AHM 2006 - Transtion from work to retirement Annex 1

Komentáře

Transkript

AHM 2006 - Transtion from work to retirement Annex 1
AHM 2006 - Transtion from work to retirement
Annex 1 - National version of questionnaire
Číslo ot.
F0601
Filtr
Text otázky
Věk=50-69 & (((Prac0H=2
nebo NeprDuv=2 nebo
Navrat3m=3) & ExZamDatV kolika letech uvažuje ukončit veškerou
RokNar>49) nebo
pracovní činnost? (Pokud již ukončil: k.0)
(Prac1H=1 nebo
(NeprDuv=1,312&Navrat3m není 3)))
Kódy
Text kódu
0 Již skončil/a veškerou aktivitu
50-93
F0602
F0603
F0601=?,!
Přibližně v kolika letech hodlá ukončit
veškerou pracovní činnost?
1
2
3
4
5
Před 60. rokem
Mezi 60.-64.rokem
Nejdříve v 65 letech
Jak nejdéle to bude možné
Nemá žádnou představu
1
Byl/a nezaměstnaný/á (vč. rekvalifikace)
Odešel/šla do starobního důchodu (řádného i
předčasného)
Byl/a dlouhodobě nemocen/cna nebo zdravotně
postižen/a (vč. stavu, který vedl k odchodu do
plného invalidního důchodu)
Jiné
Věk=50-69 a (Prac0H=2
Jaké bylo jeho/její postavení bezprostředně
nebo NeprDuv=2 nebo
po skončení posledního
Navrat3m=3) a ExZamDatzaměstnání/podnikání?
RokNar>49
2
3
4
F0604
F0603=2
Z jakého důvodu opustil/a poslední
zaměstnání a šel/šla do důchodu?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Czech Statistical Office
Dosažení důchodového věku
Byl propuštěn/a nebo nedobrovolně ukončil/a
podnikání
U vybraných profesí dosažení maximálního věku
(pouze pro výjimečné případy, např.piloti viz.pokyny)
Ze zdravotních důvodů (vč. zdrav. postižení)
Z důvodu péče o děti nebo závislé osoby
Z důvodů spojených s prací (stres, náročnost,
vztahy na pracovišti, bezpečnost atd.)
Kvůli výhodným finančním podmínkám pro
ukončení
Z jiných osobních či rodinných důvodů,
nepotřebuje nebo nechce pracovat apod.
Jiné
Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215
AHM 2006 - Transtion from work to retirement
Číslo ot.
F0605
F0606
F0607
F0608
F0609
Czech Statistical Office
Filtr
Text otázky
Věk=50-69 a (((Prac0H=2
nebo NeprDuv=2 nebo
Navrat3m=3) a ExZamDat- Přispěla by vhodnější pracovní doba k
RokNar>49)) nebo
tomu, aby zůstal/a v (posledním nebo
(Prac1H=1
současném) zaměstnání déle?
nebo(NeprDuv=1,312&Navrat3m není 3)))
Věk=50-69 a (((Prac0H=2
nebo NeprDuv=2 nebo
Navrat3m=3) a ExZamDatRokNar>49)) nebo
(Prac1H=1
nebo(NeprDuv=1,312&Navrat3m není 3)))
Věk=50-69 a (((Prac0H=2
nebo NeprDuv=2 nebo
Navrat3m=3) a ExZamDatRokNar>49)) nebo
(Prac1H=1
nebo(NeprDuv=1,312&Navrat3m není 3)))
Věk=50-69 a (((Prac0H=2
nebo NeprDuv=2 nebo
Navrat3m=3) a ExZamDatRokNar>49)) nebo
(Prac1H=1
nebo(NeprDuv=1,312&Navrat3m není 3))) a
ObvPost=5
Věk=50-69 a (((Prac0H=2
nebo NeprDuv=2 nebo
Navrat3m=3) a ExZamDatRokNar>49)) nebo
(Prac1H=1
nebo(NeprDuv=1,312&Navrat3m není 3))) a
ObvPost není 5
Kódy
Text kódu
1
2
Ano
Ne
1
2
Ano
Ne
1
2
Ano
Ne
1
2
Ano
Ne
Přispěla by možnost zdokonalovat nebo
doplňovat svoje znalosti tomu, aby
zůstal/a v (posledním nebo současném)
zaměstnání déle?
Přispěly by lepší bezpečnostní, zdravotní
a hygienické podmínky na pracovišti k
tomu, aby zůstal/a v (posledním nebo
současném) zaměstnání déle?
V kolika letech začal/a pobírat řádný
starobní důchod?
Je oprávněn/a již pobírat řádný starobní
důchod?
Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215
AHM 2006 - Transtion from work to retirement
Číslo ot.
F0610
Pobírá jiné dávky pro staré nebo
postižené občany nebo zvláštní případy
sociálně potřebných jako jsou např. dávka
či příspěvek na společné stravování, na
speciální pomůcky, na telefon, na úpravu
bytu, na osobní dopravu postižených, na
vodícího psa, na překonání nepříznivých
situací apod.) ?
F0611
Věk=50-69 a (((Prac0H=2
nebo NeprDuv=2 nebo
Navrat3m=3) a ExZamDatRokNar>49)) nebo
(Prac1H=1
nebo(NeprDuv=1,312&Navrat3m není 3)))
F0612
Věk=50-69 a (Prac1H nebo
(NeprDuv=1,312&Navrat3m není 3)) a Z jakého důvodu ještě pracuje?
(ObvPost=5 nebo
F0609=1)
F0613
F0614
F0615
Czech Statistical Office
Filtr
Text otázky
Věk=50-69 a (((Prac0H=2
nebo NeprDuv=2 nebo
Navrat3m=3) a ExZamDatRokNar>49)) nebo
Pobírá invalidní důchod?
(Prac1H=1
nebo(NeprDuv=1,312&Navrat3m není 3)) a
ObvPost není 4,5
Věk=50-69 a (((Prac0H=2
nebo NeprDuv=2 nebo
Navrat3m=3) a ExZamDatRokNar>49)) nebo
(Prac1H=1
nebo(NeprDuv=1,312&Navrat3m není 3)))
Věk=50-69 a (((Prac0H=2
nebo NeprDuv=2 nebo
Navrat3m=3) a ExZamDatRokNar>49)) nebo
(Prac1H=1
nebo(NeprDuv=1,312&Navrat3m není 3)))
F0614=2
Kódy
Text kódu
1
Ano, částečný
2
3
Ano, plný
Ne
1
Ano
2
Ne
1
2
3
Aby zvýšil/a výši budoucího starobního důchodu
Aby zajistil/a dostatečný příjem domácnosti
Z jiných důvodů než finančních
1
2
Ano
Ne
1
2
3
Ano
Ne
Nevím
Kolik let celkem pracuje nebo pracoval za
mzdu, plat, odměnu či příjem z podnikání?
Od 1.zaměstnání do současnosti vč. MD,
ale bez RD, studia a vojny (doba bez
zaměstnání se nepočítá).
Snížil/a jste rozsah svého pracovního
úvazku před ukončením veškeré pracovní
činnosti?
Máte to v plánu v příštích 5 letech (př. v
zaměstnání, které si teprve najdete)?
Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215
240
1
2
3
4
5
9
Blank
241/242 50-93
94
95
96
97
98
99
Blank
není
F0614=1
F0615=1
F0615=2
F0615=3
F0614=blank
F0614=?,! nebo F0615=?,!
F0601=50-93
F0602=1
F0602=2
F0602=3,4
F0602=5
F0601=0
F0601=blank
F0602=?,!
243
1
2
3
4
9
Blank
F0603=1
F0603=2
F0603=3
F0603=4
F0603=blank
F0603=?,!
244
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Blank
F0604=2
F0604=3
F0604=4
F0604=5
F0604=6
F0604=7
F0604=1,8
F0604=9
F0604=blank
F0604=?,!
245
1
2
9
Blank
F0605=1
F0605=2
F0605=blank
F0605=?,!
246
1
2
9
Blank
F0606=1
F0606=2
F0606=blank
F0606=?,!
247
1
2
9
Blank
F0607=1
F0607=2
F0607=blank
F0607=?,!
248/249 40-69
97
98
99
Blank
250
1
2
3
4
5
Blank
F0608=40-69
F0609=1
F0609=2
F0608=Blank&F0609=Blank
F0608=?,! nebo F0609=?,!
pro (50-69)&(ExZamDat-RokNar >49 nebo blank):
(ObvPost není 4,5)&(F0610=1,2)&(F0611není 1)
(ObvPost=4)&(F0611=2,?,!)
(ObvPost není 4)&(F0610není1,2) &( F0611=1)
(ObvPost není 5)&(F0610není 3,?,!)&(F0611=1)
(ObvPost není 4)&(F0610není1,2,?,!) &( F0611=2)
(ObvPost není 4)&(((F0610není1,2) &( F0611=?,!))nebo(((F0610=?,!)&(F0611=2)))
pro ostatní k.9:
9 (Věk<50 nebo >69let) nebo((Prac0H=2 nebo NeprDuv=2 nebo Navrat3m=3)&(ExZamDat-RokNar<=49))
Pokud u ot. 250 je Blank prilis velky, pak jej zahrnout do k.5
251
1
2
3
9
Blank
F0612=1
F0612=2
F0612=3
F0612=blank
F0612=?,!
252/253 0-60 F0613=0-60
99 F0613=blank
Blank F0613=?,!
254/257 xxxx celé číslo - váha
258/259 xx desetinné číslo - váha

Podobné dokumenty

CZ_LFS_Instructions_ 2010_cz

CZ_LFS_Instructions_ 2010_cz (dále jen VŠPS), které probíhá nepřetržitě na území celé České republiky. Hlavním cílem VŠPS je získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce, umožňujících její analýzu z různých hledise...

Více

CZ-LFS Insructions-2006-cz

CZ-LFS Insructions-2006-cz vytvořeny předpoklady i pro srovnávání situace na trhu práce v České republice s vyspělými ekonomikami na principu shodného metodického přístupu. Od roku 2002 došlo v souvislosti s plnou harmonizac...

Více

REKORDY DRÁHY 16 - stav k 01.06.2016

REKORDY DRÁHY 16 - stav k 01.06.2016 OIP 2012 - 3. kolo OIP 2012 - 2. kolo OIP 2012 - 1. kolo OIP 2012 - 1. kolo OIP 2012 - 3. kolo OIP 2012 - 1. kolo OIP 2012 - 1. kolo OIP 2012 - 1. kolo OIP 2012 - 3. kolo OIP 2015 - 3. kolo OIP 201...

Více

Soupis publikovaných prací

Soupis publikovaných prací Computer Science. 6808). [DCFS 2011. International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems /13./. Giessen (DE), 25.07.2011-27.07.2011] DOI: 10.1007/978-3-642-22600-7_25 211. Wiederma...

Více

Final report AHM 2006 – Transition from work to retirement

Final report AHM 2006 – Transition from work to retirement Kód 6 – Důvody spojené s prací jako např. nevhodný druh pracovního úvazku, ohrožení zdraví a bezpečnosti, stresující nebo příliš náročné zaměstnání, nedostatečné znalosti a dovednosti pro výkon, šp...

Více

Normální tabulky, entity a relace

Normální tabulky, entity a relace leží více než jeden sloupec, mohlo by se stát, že skrytá závislost bude mezi dvěma neklíčovými sloupci. To by ovšem znamenalo, v souladu s obrázkem č. 5, že máme provést dokonalejší rozbor problému...

Více