ZÁTKY NA ŠUMIVÁ VÍNA

Komentáře

Transkript

ZÁTKY NA ŠUMIVÁ VÍNA
ZÁTKY NA ŠUMIVÁ VÍNA
Na výjimečnou událost, výjimečný uzávěr. Zátky na šumivá vína a vína pocházející z oblasti Champagne tvoří součást
celkové integrity skupiny BOURRASSÉ. Díky bezpečné výrobě, zátky poskytují vysokou úroveň funkčnosti, senzorické a
ekologické výkonnosti, odpovídající specifikům zátkování právě šumivých vín.
VÝROBCE KORKOVÝCH UZÁVĚRŮ
www.bourrasse.fr
BP 23 - Rte de LACOMIAN, 40230 TOSSE (France)
Tel. : 00 335 58 49 99 26 - Email : [email protected]
Technická specifikace
Vlhkost
6 % +/- 2 %
Délka
nominal +/- 0,5 mm
Průměr
nominal +/- 0,5 mm
Hmotnost (48/30.5)
≥ 8.0 g
Točivý moment
diamètre 30.5: ≥ 3.5 Nm
Kroutící úhel
diamètre 30.5: ≥ 35°
(48 mm)
(30,5 mm)
Naše výrobky jsou v souladu s platnými technickými specifikacemi a testováním (NF ISO 16 420) při „výstupu ze závodu.“
Doporučení
Zátkování za sucha.
Uchování lahví ve svislé poloze za normálních teplotních podmínek. Při skladování a transportu zabránit teplotním
výkyvům.
Našim klientům doporučujeme provést schvalovací zkoušky za účelem určení vhodnosti vybrané zátky pro zamýšlené
použití dle jejich vlastních podmínek použití. Tyto informace jsou poskytnuty v dobré víře a jsou založeny na současném
stavu našich znalostí.
na naše filmy
COM.FT.01.06 A - Tento dokument je výhradním vlastnictvím BOURRASSÉ a nesmí být rozmnožován bez našeho písemného souhlasu.
www.bourrasse.fr
Podívejte se
na
D
ík y v ybranému a pečlivě dezaromatizovanému granulátu,
spojeného při individuálním mletí
a taktéž plošk ám z přírodního
korku, jejichž aromatick ý profil
byl neutralizován prostřednic tvím
exk luzivního procesu VX®, zátk y na
šumivá vína a vína pocházející z
oblasti Champagne doprovází vína
přičemž chrání a zachovávají čisto tu jejich aroma, svěžest i jemnost
jejich bublinek .