CL 022013 final

Komentáře

Transkript

CL 022013 final
2/2013
Úvodník
Vážení občané,
blíží se nám léto. Přívaly vody vystřídalo nesnesitelné horko. Zdá se tedy, že se snad léta konečně
dočkáme? Ve světle červnových povodní si určitě nejen já říkám, jak je dobře, že Čehovice jsou na kopci
daleko od všech potoků či řek… Jak víte, existuje spousta možností, jak postiženým v Čechách pomoci.
Kdybyste se ještě rozhodli pomoci jakýmkoliv finančním příspěvkem, dovolím si na tomto místě zveřejnit
účty dvou organizací, jejichž pomoc je vždy směřována nejpotřebnějším. Z mých zkušeností s různou
pomocí mohu doporučit organizace ADRA, jejichž povodňová sbírka má konto číslo 34983498/0300,
variabilní symbol 391 a Člověk v tísni, jehož sbírka SOS Povodně 2013 má konto s číslem 72027202/0300.
Většina z Vás zaznamenala, že 20. května v obci přistál záchranný vrtulník. Pěkně Vás prosím,
pokud nad obcí létá záchranný červeno-modro-bílý vrtulník, nemávejte… Opravdu to neznamená, že Vás
letím pozdravit. V naší firmě existuje systém hlášení mezi piloty, v nichž si navzájem sdělujeme jakékoliv
nestandardní poznatky. V tento den všichni piloti u firmy obdrželi toto hlášení: „Obsah zprávy:
Přistání v obci Čehovice druhým přistáním na správné místo, protože v této obci všichni mávali
a z několika míst velmi věrohodně ukazovali, ať přistaneme právě u nich. Není divu, v této obci bydlí
pan Ing. Špaček…“ Vězte tedy, že pokud není na nějakou akci přistání vrtulníku hlášeno, jedná se téměř
vždy o přistání záchranného stroje. Osádka pak potřebuje vědět, kde má přistát. A to zjistí pouze tak,
že volající mává nějakým velkým hadrem, ručníkem, či prostěradlem nad hlavou… Ostatní prosím tedy
příště nemávejte, ba ani nic nenaznačujte…
Ale vraťme se k tomu, co nás čeká přes léto. Jako vždy v poslední víkend před prázdninami máme
za dveřmi stanování. Hody začnou ve svátek 5. července, kdy se sejdeme na hřišti u rožněného prasátka.
V sobotu bude následovat fotbalový turnaj a večer hodová zábava. Léto budiž pochváleno, přejme si jen,
aby celé nepropršelo… A samozřejmě – pokud máte nějaký nápad, o kom nebo o čem byste se zde chtěli
příště něco dozvědět, víte kam mi dát vědět…
Příjemné počtení.
Jaroslav Špaček
Rozhovor se…
starostou Milanem Smékalem
Pane starosto, máme za sebou další polovinu roku, co se v jejím průběhu povedlo v obci
uskutečnit?
V první polovině letošního roku se nám podařilo dokončit kompletní rekonstrukci střechy
nad dílnami a skladem na obecním domě, jejíž nosná konstrukce byla poškozena
velkou sněhovou nadílkou v závěru zimy. Zahájili jsme také výměnu dlažby na
hřbitově. Žádosti o dotaci na opravu kříže na hřbitově bylo vyhověno, obci bude
poskytnuta částka 45 000,- korun a tak bude v nejbližší době kříž opraven. Bohužel, žádost nadaci ČEZ na
opravu fasády obecního domu, byla neúspěšná. S prudkým nástupem jara po deštích nastala doba sečení
trávy. Sekací technika je právě kvůli letošnímu nepříznivému počasí nadmíru zatěžována, nestíháme sekat
všechny plochy v obci i mimo ní a tráva nám tak hodně přerůstá.
1/
2/ Jaké má obec plány do konce letošního roku?
Do konce roku bychom chtěli kompletně dokončit výměnu dlažby na hřbitově, máme v plánu
vyměnit ještě dlažbu od autobusové zastávky směrem k Potácelovým. Rádi bychom také konečně začali
s opravou komunikací.
3/ Ano, oprava silnic je opravdu velkým tématem, které se probíralo i na posledním zastupitelstvu. Jak
se tedy situace vyvíjí?
Jak jsem se zmínil v předešlé otázce, oprava místních komunikací by měla začít první etapou
ve Floriánské ulici. Nyní se zasílá oznámení o zakázce do úředního věstníku Evropské unie, kde bude
vyvěšena po dobu 22 dnů. Během tohoto termínu se mohou přihlásit uchazeči o zhotovení zakázky.
Následně se vybere zhotovitel, se kterým bude uzavřena smlouva o zhotovení díla. Je potřeba dodržet
termíny na možná odvolání neúspěšných uchazečů, proto se musí vždy čekat, až jsou splněny všechny lhůty
dané zákonem. Po uplynutí zákonných lhůt se již přikročí k zahájení oprav, věřím, že se povede
je uskutečnit ještě před letošní zimou. Další etapa předpokládá pokračování směrem k družstvu a okolo
něho.
4/ Mezi občany se diskutuje i o možnosti výstavby multifunkčního hřiště. Můžete občany informovat, jaká
je situace v tomto případě?
Ano, naším záměrem je opravdu vybudovat víceúčelové hřiště. V současné době probíhají jednání
mezi zastupitelstvem obce a panem Otmarem Šafránkem o vyřešení majetkových vztahů. Na vysvětlenou
musím uvést, že pozemek parcelní číslo 461, na kterém jsou postaveny šatny místního hřiště,
je ve vlastnictví pana Šafránka. Ten je vlastníkem i sousedního pozemku parcelní číslo 462, na němž
bychom rádi vybudovali toto víceúčelové hřiště. Je proto nutné tyto majetkové záležitosti vyřešit,
což se doufám brzy podaří.
Závěrem bych chtěl občanům popřát hezké prožití hodů a tímto je co nejsrdečněji pozvat
na „předhodové posezení“, které se bude konat na hřišti v pátek 5. července od 14.00 hodin.
Pro návštěvníky bude nachystáno pečené prasátko – pro místní samozřejmě zdarma. Nealko a alkoholické
nápoje a další pohoštění bude nabízeno za velmi nízké ceny. V případě nepříznivého počasí se akce přesune
do prostor obecního domu.
Děkuji za rozhovor.
Pokud máte na starostu či některého zastupitele zajímavou otázku, napište mi ([email protected])
nebo dotaz vhoďte do mé poštovní schránky, v příštím čísle ČL Vám na ni odpoví.
Z činnosti místních organizací:
Rybáři
Rybářské závody 2013
Tradiční rybářské závody se konaly na čehovském rybníku
v sobotu 18. května. Prezentace závodníků proběhla v době od 06.00
do 08.00 hodin. Oproti předchozím letům se přihlásilo méně
závodníků – celkem 80. Možná na to měl vliv krátký ranní deštík.
Jako vždy byly vyhlášeny dvě tradiční kategorie. Hlavní, o největší
součet centimetrů ulovených kaprů a druhá – o největšího uloveného
kapra. Tentokrát byla navíc vyhlášena ještě dětská kategorie do 15 let, v níž se
měřil ulovený kapr a amur, další ulovená ryba pak byla za 1 bod – 1 cm. Dětem
se samozřejmě ulovení kapři počítali i do ostatních dvou kategorií.
V hlavní kategorii s celkovým součtem centimetrů ulovených kaprů byla 1. cenou poukázka
na jízdní kolo v hodnotě 6.000,-Kč (věnovala SRS Čehovice), 2. cenou byly dva rybářské pruty a 3. cenou
2 kusy navijáků (věnovali Rybáři Čehovice). Vyhodnocen byl i největší ulovený kapr a to stojanem
na rybářské pruty, který věnoval pan Králíček. V dětské kategorii byly k dispozici tři ceny: vláčecí rybářský
prut, podběrák a naviják. Všechny věnovali Rybáři Čehovice.
Po krátké instruktáži se závodníci rozešli na svá stanoviště. K rannímu občerstvení byla připravena
černá zabijačková polévka, teplé uzené maso, klobásy a na oběd tradiční řízek s bramborovým salátem.
Rovněž bylo připraveno dobré pivko, káva, alko i nealko nápoje.
V letošním roce byly závody zpestřeny prodejem živých kaprů. Bylo připraveno 50 kaprů za velice
příznivou cenu, ale prodej se nesetkal s úspěchem. Příští rok tak od této snahy bude pravděpodobně
upuštěno. Neprodaní kapři skončili samozřejmě v rybníce, část jich ale byla dána do bohaté tomboly.
Nyní k výsledkům. V hlavní kategorii o nejvyšší součet centimetrů ulovených kaprů zabodovali:
1. Šustr Petr…………… 6 kaprů – 278 cm
2. Dlabal Ondřej ……… 5 kaprů – 243 cm
3. Vrba Martin …………4 kapři – 201 cm
V kategorii o největšího kapra se na prvním místě umístil pan Jiří Konečný s kaprem o délce 54 cm.
V dětské kategorii do 15 let se umístili:
1. Dlabal Ondřej ……… 5 kaprů + 1 amur – 308 cm
2. Pospíšil Tomáš ……... 2 kapři – 94 cm
3. Pospíšilová Lenka …. 62 kusů bílé ryby – 62 cm
Dále byly zvláštními cenami ohodnoceny ještě jedenáctiletá Veronika Pospíšilová, která ulovila
52 kusů bílé ryby a paní Stanislava Žoltová s úlovkem 176 cm kaprů.
Celkem závodníci ulovili 64 kaprů, z nichž si ponechali 17 kusů.
Uzené a klobásy byly všechny prodány, připraveno bylo 150 řízků s bramborovým salátem.
Zde bych chtěl uvést, že systém prodeje řízků se od počátků pořádání rybářských závodů nezměnil. Řízky
lze zakoupit buď přímo na obecním domě od 09.00 do cca 11.00 hodin nebo potom na rybníku. Zde je ale
nutné si v době od 06.00 do cca 11.00 hodin zakoupit v předprodeji lístek, na který je řízek následně vydán.
Tento způsob prodeje je nutný, abychom měli přehled kolik řízků je zakoupeno a kolik je jich nutno ještě
připravit.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu rybářských závodů,
na přípravě i na úklidu po závodech. Dále chci poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli cenami jak
do rybářských závodů, tak i do bohaté tomboly.
Zdeněk Divácký, předseda Rybáři Čehovice
Myslivci
V letošním roce byla myslivci očekávána valná hromada
více než v jiných letech. Bylo na ní totiž třeba řešit pronájem
honitby na další desetileté období. Stávající nájemní smlouva nájemci
ing. Jaroslavu Vláčilovi letos skončila. Samozřejmě, že zájem všech
čehovských myslivců směřoval k tomu, aby honitbu i nadále udrželi. Valná
hromada se konala 16. března a tohoto cíle se podařilo dosáhnout. Honitba byla
ing. Vláčilovi pronajata na dalších deset let. Chtěl bych proto poděkovat všem
myslivcům, kteří si dali práci se sháněním plných mocí na valnou hromadu
a tím i možnosti dalšího provozování myslivosti v naší honitbě.
O týden později – v pátek 21. března se v Kulturáku uskutečnila členská schůze, po které
následovalo přátelské posezení myslivců, jejich rodin a hostů. Zábava se, myslím si, povedla, ti „nejlepší“
vydrželi až do ranních hodin. Tímto chci poděkovat panu Hrubanovi za pronájem prostor na tuto akci.
V letošním roce se v našich řadách našlo taktéž pár oslavenců, kteří slavili kulaté výročí. Prvním byl
Karel Holásek, který slavil padesátiny. Nedávno pak Jiří Mézl a Antonín Janík oslavili už 70. rok života
mezi námi. Tímto bych všem zmíněným chtěl ještě jednou za všechny myslivce pogratulovat.
Michal Lörinc
Zahrádkáři
Vážení čtenáři čehovských listů,
v dnešním příspěvku bych chtěl naše mladší členy a občany informovat o
stavu a ochraně našich stromků v zahradách. Letošní jaro bylo v porovnání s
předešlými
léty podprůměrné na sluneční svit s nadprůměrnou oblačností. Navíc květen a
začátek června byly nadprůměrné i v deštivých srážkách. Průměrná teplota se
pohybovala pouze kolem 12°C, což vyhovuje hlavně vzniku houbových chorob u
citlivějších odrůd jabloní. Když k tomu přidáme ještě následující kroupy, které zasáhly
naši obec a poškodily nejvíce meruňky, švestky ale i jabloně, lze přepokládat i vyšší
výskyt moniliózy (hniloby plodů).
Co s tím? Začnu nejprve u jabloní. Stromky se zatím zdají být zdravé, padlí ani
strupovitost se neprojevuje ve větší míře, přesto je vhodné preventivně provést ochranu. Existuje velká škála
chemických přípravků, vyjmenuji pro vaši lepší orientaci jen některé z nich: proti padlí a strupovitosti –
BAYCOR 25WP, SCORE 250EC, CLARINET 20SC, DITHANE M45 nebo DITHANE DG NEOTEC,
NOVOZIR MN80 Now, nebo DISCUS. Dalšími škůdci na jabloních jsou mšice a hlavně obaleč (červivost
jablek). Postřik proti nim už by měl být proveden, ale i v současné době je lepší proti nim udělat aspoň něco
než nic.
Z postřiků používám CALYPSO 480SC nebo MOSPILAN 20SP (ten je vhodný i proti mandelince
bramborové), nebo některé biologické přípravky (BIOLIT WP nebo BIOLIT XL). Ty jsou vhodné na oba
škůdce, proti mšici je možné použít ještě PIRIMOR 50WG.
Švestky jsou, jak jsem se zmírnil na začátku, nejvíce poškozeny kroupami. Vhodným postřikem
je BAYCOR nebo starší HORIZONT 250EW, ten je ale možná už vyřazen z používání. I zde je nutné
sledovat výskyt mšice, protože ta je na švestkách nejen savý škůdce, ale také přenašeč nemoci šarka. Proti
obaleči švestkovému už měl být také postřik hotový (hned po odkvětu) a používají se stejné přípravky jako
u obaleče na jabloních (ze starších postřiků byl dobrý ZOLONE).
Vinná réva je teď ve stadiu květenství a násadě bobulí, ohrožuje ji padlí, plíseň révová, ze škůdců
pak nejvíce svilušky. Proti plísni je vhodný postřik KAPTAN 50WP nebo MERPLAN 8WG, DITHANE
DG. Proti padlí je dobrý DISCUS, TOPAS 100EC nebo sirné postřiky.
Myslím si, že by tak pro dnešek té chemie snad už stačilo.
Na závěr bych chtěl informovat naše členy a občany, že připravujeme zájezd na Floriu Kroměříž,
který se bude konat 10. srpna. Chtěli bychom při tomto zájezdu, pokud to počasí dovolí, navštívit Květnou
zahradu, uskutečnit prohlídku Arcibiskupských sklepů s ochutnávkou vína a nové výstaviště Florie
Kroměříž. Navštívil jsem jarní část výstavy a klad oproti Věžkám vidím v tom, že výstavní prostor je celý
krytý, takže návštěvníky neohrožuje déšť. Vystaveny přitom byly jen věci týkající se zahrádkařiny
(sazenice, zahradní technika, zahradní nábytek, potraviny a občerstvení včetně restaurace). Ve dvou halách
byly vystaveny květiny tuzemské i z Holandska. Pro odpočinek je na výstavišti k dispozici velký prostor
s jevištěm, kde hráli a zpívali bývalí členové souboru Hradišťan písničky na přání posluchačů. Kdo bude
mít zájem, může se již nyní přihlásit u mne nebo u př. Jany Jurové. Členy naší organizace budeme zvát
osobně.
Za výbor ZO ČZS Čehovice Stanislav Lutera
Sbor dobrovolných hasičů Čehovice
Vážení čtenáři Čehovských listů,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností SDH v Čehovicích za uplynulý čtvrtrok a také
s příští akcí hasičského sboru. Dne 23. března v Prostějově proběhlo školení vedoucích mládeže III. stupně.
Zúčastnili se ho členové, kteří se chtějí do budoucna věnovat práci s mládeží. V neděli 24. března se konal
bowlingový turnaj 13. okrsku. Soutěžní družstvo složené z našich členů se umístilo na 1. místě s velkým
náskokem před ostatními družstvy a obhájilo tak loňské prvenství na tomto populárním turnaji. Společným
úsilím členů sboru a občana Čehovic se nám podařilo zprovoznit novou soutěžní PS 12, se kterou nyní
trénuje a závodí i kombinované družstvo žen. To
bylo složeno z našich členek a členek SDH
Bedihošť a SDH Držovice. Podařilo se jim obsadit
první místo na okrskové soutěži ve Skalce.
Přestože je stále malá podpora našich soutěžních
družstev z řad občanů, pomohlo toto umístění
přilákat do řad SDH další nové členky. Budeme
tak moci sestavit soutěžní družstvo pouze z našich
žen. Ale ani muži nezahálejí a věnují volný čas
nácviku disciplín v požárním sportu. Výsledek
jejich snahy se projevil tím, že se jim již podařilo
porazit na poslední soutěži v Mořicích i soutěžní
družstva se silnějšími a upravenými požárními
stříkačkami.
Dne 11. května proběhl v naší obci sběr železného šrotu. Musím touto cestou poděkovat všem
občanům, kteří nám připravili železný odpad k odvozu. Výtěžek této akce bude sloužit k dovybavení
soutěžních družstev potřebnými prostředky.
V mateřské školce jsme uskutečnili den s hasiči, s jehož průběhem Vás jistě seznámí ředitelka
MŠ Božena Spáčilová ve svém příspěvku o dění v mateřské školce.
K výročí svatého Floriána, patrona hasičů, a jako poděkování za odvedenou práci byla sloužena mše
svatá. Zúčastnili se jí někteří naši členové. Abychom uctili památku všech zemřelých členů SDH Čehovice,
položili jsme slavnostní věnec k soše tohoto patrona. Mrzí mě pouze to, že i tento skromný
projev úcty byl trnem v oku některým našim nenechavým spoluobčanům, kteří využili
umělé květiny z věnce ke své potřebě. Je to opravdu velmi smutné!
Ale na závěr něco pozitivnějšího. Rád bych Vás všechny touto cestou
pozval na tradiční hodovou zábavu, která se bude konat v sobotu 6. července
ve 20.00 hodin na místním hřišti. K poslechu bude opět hrát DJ Fojtík.
Doufáme v pěkné počasí, tak se přijďte pobavit.
Svoboda Rostislav ml., starosta SDH Čehovice
Sokol Čehovice
Čarodějnice
V úterý 30. dubna se konal již tradiční Slet čarodějnic… Čarodějnice všech věkových kategorií si
daly sraz na přistávací ploše u obecního úřadu. Krátce před půl šestou odpolední formace čarodějnic,
ježibab a černokněžníků, za příznivých letových podmínek, vyrazila na svých košťatech ve směru místa
určení. Tím bylo místní hřiště. Zde byly pro ty mladší čarodějnické ročníky připraveny různé soutěžní
disciplíny s čarodějnou tématikou. Po zhodnocení šerednosti byla vyhlášena „Miss Čarodějnice“. Všechno
připravené občerstvení – grilované makrely z akvárka Baby Jagy i Čarodějovo uzené cigáro, jako mávnutím
kouzelného proutku zmizelo. Nezůstal ani čarodějův zlatavý pivní mok, odvar z babského ucha, a dokonce
po skončení akce byl k nenalezení i lektvar zapomnění. Počasí bylo příznivé, akce se vydařila.
A až se rok s rokem sejde, je každá hloupá co s námi nejde...
Za TJ Sokol Čehovice Růžičková Petra
Připravujeme:
TJ Sokol Čehovice připravuje na červen opět tradiční stanování. Uskuteční se od pátku 28. června
do neděle 30. června. Program bude tentokrát na téma „Ostrov Robinsonů“. Jako Robinson Crusoe a jeho
přítel Pátek, vyzkoušíme si své schopnosti v boji o přežití na „pustém ostrově“, nebudou chybět soutěže
a hry pro děti, stezka odvahy, karneval a odpolední diskotéka. Protentokrát sice není zajištěna žádná páteční
ukázka, jakou byla v minulosti například Vojenská Policie, i tak se určitě děti i dospělí budou moci
dostatečně zabavit. Občerstvení bude připraveno pro každého, kdo se dostaví. Nachystáno bude uzené maso,
makrely, chybět nebude točené pivo a další obvyklé pochutiny.
V rámci hodů budeme v hodovou sobotu 6. července pořádat turnaj v malé kopané „O pohár
starosty“. Zahájení je naplánováno na 8.00 hodin, účast přislíbilo celkem osm družstev, některá z nich
budou u nás hrát poprvé. Po celou dobu konání turnaje bude opět zajištěno bohaté občerstvení. V neděli
se pak na hřišti společně sejdeme a bude možné změřit síly v „mači“ ženatých proti svobodným. Nestyďte
se tedy, odhoďte případné zábrany a přijďte si kopnout nebo aspoň „zafandit“.
Poslední „sokolskou“ akcí bude v sobotu 31. srpna opět tradiční rozloučení s prázdninami,
kdy si děcka i dospělí budou moci opéci buřty u táboráku.
Za TJ Sokol Čehovice, Ivana Špačková, jednatelka
Fotbalové okénko
B-tým zažil téměř pohádkové jaro
Čehovský B-tým malé kopané začínal jarní část sezony ve 3. okresní lize na úplném
chvostu tabulky s jediným bodem na kontě. Po katastrofálních podzimních výsledcích tak
bylo hlavním cílem dohrát ročník alespoň trochu se ctí. Hned první zápas 20. dubna proti
suverénovi tabulky KMK Katastrofa dopadl i přes poměrně vyrovnanou hru
jednoznačnou porážkou 1:4, tudíž se o nějakém spravování reputace nedalo příliš
hovořit. To však ještě nikdo netušil, jak bude probíhat zbývající část jarní poloviny soutěže.
Hned v následujícím zápase se spoustou šancí jsme přetlačili tradičního soupeře Béky Smržice 5:4.
Následovaly dvě hladké výhry na domácím hřišti nad týmy AC Zavadilka Prostějov (5:0) a 1. FC Betis
Prostějov B (5:2). Na turnaji v Hluchově jsme si poradili po vypjatém průběhu utkání s domácími Juniors
2:1. Posléze jsme pak pouze remizovali s celkem MK Medvědi Prostějov 1:1, když soupeř v poslední
pětiminutovce několikrát odvracel míč ze své brankové čáry. Závěrečné ligové utkání nám přisoudilo
prostějovský Abraham, který nás na podzim vyprovodil devítibrankovým přídělem. Odveta se povedla
znamenitě a vítězství 3:2 nad celkově druhým týmem tabulky jen dokázalo, že se nám jaro vydařilo nad
očekávání výborně.
Ze sedmi letošních zápasů se tedy našim hráčům podařilo vyhrát hned pětkrát, jednou remizovat a
jen jedinkrát prohrát. Zisk 16 bodů oproti 1 bodu na podzim hovoří za vše. S výjimkou letošní sezony hrál
B-tým již od svého vzniku vždy o příčky na čele tabulky, je tedy paradoxem, že snad nikdy v minulosti se
nepodařilo poskládat takto přesvědčivou šňůru utkání bez porážky se ziskem tolika bodů.
Po krátké červnové pauze, vyplněné pouze pravidelnými tréninky na čehovském hřišti, se klub FCL
Čehovice B chystá reprezentovat obec na minimálně dvou letních turnajích v malé kopané. Půjde o stále
populárnější Bedihošť Cup v Hrubčicích a o menší turnaj O pohár starosty Hluchova. Na konci srpna by pak
měl následovat turnaj pořádaný domácím týmem v Čehovicích, o kterém se všichni včas dozvíte.
Mgr. Michal Špaček, www.fkcehovice.tym.cz
Pozvánky na další čtvrtletí:
28. - 30. června – TJ Sokol Čehovice, tradiční stanování na hřišti.
5. července – opékání selete, akce solárních elektráren. Hřiště, v případě
špatného počasí Obecní dům.
6. července – TJ Sokol Čehovice, turnaj v malé kopané „O pohár
starosty“.
6. července – Hasiči, Hodová zábava.
7. července – ve 14.00 fotbalový „mač“ ženatých proti svobodným.
31. srpna – TJ Sokol Čehovice, rozloučení s prázdninami.
Společenská kronika:
JUBILANTI
červenec
75 let – Liška Alois
srpen
70 let – Hrubanová Marie
září
70 let – Haluzová Věra
70 let – Růžička Svatopluk
80 let – Lamplotová Marie
80 let – Zapletal Josef
Opustili nás…
Libuše Dvořáková, čp.158
P. ThLic. Vladislav Ondřej Drda, SDS
Josef Hell, Čehovice, čp.128
Zdenka Hrabčíková, čp.71
Marie Lamplotová, čp.121
2.2.2013
12.3.2013 - farář farnosti v Čehovicích
3.5.2013
6.5.2013
21.5.2013
Zprávičky z mateřské školičky …
Přiblížil se konec školního roku, proto Vás chci informovat, co se od posledního vydání listů v naší
mateřské škole odehrálo.
Koncerty, divadla. Jak víte, jezdíme s dětmi pravidelně za kulturou. Využíváme nabídek Městského
kulturního střediska v Němčicích nad Hanou, snažíme se ale také zajistit divadelní představení přímo do
naší mateřské školy. Děti se zúčastnily hudebního programu Máme rádi písničky, který připravila hudební
skupina MARBO. Děti se v pásmu dětských písniček dozvěděly něco o hudebních nástrojích, o tom, kdo
hudbu skládá, kdo je to textař. Moderátorka Marcela jim přiblížila pojmy píseň lidová a píseň umělá, co je
to refrén i nota. Společně s Bohuslavem, který hrál na „piano“ i saxofon, děti do svých písní zapojili a to jak
zpěvem, rytmizací i pohybem. Naše děti si program pěkně užily, některé písničky, jako Krávy, Mach a
Šebestová, S tebou mne baví svět a podobné totiž dobře znají a tak si je s chutí s hudebníky zazpívaly.
Přijelo k nám i maňáskové divadlo Sluníčko paní Janečkové. Děti viděly tři pohádky: Hrnečku vař,
O zlaté rybce, a O Smolíčkovi Pacholíčkovi. Toto představení děti hodně „chytlo“ u srdíčka. Loutkoherci
totiž začali své „vystoupení“ už stavbou kulis a opony, seznámili děti s hlavními aktéry – kuřátkem Pipinou
a Pepou, ale taky kosem Oskarem. Všechny tři pohádky děti zaujaly, v té první je „hóóóódně“ překvapila
kaše, která se valila z hrnečku. Ve druhé se zlobily na chamtivou babičku a litovaly dědečka rybáře,
poprosily společně o pomoc kouzelnou zlatou rybičku, aby mu pomohla babičku napravit. No a v té třetí,
tam dva naši malí školáčci, hrdinové, „vystartovali“ na pomoc Smolíčkovi, když jej chtěly odnést Jezinky.
Nakonec všechny příběhy dobře dopadly a děti si z nich odnesly ponaučení. Třeba že je nutné mít trpělivost,
mít rád, nebýt chamtivý, lakomý, či vědomí, že láska někoho blízkého je nade vše. Ale taky proč je třeba
poslouchat své rodiče, být opatrný, neotvírat cizím dveře, aby je nějaká zlá Jezinka neodnesla, či jim jinak
neublížila. A to v dnešní době není málo!
Další divadelní představení – Kouzelná kulička, proběhlo také přímo v mateřské škole. Manželé
Horákovi zahráli dětem poučnou pohádku o důležitosti kamarádství, pomoci slabším, neubližování.
Medvídek Brumlík naštěstí našel dobré kamarády, kteří mu nejen dobře poradili, ale také pomohli. Společně
zvítězili nad zlou čarodějnicí, setkali se i s mimozemšťánkem, zazpívali si a výborně se pobavili.
22. duben je ve znamení oslav Dne Země. Nejprve si děti s paní učitelkou o planetě Zemi povídaly,
prohlédly si obrázky v knihách, encyklopediích, seznámily se s mapou. Potom si osvětlily, která barva na
mapě co znamená. Také si v rozhovoru řekly, jak se o svou Zemi chtějí starat – uklízet odpadky kam patří,
třídit je do kontejnerů, starat se o čistotu vody i ovzduší – aby se nám na ní dobře žilo a byli jsme zdraví.
V neposlední řadě si řekly také něco o vesmíru – o planetách, hvězdách. Na pohyb planet kolem Slunce si
také zahrály. Nejvíc se však děti těšily na vycházku k místní čističce odpadních vod. Mnohé se teprve
poprvé dověděly, kde se v obci nachází. Tam se děti se od učitelek dověděly, jak se sem odpadní voda
z domácností dostane a co se s ní v kořenové čističce děje. Proč ji vlastně čistíme? Pak už se učily děti hrou.
Nejprve si čisticí rybníčky oběhly, pak hledaly v přírodě“ odpadky“ a třídily je podle druhu – barev. Potom
si procvičily paměť a pozornost, když si měly zapamatovat zařízení domečku vodníka. Ukázaly si, kam
patří papír – vždycky do koše, do sběru. Vyzkoušely si, že ony se do koše vždycky trefí, panečku všechny
se snažily, aby ten jejich papír skončil na určeném místě. Aby to tak bylo vždy. Pak si zahrály na
„vodnickou honěnou“, kde si procvičily rychlost a postřeh. Nakonec vodníkovi vyzdobily pentličkami jeden
stromeček u potoka – vodník to tak má rád. Moc se jim vycházka líbila.
Vypukl poslední dubnový – „aprílový“ den 30. duben – Rej čarodějnic. Děti mohly přijít do školky
oblečené v kostýmech, paní ředitelka si taky snad jen „zahrála“ na opravdovou čarodějnici. Nejlépe se na
„rej“ asi připravily tři nejmenší čarodějky – Yllav, Atenaž a Anah. Ostatní si nechali utajené převleky až na
odpolední Slet čarodějnic na místní hřiště. Společně dozdobily a oblékly maskota – čarodějnici Zubejdu.
Čarodějnická zaklínadla nám pomohla zahnat všechny špatné věci a ty spolu s čarodějnicí spálit. Zubejda
byla maskotem letošního reje, na hranici a konečně měla přivolat opravdové jaro. „Čáry máry pod kočáry,
elce, pelce do pekelce, kotrmelce u krmelce. To, co oheň popadne, to se pod zem propadne, to, co oheň
schvátí, nikdy nenavrátí, hoř, ohýnku, konej práci, dnes tu nejsme pro legraci, plápolej a pal, všechno
špatné spal.“
Besídku ke Dni matek připravily učitelky s dětmi, všichni pak pozvali maminky, babičky i veřejnost.
Děti se už dlouho dopředu na tuto návštěvu připravovaly, pro své maminky vyrobily dárek, vlastnoručně jim
navlékly náramek nebo náhrdelník z kamínků, přáníčko doplnily svou fotografií a obrázkem maminky.
Předvedly svým rodičům, co nového se naučily. Zazněla spousta písniček, básní, říkadel. Děti zahrály
pohádku O Červené Karkulce a O koťátku, které zapomnělo mňoukat. Využily přitom čepičky zvířátek,
které dostaly pod vánoční stromeček formou sponzorského daru od firmy FEMAT pana Hrubana. Společně
zatančily kočičí a kocouří taneček Když kočky spolu jdou. Na závěr ve zpívaném slibu slíbily maminkám,
že už budou poslouchat, poslaly pusu, předaly dárky a vyzvaly své nejmilejší k společnému tanečku.
Všichni přítomní nešetřili chválou na adresu svých dětí, které toho ukázaly ve více než hodinovém
programu opravdu hodně. Poděkovali i učitelkám za náročnou přípravu, nápady a trpělivost při práci s jejich
dětmi. Poděkování patří také paní školnici Janě Smékalové a naší bývalé školnici paní Draze Liškové, které
se postaraly o obsluhu všech přítomných. Občerstvení v podobě dvou zákusků ke kávě či čaji, připravila
jedna naše šikovná maminka, paní Simona Ondrušková. Jen se po nich zaprášilo.
Hasiči ve školce? Nelekejte se, opravdu nehořelo! To jen v rámci projektu spolupráce s rodiči My
máme príma rodiče, se děti seznámily s hasičskou technikou, výstrojí, uniformami. Pro děti připravila toto
zábavné seznámení se vším, co se hasičských povinností, dovedností a potřeb týká, maminka, hasička paní
Dana Čergelová se svými kolegy, slečnou Vendulou Dvořákovou a panem Rostislavem Svobodou. Zabránit
nám v pěkném dobrodružném dopoledni chtělo počasí, pršelo, jen se lilo, ale to by nebyli hasiči, aby nenašli
řešení! „Malý hasičský zásah“ se uskutečnil přímo v herně mateřské školy. Nejprve členové týmu
představili své uniformy – slavnostní s kloboučkem, odznakem, nárameníky, a pak pracovní, kterou hasiči
používají při tréninku a brigádách. Poslední byla pro děti ta nejzajímavější – zásahová, kterou předvedl sám
pan velitel. Děti už proto vědí, jaké přístroje hasiči používají… Vodní, práškové, pěnové, sněhové, co jsou
to hadice, savice, proudnice, rozdělovač, čerpadlo. Zkusily si samy rozmotat hadice, ale také je zpět
navinout, hodit je, rozmotat na cíl, seznámily se s používáním uzlů. Znají telefonní čísla nejen na hasiče,
ale také na záchranáře i policii. Ví, jak by ohlásily již vzniklý požár. Čeho se mají vyvarovat, aby jej svou
neopatrností nezpůsobily. Hasičskou uniformu představil svým kamarádům v reálu náš školáček Davídek,
který si na hasiče nejen moc rád hraje, ale hodně o nich také od maminky ví. Součásti hasičských uniforem
si děti také vyzkoušely, helma s hledím, které hasičům chrání oči, byla sice pěkně těžká, ale neodolaly ji
nasadit ani ti nejmenší. Na závěr si všechny poznatky ještě společně s hasiči děti zopakovaly, dostaly na
památku na pěkné dopoledne od hasičů několik omalovánek, papírovou skládačku a také sladkosti. Na
oplátku hasičům děti nakreslily pěkné obrázky, které budou zdobit hasičskou zbrojnici. HASIČI – mockrát
děkujeme!
Tradiční oslavy MDD v naší mateřské škole, tzv. Týden dětských radovánek, probíhaly od pondělí
do pátku. Bohužel, v letošním deštivém počasí jsme museli několikrát změnit program, ale nakonec děti o
nic nepřišly. Součástí byla třeba kresba obrázků, kvůli dešti to na chodníku nešlo, ale Obrazová galerie
pěkných výtvarných prací zdobí nástěnku v šatně. Karnevalový rej s vycházkou po vesnici také nevyšel, ale
školní herna se dopoledne hemžila maskami, které oblékly nejen děti, ale i učitelky. Rychle vytvořený
kosmetický salon zajistil líčení a malování na obličej. Pak už následoval „rej“ – tanec, hry, soutěže. Děti si
den opravdu užily. Další akcí v rámci oslav byl Výlet do Kroměříže. Sice bylo chladno, ale nepršelo! Děti se
prošly Podzámeckou zahradou se zvířátky, hodně zblízka viděly pávy, kačenky, králíky, jeleny, opice a
další. Potom následovala návštěva zámku, kde zhlédly pohádku s písničkami „Jak se peče písnička“. V
prostorách Sala terreny Arcibiskupského zámku to byla zase trošku jiná podívaná, než v divadle. Pak milá
paní průvodkyně dětem představila prostory kroměřížského zámku. Celou prohlídku provázela příběhem o
princezně. Děti se dozvěděly, kdo z pánů nechal zámek postavit, jak neopatrností služebnictva vyhořel a
znova jej vystavěli, kde si princezny schovávaly šperky, do kterého zrcadla se dívaly před plesem, v jakých
kamnech se dříve topilo, jakými lustry se před dávnými dobami svítilo. Lákal je i pohled z oken do
zámeckých zahrad. Nechyběla ani prohlídka historického náměstí.
Společná vycházka rodičů s dětmi
k rybníku, tzv. „Honba za pokladem“ se
uskutečnila, vzhledem k počasí, také ve
změněném termínu. Příběh Vodníčka je
připravil na cestu, společně prozkoumali
mapu, která jim předeslala, kudy se
dobrodružná cesta bude ubírat. Cestou děti
plnily úkoly a to nejen vědomostní,
dovednostní, ale i sportovní. Sbíraly
obrázky zvířátek, které u rybníka mohou
vidět. První zastávka byla na hřišti, kde
pomáhaly „vodníčkovi“ vytřídit barevné
dušičky do hrníčků. Druhá zastávka byla u
lip, kde měly děti s rodiči společný úkol, a
to, poskládat vlaštovku z papíru. Když se
všem úkol podařilo splnit, zkoušely děti, jak ta jejich daleko poletí… Za každý splněný úkol děti dostaly
razítko. Třetí úkol na ně čekal u potoka – skákání v pytli je hodně bavilo, těm menším trošku pomohli
rodiče. Další úkol byl až u rybníka, kde děti přenášely na pokličkách míčky. Zde se projevila jejich
soutěživost, bojovnost a především obratnost. Průběžně ještě řešily různé hádanky spojené se životem u
rybníka, zvířátky. Poslední úkol pomohli opět dětem splnit rodiče, kdy všechny obrázky nalezených
zvířátek umístili ke správným jménům a společně si je znova zopakovali. Na závěr si po splnění úkolů děti
společně zazpívaly a zahrály taneční hru na Vodníčka i Holku modrookou. Nejvíc je však zajímal poklad! I
na ten došlo. Vyvrcholením celého dobrodružného odpoledne bylo právě jeho hledání. Děti nezklamaly,
poklad brzy našly. Zajímá Vás, co v něm bylo? Pozdrav a poděkování Vodníčka za splněné úkoly pro
každého v podobě šnečí ulity s věnováním, nafukovací balonek, žvýkačka s tetovačkou a lízátko. Pak už se
spěchaly děti i rodiče občerstvit do místního stánku. Děti si pochutnaly na párku v rohlíku a zahnaly žízeň
minerálkou. Rodiče si zvolili každý podle své chuti. Chceme poděkovat všem rodičům, kteří si v
každodenním spěchu udělali v pátek čas na své děti a absolvovali dobrodružnou cestu s námi.
Taneční show, tak se nazýval odpolední program pro rodiče a všechny ostatní zájemce, příznivce
tance, kteří se přišli podívat, co se děti v tanečním kroužku za školní rok, pod vedením lektorky Tanečního
studia, Dany Hubené, naučily. K tanci vyzvaly děti i své rodiče. Byly neúnavné a rodičům a všem divákům
předvedly téměř všechny tanečky, které se naučily. S paní lektorkou se pak rozloučily kytičkou a
poděkováním za to, co je naučila.
Závěrečnou ukázkovou hodinou ukončil činnost také kroužek angličtiny. Děti předvedly všem
zájemcům, co se za rok naučily. Uměly se představit svým jménem, spočítat, kolik jim je roků, pojmenovat
zvířátka, části těla, barvičky. Bude záležet na jejich rodičích a samozřejmě zájmu samotných dětí, jestli
budou v angličtině v příštím roce pokračovat. S paní lektorkou Lucií se jim loučilo také těžko, chodily za ní
moc rády.
Konec školního roku, rozloučení s předškoláky, se bude konat v pátek 28. června za přítomnosti
pana starosty Milana Smékala. Děti obdrží vysvědčení, odcházející budoucí školáci knížku s věnováním a
další drobné dárky. Koho zajímá, kdo z našich žáčků do základní školy odchází, může si prohlédnout naše
tradiční školkové tablo ve vývěsce v obci. Tentokrát je na téma Louka, kde motýlci odlétají do školy a
květinky nám ve školce ještě nějaký ten čas zůstanou. Do školy odchází šest předškoláků, čtyři kluci – Petr,
Jaroslav, Lukáš a Michal jsou z Čehovic, dvě děvčátka Michalka a Martina z okolních obcí. Ve škole si to
byli již několikrát „nanečisto“ zkusit, všem se tam líbilo a do „velké školy“ se těší. O hlavních prázdninách
bude mateřská škola uzavřena. Nový školní rok zahájíme 2. září.
Poděkování
Bez ohledu na to, zda si to přejeme nebo ne, tak stárneme všichni a jednou nás čeká odchod do
důchodu. Proto, ač se to nezdá, odchází do starobního důchodu po dlouhých letech práce v místní mateřské
škole i paní učitelka Svatava Frgálová. Nejprve zde pracovala jako učitelka, dvacet jedna let působila jako
ředitelka, poslední rok opět jako učitelka. Za celou dobu svého působení se s láskou věnovala několika
generacím místních dětí, ve spolupráci se zřizovatelem a kolegyněmi zvelebovala prostředí mateřské školy.
Chtěla bych jí jménem svým, ale jistě i jménem všech rodičů, poděkovat za její práci a k době, kdy jí začíná
nikdy nekončící dovolená, popřát hodně zdraví, sil a spokojenosti, aby se mohla věnovat svým zálibám,
vnoučatům.
Přejeme všem dětem pěkné prázdniny, budoucím školákům ve škole hodně nových kamarádů a
úspěchy při plnění školních povinností. Všem občanům pak přejeme slunečnou, ničím nerušenou
dovolenou.
ředitelka MŠ Čehovice Božena Spáčilová
Informace z knihovny
Vážení čtenáři,
knihovna bude před prázdninami naposledy otevřena ve čtvrtek 4. července 2013. Přes letní
prázdniny bude uzavřena a provoz zahájí opět poslední týden v srpnu – ve čtvrtek 29. srpna. Máte tedy
poslední možnost vypůjčit si knihy na prázdniny a dovolenou.
Všem čtenářům přeji pohodové prožití letních dnů volna, samozřejmě alespoň zčásti ve společnosti
dobré knihy.
knihovnice Božena Spáčilová
Kolik řečé naděláš, tolikrát seš Hanákem aneb Kótek hanáčtiny
Lekce č. 10:
"Cófal poznal Marunu - manželská trigonometrie"
Tónek se chestá na velkó oslavo. V nedělo mo bode pětatřecet a to ož je pěkné věk, abe se to
pořádně oslavilo. Konec koncu, každé rok takhle koncem lita slavi svoje narozenine, to dá rozom... A
nebele besme na Hané, abe se nepekle rebe...
Po celym tom tédňo ož je načase začit chestat te makrele... Včera mo je převezl brácha Tomin. To je
také borec, pomesli si Tónek, kdež vetahoje z mražáko kila zmrzléch reb. Včera mo okazoval fotke z
veletrho, jak tam bele s Jarynem. Takovó práco bech chtěl také, povzdechne si – foti si babe a eště za to
majó prache! Šak si také jedno to fotko vepučel, abe to zétra kamarádum o ohňa okázal, abe viděle, jak si
žejó v Katodě... Tož tak sedi na dvoře, odpoledni slonko rozmražoje balik reb a on se pototelně osmivá jak
měsiček na hnuj... Holt, oni to majó v rodině.
Blažena, Tónkova žena, ta ož tak zasněná néni. Lice po baráko a oklózi. Sotva pomesli, že bode
čochat ten smrad z reb, ohňa a v soboto aji z teho rozlityho piva, začéná se ji pomalo navalovat. Aspoň že
děcka nésó doma a nepřekážijó – pozbirám všechne špinavy švonce a něco opero, honi se ji hlavó a do koša
špine přehodi aji Tónkovo montérkovó bluzo. Nacvičenym pohebem prohledá všecke kapce abe tam něco
nezustalo a vetahne jakése papirek... A není to papirek... Blažena ztohne jak střechél... Je to fotka jakése
bloncke...
Tónek se ocoloje a je takové spokojené... Rebe ož má z pulke nachestany, děcka má zdravy, staró
hodnó, tchyňo... No tchyňo be veměnil, ale co... bele sme a bodem... Zétra eště kópi v konzumě o svoji
švagrovke Marune nějaky base piva abe nebela žizeň... Ož mo tečó slene z hobe...
„Co řveš?“, řve na Blaženo stará Garliková z véměnko.
„Ale mamo, šak se podivé“, veráži ze sebe meze slzama Blaža.
„Co to máš?“, omakává špinavéma rokama, jak dávala slipkám, fotko, co ji podávala cera.
„Tak se chceš nechat ostřehat? Čitám, to be stálo tolek peněz...“, chestá se vepočitávat.
„Ale nee...“, vedá ze sebe Blaža, kdež skonči ta niagara slz „Tónek má babo... To sem mo našla v bluze!“
„Okaž to!“, chňapá zase po fotce a zaostřoje stary oče. „Tož ta je teda má! To só aspoň pětke!!! A te šate!!!
Te mosele stát peněz!!! Čitám, tisicovka nestačela!!!“
„Necht teho, mamo“, zase vebochla obrečená cera. „Tónek si po třenácti letech manželstvi narazi babo a te
hlediš na šate...“, a sepe další slze na fotko blondyne v modréch šatech...
„Je to sviňák“, dostane se do realite Tónkova tchyňa. „Já sem ti to řikala hneď, jak ste spolo chodile – a tes
to nechtěla slešet!!!“
„Mamo...“, nezmuže se na vic Blaža.
„Vzpomináš, jak měl holy babe nalepeny ve skřiňce v družstvo??? A jak blbě čoměl po té pražačce na tom
Zlatym tvarglo na Lošticách???“, začiná vepočitávat všechny hřiche a proviněni svyho zeťa stará Garliková,
protože ho prokliná od té době, co je poslal na „slavné vélet“ do Prahe!
„Pude z domo, to je hotovy!“, venáši dál vrchni sód. „Eště be to toť s „Tó“ rozfofroval, čitám, milion besme
za ten dům eště dostale.“ Ledi řikajó, že možná aji vic, rozjíždí hrůznó mašinérii Blaženina matka. Sedá na
kolo a odjiždi do dědine.
Mezetim se od Kosiřa ženó mrake. Tónek se zdvihá od verovnanéch koléku s nachestanyma
makrelama a všimne si, jak se najednó na večir odělalo dosno. Práca ho celyho ospokojila a rozhodl se, že
se mosi odměnit – pude na jedno do hospode! Hókne dom, že de ohaset žizeň a vesele si to maširoje na
náves...
Po šestym pivo se konečně zvihne a šórá si to dom. Je docela rád, že ož je doma ticho a nikemo se nemosi
spovidat.
Aji ráno belo ticho... Blažena bela asi v konzumě, děcka bele ož venko, napadlo ho... Tož co, odělal
si selny kafe, namazal chleba sádlem se škvarkama, našil si montérke a dvókolák a verazel do konzuma pro
zamloveny base piva.
To ož belo celéch dvanáct hodin po oběvo fotke. Co je pro staró Garlikovó a jeji tamtame dvanáct
hodin... To ož stačela povekládat celó hruzo o Tónkově nevěře pulce dědine. Drohá pulka do slešela od té
první a tak jim belo jasny, že Tónek:
má babo,
ta má aspoň šestke a velkó prdel
také měl něco s tema babama z Tvaružko v Loštěcich
nedá pokuj žádné babě, kerá se održi na nohách
ve skřiňce v družstvě má cely ročnike Plejboje a jinačich čuňačenek
choděro tchyňo chce aji s manželem vestěhovat z véměnko, abe si tam s tó blonckó odělal Sodomo;
komora tam ož je a je plná klobás z poslední zabijačke – te be také orčitě ta sviňa Tónek sežral
g. ten mladé Valenta bode asi Tónkuv a ne Pepina Valentovyho, protože je také dosť blbé a nosi sténó
montérkovó bluzo jak Tónek a věkem be to odpovidalo... Valenta tenkrát bel v Lybii na
montážich!!!
h. že loni nebele švestke a belo hodně mandelenek a králéčiho moro – za to muže také ten nebožák!!
Tónek došil před obchod, zaparkovat vozék o schodu a šil do konzumo. Pozdravil prodavačko
Maruno a optal se, ešle má schovany pro něho to pivo. Všecke babe, co tam bele nakopovat přestale drbat,
zpražile Tónka pohledama, málem si odflosle a odcházele demonstrativně pryč. Drábková si to eště
nenechala ojit a vmetla Tónkovi do ksichto: „Te čoňě, že se nestediš!!! Tata od rodine!!!“. Tónek zrodl. Je
fakt, že měl dosť špinavy montérke a tak se meze slošny ledi asi nechodi...
„Poď se mnó do zado...“, lákala smyslně prodavačka Maruna Tónka do sklado, dež zustale v
obchodě sami. Tónek se nedal proset – přece nenechá Maruno tahat te těžky bedne s pivem.
Ve skladě, pod róškó šera za basama Létovle a Radegastu se ož Maruna přestala ovládat. „Toncko“,
vzrušeně ze sebe sókala nalepená na strnolyho švagra: „Já sem bela tak blbá, že sem si tenkrát vzala Tomina
a ne tebe! Kdebech věděla, že se takové bék...!!!!“
Ževot je krásné, pomeslel si Tónek, kdež otěkal s basama piva na vozéko z obchodo rozhicované
švagrové – je pěkné deň, mám narozenine, hodnó ženo, zdravy děcka a eště aji v mojim věko po mně babe
jedó!!! Zase se osmival jak měsiček na hnuj, ale me ož vime, že takové blbé pohled mají o nich v genech...
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Slovní zásoba:
koncem lita
někdy v srpnu, někdy později – konec léta je ohraničen řepovým časem (sklizeň řepy)
reba, rebe
vodní živočich, vodní živočichové opatření ploutvemi a žábrami
makrela
reba
prache
oběživo
vepučet
vzít si se slibem vrácení (něco na způsob výpůjčky)
vepočet
vypučet (pupen, furunkl, brambory na jaře ve sklepě...)
osmivat se
emitovat úsměv
měsiček na hnojo
terminus technikus – emitovat úsměv navozující pocit, že emitent je blb, nicméně na výsost spokojený
on/ona lice
1. létá (mocha lice), 2. zmateně pobíhá (též "spózi")
oklózet
1. činnost silně neoblíbená u poloviny populace, 2. častá obsese opačného pohlaví
navalovat
1. válet na hromadu, 2. zde pocit předcházející vratnému režimu zažívacího traktu
špinavy švonce
předmět zájmu aktivní pradleny
montérková bluza
součást kroje dělného hanáka (též "montérkové vršek")
poheb
pohyb
střechél
ztuhlá kapající voda - rampouch
bloncka
držitelka světlých vlasů – opak brunete, ne však zrzavá
ocolovat
potutelně se usmívat až tak, že vypadáte jako měsíček na hnoji
švagrovka
manželka sourozence
slene
sliny, popsané již Pavlovem
řvat
1. křičet, 2. plakat
véměna, véměnek
1. směna, 2. náhradní bydlení pro zestárlé rodiče
slipka
1. užitečný vejcostroj, 2. neužitečná osoba nedostatečně mozkově rozvinutá
pětke
útyhodná dimenze ženských předností
šestke
neuvěřitelná dimenze ženských předností
narazit babo
1. způsobit podlitiny babě, 2. najít si přítelkyni, 3. najít si společensky neakceptovatelnou přítelkyni –
mnohdy milenku
holy babe
1. svaté dítě (angl.), 2. obrázková příloha pánských časopisů, 3. dekorace pánských šaten
vrchni sód
1. poslední instance 2. zde baba-generál - tchyně
„TA“, „TEN“
štítivé označení osoby, o níž je řeč – vyhýbá se konkrétním jménům
Kosiř
už jsme si řekli, že je to hanácký Blaník – vícekrát to už opakovat nebudu!!!
kolék
1. kolík, klacek, 2. muž atypických osobních vlastností – např. čtverák, borec, atd.
kolek?
kolik?
dosno
počasí předcházející bouřce provázené změnu tlaku, též přeneseně...
pude na jedno
záminka, které znalec prostředí a rituálů nikdy neuvěří
dom
domů
ohaset
1. pořádně se napít, 2. uhasit (např. oheň)
konzum
1. prokletí postmoderní společnosti, 2. archaické spotřební družstvo, 3. každý běžný obchod potravinami na
hanácké vesnici
dvókolák
ruční vozík obdařený dvěma koly
tamtame
tamtamy – způsob jak účelně a rychle šířit pomluvy
celá hruza
horor
nedá pokuj
nedá pokoj a furt otravuje, popichuje, provokuje
održet se na nohách
1. častý obtížný stav následující po splnění hrozby "jít na jedno", 2. podmínka, kterou je potřeba splnit, aby
se člověk necítil příliš přestárlý
Sodoma
1. starý český zpěvák, Viktor, 2. nehanácké město
Lybie
dříve oblíbené území hanáckých montérů
flosat, odflosnót
plivat, odplivnout
rodnót
stávat se rudým – neplatí politicky!!!
slošny ledi
slušní lidé – na příklad z praxe si nemohu vzpomenout
bék
1. zdroj masa, 2. zdroj potěšení toreadora, 3. označení, na které jsou někteří maskulinní jedinci hrdi
otěkat
utíkat, zdrhat
rozhicované/á
1. uhřátý/á, 2. rozpálený/á
Praktické okénko
Jak pict rebe - připrava makrel
K připravě hanácké ledové specialite potřebojete: mraženy makrele (balik reb), sul, kmin, sladkó
papriko, jedlé olej. Dál speciálni čteřhranny smrkovy profile (koléke na rebe) a rožeň (rošt).
Minimálně deň, maximálně tře dni před snězenim (třeti deň smrdi reba ož nejenom od hlave),
naložite rebe. Nédřiv jich vekocháte – ostrym nožem (nožékem) opatrně rozpářete rebě břocho (břoch)
směrem od řeti k palece (hlavě). Rokó opatrně vetahnete vnitřnosti (pajšl) a vehodite to (třeba slipkám)
Nesmite poškodit žločnik (pozor, teče žloč!), jinak sprčite celó rebo. Pak dáte pryč vnitřni šedohnědó
blanko, nélip nasolenó rokó. Na špičaté smrkové kolék napichnete rebo tlamó napřeď a zasichrojete
propichnotim o ocasni plótve. Pak posepete rebo špécim: směsó sole, paprike a kmino. Tak to oděláte
i s ostatnima jejima kamoškama. Pak chodere oložite až do dobe pečeni na chladny místo bez moch, kde
nevadi, že bode smrdět rebinó. V deň „dé“ vetahnite rebe ven, natřite jich ovedenó směsó rozmichanó
v olejo, déte na rožeň a mirně překládéte žhavy ohlike. Pořáď otáčéte a natirété to špécim v olejo. Za
chvilko si všimnete vevalenéch rebich oči… To ož začiná maso pracovat. Pak se začne nafokovat e těličko
rebek. Pokuď ho náhodó nenafokojó parazeti fofrem otikajici z hnijiciho masička, tak potom se ož stavá
néspiš makrela opečená a mužete koštovat. Dobró choť!!!
Cvičeni 1.
Prakticke nacvičte teto čennosti:
nabroste všecke svy nože a nožéke, 2. zafačujte si (ošetřete) řezny rane, 3. zkoste si namichat špéci (kořeni)
– štépe jak sviňa v tech ranách, žee, 4. zkoste o vás (plati pro cezence) zehnat koléke na rebe, 5. neboďte
smotni, že vám nikdo nerozomi – majó jich v modelářskéch potřebách!!! 6. zkóšéte kocháni břochu (ze
začátko to nezkóšéte na ževéch betostech – dobry mista pro tréning só: sedadla vozu MHD, gume na autě
otravnyho sóseda, tapecirung na nábetko o rodnine/přibuznéch/) 7. Nazkóšéte si napichováni reb na kolék
(měšťáci trénojó ze sardinkama a špélkama, šekovni akvaristi to mužó zkóšet s neónkama a párátkama). 8.
nazkóšéte si rozděláni ohňa – plati jen pro dospěly!! 9. Esle ste si podpálele omelem nábetek, zavoléte
hasiče!!! 10. ve šekovňéši začnite hasičsky cvičeni hašenim žizně
Cvičeni 2.
Doplňujte do tématickéch skopin:
- rebe-makrele, hrózek, pstroh…
- drubež- kačene, moráci, slipke…
- učastnici oslav – kamarádi (kamoši), babe (žensky)…
- trpěni učastnici oslav – tchyňa (švigrmutr), staré (šéf)…
- zbor dobrovolnéch hasiču – střékačka, kompresór, hadica…
- rizika – oheň, sračka, ostoda…
Bonus
Pro pilny žáke: zaspivéte si s s náma a se Žlotó Žbolenó, tentokrát pisničko „Lásko, mě obévá sel“ (známá
též jako Lásko, mně ubývá sil).
Autor Libor Smital, převzato z www.olomouc.com
VZPOMÍNKA, která by neměla být nikdy zapomenuta
Psal se rok 1942, kdy naší zemi okupovali Němci, Hitlerjugend a jiné německé složky. I v našich
dědinách bylo hodně odhodlaných a hlavně obětavých lidí, vlastenců, kteří i v tak těžkých válečných
dobách, měli chuť a vůli, dávat radost druhým.
Důkazem je i naše obec Čehovice. Našlo se mnoho lidí, kteří byli ochotni dávat radost a hlavně sílu
ostatním lidem i v tak těžké době, jakou byla válka! Sbor dobrovolných hasičů v Čehovicích sehrál dne
12. dubna 1942 divadelní hru „Na Rohanském statku“. Bylo to drama z vesnického života o třech jednáních,
které napsal A. Veselý – Roždálovský. Tehdejší účinkující jsou už dnes bohužel všichni v tom „divadelním
nebi“. I tak si je můžeme připomenout, byli to: Kašpar Jan, Kašpar Josef, Kašparová Františka, Frgálová
Natálie, Bartoš Josef, Plevová Libuše, Dlabal Jaroslav, Uličná Milada, Večeřa Radoslav, Frgál Jaromír,
Šebestíkovy Marta a Zdeňka, Kouřil Miroslav.
Jako důkaz se zachoval malý plakátek, který dáváme k nahlédnutí.
Marie Dlabalová a Marie Kekeňáková
Naše křížovka:
Rozhledna v Čechách
Dobrošov u Náchoda je vrch vysoký 624 metrů nad mořem, na němž stojí ... (1. tajenka). Přesně 24. listopadu 1895
byla otevřena původní skromná chata stavitele Jana Svobody, která měla tři přízemní místnosti, nad nimiž se zvedala
osmiboká, zděná, 6 metrů vysoká věž. Když přestala stačit její kapacita rostoucímu počtu turistů, bylo rozhodnuto
vybudovat úplně nový objekt. ... (2. tajenka) korunované 24 metrů vysokou rozhlednou zpracovaný významným
slovenským architektem Dušanem Jurkovičem byl vzhledem k válečným událostem realizován až v roce 1921. Přesně v
sobotu 9. července byl položen základní kámen. Na vrchol přišly tisíce lidí, z nichž většina přinesla v batohu na zádech
cihlu. Kdo nemohl táhnout nahoru takový náklad, vykoupil se drobnou částkou, za niž obdržel pamětní pohlednici s
Jurkovičovým návrhem. Stavba trvala dva roky a nese jméno spisovatele Aloise Jiráska.
VODOROVNĚ: A. Drahý kov; ukolébat; vydávat povely. - B. 2. tajenka. - C. Osobní zájmeno; několikaranový revolver;
masa kamene; citoslovce povzbuzování. - D. Osobní zájmeno; žena; ženské jméno; silná káva. - E. Trnovníky; hladké
plochy (knižně); mytický frýžský král. - F. Sloučeniny kyselin a zásad; jedovatý had; dvorana; předložka. - G. Primáti;
pracovat (expresivně); váha obalu; Kelt. - H. 1. tajenka. - I. Nástavba nad hlavní římsou; černomořský přístav; Goethovo
drama.
SVISLE: 1. Opět; umělecké dílo. - 2. Velká pole; pracovat s motykou. - 3. Druh pepře; žhnouti. - 4. Vrážeti rohy; velký
korýš. - 5. Ocasy; žací nástroj. - 6. Palivo; lisovaný materiál z dřevovlákniny. - 7. Direkt; Anglie (básnicky). - 8. Část
ženského těla; kříženec jedno a dvouhrbého velblouda; mezinárodní kód Tanzanie. - 9. Odříkavý člověk; zkratka pro
technickohospodářského pracovníka. - 10. Pracovati na stavu; český zpěvák. - 11. Hedvábné příkrývky k církevním
obřadům; židovská večerní modlitba. - 12. Ozvěny; ženské jméno. - 13. Příjemná věc (expresivně); druh pakoně. - 14.
Mravouka; hlavní síň starořeckého chrámu. - 15. Označení výrobku (zastarale); vojenský pozdrav.
Výherci z minula:
1. cena – Anna Tronečková, kniha dle vlastního výběru do 300,- Kč
2. cena – Marcela Rozmánková, salám
3. cena – Tomáš Kardinál, káva
Kolektivní systém ASEKOL uděluje
Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2012
Obecní úřad Čehovice
Občané odevzdali do zpětného odběru celkem 1 789 kg elektrozařízení – konkrétně 16 kusů televizí + 38 kusů PC
monitorů – tj. 1 050 kg, a dále 739 kg ostatních drobných elektrozařízení.
Přínos zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů pro životní prostředí:
OBECNÍ ÚŘAD
ČEHOVICE
Množství sebraných
za rok 2012
Úspora ropy (l)
Úspora
elektrická
energie (MWh)
Úspora primárních
surovin (t)
Úspora vody(m3)
Snížení produkce
nebezpečného
odpadu (t)
Snížení produkce
Skleníkových plynů
(T CO2 ekv)
Televizory
16 ks
47,68
Monitory
38 ks
110,84
Ostatní EEZ
739 kg
1 273,15
Celkem
1 789 kg
1 431,67
1,96
6,23
17.92
26,10
0,16
0,37
0,33
0,87
11,87
30,43
68,43
110,73
2,57
5,44
14,19
22,20
0,51
1,69
3,30
5,49
Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje
nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.
Díky zpětnému odběru:
-
jednoho kusu CRT televize (resp.monitoru) dojde k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kWh (125,04
kWh u monitoru). Stejné množství energie spotřebuje například 60W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3
měsíce u monitoru)
-
jednoho kusu notebooku dojde k úspoře energetických surovin, například se nemusí vytěžit 6,8 litru ropy.
Stejné množství ropy se například spotřebuje k ujetí 100 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou,
nebo k úspoře 392 litrů pitné vody, čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné
množství vody je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
-
sta kusů mobilních telefonů dojde ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 122
kilogramů CO2 ekv. Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede čtyři jízdy mezi Prahou a Brnem.
Ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 563 kilogramů. Stejné množství nebezpečného odpadu
vyprodukuje za rok 140 domácností.
Odpovědi na cvičení z hanáčtiny:
Odpovědi dnes nejsou hodnoceny.
Hasiči v MŠ
Myslivečtí jubilanti
Karnevalové rejdění v MŠ
____________________________________________________________________________________
Redakční rada: Ing. Jaroslav Špaček, Mgr. Michal Špaček, Mgr. Miloš Mlčoch Ph.D.
Evidenční číslo ministerstva kultury: MK ČR E 20489.
Nákladem 200 výtisků vydala obec Čehovice v červnu 2013

Podobné dokumenty