soubor PDF

Komentáře

Transkript

soubor PDF
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Štiky českého byznysu 2006 proběhlo 7. 12. 2006.
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU 2006 V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE
Žebříček Štiky českého byznysu, který již třetím rokem vyhodnocuje nejdynamičtější podniky České republiky, má nového vítěze. Za rok 2006 se
jím stala pardubická společnost Svoboda TMS, s. r. o., jež se zabývá strojní výrobou a obráběním kovů.
Celkem se letos do žebříčku Štiky českého byznysu, který vyvinula společnost Coface Czech a který představuje dosud nejkomplexnější
posouzení střednědobé ekonomické výkonnosti, platební schopnosti a dynamiky domácích podniků, kvalifikovalo na základě svých
hospodářských výsledků za roky 2003-2005 rekordní množství firem: 10 295.
Kromě počtu zúčastněných firem zaznamenal žebříček Štiky českého byznysu 2006 i další rekord. „Opět se zvýšila průměrná hodnota Indexu 1000
Coface, který rozhoduje o umístění firem v soutěži. Tato skutečnost dokládá, že dynamičnost českých firem se zřejmě i v souladu s růstem celé
domácí ekonomiky v posledních letech zvyšuje.“ řekl ředitel Coface Czech Radek Laštovička. „Vítězné firmě Svoboda TMS se dokonce poprvé v
historii soutěže podařilo překonat hranici 800 bodů z tisíce možných,“ dodal. Vysoké bodové ohodnocení získala společnost Svoboda TMS za většinu z pěti
posuzovaných kritérií, a především pak za výbornou návratnost vlastního kapitálu (ROE) i aktiv (ROA), za nárůst likvidity a za snížení již beztak dobré
zadluženosti. Její Index 1000 Coface tak dosáhl dohromady 821,4 bodu.
Pozici druhé nejdynamičtější firmy České republiky si vybojovala akciová společnost Trade and Technology z Prahy, která poskytuje obchodní a technické
služby související s digitálním vysíláním televizních a rozhlasových programů. Získala celkem 773,6 bodu, a to zejména za velmi vysoké hodnoty ROA i ROE
a za nárůst obratu v posuzovaném tříletém období. Třetí příčku celostátního žebříčku pak s odstupem pouhé jedné desetiny bodu za Trade and Technology
obsadila rovněž pražská akciová společnost Alfa Classic, zaměřující se na výrobu a distribuci pracích a čisticích prostředků. Také v jejím případě souvisí
výborné umístění s pozitivním vývojem obratu i hodnot ROA a ROE.
V rámci žebříčku Štiky českého byznysu 2006 byli poprvé vyhlášeni i vítězové v kategorii velkých podniků s ročním obratem nad jednu miliardu korun a s
více než 1000 zaměstnanců. První místo v této kategorii „sumců“ získala společnost Philip Morris ČR, a. s., následovaná společnostmi RWE Transgas, a. s.,
a Robert Bosch, spol. s r. o.
Kromě vítězů si vysoké ocenění zaslouží i firmy, jimž se podařilo během všech tří ročníků žebříčku Štiky českého byznysu udržet mezi stovkou
nejlepších v zemi. Takových společností je jen několik: Medatron, VSP Data, Nypro hutní prodej, Kasko, Remak, Trask Solutions, Bibus, Ven, Albis Plastic
CR, Philip Morris ČR, Elmep a Brusivo.
Žebříček Štiky českého byznysu (www.stiky.cz) vyvinul Coface Czech s cílem nabídnout podnikatelské a odborné veřejnosti objektivní nástroj k posouzení
střednědobé dynamiky českých firem na celostátní i regionální úrovni. Firmám zároveň žebříček umožňuje lépe identifikovat jejich potenciální obchodní
partnery a provádět marketingovou segmentaci. Hodnocení není zatíženo žádnou individuální volbou, opírá se jen o objektivní ekonomické ukazatele. Projekt
je unikátní také v tom, že v celkovém hodnocení – po prvotní kvalifikaci firem – už nehraje žádnou roli velikost podniku, a na předních místech se tak mohou
umístit i méně známé menší firmy.
Oproti předchozím ročníkům Štik českého byznysu se zřetelně změnily charakteristiky podniků z první stovky míst žebříčku. Kromě vzestupu průměrné
hodnoty Indexu 1000 Coface z 683 bodů na 685,3 bodu je nejvýraznějším rozdílem nárůst průměrného zisku: ten stoupl z 61,1 mil. Kč na 78,1 mil. Kč, což je
dosud nejvyšší hodnota za tři ročníky soutěže. Zvýšil se i průměrný obrat, a to z 395,5 mil. Kč na 430,7 mil. Kč, i průměrný počet zaměstnanců – z 81 na 90,5.
Obrátil se tedy trend snižování hodnoty těchto ukazatelů, který bylo možné pozorovat loni. Z regionálního pohledu má v první stovce firem žebříčku Štiky
českého byznysu 2006 nejvíce zástupců kraj Praha – 25 (loni 24), na druhém místě se umístil Jihomoravský kraj s 15 podniky (loni jich však bylo 23), třetí
místo patří Středočeskému kraji s 10 podniky (ten si naopak výrazně polepšil – loni se v top 100 umístily jen čtyři). Naopak firmy z Olomouckého kraje se
tentokrát do první stovky neprobojovaly (viz Tab. 1).
Tab. 1: Zastoupení krajů v TOP 100 ČR
Kraj
2006 2005
Praha
24
25
Jihomoravský
15
23
Středočeský
10
4
Jihočeský
8
10
Pardubický
7
6
Zlínský
7
10
Královéhradecký
5
7
Ústecký
5
4
Vysočina
5
1
Liberecký
4
2
Moravskoslezský
4
4
Plzeňský
4
2
Karlovarský
2
0
Olomoucký
0
2
Coface Czech sestavil také žebříčky sta nejdynamičtějších firem pro všech 14 krajů ČR. Mezi jednotlivými regiony země jsou přitom značné rozdíly.
Největší nejvyšší průměrný obrat a nejvyšší průměrný počet zaměstnanců mají firmy ze Středočeského kraje, nejvyšším průměrným ziskem a nejvyšší
průměrnou hodnotou Indexu 1000 Coface se mohou pochlubit firmy z Prahy. Naopak nejnižší průměrný zisk i nejnižší hodnotu Indexu 1000 Coface vykazují
podniky z Karlovarského kraje, nejnižší obrat mají v průměru společnosti z Královéhradeckého kraje a nejmenší co do počtu zaměstnanců jsou v průměru
firmy z Prahy, obdobně jsou ale na tom i brněnské firmy (Tab. 2). Zajímavý je pohled na vývoj Indexu 1000 Coface v jednotlivých krajích. Proti loňsku se
průměrná hodnota tohoto indexu, počítaná za první stovku nejlepších podniků, zvýšila pouze v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a Karlovarském kraji
zůstala stejná; ve všech ostatních regionech se snížila. To kontrastuje s nárůstem průměrné hodnoty Indexu 1000 Coface pro první stovku nejdynamičtějších
společností v celostátním žebříčku. „Znamená to, že odstup nejlepších firem v celostátním měřítku od nejlepších firem v krajích se proti loňsku
zvýšil,“ uvedl Radek Laštovička.
Tab. 2: Charakteristika firem z TOP 100 krajových žebříčků Štiky českého byznysu
2006
*
Prům. Index 1000 Coface
Prům. počet zaměstnanců
Jihočeský
493,5 +
135,6
Jihomoravský
574,7 -
93,6
Karlovarský
363,9 =
115,6
Královéhradecký
482,3 +
127,1
Liberecký
448,4 -
199,7
Moravskoslezský
535,8 -
248
Olomoucký
462,7 -
146,2
Pardubický
511,8 +
126,9
Plzeňský
475,7 -
133,1
Praha
629,4 -
91,8
Středočeský
529,6 -
371,8
Ústecký
480,9 -
188
Vysočina
477,4 -
228,2
Zlínský
542,4 -
129
Kraj
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR, maxima jsou označena červeně, minima modře
Příloha 1: Vítězové žebříčku Štiky českého byznysu 2006 v jednotlivých krajích ČR
Kraj
Index 1000 Coface
Firma
Zaměst.
NACE (obor činnosti)
Jihočeský
772,1
D & M Rolety CZ s.r.o.
46
Zpracovat. prům., obchod, opravy
Jihomoravský
719,5
CONTAR PLUS, s.r.o.
15
Obchod, opravy
Karlovarský
685,1
TREIBACHER SCHLEIFMITTEL s.r.o.
32
Zpracovat. prům.
Královéhradecký
728,4
HORA MONT s.r.o.
20
Stavebnictví, ubytov., strav., zpracovat. prům.
Liberecký
681,5
L E G N E X spol. s r.o.
9
Nemov., podnik., obchod, opravy
Moravskoslezský
678,1
RPF, s.r.o.
25
Zpracovat. prům.
Olomoucký
639,6
VELOX - WERK s.r.o.
54
Zpracovat. prům., těžba surovin
Pardubický
821,4
Svoboda TMS, s.r.o.
11
Zpracovat. prům., obchod, opravy
Plzeňský
668,8
VSK Profi, s.r.o.
14
Obchod, opravy, zpracovat.prům.
Praha
773,6
TRADE and TECHNOLOGY, a.s.
16
Doprava, spoje, obchod, opravy, zpracovat.prům.
Středočeský
737,2
Jaroslav Cankař a syn ATMOS
150
Zpracovat. prům.
Ústecký
736,3
BEC odpady s.r.o.
n.a.
Ost. služby, obchod, opravy
Vysočina
729,2
HRANIPEX a.s.
96
Zpracovat. prům., obchod, opravy
Zlínský
681,1
OFFICIAL ELECTRONIC, s.r.o.
14
Obchod, opravy
Příloha 2: Vítězové žebříčku Štiky českého byznysu 2006 v jednotlivých oborech
činnosti
Obor činnosti
Index 1000
Coface
Firma
Sídlo
Doprava, spoje
Zaměst.
658,7
Spedition Rosner, s.r.o.
Chuderov
60
Energie,voda
645,5
International Power Opatovice, a.s.
Opatovice n. L.
418
Lesnictví
420,2
W-LES s.r.o.
Hrabyně
n.a.
Obchod, opravy
773,6
TRADE and TECHNOLOGY, a.s.
Praha-Michle
16
Ostatní služby
736,3
BEC odpady s.r.o.
Lovosice
n.a.
Rybolov
354,8
Blatenská ryba, spol. s r.o.
Blatná
90
Stavebnictví
728,4
HORA MONT s.r.o.
Hradec Králové
20
Těžba surovin
667,1
Wienerberger cihlářský průmysl, a.
s.
České
Budějovice
450
Ubytování, stravování
618,6
SYRMAX s.r.o.
Praha 1
n.a.
Vydavatelství
648,3
Vogel Burda Communications s.r.o.
Praha 8
60
Vzdělávání
646,1
ADK spol. s r.o.
Praha 7
15
Zemědělství
613,7
TAURUS, družstvo
Protivanov
47
Zpracovatelský
průmysl
821,4
Svoboda TMS, s.r.o.
Pardubice
11
Celá Česká Republika - TOP 100
Pořadí 2006 Pořadí2005 Pořadí 2004 Index1000 Coface Firma
Kraj
Zaměst. NACE (Obor činnosti)
1.
42.
n
821,4
Svoboda TMS, s.r.o.
Pardubický
11
Zpracovat. prům., obchod, opravy
2.
875.
6478.
773,6
TRADE and TECHNOLOGY, a.s.
Praha
16
Doprava, spoje, obchod, opravy, zpracovat. prům.
3.
n
n
773,5
ALFA CLASSIC, a.s.
Praha
58
Obchod, opravy, nemov., podnik., zpracovat. prům.
4.
n
n
772,1
D & M Rolety CZ s.r.o.
Jihočeský
46
Zpracovat. prům., obchod, opravy
5.
1.
n
769,8
B. Braun Medical s.r.o.
Praha
100
Obchod, opravy
6.
1240.
4824.
737,2
Jaroslav Cankař a syn ATMOS
Středočeský
150
Zpracovat. prům.
7.
n
n
736,3
BEC odpady s.r.o.
Ústecký
n.a.
Ost. služby, obchod, opravy
8.
2259.
1288.
732,6
TESLA TECH,s.r.o.
Středočeský
185
Zpracovat. prům., nemov., podnik.
9.
n
n
729,8
3P-CHEM s.r.o.
Středočeský
8
Obchod, opravy
10.
710.
n
729,2
HRANIPEX a.s.
Vysočina
96
Zpracovat. prům., obchod, opravy
11.
n
n
728,4
HORA MONT s.r.o.
Královéhradecký
20
Stavebnictví, ubytov., strav., zpracovat. prům.
12.
30.
n
721,3
FEHAS group, s.r.o.
Ústecký
70
Zpracovat. prům.
13.
n
n
719,5
CONTAR PLUS, s.r.o.
Jihomoravský
15
Obchod, opravy
14.
n
n
716,9
LOMAX & Co s.r.o.
Jihomoravský
66
Zpracovat. prům., obchod, opravy, stavebnictví
15.
n
n
716,8
AVEKO Servomotory, s.r.o.
Pardubický
27
Zpracovat. prům., obchod, opravy
16.
n
n
709,5
MITEK INDUSTRIES, spol. s r.o.
Jihomoravský
7
Zpracovat. prům., obchod, opravy
17.
1193.
1295.
709,1
RAZZO s.r.o.
Praha
6
Obchod, opravy
18.
2348.
3189.
708,5
STROM telecom, a.s.
Praha
145
Zpracovat. prům., doprava, spoje, stavebnictví
19.
3463.
2805.
705,3
GHC Invest, s.r.o.
Praha
18
Obchod, opravy, nemov., podnik., zpracovat. prům.
20.-21.
1156.
918.
704,7
DENIOS s.r.o.
Jihočeský
55
Zpracovat. prům., stavebnictví
20.-21.
n
n
704,7
EKO - CONTAINER SERVICE, s.r.o.
Královéhradecký
10
Obchod, opravy, nemov., podnik.
22.
n
n
700,9
DMA Praha s.r.o.
Praha
21
Obchod, opravy, zpracovat. prům.
23.
1441.
1267.
700,7
LUX spol. s r.o.
Pardubický
84
Zpracovat. prům.
24.
n
n
699,9
Vulcascot s.r.o.
Jihomoravský
4
Obchod, opravy, nemov., podnik.
25.
148.
6203.
699,2
ATONA s.r.o.
Jihomoravský
50
Zpracovat. prům.
26.
34.
49.
697,8
MEDATRON, spol. s r.o.
Jihomoravský
25
Obchod, opravy, nemov., podnik.
27.
16.-17.
28.
693,0
VSP DATA a.s.
Jihočeský
506
Nemov., podnik.
28.
n
n
692,6
KOVOVÝROBA VALCVERK,spol. s r.o.
Středočeský
20
Zpracovat. prům., obchod, opravy
29.
1166.
5272.
689,8
VVS Verměřovice s.r.o.
Pardubický
29
Obchod, opravy, zpracovat. prům., nemov., podnik.
30.
360.
n
688,6
Halex - Schauenberg, ocelové stavby s.r.o.
Středočeský
12
Nemov., podnik., stavebnictví
31.
32.
93.
687,1
NYPRO hutní prodej, a.s.
Královéhradecký
45
Obchod, opravy, zpracovat. prům.
32.
1510.
n
685,6
BIA VERDER s.r.o.
Praha
10
Obchod, opravy, zpracovat. prům.
33.
145.
n
685,1
TREIBACHER SCHLEIFMITTEL s.r.o.
Karlovarský
32
Zpracovat. prům.
34.
n
n
684,3
BVD PECE spol. s r. o.
Karlovarský
24
Zpracovat. prům., obchod, opravy
35.-36.
n
1360.
683,7
KLAN, S.R.O.
Praha
n.a.
Nemov., podnik., vydav.
35.-36.
1174.
n
683,7
BAST s.r.o.
Vysočina
171
Zpracovat. prům.
37.
2.
n
683,2
Kinshofer CZ s.r.o.
Jihočeský
80
Zpracovat. prům., obchod, opravy
38.
n
n
683,1
HTP s.r.o.
Vysočina
14
Zpracovat. prům., obchod, opravy
39.
n
n
681,5
L E G N E X spol. s r.o.
Liberecký
9
Nemov., podnik., obchod, opravy
40.-41.
198.
n
681,3
IDEAL-Trade Service, spol. s r.o.
Jihomoravský
33
Obchod, opravy, zpracovat. prům.
40.-41.
n
1797.
681,3
Bossard CZ s.r.o.
Jihomoravský
16
Obchod, opravy
42.
1157.
n
681,1
OFFICIAL ELECTRONIC, s.r.o.
Zlínský
14
Obchod, opravy
43.
301.
n
680,1
EKO - SYSTEM s.r.o.
Praha
15
Nemov., podnik.
44.
95.
159.
679,6
JaGa, spol. s r. o.
Praha
25
Zpracovat. prům., obchod, opravy
45.
54.-55.
1351.
679,4
CRS Marketing, s.r.o.
Ústecký
6
Nemov., podnik., obchod, opravy
46.
345.
n
678,9
K.M.TRADE,spol.s r.o.
Praha
n.a.
Obchod, opravy, zpracovat. prům.
47.
n
n
678,1
RPF, s.r.o.
Moravskoslezský
25
Zpracovat. prům.
48.
63.-64.
266.
676,5
PERITO s.r.o.
Jihomoravský
46
Zpracovat. prům.
49.
62.
107.
676,3
SPECTRA, spol. s r.o.
Zlínský
3
Obchod, opravy, doprava, spoje
50.
n
n
676,0
MULTINACIONAL STYLDECOR s.r.o.
Královéhradecký
8
Obchod, opravy
51.
1671.
n
675,9
Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.
Praha
20
Obchod, opravy, vydav.
52.
37.
1427.
675,7
AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o.
Pardubický
30
Nemov., podnik., obchod, opravy, stavebnictví
53.
16.-17.
15.
674,5
KASKO spol. s r.o.
Zlínský
160
Zpracovat. prům., obchod, opravy
54.
307.
494.
674,4
Global Stores, a.s.
Praha
572
Obchod, opravy
55.
201.
7176.
674,2
KPB INTRA s.r.o.
Jihomoravský
59
Zpracovat. prům.
56.
n
n
673,1
NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o.
Královéhradecký
60
Zpracovat. prům., obchod, opravy
57.
97.
1373.
673,0
ARDEAPHARMA, a.s.
Jihočeský
32
Zpracovat. prům., obchod, opravy, nemov., podnik.
58.
6666.
2459.
671,9
Continental Teves Czech Republic, s.r.o.
Liberecký
59.
403.
365.
671,0
STAVTRANS, spol. s r.o.
Praha
41
Obchod, opravy, doprava, spoje, zpracovat. prům.
60.
23.
22.
670,6
REMAK a.s.
Zlínský
145
Zpracovat. prům., obchod, opravy
61.
1349.
1727.
670,1
První opravárenská společnost s.r.o.
Ústecký
77
Zpracovat. prům., obchod, opravy, doprava, spoje
1400
Zpracovat. prům., nemov., podnik.
62.
2892.
779.
670,0
KOLTICO s.r.o.
Zlínský
8
Obchod, opravy
63.-64.
n
n
668,8
KJ-TECH, s.r.o.
Liberecký
4
Obchod, opravy
63.-64.
n
n
668,8
VSK Profi, s.r.o.
Plzeňský
14
Obchod, opravy, zpracovat. prům.
65.-67.
n
n
668,7
FEROMAX, a.s.
Liberecký
9
Obchod, opravy, zpracovat. prům.
65.-67.
699.
n
668,7
Společné obalovny, s.r.o.
Praha
15
Zpracovat. prům.
65.-67.
n
670.
668,7
Almeco, s.r.o.
Středočeský
6
Obchod, opravy
68.
174.
421.
667,1
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Jihočeský
69.
1393.
n
665,4
VYKOV s.r.o.
70.
1624.
n
665,3
KOVOFINIŠ KF, s.r.o.
71.
6.
6.
664,5
72.
7.
81.
450
Zpracovat. prům., těžba surovin, obchod, opravy
Jihočeský
12
Obchod, opravy
Vysočina
410
Zpracovat. prům., nemov., podnik.
TRASK SOLUTIONS s.r.o.
Praha
70
Nemov., podnik.
664,3
BIBUS s.r.o.
Jihomoravský
25
Obchod, opravy, zpracovat. prům.
73.
40.
76.
664,0
VEN s.r.o.
Praha
15
Obchod, opravy, doprava, spoje
74.
999.
3098.
663,7
MESIT ronex, spol. s r.o.
Zlínský
100
Zpracovat. prům., nemov., podnik.
75.
5693.
1610.
663,6
INSYS stavební a průmyslové potřeby s.r.o.
Středočeský
76.
45.
1926.
663,4
OCELSERVIS CZ s.r.o.
77.
1317.
1216.
663,3
EXPOL TRADE, s.r.o.
78.
15.
52.
663,2
79.
n
n
7
Obchod, opravy
Pardubický
7
Obchod, opravy
Moravskoslezský
45
Obchod, opravy, doprava, spoje
ALBIS PLASTIC CR s.r.o.
Jihočeský
8
Obchod, opravy
662,9
SAT s.r.o.
Praha
54
Stavebnictví
80.
29.
48.
662,2
Philip Morris ČR a.s.
Středočeský
1400
Zpracovat. prům., obchod, opravy
81.-83.
1542.
n.
661,9
VZV STEEL, spol. s r.o.
Moravskoslezský
15
Obchod, opravy, zpracovat. prům.
81.-83.
86.-87.
1482.
661,9
ELMEP s.r.o.
Středočeský
80
Zpracovat. prům., nemov., podnik.
81.-83.
69.-71.
n
661,9
SERVIS CLIMAX s.r.o.
Zlínský
360
Zpracovat. prům., obchod, opravy
84.
n
n
661,6
BRIPO s.r.o.
Jihomoravský
4
Stavebnictví, obchod, opravy
85.
36.
1191.
661,4
AZ - Pokorny, s.r.o.
Jihomoravský
60
Zpracovat. prům., nemov., podnik.
86.
1657.
97.
660,4
BARENTZ spol. s r.o.
Plzeňský
31
Obchod, opravy, zpracovat. prům.
87.
n
1749.
659,2
Česká průmyslová a obchodní společnost s.r.o. Středočeský
10
Zpracovat. prům., obchod, opravy
295.
658,9
BIOREGENA spol. s r.o.
Praha
90
Zdrav., soc., vet., ost. Služby
1101.
n
658,8
EBK ERET BERNARD, s.r.o.
Plzeňský
20
Zpracovat. prům., stavebnictví
199.
208.
658,7
Spedition Rosner, s.r.o.
Ústecký
60
Doprava, spoje
91.-92.
122.
n
658,5
Elektroline a.s.
Praha
82
Stavebnictví, zpracovat. prům.
91.-92.
n
1519.
658,5
ČIKOM-STAV, s.r.o.
Vysočina
30
Obchod, opravy, stavebnictví
93.
n
n
658,2
3 M ČESKO, spol. s r.o.
Praha
85
Obchod, opravy, zpracovat. prům.
94.
1596.
1571.
657,2
STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Jihomoravský
90
Stavebnictví, zpracovat. prům., vydav.
95.-96.
226.
54.
656,9
RESOLUX, s.r.o.
Moravskoslezský
11
Obchod, opravy
95.-96.
57.
54.
656,9
B R U S I V O spol. s r.o.
Plzeňský
30
Obchod, opravy
97.
1380.
70.
656,5
L.E.S. CR spol. s r.o.
Praha
6
Obchod, opravy, nemov., podnik.
98.
115.
777.
654,9
SILEX spol. s r.o.
Praha
75
Zpracovat. prům.
99.
85.
1517.
654,3
JOYCE ČR, s.r.o.
Jihomoravský
20
Obchod, opravy, nemov., podnik.
100.
1463.
235.
653,5
Degussa Stavební hmoty s.r.o.
Pardubický
145
Zpracovat. prům., obchod, opravy
88.
1725.
89.
90.
Pozn.: n - firma nebyla hodnocena
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V JIHOČESKÉM KRAJI
Tab. 1: Charakteristika firem z TOP 100 žebříčku Štiky českého byznysu
Jihočeský kraj
Česká republika*
Počet zaměstnanců
135,6
166,9
Obrat (2005, mil. Kč)
519,5
778,7
Zisk (2005, mil. Kč)
33,9
55,6
Index 1000 Coface
493,5
500,6
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR
Tab. 2: Největší firmy Jihočeského kraje podle obratu
Index 1000 Coface
570
Firma
Robert Bosch, spol. s r.o.
554,1
DURA Automotive CZ, s.r.o.
149,6
"POLARI" spol. s r.o.
667,1
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
552,4
Schneider Electric, a.s.
116,6
ČZ a.s.
473,2
Maso Planá, a.s.
539,3
Rašelina a.s.
215,6
JEDNOTA, spotřební družstvo České
Budějovice
410,4
Linde Pohony s.r.o.
Tab. 3: Největší firmy Jihočeského kraje podle zisku
Index 1000
Coface
Firma
596,7
Robert Bosch, spol. s r.o.
639,6
Wienerberger cihlářský průmysl, a.
s.
592,5
Dura Automotive CZ, s. r. o.
436,0
Budějovický Budvar, národní podnik
404,5
Jihočeská plynárenská, a. s.
638,7
Duropack Bupak Obaly, a. s.
601,4
Intersnack, a. s.
406,1
Gama Group, a. s.
607,1
Linde Pohony, s. r. o.
210,6
Vltava-Labe-Press, a. s.
Jihočeský kraj - TOP 50
Pořadí Index1000 Coface
Firma
Město
1.
751,1
Strojírenský podnik Mars, s. r. o.
České Velenice
Zaměstnanci
60
Obor činnosti (NACE)
Zpracovat. prům., obchod, opravy
2.
705,6
Agrico Bohemia, s. r. o.
Tábor
2
Obchod, opravy
3.
705,5
Albis Plastic CR, s. r. o.
České Budějovice
8
Obchod, opravy
4.
704,6
VSP Data, a. s.
Tábor
405
Nemov., podnik.
5.
680,1
Carrier Transicold Česká republika, s.r.o.
České Budějovice
75
Obchod, opravy, stavebnictví
6.
679,0
Isotherm, s. r. o.
Kaplice
100
Zpracovat. prům.
7.
672,3
Sinop CB, a. s.
České Budějovice
80
Zpracovat. prům., obchod, opravy
8.
671,3
Tekom CZ, spol. s r. o.
České Budějovice
n. a.
9.
669,0
CN Cargo, spol. s r. o.
Netolice
10.
659,4
Ardeapharma, a. s.
11.
640,4
PTR Strojní závod Třeboň, s. r. o.
12.
639,6
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Stavebnictví, obchod, opravy
30
Doprava, spoje, obchod, opravy
Ševětín
32
Zpracovat. prům., obchod, opravy nemov., podnik.
Třeboň
100
Zpracovat. prům.
České Budějovice
500
Zpracovat. prům., těžba surovin, obchod, opravy
13.
638,7
Duropack Bupak Obaly, a. s.
České Budějovice
240
Zpracovat. prům.
14.
631,7
Benett, a. s.
České Budějovice
33
Doprava, spoje
15.
629,8
P + P Želeč, spol. s r. o.
Želeč
8
Obchod, opravy, stavebnictví
16.
629,8
Eurobyt ČR, s. r. o.
České Budějovice
25
Obchod, opravy
17.
627,7
Aspera, spol. s r. o.
Rudolfov
80
Obchod, opravy
18.
627,1
Friall, s. r. o.
Tábor
102
Zpracovat. prům., obchod, opravy
19.
621,4
Armor, s. r. o.
České Budějovice
15
Obchod, opravy
20.
616,0
Blatenské strojírny Blatná, spol. s r. o.
Blatná
58
Zpracovat. prům., stavebnictví, obchod, opravy
21.
614,8
AKO servis, a. s.
České Budějovice
15
Stavebnictví
22.
607,2
KT-ROS Prachatice, s. r. o.
Prachatice
40
Stavebnictví, nemov., podnik.
23.
607,1
Linde Pohony, s. r. o.
Český Krumlov- Domoradice
180
Zpracovat. prům., obchod, opravy
24.
601,4
Intersnack, a. s.
Choustník
280
Zpracovat. prům.
25.
596,7
Robert Bosch, spol. s r. o.
České Budějovice
2100
Zpracovat. prům.
26.
592,5
Dura Automotive CZ, s. r. o.
Blatná
1300
Zpracovat. prům.
27.
591,1
R.S.P., s. r. o.
Týn nad Vltavou
15
Obchod, opravy
28.
584,2
Tonstav-Service, s. r. o.
České Budějovice
75
Nemov., podnik., doprava, spoje
29.
582,8
Uniom, spol. s r. o.
Soběslav
13
Obchod, opravy, doprava, spoje
30.
579,8
Artypa Holubov, spol. s r. o.
Kremže
200
Zpracovat. prům., obchod, opravy
31.
573,5
Isosklo, společnost s ručením omezeným
Jindřichův Hradec
40
Zpracovat. prům., obchod, opravy
32.
571,3
Haironville Bohemia, spol. s r. o.
České Budějovice
11
Zpracovat. prům., obchod, opravy
33.
568,9
Kámen a písek, spol. s r. o.
Český Krumlov
122
Těžba surovin, nemov., podnik., obchod, opravy
34.
568,1
PechaSan, spol. s r. o.
Strakonice
60
Obchod, opravy
35.
563,0
Fontea, a. s.
Veselí nad Lužnicí
110
Zpracovat. prům., obchod, opravy
36.
560,4
EM Polar, k. s.
Blatná
27
Zpracovat. prům., nemov., podnik., obchod, opravy
37.
552,7
Fezko, a. s.
Strakonice
340
Zpracovat. prům.
38.
550,9
Kovos ST, s. r. o.
Řepice
45
Zpracovat. prům., nemov., podnik.
39.
550,5
Medipont, s. r. o.
České Budějovice
150
Zdrav., soc., vet.
40.
547,4
Montela, a. s.
České Budějovice
55
Doprava, spoje, obchod, opravy
41.
545,8
Agentura C-Tex, s. r. o.
Tábor
70
Zpracovat. prům., obchod, opravy
42.
540,2
V+J Obuv, s. r. o.
Štěpánovice
50
Obchod, opravy
43.
536,4
KeyTec České Budějovice, s. r. o.
České Budějovice
236
Zpracovat. prům.
44.
534,9
Hansa obchodní, s. r. o.
České Budějovice
11
Obchod, opravy
45.
530,3
PVK, s. r. o.
České Budějovice
9
Obchod, opravy
46.
528,8
E.ON IS Czech Republic, s. r. o.
České Budějovice
200
47.
528,5
Autokola, spol. s r. o.
Vlachovo Březí
5
Obchod, opravy
48.
519,7
Efaflex - CZ, s. r. o.
Opařany
136
Zpracovat. prům.
49.
513,8
Koh-i-noor Hardtmuth, a. s.
České Budějovice
850
Zpracovat. prům., doprava, spoje
50.
513,3
Nicotrans, a. s.
České Budějovice
206
Doprava, spoje, obchod, opravy
Nemov., podnik., obchod, opravy
n. a. Data nebyla v době uzávěrky žebříčku (30. 11. 2005) k dispozici
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Tab. 1: Charakteristika firem z TOP 100 žebříčku Štiky českého byznysu
Jihomoravský kraj
Česká republika*
Počet zaměstnanců
93,6
166,9
Obrat (2005, mil. Kč)
405,3
778,7
Zisk (2005, mil. Kč)
28,9
55,6
Index 1000 Coface
574,7
500,6
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR
Tab. 2: Největší firmy Jihomoravského kraje podle obratu
Index 1000 Coface
505
Firma
Skanska DS a.s.
498,4
BGS LEVI Czech a.s.
340,8
Moravské naftové doly, a.s.
144,6
PTÁČEK-velkoobchod, a.s.
576,7
PEGAS NONWOVENS s.r.o.
477,2
Hortim-International, spol. s
r.o.
322,4
KORDÁRNA, a.s.
132,1
COOP MORAVA, s.r.o.
294,4
WOOD & PAPER a.s.
150,7
OKAY s.r.o.
Tab. 3: Největší firmy Jihomoravského kraje podle zisku
Index 1000
Coface
340,8
505
Firma
Moravské naftové doly, a.s.
Skanska DS a.s.
576,7
PEGAS NONWOVENS
s.r.o.
467,3
European Data Project s.r.o.
418,5
Xella Porobeton CZ s.r.o.
490,7
PENAM, a.s.
467,6
Zetor, a.s.
456,6
STAROBRNO, a.s.
498,4
BGS LEVI Czech a.s.
634
FEI Czech Republic s.r.o.
Jihomoravský kraj - TOP 50
Pořadí
Firma
Město
1.
719,5
CONTAR PLUS, s.r.o.
Brno-střed
15
Obchod,opravy
2.
716,9
LOMAX & Co s.r.o.
Bořetice
66
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Stavebnictví
3.
709,5
MITEK INDUSTRIES, spol. s r.o.
Brno
7
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
4.
699,9
Vulcascot s.r.o.
Brno
4
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
5.
699,2
ATONA s.r.o.
Blansko
50
Zpracovat.prům.
6.
697,8
MEDATRON, spol. s r.o.
Brno-Žabovřesky
25
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
7.-8.
681,3
IDEAL-Trade Service, spol. s r.o.
Brno
33
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
7.-8.
681,3
Bossard CZ s.r.o.
Brno
16
Obchod,opravy
9.
676,5
PERITO s.r.o.
Dyje
46
Zpracovat.prům.
10.
674,2
KPB INTRA s.r.o.
Bučovice
59
Zpracovat.prům.
11.
664,3
BIBUS s.r.o.
Brno
25
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
12.
661,6
BRIPO s.r.o.
Brno
4
Stavebnictví, Obchod,opravy
Index1000 Coface
Zaměstnanci
Obor činnosti (NACE)
13.
661,4
AZ - Pokorny, s.r.o.
Tulešice
60
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
14.
657,2
STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Brno-střed
90
Stavebnictví, Zpracovat.prům., Vydav.
15.
654,3
JOYCE ČR, s.r.o.
Brno
20
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
16.
649,1
HUTIRA - BRNO, s.r.o.
Brno
22
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
17.
648,5
Klüber Lubrication CZ, s.r.o.
Brno
7
Obchod,opravy
18.
646,8
GUMMI - PRINT, a.s.
Doubravice nad Svitavou
30
Obchod,opravy, Vydav.
19.
645,5
MEBATEX s.r.o.
Brno
60
Zpracovat.prům.
20.
641,3
Stavba a údržba silnic s.r.o.
Břeclav
30
Stavebnictví, Nemov., Podnik.
21.
637,4
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Brno
54
Nemov., Podnik., Stavebnictví
22.
635
Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Brno
150
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
23.
634
FEI Czech Republic s.r.o.
Brno-Královo Pole
197
Zpracovat.prům.
24.
626,3
YNNA, spol. s r.o.
Břeclav
10
Obchod,opravy
25.
625,9
Feromat Brno, s.r.o.
Brno
20
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
26.
625,8
Sika CZ, s.r.o.
Brno
38
Obchod,opravy
27.
619,1
S A L T O spol. s r.o.
Brno-Tuřany
15
Nemov., Podnik.
28.
610,2
BRANOPAC CZ s.r.o.
Vnorovy
15
Obchod,opravy
29.
608,8
SILNICE BRNO, spol. s r.o.
Brno
278
Stavebnictví, Obchod,opravy
30.
606,3
Eden Europe, s.r.o.
Blansko
5
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
31.
604,6
GEMAX s.r.o.
Hodonín
130
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
32.
597,5
D.P.S. Trade s.r.o.
Vyškov
40
Stavebnictví, Doprava, spoje, Obchod,opravy
33.
594,8
KOVOLIT Česká, spol. s r.o.
Lelekovice
130
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
34.
593,9
Stavoodbyt spol. s r.o.
Brno
14
Obchod,opravy
35.
590,7
S.M.K., a.s.
Blansko
54
Doprava, spoje, Nemov., Podnik., Stavebnictví
36.
590,6
ELVO a.s.
Brno
180
Stavebnictví, Obchod,opravy
37.
585,1
VHS Břeclav s.r.o.
Břeclav
270
Stavebnictví
38.
580
Technologické centrum a.s.
Brno-Židenice
45
Zpracovat.prům.
39.
578
LIKO-S, a.s.
Slavkov u Brna
103
Stavebnictví, Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
40.
577,4
Cargo Van spol. s r.o.
Brno
111
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
41.
576,7
PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Znojmo
220
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
42.
576,4
HUMANIC CZ spol. s r.o.
Brno
310
Obchod,opravy
Petr Knaifl - STAVEBNÍ STROJE
Brno
A.E.I. Export-Import, spol. s r.o.
Valtice
JM-montáže, s.r.o.
Brno-Maloměřice a Obřany
112
Zpracovat.prům., Energie,voda, Stavebnictví
569,9
JKZ BUČOVICE, a.s.
Bučovice
29
Obchod,opravy
47.
569,1
HAM - FINAL s.r.o.
Brno
55
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Doprava, spoje
48.
567,5
BACHL, spol. s r.o.
Modřice
130
Zpracovat.prům.
49.
566,3
RENOCAR, a.s.
Brno
76
Obchod,opravy
50.
565,5
EXMONT-Energo a.s.
Brno
147
Zpracovat.prům.
43.
574
44.
572,4
45.
570
46.
10
Obchod,opravy
7
Zpracovat.prům.
n. a. Data nebyla v době uzávěrky žebříčku (30. 11. 2005) k dispozici
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V KARLOVARSKÉM KRAJI
Tab. 1: Charakteristika firem z TOP 100 žebříčku Štiky českého byznysu
Karlovarský kraj
Česká republika*
Počet zaměstnanců
115,6
166,9
Obrat (2005, mil. Kč)
317,4
778,7
Zisk (2005, mil. Kč)
14,9
55,6
Index 1000 Coface
363,9
500,6
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR
Tab. 2: Největší firmy Karlovarského kraje podle obratu
Index 1000 Coface
Firma
268,7
VELTA PLUS EU, s.r.o.
321,3
Hexion Specialty Chemicals, a.s.
590,7
Karlovarské minerální vody, a. s.
41,6
Michal Makarovič - KOMAK
374
Rexam Petainer Aš s.r.o.
203,6
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,
a.s.
317,9
Jednota, spotřební družstvo v Toužimi
348,1
KE Ostrov - Elektrik s.r.o.
592,6
OK STS Toužim, a.s.
543,5
Kroneisl-Stahl spol. s r.o.
Tab. 3: Největší firmy Karlovarského kraje podle zisku
Index 1000
Coface
Firma
590,7
Karlovarské minerální vody, a. s.
685,1
TREIBACHER SCHLEIFMITTEL s.r.o.
592,6
OK STS Toužim, a.s.
268,7
VELTA PLUS EU, s.r.o.
482,3
Lias Vintířov, lehký stavební materiál
k.s.
588,3
LUKAS CZ spol. s r.o.
203,6
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
558,3
EPIAG LOFIDA - PORCELÁN CZ s.r.o.
684,3
BVD PECE spol. s r. o.
543,5
Kroneisl-Stahl spol. s r.o.
Karlovarský kraj - TOP 50
Pořadí Index1000 Coface
Firma
Město
1.
685,1
TREIBACHER SCHLEIFMITTEL s.r.o.
Sokolov
Zaměstnanci
32
Zpracovat.prům.
2.
684,3
BVD PECE spol. s r. o.
Karlovy Vary
24
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
3.
651,3
ESTA - Energetická strojírna Tisová, s.r.o.
Březová
155
Zpracovat.prům., Stavebnictví
4.
630,8
Müller Food Additive, s.r.o.
Ostrov
7
5.-6.
592,6
OK STS Toužim, a.s.
Toužim
310
Zpracovat.prům., Doprava, spoje
5.-6.
592,6
BÖHM - PLAST, spol. s r.o.
Krajková
5
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
7.
590,7
Karlovarské minerální vody, a. s.
Karlovy Vary
360
Zpracovat.prům.
8.
588,3
LUKAS CZ spol. s r.o.
Skalná
140
Zpracovat.prům.
9.
568,6
DACHDECKER spol. s r.o.
Dolní Rychnov
35
Obchod,opravy
10.
560,6
G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o.
Karlovy Vary
290
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
11.
558,3
EPIAG LOFIDA - PORCELÁN CZ s.r.o.
Dalovice
110
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
12.
543,5
Kroneisl-Stahl spol. s r.o.
Karlovy Vary
4
Obor činnosti (NACE)
Obchod,opravy
Obchod,opravy
13.
531,4
AUTOspektrum 2000 s.r.o.
Mariánské Lázně
60
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
14.
500,2
DaCH cz, s.r.o.
Dolní Rychnov
15.
494,3
OZT-OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ TOUŽIM, a.s.
Toužim
170
8
Obchod,opravy
Zpracovat.prům., Doprava, spoje
16.
482,3
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Vintířov
181
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
17.
464,8
SLOT Game a.s.
Karlovy Vary
n.a.
Ost. služby, Obchod,opravy
18.
461
de Wolf s.r.o.
Cheb
220
Nemov., Podnik., Obchod,opravy, Ost. služby
19.
459,5
Kalora a.s.
Cheb
74
Zpracovat.prům., Stavebnictví
20.
455,6
PVP syntetik s.r.o.
Sokolov
9
Obchod,opravy
21.
434,4
VJB PARTNER, spol. s r.o.
Jáchymov
120
Zpracovat.prům.
22.-23.
429,8
GPH, spol. s r.o.
Kynšperk nad Ohří
55
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
22.-23.
429,8
AUTO MUDRA s.r.o.
Karlovy Vary-Bohatice
7
Obchod,opravy
24.
426,3
ZOTAS 2000, s.r.o.
Teplá
10
Obchod,opravy
25.
420,6
E X C O L O s.r.o.
Cheb
15
Obchod,opravy, Vzdělávání
26.
413,8
Nová Karna, spol. s r.o.
Mariánské Lázně
54
Zpracovat.prům.
27.
411,4
REFIL, spol. s r.o.
Karlovy Vary - Sedlec
45
Zpracovat.prům.
28.-29.
410,8
NELAN, spol. s r.o.
Cheb
39
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
28.-29.
410,8
GLASS EXPERTS s.r.o.
Žlutice
17
Stavebnictví, Zpracovat.prům.
30.
401
DUSTA, spol. s r.o.
Cheb-Hradiště u Chebu
19
Doprava, spoje, Obchod,opravy, Stavebnictví
31.
399,9
METZKA s.r.o.
Lomnice u Sokolova
40
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Doprava, spoje
32.
398,7
FORNAX a. s.
Karlovy Vary
120
Stavebnictví, Zpracovat.prům.
33.
394,4
BPO spol. s r.o.
Ostrov
n. a.
Nemov., Podnik., Stavebnictví
34.
387,8
N A S I A K O spol. s r.o.
Karlovy Vary - Dalovice
50
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
35.
374
Rexam Petainer Aš s.r.o.
Aš
130
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
36.
373,2
BAU - STAV, s.r.o.
Karlovy Vary
112
Stavebnictví, Obchod,opravy
37.
372,8
EUROMONT CS spol. s r.o.
Mariánské Lázně
50
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
38.
371,1
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
Svatava
90
Stavebnictví, Ost. služby
39.
369,2
MG Company, s.r.o.
Karlovy Vary
n. a.
Obchod,opravy, Doprava, spoje
40.
369
Intermont Karlovy Vary spol. s r.o.
Otovice u Karlových Varů
176
Zpracovat.prům., Stavebnictví
41.
367,2
HB PRINT, s.r.o.
Cheb
40
Vydav.
42.
360,3
ZPA Industry a.s.
Nejdek
200
Obchod,opravy, Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
43.
359,9
MARKEST, spol. s r.o.
Dolní Rychnov
44.
356,1
PYRAMSTAV, s.r.o.
45.
355,6
NARS, spol. s r. o.
46.
349,9
GASTRO Klimatech s.r.o.
Karlovy Vary
47.
348,1
KE Ostrov - Elektrik s.r.o.
Ostrov nad Ohří
400
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
48.
344,4
PENTAR - ZBA, s.r.o.
Horní Slavkov
100
Zpracovat.prům., Doprava, spoje
49.
343,8
RECYPLAST CZ s.r.o.
Karlovy Vary
n. a.
Obchod,opravy, Nemov., Podnik., Ost. služby
50.
333,6
LAJKA spol. s r. o.
Kynšperk nad Ohří
75
Vydav., Nemov., Podnik.
Aš
13
Obchod,opravy
Krásno
103
Zpracovat.prům., Zeměděl.
8
25
Obchod,opravy
Stavebnictví, Zpracovat.prům.
n. a. Data nebyla v době uzávěrky žebříčku (30. 11. 2005) k dispozici
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Tab. 1: Charakteristika firem z TOP 100 žebříčku Štiky českého byznysu
Královéhradecký kraj
Česká republika*
Počet zaměstnanců
127,1
166,9
Obrat (2005, mil. Kč)
311,5
778,7
Zisk (2005, mil. Kč)
24,8
55,6
Index 1000 Coface
482,3
500,6
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR
Tab. 2: Největší firmy Královéhradeckého kraje podle obratu
Index 1000 Coface
Firma
543,5
JUTA a.s.
431,9
RUBENA a. s.
330,5
KARSIT, s. r. o.
275,5
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY
a.s.
462,4
Kingspan a.s.
687,1
NYPRO hutní prodej, a.s.
530,9
Cutisin, s.r.o.
281,5
Ametek elektromotory, s.r.o.
543,4
QUELLE s.r.o.
499,5
Saar Gummi Czech s.r.o.
Tab. 3: Největší firmy Královéhradeckého kraje podle zisku
Index 1000
Coface
Firma
543,5
JUTA a.s.
530,9
Cutisin, s.r.o.
330,5
KARSIT, s. r. o.
499,5
Saar Gummi Czech s.r.o.
556,4
Danisco Czech Republic, a.s.
462,4
Kingspan a.s.
431,9
RUBENA a. s.
543,4
QUELLE s.r.o.
687,1
NYPRO hutní prodej, a.s.
403,8
Sněžka, výrobní družstvo
Náchod
Královéhradecký kraj - TOP 50
Pořadí
Firma
Město
1.
728,4
HORA MONT s.r.o.
Hradec Králové
20
Stavebnictví, Ubytov., Strav., Zpracovat.prům.
2.
704,7
EKO - CONTAINER SERVICE, s.r.o.
Hradec Králové
10
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
3.
687,1
NYPRO hutní prodej, a.s.
Malé Svatoňovice
45
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
4.
676
MULTINACIONAL STYLDECOR s.r.o.
Hradec Králové
8
Obchod,opravy
5.
673,1
NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o.
Nové Město nad Metují
60
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
6.
650,8
KARA Trutnov, a.s.
Trutnov
136
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
7.
639,7
BOHEMIA FR SYSTEMS, spol. s r. o.
Hradec Králové
9
Obchod,opravy
8.
638,3
EMPORI s.r.o.
Hradec Králové
5
Obchod,opravy
9.
635,6
MATEZEX spol. s r.o.
Hradec Králové
18
Obchod,opravy
10.
631,5
SWELL, spol. s r.o.
Hořice v Podkrkonoší
85
Nemov., Podnik.
11.
626
Holzbecher, spol. s r. o. barevna a bělidlo Zlíč
Česká Skalice
34
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
12.
622,4
DOPS s.r.o.
Česká Skalice
56
Zpracovat.prům., Stavebnictví, Obchod,opravy
Index1000 Coface
Zaměstnanci
Obor činnosti (NACE)
13.
618,5
ZPA CZ, spol. s r.o.
Trutnov
260
Zpracovat.prům.
14.
615,4
JIPA CZ s.r.o.
Smiřice
60
Zpracovat.prům., Doprava, spoje
15.
598,2
Westiform s.r.o.
Hradec Králové
42
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Stavebnictví
16.
594,7
SICO RUBENA s.r.o.
Velké Poříčí
225
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
17.
592,3
INPOZ spol. s r. o.
Hradec Králové 2
9
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
18.
573,2
D & D ELEKTROMONT s.r.o.
Vrchlabí
60
Stavebnictví, Zpracovat.prům.
19.
567,4
Dřevoterm, s.r.o.
Meziměstí 3
72
Zpracovat.prům.
20.
567,1
SLÉVÁRNA, spol. s r.o.
Nové Město nad Metují
67
Zpracovat.prům.
21.
558,8
CHEMOPHARMA VÍDEŇ S.R.O.
Vrchlabí
2
Obchod,opravy
22.
556,4
Danisco Czech Republic, a.s.
Smiřice
105
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
23.
551,7
AXIS spol. s r.o.
Hradec Králové
180
Zpracovat.prům.
24.
543,5
JUTA a.s.
Dvůr Králové nad Labem
1670
Zpracovat.prům.
25.
543,4
QUELLE s.r.o.
Hradec Králové
240
Obchod,opravy
26.
540,1
PETRIS Solnice spol. s r.o.
Hradec Králové
70
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
27.
530,9
Cutisin, s.r.o.
Jilemnice
970
Zpracovat.prům.
28.
528,2
H D B , s. r. o.
Týniště nad Orlicí
45
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
29.
518,6
OBIS, spol. s r.o.
Nová Paka
40
Stavebnictví
30.
517,6
DAP - PROVMEX s.r.o.
Hradec Králové
88
Zpracovat.prům., Stavebnictví
31.
515,7
Stránský a Petržík, Pneumatické válce, s.r.o.
Bílá Třemešná
86
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
32.
514,6
NATURA DK, a.s.
Nový Bydžov
70
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
33.
511,8
MARINE s.r.o.
Nové Město nad Metují
25
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
34.-35.
508,7
STAVEBNINY NYPRO, a.s.
Trutnov
65
Obchod,opravy
34.-35.
508,7
Václav Hašpl
Velké Poříčí
4
Doprava, spoje, Zpracovat.prům.
36.
502,2
MELICHAR CZ s.r.o.
Úpice
21
Obchod,opravy
37.
501,2
ZVU Engineering a.s.
Hradec Králové
45
Nemov., Podnik., Obchod,opravy
38.
499,5
Saar Gummi Czech s.r.o.
Červený Kostelec
580
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
39.
497,8
KTS - AME s.r.o.
Hradec Králové
30
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
40.
488,9
G - Team Progres, spol. s r.o.
Trutnov
49
Nemov., Podnik., Zpracovat.prům.
41.
473,6
PEGG, spol. s r. o.
Hradec Králové
3
Obchod,opravy
42.
472,6
BAZENSERVIS, s.r.o.
Týniště nad Orlicí
20
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
43.
469,8
EREBOS - podpovrchová výstavba, s.r.o.
Malé Svatoňovice
100
Stavebnictví, Zpracovat.prům.
44.
466,3
ZPA Nová Paka, a.s.
Nová Paka
270
Zpracovat.prům.
45.
465,9
M E D T E C - V O P , spol. s r.o.
Hradec Králové
150
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
46.
462,4
Kingspan a.s.
Hradec Králové
186
Zpracovat.prům.
47.
461,5
D+D stavební, s.r.o.
Vrchlabí
24
Stavebnictví, Nemov., Podnik.
48.
459,8
ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o.
Vamberk
195
Zpracovat.prům.
49.
459,3
ODES, s.r.o
Jaroměř
24
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
50.
455,8
KERAMTECH, s.r.o.
Žacléř
200
Zpracovat.prům.
n. a. Data nebyla v době uzávěrky žebříčku (30. 11. 2005) k dispozici
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V LIBERECKÉM KRAJI
Tab. 1: Charakteristika firem z TOP 100 žebříčku Štiky českého byznysu
Liberecký kraj
Česká republika*
Počet zaměstnanců
199,7
166,9
Obrat (2005, mil. Kč)
521,1
778,7
Zisk (2005, mil. Kč)
43,1
55,6
Index 1000 Coface
448,4
500,6
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR
Tab. 2: Největší firmy Libereckého kraje podle obratu
Index 1000 Coface
Firma
628,2
Lucas Varity s.r.o.
648,2
Benteler ČR s.r.o.
116
KM - PRONA, a.s.
410,9
Fehrer Bohemia s.r.o.
456,1
JABLONEX GROUP a.s.
451,5
GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o.
309,4
GRUPO ANTOLIN BOHEMIA,
a.s.
247,1
CRYSTALEX a.s.
568,5
LVZ, a.s.
425,9
NAREX Česká Lípa a. s.
Tab. 3: Největší firmy Libereckého kraje podle zisku
Index 1000
Coface
Firma
628,2
Lucas Varity s.r.o.
648,2
Benteler ČR s.r.o.
608,5
JABLOTRON, s.r.o.
568,5
LVZ, a.s.
451,5
GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o.
571,3
Provimi Pet Food CZ s.r.o.
626,1
AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s
r.o.
425,9
NAREX Česká Lípa a. s.
649,4
PIVOVAR SVIJANY, a.s.
309,4
GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s.
Liberecký kraj - TOP 50
Pořadí Index1000 Coface Firma
Město
Zaměstnanci Obor činnosti (NACE)
1.
681,5
L E G N E X spol. s r.o.
Jablonec nad Nisou
9
Nemov., Podnik., Obchod,opravy
2.
671,9
Continental Teves Czech Republic, s.r.o.
Jičín
1400
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
3.
668,8
KJ-TECH, s.r.o.
Liberec
4
Obchod,opravy
4.
668,7
FEROMAX, a.s.
Liberec
9
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
5.
649,4
PIVOVAR SVIJANY, a.s.
Příšovice
70
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
6.
648,2
Benteler ČR s.r.o.
Stráž nad Nisou
440
Zpracovat.prům., Stavebnictví
7.
628,2
Lucas Varity s.r.o.
Jablonec nad Nisou
900
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
8.
626,1
AKT plastikářská technologie Čechy, s.r.o.
Jablonec nad Nisou
380
Zpracovat.prům.
9.
621,3
DAP - LIBEREC a.s.
Liberec
10
Stavebnictví
10.
611,3
SaM silnice a mosty a.s.
Česká Lípa
230
Stavebnictví, Doprava, spoje
11.
608,5
JABLOTRON, s.r.o.
Jablonec nad Nisou
210
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
12.
580,9
HPQ - Plast, s.r.o.
Český Dub
104
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
13.
571,3
Provimi Pet Food CZ s.r.o.
Brniště
140
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
14.
568,5
LVZ, a.s.
Liberec
398
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
15.
559,8
Energetická montážní společnost Česká Lípa, s.r.o.
Česká Lípa
105
Doprava, spoje, Nemov., Podnik.
16.
540,8
Kovocentrum Jiskra s.r.o.
Janov nad Nisou
47
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
17.
531,2
Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.
Liberec
100
Zpracovat.prům.
18.
526,8
FILINGER a.s.
Liberec 7
19
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Stavebnictví
19.
517,6
SIKR, s r.o.
Jablonné v Podještědí
20.
507,1
GEREX Liberec, s.r.o.
21.
507
22.
504
23.
n. a.
Zpracovat.prům.
Liberec 7
7
Obchod,opravy
VYVA PLAST, s.r.o.
Turnov
72
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Vydav.
R E A L M O N T, spol. s r.o.
Liberec XI
90
Zpracovat.prům., Stavebnictví
502,8
JAKOB, s.r.o.
Jablonec nad Nisou
40
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
24.
486,9
HEITECH ČR s.r.o.
Česká Lípa
14
Obchod,opravy
25.
484,5
ROTEC - CZECH s.r.o.
Chrastava
37
Vydav., Zpracovat.prům., Obchod,opravy
26.
477,9
HOKAMI CZ, s.r.o.
Liberec 19
70
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Stavebnictví
27.
473,5
Houška OK s.r.o.
Liberec
32
Stavebnictví, Zpracovat.prům.
28.
470,5
DTZ Liberec s.r.o.
Liberec 14
10
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
29.
470,3
TECHNOSKLO s.r.o.
Držkov
130
Zpracovat.prům.
30.
464,7
CL-EVANS s.r.o.
Česká Lípa
58
Stavebnictví, Nemov., Podnik.
31.
458,4
NOVUS Česko s.r.o.
Raspenava
32.
456,1
JABLONEX GROUP a.s.
33.
453,6
A.RAYMOND JABLONEC s.r.o.
34.
453
35.
36.
80
Nemov., Podnik., Obchod,opravy
3800
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
Jablonec nad Nisou
139
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
GARLAND distributor, s.r.o.
Jičín
25
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
451,5
GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o.
Turnov
490
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
448,1
ARTIS A, a.s.
Liberec 15
8
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
37.
443,7
ALIAZ - ocelové konstrukce, spol. s r.o.
Liberec 8
7
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
38.
443,2
STAVO - UNION, stavební společnost s r.o.
Jablonec nad Nisou
25
Stavebnictví, Obchod,opravy
39.
442,6
Dřevoplast Ludvík s.r.o.
Všelibice
50
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
40.
437,9
KNORR - BREMSE Systémy pro užitková vozidla,CR,s.r.o. Hejnice
310
Zpracovat.prům.
41.
435,6
MEDIA LIBEREC, s.r.o.
Liberec - Vratislavice nad Nisou
17
Obchod,opravy
42.
434,3
Damac a.s.
Liberec
24
Stavebnictví, Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
75
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
Cvikov
60
Zpracovat.prům.
Turnov
150
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
Pískovny Hrádek a.s.
Hrádek nad Nisou
n. a.
Těžba surovin, Obchod,opravy
425,9
NAREX Česká Lípa a. s.
Česká Lípa
600
Zpracovat.prům., Doprava, spoje
421,2
ETK s.r.o.
Jablonec nad Nisou
81
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
49.
419,4
ROVER s.r.o.
Liberec
8
Obchod,opravy
50.
415,7
OSAPO, s.r.o.
Liberec I
50
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
43.
434
S.P.M. Liberec s.r.o.
Liberec
44.
433,9
45.
431
INTEDOOR spol. s r.o.
AGBA, v.o.s.
46.
428,7
47.
48.
n. a. Data nebyla v době uzávěrky žebříčku (30. 11. 2005) k dispozici
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Tab. 1: Charakteristika firem z TOP 100 žebříčku Štiky českého byznysu
Moravskoslezský kraj
Počet zaměstnanců
Česká republika*
248,0
166,9
1 360,0
778,7
Zisk (2005, mil. Kč)
69,9
55,6
Index 1000 Coface
535,8
500,6
Obrat (2005, mil. Kč)
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR
Tab. 2: Největší firmy Moravskoslezského kraje podle obratu
Index 1000 Coface
Firma
512,3
MORAVIA STEEL a.s.
115,7
OKD, a.s.
506
501,4
437
311,6
446
Visteon - Autopal, s.r.o.
OKD, OKK, a.s.
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY
a.s.
TCHAS, spol. s r. o.
H R U Š K A , spol. s r.o.
314,8
IVAX Pharmaceuticals s.r.o.
297,2
BRANO a.s.
557
BONATRANS a.s.
Tab. 3: Největší firmy Moravskoslezského kraje podle zisku
Index 1000
Coface
Firma
115,7
OKD, a.s.
512,3
MORAVIA STEEL a.s.
314,8
IVAX Pharmaceuticals s.r.o.
437
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY
a.s.
506
Visteon - Autopal, s.r.o.
557
BONATRANS a.s.
516,8
Biocel Paskov a.s.
455,5
BRANO GROUP, a.s.
501,4
OKD, OKK, a.s.
623,3
Semperflex Optimit s.r.o.
Moravskoslezský kraj - TOP 50
Pořadí
Firma
Město
1.
678,1
RPF, s.r.o.
Odry
25
Zpracovat.prům.
2.
663,3
EXPOL TRADE, s.r.o.
Ostrava
45
Obchod,opravy, Doprava, spoje
3.
661,9
VZV STEEL, spol. s r.o.
Ostrava-Hrabová
15
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
4.
656,9
RESOLUX, s.r.o.
Třinec,Kanada
11
Obchod,opravy
5.
652,6
KOVONA SYSTEM, a.s.
Český Těšín
350
Zpracovat.prům.
6.
641,1
KONEKTA - SAP, s.r.o.
Hlučín
25
Zpracovat.prům.
7.
638,9
ARET STEEL s.r.o.
Třinec
5
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
8.
631,4
RAME CZ s.r.o.
Krnov
67
Zpracovat.prům., Stavebnictví, Obchod,opravy
9.
630,8
BMB OCEL s.r.o.
Ostrava - Mariánské Hory
12
Obchod,opravy
10.
626,6
IR - PROGRES, spol. s r.o.
Nový Jičín
15
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
11.
625,9
VESUVIUS SLAVIA a.s.
Ostrava-Kunčice
45
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
12.
623,3
Semperflex Optimit s.r.o.
Odry
550
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
Index1000 Coface
Zaměstnanci
Obor činnosti (NACE)
13.
622,8
TRIAS a spol., spol. s r. o.
Havířov, Podlesí
165
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
14.
621,4
Pars Komponenty s.r.o.
Studénka
130
Zpracovat.prům.
15.
615,1
Hayes Lemmerz Autokola, a.s.
Ostrava - Slezská Ostrava
416
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
16.
613,7
ABEX Substráty a.s.
Žabeň
43
Těžba surovin, Zeměděl., Ost. služby
17.
607,9
E.D.C., s.r.o.
Paskov
24
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
18.
597,8
ALVE spol. s r.o.
Veřovice
120
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
19.
597,2
NOVING s.r.o.
Ostrava - Vítkovice
24
Zpracovat.prům., Stavebnictví, Doprava, spoje
20.
597,1
Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.
Staříč
165
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
21.
591,8
Slévárna Dolní Benešov, s.r.o.
Dolní Benešov
124
Zpracovat.prům.
22.
587,4
GABEN, spol. s r. o.
Ostrava - Moravská Ostrava
25
Obchod,opravy, Vydav.
23.
587,3
Vesuvius Solar Crucible, s.r.o.
Třinec
62
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
24.
583,8
Portaflex s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
15
Zpracovat.prům., Stavebnictví
25.
583,2
CZ PROMECH, s.r.o.
Bohumín
5
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
26.
578,8
B.C.F. invest s.r.o.
Nové Sedlice
50
Stavebnictví, Obchod,opravy
27.
578,4
ACTRAD s.r.o.
Frýdek-Místek
2
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
28.
573
KERAVIT, spol. s r.o.
Ostrava - Vítkovice
312
Zpracovat.prům.
29.
572,9
DUVAS - UNI, s.r.o.
Pržno
37
Zpracovat.prům.
30.
572,8
KARLA spol. s r.o.
Bruntál
206
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
31.
570,9
BOCHEMIE s.r.o.
Bohumín
417
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
32.
570,8
UNIVOX spol. s r.o.
Český Těšín
21
Obchod,opravy, Vydav.
33.
570,5
MORAVA-CHEM, spol. s r.o.
Český Těšín
31
Obchod,opravy
34.
570,2
Model Obaly a.s.
Opava
800
Zpracovat.prům., Vydav.
35.
568,1
VAE CONTROLS, s. r. o.
Ostrava, Slezská Ostrava
34
Zpracovat.prům.
36.
566,1
Callidus trading, spol. s r.o.
Muglinov
15
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
37.
561,5
ENGINEERING OSTRAVA s.r.o.
Ostrava-Moravská Ostrava
2
Obchod,opravy
38.
560,7
Těšínská tiskárna, a. s.
Český Těšín
220
Vydav., Obchod,opravy
39.
559,1
NHN spol. s r. o.
Ostrava 1
53
Doprava, spoje, Nemov., Podnik.
40.
558
MARKAGRO, s. r. o.
Frýdek-Místek
62
Stavebnictví, Zpracovat.prům.
41.
557
BONATRANS a.s.
Bohumín
950
Zpracovat.prům.
42.
556,2
SEMIX PLUSO, spol. s r.o.
Otice
69
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
43.
551,9
PF PLASTY CZ s.r.o.
Chuchelná
350
Zpracovat.prům.
44.
551,7
TENRYU, spol. s r.o.
Slavkov
15
Obchod,opravy, Ubytov., Strav., Zpracovat.prům.
45.
551,3
ComDis s.r.o.
Ostrava-Mariánské Hory
17
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
46.
549,1
VAE Prosys s.r.o.
Ostrava - Mariánské Hory
10
Obchod,opravy
47.
548,7
KONEX OCEL s.r.o.
Šenov u Nového Jičína
10
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
48.
540,8
M-9, s.r.o.
Český Těšín
10
Obchod,opravy
49.
535,7
HSP PARTNERS s.r.o.
Krnov-Pod Bezručovým vrchem
5
Obchod,opravy
50.
535
Bekaert Bohumín s.r.o.
Bohumín
130
Zpracovat.prům.
n. a. Data nebyla v době uzávěrky žebříčku (30. 11. 2005) k dispozici
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V OLOMOUCKÉM KRAJI
Tab. 1: Charakteristika firem z TOP 100 žebříčku Štiky českého byznysu
Olomoucký kraj
Česká republika*
Počet zaměstnanců
146,2
166,9
Obrat (2005, mil. Kč)
533,3
778,7
Zisk (2005, mil. Kč)
37,6
55,6
Index 1000 Coface
462,7
500,6
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR
Tab. 2: Největší firmy Olomouckého kraje podle obratu
Index 1000 Coface
Firma
495,4
DEZA, a.s.
156,4
OLMA, a.s.
505,4
AL INVEST Břidličná,
a.s.
302,7
Oděvní podnik,a.s.
574,8
OP papírna, s.r.o.
389
TORROL logistic, s.r.o.
383,8
MORA MORAVIA, s.r.o.
454,2
MJM Litovel a.s.
354,3
SSI Schäfer s.r.o.
499,5
IRCR Manufacturing s.r.o.
Tab. 3: Největší firmy Olomouckého kraje podle zisku
Index 1000
Coface
Firma
628,2
Cement Hranice, akciová společnost
495,4
DEZA, a.s.
574,8
OP papírna, s.r.o.
534,5
THONA s.r.o.
499,5
IRCR Manufacturing s.r.o.
505,4
AL INVEST Břidličná, a.s.
437,4
Meopta - optika, s.r.o.
383,8
MORA MORAVIA, s.r.o.
390,4
ALPINE stavební společnost CZ,
s.r.o.
454,2
MJM Litovel a.s.
Olomoucký kraj - TOP 50
Pořadí
Firma
Město
1.
639,6
VELOX - WERK s.r.o.
Hranice I-Město
54
Zpracovat.prům., Těžba surovin
2.
628,2
Cement Hranice, akciová společnost
Hranice
167
Zpracovat.prům., Vydav.
3.
617,3
Řetězárna a.s.
Česká Ves
330
Zpracovat.prům.
4.
616,8
MODOS spol. s r.o.
Olomouc
120
Stavebnictví, Doprava, spoje
5.
615,7
SIWE a.s.
Bystrovany
153
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
6.
613,7
TAURUS, družstvo
Protivanov
47
Zeměděl.
7.
598,3
LEVIOR s.r.o.
Přerov
25
Obchod,opravy
8.
587,6
AURA - engineering Hranice s.r.o.
Hranice 1
22
Zpracovat.prům.
9.
583,2
Miroslav Posád - MONTÁŽE
Valašské Meziříčí
109
Zpracovat.prům., Zeměděl.
10.
574,8
OP papírna, s.r.o.
Olšany
510
Zpracovat.prům., Energie,voda, Nemov., Podnik.
11.
568,6
TOOL - Construction, s.r.o.
Olomouc
50
Zpracovat.prům.
12.
562,7
Qualite s.r.o.
Prostějov
170
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
Index1000 Coface
Zaměstnanci
Obor činnosti (NACE)
13.
534,5
THONA s.r.o.
Uničov
108
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
14.
532,1
VPO Protivanov, a.s.
Protivanov
136
Zpracovat.prům., Doprava, spoje
15.
531,1
DLplast, s.r.o.
Holešov
21
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
16.
517,5
KENDRION Binder magnety s.r.o.
Prostějov
60
Zpracovat.prům.
17.
514,6
STAPROM CZ, spol. s r.o.
Jeseník
8
Nemov., Podnik., Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
18.
514
Czech Republic Onamba s.r.o.
Olomouc-Holice
150
Zpracovat.prům.
19.
511,6
SPEDITION FEICO, spol. s r.o.
Kralice na Hané
74
Doprava, spoje, Zpracovat.prům., Obchod,opravy
20.
510,5
ŽELEZO HRANICE s.r.o.
Hranice I - Město
55
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
21.
509,7
JP, akciová společnost, Šumperk
Loštice
20
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
22.
505,5
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Senice na Hané
276
Zeměděl., Zpracovat.prům.
23.
505,4
AL INVEST Břidličná, a.s.
Břidličná
1200
Zpracovat.prům.
24.
503,9
OLSTROJ s.r.o.
Olomouc
23
Zpracovat.prům.
25.
500,1
Vladimír Mikulec Ing. - NOVATRONIC
Šumperk
60
Zpracovat.prům.
26.
499,5
IRCR Manufacturing s.r.o.
Uničov
200
Zpracovat.prům.
27.
495,4
DEZA, a.s.
Valašské Meziříčí
1070
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
28.
492,8
PARAGAN s.r.o.
Hranice IV
114
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
29.
485,4
OMEGA SERVIS HOLDING a.s.
Želatovice
148
Doprava, spoje, Obchod,opravy
30.
481,6
PONY AUTO trend s.r.o.
Hranice
n.a.
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
31.
477,1
OTEX Bludov s.r.o.
Bludov
18
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
32.
476,9
OL-TRADE, s.r.o., Olomouc
Lutín
20
Stavebnictví, Nemov., Podnik., Obchod,opravy
33.
476,3
BBA HRANICE, spol. s r.o.
Bělotín
50
Zpracovat.prům.
34.
474
PRESBETON Nova, s.r.o.
Olomouc - Chválkovice
250
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
35.
471,7
GRM Systems s.r.o.
Olomouc (Povel)
36.
469,2
MAKOVEC a.s.
Prostějov
362
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
37.
466,4
DSP Přerov, spol. s r.o.
Přerov
21
Nemov., Podnik., Zpracovat.prům.
38.
463,9
SERITECH, s.r.o.
Šternberk
25
Obchod,opravy
39.
462,7
Klein & Blažek s. r. o.
Štíty
540
Zpracovat.prům.
40.
462,6
Mobilia interiér s.r.o.
Olomouc
16
Nemov., Podnik., Obchod,opravy
41.
462,5
C.M.K. STEEL s.r.o.
Bílá Lhota
16
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
42.
461,5
ADAZ group s.r.o.
Litovel
1
Obchod,opravy
5
Obchod,opravy
43.
460,8
MBG, spol. s r. o.
Zábřeh
68
Zpracovat.prům.
44.
455,2
MPPM s.r.o.
Šternberk
45.
454,2
MJM Litovel a.s.
Litovel
7
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
190
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
46.
453,6
HESTIA - WELT, s.r.o.
Prostějov
24
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
47.
452,9
Level Pro a.s.
Hranice
10
Obchod,opravy
48.
451,5
DAVON s.r.o.
Uničov
22
Zpracovat.prům.
49.
447,5
SEZAKO Prostějov s.r.o
Prostějov
28
Ost. služby
50.
440,5
TANABYT s.r.o.
Žulová
50
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
n. a. Data nebyla v době uzávěrky žebříčku (30. 11. 2005) k dispozici
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V PARDUBICKÉM KRAJI
Tab. 1: Charakteristika firem z TOP 100 žebříčku Štiky českého byznysu
Pardubický kraj
Česká republika*
Počet zaměstnanců
126,9
166,9
Obrat (2005, mil. Kč)
379,5
778,7
Zisk (2005, mil. Kč)
39,3
55,6
Index 1000 Coface
511,8
500,6
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR
Tab. 2: Největší firmy Pardubického kraje podle obratu
Index 1000 Coface
Firma
380,4
PARAMO, a.s.
221,6
Synthesia, a.s.
510,5
KAROSA a.s.
196,3
TONAMO, a.s.
645,5
International Power Opatovice, a.s.
207,9
KIEKERT-CS, s.r.o.
385,7
KORADO, a.s.
570
Holcim (Česko) a.s., člen koncernu
638,1
Federal-Mogul Friction Products
a.s.
350,8
M - SILNICE a.s.
Tab. 3: Největší firmy Pardubického kraje podle zisku
Index 1000
Coface
Firma
645,5
International Power Opatovice, a.s.
510,5
KAROSA a.s.
570
Holcim (Česko) a.s., člen koncernu
638,1
Federal-Mogul Friction Products
a.s.
367,6
Westvaco Svitavy s.r.o.
467,2
VERTEX FABRICS, s.r.o.
644,7
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
221,6
Synthesia, a.s.
330,9
OEZ s.r.o.
653,5
Degussa Stavební hmoty s.r.o.
Pardubický kraj - TOP 50
Pořadí
Firma
Město
1.
821,4
Svoboda TMS, s.r.o.
Pardubice
11
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
2.
716,8
AVEKO Servomotory, s.r.o.
Jevíčko
27
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
3.
700,7
LUX spol. s r.o.
Jablonné nad Orlicí
84
Zpracovat.prům.
4.
689,8
VVS Verměřovice s.r.o.
Verměřovice
29
Obchod,opravy, Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
5.
675,7
AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o.
Heřmanův Městec
30
Nemov., Podnik., Obchod,opravy, Stavebnictví
6.
663,4
OCELSERVIS CZ s.r.o.
Pardubice
7
Obchod,opravy
7.
653,5
Degussa Stavební hmoty s.r.o.
Chrudim
145
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
8.
645,5
International Power Opatovice, a.s.
Opatovice nad Labem
418
Energie,voda, Stavebnictví
9.
644,7
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonné nad Orlicí
600
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
10.
641,9
STORY DESIGN, a.s.
Litomyšl
141
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik., Obchod,opravy
11.
638,1
Federal-Mogul Friction Products a.s.
Kostelec nad Orlicí
900
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
12.
634,7
PŘÍHODA s. r. o.
Hlinsko
60
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
Index1000 Coface
Zaměstnanci
Obor činnosti (NACE)
13.
630,4
CPN spol. s r.o.
Dolní Dobrouč
63
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
14.
613,7
TERMOMONT s.r.o.
15.
610,9
DANIŠEVSKÝ spol. s r.o.
Litomyšl
35
Stavebnictví, Obchod,opravy
Polička
n.a.
Zpracovat.prům.
16.
610,4
ECOTECHNIC, s.r.o. Pardubice
Pardubice I
17
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
17.
18.
607,8
T M T spol. s r. o. Chrudim
Chrudim
170
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
607,6
KOVOMONT Pardubice s.r.o.
Pardubice
80
Zpracovat.prům.
19.
605,7
ERA-PACK s.r.o.
Chrudim
33
Zpracovat.prům.
20.
602,9
MARO s. r. o. , obchod a projekce
Pardubice
45
Obchod,opravy
21.
600,1
Brück AM spol. s r. o.
Ústí nad Orlicí
220
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
22.
599
PETR ŠOTOLA - RETA
Pardubice, Pardubičky
11
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
23.
594
L D M , spol. s r. o.
Česká Třebová
183
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
24.
590,3
ECOTEX s.r.o.
Vysoké Mýto
60
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
25.
577,6
SAREKO s.r.o.
Vysoké Mýto
n.a.
Stavebnictví, Obchod,opravy
26.
570
Holcim (Česko) a.s., člen koncernu
Prachovice
360
Zpracovat.prům.
27.
564,7
AGRO - BEST spol. s r.o.
Běstovice - Choceň
18
Zpracovat.prům., Zeměděl.
28.
561,8
Variant vm s.r.o.
Vysoké Mýto
9
Obchod,opravy
29.
560,5
GRAFIES, a.s.
Hlinsko
25
Vydav.
30.
553,8
BV elektronik s.r.o.
Holice v Čechách
245
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
31.
553,4
PROFISTAV s.r.o.
Litomyšl
160
Stavebnictví, Těžba surovin
32.
551,2
TRIAS CR s.r.o.
Chrudim I
3
Obchod,opravy
33.
550,3
Callipso ProSport s. r. o.
Pardubice,Zelené Předměstí
5
Ost. služby, Zdrav., Soc., Vet., Stavebnictví
34.
548,2
MACHALA s.r.o.
Svitavy
70
Obchod,opravy, Nemov., Podnik., Ost. služby
35.
547,1
MODEL MOTORS s.r.o.
Pardubice I
n.a.
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
36.
541,7
CHEMING, a.s.
Pardubice I
150
Nemov., Podnik., Stavebnictví
37.
537,3
LNĚNIČKA, s.r.o.
Litomyšl
40
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
38.
532,5
Š T A N C L , spol. s r.o.
Choceň
20
Zpracovat.prům.
39.
525,8
2VV s.r.o.
Pardubice - Trnová
86
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
40.
525,1
SVOS, spol. s r.o.
Přelouč
120
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Zeměděl.
41.
510,5
KAROSA a.s.
Vysoké Mýto
1560
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
42.-43.
508,8
A-Z PREZIP a.s.
Chrudim IV.
30
Nemov., Podnik., Stavebnictví
42.-43.
508,8
ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT, a.s.
Pardubice VII
361
Doprava, spoje
44.
507,6
Kožešnická, a.s.
Hlinsko
145
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
45.
493
UO TEX, s.r.o.
Ústí nad Orlicí III-Kerhartice
95
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
46.
492,5
Multi-VAC spol. s r.o.
Pardubice - Trnová
40
Obchod,opravy, Ubytov., Strav., Zpracovat.prům.
47.
489,9
STROJTEX-GBHP s.r.o.
Česká Třebová
72
Zpracovat.prům.
48.
488
KBT elektronik, spol. s r. o.
Vysoké Mýto
20
Stavebnictví, Zpracovat.prům., Obchod,opravy
49.
487,7
TAUER ELEKTRO a.s.
Svitavy
45
Obchod,opravy
50.
485,8
KOVOKUBÁT s. r. o.
Staré Hradiště
10
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
n. a. Data nebyla v době uzávěrky žebříčku (30. 11. 2005) k dispozici
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V PLZEŇSKÉM KRAJI
Tab. 1: Charakteristika firem z TOP 100 žebříčku Štiky českého byznysu
Plzeňský kraj
Česká republika*
Počet zaměstnanců
133,1
166,9
Obrat (2005, mil. Kč)
397,3
778,7
Zisk (2005, mil. Kč)
31,2
55,6
Index 1000 Coface
475,7
500,6
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR
Tab. 2: Největší firmy Plzeňského kraje podle obratu
Index 1000 Coface
323
Firma
LASSELSBERGER, a.s.
346,5
Západočeská plynárenská, a.s.
435,4
BORGERS CS spol. s r.o.
504,1
ŠKODA JS a.s.
192,5
HP-Pelzer k. s.
368,8
ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, s. r. o.
251,2
ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o.
569
Stora Enso Timber Planá s.r.o.
322,3
AGROPODNIK DOMAŽLICE a.
s.
234,6
VISHAY ELECTRONIC spol. s
r.o.
Tab. 3: Největší firmy Plzeňského kraje podle zisku
Index 1000
Coface
Firma
588,8
ŠKODA TRANSPORTATION
s.r.o.
346,5
Západočeská plynárenská, a.s.
251,2
ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o.
368,8
ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, s. r. o.
504,1
ŠKODA JS a.s.
551,3
HUTCHINSON s.r.o.
323
LASSELSBERGER, a.s.
435,4
BORGERS CS spol. s r.o.
270,6
PROWELL s.r.o.
Stora Enso Timber Planá s.r.o.
569
Plzeňský kraj - TOP 50
Pořadí Index1000 Coface
Firma
Město
1.
668,8
VSK Profi, s.r.o.
Plzeň 3
Zaměstnanci
14
Obor činnosti (NACE)
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
2.
660,4
BARENTZ spol. s r.o.
Klatovy
31
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
3.
658,8
EBK ERET BERNARD, s.r.o.
Plzeň 1
20
Zpracovat.prům., Stavebnictví
4.
656,9
B R U S I V O spol. s r.o.
Rokycany
30
Obchod,opravy
5.
644
Eissmann Automotive Česká republika s.r.o.
Bor u Tachova
350
Zpracovat.prům.
6.
643,8
LUKR INGENEERING, s.r.o.
Plzeň 3
25
Obchod,opravy
7.
642
ELEKTROMONTÁŽE ŠTAIF, s.r.o.
Zruč-Senec
40
Stavebnictví, Zpracovat.prům., Obchod,opravy
8.
636,9
Rosenberg s. r. o.
Klenčí pod Čerchovem
29
Doprava, spoje, Zpracovat.prům., Obchod,opravy
9.-10.
624,7
IZOS s.r.o.
Plzeň - Skvrňany
130
Zpracovat.prům., Stavebnictví
9.-10.
624,7
Technické pružiny SCHERDEL s.r.o.
Bor u Tachova
110
Zpracovat.prům.
11.
608,7
VK VACOVSKÝ GROUP s.r.o.
Klatovy
40
Zpracovat.prům., Stavebnictví
12.
606,9
JEANS WASHING COMPANY k.s.
Kralovice
n.a.
Ost. služby
13.
598,4
COMFORT SDRUŽENÍ a. s.
Plzeň 3
21
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
14.
596,8
SILBA - Silniční údržba a. s.
Plzeň, Skvrňany
70
Stavebnictví
15.
596,3
AIRON spol. s r. o.
Úlice
25
Zpracovat.prům., Doprava, spoje, Obchod,opravy
16.
588,8
ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.
Plzeň
719
Zpracovat.prům.
17.
582,4
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Plzeň 2-Slovany
422
Energie,voda, Obchod,opravy, Ost. služby
18.
570,2
KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o.
Kasejovice
100
Zpracovat.prům., Stavebnictví
19.
569
Stora Enso Timber Planá s.r.o.
Planá u Mariánských Lázní
300
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
20.
567,4
Otavské strojírny, a. s.
Horažďovice
170
Zpracovat.prům.
21.
551,3
HUTCHINSON s.r.o.
Rokycany
500
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
22.
550,8
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s.
Velké Hydčice
230
Zpracovat.prům.
23.
549
DUNO CS, s.r.o.
Dýšina
50
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
24.
544,5
CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o.
Plzeň
40
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
25.
543
STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
Štěnovice
191
Stavebnictví, Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
26.
537,9
ALFA KOVO, s.r.o.
Plzeň
4
Obchod,opravy
27.
534,2
OMEGA PLUS spol. s r.o.
Plzeň
30
Doprava, spoje, Obchod,opravy
28.
532,7
INOVAC, spol. s r.o.
Rokycany
52
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
29.
527,8
DUMET - ZNZ, s.r.o.
Přeštice
24
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
30.
526,2
Bohemia Sekt, a.s.
Starý Plzenec
270
Zpracovat.prům., Doprava, spoje
31.
523,5
BEST, a.s.,
Kaznějov
250
Zpracovat.prům., Těžba surovin
32.
517,9
KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s.
Rokycany
165
Zpracovat.prům.
33.
504,1
ŠKODA JS a.s.
Plzeň 1
745
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
34.
500,5
BERGER BOHEMIA a. s.
Plzeň 6 - Litice
400
Stavebnictví, Těžba surovin
35.
499,9
ABK - STAVBY s.r.o.
Plzeň 3
60
Stavebnictví
36.
497,6
TVAR, výrobní družstvo Klatovy
Klatovy
100
Zpracovat.prům.
37.
495,4
FERRUM PLZEŇ spol. s r.o.
Plzeň
63
Obchod,opravy
38.
487,3
BODIT TACHOV s.r.o.
Tachov
25
Zpracovat.prům., Doprava, spoje, Obchod,opravy
39.
483,8
Lorenc Logistic, s.r.o.
Klatovy
85
Doprava, spoje, Obchod,opravy
40.
478,6
RECYKLO, spol. s r.o.
Plzeň
19
Zpracovat.prům.
41.
470,1
GERWAH, s.r.o.
Chotěšov
55
Zpracovat.prům.
42.
455
INTEROBAL k.s.
Dýšina
90
Zpracovat.prům.
ARIMEX TRADE s.r.o.
Domažlice
3
Obchod,opravy
445,5
Schwer Fittings, s.r.o.
Město Touškov
37
Zpracovat.prům.
445,5
BETATECH s.r.o.
Rokycany
14
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
VECOM Bohemia, s.r.o.
Tachov
3
Obchod,opravy
AIR POWER s.r.o.
Chrást
98
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
TYPOS-Digital Print, spol. s r.o.
Plzeň
38
Vydav.
MECACZ s.r.o.
Rokycany
60
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
NIKOTISK, s.r.o.
Plzeň
5
Vydav., Obchod,opravy
43.
449
44.-45.
44.-45.
46.
445
47.
443,9
48.
441
49.
440,1
50.
438
n. a. Data nebyla v době uzávěrky žebříčku (30. 11. 2005) k dispozici
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE
Tab. 1: Charakteristika firem z TOP 100 žebříčku Štiky českého byznysu
Hlavní město Praha
Počet zaměstnanců
Česká republika*
91,8
166,9
1 194,8
778,7
Zisk (2005, mil. Kč)
140,7
55,6
Index 1000 Coface
629,4
500,6
Obrat (2005, mil. Kč)
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR
Tab. 2: Největší firmy hlavního města Prahy podle obratu
Index 1000 Coface
Firma
601,3
RWE Transgas, a.s.
472,6
ČEZ, a. s.
287,3
ČEPRO, a.s.
380,6
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
339,3
Telefónica O2 Czech
Republic,a.s.
479
METALIMEX a. s.
271,4
Agip Česká republika, s.r.o.
525,9
AGROFERT HOLDING, a.s.
340,8
České aerolinie a.s.
291,2
FIC CZ s.r.o.
Tab. 3: Největší firmy hlavního města Prahy podle zisku
Index 1000
Coface
Firma
472,6
ČEZ, a. s.
339,3
Telefónica O2 Czech
Republic,a.s.
601,3
RWE Transgas, a.s.
662,2
Philip Morris ČR a.s.
512,6
ČEPS, a.s.
708,5
STROM telecom, a.s.
609,6
SAZKA, a.s.
421
Zentiva, a.s.
456,7
Pražská energetika, a.s.
535,3
Energotrans, a.s.
Hlavní město Praha - TOP 50
Pořadí
Firma
Město
1.
773,6
TRADE and TECHNOLOGY, a.s.
Praha, Michle
16
Doprava, spoje, Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
2.
773,5
ALFA CLASSIC, a.s.
Říčany
58
Obchod,opravy, Nemov., Podnik., Zpracovat.prům.
3.
769,8
B. Braun Medical s.r.o.
Praha 4
100
Obchod,opravy
4.
709,1
RAZZO s.r.o.
Praha 4
6
Obchod,opravy
5.
708,5
STROM telecom, a.s.
Praha 4
145
Zpracovat.prům., Doprava, spoje, Stavebnictví
6.
705,3
GHC Invest, s.r.o.
Praha 7-Bubeneč
18
Obchod,opravy, Nemov., Podnik., Zpracovat.prům.
7.
700,9
DMA Praha s.r.o.
Strančice
21
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
8.
685,6
BIA VERDER s.r.o.
Praha 9-Kyje
10
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
9.
683,7
KLAN, S.R.O.
Praha 5 - Smíchov
n.a.
Nemov., Podnik., Vydav.
10.
680,1
EKO - SYSTEM s.r.o.
Praha-Benice
15
Nemov., Podnik.
11.
679,6
JaGa, spol. s r. o.
Praha 8
25
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
12.
678,9
K.M.TRADE,spol.s r.o.
Praha 4
n.a.
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
Index1000 Coface
Zaměstnanci
Obor činnosti (NACE)
13.
675,9
Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.
Praha 4
20
Obchod,opravy, Vydav.
14.
674,4
Global Stores, a.s.
Praha 1
572
Obchod,opravy
15.
671
STAVTRANS, spol. s r.o.
Praha 10
41
Obchod,opravy, Doprava, spoje, Zpracovat.prům.
16.
668,7
Společné obalovny, s.r.o.
Praha 10
15
Zpracovat.prům.
17.
664,5
TRASK SOLUTIONS s.r.o.
Praha 4, Krč
70
Nemov., Podnik.
18.
664
VEN s.r.o.
Tursko
15
Obchod,opravy, Doprava, spoje
19.
662,9
SAT s.r.o.
Praha 5
54
Stavebnictví
20.
662,2
Philip Morris ČR a.s.
Praha 2
1400
21.
658,9
BIOREGENA spol. s r.o.
Praha 14
90
Zdrav., Soc., Vet., Ost. služby
22.
658,5
Elektroline a.s.
Praha 8,Kobylisy
82
Stavebnictví, Zpracovat.prům.
23.
658,2
3 M ČESKO, spol. s r.o.
Praha 4
85
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
24.
656,5
L.E.S. CR spol. s r.o.
Praha 5-Zbraslav
6
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
25.
654,9
SILEX spol. s r.o.
Praha 3
75
Zpracovat.prům.
26.
651,5
C.I.E.B. Kahovec, spol. s r.o.
Praha 9,Hrdlořezy
200
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
27.
651,1
BULL s.r.o.
Praha 2
40
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
28.
648,8
STAND BY, s.r.o.
Praha 9-Horní Počernice
n.a.
Stavebnictví, Nemov., Podnik., Zpracovat.prům.
29.-30.
648,3
Vogel Burda Communications s.r.o.
Praha 8
60
Vydav., Nemov., Podnik.
29.-30.
648,3
Louis Vuitton Česká s.r.o.
Praha 1
8
Obchod,opravy
31.
648
K A M A spol. s r.o.
Praha-Suchdol
22
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
32.
646,1
ADK spol. s r.o.
Praha 7
15
Obchod,opravy, Vzdělávání
33.
643,6
SOLETANCHE Česká republika s.r.o.
Praha 10
77
Stavebnictví, Nemov., Podnik.
34.
643,2
BÖLLHOFF, s.r.o.
Hostivice
33
Obchod,opravy
35.
640,8
Česká Doka bednící technika s.r.o.
Praha-Čakovice
95
Nemov., Podnik., Obchod,opravy
36.
639,6
HYVA - CS, s.r.o.
Praha 3
9
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
37.
637,9
SERVIND s.r.o.
Praha 6
60
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
38.
635,7
ELÁN CAR s.r.o.
Praha 9-Vysočany
15
Obchod,opravy
39.
633,4
KH servis spol. s r.o.
Praha 15
n.a.
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
40.-41.
629,3
EUROPETRANS s.r.o.
Praha 5
5
Obchod,opravy, Doprava, spoje
40.-41.
629,3
LA composite, s.r.o.
Praha 9 - Letňany
55
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
42.
626,8
ZP spol. s r.o.
Praha 10
5
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
43.
626,5
ALPAX s.r.o.
Praha
2
Obchod,opravy, Stavebnictví
44.
626
PRO KENNEX SPORT s.r.o.
Praha 5
9
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
45.
624,6
Linde chladicí technika spol. s r.o.
Praha 9
50
Obchod,opravy, Nemov., Podnik., Zpracovat.prům.
46.
623,5
JOMA, spol. s r.o.
Praha 5 - Zbraslav
8
Zpracovat.prům.
47.
623
HOSPIMED, spol. s r.o.
Praha 3
50
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
48.
622,8
KONSTRUKTIVA TRANSTECHNIK a.s.
Praha 5
45
Obchod,opravy, Nemov., Podnik., Stavebnictví
49.
622,5
Fluokov s.r.o.
Praha 4
80
Zpracovat.prům.
50.
621,7
Panalpina Czech s.r.o.
Praha 6
30
Doprava, spoje, Nemov., Podnik.
n. a. Data nebyla v době uzávěrky žebříčku (30. 11. 2005) k dispozici
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V STŘEDOČESKÉM KRAJI
Tab. 1: Charakteristika firem z TOP 100 žebříčku Štiky českého byznysu
Středočeský kraj
Počet zaměstnanců
Česká republika*
371,8
166,9
2 608,7
778,7
Zisk (2005, mil. Kč)
128,5
55,6
Index 1000 Coface
529,6
500,6
Obrat (2005, mil. Kč)
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR
Tab. 2: Největší firmy Středočeského kraje podle obratu
Index 1000 Coface
Firma
475,9
ŠKODA AUTO a.s.
517,6
KAUČUK, a.s.
391,3
Behr Czech s.r.o.
282,1
SPOLANA a.s.
443,5
KOSTAL CR, spol. s r.o.
454,2
LEKKERLAND Česká republika, s.r.o.
626,6
VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o.
498,9
Českomoravský cement, a.s., nástupnická
společnost
416,3
Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.
563,8
Danone a.s.
Tab. 3: Největší firmy Středočeského kraje podle zisku
Index 1000
Coface
Firma
475,9
ŠKODA AUTO a.s.
498,9
Českomoravský cement, a.s., nástupnická
společnost
626,6
VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o.
517,6
KAUČUK, a.s.
391,3
Behr Czech s.r.o.
282,1
SPOLANA a.s.
351,1
LONZA BIOTEC s.r.o.
563,8
Danone a.s.
247,6
AEROCAN CZ s.r.o.
343,1
Smurfit Kappa Czech s.r.o.
Středočeský kraj - TOP 50
Pořadí Index1000 Coface
Firma
Město
1.
737,2
Jaroslav Cankař a syn ATMOS
Bělá pod Bezdězem
Zaměstnanci
150
Obor činnosti (NACE)
Zpracovat.prům.
2.
732,6
TESLA TECH,s.r.o.
Votice
185
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
3.
729,8
3P-CHEM s.r.o.
Popovice u Králova Dvora
8
Obchod,opravy
4.
692,6
KOVOVÝROBA VALCVERK,spol. s r.o.
Hořovice
20
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
5.
688,6
Halex - Schauenberg, ocelové stavby s.r.o.
Příbram
12
Nemov., Podnik., Stavebnictví
6.
668,7
Almeco, s.r.o.
Úvaly u Prahy
6
Obchod,opravy
7.
663,6
INSYS stavební a průmyslové potřeby s.r.o.
Beroun, Město
7
Obchod,opravy
8.
661,9
ELMEP s.r.o.
Kralupy nad Vltavou
80
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
9.
659,2
Česká průmyslová a obchodní společnost s.r.o.
Nymburk
10
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
10.
646,4
Sázavan strojírny, s. r. o.
Zruč nad Sázavou
140
Zpracovat.prům.
11.
646,2
MONTAKO s.r.o.
Kralupy nad Vltavou
120
Obchod,opravy, Stavebnictví
12.
633,8
BARTON Market servis,s.r.o.
Nymburk
35
Obchod,opravy
13.
630,9
AXOM KLADNO s.r.o.
Kladno
7
Obchod,opravy
14.
629,6
BEK, s.r.o.
15.
626,6
VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o.
Chrást
34
Obchod,opravy
Žebrák
800
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
16.
619,1
PBtisk, s.r.o.
Příbram
120
Vydav., Obchod,opravy
17.
610
Tip-Ex Partner, s.r.o.
Řevnice
12
Nemov., Podnik., Zpracovat.prům.
18.
603,1
BEZNOSKA, s.r.o.
Kladno
123
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
19.
600,4
DOBIÁŠ spol.s r.o.
Kněžmost
27
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Stavebnictví
20.
599,3
BEST, s.r.o.
Benešov
30
Nemov., Podnik., Stavebnictví
BETONIKA plus s.r.o.
Lužec nad Vltavou
90
Zpracovat.prům., Stavebnictví
Mosolf Automobillogistik s.r.o.
Dobrovice
120
Doprava, spoje, Obchod,opravy
21.
596
22.
587,6
23.
568
Sodovkárna Příbram, a.s.
Příbram I
53
Zpracovat.prům.
24.
565,5
Povltavské mlékárny, a.s.
Sedlčany
450
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
25.
565
TEXUM spol. s r.o.
Kladno
6
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
26.
564,3
AMI Communications, spol. s r.o.
Třebíz
45
Nemov., Podnik.
27.
563,9
Niersberger Instalace, s.r.o.
Benešov
38
Stavebnictví, Nemov., Podnik.
28.
563,8
Danone a.s.
Benešov
550
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
29.-30.
563,7
JATKY Český Brod a.s.
Český Brod
n.a.
Zpracovat.prům.
29.-30.
563,7
PROFILOCEL s.r.o.
Mirošov
12
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
31.
562,5
SLÁDEK GROUP, a.s.
Benešov
175
Stavebnictví, Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
32.
561,2
DEXIM, družstvo
Slaný
14
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
33.
555,5
ASPIUS spol. s r.o.
Zadní Třebaň
12
Obchod,opravy
34.
551
ARS Altmann Praha spol. s r.o.
Lysá nad Labem
80
Doprava, spoje
35.
550,5
MÁTRA TRANSPORT a.s.
Benešov
104
Doprava, spoje, Obchod,opravy
36.
548,8
Froněk, spol. s r.o.
Rakovník
87
Stavebnictví, Těžba surovin
37.
544,5
V-systém elektro s.r.o.
Postupice
22
Obchod,opravy
38.
542,2
Mrázek v.o.s.
Příbram
40
Zpracovat.prům., Doprava, spoje
39.
537,8
METAL TRADE COMAX, s.r.o.
Velvary
250
Obchod,opravy, Doprava, spoje, Nemov., Podnik.
40.
537,3
MB - FINESTRA, s.r.o.
Mladá Boleslav
9
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
41.
529,6
Lobkowiczký pivovar Vysoký Chlumec, s.r.o.
Vysoký Chlumec
65
Zpracovat.prům.
42.
525,5
VP trend - plast s.r.o.
Kladno
15
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
43.
523,4
Česká bezpečnostní služba GRÁL s.r.o.
Kralupy nad Vltavou
200
Nemov., Podnik., Obchod,opravy
44.
523,2
STS Uhlířské Janovice, s.r.o.
Uhlířské Janovice
80
Stavebnictví, Zpracovat.prům.
45.-46.
519,6
TRANSEURO CZ s.r.o.
Kostelec nad Labem
27
Doprava, spoje, Obchod,opravy
45.-46.
519,6
SMALT, spol. s r.o.
Komárov u Hořovice
12
Zpracovat.prům.
47.
517,6
KAUČUK, a.s.
Kralupy nad Vltavou
955
Zpracovat.prům.
48.
515,2
PAI spol. s.r.o.
Beroun
90
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
49.
512,9
E K O L O G I E s.r.o.
Nové Strašecí
15
Ost. služby, Stavebnictví
50.
512,3
Karma Český Brod a.s.
Český Brod
156
Zpracovat.prům., Stavebnictví
n. a. Data nebyla v době uzávěrky žebříčku (30. 11. 2005) k dispozici
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V ÚSTECKÉM KRAJI
Tab. 1: Charakteristika firem z TOP 100 žebříčku Štiky českého byznysu
Ústecký kraj
Počet zaměstnanců
Česká republika*
188,0
166,9
1 020,7
778,7
Zisk (2005, mil. Kč)
113,8
55,6
Index 1000 Coface
480,9
500,6
Obrat (2005, mil. Kč)
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR
Tab. 2: Největší firmy Ústeckého kraje podle obratu
Index 1000 Coface
Firma
380,6
UNIPETROL RAFINÉRIE a.s.
457,8
CHEMOPETROL, a.s.
223,9
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
225,7
HOPI s.r.o.
389
Glaverbel Czech a.s., člen skupiny
Glaverbel
566,7
Severočeské doly a.s.
596,6
Mondi Packaging Paper Štětí a.s.
534,8
GRAMMER CZ, s.r.o.
393,2
Black & Decker (Czech) s.r.o.
128,3
Mostecká uhelná a.s.
Tab. 3: Největší firmy Ústeckého kraje podle zisku
Index 1000
Coface
Firma
457,8
CHEMOPETROL, a.s.
566,7
Severočeské doly a.s.
128,3
Mostecká uhelná a.s.
596,6
Mondi Packaging Paper Štětí a.s.
380,6
UNIPETROL RAFINÉRIE a.s.
629,5
SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s
r.o.
Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel
389
353,5
United Energy, a.s.
223,9
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
252
Pittsburgh Corning CR, s.r.o.
Ústecký kraj - TOP 50
Pořadí Index1000 Coface
Firma
Město
1.
736,3
BEC odpady s.r.o.
Lovosice
Zaměstnanci
n.a.
Obor činnosti (NACE)
Ost. služby, Obchod,opravy
2.
721,3
FEHAS group, s.r.o.
Most, Komořany
70
Zpracovat.prům.
3.
679,4
CRS Marketing, s.r.o.
Čížkovice
6
Nemov., Podnik., Obchod,opravy
4.
670,1
První opravárenská společnost s.r.o.
Kadaň
77
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Doprava, spoje
5.
658,7
Spedition Rosner, s.r.o.
Chuderov
60
Doprava, spoje
6.
650,6
IMUNO s.r.o.
Jirkov
n.a.
Zdrav., Soc., Vet.
7.
636,3
JIPEWO, s.r.o.
Teplice
105
Ost. služby, Stavebnictví, Zeměděl.
8.
632,5
Schrag CZ s. r. o.
Chomutov
32
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
9.
629,5
SANDVIK Chomutov precision tubes s.r.o.
Chomutov
550
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
10.
602,9
Transportkabel - DIXI a.s.
Děčín
20
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
11.
601,6
Mondi Bags Štětí a.s.
Štětí
104
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
12.
600,5
PREFA ŽATEC s.r.o.
Žatec
104
Zpracovat.prům.
13.
596,6
Mondi Packaging Paper Štětí a.s.
Štětí
488
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Vydav.
14.
582,7
ROLTECH spol. s r.o.
Kadaň
10
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
15.
581,3
GPD a.s.
Děčín
45
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
16.
576,6
RATIO Rumburk s.r.o.
Rumburk
50
Obchod,opravy
17.
566,7
Severočeské doly a.s.
Chomutov
3500
Těžba surovin, Zpracovat.prům.
18.
566
DEKONTA, a.s.
Ústí nad Labem - město
127
Ost. služby, Zpracovat.prům.
19.
562,6
DELFI spol. s r.o.
Děčín V
94
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
20.
551,4
NORDCLIMA CZ s.r.o.
Litvínov
13
Nemov., Podnik., Zpracovat.prům., Stavebnictví
21.
544,4
HIT OFFICE, s.r.o.
Teplice
10
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
22.
542
O L P E plus, spol. s r.o.
Teplice
23
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Stavebnictví
23.
540,3
ARMO Steel s.r.o.
Libochovice
14
Zpracovat.prům.
24.
540,1
KP TOP, s.r.o.
Teplice
5
Obchod,opravy
25.
534,8
GRAMMER CZ, s.r.o.
Most - Velebudice
26.
534,6
Komrea s.r.o.
Ústí nad Labem
7
Doprava, spoje, Obchod,opravy
27.
533
AET - Asfalt-emulsní technologie s.r.o.
Litoměřice
29
Stavebnictví, Obchod,opravy
28.
531
T - GLASS spol. s r.o.
Košťany
31
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
29.
516,7
F + R + Ks.r.o.
Kadaň
12
Stavebnictví
30.
513,6
KOVO Žíželice s.r.o.
Žiželice
45
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
31.
513,5
HABRINOL Děčín s.r.o.
Děčín XXXII -Boletice nad Labem
20
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
32.
512,8
CONGEO, spol. s r.o.
Ústí nad Labem - město
30
Stavebnictví
33.
505,1
METALEX s.r.o.
Ústí nad Labem - Střekov
3
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
34.
502
BOS Automotive Products CZ s.r.o.
Klášterec nad Ohří
272
Zpracovat.prům.
35.
495,9
Intermont, Opatrný, s.r.o.
Vrskmaň
n.a.
Zpracovat.prům., Stavebnictví
36.
482,9
ELTE, s.r.o.
Ústí nad Labem
72
Zpracovat.prům., Stavebnictví
37.
481,8
LOGIT, s.r.o.
Podbořany
270
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
38.
476,4
Energetické opravny, a.s.
Kadaň
470
Zpracovat.prům.
39.
472,3
EUROMONT LEŠENÍ spol. s r.o.
Most
65
Stavebnictví, Nemov., Podnik.
40.
470,3
Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
Klášterec nad Ohří
500
Zpracovat.prům.
41.
461,4
HOPPE s.r.o.
Chomutov
250
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
42.
461
ABX, společnost s ručením omezeným
Rumburk
280
Zpracovat.prům.
560
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
43.
459,6
JATKY JIRKOV s.r.o.
Jirkov
33
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
44.
459
STAP a.s.
Vilémov u Šluknova
390
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
45.
457,8
CHEMOPETROL, a.s.
Litvínov
2491
Zpracovat.prům.
46.
457,2
METAL Ústí n.L., a.s.
Trmice
820
Zpracovat.prům.
47.
455,4
Burkhart - elektronik spol. s r.o.
Chomutov, Zadní Vinohrady
180
Zpracovat.prům.
48.
452,9
MILOS s.r.o.
Roudnice nad Labem
55
Zpracovat.prům.
49.
451
Belet a.s.
Vejprty
81
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
50.
444,5
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Louny
240
Stavebnictví, Nemov., Podnik.
n. a. Data nebyla v době uzávěrky žebříčku (30. 11. 2005) k dispozici
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V KRAJI VYSOČINA
Tab. 1: Charakteristika firem z TOP 100 žebříčku Štiky českého byznysu
Kraj Vysočina
Česká republika*
Počet zaměstnanců
228,2
166,9
Obrat (2005, mil. Kč)
710,2
778,7
Zisk (2005, mil. Kč)
39,9
55,6
Index 1000 Coface
477,4
500,6
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR
Tab. 2: Největší firmy kraje Vysočina podle obratu
Index 1000 Coface
Firma
468,5
BOSCH DIESEL s.r.o.
360,9
Automotive Lighting s.r.o.
278,8
VONET CR, spol. s r.o.
239,2
Kostelecké uzeniny a.s.
547,7
CTP Invest, spol. s r.o.
453,5
ŽĎAS, a.s.
301
Draka Kabely, s.r.o.
240,4
PSJ holding, a.s.
440,4
Tchibo Praha, spol. s r.o.
396,3
Stora Enso Timber Ždírec
s.r.o.
Tab. 3: Největší firmy kraje Vysočina podle zisku
Index 1000
Coface
Firma
468,5
BOSCH DIESEL s.r.o.
453,5
ŽĎAS, a.s.
360,9
Automotive Lighting
s.r.o.
547,7
CTP Invest, spol. s r.o.
AGRO - Měřín, a.s.
398
729,2
HRANIPEX a.s.
481,9
ICOM transport a.s.
535,5
SAPELI, a.s.
535,8
Dřevozpracující družstvo
427,9
ACO Industries k.s.
Kraj Vysočina - TOP 50
Pořadí Index1000 Coface
Firma
Město
1.
729,2
HRANIPEX a.s.
Humpolec
Zaměstnanci Obor činnosti (NACE)
96
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
2.
683,7
BAST s.r.o.
Moravské Budějovice
171
Zpracovat.prům.
3.
683,1
HTP s.r.o.
Žirovnice
14
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
4.
665,3
KOVOFINIŠ KF, s.r.o.
Ledeč nad Sázavou
410
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
5.
658,5
ČIKOM-STAV, s.r.o.
Třebíč
30
Obchod,opravy, Stavebnictví
6.
640,6
PRIX MORAVA s.r.o.
Jihlava
22
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
7.
640
SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s.r.o.
Nové Město na Moravě
40
Zpracovat.prům.
8.
639,1
PS GROUP s.r.o.
Žďár nad Sázavou
10
Nemov., Podnik., Obchod,opravy
9.
638,4
SABRA DŘEVOVÝROBA, s.r.o.
Bohdalov
65
Zpracovat.prům.
10.
637,6
HI-TEC SPORTS MID EUROPE s.r.o.
Žďár nad Sázavou
28
Obchod,opravy
11.
609,1
I P C plast spol. s r. o.
Žirovnice
180
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
12.
608,3
atx - technická kancelář pro komplexní automatizaci, s.r.o.
Žďár nad Sázavou
87
Nemov., Podnik., Zpracovat.prům.
13.
599,1
RACOM s.r.o.
Nové Město na Moravě
90
Zpracovat.prům., Doprava, spoje, Nemov., Podnik.
14.
594
AQUACOMP HARD s.r.o.
Ledeč nad Sázavou
120
Zpracovat.prům.
15.
592,7
EST + a.s.
Ledeč nad Sázavou
87
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
16.
588,6
INTERIOR STEEL, s.r.o.
Havlíčkův Brod
45
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
17.
580,4
ABC Kovopit-engineering, spol. s r.o.
Bystřice nad Pernštejnem
13
Obchod,opravy
18.
569,7
STARKON Nová Říše, spol. s r.o.
Stará Říše
85
Zpracovat.prům.
19.
566,5
PATROL group s.r.o.
Jihlava
122
Nemov., Podnik., Zpracovat.prům.
20.
561,8
TROMA, spol. s r.o.
Žďár nad Sázavou
12
Obchod,opravy
21.
547,7
CTP Invest, spol. s r.o.
Humpolec
45
Nemov., Podnik., Stavebnictví
22.
544,7
Obal Rozkoš Jindřichův Hradec s.r.o.
Střížovice
292
Zpracovat.prům.
23.
543,7
DH Dekor spol. s r.o.
Humpolec
305
Zpracovat.prům., Doprava, spoje
24.
535,8
Dřevozpracující družstvo
Lukavec
565
Zpracovat.prům.
25.
535,5
SAPELI, a.s.
Polná
305
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
26.
518,3
AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava
Polná
65
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
27.
517,1
ASTECH, s.r.o.
Jihlava
4
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
28.
513,9
Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
Havlíčkův Brod
150
Vydav., Doprava, spoje
29.
513,7
ELPE s.r.o.
Pelhřimov
25
Stavebnictví, Obchod,opravy
30.
504,1
LIPP CZ s.r.o.
Pelhřimov
18
Zpracovat.prům.
31.
503,7
PARAMONT CZ s.r.o.
Velké Meziříčí
25
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
32.
502,2
BIONA JERSÍN, s.r.o.
Jersín
20
Zpracovat.prům.
33.
485,3
FEROPLAST spol. s r. o.
Chotěboř
120
Zpracovat.prům.
34.
484,2
ACO stavební prvky spol. s r.o.
Přibyslav
44
Obchod,opravy, Ost. služby
35.
481,9
ICOM transport a.s.
Jihlava
921
Doprava, spoje, Obchod,opravy
36.
481,3
DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
Jihlava
100
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
37.
477,4
UNIMONT Pacov spol. s r. o.
Pacov
25
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik., Obchod,opravy
38.
476,4
AGROKOP CZ, a.s.
Třebíč
28
Obchod,opravy, Nemov., Podnik., Doprava, spoje
39.
468,5
BOSCH DIESEL s.r.o.
Jihlava
6000
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
40.
466,2
KABLO ELEKTRO Velké Meziříčí, s.r.o.
Velké Meziříčí
440
Zpracovat.prům.
41.
464
SWOTES s.r.o.
Jihlava
171
Zpracovat.prům.
42.
456,3
ANTIKORO VILÉMOV s.r.o.
Vilémov
46
Zpracovat.prům., Stavebnictví
43.
454,4
KNK CZ výrobně spotřební družstvo
Svratka
44.
453,5
ŽĎAS, a.s.
45.
452,7
TKZ Polná, spol. s r.o.
46.
452,4
47.
48.
11
Obchod,opravy
Žďár nad Sázavou
2900
Zpracovat.prům.
Polná
201
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
VM REKOSTAV, s.r.o.
Velké Meziříčí
30
Stavebnictví
448,4
Eurometal Chotěboř spol. s r.o.
Chotěboř
32
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
447,3
Spojené kartáčovny a.s.
Pelhřimov
530
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
49.
445,8
proTeam spol. s r.o.
Pelhřimov
100
Zpracovat.prům.
50.
444,7
VaP Bransouze, spol. s r.o.
Jihlava
40
Obchod,opravy
n. a. Data nebyla v době uzávěrky žebříčku (30. 11. 2005) k dispozici
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V ZLÍNSKÉM KRAJI
Tab. 1: Charakteristika firem z TOP 100 žebříčku Štiky českého byznysu
Zlínský kraj
Česká republika*
Počet zaměstnanců
129,0
166,9
Obrat (2005, mil. Kč)
618,6
778,7
Zisk (2005, mil. Kč)
32,3
55,6
Index 1000 Coface
542,4
500,6
* průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR
Tab. 2: Největší firmy Zlínského kraje podle obratu
Index 1000 Coface
Firma
545,7
Barum Continental spol. s
r.o.
482,8
SWS a.s.
437,1
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
365,4
HAMÉ, a.s.
416,9
BAŤA, akciová společnost
399
292,4
109
LUKROM, spol. s r.o.
ROSA market s.r.o.
VA & JA TABÁK, s.r.o.
548,1
JAF HOLZ spol. s r.o.
549,1
EURONICS ČR a.s.
Tab. 3: Největší firmy Zlínského kraje podle zisku
Index 1000
Coface
Firma
545,7
Barum Continental spol. s
r.o.
365,4
HAMÉ, a.s.
537,2
Teplárna Otrokovice a.s.
591,4
TOSHULIN, a.s.
301,7
Jan Varmuža
482,8
SWS a.s.
670,6
REMAK a.s.
437,1
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
648,6
TES VSETÍN, s.r.o.
548,1
JAF HOLZ spol. s r.o.
Zlínský kraj - TOP 50
Pořadí
Firma
Město
1.
681,1
OFFICIAL ELECTRONIC, s.r.o.
Zlín
14
Obchod,opravy
2.
676,3
SPECTRA, spol. s r.o.
Zlín 11
3
Obchod,opravy, Doprava, spoje
3.
674,5
KASKO spol. s r.o.
Horní Němčí
160
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
4.
670,6
REMAK a.s.
Rožnov pod Radhoštěm
145
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
5.
670
KOLTICO s.r.o.
Holešov
6.
663,7
MESIT ronex, spol. s r.o.
Uherské Hradiště
100
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
7.
661,9
SERVIS CLIMAX s.r.o.
Vsetín
360
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
8.
648,6
TES VSETÍN, s.r.o.
Vsetín
549
Zpracovat.prům.
9.
646,5
OMEGA, spol. s r.o.
Zlín
20
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
10.
645,6
TWARDZIK CZ, s.r.o.
Kunovice
2
Obchod,opravy
11.
640,4
"CZ TOP TRADE s.r.o."
Vsetín
23
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
12.
639,4
TREFAL, spol. s r. o.
Kunovice
38
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
Index1000 Coface
Zaměstnanci
8
Obor činnosti (NACE)
Obchod,opravy
13.
636,5
ContiMade, spol. s r.o.
Kaňovice
32
Zpracovat.prům., Stavebnictví, Obchod,opravy
14.
636,2
TNS SERVIS, a.s.
Slušovice
325
Zpracovat.prům.
15.
636
RAPOS, spol. s r.o.
Holešov
130
Stavebnictví, Zpracovat.prům.
16.
631,6
NIOB, spol. s r.o.
Hluk
220
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
17.
627,8
VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o.
Kroměříž
50
Stavebnictví, Zpracovat.prům.
18.
622,9
MANAG SERVIS, s.r.o.
Zlín
23
Stavebnictví
19.
621,6
SYKORA, spol. s r.o.
Vizovice
110
Zpracovat.prům., Stavebnictví
20.
620,1
OTMA - Sloko, s.r.o.
Uherské Hradiště
180
Zpracovat.prům.
21.
618,6
KOVOTREND s.r.o.
Fryšták
15
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
22.
614,8
DICOM, spol. s r.o.
Uherské Hradiště
129
Zpracovat.prům., Nemov., Podnik.
23.
610,7
Finnforest CZ s.r.o.
Tlumačov
28
Obchod,opravy
24.
608,4
Výroba účelové mechanizace Zlín a.s.
Zlín
38
Zpracovat.prům.
25.
607,3
PLASTIKA a.s.
Kroměříž
400
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
26.
602
BUKO - S s.r.o.
Otrokovice
31
Zpracovat.prům.
27.
599,2
Obaly Morava, a.s.
Otrokovice
150
Zpracovat.prům., Obchod,opravy, Stavebnictví
28.
597,7
KOVAR s.r.o.
Leskovec
170
Zpracovat.prům., Stavebnictví
29.
596,8
Ing. Petr Linek - BRIMEX
Zlín
4
Obchod,opravy
30.
596,7
JAMIBO s.r.o.
Záhorovice
47
Zpracovat.prům.
31.
594,9
VLW, spol. s r.o.
Zlín
9
Obchod,opravy
32.
591,4
TOSHULIN, a.s.
Hulín
379
Zpracovat.prům., Doprava, spoje
33.
591,3
PILANA MCT, spol. s r.o.
Hulín
110
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
34.
590,8
ALMECO Skyba, s.r.o.
Zlín
35.
587,4
POLYVIA NOVA, spol. s r.o.
36.
586,2
D PLAST a.s.
37.
579,2
38.
39.
7
Obchod,opravy
Zlín
9
Obchod,opravy
Zlín
80
Zpracovat.prům.
EGO Zlín, spol. s r.o.
Zlín-Štípa
25
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
573,2
PILANA TOOLS Wood Saws spol. s r.o.
Hulín
152
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
568,5
PBT Rožnov p.R., s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm
25
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
40.
565,8
ASEP s.r.o.
Holešov
10
Obchod,opravy, Doprava, spoje, Nemov., Podnik.
41.
561,6
OSFER Morava Uherské hradiště, s.r.o.
Uherské Hradiště
13
Stavebnictví, Veřej. Správa, Ost. služby
42.
555,4
Obchodní společnost KREDIT, s.r.o.
Slavkov
95
Zpracovat.prům.
43.
553,5
5 M s.r.o.
Boršice
52
Zpracovat.prům., Obchod,opravy
44.
553,3
TUFÍR, spol. s r.o.
Kunovice
25
Obchod,opravy, Stavebnictví
45.
553
AQUATRADING s.r.o.
Uherský Ostroh
25
Obchod,opravy
46.
549,1
EURONICS ČR a.s.
Zlín
7
Obchod,opravy, Nemov., Podnik.
47.
548,1
JAF HOLZ spol. s r.o.
Vyškov
225
Obchod,opravy, Zpracovat.prům.
48.
545,7
Barum Continental spol. s r.o.
Otrokovice
3850
Zpracovat.prům.
49.
537,7
Feropol s.r.o.
Valašské Meziříčí
18
Obchod,opravy
50.
537,2
Teplárna Otrokovice a.s.
Otrokovice
206
Energie,voda, Zpracovat.prům.
n. a. Data nebyla v době uzávěrky žebříčku (30. 11. 2005) k dispozici

Podobné dokumenty

soubor PDF

soubor PDF Nejdynamičtější firmou České republiky roku 2007 se v soutěži Štiky českého byznysu stala společnosti ACCORD Praha s.r.o. Ve 4. ročníku soutěže, již organizuje a vyhlašuje Coface Czech, se této fir...

Více

soubor PDF

soubor PDF *průměry z žebříčků TOP 100 ve všech krajích ČR, maxima jsou označena červeně, minima modře

Více

soubor PDF

soubor PDF Firmou s nejvyšším obratem, nejvyšším ziskem i nejvyšším počtem zaměstnanců v první stovce štik je společnost Philip Morris ČR, a. s. Projekt Štiky českého byznysu je unikátní tím, že v celkovém ho...

Více

prosinec 2012

prosinec 2012 Vernisáže se kromě výše uvedených hostů zúčastnily i fotografované osobnosti Libuše Šmuclerová, Pavlína Němcová, Radek Jaroš, Dan Bárta a Ladislav Špaček, z nichž všichni svým laskavým komentářem p...

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území tendenci. Nejvíce obyvatel na základě údajů o počtu obyvatel v jednotlivých obcích ze Sčítání lidu, domů a bytů zde bylo evidováno v roce 1961, kdy se na území nacházelo 14 944 obyvatel. K poslední...

Více

Vážení přátelé vinaři a milovníci dobrého vína. VýstaVní Výbor:

Vážení přátelé vinaři a milovníci dobrého vína. VýstaVní Výbor: U každého vzorku byly při degustaci uvedeny tyto údaje: číslo vzorku, odrůda (popř. složení směsi odrůd), ročník, údaj o dosažené cukernatosti sdělený majitelem. V případě vín rosé a klaret byla ta...

Více