Číslo 6 - Webnode

Komentáře

Transkript

Číslo 6 - Webnode
BYSTRCKÉ
NOVINY
číslo
6
ČERVEN • ročník XXIV/2014
OBČA SN ÍK MĚS T SKÉ ČÁ S TI B R NO - BY S T RC
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
PIRÁTI
SVO NÍ 4,78 %
BOD 4 %
ANO
5,2
16,13 %
ODS
7,67 %
VOLEBNÍ
ÚČAST
KDU-ČSL
TOP 09
18,2 %
9,95 %
15,95 %
KSČM
10,98 %
ČSSD
14,17 %
K letošním volbám do Evropského parlamentu, které se uskutečnily ve dnech 23. až
24. května 2014, se v naší městské části dosta-
vilo 4 359 voličů ( 22,63%) z celkového počtu
19 263 voličů a bylo odevzdáno 4 337 platných
hlasů.
V městě Brně přišlo k volbám 67 545 voličů
(21,78 %) z celkového počtu 310 145 voličů
a bylo odevzdáno 67 100 platných hlasů.
V Jihomoravském kraji se zúčastnilo voleb
182 328 voličů (19,14 %) z celkového počtu
952 696 voličů a bylo odevzdáno 181 014 platných hlasů.
Celkově se v naší zemi zúčastnilo voleb do EU
1 528 250 voličů (18,2 %) z celkového počtu
8 395 132 voličů a bylo odevzdáno 1 515 492
platných hlasů.
(pokračování na str. 2)
Generál Emil Boček
dent jmenoval i tři vojenské veterány, kteří
se účastnili bojů druhé světové války. Brigádním generálem je nově také významný
bystrcký občan Emil Boček.
U příležitosti výročí konce druhé světové
války jmenoval prezident Miloš Zeman nové
generály. Do generálských hodností prezi-
V roce 1939, v 16 letech, odešel tajně z domova.
Přes Maďarsko, Jugoslávii, Řecko a Turecko dorazil do Bejrútu a odtud do Francie. V létě 1940
se již zúčastnil bojů ve Francii.
Byl přidělen jako vojín k 9. rotě 1. pěšího pluku
a následně v květnu převelen ke 2. československému pěšímu pluku, se kterým se
účastnil ústupových bojů proti Němcům.
V červnu 1940 dorazil do středomořského
přístavu Sete a následující den odplul do
Velké Británie.
(pokračování na str. 2)
Pozvánka na veřejné projednání
OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ
přestavba centra
podle nového projektu,
které se uskuteční
dne 23. 6. 2014
v 17.00 hod.
ve Společenském centru
Bystrc,
ulice Odbojářská 2
Vážení bystrčtí spoluobčané!
Mezi 21. květnem a 22.
červnem 2014 probíhá
17. ročník festivalu BRNO
– MĚSTO UPROSTŘED
EVROPY – festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří.
Startoval 21. 5. benefičním koncertem brněnské filharmonie. Pokračuje řadou výstav i divadelních, zábavních
a sportovních akcí, včetně soutěže mistrů
světa v letecké akrobacii na brněnském
letišti 8. 6. , jízdou historických tramvají, trolejbusů a autobusů v rámci oslav 145. výročí
od zahájení městské dopravy v Brně (DOPRAVNÍ NOSTALGIE) a k 10. výročí Integrovaného dopravního systému JMK také
přehlídkou zapojených dopravců a jízdou
parních vlaků ČD. Pozornost si zaslouží
i koncerty České filharmonie spolu s Mozartovými dětmi v bazilice na Starém Brně.
Podrobnosti a celý program, na který jste
všichni srdečně zváni, naleznete na webu:
www.ignisbrunensis.cz.
Naše městská část Brno-Bystrc je tradičním
spolupořadatelem tohoto festivalu, a proto
si vás dovoluji pozvat na další velmi lákavé
programy, které jsme pro vás připravili.
Začneme 5. června DĚTSKOU FARMOU, což
je velký zábavně soutěžní pořad pro děti
k MDD. Akce začíná v 16 hodin na prostranství
a parkovišti před Společenským centrem.
Další atraktivní programy jsou pro vás připraveny na pódiu v přístavišti Bystrc.
V sobotu 7. 6. vás zveme na slavnostní zahájení v 19.45 hod., po kterém bude následovat
zahajovací koncert skupiny Kroky Michala
Davida. Ve středu11. 6.ve 20.00 hod. to bude
koncert známé brněnské folkové skupiny
F.T.Prim, v sobotu 14. 6. ve 20.00 hod. vás
zveme na písničky Pavla Novákaave středu
18. 6. ve 20.00 hod. na koncert originální
rock΄n΄rollové kapely GONE HEPSVILLE.
Největší zájem bude jistě iv tomto roce omezinárodní přehlídku ohňostrojů STAROBRNO –
IGNIS BRUNENSIS (23. 5.–16. 6.). O přízeň
diváků budou usilovat ohňostrůjci z Česka
(7. 6.), Chorvatska (11. 6.), Rakouska (14. 6.)
a Řecka (18. 6.). Návštěvníci zhlédnou vždy ve
22.30 hodin celkem sedm ohňostrojných
představení, z toho 4 soutěžní na přehradě.
Ohňostroje přinesou i jistá omezení a zátěž
pro občany Bystrce. Proto vás zároveň žádám
o porozumění a toleranci k těmto akcím, patřícím k tak významné společensko-kulturní
události, jakým festival BRNO – MĚSTO UPROSTŘED EVROPY jistě je.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
2 • Z radnice
Bystrcké noviny • 6 • 2014
Výsledky voleb do
Blahopřejeme
5. května letošního roku se dožil krásEvropského parlamentu Dne
ných 90 let pan Ing. Vladimír Křížek, CSc.,
(pokračování ze str. 1)
ANO – 15,01 %
TOP 09 – 14,57 %
ČSSD – 14,22 %
KDU-ČSL – 11,57 %
KSČM – 9,19 %
ODS – 7,24 %
SVOBODNÍ – 7,12 %
SZ – 5,74 %
PIRÁTI – 5,68 %
0
3
Výsledky z Bystrce
6
9
12
15 %
který své mládí prožil v Praze, kde po absolvování ČVUT pracoval v Ústavu parních generátorů. V rámci reorganizace československého
průmyslu později přešel do výzkumného
ústavu v Hradci Králové a po další reorganizaci
byl převeden v roce 1960 do Brna, kde pracoval
jako vedoucí vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu energetických zařízení koncernu Škoda, a to až do odchodu do důchodu.
Externě vyučoval na ČVUT Praha, odborně publikoval a přednášel doma i v zahraničí a dodnes je soudním znalcem.
TOP 09 – 16,9 %
ANO – 15,3 %
ČSSD – 13,93 %
KDU-ČSL – 12,11 %
ODS – 7,6 %
KSČM – 7,38 %
SVOBODNÍ – 6,91 %
SZ – 6,02 %
PIRÁTI – 4,81 %
0
Výsledky z Brna
5
10
15
Do Bystrce se přistěhoval v roce 1977, kde byl
aktivním členem výtvarného kroužku při ÚMČ
Bystrc.
A jaký recept má pan Křížek na dlouhověkost?
„Stále něco dělat, nenudit se, snažit se trochu
sportovat a na nemoci a umírání nemít prostě
čas“. Když si uvědomíme, že z deseti jubilantů,
kteří se u nás dožijí tohoto krásného jubilea, je
90 % žen, pak jeho slova potvrzuje jeho vlastní
život.
Další jubilantkou, jenž se 7. května dožila
90 let, byla paní Ludmila Suchá, která již
čtvrt století žije v Domově pro seniory na Foltýnové ulici, kam přišla z nedalekých Rebešovic, kde si s manželem sami postavili domek.
Bohužel zdravotní stav manžela jim už nedovoloval žít na venkově a tak byli rádi, že se dostali do DPS. Život se s paní Ludmilou Suchou
vůbec nemazlil, v mládí byla totálně nasazena, coby žena musela i svařovat a dělat vše
co bylo potřeba. Navíc manžel ji navždy opustil již po prvním roce pobytu v Bystrci.
20 %
red
Oprava veřejného
osvětlení na ulici
Jakuba Obrovského
V průběhu měsíce května a června proběhne
v ulici Jakuba Obrovského generální oprava veřejného osvětlení, jež zahrnuje výměnu těles
lamp a kabelového vedení. Investorem jsou
Technické sítě Brno, a. s., stavbu provádí společnost Unicab, s. r. o., stavbyvedoucí Ing. Polanský, tel.: 775 590 264. Jaroslav Mráz, OŽPD
O Bystrci v Bystrci VI.
Ve středu 18. června 2014 v 18.00 hodin
se uskuteční další, neformální setkání zástupců MČ Brno-Bystrc s občany Bystrce.
Diskuse je pojata zcela volně a otevřeně nad
těmi tématy Bystrce, která zajímají vás a se
kterými se na nás obrátíte. Setkání se bude
konat v restauraci A3 restaurant, Kubíčkova 8 (OC Max), Brno-Bystrc.
Na setkání obyvatele Bystrce srdečně zve
Tomáš Přibislavský,
místostarosta
Pan Vladimír Křížek je zasloužilým vynálezcem
ČR, autorem 95 vynálezů, zejména v oboru
těžkého strojírenství pro jadernou energetiku.
Je autorem parogenerátorů naší první jaderné
elektrárny, spoluautorem parogenerátorů pro
jaderné elektrárny druhé generace v zahraničí,
které se u nás úspěšně vyráběly a výhodně vyvážely.Vyřešil vyvedení tepla ze strojoven jaderných elektráren. V průběhu své celoživotní
činnosti obdržel řadu státních vyznamenání
a čestných uznání za tvůrčí činnost.
Mimo techniku zbožňoval malířství, které bylo
jeho koníčkem. Je autorem mnoha obrazů
a kreseb.
Oběma našim jubilantům přejeme do dalších
let stálé zdraví, hodně síly, lásky a i nadále životní optimismus, který z nich vyzařoval při
našem pěkném setkání.
Miroslav Klimeš, místostarosta
Generál Emil Boček
(pokračování ze str. 1)
Zde v srpnu požádal o převelení k letectvu
a v září 1940 byl přijat do RAF. Podstoupil kurz
pro letecké mechaniky, po jehož dokončení
v únoru 1941 získal kvalifikaci letecký mechanik-drakař a nastoupil k 312. peruti. Jeho
cílem ale bylo stíhací letectvo. Po absolvování
pilotního výcviku v Británii a v Kanadě se stal
ve svých dvaceti letech stíhacím pilotem. Od
října 1944 sloužil jako pilot-stíhač u československé 310. stíhací perutě.
Po návratu do vlasti byl zařazen k Leteckému
pluku 2 v Praze-Kbelích, v prosinci 1945 byl
povýšen na rotmistra letectva v záloze. Po odchodu od letectva si otevřel soukromou autodílnu, kterou provozoval až do roku 1951,
kdy se stal zaměstnancem Mototechny. Od
roku 1958 pracoval jako řemeslník-specialista
1. stupně ve Výzkumném ústavu přístrojové
techniky Československé akademie věd
v Brně, kde působil do roku 1983. V letech
1983–1988 pracoval u firmy Drukov. Do důchodu odešel v roce 1988. O životě Emila
Bočka vznikl v roce 2012 dokument Nezlomný.
Emil Boček je nositelem řady československých a britských vyznamenání. 28. října 2010
byl oceněný prezidentem republiky Václavem
Klausem řádem Bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající
bojovou činnost. 8. 5. 2014 byl povýšen do
hodnosti brigádního generála.
Vážení bystrčtí spoluobčané, dovolte, abych
i vašim jménem panu generálovi upřímně blahopřál.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.,
starosta
Bystrcké noviny • 6 • 2014
Z radnice • 3
Upozornění nájemníkům obecních domů
Na obecních panelových domech v MČ Brno-Bystrc se provádí odečet spotřeby tepla
a jeho následné rozúčtování
pomocí kapalinových odpařovacích poměrových měřidel.
Trubičky s odpařovací látkou se
každý rok odstraňují a nahrazují
novými. Tento způsob poměrového odečtu je již překonaný a to
nejen proto, že v den odečtu musí
být přítomen každý nájemník v bytě a vpustit do
bytu technika, který provede potřebné úkony,
ale také se použité trubičky musejí následně ekologicky likvidovat a jejich náplň podle některých
nájemníků je v bytech stále cítit.
Proto Rada městské části Brno-Bystrc na základě
schváleného plánu regenerace obecního bytového fondu vypsala veřejnou zakázku: „Dodávka a instalace elektronických indikátorů
tepelných nákladů s dálkovým odečtem
v bytech obecních panelových domů“.
Nově navržené elektronické indikátory topných
nákladů (dále jen EITN) pracují na radiovém systému s dálkovým odečtem naměřených hod-
not. To znamená, že osoba provádějící odečet
pouze projde dům a u každého bytu si zaznamená pomocí radiového signálu hodnoty spotřeby tepla do záznamového zařízení. Přístroje,
které budou namontovány na každý radiátor,
jsou napájeny baterií s garantovanou dobou životnosti deset a více roků.
CO Z TOHO VYPLÝVÁ PRO NÁJEMNÍKY
OBECNÍCH BYTŮ?
Firma Techem, která předložila nejnižší cenovou
nabídku, po ukončení této topné sezony provede u všech obecních bytů v měsících červen
až září odečet odpařovacích trubiček včetně vypsání protokolu tak, jak byli nájemníci zvyklí
vždy v období před koncem roku, odstraní je
a následně osadí na radiátory nové elektronické
indikátory tepelných nákladů. Odečet těchto
přístrojů proběhne pak standardně před koncem roku a nájemníci již nebudou obtěžováni
povinností být ve stanovenou dobu přítomni
v bytě a očekávat příchod technika provádějícího odečet.
Výměnou technologie odečtů dochází také
k výrazné úspoře finančních prostředků. Za-
Městská část Brno-Bystrc
vás srdečně zve na
tímco stará technologie odečtů včetně výměny trubiček a jejich ekologické likvidace přišla městskou část např. v loňském roce na
398 000 Kč, cena odečtu novou technologií
byla díky veřejné soutěži stanovena na částku
52 000 Kč.
Pokud porovnáme celkovou investici za desetileté období s cenou předchozí, nová technologie, stanovena nabídkovou cenou, bude stát
městskou část 1 998 570 Kč oproti původní ceně
za deset roků, která by činila 3 980 000 Kč.
O výměně odpařovacích trubiček za nové indikátory budou nájemníci včas informováni letáky na nástěnkách ve vestibulech obecních
domů a podle příslibu dodavatele budou informace o termínu výměny vhazovány do poštovních schránek. Snahou je provést výměnu před
a po prázdninách, celou výměnu kompletně dokončí firma před zahájením topné sezony.
Vedení naší MČ věří, že výměnou technologie
odečtu tepla tak přispěje nejen k většímu komfortu bydlení v obecních bytech, ale zároveň
ušetří veřejné finance.
Josef Vaverka,
odbor majetkový a investiční
POZVÁNKA
na
6/23. zasedání
Zastupitelstva městské
části Brno-Bystrc,
22. června 2014 (neděle) od 15 hod.
prostranství před Společenským centrem Bystrc.
Program:
15.00–19.30 Řemeslný jarmark, doprovodný program
16.00–20.00 HODOVÁ ZÁBAVA
Účinkují: DNS Brněnský Valášek s cimbálovou muzikou,
dětský soubor SKŘIVÁNEK a další.
K tanci a poslechu hraje dechová hudba ROZMARÝNKA.
Občerstvení zajištěno.
Vstup volný!
Změna programu vyhrazena!
které se uskuteční
ve středu 11. června 2014
od 16 hodin
ve Společenském centru na Odbojářské
ulici č. 2
Předběžný program jednání:
v 1. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok
2014
v Rozpočtová pravidla, změna
v Seznam oprav a investic pro rok 2014, aktualizace
v Zásady přípravy a realizování Seznamu
oprav a investic, zrušení usnesení Z 5/24
- 3.06, část b)
v Stanovení počtu zastupitelů do Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc pro volební období 2014–2018
v Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014,
o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku
v Kandidáti na přísedící Městského soudu
v Brně
Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska.
Srdečně zve
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
4 • Z radnice, informace
Dotazy a odpovědi
Bystrcké noviny • 6 • 2014
Provozní doba ve sběrných střediscích odpadů
Na ul. U ZOO na parkovišti u Čtyřlístku:
V březnu se nám narodila dcera. Kdy můžeme očekávat konání„vítání občánků“?
Žádost jsme již odevzdali.
Petra
Další akci „vítání občánků“ plánujeme
uspořádat na podzim 2014, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců.
Martina Doubková, odbor vnitřních věcí
Bude možné se vyjádřit k projektu pro
rekonstrukci bytového jádra. Jde mi
o to, zda bude možné se rozhodnout
jestli budu chtít koupelnu s vanou nebo
sprchovým koutem. Jelikož je voda čím
dál dražší, tak vana je v dnešní době velice nepraktická. Také musím dodat, že
rekonstrukce bytových jader je dobrý
nápad.
Vašek
Autor projektu dostal zadání vypracovat na
každý typ jádra dokumentaci buď s vanou,
nebo se sprchovacím koutem. Dále bude
moci nájemník volit barvu obkladů, dlažby
a kuchyňské linky a to ve stejné cenové relaci. Také máme požadavek, aby nová jádra
byla vyzděná (ne sádrokarton) a aby umístění odpovídalo stávajícímu jádru. Pokud
máte ohledně této problematiky další dotazy můžete osobně (III. NP, dveře č. 318)
nebo telefonicky (546 125 140) konzultovat
kterýkoliv i neúřední den.
Josef Vaverka, vedoucí odboru
majetkového a investičního
Mám hlášený trvalý pobyt v obecním
bytě, jehož nájemcem je můj přítel. Je
nějaká možnost, abych byla vedena jako
spolunájemce, případně je možný přechod nájmu na mou osobu v případě,
kdy s tím oba souhlasíme?
Zdeňka
K vašemu dotazu vám sdělujeme, že v souladu s platným občanským zákoníkem
(zákon č. 89/2012 Sb.) a podle platných
„Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkách zajišťování bytové náhrady“ se
nemůžete stát nájemcem (na základě přechodu nájmu bytu) ani společným nájemcem bytu, jehož nájemcem je Váš přítel.
Romana Rajdová,
odbor bytového hospodářství
Máte nějaké informace ohledně stavby
nákupního centra na Kamechách? Je začátek května a oblast stále připomíná
nevzhlednou pustinu.
Munik
Příslušným stavebním úřadem, který provádí územní řízení na tuto stavbu, je stavební
úřad ÚMČ Brno-Žebětín. Doporučujeme
proto obrátit se s dotazem přímo tam.
K dnešnímu dni nemáme bližší informace.
I. Krejčová, odbor stavební
Pozn.: Redakčně upraveno.
Diskusní fórum – veřejné dotazy adresované
vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce
kompetentních osob na ně jsou k dispozici
na www.bystrc.cz
Po
14.00–18.00 hod.
Út–Pá 9.00–13.00 hod.
So
8.00–12.00 hod.
14.00–18.00 hod.
Na ul. Páteřní 3:
Po
13.00–18.00 hod.
Út–Pá 9.00–13.00 hod.
So–Ne 9.00–12.00 hod.
14.00–18.00 hod.
13.00–17.00 hod.
Sběrná střediska odpadu jsou zabezpečené prostory vybavené kontejnery pro sběr odpadů,
které nepatří do běžných popelnic na směsný
komunální odpad. Slouží občanům města Brna
k ukládání tříděných odpadů, nebezpečných
odpadů, objemného odpadu a ke zpětnému
odběru elektrozařízení.
Odpady lze odevzdat převážně bezplatně. Zpo-
platněn je pouze např. odběr pneumatik, stavební suti bez příměsí atd. — tyto druhy
a obdobný velkoobjemový odpad můžete
v Bystrci odevzdat pouze ve sběrném středisku na ulici Páteřní.
V této souvislosti bychom chtěli upozornit na
skutečnost, že odkládání odpadů mimo místa
k tomu určená je kvalifikováno jako protiprávní
jednání a je posuzováno podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Místy určenými
pro odkládání odpadů jsou:
1. Sběrné nádoby na využitelné složky komunálního odpadu (např. sklo, papír, plasty, elektroodpad, textil, atd.)
2. Sběrná střediska odpadů – viz výše
3. Sběrné nádoby na směsný komunální odpad
(zbytkový) určené pro příslušný objekt (bytový dům)
V žádném případě není možno odkládat
jakékoliv odpady do kontejnerových stání
vedle sběrných nádob a ke kontejnerovým
stáním z venkovní strany.
Bližší informace o problematice systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna najdete
v obecně závazné vyhlášce statutárního města
Brna č. 1/2013 na adrese:
http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-narizeni-a-opatreni-obecne-povahy/?cislo=2597&rok=2013&dokument
=1&platnost=1.
Eva Kubátová,
odbor životního prostředí a dopravy
Rekonstrukce kotelny Teyschlova:
Nový filtr sníží emise
Náhrada zastaralého kotle spalujícího dřevní
štěpku za moderní o vyšším výkonu. To je hlavní cíl plánované rekonstrukce kotelny centrálního zásobování teplem Teyschlova, kterou
připravily Teplárny Brno. Místní obyvatelé ale
nemusejí mít žádné obavy. Součástí celého
projektu, který umožní rozšíření soustavy
tepelných rozvodů napojených na tento zdroj,
je rovněž instalace velmi účinného filtru, který
zajistí snížení produkce tuhých znečišťujících
látek. „Tento výkonný a špičkový odlučovač sníží
emise až o 80 procent. Dojde tak ke zlepšení
životního prostředí v této lokalitě, i když výkonnější kotel spálí větší množství štěpky,“ ujistil
generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.
Zahájení rekonstrukce je naplánováno na
přelom května a června letošního roku. Samotná výměna kotle se uskuteční přímo v kotelně,
práce tak budou probíhat uvnitř objektu, eventuálně v jeho nejbližším okolí. K omezení
dopravy může krátkodobě dojít v ulici Teyschlova při dodávce kotle a odlučovače spalin,
protože půjde o nadměrný náklad. Důraz bude
kladen i na co nejkratší odstávku zdroje, která
bude předem odběratelům oznámena a bude
probíhat v letních měsících.
Rozšíření soustavy rozvodů tepla z centrálního
zdroje Teyschlova zahrnuje přímé napojení
dalších dvou lokálních plynových kotelen KB
7 Vejrostova a KB 6 Ečerova na stávající teplovodní soustavu. Toto opatření sníží zátěž na
životní prostředí a zvýší úspornost provozu.
Realizace se dotkne zejména obyvatel ulic Kuršova, Lýskova, Vejrostova a Ečerova. Převážná
část trasy je však vedena mimo komunikace,
v trase stávajícího teplovodu. K omezení
dopravy dojde v minimální možné míře. Překopy budou opatřeny přejezdy, omezení parkování v době výstavby bude minimální.
„Omlouváme se předem všem, kterých se nepříjemnosti spojené s rekonstrukcí dotknou. Na
druhé straně, modernizace našich zdrojů i skutečnost, že se v nejisté situaci na trhu s energiemi
nechceme spoléhat jen na zemní plyn, jsou důležitým krokem pro efektivnější a ekonomičtější
provoz kotelny Teyschlova,“ vysvětlil Petr Fajmon.
Rekonstrukce by měla trvat zhruba pět
měsíců, ukončení prací předpokládají teplárny
na přelomu října a listopadu. „Mohu však obyvatele Bystrce ujistit, že uděláme vše pro maximální zkrácení doby výstavby,“ doplnil
generální ředitel brněnských tepláren.
Renata Diatková
Bystrcké noviny • 6 • 2014
Z radnice • 5
Zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc
6/34. mim. RMČ dne 16. 4. 2014
n přidělila veřejnou zakázku „Dodávka
a instalace elektronických indikátorů tepelných nákladů (RTN) s dálkovým odečtem
v bytech obecních panelových domů v BrněBystrci“ uchazeči Techem, spol. s r. o., schválila
s tímto uchazečem smlouvu o dílo a smlouvu
o provádění odečtů
6/22. ZMČ dne 16. 4. 2014
n schválilo:
– účetní závěrku městské části Brno-Bystrc
k 31. 12. 2013
– Harmonogram postupu zpracovávání
a projednávání rozpočtu MČ Brno-Bystrc na
rok 2015
– přiznání první části odměn ředitelům
školských příspěvkových organizací MČ BrnoBystrc (ZŠ, MŠ a školní jídelny) pro rok 2014
a účelové vymezení prostředků v celkové výši
111 000 Kč (hrubého) v rámci příspěvků na
provoz za 2. čtvrtletí roku 2014. K částce
budou přičteny odvody zaměstnavatele na
sociální a zdravotní pojištění a odvod do fondu FKSP ve výši 1%
– Zásady smlouvy o poskytnutí peněžních
prostředků a zrušilo usnesení Z 4/6 - 3.10
– poskytnutí finanční podpory na veřejně
prospěšné projekty z rozpočtu MČ Brno-Bystrc
v roce 2014
– výchozí ceny bytových jednotek v obecních domech svěřených MČ Brno-Bystrc
a doporučených k prodeji po bytových jednotkách a zmocnilo PhDr. Jiřího Altmana,
místostarostu městské části Brno-Bystrc, podpisem nabídek k prodeji a konkrétních kupních smluv o převodu vlastnictví jednotek
a podílů na společných částech domů
a pozemcích
n souhlasilo bez výhrad s hospodařením MČ
Brno-Bystrc za rok 2013, schválilo závěrečný
účet MČ Brno-Bystrc za rok 2013 a rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací do fondů
a souhlasilo se Zprávou o činnosti za rok 2013
VHČ MČ Brno-Bystrc
n vzalo na vědomí:
– Zprávu o činnosti výboru Pro rozvoj infrastruktury Kamech Zastupitelstva MČ BrnoBystrc za druhé pololetí roku 2013
– Zápis o kontrole dodržování Jednacího
řádu komisemi Rady MČ v oblasti tvorby zápisu
z průběhu jednání komisí za období 2. pololetí
roku 2012 a to u komisí bytové a majetkové,
kulturní a letopisecké a životního prostředí,
včetně vyjádření kontrolovaných
– Zápis o kontrole plnění obj. 14Ku/3722/5169/2013, dodavatel Karel Zeman,
na pravidelný úklid Dirt areálu Štouračova,
včetně vyjádření kontrolovaných
– Zápis o kontrole plnění smluv na údržbu
zeleně (pokos a následný úklid) se smluvním
dodavatelem SUPOS, s. r. o., v MČ Brno-Bystrc
za období duben – září 2013, včetně vyjádření
kontrolovaných
– Zápis o kontrole činnosti finančního výboru v oblasti kontroly hospodaření s majetkem
a finančními prostředky obce, včetně vyjádření
kontrolovaných
– Zápis o kontrole Provedení a převzetí díla
„Rekonstrukce hřiště Rerychova 14“, včetně
vyjádření kontrolovaných
6/38. RMČ dne 23. 4. 2014
n schválila:
– vzorovou smlouvu o výpůjčce vysoušečů
a zrušila usnesení R 6/2 – 1.03, část 2
– rozpočtové opatření mezi třídou 4 přijaté
transfery a § 4324 zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc
– Přehled o hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ – vzor
a zrušila usnesení R 4/7 – 1.3.03, část 2
– prominutí pohledávky představující nájemné za pronájem části pozemku p. č. 1428/1 k. ú.
Bystrc za období 1. 1. 2014–4. 3. 2014 ve výši
1 826 Kč a prominutí pohledávky představující
bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním části
pozemku p. č. 1428/1 k. ú. Bystrc od 5. 3. 2014
za podmínky odstranění stánku z této části
pozemku nejpozději do 31. 5. 2014
– nájemní smlouvy k částem pozemků
p. č. 1210/3, 1225/12, 1762, 1763 a p. č. 1225/12,
1762 k. ú. Bystrc
– nájemní smlouvy k pozemkům p. č. 6712
a id. 1/40 pozemku p. č. 1142/58 k. ú. Bystrc
a p. č. 6713 a id. 1/40 pozemku p. č. 1142/58
k. ú. Bystrc
– nájemní smlouvy k pozemkům p. č. 1027
a p. č. 1029 k. ú. Bystrc
– doporučení KVZ neotevírat podané
nabídky, vrátit podané nabídky a prodloužit
zadávací lhůtu do 5. 5. 2014 na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona
č. 137/2006 Sb.: „Dodávka a montáž klimatizace ve 3.NP radnice MČ Brno-Bystrc, nám 28
dubna 60“, a schválila doplnění zadávací dokumentace na tuto zakázku
– seznam lokalit pro instalaci světelně signalizačních zařízení na křižovatkách a přechodech pro chodce v MČ Brno-Bystrc
– pronajmout uvolněný byt Opálkova 10, byt
č. 23, vel. 1+0, 6. podlaží, I. kategorie
– Zásady darovací smlouvy pro přijetí darů
(peníze, movité věci) statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-Bystrc a zrušila
usnesení R 4/21.–1.3.03
n žádá:
– statutární město Brno o svěření pozemků
p. č. 6420/8, 6421 a 7099/2 v k.ú. Bystrc
– statutární město Brno o schválení změny
části usnesení Z6/020. zasedání ZMB ze dne
11. 12. 2012, tj. zrušení doplňujících podmínek
nakládání s pozemky p. č. 6991/1, 6991/3,
7366/44, 7366/51 v k. ú. Bystrc:
– omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu
– uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 3 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele
– omezit nájemce nezapisovat stavbu do KN,
z důvodu umožnění výstavby objektu cykloservisu na těchto pozemcích
n souhlasila:
– u MŠ Laštůvkova 57/59, Brno-Bystrc s přijetím účelově určeného daru vysavač Elektrolux Z8830 PSK Ultraone, v hodnotě 3 724 Kč
– se zapojením ZŠ Heyrovského 32 do projektů Jihomoravského kraje v rámci finanční
podpory Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, oblast podpory
1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání
s názvem projektu: Zdravě a bezpečně
v Jihomoravském kraji a prioritní osy 1 –
Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3.
Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení bez finanční spoluúčasti školy nebo
zřizovatele
– se zapojením ZŠ Laštůvkova 77 a ZŠ Vejrostova 1 do projektu Jihomoravského kraje
v rámci finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, oblast
podpory 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení bez finanční spoluúčasti
školy nebo zřizovatele
– s pořádáním závodu automobilů do vrchu
„Vzhůru Farinovou zatáčkou o pohár primátora
města Brna“, který se bude konat dne 14. 6.
2014 a vydává kladné stanovisko k projednávání záležitostí na odboru dopravy Magistrátu
města Brna
– s pronájmem bytu na ul. Foltýnova 22, Brno
o velikosti 2+1 za podmínky vrácení obecního
bytu na ul. Kachlíkova 15, Brno o velikosti 4+1,
a to před podpisem nájemní smlouvy
– od 1.1.2014 do odstranění závad v bytě,
se slevou z nájemného za byt č. 12 v obecním
domě Laštůvkova 63, a to ve výši 20 % ze stanoveného měsíčního nájemného
– s uzavřením dohody o společném nájmu
k bytu v domě Filipova 8, Brno mezi stávajícími
nájemci a další osobou přistupující k nájmu
bytu
n přidělila:
– veřejnou zakázku„Oprava střechy na obecních bytových domech Laštůvkova 61–75 lichá,
Brno-Bystrc“ uchazeči MÜPO, spol. s. r. o.,
a schválila s tímto uchazečem smlouvu o dílo
n doporučila Zastupitelstvu MČ BrnoBystrc:
– kandidáta na přísedící Městského soudu
v Brně za Městskou část Brno-Bystrc: Mgr. Šárka
Sedláčková.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.,
starosta
6 • Školky, sociální téma
Bystrcké noviny • 6 • 2014
V lesní školce to žije!
Nové pobytové zařízení pro seniory
Oslava Dne Země, první narozeniny, svátek
maminek..., u nás V závětří se pořád něco děje!
Druhé květnové pondělí jsme spolu s dětmi
oslavili svátek maminek: děti nacvičily krásné
pásmo písniček a básniček o maminkách, vyrobily jim dáreček v podobě bylinkové šťávy
a samozřejmě nemohla chybět kytice lučního
kvítí natrhaná přímo u nás ve školce. A aby to
tatínkům nebylo líto, chystáme v pátek 13. 6.
od 17.00 hodin neméně velkolepou oslavu Dne
otců určenou všem tatínkům a jejich dětem
spojenou s přespáním v týpí a kupou dobrodružství.
V průběhu letošního léta chystáme několik
víkendových akcí spojených se stavbou komunitní pece a pečením domácího kváskového
chleba. Pokud máte zájem o přirozený a zdravý
životní styl a chcete se něco dozvědět o zdravém
pečení, přijďte mezi nás. Na tento projekt jsme
získali grant od Nadace Veronica, o jednotlivých
akcích budeme obyvatele Bystrce a Žebětína
včas informovat.
V Závětří je zkrátka krásně. Přijďte se k nám
podívat! Školka je otevřená každý všední den
od 7.00 do 17 hodin, právě probíhá druhé kolo
zápisu na příští školní rok. K dispozici máme
i několik posledních volných míst na sedm běhů
příměstských táborů za rozumnou cenu.
Více informací na: www.vzavetri.cz.
Jana Mališová
Stáří je nevyhnutelná etapa života každého
z nás. Občanů, kteří budou potřebovat trvalou péči další osoby, stále přibývá a míst
s trvalou komplexní péčí je málo.
Lidé na své přijetí musejí často čekat i několik
let a jsou tak odkázáni na péči rodiny, která
mnohdy pracuje, případně žije v jiném městě
a nemá takové možnosti, aby potřebnou péči
zajistila z vlastních sil. Některé situace se dají
řešit za pomoci pečovatelské služby, ale z vlastní zkušenosti víme, že starším lidem po čase,
zejména vzhledem k jejich zdravotnímu stavu,
pomoc terénních pracovníků nestačí. Potřebují pak komplexní péči, kterou jim dokáže
poskytnout zařízení typu „Domov pro seniory“.
Občanské sdružení Sanus Brno proto nově
otevřelo pobytové zařízení pro osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc další osoby. Dům domácí
péče, který nabízí jak krátkodobé, tak dlouhodobé pobyty, se nachází nedaleko Brna –
v Babicích nad Svitavou. Dům je nově zrekonstruovaný a má kapacitu 16 osob, rozdělených do dvou až třílůžkových pokojů.
Uživatelé mají zajištěné ubytování, celodenní
stravu (5x denně), praní a žehlení ložního prádla, pravidelný úklid, běžné úkony péče o vlastní
Letní prázdniny se blíží!
Máte už pro děti
program na celé dva měsíce?
Že ne? Máme pro vás řešení.
Léto v lesní školce
Příměstský tábor pro děti ve věku 3–7 let
osobu, pomoc při hygieně, nákupy léků
a drobné osobní nákupy uživatelů, zapůjčení
kompenzačních pomůcek, aktivizační programy, lékař je přítomen 1x týdně, v případě
potřeby na zavolání. O uživatele se stará 24
hodin denně kvalifikovaný personál.
Kvalitní péčí, aktivitami a také prostředím
může dojít ke stabilizaci či zlepšení duševního
i zdravotního stavu klientů. Přijďte se podívat,
třeba zrovna vám bude vyhovovat, že zde existuje možnost umístit své blízké do prostředí,
kde se můžete spolehnout, že je o ně kvalitně
a důstojně postaráno.
Další podrobné informace získáte na telefonním čísle 777 758 262 nebo 541 236 090.
E-mail: [email protected], www.sanusbrno.com.
Markéta Vrbecká
KOUZELNÁ ŠKOLIČKA,
aneb Hry pro úspěšný start ve škole
Záleží vám na tom, aby vaše dítě bylo ve škole úspěšné?
Mělo vaše dítě problémy při zápisu do školy a potřebuje
doplnit znalosti?
Chcete společně strávený prázdninový čas využít ke zlepšení dovedností vašeho dítěte?
POTOM VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA
PRÁZDNINOVÁ STŘEDEČNÍ DOPOLEDNE!
PRO KOHO: rodiče s dětmi v předškolním a mladším školním věku
KDY: každou prázdninovou středu, začínáme 2. 7. 2014, vždy od 10–11.30 hod
KDE: TRIADA – Poradenské centrum, o. s. Orlí 20, 602 00 Brno
30. 6.– 4. 7. Malý kutil
7. 7.–11. 7. Indiáni ze Závětří
14. 7.–18. 7. Indiáni, ti se mají
21. 7.–25. 7. Šikovné tlapky ze Závětří
4. 8.– 8. 8. Na hradě Veveří, světla už nehoří
18. 8.–22. 8. Angličtina nadivoko
25. 8.–29. 8. Robinson ze Závětří
Otevřeno od 7.00 do 17.00 hod.
Atraktivní prostředí Lesní školky V závětří
Bystrc-Kamechy u Žebětínského rybníka
Cena 1240 Kč + 260 Kč strava
Sleva 10 % pro sourozence
Finančně podpořeno MČ Bystrc
www.vzavetri.cz
e-mail: [email protected]
tel.: 511 112 977
DĚTI SE MOHOU TĚŠIT NA: Hry a úkoly zaměřené na dovednosti potřebné pro budoucí
prvňáčky. Společné hraní s rodiči a ostatními dětmi.
RODIČE MOHOU VYUŽÍT PORADENSTVÍ V TĚCHTO OBLASTECH:
Co je do školy potřeba. Možnost využití sociálních dávek na nákup školních pomůcek.
Jak se s dítětem připravovat do školy. Jak řešit případné obtíže
KONTAKT: tel.: 774 409 909, 774 909 130 • e-mail: [email protected]
Uvítáme celé rodiny. Na skupinový program není potřeba přihlásit
se dopředu. Můžete přijít jednorázově nebo opakovaně.
Akce je BEZPLATNÁ.
Bystrcké noviny • 6 • 2014
Pilotní projekt
v mateřské škole
KAMECHY
Příprava žáků na reálný život ve společnosti,
aneb Propojení školy s odbornou a všeobecnou praxí.
V letošním roce zahájila naše mateřská
škola partnerskou účast na předmětném pilotním projektu „Příprava žáků na reálný život ve
společnosti, aneb Propojení školy s odbornou
a všeobecnou praxí“, jehož nositelem je Střední
průmyslová škola chemická, Brno.
Cílem projektu pro předškolní vzdělávání je zvýšit připravenost dětí mateřské školy pro školní
docházku.
V rámci projektu připravuje mateřská škola
následující aktivity a motivační akce pro
předškolní děti:
n ukázky žáků základních škol pro děti mateřské školy
n motivované ukázky žáků střední školy chemické k přírodovědnému a technickému
vzdělávání
n pracovní setkání pro pedagogy a rodiče dětí
navštěvující mateřskou školu
n výukové dílny pro předškolní děti – Technické muzeum Brno
n putování zvláštním světem – Hvězdárna
a planetárium města Brna.
Hana Ondráčková,
ředitelka MŠ Kamechy, Kavčí 3
Týden bez aut
Školky a školy • 7
Vicemistryně republiky ze ZŠ Laštůvkova
Dne 10. 5. 2014 proběhlo v univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně Mistrovství
České republiky v moderní gymnastice starších
kadetek, kterého se zúčastnila i Nicole Hájková
(žákyně 8. B ZŠ Laštůvkova) za sportovní klub
moderní gymnastiky Mantila Brno. V početném
startovním poli 47 závodnic, které se do tohoto
závodu nominovaly z jednotlivých oblastí, vybojovala Niky za sestavu s obručí krásné 2. místo.
Jménem školy jí gratulujeme a věříme, že v úspěších bude dále pokračovat, stejně tak jako
v reprezentaci školy například v atletických soutěžích, kde je držitelkou nejlepšího školního
výkonu ve skoku vysokém. Miroslav Dlapa
Sportovní den ZŠ Heyrovského 32
Ve středu 30. 4. 2014 krátce po osmé hodině
velké hřiště ZŠ Heyrovského 32 zaplnili všichni
žáci školy ve sportovním oblečení a s napětím
čekali, co se bude dít. Brzy se dozvěděli, že je
čeká náročný den, ve kterém si ověří své síly
a schopnosti v šesti sportovních disciplínách.
S elánem jsme pak všichni provolali třikrát zdar
sportovnímu dni a vyrazili s třídními učiteli na
stanoviště. Postupně jsme běhali 60 a 1000
metrů (mladší žáci 500 metrů), házeli kriketovým
míčkem, skákali z místa, zkoušeli svou výdrž ve
shybech a ohebnost v předklonu. Sportovali
jsme nejen v areálu školy, ale i na hřišti Dosty
a u řeky.
Velké poděkování patří našim deváťákům, kteří
nám na stanovištích pomáhali, měřili čas, zapisovali výsledky a povzbuzovali nás, stejně jako
naši učitelé. Příjemné bylo i to, že nás celý den
během našich výkonů doprovázela příjemná
hudba, kterou si pro nás připravil pan učitel
tělesné výchovy. Tento den si užili zejména ti,
co rádi sportují, ale i ti, kteří se aspoň trochu
hýbou. Heslem dne bylo, že není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se a mít smysl pro fair play.
Martin Mykytjuk a David Štrobl,
žáci 6. A
Srdečně zveme na
ZAHRADNÍ SLAVNOST
V týdnu od 5.–9. května proběhla na ZŠ Heyrovského 32 akce „Týden bez aut“.
Žáci v třídních kolektivech soutěžili v počtu kilometrů zdolaných cestou do školy a ze školy. Do
soutěže se započítaly kilometry absolvované
pěšky, městskou hromadnou dopravou či na
kole. Těší nás, že se děti aktivně zapojily, každé
podle svých možností, některé neváhaly ujít
pěšky či přijet na kole spousty kilometrů. Součástí tohoto projektu byla i„jízda zručnosti“ pro
děti z prvního stupně. Děti si vyzkoušely svoji
obratnost na kole, ověřily si svoje znalosti
dopravních značek, povinného vybavení kola
i správného řešení dopravních situací. Při zabezpečení této akce nám zdatně pomohly žákyně
z devátých tříd. Žáci druhého stupně během
celého týdne absolvovali projektovou výuku na
témata související s dopravní výchovou.
Hana Sviderská, ZŠ Heyrovského 32
ZŠ HEYROVSKÉHO 32,
aneb Setkání žáků, jejich rodičů, členů učitelského sboru a přátel školy.
Rozloučíme se se školním rokem 2013/2014.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
ŠKOLNÍ PŘÍRODNÍ VÝUKOVÉ ZAHRADY
A ARBORETA NA HEYRÁKU,
které byly vybudovány s pomocí finanční dotace z grantu
Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.
ČTVRTEK 26. 6. 2014 od 17.00 do 20.00 hodin
Můžete se těšit na:
hry, hudební a taneční vystoupení, divadelní představení, tvůrčí dílny,
sportovní klání učitelé – žáci – rodiče, diskotéka, občerstvení i relaxace, přátelská atmosféra
8 • Školy
Jiné světy
Naše Základní škola Vejrostova 1 seznamuje
žáky v měsíci dubnu s výukou dopravní výchovy. Stávají se účastníky silničního provozu.
V rámci výukové oblasti Člověk a jeho svět jsou
seznámeni s bezpečným chováním při jízdě
na kole, koloběžce či kolečkových bruslích.
Proto jsme se rozhodli s třídou 2.C navštívit
probíhající interaktivní výstavu „Naše cesta“
na brněnském výstavišti. Výstava je věnována
handicapovaným osobám. Umožňuje návštěvníkům vstoupit do světa lidí se zdravotním
postižením a vydat se na cestu vzájemného
respektu a pochopení.
Celou výstavou nás provázel průvodce Michal,
který ochotně odpovídal na veškeré, někdy až
záludné otázky dětí. Děti si vyzkoušely pohyb
v prostoru bez zrakového vnímání, manipulaci
s invalidním vozíkem, seznámily se s pomůckami, které jsou každodenními pomocníky lidí
se zdravotním postižením. Vyzkoušely si hry
a sporty, kterými tito lidé vyplňují svůj volný
čas. Žáci odcházeli z výstavy nejen plni dojmů
a vzrušujících zážitků, ale také přínosných informací. Prakticky si tedy vyzkoušeli, jak komunikovat s handicapovanými osobami a naučili
se, jak jim pomoci.
Maminka Vojty Požára mi napsala:
„S Vojtou jsme si odnešní výstavě povídali. Vyprávěl nám o lidech, kteří neslyšeli, neviděli, byli na
vozíčku bez noh, o lidech s asistenčním psem.
Říkal, že někteří vám ukazovali znakovou řeč. Děti
měly klapky na očích ataky zkoušely jízdu na vozíku, která ho bavila nejvíce. Moc se mu to všechno
líbilo. Myslím, že je to pro děti poučné, nehledě na
to, že setkávání spostiženými lidmi je iposune dál
ve vnímání jejich handicapů, co všechno musejí
každý den podstupovat. Snad si budou vážit toho,
že jsou zdravé! Ale na druhou stranu snimi vycházet přirozeně a pomáhat jim. Díky.“
Kateřina Zábršová a žáci 2.C,
ZŠ Vejrostova 1
Bystrcké noviny • 6 • 2014
Hurá do Paříže
Celý půlrok jsem se těšil na poznávací pobyt
v Paříži, kam jsem se přihlásil s ostatními
žáky 8. a 9. tříd naší školy. Konal se od
12. do 16. dubna. Mé očekávání bylo splněno. Luxusní autobus, skvělí řidiči, program
zajištěný cestovní kanceláří i skvělá průvodkyně. Nesmím zapomenout také na náš
pedagogický doprovod, bez něhož by celý
pobyt nebyl možný.
Atmosféru v autobuse jsme si zpříjemňovali
různě – hraním her, promítáním filmu, pozorováním krajiny. Hned na úvod mě však zaujala
celopobytová hra na tajného ctitele/ctitelku.
Každý si vylosoval objekt svého zájmu, kterému se v průběhu pobytu věnoval a projevoval
mu náklonnost. Po cestě zpět jsme ctitele
odhalovali.
Krásnou vsuvkou na cestě do vysněné Paříže
byla večerní zastávka v německém Norimberku. Dýchla na nás nádherná atmosféra historické části města a bylo to zajímavé spojení
procházky s přestávkou.
V Paříži jsme poznali nejdůležitější památky:
muzea, chrámy, kaple apod. Okouzlil mě monumentální chrám Notre Dame, o kterém jsem
slyšel v hodinách literatury, královský Louvre
a nezapomenutelná Mona Lisa. A co teprve Versailles s královskými zahradami. Poznali jsme
také moderní část Paříže. Ta také patří k velkým
zážitkům. Zaujal mě taky Montmartre s umělci,
kavárničkami, obdivoval jsem klid a pohodu
obyvatel Paříže. Při výstupu na Sacré-Coeur
jsem si vybavil hodiny hudebky a známou píseň,
Moulin Rouge mi připomněl stejnojmenný film
s Nicol Kidman. Procházka po Champs-Élysées
mně připomněla dojezdy cyklistické Tour de
France. Nesmím opomenout projížďku po
Seině, kde jsme měli všechny památky, včetně
osvícené a blikající Eiffelovy věže jak na dlani.
A ještě něco bylo úžasné! Fandili jsme brněnské
Kometě, která hrála se Spartou rozhodující utkání o postup do finále extraligy.
Velké štěstí jsme měli v tom, že bylo krásné počasí, obyvatelé Francie zrovna nestávkovali
a dopravní kolony nebyly až tak velké. Smůla se
nám však nevyhnula, protože většina památek,
včetně Eiffelovky se rekonstruovala nebo opravovala. Díky maskování nebo minimalizování
postupných úprav nás to nijak neomezovalo.
Co bylo horší, bylo ubytování. Nocleh v hotelu
F1 však sloužil pouze na přespání a k tomu
nebyl potřeba pětihvězdičkový hotel.
Na pobyt v Paříži i na celý zájezd budu rád
a dlouho vzpomínat. V paměti mi zůstanou
místa, která jsme navštívili. Připomínat Paříž
mi budou také fotografie a suvenýry, které
jsem si přivezl.
Jakub Woletz, žák 9. B ZŠ Laštůvkova
Okresní finále základních škol ve volejbalu
Pátým rokem se naše škola ZŠ Vejrostova stala
organizátorem Okresního finále základních
škol ve volejbalu. Vždy je to napínavá situace.
Bude pršet, nebo nebude pršet? Pro nás svým
způsobem hamletovská otázka. Pokud prší
musíme hrát v tělocvičnách. Každý rok se těšíme, že si zahrajeme na venkovních kurtech.
A letos se nám to konečně podařilo!
Za účasti deseti družstev z různých brněnských
škol jsme hráli na venkovních kurtech.
V teplém dubnovém počasí bojovala družstva
o postup do krajského kola. Družstvo starších
žáků ve složení Lukáš Navrátil, Michael Špelda,
Jan Latýn, Vojtěch Kalmár, Ondřej Žalkovský,
Petr Šplíchal, Radek Lipecký a Tomáš Lošťák
vybojovalo druhé místo. Starší žákyně Klárka
Novotná, Míša Dostálková, Terezka Lupínková,
Kačka Panská, Barča Stojanová a Anička Dozbabová se také umístily na druhém místě. Radost
měly hlavně žákyně Yvona Školová, Venda
Kloudová, Martina Zavřelová , Lucka Kubešová,
Míša Mališová, Sabina Šedá, Bětka Brůžová
a Natálie Malcová ze třetího místa.
Poděkování patří také žákům, kteří zajistili hladký průběh celého volejbalového dopoledne.
Byli to Michal Slováček, Marek Povýšil, Martin
Burian, Anička Kovářová, Terezka Šumpichová,
Hanička Dozbabová, David Nejez a Filip Ryšánek.
Mgr. Jiří Mikulášek a Mgr. Věra Koudelová sledovali, fandili a podporovali týmy. Současně
se podíleli na hladkém průběhu celého dne.
Rozhodčí Patrik Brych a David Pozdíšek, nyní
již studenti gymnázií, ale naši odchovanci, přispěli k hladkému průběhu turnaje.
Díky příjemnému jarnímu počasí a sportovnímu nadšení jsme všichni odcházeli unaveni,
ale rozhodně spokojeni.
Věra Koudelová
Bystrcké noviny • 6 • 2014
Školy, bystrcké ohlédnutí • 9
Tanečnice SZUŠ v Hradci Králové
Sobotu 10. 5. strávily naše tanečnice opět velice
aktivně. A přesto, že se do Brna vrátily až o půl
třetí ráno, byly šťastné z velikého úspěchu. Na
mezinárodní baletní soutěži získaly 1. místo za
tanec Western symfony v podání 17 tanečnic.
2. místo získalo 6 choreografií. Tance Četník ze
Saint Tropez v kategorii klasický tanec a My love
v kategorii moderní tanec. Oba zatančila Nela
Polášková. Dále stříbro získali Námořníci –Simona
Doleželová a Eliška Petkovská, moderní tanec
Cats, Pas de Quatre a klasický tanec Girlandový
valčík. Ten porazila skupina z ukrajinského Kyjeva.
3. místo získaly 2 tance –Para alegria, který zatančily Johana Mičánková, Natálie Mašterová a Nela
Polášková aCello song v podání R.Juříkové, A.Křivánkové aK.Gaďorkové. Čestné uznání získaly za
tance: Mariell Ludmila Staňková aMarie Jedličková
a za sólový tanec Lisette – Simona Doleželová.
Všem gratulujeme a držíme pěsti do dalších soutěží, především do největší světové baletní soutěže, které se letos zúčastní na začátku prázdnin
v Portugalsku. Poslední týden prázdnin se bude-
Pomník
Františka Foltýna
me všem šikovným dětem věnovat na příměstském táboře na naší škole. Ještě máme volné
místo. Všem našim příznivcům přejeme krásnou
dovolenou a těšíme se na další shledání.
ZVEME VÁS NA AKCE NAŠÍ ŠKOLY:
Přijímací zkoušky do tanečního i folklorního souboru, dále do výtvarného a dramatického oboru budou probíhat od
začátku června. Bližší informace o všech
oborech najdete na nástěnkách školy
a na: www.szus.websnadno.cz.
5. 6. a 19. 6. (v 17 hod.)
Absolventské koncerty žáků hudebního
oboru v koncertním sále školy v Maxu
17. 6. (v 17 hod.)
Koncert žáků hudebního, tanečního a dramatického oboru ve Společenském centru
v Bystrci
Na začátku Foltýnovy ulice stojí již od roku
1988 pomník osobnosti, podle níž nese jméno
i celá ulice, Františka Foltýna. Právě v červnu
si připomínáme obě jeho výročí, neboť 9. června 1891 se narodil a 8. 6. 1976 zemřel.
Radmila Chmelová, ředitelka SZÚŠ
Centrum školkového typu,
pro děti od 3–9 let
Brno, Komín – Bystrcká 4
Otevřeno:
pondělí až pátek od 7.00–18.00 hodin
Zbrusu nové prostory i vybavení • Vzděláváme pomocí Montessoriho přístupů • Pracujeme s dotekovou interaktivní tabulí
• Rozvíjíme individuální osobnost dítěte hrou • V jedné třídě
je vždy jen 12–14 dětí • V ceně: logopedie, výuka AJ, hry na
flétnu, kreativní dílničky
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
20. 6. od 10.00–18.00 hod. • 21. 6. od 10.00–19.00 hod.
Přijďte se k nám podívat • Rodiče dostanou veškeré informace o provozu Výukáčku a děti si
budou moci pohrát v našem centru s veškerým vybavením
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
ČERVENEC – PIRÁTI
Výukový program s tématikou pirátů • Honba za pokladem
• Na konci měsíce plavba na Brněnské přehradě
SRPEN – ZOOLOGOVÉ
Výukový program s tématikou zvířat • Poznávání džungle
• Na konci měsíce výprava do ZOO Brno
Výukáček se vám postará o vaše ratolesti v období letních prázdnin • Pedagogové budou rozvíjet fantazii vašich dětí a formou hry je budou vzdělávat • Počet míst je omezen!
Kontakt: www.vyukacek.cz email: [email protected] tel.: 777 653 678
Pokud máte zájem zapsat k nám vaše dítě, prosím napište se co nejdříve na e-mail.
Malíř, který je spolu s Františkem Kupkou
a Josefem Šímou považován za největší postavu české moderny, vyrostl na Šumavě, kde
se také vyučil malířem porcelánu. Následně
byl přijat na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, ale dříve, než ji mohl dokončit, začala první
světová válka a František Foltýn musel narukovat. Po válce se přes Slovensko dostal do
Brna, kde v roce 1922 stál u počátků Skupiny
výtvarných umělců. Už v roce 1924 ovšem přesídlil do Francie a pracoval zde ve skupinách
Cercle et Carré a Abstraction-Création. Domů
do Československa se vrátil až po deseti letech
v roce 1934 a usadil se v Brně, které se mu stalo
domovem na příštích dvaapadesát let.
Foltýnovy práce z dvacátých a třicátých let 20.
století jsou řazeny mezi ta nejlepší díla české
meziválečné moderny. Později se věnoval realistickému krajinomalířství a v šedesátých
letech 20. století se opět vrátil k abstrakci.
V roce 1961 byl František Foltýn jmenován
zasloužilým a roku 1972 pak národním umělcem. Zemřel v Brně v roce 1976 a je pochován
na ústředním hřbitově.
Při výstavbě obytného sídliště v Bystrci byla
po Františkovi Foltýnovi pojmenována jedna
z nových ulic a v roce 1988 sem byl umístěn
jeho bronzový pomník s bustou z dílny Miloše
Vlčka.
Petr Fedor, místostarosta
10 • Volný čas, inzerce
Bystrcké noviny • 6 • 2014
Včelaři i jejich včelstva Červen na hradě Veveří
Řecká sobota na hradě Veveří, která se uskuteční 7. června 2014 (10.00–22.00 hod.), naváže
na předchozí úspěšné ročníky, které mají tradici od roku 2011. Smyslem a cílem připravované
akce je opět přiblížit návštěvníkům Státního hradu Veveří jeho historické vazby na Řecko, ale
umožnit i vzájemné mezikulturní setkání jednotlivců a institucí, které působí na poli řeckomoravských (českých) vztahů.
Pro malé i velké návštěvníky je v průběhu celého dne připraven bohatý kulturní i historický
program s možností ochutnat i zakoupit vybrané řecké gastronomické speciality.
Po letošní mírné zimě jsou včelaři již opět
v plné práci. Včely ani včelaři si v letošní zimě
moc neodpočinuli. Mnohá včelstva v letošní
teplé zimě ani nepřerušila plodování a již teď
by se chtěla rojit. A včelaři? Ti v zimě uspořádali
pro naše občany v Bystrci, Jundrově, Žabovřeskách a v Žebětíně čtyři přednášky spojené
s ochutnávkami svých medů a medovin a sami
absolvovali ještě dvě odborné přednášky.
Samozřejmě si v zimě museli připravit i vše
potřebné na další včelařskou sezonu.
Letošní jaro přišlo o dost dříve než obvykle.
Zatímco jiné roky jabloně kvetou až v první
dekádě května, letos po polovině dubna již
odkvétaly. Velmi brzy kvetla i řepka a jiné
nektarodárné rostliny, takže mnohá včelstva
se na tak rychlý nástup jara ani nestačila připravit. Jaro však není jen o opylování a sběru
nektaru. Jaro je spojeno i s rozmnožováním
včel. Proto jsme letos na včelnici zahájili i chov
matek.
Naši včelnici budujeme – jak mnozí z vás již
víte u Brněnské přehrady poblíž bývalého
Sokolského koupaliště (dnes jsou tam hřiště
pro plážový volejbal). Jak je vidět na přiložené
fotografii, včelnici jsme rozšířili o včelařskou
zahrádku a parkoviště a také o posezení pro
turisty, které bude ještě doplněno o dětský
koutek. Hodláme zde dát prostor i včelám
samotářkám a také čmelákům. Na části plochy
bychom chtěli umístit i náš malý včelařský
skanzen.
Včelařský provoz na včelnici hodláme směrovat zejména na neděle. Bude to však záviset
na počasí a samozřejmě i na potřebách včel.
Někdy začátkem června bychom chtěli začít
s medobraním. Část naší medné produkce
nabídneme k odprodeji přímo na včelnici – na
místě určeném pro posezení turistů.
Ostatně – přijďte se podívat. Jak včelaři, tak
i včelaříci (děti ze včelařského kroužku), ale
i naše včely (zejména hlídačky), se na vaši
návštěvu již teď těšíme.
Cestu na naši včelnici „na Čtverečku“ najdete
na naší webové adrese: http://www.krouzekctverecek.cz/o-nas/mapa, nebo když se
budete informovat na adrese: [email protected], tel.: 604 506 344.
Těšíme se na vaši návštěvu na Čtverečku.
Antonín Pavlíček,
„děda včelař“
Tanečníci souborů Lycea Řekyň v ČR a Prometheus
Řekové a Levantinci ve Vídni, v Brně a na
Moravě
V rámci akce „Řecká sobota na hradě Veveří“
bude v prostorách hradu slavnostně zahájena
inovovaná výstava "Řekové a Levantinci ve Vídni,
v Brně a na Moravě", jejímž iniciátorem a autorem je Mgr. Aristidis Franc.
V neděli 8. června se můžete královsky pobavit
s Komedianty na káře a kapelou Gajdoši Brno,
kteří vystoupí nejen pro krále Jiřího z Kunštátu
a Poděbrad, ale hlavně pro všechny návštěvníky
hradu Veveří. Na Příhrádku budou vyhrávat Gajdoši a Komedianti předvedou své kejklířské
umění na akci nejen pro děti Kejklování s Bratrem Palečkem nejen pro Jiřího z Poděbrad.
V sobotu 14. června proběhne Výstava vín na
hradě Veveří, při níž budou mít možnost ochutnat vítězná vína z různých soutěží.
Více informací o připravovaných akcích na hradě
Veveří naleznete na oficiálních webových stránkách hradu: www.veveri.cz.
Lenka Florková
Hrad Veveří – historie a současnost
Fotografická publikace vytištěná na kvalitním
papíře o hradu Veveří je doplněna o úvodní slovo známé brněnské historičky Mileny Flodrové
a nechybí v ní ani pověsti o hradu Veveří zpracované Martou Šrámkovou. Každá fotografie
i úvodní slovo je doplněno o cizojazyčný text
a to v angličtině a němčině.
inzerce
Cena 220 Kč, vazba: V4, formát 23x16,5 cm
Kniha je k dostání ve všech dobrých brněnských
knihkupectvích, či v Knihkupectví Ryšavý na
nám. Svobody 8 v Brně.
Šimon Ryšavý,
knihkupec a nakladatel
Bystrcké noviny • 6 • 2014
Volný čas, sport, inzerce • 11
Centrum Jonáš
Mláďata emu se vylíhla na univerzitě
vás zve na pravidelné aktivity
JONÁŠCI
pro rodiče s dětmi ve věku 0–6 let
každou středu v době 9.30–11.30 hod.
11. 6. Maňásci
18. 6. Quilling
25. 6. Zvířátka z ponožek
DĚTI
ve věku 8–14 let
v pondělí, úterý a pátek v době
13.30–16.45 hod.
MLÁDEŽ
ve věku 15–20 let
v pondělí 17.00–19.45 hod., středu
a čtvrtek v době 15.00–19.45 hod.
Dalším přírůstkem brněnské zoo jsou čtyři
mláďata emu hnědého. Samec, který v uplynulých letech pečlivě seděl na vejcích, tentokrát
své otcovské povinnosti zanedbal, a proto se
chovatelé rozhodli umístit osm snesených vajec
do umělé líhně na Veterinární a farmaceutické
univerzitě Brno.
Po asi padesáti dnech se z prvních čtyř vajec
vyklubala mláďata. V ideálním případě se o snesená vejce i o vylíhnutá mláďata stará otec.
V případě umělého odchovu se o ně musejí
postarat chovatelé. Po vylíhnutí jim připravit
prostor vytopený na 35°C a také je naučit přijímat potravu, to znamená napodobovat klo-
vání zobáku do misky tak, až začnou zobat
sama.
Tuto fázi mají letošní čtyři kuřata za sebou a v případě příznivého počasí je čeká první samostatná vycházka do výběhu. Pár emu hnědého je
v Zoo Brno od osmdesátých let a poslední mláďata se narodila v roce 2008, tehdy jich bylo
sedm a byly odchovány přirozenou cestou.
Emu hnědý (Dromaius novaehollandiae) je druhým největším nelétavým ptákem světa a největším původním ptákem Austrálie. Váží 20 až
55 kg, měří 150–190 cm, doba sezení na vejcích
je 50–56 dnů a v zajetí se dožívá 40–50 let.
Monika Brindzáková
Novinky z ragbyové Bystrce
A-team seniorů RC Bystrc má
za sebou 4 poslední utkání
v tomto ligovém ročníku. Nejdříve podlehl na půdě silného mužstva RC Říčany
v poměru 66:24. Ať vypadá
výsledek jakkoliv hrozivě, i tak se podařilo získat do tabulky 1 bod za položení 4 pětek, který
mohl mít v konečném účtování ještě velkou
roli.
Druhé utkání bylo pro naše barvy mnohem
důležitější, nesoucí přívlastek„existenční“. Náš
tým se v něm potkal s v té době posledním
v tabulce, a to brněnským Dragonem. Byla to
třeskutá bitva se vším všudy, které přihlíželo
v ochozech naší bystrcké HT-Group Arény
rekordních 367 diváků. Hostům patřila tradičně
1. půle, druhá byla zcela v domácí režii. Bohužel
i přes veliký nápor se našim mužům nepodařilo
využít nadějné průniky obranou a nakonec
podlehli hostům v poměru 7:20.
Předposlední extraligové kolo senioři bohužel
nezvládli a prohráli v jihomoravském derby
na půdě Vyškova vysoko 63:0 (poločas 35:0).
Již před zápasem se nakupily problémy se
sestavou a bohužel se to pak promítlo zřejmě
i do hlav hráčů. Pro mladý progresivní tým Vyškova nebyl problém lehce navyšovat skóre
během celého utkání, což značně kontrastovalo s těžkopádnou hrou bystrckých.
V posledním kole náš tým bohužel pokračoval
ve velmi sestupné tendenci svých jarních výkonů
a účinkování v letošní extralize zakončil „hororovým výpraskem“ se Spartou Praha v poměru
0:114. Síly chyběly především psychické –balvan
hrozby sestupu byl příliš těžký. Pro seniory RC
Bystrc to znamená pád na 8. místo v tabulce se
ztrátou pouhého jediného bodu na 7. místo. Itak
je z toho ale bohužel přímý sestup do 1. ligy.
11. 6. workshop vaření – pribináček
(mládež)
18. 6. workshop – pryskyřice
(mládež)
24. 6. opékání špekáčků
(děti)
26. 6. opékání špekáčků
(mládež)
Změna programu vyhrazena
Po celý měsíc bude probíhat preventivní program na téma„zaměstnání“ – tvorba životopisů, jak hledat zaměstnání/brigádu, na
co si dát pozor při podpisu smlouvy, ...
Každý pátek v době 15.30–16.30 hod. probíhá doučování anglického jazyka s externí
lektorkou pro děti.
Těšíme se na vás na ul. Kubíčkova 23
inzerce
Nevařte – uvaříme za vás
Zdarma přivezeme
MARINA
RESTAURACE – PIZZERIE
Rozvoz pizzy, poledního menu i jídel
z jídelního lístku pro firmy i domácnosti.
Jídlo vaříme z kvalitních surovin, je dodáváno
v zatavených boxech, které zaručují maximální
hygienickou ochranu
NEUSTÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE IHRÁČKY
PRO VŠECHNY NAŠE ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE
A TO JIŽ OD 7 LET!
Igor Jilčík
Ondrova 13/21, Brno-Kníničky
Tel.: 546 213 595, 776 481 666 www.rozvozpizzabrno.cz
12 • Sport, inzerce
Bystrcké noviny • 6 • 2014
FC Dosta Bystrc–Kníničky
MUŽI
Po prohraném domácím utkání
sVelkým Meziříčím odstoupil trenér Michal Kugler. Dostu trénoval
od října 2012 v devětatřiceti divizních a třech pohárových zápasech. Na jeho místo se
posunul asistent Radek
Toman – bývalý bystrcký
obránce, který se v sezoně
2002/3 podílel jako hráč
na postupu Dosty do třetí
ligy. Jako hlavní trenér
zahájil výhrou na půdě silné Líšně, týmy ze spodní
části tabulky však praviRadek Toman
delně bodují, čeká jej tedy
boj o udržení divizní příslušnosti. Bystrckým se
nedaří z domácích zápasů
vytěžit potřebné body,
nad vodou je drží velice
dobrá bilance na hřištích
soupeřů. Nejlepším střelcem mužstva je Luboš
Košulič s jedenácti branLuboš Košulič
kami.
SK Líšeň – FC DOSTA
1:2
(Lidmila, Crhák)
FC DOSTA – Rosice
1:5
(Chlad)
FK Blansko – FC DOSTA
2:2
(Doležel, Kugler)
Vyškov – FC DOSTA
5:3
(Lidmila, Košulič, Crhák)
FC DOSTA – Tasovice
1:2
(Doležel)
FC DOSTA – Stará Říše
4:4
(Kratochvíl 2, Jirásek 2)
STARŠÍ DOROST
Družstvo tažené kapitánem Vojtěchem Kocmanem si drží stabilní výkonnost po celý soutěžní
ročník. V tabulce jsou na
prvním místě a bojují
o celkové vítězství v soutěži. Postoupit do druhé
nejvyšší soutěže ale
nemohou, to je umožněno pouze klubům disponujícím regionálním střediskem mládeže. Sílu
tohoto velkého úspěchu
Vojtěch Kocman
ještě zvyšuje fakt, že naši dorostenci jsou v soutěži nováčkem. Největším úkolem úspěšného
trenéra Richtera tak je, připravit hráče na letní
přechod do soutěží mužů. Nejlepším střelcem
mužstva je s jednatřiceti brankami Juříček.
FC DOSTA – Boskovice
2:0
(Smejkal, Špánek)
FK Pelhřimov – FC DOSTA 3:6
(Juříček 2, Kučera, Mica, Fretzer, Špánek)
HFK Třebíč – FC DOSTA
0:3
(Smejkal, Chlad, Juříček)
FC DOSTA – Otrokovice
4:0
(Juříček 2, Smejkal, Kocman)
Vrchovina – FC DOSTA
1:1
(Fretzer)
Vrchovina – FC DOSTA
(Fretzer)
8:0
MLADŠÍ DOROST
Po osmi prohraných utkáních v řadě se mladší
dorost zvedl, dvakrát vyhrál a jednou remizoval.
Několik hráčů věkem spadajících do této kategorie nastupuje za dorost starší, mladším se proto
nedaří tak výrazně jako jejich starším kamarádům.
Naopak se do hry dostanou nejlepší žáci
a postupně se tak připravují na letní přechod do
dorostu a tím pádem posun o dvě soutěže výš.
FC DOSTA – Boskovice
3:2
(Špánek 2, Mica)
FK Pelhřimov – FC DOSTA
1:1
(Špánek)
HFK Třebíč – FC DOSTA
10:1
(Fretzer)
FC DOSTA – Otrokovice
1:0
(Fretzer)
PŘÍPRAVKY
Našim nejmenším se po velice kvalitní zimní přípravě, kdy objížděli silně obsazené turnaje po
celé Moravě i na Slovensku, na jaře daří. Zúročili
tak svoje těžce nasbírané zkušenosti.
STARŠÍ ŽÁCI
V tabulce 1. třídy se stále drží na prvním postupovém místě. Ze sedmnácti utkání jich bylo
čtrnáct vítězných. Nejlepším střelcem mužstva
je se sedmatřiceti brankami Martin Pernica, drží
si tak průměr dvou vstřelených gólů na zápas.
AFK Tišnov – FC DOSTA
1:4
FC DOSTA – Slavkov
8:1
Řečkovice – FC DOSTA
2:6
FC DOSTA – Kuřim
3:2
Soběšice – FC DOSTA
5:2
MLADŠÍ ŽÁCI
Stejně jako u dorostu se mladším daří méně,
opět je několik hráčů již ve starších a sbírají zkušenosti do příští náročné sezony. Nejlepším střelcem družstva je Černý.
AFK Tišnov – FC DOSTA
2:1
FC DOSTA - Slavkov
5:1
Řečkovice - FC DOSTA
6:0
FC DOSTA – Kuřim
1:7
Soběšice – FC DOSTA
1:1
KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK
OD 16.30 HODIN
PROBÍHÁ NA HŘIŠTI
V BYSTRCI
NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ.
Miroslav Procházka
inzerce
Farmářské
trhy
v Bystrci u kostela...
.. v prostorách CUKRÁRNY :) smile
vždy od 8.30–15.00 hodin
www.cukrarna-kvetiny.cz
trhy v roce 2014 – 15. 6. / 21. 9. / 19. 10 ./16. 11. / 14. 12.
Bystrcké noviny • 6 • 2014
Inzerce • 13
14 • Inzerce
Bystrcké noviny • 6 • 2014
Řádková inzerce
Auto, moto, doprava
n Autoopravna a pneuservis Brno-Žebětín.
Provádíme veškeré opravy motorových vozidel. Příprava a realizace STK, dále NOVĚ
otevřený pneuservis včetně nových pneu.
Adresa: Otevřená 51, 641 00 Brno. Otevírací
doba: Po–Ne 7.00–19.00 hod. Tel.: 546 217 307,
mobil: 607 976 158
Volný čas dětí
n Dětské tábory DRAK Křižanov – tančení,
sportovní, výtvarné. Minitábor rodiče s dětmi
1–7 let. www.drak.cz. Tel.: 541 229 122
n Zkušená a spolehlivá paní nabízí hlídání
dětí od 9/2014. Tel.: 608 463 948
n www.detsky-bazarek.com e-shop + prodej
na (Veslařská 103, Brno). Dětského secondhandu. Také komisní prodej hraček a potřeb pro
děti.
n Výhodně prodám chlapecké věci, velikost
134–140, boty 33–35. Tel.: 608 771 751
n Ráda pohlídám vaše dítě od 0–3 roků.
Tel.: 604 931 141
Pracovní příležitosti
n Hledáme pracovníky se zdravotním postižením na pozice recepční, strážný a psovod
HHP i zkrácený úvazek. Tel.: 608 959 575
n Hledám brigádníka na roznos letáků. Tel.:
775 674 645
Řemeslníci a služby
n Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: 606 469 316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz , Bystrc
a okolí. PLATBA HOTOVĚ = sleva 250 Kč.
n Kompletní rekonstrukce koupelen, bytu,
sádrokartony. www.skacel-koupelny.cz Tel.:
775 354 760
n Malíř pokojů Brno. Tel.: 604 518 776
n Instalatér Radek Audy. Tel.: 605 544 402
n Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová
dvířka, skříňky na míru, výměna pracovní desky.
VRBA. Tel.: 603 438 707
n Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402
n Podlahářské práce. Tel.: 606 508 946
n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn.: Po nás se neuklízí. Telefon:
724 118 862
n Přepisy 8mm filmů. Tel.: 604 422 892
n Opravy počítačů. Jan Ryšávka, telefon:
604 535 647, www.hr-computers.cz.
n Pedikúra, masáže, studio Světla, OD Javor,
1. patro, tel.: 602 852 934
n Elektrikář: opravy, instalace, revize. Telefon: 777 019 667
n BEDNA PC – servis počítačů a notebooků.
Levně, rychle a kvalitně. Bystrc, Kachlíkova 9,
(www.bednapc.cz). Tel.: 608 880 107
n Čistím koberce. Tel.: 723 639 490
n Provádím drobné opravy střech, klempířské práce, izolace garáží, montáž střešních oken
atd. Tel.: 777 267 887
n Parta zedníků – děláme veškeré stavební
práce. Levně. Tel.: 774 576 264
n Rekonstrukce bytových jader, instalatérské práce, vše od projektu až po revizní zprávy,
záruka 60 měsíců. SLEVA! 10 %. Tel.: 608 877 322,
www.koupelnyjelinek.cz.
n Žaluzie – opravy, výměny sítě a dveře
proti hmyzu. E-mail: [email protected] seznam.cz,
tel.: 604 850 396
n Úklid domácnosti, žehlení. Tel.: 730 643 349
n Stěhování Schupler Brno – nabízíme kompletní stěhovací a vyklízecí služby, stěhování
bytů, RD, kanceláří, těžkých břemen, klavírů, trezorů apod. Odvoz a likvidace odpadu, vyklízení
půd, sklepů, pozůstalostí, vše s pojištěním.
www.schupler.cz, tel.: 606 215 826
Reality a nemovitosti
n Mladá rodina koupí byt v Bystrci přímo od
majitele. Smlouvy zajistí. Tel.: 725 766 386
n Prodám garážové stání na ulici Přístavní
v bytovém domě. Tel.: 776 312 930
n Pronajmu garáž č. 30 Foltýnova. 1 400 Kč.
Tel.: 721 382 428
n Pronajmu garáž Rerychova ulice. Telefon:
602 357 789
n Koupíme malý byt v Bystrci. Tel.: 608 940 651
n Hledáme rodinný dům ke koupi i v původním stavu Bystrci či Žebětíně. Tel.: 606 953 185
n Hledáme byt pro rodiče v Bystrci. Telefon:
776 013 782
n Nabízím pomoc při prodeji a následné
koupi nemovitosti v Bystrci a okolí. Volejte Jiřího
Šmacha, tel.: 775 674 645
n Koupíme byt k nastěhování v Bystrci. Jen od
majitelů ne RK. Prosím nabídněte. Volejte:
608 768 358
n Koupím byt v Bystrci. 2 nebo 3+1. Telefon:
721 332 622
n Hledám pronájem bytu 1+1 nebo 2+1. Nabídky na tel.: 604 567 944
n Hledám pro klienta byt 1+1 – 2+1 i před rekonstrukcí. Hypotéka předschválena. Za nabídky
děkujeme. E-mail: [email protected] Telefon:
605 255 417
n Prodám chatu u ZOO. Tel.: 724 881 742
n Pronajmu zař. 2+1 na ul. Foltýnova, volný
od 7/2014. Tel.: 733 696 838
n Zprostředkujeme vám výměnu bytu. Nemáte finance na odkoupení vašeho bytu v privatizaci? Zajistíme vám výměnu obecního bytu
s maximálním doplatkem. Tel.: 608 775 212
n Pro 2 klientky s hotovostí hledám byty 1+1
v Bystrci II. Zajistím kompletní servis prodeje. Děkuji za nabídku. E-mail: [email protected],
tel.: 604 254 913
Různé
n Pronajmu plně zamykatelné nosiče na kola
na tažné zařízení variabilní pro 2–4 kola. Cena od
80 Kč/den. E-mail: [email protected],
www.nosicekolbrno.cz, tel.: 724 071 393.
n Prodám zánovní chladničku LG 100L, cena
600 Kč. Tel.: 732 502 715
n Prodám zánovní kuch. roh. lavici, 2 židle
stůl cena 2500 Kč. Tel.: 732 502 715
n Doučím AJ, ZŠ + SŠ. Tel.: 721 410 768
n Doučím ruský jazyk. Tel.: 730 643 349
Bystrcké noviny • 6 • 2014
POHŘEBNÍ SLUŽBA
Harmonie s. r. o.
s dvaceti tříletou tradicí,
pro vás otvírá novou pobočku
v Brně-Kohoutovicích,
Libušina třída 2
snadno dostupná MHD (zastávka trolejbusu Stamicova),
parkování přímo za budovou pošty
tel.: 702 276 176
www.pohrebni-sluzba.cz, [email protected]
Naše další pobočky naleznete na:
ul. Lidická 44, Brno-město, 545 573 804
Mikuláškovo nám. 1, Brno-Starý Lískovec, 547 210 465
Faměrovo nám. 29, Brno-Černovice, 530 330 754
Inzerce, kultura • 15
Pozvánka do Společenského centra
5. 6. DĚTSKÁ FARMA
Začátek: 16.00 hod.
čtvrtek Velký zábavně soutěžní pořad pro
děti k MDD. Na několika soutěžních
stanovištích si děti mohou vyzkoušet
dovednosti farmáře a vyhrát atraktivní ceny. Akce se koná na prostranství před Společenským centrem.
Vstup volný
17. 6. ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ SZUŠ
Mgr. Radmily Chmelové
Začátek: 17.00 hod.
úterý Vystoupení žáků tanečního, hudebního a dramatického oboru.
Předprodej vstupenek 16.–17. 6.
Vstupné: dospělí 50 Kč,
senioři, děti 30 Kč
22. 6. Bystrcké hody
neděle Ktanci iposlechu Vám zahrají dechová
kapela Rozmarýnka a cimbálová muzika Brněnského Valášku, s tanečním
pásmem vystoupí děti z folklórní souboru Skřivánek při MŠ Kachlíkova 19,
dále děti zbystrcké přípravky istarší tanečníci zValášku. Součástí řemeslného
jarmarku bude i ukázka řemesel.
Vstup volný.
Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně
Společenského centra na ul. Odbojářské č.2(po–čt 16–19 hod., ostatní dny hodinu před začátkem
jednotlivých pořadů, tel.: 546 224 320). Doprava: tramvaj č. 1, 3, 11, zastávka„ZOO“, autobusy: č. 50,
52 a trolejbus č. 30, zastávka„Vondrákova“. Bližší informace o pořadech také na www.bystrc.cz
MČ Brno-Bystrc vás srdečně zve
na kulturní pořady v rámci festivalu BMUE 2014,
které proběhnou na programovém pódiu
na Brněnské přehradě (u přístaviště parníků):
7. 6.
19.30 Slavnostní zahájení
sobota 19.45 Zahajovací koncert – revivalová skupina Kroky M. Davida
– nejznámější hity Michala Davida
21.30 Hudebně zábavný pořad rádia KISS Hády
22.30 „OHNIVÉ DUŠE II“ – 1. soutěžní ohňostroj THEATRUM PYROBOLI (ČR)
Distribuce Bystrckých novin
Distribuci Bystrckých novin do všech občanských schránek provádí Česká pošta
a bude ukončena vždy první středu v měsíci
(kromě ledna a srpna).
V případě nedoručení BN se obraťte na
svoji poštovní doručovatelku nebo volejte
na ÚMČ Brno-Bystrc, tel.: 546 125 111 (kl.
180).
Čtenáři Bystrckých novin si mohou zdarma
odebrat aktuální číslo na radnici MČ BrnoBystrc a na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Bystrci, ul. Vondrákova 15.
11. 6. 20.00 F.T.PRIM – koncert známé brněnské folkové skupiny
středa 21.30 Hudebně zábavný pořad rádia KISS Hády
22.30 „MAMMA MIA STORY“ – 2. soutěžní ohňostroj MIRNOVEC PIROTEHNIKA
(Chorvatsko)
14. 6. 20.00 „Zastavme čas“ – koncert populárních písniček Pavla NOVÁKA
sobota
– účinkuje kapela Pavla Nováka ml.
21.30 Hudebně zábavný pořad rádia KISS Hády
22.30 „NAŠÍ VÁŠNÍ JSOU VAŠE EMOCE“ – 3. soutěžní ohňostroj FUERWERKE JOST
(Rakousko)
18. 6. 20.00 GONE HEPSVILLE – koncert rock΄n΄rollové kapely
středa 21.30 Hudebně zábavný pořad rádia KISS Hády
22.30 „SOCIÁLNÍ KRIZE“ – 4. soutěžní ohňostroj NANOS FIREWORKS (Řecko)
Změna programu vyhrazena!
Na všechny uvedené kulturní akce vstup zdarma!
Bystrcké noviny • 6 • 2014
16
SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS
ZOO Brno v červnu
Na Brněnské přehradě
Otevírací doba denně od 9.00 do 18.00 hodin.
Pokladny se uzavírají v 17.00 hodin.
4. 6. Společenské centrum Bystrc:
středa ČAJ O PŮL PÁTÉ
Začátek: 16.30 hod.
5. 6. Společenské centrum Bystrc:
čtvrtek DĚTSKÁ FARMA
Viz pozvánka na str. 15
pátek Tradiční večer splněných přání pro chronicky nemocné
a handicapované děti, více na: www.zoobrno.cz
Začátek: 18.00 hod.
7. 6. Hrad Veveří: ŘECKÁ SOBOTA
Začátek: 10.00 hod.
7. 6. FC DOSTA BYSTRC – BOHUNICE
sobota Fotbalové utkání st. dorostu
Fotbalové utkání ml. dorostu
Začátek: 10.00 hod.
Začátek: 12.15 hod.
7. 6. OHŇOSTROJE „OHNIVÉ DUŠE II“
sobota THEATRUM PYROBOLI (ČR)
Na Brněnské přehradě
Začátek: 22.30 hod.
8. 6. FC DOSTA BYSTRC – BOHDALICE
neděle Fotbalové utkání st. žáků
Fotbalové utkání ml. žáků
Začátek: 9.00 hod.
Začátek: 10.45 hod.
8. 6. FC DOSTA BYSTRC – RSM HODONÍN
neděle Fotbalové utkání 29. kola divize D
Začátek: 16.30 hod.
11. 6. Společenské centrum Bystrc:
středa 6/23. Zasedání ZMČ Brno-Bystrc,
15. 6. FARMÁŘSKÉ TRHY
neděle V cukrárně Smile u kostela od 8.30 do 15.00 hod.
Viz pozvánka na str. 12
15. 6. ZOO: DEN OTCŮ
neděle Více na. www.zoobrno.cz
Začátek: 9.00 hod.
17. 6. Společenské centrum Bystrc:
úterý ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ
SZUŠ Mgr. RADMILY CHMELOVÉ
Viz pozvánka na str. 9 a 15
Viz pozvánka na str. 2
Na Brněnské přehradě
pá–so Viz pozvánka Výukáčku na str. 9
Začátek: 10.00 hod.
21. 6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PISÁRECKÉ
sobota VOZOVNĚ, PŘEHLÍDKA HISTORICKÝCH
VOZIDEL
Více na: www.dpmb.cz
22. 6. BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
neděle u OREA hotelu Santon na přehradě v době od 8–13 hod.
neděle Viz pozvánka na str. 3 a15
Začátek: 22.30 hod.
Začátek: 22.30 hod.
20–21. 6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Viz pozvánka na str. 3
11. 6. OHŇOSTROJE „MAMMA MIA STORY“
středa MIRNOVEC PIROTECHNIKA (Chorvatsko)
Začátek: 18.00 hod.
18. 6. OHŇOSTROJE „SOCIÁLNÍ KRIZE“
středa NANOS FIREWORKS (Řecko)
22. 6. BYSTRCKÉ HODY
Začátek: 16.00 hod.
Začátek: 17.00 hod.
18. 6. Setkání s občany:
středa O BYSTRCI V BYSTRCI VI.
srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
Na Brněnské přehradě
Začátek: 22.30 hod.
Začátek: 16.00 hod.
6. 6. ZOO: NOC SNŮ
sobota Viz příspěvek na str. 10
14. 6. OHŇOSTROJE „NAŠÍ VÁŠNÍ JSOU VAŠE EMOCE“
sobota FUERWERKE JOST (Rakousko)
Začátek: 15.00 hod.
22. 6. HT Group – Arena, Jakuba Obrovského 2
neděle BRNO PITBULLS – PŘEROV MAMMOTHS
Americký fotbal v Bystrci
Začátek: 15.00 hod.
13. 6. DEN OTCŮ
pátek Viz příspěvek na str. 6
Začátek: 17.00 hod.
14. 6. VZHŮRU FARINOVOU ZATÁČKOU
sobota o pohár primátora města Brna
Více na: www.vonka.cz
Začátek: 8.00 hod.
23. 6. Společenské centrum Bystrc:
pondělí VEŘEJNÁ PREZENTACE
OBCHODNÍHO CENTRA LETNÁ
Viz pozvánka na str. 1
Začátek: 17.00 hod.
14. 6. VÝSTAVA VÍN NA HRADĚ VEVEŘÍ
26. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST
sobota Viz příspěvek na str. 10
čtvrtek Viz pozvánka ZŠ Heyrovského na str. 7 Začátek: 17.00 hod.
Začátek: 9.00 hod.
Uzávěrka prázdninového čísla je 11. 6. 2014. Bystrcké noviny dostanete do schránky 30. 6.–2. 7. 2014. Příspěvky zasílejte na e-mail: [email protected]
Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E 12133. Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno. Kontakt:
Taťána Růžičková, tel.: 546 125 112. E-mail redakce: [email protected] Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na
jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno.
Náklad 12 500 výtisků. Zdarma. V elektronické podobě na www.bystrc.cz (sekce Život v Bystrci).

Podobné dokumenty

Číslo 6 - Webnode

Číslo 6 - Webnode Jaroslav Petr, místostarosta

Více