Elsevier Science Mechanismus výpočtu e-fee

Komentáře

Transkript

Elsevier Science Mechanismus výpočtu e-fee
Elsevier Science
Mechanismus výpočtu e-fee
1. Jako základní poplatek pro každou instituci (ústav, fakulta, knihovna) byla zvolena
částka 1 200,- EUR.
Výsledné hodnoty e-fee pak byly stanoveny, jak bylo avizováno
(http://www.portalstm.cz/Koord/Elsevier.html), na rozmezí 1 400,- až 2 300,- EUR.
2. Každé z pěti UTL kolekcí byl přiřazen koeficient finančního objemu hodnoty kolekce
(FOK).
Výpočet:
součet finančního objemu všech UTL kolekcí
FOK =
objem každé jednotlivé UTL kolekce
Součet všech koeficientů za UTL kolekce 1 až 5 = 1.
3. Ve výše zmíněném poměru byla rozdělena tato část poplatku:
Hodnota e-fee za celou licenci (cca 119 tis. EUR) – (1 200,- EUR × počet členů
konsorcia)
4. Každému členovi konsorcia bylo přiřazeno číslo „přepočítaného“ FTE:
Výpočet =
objem předplatného člena konsorcia
počet jeho FTE
5. Každému jednotlivému členovi konsorcia zařazenému do jednotlivé UTL kolekce byl
přiřazen koeficient „přepočítaného“ FTE
Výpočet =
Součet hodnot „přepočítaných“ FTE členů s přístupem do konkrétní
UTL kolekce
Hodnota „přepočítaného“ FTE každého člena s přístupem do konkrétní
UTL kolekce (identické s UTL kolekcí v čitateli)
Součet všech koeficientů poměru „přepočítaného“ FTE pro každou jednotlivou UTL
kolekci = 1
6. Částky vzniklé podle výpočtu v bodu 2 a 3 pro každou UTL kolekci byly vynásobeny
koeficientem poměru „přepočítaného“ FTE (podle bodu 5) pro každou UTL kolekci.
Příklad:
E-fee instituce „XY“ = zbývající částka k úhradě pro UTL3 × koeficient poměru
„přepočítaného“ FTE instituce „XY“ zařazené do UTL3
Pojmem instituce rozumíme každou v konsorciu zúčastněnou knihovnu, fakultu, ústav.
Znamená to, že u částky pro Akademii věd a vysoké školy, kde do konsorcia od
počátku vstoupilo více fakult, knihoven nebo jiných organizačních částí, je v tabulce
(http://www.portalstm.cz/Koord/Documents2004/E_fee.pdf) uváděná souhrnná částka.
Hodnoty pro jednotlivé UTL kolekce:
UTL
kolekce
1
objem předplatného
celkem počet FTE hodnota kolekce v
členů v EUR v rámci
EUR
jedné kolekce (údaj ze
smlouvy)
hodnota kolekce × FTE
poměr hodnota
kolekce × FTE
vůči součtu
701 080
177 969
468 774
449 345 563 557
2
192 871
10 299
258 024
26 003 461 047
0,0312
3
258 687
89 980
693 440
227 186 272 940
0,2731
4
95 650
37 294
244 324
94 161 867 782
0,1132
5
432 307
13 941
860 291
35 198 975 673
0,0423
329 483
2 524 853
831 896 140 999
1
Celkem
Příklad výpočtu e-fee pro konkrétní, nejmenovanou knihovnu K:
Akce
Obrat dle smlouvy s ES
FTE
Zařazení do UTL kolekce
Hodnota UTL kolekce
Základ poplatku
Poměr mezi kolekcemi:
hodnota kolekce × FTE
Přepočítaný obrat na FTE
Poměr vůči přepočítanému
obratu na FTE k podílu
úhrady na rozdílu
Dle poměru z rozdílu
k úhradě zůstává
Na instituci po ohledu na
obrat a počet FTE k úhradě
mimo základní poplatek
Celkem e-fee po korekci
Celkem e-fee bez DPH v Kč
Hodnota
25 137,25 EUR
28 573
3
693 440,- EUR
1 200,- EUR
0,2731
0,88
0,089
9 265,- EUR
828
2 228,- EUR
71 739,-
Vysvětlující výpočty
227 186 272 940/
831 896 140 999
25 137,25/28 573
0,88/ 9 841
[119 127 - (1 200) × K)] ×
0,2731
0,089 × 9 265
0,5401

Podobné dokumenty

(Microsoft PowerPoint - CPV\212K04_Final.ppt)

(Microsoft PowerPoint - CPV\212K04_Final.ppt) kompletní kolekce pro všechny účastníky Access to all academic and research institutions - 5% objemu hodnoty e-fee „konsorcia“- přístup pro všechny VaV instituce

Více

Monitoring návštěvnosti na trasách Eurovelo v ČR

Monitoring návštěvnosti na trasách Eurovelo v ČR V lokalitě Prameny Vltavy proběhlo manuální kalibrační sčítání v sobotu 29. 8. 2015 po dobu 5 hodin. Porovnáním dat zjištěných manuálně a automaticky byly stanoveny hodnoty kalibračních koeficientů...

Více

Stáhnout

Stáhnout stává problém nejvyšší naléhavosti. Běžný život knihovny zaznamenal opět několik zjednodušení funkcí a vazeb mezi útvary. Nejvýraznější změnou, i když zvenčí asi sotva patrnou, bylo podstatné zlepš...

Více

Reklamní akce Elseve Luminizer

Reklamní akce Elseve Luminizer 6.5 Registrací do soutěže souhlasí soutěžící pro případ výhry v soutěži s tím, že mohou být pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto následně zveřejňovány ve sdělovacích pros...

Více

Zprava-EV13_JMK-Sedlec_01

Zprava-EV13_JMK-Sedlec_01 Realizace monitoringu Jihomoravský kraj Adresa: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Kontakt: Ing. Jaroslav Keprt, tel. 541 651 542, e-mail: [email protected]

Více