Rokytnický zpravodaj - Městský úřad Rokytnice nad Jizerou

Komentáře

Transkript

Rokytnický zpravodaj - Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
Rokytnický zpravodaj
Ročník 2015
listopad / prosinec
Cena 18,- Kč
MŠ DOLNÍ ROKYTNICE
23. října jsme se zúčastnili akce Týden české hračky v Muzeu hraček v Jiřetíně pod Bukovou. Tento rok byl ve
znamení kostky.
Každý dostal velký pytel kostek,
z kterých si vyrobil podle své fantazie
vlastní hračku. Ta byla zařazena do
soutěže. Letos se o první místa utkalo
více jak 460 soutěžících. Náš Vašík Masaryk se svojí „Továrnou na hračky“
v tak nabité soutěži obsadil 3. místo.
Děti vyráběly s velkým elánem, k čemuž přispěla i příjemná atmosféra Muzea hraček.
Děti si v rámci soutěžního dne prohlédly továrnu – viděly, jak se hračky
vyrábí a také, jak se „narodí krtek“ (součástí muzea je i krtkova porodnice).
Návštěvu doporučujeme jako pěkný
rodinný výlet.
Začátkem listopadu nás pozvala do
svého lesního království Bába Podzimnice. Cestou děti plnily úkoly zaměřené
na ochranu lesa a přírody. V cíli čekala odměna – košík plný ovoce a darů
podzimu. Dětmi oblíbenou hru „Za pokladem Báby Podzimnice“ hrajeme již
mnoho let a symbolicky se tak loučíme
s podzimem.
Ředitel společnosti DETOA a senátor PČR Jaroslav Zeman předává cenu Vašíkovi Masarykovi
Děti absolvovaly 10 lekcí plavání
v plaveckém bazénu v Jilemnici. Hravou
formou se seznamovaly s vlastnostmi
vody a pohybem v ní – zkoušely si nácvik dýchání do vody (hledaly vodníka),
procvičovaly pohyby paží a nohou (malování srdíček a žabí nohy). Při hrách
si užily mnoho legrace a nikdo se vody
nebál.
Cesty do Jilemnice a čekání na autobus jsme si zpestřili návštěvou Solné
jeskyně, kde jsme cvičili jógu a relaxovali. Také jsme navštívili ordinaci MUDr.
Zajícové. Paní doktorka dětem ukázala
vybavení ordinace, rentgen a seznámila
je se zásadami péče o chrup. Největším
zážitkem byla jízda na zubařském křesle, kterou s nadšením postupně absolvovaly všechny děti.
Sladkou tečkou na závěr a odměnou
pro naše šikovné děti byla návštěva cukrárny U Nyčů a zmrzlinový pohár.
Všem přejeme krásné a klidné Vánoce
a Rokytnici hodně sněhu.
Děti a kolektiv MŠ Dolní Rokytnice

Podobné dokumenty

Více info - Gymnázium Přípotoční

Více info - Gymnázium Přípotoční zamířili na návštěvu Pražského hradu. Měli jsme svou vlastní průvodkyni, takže němečtí spolužáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o tomto hradě. Navštívili jsme dokonce i vnitřek Starého k...

Více

DVD s filmovými hity a pohádkami

DVD s filmovými hity a pohádkami DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD

Více

noviny - Město Zubří

noviny - Město Zubří zrovna větrné, avšak všem draci vzlétli. Pan Holiš nám udělal přehlídku se svým modelem „UFO“, které ovládal pomocí vysílačky. Děti byly ohromené a nadšené. Doufáme, že i příští rok se nám Drakiáda...

Více