Ukázka knihy v PDF

Komentáře

Transkript

Ukázka knihy v PDF
ĎÁBLŮV
SLOVNÍK
ekonomie a financí
„Naučte člověka rybařit a bude mít co jíst do konce života.
Dejte člověku rybu, kterou ulovil někdo jiný, a bude vás volit.“
2
ĎÁBLŮV
SLOVNÍK
ekonomie a financí
P a v e l
K o h o u t
Hyde Park Arts & Publishing, Ltd., London,
Great Britain 2014
4
ĎÁBLŮV SLOVNÍK EKONOMIE A FINANCÍ
Hyde Park Arts & Publishing Ltd., 2014
Copyright (c) Pavel Kohout, 2014
Illustrations (c) Klára Pernicová, 2014
All rights reserved
Hyde Park Arts & Publishing Ltd.
25 Westbourne Terrace
W2 3UN London, Great Britain
www.hyde-park-publishing.co.uk
www.devilsdictionaries.com
Twitter: @DevilinFinance
Vydal Internet Art, s.r.o. v Praze roku 2014
www.internetart.cz
Grafický návrh a zpracování: Dana Hejbalová
Redaktor: Dominik Hejbal
TISK: AF BKK, s.r.o., PRAHA, www.afbkk.cz
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována
ani šířena v papírové, elektronické nebo jiné podobě
bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné použití této
knihy bude trestně stíháno. Kdokoli poruší autorská práva, shoří v pekle.
Pro informace o distribuci knihy pište na adresu:
[email protected]
Printed in Czech Republic
ISBN 978-80-88062-00-4
5
Památce Ambrose Bierce,
Ludwiga von Misese
a Murraye Rothbarda
6
OBSAH
Předmluva.....................................................9
Slovník........................................................11
Xenofobův stručný atlas světa......................195
Panoptikum slavných osobností
a jejich neslavných malérů...........................209
8
PŘEDMLUVA
Lepší je ďábel, kterého znáte, tvrdí anglické přísloví. Ekonomie
ovšem zůstává záhadným a poněkud pekelným oborem pro mnoho
lidí. Existují milovníci historie, jsou lidé, kteří mají rádi matematiku,
fyziku, biologii – ale málokdo má rád ekonomii.
Není to tak překvapující, uvážíme-li takřka dojemnou neschopnost
ekonomů předpovědět téměř cokoli; četné zcela neuvěřitelné nebo
přímo absurdní předpoklady, na nichž jsou založeny ekonomické
teorie; komickou rádoby odbornou hantýrku, která má určitě
zakrývat nepoctivost, nedostatek reálných znalostí, případně
obojí. Normální lidé přece mluví normálním jazykem, ne?
A přece, navzdory všem svým nedostatkům, ekonomie má nespornou
hodnotu. Je to ještě nedospělá disciplína – snad jako medicína před
Harveyovým objevem krevního oběhu začátkem 17. století – ale
přece jen je užitečná. Pokud nevěříte, pomyslete na všechny, kdo
se pokoušeli vzdorovat ekonomické logice. Hodnota ekonomie
jako disciplíny vystoupí do popředí, vezmeme-li v úvahu všechny
vlády, které ekonomii ignorovaly. Anebo vlády, které se pokoušely
léčit neduhy svého hospodářství finančním ekvivalentem pouštění
žilou nebo přikládání pijavic. Nehledě na drastičtější metody
včetně dekapitace kapitalistů.
Svět by byl lepším místem k životu, kdyby se více vědělo, že ani
pouštění žilou ani injekce peněz vytvořených z ničeho neřeší skutečné
problémy. Jeden známý ekonom jednou poznamenal, že by bylo skvělé,
kdyby se ekonomové dokázali dostat na úroveň skromných a kompetentních
lidí, jakými jsou třeba zubaři. Ale stejně tak by bylo skvělé, kdyby principy
ekonomického myšlení byly tak známé jako základy dentální hygieny.
Každý by měl znát základy financí, už jen z finančních důvodů.
Všichni nemůžeme vydělávat miliardy investicemi jako Warren Buffett.
10
Jen několik vyvolených má takové štěstí. Každý se ale může naučit
přestat ztrácet peníze mnoha nešťastnými a zbytečnými způsoby,
které si lidé často ani neuvědomují. Skončit se ztrácením peněz sice
nepřináší slávu, ale je nepochybně užitečné. Každý dobrý finanční
poradce vám řekne, že odvrátit finanční katastrofu, do které klient
doposud směřoval, je neocenitelné.
Zbytečné ztráty peněz mnoha cestami je důvodem, proč lidé jsou
chudší, než je nutné, zatímco jiní jsou bohatší, než by si jinak
zasloužili. Bohužel, lidé až příliš často ignorují základy financí,
neboť se mylně domnívají, že jde o nudný předmět.
To není v žádném případě pravda. Finance mohou být zábavné,
zvláště jsou-li podávány se zdravou dávkou cynismu – což je přesně
případ této knihy. Můžete být chudí nebo bohatí, ale vždy je lepší
brát radosti i strasti života (včetně jeho finančních aspektů) se zdravou
dávkou humoru.
Autor
11
ĎÁBLŮV SLOVNÍK EKONOMIE A FINANCÍ
12
AKADEMIČTÍ EKONOMOVÉ
1. Nejbystřejší a nejlepší intelektuální vůdcové oboru.
2. Lidé, kteří jsou dostatečně inteligentní, aby získali sbírku akademických
TITULŮ, ale zřídkakdy natolik schopní, aby skutečně zbohatli; lidé, kteří učí
o flexibilních trzích PRÁCE, ale sami touží po definitivě; učenci, kteří budují
složité teorie o EKONOMICKÉM CYKLU s použitím rafinovaných matematických
MODELŮ, ale nejsou schopni předpovědět RECESI, ani když je uhodí do nosu.
Viz SOCIÁLNÍ VĚDY, KOMPLEX MÉNĚCENNOSTI, EKONOMIE HLAVNÍHO PROUDU
Pozoruhodný fakt: Patnáct tisíc ekonomů bylo vedle
James Galbraith, sám AKADEMICKÝ EKONOM, připustil, že před KRIZÍ v roce
2008 pracovalo ve SPOJENÝCH STÁTECH asi patnáct tisíc profesionálních
ekonomů, ale jen asi tuctu z nich se podařilo KRIZI předpovědět. Co horšího,
většina z onoho tuctu předpovídala jiný druh KRIZE, než jaká se skutečně realizovala.
Přísně vzato, všichni se mýlili, ani jeden neměl skutečně pravdu. Schopnost
EKONOMIE předpovídat není vskutku skvělá.
David Laibson z Harvardovy univerzity řekl, že „existuje jen velmi,
velmi, velmi málo ekonomů, kteří mohou být hrdí“. Laureát pamětní
NOBELOVY CENY ZA EKONOMICKÉ VĚDY , profesor Robert Shiller, nedávno
napsal: „Do značné míry jsme se dostali do ekonomické a finanční KRIZE
kvůli chybné ekonomické teorii.“ Míra sebekritické upřímnosti těchto tří
profesorů si zaslouží respekt.
14
Nezapomenutelný citát
„Moderní akademičtí autoři musejí být schopni psát a publikovat dokonce
i v případě, kdy nemají co říci.“
(Michael Billig, profesor SOCIÁLNÍCH VĚD, autor knihy Naučte se psát
špatně: Jak uspět v SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH – Learn to Write Badly: How to Succeed
in the Social Sciences)
AKCIE
Jeden z nejoblíbenějších typů INVESTIC typický tím, že cena akcií je veřejně
známa, ale jejich skutečná HODNOTA může být předmětem nejdivočejších
SPEKULACÍ.
Nezapomenutelný citát
„Cynik je člověk, který zná cenu všeho, ale nezná HODNOTU ničeho.“
(Zdá se, že Oscar Wilde o AKCIÍCH něco věděl, ale není jisté, zda sám SPEKULOVAL.)
AKTIVNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE
Optimistická víra, že dokážete přechytračit trh. (Nezkoušejte to se svými
PENĚZI.)
Viz „KUP A DRŽ“, TRADEŘI
AKTIVUM
1. MAJETEK
2. Užitečná nebo hodnotná věc, osoba, NEMOVITOST, INVESTICE, položka
v ÚČETNICTVÍ.
3. Něco, co je zpravidla bizarně předražené v okamžiku, kdy to kupujete.
Viz BUBLINY, CAPM, ZLATOKOPKA, MINSKÉHO MOMENT
AMATÉRŠTÍ INVESTOŘI
Obvykle nešťastníci, kteří se pokoušeli experimentovat s AKTIVNÍMI INVESTIČNÍMI
STRATEGIEMI s vlastními PENĚZI. Viz KLIENTI , PENÍZE JINÝCH LIDÍ
ANALYTICI
1. Finanční PROFESIONÁLOVÉ, kteří okamžitě a správně vyhodnotí všechny
dostupné informace, čímž přispívají k tomu, že kapitálové trhy jsou efektivní.
(Takto chápaní analytici jsou ovšem převážně fiktivní postavy.)
2. Bezradní a bizarně přeplácení TRUBCI. (Převážně reálné postavy.)
3. Vysoce inteligentní a vzdělaní lidé, z nichž ti nejschopnější docházejí
k poznání, že jejich PRÁCE je převážně zbytečná.
15
AUDITOR
Auditor je profesionální korektor jazyka byznysu, jímž je ÚČETNICTVÍ. Auditor
potvrdí, že 2 + 2 = 4 a zajistí, aby se AKTIVA vždy rovnala PASIVŮM. Auditor
vám ovšem nemůže říci, zda příběh vašeho podnikání bude mít šťastný konec.
Je zajímavé, že termín samotný pochází z latinského „audire“, slyšet. Snad
i auditoři rádi naslouchají příběhům, ale rozhodně to není věc, za kterou by
byli placeni.
16
Starší český termín „účetní revizor“ byl pro změnu odvozen od latinského
slova, které znamená „vidět“. Vzhledem k podstatě PRÁCE – kontrola účetních
výkazů – byl tento termín výstižnější, avšak po roce 1990 ustoupil mezinárodně
obvyklému termínu „auditor“.
17

Podobné dokumenty