22.6. v 16 hod. kostel Navštívení P. Marie

Komentáře

Transkript

22.6. v 16 hod. kostel Navštívení P. Marie
Brossmanùv festival duchovní hudby v Bílé Vodì
r. 2014 - IV. roèník
Organizátoøi:
Sponzoøi:
Ústøední myšlenkou, která festival provází, je snaha prezentovat duchovní
hudbu na špièkové profesionální úrovni .
Olomoucký kraj
Farnost Bílá Voda
za podpory obce Bílá Voda
SMOJ
Sabas s.r.o
PhDr. Svobodová Dagmar
Mgr. Mrázková Milada
V dobì pùsobení piaristù a hudebního teoretika a skladatele Pátera
Antonína Brossmanna, který úzce spolupracoval s K. D. Dittersdorfu, byla
Bílá Voda kulturním a hudebním centrem. Spolu s Jánským vrchem
urèovala hudební smìr tehdy v habsburském Slezsku.
Projekt, který vznikl a je podporován Olomouckým krajem, chce touto
ojedinìlou kulturní akcí navázat na kulturní tradice a bohatou hudební
historii Bílé Vody. I v pohranièí mùže zaznít krásná a kvalitní hudba
v podání významných interpretù.
Flyover s.r.o
IKV Bílá Voda
Unita spol. s r.o.
8.6. ve 14 hod. mše svatá kostel Navštívení P. Marie
v 16 hod. koncert kostel Navštívení P. Marie
Jaroslav Tùma – varhany
22.6. v 16 hod. kostel Navštívení P. Marie
Trio Mário
Mário Illéš - housle
Steve Wächter - kontratenor
(Vivaldi,Bach, Händl, Brossman a jiní)
Jaroslav Friedl – kytara
Petr Dvorský - kontrabas
29.6. v 16 hod. kostel Navštívení P. Marie
Zuzana Stirská a Fine Gospel Time
(Spirituály, gospely)
( známé jazzové skladby)

Podobné dokumenty

Záloha_říjen měsíční plakát - Vlastivědné muzeum Jesenicka

Záloha_říjen měsíční plakát - Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeho cílem je zmapovat široké spektrum hudebních zájmů obyvatel Jesenicka v průběhu času. Ukázat, že vedle hlavních hudebních proudů, reprezentovaných významnými osobnostmi a institucemi, žily na

Více

program

program African djembe Signum, Tilman Susato Ecce sacerdos, Jan Haneska Regina coeli, Josef Kacaba Laudate dominum, Antonin Lecian Benedicta est, Vit Homer Locus iste, Anton Bruckner Ave verum, Camille Sai...

Více

zde

zde Matematika a statistika 1. místo Tereza Součková (4. A) – Labyrinty a bludiště 2. místo Lukáš Vik (8V) – Domněnka osamělého běžce

Více

zde - Mediform

zde - Mediform Neurochirurgická klinika FN Brno, LF MU Ortopedická klinika FN Brno, LF MU Ústav patologie FN Brno, LF MU ve spolupráci se společností Mediform spol. s r.o. a LDR Médical

Více

Zápis z 8. zasedání ZO konaného dne 29.9.2015 - Ostružná

Zápis z 8. zasedání ZO konaného dne 29.9.2015 - Ostružná s dělením vydal MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic, dne 6. 8. 2015, č.j. MJ/40790/2015/OSMI/Š. Na 7. zasedání konaném dne 17. 8. 2015 ZO schválilo záměr prodat pozemek dle GP č...

Více