dobrodružná literatúra - Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská

Komentáře

Transkript

dobrodružná literatúra - Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská
DOBRODRUŽNÁ LITERATÚRA
Výberová tematická bibliografia z fondu knižnice
Zostavila: Katarína Donovalová
OBSAH
Úvod
Dobrodružno-cestopisný román
Robinsonovský typ dobrodružného románu
Humorný dobrodružný román
Dobrodružno-historický román
Indiánske motívy v dobrodružných príbehoch
Príbehy z Divokého západu – westerny
Pirátske a námorné dobrodružstvá
Svet zvierat v dobrodružnom románe – vzťah človeka a zvieraťa
Detektívny príbeh a mládež
Napätie – Nočná mora
Názvový register
ÚVOD
D o b r o d r u ž n é r o m á n y, ktorých hlavným znakom je kladný hrdina,
patria k najčítanejším druhom románov, po ktorých siahajú najmä chlapci.
Rozvíjajú fantáziu mladého človeka, obohacujú jeho predstavivosť, poznatky
z prírodných a spoločenských javov, oboznamujú s rozličnými historickými udalosťami,
nesú v sebe náboj výnimočnosti a napätia.
A tak pred nami defiluje celá plejáda chlapčenských hrdinov: Robinson Crusoe,
kapitán Nemo, Dick Sand, kapitán Korkorán, Robin Hood, Winnetou, Old Shatterhand,
Tarzan, Móric Beňovský, Jánošík ... , ktorým nechýba odvaha, bojovnosť, vytrvalosť, alebo
mocná túžba po poznaní cudzích svetov, po pomstení krivdy a pod. Do ich príbehov sa môžete začítať v knihách, ktoré sa nachádzajú vo fonde pre deti a mládež Verejnej knižnice
Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici.
Bibliografia k uvedenej tematike zachytáva výber domácej a svetovej literatúry
v jazyku slovenskom, ktorá bola vydaná na Slovensku po roku 1990 až do roku 2003.
Obsahuje 241 záznamov,
Záznamy v tematických skupinách sú radené abecedne podľa mena autora
a pre tých, ktorí sa orientujú podľa názvu je na konci bibliografie abecedne zoradený
názvový register.
Želám vám príjemné chvíle napätia pri čítaní vybraných titulov.
Zostavovateľka
Môžeme povedať, že prvou skutočnou dobrodružnou literatúrou je dobrodružno-cestopisný epos,
ktorého úlohou je zobraziť príhody cestovateľov. Hlavnou témou je putovanie hrdinov, ktorí na svojej
ceste narážajú na prekážky ( v podobe prírodných živlov alebo útokov nepriateľských síl), ale cez tie
prekážky dochádzajú víťazne k cieľu.
1. Bajza, Jozef Ignác
Príhody a skúsenosti mladíka Reného / Jozef Ignác Bajza. - Rohovce : Interpopulart Slovakia, 1996.
2. Digby, Anne
Indiana Jones a posledná krížová výprava / Anne Digby. – Bratislava : Amos, 1992.
3. May, Karl
Krvná pomsta : poviedky z ciest / Karl May. – Bratislava : Mladé letá, 1995.
4. Nižnánsky, Jožo
Dobrodružstvá Mórica Beňovského / Jožo Nižnánsky. – Bratislava : IKAR, 2000.
5. Ondrejov, Ľudo
Príhody v divočine / Ľudo Ondrejov. – Bratislava : Ikar, 2003.
6. Sienkiewicz, Henryk
Púšťou a pralesom / Henryk Sienkiewicz. – Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1999.
7. Szklarski, Alfred
Tomek na čiernom kontinente / Alfred Szklarski. – Bratislava : Aktuell, 1997.
8. Szklarski, Alfred
Tomek v krajine kengúr / Alfred Szklarski. – Bratislava : Aktuell, 1995.
2
9. Verne, Jules
Cesta okolo sveta za osemdesiat dní / Jules Verne. – Bratislava : Mladé letá, 1995.
10. Verne, Jules
Deti kapitána Granta / Jules Verne. – Bratislava : Mladé letá, 1998.
11. Verne, Jules
Ľadová sfinga / Jules Verne. – Bratislava : Mladé letá, 1991.
12. Verne, Jules
Nádherné Orinoco / Jules Verne. – Bratislava : Mladé letá, 1990.
Druhým najvlastnejším typom dobrodružnej prózy je literatúra, na začiatku ktorej je dielo
Daniela Defoa: Robinson Crusoe. Človek-hrdina, izolovaný na neobývanom pustom ostrove, ktorý
v ťažkých situáciách neprepadol zúfalstvu, ale vlastnou húževnatosťou, odvahou, vynaliezavosťou
a pracovitosťou zachránil svoj život, odolal a zvíťazil v boji s prírodou a s nepriazňou osudu. Vplyv
Robinsona nepriamo nájdeme v mnohých dobrodružných príhodách, akým sú:
13. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka ide k moru / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1995.
14. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka má problémy / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1994.
15. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka na Cylindrovom vrchu / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1996.
16. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka na Diabolských skalách / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1997.
17. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka na Finnistonskej farme / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1997.
18. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka na Mĺkvej vode / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1995.
19. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka na ostrove pokladov / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1992.
20. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka na úteku / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1993.
21. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka nezaháľa / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1996.
3
22. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka opäť v akcii / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1996.
23. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka na stope záhady / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1996.
24. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka rieši nepochopiteľnú záhadu / Enid Blyton. –
Bratislava : Egmont Neografia, 1997.
25. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka sa má super / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1995.
26. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka v karavane / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1993.
27. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka v úzkych / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1996.
28. Blyton, Enid
Slávna päťka. Päťka znovu na ostrove / Enid Blyton. – Bratislava : Egmont Neografia, 1994.
29. Burroughs, Edgar Rice
Tarzan. 1. zv. / Edgar Rice Burrougs. – Bratislava : Mladé letá, 1990.
30. Burroughs, Edgar Rice
Tarzanov návrat / Edgar Rice Burroughs. – Bratislava : Mladé letá, 1991.
31. Burroughs, Edgar Rice
Tarzanov syn / Edgar Rice Burroughs. – Bratislava : Mladé letá, 1992.
32. Burroughs, Edgar Rice
Tarzanove šelmy / Edgar Rice Burroughs.
Bratislava : Mladé letá , 1991.
33. Defoe, Daniel
Robinson Crusoe / Daniel Defoe.
Bratislava : Mladé letá, 2001.
34. Defoe, Daniel
Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea / Daniel Defoe.
Bratislava : Mladé letá, 1991.
4
35. Friedrich, Joachim
Na horúcej stope : 4 ½ priateľa / Joachim Friedrich. – Bratislava : Mladé letá, 1996.
36. Glocko, Peter
Robinson a dedo Milionár / Peter Glocko. – Bratislava : Mladé letá, 1990.
37. Ingalls-Wilder, Laura
Domček v prérii / Laura Ingalls-Wilder. – Bratislava : Mladé letám 2001.
38. Jarunková, Klára
Tulák / Klára Jarunková. – Bratislava : Mladé letá, 1990.
39. Komorová, Mariana
Milión krokov do bezpečia / Mariana Komorová. –
Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 1994.
40. Sachar, Louis
Jamy, alebo-, Tajomstvo zeleného jazera / Louis Sachar. – Bratislava : IKAR, 2002.
41. Svensson, Jón
Slnečné dni : Príhody Nonniho z mladých rokov na Islande / Jón Svensson. –
Bratislava : Obzor, 1991.
42. Verne, Jules
Dva roky prázdnin / Jules Verne. – Bratislava : TERCIA, 1996.
43. Verne, Jules
Pätnásťročný kapitán / Jules Verne. – Bratislava : Mladé letá, 1996.
Iný typ dobrodružného románu je humorný dobrodružný román, v ktorom poznávame tiež
metódu dobrodružného spriadania deja, ale inak, ako v typických dobrodružných prózach. Ide
o dobrodružstvá každodenného života, v ktorých je napätie vyvolané protikladnosťou postáv –
sympatických a antipatických, do popredia sa však dostávajú dramaticko-humorné motívy.
44. Howard, Paul
Traja mušketieri na Prekliatom pobreží / Paul Howard. – Ružomberok : Epos, 2002.
5
45. May, Karl
Banditi z Arizony a traja Greenhorni a iné veselé príbehy z kníh Karla Maya / Karl May.
Bratislava : Alfa konti, 1996.
46. Mark Twain
Huckleberry Finn / Mark Twain. – Bratislava : Fortuna print, 1992.
47. Mark Twain
Princ a bedár / Mark Twain. – Liptovksý Mikuláš : Tranoscius, 1999.
48. Strasser, Todd
Kevin sám doma 1: Rodinná komédia bez rodiny / Todd Strasser. - Bratislava : Smena, 1992.
49. Swift, Jonathan
Gulliverove cesty / Jonathan Swift. – Bratislava : Fortuna Print, 1991.
Tradičné metódy historického románu vyusťujú do dobrodružne komponovaných príhod,
v ktorých nechýba motív únosov, prenasledovaní a útekov, drastických scén mučení, súbojov
a zápasov a mnoho iných „dobrodružných“ motívov, ako sú prestrojenia, inkognitá, prepady, zrady
a pod.
50. Deary, Terry
Hrdlorezi Kelti / Terry Deary. – Bratislava : Egmont, 2000.
51. Deary, Terry
Krutí Vikingovia / Terry Deary. – Bratislava : Egmont, 2000.
52. Deary, Terry
Perfektní Gréci / Terry Deary. – Bratislava : Egmont, 1999.
6
53. Deary, Terry
Strašní Rimania / Terry Deary. – Bratislava : Egmont, 1999.
54. Deary, Terry
Uctyhodní Egypťania / Terry Deary. – Bratislava : Egmont, 1999.
55. Dickens, Charles
Oliver Twist / Charles Dickens. – Bratislava : Príroda, 1997.
56. Dumas, Alexander
Traja mušketieri / Alexander Dumas. – Bratislava : Tercia, 2000.
57. Dumas, Alexander
Traja Mušketieri / Alexander Dumas. – Bratislava : Perfekt, 2002.
58. Fehér, Tibor
Hajdúchovo dobrodružstvo / Tibor Fehér. – Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990.
59. Ferko, Milan
Pirátski králi § kráľovskí piráti / Milan Ferko. – Bratislava : Perfekt, 1991.
60. Glocko, Peter
Ruža pre Jula Verna, alebo, Päť týždňov bez balóna / Peter Glocko.
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1999.
61. Chmelová, Elena
Robin Hood / Elena Chmelová. – Bratislava : Danubiapress, 1992.
62. Ilustrovaná kniha mýtov, rozprávok a dobrodružných príbehov. – Bratislava : Perfekt, 2002.
63. May, Karl
Derviš / Karl May. – Bratislava: Danubiapress, 1994.
64. May, Karl
Lásky Hulánov. 1, Páni z Konigsau / Karl May. – Prešov : SIMA, 1995.
65. May, Karl
Lásky Hulánov : originálny román z čias nemecko-francúzskej vojny. 2. diel, Napoleonova
posledná láska / Karl May. – Prešov : SIMA, 1995.
66. Nižnánsky, Jozef
Čachtická pani / Jozef Nižnánsky. – Bratislava : Niky a Vesna, 1995.
67. Nižnánsky, Jozef
Spišské tajomstvo / Jozef Nižnánsky. – Bratislava : Niki, 1991.
68. Nowacka, Ewa
Biely kôň bohov / Ewa Nowacka. – Bratislava : Mladé letá, 1990.
69. Philip, Neil
Robin Hood : Životný príbeh legendárneho zbojníka a hrdinu / Neil Philip.
Bratislava : Perfekt, 1998.
70. Salgari, Emilio
Sandokan – Pomstiteľ krásnej Suramy / Emilio Salgari. – Bratislava : Nezávislosť, 1990.
71. Scot, Walter
Nigelove dobrodružstvá / Walter Scot. – Bratislava : Mladé letá, 1990.
7
72. Zemaníková, Zuzana
Lulukaj : Dobrodružný román z našich dejín / Zuzana Zemaníková.
Martin : Matica slovenská, 2003.
Na americkej pôde zásluhou J. F. C o o p e r a vzniká jedna z najobľúbenejších
foriem dobrodružnej literatúry – i n d i á n k a a tiež román s t o p á r s k y. Po Cooperovi
sa tematiky života Indiánov chopil Karl May. V Shaterhandovi a Winetouovi dostali čitatelia hrdinov,
ktorí zosobnili ich sny po dobrodružstve, po niečom jedinečnom a s ktorými môžu práve vysnívané
dobrodružstvá slobodne prežívať.
73. Blake, Michael
Tanec s vlkmi / Michael Blake. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1992.
74. Cooper, James Fenimore
Lovec jeleňov / James Fenimore Cooper. – Ružomberok : EPOS, 1999.
75. Cooper, James Fenimore
Posledný Mohykán / James Fenimore Cooper. – Bratislava : Mladé letá, 1993.
76. Cooper, James Fenimore
Stopár / James Fenimore Cooper. – Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, (1990).
77. Edwars, Josephine Cunnington
Rýchly šíp / Josephine Cunnington Edwarsová. – Vrútky : Advent Orion, 1999.
8
78. Kondratov, Eduard Michajlovič
Dobrodružstvá medzi Indiánmi / Eduard Michajlovič Kondratov. – Bratislava : Smena, 1990.
79. May, Karl
Cez divý Kurdistan / Karl May. – Ružomberok : EPOS, 1999.
80. May, karl
Čarodejnica Durimeh / Karl May. – Bratislava : Mladé letá, 1998.
81. May, Karl
Lovci ľudí / Karl May. – Ružomberok : EPOS, 2003.
82. May, Karl
Lovec soboľov / Karl May. – Bratislava : Danubiapress, 1997.
83. May, Karl
Mahdí / Karl May. – Ružomberok : EPOS, 2002.
84. May, Karl
Old Firehand / Karl May. – Bratislava : Mladé letá, 1995.
9
85. May, Karl
Old Surehand / Karl May. – Bratislava : Mladé letá, 2002.
86. May, Karl
Púšťou / Karl May. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1992.
87. May, Karl
Syn lovca medveďov / Karl May. – Bratislava : Mladé letá, 2000.
88. May, Karl
V Sudáne / Karl May. – Ružomberok : EPOS, 2003.
89. May, Karl
V údolí smrti / Karl May. – Bratislava : Danubiapress, 1995.
90. May, Karl
Vianoce / Karl May. – Bratislava : Don Bosco, 1995.
91. May, Karl
Winnetou 1 / Karl May. – Bratislava : Mladé letá, 1991.
92. May, Karl
Winnetou 2 / Karl May. – Bratislava : Mladé letá, 1992.
93. May, Karl
Winnetou 3 / Karl May. – Bratislava : Mladé letá, 1992.
94. May, Karl
Winnetou 4 / Karl May. – Bratislava : Don Bosco, 1997.
95. May, Karl
Za pokladmi Inkov / Karl May. – Bratislava : Nezávislosť, 1991.
96. Radau, Hanns
Little Fox, lovec a náčelník / Hanns Radau. – Bratislava : Mladé letá, 2002.
97. Seton, Ernest Thompson
Zálesák Rolf : dobrodružstvá mladého zálesáka Rolfa, indiána Quonaba
a psa Skookuma / Ernest Thompson Seton. – Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2001.
98. Schuster, Rudolf
Stopy viedli k Indiánom / Rudolf Schuster. – Košice : PressPrint, 1996.
99. Stingl, Miloslav
Indiáni na vojnovom chodníku : Indiánsky oheň / Miloslav Stingl. – Bratislava : Mladé letá, 1991.
100. Welskopf-Henrich, Liselotte
Synovia Veľkej Medvedice 1. diel : Harka / Liselotte Welskopf-Henrich.
Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1992.
101. Welskopf-Henrich, Liselotte
Synovia Veľkej Medvedice 2. diel : Cesta do vyhnanstva / Liselotte Welskopf-Henrich.
Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1992.
102. Welskopf-Henrich, Liselotte
Synovia Veľkej Medvedice 3. diel : Jaskyňa v Čiernych horách / Liselotte Welskopf-Henrich.
Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1992.
10
103. Welskopf-Henrich, Liselotte
Synovia Veľkej Medvedice 4. diel : Návrat k Dakotom / Liselotte Welskopf-Henrich.
Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1992.
104. Welskopf-Henrich, Liselotte
Synovia Veľkej Medvedice 5. diel : Mladý náčelník / Liselotte Welskopf-Henrich.
Košice : Oriens, 1994.
105. Welskopf-Henrich, Liselotte
Synovia Veľkej Medvedice 6. diel : Cez Missouri / Liselotte Welskopf-Henrich.
Košice : Oriens, 1994.
Záplava indiániek sa postupne menila v lacné westerny a kovbojky, oslavujúce drsných mužov so
zbraňou, žijúcich podľa zákona džungle, zákona práva silnejšieho, s falošnou romantikou divokej
prírody prérie alebo ďalekého Klondyku na Aljaške.
106. Brand, Max
Danova dcéra : (Hvízdavý Dan) / Max Brand. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2000.
107. Brand, Max
Nočný jazdec : (Hvízdavý Dan) / Max Brand. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1998.
11
108. Brand, Max
Siedmy muž : (Hvízdavý Dan) / Max Brand. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1999.
109. Grey, Zane
Čierne bralo : Príbehy z Divokého západu / Zane Grey. – Bratislava : Šport, 1992.
110. Grey, Zane
Hrmiace stádo : Príbehy z Divokého západu / Zane Grey. – Bratislava : Šport, 1991.
111. Grey, Zane
Jazdci z Wyomingu : Príbehy z Divokého západu / zane Grey. – Bratislava : Šport, 1991.
112. Grey, Zane
Jazdec v Maske / Zane Grey. – Bratislava : Mladé letá, 1990.
113. Grey, Zane
Nevada : Príbehy z Divokého západu. / Zane Grey. – Bratislava : Šport, 1991.
114. Grey, Zane
Oceľová cesta : Príbehy z Divokého západu / Zane Grey. – Bratislava : Šport, 1991.
115. Grey, Zane
Partia Sekáč / Zane Grey. – Bratislava : Šport, 1991.
116. Grey, Zane
Pohyblivá ohrada : Príbehy z Divokého západu / Zane Grey. – Bratislava : Šport, 1991.
117. Grey, Zane
Purpurový priesmyk : Príbehy z Divokého západu / Zane Grey. – Bratislava : Šport, 1991.
118. Grey, Zane
Rajské pahorky koní / Zane Grey. – Bratislava : Šport, 1991.
119. Grey, Zane
Stratená rieka : Príbehy z Divokého západu / Zane Grey. – Bratislava : Šport, 1991.
120. Grey, Zane
Tieň na ceste : Príbehy z Divokého západu / Zane Grey. – Bratislava : Šport, 1991.
121. Grey, Zane
Údolie divokých koní : Príbehy z Divokého západu / Zane Grey. – Bratislava : Šport, 1991.
122. Grey, Zane
Zálesák / Zane Grey. – Prešov : Sima s.r.o., 1992.
123. L´Amour, Louis
Sackettovci. Cesta do Tennessee / Louis L´Amour. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2002.
124. L´Amour, Louis
Sackettovci. K ďalekým modrým vrchom / Louis L´Amour.
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2000.
125. L´Amour, Louis
Sackettovci. Muži zákona / Louis L´Amour. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2001.
126. L´Amour, Louis
Sackettovci. Na bojovom chodníku / Louis L´Amour. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2001.
12
127. L´Amour, Louis
Na Západ / Louis L´Amour. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1995.
128. L´Amour, Louis
Na západnej hranici / Louis L´Amour. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1993.
129. L´Amour, Louis
Pod kopytami stád / Louis L´Amour. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1996.
130. L´Amour, Louis
Sackettovci. Poklad v zálive / Louis L´Amour. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2002.
131. L´Amour, Louis
Sackettovci. Sackettova zem / Louis L´Amour. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2000.
132. L´Amour, Louis
Sackettovci. Veľká rieka na západe / Louis L´Amour. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2001.
133. L´Amour, Louis
Sackettovci. Za zlatom. Louis L´Amour. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2002.
134. L´Amour, Louis
Zákony texaských jazdcov / Louis L´Amour. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1994.
135. May, Karl
Duch Llana Estacada / Karl May. – Bratislava : Mladé letá, 1999.
136. Schaefer, Jack
Jazdec z neznáma / Jack Schaefer. – Bratislava : Smena, 1994.
13
Doba romantizmu našla v morských cestách bohatú látku pre nový typ dobrodružného románu
– pre morský román. Zachytáva romantiku života námorníkov, ich ťažké osudy plné nebezpečenstva,
príbehy mladých ľudí, ktorí sa na more dostali niekedy i proti svojej vôli.
Ďalšou žánrovou formou morského románu je – dobrodružný román pirátsky.
137. Assolant, Alfred Jean Baptiste
Dobrodružstvá kapitána Korkorána / Alfred Assolant. – Bratislava : Mladé letá, 1993.
138. Blyton, Enid
Nebezpečný ostrov / Enid Blyton. – Bratislava : Mladé letá, 2003.
139. Brezina, Thomas
Co zakopal pirát Stříbrná ruka? / Thomas Brezina. – Bratislava : Mladé letá, 2002.
140. Foglar, Jaroslav
Prístav volá / Jaroslav Foglar. – Senica : Arkus, 1991.
141. Hemingway, Ernest
Starec a more / Ernest Hemingway. – Bratislava: Mladé letá, 1990.
142. Holka, Peter
Piráti z Marka Twaina / Peter Holka. – Bratislava : Egmond ČSFR, 1992.
143. London, Jack
Morský vlk / Jack London. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2000.
144. Melville, Herman
Biela veľryba / Herman Melville. – Bratislava : Príroda, 1997.
145. Sperry, Armstrong
Chlapec a more : O chlapcovi, ktorý prekonal strach / Armstrong Sperry.
Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1994.
146. Stevenson, Robert Louis
Ostrov pokladov / Robert Louis Stevenson. – Bratislava : Mladé letá, 2001.
14
V svetovej literatúre pre mládež je niekoľko základných diel, ktorých tematika čerpá zo života
zvierat, z prostredia džungle a pralesov. Dobrodružstvá človeka-hrdinu sa tu spájajú s obrazom života
zvierat. Z týchto kníh sa mládež naučí poznávať jednotlivé druhy zvierat podľa stôp, hlasov,
zoznamuje sa s osobitosťami divočiny, s jej zákonmi, poznáva zvyky zvierat, ich spôsoby lovu,
vzájomné dramatické zápasy a pod.
147. Aubry, Cécile
Bella a Sebastián. 1. Skrýša v horách / Cécile Aubryová. – Bratislava : Mladé letá, 1998.
148. Aubry, Cécile
Bella a Sebastián. Sebastián medzi ľuďmi / Cécile Aubryová. – Bratislava : Mladé letá, 2002.
149. Bercovitch, Pascale Noa
Zázračný delfín Pascale Noa Bercovitch. – Bratislava : Mladé letá, 2001.
150. Curwood, James Oliver
Kráľ sivých medveďov / James Oliver Curwood. – Bratislava : Spektrum, 1991.
151. Curwood, James Oliver
Vlčiak Kazan / James Oliver Curwood. – Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997.
152. Ginsburg, Betsy
Delfín Flipper / Betsy Ginsburgová. – Bratislava : IKAR, 1997.
153. Egli, Werner J.
Volanie vlka / Werner J. Egli. – Ružomberok : EPOS, 1999.
154. Kipling, Rudyard
Kniha džunglí / Rudyard Kipling.
Bratislava : SLOVART-JUNIOR, 1993.
155. London, Jack
Biely Tesák / Jack London.
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2002.
156. London, Jack
Volanie divočiny / Jack London.
Brwatislava : Slovenský spisovateľ, 2001.
157. Seton, Ernest Thompson
Za sandhillským jeleňom / Ernest Thompson Seton. - Liptovský Mikuláš . Tranoscius, 1997.
15
Pri sledovaní rozličných žánrových podôb dobrodružnej prózy nemožno obísť detektívny príbeh,
ktorý získava viac záujemcov a stáva sa prototypom moderného dobrodružného čítania. Detektívka je
príbeh s tajomstvom, ktoré sa v priebehu rozprávania odhalí. Uplatňujú sa v nej motívy (pozorovanie,
sliedenie, spolupráca mladých detektívov, tajomstvo stopovačov, dramatické scény zápasu, úteky,
naháňačky). Do vypátrania zlodejov sú zapojené deti.
158. Arden, William
Alfréd Hitchcock a traja pátrači : Tajomstvo pruhovanej mačky. Zv. 9 / text
William Arden, podľa postáv Roberta Arthura. - Bratislava : Mladé letá, 1994.
159. Arden, William
Alfred Hitchcock a traja pátrači : Záhada bezhlavého koňa / William Arden ; Ondrej Laurinc,
Marián Oravec. - Bratislava : Mladé letá, 1992.
160. Arden, William
Alfred Hitchcock a traja pátrači : Záhada stonajúcej jaskyne / William Arden ; Ondrej Laurinc,
Marián Oravec. - Bratislava : Mladé letá, 1991.
161. Arden, William
Traja pátrači. 16, Záhada smejúceho sa tieňa / text William Arden ; (preložil Ondrej Laurinc).
Bratislava : Mladé letá, 1996.
162. Arden, William
Traja pátrači. 18, Záhada zmenšujúceho sa domu / text William Arden, podľa postáv
Roberta Arthura. - Bratislava : Mladé letá, 1996.
163. Arden, William
Traja pátrači. 19, Tajomstvo Fantómovho jazera / text William Arden, podľa postáv
Roberta Arthura. – Bratislava : Mladé letá, 1997.
164. Arden, William
Traja pátrači. 27, Záhada tancujúceho diabla / text William Arden., podľa postáv
Roberta Arthura. - Bratislava : Mladé letá, 1999.
165. Arden, William
Traja pátrači. 29, Tajomstvo Žraločieho útesu / text William Arden, podľa postáv
Roberta Arthura. - Bratislava : Mladé letá, 1999.
166. Arden, William
Traja pátrači. 34, Záhada Purpurového piráta / text William Arden., podľa postáv
Roberta Arthura. - Bratislava : Mladé letá, 2001.
167. Arden, William
Traja pátrači. 35, Záhada podmorského obra / William Arden. – Bratislava : Mladé letá, 2001.
168. Arthur, Robert
Alfréd Hitchcock a traja pátrači. Záhada zmenšujúceho sa domu / Robert Arthur ;
Ondrej Laurinc, Marián Oravec, William Arden. - Bratislava : Mladé letá, 1990.
16
169. Arthur, Robert
Alfréd Hitchcock a traja pátrači. Tajomstvo strašidelného zámku 1 / Robert Arthur.
Bratislava : Mladé letá, 1993.
170. Arthur, Robert
Alfred Hitchcock a traja pátrači. Záhada zajakavého papagája 2 / Robert Arthur.
Bratislava : Mladé letá, 1993.
171. Arthur, Robert
Alfred Hitchcock a traja pátrači. Záhada šepkajúcej múmie 3 / Robert Arthur.
Bratislava : Mladé letá, 1994.
172. Arthur, Robert
Alfred Hitchcock a traja pátrači. Záhada zeleného strašidla 4 / Robert Arthur.
Bratislava : Mladé letá, 1994.
173. Arthur, Robert
Alfred Hitchcock a traja pátrači. Záhada strieborného pavúka 5 / Robert Arthur.
Bratislava : Mladé letá, 1993.
174. Arthur, Robert
Alfred Hitchcock a traja pátrači. Záhada miznúceho pokladu 6 / Robert Arthur.
Bratislava : Mladé letá, 1994.
175. Arthur, Robert
Alfred Hitchcock a traja pátrači. Tajomstvo Ostrova kostier 7 / Robert Arthur.
Bratislava : Mladé letá, 1994.
176. Arthur, Robert
Alfred Hitchcock a traja pátrači. Záhada kašlajúceho draka 8 / Robert Arthur.
Bratislava : Mladé letá, 1994.
177. Arthur, Robert
Alfred Hitchcock a traja pátrači. Záhada ohnivého oka 10 / Robert Arthur.
Bratislava : Mladé letá, 1995.
178. Arthur, Robert
Alfred Hitchcock a traja pátrači. Záhada vreštiacich hodín 11 / Robert Arthur.
Bratislava : Mladé letá, 1995.
179. Arthur, Robert
Alfred Hitchcock a traja pátrači. Záhada hovoriacej lebky / Robert Arthur.
Bratislava : Mladé letá, 1995.
180. Aubry, Cécile
Skrýša v horách / Cécile Aubry. – Bratislava : Mladé letá, 1999.
181. Aubry, Cécile
Tajný dokument / Cécile Aubry. – Bratislava : Mladé letá, 1999.
182. Aubry, Cécile
Zvony šťastia / Cécile Aubry. – Bratislava : Mladé letá, 2003.
183. Ballinger, Erich
Abeceda mladého detektíva / Erich Ballinger ; Prel. Darina Martinčeková.
Bratislava : Mladé letá, 1995.
17
184. Brandel, Marc
Traja pátrači. Záhada unesenej veľryby 38 / Marc Brandel podľa postáv Roberta Arthura.
Bratislava : Mladé letá, 2002.
185. Carey, M.V.
Traja pátrači. 13, Záhada horiacich stôp / text M. V. Carey, podľa postáv Roberta Arthura.
Bratislava : Mladé letá, 1996.
186. Carey, M.V.
Traja pátrači. 21, Záhada spievajúceho hada / text M. V. Carey, podľa postáv Roberta Arthura.
Bratislava : Mladé letá, 1997.
187. Carey, M.V.
Traja pátrači. 23, Záhada horskej príšery / text M. V. Carey, podľa postáv Roberta Arthura.
Bratislava : Mladé letá, 1998.
188. Carey, M.V.
Traja pátrači. 25, Tajomstvo mátožného zrkadla / text M. V. Carey,
podľa postáv Roberta Arthura. - Bratislava : Mladé letá, 1998.
189. Carey, M.V.
Traja pátrači. 30, Záhada neviditeľného psa / text M. V. Carey,
podľa postáv Roberta Arthura. - Bratislava : Mladé letá, 2000.
190. Carey, M.V.
Traja pátrači. 33, Záhada planúcich brál / text M. V. Carey, podľa postáv Roberta Arthura .
Bratislava : Mladé letá, 2000.
191. Carey, M.V.
Traja pátrači. 36, Záhada magického kruhu / text M.. V. Carey, podľa postáv Roberta Arthura.
Bratislava : Mladé letá, 2001.
192. Carey, M.V.
Traja pátrači. 43, Záhada cesty hrôzy / text M. V. Carey, podľa postáv Roberta Arthura.
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003.
193. Fischer, Katharina
Traja pátrači. 40, Záhada vlčej tváre / Katharina Fischer. – Bratislava : Mladé letá, 2002.
194. Foglar, Jaroslav
Chata v Jazernej kotline / Jaroslav Foglar. – Bratislava : Gemini, 1991.
195. Foglar, Jaroslav
Chlapci od Bobrej rieky / Jaroslav Foglar. – Bratislava : Gemini, 1991.
196. Foglar, Jaroslav
Záhada hlavolamu / Jaroslav Foglar. – Bratislava : Mladé letá, 1991.
197. Henkel-Waidhofer, Brigitte Johanna
Traja pátrači. 15, Záhada dopingového bežca / rozpráva Brigitte Johanna Henkel-Waidhoferová.
Bratislava : Mladé letá, 1996.
198. Henkel-Waidhofer, Brigitte Johanna
Traja pátrači. 17, Záhada cirkusovej tanečnice / rozpráva Brigitte Johanna Henkel-Waidhoferová.
Bratislava : Mladé letá, 1996
18
199. Henkel-Waidhofer, Brigitte Johanna
Traja pátrači. 20, Záhada bláznivého maliara / rozpráva Brigitte Johanna Henkel-Waidhoferová.
Bratislava : Mladé letá, 1997.
200. Henkel-Waidhofer, Brigitte Johanna
Traja pátrači. 22, Záhada mesta duchov / rozpráva Brigitte Johanna Henkel-Waidhoferová.
Bratislava : Mladé letá, 1997.
201. Henkel-Waidhofer, Brigitte Johanna
Traja pátrači. 24, Tajomstvo podzemných sarkofágov / rozpráva Brigitte Johanna
Henkel-Waidhoferová. - Bratislava : Mladé letá, 1998.
202. Kaverin, Venianin Alexandrovič
Tajomnstvo starého ďalekohľadu / Venianin Alexandrovič Kaverin. –
Bratislava : Mladé letá, 1990.
203. Larson, Glen A.
Knight Rider. 1, Riskantná hra / Glen A. Larson, Roger Hill.
Bratislava : Ikar, 1992.
204. Larson, Glen A.
Knight Rider. 2, Smreteľná dôvera / Glen A. Larson, Roger Hill.
Bratislava : Ikar, 1994.
205. Mackall, Dandy Daley
Veľkonočné pátranie / Dandy Daley Mackall. – Bratislava : Slovenské evanjelizačné stredisko
pre masmédiá, 1999.
206. Marx, André
Traja pátrači. 26, Záhada horiaceho meča / rozpráva André Marx.
Bratislava : Mladé letá, 1998.
207. Marx, André
Traja pátrači. 28, Záhada Čierneho havrana / rozpráva André Marx.
Bratislava : Mladé letá, 1999.
208. Marx, André
Traja pátrači. 31, Záhada prázdneho hrobu / rozpráva André Marx.
Bratislava : Mladé letá, 2000.
209. Marx, André
Traja pátrači. 32, Tajomstvo mesačného ohňa / rozpráva André Marx.
Bratislava : Mladé letá, 2000.
210. Marx, André
Traja pátrači. 35, Záhada podmorského obra / André Marx. – Bratislava : Mladé letá, 2001.
211. Marx, André
Traja pátrači. 42, Záhada strašiaceho ducha / Rozpráva André Marx.
Bratislava : Mladé letá, 2003.
212. Minninger, André
Traja pátrači. 37, Záhada hlasov z podsvetia / André Minninger. – Bratislava : Mladé letá, 2001.
213. Mlčochová, Jela
Adrianin prvý prípad / Jela Mlčochová. – Senica : Arkus, 1997.
214. Mlčochová, Jela
19
Hľadajte muža v maske! / Jela Mlčochová. – Senica : Arkus, 1990.
215. Mlčochová, Jela
Stratený egyptský poklad / Jela Mlčochová. – Senica : Arkus, 2002.
216. Nulton-Moore, Ruth
Záhada kapitánovej zátoky / Ruth Nultonová-Mooreová. – Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1999.
217. Nulton-Moore, Ruth
Záhada stratených žrebcov / Ruth Nultonová-Mooreová. – Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998.
218. Nulton-Moore, Ruth
Záhada tajného kódu / Ruth Nultonová-Mooreová. – Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998.
219. Press, Julian
Pelendreková banda : akcia Žltý drak / Julian Press. – Ružomberok : Epos, 2002.
220. Smith, Stanley
Detektívom za päť minút / Stanley Smith.
Bratislava : Mladé letá, 2002.
221. Tipy a triky troch pátračov. – Bratislava : Mladé letá, 1999.
222. Verne, Jules
Bratia Kipovci / Jules Verne. – Bratislava : Mladé letá, 1991.
223. West, Nick
Alfred Hitchcock a traja pátrači. 8, Záhada kašľajúceho draka / text
Nick West. - Bratislava : Mladé letá, 1994.
224. West, Nick
Alfred Hitchcock a traja pátrači. 14, Záhada nervózneho leva / text
Nick West. - Bratislava : Mladé letá, 1996.
Úlohou tohto žánru je vyvolať u čitateľov pocit hrôzy a strachu.
225. Brezina, Thomas
Hrôzostrašný poklad / Thomas Brezina. – Bratislava : Mladé letá, 2003.
226. Brezina, Thomas
Knickerbockerova banda. Frankensteinov mrakodrap. Zv. 1. Dobrodružstvo
v New Yorku / Thomas Brezina. – Bratislava : Motorstav, 1996.
227. Brezina, Thomas
Knicerbockerova banda. Pomsta červenej múmie. Zv. 2. Dobrodružstvo
v Egypte / Thomas Brezina. – Bratislava : Motorstav, 1996.
228. Brezina, Thomas
Strach na rozvrhu / Thomas Brezina. – Senica : Arkus, 2003.
20
229. Castle, John
Let do nebezpečenstva / John Castle, Arthur Hailey. – Bratislava : IKAR, 1999.
230. Doyle, Arthur Conan
Modrý drahokam : Sherlock Holmes / Sir Arthur Conan Doyle. – Bratislava : Mladé letá, 2002.
231. Doyle, Arthur Conan
Pes baskervillský / Sir Arthur Conan Doyle. – Bratislava : Mladé letá, 1993.
232. Doyle, Arthur Conan
Stratený svet / Sir Arthur Conan Doyle. – Bratislava : BELIMEX, 2001.
233. Doyle, Arthur Conan
Údolie strachu / Sir Arthur Conan Doyle. – Bratislava : Mladé letá, 1999.
234. Ellis, Carol
Telo / Carol Ellis. – Bratislava : Egmont Neografia, 1997.
235. Hoh, Diane
Zajatci v dome hrôzy / Diane Hoh. – Bratislava : Egmont Neografia, 1996.
236. Lawrence, Laslie L.
Privolávači smrti. 1. diel / Leslie L. Lawrence. – Veľký Meder : Talentum, 1999.
237. Lawrence, Leslie L.
Privolávači smrti, 2. diel / Leslie L. Lawrence. – Veľký Meder : Talentum, 1999.
238. Montgomery, Ramsey A.
Vykrádači hrobov / Ramsey A. Montgomery. – Martin : Packet Book, 1996.
239. Packard, Edward
Si príšera / Edward Packard. – Martin : Packet Book, 1992.
240. Palmer, Michael
Sesterstvo / Michael Palmer. – Bratislava : Smena, 1993.
241. Stoker, Bram
Dracula / Bram Stoker. – Bratislava : Tatran, 1990.
21
A
Abeceda mladého detektíva
183
Adrianin prvý prípad
213
Alfred Hitchcock a traja pátrači
158-160, 168-179, 223-224
B
Banditi z Arizony a traja Greenhorni a iné veselé príbehy z kníh Karla Maya
Bella a Sebastián (1). Skrýša v horách
147
Bella a Sebastián. Sebastián medzi ľuďmi
148
Biely kôň bohov
68
Biely Tesák
155
Biela veľryba
144
Bratia Kipovci
222
C
Cesta do Tennessee. Sackettovci 123
Cesta okolo sveta za osemdesiat dní
9
Cez divý Kurdistan
79
Č
Čachtická pani
66
Čarodejnica Durimeh
80
Čierne bralo : Príbehy z Divokého západu
Čo zakopal pirát Stříbrná ruka?
139
109
D
Danova dcéra : Hvízdavý Dan
106
Delfín Flipper
152
Derviš
63
Detektívom za päť minút
220
Deti kapitána Granta
10
Dobrodružstvá kapitána Korkorána
137
Dobrodružstvá medzi Indiánmi
78
Dobrodružstvá Mórica Beňovského
4
Domček v prérii
37
Dracula
241
Duch Llana Estacada
135
Dva roky prázdnin
42
F
Frankensteinov mrakodrap
226
G
Gulliverove cesty
49
22
45
H
Hajdúchovo dobrodružstvo
58
Hľadajte muža v maske!
214
Hrdlorezi Kelti
50
Hrmiace stádo : Príbehy z Divokého Západu
Hrôzostrašný poklad
225
Huckleberry Finn
46
Hvízdavý Dan
106-108
110
CH
Chata v Jazernej kotline
194
Chlapci od Bobrej rieky
195
Chlapec a more : O chlapcovi, ktorý prekonal sám seba
145
I
Ilustrovaná kniha mýtov, rozprávok a dobrodružných príbehov
Indiana Jones a posledná krížová výprava
2
Indiáni na vojnovom chodníku : Indiánsky oheň
99
62
J
Jamy, alebo-, Tajomstvo Zeleného jazera
40
Jazdci z Wyomingu : Príbehy z Divokého Západu
Jazdec v maske
112
Jazdec z neznáma
136
K
K ďalekým modrým vrchom. Sackettovci
124
Kevin sám doma 1 : Rodinná komédia bez rodiny
48
Knickerbockerova banda. Frankensteinov mrakodrap. Zv. 1. Dobrodružstvo v New Yorku
Knickerbockerova banda. Pomsta červenej múmie. Zv. 2. Dobrodružstvo v Egypte
227
Kniha džunglí
154
Knight Rider 1 : Riskantná hra
203
Knight Rider 2 : Smrteľná dôvera
204
Kráľ sivých medveďov
150
Krutí Vikingovia
51
Krvná pomsta : poviedky z ciest
3
Ľ
Ľadová sfinga 11
Lásky Hulánov. 1, Páni z Konigsau 64
Lásky Hulánov. 2, Napoleonova posledná láska 65
Let do nebezpečenstva 229
Little Fox, lovec a náčelník 96
Lovci ľudí 81
Lovec jeleňov 74
Lovec soboľov 82
Lulukaj : Dobrodružný román z našich dejín 72
23
226
M
Mahdí
83
Milión krokov do bezpečia
39
Modrý drahokam : Sherlock Holmes
Morský vlk
143
Muži zákona. Sackettovci
125
230
N
Na bojovom chodníku. Sackettovci
126
Na horúcej stope : 4 ½ priateľa
35
Na Západ
127
Na západnej hranici
128
Nádherné Orinoco
12
Nebezpečný ostrov
138
Nevada : Príbehy z Divokého Západu
113
Nigelove dobrodružstvá
71
Nočný jazdec : Hvízdavý Dan
O
Oceľová cesta : Príbehy z Divokého Západu
Old Firehand
84
Old Surehand
85
Oliwer Twist
55
Ostrov pokladov
146
114
P
Partia Sekáč : Príbehy z Divokého Západu
115
Pätnásťročný kapitán
43
Pelendrekova banda : akcia Žltý drak
219
Perfektní Gréci
52
Pes baskervillský
231
Piráti z Marka Twaina
142
Pirátski králi & kráľovskí piráti
59
Pod kopytami stád
129
Pohyblivá ohrada : Príbehy z Divokého Západu
116
Pomsta červenej múmie
227
Posledný Mohykán
75
Príbehy z Divokého Západu
109 – 117
Príhody a skúsenosti mladíka Reného
1
Príhody v divočine
5
Princ a bedár
47
Prístav volá
140
Privolávači smrti . 1. diel
236
Privolávači smrti. 2. diel
237
Purpurový priesmyk : Príbehy z Divokého Západu
117
Púšťou
86
Púšťou a pralesom
6
R
Rajské pahorky koní
Robin Hood
61
118
24
Robin Hood : Životný príbeh legendárneho zbojníka a hrdinu
Robinson a dedo Milionár
36
Robinson Crusou
33
Ruža pre Jula Verna, alebo Päť týždňov bez balóna
60
Rýchly šíp
77
69
S
Sackettovci
123 – 126, 130-133
Sackettova zem. Sackettovci
131
Sandokan – Pomstiteľ krásnej Suramy
70
Sesterstvo
240
Si príšera
239
Siedmy muž : Hvízdavý Dan
108
Skrýša v horách
180
Slávna päťka. Päťka ide k moru
13
Päťka má problémy
14
Päťka na Cylindrovom vrchu
15
Päťka na Diabolských skalách
16
Päťka na Finnistonskej farme
17
Päťka na Mĺkvej vode
18
Päťka na ostrove pokladov
19
Päťka na úteku
20
Päťka nezaháľa
21
Päťka opäť v akcii
22
Päťka na stope záhady
23
Päťka rieši nepochopiteľnú záhadu
24
Päťka sa má super
25
Päťka v karavane
26
Päťka v úzkych
27
Päťka znovu na ostrove
28
Slnečné dni
41
Spišské tajomstvo
67
Starec a more
141
Stopár
76
Stopy viedli k Indiánom
98
Strach na rozvrhu
228
Strašní Rimania
53
Stratená rieka
119
Stratený egyptský poklad
215
Stratený svet
232
Syn lovca medveďov
87
Synovia Veľkej medvedice. 1. diel : Harka
100
Synovia Veľkej medvedice. 2. diel : Cesta do vyhnanstva
101
Synovia Veľkej medvedice. 3. diel : Jaskyňa v Čiernych horách
102
Synovia Veľkej medvedice. 4. diel : Návrat k Dakotom
103
Synovia Veľkej medvedice. 5. diel : Mladý náčelník
104
Synovia Veľkej medvedice. 6. diel : Cez Missouri
105
T
Tajný dokument
181
Tajomstvo ostrova kostier. Alfred Hitchcock a traja pátrači
175
Tajomstvo pruhovanej mačky. Alfred Hitchcock a traja pátrači 158
Tajomstvo starého ďalekohľadu
202
Tajomstvo strašidelného zámku. Alfred Hitchcock a traja pátrači
169
Tanec s vlkmi
73
25
Tarzan
29
Tarzanov návrat
30
Tarzanov syn
31
Tarzanove šelmy
32
Telo
234
Tieň na ceste
120
Tipy a triky troch pátračov
221
Tomek na čiernom kontinente
7
Tomek v krajine kengúr
8
Traja mušketieri
57
Traja mušketieri
56
Traja mušketieri na Prekliatom pobreží
44
Traja pátrači
161-167, 184-193, 197-201, 206-212
Traja pátrači. Tajomstvo Fantómovho jazera
163
Tajomstvo mátožného zrkadla
188
Tajomstvo mesačného ohňa
209
Tajomstvo podzemných sarkofágov
201
Tajomstvo Žraločieho útesu
165
Tulák
38
U
Úctyhodní Egypťania
54
Údolie divokých koní : Príbehy z Divokého Západu
Údolie strachu
233
121
V
V Sudáne
88
V údolí smrti
89
Veľká rieka na západe. Sackettovci
Veľkonočné pátranie
205
Vianoce
90
Vlčiak Kazan
151
Volanie divočiny
156
Volanie vlka
153
Vykrádači hrobov
238
132
W
Winnetou
Winnetou
Winnetou
Winnetou
1
2
3
4
91
92
93
94
Z
Za pokladmi Inkov
95
Za sandhillským jeleňom
157
Za zlatom. Sackettovci
133
Záhada bezhlavého koňa. Alfred Hitchcock a traja pátrači
Záhada bláznivého maliara. Traja pátrači
199
Záhada cesty hrôzy. Traja pátrači
192
Záhada cirkusovej tanečnice. Traja pátrači
198
Záhada Čierneho havrana. Traja pátrači
207
Záhada dopingového bežca. Traja pátrači
197
26
159
Záhada hlasov z podsvetia. Traja pátrači
212
Záhada hlavolamu
196
Záhada horiaceho meča. Traja pátrači
206
Záhada horiacich stôp. Traja pátrači
185
Záhada horskej príšery. Traja pátrači
187
Záhada hovoriacej lebky. Alfred Hitchcock a traja pátrači
179
Záhada Kapitánovej zátoky
216
Záhada kašľajúceho draka. Alfred Hitchcock a traja pátrači
176, 223
Záhada magického kruhu. Traja pátrači
191
Záhada mesta duchov. Traja pátrači
200
Záhada miznúceho pokladu. Alfred Hitchcock a traja pátrači
174
Záhada nervózneho leva. Alfred Hitchcock a traja pátrači
224
Záhada neviditeľného psa. Traja pátrači
189
Záhada ohnivého oka. Alfred Hitchcock a traja pátrači
177
Záhada planúcich brál. Traja pátrači
190
Záhada podmorského obra. Traja pátrači
167, 210
Záhada prázdneho hrobu. Traja pátrači
208
Záhada Purpurového piráta. Traja pátrači
166
Záhada smejúceho sa tieňa. Traja pátrači
161
Záhada spievajúceho hada. Traja pátrači
186
Záhada stonajúcej jaskyne. Alfred Hitchcock a traja pátrači
160
Záhada strašiaceho ducha. Traja pátrači
211
Záhada stratených žrebcov
217
Záhada strieborného pavúka. Alfred Hitchcock a traja pátrači
173
Záhada šepkajúcej múmie. Alfred Hitchcock a traja pátrači
171
Záhada tajného kódu
218
Záhada tancujúceho diabla. Traja pátrači
164
Záhada unesenej veľryby. Traja pátrači
184
Záhada vlčej tváre. Traja pátrači
193
Záhada vreštiacich hodín. Alfred Hitchcock a traja pátrači
178
Záhada zajakavého papagája. Alfred Hitchcock a traja pátrači
170
Záhada zeleného strašidla. Alfred Hitchcock a traja pátrači
172
Záhada zmenšujúceho sa domu. Traja pátrači
162
Záhada zmenšujúceho sa domu. Alfred Hitchcock a traja pátrači
168
Zajatci v dome hrôzy
235
Zákony texaských jazdcov
134
Zálesák
122
Zálesák Rolf : dobrodružstvá mladého zálesáka Rolfa, indiána Quonaba a psa Skookuma
Zázračný delfín
149
Zvony šťastia
182
Ž
Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea
34
Dobrodružná literatúra
Výberová tematická bibliografia z fondu knižnice
Zostavila: Katarína Donovalová e-mail: [email protected]
Zodp. redaktor: Mgr. Peter Klinec
Vydala: Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
Rok vydania: 2004
ISBN 80-88783-29-1
EAN 9788088783299
27
97

Podobné dokumenty