doughnut, donut [dəunat]

Komentáře

Transkript

doughnut, donut [dəunat]
Příloha č. 3: Jídelní lístek v angličtině
vegetable soup [,vedžitəbl’su:p]
steak with potatoes [steik wiθ pə’teitəu]
risotto [ri‘zotəu]
fruit salad [,fru:t‘sæləd]
ice-cream [, ais‘ kri:m]
doughnut, donut [dəunat]
soda, lemonade, soft drink [səudə] [,lemə’neid] [soft‘driŋk]

Podobné dokumenty

Studijní opora za celou 17. lekci (ke stažení)

Studijní opora za celou 17. lekci (ke stažení) jíst cítit se nalézt zapomenout dostat dát jít mít vědět, znát učit se odjet, zanechat půjčit nechat ztratit dělat, vyrábět mínit, znamenat potkat platit dát číst říci vidět poslat mluvit

Více