Propozice 2014

Komentáře

Transkript

Propozice 2014
PROPOZICE – V. MORAVSKÁ VÝSTAVA HAFLINGŮ
9. A 10. SRPEN 2014
POŘADATEL:
PŘEJÍMKA KONÍ :
ZAČÁTEK:
JK HRADEC NAD MORAVICÍ A MORAVSKÝ SPOLEK CHOVATELŮ HAFLINGŮ
od 8:00
SOBOTA – SVOD KLISEN A VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY 9:00
NEDĚLE – OD 9:00
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
3. 8. 2014
PLATNÉ OČKOVÁNÍ NA CHŘIPKU – ne starší jednoho roku
VYŠETŘENÍ KRVE NA IAE (infekční anémie koní)- nesmí být starší
dvou let.
Nedodržení veterinárních podmínek koně z účasti na výstavě
i závodech vylučuje. V tomto případě se zápisné nevrací.
USTÁJENÍ:
Box 300,- Přednost mají hřebci a klisny s hříbaty
Stání 200,Nutno nahlásit předem
DOPRAVA: JK Hradec má k dispozici 2 přívěsy na převoz koní. Cena převozu 12 Kč/km
ZÁPISNÉ:
VÝSTAVA
SOUTĚŽE
250,-, za každého dalšího koně 100 Kč,Hříbě pod matkou – ZDARMA
Kůň účastnící se výstavy – ZDARMA
Kůň neúčastnící se výstavy – zápisné: 50,-/soutěž
- zápisné: 3 a více soutěží 150,-
VÝSTAVNÍ TŘÍDY:
I.
Hříbata pod matkou
II.
Klisny s hříbaty
III.
Ročci a dvouletí
IV.
Klisny 3-6leté
V.
Klisny 7leté a starší
VI.
Valaši
VII.
Plemenní hřebci
ŠAMPIONÁT:
Vítěz každé kategorie postupuje do finále a bude bojovat o titul šampiona,
1.vícešampiona a 2. vícešampiona
REGIONÁLNÍ ŠAMPIONKA KLISEN ČESKÉHO CHOVU:
Šampionátu se mohou zúčastnit klisny z IV. a V. výstavní třídy. Matka klisny
musí být narozena v ČR nebo musí být narozena před rokem 1999 a otec klisny
musí být zapsán v české plemenné knize. Seznam hřebců naleznete na
http://www.haflingove.cz
SOUTĚŽE:
1. ŠAMPIONÁT VOZATAJSKÝCH SOUTĚŽÍ - drezura (úloha výkonnostních zkoušek pro haflingy,
pojede se na písku
- Vozatajský parkur, 2 kola, travnatý povrch
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ovladatelnost – trail (přejít kavalety, změna chodu, slalom v klusu, zacouvání, cval …)
Barrel Racing (travnatý povrch)
Pole Bending (travnatý povrch)
Parkur (9 skoků, bez kombinace, výška do 85cm, travnatý povrch)
Drezura (úloha ze zkoušek výkonnosti plemene hafling, úloha se pojede na písku)
Ovladatelnost v kládě (travnatý povrch)
Do soutěží je nutno nahlásit se předem, na místě to již nebude možné. Případné odhlášení bude
možné kdykoliv.
DOKLADY:
Průkaz koně
Potvrzení o původu koně (pokud je k dispozici)
PRO PŘEDVÁDĚNÍ: UZDEČKY
S UDIDLEM NEBO VÝSTAVNÍ OHLÁVKY, koně se NEPŘEDVÁDÍ na
stájové ohlávce, platí pro všechny kromě hříbat pod klisnou. Povolena je
tušírka.
OBLEČENÍ:
Na předvádění koní: DOPORUČENÉ
TMAVÉ KALHOTY NEBO JEZDECKÉ KALHOTY
SVĚTLOU JEDNOBAREVNOU KOŠILI, SVÁTEČNÍ
TRIKO
(bez výrazných nápisů)
NEBO SVAZOVÉ TRIKO
Na soutěže:
Dle jednotlivých podmínek soutěží, viz pravidla ČJF
SDĚLENÍ:
Zavedli jsme místo nudného čtení původů informování diváků, čeho koník
dosáhl, chovatelské a sportovní úspěchy atd. Tímto bychom Vás rádi
poprosili, kdybyste nám napsali krátký životopis svého koně na email (cca
3-4 řádky). VŠE ZAŠLETE DO UZÁVĚRKY, POZDĚJŠÍ TEXTY NEBUDOU
AKCEPTOVÁNY!
Vše na email: [email protected]
HODNOCENÍ:
DŮLEŽITÉ:
Posuzovat bude komise určená SCHH a MSCHH
Rozhodně nezapomeňte s sebou přibalit dobrou náladu a kopec legrace
Těšíme se na brzkou shledanou ☺
Jana Kuchařová, Ladislav Sucháček, Bc. Nikol Trefilová, MVDr. Josef Živníček a JK Hradec
a celý realizační tým
Změna programu vyhrazena
Přihláška
Majitel:
Adresa:
Email a tel. číslo:
Přihlašuji koně na výstavu a soutěže:
Číslo (výžeh):
Číslo (výžeh):
Jméno:
Jméno:
Věk:
Věk:
Chovatel:
Chovatel:
Soutěže:
Soutěže:
Jezdec/kočí:
Jezdec/kočí:
Číslo (výžeh):
Číslo (výžeh):
Jméno:
Jméno:
Věk:
Věk:
Chovatel:
Chovatel:
Soutěže:
Soutěže:
Jezdec/kočí:
Jezdec/kočí:
Soutěže: barrel racing, pole bending, trail, drezura, parkur, vozatajský parkur, ovladatelnost v kládě
Objednávám si ustájení:
!
box (možno ustájit 2 koně v jednom boxu)
stání
Ustájení je nutné objednat již v přihlášce, jinak nebude poskytnuto
! Rád bych koně (jménem) předvedl/a v doprovodném programu (specifikujte),
čas max. 10 minut:
V příloze zasílám kopii původu koně (nutno pro přípravu katalogu)
V ..............................................................................
Podpis ...........................................................................
dne ........................................................
!
Vyplněnou přihlášku zašlete (nemusí být doporučeně) nejpozději do 3. 8. 2014
na adresu:
Nikol Trefilová
Odry – Pohoř 49
742 35 Odry
Tel: 737 612 547
(z důvodu slabého signálu zasílejte raději SMS, obratem se ozvu)
Nebo elektronicky na email:
[email protected]
Přihláška k zápisu do plemenné knihy hafling
a na zkoušky výkonnosti
Jméno
a výžeh
koně
Matka
Datum
narození
Otec
(jméno
a výžeh)
Klisnu/hřebce hlásím na (zakřížkujte):
Svod/
Licentace
ZV sedlo
ZV
tah
Výše uvedené koně přihlašuji na tento termín svodu/ZV:
……………………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní údaje:
Jméno a příjmení majitele:
Bydliště:
Telefon:
E-mail:
Datum:
Přihlášku prosím odešlete na adresu:
SCHH, Chrastavská 21, 190 00 Praha 9 nebo
na e-mail: [email protected]
Pokud posíláte přihlášku poštou, neposílejte ji doporučeně!!!
Přihlášky posílejte vždy nejpozději 10 dní před termínem, na který se hlásíte!!!!
Veškeré informace obdržíte na výše uvedených kontaktech nebo na tel.:
728 311 581.

Podobné dokumenty

Pravidla - Obec Hodějice

Pravidla - Obec Hodějice Drezurní obdélník : sedlové discipliny 20 x 60 m Vozatajský obdélník: 100 x 40 m Ustájení: ustájení vazné v hale, pouze na objednávku pro klisny s hříbaty a hřebce ustájení individuální, vazáky a o...

Více

ZDE - Radost v misce

ZDE - Radost v misce Papillon uzel 33 cm Papillon uzel bavlna se 2 uzly 23 cm Papillon uzel bavlna se 2 uzly 25 cm

Více

Trakénský kůň Obsah - Svaz chovatelů českého trakéna

Trakénský kůň Obsah - Svaz chovatelů českého trakéna SCHRALLING hnědák, nar. 4.6. 13, KVH 163, holeň 21,- cm. Mohutný hřebec s vynikajícím pohybem a charakterem projevil i dostatečné skokové schopnosti. Geneticky převažují drezurní vlohy, matka výše ...

Více

ukopyta_agility v3.indd

ukopyta_agility v3.indd (dvě dvojice běží stejné trasy a úkoly. Hodnotí se rychlost, překonání překážek a souhra – vítěz postupuje do dalšího rozběhu)

Více

Zde

Zde značky vypalovány především v sedlové části (tedy tam, kam pokládáme koni sedlo) nebo na stehno.

Více