Slajd 1 - arches

Komentáře

Transkript

Slajd 1 - arches
ARCHES:
Hodnocení a renovace mostů se
zaměřením na nové členské země EU
Assessment and Rehabilitation of Central
European Highway Structures
Tomasz Wierzbicki
IBDiM
Evropská silniční síť
Výstavba nových pozemních
komunikací v NČZ (dálnic)
Snižování prostředků na správu
a údržbu stávajících objektů
(včetně mostů)
Výstavba
Polsko
Zajištění
funkčnosti a
bezpečnosti:
- prohlídky
- údržba
- opravy
- rekonstrukce
Silniční síť – poměr zastoupení mezi
EU15 a NČZ [km]
1 167 268
EU 15
NMS
3 725 196
Silniční síť v NČZ Evropské unie [km]
364 697
159 568
127 204
77 148
60 472
198 817
44 033
55 944
42 970
20 250
13 943
2 222
Poland
Hungary
Czech Republic
Lithuania
Latvia
Estonia
Slovakia
Slovenia
Cyprus
Malta
Bulgaria
Romania
Vývoj evropských projektů
Bridge Management of Europe, 11/2002, FP4
www.trl.co.uk/brime/index.htm
Procedures Required for the Assessment of Highway
Structures, 4/2002 www.fehrl.org
Structural Assessment, Monitoring and
Control od 3/2006 www.samco.org
Sustainable and Advanced Materials for
Road Infrastructure 2005, FP5 samaris.zag.si
Od 1. 9. 2006 FP6
RCHES
Partneři projektu
Partneři projektu
IBDiM: Road and Bridge Research Institute
Polsko
ZAG: Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
Slovinsko
CDV: Transport Research Centre
ČR
UPC: Technical University of Catalonia
Španělsko
EPFL: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Švýcarsko
UCD: University College Dublin
Irsko
Leggedoor Concrete Repair
Nizozemsko
Autostrade per l’Italia
Itálie
IGH: University of Zagreb
Chorvatsko
Salonit Anhovo
Slovinsko
TNO: Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
Nizozemsko
FEHRL: Forum of European National Highway Research Laboratories Belgie
FEHRL umbrela:
Arsenal (Rakousko), CRBL (Bulharsko), IGH (Chorvatsko), TECER (Estonsko),
LCPC (Francie)
Hlavní cíl projektu
zredukovat rozdíly v úrovni dopravní
infrastruktury v nových členských zemích (NČZ)
EU a zemích EU15
vyvinout procedury pro rychlou a ekonomickou
renovaci nevyhovujících a potencionálně
nebezpečných mostů
Struktura projektu
WP2
Zabránit intervenci –
monitorování,
diagnostika
WP3
Prevence
koroze
WP4
Zesilování
konstrukcí
Maximální využití
současných mostů
Minimalizace nákladů &
dopadů na společnost a
životní prostředí
WP5
Použití vysoce
hodnotných betonů
Struktura projektu
WP 2
Hodnocení
konstrukcí
WP 1
Řízení
WP 3
Prevence
koroze
Monitorování
zatížení
mostů - WIM
WP 4
Zesilování
pomocí FRP
Katodická
ochrana
WP 5
Použití
UHPFRC
WP 6
Diseminace
web
Únosnost
mostů
Monitorování
vývoje koroze
Semináře,
konference
Použitá
technika
Použití
nerez oceli
Konzultace
BMS - systémy
rozhodování
Redukce dynamického
zatížení na mostech
FRP - Fibre Reinforced Polymer
vlákny vyztužené polymery
UHPFRC - Ultra High Performance Fibre
Reinforced Concretes
vysoce hodnotné vlákny vyztužené betony
Zatěžovací zkoušky mostů:
- databáze výsledků z různých zemí
WP2
Photo T. Wierzbicki
Monitorování konstrukcí
- vážení za pohybu (WIM)
- využití metody akustické emise
WP2
Photo T. Wierzbicki
WP3
Monitorování vývoje koroze
Photo T. Wierzbicki
WP4
vlákny vyztužené polymery
Zesilování konstrukcí (nosníků) FRP pásky
Photo M. Lagoda
Vysoce hodnotné vlákny vyztužené betony
příklad správného rozložení vláken v betonu
WP5
Photo E. Denarie
Internetová databáze zatěžovacích
zkoušek mostů
Internetová databáze zatěžovacích zkoušek
Srovnání vypočtených hodnot odezvy mostu s výsledky realizovaných
zatěžovacích zkoušek
Internetová databáze zatěžovacích zkoušek
Vkládání:
- popisů,
- obrázků,
- souborů
Zkoumání vývoje koroze ocelové výztuže
- zabudované snímače
Pilotní test katodické ochrany ve Slovinsku
Plánované ukončení projektu
31. srpna 2009
ARCHES website
http://arches.fehrl.org/

Podobné dokumenty

15 Referenční list 1992

15 Referenční list 1992 se zapojením na řídící jednotku se softwarem a ovládacím displejem Zákazník: »Carmeuse Europe«, Louvain-La-Neuve, Belgie

Více

DSD | REFERENČNÍ LIST

DSD | REFERENČNÍ LIST » Pravidelné dodávky zařízení pro manipulaci se sypkými hmotami (vertikální šnekové dopravníky, zásobní sila, uzávěry …) Zákazník: »IBAU Hamburg«, SRN » Pravidelné dodávky nestandardního zař...

Více

katalog 2000

katalog 2000 Pasivní vzpomínky malba na ruãním papíru 70 x 50 cm

Více

PREFABRIKACE PŘÍLOHA 20 LET ČBS

PREFABRIKACE PŘÍLOHA 20 LET ČBS než vlas a dodávají mu i výborné vlastnosti v tahu. Kompozitní materiál s „uzavřenými póry“, vzduchotěsný i vodotěsný, je odolný i vůči vodní tříšti a chemicky agresivním sloučeninám. Proto se hodí...

Více

databáze nových a progresivních diagnostických metod se

databáze nových a progresivních diagnostických metod se • vytvoření metodiky: Aplikace nových a progresivních diagnostických metod na silnicích, mostech, v tunelech a na železnici – část 1, • vytvoření metodiky: Analýza mikrostruktury materiálů skenovac...

Více

Stále aktuální

Stále aktuální Kalendář akcí budeme během roku samozřejmě aktualizovat, ale bohužel nemůžeme ručit za všechny změny, které pořadatelé jednotlivých akcí provedenou, aniž by to zveřejnili včas nebo je provedli v ob...

Více

iTech x100

iTech x100 The paper deals with the dynamic response of the emergency dam located in the drift obtained on the basis of 3D-mathematical modelling. For the modelling there was used the dynamic modulus DYNI int...

Více

FAST-2008-8-1-219-aldorf - DSpace VŠB-TUO

FAST-2008-8-1-219-aldorf - DSpace VŠB-TUO Z hlediska vnější stability hráze byl pak dále posuzován způsob uchycení hráze v okolním horninovém prostředí (zásek, kotvení), a to s ohledem na velikosti smykových napětí vznikajících na kontaktu...

Více