Bingo – grafický rozbor vět

Komentáře

Transkript

Bingo – grafický rozbor vět
Vzdělávací materiál
vytvořený v projektu OP VK
Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Anotace
Název tematické oblasti:
Český jazyk a literatura pro nižší gymnázium
Název učebního materiálu:
Bingo – grafický rozbor vět
Číslo učebního materiálu:
VY_32_INOVACE_CJ0114
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
3. ročník osmiletého gymnázia
Autor:
Mgr. Radka Strašilová
Datum vytvoření:
8. 12. 2013
Datum ověření ve výuce:
10. 12. 2013
Druh učebního materiálu:
jazyková hra
Očekávaný výstup:
Student rozlišuje a pojmenovává větné členy, chápe
zákonitosti větné stavby.
Metodické poznámky:
Vzdělávací materiál je určen k upevnění znalostí o
stavbě věty formou hry. Jeho součástí jsou pokyny pro
práci učitele. Forma individuální soutěže působí na
studenty značně motivačně – ze strany pedagoga je
potřeba zvýšené pozornosti při posuzování vítězů.
Časová náročnost soutěže cca 20 minut (dle
schopností studentů).
Bingo
Grafický větný rozbor
1.
Přs
PUČ
Po
Pks
Pt 4. p.
Pkn
Pks
Pks
2.
Přs
Po
Pt 3. p.
PUP
Pks
Pt 4. p.
Pks
3.
Přs
Po
Pt 4. p.
PUČ
PUM
Pks
4.
Přs
Po
PUČ
Pks
Pks
PUM
5.
Přs
Po
Pt 4. p.
PUČ/PUZ
PUP
Pkn
Pks
Pks
6.
Přs
Po
Pks
Pkn
PUČ
Pt 4. p.
Pks
7.
Přs
PUČ
PUM
Pkn
Po
Pks
8.
Přs
Po
Pkn
PUM
PUM
Pkn
Pks
Pkn
9.
Přs
Po
Pkn
PUZ
Pkn
Pks
Klíč (věty ke schématům):
1. V neděli vysílá Česká televize přenos mezinárodního
fotbalového zápasu.
2. Mirek mi přinesl k letošním narozeninám malou
pozornost.
3. Babička na tebe počká večer před kulturním domem.
4. Vánocích pojede celá naše rodina na hory.
5. Pro výsadbu ovocných stromů si zahrádkáři předem
připraví prostorné jamky.
6. Zářivé hvězdy na obloze vábily odedávna lidskou
mysl.
7. Po příjezdu domů k nám přišli naši přátelé.
8. Skupinka turistů pohlížela z vrcholu hory do
malebného údolí řeky.
9. Hodnota člověka se pozná podle vztahu k jiným lidem.
1.
V neděli vysílá Česká televize přenos mezinárodního fotbalového zápasu.
2.
Babička na tebe počká večer před kulturním domem.
3.
Pro výsadbu ovocných stromů si zahrádkáři předem připraví prostorné jamky.
4.
Po příjezdu domů k nám přišli naši přátelé.
5.
Hodnota člověka se pozná podle vztahu k jiným lidem.
………………………………………………………………………………………………………………………………
1.
Mirek mi přinesl k letošním narozeninám malou pozornost.
2.
Babička na tebe počká večer před kulturním domem.
3.
V neděli vysílá Česká televize přenos mezinárodního fotbalového zápasu.
4.
O Vánocích pojede celá naše rodina na hory.
5.
Pro výsadbu ovocných stromů si zahrádkáři předem připraví prostorné jamky.
………………………………………………………………………………………………………………………………
1.
Pro výsadbu ovocných stromů si zahrádkáři předem připraví prostorné jamky.
2.
Zářivé hvězdy na obloze vábily odedávna lidskou mysl.
3.
Po příjezdu domů k nám přišli naši přátelé.
4.
Skupinka turistů pohlížela z vrcholu hory do malebného údolí řeky.
5.
Hodnota člověka se pozná podle vztahu k jiným lidem.
………………………………………………………………………………………………………………………………
1.
Mirek mi přinesl k letošním narozeninám malou pozornost.
2.
O Vánocích pojede celá naše rodina na hory.
3.
Zářivé hvězdy na obloze vábily odedávna lidskou mysl.
4.
Skupinka turistů pohlížela z vrcholu hory do malebného údolí řeky.
5.
V neděli vysílá Česká televize přenos mezinárodního fotbalového zápasu.
………………………………………………………………………………………………………………………………
1.
Mirek mi přinesl k letošním narozeninám malou pozornost.
2.
Babička na tebe počká večer před kulturním domem.
3.
O Vánocích pojede celá naše rodina na hory.
4.
Po příjezdu domů k nám přišli naši přátelé.
5.
Skupinka turistů pohlížela z vrcholu hory do malebného údolí řeky.
………………………………………………………………………………………………………………………………
1.
Po příjezdu domů k nám přišli naši přátelé.
2.
Skupinka turistů pohlížela z vrcholu hory do malebného údolí řeky.
3.
Hodnota člověka se pozná podle vztahu k jiným lidem.
4.
O Vánocích pojede celá naše rodina na hory.
5.
Pro výsadbu ovocných stromů si zahrádkáři předem připraví prostorné jamky.
………………………………………………………………………………………………………………………………
1.
Babička na tebe počká večer před kulturním domem.
2.
O Vánocích pojede celá naše rodina na hory.
3.
Pro výsadbu ovocných stromů si zahrádkáři předem připraví prostorné jamky.
4.
Zářivé hvězdy na obloze vábily odedávna lidskou mysl.
5.
Po příjezdu domů k nám přišli naši přátelé.
Bingo – grafický rozbor vět
Pokyny pro učitele:
Soutěž využívá principu hry Bingo, je vhodné ji využít při opakování učiva o stavbě věty a větných členech.
Nejrychlejší studenty při hledání věty příslušící ke schématu odměňujeme body (známkami menší váhy), student
s nejvyšším počtem bodů získá známku, již dostane i student, který jako první zavolá Bingo!.
Postup:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Z přílohy nakopírujeme příslušný počet zadání vět pro studenty (v kopírovacím listě je 7 variant – není
žádoucí, aby měli sousedé v lavici stejné věty), připravíme si lístečky s čísly od 1 do 9 pro losování
větných schémat z prezentace.
Každému studentovi rozdáme lísteček s pěti větami, lépe zadáním dolů (zajistíme stejné podmínky pro
všechny).
Studentům poskytneme 2 – 5 minut času (dle uvážení) pro přečtení vět a promyšlení větných vztahů,
mezitím si připravíme si prezentaci.
Vylosujeme číslo větného schématu a příslušné schéma prezentujeme. Student, který ve své sadě vět
objeví větu, jež danému grafu odpovídá, jako první, dostane bod (/známku). Všichni studenti si stejnou
větu barevně označí na svých lístcích.
Postup opakujeme, dokud některý ze studentů nezvolá Bingo!, tzn. má barevně označeny všechny věty
na svém lístku.
Bez bodové odměny (bez známek) můžeme využít zbývajících grafů z prezentace.
Klíč – číslo věty odpovídá číslu grafu v prezentaci:
1.
V neděli vysílá Česká televize přenos mezinárodního fotbalového zápasu.
2.
Mirek mi přinesl k letošním narozeninám malou pozornost.
3.
Babička na tebe počká večer před kulturním domem.
4.
Vánocích pojede celá naše rodina na hory.
5.
Pro výsadbu ovocných stromů si zahrádkáři předem připraví prostorné jamky.
6.
Zářivé hvězdy na obloze vábily odedávna lidskou mysl.
7.
Po příjezdu domů k nám přišli naši přátelé.
8.
Skupinka turistů pohlížela z vrcholu hory do malebného údolí řeky.
9.
Hodnota člověka se pozná podle vztahu k jiným lidem.
Zdroj: archiv autorky

Podobné dokumenty

vy_32_inovace_12_vetne_cleny

vy_32_inovace_12_vetne_cleny Smetanova 405, okres Prachatice

Více