Výnosem přeskakuje šestiřadé odrůdy - Limagrain

Komentáře

Transkript

Výnosem přeskakuje šestiřadé odrůdy - Limagrain
novinka
Leopard
dvouřadý nesladovnický • registrace ČR 2012
Výnosem
přeskakuje
šestiřadé odrůdy
yy n
ejvýnosnější dvouřadá odrůda
ve zkouškách SDO ÚKZÚZ 2011–2014
- výnosem překonává šestiřadé odrůdy
yy v elmi dobrá odolnost vůči vyzimování
potvrzená ročníkem 2011/2012
v registračních zkouškách ÚKZÚZ
yy k
rátké rostliny s velmi dobrou odolností
vůči poléhání
yy velké zrno s vysokou HTZ
Mimořádně vysoký výnos zrna a jeho
stabilita napříč ročníky
yy nejvýnosnější dvouřadá odrůda ve zkouškách
pro doporučování odrůd ÚKZÚZ 2011–2014
v neošetřené i ošetřené variantě pěstování
yy nejvýnosnější dvouřadá odrůda v registračních
zkouškách ÚKZÚZ 2010–2012
yy velké zrno s HTZ 53 g
Výnos zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ v letech 2010–2012
neošetřená varianta
ošetřená varianta
2010
2011
2012
průměr
2010
2011
2012
průměr
Leopard (%)
107
104
110
107
110
112
117
113
Leopard ( t/ha)
6,82
7,34
7,24
7,13
8,12
9,04
8,01
8,39
Průměr kontrol (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
Průměr kontrol (t/ha)
6,37
7,04
6,56
6,66
7,40
8,03
6,87
7,43
Pozn.: Výnos zrna v % je vztažen na průměr kontrolních odrůd Wintmalt a Breunskylie
50
ječmen ozimý
Agronomické vlastnosti
Zdravotní stav
yy polopozdní dvouřadá odrůda
yy v ysoká odolnost vůči rzi ječné
yy v ysoká odnoživost a vysoký počet produktivních
stébel
yy dobrá odolnost vůči padlí travnímu,
rhynchosporiové skvrnitosti a fuzariózám v klase
yy nízké rostliny s velmi dobrou odolností vůči
poléhání
yy střední odolnost vůči hnědé skvrnitosti
yy velmi dobrá odolnost vůči vyzimování potvrzená
ročníkem 2012
Rez ječná
Komplex hnědých
skvrnitostí
Rhynchosporiová
skvrnitost
Fuzárium v klase
Stav po zimě
2011/12
Poléhání před
sklizní
Délka rostlin
Počet
produktivních
stébel
Začátek metání
Plná zralost
Leopard
Padlí travní
na listu
Významné hospodářské vlastnosti v SDO ÚKZÚZ v letech 2011–2014
9–1
9–1
9–1
9–1
9–1
9–1
9–1
cm
ks/m2
dny
dny
6,5
8,5
4,9
6,6
6,3
6,4
6,6
81
893
135
191
Pozn.: Hodnocení vlastností 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší
Pěstování
Hnojení dusíkem:
- regenerační - co nejdříve na jaře,
dávka 50–70 kg N/ha
- produkční - začátkem sloupkování,
dávka 40–50 kg N/ha
Morforegulátory růstu: vzhledem k tomu,
že Leopard má krátké rostliny s velmi dobrou
odolnosti vůči poléhání, není aplikace nutná
Fungicidní ochrana: doporučeno ošetření vůči
hnědé skvrnitosti
ajonizace: odrůda vhodná do všech výrobních
R
oblastí
Zařazení v osevním postupu: lze pěstovat
po obilnině
Termín setí: v agrotechnické lhůtě pro danou
výrobní oblast
Výsevek: 3,5–4,0 MKS/ha
Výnos zrna ve zkouškách SDO ÚKZÚZ v letech 2011–2014
neošetřená
varianta
ošetřená
varianta
Leopard (%)
103
114
Leopard ( t/ha)
7,80
8,97
Průměr kontrol (%)
100
100
Průměr kontrol (t/ha)
7,57
8,23
Právně chráněná odrůda
Držitel šlechtitelských práv:
Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Šlechtitel: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Registrace: ČR 2012
Pozn.: Výnos zrna v % je vztažen na průměr kontrolních odrůd
Sandra a Breunskylie
51

Podobné dokumenty

Sheriff - Limagrain

Sheriff - Limagrain zkouškách ÚKZÚZ  Velmi vysoký výnos zrna v registračních zkouškách v Německu – nejvyšší hodnocení v neošetřené (9 bodů) i v ošetřené (9 bodů) variantě pěstování Tab. 1: Výnos zrna v registračních ...

Více

Barryton

Barryton Porovnání výnosu odrůd Barryton a Mulan v poloprovozních pokusech – Čechy 2007 a 2008 Porovnání výnosů odrůd Barryton a Mulan v roce 2008

Více

Ječmen ozimý - tabulka 2016

Ječmen ozimý - tabulka 2016 korekce podle odrůdy Produkční hnojení [kg N/ha], měření ve fázi Zadoks 30-31 Pozdní hnojení [kg N/ha], měření ve fázi Zadoks 39-49

Více

orlando - Limagrain Europe

orlando - Limagrain Europe – odolná proti napadení rzí pšeničnou – velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu, střední odolnost vůči listovým skvrnitostem – může být citlivější k chorobám pat stébel

Více

Federer

Federer výnosů ve všech výrobních oblastech, nejvhodnější oblastí pro její pěstování je však RVO a OVO. Předností odrůdy je také vyvážený dobrý zdravotní stav. Porovnání výnosu odrůd FEDERER a Akteur (v t/...

Více

Federer - VP Agro

Federer - VP Agro Mezi výrazné přednosti této odrůdy patří kromě stability kvality, také vysoký výnos ve všech oblastech, velmi dobrý zdravotní stav a dobrá mrazuvzdornost. Porovnání výnosu odrůd FEDERER a Akteur (v...

Více

Characterisation and evaluation descriptors – Gladiolus L

Characterisation and evaluation descriptors – Gladiolus L <80 cm 80-100 cm 100-120 cm 120-140 cm >140 cm

Více