zde.

Komentáře

Transkript

zde.
Seznam přijatých projektů v rámci 9. výzvy SPL
číslo
Název žadatele
Místo realizace
Název projektu
0901
SK Lhenice
Lhenice
Výstavba ochranné sítě v areálu SK Lhenice
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915
0916
Hasičské vybavení sboru dobrovolných hasičů v
Dívčicích
Dívčice
Hlavatce, Pištín – Pašice,
Honební společenstvo „KUBATA“ SEDLEC Vlhlavy
Obnova mysliveckého zařízení HS „Kubata“ Sedlec
Dovybavení keramické dílny – stříkací box a kompresor
s příslušenstvím
„Plástovický keramický spolek“
Sedlec – Plástovice
SK Nová Pec o.s.
Nová Pec
Obnova střelnice v Nové Peci
Vybavení sídla občanského sdružení Švestkový Dvůr
centrálním kotlem a rozvodem tepla
Švestkový Dvůr, o.s.
Malovice
Materiálové vybavení Země – nezemě, o.s. pro děti a
mládež
Země – nezemě, o.s.
Olešník – Chlumec
SDH Zliv
Zliv
Vybavení školící místnosti SDH Zliv
SDH Dívčice
Bartoloměj – Ktiš
SDH Ktiš
FK Chelčice
Občanské sdružení Svatý Vavřinec
Obec Baráčníků Pištín
SDH Češnovice
SDH Pištín
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Ktiš
Ktiš
Chelčice
Pištín
Pištín
Pištín – Češnovice
Pištín
Chelčice
Vybavení pro Historický spolek Bartoloměj –
promítačka, ozvučovací zařízení, stolní PC včetně
monito
JSDH Ktiš – párty stan
Rozvoj efektivní údržby hřiště FK Chelčice
Multifunkční klubovna
Tančíme v blatských krojích
Oprava střechy hasičské zbrojnice v Češnovicích
Výměna garážových vrat hasičské zbrojnice Pištín
Zřízení bezbariérového přístupu k pergole
Fiche
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11