vy_32_inovace_456 - Střední zdravotnická škola a Obchodní

Komentáře

Transkript

vy_32_inovace_456 - Střední zdravotnická škola a Obchodní
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649
Šablona:
III/2
Jméno autora:
Třída/ročník:
Datum vytvoření:
č. materiálu:
VY_32_INOVACE_456
Ing. Jaroslav Melichar
I.
1. 9. 2012
Vzdělávací oblast:
Vyuč. předmět LAT
Tematická oblast:
Latinská terminologie pro SZdŠ
Předmět:
Latinská terminologie
Výstižný popis způsobu
Metodický materiál pro vedení výkladu i
využití nebo metodické
procvičování s použitím interaktivní
pokyny:
tabule podle učebnice KÁBRT, J. Jazyk
latinský I pro střední zdravotnické školy.
Praha: Informatorium, 2001; str. 77 – 81
VY_32_INOVACE_456
XIII. lēctiō
Řecká substantiva I., II. a III. deklinace
-Lékařská odborná terminologie čerpá nejen z fondu jazyka
latinského, ale už od starověku především z fondu jazyka řeckého:
Latinské termíny – v somatologii – tj. v popisu zdravého těla
Řecké termíny – v popisu chorobných stavů a lékařských zákroků
Řecké termíny se postupem času staly součástí latiny a latinizovaly se, ale
v některých případech si ve skloňování ponechaly řecké koncovky.
(Podobně se řecké termíny chovají ve skloňování i v češtině:
Př. Slovo drama se neskloňuje dle příslušného vzoru středního rodu:
1. drama
2. dramatu
3. dramatu…)
VY_32_INOVACE_456
Řecká substantiva I. deklinace
Týká se řec. substantiv zakonč. v nom. sg.:
Feminina končící na –ē (např. systolē, ēs, f. – systola, stažení
svaloviny srdeční komory),
Maskulina končící na – ēs (např. diabētēs, ae, m. – úplavice, průtok)
(Substantiva zakončená na –a (např. anatomia, ae, f. – anatomie)
odpovídají vzoru vēna.)
Příklad pro feminina:
singulár
nom.
gen.
dat.
akuz.
vok.
abl.
systolsystolsystolsystolsystolsystol-
ē
ēs
ae
ēn
ē!
ē
plurál
systola
systoly
systole
systolu
systolo!
systole,
Plurál má zpravidla koncovky jen
latinské.
Použité zdroje: KÁBRT, J. Jazyk latinský I
pro střední zdravotnické školy. Praha:
Informatorium, 2001
VY_32_INOVACE_456
Příklad pro maskulina:
singulár
nom.
gen.
dat.
akuz.
vok.
abl.
diabēt- ēs
diabēt- ae
diabēt- ae
diabēt- ēn (am)
diabēt- ēs!
diabēt- ē (ā)
plurál
úplavice
úplavice
úplavici
úplavici
úplavice!
úplavici,
úplavicí
Plurál má zpravidla koncovky
jen latinské.

Podobné dokumenty

Gramatická příručka - Portál LF MU

Gramatická příručka - Portál LF MU Liboru Páčovi, RNDr. Michaele Račanské a Mgr. Lianě Greiffeneggové, klinickým lékařům MUDr. Martinu Ondrákovi a MUDr. Romaně Gerychové. Svou vděčnost bychom rádi vyjádřili také doc. Eleně Marečkové...

Více

CVIČENÍ

CVIČENÍ CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE S KLÍČEM 3. ČÁST – SLOVOTVORBA

Více

Libor Švanda, Kateřina Pořízková, Jozefa Artimová

Libor Švanda, Kateřina Pořízková, Jozefa Artimová na zmíněných lékařských pracovištích. Dále děkujeme doc. Eleně Marečkové, MUDr. Martinu Ondrákovi, prof. Liboru Páčovi, RNDr. Michaele Račanské a dr. Evě Složilové za neocenitelné připomínky, dopor...

Více

CVIČENÍ – KLÍČ

CVIČENÍ – KLÍČ „Modernizace didaktických metod cestou podpory systému elektronického vzdělávání“, reg.č.CZ.1.07/2.2.00/28.0198

Více

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor seminářům: lekce začíná obecnějším překladovým cvičením (v první části učebnice je zaměřeno především na anatomickou terminologii, od 7. lekce pak na terminologii klinickou); po něm vždy následuje ...

Více

Studijní plán 1. + 2. CNAS

Studijní plán 1. + 2. CNAS Do termínu podání přihlášky ke státní závěrečné zkoušce, nejlépe ale v době mezi 2. a 3. ročníkem, musí student absolvovat min. dvouměsíční odbornou praxi nebo stáž v podniku či instituci v některé...

Více