Parts Manual MINI_rev 03-01-07-2012

Komentáře

Transkript

Parts Manual MINI_rev 03-01-07-2012
ROTARY SLOPE
MOWER
PARTS MANUAL
Spider MINI (s.n. 271…)
vydání/revision 03-01-07-2012
Dvořák – svahové sekačky, s.r.o.
Dvorce 62
Havlíčkův Brod
58001
Czech Republic
Tel:
+420 569 425 767
Fax:
+420 569 429 239
Mail: [email protected]
Web: www.spider-cz.com
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Obsah / Contens
Závěs kola – Hřídel kola / Suspension arm - wheel hub ........................................................................3
Závěs kola – Příruba závěsu / Suspension arm – arm flange .................................................................4
Závěs kola – Kladky / Suspension arm - roller ......................................................................................5
Závěs kola – napínák řetězu / Suspension arm - tensioner .....................................................................6
Zábrany / Bumpers .................................................................................................................................7
Žací ústrojí / Cutting device ...................................................................................................................8
Skelet – Pohon pojezdu / Skeleton – driving device ..............................................................................9
Skelet – Elektroinstalace / Skeleton – electrical components .............................................................. 10
Servomotor pojezdu, Brzda motoru / Drive servo, Brake ....................................................................11
Hydraulický systém / Hydraulic device................................................................................................ 12
Kříž – pouzdra / Girder - flange ...........................................................................................................13
Kříž – Pohony / Girder – drive device ..................................................................................................14
Kříž – převody / Girder - pulleys..........................................................................................................15
Palivový systém / Fuel system ..............................................................................................................16
Elektronika I / Electronic componenets I ............................................................................................. 17
Elektronika II / Electronic componenets II ........................................................................................... 18
Pojezdová kola / Wheels.......................................................................................................................19
Zdvih sekačky / Lifting device .............................................................................................................20
Kapotáž / Bonnet ..................................................................................................................................21
Motor / Engine ......................................................................................................................................22
Bezpečnostní symboly / Safety labels ..................................................................................................23
2 / 23
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Závěs kola – Hřídel kola / Suspension arm - wheel hub
No.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
Part Number
MZ01K020
MZ01S050
MZ01S070
MZ01S120
N501
N802
N2041
N2319
N2286
Qty.
1
1
1
1
2
1
1
1
8
Název
Náboj kola – set
Náboj kola
Rozeta kola
Distanční váleček hř. kola
Ložisko 6004-2RS
Pojistný kroužek vnitřní 42
Pojistný kroužek vnější 20
Gufero 20x35x7
Šroub M6x12 nízký imbus
3 / 23
Description
Wheel hub ASM
Wheel hub
Chain sprocket
Wheel shaft - spacing ring
Bearing 6004 2RS
Retaining ring 42 – hole
Retaining ring 20 – shaft
Sealing 20x35x7
Screw M6x12
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
;
Závěs kola – Příruba závěsu / Suspension arm – arm flange
No.
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
Part Number
MZ01S010
MZ01S100
MZ01K030
MZ01S060
MZ01S090
N501
N802
N832
N2033
Qty.
1
1
1
1
1
1
1
5
5
Název
Závěs kola – svar
Vodítko pevné
Příruba závěsu – set
Příruba závěsu
Hřídel svislá
Ložisko 6004-2RS
Pojistný kroužek vnitřní 42
Šroub M8x25 6hr
Podložka 8 pérová
4 / 23
Description
Suspension arm
Slideway – fixed
Arm flange ASM
Arm flange
Vertical Shaft
Bearing 6004 2RS
Retaining ring 42 – hole
Screw M8x25
Spring washer 8
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Závěs kola – Kladky / Suspension arm - roller
No.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
Part Number
MZ01K010
MZ01S020
MZ01S030
MZ01S040
N844
N2323
N2309
N2286
Qty.
1
1
1
2
2
4
4
6
Název
Napínák – set
Napínák – kladky
Hřídel napínáku
Distanční váleček napínáku
Pojistný kroužek vnější 10
Distanční podložka 10x16x0,5
Ložisko 6200
Šroub M6x12 nízký imbus
5 / 23
Description
Roller ASM
Roller bracket
Roller shaft
Roller - spacing ring
Retaining ring 10 – shaft
Spacing washer
Bearing 6200
Screw M6x12
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Závěs kola – napínák řetězu / Suspension arm - tensioner
No.
1
2
3
4
5
Part Number
MZ01S130
MZ01S110
MZ01S140
N2306
N2286
Qty.
1
2
1
2
6
Název
Řetěz závěsu kola 68 čl
Vodítko napínací
Víčko závěsu kola
Pružina tlačná – napínák závěsu
Šroub M6x12 nízký imbus
6 / 23
Description
Link chain 68
Slideway tensioner
Arm cup
Spring – slideway tensioner
Screw M6x12
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Zábrany / Bumpers
No.
1
2
3L
3P
4
5
6
7
Part Number
MS01S090
MS01S100
MS01S110L
MS01S110R
N2305
N2121
N869
N914
Qty.
4
4
4
4
8
32
24
16
Název
Zábrana pevná
Zábrana otočná
Západka zábrany - levá
Západka zábrany - pravá
Pružina zábran
Šroub M8x20 zaobl. imbus
Podložka 8 plochá
Matice M8 samojisticí
7 / 23
Description
Bumper fixed
Bumper tilted
Bumper ratchet LH
Bumper ratchet RH
Spring – bumper
Screw M8x20
Washer 8 flat
Nut-lock M8
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Žací ústrojí / Cutting device
No.
1
1.1
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Part Number
MS02K010
N2314
MS02K020
MS02S020
MS02K030
MS02S040
N2343
MS02S030
N2313
MS02S010
MS02S070
MS02S080
MS01S060
N2263
N2329
N2339
N845
N996
N821
N2308
N822
Qty.
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
3
3
3
Název
Unašeč spojky
Ložisko 6305 2RS
Ovladač spojky s brzdou
Brzda spojky
Kuličková klec
Klec
Kulička pr 12
Ovladač spojky
Ložisko 6007 2RS
Hnací disk spojky
Žací nůž MINI
Podložka spojky
Páka spojky
Madlo
Šroub M5x10 přírubový
Šroub UNF1/4 – 30
Podložka 10 pérová
Šroub M10x20 6hr
Podložka 5 plochá
Pružina tlačná – ovl. spojky
Matice M5 samojisticí
8 / 23
Description
Clutch – hub
Bearing 6305
Clutch – brake ASM
Clutch - brake
Ball - ring
Ring
Ball 12
Clutch – controller
Bearing 6007
Drive disk
Blade MINI
Clutch – washer
Clutch lever
Clutch handle
Screw M5x10 flanged
Screw UNF ¼-30
Washer 10 spring
Screw M10x20
Washer 5 flat
Spring – clutch controller
Nut-lock M5
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Skelet – Pohon pojezdu / Skeleton – driving device
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Part Number
MS01S010
MS03K010
MS01S080
MS01S210
MS01S220
MS03S040
N2338
N2090
MS01S340
MS01S200
92038-2101
MS01S170
N2269
N2102
N927
N2349
N914
N2340
N2329
Qty.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
3
Název
Skelet SP MINI
Motor B&S 850 SERIES - MINI
Výztuha skeletu
Řemenice motoru
Řemenice čerpadla
Řemen klínový XPA 732
Šroub čerpadla
Podložka 5 pérová
Podložka čerpadla
Klínek čerpadla
Klínek motoru
Kryt žací
Šroub M8x70 6hr
Šroub M8x40 6hr
Šroub M8x16 Imbus
Šroub M8x20 přírubový
Matice M8 samojisticí
Matice M8 přírubová
Šroub M5x10 přírubový
9 / 23
Description
Skeleton SP MIN
Engine B&S 850 SERIES - MINI
Skeleton bracket
Pulley – engine
Pulley – pump
V-Belt XPA 732
Screw – pump
Washer 5 spring
Pump washer
Spring pin – pump
Spring pin - engine
Belt cover
Screw M8x70
Screw M8x40
Screw M8x16
Screw M8x20 flanged
Nut – lock M8
Nut – flanged M8
Screw M5x10 flanged
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Skelet – Elektroinstalace / Skeleton – electrical components
No.
1
1.1
1.2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
Part Number
MS01K010
MS01S230
MS01S070
ME01S020
MS01S120
1S07S032.1
1S07S032.2
ME01S040
N2355
N931
N820
N805
N833
N859
N807
N2349
N869
N914
MS01S180
MS01S190
1S01S180
MK01S260
N862
Qty.
1
1
1
1
1
3
4
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
4
4
4
Název
Alternátor SP MINI
Matice alternátoru
Pohon alternátoru
Baterie GiV 12V 18Ah
Konzola AKU
Podložka baterie 30x80x5
Podložka baterie 30x37x5
Kabel kostra baterie
Šroub M5x10 křídlový
Matice M6 samojisticí
Podložka 6 plochá
Podložka 6 pérová
Matice M6 přesná
Šroub M6x30 imbus
Šroub M6x20 imbus
Šroub M8x20 přírubový
Podložka 8 plochá
Matice M8 samojisticí
Vodicí tyč zadní
Vodicí tyč přední
Podložka vodicí tyče
Silentblok vodicí tyče
Šroub M12x25 Imbus
10 / 23
Description
Alternator SP MINI
Alternator nut
Alternator drive pulley
Battery GiV 12V 18Ah
Battery bracket
Battery pad 30x80x5
Battery pad 30x37x5
Wire – battery ground
Thumb screw M5x10
Nut-lock M6
Washer 6 flat
Washer 6 spring
Nut M6
Screw M6x30
Screw M6x20
Screw M8x20 flanged
Washer 8 flat
Nut-lock M8
Sliding bar – rear
Sliding bar – front
Sliding bar washer
Sliding bar – silentblock
Screw M12x25
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Servomotor pojezdu, Brzda motoru / Drive servo, Brake
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Part Number
MS01K030
ME01S030
MS01S250
MS01S160
S1000
MS01S130
MS01S280
MS01S240
MS01K020
MS01S150
MS01S290
N805
N807
N914
N826
N2049
N806
N1045
N2010
N2341
Qty.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
3
1
1
1
Název
Konzola servomotoru – set
Servomotor pojezdu MINI
Tyčka brzdy
Konzola elektromagnetu
Elektromagnetický otvírač
Páka čerpadla s kloubkem
Páka servomotoru s kloubkem
Táhlo čerpadla MINI
Závaží s pouzdrem
Kulisa páky
Pirella 140 mm
Podložka 6 pérová
Šroub M6x20 imbus
Matice M8 samojisticí
Podložka 8 pérová
Šroub M8x16 6hr
Šroub M6x20 6hr
Podložka 4 velkoplošná
Matice M4 samojisticí
Hadicová spona 40-60/9
11 / 23
Description
Servomotor bracket ASM
Drive servomotor MINI
Brake rod
Solenoid bracket
Brake solenoid
Pump lever – joint
Servomotor lever – joint
Draw rod MINI
Weight ASM
Clutch lever bracket
Lever fixation
Washer 6 spring
Screw M6x20
Nut-lock M8
Washer 8 spring
Screw M8x16
Screw M6x20
Washer 4 flat
Nul-lock M4
Clip 40-60/9
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Hydraulický systém / Hydraulic device
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Part Number
MS01S020
MD479
1222210234
MS03S030
N2248
N2077
N2324
N2325
N2326
N2327
N914
N1075
N2321
N807
N805
N2228
Qty.
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
2
Název
Hrdlo nádrže
Olejový filtr
Prachovka
Čerpadlo PC-AGJJ
Hrdlo 9/16 – 20 / M14x1,5
Hrdlo 7/16 – 20 / M14x1,5
Hadice 1SC06 - 510
Hadice 1SC06 – 490
Hadice 1SC06 – 270
Hadice 1SC06 – 190
Matice M8 samojisticí
Podložka 8 velkoplošná
Šroub M8x30 vratový
Šroub M6x20 imbus
Podložka 6 pérová
Stahovací páska 3,6/150
12 / 23
Description
Tank throat
Oil filter
Bellow
Pump PC-AGJJ
Through 9/16 – 20 / M14x1,5
Through 7/16 – 20 / M14x1,5
Hose 1SC06 - 510
Hose 1SC06 – 490
Hose 1SC06 – 270
Hose 1SC06 – 190
Nut-lock M8
Washer 8 flat
Screw M8x30
Screw M6x20
Washer 6 spring
Clamp 3,6/150
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Kříž – pouzdra / Girder - flange
No.
1
2
3
4
5
6
Part Number
MK01S010
MK01S030
MK01S020
N2310
N2286
N2316
Qty.
1
4
8
8
48
4
Název
Kříž SP MINI
Pouzdro tyče
Příruba ložiska
Ložisko 6010
Šroub M6x12 nízký imbus
Pojistný kroužek vnější 50
13 / 23
Description
Girder SP MINI
Sliding bushing
Bearing flange
Bearing 6010
Screw M6x12
Retaining ring 50 - shaft
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Kříž – Pohony / Girder – drive device
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
15
16
17
Part Number
1W01S140
2N01S131
MK01S180
MK01S140
MK01S230
MK01S240
N805
N807
N850
N2275
N2320
N913
N2311
N2346
MK01K040
MK01S210
MK01S190
N2098
MK01S200
N1050
N2075
N1056
N2087
N814
Qty.
1
1
1
1
1
1
6
6
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
Název
Hydromotor OMM20
Servomotor řízení MINI
Konzola ruční brzdy
Pastorek hydromotoru
Řetězové kolo řízení
Matice řetězového kola
Podložka 6 pérová
Šroub M6x20 Imbus
Podložka 20-6-3
Šroub M6x55 Imbus
Šroub M6x16 vratový
Matice M6 samojisticí
Ložisko INA 203 NPPB
Příruba PFT40
Nouzová brzda MINI
Madlo západky
Pouzdro západky
Pružina tlačná D2000
Čep západky
Kolík pružný 3x16
Matice M18x1,5
Těsnění GEM 3/8
Hrdlo M14x1,5 – 3/8
Pero 5x5x12
14 / 23
Description
Hydraulic motor OMM20
Steering servomtor MINI
Brake bracket
Hydromotor sprocket
Servomotor sprocket
Servomotor nut
Washer 6 spring
Screw M6x20
Washer 20-6-3
Screw M6x55
Screw M6x16
Nut-lock M6
Bearing INA 203 NPPB
Bearing flange PFT40
Emergency brake MINI ASM
Ratchet handle
Ratchet base
Spring – brake D2000
Ratchet pivot
Pin 3x16
Nut M18x1,5
Seal GEM 3/8
Through M14x1,5 – 3/8
Spring pin 5x5x12
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Kříž – převody / Girder - pulleys
No.
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
5
6
7
8
9
9.1
10
11
12
Part Number
MK02S020
MK02S030
MK01K010
MK01S220
MK01S040
N2312
N2342
N2317
MK01S050
MK01S060
N1075
N2322
N914
MK01K020
MK01S070
N2349
N805
N2348
Qty.
1
1
12
12
12
12
12
12
24
24
24
12
12
2
2
2
2
2
Název
Řetěz pojezdu MOFA 084 – 286čl
Řetěz pojezdu MOFA 084 – 304čl
Kladka pevná set
Čep vodicí kladky
Kladka řetězu
Ložisko 6001
Pojistný kroužek vnitřní 28
Pojistný kroužek vnější 12
Vložka silentbloku
Silentblok kladky
Podložka 8 velkoplošná
Šroub M8x110 6hr
Matice M8 samojisticí
Kladka napínací set
Konzola napínací
Šroub M8x20 přírubový
Podložka 6 pérová
Šroub M6x45 6hr
15 / 23
Description
Roller chain MOFA 084 – 286
Roller chain MOFA 084 – 304
Pulley fixed ASM
Pulley pivot
Chain pulley
Bearing 6001
Retaining ring 28 – hole
Retaining ring 12 – shaft
Silentblock spacing ring
Silentblock
Washer 8 flat
Screw M8x110
Nut-lock M8
Pulley tensioning ASM
Tensioner bracket
Screw M8x20 flanged
Washer 6 spring
Screw M6x45
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Palivový systém / Fuel system
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Part Number
MK01S080
796577
N2333
N1056
2S03S100
1S03S140
2S03S150
2S03S160
N2090
N2170
N2354
N848
1N01S220
N1089
N807
N2351
N2352
N2353
1S03S140
698183
791850
EN897
N2232
Qty.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
6
2
2
Název
Palivová nádrž MINI
Víčko palivové nádrže
O-kroužek 29x1,5
Těsnění GEM 3/8
Průchodka nádrže
Palivový filtr
Roll Over Valve
Příchytka ventilu
Podložka 5 pérová
Šroub M5x10 imbus
Hadice palivová FUB 06 - 15mm
Pryžová průchodka
Distanční váleček 8/6/v13
Podložka 6 velkoplošná
Šroub M6x20 imbus
Hadice palivová FUB 06 - 290mm
Hadice palivová FUB 06 – 40mm
Hadice palivová FUB 06 - 90mm
Palivový filtr
Palivový kohout B/S
Hadicová spona 12 B/S
Svorka kabelů – menší
Stahovací pásek 2,5/100
16 / 23
Description
Fuel tank MINI
Fuel tank cup
O-ring 29x1,5
Seal GEM 3/8
Fuel tank through
Fuel filter
Roll Over Valve
Valve bracket
Washer 5 spring
Screw M5x10
Fuel hose FUB06 – 15mm
Rubber washer
Spacing ring 8/6/v13
Washer 6 flat
Screw M6x20
Fuel hose FUB06 – 290mm
Fuel hose FUB06 – 40mm
Fuel hose FUB06 – 90mm
Fuel filter
Fuel turncock
Hose Clip 12 B/S
Cable clamp – smoller
Clamp 2,5/100
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Elektronika I / Electronic componets I
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Part Number
MK01S100
MK01S110
ME01S070
N2170
ME01K010
N2121
N914
2S07S060
N807
N1089
1N01S220
N848
ME01S050
N820
N805
N2040
Qty.
1
1
1
4
1
2
2
1
3
3
3
3
1
2
2
2
Název
Konzola řídicí jednotky
Konzola majáku
Svazenka MINI
Šroub M5x10 imbus
Řídicí jednotka SP MINI – komplet
Šroub M8x20 zaobl. imbus
Matice M8 samojisticí
Kryt plusového pólu baterie
Šroub M6x20 Imbus
Podložka 6 velkoplošná
Distanční váleček 8/6/v13
Pryžová průchodka
Regulátor MINI
Podložka 6 plochá
Podložka 6 pérová
Šroub M6x16 6hr
17 / 23
Description
Control uni bracket
Beacon bracket
Cable harness
Screw M5x10
Control unit SP MINI ASM
Screw M8x20
Nut-lock M8
Battery terminal hood
Screw M6x20
Washer 6 flat
Spacing ring 8/6/v13
Rubber washer
Regulator MINI
Washer 6 flat
Washer 6 spring
Screw M6x16
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Elektronika II / Electronic componets II
No.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Part Number
ME01S080
N2286
95202
18.36.148
N2329
EN898
N2330
N2228
1N02S020
1N02S140
1N02S110
1N02S130
MOEL216773
MOEL216374
MOEL216559
1N02S100
Qty.
1
2
1
1
2
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
Název
Klakson MINI
Šroub M6x12 Imbus nízký
LED žárovka
Blikač oranžový
Šroub M5x10 přírubový
Svorka kabelů – větší
Šroub M5x10 samořezný
Stahovací páska 3,6/150
Stop tlačítko
Rámeček kontaktů
Spínací kontakt ZBE-101
Rozpínací kontakt ZBE-102
Signálka M22-L-G
Adaptér montážní M22
Objímka M22-LED-G
Klíč stop tlačítka
18 / 23
Description
Horn MINI
Screw M6x12
LED lamp
Blinker
Screw M5x10 flanged
Cable clamp – bigger
Screw M5x10 self-drilling
Clamp 3,6/150
Stop button
Stop button – clip
Stop button – switch (green)
Stop button – unswitch (red)
Neutral lamp – cover
Neutral lamp – Clip
Neutral lamp – LED
Stop button key
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Pojezdová kola / Wheels
No.
1
1.1
1.2
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
Part Number
MZ01S180
MZ01S190
MZ01S200
MZ01S080
N915
N838
N2054
N921
N814
MZ01S160
MZ01S150
MZ01S170
N507
N2302
N807
N805
N850
Qty.
4
4
4
4
12
12
4
4
8
4
4
4
4
16
4
4
4
Název
Kolo 13x5,00-6 4PR s diskem
Pneu 13x5,00-6 4PR
Disk 3,5x6 (3/60/80)
Disk kola se svorníky
Matice M10 samojisticí
Podložka 10 plochá
Matice M12x1,5
Podložka 12 plochá
Pero 5x5x12
Rozeta řízení
Příruba Taper Lock
Rozeta pojezdu
Ložisko 6002
Šroub M6x40 zap imb
Šroub M6x20 Imbus
Podložka 6 pérová
Podložka 20-6-3
19 / 23
Description
Wheel 13x5,00-6 4PR ASM
Tyre 13x5,00-6 4PR
Wheel disk 3,5x6 (3/60/80)
Wheel hub ASM
Nut – lock M10
Washer 10 flat
Nut M12x1,5
Washer 12 flat
Spring pin 5x5x12
Driving sprocket
Flange Taper lock
Steering sprocket
Bearing 6002
Screw M6x40
Screw M6x20
Washer 6 spring
Washer 20-6-3
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Zdvih sekačky / Lifting device
No.
1L
1R
2L
2R
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17L
17R
Part Number
MK03S010L
MK03S010R
MK03S020L
MK03S020R
MK03S030
MK03S040
MK03S050
N2356
N2304
N2303
N2286
N805
N2275
N1089
N913
N820
N914
N869
MK01S090L
MK01S090R
Qty.
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
8
8
4
8
8
4
4
4
1
1
Název
Páka zdvihu zadní - levá
Páka zdvihu zadní – pravá
Páka zdvihu přední – levá
Páka zdvihu přední – pravá
Madlo zdvihu
Táhlo zdvihu
Západka zdvihu
Hadice FUB DN08 – 130mm
Pružina tažná – západka zdvihu
Pružina tažná – pomocná zdvih
Šroub M6x12 Imbus nízký
Podložka 6 pérová
Šroub M6x55 Imbus
Podložka 6 velkoplošná
Matice M6 samojisticí
Podložka 6 plochá
Matice M8 samojisticí
Podložka 8 plochá
Aretace zdvihu – levá
Aretace zdvihu – pravá
20 / 23
Description
Lifting lever - rear LH
Lifting lever - rear RH
Lifting lever - front LH
Lifting lever - front RH
Lifting handle
Lifting bar
Lifting ratchet
Hose FUB DN08 – 130mm
Spring – lifting ratchet
Spring – lifting lever
Screw M6x12
Washer 6 spring
Screw M6x55
Washer 6 flat
Nut-lock M6
Washer 6 flat
Nut-lock M8
Washer 8 flat
Lifting arrestment LH
Lifting arrestment RH
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Kapotáž / Bonnet
No.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
3
4
5
6
7
Part Number
MK02K010
MK02S010
N2096
N2188
N902
MP003
MP004
MP002
MP001
MP010
MP005
MP006
MP007
MK01S120
N820
N891
N2095
N902
N2145
Qty.
1
1
4
8
8
1
1
1
1
4
4
1
1
4
12
12
4
8
8
Název
Kapotáž SP MINI – komplet
Kapotáž SP MINI
Rychlouzávěr
Nýt AL 3x6
Podložka 3 plochá
Polep MINI – vrchní střed
Polep MINI – logo Spider
Polep MINI – vrchní levý
Polep MINI – vrchní pravý
Polep MINI - rameno
Polep MINI – logo boční
Polep MINI – bezpečnostní symboly
Polep MINI – startovací sekvence
Madlo SP MINI
Podložka 6 plochá
Šroub M6x10 Imbus
Pružina rychlouzávěru
Podložka 3 plochá
Šroub M3x6 křížový
21 / 23
Description
Bonnet SP MINI ASM
Bonnet SP MINI
Snap lock
Rivet 3x6
Washer 3 flat
Label MINI – top center
Label MINI – logo Spider
Label MINI – top left
Label MINI – top right
Label MINI – arm
Label MINI – lateral logo
Label MINI – safety symbols
Label MINI – starting sequence
Handle SP MINI
Washer 6 flat
Screw M6x10
Spring
Washer 3 flat
Screw M3x6 cross
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Motor / Engine
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
Part Number
MS03K010
795990
796254
795066
799226
798938
692051
796499
Qty.
1
1
1
1
1
1
1
1
Název
Motor B/S 850 – Spider MINI
Olejový filtr B/S 850
Vzduchový filtr – molitan
Vzduchový filtr – Papírový
Karburátor B/S 850
Automatický sytič B/S 850
Zapalovací svíčka B/S 850
Zapalování B/S 850
22 / 23
Description
Engine B/S 850 – Spider MINI
Oil filter B/S 850
Air Filter - Precleaner
Air filter –cartrige
Carburetor
Thermostat – automatic choke
Spark plug
Ignition
03-01-07-2012
PARTS MANUAL – SPIDER MINI
Bezpečnostní symboly / Safety labels
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
Part Number
MP012
MP011
MP009
MP008
MP007
MP006
MP005
MP013
MP014
MP015
MP016
Qty.
1
4
1
4
1
1
4
1
1
1
1
Název
Polep MINI - Akumulátor
Polep MINI – Kříž
Polep MINI – Technický štítek
Polep MINI – Skelet boční
Polep MINI – Startovací sekvence
Polep MINI – Bezpečnostní symboly
Polep MINI – Logo boční
Polep MINI – Hluk 96 dB
Polep MINI – Spojka
Polep MINI – Zdvih
Polep MINI – Nouzová brzda
23 / 23
Description
Label MINI – Battery
Label MINI – Girder
Label MINI – Technical label
Label MINI – Skelton lateral
Label MINI – Starting sequence
Label MINI – Safety symbols
Label MINI – Logo lateral
Label MINI – Noise 96 dB
Label MINI – Clutch
Label MINI – Lifting
Label MINI – Emergency brake
03-01-07-2012

Podobné dokumenty

ROTARYSLOPEMOWER PARTS MANUAL Spider MINI II (sn 1092

ROTARYSLOPEMOWER PARTS MANUAL Spider MINI II (sn 1092 Suspension arm – tensioner / Závěs kola – napínák řetězu .................................................................... 6 Bumpers / Zábrany ......................................................

Více