Životopis - Absolventi VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praze

Komentáře

Transkript

Životopis - Absolventi VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praze
Jak napsat životopis
Vytvořila: Lenka Dvořáčková
1
Rozvojové a poradenské centrum | Vysoká škola ekonomická
v Praze | nám. W. Churchilla 4 | 130 67 Praha 3
tel.: +420 224 095 630 | fax: +420 224 095 685 | email: [email protected] | web: http://rpc.vse.cz
Obsah
1
CO JE ŽIVOTOPIS?............................................................................................................... 4
1.1 TEORII VŠICHNI ZNÁME…. .............................................................................................................. 4
1.1.1
Definice životopisu .......................................................................................................... 4
1.2 MOJE MATKA, ANNA NOVÁKOVÁ, NAROZENA,…. ............................................................................ 4
2
STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS .......................................................................................... 4
2.1 HORIZONTÁLNÍ STRUKTURA ............................................................................................................ 5
2.2 VERTIKÁLNÍ STRUKTURA ................................................................................................................. 5
2.3 JAK UVÁDĚT ČASOVÉ ÚDAJE? ........................................................................................................... 8
2.4 JAK ŘADIT ÚDAJE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ? .............................................................................. 9
2.5 NAKOLIK PODROBNÉ INFORMACE UVÁDĚT? ...................................................................................... 9
2.6 VZHLED CV................................................................................................................................... 10
2.6.1 Grafická úprava............................................................................................................... 10
2.6.2 Fotografie ....................................................................................................................... 10
2.6.3 Délka životopisu ..............................................................................................................11
2.6.4 Přehlednost a věcnost ................................................................................................... 12
2.6.5 Pravopis .......................................................................................................................... 12
3
JAK NAPSAT NEJLEPŠÍ ŽIVOTOPIS ................................................................................... 13
3.1 ŽIVOTOPIS NA MÍRU ...................................................................................................................... 14
3.2 …ALE JÁ JSEM ZATÍM JEN STUDENT, TÉMĚŘ BEZ PRAXE… - POPIS ČINNOSTÍ ....................................... 14
3.3 CO ZVYŠUJE ATRAKTIVITU UCHAZEČE (JEHO ŽIVOTOPISU) PRO ZAMĚSTNAVATELE?............................... 15
4
ČÁSTI ŽIVOTOPISU ............................................................................................................ 15
4.1 OSOBNÍ ÚDAJE ............................................................................................................................. 15
4.2 VZDĚLÁNÍ..................................................................................................................................... 16
4.2.1 Formální vzdělání ........................................................................................................... 16
4.2.2 Studium v zahraničí, kurzy a školení ............................................................................ 20
4.3 PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI ................................................................................................................. 21
4.3.1 „Fluktuant“ ..................................................................................................................... 21
4.3.2 Jak se hodnotí pracovní zkušenosti .............................................................................. 22
4.3.3 Jak správně uvádět údaje o pracovních zkušenostech?............................................... 22
2 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
4.4 ZNALOSTI A DOVEDNOSTI...............................................................................................................23
4.4.1 Jazykové znalosti .......................................................................................................... 24
4.4.2 Další znalosti a dovednosti ............................................................................................25
4.5 DALŠÍ INFORMACE ....................................................................................................................... 26
4.5.1 Zájmy .............................................................................................................................. 26
4.5.2 Zdravotní stav, osobnostní charakteristika, cíle .......................................................... 26
4.5.3 Reference ...................................................................................................................... 26
4.5.4 Datum a podpis ............................................................................................................. 26
5
UŽITEČNÉ ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE: ..................................................................... 27
3 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
1 CO JE ŽIVOTOPIS?
1.1 Teorii všichni známe….
1.1.1 Definice životopisu
Životopis (Curriculum vitae –zkr. CV) je stručný a přehledný dokument shrnující dosažené
vzdělání, dosavadní pracovní zkušenosti a schopnosti a dovednosti člověka, velice často zájemce
o zaměstnání. V tomto případě slouží potenciálnímu zaměstnavateli jako prvotní a základní
informace o uchazeči. Bývá k němu zpravidla přiložen tzv. motivační či průvodní dopis, jehož cílem
je zaujmout a doplnit CV o detailnější informace relevantní k aktuální situaci, resp. pozici, o níž se
ucházím.
1.2 Moje matka, Anna Nováková, narozena,….
Jmenuji se Jan Novák, narodil jsem se v roce 1974 (1.ledna) v Praze. Do svých 14 let jsem žil v
Kolíně a poté se má rodina přestěhovala do Prahy, kde žiji dodnes. Můj otec Jan Novák pracuje jako
účetní ve firmě, zabývající se stavební konstrukcí a má matka Jana Nováková je již v důchodu.
Vystudoval jsem vysokou školu ………………….. Nastoupil jsem do prvního zaměstnání
………………………………………
Slohový útvar „životopis“ (viz výše), který byl dříve součástí výuky na základních a středních
školách, v současné době rozhodně není vhodnou formou. Personalistu, který jej dostane do
ruky, sice možná pobaví jeho úvod, ale pravděpodobně jej nebude číst celý. Pokud by přeci jen
neodolal a dočetl životopis do konce, jeho autor se už nikdy nezbaví puncu „ staré školy“, který
ukazuje na neschopnost orientovat se v aktuálních požadavcích na zájemce o práci atd.
V každém případě je při hledání pracovního uplatnění nutné zpracovat vlastní strukturovaný
životopis. Touto formou životopisu se budeme dále zabývat.
2 STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
Nejdříve zdůrazníme zásady a doporučení pro sestavování strukturovaného životopisu, dále
se zaměříme na jednotlivé sekce.
Existují různé vzory CV, (např. Europass), které lze jen vyplnit, ale ať použiji vzor, nebo píši vlastní
CV, struktura by se měla řídit následující mi principy .
4 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
2.1 Horizontální struktura
Ve strukturovaném životopise se nahradí slohové cvičení o každé etapě profesního života
těmito stručnými údaji:
časové období, resp. trvání dané etapy studia, kurzu či zaměstnání, nejlépe ve
formátu: měsíc/rok ( začátku) – měsíc/rok ( ukončení)
zaměstnavatel/vzdělávací instituce
pracovní pozice/ fakulta
náplň práce/obor studia, specializace apod.
(někdo uvádí dosažené úspěchy, nebo důvody ukončení daného pracovního poměru
atd.)
2.2 Vertikální struktura
Obvykle bývá CV vertikálně strukturováno následujícím způsobem:
osobní údaje
vzdělání
pracovní zkušenosti dovednosti
další informace.
5 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
Celek v ideálním případě vypadá např. takto:
Příklad 2.1 : Nejobvyklejší struktura CV
Ţivotopis
Osobní údaje
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
Vzdělání
2009 –
Bc. Jana Nováková
23. 7. 1986
U Jablůňky 1, Praha 3, Žižkov
+420123 456 789
[email protected]
VŠE Praha – Podniková ekonomika a management
(předpokládané ukončení studia 2011)
2005 – 2008
VŠEM – Vysoká škola ekonomie a managementu
PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
Specializace Finance
- ukončeno titulem bakalář
2001 – 2005
Obchodní akademie Vinohradská,
(Obor ekonomika, maturitní zkouška – ekonomika, účetnictví, Čj, Aj,
informatika)
Ostatní kurzy
The art of building brand – Stephan Tomat, generální ředitel British American
nce 2009
Tobacco Czech Republic
3.-6. listopad 2009
červenec 2009
Léto 2003
EY Academy 2009 – přednášky z oddělení daní, auditu a
poradenství
jazykový kurz angličtiny, St Giles College Highgate v Londýně,
Letní jazyková škola,
Canterberry, Velká Británie
Pracovní zkušenosti
10/ 2009 -
Ochrana ţivotního prostředí – administrativní práce
vedení chodu kanceláře
přípravapodkladů pro účetnictví
komunikace v angličtině, překlady, tlumočení
příprava marketingových materiálů
jednání s insitucemi
6/2008 – 9/2008
9/2006 - 6/2007
8/2005 – 6/2006
9/2005
7/2005 – 8/2002
9/1999- 6/2000
program Work And Travel - USA
soukromé učení hry na klavír v dětském domově
Pražská klavírní škola administrativní práce
sklad v Ruzyni – pomocné práce
OÚ v Praze 8 – administrativní práce
soukromé doučování angličtiny
Ostatní znalosti
Počítače: MS WINDOWS, MS OFFICE, Internet, Profesional SONY Vegas studio, NAVISION
Jazyk: anglický jazyk – aktivní znalost, španělský jazyk – pasivně
Zájmy
Zdokonalování angličtiny, natáčení a střih amatérských filmů, snowboarding, basketbal
Je toto pořadí nutné? Toto pořadí není povinné, ale je nejobvyklejší a oko personalisty je mu
uvyklé. Proto je lepší jej respektovat, aby nemohlo dojít k nedorozumění způsobenému
„přehlédnutím“ důležitých informací, které jsou uvedeny na neobvyklém místě.
Pokud máme již více pracovních zkušeností, a navíc, jsou-li pro požadované pracovní místo
více relevantní než vzdělání, je možné zaměnit pořadí „ pracovní zkušenosti“ a „dosažené
vzdělání“.
6 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
Jiné varianty se sice také objevují, ale ty nedoporučujeme právě z důvodu nepřehlednosti,
nezviditelnění všech informací či možného přehlédnutí personalisty.Například v níže uvedeném
CV existujevelké riziko, že personalista přehlédne bohatou praxi uvedenou až pod „Ostatními
dovednostmi“.
Příklad 2.2: Nevhodné pořadí položek v životopisu
ŢIVOTOPIS
OSOBNÍ INFORMACE
Jméno:
Adresa bydliště:
Telefon:
E-mail:
Datum narození:
Jana Nováková
Na Výsluní 9, 170 00 Praha 7
Mobil: +420 123 456 789
[email protected]
7. května 1982
VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
Vzdělání:
2009 – 2011
VŠE Praha – Podniková ekonomika a management
2003 – 2008
VŚEM – Vysoká škola ekonomie a managementu
PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
Specializace Finance
- dálkové studium při zaměstnání
- ukončeno titulem bakalář
1997 – 2001:
Obchodní akademie Herodlovy sady,Praha 10
- obor: Ekonomika a účetnictví
- kurz "Ekonomie pro budoucí manažery a jejich učitele"
- státnice ze psaní na PC
- ukončeno maturitní zkouškou
Znalost cizích jazyků:
- anglicky:
- německy:
komunikativní úroveň
pasivní znalost
Ostatní znalosti:
PC:
Řidičský průkaz:
MS Windows; MS Office – Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet,
sk. B
PRACOVNÍ POSTUP
8/2005 – doposud:
ABC, prodejce automobilů
specialista pro fakturaci vozidel (vystavování faktur na
došlá vozidla, komunikace s
dealery, účtování závazkových faktur, spolupráce na účetní závěrce, komunikace s auditory
účetní pohledávek (účtování vystavených faktur a pohledávek, vymáhání pohledávek ve
spolupráci s právníky, účtování došlých faktur, účtování banky, garanční záruky)
účetní specialista (vyplňování dokladů pro statistický úřad,
účtování faktur od zahraničních dodavatelů, vnitrofiremní platební styk, komunikace se
zahraničními pobočkami, účtování pokladny, zpracování vyúčtování cestovních výdajů,
evidence firemních vozidel v návaznosti na přiznání k silniční dani, přiznání k silniční dani,
účtování dodavatelských faktur – náhradní díly apod.)
9/2002 – 7/2005
:
DEF,s.r.o. –telekomunikační společnost
billing specialist (zpracování došlých plateb od klientů, komunikace s klienty, práce se
zákaznickou databází)
3/2002 – 8/2002
:
GHI, s.r.o. – účetní společnost
účetní (vedení účetnictví 6firem, vesměs menších, dvě s vyším obratem)
7/2001 – 2/2002
JKL, s.r.o.-prodej keramiky
asistentka vedoucího, pomoc v administrativě
ZÁJMY
finance, práce na PC, cestování, literatura, hudba, film, sport
7 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
2.3 Jak uvádět časové údaje?
Dobu trvání jednotlivých etap profesního a studijního života je možné
způsobem:
uvést různým
Příklad.3.1: Roky
2004- 2005
ABC, mezinárodní obchodní společnost
Asistentka obchodního oddělení
Pokud do CV napíši pouze letopočty, může tento časový údaj znamenat, že jsem v daném
zaměstnání strávil 2 roky, nebo také 2 měsíce. Tím se svým způsobem odevzdávám „na milost a
nemilost“personalistovi, který mé CV čte. Buď se mu bude chtít zjišťovat, jak to ve skutečnosti
bylo, nebo se přikloní k nevyhovující interpretaci (např. je-li potřebná praxe min. 1-2roky, vyloží si
tento údaj např. jako brigády během letních prázdnin v daných letech) , a tím mě vyřadí z
výběrového řízení. Jiných zájemců, kteří jasně uvedli, jak dlouhá je jejich praxe, se najde vždy dost.
Příklad 3.2:Měsíce
7/2004 - 12/2005
ABC, mezinárodní obchodní společnost
Asistentka obchodního oddělení
nebo
červenec 2004 – prosinec 2005
ABC, mezinárodní obchodní společnost
Asistentka obchodního oddělení...
Tato forma je nejčastější a nejvhodnější právě proto, že konkrétně určuje dobu trvání (v
měsících), ale nezahlcuje zbytečnými informacemi, jako je přesné datum začátku a konce
pracovního poměru(viz Př. 3).
Příklad 3.3a) Dny
1.7.2004- 31.12.2005
ABC, mezinárodní obchodní společnost
Asistentka obchodního oddělení
Toto je v podstatě zbytečná informace, jejíž obsah vyjadřuje údaj uvedený v Př. 2
(tzn.měsíce), která může ukazovat na pečlivost kandidáta, snad až přílišnou, na úkor přehlednosti
a věcnosti .
Příklad 3.3 b) Dny
8.7.2004- 20.12.2005
ABC, mezinárodní obchodní společnost
Asistentka obchodního oddělení
Opět poněkud nadbytečná informace. Lze pochopit, že jsem se snažil být co nejkorektnější a
přiznat, že jsem nepracoval od začátku prvního měsíce do konce posledního měsíce, ale
konkrétně v tomto případě, v poměru k délce odpracované doby ztrácí smysl.
8 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
Tento způsob je možné použít u velmi krátkých pracovních zkušeností ,kdy „se každý den
počítá“, (např. do tří měsíců). ( Každý dle vlastního uvážení a konkrétní situace.)
2.4 Jak řadit údaje v rámci jednotlivých sekcí?
Jak vidíme ve výše uvedených životopisech, veškeré časové informace (vzdělání, praxe) je
vhodné řadit chronologicky, nejlépe jako první uvést poslední či aktuální údaj a dále postupovat
do historie. Zdůrazním tak to aktuální, mnohdy relevantní k poptávané pozici.
Opět, je to nejčastější způsob řazení, jeho dodržením se mohu vyvarovat výše zmíněným
„přehlédnutím“ personalisty, která pro mě mohou mít fatální význam.
2.5 Nakolik podrobné informace uvádět?
Stejný princip důrazu na aktuální a relevantní by měl být uplatněn v míře detailnosti
uváděných informací. To v praxi znamená, že čím více bodů náplně práce v mém posledním
zaměstnání se shoduje s náplní práce pracovní pozice, o niž se ucházím, tím podrobnější musí být
charakteristika posledního zaměstnání v životopise.
Snažím se popsat všechny činnosti, které souvisejí s pracovní nabídkou, o kterou mám zájem, i
když třeba nebyly hlavní náplní mé práce. Tu, samozřejmě, nesmím vynechat.
Obecně platí, že delší pracovní zkušenosti a ty, které se týkají použitelných oborů, je vhodné
popsat podrobněji. Vždy záleží na kontextu, viz příklady.
Příklad 4.1:
2 roky krupiérem
Pokud jsem pracoval 2 roky jako krupiér, je to sice poměrně dlouhodobé zaměstnání, ale pokud se
nehlásím na pracovní místo, které s tímto zaměstnáním přímo souvisí, postačí, když se tato
skutečnost objeví na jedné řádce:
6/2007 – 6/2009 – Casino Royal – krupiér (práce při studiu).
Ale i tato zkušenost má v životopise svoje místo, zvláště, jsem-li student, či absolvent a nemám ještě
tolik „významnějších“ pracovních zkušeností. Až budu mít v životopise více odrážek, mohu krupiéra
vynechat, nebo zmínit jen jako jednu z pracovních zkušeností při studiu.
Tato řádka v životopise ukazuje na schopnost kandidáta zorganizovat si čas tak, aby zvládal studium i
práci, může poukazovat na jeho spolehlivost, zodpovědnost, flexibilitu, schopnost pohybovat se ve
společnosti, korektní vystupování apod.
Příklad 4.2:
3 měsíce asistentkou
Pokud jsem ale pracoval 3 měsíce jako asistent/ka obchodního oddělení, není to zrovna dlouho, ale
mohu uvést všechny činnosti, s nimiž jsem se za tuto dobu mohl setkat. I tři měsíce postačí k získání
důležitých informací, znalostí, dovedností a návyků, které se v budoucím zaměstnání mohou hodit.
Pokud se zajímám o nabídku v mezinárodním obchodě, mohu na takové zkušenosti výborně stavět. V
náplni práce lze ale najít solidní relevantní zkušenosti i pro jiné obory.
9 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
V životopise pak může vypadat tato pracovní etapa např. takto:
6/2009 -9/2009
ABC, mezinárodní obchodní společnost
Asistent obchodního oddělení
-
administrativní a odborná podpora obchodního oddělení (8 lidí)
-
zodpovědnost za chod kanceláře
-
komunikace s klienty, vyřizování obchodní korespondence (ČJ, AJ, NJ)
-
zpracování jednodušších statistik a analýz (Excel)
-
nákup kancelářských potřeb
-
spolupráce při výběru nového dodavatele služeb pro kancelář
-
spolupráce při sestavování podkladů pro HR
-
příprava podkladů pro účetní oddělení
2.6 Vzhled CV
2.6.1 Grafická úprava
Nedoporučujeme přílišné experimenty. Pokud se od kandidátů očekává kreativita, mají
zpravidla i později dost prostoru pro to, aby ji prokázali.
Posílat životopis ve formě elektronické prezentace s obrazovými a zvukovými efekty je
přijatelné pouze ve výjimečných případech, nejlépe, je-li to součástí zadání pro uchazeče o pozici (
pravděpodobně v marketingu, grafice, IT či uměleckých oborech). Nejčastější je forma
dokumentu .doc. či .pdf se zvýrazněnými nadpisy jednotlivých sekcí a názvy zaměstnavatelů, pozic
apod. (viz…)
Nikdy nevím, kdo moje CV dostane do ruky, proto volím takový vzhled, který odpovídá
standardům. Životopis by měl zaujmout by měl především svým obsahem, nikoli výstředním
grafickým ztvárněním.
2.6.2 Fotografie
Totéž platí do značné míry i pro fotografii.
V současné době je trendem spíš ji k životopisu přikládat. Je třeba si ale uvědomit, jaké jsou
možné důsledky:
Plus:
CV tak působí uceleně, moderně, profesionálně.
Navíc pomůže personalistovi udělat si konkrétní představu o tom, jak hlavní aktér
CV, které má před sebou, vypadá, a vybudovat si k němu vztah.
Pokud jsem personalistovi sympatický, mám větší šanci, že si mě pozve na osobní
pohovor, když je mé CV obsahově srovnatelné s ostatními.
10 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
Minus:
Personalistova pozornost je stále přitahována k fotografii, nevěnuje obsahu CV
takovou pozornost, jako kdyby fotografie přiložena nebyla.
I když se snaží o profesionální nadhled, ve skutečnosti životopis čte již pod vlivem
prvního dojmu z člověka na fotografii.
Pokud jsem naneštěstí podobný např. úhlavnímu nepříteli personality, nebo jeho
neoblíbenému příbuznému, moje šance uspět podstatně klesají, ještě než jsem měl
možnost se představit.
V některých případech (např. asistentka, recepční, obchodník) se fotografie vyžaduje.
Ale ať je k CV přiložena povinně, nebo „jako bonus“, vždy by to měla být fotografie obličeje), v
průkazovém formátu, s přiměřeným výrazem (seriózní úsměv).
Odpustím si tedy (viz níže):
fotografie z dovolených (nejlépe v plavkách)
z oslav (s rozjařenými kamarády v pozadí a sklenkou u ruky)
z romantických výletů (i s partnerem,někdy odříznutým)
vtipné záběry (rozjařený smích,zadní strana hlavy, grimasy, černé brýle apod.)
i umělcké fotografie (téměř akty)
apod. které mnoho lidí k životopisu klidně přidává, ale právě ty mohou výrazně
poškodit celkový dojem ze CV!
Příklad 5:Fotografie nevhodné pro CV
2.6.3 Délka životopisu
Velmi často se uvádí, že ideální délka CV je 1 strana formátu A4. Tato instrukce má své
odpodstatnění. Jednak pomáhá udržet životopis stručný a přehledný, jednak předchází možným
nedorozuměním pramenícím z toho, že se personalista nepodíval na další stránku.
Na druhou stranu, právě tato instrukce může vést k tomu, že jsou informace téměř nečitelně
nahuštěny, právě proto, aby se vměstnaly na A4, a navíc, může docházet k vypouštění velice
důležitých informací, které by mohly být pro získání pracovního místa klíčové.
Jsem-li studentem či absolventem vysoké školy, nebudu se řídit radami pro kandidáty s
desetiletími praxe, které spočívají ve vynechání krátkodobých pracovních zkušeností!
11 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
Pokud jsem student, nikdo ode mě neočekává, že mám souvislou několikaletou pracovní
zkušenost v jednom zaměstnání.
Naopak, pokud uvedu, že jsem při studiu několik měsíců pracoval, byť jako krupiér, nebo jako
asistent, nebo že jsem byl v zahraničí, je to významný bod v můj prospěch.
Samozřejmě, CV musí být možno přečíst během cca 30 sekund, jeho rozsah lze omezit na 1-2
strany A4, ale vždy je třeba zvážit, zda formátováním nepřipravím personalistu o důležitou
informaci.
2.6.4 Přehlednost a věcnost
Přehlednost a věcnost CV bývá nastavena jeho strukturovanou formou. Pro tu existují např. i
různé vzory (např. europass). Uváděné údaje musí být jednoznačné, srozumitelné, úplné, ale
zároveň stručné.
Je dobré dát si práci s volbou některých výrazů!
Příklad 6: Varianty vyjádření téhož
Člověk, který v rámci obchodního (nebo „Sales“) oddělení pomáhá oslovovat stávající a nové
klienty s nabídkou nového produktu, vyřizuje objednávky apod. může do životopisu uvést, že
pracoval např. jako:
Asistent obchodního (sales) oddělení x Referent obchodu x Junior account manager x
Junior obchodník x (Junior) specialista obchodu x Referent prodeje…
(Naproti tomu prodejní asistent, nebo asistent prodeje velmi často označuje prodavače.)
Podobně se dá pracovat i s jednotlivými položkami náplně práce:
obvolávání klientů x péče o stávající klienty a akvizice nových klientů x pravidelná komunikace s
klienty x spolupráce při sestavování a realizaci obchodní a marketingové strategie…
nebo také:
mojí náplní práce bylo, abych každý den volal klientům a říkal jim, jaké máme nové výrobky a
ptal se jich, jestli by o ně neměli zájem. Pokud ano, posílal jsem jim formulář, který mi pak poštou
posílali zpátky…
2.6.5 Pravopis
CV musí být na první pohled přehledné, logicky uspořádané, přiměřeně dlouhé a
odpovídajícím způsobem graficky ztvárněné. O gramatických chybách nemluvě.
I občasná chyba i/y, s/z, nebo ú/ů dokáže personalistu – češtináře nelibě naladit, a to se pak
může projevit na jeho celkovém hodnocení životopisu.
12 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
Příklad 7: Pravopisné chyby
Nejčastější jsou chyby např. ve spojeních: „ s cíly“, „ s dodavately“, „zpráva serveru“, ve jménech,
např. „U průhonu“, atd.
Pokud si nejsem zcela jistý, vždy je lepší poradit se s kolegou češtinářem, se slovníkem, s
pravidly pravopisu apod.
I když je strukturovaný životopis útvar poměrně atypický, měl by respektovat pravidla
gramatiky, a to dokonce i velká písmena na začátku odstavců, čárky na konci každé odrážky a za
poslední tečka.
Na prohřešky v interpunkci se ale naštěstí v případě strukturovaných odstavců moc nehledí.
Nejvíce se pravopis sleduje u administrativních pozic, příp. obchodníků, u kterých se
předpokládá písemný kontakt se zákazníkem, dále pak v marketingu, právní oblasti atd.
Od vysokoškoláka se ale v podstatě vždy očekává bezchybný písemný projev v rodném jazyce
i v dalších jazycích, ve kterých je CV zpracováno.
Všechny jazykové mutace by měly být svým obsahem a rozsahem velice blízké (často se
cizojazyčné verze zkracují ve snaze napáchat co nejméně chyb, příp. vynechat česká slova, pro
která neznám přesný ekvivalent).
3 JAK NAPSAT NEJLEPŠÍ ŽIVOTOPIS
Životopis je po dlouhou dobu jediným prostředníkem mezi zájemcem o pracovní nabídku a
zaměstnavatelem.
Když procházím inzeráty a některý mi padne do oka, říkám si: „To je přesně ono! Tohle studuji!
Tamto jsem dělal v práci! A tím se zabýval můj kolega, kterého jsem zastupoval! Požadavky na
jazykové znalosti splňuji! Hurááá! To je nabídka přímo pro mě!“
Jenže, zatím jsou tyto argumenty, z nichž pramení mé nadšení, pouze v mé hlavě.
Nejdůležitějším a nejtěžším úkolem, a zároveň základem úspěchu, je totiž umění promítnout
všechny tyto subjektivní dojmy do životopisu, a to objektivním a formálním způsobem.
Zároveň je ale nutné zaujmout zaměstnavatele, resp. pracovníka oddělení řízení lidských
zdrojů (Human Resources, zkr. HR) mezi ostatními uchazeči o zaměstnání natolik, abych byl
pozván do dalších kol výběrového řízení, nejčastěji k osobnímu rozhovoru (interview).
Nejlepší životopis není ten, který obsahuje nejvíce let praxe, nebo jména nejvýznamnějších
firem. Vyhraje ten uchazeč, který nejlépe odpovídá představám potencionálního zaměstnavatele
o ideálním kandidátovi.
13 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
3.1 Životopis na míru
Proto je potřeba vytvořit „ideální životopis“. Skutečně, pokud chci mít šanci na úspěch ve
výběrovém řízení, musím sestavit originální životopis ke každé pracovní nabídce, na kterou
odpovídám. Nedoporučujeme posílat jednu verzi životopisu na všechny pracovní nabídky, ve
kterých se např. objeví slovo „marketing“, ale naopak, pečlivě si vybrat, na kterou nabídku
odpovím, zvážit, jaké mám šance na úspěch, a pak si počínat tak, jako bych „vsadil vše na tuto
kartu“.
Měl bych viditelně podložit svůj zájem o pracovní nabídku již tím, že daný obor studuji, že s
ním souvisejí i některé moje pracovní zkušenosti, a navíc se jím zabývám i ve volném čase apod.
Po přečtení životopisu musí mít personalista pocit, že jsem měl dobrý důvod CV poslat a že
jsem vhodným kandidátem. Není možné poslat životopis, který se jmenuje např. „šikovná
účetní“, a jeho obsah tomu odpovídá, do výběrového řízení na pozici v marketingu.
I kdyby tato dáma měla ve skutečnosti velmi dobré předpoklady pro práci v marketingu,
dokonce i relevantní pracovní zkušenosti, je velice pravděpodobné, že pod maskou univerzálního
životopisu směřujícího k účetnictví, to nikdo neodhalí. Tím spíše, že v zástupu dalších kandidátů se
určitě najde jiný, který v životopise marketingové zkušenosti mít popsané bude.
3.2 …ale já jsem zatím jen student, téměř bez praxe… - popis
činností
Ač se to nezdá,i student, který zatím nemá mnoho pracovních zkušeností, stihl nasbírat
mnoho zajímavých znalostí a zkušeností a může nabídnout různé dovednosti a schopnosti, jen si
na ně musí ve vhodné chvíli vzpomenout a správně je interpretovat.
Příklad 8: Vhodný způsob popisu činností a jeho interpretace
Podíváme-li se na předchozí příklad:
6/2009 - 9/2009
ABC, mezinárodní obchodní společnost
Asistent obchodního oddělení
- administrativní a odborná podpora obchodního oddělení (8 lidí)
- zodpovědnost za chod kanceláře
- komunikace s klienty, vyřizování obchodní korespondence (ČJ, AJ, NJ)
- vyřizování objednávek
- spolupráce při zavádění nových výrobků na trh (katalogy, propagační
materiály, aktivní nabídky klientům, koordinace promo akcí)
- spolupráce s logistickým oddělením
- zpracování jednodušších statistik a analýz (Excel)
- nákup kancelářských potřeb
14 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
- spolupráce při výběru nového dodavatele služeb pro kancelář
- spolupráce při sestavování podkladů pro HR
- příprava podkladů pro účetní oddělení
…člověk s touto pracovní zkušeností může být kandidátem na pozici juniora nejen v obchodě a
administrativě, ale např. i v nákupu, logistice, financích, účetnictví, marketingu, personalistice,
zákaznickém servisu apod. Záleží na tom, jaké zvolí další údaje ( obor studia, kurzy, zájem), a jak
formuluje a uspořádá jednotlivé odrážky. Samozřejmě, všechny údaje musí být pravdivé. Ale někdy i
zdánlivě nevýznamná událost při brigádě ( např. report z ochutnávkové akce v hypermarketu) může
rozhodnout, záleží na podání. Jak je psáno v kapitole 2.9, je dobré dát si práci s volbou některých
výrazů.
Jak bylo výše uvedeno, nerozhoduje délka praxe, nebo jméno předchozího zaměstnavatele,
ale to , nakolik odpovídám představám toho, kdo pozici obsazuje.
Proto, pokud se ucházím o pracovní pozici na úrovni juniora, je velice pravděpodobné, že
vhodnými kandidáty jsou právě studenti, nebo absolventi s malou praxí.
Výhodou je, že bych neměl být vyřazen ze soutěže pro nedostatek praxe, nevýhodou pak
obrovská konkurence podobných studentů či absolventů, jako jsem já.
Studuji-li obor, jehož se pracovní nabídka týká, (hlavní specializace, vedlejší specializace, obor,
fakulta), pak bych mohl mít větší šanci uspět. Ale stále nemám zdaleka vyhráno.
3.3 Co zvyšuje atraktivitu uchazeče (jeho životopisu) pro
zaměstnavatele?
Proto je potřeba se nějakým způsobem vyčlenit, odlišit se od ostatních, zaujmout svojí
výjimečností. např. prokazatelným zájmem o obor (absolvované přednášky, kurzy, mimoškolní
zkušenosti), zahraničními pobyty, stážemi, aktivním zapojením v kroužcích, sdruženích,
různorodými, či specifickými zájmy apod. Pomocí těchto informací si personalista i lépe životopis
zapamatuje a uloží si mě do hlavy např. pod heslem „chovatel pavouků“. V tu chvíli už nejsem
„uchazeč anonym“ a mé šance na úspěch opět o trošku stouply.
Vedle obsahu, se na životopisu v neposlední řadě hodnotí i jeho vzhled, přehlednost a
gramatická správnost, jimiž jsme se podrobně zabývali výše.
4 ČÁSTI ŽIVOTOPISU
4.1 Osobní údaje
Slouží k rychlé orientaci v základních údajích o kandidátovi a k získání kontaktů na něj.
15 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
Je potřeba dbát na to, aby údaje byly aktuální, pravdivé a úplné, dát si pozor na překlepy,
přehlédnutí apod.! Chyby už v první části CV, navíc v údajích o mé vlastní osobě, které musím
denodenně používat, nejsou dobrou vizitkou. Překlep v čísle mobilního telefonu může být pro
moji účast ve výběrovém řízení fatální (nedovolají se mi, nepozvou mě, pozvou jiného kandidáta,
který se v čísle nespletl).
Obvykle se uvádí:
Jméno a příjmení ( v ČR je stále kladen důraz na tituly. Pokud mám titul, raději jej uvedu u
jména, aby pozdější údaje o vzdělání nebyly vysvětlovány tak, že jsem vzdělání řádně
nedokončil.)
Datum narození ( není povinné, ale doporučujeme (viz níže), někdy stačí rok narození)
Rodinný stav (není povinný, ale stejně s nejvyšší pravděpodobností nezůstane utajený až do
mého nástupu do zaměstnání )
Adresa trvalého bydliště ( údaj z občanského průkazu)
Kontaktní adresa ( místo, kde mě lze zastihnout, resp.odkud budu jezdit do práce)
(Mobilní) telefon (pro řešení operativních záležitostí nebo pro osobní domluvu)
E-mailová adresa (pro zasílání potvrzení, podrobnějších informací apod.)- je lepší
uvádět“civilní, seriózní“ adresu, než např. „[email protected]“
Další kontakty (ICQ, SKYPE, Linked In, Facebook apod. – pro potřeby CV nejsou nutné, spíše
působí jako nadbytečné.)
Toto pořadí není striktně dané, ale domníváme se, že logicky postupuje od identifikace
kandidáta směrem ke kontaktním údajům. Je, samozřejmě, možné položky zaměnit, ale
minimálně povinné (jméno, adresa, kontakt) údaje by se měly v CV objevit. Opět zde platí, že čím
více údajů uvedu sám, tím menší prostor pro negativní interpretace ponechám personalistovi.
Uvedu-li všechny tyto informace, CV působí uceleně, úplně a já jím dávám najevo, že nemám
co skrývat.
Někdy se informace osobního charakteru ( datum narození, rodinný stav, např. i zdravotní
stav apod.) uvádějí na konci CV ( např. až pod Zájmy, nebo místo nich).
Tuto volbu nepovažujeme za šťastnou, ale lepší napsat je na konec, než nikam. Je
pochopitelné, že kandidát tak má větší šanci, aby jeho CV bylo přečteno až do konce, a to bez
předsudků vzniklých hned v prvním odstavci ( např. věk, rodinný stav)
4.2 Vzdělání
4.2.1 Formální vzdělání
Tato sekce shruje veškeré formální školní vzdělání, jímž jsem dosud prošel, resp., které jsem
zahájil. Záleží na tom, ve které fázi profesního života se nacházím.
16 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
4.2.1.1 Základní a střední škola
Studuji-li na vysoké škole, není žádoucí, abych uváděl, kam jsem chodil na základní školu.
Některé zdroje doporučují vynechat i informace o středoškolském vzdělání.
My ale máme za to, že je rozdíl, jestli kandidát maturoval na gymnáziu, obchodní akademii,
soukromé umělecké škole, nebo na strojní průmyslovce, proto bychom informaci o
středoškolském studiu uvedli. Není třeba vypisovat maturitní předměty (nejde-li např. o jazyk,
který je pro pozici, o niž se ucházím, požadován, příp. jinou zvláštní znalost). V závorce je možné
doplnit, jak bylo studium zakončeno, (to má smysl zejména u škol specifických oborů, příp. u
soukromých škol apod.) V CV stačí věnovat střední škole jednu řádku:
Příklad 9: Střední škola
9/2000 – 6/2004
Gymnázium Budějovická, Praha 4 (studium zakončeno maturitou)
4.2.1.2 Vysoká škola
Tato část životopisu je pro mě, jako pro studenta vysoké školy, stěžejní. Proto se snažím
vměstnat do ní maximum důležitých informací, ale jen těch, které zvýrazní a podloží oprávněnost
mého zájmu o pracovní nabídku ( viz níže).
Pokud studuji na vysoké škole, v CV by se tato skutečnost měla objevit, a to i pokud studuji
dálkovou/ kombinovanou formou.
4.2.1.2.1
Co musím uvést vždy?
1) Název školy, datum zahájení studia
V každém případě je třeba uvést datum zahájení studia, a jméno školy. Pro lepší orientaci je
vhodné uvést i typ studia a datum předpokládaného ukončení. Minimalistická, ale dostatečná
varianta sekce Vzdělání pak v CV může vypadat např. takto:
Příklad 9.2: Název školy
Vzdělání:
9/ 2006 – dosud
Vysoká škola ekonomická v Praze
navazující magisterské studium
(předpokládané ukončení studia 6/ 2011)
6/2009
9/2000 – 6/2004
ukončeno bakalářské studium, získán titul Bc.
Gymnázium Budějovická, Praha 4 ( studium zakončeno maturitou)
17 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
4.2.1.2.2
Co a jak mohu upravit?
Další informace volím podle toho, nakolik jsou relevantní k pozici, o niž se ucházím. Pro lepší
názornost zvolíme např. pozici referent obchodního oddělení v mezinárodní společnosti.
Pokud jsem studijním zaměřením informatik a zjistil jsem, že jsem zvolil špatně a dále se chci
profesně zabývat mezinárodním obchodem, pro jistotu se svým předchozím studiem nechlubím.
Hrozilo by mi, že budu předčasně zničen konkurencí se studijním zaměřením na mezinárodní
obchod. Zůstanu tedy raději u výše uvedeného, pravdivého, ale stručného pojetí.
Samozřejmě, obor studia bude jednou z prvních otázek při pohovoru, možná již
telefonického, ale už budu mít možnost se k ní vyjádřit obsáhleji, v osobním kontaktu, budu se
moci prezentovat, získat si sympatie personalisty atd., zkrátka , mám přeci jen větší šanci.
2) Fakulta
Ve většině případů by se název fakulty měl shodovat se zaměřením pozice, proto jej uvedu.
Pokud jsem ale na fakultě studoval např. politologii, nebudu se o tom z výše uvedených důvodů
dále rozepisovat. V mém CV se tedy objeví např.:
Příklad 9.3: Fakulta
Vzdělání:
9/ 2006 – dosud
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů
navazující magisterské studium
(předpokládané ukončení studia 6/ 2011)
6/2009
9/2000 – 6/2004
ukončeno bakalářské studium, získán titul Bc.
Gymnázium Budějovická, Praha 4 (studium zakončeno maturitou)
3) Obor studia
Je-li obor mého studia v souladu s pozicí, o kterou se ucházím, uvedu i obor, resp. hlavní a
vedlejší specializaci.
Příklad 9.4 Obor
Vzdělání:
9/ 2006 – dosud
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů
Obor: Mezinárodní obchod
Hlavní specializace: mezinárodní obchod
Vedlejší specializace: Právo v podnikání
18 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
navazující magisterské studium
(předpokládané ukončení studia 6/ 2011)
6/2009
ukončeno bakalářské studium, získán titul Bc.
9/2000 – 6/2004
Gymnázium Budějovická, Praha 4 ( studium zakončeno maturitou)
4) Bakalářská práce
Jsem-li ale absolvent bakalářského oboru politologie a zpracoval jsem bakalářskou práci na
téma: Veřejné mínění a politika, není tento údaj relevantní a v CV ho neuvedu. CV ponechám v
podobě Př.3.
Naopak, pokud jsem napsal bakalářskou práci v oboru, např. téma: Směnky v mezinárodním
platebním styku, pochlubím se tím. Pravděpodobně se stane i jedním z témat přijímacího
pohovoru,což mě těší, neboť mám o dané problematice přehled a dostanu prostor vyniknout.
Příklad 9.5: Bakalářská práce
Vzdělání:
9/ 2006 – dosud
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů
Obor: Mezinárodní obchod
Hlavní specializace: mezinárodní obchod
Vedlejší specializace: Právo v podnikání
navazující magisterské studium
(předpokládané ukončení studia 6/ 2011)
6/2009
ukončeno bakalářské studium, získán titul Bc.
Obor: Mezinárodní obchod
Téma bakalářské práce: Směnky v mezinárodním platebním styku
9/2000 – 6/2004
Gymnázium Budějovická, Praha 4 studium zakončeno maturitou)
5) Diplomová práce
Poslední ozdobou mého CV se může stát téma diplomové práce, pokud na ní již pracuji,
resp. již jsem si téma zvolil. Pro jeho uvedení v CV platí obdobně doporučení pro bakalářskou
práci.
19 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
Příklad 9.6 Diplomová práce
Vzdělání:
9/ 2006 – dosud
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů
Obor: Mezinárodní obchod
Hlavní specializace: mezinárodní obchod
Vedlejší specializace: Právo v podnikání
navazující magisterské studium
(předpokládané ukončení studia 6/ 2011)
Téma diplomové práce: Specifika obchodu a podnikání v Japonsku,
spolupráce s ČR.
6/2009
ukončeno bakalářské studium, získán titul Bc.
Obor: Mezinárodní obchod
Téma bakalářské práce: Směnky v mezinárodním platebním styku
9/2000 – 6/2004
Gymnázium Budějovická, Praha 4 ( studium zakončeno maturitou)
4.2.2 Studium v zahraničí, kurzy a školení
Tato část se často připojuje k sekci Vzdělání.
Zde lze uvést všechny zajímavé studijní zkušenosti, které nejsou součástí formálního vzdělání,
příp. vyzdvihnout zajímavé detaily formálního vzdělání
Je možné ji rozdělit např. na Studium v zahraničí a Kurzy a školení. Vždy záleží na reálném
kontextu.
4.2.2.1 Studium v zahraničí
Do této části napíši všechny zkušenosti typu např.:
jazykové studium v zahraničí ( týdenní i několikaměsíční),
odborný/studijní pobyt v zahraničí,
(jedno- , dvou-, vice- ) semestrální pobyt na zahraniční univerzitě, např. v rámci
mezinárodního studentského programu (AISEC, Erasmus aj.) apod.
4.2.2.2 Kurzy a školení
Zde je možné získat mnoho „kladných bodů“ v očích personality tím, že prokáži svoji aktivitu,
všestrannost, zájem o obor apod. Zde je prostor pro ty, kteří studují jiný obor, než se ideálně hodí
k pracovní nabídce (např. pro informatiky, kteří chtějí pracovat v mezinárodním obchodě), aby
podložili oprávněnost svého zájmu.
20 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
Když se zamyslím, napadne mě jistě mnoho položek. Mohu uvést např.:
zajímavou přednášku, jíž jsem se zúčastnil, nejlépe pokud se týká oboru pozice, o niž
mám zájem,
školení, kterými jsem prošel v rámci zaměstnání ( např. práce na PC, telefonování
apod.)
účast na zvláštních akcích pořádaných firmami pro studenty,
absolutorium mimostudijních kurzů, ideálně s relevantní tématikou (např.
prezentační dovednosti se určitě hodí, ale kurz háčkování rozhodně ne),
kurzy absolvované v rámci studia, které se bezprostředně týkají pracovní pozice, o
niž se ucházím, resp. dokládají mé znalosti či dovednosi, které jsou požadovány,
Některé z těchto položek, především obecné schopnosti a dovednosti, jako např. práce na PC,
je možné zařadit do sekce Znalosti a dovednosti. Záleží na délce celkového výčtu v této části.
Pokud by se už stávala příliš dlouhou a nepřehlednou, je přesun těchto položek na konec CV na
místě. Více o nich viz Znalosti a dovednosti.
4.3 Pracovní zkušenosti
Tato sekce přehledně shrnuje všechna dosavadní zaměstnání (i brrigády,stáže apod.)Nabývá
na významu s postupem času, tzn. se získáváním většího množství pracovních zkušeností, na
významnějších pozicích, ve více zaměstnáních. Jak bylo dříve uvedeno, je možné ji v životopise
uvést hned za osobními údaji, a to zejména v případech, kdy mám již dlouhodobě pracovní
zkušenosti, a ty mě pro danou pracovní pozici předurčují daleko lépe než dosažené vzdělání,
navíc, promoval-li jsem před dvaceti lety.
Jsem-li student vysoké školy, nemám ještě tolik pracovních zkušeností, ale nějaké se mi již
podařilo získat. Jak bylo uvedeno v kapitole 2.5, žádná pracovní zkušenost není bezvýznamná a
zaslouží si být uvedena v životopise. Později je možné zmínky o práci při studiu vynechat.
Velice důležitou roli hraje volba správných výrazů, které čtenáře CV,obvykle personalistu,
dovedou k závěru, že jsem vhodným kandidátem na danou pozici a mám relevantní znalosti a
zkušenosti, nebo alespoň, mám velký potenciál, který případné nedostatky v praxi vynahradí.
Příklady různých vyjárření téhož jsou uvedeny v příkladě
4.3.1 „Fluktuant“
Znovu je zde nutno zdůraznit, že v případě studenta,nebo absolventa neplatí poučky o tom,
že moje CV vypadá „fluktuantsky“, protože jsem pracoval každý rok jinde, a navíc skoro vždy jen 3
měsíce.
Takovým úsudkem by se personalista dopustil veliké chyby, například i na základě toho, že
nevěděl, že studuji (mj. i proto je důležité na viditelném místě uvést informace o současném
studiu, včetně časových údajů).
21 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
Naopak, tím, že jsem jako student dokázal skloubit studium a práci, dokazuje svoji flexibilitu a
schopnost získání pracovních návyků.
Pokud mám zkušeností z více zaměstnání, např. i na HPP( hlavní pracovní poměr) a z různých
brigád, mohu celou tuto sekci rozdělit na dvě části:
brigády, praxe, stáže (krátkodobé přivýdělky)
pracovní zkušenosti (relevantní, významnější, časově náročnější zkušenosti)
4.3.2 Jak se hodnotí pracovní zkušenosti
V současnosti je absolvent bez jakékoli pracovní zkušenosti (brigády, pracovní stáže v
zahraničí, praxe při studiu apod.) velmi vzácný úkaz.
Jak je výše zmíněno, je dobré v CV uvést všechny tyto, i krátkodobé zkušenosti.
Pokud v CV neuvedu nic kromě studia na vysoké škole, protože práci v McDonald´s, sbírání
jablek na Novém Zélandu ani doučování slabých angličtinářů nepovažuji za životní etapy, které by
byly hodny zvěčnění v CV, dostanu se snadno do role „lenocha, který si užívá studentský život“, i
když jsem se už pěkně nadřel. Tím jsem ve značné nevýhodě oproti mým vstevníkům, kteří se, na
rozdíl ode mě, za hamburgery nestyděli.
Samozřejmě, pracovní zkušenosti na pozicích, které svým názvem nebo pracovní náplní
odpovídají pozici, o kterou mám zájem, (byť i na asistentské, juniorské úrovni, na částečný
úvazek) jsou hodnoceny nejvýše. (Zde je opět dobré volit takové výrazy, které stále odpovídají
pravdivé skutečnosti, ale znějí více „relevantně“.)
Příklad 10: Relevantní pracovní zkušenost –volba vhodných výrazů
Pokud se hlásím na místo „Asistenta finančního ředitele“, bude lepší, když svoji poslední pozici
nenazvu „ Asistent vedení společnosti“, ale „Asistent personálního a finančního ředitele“.
Dále bývá velmi kladně vnímáno jméno zaměstnavatele, známého vysokými nároky na
zaměstnance. To, že jsem byl do této společnosti přijat a vydžel jsem tam nějakou dobu pracovat,
si leckdo může vysvětlit jako známku mé nadprůměrnosti.
4.3.3 Jak správně uvádět údaje o pracovních zkušenostech?
Téměř vše bylo již řešeno výše, a tak jen krátce zrekapitulujeme. U jednotlivých pracovních
zkušeností je potřeba do životopisu napsat:
dobu trvání zaměstnání (viz kapitola 2.5)
jméno zaměstnavatele (v ideálním případě i stručnou charakteristiku jeho
činnosti,nebo odkaz na www stránky)
název pracovní pozice, kterou jsem zastával (může jich být i několik, tak aby lépe
vystihly všechny pracovní činnosti, které jsem měl na starosti)
forma pracovního vztahu ( např. HPP, částečný úvazek, brigáda, praxe při studiu...)
22 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
náplň práce
o ve věcných bodech,
o formulovaných tak, aby žádná z důležitých informací neunikla, ale
zároveň,aby neunavil příliš dlouhý text,
o seřazených tak, aby činnosti blízké náplni práce pozice, o niž se ucházím, byly
umístěny mezi prvními ( nesmí ale popírat smysl názvu pozice)
Příklad 11: Vhodná volba výrazů a jejich pořadí
Pokud jsem pracoval jako operátor call centra a hlásím se na pozici Junior finančního analytika,
nemohu do CV napsat:
6/2009 – 9/2009
ABC, telekomunikační společnost (www.abc.cz)
Pracovník call centra (brigáda)
-
zpracování týdenních přehledů a podkladů pro mzdy
-
komunikace s klienty
-
řešení reklamací
přijatelné by ale bylo:
6/2009 – 9/2009
ABC, telekomunikační společnost (www.abc.cz)
Pracovník call centra (brigáda)
-
komunikace s klienty
-
řešení reklamací
-
zpracování týdenních přehledů a podkladů pro mzdy
v dané situaci určitě lepší než pouze:
6/2009 – 9/2009
ABC, telekomunikační společnost (www.abc.cz)
Pracovník Call centra (brigáda)
-
komunikace s klienty
-
řešení reklamací
4.4 Znalosti a dovednosti
Tato sekce obvykle obsahuje:
Jazykové znalosti
Schopnost práce na PC
Řidičský průkaz
Další schopnosti a dovednosti
Certifikáty a potvrzení, která tyto schopnosti a dovednosti dokládají
23 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
4.4.1 Jazykové znalosti
Důležitý bod, obvykle „podmínka nutná, nikoli postačující“. V současné době už požadavek
na znalost angličtiny není téměř nikdy zbytečný ( býval dříve používán jako záruka „kvalitnějších
kandidátů“).
Studenti a absolventi VŠE se často těší dobré pověsti, mj. co se týče jazykové vybavenosti.
Očekává se, že jsem, jako student VŠE, musel, chtě-nechtě, absolvovat alespoň základní penzum
kurzů angličtiny, víceméně ekonomické, ale moje vlastní hodnocení uvedené v CV ukáže, jak
úspěšný jsem v jazykovém studiu byl.
4.4.1.1 Jak se hodnotit?
V CV musím uvádět jen pravdivé informace, což je konkrétně v případě subjektivního
hodnocení velmi obtížné. Zvláště, když nevím, jak se hodnotí konkurence.
Mnohý maturant čtyřkař si hrdě v CV uvede „angličtina – pokročilá“, zatímco výše zmíněný
student VŠE, kterému se v testech úplně nevedlo, ale každý týden se vídá s kamarády z USA,
napíše, že úroveň jeho znalostí angličtiny je „ mírně pokročilá“.
Ani tolik populární Společný evropský referenční rámec pro jazyky není nejšťastnější volbou.
Pro personalistu je příliš komplikované se v něm orientovat, zabírá v CV mnoho místa a ve
výsledku opět pouze shrnuje subjektivní dojem z úrovně mých schopností číst, psát, porozumět a
mluvit v daném jazyce.
Proto doporučujeme vlastními slovy popsat jazykové schopnosti např. tako:
Příklad 12: Subjektivních hodnocení:
Anglický jazyk - výborně - aktivní komunikace slovem i písmem, denní využití v zaměstnání, kontakt s
rodilými mluvčími, dlouhodobý pobyt v zahraničí, výborná znalost gramatiky, bohatá slovní zásoba.
Cerifikát CAE- University of Cambridge.
Německý jazyk - velmi dobře - běžná ústní a písemná komunikace, studium na VŠE, občasné využití v
zaměstnání a v soukromém životě; prostor pro zlepšení slovní zásoby a gramatiky. Certifikát Deutsch
als Fremdsprache - ICC.
Španělský jazyk - dobře - studium na VŠE, odborná terminologie, schopnost písemné komunikace,
mluvený projev jen v základních životních situacích, příp. odborná prezentace, jen po důkladné
přípravě.
Francouzský jazyk - mírně pokročilý - studium na VŠE znalost odborné terminologie, gramatiky, bez
možnosti významnější praxe, schopnost písemné komunikace, mluvený projev není plynulý, jen na
úrovni základního dorozumění.
24 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
4.4.1.2 Certifikáty, doklady o jazykových zkouškách
Vždy je potřeba zmínit získané jazykové certifikáty, vysvědčení, doklady o zkoušce apod. Ty
bývají totiž pro personalistu často jediným skutečně akceptovatelným objektivním dokladem o
mé jazykové úrovni. Pokud jsem jejich držitelem, tuto skutečnost uvedu nejlépe přímo u
hodnocení ( viz výše), a zároveň jej mohu přidat do seznamu certifikátů a potvrzení.
4.4.1.3 Které jazyky uvádět?
Je na místě pochlubit se všemi jazykovými znalostmi, které se mi podařilo během
dosavadního života nashromáždit. Je rozdíl, jestli mám alespoň základní orientaci v gramatice,
elementární slovní zásobě apod., nebo jsem se s jazykem nikdy nesetkal, natož abych ho studoval.
Navíc, pokud společnost, do které se hlásím, pochází např. ze Španělska, nebo můj budoucí
nadřízený je např. Francouz ( což mohu, ale nemusím vědět), jsou moje příslušné jazykové znalosti
vítány.
Je ale na uvážení každého, zda i v životopisu, jímž se hlásí na pozici, která např. jazykové
znalosti vůbec nevyžaduje, vypíše , že na základní úrovni ovládá osm jazyků.
V každém případě je nutno počítat s tím, že jazykové znalosti, jsou-li pro výkon dané práce
potřebné, budou testovány!
4.4.1.4 Smysl údajů o jazykových znalostech
Úkolem údajů o mých jazykových znalostech v CV je přesvědčit personalistu, že splňuji zadaná
kritéria. Proto pro sebehodnocení volím takové výrazy, aby odpovídaly zadání v inzerátu.
V žádném případě nesmím na inzerát vyžadující aktivní znalost angličtiny poslat CV, které
hlásá, že úroveň mých znalostí je „ mírně pokročilá“.
Pokud je ve skutečnosti moje jazyková znalost mírně pokročilá ve výše popsaném smyslu,
nemohu čekat, že budu v tomto výběrovém řízení úspěšný.
4.4.2 Další znalosti a dovednosti
Schopnost práce na PC
Řidičský průkaz
V těchto sekcích se obvykle uvádí výčet , který je téměř u všech totožný. Vyžaduje-li pozice
znalost práce např. s účetními programy, databázemi, apod., příp. u IT pozic bývají vyžadovány
speciální IT znalosti, určitě je uvedu, i když jsem se s nimi setkal např. jen ve škole (je dobré uvést
úroveň znalosti).
Certifikáty a potvrzení, které dokládají další znalosti a dovednosti
Sem lze uvést v podstatě cokoli.Záleží na vlastním uvážení.
25 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
4.5 Další informace
4.5.1 Zájmy
Tuto část není radno zanedbávat, zvláště proto, že mi může pomoci zaujmout oko
personalisty, získat jeho sympatie, nebo se alespoň vyčlenit z masy srovnatelných kandidátů a
naladit téma odpočinkové části případného pohovoru.
Je dobré uvádět různorodé zájmy, pokud možno konkrétnější.
Příklad 12: Různé vyjádření zájmů
sport, kultura, cestování - je velice obvyklý údaj, lze říci, že bez vypovídací hodnoty.
Zcela jinak působí:
sport (tenis, volejbal, basketbal, cyklistika, judo - člen oddílu SK Chvojkovice Brod, divadlo, kino, jazz1O let hraji na saxofon, cestování (2009 Jižní Amerika, 2008 – Indie, 2007 – Keňa)“
4.5.2 Zdravotní stav, osobnostní charakteristika, cíle
Tyto údaje v CV nutně uvedeny být nemusí. Je vhodné je přidat v situaci, kdy přímo inzerát,
nebo povaha práce určité kvality vyžaduje.
Příklad 13:
Zdravotní stav (např. dobrý, bez omezení, nekuřák, s pohybovým handicapem, používám pohybové
pomůcky, běžnou kancelářskou práci zvládám bez potíží apod.)
Osobností charakteristika (např. spolehlivý, přátelský, dochvilný, týmový hráč, s orientací na cíl,
vytrvalý, disciplinovaný, flexibilní apod.)
Cíle (např. najít odpovídající profesní uplatnění a dále se rozvíjet, být pro společnost užitečným
zaměstnancem, věnovat se práci, která mě bude naplňovat apod.)
Tyto údaje v CV nutně uvedeny být nemusí. Je vhodné je přidat v situaci, kdy přímo inzerát,
nebo povaha práce určité kvality vyžaduje.
4.5.3 Reference
Reference se mnohdy uvádějí až na vyžádání, nicméně je vhodné informovat, že kontakty
dodám, např. "Reference dodám na vyžádání."
4.5.4 Datum a podpis
Mohou být uvedeny na konci životopisu. např. takto
Příklad 14:
Zájmy: sport (volejbal, fotbal, tenis, plavání, lyžování), kultura, zvířata ( člen chovatelů tropických
plazů), světové politické a ekonomické dění.
26 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz
V Praze, dne 1.prosince 2010
podpis)
Jan Novák (Scankopie podpisu, elektronický podpis, vlastnoruční
Bývají obvyklou součástí životopisu, je-li psán ručně, nebo posílán v papírové (vytištěné)
podobě. Pokud posílám CV v elektronické formě, což je naprosto nejobvyklejší, tyto náležitosti
nejsou nutné.
Rozhodnu-li se je použít, pak musím vždy dbát na to, aby datum bylo aktuální (max. týden
staré).
Je-li starší, může mít personalista pocit, „že CV předtím, než ho posílám, ani nečtu“, „že údaje
v CV nemusí být aktuální“ atd., příp. ukazuje, „jak dlouho již hledám práci“, nebo prostě, „že
jsem lajdák“. A to mi ve výběrovém řízení určitě nepomůže.
5 UŽITEČNÉ ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE:
http://www.jaknapsat.cz/
http://workers.cz/
servery s inzeráty (www.jobs.cz, www.jobpilot.cz, www.jobzurnal.cz)
agentury a poradenské firmy
27 | Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 | Telefon: 224 095 630 | Email: [email protected] | http://rpc.vse.cz

Podobné dokumenty