutěnice 745
Mutěnice 1118
RR+TČ+SG 24°
Mutěnice 52
MT+VZ
Mutěnice 577
Mutěnice 955
RR+TČ+SG
Mutěnice 1267
RB+SG+RR p.s.
Mutěnice 721
TR+RB
Mutěnice 934
Mutěnice 1183
TR+RB
Mutěnice 944
VZ+RV
Mutěnice 486
HIB+VZ 21°
Mutěnice 706
RV+VZ
Čejkovice
VZ+RV
Mutěnice 1133
RB+SCH
Mutěnice 868
RV+SCH 22°
Libošovice 120
MZV
Čejkovice 920
MT+CHARV.
Mutěnice 16
KRYSTAL+PRIM
Hovorany 51
23,5°
Mutěnice 867
NG+MT
Mutěnice 1035
TČ+CHAR výb.
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
80,0
77,0
80,0
77,0
88,0
75,0
78,0
76,0
80,0
72,0
87,0
85,0
80,0
78,0
81,0
79,0
86,0
76,0
78,0
84,0
78,0
78,0
85,0
84,0
83,0
77,0
81,0
80,0
79,0
80,0
81,0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RYZLINK VLAŠSKÝ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
Foltánek Petr
Bíza Petr ml.
Ilčík Václav
Blaha Miroslav
Vaculovič Jan
Rodinné vinař. Boudka
Králík Martin
Prygl Miroslav
Toman Přemysl
Adamec M Bc.
Bílek M
Kmenta Robin
Novák Petr
Berg Josef
Králík Jiří
Moravské Málkovice 20°
Mutěnice 1147
Dubňany 1293
Mutěnice 1280
Mutěnice 928
22°
Dubňanská hora 1107
Mutěnice 928
Mutěnice 442
Mutěnice 78
Lužice 36
Mutěnice
Mutěnice 411
Mutěnice 742
Mutěnice 52
Mutěnice 928
22°
5
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
81,0
81,0
82,0
76,0
80,0
77,0
79,0
86,0
83,0
78,0
75,0
83,0
87,0
83,0
82,0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Mutěnice 738
Mutěnice 1220
22°
Mutěnice 773
p.s.
Mutěnice 1177
Praha
Mutěnice 255
Dolní Bojanovice 930
Mutěnice 967
Mutěnice 1037
22°
Praha 6
Mutěnice 395
Mutěnice 1108
Kobylí 84
20°
Mutěnice 395
Mutěnice 826
Dubňany 453
Mutěnice 1049
Dubňany
p.s.
Ejpovice 152
22°
Mutěnice
21°
Kyjov 1155
Mutěnice 1190
Mutěnice 1062
Mutěnice 934
23°
Chrudim
Mutěnice 42
Mutěnice 1190
Praha 5
Čejkovice 438
21°
Mutěnice 1028
p.s.
Kobylí 86
Mutěnice 781
Mutěnice 725
Mutěnice 386
Mutěnice
p.s.
Mutěnice 1210
p.s.
Mutěnice 1225
výb.
Mutěnice 1035
p.s.
Mutěnice 1166
Mutěnice 376
Mutěnice 1184
Mutěnice 868
Mutěnice 888
Mutěnice
p.s.
Litovel
Mutěnice 5
22.4
Mutěnice 747
Dubňany 1295
kab.
Mutěnice 36
22°
Mutěnice 509
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
Novák Zdeněk
Svoboda Miroslav
Štěpánek Lubomír
Hanák Marek
Jarošek Pavel Ing.
Balaštíková Jana
Salajka Milan
Froněk Vít
Skočík Jan
Komberec Libor
Ruthová Karla
Lána Oldřich
Varmužovi
Pšenčík Jan
Šeďa Miroslav
Švec Vladimír
Matějka Jaromír
Hartman Jiří
Peroutka Jaroslav
Esterka Jaroslav
Králík Milan Ing.
Balaštík Jakub
Šupa Jaroslav
Páter Kryštof
Cimburek Jaroslav
Macháček Miroslav
Balaštík Jaroslav
Mašek Vladimír
Drábek Jaroslav
Vinařství Trávník
Borovička Josef
Kramářová Jana
Konečný Karel
Dubina František
Rodinné vinařství Turzík
Plchut Petr Ing.
Mráka Pavel
Ševčík Jan
Piškula Lukáš
Zimolková Martina
Šmíd Roman
Blaha Petr
Nováček Josef Ing.
Toman Lubomír
Forch Jan Ing.
Vagunda Josef
Dohnálek Petr
Hanák Evžen Ing.
Charuza Zdeněk
Holešinský Radim
Pozn.
6
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
82,0
84,0
85,0
85,0
82,0
86,0
85,0
86,0
85,0
87,0
85,0
86,0
86,0
80,0
77,0
77,0
80,0
90,0
88,0
80,0
81,0
82,0
68,0
86,0
84,0
81,0
85,0
80,0
76,0
73,0
76,0
88,0
84,0
87,0
88,0
90,0
89,0
88,0
81,0
78,0
87,0
86,0
87,0
92,0
70,0
84,0
77,0
87,0
88,0
86,0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
97 RV Růžička Jan
98 RV Varmuža Zdeněk
99 RV Pavka František
Mutěnice 215
24.0
Čejkovice 216
Čejkovice 692
23.0
Pozn.
Roč. Body kč
2015
2015
2015
70,0
69,0
79,0
3
3
3
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
VZ Kmenta Vladimír
Mutěnice 731
2015 75,0 4
VZ Hanáček Jan
Mutěnice 103
2015 70,0 4
VZ Bukovský Stanislav
Mutěnice 522
zem.
2015 81,0 4
VZ Šupa Pavel
Mutěnice 1151
2015 82,0 4
VZ Toman Radim
Mutěnice 1241
2015 76,0 4
VZ Hanáčková Veronika
Mutěnice 1191
2015 84,0 4
VZ Vaculovič Jozef
Mutěnice 1130
2015 82,0 4
VZ Ott Petr
Dubňany 1597
2015 84,0 4
VZ Drápal Vladimír
Praha 4
bar.
2015 85,0 4
VZ Foltánková Květa
Moravské Málkovice 22.5
2015 83,0 4
VZ Ilčík ml. Ing.
Lužice 37
2015 87,0 4
VZ Brablc Josef
Brno 41
2015 83,0 4
VZ Drápal Vladimír
Praha 4
2015 79,0 4
VZ Sladký Zdeněk
Mutěnice 1088
2015 80,0 4
VZ Hubáček Jiří Ing.
Ratíškovice 965
2015 82,0 4
VZ Hanák Pavel
Mutěnice 1177
2015 84,0 4
VZ Štěpánek Lubomír
Mutěnice 773
p.s.
2015 83,0 4
VZ Svobodová Irena
Mutěnice 1220
22.5
2015 83,0 4
VZ Novák Petr
Mutěnice 742
2015 89,0 4
VZ Polínek Dušan
Moravská Nová Ves 185
201579,0 4
VZ Prčík Martin
Mutěnice 1158
21.0
2015 86,0 4
VZ Bernátek Tomáš Ing.
Hodonín
p.s.
2015 85,0 4
VZ Brdečko Petr
Kobylí 602
2015 83,0 4
VZ Brablc František
Mutěnice 860
2015 81,0 4
VZ
nehodnoceno
2015 4
VZ Skočík Martin
Mutěnice 135
2015 82,0 4
VZ Kuběna Bedřich
Dolní Bojanovice 1001p.s.
2015 83,0 4
VZ Balaštíková Jana
Mutěnice 255
2015 83,0 4
VZ Brablc Jaroslav
Mutěnice 835
2015 78,0 4
VZ Švec Vladimír
Dubňany 453
2015 71,0 4
VZ Lána Martin
Mutěnice 879
2015 80,0 4
VZ Měchura
Dubňany 652
2015 82,0 4
VZ Esterka Jaroslav
Mutěnice 349
2015 77,0 4
VZ Rusňák Rostislav
Kobylí 380
21.0
2015 84,0 4
VZ Flajzar Stanislav
Milotice 205
2015 79,0 4
VZ Brázdil Tomáš
Boršice 337
2015 77,0 4
VZ Lysý Marek
Mutěnice 1212
výb.
2015 86,0 4
VZ Balaštík Jakub
Mutěnice 1190
2015 80,0 4
VZ Kramářová Jana
Mutěnice 781
2015 80,0 4
VZ Koutný Pavel
Mutěnice 745
p.s.
2015 83,0 5
VZ Konečný Karel
Mutěnice 725
2015 87,0 5
VZ Trávník František
Mutěnice 79
2015 78,0 5
VZ Macháček Miroslav ml. Mutěnice 42
2015 88,0 5
VZ Havelka Karel Ing.
Mutěnice 569
20.0
2015 83,0 5
VZ Konečný Rostislav
Mutěnice 367
2015 82,0 5
7
Č. Zkr. Vystavovatel
145 VZ
146 VZ
147 VZ
148 VZ
149 VZ
150 VZ
151 VZ
152 VZ
153 VZ
154 VZ
155 VZ
156 VZ
157 VZ
158 VZ
159 VZ
160 VZ
161 VZ
162 VZ
163 VZ
164 VZ
165 VZ
166 VZ
167 VZ
168 VZ
169 VZ
170 VZ
171 VZ
172 VZ
173 VZ
174 VZ
175 VZ
176 VZ
177 VZ
178 VZ
179 VZ
180 VZ
181 VZ
182 VZ
183 VZ
184 VZ
185 VZ
186 VZ
1156VZ
1157VZ
1158VZ
1159VZ
Bydliště
Pozn.
Vacík Jirka
Turnov
Konečný Josef
Mutěnice 476
Škápík Martin
Mutěnice 128
Komberec Lukáš
Praha 6
Skočík Jan
Mutěnice 1037
22°
Borovička Josef
Kobylí 86
Mašek Vladimír
Praha 5
Dubina František
Mutěnice 386
Králík Milan Ing.
Kyjov 1155
Groulík Jindřich
Osík
Konečný Karel ml.
Mutěnice 748
Vinařství Malík
Mutěnice 267
Trávník František ml.
Mutěnice 79
Ilčík Jiří st. Ing.
Lužice 263
Chytil Ladislav ml.
Mutěnice 769
Chovanec Julius
Mutěnice 62
Bíza František
Hodonín 39
21.0
Konečný Michal
Mutěnice 430
Miklík Josef
Hovorany 329
21.0
Michna Miroslav
Čejkovice 338
Lokaj Jakub Bc.
Mutěnice 532
Ševčík Josef
Mutěnice 968
Brablc Pavel
Mutěnice 860
Lamáčková Tereza
Mutěnice 955
Kůřil Pavel
Mutěnice 391
Víno Horváth
Skalica – SR
Maixner Pavel JUDr.
Mutěnice
Koža Jozef ml. Ing.
Bratislava
Vinárstvo Srholec
Skalica-SR
Rosek Karel
Velké Němčice 190 p.s.
Hübel Bohumil
Lenešice
25.0
Vinařství Mutěnice, s.r.o. Mutěnice 1174
p.s.
Dohnálek Petr
Mutěnice 747
Zimolka Luboš
Mutěnice 376
Dubina Marek
Mutěnice 604
Hodes Milan
Mutěnice 198
Vítek Jan
Mutěnice 433
Dubina František
Mutěnice 960
22°
Ivičič Jan
Hovorany 154
Zálešák Jiří
Mutěnice 706
Trávník Marek
Mutěnice 1115
Štěpánek Pavel
Mutěnice 877
Varmuža Zdeněk
Čejkovice 216
Ilčík Josef Mgr.
Mutěnice 1237
p.s.
Esterka Pavel
Mutěnice 1211
Pavka Václav
Čejkovice 53
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
65,0
82,0
86,0
84,0
85,0
75,0
78,0
80,0
85,0
83,0
85,0
90,0
86,0
76,0
81,0
84,0
86,0
68,0
85,0
80,0
79,0
74,0
81,0
80,0
83,0
80,0
68,0
63,0
76,0
89,0
79,0
84,0
82,0
79,0
83,0
82,0
77,0
92,0
81,0
79,0
77,0
81,0
80,0
86,0
76,0
81,0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
NEUBURSKÉ
187 Ng Kraml Václav
188 Ng Balaštík Štěpán
Mutěnice 939
21.0
Mutěnice 496
8
2015
2015
71,0
73,0
6
6
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
Kobylí 84
21.0
Mutěnice 748
Mutěnice 548
Mutěnice 406
Mutěnice 569
21.0
Boršice 668
Čejč 149
19.0
Praha 10
Mutěnice 267
Mutěnice 1029
23.0
Mutěnice 725
Mutěnice 968
Mutěnice 1166
Mutěnice 42
Mutěnice 1093
Mutěnice 95
p.s.
Mutěnice 835
Vilémov 6
Mutěnice 967
Mutěnice 135
Mutěnice 386
Mutěnice 775
21.0
Mutěnice 430
Mutěnice
Mutěnice 160
Mutěnice 62
Mutěnice 1
Mutěnice 18
Mutěnice 433
Mutěnice 78
Mutěnice 1088
Dubňanská hora 1107
Ratíškovice
Lužice 37
Lužice 36
Rychnov nad Kněžnou
Mutěnice 442
Mutěnice 557
Dubňany 1101
p.s.
Mutěnice 1147
Praha 4
Mutěnice 1177
Mutěnice 411
Mutěnice 807
p.s.
Mutěnice 255
Mutěnice 772
Mutěnice 1190
Mutěnice 604
Mutěnice
p.s.
Mutěnice 706
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Varmužovi
Konečný Karel ml.
Štětka Josef
Štěpánek Michal
Havelka Karel Ing.
Hlaváček Marek
Čotek Jan
Dejlová Monika
Vinařství Malík
Vinařství Vítek Josef
Konečný Karel
Ševčík Josef
Piškula Lukáš
Macháček Miroslav
Kopeček Vladimír
Knedlík Lubomír
Brablc Jaroslav
Konečný Vlastimil
Froněk Vít
Skočík Martin
Dubina František
Kovár Zdeněk
Konečný Michal
Maixnerová Ilona
Konečný Jan
Chovanec Julius
Mráz Milan
Havlík Josef ing.
Voborník Tomáš
Toman Přemysl
Sladký Zdeněk
Rodinné vinař. Boudka
Antoš Radim
Ilčík ml. Ing.
Adamec M Bc.
Valchař Jan
Prygl Miroslav
Čepil Jaroslav
Nesvadba Petr Ing.
Bíza Petr ml.
Drápal Vladimír
Hanák Pavel ml.
Kmenta Ladislav
Mokruša Petr
Balaštíková Vendula
Bíza František
Balaštík Jakub
Dubina Marek
Modré vinařství
Zálešák Jiří ml.
Pozn.
9
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
85,0
87,0
80,0
76,0
78,0
82,0
84,0
78,0
91,0
83,0
81,0
79,0
82,0
88,0
83,0
82,0
81,0
80,0
84,0
83,0
78,0
83,0
78,0
80,0
84,0
82,0
81,0
86,0
76,0
77,0
86,0
88,0
74,0
72,0
75,0
85,0
88,0
84,0
85,0
86,0
89,0
87,0
80,0
83,0
75,0
83,0
80,0
80,0
92,0
88,0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Č. Zkr. Vystavovatel
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Ng
Bydliště
Pozn.
Sečka František
Mutěnice 963
21.0
Dubina František
Mutěnice 960
21.0
Štěpánek Pavel
Mutěnice 877
Joch František
Mutěnice 812
Bayer Josef
Brno
Joch Jaroslav
Mutěnice 1240
Vinařství Lukáš Hlinecký Čejkovice 81
kab.
Charuza Zdeněk
Mutěnice 36
22°
Holešinský Radim
Mutěnice 509
Vítek Jan
Mutěnice 433
Hodes Milan
Mutěnice 198
Drábek Jaroslav
Čejkovice 438
Lamáček Vít
Mutěnice 867
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
75,0
81,0
80,0
77,0
75,0
88,0
87,0
88,0
90,0
79,0
85,0
82,0
74,0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
MÜLLER THURGAU
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
MT Toman Bronislav
Mutěnice 882
MT Hanáček Josef
Mutěnice 1191
MT Králík Martin
Mutěnice 928
MT Hanáček Jan
Mutěnice 103
MT Mráka Michal
Dubňany
MT Havlík Josef
Mutěnice 694
MT Flajsar Josef
Dubňany 885
MT Foltánek Petr
Moravské Málkovice 19.0
MT Novák Petr
Mutěnice 742
MT Berg Pavel
Mutěnice 52
MT Balaštík Marek
Mutěnice 255
pan.
MT Šplíchal Petr
Mutěnice 249
p.s.
MT Skočík Jan
Mutěnice 1037
21.0
MT Hajduch Pavel
Mutěnice 559
MT Esterka Jaroslav
Mutěnice 349
MT Lána Oldřich
Mutěnice 1108
MT Rodinné vinařství Čotek Kobylí
MT Konečný Karel
Mutěnice 725
MT Trávník František
Mutěnice 79
MT
nehodnoceno
MT Lamáček František
Mutěnice 955
MT Balaštíková Jana
Mutěnice 255
MT Froněk Vít
Mutěnice 967
MT Balaštík Štěpán
Mutěnice 496
MT Flajzar Stanislav
Milotice 205
MT Beneš Vladimír
Kobylí 139
MT Kramářová Leona
Mutěnice 781
MT Čotek Jan
Čejč 149
19.0
MT Štěpánek Lubomír
Mutěnice 773
p.s.
MT Kořínek Horymír
Horšice 685
MT Hrabina Tomáš
Mutěnice 1180
MT Cukr Josef
Boršice 691
p.s.
MT Lysý Marek
Mutěnice 1212
p.s.
MT Žmolík Jiří
Boršice 10
10
2015 75,0
2015 78,0
2015 81,0
2015 73,0
2015 80,0
2015 78,0
2015 86,0
2015 77,0
2015 77,0
2015 76,0
2015 84,0
2015 81,0
2015 83,0
2015 84,0
2015 87,0
2015 83,0
2015 68,0
2015 82,0
2015 82,0
2015
2015 81,0
2015 82,0
2015 80,0
2015 77,0
2015 77,0
2015 80,0
2015 73,0
2015 76,0
2015 82,0
2015 78,0
2015 82,0
2015 75,0
2015 81,0
2015 83,0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Č. Zkr. Vystavovatel
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
Bydliště
Pozn.
Kopeček Vladimír
Mutěnice 1093
Ilčík Josef
Mutěnice 685
Velebil Luboš
Praha 4
Bíza František
Hodonín 39
Maixner Tomáš
Mutěnice
Konečný Michal
Mutěnice 430
Varga Lubomír Ing.
Mutěnice 615
jak.
Vinařství Mutěnice, s.r.o. Mutěnice 1174
p.s.
Blaha Jaroslav
Mutěnice 431
Balaštíková Eliška
Mutěnice 486
22°
Štěpánek Pavel
Mutěnice 877
Vítek Jan
Mutěnice 433
Trávník Marek
Mutěnice 1115
Bayer Josef
Brno
Varmuža Zdeněk
Čejkovice 216
Rodinné vinařství Turzík Mutěnice
kab.
Hodes Milan ml.
Mutěnice 198
Modré vinařství
Mutěnice
kab.
Forch Veronika Ing.
Praha
Lamáček Vít
Mutěnice 867
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
77,0
80,0
81,0
77,0
79,0
80,0
83,0
86,0
81,0
78,0
81,0
79,0
80,0
83,0
84,0
88,0
87,0
83,0
82,0
84,0
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
RYZLINK RÝNSKÝ
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
Balaštík Bohumil
Prčík Martin
Brablc Vít
Flajsar Josef
Balaštík Drahomír Dr.
Brablc Josef
Sladký Zdeněk
Bernátek Tomáš Ing.
Bíza Petr
Čepil Jaroslav
Prygl Miroslav
J&M Mokrušovi
Šupa Pavel
Nesvadba Petr Ing.
Toman Radim
Vaculovič Jan
Švejcar Zdeněk
Hanáček Josef
Štěpánek Lubomír
Svobodová Irena
Mokruša Petr
Štěpánek Lubomír
Esterka Jaroslav
Földvári Štefan
Skočík Jan
Brablc Jaroslav
Skočík Martin
Bohunský Dušan
Mutěnice 255
Mutěnice 1158
22°
Mutěnice 203
Dubňany 885
22°
Mutěnice 458
22°
Brno 41
24.0
Mutěnice 1088
Hodonín
p.s.
Mutěnice 1147
p.s.
Mutěnice 557
Mutěnice 442
Mutěnice 1052
Mutěnice 1151
Dubňany 1101
p.s.
Mutěnice 1241
Mutěnice 928
22.5
Mutěnice 495
Mutěnice 1191
Mutěnice 773
p.s.
Mutěnice1220
Mutěnice 807
p.s.
Mutěnice 773
p.s.
Mutěnice 349
21.0
Dubňany 819
Mutěnice 1037
Mutěnice 835
Mutěnice 135
Mutěnice 784
11
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
89,0 9
80,0 9
79,0 9
81,0 9
83,0 9
91,0 9
81,0 9
80,0 9
79,0 9
82,0 9
88,0 9
80,0 9
83,0 9
84,0 9
78,0 9
84,0 9
82,0 9
75,0 9
79,0 9
80,0 9
90,0 9
80,0 9
85,0 9
70,0 9
78,0 9
81,0 10
83,0 10
86,0 10
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
Mutěnice 559
Mutěnice 784
Mutěnice
22°
Kobylí 267
Mutěnice 846
Lužice 263
24.0
Mutěnice 1
22.5
Moravský Písek 268
Mutěnice p.s.
Mutěnice 548
Mutěnice 1062
Mutěnice 1028
p.s.
Mutěnice 1262
Kyjov 1155
Mutěnice 685
Mutěnice 62
Mutěnice 1225
p.s.
Hodonín 39
21.0
Mutěnice
Mutěnice 430
Mutěnice 18
Lužice 37
24.5
Mutěnice-Bůdy 72
20.0
Mutěnice 785
Mutěnice 18
Mutěnice 1184
Mutěnice
p.s.
Mutěnice 1140
p.s.
Mutěnice 404
p.s.
Mutěnice
výb.
Mutěnice 1240
Mutěnice 963
22.5
Mutěnice 509
Mutěnice 16
p.s.
Čejkovice
21.0
Mutěnice 1115
Mutěnice 32
22°
Velké Němčice 190 kab.
Lenešice
23.0
Mutěnice 1211
p.s.
Mutěnice
p.s.
Hodonín
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
Hajduch Pavel
Mokruša Adam
Esterka Jaroslav
Cupal Štěpán
Ševela Josef
Ilčík Jiří st. Ing.
Mráz Milan ml.
Mička Petr
Brablc Jan
Štětka Josef
Šupa Jaroslav
Vinařství Trávník
Pavka Petr
Králík Milan Ing.
Ilčík Josef
Chovanec Julius
Mráka Pavel
Bíza František
Maixner Pavel JuDr.
Ingr Jan
Havlík Josef Ing.
Ilčík ml. Ing.
Půčková Alena
Pavka Vojtěch
Havlík Josef
Šmíd Roman
Rodinné vinařství Turzík
Vinařství Vydařilý
Chytil Lukáš
Rodinné vinařství Turzík
Joch Jaroslav
Sečka Roman ing.
Holešinský Radim
Fojtík František
Šardický Dušan
Trávník Marek
Duhajský Josef
Rosek Karel
Hübel Bohumil
Esterka Pavel
Modré vinařství
Cetkovský Milan
Pozn.
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
84,0
79,0
77,0
85,0
85,0
83,0
79,0
84,0
83,0
78,0
77,0
88,0
79,0
88,0
79,0
81,0
85,0
79,0
77,0
71,0
75,0
80,0
77,0
79,0
80,0
80,0
92,0
80,0
74,0
82,0
77,0
78,0
82,0
79,0
79,0
79,0
77,0
81,0
74,0
75,0
95,0
72,0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
RULANDSKÉ BÍLÉ
376
377
378
379
380
381
RB
RB
RB
RB
RB
RB
Novák Zdeněk
Foltánková Květa
Ilčík Václav
Bíza Petr
Prygl Miroslav
Adam Karel
Mutěnice 738
Moravské Málkovice 25.0
Dubňany 1293
p.s.
Mutěnice 1147
p.s.
Mutěnice 442
22°
Mutěnice
12
2015
2015
2015
2015
2015
2015
82,0
85,0
77,0
86,0
84,0
78,0
11
11
11
11
11
11
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
Mutěnice 1151
Ratíškovice
Mutěnice 1130
Mutěnice 1191
p.s.
Mutěnice 781
Mutěnice 52
Mutěnice 773
p.s.
Mutěnice 928
22.5
Mutěnice 1267
p.s.
Mutěnice 748
Mutěnice 79
Mutěnice 625
bobul.
Mutěnice 548
Mutěnice 476
Mutěnice 42
Mutěnice 95
p.s.
Milotice 205
Mutěnice 349
22°
Mutěnice 521
21.5
Mutěnice 396
21.0
Kobylí
21.0
Kyjov 1155
výb.
Mutěnice 846
Dubňany 1427
22°
Mutěnice 52
22°
Mutěnice 1225
p.s.
Mutěnice 769
Mutěnice 578
22°
Mutěnice 1
22.5
Červeník – SR
Mutěnice 775
23.5
Mutěnice 1126
Mutěnice 1210
výb.
Mutěnice 577
Mutěnice 835
Praha
Boršice 559
p.s.
Mutěnice 747
p.s.
Mutěnice 963
22°
Mutěnice 706
p.s.
Čejkovice 832
25.0
Hovorany 51
24.0
Mutěnice 706
p.s.
Mutěnice 1211
Mutěnice 544
p.s.
Mutěnice
p.s.
Mutěnice 198
Březí 89
p.s.
Mutěnice 627
21.0
Mutěnice 1237
p.s.
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
Šupa Pavel
Antoš Radim
Vaculovič Jozef
Hanáček Josef
Kramář Milan
Berg Josef
Štěpánek Lubomír
Vaculovič Jan
Zimolka Michal
Konečný Karel ml.
Trávník František ml.
Bezůšek Martin
Štětka Josef
Konečný Josef
Macháček Miroslav ml.
Knedlík Lubomír
Flajzar Stanislav
Esterka Jaroslav
Trávník Jiří
Zimolka Josef
Rodinné vinařství Čotek
Králík Milan Ing.
Ševela Josef
Šimek Jara
Berg Pavel
Mráka Matěj
Chytil Ladislav ml.
Mucha Jiří
Mráz Milan
Vrlák Dušan Ing.
Kovár Zdeněk
Horecký Stanislav Ing.
Plchut Petr ing.
Kúřil D
Brablc Jaroslav
Jarošek Pavel Ing.
Buchtík Zdeněk Ing.
Dohnálek Petr
Sečka František
Zálešák Jiří ml.
Pavka Marek
Vydařilý Jaroslav
Zálešák Jiří
Esterka Pavel
Přidal Pavel
Rodinné vinařství Turzík
Hodes Milan
Bravenec Ladislav
Skočík Pavel
Ilčík Josef Mgr.
Pozn.
13
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
76,0
83,0
77,0
74,0
83,0
79,0
83,0
81,0
72,0
79,0
79,0
83,0
87,0
83,0
81,0
83,0
75,0
75,0
77,0
73,0
80,0
91,0
74,0
72,0
83,0
80,0
75,0
76,0
73,0
76,0
82,0
80,0
83,0
78,0
80,0
80,0
81,0
82,0
81,0
83,0
75,0
80,0
85,0
80,0
80,0
89,0
88,0
77,0
83,0
78,0
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
Pozn.
Roč. Body kč
RULANDSKÉ ŠEDÉ
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
Bukovský Stanislav
Mutěnice 522
zem.
Špera Petr
Mutěnice
Švejcar Zdeněk
Mutěnice 495
Bíza Petr
Mutěnice 1147
p.s.
Flajsar Josef
Dubňany 885
22°
Beck Libor
Mutěnice 92
Svoboda Zdenek
Mutěnice 1131
Mokruša Petr
Mutěnice 807
p.s.
Vinařství Vítek Josef
Mutěnice 1029
výb.
Beneš Vladimír
Kobylí 139
Lacina Jaroslav
Moravský Písek 697 p.s.
Macháček Miroslav
Mutěnice 42
Kmenta Robin
Mutěnice 411
Veverka Josef
Boršice 513
p.s.
Mokruša Jaromír
Mutěnice 784
výb.
Durník Vladimír
Boršice
výb.
Esterka Jaroslav
Mutěnice 349
23.0
Hajduch Pavel
Mutěnice 559
Liška Václav
Mutěnice 972
25.0
Šimek Jara
Dubňany 1427
23.0
Chytil Ladislav ml.
Mutěnice 769
Mucha Jiří
Mutěnice 578
21.0
Kordula Petr Ing.
Dubňany 1176
26.0
Vinařství Trávník
Mutěnice 1028
výb.
Bíza František
Hodonín 39
24.0
Konečný Robin
Mutěnice 160
Plchut Petr Ing.
Mutěnice 1210
výb.
Havlík Lukáš Bc.
Mutěnice 18
23.0
Půčková Alena
Mutěnice-Bůdy 72
Vinařství Mutěnice, s.r.o. Mutěnice 1147
p.s.
Sečka Roman Ing.
Mutěnice 963
23.0
Holešinský Radim
Mutěnice 509
Burian Jaroslav
Mutěnice 886
25.0
Vinařství Vydařilý
Mutěnice 1140
p.s.
Vagunda Josef
Mutěnice 5
23.0
Joch Jaroslav
Mutěnice 1240
Toman Lubomír
Mutěnice
výb.
Hlinecký Lukáš
Čejkovice 81
p.s.
Fojtík František
Mutěnice 16
p.s.
Víno u Libora
Čejkovice 608
22°
Rodinné vinařství Turzík Mutěnice
p.s.
Esterka Pavel
Mutěnice 1211
p.s.
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
65,0
78,0
72,0
83,0
82,0
63,0
65,0
81,0
85,0
79,0
77,0
79,0
70,0
80,0
77,0
86,0
87,0
70,0
69,0
70,0
79,0
73,0
81,0
77,0
79,0
69,0
85,0
79,0
78,0
80,0
78,0
82,0
68,0
84,0
77,0
80,0
90,0
86,0
78,0
77,0
71,0
66,0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
CHARDONNAY
474
475
477
478
Ch
Ch
Ch
Ch
Štěpánek Pavel
Vinařství Vrba
Zimolka Marek
Cupal Štěpán
Mutěnice 877
22°
Mutěnice 300
p.s.
Mutěnice 152
Kobylí 267
14
2015
2015
2015
2015
81,0
90,0
80,0
68,0
13
13
13
13
Č. Zkr. Vystavovatel
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
Bydliště
Pozn.
Roč. Body kč
Ch Nováček Josef Ing.
Mutěnice 888
2015 70,0 13
Ch Juriga Vlastik
Libošovice 120
p.s.
2015 85,0 13
Ch Urbánek Leoš
Čejkovice 616
p.s.
2015 78,0 13
Ch Hanák Evžen Ing.
Dubňany 1295
kab.
2015 78,0 13
Ch Vinařství Hycl&syn
Čejkovice 1037
MZV
2015 77,0 14
Ch Rylka Milan
Mutěnice 1114
p.s.
2015 78,0 14
Ch Hlinecký Lukáš
Čejkovice 81
p.s.
2015 80,0 14
Ch Víno u Libora
Čejkovice 608
22°
2015 78,0 14
Ch Bíza Petr
Mutěnice 1147
p.s.
2015 78,0 14
Ch Šupa Pavel
Mutěnice 1151
2015 77,0 14
Ch Svoboda Miroslav
Mutěnice 1220
2015 76,0 14
Ch Balaštík Marek
Mutěnice 255
2015 82,0 14
Ch Šplíchal Petr
Mutěnice 249
p.s.
2015 80,0 14
Ch Havlík Josef
Mutěnice 694
2015 88,0 14
Ch Brablc Josef
Brno 41
21.5
2015 86,0 14
Ch Vinařství Vydařilý
Mutěnice 1140
výb.
2015 81,0 14
Ch Lamáčková Zdeňka
Mutěnice 955
2015 78,0 14
Ch Mokruša Erik
Mutěnice 784
21.0
2015 69,0 14
Ch
nebodováno
2015 14
Ch Svoboda Pavel
Boršice 647
p.s.
2015 81,0 14
Ch Knapek Roman
Brno
2015 80,0 14
Ch Měšťánek Vladimír
Boršice
2015 84,0 14
Ch Trávník František ml.
Mutěnice 79
2015 85,0 14
Ch Bánovský Antonín
Boršice 546
výb.
2015 86,0 14
Ch Koutný Pavel
Mutěnice 745
výb.
2015 81,0 14
Ch Brázdil Tomáš
Boršice 337
26.0
2015 89,0 14
Ch Koutný Pavel
Mutěnice 745
p.s.
2015 85,0 14
Ch Dvoracký Milan
Mutěnice 1214
p.s.
2015 80,0 14
Ch Joch Jaroslav
Mutěnice 1240
2015 68,0 14
Ch Čotek Jan
Čejč 149
21.5
2015 77,0 14
Ch Loveček Libor ml.
Kobylí 809
22.5
2015 81,0 14
Ch Rusňák Rostislav
Kobylí 380
21.0
2015 79,0 14
Ch Konečný Michal
Mutěnice 430
2015 68,0 14
Ch Vojtěch a Dominik Šmýdovi
Mutěnice 201568,0 14
Ch Miklík Josef
Hovorany 329
Pan.22.8
2015 66,0 14
Ch Plchut Petr Ing.
Mutěnice 1210
p.s.
2015 80,0 14
Ch Šimek Jara
Dubňany 1427
24.0
2015 80,0 14
Ch Hartman Jiří
Dubňany
p.s.
2015 77,0 14
Ch Modré vinařství
Mutěnice
p.s.
2015 82,0 14
Ch Loveček Libor st.
Kobylí 809
22°
2015 84,0 14
SAUVIGNON
519
520
521
522
523
524
525
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Esterka Pavel
Bařina Lev
Novák Petr
Mokruša Petr
Drápal Vladimír
Bernátek Tomáš Ing.
Skočík Pavel
Mutěnice 1211
p.s.
Hodonín
p.s.
Mutěnice 742
Mutěnice 807
p.s.
Praha 4
p.s.
Hodonín
p.s.
Mutěnice 627
20.0
15
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
83,0
82,0
80,0
89,0
79,0
81,0
85,0
15
15
15
15
15
15
15
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
Mutěnice 548
24.0
Mutěnice 569
22°
Mutěnice 934
p.s.
Mutěnice 1118
24.0
Mutěnice 781
Mutěnice
Mutěnice 522
výb.
Mutěnice 495
Lužice 36
Mutěnice 569
22°
Mutěnice 396
23.0
Praha 6
Mutěnice 939
22°
Mutěnice 772
Kobylí 139
Mutěnice 22°
Mutěnice 1108
Mutěnice 1102
výb.
Mutěnice 79
Mutěnice 1029
24.0
Mutěnice 745
p.s.
Milotice 205
Hodonín 39
24.0
Mutěnice 769
Mutěnice 1032
Mutěnice 1166
Mutěnice 960
22°
Mutěnice 544
p.s.
Čejkovice 457
p.s.
Čejkovice 832
24.0
Mutěnice
p.s.
Mutěnice 1133
Mutěnice 300
p.s.
Mutěnice 877
22°
Mutěnice 32
Mutěnice 215
23.0
Čejkovice 438
21.0
Čejč 408
p.s.
Mutěnice 905
Mutěnice 18
23.0
Mutěnice 376
Mutěnice 1184
Mutěnice 18
21.0
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Štětka Josef
Havelková Marie
Páter Kryštof
Čepil Petr
Kramář Robin
Špera Petr
Bukovský Stanislav
Švejcar Zdenek
Adamec M Bc.
Havelka Karel Ing.
Zimolka Josef
Komberec Lukáš
Kraml Václav
Bíza František
Beneš Vladimír
Esterka Jaroslav
Lána Oldřich
Drgáč Petr
Trávník František
Vinařství Vítek Josef
Koutný Pavel
Flajzar Stanislav
Bíza František
Chytil Ladislav ml.
Malík Jindřich
Piškula Pavel
Dubina František
Přidal Pavel
Fojtík Jiří
Pavka Marek
Rodinné vinařství Turzík
Mityska Libor
Vinařství Vrba Štěpánek Pavel
Duhajský Josef
Růžička Jan
Drábek Jaroslav
Esterka Jan
Zimolka Josef
Havlík Lukáš Bc.
Zimolka Luboš
Šmíd Roman
Havlík Josef
Pozn.
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
88,0
80,0
79,0
90,0
86,0
88,0
86,0
88,0
80,0
85,0
79,0
89,0
74,0
73,0
89,0
90,0
85,0
88,0
87,0
92,0
93,0
87,0
85,0
87,0
86,0
90,0
88,0
89,0
79,0
81,0
84,0
81,0
89,0
88,0
71,0
70,0
82,0
83,0
84,0
87,0
84,0
85,0
80,0
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
TRAMÍN ČERVENÝ
569
570
571
572
TČ
TČ
TČ
TČ
Bernátek Tomáš Ing.
Bíza Petr ml.
Bařina Lev
Svoboda Zdenek
Hodonín
výb.
Mutěnice 1147
výb.
Hodonín
p.s.
Mutěnice 1131
16
2015
2015
2015
2015
85,0
90,0
70,0
79,0
16
16
16
16
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
Lužice 36
Mutěnice 1052
Mutěnice 522
p.s.
Mutěnice 103
Praha 5
Mutěnice 1047
Kobylí 86
21.0
Mutěnice 1029
25.0
Mutěnice 934
výb.
Mutěnice 1267
p.s.
Mutěnice 863
24.0
Mutěnice 781
Mutěnice 800
23.0
Mutěnice 396
24.0
Mutěnice 1093
Mutěnice 406
Mutěnice 26.0
Mutěnice 578
25.0
Mutěnice 160
Mutěnice 604
výb.
Čejkovice 909
21.0
Milotice 471
Milotice 205
Kobylí 84
26.0
Mutěnice 349
24.0
Mutěnice
p.s.
Mutěnice 1108
Mutěnice 1211
p.s.
Čejkovice 616
výb.
Mutěnice 544
výb.
Mutěnice
23.0
Mutěnice 376
p.s.
Mutěnice 960
21.0
Mutěnice 905
Mutěnice 972
25.0
Mutěnice 1211
p.s.
Mutěnice 404
p.s.
Mutěnice 1140
výb.
Mutěnice 963
23.0
Mutěnice 877
25.0
Mutěnice 431
p.s.
Mutěnice 5
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
Adamec M Bc.
J&M Mokrušovi
Bukovský Stanislav
Hanáček Jan
Mašková Miluše
Hrabec Ladislav
Borovička Josef
Vinařství Vítek Josef
Páter Kryštof
Zimolka Michal
Kovář Petr
Kramář Milan
Svoboda Miroslav
Zimolka Josef
Kopeček Vladimír
Štěpánek Michal
Farní sklep
Mucha Jiří
Konečný Jan
Dubinová Marie
Hnidák Vojtěch
Dobeš František
Flajzar Stanislav
Varmužovi
Esterka Jaroslav
Horňáček Josef Ing.
Lána Oldřich
Esterka Kristián
Urbánek Leoš
Přidal Pavel
Spolek Štěpáni
Zimolka Luboš
Dubina František
Zimolka Josef
Liška Václav
Esterka Pavel
Chytil Lukáš
Vinařství Vydařilý
Sečka František
Štěpánek Pavel
Blaha Jaroslav
Vagunda Josef
Pozn.
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
75,0
78,0
87,0
75,0
82,0
82,0
82,0
85,0
80,0
84,0
85,0
82,0
86,0
85,0
83,0
75,0
85,0
85,0
82,0
89,0
84,0
82,0
80,0
89,0
83,0
79,0
83,0
86,0
81,0
75,0
84,0
82,0
86,0
84,0
80,0
84,0
82,0
87,0
79,0
80,0
81,0
76,0
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
MUŠKÁT MORAVSKÝ
615
616
617
618
619
620
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Chovanec Julius
Varga Lubomír Ing.
Zimolka Stanislav
Kordula Mareček
Beneš Vladimír
Horňáček Josef Ing.
Mutěnice 62
Mutěnice 615
jak.
Mutěnice 1111
Dubňany 1176
22°
Kobylí 139
Mutěnice
17
2015
2015
2015
2015
2015
2015
83,0
80,0
75,0
80,0
87,0
81,0
17
17
17
17
17
17
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
Boršice
p.s.
2015
Mutěnice 255
2015
Mutěnice 1029
24.0
2015
Mutěnice 267
2015
Mutěnice 42
2015
Daňkovice
2015
Mutěnice 960
2015
Mutěnice
2015
Mutěnice 1118
2015
Moravská Nová Ves 185
Ratíškovice 1304
2015
Hodonín 39
kab.
2015
Mutěnice 433
2015
Mutěnice
kab.
2015
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Cukr Zdenek
Balaštík Bohumil
Vinařství Vítek Josef
Vinařství Malík
Macháček Miroslav ml.
Tlustoš Pavel
Dubina František
Adam Karel
Čepil Marcel
Blahová Renata
Dobeš Vladimír
Bíza František
Vítek Jan
Rodinné vinařství Turzík
Pozn.
Roč. Body kč
84,0 17
82,0 17
78,0 17
84,0 17
80,0 17
79,0 17
78,0 17
78,0 17
80,0 17
201583,0 17
80,0 17
78,0 17
80,0 17
81,0 17
SYLVÁNSKÉ ZELENÉ
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
Záleský František
J&M Mokrušovi
Dubina Rudolf
Balaštík Jaroslav
Mička Petr
Vinařství Trávník
Vinařství Vítek Josef
Koutný Pavel
Duhajský Josef
Štěpánek Pavel
Ozábal Marian Ing.
Kovár Lukáš
Plchut Petr Ing.
Fojtík Jiří
Mutěnice 1057
Mutěnice 1052
Mutěnice 662
Mutěnice 1190
Moravský Písek 268
Mutěnice 1028
p.s.
Mutěnice 1029
24.0
Mutěnice 745
Mutěnice 32
Mutěnice 877
Skalica-SR
kab.
Potštát 237
20.0
Mutěnice 1210
p.s.
Čejkovice 457
jak.
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
75,0
84,0
85,0
84,0
88,0
84,0
83,0
72,0
82,0
84,0
82,0
80,0
83,0
83,0
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
AURELIUS
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Krpálek Štěpán
Ševčík Josef
Vašíček Petr
Esterka Jaroslav
Škápík Martin
Balaštík Bohumil
Kramář Milan
Matějka Jaromír
Beneš Vladimír
Kůřil Pavel
Koutný Pavel
Havlík Lukáš Bc.
Duhajský Josef
Burian Jaroslav
Mutěnice
Mutěnice 968
Česká Lípa
Mutěnice 349
23.0
Mutěnice 128
Mutěnice 255
Mutěnice 781
Mutěnice 1049
Kobylí 139
Mutěnice 391
Mutěnice 745
p.s.
Mutěnice 18
Mutěnice 32
21,0
Mutěnice 886
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
77,0
84,0
84,0
84,0
82,0
83,0
82,0
82,0
83,0
85,0
82,0
84,0
86,0
81,0
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
HIBERNAL
663 Hi Barák Jan
664 Hi Novák Josef Ing.
Rozdrojovice 69
Mutěnice 888
18
2015
2015
78,0 19
84,0 19
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
Mutěnice 1210
p.s.
Mutěnice
Mutěnice 471
Mutěnice 1111
p.s.
Mutěnice 1093
Dubňany 1176
22°
Mutěnice 1267
p.s.
Moravské Málkovice 24.0
Mutěnice 521
23.0
Mutěnice 349
23.0
Mutěnice 972
25.0
Mutěnice 509
Mutěnice 152
Velké Němčice 190 p.s.
Mutěnice 1240
Mutěnice 486
21.0
Milotice 555
Mutěnice
p.s.
Mutěnice 823
Mutěnice 960
22°
Čejkovice
23.0
Mutěnice
p.s.
Mutěnice 886
výb.
Mutěnice 1114
p.s.
Čejkovice
22°
Čejkovice 920
21.5
Mutěnice 562
p.s.
Mutěnice 604
výb.
Mutěnice 1211
p.s.
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Plchut Petr Ing.
Krpálek Štěpán
Štěpánek Josef
Zimolka Stanislav
Kopeček Vladimír
Kordula Petr Ing.
Zimolka Michal
Foltánek Petr
Trávník Jiří
Esterka Jaroslav
Liška Václav
Holešinský Radim
Zimolka Marek
Rosek Karel
Joch Jaroslav
Balaštíková Eliška
Pomajbík Milan
Brablc Jan
Buchta Drahomír
Dubina František
Hanusa Jiří
Dudek Petr
Burian Jaroslav
Rylka Milan
Hanusa Petr
Koliba Pavel
Turzík Ladislav
Dubinová Jaroslava
Esterka Pavel
Pozn.
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
87,0
82,0
86,0
80,0
81,0
85,0
80,0
81,0
83,0
82,0
80,0
92,0
87,0
81,0
78,0
87,0
81,0
80,0
81,0
89,0
85,0
83,0
86,0
78,0
88,0
89,0
87,0
87,0
91,0
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
DĚVÍN
694
695
696
697
698
699
700
De
De
De
De
De
De
De
Ševela Josef
Varga Lubomír Ing.
Burian Jaroslav
Hanáček Ondřej
Švejcar Zdeněk
Zimolka Marek
Esterka Jaroslav
Mutěnice 846
Mutěnice 615
p.s.
Mutěnice 886
Mutěnice 110
24.0
Mutěnice 495
Mutěnice 152
Mutěnice
21,0
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
80,0
79,0
84,0
81,0
76,0
80,0
82,0
18
18
18
18
18
18
18
PÁLAVA
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Zimolka Luboš
Hojčková Sandra
Esterková I. Bc.
Půčková Alena
Bernátek Tomáš Ing.
Esterka Jaroslav
Hrbáček Mira
Bezůšek Martin
Vinařství Trávník
Farní sklep
Mutěnice 376
Čejkovice 692
Čejč 408
Mutěnice-Bůdy 72
Hodonín
Mutěnice 349
Dubňany 756
Mutěnice 625
Mutěnice 1028
Mutěnice
19
p.s.
24.0
výb.
25.0
p.s.
25.5
22°
28.0
výb.
26.0
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
81,0
85,0
86,0
79,0
83,0
84,0
75,0
73,0
87,0
83,0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
711
712
713
714
715
716
717
718
719
Mutěnice 1111
výb.
Mutěnice 1114
p.s.
Mutěnice 509
26.5
Mutěnice 877
Mutěnice 1240
Mutěnice 5
25.0
Mutěnice 1211
p.s.
Mutěnice 886
28.0
Mutěnice
MZV
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Zimolka Stanislav
Rylka Milan
Holešinský Radim
Štěpánek Pavel
Joch Jaroslav
Vagunda Josef
Esterka Pavel
Burian Jaroslav
Modré vinařství
Pozn.
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
74,0
82,0
86,0
76,0
82,0
74,0
80,0
89,0
83,0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
SCHEUREBE
720
721
722
723
724
725
726
Sch
Sch
Sch
Sch
Sch
Sch
Sch
Záleský František
Vinařství Vítek Josef
Veselský L.
Dubina Miroslav
Balaštík Marek
Novák Zdeněk
Pavka Miroslav
Mutěnice 1057
Mutěnice 1029
25.0
Mutěnice 1060
Mutěnice 604
Mutěnice 255
Mutěnice 738
Mutěnice 1161
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
87,0
84,0
76,0
85,0
84,0
84,0
82,0
19
19
19
19
19
19
19
VELTLÍNSKÉ ČERVENÉ RANÉ
727 Včr Koutný Pavel
Mutěnice 745
2015
84,0 20
SAVILON
728 Svl Dubina František
729 Svl Foltánková Květa
Mutěnice 960
Moravské Málkovice 22.5
2015
2015
83,0 20
80,0 20
MILIA
730 Mi Blaha Miroslav
731 Mi Esterka Jan
732 Mi Valchař Jan
Mutěnice 15
2015
Čejč 408
výb.
2015
Rychnov nad Kněžnou 73,0 20
79,0 20
201575,0 20
MALVERINA
733
734
735
736
Ma
Ma
Ma
Ma
Nováček Josef Ing.
Liška Václav
Turzík Ladislav st.
Horňáček Josef Ing.
Mutěnice 888
Mutěnice 972
23.0
Mutěnice 562
Mutěnice 2015
2015
2015
2015
86,0
84,0
82,0
80,0
20
20
20
20
IRSAI OLIVER
737
738
739
740
741
742
743
744
745
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
Vinařství Malík
Brablc František
Rodinné vinařství Turzík
Lána Oldřich
Pavka Petr
Vinařství Vítek Josef
Chytil Ladislav ml.
Šmíd Roman
Lupač František
Mutěnice 267
Mutěnice 860
Mutěnice
kab.
Mutěnice 1108
Mutěnice 1262
Mutěnice 1029
23.0
Mutěnice 769
Mutěnice 1184
Čejkovice 562
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
81,0
82,0
83,0
79,0
79,0
85,0
65,0
82,0
76,0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
MUŠKÁT OTTONEL
746 MO Konečný Rostislav
747 MO Zimolka Josef
Mutěnice 367
Mutěnice 905
20
2015
2015
79,0 21
81,0 21
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
748 MO Štěpánek Josef
749 MO Šardický Jakub
Mutěnice 471
Čejkovice
23.0
Pozn.
Roč. Body kč
2015
2015
79,0 21
85,0 21
PORTUGAL ŠEDÝ
750 PŠ Farda Martin
Zlín 4890
2015
80,0 21
MERZLING
751 Mer Liška Václav
752 Mer Foltánek Petr
753 Mer Drápal Vladimír
Mutěnice 972
22°
Moravské Málkovice 20.0
Praha 4
p.s.
2015
2015
2015
82,0 21
87,0 21
84,0 21
SOLARIS
754 So Hartman Jiří
Dubňany
26.0
2015
89,0 21
KERNER
755 Ke Koutný Pavel
Mutěnice 745
výb.
2015
85,0 21
PRIM
756 Prim
Ilčík David
Mutěnice 299
201579,0 21
KOTRČ
757 Kotrč
Ilčík David
Mutěnice 299
201583,0 21
RYMER
758 Burian Jaroslav
Mutěnice 886
2015
86,0 21
ISABELA
759
760
761
762
Isa
Isa
Isa
Isa
Zálešák Miroslav
Dubina František
Pavková Petra
Balaštík Štěpán
Mutěnice
Mutěnice 960
Čejkovice
Mutěnice 496
2015
2015
2015
2015
83,0
86,0
71,0
68,0
21
21
21
21
CHARVÁT
763
764
765
766
Bíza František
Pavková Petra
Polášek Milan
Hnidák Vojtěch
Hodonín 39
Čejkovice 692
21,0
Čejkovice 86
Čejkovice 909
2015
2015
2015
2015
82,0
83,0
86,0
82,0
21
21
21
21
KLARET
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
Modré vinařství
Rodinné vinařství Čotek
Mrázová Simona Ing.
Rodinné vinařství Turzík
Víno u Libora
Skočík Pavel
Zimolka Richard
Komberec Libor
J&M Mokrušovi
Bíza Petr ml.
Foltánková Květa
Pavková Vendula
Mutěnice
Kobylí
Mutěnice 1266
Mutěnice
Čejkovice 608
Mutěnice 627
Mutěnice 1267
Praha 6
Mutěnice 1052
Mutěnice 1147
Moravské Málkovice
Mutěnice 1262
21
CS, p.s.
CM, 21.0
RM, 24.0
FR
MP
22.0
RM
FR
SV
CS, p.s.
RM, 23.0
CM
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
85,0
82,0
81,0
88,0
89,0
83,0
82,0
83,0
80,0
90,0
91,0
79,0
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
Pozn.
Roč. Body kč
779 Hnidák Vojtěch
780 Koliba Pavel
Čejkovice 909
Čejkovice 920
CM
FR, 19.5
2015
2015
82,0 21
77,0 21
ROSÉ
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
Modré vinařství
Hanáčková Veronika
Šupa Pavel
Vaculovičová Iveta
Toman Radim
Brablc Josef
Švejcar Zdeněk
Rodinné vinař.Boudka
Sladký Zdeněk
Svoboda J. Ing.
Šplíchal Petr
Foltánek Petr Ilčík Václav
J&M Mokrušovi
Bernátek Tomáš Ing.
Flajsar Josef
J&M Mokrušovi
Barák Jan
Kramářová Leona
Topínka Miroslav
Berg Pavel
Hlaváček Jaromír
Varga Lubomír Ing.
Konečný Vlastimil
Hanák Pavel
Bravencová B.
Kraml Václav
Balaštíková Vendula
Lamáček František ml.
Mašek Vladimír
Hrabec Ladislav
Dubina František
Mráz Patrik
Vinařství Špaček
Hajduch Pavel
Hartman Jiří
Štěpánek Josef
Vinařství Špaček
Fojtík Jiří
Mráková Kateřina
Meixnerová Ilona
Mucha Jiří
Ilčík Jiří st. Ing.
Kopeček Vladimír
Havelka Karel Ing.
Buchtová Žaneta Ing.
Mutěnice
CM, kab.
Mutěnice 1191
FR
Mutěnice 1151
SV
Mutěnice 1130
ZW
Mutěnice 1241
DF
Brno 41
ZW, 22.0
Mutěnice 495
FR
Dubňanská hora 1107 ZW
Mutěnice 1088
FR
Lány
SV
Mutěnice 249
ZW, p.s.
Moravské Málkovice FR, 21.0
Dubňany 1293
FR
Mutěnice 1052
ZW
Hodonín
FR+CHARV, p.s.
Dubňany 885
ZW
Mutěnice 1052
AN
Rozdrojovice 69
SV
Mutěnice 781
FR+CM
Kobylí 810
SV
Mutěnice 52
ZW+FR
Boršice 684
CM
Mutěnice 615
FR, jak.
Vilémov 6
ZW
Mutěnice 1177
CM
Mutěnice 1160
SV
Mutěnice 939
ZW
Mutěnice 255
FR
Mutěnice 955
MP
Praha 5
FR
Mutěnice 1047
Mutěnice 386
ZW
Mutěnice 1
ZW
Dubňany
FR, p.s.
Mutěnice 559
RM
Dubňany
DF
Mutěnice 471
FR
Dubňany
ZW
Čejkovice 457
FR, jak.
Mutěnice 1225
FR
Mutěnice
MP
Mutěnice 578
MP
Lužice 263
AN
Mutěnice 1093
MP+SV
Mutěnice 569
ZW, 20.0
Mutěnice 1259
CM, 24.0
22
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
80,0
79,0
83,0
80,0
78,0
80,0
82,0
80,0
79,0
81,0
79,0
85,0
84,0
80,0
88,0
80,0
77,0
75,0
84,0
83,0
76,0
81,0
84,0
79,0
84,0
79,0
81,0
79,0
84,0
80,0
82,0
78,0
88,0
80,0
83,0
85,0
83,0
77,0
79,0
83,0
78,0
74,0
84,0
82,0
78,0
87,0
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Č. Zkr. Vystavovatel
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
Bydliště
Pozn.
Prčík Vojtěch
Mutěnice 260
MP
Vinařství Hycl a syn
Čejkovice 1037
FR
Buchta Drahomír
Mutěnice 823
SV
Trávník František ml.
Mutěnice 79
Dubina Antonín
Mutěnice 955
CM
Froněk Vít
Mutěnice 967
MP
Földvári Štefan
Dubňany 819
FR+SV
Konečný Karel ml.
Mutěnice 748
SV
Zimolka Michal
Mutěnice 1267
ZW, p.s.
Štěpánek Michal
Mutěnice 406
RM
Konečný Josef
Mutěnice 476
AN
Plchut Petr Ing.
Mutěnice 1210
RM, výb.
Horecký Stanislav Ing. Mutěnice 1126
ZW
Ingr Jan
Mutěnice 430
MP
Víno Horváth
Skalica – SR
FR, p.s.
Pavka Vojtěch
Mutěnice 785
AN+CM
Holešinský Radim
Mutěnice 509
CS
Pavková Martina
Mutěnice 1161
CM
Zálešák Jiří ml.
Mutěnice 706
MP+FR
Vinařství Mutěnice, s.r.o. Mutěnice 1174
FR, p.s.
Bravenec Ladislav
Březí 89
ZW, kab.
Dubina František
Mutěnice 960
ZW
Varmuža Zdeněk
Čejkovice 216
ZW
Dvoracký Milan
Mutěnice 1214
CM
Lamáček Vít
Mutěnice 867
MP
Koliba Pavel
Čejkovice 920
AN, 19.0
Jurigová Stanislava
Libošovice 120
MP, MZV
Opluštil Marek
Čejkovice 537
FR
Ilčík Josef Mgr.
Mutěnice 1237
CM, p.s.
Joch Jaroslav
Mutěnice 1240
MP
Turzíková Františka
Mutěnice 562
ZW, MZV
Záleská Jiřina
Mutěnice 1057
AN
Přidal Pavel
Mutěnice 544
FR
Lupač František
Čejkovice 562
MP
Konečný Rostislav
Mutěnice 367
SV
Vítek Jan
Mutěnice 433
CM
Turzík Ladislav
Mutěnice 562
MP, MZV
Voborník Tomáš
Mutěnice 433
AN
Hlinecký Lukáš
Čejkovice 81
FR, p.s.
Vítek Jan
Mutěnice 433
RM
Šmíd Roman
Mutěnice 1184
ZW+AN
Blaha Petr
Mutěnice 868
FR
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
80,0
90,0
77,0
81,0
83,0
84,0
85,0
78,0
84,0
83,0
88,0
81,0
83,0
69,0
84,0
77,0
85,0
82,0
80,0
85,0
85,0
83,0
74,0
82,0
77,0
83,0
79,0
76,0
82,0
85,0
84,0
79,0
83,0
80,0
81,0
84,0
83,0
84,0
85,0
83,0
86,0
80,0
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
SMĚS ČERVENÁ
869
870
871
872
873
874
smč
smč
smč
smč
smč
smč
Hanáčková Veronika
Ott Petr
Hanáček Jan
Šupa Pavel
Hesková Hana
Földvári Štefan
Mutěnice 1191
MP+SV+ZW
Dubňany 1597
MP+NITRA
Mutěnice 103
Mutěnice 1151
AL+SV
Mutěnice 863
bar.
Dubňany 819
FR+SV
23
2015
2015
2015
2015
2015
2015
80,0
79,0
75,0
74,0
83,0
84,0
24
24
24
24
24
24
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
Mutěnice 879
SV+ZW
Mutěnice 396
Mutěnice 685
CM+AN
Mutěnice 934
NER+GOL
Mutěnice 395
SV+NER+FR
Mutěnice
FR+MP
Mutěnice 203
MP+SV
Mutěnice 52
ZW+SV
Mutěnice 772
AN+FR
Mutěnice 135
MP+AN
Mutěnice 685
SV+MP
Mutěnice AL+MP
Dubňany 1427
RM+ZW, 22.0
Mutěnice 613
MP+SV
Mutěnice 433
BLB+NER+GOL
Mutěnice 1122
ZW+SV+MP
Mutěnice 24
MP+FR
smč
smč
smč
smč
smč
smč
smč
smč
smč
smč
smč
smč
smč
smč
smč
smč
smč
Lána Martin
Zimolka Josef
Ilčík Josef
Páter Kryštof
Pšenčík Jar.
Koža Jozef Ing.
Brablc Vít
Berg Josef
Bíza František
Skočík Martin
Ilčík Josef
Mórová Kateřina
Šimek Jara
Forch Jan
Voborník Tomáš
Bayer Radim
Matoušek
Pozn.
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
84,0
85,0
86,0
87,0
86,0
85,0
78,0
84,0
87,0
83,0
85,0
84,0
83,0
86,0
88,0
85,0
86,0
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
MODRÝ PORTUGAL
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
Jančovová Marie
Mutěnice 708
p.s.
Toman Bronislav
Mutěnice 882
Marada Jan
Mutěnice 628
Mráka Michal
Dubňany
Horňáček Josef Ing.
Mutěnice
Matějka Jaromír
Mutěnice 1049
Šeďa Miroslav
Mutěnice 826
Topínka Miroslav
Kobylí 810
Polášek Milan
Čejkovice 86
Borovička Josef
Kobylí 86
Zahrádkáři Kobylí
Kobylí
Beneš Vladimír
Kobylí 139
Prčík Martin
Mutěnice 198
Balaštíková Vendula
Mutěnice 255
Svobodová Irena
Mutěnice 1220
Kapounek L.
Búdy
Koutný Pavel
Mutěnice 745
Mráka Petr
Mutěnice 992
Pálka Petr Mgr.
Mutěnice
Maixner Tomáš
Mutěnice
Vinařství Vydařilý
Mutěnice 1140
MZV
Vagunda Josef
Mutěnice 5
Vinařství Mutěnice, s.r.o. Mutěnice 1174
p.s.
Kovár Zdeněk
Mutěnice 775
19.0
Joch František
Mutěnice 919
Esterka Pavel
Mutěnice 1211
Ivičič Jan
Hovorany 154
Stávek Stanislav
Čejkovice 577
jak.
Matoušek
Mutěnice 24
24
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
79,0
80,0
84,0
80,0
85,0
86,0
82,0
87,0
81,0
87,0
90,0
84,0
83,0
79,0
84,0
70,0
85,0
79,0
80,0
82,0
80,0
72,0
85,0
86,0
72,0
80,0
83,0
85,0
84,0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
Pozn.
Roč. Body kč
SVATOVAVŘINECKÉ
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
Esterka Jaroslav
Bravenec Ladislav
Turzík Ladislav
Charuza Zdeněk
Trávník Marek
Brdečko Petr
Vaculovičová Iveta
Ráček Karel
Ševčík Josef
Barák Jan
Zahrádkáři Kobylí
Brablc František
Matějka Jaromír
Drgáč Petr
Šimek Jara
Balaštík Marek
Toman Bronislav
Hubáček Jiří Ing.
Šťastný Radim
Havlík Josef
Adam Karel
Čotek Jan
Dubina Antonín
Bíza František
Lamáček František
Svoboda J. Ing.
Pavka Vojtěch
Láníček Jiří
Antoš Radim
Trávník Jiří
Měchura
Topínka Miroslav
Kopeček Vladimír
Krpálek Štěpán
Konečný Rostislav
Dubinová Jaroslava
Růžička Jan
Mutěnice
24.0
Březí 89
Mutěnice 562
MZV
Mutěnice 36
24.0
Mutěnice 1115
Kobylí 602
Mutěnice 1130
Mutěnice 498
p.s.
Mutěnice 968
Rozdrojovice 69
22°
Kobylí
Mutěnice 860
Mutěnice 1049
Mutěnice 1102
Dubňany 1427
21.0
Mutěnice 255
Mutěnice 882
Ratíškovice 965
Ratíškovice
Mutěnice 694
Mutěnice
Čejč 149
19.5
Mutěnice 955
Mutěnice 772
Mutěnice 955
Lány
Mutěnice 785
Kobylí 711
Ratíškovice
Mutěnice 521
21.0
Dubňany 652
Kobylí 810
Mutěnice 1093
Mutěnice
Mutěnice 367
Mutěnice 604
Mutěnice 215
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
82,0
84,0
85,0
83,0
81,0
79,0
74,0
60,0
84,0
91,0
90,0
80,0
81,0
79,0
84,0
80,0
83,0
84,0
83,0
84,0
83,0
84,0
85,0
82,0
74,0
81,0
82,0
86,0
79,0
76,0
82,0
86,0
64,0
78,0
78,0
85,0
86,0
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
FRANKOVKA
958
959
960
961
962
963
964
965
966
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Čepil Jaroslav
Sladký Zdeněk
Šplíchal Petr
Kmenta Vladimír
J&M Mokrušovi
Ilčík ml. Ing.
Šťastný Radim
Balaštík Drahomír Dr.
Horňáček Josef Ing.
Mutěnice 557
Mutěnice 1088
bar.
Mutěnice 249
p.s.
Mutěnice 731
Mutěnice 1052
Lužice 37
Ratíškovice
Mutěnice-Bůdy 458 19.0
Mutěnice
25
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
83,0
87,0
82,0
88,0
81,0
78,0
83,0
80,0
84,0
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Č. Zkr. Vystavovatel
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Bydliště
Pozn.
Vinařství Špaček
Dubňany
p.s.
Lamáčková Zdeňka
Mutěnice 955
Svoboda Miroslav
Mutěnice 1220
Ilčík Jiří st. Ing.
Lužice 263
Chovanec Julius
Mutěnice 62
Bíza František
Hodonín 39
21.0
Adamovič Martin
Skalica-SR
Kuba Miroslav
Skalica-SR
Pomajbík Milan
Milotice 555
Zahrádkáři Kobylí
Kobylí
Beneš Vladimír
Kobylí 139
Lašák Ján
Skalica-SR
Dula Miroslav Ing.
Moravský Písek 494 p.s.
Vinařství Mutěnice, s.r.o. Mutěnice 1174
výb.
Konečný Michal
Mutěnice 430
Stávek Stanislav
Čejkovice 578
jak.
Vinařství Mutěnice, s.r.o. Mutěnice 1174
p.s.
Hübel Bohumil
Lenešice
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
82,0
84,0
87,0
82,0
76,0
79,0
79,0
70,0
79,0
80,0
83,0
81,0
82,0
85,0
79,0
84,0
83,0
78,0
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
ANDRÉ
985 An
986 An
987 An
988 An
989 An
990 An
991 An
992 An
993 An
994 An
995 An
996 An
997 An
998 An
999 An
1000An
Berg Pavel
Liška Václav
Dubina František
Mráka Pavel
Kordulová Barbora Bc.
Flajzar Stanislav
Zahrádkáři Kobylí
Pavka Vojtěch
Duhajský Josef
Maixner Pavel JUDr.
Blaha Petr
Charuza Zdeněk
Joch František
Forch Pavel Ing.
Bílek Milan
Štolfa Antonín
Mutěnice 52
Mutěnice 972
Mutěnice 386
Mutěnice 1225
Dubňany 1176
23°
Milotice 205
Kobylí
Mutěnice 785
Mutěnice 32
Mutěnice
Mutěnice 868
Mutěnice 36
24.0
Mutěnice 812
Brno
Mutěnice
Boršice
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
80,0
79,0
81,0
89,0
79,0
77,0
87,0
79,0
82,0
83,0
79,0
66,0
82,0
81,0
79,0
78,0
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
ZWEIGELTREBE
1001Zw
1002Zw
1003Zw
1004Zw
1005Zw
1006Zw
1007Zw
1008Zw
1009Zw
1010Zw
1011Zw
1012Zw
Vaculovič Jozef
Kraml Václav
Skočík Martin
Prokeš Jan
Škarek Roman
Štěpánek Michal
Páter Kryštof
Dula Miroslav Ing.
Dubina František
Urbánek Leoš
Fojtík František
Horecký Stanislav Ing.
Mutěnice 1130
Mutěnice 939
Mutěnice 135
Hodonín
Mutěnice 934
bar,p.s.
Mutěnice 406
Mutěnice 934
p.s.
Moravský Písek 494 p.s.
Mutěnice 960
Čejkovice 616
bar, p.s.
Mutěnice 16
Mutěnice 1126
20.0
26
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
84,0
80,0
81,0
80,0
75,0
90,0
77,0
82,0
79,0
89,0
82,0
82,0
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
Č. Zkr. Vystavovatel
1013Zw
1014Zw
1015Zw
1016Zw
Bydliště
Pozn.
Chovanec Julius
Mutěnice 62
Vinařství Mutěnice, s.r.o. Mutěnice 1174
p.s.
Burian Jaroslav
Mutěnice 886
Drápal Vladimír
Praha
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
84,0
83,0
84,0
87,0
28
28
28
28
CABERNET MORAVIA
1017CM
1018CM
1019CM
1020CM
1021CM
1022CM
1023CM
1024CM
1025CM
1026CM
1027CM
1028CM
1029CM
1030CM
1031CM
1032CM
1033CM
1034CM
1035CM
1036CM
1037CM
1038CM
1039CM
1040CM
1041CM
1042CM
1043CM
1044CM
1045CM
1046CM
1047CM
1048CM
1049CM
Froněk Jan
Zálešák Miroslav
Novák Zdeněk
Lamáčková Tereza
Konečný Vlastimil
Balaštík Bohumil
Hnidák Vojtěch
Kramářová Leona
Topínka Miroslav
Knedlík Lubomír
Zimolka Stanislav
Prčík Stanislav Ing.
Zahrádkáři Kobylí
Esterka Jaroslav
Škápík Martin
Bohunský Denis
Dvoracký Milan
Dubina František
Lupač František
Dubina Rudolf
Rodinné vinařství Turzík
Mityska Libor
Kovár Zdenek
Chovanec Julius
Pavková Martina
Burian Jaroslav
Drábek Jaroslav
Opluštilová Pavlína
Rosek Karel
Štěpánek Pavel
Esterka Pavel
Vinařství Hycl a syn
Esterka Kristián
Mutěnice 1188
Mutěnice
Mutěnice 738
Mutěnice 955
Vilémov 6
Mutěnice 255
Čejkovice 909
Mutěnice 781
Kobylí 810
Mutěnice 95
bar, p.s.
Mutěnice 1111
Mutěnice 169
Kobylí Mutěnice 349
Mutěnice 128
Mutěnice 784
Mutěnice 1214
bar.
Mutěnice 960
Čejkovice 562
Mutěnice 662
Mutěnice
Mutěnice 1133
Mutěnice 775
18.0
Mutěnice 62
Mutěnice 1161
Mutěnice 886
Čejkovice 438
Čejkovice 537
Velké Němčice 190
Mutěnice 877
Mutěnice 1211
Čejkovice 1037
MZV
Mutěnice 1211
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
88,0
81,0
83,0
84,0
81,0
84,0
80,0
78,0
80,0
89,0
78,0
83,0
86,0
83,0
87,0
87,0
83,0
79,0
80,0
81,0
85,0
86,0
87,0
81,0
82,0
82,0
83,0
87,0
86,0
82,0
84,0
86,0
86,0
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
CABERNET SAUVIGNON
1050CS
1051CS
1052CS
1053CS
1054CS
1055CS
1056CS
1057CS
Mráka Ladislav
J&M Mokrušovi
Špera Petr
Zimolka Marek
Holešinský Radomír
Chovanec Julius
Esterka Jaroslav
Drápal Vladimír
Mutěnice 992
Mutěnice 1052
Mutěnice
Mutěnice 376
Mutěnice 1183
Mutěnice 62
Mutěnice 349
Praha
27
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
84,0
78,0
79,0
83,0
83,0
82,0
88,0
81,0
30
30
30
30
30
30
30
30
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
Pozn.
Roč. Body kč
RULANDSKÉ MODRÉ
1058RM
1059RM
1060RM
1061RM
1062RM
1063RM
Králík Martin
Kmenta Ladislav
Vítek Jan
Drápal Vladimír
Konečný Josef
Rylka Milan
Mutěnice 928
Mutěnice 411
Mutěnice 433
Praha
Mutěnice 476
Mutěnice 1114
p.s.
2015
2015
2015
2015
2015
2015
79,0
85,0
84,0
85,0
82,0
82,0
27
27
27
27
27
27
DORNFELDER
1064Dr
1065Dr
1066Dr
1067Dr
1068Dr
1069Dr
1070Dr
1071Dr
1072Dr
1073Dr
1074Dr
1075Dr
1076Dr
1077Dr
1078Dr
1079Dr
1080Dr
Beck Libor
Šupa Pavel
Sladký Zdeněk
Varmužovi
Trávník František
Šupa Jaroslav
Konečný Jan
Esterka Jaroslav
Škápík Martin
Mokruša Jaromír
Kuběna Bedřich
Rosek Karel
Joch Jaroslav
Kovár Lukáš
Rylka Milan
Štěpánek Pavel
Vítek Jan
Mutěnice 92
Mutěnice 1151
Mutěnice 1088
Kobylí 84
23°
Mutěnice 79
Mutěnice 1062
Mutěnice 160
Mutěnice 349
Mutěnice 128
Mutěnice 784
bar.
Dolní Bojanovice 1001
Velké Němčice 190 kab.
Mutěnice 1240
Potštát 237
19.0
Mutěnice 1114
p.s.
Mutěnice 877
Mutěnice 433
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
78,0
82,0
80,0
82,0
81,0
68,0
87,0
89,0
84,0
88,0
81,0
77,0
84,0
87,0
68,0
79,0
84,0
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
NITRA
1081Ni
1082Ni
1083Ni
1084Ni
1085Ni
1086Ni
1087Ni
Vinárstvo Srholec
Dubina Miroslav
Esterka Jaroslav
Štěpánek Pavel
Liška Václav
Beneš Vladimír
Dudek Petr
Skalica-SR
p.s.
Mutěnice 604
Mutěnice
24.0
Mutěnice 877
Mutěnice 972
Kobylí 139
Mutěnice
p.s.
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
80,0
80,0
79,0
85,0
80,0
81,0
86,0
30
30
30
30
30
30
30
NERONET
1088Ne
1089Ne
1090Ne
1091Ne
1092Ne
1093Ne
1094Ne
1095Ne
1096Ne
Dvoracký Milan
Dubina František
Balaštík Jaroslav
Duhajský Josef
Herzán Libor
Urbánek Leoš
Špera Petr
Vinařství Vydařilý
Růžička Jan
Mutěnice 1214
bar.
Mutěnice 960
Mutěnice 1190
Mutěnice 32
Čejkovice 608
Čejkovice 616
Mutěnice
Mutěnice 1140
MZV
Mutěnice 215
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
88,0
79,0
77,0
79,0
86,0
78,0
80,0
80,0
75,0
31
31
31
31
31
31
31
31
31
ALIBERNET
1097Al Esterka Jaroslav
1098Al Horňáček Josef Ing.
Mutěnice 349
Mutěnice
28
2015
2015
80,0 31
80,0 31
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
1099Al
1100Al
1101Al
1102Al
Mutěnice 781
Mutěnice 1118
Čejkovice 338
Heršpice
Kramář Robin
Čepilová Drahomíra
Michna Miroslav
Zástřešek Pavel
Pozn.
Roč. Body kč
2015
2015
2015
2015
65,0
83,0
84,0
65,0
31
31
31
31
SEVAR
1103Se Štěpánek Pavel
Mutěnice 877
2015
83,0 31
BLAUBURGER
1104Bl
1105Bl
1106Bl
1107Bl
Dubina František
Kramář Robin
Pavka Marek
Spolek Štěpáni
Mutěnice 386
Mutěnice 781
Čejkovice 832
Mutěnice
23°
2015
2015
2015
2015
82,0
70,0
67,0
85,0
31
31
31
31
ARIANA
1108Ar Ilčík Václav
Dubňany 1293
2015
84,0 31
SKALICKÝ RUBÍN
1109SR Vinárstvo Srholec
1110SR Kunák Peter
Skalica-SR
p.s.
Skalica 48-SR
2015
2015
78,0 31
85,0 31
CABERNET CORTIS
1111CC Rodinné vinařství Čotek Kobylí
26.0
2015
93,0 31
REVOLTA
1112Rev Štěpánek Jaroslav
Mutěnice 721
2015
84,0 31
CERASON
1113Ce Rodinné vinařství Čotek Kobylí
25.0
2015
89,0 31
LAUROT
1114La Horňáček Josef Ing.
1115La Liška Václav
Mutěnice
Mutěnice 972
2015
2015
84,0 31
86,0 31
DUNAJ
1116Du Trávník Jiří
Mutěnice 521
19.0
2015
82,0 31
FRATAVA
1117Ftv Záleská Jiřina
Mutěnice 1057
2015
78,0 31
VÁH
1118Váh Esterka Jaroslav
Mutěnice
24.0
2015
84,0 31
GOLUBOK
1119Gol Piškula Pavel
Mutěnice 1166
29
2015
88,0 31
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
Pozn.
Roč. Body kč
STARŠÍ ROČNÍKY
SMĚS BÍLÁ
1120StrB Brablc František
Mutěnice 860
2014
75,0 32
RYZLINK VLAŠSKÝ
1121StrB Tománek Alois Ing.
Boršice 671
výb.
2012
89,0 32
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
1122StrB Švejcar Zdeněk
1123StrB Štěpánek Lubomír
1124StrB Výstup Michal
Mutěnice 495
Mutěnice 733
p.s.
Boršice 703
výb.
2014
2014
2012
69,0 32
84,0 32
86,0 32
NEUBURSKÉ
1125StrB Dubina František
1126StrB Fojtík František
Mutěnice 960
22°
Mutěnice 16
2013
2009
70,0 32
87,0 32
SYLVÁNSKÉ ZELENÉ
1127StrB Tománek Alois Ing.
Boršice 671
výb.
2012
85,0 32
RYZLINK RÝNSKÝ
1128StrB Bohunský Denis
1129StrB Mucha Jiří
Mutěnice 784
Mutěnice 578
2013
2007
77,0 32
87,0 32
RULANDSKÉ BÍLÉ
1130StrB Drgáč Petr
Mutěnice 1102
p.s.
2010
87,0 32
CHARDONNAY
1131StrB Hübel Bohumil
1132StrB Tomášů Václav
Lenešice
Boršice 595
23°
výb.
2013
2012
74,0 32
76,0 32
SAUVIGNON
1133StrB Mráka Michal
1134StrB Dubina František
Dubňany
Mutěnice 960
2014
2014
85,0 32
68,0 32
TRAMÍN ČERVENÝ
1135StrB Lysý Marek
Mutěnice 1212
výb.
2013
90,0 32
PÁLAVA
1136StrB Dohnálek Petr
Mutěnice 747
p.s.
2013
85,0 32
MUŠKÁT MORAVSKÝ
1137StrB Dubina František
Mutěnice 960
2014
78,0 32
HIBERNAL
1138StrB Dubina František
Mutěnice 960
23°
2013
85,0 32
ROSÉ
1139StrB Esterka Jan
Čejč 408
1140StrB Rodinné vinařství Turzík Mutěnice
1140aStrB Hanusa Jiří
Čejkovice
AN, p.s.
Me
Zw
30
2014
2014
2012
85,0 32
77,0 32
65,0 32
Č. Zkr. Vystavovatel
Bydliště
Pozn.
Roč. Body kč
SMĚS ČERVENÁ
1141StrČ Vinárstvo Kopeček
Skalica-SR
MP+Sv
2014
84,0 32
SVATOVAVŘINECKÉ
1142StrČ Vacík Jirka
1143StrČ Dejlová Monika
Turnov
Praha 10
2014
2014
84,0 32
82,0 32
FRANKOVKA
1144StrČ Zimolka Marek
1145StrČ Vinárstvo Kopeček
1146StrČ Lacina Jaroslav
Mutěnice 152
Skalica-SR
p.s.
Moravský Písek 697 p.s.
2014
2014
2014
80,0 32
86,0 32
86,0 32
ZWEIGELTREBE
1147StrČ Mašek Vladimír
1148StrČ Švejcar Zdeněk
Praha 562
Mutěnice 495
2014
2013
81,0 32
85,0 32
CABERNET MORAVIA
1149StrČ Bohunský Dušan
Mutěnice 784
2014
76,0 32
ALIBERNET
1150StrČ Drápal Vladimír
Praha 4
2013
86,0 32
CERASON
1151StrČ Rodinné vinařství Čotek Kobylí
bar
2012
85,0 32
RULANDSKÉ MODRÉ
1152StrČ Drápal Vladimír
1153StrČ Frýbort Tomáš Ing.
Praha 4
Boršice 9
výb.
2014
2011
77,0 32
85,0 32
DORNFELDER
1154StrČ Toman Radim
Mutěnice 1241
2014
77,0 32
SKALICKÝ RUBÍN
1155StrČ Vinárstvo Kopeček
Skalica-SR
2014
79,0 32
Poznámka:
Při pořádání výstav je nutné při označování hodnocených a vystavovaných vín dodržet příslušná
ustanovení vycházející z platných právních předpisů - zákon č. 321/2004 Sb., nařízení Rady (ES)
č. 1493/1999 a Komise č. 753/2002. To znamená, že hodnocené a vystavované vzorky mohou být
označeny např. jako jakostní víno odrůdové Veltlínské zelené nebo jakostní víno s přívlastkem pozdní
sběr Chardonnay pouze v tom případě, jsou-li tato vína takto zatříděna Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (dále jen “inspekce“).
Chce-li však vystavovatel podotknout, že se jedná o víno, u něhož nebyl zvýšen přirozený obsah alkoholu (které nebylo při výrobě moštu nebo rmutu doslazeno), pak inspekce doporučuje
u těchto vín uvádět v katalogu také cukernatost hroznů ve stupních NM, nikoli však druh přívlastku.
Za případné chyby při zpracování tohoto katalogu se omlouváme.
31
Odrůdy vinné révy
Odrůdy pro výrobu bílých vín
Aurelius *Au* – vyšlechtěna v Perné – kříženec Neburské a Ryzlink rýnský. Víno je výborné kvality ryzlinkového typu, chuť je plná, harmonická.
Děvín *De* – původ Slovensko – kříženec Tramín červený a Veltlínské červenobílé. Víno
je extraktivní, plné a aromatické. Buket je mezi tramínovým a muškátovým charakterem.
Hibernal *Hi* – původ Německo – kříženec Seidel 7053 a Ryzlink rýnský. Víno je výborné
kvality, jemně aromatické vůně, kořenité, typu Ryzlinku rýnského. Pro vyšší odolnost k houbovým chorobám je vhodná pro výrobu biovína.
Chardonnay *Ch* – původ Francie – pěstuje se na celém světě. Vína poskytuje plná,
harmonická, aromatická, velmi příjemné chuti. Patří k nejčastějším vínům s přívlastkem,
od kabinetu až pro výběry a ledové a slámové víno.
Irsai Oliver *IO* – původ Maďarsko – Bratislavské bílé a Čubaňská perla. Víno je výrazně
typické vůně, chuť je plná, vysoce aromatická, připomíná muškátové víno.
Malverina *Mal* – vyšlechtěna v Lednici – kříženec Rakiš a Merlan. Víno je ryzlinkového
typu, má skořicovou kořenitost, je dlouhé s příjemnými kyselinami, odrůdové chuti. Pro
vyšší odolnost k houbovým chorobám je vhodná pro výrobu biovína.
Muškát moravský *MM* – vyšlechtěna v Polešovicích – kříženec Muškát Ottonel a Prachtraube. Vína jsou jemná, muškátová, s nižším obsahem kyselin.
Müller Thurgau *MT* – původ Německo – kříženec podle genové analýzy Ryzlink rýnský
a Madlenka královská. Víno je s jemným muškátovým aroma a lehkou ovocitou chutí po
meruňkách či broskvích s nižší kyselinkou.
Neuburské *Ng* – původ Rakousko – náhodný semenáč. Víno je barvy zelenkavé až žluté, příjemné vůně připomínající nádech kouře. Chuť je plná, harmonická, jemně kořenitá.
Víno má dostatečný extrakt a plnost.
Pálava *Pa* – vyšlechtěna v Perné – kříženec Tramín červený a Müller Thurgau. Víno je
harmonické, kořenité, extraktivní s jemným tramínovým aroma.
Rulandské bílé *RB* – původ Francie, Alsasko – pupenová mutace. Víno zelenožluté
barvy s jemnou květnatou vůní a plnou extraktivní chutí připomínající skývu chleba. Zráním
víno nabývá na kvalitě.
Rulandské šedé *RŠ* – původ Francie, Burgundsko – pupenová mutace. Víno má vyšší
barvu, typickou chlebnatou až medovou vůni a chuť, je velmi extraktivní. Zráním víno nabývá na kvalitě.
Ryzlink rýnský *RR* – původ Německo, Porýní. Dává komplexní bohatá vína s lipovým
a citrusovým aroma, kořenitostí a výraznou kyselinou vhodná k archivaci. Patří mezi nejkvalitnější vína.
32
Ryzlink vlašský *RV* – původ není jednoznačný. Víno se vyznačuje jemnou nevtíravou
vůní a svěží chutí s typickou kyselinou. Je reprezentantem suchých a kyselejších vín,
neuškodí diabetikům.
Sauvignon *Sg* – původ Francie. Víno je světlezelené barvy, s typickou vůní po kopřivách,
broskvích nebo až po černém rybízu podle ročníku a polohy, což se projevuje i v chuti.
Scheurebe – Bacchus *Sch*– původ Německo – kříženec (Sylvánské zelené a Ryzlink
rýnský) x Müller thurgau. Víno má intenzivní aromatické látky podobné Ryzlinku rýnskému.
Sylvánské zelené *SZ* – původ Rakousko. Víno je barvy sytě zelené, s jemnou travnatou
vůní, plné extraktivní chuti s jemným obsahem kyselin.
Tramín červený *TČ* – původ asi jižní Tyrolsko nebo Rakousko. Víno je zlatožluté barvy
s velmi silnou těžkou vůní, lahodné kořenité chutí, vysoce kvalitní, dosahuje pravidelně
cukernatosti na přívlastková vína.
Veltlínské zelené *VZ* – původ asi Rakousko. Víno je jemné vůně, nevtíravé, barva světlezelená. Chuť je harmonická s příjemnou hořčinkou a kořenitostí.
Odrůdy pro výrobu červených vín
Alibernet *Al* – vyšlechtěn v Oděse – kříženec Alicante Bouchet a Cabernet Sauvignon.
Může dosáhnout vysoce jakostních aromatických tmavočervených vín s cabernetovým
aroma. Jako barvířka je využíván pro zvýšení barevnosti červených vín.
André *An* – vyšlechtěno ve Velkých Pavlovicích – kříženec Frankovka a Svatovavřinecké. Patří mezi tvrdší tříslovitá vína, která vyžadují delší zrání.
Blauburger *Bl* – vyšlechtěn v Rakousku – kříženec Portugal a Frankovka. Produkuje
vína hluboké barvy, ovocitě aromatická a bohatá na extrakt.
Cabernet Moravia *CM* – vyšlechtěna v Moravské Nové Vsi – kříženec Zweigeltrebe a
Cabernet Franc. Víno s intenzivní barvou, velmi kvalitní, s jemným cabernetovým buketem.
Cabernet Sauvignon *CS* – původ Francie, Bordeaux. Víno je rubínově červené barvy,
zajímavé a osobité vůně a chuti, bohaté na třísloviny. Vyžaduje delší zrání.
Cabernet Cortis *CC* – původ Německo.Kříženec Cabernet Sauvignon x Solaris. Nová
odrůda z řady PIWI. Víno je tmavočervené barvy, ovocné, kořenité a kouřové chuti, ovocné
a kouřové vůně.
Cerason *Ce* – vyšlechtěno v Lednici, křížením odrůd Merlot x Siebel x Frankovka x
Svatovavřinecké. Víno vysoké kvality, tmavočervené barvy s ovocnou vůní a ovocnou a
kořenitou chutí.
Dornfelder *Dr* – původ Německo – kříženec Helfensteiner a Helordrebe. Víno je harmonické, tmavočervené barvy, jemně aromatické vůně a chuti.
33
Domina *Do* – původ Německo – kříženec Modrý Portugal a Rulandské modré. Víno
je rubínové a tmavočervené barvy, neutrální až jemně aromatické vůně. Je harmonické,
typem připomíná Modrý Portugal.
Frankovka *Fr* – původ není přesně znám, nejčastěji je uváděna Francie. Víno je červené
až ohnivé barvy, vůně připomíná jádra peckovin. Chuť je plná, výrazná s pěknou tříslovinou. Kvalita je závislá na vyzrálosti.
Laurot *La* – vyšlechtěn v Lednici – kříženec (Merlot a Seidel 1366) a (Frankovka a Svatovavřinecké). Víno je vysoké kvality vyznačující se aromatickou vůní a harmonickou chutí
typu svatovavřineckého s výraznou kyselinou. Při zrání se víno rychle sametově zaplňuje.
Nepotřebuje chemickou ochranu, čímž je předurčeno pro ekologické vinohradnictví.
Modrý Portugal *MP* – původ není znám. Pěstuje se u nás ve všech vinařských oblastech. Víno je velmi jemné, typické pro červená vína, barva světločervená. Chuť je lahodná
s nižším obsahem tříslovin.
Neronet *Ne* – vyšlechtěn prof. Vilémem Krausem v Lednici – kříženec (Svatovavřinecké
a Modrý Portugal) a Alibernet. Víno je harmonické, neutrální chuti a vůně s barevnou mohutností. Vhodné do kupáží červených vín.
Rulandské modré *RM* – původ Francie, Burgundsko. Víno je plné, jakostní, v mládí ostružinové chuti, v plné zralosti sametové, kořenité, s hořkomandlovou příchutí. Barva je
světlejší, až cihlově červená.
Svatovavřinecké *Sv* – původ Francie. Dává vína plná, vyšší barvy, s vyšším obsahem
tříslovin i kyselin a aroma modrého ovoce a povidel.
Zweigeltrebe *Zw* – původ Rakousko – kříženec Svatovavřinecké a Frankovka. Víno je
velmi dobré kvality, typu svatovavřineckého, je vhodné k delšímu zrání. Barva je ohnivě
červená. Je hrubší chuti, zráním se stává příjemným.
Merlot *Me* – původ Francie – kříženec s Cabernetem. Vína se vyznačují plností, výbornou chutí a vysokou barvou.
Agni *Ag* – vyšlechtěno ve Velkých Pavlovicích – kříženec André a Irsai Oliver. Víno plné,
příjemné chuti s výrazným muškátovým aroma.
Nitra *Ni* – nová slovenská odrůda z křížení Castes x Abouriou noir. Víno rubínové barvy,
cabernetového typu, vhodné k ležení na lahvi.
Fratava *Ftv* – odrůda vyšlechtěná v Moravské Nové Vsi, křížením odrůd Frankovka x
Svatovavřinecké. Vína jsou velmi barevná, v chuti bohatá, tříslovitá s ostružinovými tóny.
34
Miroslav Bíza
tel. 606 924 064
jeřábnické práce
Tatra AD20T
Praga PV3S-080
Drahomír Buchta
mobil: 775 357 001
fax: 518 370 131
e-mail: [email protected]
tesařské ● klempířské a pokrývačské práce
● izolace a zateplení rovných střech
a balkónů fóliemi i PVC
pobočka Korneuburg – Austria
39
Plchut
www.vinarstviplchut.cz
Firmu založil Ing. Petr Plchut na rodinné tradici pěstování a zpracování révy
vinné, sahající k roku 1896. Vinařství se zaměřuje na produkci vysoce kvalitních lahvových a sudových vín z hroznů jak z naší produkce, tak i z dokoupené
suroviny.
Bílá vína výrábíme metodou řízeného kvašení v nerezových tancích a užitím
ušlechtilých kvasnic. Červená vína vyrábíme klasickou metodou, kvašením
v otevřených kádích a následným zráním v dubových sudech. Všechna červená
vína prochází jablečno-mléčnou fermentací, která vína zjemňuje.
Naše vína Vás osloví lehkostí a svěžestí, příjemnou vůní a kvalitou.
13.30
DUBŇANY
Žádné losování!
Žádné falešné výprodeje!
My máme stále
NEJNIŽŠÍ CENY V OBLASTI!
JARNÍ HNOJIVA A SUBSTRÁTY ZA VELKOOBCHODNÍ CENY
Zahradnický substrát 70 l 109 Kč
Cererit 25 kg 449 Kč
NPK 25 kg 339 Kč
Ledek vápenatý 25 kg 299 Kč
Plod a květ kýblík 0,5 kg 59 Kč
www.vinarskydum.cz | 518 364 145
Trávníková směs polostín 0,5Kg 75 Kč
Otevřeno: PO–PÁ 8.00–17.30 | SO 8.00–11.00
Hnojivo réva vinná special 0,5Kg 55 Kč
Substrát na hroby 40 l 70 Kč
Kravský hnůj granulát 20 Kg 330 Kč
Motyky a rýče od kováře
Rodinný sklep U Turzíků
- Sklípek v klidnější části Mutěnic přímo mezi vinohrady i s možností využití venkovní terasy.
- Bezmála 90m převážně ručně kopaných kvelbených sklepních prostor, ve kterých můžete uspořádat rodinné nebo firemní akce se zajištěním občerstvení podle vašeho přání.
- Řízené degustace u dvou kamenných stolů pro 2 – 40 osob.
- Archivní část skrývající vína stará i 30 let.
- 35 dubových a akátových sudů se zajímavými vyřezávanými zátkami.
- 4 x dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením
- 1 x dvoulůžkový a 1 x čtyřlůžkový pokoj se společným soc. zařízením
mobil: 776 558 457, 775 223 553 ● www.vinturzik.cz
REVIZE - ELEKTRO
● revize elektroinstalací – výchozí i pravidelné
● revize hromosvodů a LPS
● revize ručního
el. nářadí a spotřebičů
Elektromont
tel. 602 733 057
Prodej sudových
i lahvových vín
Posezení ve vinném sklepě
V Kobylí
Rodinné vinařství Čotek a synové
http://cotekvinarstvi.ejm.cz/
e-mail : [email protected]
Výroba nábytku
Čestmír Rozehnal
Jan Pavelka
Hasičská 862
696 11 Mutěnice
tel.: 607 982 848
fax: 518 370 509
Nedělní 1016
696 11 Mutěnice
tel.: 723 969 291
fax: 518 370 509
Mašková Miluše
Tel.: 724 294 323
www.textil-mami.cz
e-mail:[email protected]
ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ HROZNŮ:
mlýnky — lisy — čerpadla — flitry — plastové kádě — nerezové nádoby
zátkovačky — hadice
MATERIÁL PRO VÝSADBU A OCHRANU VINIC:
sloupky — tyčky — drát — vázací kleště a materiál — postřikovače
postřiky — hnojiva
HODNOCENÍ A MĚŘENÍ:
refraktometry — moštoměry — lihoměry — cukroměry — vlnoměry
PREPARÁTY K OŠETŘENÍ VÍNA:
erbsloh — esseco — aeb — vulcascot — Lipera a další
FILTRAČNÍ MATERIÁLY:
filtrační desky — křemelina — svíčky
VINAŘSKÉ UŽITKOVÉ SKLO:
lahve klasické — demižony — koštýře — džbány — skleničky — kartony
sudy — sudy barrigue a chipsy
KORKY. UZÁVĚRY. A TERMOKAPSLE:
zátky korkové — plastové — termokapsle — agrafy a jiné
Poznámky:
52

Podobné dokumenty

Předměty pod hladinou

Předměty pod hladinou lom mapoval tak, že na zamrzlé hladině bylo nataženo lano a v pravidelných odstupech byly do ledu vyvrtávány otvory a spouštěna olovnice. Vznikla tak síť bodů ze které se dala hrubá mapa stvořit. N...

Více

Vydání č. 111

Vydání č. 111 upevňujícím ovocnost se dosáhne optimálního zakulacení bílých a rosé vín a nechá se stabilně vyniknout ovoci typickému pro jednotlivé odrůdy.

Více

© PETROF, spol. s r. o. 11. únor 2008

© PETROF, spol. s r. o. 11. únor 2008 menší zatížení dětí a mládeže při nácviku i interpretaci skladeb úplné vyloučení jedovatého olova z výroby použitím mosazi ekologizace výroby odlehčení soustavy snížení zatížení jednotlivých částí ...

Více

Pinot Gris 0,75 l Chardonnay 0,75 l Sauvignon Blanc 0,75 l

Pinot Gris 0,75 l Chardonnay 0,75 l Sauvignon Blanc 0,75 l kořenité a sametové vyzrálé červené víno. Harmonii tohoto vína podtrhuje způsob zrání - barique.

Více

soubor PDF

soubor PDF Kromě počtu zúčastněných firem zaznamenal žebříček Štiky českého byznysu 2006 i další rekord. „Opět se zvýšila průměrná hodnota Indexu 1000 Coface, který rozhoduje o umístění firem v soutěži. Tato ...

Více

Nabídka sazenic PIWI odrůd pro jarní výsadbu 2016

Nabídka sazenic PIWI odrůd pro jarní výsadbu 2016 Nabídka sazenic PIWI odrůd pro jarní výsadbu 2016 • odrůdy odolné proti houbovým chorobám (plíseň révy vinné, padlí révové, plíseň šedá) • vhodné pro ekologické vinohradnictví (eliminace nákladů na...

Více