Pohled do historie filmové techniky.

Komentáře

Transkript

Pohled do historie filmové techniky.
Pohled do historie filmové techniky.
Mgr.František Heusler
říjen 2011
1
Pohled do historie filmové techniky.
Rozdělení:
● natáčení -kamera
● zpracování obrazu
● projekce
Natáčení/kamera.
● bratři Lumiérové - univerzální kamera (kamera, kopírka,projektor)
první veřejná projekce filmu - 28.12.1895 Grand Café bulvár Kapucínů Paříž
●
George Eastman - zakladatel firmy Kodak
●
●
30.léta Josef Šlechta - 35mm kamera,natáčela ve všech ateliérech v Čechách a
dokonce v Hollywoodu. Kameře se slangově říkalo “šlechtovka”.
po roce 1945 - Filmový průmysl Barrandov 35 mm kamery ARK ateliérová kamera,ERK
exteriérová kamera, TK triková kamera.
Meopta Přerov - kamery 8mm, S8mm, 16mm
●
Evropa - ARRI, Debrie, Eclair, Aaton, Bolex
●
USA - Mitchell, Bell Howell, Panavision
●
objektivy - Zeiss, Angenieux, Cook
●
Filmové formáty.
●
●
●
●
●
●
●
9,5mm
8mm
S8mm
16mm
S16mm
35mm
širokoúhlé systémy (Cinemascope,Cinerama,Vistavision,70mm, Todd-AO,IMAX)
Druhy perforace.
● kruhová - používaná v počátcích kinematografie
● negativní (Bell Howell) - obrazové negativy,duplikační materiály
● pozitivní (standardní) - kopírovací materiály 35mm, negativ zvuku 35mm
● cinemaskopická - kopie se 4 kanálovým mg. zvukem
2
●
●
●
Dubray Howell - 35mm pouze v některých státech na filmových kopiích
standardní - 8mm, 16mm filmové materiály
Super 8 - S8 filmové materiály
Zpracování obrazu.
Filmové materiály.
Filmové materiály jednovrstvé - obvykle materiály černobílé
Filmové materiály třívrstvé
Filmové materiály inverzní
Filmové materiály negativní
Filmové materiály pozitivní kopírovací
Filmové materiály duplikační a materiály pomocné
Filmové materiály černobílé byly v zpracovávány v jednoduchých vývojkách např. Kodak (metol/
hydrochinon)
Zpracování barevných materiálů má vývoj poněkud složitější.
●
přelom 19. a 20,století - Autochrom ve fotografii,byl vyroben kinematografický materiál v
systému Dufaycolor v anglické firmě Dufay Chromex.
Technicolor.
●
●
●
1916 - je uveden první Technicolor systémem dvou výtažků. Tyto výtažky byly pořízeny
ve speciální kameře a promítány na speciálním projektoru se dvěma okeničkami,kde
byly umístěny barevné filtry.
1919 - vytvořen další typ materiálu Technicolor. Byly opět použity dva výtažky, kde jeden
byl obarven modře a druhý oranžově. Tyto dva výtažky byly rubovou stranou přilepeny k
sobě v jeden pás. Velkou nevýhodou tohoto systému bylo časté rozlepování dvou filmů.
1926 - přinesl Technicolor již náznak příštího směřování. Jsou sice použity opět pouze
dva výtažky,ale zpracování se děje hydrotypickou metodou, ,jak tomu posléze bude
natrvalo.
Dva výtažky jsou po obarvení tištěny do černobílého pozitivu.
3
● 1932 - bylo dosaženo dobrého výsledku a to za použití tří výtažků.
Pro natáčení byla nutná speciální kamera se třemi pásy filmu. V kameře byla umístěna kostka
slepená ze dvou pravoúhlých hranolů. Plocha mezi hranoly byla opatřena zlatem. Světelný
svazek se dělil na tomto hranolu na dvě cesty. Jedna vedla přímo na plochu zelenocitlivého
filmu. Druhý svazek prošel hranolem na tzv. bipak (dva pásy filmu přitištěné k sobě) přední
z těchto pásu pro modrý výtažek byl nesenzibilovaný a na emulzní straně opatřen červenou
filtrační vrstvou.Ta propouštěla na třetí panchromatický pás pouze červený dílčí obraz.
Po vyvolání se ve výtažcích vytvořil reliéf,kde jeho hloubka odpovídala expozici. Tyto tři výtažky
byly obarveny žlutou,modrozelenou a purpurovou barvou. Při následném hydrotypickém
soutisku s černobílým pozitivem se barvivo do materiálu vsakovalo.
Výhoda: velmi levné,protože na výrobu hromadných kopií byl použit černobílý pozitiv. Barviva
byla velmi stabilní a umožňovala výrobu neomezeného počtu kopií bez ztráty kvality.
Nevýhoda: kamera pro natáčení byla velmi objemná, těžká a práce s ní velmi obtížná.V roce
1942 byl pro výrobu výtažků použit třívrstvý materiál Kodak. Technicolor systém vydržel
úspěšně déle než dvacet let.
Filmové materiály třívrstvé.
●
1935 - první třívrstvý kinematografický film Kodachrome.
Výhoda: jednoduchá výroba suroviny
Nevýhoda: zpracování pouze v laboratořích Kodak,protože barvotvorné složky byly obsažené
ve vývojkách.
Agfachrome,Gevachrome,Fujichrome,Fomachrome - barevné složky ve vrstvách materiálů.
●
1936 - uveden na trh první Agfa - inverzní 8 mm a 16mm film.
●
1939 - Agfa první třívrstvý barevný systém negativ/pozitiv.
●
1945 - filmové laboratoře na Barrandově byly jedinou laboratoří,která byla schopna
vyvolávat tento Agfa negativ.
V začátku 90.let vypadla firma Agfa Gevaert z kola výrobců negativu a zůstal pouze Kodak a
Fuji.
Obě firmy celkem úspěšně uvádějí na trh rok co rok nový typ negativu. Kodak má však “rodinu”
negativů daleko širší než Fuji. Od slavného negativu 5247,který Kodak vyráběl mnoho let se
řada s 5 na začátku stále vylepšuje a rozšiřuje.
4
Projekce.
●
1907 - Viktor Ponrepo si nechal svůj kinematograf legalizovat . V historickém běhu
kinematografie měl formát 4:3 dlouhou dobu svoje místo,ale snaha o něco zcela
nového,soupeření s televizí jako fenoménem, vedla techniky a tvůrce k širokoúhlé
kinematografii.
●
Cirkorama - byla to více méně atrakce,než kino. Plocha pláten byla zakřivena do kruhu
a v mezerách mezi plátny promítalo nejčastěji 15 projektorů obraz. Lidé postávali
uprostřed a snažili se pozorovat obraz kolem sebe.
●
Cinerama - širokoúhlý systém,který používal pro natáčení speciální kameru se třemi
objektivy a třemi filmovými pásy. Promítání se posléze uskutečnilo ze tří projektorů
na zakřivené plátno. Samostatný magnetický pás zajišťoval ze 7 stop zvuk. Obraz byl
promítán přes sebe a proto vyrovnání jasů mezi obrazy na plátně zajišťovaly vertikálně
kmitající hřebeny.
●
Cinemascope - je další širokoúhlý systém využívající speciální optiku tzv. anamorfoty.
Při natáčení tyto objektivy zhušťují obraz ve vertikálním směru. Při projekci musí být
použity opět speciální objektivy pro dezanamorfózu obrazu,tedy jeho roztažení. Formát
obrazu je 1:2,35mm.
Někdy byly používány sférické objektivy s anamorfními předsádkami.
●
Vistavision - velmi zajímavý širokoúhlý systém. Kamera má kazetu s filmem umístěnu
tak,že film běží okeničkou horizontálně. Materiál je posouván o 8 perforačních otvorů a
obrazová plocha je 3x větší než plocha klasického formátu 4:3.
●
70mm - širokoúhlá projekce je zajištěna velikostí použitého negativu v šíři 65mm.
Významná obrazová kvalita s šestikanálovým magnetickým zvukem.
●
Todd-AO - americká varianta promítání 70mm filmu. Liší se od evropského promítání
zejména promítacím strojem a zvukovou aparaturou až s 15 kanálovým zvukem.
●
IMAX - poslední fáze širokoúhlé projekce s největší obrazovou plochou. Řešení s
horizintálně uloženým negativem 65mm ,se strhem 15 perforačních otvorů má 10 x větší
plochu než je formát 35mm.
IMAX magic carpet - atrakce x paralela s Cirkoramou ?
5

Podobné dokumenty