Voltampérové charakteristiky

Komentáře

Transkript

Voltampérové charakteristiky
Výukový systém µLAB
Voltampérové charakteristiky
Lineární rezistory - Ohmùv zákon
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiky lineárních rezistorù.
Zapojení
Lineární rezistor
i
OUT
+IN A
R
uu
Ri
ui
u
GND
Mìøení
100W
IN A
+IN B
IN B
NTC rezistor - V/A charakteristika
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiku NTC rezistoru.
Zapojení
NTC rezistor
OUT
+IN A
i
NTC
°C
uu
u
GND
Mìøení
R
100W
ui
IN A
+IN B
IN B
PTC rezistor - V/A charakteristika
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiku PTC rezistoru.
Zapojení
PTC rezistor
OUT
+IN A
i
1
PTC
°C
uu
u
GND
Mìøení
AGND
R
1W
ui
IN A
+IN B
IN B
árovka - V/A charakteristika
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiku árovky.
Zapojení
árovka
OUT
+IN A
i
1
uu
R
10W
ui
u
GND
Mìøení
AGND
IN A
+IN B
IN B
Køemíkové diody - V/A charakteristiky
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiky køemíkových diod ( "klasické" a Shottky ).
Zapojení
Køemíkové diody
OUT
+IN A
i
D
uu
R
100W
ui
u
GND
Mìøení
IN A
+IN B
IN B
Zenerova dioda - V/A charakteristiky
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiky Zenerových diod s rùzným Zenerovým napìtím.
Zapojení
Zenerova dioda
OUT
+IN A
i
ZD
uu
R
100W
ui
u
GND
Mìøení
IN A
+IN B
IN B
Svìtelné diody - V/A charakteristky
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiky svìtelných diod rùzných barev.
Zapojení
Svìtelné diody
OUT
+IN A
i
LED
uu
R
100W
ui
u
GND
Mìøení
IN A
+IN B
IN B
Bipolární transil - V/A charakteristika
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiku bipolárního transilu.
Zapojení
Bipolární transil
OUT
+IN A
i
T
BI
uu
R
100W
ui
u
GND
Mìøení
IN A
+IN B
IN B
Stabilizátor proudu - V/A charakteristika
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiku stabilizátoru proudu.
Zapojení
Stabilizator proudu
OUT
+IN A
i
CS
uu
R
100W
ui
u
GND
Mìøení
IN A
+IN B
IN B
Lineární prvky ( sériové zapojení ) - V/A charakteristiky
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiky lineárních prvkù ( sériové zapojení ).
Zapojení
R1
1
OUT
+IN A
i
R2
2
OUT
+IN A
i
Sériové zapojení
OUT
3
+IN A
i
R1
R1
u
GND
Mìøení
100W
R2
uu
u
IN A
+IN B
R
100W
ui
IN B
GND
200W
100W
uu
u
IN A
+IN B
R
100W
ui
IN B
GND
R2
uu
IN A
+IN B
200W
R
100W
ui
IN B
Lineární prvky ( paralelní zapojení ) - V/A charakteristiky
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiky lineárních prvkù
Zapojení
R1
1
OUT
+IN A
i
R1
100W
uu
u
GND
Mìøení
R
100W
ui
R2
OUT
+IN A
i
R2
IN A
+IN B
IN B
2
200W
uu
u
GND
R
100W
ui
Paralelní zapojení
OUT
IN B
+IN A
i
R1
IN A
+IN B
3
100W
R2
200W
uu
u
GND
R
100W
ui
IN A
+IN B
IN B
Nelineární prvky ( seriové zapojení ) - V/A charakteristiky
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiky nelineárních prvkù ( seriové zapojení ).
Zapojení
Zenerova dioda
OUT
Mìøení
+IN A
i
u
GND
1
ZD
2,4V
LED
OUT
ui
IN B
u
GND
+IN A
i
uu
IN A
+IN B
R
100W
2
LED
G
Sériové zapojení
OUT
R
100W
ui
ZD
2,4V
IN B
u
GND
+IN A
i
uu
IN A
+IN B
3
LED
G
R
100W
uu
IN A
+IN B
ui
IN B
Nelineární prvky ( paralelní zapojení ) - V/A charakteristiky
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiky nelineárních prvkù ( paralelní zapojení ).
Zapojení
Zenerova dioda
OUT
1
+IN A
i
ZD
2,4V
uu
u
GND
Mìøení
R
100W
ui
LED
OUT
+IN A
i
LED
G
IN A
+IN B
IN B
2
uu
u
GND
R
100W
ui
Paralelní zapojení
OUT
IN B
+IN A
i
ZD
2,4V
IN A
+IN B
3
LED
G
uu
u
GND
R
100W
ui
IN A
+IN B
IN B
Nelineární a lineární prvky ( sériové zapojení ) - V/A charakteristiky
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiky nelineárních a lineárních prvkù (sériové zapojení).
Zapojení
Zenerova dioda
OUT
Mìøení
+IN A
i
u
GND
1
ZD
2,4V
R1
OUT
uu
ui
+IN A
i
R1
u
IN A
+IN B
R
100W
2
IN B
GND
100W
Sériové zapojení
OUT
R
100W
uu
ui
+IN A
i
ZD
2,4V
u
IN A
+IN B
IN B
GND
3
R1
uu
IN A
+IN B
100W
R
100W
ui
IN B
Nelineární a lineární prvky (paralelní zapojení) - V/A charakteristiky
Úkol
Zobrazte V/A charakteristiky nelineárních a lineárních prvkù ( paralelní zapojení ).
Zapojení
Zenerova dioda
OUT
1
+IN A
i
ZD
2,4V
uu
u
GND
Mìøení
R
100W
ui
R1
OUT
+IN A
i
R1
IN A
+IN B
IN B
2
100W
uu
u
GND
R
100W
ui
Paralelní zapojení
OUT
IN B
+IN A
i
ZD
2,4V
IN A
+IN B
3
R1
100W
uu
u
GND
R
100W
ui
IN A
+IN B
IN B

Podobné dokumenty

Data a souvislosti

Data a souvislosti 1827 George Simon Ohm odhalil vztah mezi proudem, napìtím a odporem – Ohmùv zákon kolem 1835 zaèínala praktická drátová telegrafie 1837 Samuel Morse navrhl první elektrický telegraf

Více

Dioda

Dioda stabilizovaného jen ZD, změna proudu se projeví β krát menší změnou proudu stabilizátorem se ZD, který napájí bázi tranzistoru. Zátěž RZ je zapojena v emitoru, tranzistoru, jedná se tedy o zapojení...

Více

mLAB_sublimace_new_2009.

mLAB_sublimace_new_2009. fotosetů je skutečně široké (viz. obr. 4B) a výrobcům pasové fotografie jistě pomůže zabudovaný průvodce – pozicionér (viz. obr. 4C).

Více

Stabilizátor s regulací napětí a proudu Stabilizátor s regulací napětí

Stabilizátor s regulací napětí a proudu Stabilizátor s regulací napětí průtok někudy umožnit. K tomu slouží dvojitá Shottky dioda D2. Po vypnutí tranzistoru T1 se proud tedy uzavírá přes tlumivku L1, zátěž a diodu D2, až postupně zanikne. Na výstupu stabilizátoru jsou...

Více

Praktikum z elektroniky

Praktikum z elektroniky použít zapojení jako při měření velkých odporů přímou metodou. Naopak při měření V-A charakteristiky v propustném směru použijeme zapojení jako při měření malých odporů, neboť odpor diody v propust...

Více

voltampérové charakteristiky diod

voltampérové charakteristiky diod Jméno: Pavel Čapek, Aleš Doležal, Lukáš Kadlec, Luboš Rejfek Studijní skupina:2 Datum: 4.3.2007

Více

Měření voltampérové charakteristiky zenerovy diody

Měření voltampérové charakteristiky zenerovy diody změřené voltmetrem a RV je vnitřní odpor voltmetru. Tato chyba metody je největší dokud se zenerova dioda neotevře. Po otevření diody je odpor zenerovy diody tak malý, že chyba metody je zcela

Více

Show odstartovala šampionát Show opened the Championships

Show odstartovala šampionát Show opened the Championships Not a single star missed it Stejně jako hudební hvězdy, legendární sportovci a významné osobnosti politické scény nemohl u zahajovacího ceremoniálu libereckého šampionátu chybět ani REPORT. The REP...

Více

Diody a usměrňovače - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Diody a usměrňovače - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně V-A charka v semilogaritmickém tvaru (technická dokumentace) Diody a usměrňovače

Více