zaklad 2010 - Mendelovo gymnázium

Komentáře

Transkript

zaklad 2010 - Mendelovo gymnázium
ROČENKA
Mendelovo gymnázium,
Opava
Ročník 120
školní rok 2009/10
(duben 09 – březen 10)
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Obsah letošního vydání:
Pedagogický sbor ve školním roce 2009/2010 .................................................................4
Ostatní zaměstnanci Mendelova gymnázia........................................................................5
Studenti - osmileté studium .............................................................................................. 6
Studenti - čtyřleté studium .................................................................................................7
Maturanti 2010 .................................................................................................................. 8
Maturitní zkoušky 2009 ................................................................................................... 11
Maturitní témata z jazyka českého 2010 .......................................................................... 13
Postřehy výchovného poradce .......................................................................................... 13
Hospodaření na MGO....................................................................................................... 14
Sdružení přátel Mendelova gymnázia .............................................................................. 15
Nové trendy ve školním stravování .................................................................................. 16
Ze školní kroniky .............................................................................................................. 16
Z předmětových komisí … ................................................................................................ 19
Český jazyk .................................................................................................................... 19
Anglický jazyk................................................................................................................ 21
Německý jazyk.............................................................................................................. 22
Francouzský jazyk .........................................................................................................25
Španělský jazyk ............................................................................................................ 26
Ruský jazyk....................................................................................................................27
Matematika ...................................................................................................................27
Fyzika ........................................................................................................................... 30
Dějepis........................................................................................................................... 31
Základy společenských věd ...........................................................................................33
Biologie......................................................................................................................... 38
Chemie.......................................................................................................................... 39
Zeměpis ......................................................................................................................... 41
Informatika a výpočetní technika ................................................................................ 42
Hudební výchova.......................................................................................................... 43
Výtvarná výchova ......................................................................................................... 44
Tělesná výchova a sport ............................................................................................... 46
Co je TAUSICT a ICSICT?.................................................................................................47
Šestá školní přírodovědná konference Mendelova gymnázia v Opavě........................... 48
76 Teachers + 64 Students + 55 States + 21 Countries = ONE MISSION...................... 49
Environmentální výchova................................................................................................ 50
SOČ.................................................................................................................................... 51
OSS Luscinia pod olympijskými kruhy ............................................................................52
„Cestování – škola snášenlivosti.“ ....................................................................................53
Monaco..............................................................................................................................54
Martin ...............................................................................................................................55
Den zdraví a Den bezpečnosti ..........................................................................................56
Opava CANTAT 2009 aneb Škola plná muzikantů..........................................................57
Šachy na MGO ..................................................................................................................59
Projekt „Poznejme se zblízka“ ..........................................................................................59
Adaptační kurz ................................................................................................................. 60
Na závěr …......................................................................................................................... 61
3
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Pedagogický sbor ve školním roce 2009/2010
Vedení školy:
4
ředitel školy:
Petr Pavlíček
zástupce ředitele:
Mgr. Václav Pustějovský
výchovný poradce:
Mgr. Zbyněk Nesvadba
Jméno:
Alešová Lenka, Mgr.
Vyučuje:
Ch
Jméno:
Krystová Ivana, Mgr.
Vyučuje:
ČJ, VV
Baďurová Zuzana, RNDr.
IVT, F
Křižanovská Barbora, Mgr.
SV, D
Beierová Jiřina, Mgr.
ČJ
Libosvárová Jaromíra, Mgr.
NJ
Beyerová Miluše, Mgr.
AJ
Lipková Jitka, Ing.
AJ
Bielka Dalibor, Ing.
Ch, Bi
Maschke Kamil, Mgr.
ŠJ, AJ
Binarová Radomíra, Mgr.
D
Moravcová Marie
AJ
Borunská Hana, Mgr.
Ps, SV, OV
Moravcová Petra, Mgr.
AJ
Cupalová Jana, Ing.
SV, Ek
Murová Barbora, Mgr.
Bi, Ch
Čechová Jana, Mgr.
Z
Neničková Jana, Mgr.
Ch
Černínová Danuše, Mgr.
F, M
Nesvadba Zbyněk, Mgr.
TV
Flugrová Ruth, Mgr.
ČJ
Neubertová Radka
NJ
Gebauerová Blažena, Mgr.
M, Bi
Nováková Sonnková Hana, Mgr. ČJ
Gráfová Hana, Mgr.
NJ
Novotná Marcela, Mgr.
M, TV
Hamřík Radomír
M, Dg
Odstrčil Tomislav, Mgr.
TV, Z
Hanzliková Zdeňka, Mgr.
Bi, CH
Onderková Gabriela, Mgr.
HV, ČJ
Herrmann Rostislav, RNDr.
Bi
Pavelková Alena, PaedDr.
TV, Z, RJ
Hlistová Emílie, Mgr.
NJ, RJ
Pavlíček Petr
F
Hraběová Pavlína, Mgr.
ŠJ
Prošvicová Jana, Mgr.
D, SV
Hronková Šárka
AJ
Puhačová Helena, Mgr.
AJ
Chmelařová Magdalena, Ing.
IVT
Pustějovský Václav, Mgr.
Ch
Janšta Petr, Mgr.
ČJ, NJ
Schorník Pavel, Mgr.
TV
Jedličková Eva, Mgr.
F, M
Slovíková Eliška, Mgr.
HV, ČJ
Kavecký Patrik, Mgr.
M, IVT
Sobotková Kamila
HV
Klapková Monika, Mgr.
M, F
Staněk Aleš
Z, TV
Kolářová Kateřina, Mgr.
AJ
Škrabalová Romana, Mgr.
FJ
Kolovrat Oldřich, Ing.
VV
Štec Petr, Mgr.
ŠJ
Kořínek Milan, Mgr.
F, M
Štrychová Lucie, Mgr.
SV, OV
Kotzurová Marie, Mgr.
ČJ, AJ
Švachová Jolana, Mgr.
AJ
Koutná Marie, Mgr.
B, TV
Týnová Miroslava, Mgr.
ČJ, VV
Koutný Hynek, RNDr.
F, M
Vávra Jana, PaedDr.
AJ
Krajcarová Simona, PhDr.
NJ, D
Vítek Daniel, Mgr.
D, ČJ, AJ
Krajčová Květoslava, PhDr.
FJ, D
Zemková Dáša, PaedDr.
F, M
Krejčíř Jan, Mgr.
Z, TV
Zahraniční lektoři:
Brym Anneliese, SRN
NJ
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Watt Steve, USA
AJ
Gebauerová Hana, Mgr.
ČJ, AJ, VV
Učitelé zastupující v době nemoci:
Hozová Libuše, PaedDr.
M
Jašková Lenka, Mgr.
AJ
Kolářová Hana, Mgr.
AJ, ŠJ
Vystrková Marcela, Mgr.
M
Zápecová Kamila, Mgr.
AJ
Mateřská dovolená:
Bartošíková Hana, Mgr.
Štěpánová Michaela, Mgr.
M, Ch
Ch
Czechová Eva, Mgr.
ČJ, NJ
Použité zkratky předmětů:
AJ anglický jazyk
NJ německý jazyk
FJ francouzský jazyk
ŠJ španělský jazyk
ČJ český jazyk
SV společenské vědy
Ek ekonomie
M
F
Ch
Bi
Z
D
OV
matematika
fyzika
chemie
biologie
zeměpis
dějepis
občanská výhova
IVT
TV
HV
VV
RJ
Ps
Dg
výpočetní technika
tělesná výchova
hudební výchova
výtvarná výchova
ruský jazyk
psychologie
deskriptivní geometrie
Ostatní zaměstnanci Mendelova gymnázia
Binarová Dana
uklízečka
Korčáková Milena
kuchařka
Ďurajková Květoslava
uklízečka
Kubánková Marta
ved. jídelny
Eschingerová Eliška
sekretářka
Kuzníková Petra
provoz ŠJ
Fajkus Vítězslav
školník
Michalovská Petra
provoz ŠJ
Hájek Antonín
údržbář
Prusková Helena
provoz ŠJ
Holá Zdena
uklízečka
Řehová Iva
ved. kuchařka
Klementová Eva
uklízečka
Teuerová Dana
účetní ŠJ
Kočvara Marek
správce sítě
Vendelínová Lidie
kuchařka
Mošová Marie
uklízečka
Vltavská Svatava
kuchařka
Seidlerová Anna
uklízečka
Vybrančíková Iveta
kuchařka
Supíková Jarmila
uklízečka
Wronová Jana
skladnice ŠJ
Vyklická Valtrauda
uklízečka
Weinertová Šárka
hospodářka
Mateřská dovolená:
Budinová Pavla
kuchařka
Buchtelová Marcela
kuchařka
Chlebková Vendula
provoz
Zaměstnanci školní jídelny:
Bielaková Zuzana
kuchařka
Gališová Marie
kuchařka
5
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Studenti - osmileté studium
1. A - třídní učitel: Mgr. Daniel Vítek, zastupující třídní: Aleš Staněk
Vít Černý, Tomáš Domes, Eliška Drastíková, Terezie Herrmannová, Martina Hoppová,
Veronika Hromadová, Lucie Kerlínová, Jakub Kollárik, Zdeňka Kotková, Filip Melecký,
Kateřina Mrkvová, Barbora Pallová, Jakub Pawlik, Linda Pěluchová, Zbyněk Piech, Jana
Plačková, Tomáš Pokorný, Kryštof Prášil, Martin Rell, Aleš Ressler, Anežka Rychlá, Daniel
Rychlý, Barbora Slaninová, Jaroslav Sýkora, Radek Šabatka, Tereza Škrobánková, Tereza
Švecová, Dominik Tichý, Vanda Ulbrichtová, Michaela Vaculová, Matěj Vobořil, Kateřina
Weisová.
2. A - třídní profesorka: Mgr. Jiřina Beierová, zastupující třídní: Mgr. Daniel Vítek
Jiří Blahut, Kristýna Dumbrovská, Vanda Dumbrovská, Eva Dvořáková, Natálie Gabrielová,
Jana Gebauerová, Nikola Golová, David Gráf, Vít Grosser, Kateřina Grygarová, Zuzana
Hlubková, Veronika Hrdová, Pavel Hub, Lukáš Klocek, Michael Kotzur, Jaroslav Kroutil,
Alžběta Labudová, Nikola Lubojacký, Magdaléna Lukášová, Lukáš Miketa, Nelly Musilová, Jan
Olšr, Jakub Palát, Ondřej Pavelka, Jakub Pechník, Veronika Římanová, Tereza Stiborská,
Dušan Svoboda, Alexandra Tomášová, Anna Tošková, Petra Ulbrichtová, Veronika Volkmerová,
Hana Weiglhoferová, Veronika Wranová.
3. A třídní profesorka: Mgr. Gabriela Onderková, zast. třídní: Mgr. Kateřina Kolářová
Zuzana Benšová, Kristina Běrská, Ondřej Dupal, Denisa Falharová, Ondřej Fisher, Ondřej
Fréhar, Daniel Galis, Kateřina Hlisnikovská, Marie Hoppová, Jakub Klemens, Šimon Komárek,
Anna Kurková, Marie Kurková, Zuzana Lenertová, Veronika Matušková, Zuzana Mikušová, Petr
Musila, Petra Pavelková, Pavla Peterková, Jakub Poledne, Lucie Poustková, Barbora
Premusová, Václav Rezek, Jindřich Rimel, Tomáš Rychlý, Alžběta Skupníková, Barbora
Smékalová, Jan Stoklas, Jan Škubník.
4. A - třídní profesor: Ing. Dalibor Bielka, zast. třídní: Mgr. Petr Janšta
Ajganym Bajzakova, Petra Bieláková, Martina Buchalová, Lucie Černohorská, Michal Čížek,
Petr Gola, Veronika Hrušková (k 31. 1. 2010 přestoupila na Gymnázium Jeseník), Tereza
Chládková, Patrik Chlebek, Štěpán Kopečný, Daniel Kubela, Klára Kurková, Barbora Lukášová,
Alžběta Luňáčková, Jan Mazáč, Kateřina Melecká, Alžběta Muroňová, Eduard Nabielek, Matouš
Novák, Vít Obrusník, František Pavlíček, Hana Poláčková, Patrik Rajnoha, Lucie Salzmannová,
Nikola Slaninová, Jana Ševčíková, Václav Šmach, Daniel Štěrba, Jan Urbanský, David Varyš,
Natálie Volná, Josef Zimola.
5. A - třídní profesor: RNDr. Rostislav Herrmann, zast. třídní: Mgr. Danuše Černínová
Marie Adamcová, Jakub Adametz, Alena Bakalová, Lenka Bartošová, Jana Brhelová, Barbora
Bučková, Michaela Budinová, Andrea Grygarčíková, Sabina Hábová, Radka Hadámková, Filip
Horák, Tereza Ivanovová, Daniel Kapinos, Adam Klocek, Filip Komárek, Petra Krejčí, Ondřej
Lamich, Jan Mareček, Břetislav Martínek, Eva Nagyová, Zuzana Olbrechtová, Denisa
Onderková, Petra Peřinková, Petra Pluschková, Lada Poštulková, Jan Premus, Adam Svoboda,
Robert Šupola, Martin Vacula, Tomáš Vystrk, Lucie Winklerová.
6. A - třídní profesor: Mgr. Milan Kořínek, zastupující třídní: Mgr. Barbora Křižanovská
Filip Benna, Matěj Burda, Martin Dominik, Jakub Dušek, Šárka Havrlantová, Michaela
Holleschová, Nicole Kalužíková, Martina Kollárová, Matěj Kostruh, Jana Kremserová, Marie
Kroutilová, Lenka Mikulová, Kristýna Montagová, Jan Mučka, Kristina Pallová, Matouš Pepřík,
Jana Režnarová, Veronika Riemlová, Jan Sekret, Sára Schneiderová, Lukáš Solný, Nikola
Svobodová, Jan Šotola, Kateřina Šromová, Nikola Tesařová, Jan Tofel, Martin Vaněk, Štěpán
Veselý.
7. A - třídní profesorka: Mgr. Eva Jedličková, zastupující třídní: Mgr. Blažena
Gebauerová
Jiří Bilík, Klára Černínová, Jiří Dluhoš, Petr Dočekal, Eva Dominiková, Nella Gabrielová,
Tomáš Grabec, Adam Heinrich, Eva Hellebrandová, Prokop Horný, Beáta Kerlínová, Vojtěch
Korduliak, Petra Koščáková, Tereza Kotulová, Michal Kuča, Aleš Kuchařík, Adam Kurka, Anna
Kutíková, Filip Lenert, Jakub Motyka, Andrea Muchlová, Nikol Nesvadbová, Jakub Pavelek,
6
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Radim Sosna, Dominik Škrabal, Marek Šnapka, Marie Štefková, Martin Štěrba, Michal
Vojkůvka, Kateřina Wranová.
Studenti - čtyřleté studium
1. B - třídní učitelka: Mgr. Blažena Gebauerová, zast. tř.: Mgr. Hana Nováková Sonnková
Jana Biová, Dušan Haas, Kateřina Holušová, Eliška Hodulová, Anna Komárková, Michal Klein,
Radek Lindovský, Eva Mainušová, Markéta Malá, Viola Müllerová, Anežka Navarová, Eri
Okawa, Pavla Poláchová, Zuzana Polová, Zuzana Marková, Šárka Ritzová, Matěj Semera, Tomáš
Sonnek, Klára Svobodová, Vojtěch Šafarčík, Jan Šimek, Václav Štellar, Kryštof Švec, Dominika
Taťounová, Veronika Vicherková, Kateřina Weissová.
1. C - Třídní učitelka: Mgr. Barbora Křižanovská, zastupující třídní: Mgr. Barbora
Murová
Veronika Balnarová, Dominik Bartoň, Michaela Bialková, Petr Bláha, Nikolas Cios, Tobiáš
Dombek, Zita Gregrová, Marie Hořínková, Michal Chmel, Zuzana Kadulová, Adriana
Koritarová, Nikol Kostřicová, Nela Kožaná, Klára Králová, Patrik Kuffa, Ondřej Kyselý, Andrea
Matušková, Josef Mitoraj, Klára Otáhalová, Lenka Pavelcová, Pavla Petrželová, Zuzana Sivková,
Markéta Skýpalová, Adéla Stillerová, Natálie Surová, Gabriela Valečková.
1. D - Třídní profesorka: Mgr. Danuše Černínová, zast. třídní: Mgr. Gabriela Onderková
Lucie Bortlíková, Michaela Černá, Monika Durajová, Barbora Halbová, Lukáš Halfar, Kristýna
Hanková, Lukáš Hendrych, Jana Hoňková, František Horák, Kryštof Ignác, Jan Kozinski,
Michaela Kristová, Jan Kudělásek, Filip Labuda, David Lacko, Tereza Mazalová, Vojtěch
Melecký, Alexandra Moravcová, Lukáš Němec, Markéta Otýpková, Aneta Perničková, Petr
Pospíšil, Jan Raida, Marcel Rodák, David Stoczek, Tomáš Světlík, Roman Sýkora, Tereza
Tesařová, Nikolaj Zakreničnyj.
1. E - třídní profesorka: PhDr. Květoslava Krajčová, zast. třídní: RNDr. Zuzana
Baďurová
Eliška Berkovcová, Radim Binar, Magdaléna Fajtová, Barbora Haasová, Veronika Hlubová,
Hana Hymlarová, Veronika Josefusová, Martina Klichová, Eva Klimešová, Pavel Komárek,
Veronika Koselová, Anna Kremerová, Jana Lattonová, Eva Ludvíková, Zuzana Lyková,
Michaela Migašová, Pavla Michalisková, Michal Mikoláš, Martin Pracný, Václav Prokůpek,
Veronika Rybářová, Luděk Rytíř, Michal Staněk, Martin Ševčík, Jana Škrobánková, Martina
Šoltysová, Klára Včelková, Lucie Vernerová, Kateřina Weimannová.
2. B - třídní profesorka: Mgr. Zdeňka Hanzliková, zastupující třídní: Ing. Jana Cupalová
Roman Birka, Miroslav Drössler, Patrik Filip, Sebastián Filip, Lenka Fryčová, Petra Graclíková,
Tomáš Hadámek, Daniel Honka, Markéta Hrbáčová, Jaromír Hřivnáč, Kateřina Kocurová,
Lucie Korpasová, Pavel Kučeja, Veronika Kulišanová, Nicola Lampová, Iveta Lyčková, Petra
Mlýnková, Zbyněk Moravec, David Oczka, Eliška Olbrechtová, Jakub Pastrňák, Miloslav Rajský,
Patrik Stoniš, Petr Šmalec, Pavlína Šomanová, David Štěpaník, David Vala (k 1. 2. 2010
přestoupil na Střední ekonomickou školu v Opavě), Barbara Vaňková, Ondřej Vícha, Lucie
Viskupová.
2. C - třídní profesorka: Mgr. Ivana Krystová, zastupující třídní: Mgr. Eliška Slovíková
Zuzana Balová, Veronika Benešová, Tomáš Farda, Jakub Frank, Marie Haasová, Veronika
Hanzlíková, Darina Hendrychová, Iva Honajzrová, Tereza Hrůzová, Renata Kleinová, Stanislav
Konečný, Ellen Kozelská, Karolína Kuřecová, Tomáš Langer, Daniel Lorenc, Iveta Lyčková,
Dominika Mochová, Marie Nevludová, Daniela Nosová, Anežka Nováková, Eva Pojetová,
Kateřina Pokorná, Zuzana Raidová, Tomáš Rell, Simona Říhová, Dan Sláma, Diana
Sommerová, Petr Stloukal (k 31. 1. 2010 přestoupil do Brna), Matyáš Strnad, Klára Špičáková,
Dominik Trulej, Nikola Vlašánková, Denisa Zápecová, Blanka Žuffová, Marie Žurková.
2. D - třídní profesorka: Mgr. Barbora Murová, zast. třídní: Mgr. Barbora Křižanovská
Jan Böhm, David Brhel, Stanislav Drastík, Tomáš Gazda, Jan Glabasňa, Sabina Hlubková, Nela
Chobotová, Regina Jašková, Ludmila Jiráková, Petra Kapusňaková, Daniel Kinnert, Vojtěch
Klein, Hedvika Kramářová, Martin Kümpel, Markéta Labajová, Antonie Melecká, Nikol
7
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Mikysková, Marian Mrózek, Natálie Nosková, Kateřina Novotná, Veronika Pavlenková, Michael
Reichel, Lukáš Slížek, Markéta Svačinová, Miriam Svobodová, Adriana Širancová, Nela
Šmejkalová, Michael Štefek, Jiří Toloch, Kateřina Tvrdá, Ondřej Vaněk, Tomáš Vícha, Pavel
Žídek.
2. E - třídní profesorka: Mgr. Marcela Novotná, zast. třídní: PaedDr. Alena Pavelková
Michael Bajužík, Martin Blaževič, David Böhm, Eva Buchtová, Dominik Cink, Andrea Fialová,
Kateřina Fojtíková, Ivana Grygarčíková, Jakub Havlásek, Alžběta Holanová, Tomáš Horský,
Martin Hořínek, Jana Kaspříková, Vendula Kleinová, Michaela Kolková, Adéla Monincová,
Soňa Mravcová, Veronika Nováková, Barbora Pavlíková, Lukáš Raška, Filip Režný, Jaroslav
Rotrekl, Veronika Rožnovská, Dorothea Sklenářová, Jiří Slavík, Marek Soukal, Marek Szwarc,
Lucie Šidáková, Michaela Tkačíková, Stanislav Vícha, Alena Weissová, Eliška Zlotá, Štěpánka
Zvěřinová.
3. B - třídní profesorka: Mgr. Eliška Slovíková, zastupující třídní: Mgr. Ivana Krystová
Kamila Barvíková, Michaela Běčáková (od 1. 9. 2009 studentka MGO, přestoupila z gymnázia
v Rýmařově), Karolína Bořucká, Kateřina Bublová, Petra Čajková, Zoltán Domonkos, Kateřina
Halfarová, Denisa Hánová, Ondřej Hlaváč, Hoang Thanh Tung, Sabina Honová, Ivana
Chalupová, Matěj Chřibek, Adam Kočí, Martin Kostřeba, Petr Kotrla, Jakub Kremser, Samuel
Lövy, Lucie Prášilová, Veronika Římalová, Kristýna Seidlová, Michal Strak, Matěj Stuchlík, Jan
Škorvan, Lucie Šnejdarová (k 3. 11. 2009 přerušila studium), Šimon Tirol, Viktor Turok, Petr
Večeřa, Simona Vykydalová, Kateřina Žáková.
3. C - třídní profesorka: RNDr. Zuzana Baďurová, zast. tř.: PhDr. Květoslava Krajčová
Sylvie Bašusová, Martina Beinhauerová, Hana Celtová, Antonín Čech, Barbora Hadámková,
Tereza Hrablíková, Matyáš Hrčka, Jindřich Hrubý, Lucie Illíková, Vítězslav Imrýšek, Jiří
Jančík, Alena Ježková, Marie Kalužová, Adam Klimeš, Marie Králová, Alena Krenželoková,
Natálie Kubesová, Jan Kupčík, Matěj Kůrečka, Tereza Malá, Iva Melíšková, Michaela
Musálková, Barbora Němcová, Vojtěch Pacík, Radka Porubová, Lucie Pospěchová, Filip Ressler,
Tomáš Seibert, Michal Schaffartzik, Alžběta Skálová, Michael Skřeček, Daniela Škrobánková,
Eliška Teichmannová, Šimon Wojnar.
3. D - třídní profesor: Mgr. Kamil Maschke, zastupující třídní: Mgr. Patrik Kavecký
Václav Adamec, Kamila Ausficírová, Vanda Burdová, Kristýna Červenáková, Magdalena
Kaczurová, Jiří Klepek, Sylvie Kociánová, Veronika Kováříková, Vít Kozák, Kateřina Macková,
Michaela Martiníková, Karolína Onderková, Veronika Pargačová, Veronika Potočárová,
Barbora Rašková, Vojtěch Rotrekl, Eva Samohýlová, Petra Seidlová, Barbora Sonnková, Petr
Svoboda, Tereza Šimetková, Pavel Tazbirek, Pavla Večerková, Kateřina Večeřová.
3. E - třídní profesorka:Mgr. Monika Klapková, zast. třídní: Mgr. Zdeňka Hanzliková
David Adametz, Petr Binar, Daniel Burdiga, Martin Černý, Kateřina Dostálová, Aneta
Ďurajková, Hubert Holásek, Jakub Honěk, Martin Honka, Prokop Honzík, Jakub Hvězda,
Jakub Hylš, Nela Jahodová, Aleš Kajzar, Erik Klinger, Ivana Králová, Štěpán Pořízek, Tomáš
Riemel, Barbora Rohanová, Štěpán Solný, Anna Sosíková, Lenka Stiborská, Jitka Stolaříková,
Martina Theinertová, Jonáš Trantina, Jan Vaněk, Lukáš Verner, Martin Židek.
Maturanti 2010
4. B - třídní profesorka: Mgr. Romana Škrabalová, zast. třídní: Mgr. Hana Borunská
Markéta Adamcová, Renáta Adámková, Oliver Bartusek, Petra Grossmannová, Eva Grulichová,
Blanka Gvoždíková, Tereza Haasová, Veronika Harazimová, Veronika Hartošová, Martina
Jalamasová, Pavlína Janíková, Radim Kirschner, Petra Klevetová, Hana Komárková, Martin
Král, Kryštof Krba, Eva Kubná, Kateřina Kučerová, Denisa Lerchová, Nikola Liberová,
Magdaléna Manderlová, Ondřej Náhlík, Tereza Piskořová, Jiří Slivka, Kateřina Středulová, Ivan
Sůra, Amálie Urbišová, Jiří Válek, Jakub Werner, Pavlína Zvěřinová.
4. C - třídní profesor: Mgr. Petr Štec, zast. třídní: RNDr. Rostislav Herrmann
Tereza Adamcová, Tereza Baroťáková, Veronika Fusová, Veronika Gratzová, Adéla Halfarová,
Adéla Hendrychová, Michaela Hrubcová, Vladimír Chmelař, Klára Jahnová, Aneta Kalužíková,
Šárka Konečná, Vít Krupa, Michal Kuchař, Zdeněk Kunčar, Alexandra Machová, Iva Musilová,
8
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Pavel Novák, Václav Petr, Markéta Přibylová, Lukáš Rychta, Tomáš Stodůlka, Dita Stonišová,
Daniela Strnadlová, Patrik Šimeček, Daniel Špiller, Monika Tomanová, Michal Trávníček, Táňa
Vimmerová, Petr Zbedina.
4. D - třídní profesorka: Mgr. Radomíra Binarová, zast. třídní: PaedDr. Dáša Zemková
Petr Antončík, Adam Bernat, Markéta Bláhová, Lukáš Boželník, Nikol Englišová, Tomáš Honka,
Barbora Hrdinová, Tereza Klemensová, Martina Klimešová, Kamila Kohutová, Barbora
Kupková, Jakub Lasák, Ondřej Latka, Ondřej Lipka, Kristýna Lokočová, Vojtěch Martinek,
Josef Melecký, Jakub Mráz, Jana Novotná, Jan Olbrecht, Beáta Paláčková, Barbora Parysová,
Adam Pavlík, Ondřej Popek, Martina Pospíšilová, Markéta Pravdová, Daniel Seemann, Monika
Smějová, Lukáš Sukeník, Jana Šteyerová, Jana Vavrečková, Jakub Zatloukal.
4. E - třídní profesorka: PaedDr. Dáša Zemková, zast. třídní: Mgr. Radomíra Binarová
Natálie Andrýsková, Zdeňka Bočková, Nikol Čišecká, Eliška Fischerová, Petra Fišerová, Tomáš
Fryč, Pavel Gajdušek, Veronika Gattnarová, Pavlína Güntherová, Jakub Havlíček, Lucie
Hendrychová, Nikola Hodkovicová, Petra Honková, Táňa Klemensová, Nikol Kretková, Vanesa
Kristianová, Tereza Kučková, Eliška Kvarčáková, Petr Lebeda, Filip Lefenda, Eva Máchová,
Lukáš Němec, Markéta Prusková, Petr Stein, Radim Stuchlík, Ivona Světlíková, Vojtěch
Šimetka, Martin Štěrba, Sabina Trojková, Jiří Vaněk, Viktorie Vlčková, Vojtěch Volf, Martin
Ženka.
8. A - třídní profesorka: PhDr. Simona Krajcarová, zast. třídní: RNDr. Rostislav
Herrmann
Simona Baranková, Daniel Bartoň, Jana Bednárková, Richard Galis, Jana Havrlantová, Lukáš
Helebrandt, Drahomíra Holčáková, Jiří Hon, Anna Chamráthová, Milada Jiráková, Nela
Klímová, Matúš Kopf, Alena Leciánová, Kateřina Luzarová, Klára Daňková, Jana Murasová,
Šárka Neuwirthová, Dominik Nevřela, Hana Palyzová, Michal Pečonka, Gabriela Petkova,
Miloslav Rozsypal, Tomáš Skřont, Karolína Slovíková, Martin Svoboda, Lenka Svobodová,
Klára Škrobánková, Kateřina Víchová, Kateřina Vrublová, Martina Zedková, Lenka Žáčková.
4. B
motto:
„Ce sera dum
- to bude dym!“
4. C
motto:
„Učte se! Učte se!
Maturita bude
záhy …“
9
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
4. D
motto:
„Jak bylo?
Moc fajn!!!“
4. E
motto:
„Je lepší shořet,
než vyhasnout.“
Kurt Cobain
8. A
motto:
„Student, který myslí,
je pro studium
potenciálně ztracen.“
Nejlepší studenti na konci školního roku 2008/2009 (prospěch 1,00)
1. A Kroutil Jaroslav, Musilová Nelly, Palát Jakub, Pavelka Ondřej, Tošková Anna, Wranová
Veronika
1. B Filip Patrik, Filip Sebastián
1. E Havlásek Jakub, Mravcová Soňa, Szwarc Marek
2. A Galis Daniel, Hlisnikovská Kateřina, Komárek Šimon, Kurková Anna, Lenertová Zuzana,
Poustková Lucie, Rychlý Tomáš, Stoklas Jan, Škubník Jan
10
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
2. C Melíšková Iva
2. E Honěk Jakub, Rohanová Barbora
3. A Mazáč Jan
3. D Hrdinová Barbora, Kohutová Kamila, Pavlík Adam, Šteyerová Jana
3. E Fryč Tomáš
4. A Bartošová Lenka, Hadámková Radka, Horák Filip, Pluschková Petra, Winklerová Lucie,
4. B Jarošová Andrea, Roháčková Jana
4. C Benšová Zuzana
4. D Honková Ludmila, Štefková Kristina
4. E Straková Jana, Turok Tadeáš
5. A Benna Filip, Holleschová Michaela, Kollárová Martina, Kroutilová Marie, Režnarová Jana
6. A Dominiková Eva, Křesťanová Gabriela, Lenert Filip
7. A Bednárková Jana, Hon Jiří
8. A Gráf Lukáš, Hahnová Daniela, Svak Vojtěch, Vilímková Gabriela
(označení tříd se vztahuje ke školnímu roku 2008/2009)
Maturitní zkoušky 2009
Četnost výběru maturitních předmětů při ústních zkouškách:
Český jazyk a literatura
139
Informatika a výpočetní technika
Anglický jazyk
115
Biologie
Německý jazyk
38
Základy společenských věd
Francouzský jazyk
6
Ruský jazyk
Španělský jazyk
9
Estetická výchova – hudební
Dějepis
37
Estetická výchova – výtvarná
Zeměpis
28
Anglický jazyk (dobrovolná zkouška)
Matematika
29
Španělský jazyk (dobrovolná zkouška)
Fyzika
3
Dějepis (dobrovolná zkouška)
Chemie
26
Ústní maturitní zkoušky proběhly ve dnech 18. - 21. 5. 2009 (třídy 4. B, 4. C a 4. D)
a 25.-28. 5. 2009 (třídy 4. E a 8. A).
11
33
63
10
3
6
1
1
1
Složení maturitní komise ve třídě 4. B
Předseda:
Mgr. Vladimír Pavlosek, Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba
Místopředseda: Mgr. Jaromíra Libosvárová
Třídní učitel:
PhDr. Květoslava Krajčová
Složení maturitní komise ve třídě 4. C
Předseda:
Mgr. Milena Šrubařová, Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek.
Místopředseda: Mgr. Jana Prošvicová
Třídní učitel:
Ing. Jana Cupalová
Složení maturitní komise ve třídě 4. D
Předseda:
Mgr. Bc. Vanda Kubíčková, MSZeŠ a Vyšší odborná škola, Opava
Místopředseda: Mgr. Blažena Gebauerová
Třídní učitel:
Mgr. Danuše Černínová
Složení maturitní komise ve třídě 4. E
Předseda:
Mgr. Miluše Sklenářová, Slezské gymnázium, Opava
Místopředseda: Ing. Jana Cupalová
Třídní učitel:
Mgr. Jana Prošvicová
11
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Složení maturitní komise ve třídě 8. A
Předseda:
Mgr. Radim Frič, Slezské gymnázium, Opava
Místopředseda: Mgr. Monika Klapková
Třídní učitel:
Mgr. Marie Kotzurová
Přehledné výsledky ústních maturitních zkoušek
Třída
4. B
4. C
4. D
4. E
8. A
Celkem
Počet
žáků
28
28
27
30
29
142
Ústní
zkoušku
konalo
27
26
27
30
29
139
Průměrná
známka
1,87
1,91
1,68
1,91
1,43
1,76
Prospěch
s vyzn.
prospělo
neprospělo
11
11
14
15
22
73
16
15
12
15
6
64
0
0
1
0
1
2
nebylo
připuštěno
1
2
0
0
0
3
Poslední dny na MGO …
(květen 2009)
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo v pátek 29. května 2009
v historických prostorách kostela sv. Václava. Prostředí kostela ve srovnání se stísněnými
12
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
prostory Minoritského kláštera bylo vzdušné a příjemné. O spokojenosti našich již
absolventů svědčí fotografie.
Mgr. Václav Pustějovský
Maturitní témata z jazyka českého 2010
Písemné maturitní zkoušky proběhly dne 6. dubna 2010.
Témata písemných zkoušek:
1.
Facebook a jiné sociální sítě.
(Úvaha o vlivech virtuálního světa na mezilidské vztahy.)
2.
„Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana
nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují.“
Karel Havlíček Borovský
(Kritické zamyšlení o českém školství.)
3.
Místo, které jsem poznal.
(Umělecká reportáž nebo fejeton spojený s významnou osobností či událostí.)
4.
Až se vykácí poslední strom, až se zamoří všechny vody, až zemře poslední
živočich a zůstaneme na zemi sami, pak poznáme, že peníze nejsou vše.
(Volný slohový útvar.)
Jak vybírali naši studenti?
třída
4. B
4. C
4. D
4. E
8. A
celkem
téma č. 1
18
18
21
8
12
77
téma č. 2
1
1
5
3
2
12
téma č. 3
3
1
8
3
15
téma č. 4
7
10
5
14
13
49
Postřehy výchovného poradce
Ve školním roce 2008/2009 bylo ze 139 maturujících žáků přijato 133 ke studiu na VŠ, což
znamenalo více než 95% úspěšnost.
Největšímu zájmu se pro tentokrát těšila UP Olomouc s 21 přijatými, v těsném závěsu MU Brno
s 20, dále UK Praha se 17, na dalších místech TU Ostrava a SU Opava shodně s 16, následovala
Ostravská univerzita s 11, VŠE Praha s 10, VUT Brno se 7, Hradec Králové s 5, ČVUT Praha se 4,
MZLU Brno se 2 přijatými. Ostatní se rozptýlili po jednom na další VŠ a univerzity v ČR. Co se
studijních oborů týče, tak nejvíce žáků studuje na fakultách přírodovědeckých – 19, 18 shodně
na lékařských a ekonomických, 15 na filozofických, 12 na právnických, 8 na politologii, 5 na
technických oborech, 4 na sociálních a ostatní jsou již menší měrou zastoupeni i na jiných
fakultách.
Ve 4. ročníku už tradičně žáci navštěvují veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně,
který jim umožňuje setkat se se zástupci vysokých škol, vyšších odborných škol a celé řady
vzdělávacích institucí a touto cestou získat nezbytné informace o možnostech studia
v zamýšleném oboru.
Žáci, kteří ještě nevědí, pro kterou VŠ či volitelný předmět se mají s ohledem na své schopnosti
a zájmy rozhodnout, mohou podstoupit psychologické testy zaměřené na jejich obecné studijní
předpoklady, nadání a profesní orientaci. Organizuje je naše gymnázium ve spolupráci se
zlínským psychologem diagnostikem PhDr. O. Ropem.
Dobrým pomocníkem při výběru další školy či profese, kterého mohou naši žáci využít, je
projekt ISA neboli informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce. Jako přípravu na
nadcházející VŠ studium využívají naši žáci docházkových kurzů vzdělávací agentury Socrates a
internetových a nově i prezenčních kurzů agentury Scio, která se již léta podílí na tvorbě
13
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
přijímacích zkoušek, Národních srovnávacích zkoušek a nejrůznějších cvičných a porovnávacích
testů.
Před maturitní zkouškou pořádáme pro žáky 4. ročníků besedu s pracovníky Všeobecné
zdravotní pojišťovny.
Žákům s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování nebo jinými zdravotními
problémy je věnována odpovídající pozornost. Jejich vyučující jsou obeznámeni se závěry
vyšetření a ty jsou následně zohledněny v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jejich situace
je zároveň konzultována nejen s nimi samotnými, ale i s jejich rodiči.
Ve 4. ročníku pak tito studenti mohou uplatňovat u maturitní písemky odpovídající úlevy dle
doporučení příslušných odborníků. K preventivnímu a včasnému odhalení problémových
projevů chování žáků napomáhá již léta ve spolupráci s vyučujícími Monitorovací systém.
Zbyněk Nesvadba
Hospodaření na MGO
1. Výnosy hlavní činnosti
Výnosy organizace jako celku v hlavní činnosti (škola + jídelna) činí 42 705,8 tis. Kč.
2. Náklady hlavní činnosti
Celkové náklady organizace v roce 2009 v hlavní činnosti, tj. škola a jídelna, činí
42 672,5 tis. Kč.
Doplňková činnosti školy
Doplňkovou činnost provádíme ve školní jídelně, další součástí doplňkové činnosti je pořádání
kurzů. V roce 2009 dobíhal kurz pro žáky ZŠ, ve kterém se připravují na přijímací řízení
v předmětech jazyk český a matematika.
Náklady doplňkové činnosti v roce 2009 činily 614,2 tis. Kč, což je v porovnání s rokem
2008 náklad nižší o 309,6 tis. Kč. Na druhé straně tomu odpovídá nižší výnos. Ve výnosech
jsme dosáhli 635,8 tis. Kč Byl vytvořen výsledek hospodaření ve výši 21,6 tis. Kč. Zisky
vytvořené doplňkovou činností používá škola pro svůj další rozvoj.
Výsledek hospodaření (VH)
VH z hlavní činnosti 33,3 tis. Kč, z doplňkové činnosti 21,6 tis. Kč činí celkem 54,9 tis. Kč. Tento
výsledek byl vytvořen z ostatních zdrojů. Největší podíl na jeho tvorbě mají tržby za pronájmy a
za stravování. Zdroje poskytnuté našim zřizovatelem byly vyčerpány v plné výši. Výsledek
hospodaření byl navržen k přerozdělení do fondů.
Účelové dotace ze státního rozpočtu
33005 – rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd
pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“. Přiděleny ve
dvou etapách a vyčerpány v plné výši 1 319 tis. Kč na mzdy a odvody.
33015 – rozvojový program „Hustota a specifika“. Přiděleno 109 tis. Kč a vyčerpáno na mzdy a
s tím spojené odvody.
33016 – rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“.
Přidělené prostředky ve dvou etapách vyčerpány ve výši 302 tis. Kč.
34070 – rozhodnutí MK. Účelové prostředky na akci „Opava cantat 2009“ přiděleny a
vyčerpány ve výši 215 tis. Kč.
Mzdové náklady a zaměstnanci
Mzdové náklady činily v hlavní činnosti organizace 23 409,5 tis. Kč, z čehož 23 236,1 tis. Kč
hradil státní rozpočet v hrubých mzdách, a v ostatních platbách za provedenou práci se státní
rozpočet podílel částkou 562,3 tis. Kč. Ostatní mzdové náklady byly pokryty cizími zdroji
a doplňkovou činností.
14
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele
♦ prostředky na ICT 50 tis. Kč využity na připojení k internetu a pořízení potřebného
výukového a dalšího softwaru.
♦ na pořízení školního nábytku zohledňujícího rozdílnou výšku žáků byly použity ve smyslu
dotace a plně vyčerpány v rozsahu 70 tis. Kč.
♦ na krytí odpisů ve výši 363 tis. Kč byly použity na stanovený účel.
♦ v roce 2009 jsme pokračovali v realizaci projektu ESF s názvem „Tvoříme a učíme s ICT“.
Celková výše finanční podpory je 1 780 966,50 Kč. V roce 2009 jsme zprovoznili novou
počítačovou učebnu a 14 klientských pracovišť, dále moderní učitelské pracoviště ve všech
ICT učebnách a pro výuku zeměpisu a fyziky. Celkem 14 pedagogů školy vytvořilo e-studijní
materiály pro žáky 1. a 2. ročníků čtyřletého studia v oblasti Člověk a příroda. Od 1. prosince
2009 začínáme realizovat další projekt ESF s názvem: ICeMSK IC/012 školí s ICT. Tímto
projektem pokračujeme v činnostech informačního střediska školy, které od roku 1997
nabízí v rámci celoživotního vzdělávání pedagogů škol novinky v oblasti zavádění ICT do
výuky. Hlavním cílem projektu je vytvořit modulární systém DVPP v MSK zavedením
nových kurzů, které zvýší znalosti a dovednosti u cílové skupiny v oblasti zavádění ICT do
výuky. Celková výše finanční podpory je 1 383 404 Kč.
Přímé neinvestiční výdaje (ONIV) jsou náklady související s pracovněprávním vztahem a
náklady na výuku (uz 33353):
♦ spotřební materiál 303,6 tis. Kč (učební pomůcky, knihy, učebnice pro osmileté studium,
odborné časopisy)
♦ cestovné 198,1 tis. Kč (cestovné na školení, lyžařské výcviky, sportovní kurzy, doprovod
studentů na soutěže)
♦ ostatní sociální náklady 57,8 tis. Kč (ochranné pomůcky, náhrady nemocenské)
♦ ostatní služby 44,4 tis. Kč a ostatní náklady 100,8 tis. Kč (školení, povinné pojistné hrazené
zaměstnavatelem)
Sponzorské dary – získáno 521,9 tis. Kč, v materiálové podobě 345 tis. Kč, ve financích
121 tis. Kč (v tom účelově 71 tis. Kč) a 51 tis. Kč ve službách.
Šárka Weinertová, hospodářka školy
Sdružení přátel Mendelova gymnázia
Občanské sdružení s názvem „Sdružení přátel Mendelova gymnázia“ vzniklo k datu 1. 1. 1999
a bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR Praha.
Správní rada sdružení:
předseda:
Petr Pavlíček
místopředseda:
JUDr. Petr Havlíček
hospodářka:
Eliška Eschingerová
revize hospodaření: Ing. Kamila Halfarová
členové:
JUDr. Hana Lasáková, MBA, Ing. Jan Sedláček, Mgr. Blažena
Gebauerová, Mgr. Zbyněk Nesvadba.
Občanské sdružení přispívá ke zkvalitnění výuky na naší škole a k dalšímu rozvíjení schopností
a znalostí studentů nad rámec řádné výuky. Cílem sdružení je spolupracovat s pedagogy a rodiči
při vytváření podmínek pro optimální rozvoj žáků naší školy, podporovat a organizovat
kulturní, sportovní a odborné mimoškolní práce a akce, získávat a účelně využívat finanční
prostředky, spolupracovat s územními a vyššími zastupitelskými orgány pro podporu školství,
podporovat práci Mendelova gymnázia na veřejnosti.
Příjmy tvoří příspěvky od rodičů (pro tento školní rok činí 500,- Kč na žáka) a příspěvky od
sponzorů.
Výdaje tvoří nákup učebnic a pomůcek, knižní poukázky a věcné dary, jako odměny nejlepším
studentům za umístění v soutěžích, jízdné, startovné a kurzovné při olympiádách a sportovních
15
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
soutěžích, částečná úhrada hromadné dopravy při družebních zájezdech, přednášky odborných
lektorů, zvelebování učeben, tříd a společných prostor a pitný režim.
Způsob hospodaření s prostředky sdružení se řídí Stanovami občanského sdružení.
Hospodaření sdružení je pravidelně kontrolováno a dosud nebyly zjištěny žádné závady.
Eliška Eschingerová, sekretářka školy
Nové trendy ve školním stravování
Školní jídelna je součástí příspěvkové organizace Mendelova gymnázia. Pro studenty zajišťuje
školní stravování. Školští pracovníci, další strávníci a studenti Slezské univerzity jsou zahrnuti
v doplňkové činnosti. V roce 2009 bylo zapsáno ke stravování celkem 1051 strávníků, z toho
902 studentů, 110 školských pracovníků a 39 dalších osob. Stravují se zde studenti gymnázia,
podnikatelské školy, střední průmyslové a umělecké školy a vyšší odborné školy.
Letošní rok byl pro školní stravování významný mimo jiné v oblasti propagace na veřejnosti.
Začalo se o něm mluvit více než v předešlých letech. Pozitivním jevem byly články, které
o školních jídelnách vycházely v regionálních novinách. V médiích proběhly informace nejen
o tradici školního stravování, ale také o jeho současné úrovni, zejména o jeho významu při
prevenci dětské obezity, neboť stravování dětí a mládeže je jednou z významných možností, jak
lze pozitivně ovlivňovat výživové návyky příštích generací a jejich životní styl.
Jídelní lístky byly dříve stereotypní. Nové stravovací trendy přinesly velké změny. Jedná se
o kvalitu a sortiment potravin, vybavení kuchyně novým technickým vybavením a vylepšení
technologických postupů. Snažíme se jídelní lístky zpestřit, ozvláštnit a zkombinovat tak,
abychom strávníky překvapili. Překvapený a zvědavý strávník se pak nechá svést i proti své vůli
ke snědení něčeho neobvyklého a nového. A to je cesta k novým pokrmům, pestřejšímu a hlavně
zdravému stravování a spokojenějším strávníkům, kteří nejsou jen příležitostní návštěvníci, ale
každodenní hosté jídelny po dobu několika let.
Hygienické kontroly dopadly v naší školní jídelně velmi dobře, což svědčí o celkové úrovni
stravování. Zaměstnanci musí zdravě uvařit, dodržovat všechna nařízení, směrnice a hygienické
předpisy. Dělají vše pro to, aby příznivé hodnocení jídelny zapadlo do celkového obrazu školy.
Marta Kubánková, vedoucí jídelny
Ze školní kroniky
V kronice neuvádíme soutěže, kterých se zúčastnili naši studenti. Ty naleznete spolu s výsledky
u jednotlivých zpráv předmětových komisí.
duben 2009
1. 4.
Festival dokumentárních filmů Jeden svět (30. 3. - 3. 4.).
1. 4.
Návštěva žáků a učitelů z partnerského gymnázia v Monaku (30. 3. - 3. 4.)
2. 4.
Sluníčkový den – charitativní sbírka, třída 2. E.
6. 4.
Stavba pergoly ve spolupráci s ELIM Opava, dobrovolná práce amerických
studentů.
8. 4.
Den práva – besedy pro studenty 3. ročníků.
8. 4.
Filmové představení Plechový bubínek pro třídy 2. C, 2. D a 4. D.
28. 4.
Beseda studentů 4. ročníků se zástupci VZP.
květen 2009
16
11. 5.
Beseda o holocaustu a antisemitismu pro třídy 2. D, 5. A a studenty
dějepisného semináře.
19. 5.
Exkurze do planetária pro studenty 1. ročníků a 5. A.
25. 5.
Dopravní výchova pro třídu 3. A.
29. 5.
Divadelní představení Jak se vám líbí pro třídu 3. A ve Slezském divadle.
30. 5.
Zájezd pěveckého sboru Luscinia do Dánska (30. 5. - 7. 6.)
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
červen 2009
1.
6
Sportovně- turistický kurz pro 2. ročníky.
2. 6.
Výchovný koncert Církevní konzervatoře v prostorách MDPB pro studenty
nižšího gymnázia, třídy 1. A a 3. A.
5. 6.
Exkurze třídy 1. B do farmaceutického podniku IVAX.
5. 6.
Den dětí - Cesta do pravěku pro studenty nižšího gymnázia.
8. 6.
Beseda o trestním právu s Mgr. Slitkem pro třídy 3. B a 3. E, 10. 6 pro 3. D.
11. 6.
Exkurze do transfuzní stanice ve Slezské nemocnici Opava pro studenty
chemických a biologických seminářů.
12. 6.
Exkurze do Vídně pro zájemce z řad studentů.
15. 6.
Exkurze třídy 3. C do Prahy – návštěva historických památek a pražských
divadel ve dnech 15. - 19. 6.
17. 6.
Po stopách J. A. Komenského – exkurze určená každoročně pro studenty
1. ročníků.
23. 6.
Šachový turnaj a Filmový den pro zájemce.
23. 6.
Sportovní den pro všechny třídy vyššího gymnázia.
24. 6.
Exkurze do pivovaru Nošovice pro studenty 3. ročníků a 7. A.
25. 6.
Den zdraví pro studenty nižšího gymnázia, třídy 5. A a 1. ročníky, Den
bezpečnosti pro ostatní třídy.
září 2009
4. 9.
Přednáška o dentální hygieně pro třídy 1. C, 1. D, 3. A a 4. A. V dalších
dnech proběhla přednáška i v dalších prvních ročnících a 5. A.
6. 9.
Exkurze do Monaka pro zájemce s výukou francouzštiny proběhla ve dnech
6. - 15. 9.
9. 9.
Charitativní sbírka Světluška – při organizaci pomáhala třída 3. D.
13. 9.
Poznávací pobyt v Anglii pro třídu 4. D ve dnech 13. - 19. 9.
19. 9.
Filmové představení projektu Connections v kině Mír pro 1. B, D, E, a 5. A.
23. 9.
Matematická přednáška prof. Jana Kopky "Umění řešit matematické
problémy“ pro zájemce.
25. 9.
Multimediální program Planeta Země 3000 pro studenty nižšího gymnázia
v kině Mír.
30. 9.
Družební pobyt v Martině pro zájemce ve dnech 30. 9. - 2. 10.
říjen 2009
2. 10.
Slavnostní otevření PC učebny v rámci řešení projektu „Tvoříme a učíme
s ICT“ za přítomnosti náměstkyně hejtmana MSK paní Mgr. Věry Palkové.
2. 10.
Informace agentury Sokrates o studiu na VŠ pro maturanty.
8. 10.
Program "S Tebou o Tobě" pro dívky z prvních ročníků.
12. 10.
EXIT tour 2009 - besedy o sociálně-patologických jevech pro studenty
druhých a třetích ročníků.
15. 10.
Beseda "Byla jsem v raketoplánu" s Mgr. Marií Kotzurovou.
23. 10.
Prezentace Masarykovy univerzity pro zájemce ze 4. ročníků a 8. A.
27. 10.
Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany pro studenty čtvrtých ročníků.
17
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
listopad 2009
2. 11.
Divadelní představení Piškanderdulá pro žáky 3. A.
4. 11.
Festival outdoorových filmů, kino Mír, 1. až 3. ročníky vyššího gymnázia.
6. 11.
Příběhy bezpráví pro 4. ročníky - film a beseda.
9. 11.
Mezigymnaziální recitační soutěž „Aréna plná krásných slov“ v Ostravě.
19. 11.
Vernisáž výstavy obrazů studentů výtvarné výchovy Probuzené obrazy,
Hradec nad Moravicí.
20. 11.
Film o Michaelu Jacksonovi zhlédly třídy 1. D, C, E, 5. A.
prosinec 2009
11. 12.
Vánoční hudební posezení s rodiči studentů 2. A.
14. 12.
Přednáška Černé díry pro zájemce a studenty fyzikálních seminářů.
18. 12.
Pořad Jiřího Černého "Jak to bylo v 89“pro studenty 2. a 4. ročníků.
21. 12.
Uskutečnil se florbalový turnaj organizovaný studenty.
21. 12.
Vánoční zpívání na schodech.
22. 12.
Anglické divadlo The Bear Theatre pro studenty 3. a 4. ročníků.
22. 12.
Vánoční zpívání na schodech.
leden 2010
4. 1.
Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století pro studenty 3. ročníků.
15. 1.
Beseda se zástupci Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a
jednotlivých fakult z Brna - provozně ekonomické fakulty, fakulty
regionálního rozvoje a mezinárodních studií, zahradnické fakulty, fakulty
agronomické, lesnické a dřevařské fakulty pro studenty 4. C a zájemce.
26. 1.
Astronomická školička na Slezské univerzitě pro zájemce.
únor 2010
3. 2.
Exkurze na patologii Slezské nemocnice Opava pro studenty biologického
semináře.
4. 2.
Vernisáž výstavy "Futurismus, dadaismus, kubismus" - Památník Petra
Bezruče.
25. 2.
Vernisáž výstavy „Krajina jako sídlo duše – duše jako sídlo ideí“ na
gymnáziu ve Vítkově. Účastnnili se také žáci naší školy.
březen 2010
4. 3.
18
Exkurze do transfuzní stanice, která je každoročně organizována pro
studenty biologických seminářů.
15. 3.
Návštěva z Monaka ve dnech 15. - 20. 3. 2010.
17. 3.
20. výročí ČSVTS v Praze - prezentace robotů studentů MGO.
18. 3.
Přednáška "Svobodné zednářství v minulosti a dnes" pro zájemce,
přednášel Tomáš Srb.
19. 3.
Ples MGO Na Rybníčku.
24. 3.
Velikonoční sbírka ADRA, spoluorganizovala třída 2. B.
29. 3.
Exkurze studentů fyzikálního semináře na oddělení nukleární medicíny ve
Slezské nemocnici.
26. 3.
Divadelní představení Richard III. v Loutkovém divadle pro třídu 3. A.
31. 3.
Charitativní sbírka Sluníčkový den, spoluorganizovala 3. E.
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Z předmětových komisí …
Český jazyk
Již tradiční akcí, kterou pořádá komise ČJL, je FILMOVÝ DEN. Ten poslední proběhl
23. června. 2009. Promítali jsme filmy postmoderny (D. Lynch, W. Allen), filmové adaptace děl
autorů jako Páral (Mladý muž a bílá velryba), Vančura (Rozmarné léto), Nabokov (Lolita),
Kesey (Přelet nad kukaččím hnízdem), Hrabal (Obsluhoval jsem anglického krále), Shakespeare
(Zkrocení zlé ženy) a další hodnotné filmy.
Letos chceme kulturní nabídku pro studenty ještě rozšířit. Kromě filmového dne se studenti
mohou těšit na DIVADELNÍ A HUDEBNÍ DEN, akci, kdy studenti uvidí divadelní pásmo
Divadélka bratří Čapků z Hradce Králové a mezitím si jiné ročníky zabubnují s Milošem
Dvořáčkem, který doprovází např. Ivu Bittovou nebo Petra Hapku, Michala Horáčka nebo
Wabiho Daňka (více v příspěvku předmětové komise hudební výchovy).
Letos opět vyjde - tentokrát již potřetí - školní sborník Zrcadlení, který si nenechte ujít. Jedná
se o literární přehlídku tvorby našich studentů s překrásným výtvarným doprovodem.
Pro tento školní rok komise českého jazyka a literatury připravila nultý ročník exkurze Krajem
J. Haška a K. Havlíčka Borovského. Proč nultý ročník? Tento program jsme zařadili do nového
vzdělávacího systému ŠVP a příští školní rok by se už tedy nemělo jednat o výběrovou akci, ale
měly by se zúčastnit všechny druhé ročníky. Exkurze je dvoudenní a kromě toho, že studenti
poznají osobnosti Jaroslava Haška a Karla Havlíčka Borovského jinak než z výkladu, navštíví
také hrad Lipnici, prohlédnou si Žižkovu mohylu, podívají se také do Čihoště, místa, které
nechvalně proslulo procesem s místním farářem v padesátých letech. V Čihošti se nalézá i jedna
zeměpisná zajímavost – geometrický střed republiky. Dále navštívíme Muzeum kuriozit
v Pelhřimově a snad i památku zapsanou v seznamu UNESCA – kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře. Na této akci spolupracujeme s komisí dějepisu a zeměpisu.
Další exkurze, které každoročně pořádáme: Po stopách Komenského (letos spojená s návštěvou
Velehradu) pro studenty prvních ročníků a pro studenty čtvrtých ročníků jsme připravili již
tradiční návštěvu Osvětimi.
V květnu loňského školního roku jsme uspořádali soutěž v haiku (pro nezasvěcené – básnický
útvar japonské poezie, který vyniká stručností; má jen 17 slabik). I letos budeme soutěžit
o gejšu… studenti už brousí tužky!
Také v letošním roce se naši studenti zapojili do projektu MF Dnes – studenti čtou a píší
noviny. Přáli bychom si jen, aby účast studentů byla vyšší.
O tom, že literatura a výtvarné umění spolu souvisí, se mohli přesvědčit návštěvníci PPB
v únoru až květnu letošního roku na výstavě studentských prací inspirovaných moderními
uměleckými směry. Přinášíme dva ohlasy:
Futurismus, dadaismus, kubismus
4. 2. - 23. 5. 2010, Památník Petra Bezruče
Výstava vznikla ve spolupráci se studenty Mendelova gymnázia v Opavě. Podnětem pro vznik
výstavy byla myšlenka pomoci žákům a studentům při výuce těchto důležitých a zároveň
náročných uměleckých směrů vznikajících na počátku 20. století. Památník Petra Bezruče jako
významná kulturní instituce si je vědoma významu úspěšné spolupráce s různými školami.
Výstavní prostor obsahuje výtvarné a literární práce studentů vyjádřené jejich osobním
pohledem na futurismus, dadaismus a kubismus. Práce vznikaly jako reakce na výuku literatury
pod vedením Mgr. Ivy Krystové v hodinách literárních seminářů a výtvarné výchovy. Výstava
potrvá do 23. května a je určena návštěvníkům všech věkových kategorií. Věříme, že zaujme
zejména žáky a studenty, aby jim pomohla při pochopení a výuce těchto uměleckých směrů.
Převzato z internetu:
SCHWANOVÁ, Eva. Slezské zemské muzeum [online]. 2010 [cit. 2010-04-01]. Futurismus, dadaismus, kubismus.
Dostupné z WWW: <http://www.szmo.cz/akce/vystavy/futurismus/futurismus.html>.Výstava futurismu, dadaismu, kubismu a
surrealismu
19
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Tato výstava je výsledkem prací studentů Mendelova gymnázia v Opavě. Ti v rámci výuky tvořili
neobvyklá díla, což je však způsobeno tématem jejich tvorby. Studenti tvořili na téma
futurismus, dadaismus, kubismus a surrealismus. Exponáty se skládají z několika malovaných
obrazů studentky Magdy Manderlové, textů automatického psaní, obrazových textů, výstřižků
slov z novin a graficky upravených textů.
Na vernisáži, která se konala 4. 2. 2010 v Památníku Petra Bezruče v Opavě, byli přítomni
i sami autoři. Díky netypické hudbě byla atmosféra vernisáže velmi působivá.
Texty jsou rozděleny podle jednotlivých směrů. Asi nejvíce upoutá pozornost futuristický text,
kde si studenti pohráli s jeho grafickou podobou. Text je vytvořen tak, aby vznikaly obrazce. Je
to hodně zvláštní a někdy až nepochopitelné, jak se to mohlo vůbec takto podařit. Někdy text
chybí a my vidíme jen nějaké čáry, které mají vytvářet zvuky, děj, a tady je potřeba velká
fantazie. Zajímavé je například téma Let komára nebo Zvonění budíku. Dále v sekci dadaismu
nalezneme výstřižky slov z novin, které jsou bez promyšlené koncepce skládány k sobě a
vznikají tak velké „ptákoviny“. O kousek dále můžeme spatřit ukázku automatického psaní. Už
na první pohled nejsou všechny texty dobře čitelné. Jsou psané ručně, ale i to je originální, a tak
to má být. Autoři tyto texty psali na dané téma, avšak učitel jim mezitím něco vyprávěl a „rušil“,
tudíž studenti neměli klid na psaní a mnoho jich mělo problémy navazovat na předchozí
myšlenky. A tak opakovali poslední písmeno, kterým skončili, nebo celé slovo, dokud si
nevzpomněli, jak dál. Práce jsou i přesto docela dlouhé. Výstava je doplněna i odborným
textem, kde se dozvíme něco o vzniku těchto směrů.
Logiku v textech nemá smysl hledat, neboť zmíněné směry logické myšlení programově
popírají. Na druhou stranu zde člověk může dát prostor své fantazii a oprostit se od všedních
věcí. Je to prostě jiný svět.
Kateřina Kučerová, 4. B
A nakonec soutěže, ve kterých naši studenti každoročně dosahují výrazných úspěchů.
Výsledky našich studentů v recitační soutěži Dětská scéna a v recitační přehlídce Wolkerův
Prostějov: Dětská scéna – nižší gymnázium. V okresním kole Celostátní přehlídky dětských
recitátorů se umístili tito studenti: Jan Mazáč (4. A) – 4. kategorie, postup do okresního kola.
Wolkerův Prostějov – vyšší gymnázium: Kristýna Montagová (6. A) – 1. kategorie, postup do
krajského kola, Tereza Hrablíková (3. C) – 2. kategorie, postup do krajského kola (vybojovala
třetí místo). Magdaléna Fajtová (1. E) – 1. kategorie, náhradnice do krajského kola.
V recitační soutěži mezi gymnázii "Aréna plná krásných slov" získala T. Hrablíková
2. místo a K. Montagová skončila čtvrtá.
V literární soutěži o nejlepší povídku, báseň, pořádané Divadlem komedie Praha, zvítězila
Natálie Andrýsková, 4. E.
V okresním kole Olympiády v českém jazyce v II. kategorii se na druhé místo probojovala
Nella Gabrielová ze 7. A a postupuje tedy do krajského kola, Patrik Filip získal krásné 6. místo.
A ještě jeden výsledek z loňského roku. Radka Solná, studentka loňské 8. A, nyní již absolventka
našeho gymnázia, obsadila v krajském kole olympiády "O češtině trochu jinak" třetí místo ve
své kategorii. Její slohová práce na téma „Tohle fakt odpustit nedokážu“ vyšla ve sborníku „Co
máme na jazyku“, který byl sestaven z textů vítězných studentů. Příspěvek zde přetiskujeme na
závěr bilance češtinářských aktivit a úspěchů.
Nelámejme své svědomí
V určitou dobu člověk opouští příběhy z knížek a nahrazuje je příběhy z vlastního života.
Tehdy začíná proces deziluze. Životní příběhy totiž postrádají určité záruky, jakými jsou
včasné zásahy nadpřirozených sil, nevyhnutelnost odhalení a potrestání zloduchů, striktně
černobílá skutečnost a především záruka spravedlnosti.
Svět není spravedlivý. Na spravedlnost není radno se spoléhat, odvolávat či jakkoli ohlížet.
Tuto skutečnost začneme v určité fázi socializace vnímat všichni. Spravedlnost na světě
spočívá pouze ve své absenci v životě každého bez výjimky. Jedině tím se lze utěšovat.
V důsledku popsaného jsou na nás páchány obrovské křivdy. Křivdy, které nám vhánějí slzy
do očí a nutí nás vztekle dupat a mlátit pěstičkami. Vztekáme se v strašlivých mukách
20
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
nespravedlivého zacházení a vědomí, že pravdy a zásluhy jsou na naší straně a provinění na
straně druhé. Ale to je vše, nepřijde žádá odplata, v kterou věříme a k níž se upínáme. Nestane
se vůbec nic. Princip křivdy správně determinoval Milan Kundera, když řekl, že křivdy
nebudou odčiněny, křivdy budou zapomenuty.
Smíření se, odpouštění, odčinění – marná snaha. Křivda může být jedině zapomenuta. Může
jedině přebolet. Není třeba se jí více zabývat, stačí se odkázat na jistotu času. Je zbytečné
snažit se lámat své svědomí a dojít odpuštění.
Musíme akceptovat nespravedlnost života a jako s takovým s ním nakládat. Toto je třeba
pochopit a nad křivdu se povznést. Neubude jich sice, ale našeho utrpení ano. Nač měnit naše
stanovisko a nutit je k něčemu, pokud jsme druhou stranu zhlédli zodpovědnou? Je třeba
akceptovat křivdy jako skutečnost, jako viníka našeho neúspěchu a neužírat se jimi více.
Radka Solná
Mgr. Iva Krystová
Úcta k životu
Literární soutěž pro studenty středních škol pořádaná občanským sdružením Hnutí Pro život
ČR a jihočeskou pobočkou Mladých křesťanských demokratů o nejlepší povídku či esej týkající
se úcty k životu již má své vítěze.
Na čtvrtém místě v celé České republice se umístil náš student Štěpán Kopečný ze 4. A se svou
prací „Jak na svět přišel rocker nebo politik“.
Porota přijala k hodnocení 184 prací, dalších 15 bylo odmítnuto, protože buďto nesplňovaly
podmínky pro přijetí, nebo nebyly dodány včas.
Gratulujeme Štěpánovi k tomuto krásnému výsledku a přejeme hodně úspěchů v další
spisovatelské činnosti.
Mgr. Petr Janšta
Divadlo žije!
Stejně jako v předcházejících letech, i sezóna 2009/2010 se nesla ve znamení spolupráce
Mendelova gymnázia a Slezského divadla. Studenti s velkým zájmem využili možnosti zakoupit
si abonentky a díky tomu mohou každý měsíc zhlédnout v rámci předplatitelské skupiny „S“
jedno představení. Nabídka je pestrá – vždy zahrnuje jak činoherní kusy, tak i nějakou operu či
operetu.
V letošním roce se nám v podání opavského souboru představila například Shakespearova
Bouře, Goldoniho Poprask na laguně, Havlova Zahradní slavnost nebo Verdiho Rigoletto. Velmi
netradiční byl také rockbalet Kladivo na čarodějnici. Návštěvy divadla tak studentům doplňují
klasické vzdělání.
Věříme, že studentský zájem o návštěvy divadla, o sváteční
z každodenního stereotypu, bude stejný i v následujících letech.
chvíle,
které
vybočují
Mgr. Hana Nováková Sonnková
Anglický jazyk
Ve školním roce 2009/2010 ze 725 studentů naší školy studuje angličtinu 720. Kromě
povinného předmětu Anglický jazyk mohou studenti zdokonalovat své znalosti a schopnosti ve
volitelném předmětu Anglická konverzace, ve kterém se zájemci mohou také připravovat na
složení mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge First Certificate. Předmětovou komisi
anglického jazyka tvoří třináct „domácích“ učitelů a americký lektor Steven Watt, který se
v Opavě usadil a naší škole zachovává přízeň již pátým rokem. Do letošní ročenky přispěl tímto
zamyšlením:
I have had the opportunity over the last five years to help facilitate the development of students’
English in teaching conversation lessons here at Mendel Grammar School. In this time, I have
seen many students, each with his or her unique personality. I have enjoyed watching these
young people on their journey of discovery as they learn not only the various subjects at school
21
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
but also about themselves and each other, finding that it is not always about knowing the
correct answer to a question, but rather knowing what is the right questions to ask.
In this new age of consumerism and fast everything, people seem to be content to accept
everything that is presented to them. To find answers, they turn to Google or Wikipedia and
then just cut and paste and accept the information without stopping to question the
trustworthiness of the information. Some people say that young people are losing the ability to
think for themselves. I am glad to see that there are plenty of young people here who not only
have the ability to think critically, but use it.
My hope and wish is that as each young person continues with his or her education, he or she
will learn to think outside the box – not to be focused on details, but to see the bigger picture;
not just to accept something as being true just because conventional wisdom says it is, but to
earnestly seek the truth for him or herself. Learning lasts a lifetime and I look forward to
continuing to learn as much from my students as they learn from me.
Steven Watt
V průběhu školního roku se řada studentů účastní různých soutěží v anglickém jazyce, aby si
vyzkoušeli své znalosti v konkurenci svých spolužáků a posléze i studentů z jiných škol. Kromě
toho se studenti 3. a 4. ročníků zúčastnili v prosinci divadelního představení The Detectives,
které provedli členové divadla The Bear Theatre z Prahy, o nichž je známo, že během
představení komunikují s obecenstvem, takže aktivní jedinci z řad publika mají možnost si zase
trochu jinak procvičit jazyk.
V listopadu 2010 se pět studentů školy zúčastnilo mezinárodní překladatelské soutěže všech
zemí Evropské unie Juvenes Translatores. Za angličtinu to byli studenti Iva Melíšková ze 3. C,
Marek Šnapka ze 7. A a Hubert Holásek ze 3. E.
V prosinci 2009 proběhlo školní kolo anglické olympiády pro nižší gymnázium. V kategorii IB
se na prvních tři místa probojovaly Magdaléna Lukášová ze 2. A, Jana Plačková a Zdeňka
Kotková z 1. A, první dvě jmenované postoupily do okresního kola. V kategorii IIB bylo pořadí
na prvních třech místech následující: zvítězil Jan Urbanský ze 4. A, na druhém a třetím místě
skončili Ondřej Fischer ze 3. A a Barbora Lukášová ze 4. A. První dva rovněž postoupili do
okresního kola. V lednu 2010 pak proběhlo školní kolo anglické olympiády pro vyšší
gymnázium (kategorie III). První místo obsadil Michal Skřeček ze 3. C, druhý skončil Matěj
Stuchlík ze 3. B a třetí byl Marek Šnapka ze 7. A. První dva postoupili do okresního kola.
V okresních kolech se výše jmenovaní umístili ve svých kategoriích takto: Jana Plačková
zvítězila a Magdaléna Lukášová obsadila druhé místo, Jan Urbanský se bohužel soutěže ze
zdravotních důvodů nezúčastnil, Ondřej Fischer skončil třetí, Michael Skřeček byl rovněž třetí a
Matěj Stuchlík skončil na 7. až 8. místě.
Na začátku března se naše škola zúčastnila krajské soutěže v anglickém hláskování Spelling Bee.
Tentokrát mělo zájem reprezentovat celkem 14 studentů a studentek. Do finále se probojovali
Jakub Frank a Iva Honajzrová ze 2. C a se shodným počtem bodů obsadili čtvrtou příčku.
V samotném závěru školního roku nás čeká již čtvrtá poznávací exkurze do Británie. Tentokrát
zamíříme poznat hrdý Wales. O tom, co jsme viděli a jak se nám tam líbilo, se dozvíte v příští
ročence.
Mgr. Helena Puhačová
Německý jazyk
V tomto školním roce studovalo němčinu 248 žáků. Výuka probíhala ve 20 skupinách, z toho ve
čtyřech skupinách se vyučovala jako první cizí jazyk, v 16 skupinách jako druhý cizí jazyk a ve
dvou skupinách jako volitelný předmět Konverzace v německém jazyce. Stejně jako v minulém
roce byl i letos vyučován nepovinný předmět Německá konverzace k přípravě na Německý
jazykový diplom (DSD II). Výuku deseti skupin v tomto předmětu a také přípravu žáků na
jazykovou zkoušku vede paní Anneliese Brym, Mag. Phil., která působí jako německá lektorka
na MGO od roku 2007.
Podpora výuky německého jazyka na MGO
Již desátým rokem má naše gymnázium akreditaci pro udělování jazykové zkoušky Německý
jazykový diplom II. stupně, jejímiž garanty jsou Centrála pro zahraniční školství v Německu a
22
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
také německá vláda. Díky tomu má výuka německého jazyka u nás stále velkou podporu těchto
institucí. A tak i v roce „krize“ obdrželi vyučující němčiny s novým školním rokem nemalou
finanční podporu na zakoupení moderních učebnic pro žáky, slovníků, odborné literatury,
beletrie, DVD a CD.
Projekt „Německé stopy na Moravě a ve Slezsku“
Během měsíce října proběhl na DSD-gymnáziích na Moravě a ve Slezsku (tzn. gymnáziích, na
nichž mají studenti možnost složit jazykovou zkoušku DSD II z německého jazyka) projekt
„Deutsche Spuren in Mähren und Schlesien“. Cílem projektu bylo upozornit studenty
z moravských a slezských měst na německé stopy ve městech, odkud studenti pocházejí.
Padesát studentů z Opavy, Ostravy, Brna a Olomouce navštívilo postupně všechna tato
moravská a slezská města a poznávalo v nich německé reálie.
Dne 6. 10. 2009 navštívili naši školu studenti DSD-gymnázií (škol, na nichž je možné složit
zkoušku Deutsches Sprachdiplom) z Brna, Olomouce a Ostravy, aby se účastnili výše
zmíněného projektu. Byli přijati na radnici bývalým primátorem a také bývalým ředitelem
našeho gymnázia doc. Janem Mrázkem a následně procházeli Opavou a za pomoci našich
studentů z 6. A a 3. E odkrývali německé stopy v bývalém hlavním městě Slezska. Seznámili se
s historii konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie a jejím sepětím s Řádem německých rytířů,
překládali německé nápisy na morovém sloupu na Dolním náměstí, mohli si vyslechnout
Beethovenovu Ódu na radost v podání našich studentů. Vypracovali rešerše v Německé
knihovně Slezské univerzity v Opavě, učili se zpaměti německou lyrickou báseň na „vrchu
zamilovaných“ – Vogelbergu a v neposlední řadě ochutnali typické slezské koláče. Naši hosté
museli u každého ze stanovišť plnit rozličné úkoly, nejlepší účastníci byli na závěr akce
odměněni suvenýry souvisejícími s městem Opavou.
Věříme, že projekt přispěl nejen k hlubšímu poznání jednotlivých měst a jejich německých
kořenů, ale také k prohloubení jazykových znalostí účastníků a jejich vzájemnému poznání.
Vždyť kde je psáno, že se nemohou znovu setkat při dalším studiu na vysokých školách.
Německý jazykový diplom II. stupně 2009/2010
Už několik let mají studenti našeho gymnázia možnost připravit se na naší škole bezplatně na
tuto náročnou zkoušku z německého jazyka. Také letos této možnosti využili studenti a
studentky ze tříd 8. A a 4. D. Písemnou část, která se skládala z porozumění textu, z poslechu
německých textů a z písemné slohové části, absolvovalo v úterý 2. prosince 2009 celkem
19 kandidátů. Ve dnech 21. a 22. ledna 2010 proběhla na naší škole její ústní část. Ta byla
složena z těchto úkolů: na základě drobných textových impulsů museli studenti během
dvacetiminutové přípravy zpracovat a při zkoušce stručně prezentovat zadanou neznámou
problematiku. Předem si připravili libovolné téma, které se jakýmkoli způsobem vztahuje ať už
k Německu, nebo k jiné německy mluvící zemi. Zvolené téma v rámci zkoušení před komisí
zvolenou formou představili a zároveň se snažili prokázat svou schopnost reagovat a dorozumět
se v německém jazyce na požadované úrovni.
Písemné práce byly zaslány do Německa k opravě a k ohodnocení. Výsledky všech čtyř částí této
jazykové zkoušky budou známy v dubnu 2010.
Podrobnější informace k obsahu této zkoušky a podmínkám pro její složení naleznete na
webových stránkách našeho gymnázia nebo se můžete dotazovat u koordinátora této zkoušky
Mgr. Petra Janšty na adrese: [email protected] nebo na telefonním čísle 555 557 417.
„Olympiáda“ v německém jazyce
Ve čtvrtek 7. ledna 2009 se konalo školní kolo „Olympiády“ v němčině (kategorie III A), kterého
se zúčastnilo 16 studentů čtyřletého a osmiletého studia. Nejúspěšnější byla Beáta Kerlínová,
žákyně 7. A, která v této kategorii zvítězila, druhé a třetí místo obsadili žáci ze třídy 3. E, Jakub
Honěk a Štěpán Pořízek.
Beáta Kerlínová a Jakub Honěk postoupili do okresního kola této soutěže, ve kterém
v konkurenci 10 soutěžících ze středních škol opavského regionu prokázali velmi dobré znalosti
německého jazyka jak v poslechové, tak v konverzační části. Odměnou jim pak byla hezká
umístění v této soutěži, 2. místo pro B. Kerlínovou a 3. místo pro J. Hoňka.
23
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Stejně úspěšnými byli také studenti nižších ročníků osmiletého gymnázia (kategorie II B).
V okresním kole této soutěže reprezentovali naši školu dva žáci ze třídy 4. A. Daniel Štěrba se
umístil s minimální půlbodovou ztrátou na vítěze na druhém místě, Jan Mazáč skončil hned za
ním, na místě třetím.
Téměř pravidelně se naši studenti účastní této soutěže také v kategorii III B, která je určena pro
žáky 1. až 3. ročníku všech typů středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou
jazykovou výuku. V ní naši školu letos reprezentovala žákyně Lenka Bartošová ze třídy 5. A, jejíž
velmi dobrá znalost němčiny jí přinesla umístění na 5. místě v kraji.
Deutsche Schülerakademie (Mezinárodní letní studentská akademie)
Mezinárodní letní studentská akademie v německém městě Metten funguje pod patronátem
německého prezidenta Horsta Köhlera již dvě desítky let. Tato podporuje mimořádně nadané
žáky z Německa, České republiky, Maďarska, Slovenska a dalších zemí Evropy i z celého světa.
Pro tyto žáky pořádá osmnáctidenní prázdninové kurzy zaměřené na přírodní a společenské
vědy a také na vědy umělecké. Výukovým jazykem všech kurzů je němčina.
Do únorového výběrového řízení letošního ročníku DSA se přihlásili tři studenti našeho
gymnázia, Martin Černý, Štěpán Pořízek (3. E) a Filip Lenert (7. A). Na jejich zážitky si ale
budeme muset počkat do vydání příští ročenky.
Více informací pro zájemce o příští ročník DSA na adrese:
www. Deutsche-schuelerakademie. de
Deutschwettbewerb 2010 (Celonárodní soutěž v německém jazyce 2010)
V březnu 2009 se tři nejlepší studenti prvních a druhých ročníků našeho gymnázia, kteří se
připravují na německý certifikát, zúčastnili Celonárodní konverzační soutěže, pořádané pod
záštitou Centrály pro zahraniční školství v Německu, která je financována německým
Ministerstvem zahraničí. Této soutěže se zúčastňují žáci tzv. DSD-gymnázií a gymnázií
s rozšířenou výukou německého jazyka z celé republiky. Účastníci této soutěže musí prokázat
velmi dobrou znalost němčiny ve všech třech soutěžních částech, a sice ve čtení neznámého
textu, v komunikaci na dané téma a v napsání příběhu na zadané téma a ve vymezeném
rozsahu.
V letošním ročníku této soutěže byli úspěšní všichni tři přihlášení studenti našeho gymnázia.
Lucie Winklerová ze třídy 5. A přesvědčila porotu složenou z německých rodilých mluvčích
o svých výborných znalostech němčiny a v silné konkurenci 70 soutěžících se zařadila mezi
8 nejlepších studentů, jimž bylo na základě prokázaných jazykových znalostí uděleno
čtyřtýdenní plně hrazené stipendium v Německu. V srpnu 2010 zamíří Lucie letecky do
Německa a bude pobývat v Kolíně nad Rýnem, Bonnu, Berlíně a Mnichově.
Kateřina Šromová a Jan Sekret ze třídy 6. A získali třítýdenní rovněž hrazený studijní pobyt
v německém městě Marburg.
Mgr. Hana Gráfová a Mgr. Petr Janšta
Deutschsprachige Spuren in Mährens Städten
Im Oktober 2009 führten die Klassen 3. E. und 6. A. im Rahmen des DSD - Deutschunterrichts
ein Projekt durch, das aus deutschen Mitteln gesponsort wurde. Es trug den Titel
Deutschsprachige Spuren in Mährens Städten und hatte zum Ziel, Schüler aus den DSDPartnergymnasien in Opava (Mendelovo Gymnázium), Ostrava (Jazykové Gymnázium), Brno
(Gymnázium Křenová) und Olomouc (Gymnázium Čajkovského) zu aktivieren und die
Zusammenarbeit zwischen den Schulen und DeutschlehrerInnen zu fördern. Dabei ging es vor
allem um die kreative Zusammenarbeit von Schülern und Lehrern in der Fremdsprache,
gepaart mit der Erweiterung des Geschichtsbildes der jeweiligen Heimatstadt und der
Erstellung deutschsprachiger Materialien.
Unter der Leitung der Deutschlehrer Anneliese Brym und Petr Janšta planten die Schüler des
MGO eine Stadtrallye durch Opava. Die Stationen bildeten Gebäude, Straßen und Plätze in
Opava, die deutsche Spuren tragen, wie z. B. der Bürgermeistersaal im Rathaus mit seinen
Gemälden deutscher Bürgermeister, die Beethovenová, die an den Aufenthalt Beethovens in
Opava erinnert, die deutsche Bibliothek in der Schlesischen Universität, die Konkathedrale
24
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Maria Himmerlfahrt, das Kaufhaus Breda, die Inschriften auf der Marienpestsäule und vieles
mehr.
Die Schüler aus 3. E. und 6. A. planten selbständig den Ablauf des Tages, an dem die Schüler
aus den Partnergymnasien zu Besuch kommen sollten: Sie dachten sich interessante Aufgaben
zu den einzelnen Stationen aus, fertigten die notwendigen Materialien an, damit die Besucher
in Gruppen die Aufgaben an den einzelnen Stationen lösen konnten (Stadtplan, Fotos etc.),
organisierten Preise für die Gewinner der Rallye und kümmerten sich auch um das leibliche
Wohl der Besucher: Zahlreiche leckere Kuchen und Torten wurden gebacken, vor allem auch
von Müttern und Großmüttern, die so als freiwillige Spender zum Gelingen des Projekts
beitrugen.
Der Projekttag in Opava war sehr erfolgreich und wurde von allen Beteiligten als sehr gelungen
empfunden. Auf die Begrüßung der Schüler und Lehrer aus den Partnergymnasien im
Musikraum des MGO folgte der gemeinsame Besuch aller im Rathaus wo Herr Mrázek,
früherer Bürgermeister von Opava und ehemaliger Direktor des MGO, alle auf Deutsch
willkommen hieß und im Bürgermeistersaal über historische Persönlichkeiten der Stadt
berichtete. Im Anschluss daran besuchten die Gastschüler in Gruppen die einzelnen Stationen,
wo die MGO-Schüler auf Deutsch die nötigen Informationen gaben. Alles Wissenswerte zu den
Stationen sowie die Aufgaben dazu waren übersichtlich und anschaulich in Mappen
zusammengestellt worden. Nach ca. 3 Stunden Stadtrallye trafen sich alle wieder im
Musikraum des MGO, wo die Preisverleihungfür die besten Gruppen stattfand.
Einhellig äußerten sich alle beteiligten Schüler sehr zufrieden mit dem Ablauf des Projekttages.
Sie gaben an, während dieses Projekts viel Deutsch gesprochen und Informationen über
deutsche Spuren in Opava bekommen zu haben, von den sie vorher nichts gewusst und die sie
selbst überrascht hätten.
Eine Gruppe von 4 Schülern (David Adametz 3. E., Martin Honka 3. E., Kateřina Dostálová
3. E., Veronika Riemlová 6. A.), sang an der Ecke Ostrožná/Beethovenova Straße vierstimmig
und in den Originalkostümen der damaligen Zeit die „Ode an die Freiheit“ von Ludwig van
Beethoven mit dem Text von Friedrich Schiller. Das Video zu dieser Vorführung ist für
jedermann im Internet unter dieser Adresse anzuschauen:
http://community.pasch-net. De/spuren/mediadetails.php?key=58538a977600a2f039cf Mappen
mit den Materialien zur Stadrallye Opava sind auch in Kabinett 4 erhältlich.
Mag. Phil. Anneliese Brym
Francouzský jazyk
Proč se učit francouzsky?
Francouzština je mezinárodním diplomatickým jazykem, komunikačním jazykem EU, OSN,
UNESCO, NATO, Mezinárodního olympijského výboru, Červeného kříže a dalších organizací.
Francouzština je hlavním jazykem Mezinárodního soudního dvora. Z francouzštiny pochází
velká část mezinárodních slov – až 70 % slov v dnešní angličtině má francouzský
(a zprostředkovaně přes francouzštinu latinský) původ. Francouzština je jazykem skvělé kultury
– literatury, filmu, divadla, tance, hudby, architektury i výtvarného umění. Francouzština je
mezinárodním jazykem kuchyně a módy. Učit se francouzsky, to je zejména radost ze studia
krásného, bohatého a libozvučného jazyka, který často nazýváme jazykem lásky. Francouzština
je také jazykem analytickým, který utváří a rozvíjí kritické myšlení, což je velice užitečné
v debatách a při vyjednáváních.
Francouzština a studenti MGO:
V tomto školním roce studuje francouzštinu 142 studentů. Výuka je zpestřována sledováním
filmů a dokumentů ve francouzštině, zpěvem frankofonních písní. K rozšíření a prohloubení
vědomostí a dovedností je využívána také práce s internetem, francouzským tiskem, televizním
kanálem TV5, krásnou a odbornou literaturou.
Svůj zájem o francouzštinu prokazují studenti účastí v různých soutěžích. 18. 3. 2010 se konalo
krajské kolo olympiády z francouzského jazyka, kterého se zúčastnili vítězové školního kola. Ve
svých kategoriích obsadili studenti tato místa: kategorie A1 – Zuzana Mikušová, 3. A obsadila
25
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
8. místo, A2 – Denisa Falharová, 3. A – 4. místo, B1 – Tereza Ivanovová z 5. A – 11. místo a
v kategorii B2 obsadila krásné třetí místo Eva Dominiková, 7. A.
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje každoročně v rámci Mezinárodních dnů Frankofonie
vědomostní soutěž o frankofonních zemích. Této soutěže se zúčastnili studenti 2. D – Ludmila
Jiráková, Vojtěch Klein, Markéta Labajová, Natalie Nosková, Adriana Širancová a studenti ze
3. C – Tereza Hrablíková, Lucie Illíková, Radka Porubová.
23. 3. 2010 se v Ostravě konala regionální soutěž ve zpěvu frankofonních písní. Naši školu
reprezentovala dvě družstva.
S písní
„Enfant
au soleil“
vystoupili Radka Hadámková,
Jana Brhelová, Alena Bakalová,
Petra
Peřinková,
Tereza
Ivanovová, Petra Krejčí všechny
studentky z 5. A, Václav Rezek a
Ondřej Fischer ze 3. A. Chlapci
ze 2. D ve složení Vojtěch Klein,
Daniel Kinnert, Michal Štefek,
Pavel Žídek, Jiří Toloch, Jan
Glabasňa a Antonín Čech z 3. C
zazpívali písneň „Les Africains“.
Ke svému vystoupení si studenti
sehnali uniformy, viz foto.
Velkého úspěchu dosáhli Martin
Král, 4. B, Hana Palyzová, 8. A a Kateřina Víchová, 8. A, kteří úspěšně složili mezinárodní
zkoušku DELF (Diplom znalosti francouzského jazyka) úrovně B1. Diplom uděluje francouzské
ministerstvo školství a je platný na celém světě.
"Díky francouzštině se mohu cítit Evropanem. Proč bych ji doporučil ke studiu mladým lidem?
Protože v žádném jazyce nezní tak hezky je t´embrasse, je t´aime."– Jaroslav Mihule, bývalý
prorektor UK.
PhDr. Květoslava Krajčová
Španělský jazyk
V letošním školním roce studuje španělštinu 211 studentů. Výuka probíhá v 18 skupinách,
z toho v 15 skupinách se vyučuje jako druhý cizí jazyk a ve třech skupinách jako Konverzace ve
španělském jazyce pro studenty 2., 3. a 4. ročníků v rámci volitelných předmětů. I letos se bude
ze španělštiny maturovat. Jako jeden ze čtyř maturitních předmětů si ji zvolilo 6 studentů ze
4. C a 2 studentky ze 4. E.
Dne 26. 1. 2010 jsme již tradičně ukončili první pololetí školním kolem Olympiády ve
španělském jazyce. Soutěž má celkem tři části: porozumění slyšenému textu, samostatný ústní
projev na vylosované téma a popis obrázku. Zájemci soutěží ve dvou kategoriích: kategorie I je
určena pro studenty, kteří se neučí španělsky déle než dva roky; v kategorii II soutěží studenti,
kteří se španělštinu učí déle než dva roky.
Do mladší kategorie se přihlásilo 6 studentů, v kategorii II soutěžilo 5 studentů. Je velká škoda,
že si letos studenti čtvrtých ročníků nepřišli vyzkoušet, zda je jejich příprava k maturitní
zkoušce ze španělštiny dostačující. Porota ve složení Mgr. Pavlína Hraběová, Mgr. Kamil
Maschke a Mgr. Petr Štec měla před sebou nelehký úkol. O konečném pořadí rozhodlo bodové
hodnocení:
Kategorie I
26
Kategorie II
1. místo
Jakub Frank (2. C)
1. místo
Kamila Barvíková (3. B)
2. místo
Karolína Kuřecová (2. C)
2. místo
Matěj Chřibek (3. B)
3. místo
Darina Hendrychová (2. C)
3. místo
Simona Vykydalová (3. B)
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Jakub Frank, 2. C a Kamila Barvíková ze 3. B úspěšně reprezentovali naši školu
v krajském kole, které se konalo dne 24. 3. 2010 na bilingvním česko-španělském
Gymnáziu Hladnov v Ostravě. Jakub Frank obsadil velmi pěkné 4. místo a Kamila
Barvíková se umístila v silné konkurenci studentů 4. ročníků na 9. místě. Upřímně
blahopřejeme!
Mgr. Petr Štec
Ruský jazyk
V letošním školním roce se vyučoval ruský jazyk v šesti studijních skupinách. Ve čtyřech
skupinách (1. E, 2. B, 3. C, 4. E) jako druhý cizí jazyk, ve dvou skupinách pak jako třetí jazyk
v rámci volitelných předmětů.
Jako základní studijní literaturu používáme učebnice z řady „Радуга“ spolu s doplňkovými
pracovními materiály a audionahrávkami. Výuku zpestřujeme nejen výukou zpěvu ruských
písní, ale také prací s jazykovými či kulturně geografickými videoprogramy – především pro
nácvik poslechu s porozuměním, k rozvoji jazykové komunikace v každodenních situacích,
k rozšiřování vědomostí o reáliích rusky mluvících regionů. K rozšíření a prohlubování těchto
vědomostí využíváme také samostatné či skupinové práce s PC programy, internetem, tiskem,
odbornou literaturou a geografickými materiály v ruském jazyce.
I v letošním školním roce završují studenti svůj zájem o ruský jazyk a ruskou kulturu maturitní
zkouškou.
PaedDr. Alena Pavelková
Matematika
Jako v každém roce, i letos se naši studenti zúčastňují celé řady soutěží s matematickou
tematikou. V minulém školním roce jich bylo již devět s účastí 122 žáků od okresních kol výš a
120 žáků v soutěži Matematický klokan. V letošním roce jich bude ještě víc. Kromě soutěží a
soustředění se v tomto školním roce 16 vybraných žáků přihlásilo a většinou i zúčastňovalo
matematických pátků pořádaných Matematickým ústavem Slezské univerzity.
Nejdříve konečné výsledky z ročníku 2008/2009.
Matematický klokan
Soutěže se zúčastnilo v rámci okresu 5 středních škol a 44 základních škol. Ve srovnání
s ostatními žáky okresu se v kategorii Junior umístila na 1. místě Petra Koščáková ze 6. A.
V kategorii Student jsme obsadili první 3 místa. Na 1. místě skončil Matúš Kopf ze 7. A, na
2. místě Tomáš Skřont ze 7. A a na 3. místě Vojtěch Svak z 8. A. V kategorii Kadet pro mladší
žáky získal první místo Matouš Novák ze 3. A.
Matematická olympiáda
V okresním kole kategorie Z6 byli dva úspěšní řešitelé: Na 7. - 9. místě David Gráf z 1. A, na 10.
až 13. místě Jana Gebauerová z 1. A. V kategorii Z7 byl jeden úspěšný řešitel, na 3. místě Daniel
Galis z 2. A. V kategorii Z8 byli 2 úspěšní řešitelé, na 4. místě se umístil Matouš Novák ze 3. A a
na 7. -11. místě Daniel Štěrba ze 3. A.
V krajském kole kategorie Z9 byli tři úspěšní řešitelé, a to na 20. - 25. místě Filip Horák, na 26.
až 34. místě Břetislav Martínek a na 41. až 42. místě Martin Vacula, všichni ze 4. A. V kategorii
C postoupili do krajského kola 4 žáci, úspěšnými řešiteli byli na 5. - 7. místě Sebastián Filip a
Tomáš Hadámek oba z 1. B, dále na 9. místě Patrik Filip a na 20. - 21. místě Jan Tofel z 5. A.
V kategorii B postoupili do krajského kola 4 žáci. Úspěšným řešitelem byla na 5. místě Petra
Koščáková z 6. A. Další žáci byli na 24. - 25. místě Martin Žídek ze 2. E, Eva Dominiková z 6. A a
Veronika Kováříková ze 2. D se umístila na 27.- 31. místě.
Mezinárodní soutěž Genius Logicus
V této soutěži, které se zúčastnilo více než 8000 soutěžících ze 7 sedmí zemí, soutěžilo
i 22 našich studentů z nižšího gymnázia. V kategorii starších žáků jsme dosáhli vynikajících
úspěchů. V porovnání žáků naší republiky obsadil v této kategorii Jakub Poledne z 2. A čtvrté
místo, Alexandra Tomášová z 1. A 5. místo a Jana Gebauerová z 1. A 6. místo. V kategorii
mladších studentů obsadil Martin Vacula ze 4. A 75. místo.
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
V rámci mezinárodního srovnání se Jakub Poledne umístil na 50. místě. Na základě těchto
výsledků byli v tomto školním roce pozváni Poledne, Tomášová a Gebauerová na mistrovskou
mezinárodní soutěž do Brna, kde Jakub Poledne obsadil krásné 13. - 14. místo a v rámci žáků
ČR 6. místo.
Dejme hlavy dohromady
V červnu naši vyučující uspořádali na naší škole logickou soutěž pro žáky ZŠ. Kromě našich
žáků se zúčastnila družstva ZŠ Otická a družstva ZŠ Hornická. Naše družstva MGO1 a MGO2
obsadila 3. a 4. místo.
V letošním školním roce jsou prozatímní výsledky následující:
Pythagoriáda
Úspěšnými řešiteli ve školním kole bylo z primy 25 žáků, nejlepší byli Martina Hoppová
s 15 body a Tomáš Domes se 14 body. Ze sekundy bylo úspěšných 23 žáků, nejlepší byli Lukáš
Miketa s 15 body a Zuzana Hlubková a Ondřej Pavelka se 14 body. Všichni úspěšní řešitelé
postupují do okresního kola.
Moravskoslezský matematický šampionát
V této soutěži pořádané v říjnu v Ostravě pro žáky našeho kraje a přilehlých polských oblastí se
v kategorii středních škol třetích ročníků umístila na 4. místě Petra Koščáková ze 7. A, na
5. místě Vojtěch Pacík ze 3. C a na 14. místě Jan Kupčík ze 3. C. Všichni tři byli úspěšní řešitelé.
Vzpomínky na minulost
V říjnu také proběhla na naší škole matematická soutěž ze znalostí a dovedností získaných na
ZŠ pro všechny naše první ročníky organizovaná vyučujícími prvních ročníků. Největší počet
bodů a 1. místo získala Lucie Bortlíková z 1. D, na 2. místě skončila Barbora Halbová z 1. D a na
3. místě Radka Hadámková z 5. A.
Celostátní soutěž – Internetová matematická olympiáda
V listopadu se zúčastnilo této soutěže také naše osmičlenné družstvo ve složení: Petra
Koščáková (7. A), Jan Tofel a Martin Vaněk (oba 6. A), Jan Kupčík a Vojtěch Pacík (oba 3. C) a
Tomáš Hadámek, Patrik Filip a Sebastián Filip ze 2. B. Jejich úkolem bylo vyřešit ve
stanoveném čase co nejvíce příkladů a odeslat řešení prostřednictvím internetu na VUT do
Brna. Ze 72 škol z celé republiky naše družstvo obsadilo 14. místo.
Celostátní soutěž – Logická olympiáda pořádaná Mensou
Tato soutěž probíhala ve třech kolech. Základní nominační kolo proběhlo v říjnu a zúčastnilo se
ho celkem 4044 studentů z celé republiky. Z našich studentů se nominovali do krajského kola,
kterého se zúčastnilo 92 soutěžících, dva žáci. Nejlepší umístění měla Petra Koščáková ze 7. A,
která skončila na 9. místě a postoupila do celostátního kola. Na 19. místě se umístil Marek
Szwarc z 2. E.
Republikové finále proběhlo 30. listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a Petra
Koščáková tam obsadila vynikající 20. místo.
Vánoční matematická soutěž
Tuto soutěž organizuje Matematický ústav SU a Slezské gymnázium pro žáky devátých tříd.
Naše družstvo ze 4. A ve složení Jan Mazáč, Daniel Štěrba a Hana Poláčková tuto soutěž
vyhrálo.
Turnaj měst
Také tuto soutěž organizuje v Opavě Matematický Ústav SU. Podzimní části se zúčastnilo
v kategorii Junior 13 našich žáků a také 13 žáků v kategorii Senior. V kategorii Junior je
prozatím na 2. – 3. místě Jan Premus a Martin Vacula, na 4. místě Patrik Filip a na 6. – 7. místě
Tomáš Hadámek a Jan Böhm. V kategorii Senior na 1. místě Petra Koščáková, na 3. místě
Tomáš Skřont, na 4. místě Matúš Kopf a na 6. – 7. místě Veronika Pargačová a Vojtěch Pacík.
Matematická soutěž Přírodovědecké fakulty MU v Brně
Také této týmové soutěže se zúčastnilo naše družstvo ve složení Petra Koščáková, Patrik Filip a
Sebastián Filip. Ze 112 týmů z ČR obsadili 16. místo.
28
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Koperníkův Matboj
Někteří žáci nižšího gymnázia se zúčastňují korespondenčních soutěží a soustředění
pořádaných matematickým gymnáziem v Bílovci. V únoru poprvé zorganizovali soutěž pro
pětičlenné týmy přímo v Bílovci. Na soutěž přijelo 12 družstev ze ZŠ a nižších gymnázií, z naší
školy přijela dvě družstva. Družstvo ve složení Anna Kurková, Marie Kurková a Petra Pavelková
ze 3. A, Daniel Štěrba ze 4. A a Ondřej Pavelka z 2. A tuto soutěž s velkým náskokem vyhrálo.
Mezinárodní matematická soutěž Náboj 2010
Této soutěže pětičlenných družstev pořádané MFF UK v Praze, FMFI UK v Bratislavě a
Matematickým ústavem Slezské univerzity v Opavě se zúčastnila dvě družstva. Mendelovo
gymnázum A ve složení Matúš Kopf a Tomáš Skřont z 8. A, Petra Koščáková ze 7. A, Jan Tofel
z 6. A a Patrik Filip z 2. B obsadilo ze 75 gymnazijních družstev vynikající 4. místo. Před nimi
byla jen družstva z matematických gymnázií kpt. Jaroše z Brna a Christiana Dopplera z Prahy.
Ve srovnání i s družstvy ze SR pak ze 110 družstev obsadili 9. místo. Druhé družstvo ve složení
Jan Kupčík z 3. C, Tomáš Hadámek a Sebastián Filip z 2. B, Jana Hoňková a Marcel Rodák
z 1. D se umístilo v rámci ČR na 28. místě.
Matematický klokan
Kategorie Benjamin: Účast 62 žáků z 1. A a 2. A. Nejlepší byli:
Jana Gebauerová, 2. A
116 bodů
Ondřej Pavelka, 2. A
110 bodů
Dušan Svoboda, 2. A
106 bodů
Jaroslav Kroutil, 2. A
105 bodů
Kategorie Kadet: Účast 28 žáků ze 3. A a. 4. A. Nejlepší byli:
Jan Mazáč, 4. A
105 bodů
Daniel Štěrba, 4. A
100 bodů
Petra Pavelková, 3. A
99 bodů
Tereza Chládková, 4. A
97 bodů
Kategorie Junior: Počet řešitelů 44 žáků z prvních a druhých ročníků, z 5. A, 6. A. Nejlepší byli:
Tomáš Hadámek, 2. B
100 bodů
Jan Böhm, 2. D, Martin Vaněk, 6. A
a Marek Schwarz, 2. E
97 bodů
Kategorie Student: Účast 44 žáků ze třetích a čtvrtých ročníků, ze 7. A, 8. A. Nejlepší:
Jan Kupčík, 3. C
77 bodů
Jiří Dluhoš, 7. A
72 bodů
Antonín Čech, 3. C a Jan Tofel, 6. A 64 bodů
Matematická olympiáda
Do okresního kola v kategorii Z6 postoupili 4 žáci z 1. A, v kategorii Z7 čtyři žáci z 2. A a
v kategorii Z8 čtyři žáci z 3. A. Okresní kolo proběhne v dubnu.
Do okresního kola kategorie Z9 postoupili 3 žáci ze 4. A. Úspěšnými řešiteli byli dva žáci. Na
1. Až 4. místě Dan Štěrba, na 5. místě Jan Mazáč, kteří postupují do krajského kola.
Do okresního kola kategorie C postoupilo 9 žáků. Nejlepší byli v okresním kole na prvním místě
Jana Hoňková z 1. D, na 2. místě Marcel Rodák z 1. D a na 3. místě Tomáš Sonnek z 1. B, kteří
postupují do krajského kola.
Do okresního kola kategorie B postoupili 4 žáci. Všichni byli úspěšní a postupují do krajského
kola. Jan Tofel z 6. A obsadil 2. místo, Patrik Hadámek z 2. B čtvrté místo a Patrik Filip a
Sebastián Filip z 2. B 5. - 6. místo. Krajská kola se uskuteční začátkem dubna a výsledky budou
známy později.
29
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Do okresního kola nejvyšší kategorie A postoupilo 7 žáků, z toho 3 žáci byli úspěšní řešitelé
s postupem do krajského kola. Nejlepší byli na 1. - 2. místě Matúš Kopf z 8. A a Petra Koščáková
ze 7. A, na 3. - 4. místě Patrik Filip z 2. B. V krajském kole pak obsadil Matúš Kopf 7. místo,
Petra Koščáková 18. místo a Patrik Filip 19. místo ze 43 žáků.
Po mnoha letech náš žák Matúš Kopf ziskem 14 bodů postoupil do celostátního kola, které se
uskutečnilo koncem března v Chebu. Z padesáti účastníků obsadil 38. až 40. místo, v porovnání
se studenty z našeho kraje skončil na 6. místě.
RNDr. Hynek Koutný
Fyzika
Jelikož se ročenka našeho gymnázia uzavírá vždy ke konci března, nepokrývá toto období pro
fyziku celý školní rok. Výsledky některých soutěží jsou rozděleny do dvou školních roků.
Školní rok 2008/09 – období duben – srpen
Naše gymnázium se zúčastnilo ve dnech 16. až 17. dubna 2009 již 22. ročníku národního finále
Turnaje mladých fyziků letos konaného rovněž v Rumburku. Ve složení Vojtěch Šimetka v roli
kapitána, Petra Koščáková, Tereza Šimečková, Vojtěch Pacík a Martin Vaněk bojovalo naše
družstvo s dalšími družstvy a po vyrovnaném souboji se umístilo na výborném druhém místě.
Mladému týmu přejeme mnoho úspěchů i v dalším turnajovém zápolení!
Mezi další soutěže, ve kterých máme každoročně velmi hezké výsledky, patří Fyzikální
olympiáda. V kategorii C byli svým 4. – 5. místem úspěšnými řešiteli Tomáš Grabec, 7. až
9. místem Filip Lenert, 10. – 12. místem Vojtěch Pacík, 13. místem Petra Koščáková, 14. až
15. místem Eva Dominiková a 19. místem Jiří Dluhoš. Tato kategorie končí krajským kolem.
V kategorii D byli úspěšnými řešiteli se 4. – 6. místem Sebastián Filip, Tomáš Hadámek, Jan
Tofel a 17. místem Patrik Filip.
Nejvyšším kolem kategorie E je kolo krajské. Z úspěšného okresního kola postoupili do
krajského kola Jan Premus a Radka Hadámková, kteří se v něm umístili na pěkném 7. a
10. místě. Všem soutěžícím přejeme hodně nápadů a vědomostí při řešení úloh letošního
ročníku FO, jehož krajské kolo se uskuteční až v dubnu roku 2010.
Zapojili jsme se také do 6. ročníku Astronomické olympiády, ve které jsme byli rovněž úspěšní.
V kategorii G – H se školního kola zúčastnilo 10 studentů, korespondenční kolo vypracovalo
všech deset. Do finále postoupil jen David Gráf, který se však celostátního kola nemohl
zúčastnit. V kategorii E – F soutěžilo ve školním kole 13 studentů, kteří byli rovněž úspěšní i
v korespondenčním kole. Nejúspěšnější z nich, Jan Mazáč ze 3. A, postoupil i do celostátního
finále, ve kterém obsadil pěkné 7. místo, a přivezl si z tohoto kola jako cenu unikátní
dalekohled. Moc blahopřejeme! V nové kategorii C – D se školního kola zúčastnilo 17 studentů.
Do korespondenčního kola se však bohužel nedostali.
Mezi další soutěže patří korespondenční soutěž FyzIQ pro ZŠ a nižší ročníky osmiletého
gymnázia. V loňském roce se celorepublikového semináře FyzIQ zúčastnilo z naší školy
35 dvojic či jednotlivců. Tento ročník byl zaměřen na řešení úloh z fyziky pro druhý stupeň
základních škol a nižších tříd osmiletého gymnázia a rovněž čtyřletého gymnázia. Celkem řešily
dvojice či jednotlivci pět sérií fyzikálních příkladů, které obsahují problémy probíraného učiva
ze školské fyziky. V kategorii 7 se na 15. místě v kraji umístily Zuzana Mikušová a Barbora
Premusová. V kategorii 8 se na 6. místě v kraji umístila Barbora Lukášová a v kategorii 9 se na
6. místě v kraji umístila Lenka Bartošová. V kategorii S1 (1. ročník čtyřletého a pátý ročník
osmiletého studia) se na 1. místě v ČR i v kraji umístily Marie Kroutilová a Lenka Mikulová,
rovněž na 1. místě v kraji Lukáš Solný a Štěpán Veselý. V kategorii S2 obsadili 1. místo v kraji
Aleš Kajzar a Jakub Honěk. V kategorii S3 1. místo v kraji Milada Jiráková a Drahomíra
Holčáková. Jsou to moc pěkné výsledky. Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí i v dalším
ročníku!
Naše kolegyně Mgr. Marie Kotzurová měla to štěstí zúčastnit se letošního International Space
Camp (ISC) v Huntsville ve státě Alabama v USA. Letos ISC proběhl v posledním červencovém
týdnu (24. 7. - 1. 8.). Do tohoto projektu se každoročně zapojuje zhruba 25 zemí světa, od roku
1995 je mezi nimi i Česká republika. Marie musela projít náročným konkurzem: zpracovat
vlastní projekt, absolvovat vědomostní test z oblasti astronautiky v anglickém jazyce
30
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
a motivační pohovor rovněž v angličtině. Ale o tom všem se dozvíte z jejího samostatného
příspěvku v naší ročence.
A začal nový školní rok 2009/10
O všech úspěších školního roku 2008/09 referovali naši studenti za přítomnosti rodičů a hostů
na 6. školní přírodovědné konferenci, která se uskutečnila 22. 1. 2010 v krásném prostředí auly
Slezské univerzity v Opavě. Z této akce byl opět vydán sborník.
Soutěž Fyzikální olympiáda v kategoriích B, C, D teprve začíná a výsledky se opět dovíme až po
vyhodnocení v dubnu či květnu 2010.
Téměř od začátku tohoto školního roku probíhá také Astronomická olympiáda. V kategorii G až
H úspěšně zvládli školní kolo a vypracovali i kolo korespondenční David Gráf z 2. A, Martina
Hoppová, Lucie Kerlínová a Anežka Rychlá, všechny ze třídy 1. A. V kategorii E – F jen dva žáci,
a to Daniel Štěrba a Jan Mazáč ze 4. A třídy. Šest žáků má tedy šanci dostat se do celostátního
kola. Postoupí do finále? Držme jim palce!
Držme palce také všem našim studentům, které ještě zápolení v soutěžích do konce školního
roku čeká. O všech výsledcích budeme referovat v další ročence, ale můžete se také o nich
dovědět aktuálně na webových stránkách našeho gymnázia.
V průběhu školního roku studenti vyslechli zajímavou přednášku Doc. RNDr. Vladimíra Karase,
DrSC., z Astronomického ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze na téma Černé díry
v astrofyzice.
Dne 18. 12. 2009 se na našem gymnáziu uskutečnila Přírodovědná soutěž pro družstva žáků
9. ročníků ZŠ našeho okresu Opava. Soutěž zorganizovala naše kolegyně Mgr. Danuše
Černínová ve spolupráci s Mgr. Blaženou Gebauerovou a Mgr. Zdeňkou Hanzlikovou.
Děkujeme! Účast byla hojná a žáci odcházeli s dobrými pocity a rovněž s pěknými cenami pro
vítězná družstva. Doufáme, že se tato soutěž stane pro naše gymnázium tradicí.
Exkurze:
K prohloubení a doplnění učiva slouží již pravidelně pořádané exkurze. Již tradičně to jsou
exkurze na přečerpávací nádrž Dlouhé Stráně a do Hvězdárny a planetária Johanna Palisy
v Ostravě. Letošní školní rok jsme navštívili také JE Dukovany a zároveň Hvězdárnu
a planetárium M. Koperníka v Brně. Věříme, že se tyto exkurze všem líbily.
PaedDr. Dáša Zemková
Dějepis
Zlato Inků
je název výstavy, kterou v Brně v chladném únorovém dni navštívili žáci 2. A. V loňském roce
měli možnost zhlédnout expozici se zajímavostmi o životě a době Tutanchamona, kterému je
věnována i v běžných hodinách dějepisu poměrně velká pozornost. Jinak je tomu v případě
předkolumbovských indiánských národů Jižní Ameriky, proto byla jedna vyučovací hodina
věnována přípravě návštěvy letošní výstavy. Ze zájmu druháků už v této fázi bylo patrné, že akce
pro ně bude přínosem, což se o několik dnů později potvrdilo.
Už samotný hrad Špilberk probudil zájem všech, kteří se exkurze zúčastnili. Samotná výstava
sice byla přeplněna i jinými zájemci, to ale našim studentíkům nevadilo. Pozorně sledovali film
o objevení Machu Picchu, prohlédli si předměty související s jejich kulturou i běžnými životními
zvyky. Již v průběhu prohlídky měli žáci možnost plnit úkoly testů, které zde byly pro zájemce
připraveny. A ti, co to nestihli, pokračovali i v další hodině ve škole. Všichni si tak zopakovali
nebo ještě více přiblížili tu epochu světových dějin, o které zatím moc nevěděli.
Dějepisná soutěž pro žáky čtyřletého studia
Téma již IV. ročníku této akce napovídalo, že mnohé odradí. Dějiny habsburské monarchie
v letech 1850 – 1914 nejsou mezi studenty příliš populární, proto se organizátoři (Slezská
univerzita, Slezské a naše Mendelovo gymnázium) obávali, že účast nebude příliš velká. Ale
opak byl pravdou – možná díky tomu, že součástí tématu byla také osobnost T. G. Masaryka a
znalosti výtvarných slohů přelomu 19./20. století. Školního kola se u nás zúčastnilo 42 zájemců
31
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
o dějepis, podle výsledků pak do krajského kola postoupili Ondřej Lipka (4. D) a Jakub Honěk
(3. E).
22. leden byl tedy dnem, kdy se na půdě Slezské univerzity sešli vítězové školních kol
z 12 gymnázií (22 soutěžících) Moravskoslezského kraje. Kromě samotné soutěže, která měla
jako obvykle část písemnou a část ústní, měli naši mimoopavští hosté v polední přestávce
možnost navštívit a prohlédnout si sbírky Slezského zemského muzea (zcela bezplatně, za což
vedení muzea patří naše poděkování). V 15.00 už bylo vše jasné. Za přítomnosti dr. Čapského
z Ústavu historických věd SU byly oznámeny netrpělivě očekávané výsledky: 1. místo obsadil
Tomáš Vachutka z gymnázia Ostrava-Zábřeh, jako 2. skončil Michal Przeczek z Třince. Náš
Jakub Honěk obsadil skvělé 3. místo a Ondra Lipka neméně hodnotné 6. místo.
Jubilejní pátý ročník je před námi a organizátoři si již začínají lámat hlavu nad tím, jaké téma
pro něj zvolit…
Jeden svět pro školy
neboli filmový festival dokumentárních filmů na aktuální témata proběhl letos ve dnech 22. až
26. března 2010. Nejen výběr snímků, ale také místo konání bylo zajímavé pro žáky i pro jejich
pedagogický doprovod. Projekce se totiž konaly v nedávno otevřeném Obecním domě, jehož
prostory byly v rámci rekonstrukce více než rok nepřístupné.
Témata promítaných snímků se týkala problematiky integrace Romů do společnosti, závažných
světových ekologických problémů či nelehkého postavení čínských studentů, kteří chtějí
dosáhnout co nejvyšší úrovně vzdělanosti. Festival navštívilo 22 tříd a podle ohlasu bylo zřejmé,
že mnozí z našich studentů navštívili i odpolední promítání pro veřejnost.
PhdDr. Simona Krajcarová
Putování v době zmaru a naděje
Není asi hodně třídních učitelů a učitelů dějepisu zároveň, kterým se poštěstí pobývat čtyři
gymnaziální roky s žáky, jako jsou ti mí. I když většina z nich bude za pár let lékaři, chemiky,
přírodovědci, ekonomy, právníky či žurnalisty, naše minulost a minulost lidské civilizace jim
není cizí. A to přesto, že je dnes a denně na žáky vyvíjen velký tlak, aby se orientovali na obory
přírodovědné či technické v domnění dospělácké civilizace, že technika nás možná spasí. Jak se
však ukazuje, pokud neporozumíme minulosti, v opakování chyb nám technika nezabrání.
Právě proto je dobře, že žáci nejsou lhostejní k tomu, co lidská civilizace prožila, a když pochopí
naše omyly a chyby, možná budou jednat jinak, rozumněji a nadějněji, než se daří prozatím
nám dospělým.
Za čtyři roky jsme na našich cestách
navštívili
nejvýznamnější
místa,
expozice a muzea v Praze, Brně, nadchla
nás historie evropské metropole Paříž a
překvapil i starý dobrý Albion. Nemohli
jsme vynechat memento lidské krutosti
- polskou Osvětim. Všude dohromady a
společně. Nezapomněli jsme ani na
místa a události, která dokázal
komunistický režim pěkně znechutit.
Tím je u nás ve Slezsku třeba památník
v Hrabyni, který byl stavěn v 70. letech
20. století a stal se nepříjemným
symbolem doby normalizace. Dokázali
jsme se ale oprostit od deformací doby
minulé a navštívili nově rekonstruovaný dnes ústřední památník 2. světové války na území
České republiky. A byli jsme mile překvapeni moderní expozicí, která využívá multimediální
systémy a zahrnuje ve své celistvosti dobu od nástupu Hitlera k moci přes Mnichovskou
dohodu, okupaci Československa až po Protektorát Čechy a Morava, 2. odboj a osvobozování
republiky.
Expozice před námi otevřela osobní příběhy lidí statečných, odvážných i těch, kteří chtěli hlavně
přežít tragický čas války. Zblízka a na vlastní oči jsme si prohlíželi osobní předměty, výzbroj a
32
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
výstroj příslušníků zahraničního i domácího odboje, zažili chvíle simulovaného náletu, ocitli se
s našimi vojáky na severu Afriky a bonus na závěr – venkovní areál expozice těžké bojové
techniky. Dostalo se nám cenných informací, které jsme mohli následně využít při pochopení
těžké doby života prarodičů plné zmaru a naděje.
Mgr. Radomíra Binarová
Dějepisná olympiáda
Každoročně se studenti Mendelova gymnázia účastní oficiálně vyhlašované Dějepisné
olympiády. V letošním školním roce byla vyhlášena tematicky: Od pěstního klínu ke Zlaté bule
sicilské. Téma je poměrně široké, ale o tom, že mezi našimi studenti je o historii zájem, svědčí
hojná účast ve školním kole. Do okresního kola postoupili dva studenti ze 4. A – Jan Mazáč a
David Varyš, protože měli naprosto shodný počet bodů. V kole okresním Jan Mazáč získal
2. místo s postupem do kola krajského a Davidovi Varyšovi utekl postup o pověstný malý
kousek, protože postupovalo 6 studentů a David Varyš obsadil místo sedmé. I tak v konkurenci
40 studentů velmi pěkný výsledek. Krajské kolo se bude konat po uzávěrce tohoto vydání
ročenky, tak s výsledky vás seznámíme v roce následujícím☺. Každopádně věříme, že Jan
Mazáč bude pokračovat svým úspěšným tažením napříč olympiádami.
Mgr. Jana Prošvicová
Římské právo
22. 2. 2010 se uskutečnila na našem gymnáziu přednáška na téma Římské právo – držba a
vydržení. Tato akce se konala již podruhé, po úspěšné loňské přednášce jsme se rozhodli akci
zopakovat pro studenty, kteří mají zájem o studium na právnických fakultách. Přednášejícím
byl student 3. roč. MU Právnické fakulty Lukáš Hadamčík, který podobně jako v loňském roce
byl precizně připraven. Vysvětlil studentům úlohu římského práva v historii i v současnosti.
Poté se věnoval specifické oblasti – držbě a vydržení majetku. A právě na této části
demonstroval aktuálnost znalosti římského práva. Samozřejmě následovala diskuze nejen
k tématu, ale k vysokoškolskému studiu na právnických fakultách. O přednášku je stále větší
zájem, o čemž svědčila zcela zaplněná posluchárna a studenti, kteří zůstali a diskutovali přes
daný časový limit, vyhrazený pro akci. Přednáška se uskutečnila v rámci semináře Dějiny státu a
práva.
Mgr. Jana Prošvicová
Základy společenských věd
Obsahem předmětu základy společenských věd je výuka a výchova studentů ve společenských
vědách. Společenské vědy, jak vyplývá z názvu předmětu, jsou vědy zabývající se různými
aspekty vztahů mezi lidmi. A co je důležitější, než vědět, jak se správně chovat, jak se orientovat
v právu, v ekonomice, v mezinárodních vztazích? Vztahy mezi lidmi jsou naprosto určujícím
faktorem sounáležitosti ve společnosti, ať už se jedná o přátelství mezi lidmi, či vztahy mezi
státy. Teoretické i praktické znalosti v této oblasti napomáhají lepší orientaci v chápání
složitého přediva lidského chování a vztahů. Věřme, že díl uvědomění, který si studenti odnášejí
do života, získávají i díky tomuto vyučovacího předmětu.
Chci touto cestou poděkovat svým kolegyním v komisi ZSV za jejich erudici a snahu, se kterou
se svému předmětu věnují.
Mgr. Jana Prošvicová
Psychologie
„Slabé nelze posílit tím, že oslabíme silné. Nelze vybudovat charakter, vezmeme-li lidem
iniciativu. Nelze lidem natrvalo pomáhat tak, že pro ně děláme to, co by pro sebe mohli a měli
dělat sami.“ Abraham Lincoln
Rysy osobnosti nejsou vrozené, člověk je získává během života, jsou mu vkládány jako program
výchovou, učením. Lidské chování se neřídí jen instinkty, ale především převzatými názory,
postoji, rolemi a v průběhu života zkušenostmi i dosaženými výkony. To vše utváří vlastnosti
osobnosti, které jsou sice ovlivňovány okolím, ale každý má šanci osvojením si vyššího stupně
uvědomění své vlastnosti změnit.
33
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
K rozvoji vlastních možností i chování má tedy přispět svou koncepcí seminář z psychologie.
Předmět je zprostředkováván studentům v teoretické i praktické rovině. V teoretické rovině se
jedná o přiblížení psychologie jako vědy, o práci se standardizovanými i nestandardizovanými
testy, o zážitková cvičení. V praktické rovině se jedná o besedy s odborníky z oblasti klinické
psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, o návštěvu specializovaných zdravotnických,
poradenských i sociálních zařízení.
Pro ilustraci uvádím exkurze a besedy s odborníky pro 3. a 4. ročník studia.
3. ročník
♦ Návštěva Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Opavě - beseda s vedoucím
poradny (s klinickým psychologem).
♦ Návštěva kontaktního a poradenského centra „ Pod slunečníkem“ v Opavě – seznámení
s variantami závislostí i terapií (beseda s pracovníkem nízkoprahového zařízení a poradny).
♦ Exkurze do sociálního zařízení pro mentálně postiženou mládež Marianum - beseda
s ředitelem zařízení, se speciálním pedagogem.
♦ Návštěva Dětského stacionáře čtyřlístek v Opavě (dříve kojenecký ústav) - beseda s klinickou
psycholožkou o psychomotorickém vývoji dětí, o adopční péči.
♦ Hospitace ve třídě se specifickými poruchami učení a chování - Základní škola při Psych.
léčebně v Opavě - beseda s ředitelkou školy, spec. pedagožkou a etopedkou.
♦ Psychiatrická léčebna v Opavě, oddělení neuróz – beseda s klinickou psycholožkou,
seznámení s terapií neuróz i s provozem tohoto zařízení.
♦ Psychiatrická léčebna v Opavě, oddělení psychóz (schizofrenie) - beseda s klinickým
psychologem o terapii psychóz, seznámení s provozem zařízení.
4. ročník
♦ Psychiatrická léčebna v Opavě – oddělení pro léčbu závislostí, beseda s klinickou
psycholožkou o problematice závislostí, seznámení s provozem zařízení.
♦ Exkurze do opavské charity – návštěva chráněných a rehabilitačních dílen, beseda
s pracovníky.
♦ Pedagogicko-psychologická poradna v Opavě – beseda s ředitelem poradny, seznámení
s činností, diagnostická kritéria.
♦ Logopedická poradna v Opavě - beseda s klinickou logopedkou o nápravné péči
logopedických vad u dětí i o specifické péči pro dospělé.
♦ Exkurze ve Speciální základní škole na Dostojevského ulici v Opavě – beseda s ředitelem
školy o provozu zařízení, seznámení s problematikou různě handicapovaných dětí.
♦ Rehabilitační ústav v Hrabyni – seznámení s fyzioterapií, s provozem zařízení.
V rámci předmětu společenské vědy byly uskutečněny přednášky z oblasti trestního práva pro
studenty třetích ročníků zaměřené na okolnosti protiprávní, vězeňskou službu. Studenti
navštívili Okresní soud v Opavě a účastnili se soudního líčení.
Mgr. Hana Borunská
Tradičně v týdnu před velikonocemi komise ZSV uspořádala pro studenty 3. ročníků Dny
práva aneb Právo pro každý den. Kromě již osvědčených aktivit, které náleží do této akce,
jako je např. návštěva Úřadu práce, sekce věnující se lidským právům, jsme se v roce 2009
snažili zaměřit akci multikulturním směrem. I tato oblast vyvolává řadu právních komplikací a
problémů. Využili jsme nabídky profesionálů zabývajících se touto problematikou. Studenti
měli možnost zapojit se formou psychologických her do přednášky na téma Tolerance. Další
aktivitou byly informace o cizincích v ČR – statistiky o azylantech, předsudky vůči cizincům.
Velkou diskuzi vyvolala přednáška o historii romské populace a pro některé byla jistě zajímavá
i přednáška dokumentující pobyt Romů v Indii. O tom, že akce vyvolala velkou diskuzi a zájem,
svědčí dotazníky vyplněné studenty, kteří měli možnost oznámkovat jednotlivé činnosti
známkami jako ve škole. Studenti také vyjádřili své názory. Náhodně vybíráme: jen více
takových dní, ještě více rozšířit diskuzi, přestože jednotlivým tématům byly věnovány
devadesátiminutové bloky. Nicméně, abychom více vyhověly studentům, v roce 2010
34
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
přecházíme k modelu aktivnějšího zapojení žáků. Jsme přesvědčeny, že aspoň trochu
přispíváme k rozšíření právního vědomí našich studentů, protože si musíme být všichni vědomi,
že neznalost zákona neomlouvá. I když jistě není v silách jednoho člověka mít zvládnutou celou
právní problematiku, zvlášť při měnící se smršti našich zákonů.
Mgr. Jana Prošvicová
V listopadu 2009 měli studenti 4. ročníků možnost zúčastnit se přednášky s názvem Příběhy
bezpráví, pořádané organizací Člověk v tísni.
Před začátkem této přednášky jsme si neuměli úplně představit, o čem asi bude, jestli o otrocích
nebo snad o domácím násilí…
Jako správní studenti jsme nejdříve obsadili poslední lavice chemické posluchárny s dobrým
pocitem, že máme dvě hodiny na vylepšení dosavadních neúplných znalostí pro psaní nejbližší
písemky. Po pár minutách jsme ale vykukovali zpod lavic, ostřili zrak a natahovali krky. A proč?
Paní profesorka Cupalová nám totiž na úvod pustila DVD s názvem Hitler, Stalin a já. Byl to
film s autentickou výpovědí ženy, která jako malá prožila koncentrační tábor, tedy teror
nacismu a poté v dospělosti i hrůzy komunismu.
Po skončení filmu, kdy jsme již nenuceně odhodili učební pomůcky, nám byli představeni hosté
– Leo Žídek z konfederace politických vězňů a Ing. Rostislav Sochorec. Oba tito pánové nám
vyprávěli své životní příběhy i příběhy svých rodičů. Ne snad proto, abychom jim pomohli
s rodinnou kronikou, ale proto, abychom si uvědomili, jaké to v těch dobách, které jsme sami
nezažili, bylo. Ať už se jednalo o práci v uranových dolech nebo snad jiná příkoří politických
vězňů.
Z této přednášky jsme si neodnesli jen opakující se obrazy zbídačelých lidí v našich hlavách, ale
také zatím nezodpovězenou otázku: Jak to bude dál? Bude se historie opakovat? Čísla mluví
jasně. Dvacetiletá období jsou pro nás osudná. Připomeňme si ať už rok 1948, tak rok 1968. Co
bude následovat, když jsme právě v listopadu oslavili dvacet let od Sametové revoluce…
Tato přednáška opravdu nebyla o domácím násilí. Ale moc jsme se nespletli. Byla totiž o násilí
režimů.
Dne 4. února 2010 se šest děvčat ze čtvrtých ročníků spolu s paní profesorkou Cupalovou a
Křižanovskou zúčastnilo v Praze na VŠE ekonomického workshopu. Ve dvou skupinách jsme se
přihlásily do programů, které jsme si vybraly a které pro nás připravili studenti vysoké školy
ekonomické. Já jsem se zúčastnila workshopu Banky v akci, kde jsme si zahrály virtuální hru a
vyzkoušely si, jak správně vést banku. Umístily jsme se na krásném druhém místě asi z osmi
družstev. Druhá skupina děvčat se zúčastnila workshopu Neboj se a jdi do sebe, který byl také
velmi zajímavý, ale co nového se dozvěděly, to mi bohužel neprozradily. Celý výlet byl velice
zábavný a myslím, že jsme si to všechny velmi užily. ☺
Daniela Strnadlová, 4. C
Ke konci školního roku 2008/2009 jsme se v ekonomickém semináři zúčastnili školního kola
Ekonomicko-manažerské olympiády, kterou pořádala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Test se
skládal z několika částí, které byly časově omezeny. Na celý průběh školního kola dohlížela paní
profesorka Cupalová.
Poté, co byly zveřejněny výsledky, jsem se dověděl, že postupuji do dalšího, závěrečného kola,
které se konalo přímo ve Zlíně, v nově vybudovaném kampusu Univerzity Tomáše Bati. Termín
konání byl v sobotu dopoledne. Do Zlína přijelo i několik studentů ze Slovenska, nejvíce ze
Žiliny. Samotný test trval dvě a půl hodiny a skládal se ze tří částí. Test se vypracovával na
počítačích a každý žák měl přiřazen svůj pracovní stroj dle evidenčního čísla, které dostal při
vstupu do budovy po ověření občanského průkazu. Řešitelé mohli používat internet pro
vyhledávání informací. Test tedy zahrnoval práci s internetem, logické myšlení, matematické a
manažerské znalosti. Odměnou pro prvních dvacet řešitelů bylo přijetí na Univerzitu Tomáše
Bati bez konání přijímacího řízení.
Pro mě to byla hodně dobrá zkušenost. Program byl dobře vymyšlen, znalosti a dovednosti byly
testovány opravdu komplexně. Rozhodně studentům doporučuji se olympiády zúčastnit
v příštím roce. Jestli se ta možnost naskytne, určitě nic neztratí.
Miloslav Rozsypal, 8. A
35
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Výuka ZSV ve 3. ročníku zahrnuje právo, a proto je velmi přínosné, že jsme měli možnost být
svědky skutečného soudního přelíčení dne 3. 3. 2010. Možnost na vlastní kůži okusit atmosféru,
která tam panuje, jsme měli díky paní ing. Jany Cupalové, která nás také doprovázela.
Při vstupu do soudní budovy jsme museli všichni projít nutnou bezpečnostní kontrolou. Poté
jsme se přemístili do jednací síně, kde jsme se usadili. Tam nás státní zástupkyně ochotně
seznámila s procesem, kterého jsme byli svědky. Projednával se případ smrtelné autonehody
způsobené alkoholem v krvi. Obviněným byl řidič auta, který s vědomím své opilosti usedl za
volant. Myslím si, že největším trestem, mimo to, že byl odsouzen k odnětí svobody na
12 měsíců do věznice s dohledem, bylo zabití jeho kamaráda a celoživotní pocit viny.
Nejenže nás to určitě poučilo o tom, jak zrádný je alkohol za volantem, ale také o tom, jak
hrozné mohou být následky lidské hlouposti.
Katka Kocurová, 2. B
Je nutné umět dobře mluvit a prezentovat se na veřejnosti?
Určitě mi dáte za pravdu, že ano. Proč? Protože v dnešní době záleží nejen na prvním dojmu,
který uděláte, ale i na tom, jak umíte vystupovat před lidmi. V současnosti je opravdu velmi
málo povolání pro introverty a všude, kam se podíváte, se vyžaduje dobrá prezentace vlastní
osoby.
Proto se na Mendelově gymnáziu učí již 6. rokem volitelný předmět Rétorika, kde se studenti
seznamují se vším potřebným pro své vystupování. Už třetím rokem se zúčastňujeme soutěže
Mladý Démosthénes, celostátní soutěže v umění komunikace pro žáky II. stupně ZŠ a víceletých
gymnázií, která je zaměřená na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a
porovnání komunikačních dovedností a nahlédnutí do oblasti moderátorské profese. Regionální
kolo této soutěže se konalo v lednu 2010 v prostorách naší školy. Celou soutěž organizuje FACE
OF NEW EUROPE, s.r.o., což je dynamická společnost, která poskytuje profesionální servis a
strategické poradenství v oblasti Public Relations, komunikace v rámci reklamních a
marketingových kampaní a firemního vzdělávání. A právě soutěž Mladý Démosthénes je jeden
z mnoha výstupních projektů této organizace. Soutěžící studenti si musí připravit vlastní text,
který v určitém časovém limitu musí předvést odborné porotě. Předsedkyní poroty, která
hodnotila moderátorské výstupy, byla Mgr. Jana Adámková, která celý projekt zaštiťuje.
V letošním regionálním kole získal ve své kategorii 1. místo student Petr Gola ze třídy 4. A.
Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole! Výsledky krajského kola budou známy
až po uzávěrce tohoto vydání ročenky☺
Mgr. Jana Prošvicová
Aliante 2010
Po dvouleté přestávce navazujeme na Mendelově gymnáziu na účast v této soutěži. Jedná se
o jedinečný projekt, orientovaný na NATO, jehož hlavním organizátorem je Jagello 2000
(Česká republika). Jeho hlavním cílem je umožnit mladým lidem ve věku od 15 do 19 let zjistit
spoustu informací o této organizaci a podělit se o ně s účastníky z ostatních zemí. Kromě České
republiky je zapojeno i Slovensko, Polsko, Gruzie, Litva, Lotyšsko, Nizozemí, Maďarsko, Velká
Británie a Černá Hora. Pro účast v soutěži stačila pouze jednoduchá registrace, hned poté se
můžete pustit do vyplňování soutěžních otázek. První kolo je v porovnání s následujícími
relativně snadné, stačí pouze vyplnit 20 otázek se 75% úspěšností. Bohužel snadnost končí
zhruba tady, protože většina otázek vyžaduje dlouhé pátrání i přemýšlení. Druhé kolo se testuje
také formou otázek, ale tentokrát nejsou uvedeny možnosti, pouze otázky. V druhém kole je
nutné otázky vypracovat co nejpodrobněji a nejpřesněji, aby prošly mezinárodní komisí. Pokud
zvládnete tohle, máte už o jeden výlet postaráno. Letos se mezinárodní finále koná v Gruzii na
vojenské škole horského výcviku. Finále prověřuje nejen vědomosti, ale i fyzickou a psychickou
kondici soutěžících, kteří pracují v smíšeném týmu – vždy ze dvou zemí náhodně vybraných
losem. My jsme zatím prošly pouze prvním kolem, další následují po uzávěrce této ročenky, ale
pevně věříme, že se nám podaří postoupit dále.
Veronika Pargačová, 3. D
36
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Soutěž Euroscola
Tato soutěž vyhlašovaná Evropským parlamentem umožňuje studentům se seznámit formou
hry s Evropským parlamentem. V první části soutěže je zaregistrován pouze jeden člověk, který
zodpovídá otázky, výhru ovšem získává celá třída. První kolo se testovalo formou patnácti
otázek vyplňovaných na internetu. Otázky byly zaměřeny na seznámení účastníků s fungováním
a změnami v Evropském parlamentu - speciálně na postavení České republiky v Evropské unii
(Evropském parlamentu). Ze správně zodpovězených otázek prvního kola bude vylosována
jedna třída, která se bude moci zúčastnit setkání ve Štrasburku s názvem „Evropský parlament
pro mladé“. Každá škola bude na začátku zastupována pouze jedním studentem, který bude
přiřazen do mezinárodních skupin o zhruba 100 účastnících. V tomto týmu bude dále plnit
úkoly, jejichž cílem je spolupráce mezi jednotlivými členy týmu, vzájemná pomoc a
komunikace. Další kola probíhají po uzávěrce této ročenky.
Veronika
Ve dnech 19. 2. - 1. 3. se tři studentky Mendelova gymnázia, jmenovitě Zuzana Balová z 2. C,
Veronika Pargačová z 3. D a Petra Grossmannová ze 4. B, zúčastnily spolu se třemi dalšími
studenty z Opavy mezinárodního výměnného pobytu YIP, sponzorovaného Evropskou unií a
konaného ve Finsku.
Výměny se zúčastnily celkem čtyři státy, a to Irsko, Litva, Finsko a Česká republika. Každou
zemi zde zastupovali převážně studenti. Naše šestice reprezentovala Českou republiku.
Společně jsme strávili týden v městečku Puumala, hlavním centru pro rozsáhlý region Saimaa,
kde je více než 1 000 jezer a žije zde několik ohrožených druhů rostlin a živočichů. Během
pobytu jsme měli možnost poznat ostatní zúčastněné státy a dozvědět se mnoho zajímavostí
o jejich kultuře, zvycích, o zvláštnostech jazyka a zažít týden plný dobrodružství. Navázali jsme
velice úzké vztahy s místními obyvateli. Pro základní školu jsme vyráběli koníky z ponožek a
stavěli exhibici, natáčeli film s profesionálními režiséry. S širším okolím jsme se pak setkali na
Mezinárodním večeru spojeném s tradičním festivalem Kalevala, kde jsme měli i my možnost
reprezentovat jak ČR, tak i Opavu.
Bylo úžasné poznávat zejména finskou kulturu a veškeré odlišnosti. Jazyk, který má zcela jiné
kořeny, druhy jídel, které se diametrálně liší od těch našich (borůvková polévka, všechny druhy
ryb i tradiční vánoční menu), vysoký životní standard, pravou finskou zimu (až -27°C) a jako
třešničku pravou finskou saunu zakončenou skokem do jezera pokrytého ledem. To bylo
osvěžení!
Po nabitém týdnu a s pár novými litevskými a finskými slovíčky v hlavě se už pouze český tým
vydal na tři dny do Helsinek. Bezesporu nejúžasnější zážitky si všichni odnášíme ze Science
Hobby Centra Heureka, které je vyhlášenou atrakcí Helsinek, ne-li celého Finska. Zde se učí
hlavně děti poznávat fyzikální zákony, vesmír, nové výzkumné metody zábavnou formou. I my
jsme zde zjistili kvantum nových věcí, např. o černých dírách a korálech v 3D kinu, zkusili jsme
vyřešit fingovanou vraždu studentky a hráli fotbal s imaginárními spoluhráči. Zábava na dvě, tři
hodiny, řeknete si, ale my jsme tam zůstali celých sedm hodin a ještě se nám nechtělo domů.
Samozřejmě jsme navštívili i vyhlášené památky, jako je finský parlament, pravoslavný chrám
Zesnutí Panny Marie nebo evangelický chrám sv. Martina – dominantu města.
To už vážně musíme domů? Tak tato věta nám zněla v hlavách asi nejčastěji. Ani jsme se
nenadáli a opouštěli jsme helsinské letiště s hlavou plnou vzpomínek na krásnou zemi,
nezapomenutelné okamžiky a hlavně, s novými zkušenostmi a přáteli.
Petra Grossmannová, 4. B a Veronika Pargačová, 3. D
Pražský studentský summit (PSS)
Na začátku letošního školního roku jsem si všiml na jedné z nástěnek plakátu, který zval
studenty středních škol na Pražský studentský summit. Tenhle summit je určen pro studenty
středních škol a zahrnuje organizace, jako je NATO, Organizace spojených národů nebo
Evropská unie. Jediné NATO má vyjednávání v angličtině, což pro mě byla výzva, a také pouze
v NATO vystupujete sám za sebe a ne jako skupina. Přihláška do modelu NATO se skládala
z několika základních otázek týkajících se historie a struktury organizace, ale taky eseje
v angličtině na určené téma. Já jsem si vybral misi v Afghánistánu a můj pohled na ni. Po pár
dnech přišlo rozhodnutí, že jsem přijat a že mi byla přiděleno zastoupení Albánie.
37
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Struktura PSS je taková, že od listopadu až do března probíhají v Praze na Vysoké škole
ekonomické přibližně jednou měsíčně, celkem pětkrát, tzv. workshopy (WS). Zahájení každého
WS je společné pro všechny organizace a je doprovázeno informacemi ze stran organizátorů, ale
také přednáškami různých hostů, jako byli v mém případě třeba Hynek Kmoníček (náměstek
ministra zahraničí), Erik Tabery (Respekt), Ladislav Špaček, nebo makroekonomický stratég
ČSOB Tomáš Sedláček. Projevy se lišily, ale ve většině z nich bylo hodně užitečného. Mě osobně
nejvíc zaujal projev p. Kmoníčka, který mluvil o světě diplomatů, ale také Tomáše Sedláčka,
který všem předal cenné rady ohledně možnosti dalšího vzdělávání v zahraničí, sbírání
zkušeností a dosahování úspěchu v profesním životě. Po
dvou hodinách se každý model přesune do určených
místností a začnou další přednášky o struktuře dané
organizace. Organizátoři se snaží studentům předat určitý
background, který později využijí při vyjednávání. Seznámí
je s pravidly pro debatu, která často mohou být velmi
zavádějící, obzvláště poté, co veškeré vysvětlování probíhá
v angličtině. Nikdo ale není dokonalý, takže kdykoliv máte právo se přihlásit a vše je
dopodrobna vysvětleno znovu. Před přihlášením do studentského summitu NATO jsem o této
problematice neměl ani ponětí, čili mohu říct, že mi účast dala hodně nového. Uvědomil jsem si
taky, že nezáleží na tom, jaký stát dostanete přidělený, ale na tom, jak dobře se umíte prosadit a
přesvědčit ostatní delegáty, aby hlasovali právě pro váš názor. Workshopy bývají vesměs velmi
poučné.
Vyvrcholením celého programu je čtyřdenní summit, který probíhá opět v Praze, ale už ne na
VŠE, nýbrž v Kongresovém centru na Vyšehradě. Summit začíná celodenním zahájením
v hotelu Ambassador, kam je opět pozvána spousta zajímavých hostů. Každý stát si musí
připravit proslov o politice svého státu a věcí, které chce na summitu vyjednat a dohodnout.
Samotné jednání probíhá stejně jako na opravdovém summitu. Musí se dodržovat přesné
postupy pro schválení určitého návrhu a často dochází k opravdovým hádkám mezi státy a
následnému zablokování dohody svým právem veta. Spolupráce s dalšími orgány, jako je Rada
bezpečnosti nebo Rada pro lidská práva, také probíhá pouze oficiální cestou.
Celý program Pražského studentského summitu byl pro mě velmi obohacující. Zkušenosti, které
jsem získal během posledního půl roku, mi pomohly nejen se ujistit ve výběru vysoké školy, ale
také mi znovu otevřely oči a uvědomil jsem si, že konkurence mezi mladou generací stále víc
roste a aby člověk dosáhl svého, musí si jít pevně za svým cílem.
Václav Petr, 4. C
Biologie
Biologie je věda, která získává stále nové poznatky, a ty se snažíme předat našim studentům.
Učitelé Zdeňka Hanzliková, Rostislav Herrmann a Barbora Murová vytvořili v rámci projektu
ESF digitální učebnice, které jsou přístupné na webu školy.
V průběhu roku došlo k modernizaci biologické laboratoře a posluchárny biologie přístroji AVT,
a to DVD přehrávačem, dataprojektorem a počítači. Výuka přírodopisu a biologie je mnohem
názornější a zábavnější.
Naše komise biologie se podílela na přípravě několika soutěží, např. Přírodovědného klokana,
jehož hlavním patronem byla Barbora Murová, nebo Přírodovědné soutěže pro žáky 9. tříd ZŠ.
Deváťáci prokazovali své znalosti ze všech biologických oborů, byli šikovní, ale odpověď na
otázku, jak včely vyrábějí med, znali jen někteří. Víte to vy? To je jen jedna ze záludných otázek,
které na ně vymyslela naše kolegyně Marie Koutná.
V soutěži BiO, která má vysoký kredit, jsme ve školním roce 2008/09 „slavili žně!“ Marie
Kroutilová z 5. A pokořila všechny své soupeře a vyhrála krajské kolo BiO, nejvyšší možnou
soutěž ve své kategorii B. Také studenti nižšího gymnázia dosáhli na mety nejvyšší – v kategorii
C, v okresním kole, Josef Zimola a Jan Mazáč z 3. A vybojovali 1. a 2. místo, v krajském kole
pak 3. a 5. místo. Jsme na ně hrdí!
Studenti nižšího gymnázia se rádi zúčastňují soutěže Velká cena ZOO Ostrava – na podzim bylo
téma Ryby v ČR, na jaře Dřeviny ČR. Konkurence je vždy veliká, v každé kategorii soutěží 240
až 270 pětičlenných družstev z celého MS kraje, a proto účast ve finále, kde soutěží
38
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
10 nejlepších družstev, je vždy velkou odměnou. Na podzim 2009 se nám to nepodařilo o 1 bod,
a jak to dopadne na jaře 2010? Uvidíme. Zatím si (od roku 1996) nejlépe vedli studenti letošní
7. A, kteří se v době, kdy navštěvovali 1. – 4. ročník MGO, probojovali do finále celkem pětkrát a
vybojovali i medailová umístění. Ne jinak tomu bylo letos. Ve finále Velké ceny ZOO Ostrava
naše družstvo ze 4. A ve složení Jan Mazáč, Josef Zimola, Eduard Nabielek, Martina Buchalová
a Hana Poláčková vyhrálo!
Z akcí, které naše komise pořádala, bych připomněla: „S Tebou o Tobě“, přednášky pro dívky
o intimní hygieně, a Den J. G. Mendela, na který v roce 2009 přijeli přednášet odborníci z naší
partnerské školy, Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.
V říjnu 2009 Mgr. Zdeňka Hanzlíková spolu s pěti studenty absolvovala přednášky z nových
poznatků v genetice a molekulární biologii na Mendelfóru v Brně. Během celého školního roku
pořádáme pro naše studenty exkurze na zajímavá místa, např. během exkurze do Transfúzní
stanice SN v Opavě se studenti seznámí se všemi procedurami, které doprovázejí odběr krve a
krevní plazmy, a zjistí i svou krevní skupinu, jindy se dovědí o chovu koní na Albertovci, co čeká
maminky i personál při porodu, apod.
Celé jaro bude ve znamení dalších kol BiO ve všech kategoriích. Zatím známe jediný výsledek:
v krajském kole kat. A vybojovala krásné 5. místo Marie Štefková ze 7. A.
V polovině dubna 2010 budou naši 14 – 17tiletí studenti poučeni o sexu na přednáškách „Láska
ano, děti ještě ne“ a dostanou „Rady pro začínající milence“. Informace podává renomovaná
firma CAT Ostrava, která spolupracuje se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu.
Děkuji všem kolegům biologům za dobře odvedenou práci i čas, který věnují biologii navíc. Vám
všem přeji krásně prožité jaro i léto v přírodě. Naberte v ní sílu i poučení.
Mgr. Blažena Gebauerová
Chemie
Ptáte se, co je nového v chemii? Kromě úspěchů v různých soutěžích máme i úspěchy
rodičovské. Našim mladým kolegyním se v srpnu narodila dcera Lucie a v září syn Matěj.
Doufáme, že půjdou ve stopách svých maminek a zůstanou chemii věrní.
V letošním školním roce se vyučující chemie zapojili do dvou nových akcí, na jejichž organizaci
se spolupodíleli. Dne 21. 10. 2009 jsme se zúčastnili projektu Společná Evropa. V chemické
laboratoři si mohli studenti z polských Glubczyc vyzkoušet různé efektní pokusy a jejich úkolem
bylo rovněž vysvětlit pozorované chemické reakce. Vše probíhalo v angličtině a pokusy
v chemické laboratoři prezentovaly studenti druhých ročníků tříletého chemického semináře a
studenti třídy 2. B. Hlavní aktér tohoto projektu byla paní Mgr. Černínová, která nás zapojila
i do další akce, do Přírodovědné soutěže, která proběhla 18. 12. 2009. Spolu s fyziky a biology
jsme se tedy spolupodíleli na 1. ročníku Přírodovědné soutěže, která byla určena žákům 9. tříd
základních škol. Celkem se jí
zúčastnilo 29 tříčlenných družstev
z 11 základních škol. V chemické
posluchárně
účastníci
soutěže
museli vypracovat test, abychom
mohli porovnat jejich znalosti a
k vidění byly opět efektní pokusy.
Tentokrát byli hlavními chemiky Jan
Böhm z 2. D a Miloslav Rajský z 2. B.
Z vyučujících chemie se aktivně
zapojily paní Mgr. Alešová a paní
Mgr. Hanzliková.
Pan Mgr. Pustějovský a paní Mgr.
Bartošíková v minulém roce vytvořili
studijní materiály pro studenty v rámci projektu ESF: Tvoříme a učíme s ICT. Studenti tak
získali studijní oporu k učivu chemie v prvním a druhém ročníku čtyřletého gymnázia. Také
tímto způsobem rozvíjíme nové vyučovací metody, snažíme se vést studenty ke studiu chemie a
motivovat je.
39
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Každým rokem předmětová komise chemie pořádá různé exkurze:
♦ chemických seminářů do firmy Teva
♦ studentů prvních ročníků do městské čističky odpadních vod
♦ studentů druhých ročníků do firmy Kofola a do sléváren v Krnově
♦ chemických seminářů do pivovaru Nošovice
Již potřetí proběhla na našem gymnáziu mikulášská besídka pro studenty, kteří mají rádi
chemii. V letošním roce se jejího vedení zhostili studenti ze 2. B třídy ve složení Miloslav Rajský,
David Oczka, Eliška Olbrechtová a Jakub Pastrňák. Ze třídy 4. B byl jeden z čertů Radim
Kirschner. Ten byl čertem – moderátorem. Pod vedením vyučující Mgr. Murové si studenti
připravili efektní pokusy, kterými bavili mladší studenty. Tato akce je určena především prvním
ročníkům čtyřletého gymnázia a studentům sekundy, tercie, kvarty a kvinty osmiletého
gymnázia. Nechyběly tradiční pokusy, jako např. sloní pasta, Aladin, modré kouzlo v baňce,
zápalné šňůry, peklo ve zkumavce, atd. Ti studenti, kteří prokázali znalosti chemického
názvosloví a aktivně se pokusů zúčastnili, dostali také mikulášskou nadílku. Tato akce se těší
zájmu studentů, letos se jí zúčastnilo téměř 60 mladých chemiků.
Výsledky Chemické olympiády ve školním roce 08/09 v době od dubna do června
V krajském kole Chemické olympiády kat. C zvítězil Martin Černý z letošní 3. E a na 6. místě se
umístil Aleš Kajzar rovněž z 3. E. V krajském kole Chemické olympiády kat. B se Martin Černý
umístil na 3. místě. Velmi dobře si vedli také Jiří Vaněk – 9. místo z letošní 4. E a Aleš Kajzar –
10. místo.
Výsledky Chemické olympiády ve školním roce 2009/2010 v době od září do konce března.
Chemické olympiády kat. A se zúčastnili pouze Martin Černý a Aleš Kajzar (oba z 3. E) a
v krajském kole byl úspěšný Martin Černý, který obsadil 5. místo.
V Chemické olympiádě kat. D zvítězil Jan Mazáč, 2. místo obsadil Daniel Štěrba, 3. místo Daniel
Kubela – všichni ze třídy 4. A, na pátém místě se umístila Zuzana Matušková z 3. A. Do
okresního kola postoupili první dva nejúspěšnější a Daniel Štěrba dokázal v okresním kole
zvítězit, Jan Mazáč obsadil 7. příčku.
V Chemické olympiádě kat. C zvítězil Jan Böhm z 2. D, druhé místo obsadila Radka Hadámková
z 5. A a třetí místo obsadil Miloslav Rajský z 2. B, všichni tři postupují do krajského kola.
V Chemické olympiádě kat. B se o první místo se stejným počtem bodů dělí Martin Černý z 3. E
a Eva Dominiková z 7. A, další pozici obsadil Aleš Kajzar z 3. E . Všichni tři jsou navržení na
postup do krajského kola.
Blahopřejeme všem studentům, kteří našli odvahu a zúčastnili se různých kategorií Chemické
olympiády, která je pro ně velmi obtížná a vyžaduje domácí přípravu a studium. O průběhu a
výsledcích krajských kol Chemické olympiády kat. D, kat. C a kat. B vás budeme informovat
příští rok.
Mgr. Zdeňka Hanzliková
Přírodovědná soutěž
Dne 18. 12. 2009 proběhl na MGO
1. ročník
přírodovědné
soutěže.
Jedná se o první zábavně-vzdělávací
program pro nadšence v oblasti
fyziky, chemie a biologie, který si
naše gymnázium zorganizovalo.
Soutěž začala po osmé hodině ranní
a končila v poledne. Během této doby
se vystřídalo 21 družstev z 11
základních škol, a to tak, že na
každém stanovišti se vystřídaly tři
skupiny družstev. Program začal
povzbudivými proslovy pana ředitele
a hlavní organizátorky akce, paní
40
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
učitelky Černínové. Z prostoru chemického stanoviště jsme zaznamenali zájem a soutěživost, ba
až neutišitelnou iniciativu zájemců nejen při písemném testu, ale i při pokusech, což svědčí
o tom, že program byl bravurně připraven a také zvládnut. Nejlépe se umístili žáci ze ZŠ Hradec
nad Moravicí (1. a 3. místo) a ZŠ Englišova (2. místo). Blahopřejeme jim a zároveň děkujeme za
účast i ostatním, jelikož i oni patří k těm nejlepším v přírodovědných oborech v okrese. Po
slavnostním vyhodnocení následoval oběd ve školní jídelně. Kladně bych hodnotil také to, že se
pracovalo relativně v časových limitech a nedocházelo k velkým časovým prostojům. Zbývá tedy
jen dodat, že se těšíme na opětovné setkání v příštím roce.
Miloslav Rajský z 2. B třídy
Zeměpis
Výuka zeměpisu je na naší škole zařazena do tří ročníků čtyřletého a sedmi ročníků osmiletého
studia vždy s dvouhodinovou týdenní
dotací.
Pro studenty s vyhraněným
zájmem o geografii, krajinu a cestování je
určen volitelný předmět zeměpisný
seminář ve 3. a 4. ročníku. V letošním
roce pracovalo celkem pět studijních
skupin zeměpisných seminářů. V těchto
seminářích si žáci prohlubovali a
rozšiřovali své geografické znalosti a
dovednosti, připravili geografické exkurze
naším městem, navštívili magistrát,
účastnili se cestovatelských besed na
téma Kanada, Srí Lanka, jihovýchodní
Asie.
Obohacením výuky zeměpisu i v tomto
školním roce byly exkurze do elektráren
Dlouhé Stráně (2. roč.) a Dukovany
(4. roč.), které byly uspořádány ve
spolupráci s kabinetem fyziky.
V září se žáci nižších ročníků osmiletého studia opět zapojili do celostátního výukového
projektu Planeta Země 3000, v němž zajímavou a poutavou formou poznávají vzdálené kraje a
kultury naší planety. Tento úspěšný multimediální výukový program se uskutečnil na téma
„Indie – královna orientu.“ Na téma Indie byla uspořádána také cestovatelská beseda, tentokrát
pro žáky čtyřletého studia.
Velké oblibě se těší u studentů geografické soutěže. Každoročně již od září soutěží mnohé třídní
kolektivy i jednotlivci v celostátní soutěži Eurorebus. Po absolvování dvou korespondenčních
kol, která proběhla v 1. pololetí, očekáváme, kolik našich studentů a třídních soutěžních týmů
postoupí do regionálního kola letošního již 15. ročníku této soutěže.
V loňském 14. ročníku 2009, jehož finálová klání probíhala v červnu 2009, jsme byli velmi
úspěšní. V regionálním kole naše gymnázium reprezentovalo 12 soutěžních týmů (1. C, 1. D,
1. E, 2. E, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 4. A, 4. B, 4. E, 5. A). V kategorii ZŠ 02 zvítězil tým 4. A (Jan
Lamich, Filip Horák, Jan Mareček), v kategorii SŠ tým 5. A (Jana Režnarová, Martin Vaněk, Jan
Sekret). Do celostátního finále postoupilo celkem 6 týmů z obou kategorií. Tyto týmy pak svými
výsledky vybojovaly společně čtvrté místo v ČR v soutěži škol. A v doprovodné soutěži „Dnešní
svět v pohybu s Českou spořitelnou“ si nejlépe opět vedl tým 5. A, který v celostátním finále
v Praze obsadil 3. místo. Tento úspěšný tým pak prezentoval své soutěžní výsledky na školní
přírodovědné konferenci.
Na 3. místě v celostátním kole soutěže Dnešní svět v pohybu s Českou spořitelnou se umístil
tým třídy 5. A ve složení Martin Vaněk, Jan Sekret, Jana Režnarová. (Praha – 27. května 2009)
V kategorii jednotlivců nás nejlépe reprezentovala Pavla Peterová (4. B), která zvítězila
v regionálním kole a v celostátním kole získala 12. místo.
41
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Významných úspěchů dosahují žáci také v tradiční soutěži - zeměpisné olympiádě. Ve školním
kole letošního ročníku zvítězili v jednotlivých kategoriích tito žáci: Zbyněk Piech (1. A), Jakub
Palát (2. A), Ondřej Fischer (3. A), Martin Vaněk (6. A) a Tomáš Stodůlka (4. C). V okresním
kole, které se uskutečnilo na naší škole, se nejlépe umístili Zbyněk Piech (3. místo), Martin
Vaněk (1. místo). Uvedení studenti postupují do krajského kola, Tomáš Stodůlka obsadil
5. místo.
Všem žákům, kteří budou naši školu reprezentovat v krajských a vyšších kolech soutěží, držíme
palce a přejeme jim hodně úspěchů!
PaedDr. Alena Pavelková
Informatika a výpočetní technika
Soutěže robotů
Mezi nejaktivnější informatiky patří Adam Heinrich, 7. A a Zbyněk Moravec, 2. B. V celostátním
kole SOČ 2009 se Adam Heinrich umístil na 3. místě s prací „Konstrukce mobilního robota
schopného pohybu ve venkovním prostředí“. Za svůj výkon byl nominován na zvláštní cenu
„Návrh do soutěže České hlavičky“ (cena „Ingenium“). Díky třetímu místu se stal laureátem
SOČ.
Úspěchy a znalosti v oblasti robotiky mu otevřely cestu na červnovou přehlídku StreTech-ČVUT
2009, kde se sešli středoškolští studenti,
kteří dosáhli výborných výsledků
v různých celostátních soutěžích. Pro
Adama to byla opět příležitost
konzultace se šikovnými studenty jiných
měst a také vyučujícími ČVUT.
Adam se také aktivně podílí na
popularizaci robotiky. V září, na začátku
letošního školního roku pomáhal se
stánkem "Dotkni se robotiky!" na Dnech
vědy a techniky v Plzni. Je to akce, při
které se každoročně promění historický
střed města Plzně v centrum zábavné
vědy. Více informací se můžete dočíst
na: http://dnyvedy.matejk.cz.
Pro tento školní rok Adam připravil novou práci, robota, kterého prezentoval na soutěži KYBER
robot v prosinci 2009 v Liberci. Zde obsadil skvělé 3. místo v České republice v kategorii
Libovolný robot. Spolu s Adamem se soutěže zúčastnil také Zbyněk Moravec a získali týmovou
cenu „Cena časopisu AUTOMATIZACE“. Od této chvíle vzniká mezi nimi spolupráce, v níž
každý plní svoji odbornou roli. Adam se zabývá spíše technickou stránkou robota a Zbyněk
programuje.
Díky 3. místu Adama v Liberci získali oba studenti
pozvánku na oslavu 20. výročí ČSVTS (Český svaz
vědeckotechnických společností) v Praze, kde zaujali
odbornou veřejnost svými sestavenými roboty.
A následuje pozvánka na prezentaci v dalším ročníku
StreTech-ČVUT 2010, který se bude konat ve
slunečném měsíci červnu, který je v oblibě studentů,
protože se blíží prázdniny ☺. Je rok 2010 a opět
začínají školní, okresní a další kola SOČ. Naše
dvojice zahajuje úspěchem a postupuje ze školního
kola do okresního s prací „Bender – robot sledující
čáru“.
Ke zkušeným informatikům se připojují autoři Marek Šnapka, 7. A a Vítězslav Imrýšek, 3. C
s odbornou prací „Chlazení počítačů“. Oba týmy soutěží v oboru číslo 10 Elektrotechnika,
42
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
elektronika, telekomunikace. Držíme palečky a přejeme všem studentům hodně štěstí v dalších
kolech. Ale o nich budeme psát v Ročence 121.
Nesmíme zapomenout na Adamovu publikační činnost, protože už slaví první úspěchy článkem
v odborném časopise ROBOT Revue, který odkrývá všem nadšencům svět robotiky. Jeho první
příspěvek jsme si mohli přečíst v čísle 3/2009 na stranách 31 až 34 pod názvem „jBrain, java
mozek. První programy“ (1. část). Půjde o sérií článků, které v časopise vycházejí na
pokračování. Časopis začal vycházet v loňském roce, jedná se o měsíčník a toto 3. číslo vyšlo
v prosinci.
Programování
I tady si naši informatici udržují krásná postupová místa. MŠMT vyhlašuje na začátku
kalendářního roku náročnou tříkolovou soutěž v dovednostech algoritmizace a programování
„Soutěž v programování“. Okresní kolo máme za sebou a naši školu úspěšně reprezentovali tito
studenti: Jakub Motyka, Filip Lenert a Adam Heinrich ze 7. A, Honza Tofel ze 6. A, Filip
Ressler, 3. C a Zbyněk Motyka, 2. B. Do kraje postoupil z prvního místa Zbyněk Moravec, ze
druhého místa Filip Ressler a ze třetího místa Adam Heinrich. Přejeme všem mnoho úspěchů
v dalších kolech a zase držíme palečky a posíláme ☺ pro radost.
Magdalena Chmelařová a Zuzana Baďurová
Hudební výchova
Co nového v kabinetech „U notiček.“
Předmětová komise hudební výchovy patří k početně nejmenším na naší škole. Rozhodně ale
nepatří k nejmenším v okamžiku, kdy začneme vypočítávat její hudební aktivity. A pojďme na
to hezky chronologicky od poslední ročenky:
♦ V květnu jsme odmaturovali a připravili slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Jeho
atmosféra byla zvýrazněna nádhernými prostorami kostela sv. Václava a, již tradičně,
vystoupením pěveckého sboru Luscinia.
♦ V červnu se Luscinia vydala koncertovat do Dánska. Dánská vesnice Mejrup už pro nás
dávno není velkou neznámou. Mnozí z nás tam máme přátele.
♦ V září jsme se podíleli kulturním programem na imatrikulaci studentů 1. ročníků.
♦ V říjnu se 3. A vydala po stopách Leoše Janáčka. Tato akce skoro detektivní, studenti
opravdu pátrají, se už stala tradicí.
♦ V říjnu jsme také museli zvládnout organizačně velmi náročnou akci – po dobu jednoho
týdne jsme hostili dánské hosty v Opavě, v našich rodinách.
♦ V listopadu se první ročníky rozloučily s popovou hvězdou Michaelem Jacksonem filmovou
projekcí snímku This is It.
♦ V listopadu vyvrcholily celoroční přípravy na naši největší akci. Poslední víkendové dny
patřily Celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2009. O této
akci se dočtete více na stránkách této ročenky.
♦ V prosinci byly zase aktivity „notiček“ slyšet všude. Naše „stálice“ Jiří Černý nás navštívil
v předvánočním čase. Jeho povídání bylo trochu netradiční, ale protože končil rok 2009 a
sametová revoluce měla své malé výročí, slyšeli jsme z úst účastníka, jak to tehdy doopravdy
bylo.
♦ V prosinci zaznělo vánoční koledování pro rodiče – připravily si je třídy 2. A a 3. A.
♦ V prosinci zaznělo také zpívání na schodech – již tradičně je připravila Luscinia a
v netradiční podobě se představilo „sdružení muzikantů“ ze tříd Mgr. Onderkové.
♦ V prosinci Luscinia uzavřela kalendářní rok vánočními koncerty v Hodoníně, Lukavci,
Bravinném a naposledy zpěvem rozdávala klid, pohodu a vánoční náladu na koncertech
v Opavě.
♦ V novém kalendářním roce nabíráme dech, organizujeme, nacvičujeme, vymýšlíme.
♦ V březnu nás totiž čekají dvě velké akce, které opět plně leží na našich bedrech – Motýlek
v dlani a Ruce pro úsměv. Zasvěcený čtenář už ví, že jsou to akce charitativní, že je to pomoc
našich studentů lidem postiženým či finančně slabým.
43
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
♦ Do konce školního roku toho chceme zvládnout ještě hodně, ale to až v příštím čísle
tiskoviny, to už budeme vědět, jak nám to dopadlo.
♦ Ještě mě ale napadá – Luscinia už ví, že v červenci se vydá na jednu ze svých cest, aby
soutěžila a zároveň co nejlépe reprezentovala sborové zpívání na naší škole. Tentokrát je
cílem španělské Cantonigros. Držme jí palce.
Mgr. Eliška Slovíková
Vánoční koledování 3. A
Ve středu 16. 12. se konala v hudebně MGO další z vánočních besídek, tentokrát v podání třídy
3. A korigovaném Mgr. Onderkovou. Tento jedenapůlhodinový, mimořádně kulturní program
sestával z vystoupení tanečních, literárních a samozřejmě také hudebních.
Úvodem zaznělo pásmo několika nepříliš známých slezských koled (např. Jozef muj kochany,
Maria panna krmí diťatko či Byla cesta ušlapaná), které místy prokládala recitace vánoční
poezie katolického básníka a politického vězně Jana Zahradníčka. Poté následovala různá
sólová vystoupení: Ondřej Dupal, Barbora Premusová, Jan Škubník a Ondřej Fischer přečetli
některé ze svých slohových prací, mažoretka Petra Pavelková a diskotanečnice Zuzana Benšová
zatančily, flétnistka Zuzana Lenertová zahrála přednes na pikolu, Ondřej Fischer provedl kratší
přednášku o hudebním nástroji jménem pozoun vyvrcholivší premiérovým hraním na tento
nástroj ve dvou lidech (s Janem Škubníkem), německému jazyku učící se část třídy zazpívala
společně s panem Janštou píseň In unserer Klasse a vůbec historicky poprvé zazněla v úplné
podobě na půdě MGO skladba Johna Cage 4´33´´ (známá též jako Čtyři a půl minuty ticha),
kterou se někteří z rodičů pokoušeli přerušit ještě před polovinou neinformovaným potleskem,
ale nebylo jim to umožněno. Vynikajícího sóla se pod dirigentským vedením Ondřeje Fischera
ujal čestný host besídky David Sommer, doprovodný orchestr pak tvořili samotní žáci 3. A.
V poslední části večera pak zazněly dva černošské spirituály, dále pak romantická písnička
irského muzikanta Glena Hansarda Falling slowly a závěrem Mercedes Benz Janis Joplin,
píseň pro všechny, kterým Ježíšek tento automobil snad ještě nenadělil.
Návštěvníkům besídky pak byly rozdány sborníky nejposlednějších slohových prací třídy 3. A na
téma „červená knihovna“, tedy romantické čtení na dlouhé zimní večery pod lampou.
Ondřej Fischer, 3. A
Výtvarná výchova
PROBUZENÉ OBRAZY aneb PODĚKOVÁNÍ MÝM STUDENTŮM
Městská galerie Hradec nad Moravicí, listopad – prosinec 2009
Slovo dalo slovo a na jedné vernisáži v Městské galerii Hradec nad Moravicí jsem dostal od
pana JUDr. Karla Valuška,
starosty města, nabídku,
abych v těchto prostorách
vystavoval. Hodně mě to
potěšilo, ale já měl jedno
nesplněné velké přání, vidět
na
stěnách
opravdové
galerie, kde vystavují umělci,
kterých si vážím, obrazy
svých studentů. A tak jsem se
asi po roce pana starosty
zeptal, zda bych sem nemohl
přivézt a vystavit zde obrazy,
které jsem se snažil po dobu
osmnácti let probouzet ve
svých studentech na MGO.
A on souhlasil.
Tuto retrospektivní výstavu
–
pod
názvem
„PROBUZENÉ OBRAZY“ –
44
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
jsem vnímal nejen jako pomyslnou tečku za oslavami 125. výročí založení naší školy, ale hlavně
jako příležitost vhodnou formou poděkovat svým studentům...
Také jsem chtěl skrze ni sdělit, že dnes, kdy člověk svými nelidskými činy dokazuje, že pravdu,
soucit a spravedlnost skoro nezná, že si neváží života a spíše ho poškozuje a poškozuje jiné nebo
je alespoň pomlouvá, je mezi námi celá řada mladých lidí, kteří se nebojí své krásné schopnosti
probouzet a kultivovat. Dnes se, bohužel, dává velký prostor lidem, kteří toto neumí. Jsem
přesvědčen, že mnohem větší pozornost si zasluhují ti, kteří něco dokážou. A tak jsem k této
změně touto výstavou chtěl přispět i já.
Děkuji všem, kteří mi tuto výstavu umožnili a pomohli realizovat. Omlouvám se zároveň mnoha
svým studentům, jejichž práce tady pro nedostatek prostoru nemohly být prezentovány. Snad
zase příště! Děkuji za pochopení.
Oldřich Kolovrat
Výňatek z úvodních slov O. Kolovrata – z vernisáže dne 19. listopadu 2009:
♦ Devadesátá léta naší výuky byla poznamenána cestováním – několika pracovními výjezdy
studentů do ciziny – za architekturou, obrazy a sochami v galeriích, muzeích, ale
i v církevních památkách či volném prostoru.
♦ Pravidelné pracovní cesty do Paříže – se vším všudy, ale i s několika návštěvami v ateliéru
mistra Bociána, rodáka ze Slavkova u Opavy.
♦ Poznávací zájezd s organizátory mezinárodní soutěže Evropa ve škole po severní Francii do
Bretaně, po megalitických stavbách a zámcích na Loiře.
♦ V Itálii jsme viděli Vatikánská muzea, Řím, Pompeje, Neapol, Capri.
♦ Několik let jsme společně se studenty pravidelně vyjížděli o prázdninách na Slovensko do
Hliněného u Turzovky na malování v plenéru.
♦ Třídenní studijní pobyty v Praze.
♦ Studium tvůrčí práce u Enrica Mussaniho – asistenta významného italského umělce Bruna
Munariho v Galerii Klenová v Klatovech.
♦ Dlouholetá pravidelná účast v mezinárodní soutěži Evropa ve škole, kde naši studenti získali
několik prvních míst a možnosti zdarma týden v zahraničí spolupracovat se studenty
z různých zemí Evropy.
♦ Pokusy realizovat výstavy
mimo školu – několikrát
v Sanatoriích
Klimkovice,
ostravských knihovnách, na
VŠB, ale i v zahraničí –
Německu,
Polsku,
na
Slovensku.
... Dovolte mi, abych Vám
představil
svou
výbornou
bývalou
studentku
Radku
Balarinovou,
která
nejen
absolvovala většinu z toho, co
jsem před chvíli uvedl, ale
vytvořila také pro školu logo,
které se používá dodnes.
… Dovolte mi také, abych vyzval
dalšího svého bývalého studenta, kterého vnímám jako osobnost a vážím si ho. Prosil bych, aby
k nám přišel pan architekt Petr Strojný...
... Dovolte mi, abych ocenil i někoho ze svých současných studentů. Je to těžké, protože jich
není málo. Snad dostanu postupně příležitost veřejně ocenit další, dnes to však bude slečna
Terezka Hrablíková. I ona má tady vystaveny velmi pěkné práce. Vážím si však na ní něčeho
mnohem víc, než zájmu o výtvarné sdělení. Je to zájem o člověka, o krásné vztahy. Tereza se
pokouší to nedokonalé na nich změnit.
45
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
...Milí studenti, hodiny výtvarné výchovy se mnou pro mnohé nebyly procházky růžovou
zahradou a už vůbec ne cestou rájem. To ale neznamená, že já bych tu touhu do ráje se s Vámi
dostat někdy vzdal...
Poděkování na závěr:
♦ vedení města Hradec nad Moravicí – panu starostovi JUDr. Karlu Valuškovi a panu
Ing.Karlu Hanákovi,
♦ kulturní komisi – paní Jitce Kotáčkové a paní Pavle Orlíkové,
♦ sólistům opery a operety SD v Opavě – paní Zdence Mervové a panu Petru Soósovi,
♦ vedení ZUŠ v Hradci nad Moravicí – panu řediteli Miroslavu Vitáskovi a paní Daně
Tomčíkové,
♦ vedení naší školy – panu řediteli Petru Pavlíčkovi, panu zástupci Václavu Pustějovskému a
vedení naší jídelny,
♦ našim studentům, jak vystavujícím, tak těm, kteří mi hodně pomohli s instalací – zvláště
Tereze Hrablíkové, Markétě Hrbáčové a Kateřině Kocurové.
Tělesná výchova a sport
Předmětová komise tělesné výchovy období od dubna 2009 uspořádala tradiční letní turistické
kurzy na Opavsku se zaměřením na cyklistiku, pobyt v přírodě, horolezectví a vodní turistiku.
Studenti se naučili mnoha novým dovednostem a poznali přírodu v okolí Jánských Koupelí a
Vítkova.
Konec školního roku 2009/2010 byl na
Mendelově gymnáziu stejně jako každoročně
zpestřen Sportovním dnem. I když nám počasí
nepřálo, studentský turnaj v sálové kopané
měl kvalitní obsazení a velkou řadu diváků.
Mezi přihlášenými bylo i družstvo skládající se
z členů pedagogického sboru.
Studenti velmi často uplatňují svou vlastní
iniciativu v pořádání sportovních akci. Proto
se před Vánoci uskutečnil také florbalový
turnaj, který měli v hlavní režii právě studenti.
Příjemným faktem byla účast i několika dívek,
poněvadž doposud byla účast čistě chlapeckou
záležitostí.
Na podzim roku 2009 se nám podařilo
obohatit výbavu školních tělocvičen, nakoupit
sportovní náčiní pro florbal a především pro
běžecké lyžování. Moderní sportovní materiál
vyzkoušeli studenti hned na počátku roku
2010, kdy se konal první ze trojice lyžařských
výcviků v lyžařském areálu Praděd-Ovčárna. Kurz byl zakončen tradičním karnevalem na
svahu.
Sportovních úspěchů našich studentů se během roku zrodila celá řada. Mnoho postupů do
krajských soutěžních kol v silovém čtyřboji, florbalu, atletice a dalších sportovních odvětvích.
Největším úspěchem byl ovšem postup našeho družstva do celorepublikového finále
v basketbalu chlapců, kde naši studenti, hráči basketbalového klubu Opava a Hlučína, obsadili
v nabité konkurenci bronzovou příčku.
Naši studenti reprezentovali naše gymnázium v sestavě: Kopf, Kunčar, Chmelař, Bernat,
Wojnar, Kupčík, Burda, Böhm, Volf, Šenk, Baďura, Paleček.
Mgr. Jan Krejčíř
46
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Co je TAUSICT a ICSICT?
V roce 2008 získalo Mendelovo gymnázium v Opavě finanční prostředky z EU na projekt ESF
s názvem „Tvoříme a učíme s ICT“. Vše se podařilo především díky neutuchajícímu nadšení a
pracovnímu nasazení ing. Magdaleny Chmelařové.
Kdybychom spoléhali na rozpočet školy daný MSK, tak tyto akce neuskutečníme. Přiznávám, že
kolem je až mnoho papírové a formální práce a místy jsme udiveni tzv. požadavky EU, ale …
Velmi početná skupina učitelů a správních zaměstnanců dokáže pochopit formální problémy,
neztrácí optimismus a věnují všechnu svoji kreativitu žákům.
Otevření nové počítačové
učebny 2. října 2009,
kterého se zúčastnila náměstkyně
hejtmana MSK Mgr. Věra Palková
a projektová manažerka a garant
v oblasti podpory Bc. Andrea
Šimoníková.
Ve školním roce 2009/10 jsme pokračovali v realizaci projektu ESF. Celková výše finanční
podpory je 1 780 966,50 Kč. Díky finanční podpoře jsme v roce 2009 zprovoznili novou
moderní počítačovou učebnu se serverem, 14 klientskými pracovišti, dále jsme z projektu
47
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
zakoupili čtyři notebooky, tři dataprojektory, digitální technologie, promítací plátna a barevnou
tiskárnu. Toto vybavení slouží pro modernizaci výuky. Celková výše nákupu byla 430 000 Kč.
Takřka dvě desítky pedagogů školy vytvořilo e-studijní materiály pro žáky 1. a 2. ročníků
čtyřletého studia, které jsou k dispozici na e-portálu školy na adrese:
http://evyuka.mgo.opava.cz a http://projekty.mgo.opava.cz/tausict/ .
Od 1. prosince 2009 realizujeme z finančních prostředků EU další projekt ESF s názvem
„ICeMSK IC/012 školí s ICT“. Tímto projektem pokračujeme v činnostech informačního
střediska školy, které od roku 1997 nabízí v rámci celoživotního vzdělávání pedagogů vzdělávání
pedagogů různých škol. Hlavním cílem projektu je doplnit systém dalšího vzdělávání pedagogů
v MSK. Pedagogové různých
škol pak svými dovednostmi a znalostmi snáze uspějí
v konkurenčním prostředí srovnatelných školských zařízení v Evropě. Systém je vytvořen tak,
aby byl v budoucnu otevřen pro další nové kurzy. Konkrétně budou vytvořeny tyto moduly:
Učíme s ICT, Novinky z oblasti ICT, E-portály škol a evaluace. Další zajímavé informace
o realizaci projektu jsou na:
http://projekty.mgo.opava.cz/icsict/ nebo http://moodle.mgo.opava.cz/.
Celková výše finanční podpory je 1 383 404 Kč.
Petr Pavlíček, ředitel školy
Šestá školní přírodovědná konference Mendelova gymnázia v Opavě
Dne 22. 1. 2010 pořádalo opavské Mendelovo gymnázium již šestou přírodovědnou konferenci,
která se již tradičně konala v prostorách auly Slezské univerzity v Opavě. Cílem této každoroční
akce je umožnit studentům úspěšným v přírodovědných oborech prezentovat výsledky své
činnosti před svými spolužáky i užší veřejností.
Konferenci zahájil (a posléze také zakončil) svým projevem ředitel Mendelova gymnázia
v Opavě pan Petr Pavlíček, který následně předal slovo docentu RNDr. Zdeňku Kluiberovi, CSc.,
Ph. D., jenž celou konferenci moderoval.
Studenti na ní vystoupili s celou řadou zajímavých informací o Středoškolské odborné činnosti
(SOČ), nejrůznějších přírodovědných soutěžích včetně
velmi náročného Turnaje mladých fyziků a v neposlední
řadě všechny seznámili se svými skvělými výsledky
v dalších soutěžích včetně olympiád různých předmětů.
Diváci měli například možnost dozvědět se, co je
nejvýdělečnějším produktem planety, jak vznikají písečné
duny na dně moří, jak sestrojit mobilního robota nebo jak
je to s Usainem Boltem a jeho dechovou frekvencí při běhu
na 100 metrů.
Akce probíhala v rychlém tempu a za více než hodinu byli
všichni účinkující se svými vystoupeními hotovi, což bylo
způsobeno i absencí několika nemocných studentů.
Konference byla zajímavá a poučná. Pokud měl člověk
zájem poslouchat, určitě si domů odnesl nové informace. Akci zhlédli studenti Mendelova
gymnázia, několik zástupců města a tisku a někteří rodiče vystupujících studentů. Konference
měla význam spíše jen pro naše gymnázium než pro širokou veřejnost. Tak je to ale možná
48
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
myšleno, jednoduše umožnit svým studentům zkusit si, jaké je to přednášet před publikem, a
zároveň podnítit další žáky k účasti v přírodovědných soutěžích.
My osobně jsme s účastí na této akci nejprve váhaly, ale nakonec jsme byly za cennou zkušenost
s vystoupením před diváky vděčné.
Marie Kroutilová a Lenka Mikulová, 6. A
76 Teachers + 64 Students + 55 States + 21 Countries = ONE MISSION
Kdy se běžnému člověku naskytne příležitost odstartovat raketoplán a kontrolovat jeho let
z řídícího střediska nebo být členem jeho posádky, strávit několik hodin na vesmírné stanici,
vyzkoušet si chůzi po Měsíci a vyjít si do kosmického prostoru?
Možná v nějaké počítačové hře. V tom případě ovšem neodlepí oči od monitoru ani zadek ze
židle a navíc je na všechno sám. Mnohem adrenalinovější variantou simulace je návštěva
některého z vesmírných středisek NASA, kde výše uvedené i další aktivity probíhají poněkud
reálněji, pracujete v mezinárodním týmu a můžete si z nich odnést nejen spoustu informací, ale
hlavně nezapomenutelných zkušeností a zážitků.
Měla jsem to štěstí zúčastnit se letošního International Space Camp (ISC) v Huntsville ve státě
Alabama v USA. Do tohoto projektu se každoročně zapojuje zhruba 25 zemí světa, od roku 1995
je mezi nimi i Česká republika. Akci u nás zaštiťuje Česká kosmická kancelář. Každý stát
zastupují dva studenti a doprovázející učitel. Zájem o účast je vždy velký a adepti z řad studentů
musí projít náročným konkurzem: zpracovat vlastní projekt, absolvovat vědomostní text
z oblasti astronautiky v anglickém jazyce a motivační pohovor rovněž v angličtině. Přínosem
účasti v ISC je motivace po odborné i po jazykové stránce a pro učitele také výměna zkušeností
s pedagogy z tolika různých zemí; v ISC je totiž navíc zastoupen i každý stát USA a pro americké
učitele je účast odměnou za titul Teacher Of the Year. Součástí ISC je i prezentace jednotlivých
zemí.
ISC probíhá v U.S. Space & Rocket Center, jež je součástí Marshall Space Flight Center, tedy
vědeckého střediska NASA specializujícího se mj. na výrobu raketových motorů, výcvik posádek
a navrhování a výstavbu Mezinárodní vesmírné stanice.
Letos ISC proběhl v posledním červencovém týdnu (24. 7. - 1. 8.). Českou republiku
reprezentovali Anna Štindlová z pražského Gymnázia Nad Alejí a Stanislav Fořt z Gymnázia
Pierra de Coubertina v Táboře a nutno říci, že více než dobře. Anička byla vyhlášena jako
nejlepší ze všech zúčastněných studentů, a to v náročné konkurenci 65 vrstevníků z dalších
států. Protože studenti i učitelé měli po celý týden oddělený program, přiblížím dění v ISC
z pohledu učitele.
Hned zpočátku jsme byli rozdělení do pěti týmů, v každém bylo zhruba 15 učitelů. Většina
aktivit byla týmová, ale měli jsme možnost spolupracovat a seznámit se téměř se všemi.
Program byl opravdu nahuštěný, náš den byl naplánován od sedmi do sedmi a někdy i déle, to
pokud byla součástí programu recepce nebo večeře v rodinách bývalých pracovníků NASA.
Veškeré dění lze rozdělit do čtyř částí:
Vesmírná mise.
Zřejmě nejatraktivnější část programu. Zahrnovala simulaci dvou misí, Discovery a Endeavour,
každá z nich trvala dvě hodiny. Na takovou misi je ovšem třeba řádně se připravit: seznámit se
s manuálem, s příslušnou pozicí a úkoly, se všemi čudlíky v raketoplánu a jejich funkcemi,
správně přepínat mezi řídícím střediskem a raketoplánem, vycvičit schopnost sledovat dva obří
monitory s posádkami raketoplánu i ISS a navíc ještě obrazovku vlastního počítače a u toho
ještě myslet, rozhodovat se a jednat, naučit se nepanikařit, natrénovat souhru týmu … a tak
bych mohla pokračovat do ∞. Zkrátka, takový let raketoplánu není jen tak.
Workshopy.
Pracovní dílny, ve kterých jsme vyráběli rakety i balóny, které pak kupodivu opravdu vzlétly,
učili jsme se, jak lépe přiblížit dětem tajemství vesmíru, jak učinit zábavnou a zároveň efektivní
hodinu matematiky, vstřebávali zajímavé metody práce…, až jsem v jedné chvíli zalitovala, že
neučím matematiku ani fyziku, abych to všechno mohla v hodinách zužitkovat. Ale jsem
připravena podělit se o svou zkušenost se zájemci.
49
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Přednášky a prezentace.
V rámci tohoto programu jsme zhlédli informačně výživné i zábavné prezentace týkající se
struktury raketoplánu, života na ISS a další. O své životní zkušenosti a zážitky se přišli podělit
bývalí astronauti, např. Robert Springer, Story Musgrave, i vědci z NASA. Pro mě osobně byla
zážitkem přednáška matky Christy Mc Auliffe, učitelky, která byla v rámci projektu Teachers in
Space vybrána do posádky raketoplánu Challenger…
Fyzické aktivity.
Ty byly vítaným zpestřením programu, zvláště pokud byly zařazeny po sezení na přednášce.
Vyzkoušeli jsme si měsíční chůzi (nerovná se imitace Michaela Jacksona, jednalo se o chůzi
v šestinové gravitaci). Pro mnohé bylo bobříkem odvahy zařízení, kdy člověk rotuje v různých
osách kolem dokola (pro fyzikální odborníky, kteří se teď chytají za hlavu, dodám, že se jedná
o Multi-Axis Trainer, který simuluje dezorientaci při návratu do zemské atmosféry, přechod ze
stavu beztíže do gravitace). Zábavné bylo odpoledne v Aviation Challenge, kde jsme si mohli
vyzkoušet něco z toho, co trénují bojoví piloti: vyproštění z vody po havárii vrtulníku nebo
přistání padákem do vody.
Jak je patrné, opravdu jsme se nenudili. A to jsem veškeré dění nastínila jen v hrubých
obrysech. Navíc součástí střediska je také rozsáhlé muzeum kosmonautiky, kde je mimo jiné
uložen i originál rakety Saturn V z programu Apollo. Jen samotná prohlídka muzea zabere
minimálně půlden. Z dalších postřehů vyberu už jen střípky:
Všichni přednášející a odborníci z NASA dávali najevo úctu k učitelskému povolání. Mají zájem
o nové odborníky a vědí, že právě učitel je tím, kdo může vyvolat zájem žáka a nasměrovat jej.
Jejich postoj je asi takový: Vy teď možná učíte příštího specialistu NASA, příštího astronauta.
Pokud jej podchytíte a nadchnete vy, my pokročíme dále. Proto investují prostředky do
vzdělávání a vytvářejí množství podpůrných vzdělávacích materiálů (www.nasa.gov/education).
Proto financují i ISC a investují tak do mezinárodních zdrojů. A co se mě opravdu nadchlo:
dávají příležitost těm, ze kterých astronauti určitě nebudou, každoročně totiž sponzurují Space
Camp i pro děti postižené. Viděla jsem prezentaci z campu pro slepé děti. Simulátory byly
vybaveny Braillovým písmem, děti se i potápěly, zkrátka prošly si vším, čím běžní účastníci
campu. Mottem je myšlenka, že nemusí být ochuzené o zážitky proto, že jsou ochuzené o zrak.
V souvislosti s tím mě napadá další střípek: titul Učitel roku za letošní rok získala v jednom
státě i hluchoněmá učitelka, která pracuje právě s postiženými dětmi. Během ISC měla
k dispozici dvě tlumočnice do znakové řeči… V určitém ohledu opravdu platí, že Amerika nabízí
příležitost všem.
Účast na ISC mě (v/n)esmírně obohatila. Znamenala pro mě rozšíření obzorů v jiné oblasti,
nový impuls do učení, spoustu zážitků, kontakt s lidmi z celého světa a nová přátelství.
Mgr. Marie Kotzurová
Environmentální výchova
V úvodu je třeba připomenout, že EVVO nezahrnuje pouze ekologický aspekt, ale také aspekty
společenské a etické a jako taková má vést ke zkvalitnění výchovy k trvale udržitelnému rozvoji.
Proto sem spadá řada aktivit, které mají nejen přírodovědný obsah, ale zaměřují se také na
oblast hodnot v nejširším měřítku a rozšiřování všeobecné orientace propojováním znalostí a
dovedností z jednotlivých oblastí vzdělávacího procesu.
K výrazným akcím patřilo uspořádání letního výtvarného plenéru s názvem „BEZ TÍŽE 2009“.
Konal se v srpnu 2009 v chorvatské Brele pod vedením RNDr. Rostislava Hermanna. Navazoval
na předchozí 4 ročníky úspěšných letních škol, které MGO pořádalo v Omiši. Tentokrát jsme se
zaměřili především na výtvarnou činnost. Pracovali jsme s přírodními materiály (land art
v otevřené krajině), zaměřili jsme se na prožitkové aktivity v souvislosti s tematikou biodiverzity
(body painting s inspirací faunou korálových útesů). Na oblast mezilidských vztahů a hodnot
byly orientovány abstraktní malby na témata „mé ráno“ a „ty a já“. Z plenéru jsme přivezli
bohatou fotodokumentaci, která společně s malbami žáků dovolila vytvořit poměrně rozsáhlou
výstavní kolekci. Tak byly uspořádány dvě výstavy, nejprve v budově MGO (leden – březen
2010), druhá pak v budově Krajského úřadu MSK (únor – březen 2010). Na výstavy reagoval
velmi pozitivně také tisk.
50
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Plenérová činnost se od září 2009 přenesla do náplně nepovinně volitelného předmětu
„environmentální výchova“, který vznikl díky dotaci z ESF. Zde jsme propojili exaktní
přírodovědný pohled s prožitkovým vnímáním v průběhu umělecké tvorby. Dokončili jsme
práci na propagaci ochrany kytovců (stala se součástí výše jmenovaných výstav), zaměřili jsme
se i na oblast klimatických změn a ochrany obojživelníků. Vyzdvihuji zde práci Martina Vaňka
ze 6. A, který vytvořil zajímavý soubor zaměřený na globální problémy současného světa.
Těší mě, že environmentální tematiku sledují učitelé téměř v celém rozsahu vyučovaných
předmětů, mnohdy i pořádáním akcí mimo samotné vyučování. Jako příklad může posloužit
společensko-přírodovědná exkurze do Monaka v září. Byla pořádána Mgr. Romanou
Škrabalovou, zúčastnili se především žáci 4. B.
V závěru bych chtěl krátce připomenout alespoň některé tradiční aktivity, o kterých jsem psal již
v minulých ročenkách. Jde kupříkladu o vysokou úroveň hospodaření s odpady ve škole (třídění
papíru, plastů, baterií, elektroodpadu, odpadu z jídelny a zbytkového směsného odpadu).
Zaměřujeme se také na konkrétní pomoc v ekosystémech. V uplynulém školním roce jsme se
tradičně podíleli na údržbě ptačích budek v údolí řeky Moravice, podobně jsme pracovali na
odchytu žab a jejich přenosu přes nebezpečnou část tahové cesty na místo rozmnožování. Na
těchto aktivitách se nejvýrazněji podílela třída 5. A. Poslední dvě jmenované aktivity jsme
uskutečnili ve spolupráci se SVČ Opava.
RNDr. Rostislav Hermann, koordinátor EVVO
SOČ
31. ročníku SOČ v roce 2009 se zúčastnilo 14 studentů, kteří obhajovali 10 prací v devíti
soutěžních oborech. 23. 3. 2009 proběhla školní přehlídka. Všichni studenti obhájili své práce
před odbornou porotou a postoupili do okresní přehlídky. Ta proběhla 15. 4. 2009 na naší škole
ve spolupráci se SVČ Opava. Student MGO Jiří Krist (8. A) obhajoval celkem 3 práce, což byl
unikát, nikomu jinému se to dosud nepodařilo.
Přehlídky se zúčastnilo 34 studentů z 9 středních škol okresu Opava, kteří obhajovali 26 prací
ve 14 soutěžních oborech. Práce posuzovalo 28 porotců, kteří vytvořili 9 porot. Generálním
partnerem SOČ je Česká spořitelna, a.s., a 31. ročník probíhal pod záštitou prezidenta ČR
Václava Klause.
Krajská přehlídka proběhla 7. 5. 2009 na třech školách v Ostravě Zábřehu: Střední průmyslové
škole chemické akademika Heyrovského, Gymnáziu a Střední průmyslové škole stavební. Z naší
školy postoupilo osm prací a po obhajobách byly tři z nich navrženy do celostátního kola.
Ředitel MGO Petr Pavlíček byl předsedou školní, okresní i krajské přehlídky, všechny přehlídky
zahájil a řídil.
12. – 14. 6. 2009 proběhla celostátní přehlídka 31. ročníku SOČ ve Dvoře Králové nad Labem.
Naši školu reprezentovali studenti, kteří obhajovali tři práce ve třech soutěžních oborech. Jiří
Krist zde obhajoval dvě ze svých tří prací. Adam Heinrich se stal laureátem SOČ, umístil se na
3. místě v oboru č. 10 - Elektrotechnice. Stal se tak 10. laureátem SOČ na naší škole od roku
1996. (Laureátem SOČ se stává ten, kdo obsadí v celostátní přehlídce 1. – 3. místo)
Umístění v celostátní přehlídce 31. roč. SOČ v Dvoře Králové na Labem
03 Nanotechnologie stříbra ve
službách analytické chemie
Jiří Krist
8. A
10. místo
10
Konstrukce mobilního
robota schopného pohybu ve
venkovním prostředí
Adam Heinrich
6. A
3. místo
Podnikatelský záměr
Skříňky s.r.o.
Jiří Krist
8. A
Zvláštní cena: Návrh do soutěže
České hlavičky (cena „Ingenium“)
Cena Učené společnosti ČR
11. místo
13
Jan Kuděla
4
51
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
32. ročník SOČ se teprve rozbíhá, po školních přehlídkách postupují všechny práce do
okresního kola, které proběhlo na naší škole. MGO bude letos opět hostit i krajskou přehlídku.
Naše letošní želízka v ohni: v oboru 12 to bude Aleš Kajzar, 3. D s prací ALKAJ – Chemické
výpočty; v oboru 06 Nella Gabrielová s prací Možnosti prevence incidence karcinomu prsu se
zaměřením na skvalen; v oboru 10 máme dvě práce: Adam Heinrich, 7. A spolu s e Zbyňkem
Moravcem, 2. B bude obhajovat práci Bender – robot sledující čáru; Marek Šlapka, 7. A a
Vítězslav Imrýšek, 3. C s prací Chlazení počítačů; v oboru 14 Tereza Hrablíková, 3. C s prací
Kyberšikana.
(čísla oborů: 03 – Chemie, 06 – Zdravotnictví, 10 - Elektrotechnika, elektronika, telekomunikace, 12 - Tvorba
učebních pomůcek, didaktická technologie, 13 – Ekonomika a řízení, 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie)
Mgr. Blažena Gebauerová
OSS Luscinia pod olympijskými kruhy
Myslíte, že to není pravda? Je. Píšu tento článek a v televizi právě končí olympijské hry. Všude
vlají olympijské vlajky, oslavují se vítězství, utírají se slzy z porážek.
Ale tento článek má být příspěvkem o činnosti sboru v uplynulém „meziročenkovém“ období.
Sborové zpívání lze tak trochu srovnat se sportovními výkony. Každý sbor pravidelně nacvičuje,
připravuje se na koncerty, účastní se domácích i světových soutěží. Vyhrává i prohrává, porotci
jsou tak trochu jako sudí při krasobruslení. Nejinak je tomu i v našem sboru. O tom, že je to
práce velmi těžká, svědčí už jen to, že ji všichni nevydrží a po krátkém čase sbor opouštějí.
Obměna sboristů je pravidelná a vlastně vždy posune sbor kousek zpět. Na zbytku zpěváků pak
leží ona tíha pokračování v dobrém jménu, které si za tu dobu sbor vydobyl. Ptáte se právem za jakou dobu? Za patnáct let.
Nechce se tomu věřit, ale sbor existuje při Mendelově gymnáziu v Opavě již 15 let a prošli jím
takoví, jako je sólistka opavského divadla Tereza Kavecká, „pěvci“ zpívající v Praze i jinde ve
světě - Martin Vacula a Martin Slavík, sbormistr Národního divadla v Praze Martin Buchta, ale
i oblíbený tělocvikář této školy, Jan Krejčíř, majitel klubu Illegal Martin Souček, spousta
opavských lékařů, učitelů, sbormistrů.
Celé jaro 2009 proběhlo ve znamení příprav na young2009prague, mezinárodní soutěž v Praze,
kde jsme získali stříbrné místo. Účast na této soutěži patří spíše k netradičním, ale přesto jsme
to zkusili. Vlastně to bylo podruhé za 15 let života sboru, kdy jsme v Praze vystupovali. Setkali
jsme se tam s lidmi doslova
z celého světa a závěrečné
vyhlašování probíhalo v rámci
diskotéky pro účastníky. Tak to
jsme ještě nezažili.
V červnu následoval tradiční
sborový zájezd do Dánska.
Vzájemná spolupráce mezi
školou v Mejrupu a
naším
sborem trvá již 12 let a snad
není sborového zpěváka, který
by alespoň jednou Dánsko
nenavštívil. Kdo by rád neviděl
Holstebro, květinový park
v Jesperhusu i s přilehlým
obrovským
koupalištěm,
světoznámý Legoland, kde
máme tradičně koncert pro návštěvníky tohoto zařízení a další zajímavosti. Dánsko je nádherná
země se skvělými lidmi a my se tam každé dva roky rádi vracíme. Snad i proto, že hostitelské
rodiny pak přijíždějí pravidelně do Opavy a my můžeme ukázat život u nás – nejen krásy
přírody, ale i Hornické muzeum v Ostravě, opavskou Slezskou tvorbu, kde Dánové obdivují
nádheru vánočních, ručně dělaných ozdob. Letošní návštěva v říjnu byla o to lepší, že na horách
napadlo až 15 cm sněhu a to je pro Dány událost nade všechny.
52
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Konec školního roku byl opět ve znamení soutěžení. Tradiční Festival sborového umění
v Jihlavě si zve známé sbory jednak na koncerty, jednak do soutěže komorních sborů. Sbor
Luscinia byl k účasti přizván již potřetí. Kromě soutěže jsme byli pozváni na koncert v rodišti
skladatele Gustava Mahlera. Spolu se španělským sborem jsme vytvořili skvělou atmosféru.
A jak jsme dopadli na soutěži? Zlaté pásmo svědčí o trvale vysoké kvalitě našich zpěváků.
Věřím, že to do dalších let vydrží nám všem.
Podzim se pak nesl ještě v jiném duchu. Ostravský skladatel Pavel Staněk přepsal svou Missu
lyriku, kterou jsme s úspěchem prezentovali v USA, pro sbor a orchestr. Premiéra proběhla
v kostele sv. Václava v Opavě v rámci festivalu duchovní hudby. Autor byl přítomen, a jak dával
sboru najevo, i příjemně překvapen. Překvapeni jsme byli i my, protože jsme vlastně poprvé
zpívali s orchestrem a výsledek byl opravdu pozoruhodný. Kdo nevěří, ať tam běží (do kabinetu
HV) a vypůjčí si DVD nahrávku tohoto koncertu.
Vánoční koncerty probíhaly od počátku prosince. Nejprve komorní sbor absolvoval cestu do
německého Wolfenbüttel, aby ukázal, že když se chce a musí, jde zpívat i bez dirigenta. Ten ležel
s horečkou a chřipkou v posteli. Tři koncerty a všude velký úspěch. V období těsně před
Vánocemi jsme zpívali s komorním sborem na vánočním koncertu pro kojenecký ústav
v Hodoníně a hned na to dva koncerty s celou Luscinií v blízkých vesnicích – Lukavci a
Bravinném, kam jezdíme na sborová soustředění. Tradiční vánoční koncert, který je vždy
22. prosince, proběhl ve Sněmovním sále minoritského kláštera. Přece jen koncertů v kostelech
a zimy už bylo dost. Chtělo by to trochu tepla, a tak jsme se přihlásili do Cantonigros ve
Španělsku. Jsou tam skvělí lidé, teplo, příjemné prostředí pro zpívání uprostřed krásných hor a
mají rádi českou hudbu. A podařilo se – my už nacvičujeme povinné skladby, kolega Maschke
pilně koresponduje se španělskými organizátory. Tak snad to vyjde!
Sbormistr Jiří Slovík
„Cestování – škola snášenlivosti.“
B. Disraeli
Školních zájezdů se v průběhu našeho ročního maratónu koná celá řada. Trasa
Calais-Dover se také poměrně často objevuje na programu zahraničních putování.
Zdálo by se, prostě nemůže být ničím
neobyčejným – nebýt však legendární
4. D, bořitelky všech mýtů a
polopravd.
Kvůli našemu záletnému Pepovi
(který si od nás na rok odskočil ještě
víc na západ – do Kanady) jsme si
svou zahraniční exkurzi nechali až na
začátek maturitního ročníku, a už to
se ukázalo jako dobrý tah. Zatímco
většina osazenstva školy se jen těžko
vzpamatovávala z poprázdninového
šoku, my jsme si prázdninové toulky
prodloužili ještě o pár dní a ve dnech
6. – 12. 9. 2009 jsme vyrazili vstříc
vyspělému západnímu světu. A jak
vysypat ten pytel zážitků do pár
řádků? Jedinou schůdnou cestou bude asi vypíchnutí vrcholů – aneb hitparáda pět anglickofrancouzských nej:
Nejrozmanitější – naše třídní Radka nám nachystala hotový švédský stůl, každému podle
libosti. Milovníci kultury mohli nasávat atmosféru Paříže (Eiffelova věž, Invalidovna, Louvre,
Notre Dame…), srdce historiků zaplesalo při prohlídkách Windsor Castle, Buckingham Palace,
Tower of London ad., a dokonce i technici si přišli na své (The Historic Dockyard, doky Sv.
Kateřiny…). A troufám si tvrdit, že i naši (volbou lokality zhrzení) germanisté utřeli slzu a
kochali se skvosty, které nám byly naservírovány.
53
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Nejbolestnější – co může být lepším důkazem nabitého programu než nefalšované české
puchýře? Díky našim spolehlivým řidičům (samozřejmě pojmenovaným ne jinak než „Karel a
Karel“), kteří nás s přesností řidičů japonských vlaků dopravovali dle přání kamkoli, jsme vše
v pohodě zvládli.
Nejhladovější – byli naši hoši z anglické
kuchyně (bodejť by ne, když nás paní
kuchařky ve školní jídelně tak rozmazlují).
I to však patří k cenným poznatkům
z britských reálií, kterých nám bylo
nabídnuto mnohem více (a co může být
lepší než vyprávět maturitní komisi o tom,
co jsme si na vlastní kůži zažili?).
Nejuzavřenější – asi největším kladem
naší exkurze bylo její osazenstvo – třída,
kolektiv, parta lidí, které osud svedl na
čtyři roky dohromady, a oni celou dobu
táhli za jeden provaz. A přestože jsme letos
vyměnili společné noci za pobyt
v rodinách, dokázali jsme si i mimo čtyři
stěny naší milé třídy sami sebe užít a zase se o něco víc poznat.
Nejnezapomenutelnější – ano, zejména takový byl náš poznávací zájezd, kterým jsme
společně vkročili do nejnáročnějšího roku našeho studentského života.
Díky!
Barča Hrdinová, 4. D
Monaco
Opět Monaco
Je krásný zářijový den a my můžeme konečně vyjet. Hurá! Batohy sbaleny, všichni nastoupeni
do autobusu. Ještě zamávat a my, studenti 4. B a 7. A třídy Mendelova gymnázia, vyrážíme.
A kam vůbec? Přesněji - za kým. Hlavním cílem cesty bylo nejen poznávání frankofonních zemí,
ale zejména setkání se studenty z knížectví Monako partnerské školy „François D´Assise –
Nicolas Barré“. Nejeli jsme vůbec do cizího prostředí, již loni v červnu jsme tuto školu navštívili
a oni, protože jsme se opravdu
skamarádili, přijeli letos v dubnu
do Opavy.
Setkání s monackými kamarády
bylo opravdu velmi příjemné.
Vřelá objetí, úsměvy i nová
přátelství. Strávili jsme společně
překrásné dny plné slunce, pláží,
poznávání
okolí
a hlavně
francouzštiny.
Skvělou tečkou bylo pozvání na
fotbalový zápas na slavný
monacký stadion Stade Louis II,
kde proti sobě stály týmy AS
MONACO FC a PARIS SAINT
GERMAIN. Za našeho vydatného
fandění nakonec zápas skončil výhrou 2:0 pro AS MONACO FC.
Všechna navštívená města a místa – Ženeva, Avignon, Pont du Gard, Nice, Cannes, Monaco,
Monte Carlo, St. Tropez, Eze atd. – byla opravdu nádherná. Azurové pobřeží, Provence,
Přímořské Alpy – mám opravdu pocit, že jsme projeli obrovský kus Evropy, poznali jiné národy,
jiné kultury, a to všechno v úžasném kolektivu vedeném paní profesorkou Škrabalovou. Ze
54
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
slunného středozemí jsme načerpali energii do dalších dní a moc se těším, až se s monackými
studenty uvidíme opět v dubnu, kdy přiletí za námi do Opavy.
Petra Grossmannová, studentka MGO
Monako opět v Opavě
Letadlo z Nice právě přistálo v Ruzyni. Během patnácti minut budou cestující odbaveni. Stejnou
větu jsme slyšeli přesně před rokem. Tenkrát jsme čekali na lidi, které jsme moc neznali, ale
letos? Dobře víme, kdo z letadla vystoupí. Přátelé a jejich profesoři z monacké školy Lyçée
François d'Assise Nicolas Barré, která je zároveň partnerskou školou Mendelova gymnázia
v Opavě.
Procházka po Hradčanech, návštěva Pražského hradu, Zlaté uličky, ale i ochutnávka kultury –
opery v Národním divadle anebo tanec na Jazzové lodi na Vltavě. Tohle s notnou dávkou
francouzštiny byly společné tři dny strávené v našem hlavním městě. Monačané obdivovali
krásu Prahy, její rušnost i nádherné památky. Další den jsme odjížděli navštívit Opavu.
I zde nás čekal bohatý program. Po slavnostním uvítání s ochutnávkou francouzských a českých
specialit a oficiálním přivítání panem ředitelem jsme se společně vydali na jazzový večer do
Café Evžen.
Následující den nás čekalo putování za historií Olomouce. Prohlédli jsme si památky města,
navštívili mnoho kostelů, vyfotili jsme se u Orloje a čile konverzovali o rozdílech mezi životem
studentů v Monaku a v České republice. Bylo zajímavé zjišťovat, jak se liší náš a jejich život,
techniky vyučování i postoje ke studiu.
Opravdový zájem o českou kulturu projevili monačtí studenti hlavně večer, kdy se během večeře
konverzace zanesla na téma: česká slovíčka. Naučili se česky pozdravit, poděkovat, vyznat lásku
a dokonce si objednat pití. Čeština jim šla opravdu velmi dobře.
Ani jsme se nenadáli a byl tu pátek –
poslední společný den. Stejně jako my
jsme v září poznávali zákoutí monacké
školy Lyçée François d'Assise Nicolas
Barré, tak i oni zavítali do několika
vyučovacích hodin tady u nás. Během
dne stihli také rozhovor s novinářkou
a návštěvu výstavy hlavolamů, kterou
pořádá naše škola. Ještě večerní
představení ve Slezském divadle a pak
„na Rybníček“ – Ples MGO. Úplně
jiný druh zábavy, než na jaký jsou
zvyklí, ale my jsme je rychle zasvětili a
několik posledních společných hodin
jsme si dosyta vychutnali.
Po společném týdnu plném zážitků,
smíchu, ale hlavně francouzštiny,
týdnu
zakončeného
skvělou
atmosférou „mendláckého“ plesu, bezvadně zorganizovaném týdnu pod monacko-českým
vedením Mgr. Romany Škrabalové, po takto strávených chvílích opravdu není divu, že u loučení
nechyběly slzy. Ale nebojte! Za rok zase přijedou. Určitě. Vždyť se jim v Česku moc a moc líbilo.
Takže jestli chcete být u toho, francouzština je dobrý začátek…
Petra Grossmannová, 4. B
Martin
Je 30. září, časné ráno a prší. Jak se říká - počasí, že by psa nevyhnal. Přesto před Mendelovým
gymnáziem stojí skupinka lidí vedená paní prof. Prošvicovou a prof. Krejčířem a Nesvadbou,
která si nenechá smýt úsměv ani deštěm. Ano, jsme to my, kteří právě vyrážíme do Martina.
Část z nás se těší na své staré známé, se kterými jsme se seznámili minulý rok, když Slováci
navštívili naši školu, a ti, kteří na Slovensku ještě nikoho neznají, se těší na nové dojmy a na
přátelství, která v následujících dnech vzniknou.
55
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Po necelých třech hodinách cesty jsme měli možnost seznámit se s Žilinou a díky nepříznivému
počasí i s žilinskými kavárnami.
Martin je od Žiliny, co by kamenem dohodil, a proto zanedlouho vystupujeme před Martinským
gymnáziem Jozefa Lettricha, kde nás již očekávají slovenští studenti. Po rozdělení do rodin a po
společném obědě se jdeme podívat na naše nová bydliště, kde strávíme část odpoledne. Většinu
toho času věnujeme přípravám na večerní divadlo Čaj u pana senátora. První večer v Martině je
tedy v duchu písní, veselí a úžasných hereckých výkonů. Podle představení bylo poznat, že si se
Slováky rozumíme nejen v hovoru, ale i v humoru.
Následující ráno náš čeká výlet na hrad Strečno. Nádherný výhled a vyčerpávající výklad
o historii hradu nám stál za tu krkolomnou cestu. Po návratu se konečně můžeme vrhnout na
přípravy našeho literárního pásma, tentokrát bylo zvoleno téma Stromy - Stromobranie. Proto
se ještě před začátkem přemístíme na školní dvůr, kde zasadíme strom přátelství – lípu. Po
literárním pásmu našich slovenských přátel se dostává řada na nás. Naše vystoupení se vydařilo
a mělo u hostitelů úspěch. Poslední večer trávíme všichni společně a vyměňujeme si své dojmy.
Poslední den pro nás Martinské gymnázium přichystalo dvě překvapení. Za prvé vyčerpávající,
ale velmi zajímavou přednášku o bonsajích, doplněnou výstavou fotografií stromů. Za druhé to
byla přednáška o historických zbraních s praktickými ukázkami i s představením boje. Obě tyto
akce byly pojaty originálně a dokázaly nadchnout i ty z nás, kteří se nezajímají o biologii nebo
o historii. A už nám zbývá čas pouze na sportovní utkání mezi oběma školami. Volejbal,
basketbal, florbal – a vůbec není důležité, kdo zvítězil. Společná řeč se opět našla!
Je 2. října odpoledne a svítí slunce. Přesto před Martinským gymnáziem Jozefa Lettricha stojí
skupinka lidí z Mendelova gymnázia, kterým úsměv nevykouzlí ani dlouho očekávané sluneční
paprsky. Ano, jsme to my, kteří se právě vracíme zpět do Opavy. Všichni máme na Slovensku
přátele, na které se příští rok velmi těšíme. Neuvěřitelné, už to bude sedmé setkání, tentokrát na
téma Mládí je dřina. Mládí je dřina?
Tereza Hrablíková, Daniela Škrobánková, 3. C
Den zdraví a Den bezpečnosti
26. 6. 2009
Tradiční akcí konce školního roku byl po několik let Den zdraví. V minulém roce jsme se
pokusili částečně pozměnit a obohatit jeho program. Studentům 5. A, prvních ročníků
čtyřletého gymnázia a všem studentům nižšího gymnázia (1. A, 2. A, 3. A, 4. A) jsme ponechali
Den zdraví s jeho původní náplní, ale pro studenty druhých a třetích ročníků čtyřletého
gymnázia a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia jsme připravili Den bezpečnosti, kde
hlavním tématem byla ochrana obyvatel za mimořádných událostí. Na programu Dne
bezpečnosti se spolupodíleli vyučující zeměpisu, fyziky, chemie a základů společenských věd.
V rámci Dne zdraví proběhla beseda o klíšťové encefalitidě, kterou vedl MUDr. Kopřivík
z krajské hygienické stanice, a přednáška zdravotních sester z transfúzní stanice, Šárky Lučné a
Martiny Králové, které poučily studenty o odběrech krve a krevní plazmy. Nejmladší studenti se
učili poskytovat první pomoc za asistence záchranářů z ČČK a studentů Střední zdravotnické
školy. Nechyběli ani naši studenti. Velmi šikovní byli figuranti z letošní 3. E třídy Nela
Jahodová, Štěpán Solný a Kateřina Dostálová.
V rámci Dne bezpečnosti proběhly následující akce:
♦ přednáška o živelných pohromách – pan Staněk,
♦ přednáška o chemickém nebezpečí – Mgr. Bartošíková a Mgr. Alešová,
♦ přednáška o jaderném nebezpečí – RNDr. Koutný,
♦ beseda o práci policie ČR – policejní mluvčí René Černohorský,
♦ beseda o drogové závislosti – Mgr. Borunská se svými hosty,
♦ beseda o anorexii – ing. Bielka se studentkami Slezského gymnázia.
Poděkování patří všem vyučujícím i studentům, kteří se aktivně podíleli na přípravě a realizaci
Dne zdraví a Dne bezpečnosti a kteří se zasloužili o jeho pohodový průběh.
Mgr. Zdeňka Hanzliková
56
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Opava CANTAT 2009 aneb Škola plná muzikantů
Od čtvrtka 26. 11. do neděle 29. 11. 09 hostila naše škola účastníky Celostátní přehlídky
středoškolských pěveckých sborů Opava cantat. Tuto přehlídku organizovalo Mendelovo
gymnázium Opava, Unie českých pěveckých sborů a společnost Nipos-Artama za podpory
Ministerstva kultury ČR. Do Opavy přijelo deset sborů z celé republiky, vítězové krajských
přehlídek.
Bohatý program měl tři výrazné vrcholy – zahajovací koncert u sv. Václava, kde zpíval ostravský
sbor KomoraCZECH, hlavní soutěžní i volně postupovou přehlídku ve Sněmovním sále
minoritského kláštera a závěrečný galakoncert na zámku v Hradci nad Moravicí.
Čtvrtek byl dnem příjezdu, ubytování a v pátek už se program rozjel naplno podle
harmonogramu. Dopoledne se konaly výchovné koncerty pro opavské školy a akustické zkoušky
ve Sněmovním sále, odpoledne následoval volný program. Zpěváci a jejich doprovod mohli volit
mezi různými aktivitami – připravena byla prohlídka divadla, výroba šperků, práce v keramické
dílně, volejbal a aerobic. Večer jsme se přesunuli do kostela sv. Václava. Ostravský
KomoraCZECH nám předvedl, jak daleko se dá dojít v oblasti komorního sborového zpívání.
Sobota byla dnem „D“. Není tedy divu, že od rána se ozývalo školou zpívání, poslední pokyny
sbormistrů, a na chodbách jste potkávali mladé lidi v koncertním oblečení. Z obličejů mnohých
se dalo vyčíst napětí, očekávání. Jak to dopadne? Uspějeme právě my? Celé dopoledne
Sněmovní sál minoritského kláštera naslouchal. Jednotlivé výkony posuzovala odborná porota prof. Lumír Pivovarský, PhDr. Bohuslav Vítek, Mgr. Art Elena Šarayová, MgA, Mgr. Marek
Valášek, Ph. D., Mgr. Eva Šeinerová. V závěrečném hodnocení porota hovořila o výjimečně
vysoké úrovni celé přehlídky.
Udělovala se pásma i zvláštní
ocenění odborné poroty.
Nejúspěšnějším sborem se stal Dívčí
pěvecký sbor Gymnázia Orlová –
získal zlaté pásmo soutěžní kategorie
1b a zároveň se stal absolutním
vítězem přehlídky.
Celkem porota udělila 16 ocenění:
Zlaté pásmo získaly:
♦ Dívčí pěvecký sbor Gymnázia
Orlová
♦ Mladí madrigalisté Gymnázium
Brno, Vídeňská
♦ Dívčí sbor Gymnázia a SPgš
Přerov
Stříbrné pásmo:
♦ Dívčí pěvecký sbor Gymnázia Děčín
Zvláštní cena poroty:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
za nejlepší provedení povinné písně - Orlová
za dramaturgii soutěžního programu – Orlová
za dirigentský výkon - Mladí madrigalisté – p. Černocký
za klavírní doprovod – Orlová – p. Bína
za provedení skladby Voro Ivaničky – Pěvecký sbor Gymnázia Benešov
za interpretaci autorských skladeb – V. I. S. Chomutov
za nejlepší výkon pěveckého sboru v nesoutěžní kategorii
za dramaturgii, hlasovou kulturu, dirigentský výkon - Gybon Hradec Králové
za provedení písně Will you be there – Pěvecký sbor Gymnázia Frýdlant n. Ostravicí
57
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
♦ za interpretaci lidové písně – Vaganti, Gymnázium Český Krumlov
♦ Pavlu Zmátlovi za sólový projev ve skladbě Hallelujah Leonarda Cohena v úpravě Luboše
Hány
♦ Radku Mitáčkovi za sólový projev v lidové písni Od Záhora v úpravě Oldřicha Halmy
♦ Marii Bauerové za bezprostřednost hudebního projevu
Tyto výsledky se ale sbory dozvěděly až na závěrečném koncertě na zámku v Hradci nad
Moravicí. Sobotní odpoledne, a tedy i čekání na výsledky, vyplnili organizátoři prohlídkou
Opavy s odborným výkladem.
Dvorana zámku v Hradci nad Moravicí byla svědkem vrcholu celého festivalu. Předávání cen
zahájil svým vystoupením domácí sbor Luscinia a potom už předseda poroty prof. Lumír
Pivovarský a ředitel MGO Petr Pavlíček předávali diplomy a dárky oceněným sborům
i jednotlivcům.
Po příjezdu z Hradce už na studenty čekala v tělocvičně diskotéka. Dospělí ale ještě měli práci –
rozbor celé akce, plány do budoucna a hlavně - individuální pohovory jednotlivých sbormistrů a
porotců. V neděli ráno se sbory rozjely domů, organizátory však čekal úklid školy, vždyť
v pondělí nesmí nic narušit výuku.
A kdo byl absolutním vítězem festivalu Opava cantat 2009? Zpěv? Mládí? Entuziazmus?
Souznění duší různých generací? Bezchybná spolupráce všech organizátorů? Tečka. Tečka?
Zdálo by se, že ano. Zainteresovaní ale vědí, kolik práce nás ještě čekalo, abychom celou akci
dotáhli do konce.
V průběhu festivalu se už jednalo o dalším ročníku, který proběhne ve dnech 18. - 21. listopadu
2010.
Za organizátory Mgr. Eliška Slovíková
Co Čech - to muzikant!
Kdo si rád nezpívá ve sprše? Kdo si nezpestřuje cestu autem, autobusem poslechem rádia,
mp3ky? Kdo se nedívá na televizi, filmy?
Hudba je všude a svět bez ní by byl o něco chudší. Jenže brána k hudebnímu úspěchu není
otevřena každému. Proto většina z nás dává přednost jejímu poslechu než aktivnímu
provozování. Přesto se však najdou lidé, kteří spojení „co Čech, to muzikant“ naplňují.
Už když jsem podávala přihlášku na „Mendlák“, věděla jsem, že ve zdejších prostorách působí
pěvecký sbor Luscinia. Nikdy se však ke mně nedonesla zpráva o tom, že se zde každoročně
pořádá pěvecká soutěž Opava cantat.
Zřejmě zvědavost mě a mé spolužačky dovedla k tomu, abychom se této akce zúčastnily. A to
jakožto hostesky. Postarat se o přidělený sbor, poznat nové lidi a v neposlední řadě si
poslechnout i jiný druh hudby. Zní to skvěle, ale zas tak snadné a bezproblémové to nebylo.
Měsíc ustavičného plánování, telefonování, následného dolaďování detailů.“ Vše musí klapat!“
bylo zřejmě motto hlavních organizátorů. A povedlo se!
Týdny utíkaly jako voda a pátek, den plánovaných příjezdů sborů, byl zde.
Hrdě, s cedulkou ORGANIZÁTOR na prsou, s úsměvem na tváři a programem v ruce jsme šly
uvítat naše svěřence.
Jeden, dva, tři… bylo jich tolik a všichni se hrnuli ven z autobusů, že jsme neměly sebemenší
šanci dobrat se správného čísla. Nervozita rostla. Zúčastnit se takovéto akce je něco jiného než
ujmout se role organizátora. Také obava, aby se z naší organizátorské premiéry nestala
derniéra, nám moc nepomohla.
Nakonec jsme si ale přece jen oddechly, neboť náš sbor vedly dvě již na pohled sympatické
sbormistryně.
Program byl bohatý, a tak dny ubíhaly nezvykle rychle. Snídaně, koncert, oběd, koncert, večeře
a znovu - snídaně, koncert,… Volné chvíle poté zpestřovalo promítání filmů nebo prohlídka
města.
58
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Nejemotivnějším dnem se stala sobota. Dopoledne předvést co nejlepší výkon na přehlídce
sborů v Minoritu a ve večerních hodinách si vyslechnout verdikt porotců v sále hradeckého
zámku. S měnícím se prostředím přicházely i změny nálad. A tak úvodní „minoritskou“
nervozitu vystřídala „hradecká“ radost (smutek nedostal prostor, neboť všechny sbory byly
oceněny).
Pro ty nejvytrvalejší, kteří měli i po tomto náročném dni dostatek energie, byla připravena
diskotéka. A poté? Poté už následoval jen převoz do domácích peřin.
A tak skončilo třídenní hudebně – seznamovací volno a my se plny nových zkušeností a zážitků
vrátily opět do školních lavic.
Soňa Mravcová, 2. E
Šachy na MGO
Naši šachoví borci se v tomto školním roce a na konci roku předchozího zúčastnili tří
významnějších šachových akcí. První z nich bylo Mistrovství Euroregionu Silesia tříčlenných
družstev. Hrála zde hned tři družstva z Mendelova gymnázia, v kategorii pro střední školy ve
složení 1. Jan Premus, 2. Prokop Horný a 3. Jiří Bilík, v kategorii pro vyšší stupeň základních
škol 1. Vít Grosser 2. Daniel Galis 3. Jakub Poledne a druhé družstvo 1. Břetislav Martínek,
2. Martin Vacula, 3. Adam Klocek. Nejúspěšnější bylo družstvo středních škol, kde jsme ve
velice silné konkurenci obsadili třetí místo, o bod za prvním porubským biskupským
gymnáziem a druhým hlučínským gymnáziem J. Kainara. To nás předběhlo jen o dva body ve
třetím pomocném hodnocení. Turnaji pro základní školy zcela dominovali Poláci, naše dvě
družstva zde spíše sbírala zkušenosti a skončila v polovině na slušném jedenáctém, respektive
třináctém místě.
Druhá akce byla pořádána již v tomto školním roce. Byl to okresní přebor čtyřčlenných školních
družstev 2009/2010, hraný 15. až 17. 12. 2009. Sestavy družstev byly následující: SŠ: 1. Jan
Premus, 2. Prokop Horný, 3. Jiří Bilík, 4. Filip Lenert, ZŠ: 1. Vít Grosser, 2. Martin Rell,
3. Jakub Poledne, 4. Daniel Galis. Obě naše družstva skončila ve svých kategoriích na třetích
místech a z nich nakonec postoupila do třetího turnaje – Krajského přeboru škol, konaného
26. 1. 2010. Týmy z MGO se musely z různých důvodů dostavit ve změněných sestavách, naše
béčko dokonce nastoupilo jen ve třech. Nakonec se hrálo v tomto složení: SŠ: 1. Jan Premus,
2. Prokop Horný, 3. Jiří Bilík, 4. Martin Štěrba, ZŠ: 1. Vít Grosser, 2. Jakub Poledne, 3. Daniel
Galis. Cílem SŠ družstva bylo se dostat alespoň do první desítky, což se ale splnilo již na začátku
turnaje, protože hrálo právě jen deset družstev. Nakonec jsme skončili na osmém místě, ale
bodové rozdíly byly velice malé a s trochou štěstí jsme klidně mohli skončit i v první pětce. ZŠ
družstvo dost doplatilo na absenci čtvrtého hráče a skončilo ve spodní půlce, na dvanáctém
místě.
Celkově bych naše vystoupení zhodnotil jako úspěšné, získali jsme nějaké zkušenosti, ale
i medaile, slušně jsme si zahráli a příští rok to zkusíme dotáhnout ještě dále.
Jan Premus, 5. A
Jako každým rokem, i v tomto školním roce se na naší škole konal šachový turnaj. Uskutečnil se
těsně před Vánocemi, 22 prosince 2009. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a mezi mnoha
konkurenty si v mladší kategorii nejlépe vedl Martin Rell z 1. A, který vybojoval první místo
před Davidem Gráfem a Pavlem Hubem z 2. A. V druhé kategorii, která byla zastoupena v ještě
hojnějším počtu, s přehledem vyhrál Jan Premus z 5. A, druhé místo získal Jan Kudělásek z 1. D
a třetí příčku obsadil Filip Labuda rovněž z 1. D. Všem studentům, kteří se turnaje zúčastnili,
děkujeme a doufáme, že jejich výsledky v příštím roce budou pokud možno ještě lepší.
Filip Labuda, 1. D
Projekt „Poznejme se zblízka“
Studentky Nela Jahodová, Ivana Králová a Lenka Stiborská z 3. E získaly na vítězný projekt od
Nadace Vodafone ČR 86 365 Kč. Za tyto peníze uskutečnily ve spolupráci s třídní profesorkou
Monikou Klapkovou v květnu a v červnu 2009 tři víkendová setkání studentů Mendelova
gymnázia a jejich vrstevníků z Dětského domova v Radkově.
59
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
Na první setkání byly pro účastníky připraveny lanové aktivity na Kružberku a na hradě
Vikštejn, kde si mnozí poprvé vyzkoušeli adrenalinové sporty. Gymnazisté přespali v Radkově a
měli tak možnost poznat prostředí, ve kterém vyrůstají děti v dětském domově.
Druhý víkend se konal v zrcadlovém sále Mendelova gymnázia, kde všichni pod vedením
divadelního lektora hráli sebepoznávací hry a nacvičili divadelní představení.
Vyvrcholením celého projektu byla třídenní exkurze do Krakova. První den si účastníci
prohlédli historické centrum města, prošli se po středověkých hradbách a obdivovali da Vinciho
Dámu s hranostajem v muzeu Czartoryjských.
Druhý den vystoupali na věž katedrály Wawelu a sestoupili také do solných dolů ve Věličce.
Třetí den byl věnován osudu Židů:
začal procházkou po Kaziměři a
pokračoval prohlídkou koncentračního
tábora
v Osvětimi
a
v Březince.
V průběhu celé exkurze byli
účastníci motivováni skupinovou
soutěží, ve které se měli pídit po
faktech a zajímavostech spojených
s navštívenými
místy.
Zjistili
například, jak se jmenuje největší
zvon v Polsku, kde hledat největší
gotický oltář, které je nejstarší
polské muzeum či jak ovlivnil
Krakov
filmografii
Stevena
Spielberga.
Celý projekt byl úspěšně zakončen
v listopadu a v prosinci 2009
výstavou fotografií ze všech uvedených akcí na chodbách Mendelova gymnázia.
Mgr. Monika Klapková
Adaptační kurz
Začalo to, když jsme se všichni v nejlepší náladě uvelebili v autobuse s vidinou necelých tří dní
bez učení a s příležitostí vzájemně se poznat jako s bonusem.
Hned první den si pro nás naši vedoucí připravili věru nesnadný úkol, a to zachránit vojína
Ryana (respektive Terku). Tohoto úkolu jsme se zhostili celkem úspěšně, popřípadě jsme mohli
alespoň zajistit doručení ostatků pozůstalým. Zdá se však, že transport našich ochrnutých a
bezmocných Ryanů byl přece jen na úrovni, neboť jsem vůbec nepostřehla, že by si mí spolužáci
stěžovali. Stěžovat jsme si však mohli my ostatní (tedy až na naše chudáčky němé), například na
brodění řeky, a jelikož společné utrpení sbližuje, i toto přispělo k vzniku vazeb. Nic však není
zadarmo, a tak se naše záchranná mise neobešla bez menších ztrát, ztrát rukou, nohou a
v neposlední řadě také mapy.
Kromě fyzických aktivit nám byl poskytnut prostor pro zamyšlení. Vezměte si třeba příběh
Heleny Kellerové. Bylo to zvláštní - jako by nás z rozsáhlé louky, oplývající spoustou barevných
květů a oživené ptačím zpěvem násilím zavřeli do stísněného malého pokoje, kde vládne jen
ticho a tma. Mohli jsme se tak, i když jen na chvíli, zamyslet nad osudy lidí s tímto omezením, a
to tak, že jsme byli v situaci, kdy jsme byli slepí a němí my sami. Nejhorší snad je, že v reálném
světě jsme slepí o to víc, protože jsme zaslepeni malichernostmi a důležité problémy jednoduše
přehlížíme.
A pak tu byly chvíle, kdy jsme opravdu budili dojem jednoho velkého kolektivu, jako například
při táboráku. Týmovou prací jsme si u něj prodlužovali pobyt, jako Šeherezáda v pohádkách
tisíce a jedné noci - formou rychle za sebou navazujících písní. Proti našim úchvatným vokálům
byli profesoři jednoduše bezmocní.
60
MGO řeší projekty v rámci ESF – TAUSICT a ICSICT
A teď, když tu opět sedím v autobuse, v hlavě si zpětně přehrávám všechno, co jsme zažili, a jen
okrajově vnímám všudypřítomné a hlavně hlasité „my jsme potichu a my tady neřvem“, musím
si chtě nechtě přiznat, že se nám to vzájemné poznání snad i trochu zdařilo. Jestli nám to
vydrží, to ukáže čas. Z adaptačního kurzu jsme si odvezli nejen cenné zkušenosti a úsměvné
vzpomínky, ale i klíče od jednoho z pokojů. Cílem tohoto kurzu bylo samozřejmě vzájemné
poznání naší třídy, ale jak vidíte, měl i další nečekané důsledky.
Barbora Halbová, 1. D
Na závěr …
Pět událostí, které neotřásly (ani neotřesou) MGO …
1) Celosvětová ekonomická krize. Deset procent lidí je nezaměstnaných a my plníme
vrchovatě košíky v nákupních centrech. Před volbami všechny politické strany podporují
školství, ale po volbách se v důsledku krize budou ukrajovat peníze na platy a spojovat
nespojitelné. Vyčteme to někomu konkrétnímu? Asi ne. Prostě to přežijeme, jako vždy a
život půjde dál …
2) Od letošního školního roku se takřka všechny děti učí dle tzv. školního vzdělávacího
plánu. Tušíte vůbec, milé děti, co to je? Poznali jste nějaké změny v přístupu k výuce?
Asi nikoli. Jen vaši učitelé strávili mnoho hodin nad zpracováním nesmyslného nařízení
psaným vskutku zvláštním jazykem. Orwel by měl radost. Myslíte si, že když ŠVP nebylo,
tak se vyučovalo hůř a žáci neplnili všechny požadované kompetence? Mnozí si
pamatujete, jak se v československém školství zaváděly množiny do první třídy. Co se
pak stalo? Děti přestaly umět počítat. Byl někdo za to pokárán?
3) V tomto roce rovněž vrcholí boj o podobu státních maturit. Ti, kteří do projektu
investovali stovky milionů z peněz našich i jiných evropských občanů, chválí to, co sami
desetiletí vymýšleli, a ti, kteří maturity nyní mají realizovat, jsou proti. Mimochodem
společnost Scio vyrábí testy pro přijímací řízení na SŠ a VŠ: máte pocit, že jejich vývoj
trval tak dlouho jako příprava státní maturity, a že do toho se vrazilo také tolik peněz?
4) Zrekonstruování dívčích WC! Tato událost se intimně dotýká všech dívek na MGO. Sešla
se skupinka lidí, kteří nenechají tuto věc bez povšimnutí a přes platnost bodu 1) hledají
cesty, jak v horizontu šesti let vše napravit a uskutečnit. Teď by se hodily peníze
z bodu 3)
5) Nejvíce česneku ve světě se vypěstovalo v Číně. Až budete cokoliv nakupovat, koukněte
se na výrobce a zjistíte, že výrobcem je CHINA nebo PRC, tedy Čína. Bohužel dosah této
události si ještě dnes řádně neuvědomujeme. Možná jednou otřese i MGO …
Petr Pavlíček, ředitel školy
61
Vydalo Mendelovo gymnázium, Opava jako svoji interní publikaci č. 3/2010
Odpovědná redaktorka: Mgr. Miluše Beyerová
Dále se na realizaci Ročenky č. 120 podíleli:
za technickou spolupráci odpovídá RNDr. Zuzana Baďurová
a Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.,
Titulní stranu Ročenky tvoří koláž prací na téma Alenka v říši divů žáků Mgr. Miroslavy Týnové:
Zdeňky Kotkové, Jakuba Pawlika, Elišky Drastíkové, Lucie Kerlínové a Barbory Pallové.
Studenti jsou žáky 1. A třídy nížšího gymnázia.
Náklad: 1 100 výtisků
Opava, 2010
Kontaktní adresa:
Mendelovo gymnázium, Opava,
příspěvková oraganizace
Komenského 5
OPAVA - 746 01
Sdružení přátel Mendelova gymnázia:
ČSOB Opava,
č. účtu: 150778264/0300
IČO: 68177950
Mendelovo gymnázium,
Opava
Komenského 5, OPAVA – 746 01
tel.: 555 557 400
fax: 553 611 369
žáci 2009/10
počet žáků denního studia s maturitou: 725
průměrná velikost třídy: 30
učitelé 2009/10
počet učitelů: 66
průměrný věk učitelů: 46 let
počet žáků na učitele: 11,0
aktivity 2009/10
odborné učebny pro: jazyky, fyziku, IVT,
chemii, biologii, hudební výchovu,
výtvarnou výchovu
zařízení dostupná žákům ve volném čase:
jídelna, bufet, tělocvičny, posilovna,
keramická dílna, videostřižna, zrcadlový
sál, hřiště na dvoře, PC, internet (i na
chodbách školy)
přijímací řízení 2009/10
účast na olympiádách: 8 %
účast na SOČ: 2 %
účast v jiných soutěžích: 21 %
volitelné předměty: cizí jazyky, výpočetní technika,
biologie, chemie, matematika, fyzika, literatura,
společenské vědy, ekonomika, psychologie atd.
kroužky: keramický, videokroužek, francouzština,
keramika, sport. kroužky – volejbal, softbal,
vodácký.
žákovské aktivity: pěvecký sbor LUSCINIA,
sportovní družstva, šachy, charitativní koncerty,
EU, Globe, ekologické aktivity, letní škola
v Omiši, ples.
exkurze: přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé
Stráně, jaderná elektrárna Dukovany, INVEX
Brno, Anthropos Brno, Planetárium, Po stopách
J. A. Komenského, Tech. muzeum Brno, SN
Opava, Slezská univerzita, Arboretum v Novém
Dvoře, poznávací zájezdy do Francie, Anglie,
Švýcarska, Belgie a Itálie, exkurze do Polska,
Německo – výměnné zahraniční zájezdy atd.
odborné přednášky: besedy se spisovateli, Den
zdraví, den Mendela, SOČ, přírodovědné školní
konference, besedy, Dny práva.
prezentace školy 2009/10
pro veřejnost jsou pořádány dny otevřených dveří,
vydávány publikace o škole, informační leták,
vývěska, www, tisk, interní publikace
vybavení školy 2009/10
knihovny:
odborná,
literatura
Základní charakteristika školy:
škola založena:
1883
zřizovatel:
MSK
délka studia:
4, 8 let
zaměření studia:
všeobecné
žákovská
a cizojazyčná
studium:
čtyřleté • osmileté
počet přihlášených/přijatých v prvním kole:
273/120 • 85/30
váha prospěchu na ZŠ: 50 % • 50 %
forma př. zkoušek: SCIO testy • SCIO testy
OSP • JČ, M, OSP
(OSP – obecné studijní předpoklady)
cizí jazyky 2010
volitelně / nepovinně vyučované jazyky:
R, A, N, F, Š / N, R
povinná výuka dvou volených jazyků, alespoň
v jednom jazyce jsou žáci rozděleni podle
úrovně znalostí
počítače 2009/10
počet žáků na počítač: 26
povinná výuka IVT v 1. ročníku čtyřletého
studia dvě hodiny týdně, ve 3. - 5. ročníku
osmiletého studia je dotace 2, 2, 2 hodin,
počítače se dále vyučují v rámci volitelných
předmětů
škola je připojena na internet
internet je přístupný ve volném čase studentů
(i v odpoledních hodinách)
ukončování studia 2009/10
maturita povinná z:
jazyka českého
cizího jazyka
počet volitelných maturitních předmětů: 2
Sdružení přátel Mendelova gymnázia
přispívá studentům na odměny za vynikající výsledky ve studiu a reprezentaci školy, na
nákup učebnic a jiných pomůcek

Podobné dokumenty