Encore

Komentáře

Transkript

Encore
Encore
1) Uživatelské rozhraní (vzhled, výběr zdrojů, vyhledávání, práce s výsledky)
Je uživatelské rozhraní dostatečně
intuitivní, návodné?
Je systém vybaven nápovědou,
pomůckami pro vyhledávání,
navigačními prvky apod.?
Umožňuje systém paralelní vyhledávání
ve více zdrojích?
Obsahuje systém nástroje pro výběr,
nalezení zdroje? (abecední seznam,
předmětové kategorie...)
Je možné využít nějakého nástroje pro
shromáždění bližších údajů o zdroji? ("i")
Existuje limit pro počet souběžně
prohledávaných zdrojů?
Nabízí systém možnost prohlížení?
Nabízí možnost pokročilého
vyhledávání?
Je možné využít pro vyhledávání více
polí (více než 2)?
Jsou kromě základních polí (aut, ti, kw,
yr, ISBN/ISSN) nabízena i další?
Je možné dotaz omezit pomocí typu
dokumentu, jazyku apod.?
Je možné používat operátory AND, OR,
NOT?
Je možné používat proximitní operátory?
Podporuje systém možnost
pravostranného rozšíření u zadávaných
výrazů (stejné pro všechny zdroje)?
ano
ano
ano
nápověda není kontextová, spíše jde
o nápovědy vytvořené jednotlivými
knihovnami
spolu se záznamy z katalogu jsou
prohledávány a zobrazovány i
sklízené zdroje,
externí zdroje jsou prohledávány a
zobrazovány odděleně,
podle článku (5/2008) o
implementaci Encore v knihovně
využívající ILS od SirsiDynix jsou
záznamy pro potřeby Encore z
katalogu exportovány ve formátu
MARC
ne
ne
ne
ne
ano
nelze předem zvolit prohledávané
zdroje
pokročilé vyhledávání probíhá v
rozhraní originálního katalogu
ne
ne
ano
pomocí faset ve výsledcích dotazu
ano
OR není podporováno
ne
ano
dotaz je pouze možné doplnit do
vyhledávacího pole k předchozímu
zadání
Lze dotaz následně upřesnit pomocí
dalšího pole?
Nabízí systém nápovědu při zadávání
dotazu (našeptávač, kontrola
pravopisu)?
ano
Did you mean… ?
Nabízí alternativní klíčová slova
(termíny) pro vyhledávání?
ano
pouze pro upřesnění dotazu, nikoliv
pro zadání nového dotazu
ne
pravěpodobně údaje jsou přebírány ze záznamů
Pokud ano, je možné využít jako
ano
slovníku soubory autorit?
(subject heading, subject terms)
Jsou možnosti vyhledávání v zapojených
zdrojích rovnocenné s vlastnostmi jejich
ne
originálního rozhraní?
záznamy z externích zdrojů (nabídka
"Multi-Search") jsou v testovaných
knihovnách zobrazovány odděleně
od záznamů z katalogu, je nutná
registrace
Je možné při vyhledávání ve více
zdrojích najednou zobrazovat nalezené
výsledky z jednotlivých zdrojů?
Je možné zobrazit výsledky z těchto
zdrojů také v jedné skupině?
Probíhá slučování výsledků odstraňování duplicitních záznamů?
Je možné pracovat s celou množinou
záznamů nebo jsou stahovány
postupně?
ano
ne
celá množina
ne
ano
Nabízí systém prostor pro uživatele
(personifikace systému, nastavení)?
ano
Pokud ano, je možné toto "konto"
propojit s bází uživatelů knihovny?
ano
nepodařilo se zjistit, pro export
záznamů z katalogu pro potřeby
Encore je zmiňován formát MARC
nepodařilo se zjistit
ne
Je možné zobrazit prehled zadaných
dotazu v rámci jednoho prihlášení?
ne
Odpovídá rozhraní systému standardům
tvorby webu pro hendikepované?
formou odkazu, Encore je pouze
rozhraní
správa uživatelů probíhá v
originálním katalogu, Encore je
pouze rozhraní
ne
Je možné ukládat záznamy v různých
formátech (např. i ISO 690)?
Lze záznamy exportovat do nějakého
nástroje pro správu citací? (např.
RefWorks, EndNote)
Jsou nabízeny další služby pro uživatele
- SDI, RSS?
Nabízí systém nástroje pro získání
zpětné vazby od uživatelů (komentáře,
přípomínky, diskuze)?
Je možné integrovat službu Ptejte se
knihovny?
odděleně se zobrazují záznamy z
"Multi-Search"
ne
Využívá systém metodu FRBR?
Je systém schopen konvertovat
záznamy pro zobrazení i z jiných formátů
než např. UNIMARC, MARC21?
Je možné vytvořit si vlastní pravidla
konverze?
Jsou konvertované záznamy kvalitativně
shodné se záznamy v nativním
rozhraní?
Je možné ukládat záznamy na počítač,
posílat emailem, tisknout?
záznamy z dalších zdrojů (katalog,
sklízené zdroje) např. pomocí fasety
Collection
ne
ano/ne (RSS)
u Encore 2.0 je uvedena služba
"Patron records alert", v současných
instalacích jsme nenalezli
ano
rozšíření plánováno v Encore 3.0
ano
formou odkazu
nepodařilo se zjistit

Podobné dokumenty

Nápověda 360 Search Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání

Nápověda 360 Search Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání samostatně prohledávat: Vyhledávací pole Která pole záznamu prohledává? Název Název dokumentu Autor Jméno autora Plný text Plný text dokumentu, pokud je dostupný Klíčové slovo Pole „klíčové slovo“ ...

Více

3 Inch Indoor Fixed Mini Dome Network Camera (CZ)

3 Inch Indoor Fixed Mini Dome Network Camera (CZ) © 2009 Honeywell International Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná cást této publikace nesmí být žádným zpusobem rozmnožována bez písemného souhlasu spolecnosti Honeywell. Má se za to, že informace...

Více

RODINe - Zumba

RODINe - Zumba Jezzercise® atd.) a zjistete,

Více

DOCEAR - Creative connections

DOCEAR - Creative connections Pro skutečně vědeckou práci je výhodnější používat Docear. Mendeley a Docear mají výhodné vlastnosti při vyhledávání literatury a  objevování. Pokud chceme pracovat intenzivně s PDF dokumenty, pak ...

Více

Akvizice knihoven ČVUT – informační zabezpečení studia, vědy a

Akvizice knihoven ČVUT – informační zabezpečení studia, vědy a (přístupné přes IP adresy fakulty) -větší efektivita, více přístupů, snadnější dostupnost…

Více

Google Scholar

Google Scholar Na stránce Rozšířenévyhledávání můžete zadat klíčová slova, která se mají objevit v názvu článku a publikačního zdroje. Více informací naleznete v našich Tipech pro rozšířené vyhledávání. Jak vyhle...

Více

ProQuest

ProQuest Záznamy, se kterými chcete dále pracovat, označte kliknutím do připraveného čtverečku vlevo - pro zobrazení těchto záznamů vyberte „My Research“ na stránce vpravo nahoře - seznam vybraných záznamů ...

Více

SENZORY A SNÍMAČE

SENZORY A SNÍMAČE – elektrické, magnetické, mechanické, termické, optické, akustické, hydraulické, jaderné, chemické, biologické,.. styku s měřeným objektem – bezdotykové (proximitní) – dotykové ( taktilní) – nitrot...

Více

Analýza katalogů nové generace : z pohledu uživatele

Analýza katalogů nové generace : z pohledu uživatele kterých polích záznamu bude dotaz proveden. Knihovna si může sama nastavit pole pro vyhledávání, kromě základních jako autor, název, předmět, rok vydání, ISBN/ISSN nebo nakladatel, mezi ně patří ta...

Více