x2 - Hobbico

Komentáře

Transkript

x2 - Hobbico
NÁVOD K POUŽITÍ
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k vážnému zranění a/nebo poškození majetku, provozujte všechny dálkově ovládané modely
odpovědně, zde pospaným způsobem.
ZVOLTE VHODNÉ MÍSTO PRO PROVOZ VAŠEHO RC MODELU
PO JÍZDĚ
- Nejezděte na ulicích nebo dálnicích. Mohlo by to způsobit vážné nehody, zranění a/
nebo poškození majetku.
- Nikdy nejezděte s RC modely blízko lidí nebo zvířat.
- Abyste zabránili zranění, nejezděte nikdy v omezeném prostoru.
- Nejezděte tam, kde by mohly hlasité zvuky vyrušovat ostatní, například u nemocnic
nebo obytných oblastí.
- Nikdy nejezděte uvnitř budov. Je zde riziko požáru a/nebo poškození.
- Vypněte nejdříve přijímač a pak vysílač, zabráníte tak ujetí modelu.
- Při zacházení s akumulátory buďte opatrní, po jízdě budou horké.
- Vyměňte všechny akumulátory které jsou zdeformované nebo mají roztřepené
vodiče, zkraty mohou způsobit požár.
- Udržujte váš RC model čistý, bez zbytků špíny a maziva, prodloužíte tak životnost.
ZKONTROLUJTE PŘED JÍZDOU VÁŠ MODEL
- Ujistěte se že všechny šrouby a matice jsou řádně dotáhlé. Je také vhodné použít
rozebíratelný zajišťovač závitů u spojení kov/kov, zejména pro upevnění motoru a
jeho hřídele.
- Vždy používejte nabité akumulátory ve vysílači a přijímači abyste neztratili kontrolu
nad modelem.
- Abyste neztratili kontrolu nad modelem, otestujte vždy před nastartováním motoru
brzdy a plyn.
- Ujistěte se že nikdo jiný nepoužívá stejný rádiový kanál jako vy.
Obsah balení
Rádiem řízený model
Vysílač
Křížový nástrčný klíč
Sáček s drobnými díly
Nutné vybavení
Akumulátor
Nabíječ
4
44 AA suché alkalické baterie
4
4
Doporučené nářadí
Imbusový šroubovák
Stranové štípací kleště
Nůžky
Modelářský nůž
Dlouhé ploché kleště
Záruka
Axial omezená záruka (USA)
Na váš výrobek Axial se při zakoupení vztahuje záruka na vady materiálu a zpracování. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení,
pochybení uživatele při běžné údržbě a provozu, chybné sestavení nebo instalaci, uživatelské modifikace, přidávání dílů třetích stran nebo
volitelných dílů. Tato záruka trvá dokud výrobek vlastní původní majitel a není přenosná (ověření dle prodejního dokladu s datem prodeje). V
případě závady na kterou se vztahuje tato zárkua , Axial výrobek na vlastní náklady opraví nebo vymění, pokud se po našem prozkoumání
ukáže že taková závada opravdu existuje. Axial si vyhrazuje právo vyměnit výrobek který již není dostupný za jiný o srovnatelné honotě a se
stejnou funkcionalitou. Pokud Axial určí že se na opravu záruka nevztahuje, může být vyžadován poplatek za opravu a doručení výrobku zpět
k zákazníkovi.
Mezinárodní záruka
Prosím vraťte výrobek prodejci kde jste výrobek zakoupili. Pokud jste váš výrobek Axial zakoupili on-line, jakékoliv požadavky na záruku musí
být vyřízeny tímto obchodníkem. Axial nepřebírá žádnou odpovědnost za výrobky prodávané on-line obchodníky mezinárodně.
Servis
Pokud potřebujete servis vašeho výrobku Axial, zde je několik jednoduchých kroků které byste měli dodržet při odesílání výrobku na záruku/
servis:
KROK 1:
Kontaktujte Axial zákaznický servis na čísle 949-600-8642, klapka 206. Zde obdržíte návratové číslo (RMA#).
Poznámka: Axial vyžaduje aby toto číslo bylo na krabici s vraceným výrobkem zaslané společnosti Axial.
KROK 2:
Prosím sepište krátkou zprávu vysvětlující problém s výrobkem.
KROK 3:
Přiložte vaši adresu pro vrácení výrobku a telefonní číslo na kterém jste v průběhu dne k zastižení a/nebo e-mailovou adresu.
KROK 4:
Prosím přiložte poštovní poukázku na 10 USD pro zaplacení poštovného zpět. Pokud bude uznána záruka, bude vám částka proplacena zpět.
PROSÍM MĚJTE NA PAMĚTI:
Tuningové díly nejsou kryty Axial zárukou a jsou vyžadovány poplatky za dopravu.
Navrácení výrobku může trvat 5-10 dní. Axial výrobky zasílá pomocí služby United Postal Service priority mail nebo UPS Ground. Jakákoliv
očekávaná zásilka musí být dohodnuta a předplacena zákazníkem. Axial není odpovědný za ztrátu nebo poškození zásilek.
AX 24259
AE-2 obousměrný regulátor - návod
Akumulátor
Regulátor
Černá
+ Červená
- Černá
Bílá
Nastavení:
- Namontujte regulátor tak, aby byl dobře chlazen a chráněn před vibracemi a rázy.
- Připojte vodiče regulátoru k motoru.
- Zapojte kabel regulátoru do kanálu plynu na přijímači.
- Před připojením akumulátoru k regulátoru se ujistěte že je váš vysílač zapnutý a trim plynu je na nule.
- Připojte akumulátor k regulátru s vypínačem v polze “vypnuto” (OFF).
- Přesuňte ovladač plynu na vysílači do polohy “plný plyn”.
- Zapněte vypínač regulátoru s plynem na vysílači naplno.
- Regulátor vydá sérii pípnutí s červenou LED.
- Nechte plyn naplno dokud regulátor nezabliká zeleně a vydá sérii pípnutí.
- Jakmile regulátor blikne červeně, přesuňte plyn do polohy plná brzda / zpátečka.
- Regulátor vydá sérii pípnutí zatímco bude červeně blikat při dokončení nastavení koncového bodu brzdy/zpátečky.
- Vraťte plyn do neutrálu a regulátor vydá sérii pípnutí potvrzující že je připraven k činnosti.
- Pohněte s plynem abyste se ujistili že se motor točí ve směru v jakém chcete. Pro změnu směru otáčení motoru mezi sebou
přehoďte vodiče jdoucí z regulátoru k motoru.
Nepřepólujte vodiče od akumulátoru! Přepólování napájení trvale poškodí regulátor!
Specifikace:
Vstupní napětí:
6 čl. Ni/2S LiPo
Rozměry:
4,32 x 3,15 cm
Hmotnost:
45 g
Omezení motoru:
19 závitů
Odpor tranzistorů:
0,0018
Špičkový proud:
106 A
Brzdící proud:
špičkově 106 A
Napětí BEC:
5,0 V / 2 A špičkově
Frekvence PWM:
6 kHz
Poznámky:
- Pokud se regulátor nezinicializuje když držíte plný plyn, zkuste přepnout na vysílači revers plynu.
- Z výroby je zapnuto bezpečnostní vypnutí regulátoru při vybitých Li-Po akumulátorech.
- Pro přístup k pokročilým nastavením regulátoru použijte Castle Link.
Navštivte http://www.castlecreations.com/ pro další informace o USB programátoru Castle Link.
POZOR
AKUMULÁTOR PŘIPOJUJTE VŽDY TĚSNĚ PŘED JÍZDOU A ODPOJUJTE HNED PO JÍZDĚ.
VŽDY SE UJISTĚTE ŽE PŘIPOJUJETE REGULÁTOR KE SPRÁVNÉMU ZDROJI NAPÁJENÍ SE SPRÁVNÝM NAPĚTÍM A POLARITOU.
NESPRÁVNÁ POLARITA NEBO NAPĚTÍ REGULÁTOR POŠKODÍ.
JAKMILE JE AKUMULÁTOR PŘIPOJEN, ZACHÁZEJTE S MODELEM S NEJVYŠŠÍ OPATRNOSTÍ. NEDOTÝKEJTE SE ROTAČNĆH DÍLŮ.
NÁVOD K POUŽITÍ PRO AX-3 2.4 GHz SYSTÉM
Počáteční nastavení
Revers řízení a plynu
Párovací tlačítko
Nastavení z výroby
Druhá strana
Ukazatel stavu baterie
Výchylky řízení
Baterie nabité
Baterie téměř vybité
Pro nastavení rozsahu výchylky serva
řízení.
Když jsou baterie vybité, zelená kontrolka
bude blikat.
Trim plynu
Pro vytrimování plynu.
Anténa
Před použitím anténu napřimte.
BIND
ST-TRIM
TH-TRIM
ST-D/R
Trim řízení
Pro vytrimování řízení.
Volant
Pro řízení modelu.
Rovně
Doleva
Doprava
Připojení nabíječe
Je třeba použít nabíjecí AA akumulátory
Ovladač plynu
Pro ovládání plynu / brzdy.
Vypínač
Zapnuto
Vypnuto
Brzda / zpátečka
Vpřed
Návod pro párování
Vysílač a přijímač jsou z výroby spárovány, takže by párování nemělo být potřeba.
Nicméně pokud chcete s vysílačem provozovat nový přijímač, postupujte podle
následujících kroků:
1. Vložte AA baterie do vysílače.
2. Zasuňte párovací propojku do pozice 3 na přijímači. (Obrázek 1)
3. Zapněte přijímač. Obě LED budou blikat na znamení že přijímač je v režimu “hledání” a připraven ke spárování s
vysílačem.
4. Stiskněte a držte párovací tlačítko na vysílači a zároveň zapněte vysílač. (Obrázek 2)
5 LED na přijímači by měly přestat blikat na znamení že je spárován s vysílačem.
K regulátoru
6. Pusťte párovací tlačítko na vysílači a vyjměte párovací propojku z přijímače.
7. Vypněte přijímač a pak vypněte vysílač. Po dalším zapnutí je pátrování dokončeno.
Pokud se systém nespáruje opakujte prosím kroky 1-7 nebo volejte zákaznickou
podporu Axial: (949) 600-8642. POZOR: Vysílač AX-3 se spáruje
Obrázek 1
Párovací
pouze s přijímačem AX-3.
propojka
Nastavení Fail Safe:
1. Když je systém spárovaný a zapnutý, nastavte u elektromodelů plyn
Přijímač
do polohy “stop”, pro modely se spalovacím motorem nastavte plyn
tak, aby docházelo k mírnému brzdění.
Tlačítko Fail Safe
2. S ovladačem plynu v požadované fail safe pozici stiskněte a držte tlačítko
na přijímači dokud LED nezačne blikat. Jakmile začne blikat, tlačítko uvolněte;
Obrázek 2
blikání bude pokračovat další 3 sekundy. Fail safe je nyní nastaveno.
Vysílač
Párovací tlačítko
3. Pro otestování zveděte model tak aby se kola nedotýkala země.
Přidejte plyn a vypněte vysílač. Pokud se plyn do několika sekund vrátí
do neutrálu, fail safe je nastaveno správně. Pokud motor stále běží,
fail safe nebyl správně nastaven, opakujte kroky 1 a 2.
AA alkalické baterie
Kryt baterií
Instalace baterií vysílače
Otevřete kryt prostoru baterií na spodku vysílače. Vložte baterie. Dodržte orientaci baterií
podle nákresů uvnitř prostoru pro baterie.
POZOR
Nepoužívejte najednou baterie různých typů nebo stáří.
POZOR
NIKDY NEJEZDĚTE S RC MODELEM V DAVU LIDÍ NEBO POBLÍŽ MALÝCH DĚTÍ
CHRAŇTE VÁŠ SYSTÉM PŘED VLHKOSTÍ
PŘI SKLADOVÁNÍ VYJMĚTE Z MODELU AKUMULÁTOR
Pokud máte další otázky, volejte zákaznický servis Axial: (949) 600-8642
POZOR
Začínáme
Nabijte akumulátory
Řiďte se pokyny výrobce vašeho
nabíječe pro správné nabití vašich
akumulátorů.
Nepoužívejte nabíječ Ni-Cd akumulátorů k nabíjení Ni-MH
akumulátorů. Pokud pro nabíjení Ni-MH akumulátorů nepoužijete
speciální nabíječ, akumulátory budou poškozeny.
1. Vložte akumulátor do modelu.
2. Vložte akumulátor.
3. Zapněte vysílač.
Pevně propojte.
4. Zapněte elektronický regulátor otáček.
Zapnuto
Vypnuto
Řešení problémů
Problém
Příčina
Řešení
Model nejede
Špatně vložené baterie ve vysílači.
Ujistěte se že jsou baterie vloženy správně.
Vybitý nebo žádný akumulátor v modelu.
Vložte nabitý akumulátor.
Poškozený motor.
Vyměňte motor za nový.
Roztřepené nebo zlomené vodiče.
Vyměňte a zaizolujte vadné vodiče.
Regulátor je vypnutý z důvodu přehřátí.
Okamžitě ukončete jízdu, nejezděte dokud se
regulátor neochladí.
Nesprávně nainstalovaná anténa vysílače nebo v modelu.
Plně vytáhněte anténu.
Vybité nebo žádné baterie ve vysílači nebo modelu.
Vložte nabité / nové baterie.
Jiný model(ář) používá stejnou frekvenci.
Zkuste přesun na jiné místo nebo počkejte až
druhý modelář skončí.
Neutrál trimu je špatný.
Nastavte trim správně.
Jsou konektory a krystal zasunuty správně?
Znovu zasuňte konektory a krystal do přijímače.
Přepínač servoreverzu je ve špatné poloze.
Přepněte do správné polohy.
Zkontrolujte prosím zda kabely z regulátoru k
motoru jsou připojeny správně.
Zkontroluje správné propojení regulátoru a motoru.
Ovládání nefunguje
Funkce řízení a plynu jsou
reverzovány
Přehled dílů
AX80084
UV spojky hnacích hřídelí
AX80070
Axial kryt diferenciálu
x2
AX80071
Přímý adaptér nápravy zadní
AX80078
Kryt pohonné převodovky
x1
AX80062
XR10 C sada držáku náboje
AX80035
Sada 10 mm čepiček tlumičů
AX80006
Servosada
x1
x1
AX80010
Sada převodu
AX80072
Upevnění náprav s offsetem
x1
8
x1
x2
x1
x2
AX80036
Tělo tlumiče 72-103mm
x2
AX80033
Sada tlumičů 10 mm 1
AX80009 Sada krytů
převodů
x1
AX80034
Sada tlumičů 10 mm 2
x2
AX80069
Upevnění osy s offsetem
AX30419
x1
Pevná spojovací tyč hřídele 7x69mm
AX30419
x1
Pevná spojovací tyč hřídele 7x125mm
AX30155
AX30776
Přímá osa nápravy 6x104,2mm
Osa tlumiče 3x59,5
x1
AX30776
Přímá osa nápravy 6x160,2mm
x1
9
x2
x4
x2
AX80116
RTC boční plát šasi
AX80061
Sada plastů kloubů řízení
x2
x1
AX80018
Sada příslušenství
AX80073
Vyosené táhlo řízení
x1
AX80083
Wraith sada táhel
10
x2
x2
AX80120
RTC držáky karosérie / přijímače
x1
AX80081
Schránka na radiovybavení
x1
AX80118
RTC upevnění akumulátoru/spodní plát
AX80117
RTC držáky rámu
11
x1
x1
AX30162
Kolík 1,5x8mm
x2
AX30198
x1
Pohonná hřídel spojky 5x53,5
AX30163
Kolík 2x10mm
AX30166
Kolík 1,5x11mm
AX30218
Pružina 14x70mm - super měkká (červená)
x6
AX30112
x4
x4
Membrána tlumiče 13x4,5mm
AX30408
Vstupní hřídel 5x29mm
AXA180
M3x3mm
x2
AX30413
x2
AX30411
x4
Šroubovací osa M3x2,5x11mm
AX30784
Spojka pohonné hřídele
AX30463
Univerzální držák kolíku kardanu
x4
x4
AX30500
Vysoce odolná spojka
AX30450
AX30785
x4
Trubička s přírubou 3x4,5x5,5
Výstup pohonné hřídele
Gumová tlumicí podložka 3,6x7x4
Kuželové ozubené kolo 13Z
AX30385
AX30410
x2
x1
Vnitřní talíř spojky
x1
Převodové kolo 20Z
AX30435
Ocelová výstupní hřídel
AX30578
x2
x1
Pastorek 48DP 20Z
AX30429
12mm jistící náboj
AXA1059
x1
x4
x2
Těsnění diferenciálu 16x25x0,5mm
AX30394
Vnější talíř spojky
x4
AX30113
AX30393
Osa 5x18
x1
Pružina spojky
x10
AXA175
AX30190
x4
AX30491
x4
AX10 Scorpion deska
upevnění motoru
AX30392
x1
Kuželové ozubené kolo 38Z
x2
x1
6mm klipy pro upevnění karosérie
x8
AX30368
Hřídel 6x39mm
AX30777
x2
56x17mm deska upevnění serva
12
x1
AXA1041
x4
Nylonová samojistná matice M2,5
AXA144
AXA1280
Šroub serva M3x10mm
AXA1052
Tenká nylonová samojistná matice M3
Nylonová samojistná matice M3
AXA1069
AXA1070
E2.5 zajišťovací podložka
x6
Nylonová samojistná matice M4
x6
Podložka 3x6x0,5 mm
AXA013
M2x6mm
AXA1071
AXA015
M2x10mm
AXA1090
x5
AXA0414
M2,6x10mm
AXA0416
M2,6x18mm
x4
x5
x2
AXA083
M3x6mm
AXA1091
x16
x5
x1
Podložka 5x10x0,5mm
M3x16mm
O-kroužek 7,5x1,5mm
M3x6mm
AXA464
M3x8mm
AXA465
AXA087
AXA1184
AXA463
x8
x4
M3x10mm
AXA466
AXA089
M3x25mm
x3
x8
M3x12mm
AXA433
M3x6mm
AXA088
M3x20mm
AXA1218
Ložisko 5x10x4mm
x4
AXA434
AXA091
M3x30mm
AXA1221
Ložisko 5x11x4mm
AXA435
M3x10mm
M3x6mm
AXA1230
Ložisko 10x15x4mm
x8
x18
x6
x24
x1
AXA436
M3x12mm
x5
x6
AXA117
M3x15mm
x3
AXA439
M3x20mm
Ložisko 8x16x5mm
x6
x2
x10
AXA0113
x4
x1
M3x8mm
AXA1225
x2
x4
Podložka 4,8x14 (zelená)
O-kroužek 3,5x2mm
M2,6x6mm
x1
Podložka 4x8x0,5mm
AXA1202
x5
AXA0412
x2
AXA1045
x8
Podložka 2,7x6,7x0,5 mm
x4
x16
AXA1393
AXA1053
M3x8mm
x4
x2
AXA118
M3x18mm
13
x8
AXA441
M3x30mm
x6
x4
AXA015
M2x10mm
1
x8
AXA015
AXA015
AXA1230
Ložisko 10x15x4mm
x4
AXA1230
x2
AX30392
AX30385
Těsnění diferenciálu 16x25x0,5mm
x2
AX30385
AX30500
Vysoce odolná spojka
x2
AX30500
AX80002
AX30392
x2
Kuželové ozubené kolo 38Z
AXA1230
AX30163
Kolík 2,0x10mm
x2
AXA1393
E2,5 zajišťovací podložka
AXA1393
Volitelné díly
x2
Sada vysoce odolných kuželových ozubených kol
AX30395-38T/13T
AX30401-36T/14T
AX30402-43T/13T
x2
AX30393
AX30408
Vstupní hřídel 5x29mm
x2
AX30408
AX30163
AX30393
Kuželové ozubené kolo 13Z
x2
14
AXA1221
Ložisko 5x11x4mm
AXA435
M3x10mm
AXA015
M2x10mm
x4
2
AXA435
PŘEDNÍ
x8
x8
AX80070 2
Pozor na směr
Vazelína
AXA1221
AX80069
ZADNÍ
AXA015
Volitelné díly
AX30829
Axial AR60 OCP nízkoprofilový kryt
diferenciálu
AXA1221
x2
Pozor na směr
AX80070 3
PŘEDNÍ
Pozor na směr
ZADNÍ
15
Volitelné díly
3
AX30419
x1
Pevná spojovací tyč hřídele 7x125mm
AX30419
Pevná spojovací tyč hřídele 7x69mm
x1
AX30762
Hliníkový C držák náboje
Zajišťovač závitů
AX30419
Volitelné díly
Přední
AX30780
AX30760
Univerzální kardan
Hliníkový kloub řízení
AXA1221
Zajišťovač závitů
Přední
Pozor na směr
LEVÁ
AX30419
Zadní
AXA433
PRAVÁ
AXA1221
AX80062 1
AXA433
AXA1221
Ložisko 5x11x4mm
Přední
Zadní
x4
AXA433
AXA435
AX80062 1
AXA1230
Ložisko 10x15x4mm
AX30450
x2
AXA433
AXA433
M3x6mm
AXA435
x4
AX30450
AXA435
M3x10mm
x4
AX30450
AXA435
AX80061 1
AX80061 2
AX30368
Hřídel 6x39mm
AX30368
x2
AXA1230
AX30450
AXA1221
AX30450
Trubička s přírubou 3x4,5x5,5
x4
x2
AXA435
16
AXA433
M3x6mm
4
x4
AXA1221
AXA1221
Ložisko 5x11x4mm
Zadní
x2
AX30776
Zajišťovač závitů
Zajišťovač závitů
AX30776
AXA433
AXA1221
AX80071 1
AXA433
Volitelné díly
AXA433
AX30789
AX80071 2
Hliníkový zadní přímý adaptér hřídele
AX30776
Přímá osa nápravy 6x104,2mm
AX30776
Přímá osa nápravy 6x160,2mm
AXA433
x1
x1
17
5
AXA1052
Tenká nylonová samojistná matice M3
x4
Přední
AXA464
Pozor na směr
AXA464
M3x8mm
AXA465
x1
AX80072 1
AXA439
AXA465
M3x10mm
x1
AXA087
AXA087
M3x16mm
x4
AXA087
AXA439
M3x20mm
x1
AXA1052
AX80070 1
AXA180
M3x3mm
x2
AXA1052
AXA180
AXA1052
AXA180
AX80070 1
AXA1052
6
AXA1052
Tenká nylonová samojistná matice M3
x4
Zadní
AXA464
Volitelné díly
AX30830
Pozor na směr
Axial AR60 OCP držáky táhel
AXA465
AX80072 2
AXA464
M3x8mm
AXA465
M3x10mm
AXA439
x1
x1
AXA087
AXA087
M3x16mm
AXA439
M3x20mm
AXA180
M3x3mm
x4
AXA1052
x1
x2
AX80070 1
AXA087
AXA087
AX80070 1
AXA1052
AXA180
18
AXA1052
AXA180
AXA1052
7
AXA1041
Nylonová samojistná matice M2,5
AX30113
Gumová tlumicí podložka 3,6x7x4
x4
AX30155
Osa tlumiče 3x59,5
AXA1184
x4
AXA1202
Řez
AXA1202
AX80036
AX80035 2
x8
O-kroužek 3,5x2mm
x4
AX80035 5
x4
AX80035 1
AXA1184
AXA1041
x4
O-kroužek 7,5x1,5mm
AX80033 4
AX30113
AXA1069
AX30112
Membrána tlumiče 13x4,5mm
AX80034
x4
AX80034 7
AX80034 8
AX80034 9
AX80018
Sada příslušenství
x4
AX80018 1
Neutahujte
příliš
8
AXA1069
Podložka 2,7x6,7x0,5
AX30155
x8
x4
AX80035 3
AX30112
Olej tlumičů
AX80035 4
19
9
AX80033
x4
Silikonová tlumící průchodka 7,5x8mm
AX80033 1
x4
AX30218
Pružina 14x70mm - super měkká
x4
X
Volitelné
díly
AX30218
AX80034 6
AX30218
Pružina 14x70mm 2.07 lbs-in - super měkká
AX30219
Pružina 14x70mm 2.47 lbs-in - měkká
AX30220
Pružina 14x70mm 2.85 lbs-in - střední
AX30221
Pružina 14x70mm 2.85 lbs-in - střední
AX30222
Pružina 14x70mm 3.55 lbs-in- super tuhá
AX30463
Univerzální držák kolíku kardanu
AX30166
Kolík 1,5x11mm
x4
10PistonsAX30463
Standardní písty
x4
Měkká
AX80033 2
(2) 1,3mm díry
AXA144
3
2
AX30166
Střední
AX80033 3
(3) 1,2mm díry
AX80084 3
AXA144
M3x8mm
x4
AXA1041
AX80033 4
x2
Menší
Odpružení
Montáž
x4
AX30784
1 stlačení i návratu.
Tlumí stejně při
AX30785
Springs/Oil
Zajišťovač závitů
Tuhá
AX80084 5
Větší
(3) 1,1mm díry
Pružiny
V závislosti na použití můžete chtít tužší pružinu která je obsažena v balení. Výběr
tuhosti pružiny závisí na hmotnosti modelu a obvykle je třeba správnou volbu vyzkoušet.
Pro trial je doporučeno použít tužší pružinu kdy se v každé zatáčce využije její
tuhost.
AXA1069
Písty s proměnným tlumením
Tlumí rozdílně v závislosti na směru ve kterém je namontujete.
AX80033 5
AX30784
Spojka pohonné hřídele
AX80033 6
AX80033 5
x4
Olej
AX80033 5
AX80033 6
AX80033 6
Zajišťovač závitů
AX30785
Výstup pohonné hřídele
AX80033 6
AXA1041
x4
Namontujte v tomto směru pro rychlejší návrat a pomalejší stlačení.
Oleje jsou dalším prvkem který můžete použít pro vyladění chování vašeho modelu.
AX80084 1
AX80084
3 ale ne příliš řídký aby
Potřebujete olej který dovolí správné chování modelu
v terénu,
za jízdy nedošlo k odskakování.
Doporučujeme začít se silikonovým olejem 30 wt.. Pokud chcete rychlejší stlačení /
návrat, použijte řidší olej. Pokud chcete pomalejší stlačení / návrat, použijte hustší olej.
x2
AX80033 5
Namontujte v tomto směru pro
poAXA144
malejší návrat a rychlejší stlačení.
10wt.
100wt.
Odpružení
Rychlejší
AX30155
AX30166
Volitelné díly
Pomalejší
AX30166
Poznámka: Při montáži dejte
značky k sobě
20
AX30786
Přídržný kroužek pohonné
hřídele WB8
11
AX80018
Sada příslušenství
AX80018 1
x16
Pozor na směr
AX80083 1
AX80018 1
AX80018 1
AX80083 1
AX80018 1
AX80018 1
AX80018 1
AX80083 1
AX80018 1
AX80083 1
Volitelné díly
AX80018 1
AX30796
Wraith sada trubkových táhel
12
AX80018 1
AX80018 1
AX80083 2
AX80018 1
AX80018 1
AX80083 3
Pozor na směr
AX80018 1
AX80083 3
AX80018 1
AX80018 1
AX80083 2
AX80018 1
21
AXA175
Šroubovací osa M3x2,5x11mm
13
x1
Přední
AXA175
AXA1052
Tenká nylonová samojistná
matice M3 (černá)
AXA118
M3x18mm
x2
AXA118
x2
AXA1052
AXA1052
AXA118
14
AXA1052
Tenká nylonová
samojistná matice M3 (černá)
AXA1053
Přední
x2
Nylonová samojistná matice M3 (černá)
x1
AXA118
AXA118
M3x18mm
AXA091
M3x30mm
AXA091
x2
AXA1053
x1
AXA1052
AXA118
22
AXA434
M3x8mm
15
x2
Přední
AX80072 3
AX80072 3
AXA464
AXA435
M3x10mm
AX30777
x4
AXA464
1
AXA464
M3x8mm
AXA434
x2
AXA434
AXA435
AXA1280
x4
Šroub serva M3x10mm
AX30778
AXA435
AX30778
2
AXA1280
AXA1280
16
AXA1070
Podložka 3x6x0,5 mm
Přední
AXA117
x1
AXA1052
Tenká nylonová samojistná
matice M3 (černá)
AXA117
x2
AXA1053
Nylonová samojistná matice M3 (černá)
x1
AXA1052
AXA1070
AXA436
AX80018
Sada příslušenství
x4
AXA0113
AXA1053
AXA0113
M3x6mm
AX80006
AX80018 1
x1
AX80006 2
AX80073 4
AX80006 3
AX80018 1
AXA436
M3x12mm
AXA117
M3x15mm
AXA1052
AX80006 1
AX80018 1
x1
AX80018 1
AX80073 1
x3
AXA117
23
AXA175
Šroubovací osa M3x2,5x11mm
x1
17
Zadní
AXA175
AXA1053
Tenká nylonová samojistná
matice M3 (černá)
AXA118
M3x18mm
x2
AXA118
x2
AXA1053
AXA118
18
AXA1052
Tenká nylonová samojistná
matice M3 (černá)
Zadní
x2
AXA1053
Nylonová samojistná
matice M3 (černá)
AXA118
M3x18mm
AXA091
M3x30mm
x1
AXA1053
x2
AXA118
AXA091
x1
AXA1052
AXA118
24
AXA013
M2x6mm
19
x3
AX30162
AX30162
x1
Kolík 1,5x8mm
AX30198
AX80009 2
AXA1218
AX30394
x1
Převodové kolo 20Z
AX30394
AX30198
Pohonná hřídel spojky 5x53,5
AX30190
Osa 5x18
x1
AXA1218
Vazelína
x1
AXA1218
Ložisko 5x10x4mm
x4
AXA1225
AXA1218
AXA1218
AX80010
AXA013
AX30190
AXA1225
Ložisko 8x16x5mm
AXA013
AXA1225
AXA013
x2
AX30435
AX30435
Ocelová výstupní
hřídel
AXA088
M3x20mm
AXA089
M3x25mm
x2
AX30435
AX80010 1
20
Zajišťovač závitů
x1
AXA089
AXA089
AXA089
x3
AXA088
AXA1053
Nylonová samojistná matice M3 (černá)
AX30499
x1
AX80078 2
AX80009 2
AXA1053
AX30491
25
AX30162
Kolík 1,5x8mm
x1
21
AX30411
AXA1070
Podložka 3x6x0,5 mm
AXA1071
Podložka 4x8x0,5mm
AXA1091
Podložka 5x10x0,5mm
x5
Odtrhnout
AX30665
AX30162
AX30412
x1
AXA1070
x1
1
AXA083
AXA083
AXA083
AXA083
x5
M3x6mm
AXA1045
Nylonová samojistná matice M4 (černá)
AX30410
x1
AX30413
AXA1091
2
AX30413
AXA1045
x1
Pružina spojky
AXA1071
22
AX24003
AXA180
AX30411
x1
Vnější talíř spojky
AX30578
AX30410
x1
Vnitřní talíř spojky
AX80009 4
AX30578
Pastorek 48DP 20Z
AXA1070
x1
AXA180
M3x3mm
AXA0414
M2,6x10mm
AXA083
x1
x3
AXA0414
AX80078 3
AX80078 1
26
AXA0414
AXA0414
AXA0414
M2,6x10mm
23
x2
AXA0416
AXA0416
AXA0416
x2
M2,6x18mm
AXA0412
x4
M2,6x6mm
AXA30031
AX80081 3
Odlepit
AXA180
AX30566
AXA180
M3x3mm
AXA30031
x1
AXA0414
AXA0414
AX80081 2
AX30566
AX24259
AX24259
AX80081 1
AX80081 4
AX80120 1
AXA0412
AXA0412
AXA0412
AXA0412
27
24
AXA463
x2
M3x6mm
AXA466
x4
M3x12mm
AXA435
M3x10mm
x8
AX80118 1
AXA013
M2x6mm
x2
AXA466
AX30041
AXA466
AX80116 3
AXA435
AXA435
AXA435
AX80118 2
AXA435
Zadní
AXA463
AX80116 1
AX80116 1
AX80116 3
AXA463
Přední
AXA435
AXA435
AXA435
AXA435
AXA013
AXA013
28
25
Volitelné konfigurace
Zadní
AX80120 1
Přední
AX80118 2
Zadní
AX80120 1
Přední
AX80118 2
Zadní
AX80118 2
Přední
AX80120 1
29
AXA465
M3x10mm
26
x2
Přední
2
AXA467
M3x16mm
AXA441
M3x30mm
AXA175
AXA175
x2
x2
Šroubovací osa M3x2,5x11mm
x1
1
AXA465
AX80116 2
AXA467
AXA441
AX80116 4
AXA465
AXA441
AXA467
30
AXA465
M3x10mm
27
x2
Zadní
2
AXA467
M3x16mm
AXA441
M3x30mm
AXA175
AXA175
x2
x2
Šroubovací osa M3x2,5x11mm
x1
1
AXA465
AX80116 2
AXA467
AXA441
AX80116 4
AXA465
AXA441
31
AXA467
AXA439
M3x20mm
28
x2
AXA439
AX80033 5
AXA1416
AXA1416
AX80033 5
AXA439
AXA439
M3x20mm
29
x2
AXA439
AXA1416
AX80033 4
AXA1416
AX80033 4
AXA439
32
30
x4
AX12015
AX12015
CA
AX8137
AXA180
M3x3mm
31
x4
AX30163
Kolík 2,0x10mm
x4
AXA1045
Nylonová samojistná
matice M4 (černá)
x4
AXA180
AX30163
AXA30429
AXA1090
Podložka 4,8x14 (zelená)
AX30429
12mm jistící náboj
x4
x4
x4
AXA1090
AXA1045
33
AXA433
M3x6mm
AXA434
M3x8mm
AXA436
M3x12mm
x4
32
Přední
x2
AX80117 7
x2
AXA436
AX80117 8
AX80117 2
AXA436
Volitelné díly
AX24252
Axial dvojitý LED pásek
AXA433
AXA433
AXA434
AXA433
AX80117 6
AXA434
AX80117 6
AXA433
34
AXA433
M3x6mm
x6
33
Zadní
AXA436
AXA434
M3x8mm
x2
AX80117 3
AXA436
M3x12mm
x2
AXA436
AX80117 1
AX80117 4
AXA433
AXA433
AXA433
AXA434
AXA433
AX80117 5
AXA034
AX80117 5
AXA433
AXA433
35
34
AXA1059
6mm klipy pro upevnění karosérie
x8
AXA1059
AXA1059
AXA1059
AXA1059
AX80120 3
AXA1059
AXA1059
AX80120 2
AX80120 2
AXA1059
AXA1059
36
38
AXA1052
AX80018
AXA117
AX80018
AX80018
AX80073
AXA117
AXA1280
AXA1280
AXA1052
AX80018
AXA117
AXA015
AXA1053
AX80070
AX30392
AXA1230
AXA433
AXA464
AXA435
AX80070
AXA439
AX80002
AXA1393
AXA1230
AX80070
AXA087
AX30408
AXA1221
AXA180
AXA118
AXA118
AXA1053
AX30393
AX30163
AXA087
AX80070
AX30500
AX30385
AX30419
AX80072
AXA434
AX30777
AXA465
AXA464
AX80072
AXA1221
AXA464
AX80072
AXA434
AXA091
AX24207
AX80062
AXA433
AXA435
AXA1280
AXA1280
AXA015
AXA435
AX30368
AX80006
AXA1230
AX30450
AXA1070
AXA0113
AX30450
AX80073
AXA436
AX80061
AXA1221
AX30778
AXA435
Přední sestava
AXA180
AXA1221
AX80069
AXA1221
AXA1052
AXA1052
AXA1052
AX30419
AX80070
AX80018
AXA433
AXA433
AXA118
AXA118
AXA1052
AX30785
AXA175
AX30166
AX80062
AXA1230
AX30368
AX80084
AX30784
AXA435
AX30450
AXA1221
AX80061
AX30778
AX80018
AX80083
AXA175
AX30785
AX80083
AX80018
AX80084
AX30166
AX30784
AXA435
AX80018
AXA144
AXA144
AX80084
AX30450
AX80018
AX80083
AX80084
AXA435
AX30463
AX80018
AX80083
AX80018
AX30463
AX80018
39
AX30785
AX30166
AX30463
AX80018
AXA175
AX30784
AX80084
AX80018
AX80083
AX80018
AXA144
AX30166
AX80018
AX80083
AX30784
AXA175
AX30785
AX80018
AX80083
AXA1221
AXA180
AX80070
AX80018
AXA1052
AXA1053
AXA1052
AXA1052
AX30463
AXA1053
AX80070
AXA180
AX80018
AX30155
AXA1221
AX30776
AXA433
AX30500
AX80070
AXA433
AX30385
AX30392
AXA1221
AX30393
AXA015
AX80071
AXA015
AXA1230
AX80070
AX80033
AX80035
AX80002
AXA435
AX80035
AX80070
AX30112
AX80033 AXA1041
AXA1069 AXA1069
AXA807 AX30163
AX30408
AXA1393
AXA1230
AXA439
AXA1053
AXA465
AXA807
AXA118
AXA118
AXA464
AX80036
AX80072
AX80069
AXA091
AXA1184
AX80035
AXA1202
AX80035
AXA1202
AX30776
AX80035
AX80084
AXA1052
AXA118
AXA118
AXA1221
AX80084
AXA433
AX32018
AXA433
AX80083
AXA144
AX80018
AX80071
AX30113
AX80084
Zadní sestava
AX80034
AX80018
AX80034
Sestava tlumiče
40
AXA465
AX80116
AXA466
AXA466
AXA0414
AXA0414
AXA0416
AXA180
AXA30031
AXA435
AX80116
AXA465
AXA435
AXA441
AX0414
AX80009
AX0414
AX0414
AX80081
AX24259
AX30566
AX80081
AX30566
AX30566
AX80081
AXA0416
AXA30031
AXA435
AXA1091
AX80034
AXA083
AXA1070
AX30665
AX80081
AXA1416
AX80033
AXA439
AX30413
AXA1071
AXA1045
AXA0412
AX80120
AXA441
AX80078
AX80033
AX80034
AXA439
AXA435
Centrální sestava
AX30162
AX30499
AXA1053
AX80009
AXA1225
AX80009
AX30190
AXA466
AX80010
AXA013
AXA1218
AXA1218
AX30162
AX30198
AX80010 AX30435
AX30435
AX80116
AXA435
AX80116
AXA465
AXA465 AXA466
AXA435
AXA435
AXA088
AX80009
AXA1225
AX80078
AXA089
Centrální diferenciál
AXA441
AXA435
AXA439
AX80033
AX80034
AX80116
AXA439
AXA1416
AX80033
AX30394
AXA1218
AXA1218
AX24003
AX80116
AXA180
AX30578
AXA463
AX30491
AXA1070
AXA466
AXA083
AX30410
AX80118
AX30412
AX30411
AX24259
AXA463
AX80116
AX80118
41
AXA436
AXA434
AXA1059
AX80117
AXA1059
AXA436
AXA1059
AX80117
AXA433
AXA1059
AXA434
AXA433
AX80117
AX80117
AX80117
AXA433
Sestavení karosérie
AXA433
AX80120
AX80120
AX80120
AXA1059
AXA1059
AXA433
AXA30163
AXA180
AXA433
AXA434
AX8137
AXA433
AX12015
AX80117
AXA433
AX80117
AX80117
AXA434
AX80117
AXA433
AXA30429
AXA1059
AXA1059
AXA433
AX80117
AXA433
AX12015
AXA1045
AXA1090
Sestavení kol
AXA433
Převod. poměr
Použijte tuto rovnici pro výpočet převodového poměru:
Převodový poměr = 1 / ((pastorek/hlavní kolo) X . 13)
Modul 48
Hlavní kolo
Pastorek
Pomalejší - vyšší kroutící moment
Rychlejší - menší kroutící moment
Kola - pneumatiky
Wraith Rock Racer je nastaven tak, aby byl plně konkurenceschopný přímo “z krabice”, nicméně terén, počasí a styl jízdy ovlivňují jeho jízdní výkony. Můžete jemně doladit výkon vašeho Wraith Rock Racer
přidáním závaží, vyřezáním vnitřní pěny a úpravou kol.
Přidání závaží
Můžete přidat závaží na přední nápravu pro zvýšení trakce. Většina uživatelů používá nalepovací
závaží, která se vejdou dovnitř pneumatiky a namontují se na kola, ale můžete také použít
airsoftové kuličky nebo podobné. Pro určení optimální hmotnosti budete muset experimentovat.
Pružení
pneumatik
Pružení pneumatik můžete upravit vyříznutím vnitřní pěny. Všechny možnosti si můžete před
vyříznutím vnitřní pěny prohlédnout na www.rccrawler. com .
AXA149
AX30545
Po úpravě
AX30545
AX30546
AXA1053
AXA1053
AX30546
AXA149
AX30222
Pružina 14x70mm 3.55 lbs-in- super tuhá
Nastavení tlumičů / Stossdämpferabstimmung
Pistons
Písty
s/Oil
Sprin/gOlej
Pružiny
Standardní písty
Tlumí stejně při stlačení i návratu.
AXA1041
(2) 1,3mm
(2) 1,3mm
dírydíry
AX80033 3
(3) 1,2mm díry
AX80033 4
Střední
Tuhý
Tuhá
(3) (3)
1,1mm
1,1mm
dírydíry
Menší
Tlumení
Odpružení
Montáž
Měkký
Měkká
AX80033 2
Větší
Pružiny
V závislosti na použití můžete chtít tužší pružinu která je obsažena v balení. Výběr
tuhosti pružiny závisí na hmotnosti modelu a obvykle je třeba správnou volbu vyzkoušet.
Pro trial je doporučeno použít tužší pružinu kdy se v každé zatáčce využije její
tuhost.
AXA1069
Písty s proměnným tlumením
Tlumí rozdílně v závislosti na směru ve kterém je namontujete.
AX80033 5
AX80033 6
AX80033 5
Olej
AX80033 6
AX80033 5
AX80033 6
Oleje jsou dalším prvkem který můžete použít pro vyladění chování vašeho modelu.
Potřebujete olej který dovolí správné chování modelu v terénu, ale ne příliš řídký aby
za jízdy nedošlo k odskakování.
Doporučujeme začít se silikonovým olejem 30 wt.. Pokud chcete rychlejší stlačení /
návrat, použijte řidší olej. Pokud chcete pomalejší stlačení / návrat, použijte hustší olej.
AXA1041
AX80033 6
Namontujte v tomto směru pro rychlejší návrat a pomalejší stlačení.
AX80033 5
Namontujte v tomto směru pro pomalejší návrat a rychlejší stlačení.
10wt.
100wt.
Odpružení
AX30155
Rychlejší
Rychlejší
Pomalejší
Seznam dílů
Číslo dílu
Popis
Číslo dílu
Popis
AX12015
AX30031
AX30041
AX30112
AX30113
AX30155
AX30162
AX30163
AX30166
AX30190
AX30198
AX30218
AX30368
AX30385
AX30392
AX30394
AX30408
AX30410
AX30411
AX30412
AX30413
AX30419
AX30429
AX30435
AX30450
AX30463
AX30491
AX30499
AX30500
AX30566
AX30578
AX30672
AX30776
AX30777
AX30778
AX30784
AX80002
AX80006
AX80009
AX80010
AX80018
AX80033
AX80034
AX80035
AX80036
AX80061
AX80062
AX80069
AX80070
AX80071
AX80072
AX80073
AX80078
AX80081
AX80083
AX80084
AX8137
AX80116
AX80117
AX80118
AX80120
AX4032
AXA013
AXA015
AXA083
AXA087
AXA088
AXA089
AXA091
AXA1041
AXA1045
AXA1052
2.2 Ripsaw pneumatiky - směs S40 (2 ks)
Anténa
Suchý zip 15x160mm
Membrána tlumiče 13x4,5mm (6 ks)
Gumová tlumící podložka 3,6x7x4 (6 ks)
Osa tlumiče 3x59,5 (2 ks)
Kolík 1,5x8mm (6 ks)
Kolík 2,0x10mm (6 ks)
Kolík 1,5x11mm (6 ks)
Osa 5x18 (2 ks)
Osa náhonu spojky 5x53,5
Pružina 14x70mm 2.07 lbs/in - super měkká (červená) (2 ks)
Osa 6x39mm (2 ks)
Těsnění diferenciálu 16x25x0,5 mm (2 ks)
Sada kuželových ozubených kol (38/13)
20Z pohonné ozubené kolo
Vstupní hřídel 5x29mm (2 ks)
Vnitřní talíř spojky
Vnější talíř spojky
Obložení spojky 27x8x1mm
Pružina spojky 8,5x12 165 lbs/in - černá (2 ks)
AR60 OCP přední sada spojovacích tyčí (2 ks)
12mm hliníkový náboj (černý) (4 ks)
Sada ocelové výstupní hřídele (2 ks)
Trubička s přírubou 3x4,5x5,5 (4 ks)
WB8 univerzální sada pro přestavbu kardanu (2 ks)
AX10 RTR deska uchycení motoru
Podložka pohonu 5x6,9x4,8mm - šedá (2 ks)
Vysoce odolná spojka (2 ks)
Sada těsnění boxu na radiovybavení (3 ks)
Pastorek 48DP 20Z
Hlavní kolo 48DP 87Z
AR60 OCP sada zadní nápravy (2 ks)
56x17mm deska pro uchycení serva
Zero Ackerman deska řízení (2 ks)
WB8 sada spojky pohonné hřídele
Pouzdro diferenciálu - malé
Servosada
Sada krytů pohonu
Sada převodů
Sada příslušenství
Sada dílů tlumiče 10mm 1
Sada dílů tlumiče 10mm 2
Sada 10mm čepiček tlumičů
Tělo tlumiče 72-103mm
XR10 sada kloubů řízení
XR10 sada C-držáku náboje
AR60 OCP pouzdro nápravy
AR60 OCP pouzdro diferenciálu
AR60 OCP Přímý adaptér hřídele
AR60 OCP držák táhel
AR60 OCP táhlo řízení
Kryt hlavního převodového kola
Wraith trubkový rám / box elektroniky
Wraith sada táhel
WB8 pohonná hřídel
2.2 Rebel kola - 41mm široká (chrom) (2 ks)
RTC boční plát šasi
RTC držáky rámu karoserie
RTC spodní deska / lože akumulátoru
RTC držáky karosérie / přijímače
Lexanová karosérie “RidgeCrest”
M2x6mm válcová hlava (černěno)
M2x10mm válcová hlava
M3x6mm válcová hlava (černá)
M3x16 mm válcová hlava (černá)
M3x20 mm válcová hlava (černá)
M3x25 mm válcová hlava (černá)
M3x30 mm válcová hlava (černá)
Nylonová samojistná mat-ice 2,5
Nylonová samojistná matice M4 (černá)
Tenká nylonová samojistná matice M3 (černá)
AXA1053
AXA1059
AXA1069
AXA1070
AXA1071
AXA1090
AXA1091
AXA0113
AXA117
AXA118
AXA1184
AXA1202
AXA1280
AXA1393
AXA144
AXA180
AXA0412
AXA0413
AXA0414
AXA0416
AXA433
AXA434
AXA435
AXA436
AXA0439
AXA441
AXA463
AXA464
AXA465
AXA466
AXA467
AXA1090
AXA1356
AXA0175
AXA1218
AXA1221
AXA1225
AXA1230
AXA1416
Nylonová samojistná matice M3 (černá)
6mm spona pro upevnění karosérie (černá)
Podložka 2,7x6,7x0,5
Podložka 3x6x0,5
Podložka 4x8x1mm
Podložka 4,8x14 (zelená)
Podložka 3x6x0,5
M3x6mm imbus šroub s čočkovou hlavou (černá) (10 ks)
M3x15mm imbus šroub s čočkovou hlavou (černý)
M3x18mm imbus šroub s čočkovou hlavou (černý)
O-kroužek 7,5x1,5mm (S8)
O-kroužek 3,5x2mm
M3x10mm šroub serva
E2,5 zajišťovací podložka (10 ks)
Šroub M3x8mm imbus, zápustná hlava (černá)
Stavěcí šroub M3x3mm (černý)
M2,6x6mm imbus se zápustnou hlavou (černý)
M2,6x8mm imbus se zápustnou hlavou (černý) (10 ks)
M2,6x10mm imbus se zápustnou hlavou (černý)
M2,6x18mm imbus se zápustnou hlavou (černý) (10 ks)
M3x6mm imbus s čočkovou hlavou (černý)
M3x8mm imbus s čočkovou hlavou (černý)
M3x10mm imbus s čočkovou hlavou (černý)
M3x12mm imbus s čočkovou hlavou (černý)
M3x20mm imbus s čočkovou hlavou (černý) (10 ks)
M3x30mm imbus s čočkovou hlavou (černý)
M3x6mm imbus se zápustnou hlavou (černý)
Šroub M3x8mm imbus, zápustná hlava (černá)
Šroub M3x10mm imbus, zápustná hlava (černá)
Šroub M3x12mm imbus, zápustná hlava (černá)
M3x16mm imbus, zápustná hlava (černá)
Podložka 4,8x14 (zelená)
Silikonová tlumící průchodka 7,5x8mm (6 ks)
Šroubovací osa M3x2,x11mm (10 ks)
Ložisko 5x10x4mm
Ložisko 5x11x4mm
Ložisko 8x16x5mm
Ložisko 10x15x4mm
Hliníkové podložky
Elektronika
AX24003
AX24204
AX24207
AX24259
Axial 20Z elektromotor
Axial 2.4Ghz rádiový systém (2 kanálový)
AS-3 Servo - BMS-820DMG-R ( 10 kg / 0,1~0,2 sec )
Axial AE-2 obousměrný regulátor s brzdou
Volitelné díly
AX24004
AX24007
AX24251
AX24252
AX24253
AX24254
AX24255
AX24256
AX30218
AX30218
AX30218
AX30218
AX30218
AX30218
AX30218
AX30218
AX30395
AX30401
AX30402
AX12015
AX30092
AX30110
AX30111
AX30112
50
Axial 27Z elektromotor
Axial 55Z elektromotor
Axial NVS - Night Visions System
Axial dvojitý LED pásek (bílé LED)
Axial dvojitý LED pásek (červené LED)
Axial dvojitý LED pásek (oranžové LED)
Axial LED pásek (bílé LED)
Axial LED pásek s 5 bílými LED
Pružina 14x70mm 2.07 lbs/in - super měkká (červená) (2 ks)
Pružina 14x70mm 2.47 lbs/in - měkká (bílá) (2 ks)
Pružina 14x70mm 2.85 lbs/in - střední (zelená) (2 ks)
Pružina 14x70mm 3.27 lbs/in - tuhá (žlutá) (2 ks)
Pružina 14x70mm 3.55 lbs/in - super tuhá (modrá) (2 ks)
Pružina 14x70mm 1.04 lbs/in - černá (2 ks)
Pružina 14x70mm 1.43 lbs/in - fialová (2 ks)
Pružina 14x70mm 1.75 lbs/in - oranžová (2 ks)
Sada vysoce odolných kuželových ozubených kol 38Z/13Z
Sada vysoce odolných kuželových ozubených kol 36Z/14Z
Sada vysoce odolných kuželových ozubených kol 43Z/13Z
2.2 Ripsaw pneumatiky - směs R35 (2 ks)
Sada hliníkových tlumičů Competition 72-103mm - 10mm píst (2 ks)
13mm hliníkový předepnutý kroužek (2 ks)
Hliníková čepička tlumiče (2 ks)
Membrána tlumiče 13x4,5mm (6 ks)
Seznam dílů
Číslo dílu
Popis
Číslo dílu
Popis
AX30113
AX30120
AX30155
AX80033
AX80034
AX80035
AX80036
AXA1041
AXA1069
AXA1184
AXA1188
AXA1202
AXA1356
AX30438
AX30571
AX30572
AX30573
AX30672
AX30760
AX30762
AX30780
AX30786
AX30789
AX30834
AX30835
AX30836
AX30829
AX30830
AX30790
AX30791
AX30792
AX30797
AX30860
AX30545
AX30546
AX08061
AX08069
AX8090
AX8091
AX8092
AX8095
AX8096
Gumová tlumicí podložka 3,6x7x4 (6 ks)
Hliníkové tělo tlumiče 12x47,5mm (2 ks)
Osa tlumiče 3x59,5 (2 ks)
Sada dílů tlumiče 10mm 1
Sada dílů tlumiče 10mm 2
Sada čepiček tlumičů 10mm
Tělo tlumiče 72-103mm
Nylonová samojistná matice 2,5 (10 ks)
Podložka 2,7x6,7x0,5 (10 ks)
O-kroužek 7,5x1,5mm (S8) (10 ks)
O-kroužek 12x1,5mm (S12.5) (10 ks)
O-kroužek 3,5x2mm (10 ks)
Silikonová tlumící průchodka 7,5x8mm (6 ks)
10mm píst - 1,2 (4 ks)
Pastorek 48P 13Z – ocel
Pastorek 48DP 14Z
Pastorek 48P 15Z – ocel
Hlavní kolo 48DP 87Z
XR10 hliníkový kloub řízení (černý) (2 ks)
XR10 hliníkový C držák náboje (černá) (2 ks)
Univerzální kardany
WB8 přídržný kroužek pohonné hřídele
Axial AR60 OCP hliníkové přímé držáky nábojů nápravy
Aluminum páka serva 23Z
Aluminum páka serva 24Z
Aluminum páka serva 25Z
Axial AR60 OPC nízký kryt diferenciálu
Axial AR60 OPC držáky táhel
Vysoce odlolná přímá hliníková spojka 101mm - šedá (2 ks)
Hliníkové spojky s velkou světlostí se závitem 7x85mm - šedá (2 ks)
Hliníkové spojky se závitem 7x87,5mm - šedá (2 ks)
Wraith Stage 1 sada hliníkových spojek
Motorové lože (tvrdý elox)
2.2 vnitřní prstence kol pro závaží (2 ks)
2.2 vložka závaží pro prstence kol 21g/0.75oz (4 ks)
2.2 VWS ráfek kola (černá) (2 ks) (pasuje na XR10)
2.2 VWS prstence ráfků (černá) (2 ks)
Axial 2.2 Rockster ráfky (bílá)
Axial 2.2 Rockster ráfky (černá)
Axial 2.2 Rockster ráfky (chrom)
Axial 2.2 Rockster ráfky (černý chrom)
2.2 ráfky s 8 otvory (černé)
AX8097
AX8098
AX8099
AX8107
AX8108
AX8109
AX8110
AX8111
AX8112
AX8113
AX8114
AX8115
AX8116
AX8117
AX8118
AX08132
AX08133
AXA1331
AX30536
AX30536
AX30536
AX80051
AX80051
AX80051
AX80051
AX80051
AX80068
AX80068
AX80068
AX80068
AXA114
AXA116
AXA1243
AXA1243
AXA1392
AXA1221
AXA1225
AXA1280
AXA0113
AXA434
AXA464
2.2 ráfky s 8 otvory (černé)
2.2 ráfky s 8 otvory (saténový chrom)
2.2 ráfky s 8 otvory (černý chrom)
2.2 prstenec ráfku - oranžový (2 ks)
2.2 prstenec ráfku - zelený (2 ks)
2.2 prstenec ráfku - fialový (2 ks)
2.2 prstenec ráfku - modrý (2 ks)
2.2 prstenec ráfku - červený (2 ks)
2.2 prstenec ráfku - šedý (2 ks)
2.2 Rock prstenec ráfku - zelený (2 ks)
2.2 Rock prstenec ráfku - fialový (2 ks)
2.2 Rock prstenec ráfku - modrý (2 ks)
2.2 Rock prstenec ráfku - červený (2 ks)
2.2 Rock prstenec ráfku - šedý (2 ks)
2.2 Rock prstenec ráfku - oranžový (2 ks)
2.2 VWS prstence ráfku (oranžová) (2 ks)
2.2 VWS prstenec ráfku (šedá) (2 ks)
Kulička s přírubou 3x5,8x7mm (6 ks)
“Dig Engager” výstup
“Dig” přední “engager”
“Dig” drážovaná část
“Dig” posuvná hřídel
“Dig” posuvná vidlička
“Dig” osa posuvné vidličky
“Dig” deska mirkoserva
“Dig” pouzdro převodovky
“Dig” táhlo 1
Kulová koncovka 5,8x10
Trubička s přírubou 3x4,5x5,5
“Dig” táhlo 2
M3x8mm imbus s čočkovou hlavou (černá)
M3x12mm imbus s čočkovou hlavou - černá
Ložisko 4x7x2,5mm
Ložisko 15x21x4mm
E2 zajišťovací podložka
Ložisko 5x11x4mm
Ložisko 8x16x5mm
M3x10mm šroub serva
M3x6mm imbus s čočkovou hlavou (černá)
M3x8mm imbus s čočkovou hlavou (černá)
M3x8mm imbus se zápustnou hlavou (černá)
Poznámky
51
AR60 OCP-náprava
Vyosený design
Diferenciály s uzávěrkami poskytují lepší vlastnosti při trialu a
vyosený design poskytuje větší světlou výšku a lepší úhel
pohonné hřídele. Ze zadní nápravy byly odebrány všechny
nepotřebné části aby se dosáhlo co největší světlé výšky. Došlo
k odebrání táhel řízení která normálně vyčuhují dolů a snižují
průjezdnost. Pro rozložení zátěže jsou trubky AR60 OCPnápravy zesíleny zapouzdřenými sekcemi od konce až ke středu
nápravy. AR60 OCP-náprava je vyrobena s úchytnými body pro
4-bodové zavěšení ve spojení se specifikacemi geometrie. AR60
OCP-náprava je vyrobena z vysokopevnostního kompozitního
materiálu, dražšího než standardní skleněnými vlákny plněný
nylon. Vlastnostmi kompozitního materiálu je malá pružnost
podobně jako u nylonu plněného skleněnými vlákny, ale není tak
křehký.
Výkonné
Závodní tlumiče
Axial závodní tlumiče mají těla se závitem pro snadné nastavení
předzátěže, 3,5 mm titanové hřídele potažené nitridem pro
snížený boční pohyb, silikonové membrány pro stabilnější pocit a
silikonové podložky pro zabránění rezonancím. Tyto tlumiče je
možné vylepšit mnoha hliníkovými díly pro další zvýšení výkonu
odpružení.
Plný trubkový rám
Kompozitové šasi
Nejrealističtější vysokopevnostní kompozitový rám šasi. založeno
na šasi Night Stalker od Jake Hallenbecka.
2.2 Rebel kola a Ripsaw pneumatiky
Pneumatiky Ripsaw jsou namontovány a
předpřilepeny na 8-paprskových kolech
přímo z výroby. Axial 2.2 Ripsaw pneumatiky nabízí realistický a agresivní
design drážek pro ultimátní vzhled a
výkon. Kola Rebel jsou vyrobena z
pevného kompozitního materiálu který je
lehký a zároveň odolný.
Refulátor AE-2
Axial AE-2 regulátor
byl vyvinzut společně s
Castle Creations a
zahrnuje vypnutí při
vybitých LiPo akumulátorech, klidovou
brzdu pro trial, Tamiya
konektor a je
programovatelný
pomocí Castle Link-u
(není obsahem balení).
20Z motor
Roztrhejte terén ať už je
to poušť kamenitá cesta
nebo cokoliv jiného!
Snadný provoz: žádné
nastavování, žádné
palivo, žádný hlasitý
hluk, Prostě jen připojíte
a jedete! Náš design
dovoluje použít také volitelné motory velikosti
550.
Náš vysokopevnostní kompozit je nárazuodolný aby
pomohl ochránit Wraith před
poškozením při nárazu.
Uložení akumulátoru
Pro standardní NiXx a
LiPo sady
Akumulátor: 7,2 V NiXx
sada / 2S LiPo sada až
do rozměru 47x150x28
mm
(Š x D x H).

Podobné dokumenty

x2 - Hobbico

x2 - Hobbico Nepřepólujte vodiče od akumulátoru! Přepólování napájení trvale poškodí regulátor!

Více

4 - Hobbico

4 - Hobbico - Model sestavujte/opravujte/provozujte pouze mimo dosah malých dětí, obsahuje drobné součástky - Bezprostředně po jízdě se nedotýkejte motoru/elektronického regulátoru a baterie – mohou být velmi ...

Více

instruction manual ax90048-i001 1

instruction manual ax90048-i001 1 - Při jízdě se snažte, aby se do modelu nedostávaly kamínky a jiné nečistoty, které mohou poškodit zejména motor. - Vždy před jízdou model zkontrolujte, zejména stav kabelů a konektorů. Model nikdy...

Více

Untitled - Hobbico

Untitled - Hobbico - Model nejdříve podložte tak, aby se kola mohla volně protáčet, vložte do modelu nabitou pohonnou baterii, zapněte vysílač, zapněte model. Při vypnutí postupujte opačně. - Při jízdě se snažte, aby...

Více