Školní zpravodaj - ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246 po

Komentáře

Transkript

Školní zpravodaj - ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246 po
Školní zpravodaj
Milí čtenáři,
3. čí sl o , l e d e n — ú n or 2 015
Z Š a Z UŠ Petřvald
Š kolní
2 46,
přísp ěvková
org anizace
Výběr článků:
Nové židle v jídelně
2
Spelling Bee—soutěž v
hláskování
3
Den otevřených dveří
4
Projekt Poznáváme naše
město Petřvald
6
blíží se jaro, příroda se probouzí ze zimního spánku, dny
se prodlužují… Ano, jaro je
brzy tady. Členka naší redakce Natálie Brychcyová se ho
pokusila přivolat básní. Tu si
můžete přečíst níže. Povede
se jí to? Budeme vše sledovat a informovat vás
v 4. čísle!
Ovšem v rukou právě držíte
3. číslo školního zpravodaje,
ve kterém vás přeneseme
do ledna a února letošního
roku. Jak proběhl Den otevřených dveří? Byli naši žáci
spokojeni se svým pololetním
vysvědčením? Jaké akce se v
naší škole konaly? Jak jsme
reprezentovali školu na sportovních či vědomostních soutěžích? A co lyžák? To
a mnohé další se dovíte
při čtení 3. vydání školního
zpravodaje.
Jak jste si jistě všimli, změnili
jsme celé grafické uspořádání zpravodaje. Použili jsme
profesionální program na
editaci. Rádi přivítáme vaše
názory a podněty k dalšímu
zlepšení. Můžete nám napsat
na
[email protected] nebo
nás oslovit přímo.
Když jsem u novinek, nesmím zapomenout vám představit novou členku redakce—
žákyni VI. B Ivanu Kalokovou.
Ivanku jsme mezi sebe velmi
rádi přijali a vy si můžete
přečíst její rozhovory s talentovanými žáky naší školy.
Navázali jsme spolupráci s
autorem komiksů Matějem
Štolem z VIII. B. V tomto čísle
Jaro
Natálie Brychcyová, VI. B
Rozhovor s paní knihovnicí 8
Školní ples
14
Lyžařský výcvikový kurz
13
Jaro je super když,
nám konečně z domu vybíhá myš.
Začíná být teplo,
aby už konečně vše kvetlo.
Sluníčko už pouští své paprsky,
všichni mají chuť na mlsky.
Jarní prázdniny již skončily,
ale holky by pořád jen tančily.
A tak říkám: „Jaro, pojď k nám,
radost budu mít dál a dál.“
se můžete pobavit nad jeho
příspěvkem k pololetnímu
vysvědčení.
Nepřijdete ani o pravidelné
rubriky Naši mazlíčci, Naše
záliby, Školní chvilku fantazie
atd. Nově jsme zavedli do
rubriky Naše záliby podrubriky. Podrubriku Aplikace, kde
budete mít příležitost se seznámit s novinkami a zajímavostmi ze světa mobilních
aplikací, pro vás sestavila
Marie K. Machová.
Zajímavostí, reportáží, článků
je opravdu spousta, nerada
bych něco vynechala, proto
vás rovnou zvu — otevřete
náš zpravodaj. Přesvědčte
se, objevujte sami to, co jsme
pro vás usilovně připravovali.
Pěkné čtení přeje za celou
redakci Mgr. Julie Janková
Školní zpravodaj
Stránka 2
Aktuality aneb ze života nejen naší školy
3. číslo , leden—únor 2015
Nové židle ve školní jídelně
Zeptali
V naší škole máme novinku – nové židle
v jídelně. Chtěli jsme o nich zjistit více, a
tak jsme se rozhodli, že se zeptáme přímo
u zdroje – u paní vedoucí školní jídelny, paní Juhaňákové. A od ní jsme se
dozvěděli, že úplně první židle, které byly
ve školní jídelně, byly dřevěné. Další židle
byly modré, které zde byly ještě nedávno,
ale ty měly křivé nohy a ubraly 20 míst
k sezení. Nové židle se kupovaly proto, aby
bylo více místa v jídelně a stály se menší
fronty na obědy. Nyní je opět 92 míst
k sezení. Židle také vypadají lépe a jsou
pohodlnější. „Je to o zvyku,“ říká paní vedoucí.
J. Gawlas, T. Fajkus, VI. B
jsme
se
našich
spolužáků, jak židle hodnotí:
Michaela Homolková: „Jsou
pohodlné a líbí se mi.“
Anička Dronská: „Jsou blbé,
nepohodlné a u stolu je málo
místa. Ale vzhledově jsou
krásné.“
Zuzana Válečková: „No, je jich
tam moc a nedá se o ně
foto: J. Gawlas
opřít.“
Natálie Škultyová. : „Moc se
mi líbí a je tam o hodně víc
místa.“
Projektový den Poznáváme svět pro žáky 6. a 9. ročníku
Thabang při přednášce o Botswaně v info
učebně na 2. stupni
Dne 16. 12. 2014 proběhl projektový den
s Thabang Lehner, rodilou mluvčí, která u nás
učí angličtinu. Thabang nám řekla mnoho informací o své rodné zemi Botswaně. Představila
nám státní znak Botswany. Vysvětlila nám například, že ve svém znaku mají dvě zebry (to
znamená, že tam mají hodně takových zvířat),
ozubená kola znamenají průmysl, PULA znamená déšť, že jim tam málo prší a chtěli by déšť.
Povykládala nám také, že Botswana je demokratická republika. Volí svého prezidenta stejně
jako my. Prezidenta Botswany můžete vidět na
obrázku. Napsali jsme také na velký papír
všechny informace, které jsme si zapamatovali.
A Thabang potom vybrala ten, který se jí zdál
nejhezčí. Žáci, kteří vytvořili nejhezčí projekt,
dostali odměnu. Projekty jste mohli vidět na
Dni otevřených dveří a nyní jsou vystaveny ve
spojovací chodbě.
Natálie Brychcyová, VI. B
Dějepisná olympiáda po čtyřicáté čtvrté a rozhovor s paní učitelkou Kocurkovou
Na podzim proběhlo u nás ve škole jako
každoročně školní kolo soutěže ve znalostech
historie. Pod názvem Pot, slzy a naděje aneb
Život je boj se 28. listopadu utkali o prvenství
zájemci z osmých a devátých tříd, pro které je
dějepisná soutěž s dlouholetou tradicí určena.
Nejlepšího výsledku dosáhl žák IX. A Marek
Graf. Reprezentoval naši školu také v okresním
kole soutěže a skončil na 28. místě. Za snahu
vybojovat co nejlepší výsledek a za zvládnutí
velmi těžkých úkolů testu si jistě zaslouží pochvalu. Věříme, že mu zájem o historii vydrží
i nadále.
Těšíme se na nové statečné bojovníky v dalším ročníku soutěže. Historici z nynějších sedmých a osmých tříd, máte velkou šanci, letošní
vítěz končí školní docházku v Petřvaldě a odchází na jiné bojiště.
Mgr. Lenka Kocurková
Jak dlouho se pořádá Dějepisná olympiáda?
Letos se konal 44. ročník, jmenoval se Život je boj.
Dělíte účastníky na nějaké kategorie?
Soutěž je pro žáky 8 a 9. tříd, je pouze jedna kategorie.
Jste rozhodčí
Ano, ve školním i okresním kole.
Máte mezi soutěžícími nějakého oblíbence?
Ano, je to každý soutěžící, protože ho zajímá historie
jako mě.
Kolik dětí se olympiády účastní?
V naší škole to bývá okolo 20 žáků a v okresním kole
soutěží 40 vítězů z různých škol.
Děkujeme za rozhovor,
Natálie Škultyová, VI. A
Marek Graf, IX. A
foto L. Kocurková
Stránka 3
Návštěva Marušky Kučerové
Maruška Kučerová s maminkou, paní
ředitelkou a redaktorkami v ředitelně
školy.
foto: J. Lehnerová
Naše škola přispívá na dobré věci, sbíráme také
víčka pro Marušku Kučerou, holčičku, která
bojuje s vážnou nemocí. 14. ledna 2015 si
maminka s Maruškou Kučerovou přijely vyzvednout nasbíraná víčka. Co jsme se dozvěděly? Maruška se má dobře, chodí do logopedické školky a tam má svou asistentku, ve
školce se jí moc líbí. Maruška ve školce moc
ráda zpívá. Jezdí do lázní v Klimkovicích na 3-4
týdny 2x - 3x do roka. Mají v plánu jet letos
v červnu. Jezdí také do Frýdku- Místku na cvičení. Podstupuje také ježdění na koních - hipoterapii a cvičení pomocí psů - canisterapii. Maruška
jezdí na speciálních lyžích se sedátkem, které
dostala k Vánocům. Potřebuje ale 24hodinovou
péči. V noci se musí uvolnit křeče v nožičkách.
Pro Marušku jsme nasbírali přes 140 kg víček.
Maruška se na nás pořád smála. Máme skvělý
pocit z její návštěvy. Byla šťastná, smutek jsme
z ní vůbec nepociťovaly. Moc děkujeme, že jste
nás navštívily. A přejeme Ti, Maruško, ať se brzy
u
z
d
r
a
v
í
š
.
Eliška Kubešová, Natálie Brychcyová, VI. B
Motto Marušky a její maminky:
„S úsměvem jde všechno lépe!!
Zápis do prvních tříd
Dne 22. a 23. ledna se konal zápis do prvních
tříd. Celkem se přišlo zapsat 103 žáků.
Po vstupu do školy se dětí ujaly holky z devátých
tříd a odvedly je do třídy, kde byla paní psycholožka, která děti přivítala a vysvětlila jim, co mají
dělat. Museli nakreslit panáčka a splnit dvě
úlohy. Děti byly moc šikovné, všechno zvládly.
Po skončení úkolů je odevzdaly paní psycholožce a tam jim je obodovala. Poté je holky, devaťačky, odvedly nahoru, kde je přivítaly paní učitelky a s nimi dělaly další úkoly – poznávaly
barvy, písmenka, tvary, zvířátka, počítaly a poví-
daly pohádku. Při odchodu děti dostaly dáreček
– výrobek našich žáků.
Přeji jim všechno nejlepší a hodně jedniček. Ať si
v první třídě najdou hodně kamarádů a ať mají
ve třídě hodně dobrou náladu.
Eliška Kubešová, VI. B
Spelling Bee—soutěž v hláskování
V 6. ročníku proběhla soutěž Spelling Bee. Tato
soutěž je v naší škole poprvé. Soutěž proběhla
12. prosince 2014 .
Úkolem žáků bylo vyhláskovat anglické slovo
např. BIRTHDAY . Slova museli 100% znát,
říkala je totiž Thabang – rodilá mluvčí. Proběhla dva kola. Soutěž byla dost těžká.
Atmosféra byla napjatá, ale v případě, že se
někomu povedlo vyhláskovat opravdu obtížné
slovo, následoval pochvalný
potlesk od ostatních spolužáků. Mezi nejlepšími
žáky proběhl takzvaný
BATTLE – souboj o umístění na předních pozicích.
Soutěž se mi moc líbila
byla tam skvělá atmosféra a párkrát jsme se i
zasmáli. Takže
neváhejte a přihlaste se příští
rok!!! Brychcyová
N. VI.B
Výherci :
VI. A
Jan Szotkowski
Klára Niećová
Matěj Volný
VI. B
Eliška Kubešová
Anna Dronská
Tomáš Fajkus
Školní zpravodaj
3. číslo , leden—únor 2015
Stránka 4
Den otevřených dveří — 8. ledna 2015
Zúčastnil jsem se Dne otevřených dveří, kde jsem byl
jako průvodce. Nejdříve se začínalo v dolním infocentru,
kde se rodiče podívali na prezentaci, a poté šli do učebny
přírodopisu, kde byla paní učitelka Jarolímová. Mohli se
podívat na vycpané kusy zvířat, svlečené kůže hadů, na
křídlo včely v mikroskopu a ještě mnoho dalšího. Poté jsme
šli do učebny počítačů, kde byla paní učitelka Hlavatá. Mohli jsme tam vidět krásné pokusy z fyziky, obrázky na počítači
a více. Následně jsme šli do učebny angličtiny, kde byla
paní učitelka Güntherová. Tam si rodiče mohli sednout do
našich lavic, vyzkoušeli naši terasoftovou tabuli. ¨
Potom následovala chemie, kde byla paní ředitelka Kozlovská a paní učitelka Helbichová. Předváděly pokusy: jak
se balónek nafoukne pomocí rozinek v octu s práškem
nebo jak prskavka hoří ve vodě. Z chemie jsme šli do učebny zeměpisu, kde byla paní učitelka Kocurková a ukazovala
tam hodně staré předměty, které používali možná naši
prapradědečci.
šli přes chodbu do přístavby, kde byly děti z 2. stupně a
ukazovaly nám, co se dělo na naší škole. (soutěže, hry,...).
Poté jsme šli na 1. stupeň do tělocvičny, ve které jste
si mohli zkusit nějaké cviky (kopat do branky, přeskakovat kozu, házet kruhy atd.) Potom jsme šli na 2. stupeň do
VII. A, kde byla paní učitelka Jiříčková a paní učitelka Cyroňová. V této třídě byly vystaveny učebnice 2. stupně. Po
VII. A jsme šli do družiny, kde jste mohli vidět, v jakém
prostředí děti čekají na rodiče, než přijedou z práce. Můžou si tam hrát, být na PC, povídat si, stavět hrady. No
prostě, mají tam mnoho hraček.
A po družině, jsme šli do jídelny, kde jste mohli zkusit
buchty a jednohubky od našich paní kuchařek buchtu a
jednohubky a potom mohli návštěvníci zapsat, jak se jim
prohlídka líbila. Rozloučili jsme se a byl konec.
František Koiš, VIII. C
Když jsme vyšli ze zeměpisu, šli
jsme do učebny hudební výchovy,
kde byla paní učitelka Wasilová, a
tam jste si mohli vyzkoušet určité
nástroje, zazpívat si, podívat se do
knížek atd. Po hudební výchově jsme
Školní redakce
na Dni otevřených dveří
Den otevřených dveří, který proběhl
8 ledna 2015 od 16h, se zúčastnila
i naše redakce. Náš stánek byl
hned za výstavou (nad schody do
přístavby). Školní zpravodaj měl
veliký úspěch. Prodalo se spousta
výtisků. Jsme také rádi i za vaše
štědré příspěvky. Můžete se na nás
těšit i na dalších školních akcích.
Součástí akce byla také výstava prací a projektů žáků, např. ztvárnění přísloví, které se říkají o Češích nebo popis
rodiny a jídelníčku v němčině, práce o oblíbených sportovcích v angličtině.
Foto: J. Lehnerová, J. Janková
Stránka 5
GYMKOM aneb Tříkrálová cesta za přírodními vědami
Na svátek Tří králů se do Havířova na
Gymnázium Komenského vydalo šest
Soutěž z pohledu žákyně
žáků 9. tříd soutěžit v disciplínách přírodovědného zaměření.
V úterý 6. 1. 2015 se naše škola zúčastnila
Dvě družstva zápolila s dalšími osmi soutěže GYMKOM aneb Tříkrálová cesta za
v matematice, zeměpisu, chemii, biolo- přírodními vědami.Po první disciplíně, která
gii a fyzice. Jedno z našich družstev jen byla v oboru biologie, jsme si mysleli, že to bylo
těsně o 0,75 bodu zaostalo za 3. mís- hodně špatné, ale potom jsme museli uznat, že
tem. Žáci si vyzkoušeli, jaké učebny ve fyzice budeme muset zabrat ještě více.
studenti gymnázia využívají, jaké provádějí pokusy a jaké úkoly mohou dostá- Chemie byla nejzajímavější a získali jsme tam
vat.
asi nejvíce bodů. Poslední disciplína byla mateSoutěž měla také upozornit na projekt matika se zeměpisem dohromady. Z obou maEMISE, do kterého je gymnázium zapo- tematických testů jsme moc bodů nezískali,
jeno a který se zabývá čistým ovzduším protože byl velký počet úloh a málo času. Zev našem kraji.
měpisná část nám šla z celého dne nejlépe.
Věřím, že se někteří z našich žáků na Celkově jsme se neumístili mezi nejlepšími, ale
toto výborné gymnázium po přijímacích celý den jsme si užili, prohlédli si školu
zkouškách dostanou.
a dozvěděli se spoustu nových věcí.
PhDr. Jana Lehnerová (školní psycholožka)
Aneta Župníková, IX. A
Co vím a co dovedu – soutěž pro žáky devátých tříd
V úterý 18. listopadu jsme
se já a mých 7 spolužáků z 9.
tříd zúčastnili soutěže „Co
vím a co dovedu“ na orlovském gymnáziu. Soutěž se
konala v rámci projektu z ESF
„Podpora přírodovědného
a
technického
vzdělávání Moravskoslezském kraji“,
ve kterém je Gymnázium a obchodní
akademie Orlová
zapojeno, a naše
škola tak plní roli partnerské
základní školy pro realizaci
podporovaných aktivit.
Nejdříve jsme byli přivítáni
v zasedací místnosti – aule.
Poté jsme se odebrali na obchodní akademii, kde jsme
začali soutěžit. Zde bylo 5 soutěží: cvičení na balonech, poznávání koření čichem, křížovka o čajích a kávě, programování robotů a skládání obrazců.
Dále jsme se přesunuli zpátky
na gymnázium, kde nás čekalo
občerstvení na posilněnou na
dalších 5 soutěží. Jako první jsme
byli v tělocvičně a měli jsme pohybové aktivity. Poté už byly soutěže vědomostní (pojmy z cizích
jazyků, z biologických věd, dějepisu, skládání státního znaku a
dále vědomostní test z VKO).
Poté jsme se všichni sešli
v tělocvičně, kde proběhlo ukončení. Naše snaha a vědomosti
nám zařídily 2. místo, takže náš
výlet dopadl úspěšně.
Dominik Kršák, IX. B
Foto: .J. Lehnerová
Řemeslo má zlaté dno – soutěž
Žáci 9. ročníku se zúčastnili soutěže ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO. Jeli jsme autobusem s paní
učitelkou Helbichovou. Byli jsme na soutěži
v Ostravě, která byla uspořádaná ve spolupráci
s ostatními školami.
V této soutěži jsme si vyzkoušeli různé úkoly z
maturitních i tříletých oborů. Například smažit
palačinky či zatloukat podkovu.
Umístili jsme se mezi třemi nejlepšími. Odnesli
jsme si krásné ceny a certifikát. Byly tam ukázky
z různých středních škol.
Nejvíce se nám líbila barmanská show.
Napsaly: Plesníková a Popovičová Nikola, IX. B,
do školních novin přepsala: Natálie Brychcyová,
VI. B
Školní zpravodaj
3. číslo , leden—únor 2015
Stránka 6
Poznáváme naše město Petřvald
Znáte město, ve kterém žijete? Víte, kdy bylo založeno? Jak
Kochana. Byli jsme rádi, že jsme právě tento snímek, jehož
se jmenuje kostel, kolem něhož procházíte při cestě do školy?
autorem je pan Kochan, mohli s žáky zhlédnout.
Jaký význam mají místa jako Zaryje nebo Hedvika? Tyto a mnohé další otázky jsme si položili s žáky VI. B v hodinách dějepiA k čemu to všechno bylo?
su. Začali jsme pátrat v kronikách, vydali jsme se na vybraná
Učíme se vnímat svět okolo a rodné město nám je nejblíže.
místa s cílem zmapovat historii významných staveb a míst
Slovo dějepis může u někoho vyvolávat pocity nudy a mev našem městě. Mnohdy jsme „objevili“ něco nového i na mísmorování letopočtů. Jako učitelé historie proto usilujeme,
tě, které míjíme každý den. Navštívili jsme také faru,
aby tomu tak nebylo a poznávání dějin se stalo pro
povídali si s panem farářem o kostele sv. Jindřicha a
žáky zajímavým, zábavným ale i poučným. Tímto dědokonce si prohlédli kostel.
kuji všem kolegům a hostům za spolupráci.
V českém jazyce jsme pod vedením paní učitelky
Kocurkové v rámci slohového cvičení popisovali výMgr. Julie Janková
značné budovy Petřvaldu. Učili jsme se pohlížet na tyto
stavby jinýma, literárníma očima. Ve výtvarné výchově
Žáci 6.B s paní učitelkou Mgr. Julii Jankovou chystají
jsme s paní učitelkou Rafajovou potom provedli jejich
projekt o Petřvaldu. Chcete se dozvědět, jak probíhají
podrobnější analýzu a vytvořili umělecká díla.
Znak města Petřvaldu vytvořil výtvar- naše hodiny dějepisu? Chcete vědět konkrétně,
Z dějepisných a slohových prací vznikla výsta- ník Jan Tejkal.
o čem zjišťujeme zajímavosti? Tak si přečtěte
va a vyvrcholením celého projektu byla žákovská Dělený štít, v horním modrém tento článek.
poli vyrůstající zlatá orlice s
minikonference s významnými hosty panem červenou zbrojí, v dolním poli – Paní učitelka rozdala dětem obrázky budov, o
Otakarem Kochanem, místním rodákem a histori- zeleno-černě děleném zlatá kterých mají zjistit něco z jejich historie např.:
zkřížená hornická kladívka
kem, a paní Miladou Římánkovou. Bývalá ředitelknihovna, muzeum, kostel a mnoho dalšího.
ka jedné z petřvaldských škol nám poskytla
Děti se tedy vydaly zkoumat historii. Mohli také
spoustu zajímavých informací. O své vzpomínky se s námi
udělat rozhovor s pracovníkem v té budově. Další hodinu
podělil i pan Pavel Římánek. Dozvěděli
dějepisu jsme všechny informace dali dohrojsme se, že poskytnul spoustu materiálů,
mady a vznikly fantastické články. Ale to není
které byly použity při natáčení filmu pana
všechno, do tohoto projektu jsme se zapojili i
hodině výtvarné výchovy. Dostali jsme velké
Dne 3. 2. 2015 jsme s celou
Beseda s panem farářem
třídou VI. B byli na exkurzi na
V úterý 3. 2. 2015 jsme byli na besedě
místní nové faře. Přivítal nás tam
s panem farářem Vítem Navrátilem. Bydlí
pan farář. Jmenuje se Vít
Navrátil. Zodpověděl nám různé
otázky a také nám ukázal novou
faru. Potom jsme se šli podívat
do místního Jindřichova kostela.
Tam nám pan farář řekl hodně
věcí o kostelu např. to, že je
postaven ve stylu empír.
Nakonec jsme se společně
všichni vyfotili a šli jsme zpět do
školy. David Třos, VI. B
Beseda s panem farářem
Zapamatovala jsem si, že
ve faře, která je hned vedle hřbitova.
Řekl nám něco o staré faře a něco i o
faře nové. Nová fara vznikla roku 1901.
kostel sv. Jindřicha je postaven
Je to cihlová budova. Zatím funguje
ve slohu „empíru“. Pan
jenom jedno patro, protože podkroví stále
Navrátil je farářem od svých 27
není opraveno a pan farář shání 5
let, celkem tedy 18 let. Dříve
miliónů.. Po vyprávění nás zavedl do
nechtěl být farářem. Chtěl jít
kostela. Ten vznikl roku 1832 a byl
na stavební školu, ale ve své
duši cítil neklid. Tak se zeptal
Boha, jestli chce, aby se stal
navržen mistrem Kmentem. Kapličky byly
postaveny o 11 let později. V kostele je 7
místností a poprvé byl rekonstruován
roku 1932. Po této besedě jsme mnohem
farářem. V jeho duši nastal
víc věděli a moc nás to bavilo. Jakub
klid. Takto se stal farářem.
Gawlas, Andrea Škovronová, VI. B
Stránka 7
referáty žáků VI. B v rámci projekty Poznáváme naše město Petřvald
Foto: P. Římánek — děkujeme moc!
Křížová cesta— kapličky
Farní kostel v Petřvaldě se poprvé
Josef Rudel. Jednotlivá zastavení zdobily
v dokumentech objevuje v roce 1390. V první
obrazy těšínského malíře Jindřicha
polovině 17. století byl kostel luteránský. Roku
Jastrzemského. V roce 1854 byl areál
1654 byl však kostel luteránům odebrán. Jin-
doplněn o 46 kaštan, z nichž pět umrzlo
dřich Larisch-Mönnich v roce 1843 nechal yysta-
počátkem 1929. V roce 2008 -2009 byla
vět křížovou cestu lemující přístupovou cestu ke
alej vykácena, protože stromy ohrožovaly
kostelu. 16. července 1843 ji vysvětil o Petřvald-
lidi. Teď jsou tam vysazeny lípy. O Váno-
ské pouti karvinským arcikněz a těrlický farář
cích se kaple otevírají a jsou tam obrazy,
Muzeum
foto: L. Kocurková
Muzeum bylo založeno roku 1983 v budově bývalé
běžně mění různé expozice.
fary, která byla založena roku 1830. Muzeum se v
Muzeum bylo roku 2014 znovu rekonstruo-
té době jmenovalo “Hornické tradice“ a věnovalo se
váno a v lednu roku 2015 otevřeno. Dne
hornictví. V roce 1990 budovu převzalo Muzeum
17. února 2015 bude nová vý-
Těšínska a v roce 1993 muzeum zakoupili a také
stava “Vládci noci“ a bude trvat
zrekonstruovali. Roku 1997 bylo muzeum slavnost-
až do 14. června 2015.
ně otevřeno pro veřejnost.
V současnosti má muzeum dvě stále expozice –
Eliška Kubešová, Vi. B
hornictví a model petřvaldské lokálky. Jinak se prů-
Škola na Březinách
Tato škola vznikla v roce 1910.
byly puštěny domů.
škole se nevařily obědy.
Škola měla nápis „ŠKOLA ZÁ-
Moje babička se stala ředitel-
Postupně se škola vyvíjela.
KLAD ŽIVOTA‘‘. Prvním ředite-
kou školy a zůstala jí 11 let.
V jedné třídě byla tělocvična. Už
lem byl pan Jan Weissmann.
Třídy
prostorné
byla školní družina i obědy.
Byla to škola jen do 5 třídy.
s velikými okny. Ve třídách se
Byla zřízena počítačová učeb-
V této době moje babička cho-
pořád topilo v kamnech. Nebyla
na. Topilo se plynem.
dila
školu.
tam tělocvična, cvičilo se venku
V roce 2003 přešla škola pod
Ve třídách měli pec, ve které
nebo ve třídách. Bylo odpolední
ZŠ Školní, v červnu byla zruše-
topili učitelé. Ale když kluci
vyučování. Také na záchod se
na. Nyní v ní sídlí firma Pegres,
zlobili a v peci s něčím pohnuli,
muselo chodit ven. Do školy se
která vyrábí dětskou obuv.
pec začala vydávat kouř a děti
muselo chodit i v sobotu. Ve
na
Březinskou
byly
velké,
Adála Římánková, VI. B
http://img.firmy.cz/premise/
full/201307/1711/3d/51e6873a3ded
909aa4930800?v=1
Školní zpravodaj
Stránka 8
Knihovna města Petřvaldu
Knihovna města Petřvald sídlí v budově Střediska kulturních
služeb města Petřvaldu (dříve Osvětová beseda), č. p. 150,
která byla postavena jako škola „U kostela“. Škola U kostela
však svému poslání nesloužila. Stala se obecním úřadem a
nad hlavní vchod byl umístěn nápis psaný švabachem
3. číslo , leden—únor 2015
„Unser Gruss ist ,Heil Hitler!“
Dnešní knihovna:
Celkem je v knihovně 23 016 knih.
Seřazeny jsou:
- dle abecedy (příjmení autora)
- dle žánrů (detektivky, čtení pro ženy, sci-fi, povinná
četba, poezie)
- naučná literatura: dle MDT (mezinárodní desetinné
třídění)- rozdělení knih podle témat
Dětské knihy dle věku čtenářů:
pro děti 6-9 let
pro děti 10-12 let
pro děti 13-15 let
Nejstarší kniha: Světozor – svázaný ročník dobového
časopisu z roku 1893
Nejdelší: Světozor
Největší: Světozor
Nejvíce se čtou romantické romány a detektivky. Knihovnu pravidelně navštěvuje 708 registrovaných čtenářů z toho 242 dětí do 15-ti let.
Anna Dronská, VI. B
http://img.firmy.cz/premise/
Rozhovor paní knihovnicí Monikou Molinkovou
Dům, který zná asi každý obyvatel města. Pet-
Kolik tady máte knih a jak jsou seřazeny?
řvaldská knihovna sídlí v budově Střediska
Celkem je v knihovně 23 016 knih. Najdete zde
kulturních služeb (dříve Osvětová beseda) ne-
vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie
daleko pošty. Nabízí nejen půjčování knih, ale i
přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby
různé služby a hlavně příjemné prostředí pro
publikace, turistické průvodce až po slovníky a
volný čas. Více se dozvíte v rozhovoru s Moni-
populárně naučnou a odbornou literaturu. Kni-
kou Molinkovou, která pracuje v knihovně 7 let.
hy jsou seřazeny podle abecedy (příjmení autora) nebo podle žánrů - detektivky, čtení pro
Řeknete nám něco o historii knihovny? Kdy a
ženy, sci-fi, povinná četba, poezie. Naučná lite-
kdo jí založil?
ratura je řazená podle mezinárodního desetin-
Knihovna byla původně postavena jako škola U
ného třídění, což je rozdělení knih podle témat.
kostela. V původní jednotřídce bylo totiž hodně
Dětské knihy jsou rozděleny podle věku čtená-
žáků a tak v roce 1845 začali uvažovat nad
řů: pro děti od 6 do 9 let, od 10 do 12 let a pro
vybudováním nové školní budovy. Tehdejší sta-
mládež od 13do 15 let.
rosta Jiří Vicherek svolal velkou schůzi obyvatel
Jakou máte nejstarší, nejdelší, největší, nejoblí-
a tam se dohodlo, že požádají hraběte Jindřicha
benější knihu?
Larische o darování pozemku. Hrabě souhlasil s
Nejstarší, nejdelší a největší kniha je Světozor –
darováním pozemku a zaplatil také stavbu.
svázaný ročník dobového časopisu z roku
Základní kámen byl položen 24. dubna 1854.
1893. Nejoblíbenější kniha mezi dospělými je
Až v roce 1919 se obec rozhodla, že v této bu-
Analfabetka a mezi dětmi Deník malého pose-
dově zřídí knihovnu. Knihy darovaly místní spol-
routky.
ky a rodiny.
„Nejvíce se čtou
romantické
romány a
detektivky.“
Stránka 9
Nadpis vnitřního textu
Jaké žánry se nejvíce čtou?
ské vyrábění a prázdninové akce pro děti.
Nejvíce se čtou romantické romány a detektivky.
Knihovna má pěkné webové stránky, co všechno
Kolik dospělých a kolik dětí knihovnu navštěvuje se dá na nich najít?
pravidelně?
Kromě základních informací o knihovně a jejich
Knihovnu navštěvuje pravidelně 708 registrova- službách a pořádaných akcích mohou zájemci na
ných čtenářů, z toho 240 dětí do 15-ti let. Celkem webu knihovny najít také knižní novinky - průběžknihovnu loni navštívilo 11 580 návštěvníků, mezi ně aktualizovaný seznam knižních novinek. Každý
nimi byli čtenáři, návštěvníci různých akcí a uživa- měsíc se tak můžete podívat, o jaké tituly se roztelé služeb.
rostl náš knižní fond, včetně náhledu na knižní
Jaké služby kromě půjčování knih zajišťujete a obálku a anotaci knihy či zajímavé video-trailery
jaké jsou další aktivity knihovny?
ke knihám.
Pořádáme besedy a knihovnické lekce pro žáky Jaká je provozní doba knihovny?
základních a mateřských škol, výtvarné dílny pro Po : 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
děti a dospělé, počítačový kurz pro seniory, Klub Út : 8.00 – 14.00 ( pouze dospělé oddělení )
maminek, Klub deskových her, pravidelné výstavy St : 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
obrazů a fotografií. Oblíbené jsou i různé naše Čt : zavřeno
akce, například Broučkiáda, Noc s Andersenem, Pá : 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
Slet čarodějnic, Den pro dětskou knihu, ValentýnDěkuji za rozhovor.. Anna Dronská, 6. B
6. leden—svátek Tří králů
Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři
jména, nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar,
králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se
navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě tyto údaje nevyskytují.
a přinesly mu dary, zlato, kadidlo a myrhu.
Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich
David Třos, VI. B
14. únor—Den sv. Valentýna
Valentýn (podle kalendáře, ale častěji spíše Neví se kdy se Svatý valentýn narodil ale
Valentin) je mužské jméno latinského původu zemřel v roce 279 a byl to katolický kněz.
Podle legendy byl v 14. února v roce 279
pocházející z výrazu valens, tj. zdravý, silný.
zabit mučednickou smrtí na příkaz římského
Jeho ženskou obdobou je Valentina. V českém císaře Claudia II.
občanském kalendáři má svátek 14. února, na
který připadá anglosaský Den svatého Valentýna. Den svatého Valentýna je svátek zamilovaných.
David Třos, VI. B
Školní zpravodaj
3. číslo , leden—únor
Stránka 10
Zateplování školy
V září v roce 2014 se začala zateplovat naše škola na Školní ulici. Zateplovací práce trvaly asi 2 měsíce
a potom se začaly kvůli nepříznivým
podmínkám odkládat na jaro 2015.
NA stavbě pracuje cca 30 dělníků.
Zatím se neví, kolik bude stát celé
zateplení, protože práce na škole
stále probíhají. Celkem se na škole
zatepluje asi 6000 metrů čtverečních.
Za poskytnutí informací děkujeme
panu školníkovi Martinu Grafovi.
Jakub Gawlas, Tomáš Fajkus, VI. B
obrázky školy vytvořili žáci 2. ročníku
Děkujeme panu
řediteli Mgr.
Pavlu Kubínkovi
za pozvání,
organizaci celé
akce a motivující
dopoledne pro
naše žáky.
Exkurze v rámci projektu NatTech
Dne 16. 12. 2014 se skupina
24 žáků se zájmem o přírodovědné a technické předměty
zúčastnila výukového workshopu na Gymnáziu a OA Orlová
s názvem „Fyzika v běžném
životě“. Akce se konala v rámci
projektu NatTech „Podpora
přírodovědného a technického
v z d ě l á v á n í
v Moravskoslezském kraji.“ Pro
naše žáky se akce konala zdarma i s dopravou..
Mgr. Marie Hlavatá
Akce očima žákyň Evy Břenkové z VIII. C a Barbory Ševčíkové
z VIII. B
Na gymnáziu v Orlové jsme
poznali nové učitele, vysvětlovali nám vše o elektřině, a dokonce nás naučili zapojovat
různé druhy elektrických obvodů. Žáci z gymnázia nám potom ukazovali přístroje poháněné elektřinou a ve skupinkách
jsme si mohli vyzkoušet elektrovat těleso třením nebo zapojit elektrický zvonek. Zjišťovali
jsme, jestli vede voda elektrický proud. Poznali jsme nové
foto: M. Hlavatá
přístroje pro měření tepla, vlhkosti, rychlosti a zvuku. Učitelé
se nám snažili předat spoustu
zajímavých informací a myslím,
že všichni žáci i naše paní učitelka byli z toho nadšení. Bylo
to poučné a také jsme si povídali o zásadách bezpečnosti při
zacházení s elektřinou. Závěrem nás pan Mgr. Krpec
provedl učebnami, abychom
mohli jejich školu lépe poznat.
v Moravskoslezském kraji.“ Pro
naše žáky se akce konala zdarma i s dopravou.
Stránka 11
Soutěž ve šplhu— Mrštná veverka
http://www.zsrychvald.cz/images/
stories/splh_14.jpg
Dne 10. 2. 2015 se žáci naší
školy zúčastnili tradiční orlovské
soutěže ve šplhu „Mrštná veverka“. Soutěžila družstva 1.— 5 .
tříd, vždy děvče a chlapec za
každý ročník.
V konkurenci 8 škol vybojovali
naši žáci krásné 2. místo, navíc
v soutěži jednotlivců obsadila
Natálie Niećová 3. místo mezi
děvčaty třetích ročníků a Jakub
Vaněk, Otakar Šoch a Jak Skýba
obsadili 1. místo mezi chlapci ve
svých ročnících.
Děkujeme všem dětem za
úspěšnou reprezentaci naší 1. ročník — P. Římánková, D.
školy.
Kichner
Mgr. Otakar Prášek
2. ročník — M. Dufková, J. Skýba
Pohled soutěžící
3. ročník — N. Niećová, J. Vaněk
Ráno jsme měli sraz u školy 4. ročník — K. Robenková, O.
s panem učitelem Otakarem
Šoch
Práškem. Jeli jsme do Orlové,
převlékli se ve škole. Potom 5. ročník — V. Grešková, J. Skýba
jsme čekali a sledovali ostatní
závodníky. Vyhráli jsme 2. místo.
Nakonec jsme jeli zpět do školy.
Monika Dufková, II. B
Olympiáda z angličtiny
Dne 19. 2. 2015 se žáci druhého stupně naší školy vypravili na
okresní kolo anglické
olympiády. Tu čest jsem
měla já, Bára Joslová
reprezentující páté, šesté
a sedmé třídy a Mirek
Harenčák za osmé a deváté třídy.
Pro mě jako vášnivého
spáče byl start tohoto dne
velmi náročný. Tážete-li se proč,
odpověď je jednoduchá. Sraz
v 7:00 hodin na zastávce autobusu totiž znamenal budíček už
kolem šesté hodiny ranní. Po
ranním maratonu na zastávku
a drkotavé cestě autobusem
jsme se konečně dostavili na
místo.
Na ZŠ 1. Máje v Havířově nás
umístili do „odpočinkových místností“. Já bych to spíše nazvala
„stresové místnosti“, protože
právě zde jsme se připravovali na
obě části – a to na poslech a
Olympiáda ze zeměpisu
Okresního kola v Karviné se
tentokrát zúčastnili žáci – David Třos, Dominik Šeruda a já,
Bára Joslová.
Soutěž trvala tři hodiny
s dvěma patnáctiminutovými
přestávkami. Byla rozdělena na
tři části a to: práce s atlasem,
teoretická část a část praktic-
ká.
I přes vysokou obtížnost
u všech kategorií jsme se dokázali přes všechny témata dostat a, ač bez umístění, si soutěžení pořádně užít.
Bára Joslová, VII. A
konverzaci.
Po vylosování pořadí si nás tříčlenná porota postupně volala. Po dokončení obou témat jsme čekali na
vyhlášení.
My to hrdinsky překonali a i bez
umístění jsme dosáhli velmi hezkých výsledků.
Byla to pro nás obrovská zkušenost a doufám, že za nás oba
můžu říct – byl to skvělý den.
Bára Joslová, VII. A
Školní zpravodaj
3. číslo , leden—únor
Stránka 12
Pololetní vysvědčení
Tento text může obsahovat 150
- 200 slov.
Jednou z výhod použití bulletinu
jako propagačního materiálu je
možnost využití obsahu z jiných
reklamních materiálů, jako jsou
novinové články, studie trhu a
zprávy.
I když hlavním cílem distribuce
bulletinu může být prodej výrob-
ku nebo poskytované služby,
klíčem k vytvoření úspěšného
bulletinu je jeho užitečnost pro
čtenáře.
Velmi dobrý způsob, jak do bulletinu přidávat užitečný obsah, je
psaní vlastních článků nebo
uvedení kalendáře nadcházejících událostí či zvláštních nabídek, které propagují nový výro-
bek.
Při psaní článků je možné čerpat z
webu, odkud se rovněž dají získat
články k „vyplnění místa“. Můžete
psát o různých tématech, mějte
však na paměti, že články mají být
krátké.
Většina obsahu, který do bulletinu
zahrnete, může být použita i na
webu. Aplikace Microsoft Publisher
A co vy? Byli jste spokojeni se svými výsledky?
zdroj: http://www.ahol.cz/
publicdoc/vysvedceni1.jpg
Anketa mezi žáky
Dne 31. 1. 2015 proběhlo rozdávání vysvědčení a já jsem pro vás se svými kolegy pro vás vytvořil
anketu:
1.
Jak se vám líbilo vysvědčení?
2.
Co by jsi chtěl zlepšit?
3.
Jaké jsi dostal/a odměny? Radim Harviš, VI. A
N. Brychcyová, VI. B
1) Já jsem byla
I. Kaloková, VI. B
1) Nic moc.
A. Dronská, VI. B
spokojená.
2) Mohla bych
zlepšit
2) Matematiku,
2) Nic.
přírodopis.
matematiku.
3) Dostala jsem
čokoládu a peníze.
3) Řetízek
Můj typický školní den
1) Líbilo.
3) Už si
nepamatuji.
Před školou jsme v půl osmé. Škola se
otevírá v 7. 40. Když zazvoní, pan školník otevře dveře od školy. Pak jdeme do
šatny, svlečeme si bundy a boty dáme do
botníku. Poté jdeme do třídy a nachystáme si věci na hodinu. Až zazvoní, šatnáři
jdou zamykat šatny. Každý den máme
český jazyk, kromě pátku. Po každé hodině máme přestávku. Po poslední hodině
jdeme na oběd. Po obědě jdeme domů
a jsme rádi, že škola skončila. Když jsme
doma, rodiče nám kontrolují žákovskou
knížku. Giecková, Belk, V. B
Sebehodnocení žáků
Konec prvního pololetí již několik let pro naše žáky neznamená jen předání vysvědčení, ale také mají za úkol
ohlédnout se za uplynulým časem ve škole a zhodnotit
sebe sama. Sebehodnocení žáků má za cíl, aby si každý
žák uvědomil, jaké bylo jeho snažení v oblasti prospěchu
i chování, co dělá pro třídu, jaké předměty jsou pro něj
jednoduché a u kterých je potřeba přidat. Také je to mož-
nost navrhnout nápady pro třídu i celou školu a vyjádřit
svůj názor. Výsledky sebehodnocení žáků visí od jarních
prázdnin na nástěnkách I. a II. stupně, seznámeni s ním
byli všichni učitelé a vedení školy.
PhDr. J. Lehnerová, školní psycholožka
Stránka 13
Lyžařský výcvik
Z řad dívek vyhrála:
V pondělí ráno jsme se sešli
před Coopem, kde na nás čekal autobus. Nastoupili jsme do
autobusu a vyrazili jsme směr
k Mostům u Jablunkova, odkud
jsme jeli na chatu Skalku. Tam
jsme se najedli a ubytovali.
Potom jsme se vydali na sjezdovku, kde nás rozdělili do
skupin. Třetí skupinu vedl pan
učitel Pluta, kde nás bylo šest.
Druhou skupinu vedl pan učitel
Peter, kde nás bylo třináct.
První skupinu vedla paní učitelka Güntherová, kde nás bylo
čtrnáct. Úterý proběhlo úplně
stejně jako pondělí. Ve středu
nás
navštívil
záchranář
z horské služby, povídal nám o
zajímavostech v jeho práci a
ukázal nám vybavení. Zbytek
týdne byl odpočinkový. Ve středu po obědě jsme šli na rozhlednu Tetřev a každý si dal
něco dobrého. Ve čtvrtek odpoledne se konala soutěž ve slalomu.
Ve čtvrtek večer proběhlo vyhlášení a ocenění nejlepších
lyžařů, poté následovala diskotéka, která trvala do půlnoci. V
pátek si šli dobrovolníci ještě
zalyžovat a po obědě už jsme
vyrazili zpět do Petřvaldu.
Jídlo bylo velmi chutné a bylo
ho dost. Lyžařské podmínky
byly výborné, protože bylo hodně sněhu. Sjezdovka byla dobře upravená a dlouhá 1270 m.
Na lyžařském výcviku se stal
naštěstí jenom jeden úraz.
1.místo Adéla
Na lyžařském výcviku se nám
moc líbilo a doufáme, že příští
rok pojedeme znovu.
Giecková
Szotkowská
2.místo Krystýna
Matějková
3. místo Lucie
Z řad kluků vyhrál:
Anna Dronská VI. B (ve spolupráci s Viktorií Chalupovou,
Michelle Líčkovou VII. B)
1.místo Břetislav
Stoklasa
2.místo Filip Káňa
3. místo Adam Matušík
Zajímavosti z lyžařského výcviku
Lyžařský výcvik probíhal, jak už
asi všichni ví, od 2. února do
6. února v Dolní Lomné. V šest
hodin byl budíček a do šesti
patnácti byla rozcvička, kterou
nemusel, opakuji nemusel,
podstupovat každý. Největší
překvapení pro mě bylo, jak
dokáží ti z první skupiny lyžovat, jak se dokáží bez větších
obtíží pohybovat i po neuježděné trase. Všechny nás zaujaly
ladné pohyby učitelů a paní
učitelky na lyžích. Na videu
pouštěném ve středu mě zaujala carvingová jízda, proto se
autor koláže: Filip Kaňa
foto: instruktoři LVK
ji mnozí snažili i napodobit.
Myslím si, že mluvím za většinu lidí na výcviku, když říkám, že nejlepší byl čtvrtek.
Ten den jsme lyžovali na překážkové dráze. Tu vyhrál Břetislav Stoklasa a druhý byl Filip
Kaňa. A večer byly diskotéka.
Pobavilo mě taneční vystoupení paní učitelky Günterové a
pana učitele Hynka. Na píseň
z Titanicu předvedli vtipný až
romantický tanec. Diskotéka
měla končit v deset hodin a
nakonec se někteří roztancovali tak, že končila až v noci.
Myslím, že
tomu pomohla
nádherná scénka učitelů, když
předvedli svůj úžasný tanec.
Z toho všeho se těžko vybírá
závěr, co bylo nejzajímavější.
Tak vám asi jen řeknu, že ten,
kdo tam nebyl, tak ten přišel o
hodně zábavy, adrenalinu, a
pokud
neumíte
lyžovat,
tak i o možnost naučit se lyžovat.
Lukáš Dutko, VII. A
Školní zpravodaj
Stránka 14
Tulákovy Vánoce
Jiří Žáček
Běžel pes po městě a
potkal člověka.
Člověk je jako pes,
jenomže neštěká.
A pes mu povídá: „Pojď se
mnou, brachu, k nám
o Štědrém večeru nemá
být nikdo sám.“
Toulavý člověče, vezmu Tě
do smečky,
psí máma smaží voňavé
řízečky.
Dáme si horký punč,
budeme veselí,
však i psí Ježíšek Ti něco
nadělí.
Člověk je jako pes, když ho
má někdo rád,
chce se mu skotačit a je
mu akorát.
Tulák šel s hafanem a za
čtvrt hodiny
usedl ke stolu v kruhu psí
rodiny.
Ples ZŠ Školní
Dne 24. 1. 2015 se od 19h
konal školní ples. Jelikož se
ples jmenoval motýlkový tak
měl mít každý na sobě nějakého motýlka. Třeba muži
místo kravaty mohli mít motýlka a nebo dámy ve vlasech
sponku s motýlkem.
Zeptala jsem se rodičů jak se
jim ples líbil. Chcete to vědět?, tak si přečtěte následující článek.
Hudba byla dobrá (k poslechu
a tanci hrála skupina Štístko
pana učitele Pluta!) Dalo se
na ní dobře tancovat. Hrály se
taneční písničky, ale taky polka, zazněla tam také muzika,
na kterou se dají tančit společenské tance. Atmosféra byla
dobrá, protože pořád všichni
tančili. Výzdoba byla tak jako
na každém plese hezká.
Natálie Brychcyová, VI. B
Rozhovor se Sandrou Kuklovou
V pondělí 16. 2. 2015 jsme se setkaly
se žákyní školy Sandrou Kuklovou a
zeptali jsme se ji na pár otázek mj.
také proto, že zpívala na školní plese.
Chodíš do základní umělecké školy?
Ano, chodím tam už od svých 8 let.
Baví tě zpívat?
Ano moc mě to baví, dělám zkoušky
na konzervatoř do Opavy.
Od kolika roků zpíváš?
6 let.
Líbilo se ti na plese?
Ano, bylo to tam moc hezké.
Kolik písní jsi tam zazpívala ?
Dvě písně od Rihanny – Diamonds
a od Celine Dion - My Heart will go
on.
Děkujeme za rozhovor.
Ivana Kaloková, Andrea Škovronová, VI. B
Recitační soutěž
Dne 18. 2. 2015 se konal 3.
ročník recitační soutěže. Celkem se zúčastnilo 26 žáků.
Žáci se dělili na dvě skupiny –
na mladší 6. -7. třída, na starší
8. - 9. třída. Nemohli tam také
chybět porotci: J. Jiříčková, I.
Karásek, L. Kocurková. Soutěž
se pořádala v učebně hudební
výchovy. Soutěžící si vybrali
papírek, na kterém bylo napsáno číslo, jestliže si někdo vybral
třeba číslo 2, tak recitoval jako
2. Jestliže si někdo vybral číslo
19, tak recitoval jako 19.
Básničky byly různého typu –
smutné, veselé, zajímavé a
mnoho dalšího. Někteří žáci
recitovali krásně, ale někteří si
básničku ani pořádně nepamatovali, takže se zastavovali a
nevynikla z toho pak ta krása
recitování. Když už všichni dorecitovali, šli do učebny zeměpisu a tam čekali na vyhlášení.
Čekání na vyhlášení nebylo
dlouhé. Výherci dostali čokolá-
du a ten, kdo byl na prvním
m í s tě dos ta l po uká zku
v hodnotě 200Kč do knihkupectví.
Natálie Brychcyová, VI. B
Ocenění žáci:
Mladší kategorie:
Lucie Jaglařová, VI. A
Anna Dronská, VI. B
Natálie Brychcyová, VI. B
Starší kategorie:
Sandra Kuklová, IX. B
Kateřina Pyreńová, IX. A
Radim Bierski, VIII. B
Vařinožci
Jiří Kolář, Josef Hiršál
Nedaleko Měsíce se
nalézá psí hvězda,
žijí na ní tvorové, o kterých
se nám nezdá.
Spatřil jsem na vlastní oči
u měsíčních přátel
asi sedm nebo osm jejich
obyvatel.
Tito divní cestující
jezdí jako obchodníci.
Po Slunci a po Měsíci.
Tváře mají zamračené jako
velcí buldoci,
oko mají na nose a dlouhý
jazyk za noci.
Pokud na něm není klička,
zamhouří je místo víčka.
Říkají jim Vařinožci.
Lidé toho plemene jedí
totiž tak jako my
jídlo pouze vařené.
Stránka 15
Vzpomínka na Vánoce
Žáci zavzpomínali na to, jak strávili Štědrý den.
Ráno vstanu, umyji se a jdu se nasnídat se svýma dvěma bratry.
Den začínám jako každý jiný. Když je sníh, jdeme se s bratry
sáňkovat na svah ke škole. Býváme tam až do oběda. Oběd míváme bez masa. Odpoledne přijede babička s dědou a čekáme
až do večera. Hodinu před večeří zabijeme kapra a přichystáme
řízky. Na večeři máme rybu s bramborovým salátem. Pak jdeme
ke stromečku a pod ním jsou dárky. Tento rok jsem dostal to, co
jsem chtěl.
Jan Zborovský, V. B
O prázdninách jedu do Londýna za strejdou
Martinem. V Anglii jsem ještě nebyl a moc se
tam těším. Je to i taková naučná cesta. Londýn mě moc vábí, protože je to velice staré město. Poletíme letadlem na londýnské letiště. Strejda v Londýně pracuje jako novinář
v londýnských novinách. Půjdeme se určitě
podívat na Londýnské oko a do bývalého vězení
Tower. Ze strejdova bytu jde i vidět na slavnou
věž z Westminsterského paláce, Big Ben. Pojedeme se i podívat do strejdovy práce. Nebudeme mít auto, a tak musíme jet londýnským
dvoupatrovým autobusem - doubledeckrem.
Budeme tam několik dnů, ale myslím, že to
bude stát za to.
Tomáš Vaněk, V. B
Ráno vstanu a umyju se. Potom se nasnídám.
Po snídani se obleču a jdu si hrát s bratrem.
Bratrovi jsou 4 roky. Na oběd máme většinou
jen polévku, protože máme potom slavnostní
večeři. Vánoce slavíme většinou u dědy, protože
u dědy je nás víc. Kolem půl páté nám začíná
slavnostní večeře. Polévku máme vždy čočkovou
a na druhé rybí filé, a nebo pečeného krocana
s bramborovým salátem. Děda jde vyhlížet Ježíška a pak zazvoní zvoneček a pod stromečkem
jsou dárečky. Na druhý den jdeme i k druhé
babičce.
Ondřej Milian, V. B
Ráno jsem se umyla a oblékla se. Potom jsme šli s mým
psem na procházku do lesa a tam jsme ho pustili, aby se na
chvíli proběhnul. Potom jsme šli domů a já jsem dala mojí
malou sestřičku spát. Pak jsem šla dobalit dárky. Už byl večer
a dárky byli pod stromečkem. Dostala jsem oblečení, knížky,
pejska, hry, šampon. Moje ségra dostala psací stoleček.
Nataly Sivová, V. B
Ráno jsem vstala a oblékla jsem se.
Šla jsem se umýt a učesat. Nasnídala
jsem se. A šla jsem ven za svým psem.
Potom mě taťka zavolal, abych šla
domů, že je oběd. A tak jsem šla domu
se naobědvat. Když jsem se naobědvala, šla jsem uklidit a projít se
k babičce. Potom večer jsem přišla
domů, šla jsem se hezky obléknout a
čekat na ostatní. A když mamka, zavolala „večeře“, šli jsme ke stolu a jedli
jsme. Ten kdo první snědl, šel zazvonit
na zvoneček. A šli jsme rozbalovat
dárky. Dostala jsem oblečení, hry, řetízek, deníky, hrneček.
Kristýna Bystroňová, V. B
Vánoční stromečky členů naší redakce—Aničky Dronské a Tomáše Fajkuse
Ráno vstanu, jdu se umýt, pak se jdu obléct. Udělám si pití a
sním trochu cukroví. Potom jdu na chvilku ven, aby mi to rychle uběhlo. Mamka zatím nachystá cukroví, uklidí a vše nachystá. Potom taťka a mamka smaží kapra a řízky. Mamka a sestra
udělají bramborový salát. Já přijdu domů a vše je nachystané.
V 19:00 večeříme, sníme polívku a řízky někdo kapra. Pak
jdeme do pokoje a zazvoní zvoneček já a sestra, vyjdeme
z pokoje a dárky jsou pod stromem. Rozbalíme je a vyzkoušíme. Já jsem letos dostal Play Station a hry na něj, nějaké šampony, sprchové gely. Sestra dostala mobil Huawei a další sprchové gely a malovátka a taky holčičí věci. Už se těším na další
Vánoce! Petr Litva, V. B
Název bulletinu
Stránka 16
Vzpomínka na jarní prázdniny
Svazek 1, Vydání 1
Natálie Brychcyová
Mé jarní prázdniny byly super.
S rodiči a se známými jsme jeli
do Jeseníků (Dolní Moravice).
Jezdili jsme na sjezdovkách
Kopřivná a Karlov.
V neděli jsme se sbalili a vyjeli
jsme na cestu. Cesta nebyla
nějak hodně dlouhá a tak jsme
tam byli za chvilku. Když jsme
dojeli na místo přesněji do
penzionu MIA dostali jsme klíče
do pokoje. Náš pokoj byl krásný, dobře vybavený a velikostně tak akorát. Lyžovat jsme byli
až v pondělí, a to na sjezdovku
Kopřivná. Tato sjezdovka je ta
nejlepší, na které jsme lyžovala. Je tam dobrý kopec – je
dlouhý, není ani moc prudký,
ani moc rovný, prostě tak jak
říkám „akorát“. Koupili jsme si
3hodinovou permanentku. Sníh
byl technický. V úterý jsme byli
taky lyžovat na Kopřivnou. Ale
zato ve středu jsme byli na
Karlově. Musím uznat, že to je
také super sjezdovka, ale Kopřivná je prostě nejlepší. Ve
středu jsme byli lyžovat na
Kopřivnou, ale až na večerní
lyžování. Večerní lyžování je
strašně super a nejkrásnější je,
když se podívám na oblohu a
vidím padat sníh.
Všechny
sjezdovky byly každý den přeplněny lidmi.
Ve čtvrtek jsme byli také lyžovat na Kopřivnou. A k večeru
jsme jeli domů. Vůbec se mi
domů nechtělo.
„Všichni určitě ví, že
jsme měli jarní
prázdniny. Chtěli
byste vědět, jak
jsem je prožívala?
Chcete vědět, jak
ubíhaly mé
prázdninové dny?
Tak neváhejte a
přečtěte si tento
článek.“
Anna Dronská
http://cs.wikipedia.org/wiki/
Rakousko#mediaviewer/
V neděli o jarních prázdninách
jsme vyrazili do Rakouska. Jeli
jsme tam 8h a pak jsme konečně dorazili do města Spittal
do našeho hotelu Laurenzhof.
V hotelu se nám všem moc
líbilo. Na hotelu byl bazén, 3
sauny, výborně tam vařili a
obsluha byla velmi ochotná a
příjemná. Hora, na které jsme
lyžovali, se jmenovala Goldeck
a byla vysoká přes 2000 m
nad mořem. Nahoru jsme vyjížděli kabinkovou lanovkou a byl
z ní skvělý výhled dolů. Středisko nebylo moc velké, ale byly
tam 2 sedačkové lanovky,
dětské pásy atd. Jeden den
jsme dokonce byli v takovém
menším aquaparku Drautal
perle. Byla tam strašně teplá
voda a s taťkou jsme závodili
na tobogánu. Lyžovalo se nám
výborně a líbilo se nám tam
tak, že jsme odtamtud ani
nechtěli odjet. V pátek jsem
pak jela s taťkou do Bratislavy
na koncert Katy Perry. Více o
koncertě si přečtěte
v samostatném článku v příštím čísle.
David Třos
Tomáš Fajkus
Na začátku jarních prázdnin
jsme s kamarádem chodili ven.
Pak jsme chodili k nám hrát
deskové hry. Já pořád prohrával. Potom nás to přestalo bavit, a tak jsme hráli hry online.
Další den přišel k nám a povídali jsme si.
Moje jarní prázdniny vypadaly
asi nějak takto: V pátek, když
jsem přišel ze školy, tak jsem si
šel uklidit batoh do skříně.
Začátek prázdnin jsem oslavil
tak, že jsem byl až do večera
na počítači. Druhý den jsem šel
k dědovi a tam jsem byl 4 dny,
až do úterý. Na 2 dny k nám
přijela teta, která bydli ve Var-
šavě (pokud to nevíte, Varšava
leží v Polsku). Jeli jsme spolu
do pavilonu U6 v Dolních Vítkovicích. Bylo to tam i podruhé
úžasné. Zbytek prázdnin jsem
se chystal do školy, byl venku a
hrál na PC. Do školy jsem se
celkem těšil, protože doma
jsem se už nudil.
http://
www.dolnioblastvitkovice.cz/36/
cs/node/3279
Stránka 17
Eliška Kubešová
http://www.malamoravka.cz/
O jarních prázdninách jsme byli
od neděle do čtvrtku zalyžovat
na horách v Jeseníkách. Bydleli
jsme v Dolní Moravici na penzionu Mia. V blízkosti bylo hodně
sjezdovek – Kopřivná, Karlov,
Čerťak, Avalanche, Myšák, Klobouk a další. My jsme byli
v pondělí a úterý na Kopřivné,
ve středu dopoledne na Karlově, večer jsme byli na večerním
lyžování to bylo úplně nejlepší,
protože byla tma a kolem sjezdovky svítily světla a bylo to
úplně skvělé. Bylo tam senzačn. Na sjezdovkách bylo hod-
ně sněhu, ale u penzionu nebyl
skoro žádný sníh. Ve čtvrtek
odpoledne jsme už odjížděli,
protože jsem jela od pátku od
rána do neděle na soustředění
ze střílení do Hracholusku, to je
u Českých Budějovic. Stříleli
jsme všechny 3 dny na moderní
nově postavené střelnici pro
malorážku na 25m a 50m a pro
vzduchovou pistoli na 10 metrů.
Byla moc pěkně zařízená.
V neděli po obědě jsme vyjeli a
čekala nás pětihodinová cesta
domů. Byly to moc hezké prázdniny.
Jakub Gawlas
Moje jarní prázdniny podle mě
byly dobré, ale krátké. Hned,
jak jsem přišel ze školy, batoh
s učebnicemi jsem hodil do
skříně a nepodíval jsem se na
něj až do večerní neděle, když
jsem se měl chystat do školy.
Většinu prázdnin jsem hrál hry
na PC, ale taky jsem strávil
dost času venku. Spát jsem
chodil dost pozdě, asi okolo
půlnoci a ráno jsem vstával
dost brzo, jako každý den.
V pondělí jsme s celou rodinou
jeli do aquaparku v polské Visle
a v sobotu jsem byl v kině se
sestrou. A v neděli opět nemilé
známé chystání se do školy.
„Určitě máte
všichni rádi
prázdniny a určitě
si je vždy užijete.
Tak tady je něco
http://www.golebiewski.pl/
upload/201302161638190.1www_BASEN_SPORTO
WY.jpg
Marie K. Machová
http://www.csfd.cz/
film/222333-noc-vmuzeu/
O jarních prázdninách jsem
byla převážně doma. Když už
jsem teda doma nebyla, tak
jsem byla u kamarádky a přemlouvala ji, ať se nehádá
s kamarádem. V úterý jsem
byla s taťkou v kině na „Noc
v muzeu “. Bylo to celkem zábavné teda až na výchovný
rozhovor po cestě do kina. Ve
středu jsem spala u kamarádky
a dohodly jsme se že si v 1
ráno půjdeme povídat na chodbu. No, dopadlo to tak, že ona
o půlnoci už spala a já byla do
3 rána vzhůru.
Ve čtvrtek byla zase ona u mě.
Tak jsme se dívaly na horory
přesněji na film „Pád do tmy“.
V pátek odpoledne jsem na
víkend jela za mamkou. Bylo to
celkem v pohodě, ale stejně
jsem si psala s kamarády.
z těch mých.“
Školní zpravodaj
Stránka 18
Naše záliby aneb Co nás baví
3. číslo , leden—únor 2015
Aplikace - podrubriku pro vás připravila Marie K. Machová, VI. B
My talking Toma
My talking Angela
V této aplikaci se staráte o zpočátku
Tato hra je velmi podobná My talking
malé koťátko, které krmíte a hrajete
Tom, ale místo toho abyste se starali
s ním hry. Když si zapnete zvuky a
o kocoura Toma, tak se staráte o
začnete mluvit, tak to co řeknete,
kočku Angelu. Ještě je rozdíl že v My
opakuje legračním hlasem. Můžete
talking Angela také sbíráte samolep-
mu koupit nábytek do obýváku, ku-
ky kterýma si odemykáte např. rtěn-
chyně, koupelny nebo ložnice. Může-
ku.
te mu koupit oblečení nebo vlasy.
V dnešní době už
má skoro každý
mobil s androidem,
ale někdo neví
jaké aplikace si do
Hungry Shark Evolution
Tato hra je trochu brutální. Ocitnete se na moři a hrajete nejprve za Reef
Shark to je nejmenší a nejslabší žralok. V této hře hledáte podmořské
poklady, žerete zlaté ryby a potápěče a snažíte se dostat na další úroveň.
Z Reef Shark na Mako Shark pak na Hammerhead Shark dále na Tiger
Shark a nakonec ne nejsilnějšího a největšího Great White Shark.
mobilu stáhnout.
Chtěla bych
doporučit tyto
aplikace:
Color Splash Effekt
Mirror photo
Toto je aplikace na úpravu fotek. Můžete
Tady není až tak moc možností ale mů-
si upravit fotku např. na černobílou nebo
žete si fotku oříznout nebo si udělat
růžovou světlou, tmavou atd. Můžete si
odraz v zrcadle. Také tam jde udělat
tam dát i rámeček a vložit efekt že fotka
efekty jako černobílý nebo barevný atd.
bude vypadat jako pomuchlaný a znovu
Text tam také jde vložit různými písmy.
narovnaný papír. Lze tam vložit i různá
Můžete si tam foto vložit např. do srdce
osvětlení např. barevnou zář . Můžete
nebo hvězdy. A dvě fotky můžete rozpů-
tam vkládat i text různým písmem.
lit na půl a spojit v jednu.
Herní blog - podrubriku pro vás připravil Tomáš Fajkus, VI. B
The World of Tanks
Tato počítačová hra je, jak
z názvu vyplývá, o tancích. Já
díky hraní této hry vím o těchto
strojích mnoho informací. Ve
hře si můžete přečíst různé
zajímavosti o těchto válečných
vozech.
Výhody a nevýhody se srovnáním se hrou War Thunder je, že
tato hra hodně nevýhodná.
Např.: V této hře jsou životy
(HP). Pro některé lidi je tato
vlastnost hry nevýhodou. Jsou
zde různé třídy vozidel: Lehký
tank, Střední tank, Těžký tank,
Stíhač tanků, Dělostřelectvo.
K dispozici je hodně map. Velký
výběr tanků (kolem 350-400)
tanků. Různé národy, tanky se
řadí podle úrovní. Hráči této hry
vědí, že do bitev vás zařadí
podle úrovně.
9.5. Není uvedeno jak dlouho
se hra stahuje, protože se stálým přísunem aktualizací se
prodlužuje doba stahování.
Autory hry jsou WarGaming.
Existují i podobné hry: World of
WarPlanes (Letadla) a World of
Warships (Lodě).
Nevyplatí se ničit spojence. Já
sám mám zkušenost s cca 7
bany (dočasné zablokování
vašeho účtu na 7 dní). Hra je
dostupná v češtině a je zdarma. Hra je aktuálně ve verzi
Tomáš Fajkus, VI. B
http://worldoftanks.eu/cs/
media/2/301/
Stránka 19
Naše záliby
Mistrovství ČR v badmintonu
Máte rádi badminton? Pokud
ano, tak by vás mohla zajímat
tato reportáž z mistrovství České republiky v badmintonu.
Dne od 30. ledna 2015 do
1. února 2015 se v Karviné
konalo mistrovství ČR
v badmintonu. Bylo tam hodně
dobrých sportovců z mužů
např. Petr Koukal, Jakub Bitman, Stanislav Kohoutek,
Adam Mendrek, Milan Ludík,
Jan Frohlich a další, z žen to
byli Kristýna Gavnholt, Hana
Milisová, Lucie Černá, Alžběta
Bašová a další.
Byly to vážně dobré, těsné a
hlavně napínavé zápasy, krásná podívaná. Nejzajímavější
zápasy byly v neděli 1. února,
protože to byly finálové zápasy.
To teprve stálo za to. Hrálo se 5
zápasů – mixy, čtyřhry žen,
čtyřhry mužů, dvouhry žen a
dvouhry mužů. V mixech se
stali vítězi Jakub Bitman a Alžběta Bašová z čtyřhry žen to
byly Hana Milisová a Lucie Černá. Ve čtyřhře mužů vyhráli
Ondřej Kopřiva a Pavel Florián,
z dvouher žen vyhrála Kristýna
Gavnholt a dvouhry mužů Petr
Koukal.
Eliška Kubešová, VI. B
Komiks
Redakce chce vám, čtenářům, přinášet i pobavení. Proto jsme navázali spolupráci s Matějem Štolem. Rozhovor s
autorem komiksu najdete na straně 21 našeho zpravodaje.
Školní zpravodaj
Stránka 20
Naši mazlíččci aneb máme rádi zvířata
3. číslo , leden—únor 2015
Pískomil
Pískomil patří do čeledi
myšovytých a řádu hlodavců.
Hodně se podobají myši.
Pískomilomilové měří až 10
cm. Váží asi 120g. mají velike
černé nebo červené oči a dlouhé zadní nohy díky kterým, když
se na ně postaví vypada jako
klokan. Skáčou hodně vysoko,
takže kdybyste se je rozhodli
chovat, musíte je chovat v kleci
a nebo je jim prekrýt něčím
těžkým aby nevyskočily. Dožívají se až 2 roky. Můžou být
světle bílí, šedí až tmavě černý.
Pískomil má v jednom vrhu až
3 mláďata.Pískomily je
nejvhodnější chovat v páru
nebo ve skupině. Pokud nejsou
ze stejného vrhu, měli by se dát
dohromady dřív, než jim bude 8
týdnů, protože se jinak potom
perou (já s tím mám skušenost,
prali se tak až do krve).
Známe druhy: pískomil mongolský, tlustoocasý, rudoocasý,
jižní nebo perský
Moje skušenosti s chovem:
Pískomilové jsou velmi přítulní.
Ale když vám utečou, hodně
dlouho ho budete nahánět než
jej chytnete.
Potřebné věci pro zahájení
chovu:
Akvárko nebo klec (musí být
velké, aby se mohl pořadně
proběhnout),keramicko (nikdy
ne plastovou misku na jídlo), http://cs.wikipedia.org/wiki/P%
velkou napáječku pro hlodav- C3%ADskomil#mediaviewer/
File:Gerbil.jpg
ce, piliny, jídlo pro pískomily
(když koupíte jídlo pro jiného
hlodavce neublíží mu to.) domeček (není nutný), keramickou misku na písek, písek pro
činčily (aby se měli v čem koupat(aby měli hladkou srst).
David Třos, VI. B
Můj pejsek Timmy
Můj pejsek Timmy je rasa Ruská barevná bolonka. Tohle
jméno jsme mu dali my, ale
oficiálně se jmenuje Benny
Dior. Pochází z chovné stanice
L´Amour de Bologne. Majtelka
chovné stanice pořádá každý
rok psí sraz, kde se sejdou
všichni pejsci z této chovné
stanice.
Barvu má černou, ale když je
na sluníčku má hnědé tóny.
Narodil se 24. 12. 2011. Umí
pár psích povelů, jako jsou
například sedni, lehni, dej pac
atd.. Rád si se mnou hraje,
přetahujeme se o jeho hračku,
honíme se a někdy se spolu
mazlíme. Krmíme ho granulami Royal canin. Jeho nejoblíbenější hračka je botička na
žvýkání. Chodíme s ním 3x
denně – ráno, odpoledne a
večer. Jeho srst nejsou klasické psí chlupy, ale vlasy. Tyto
vlasy rychle rostou a proto
s ním musíme chodit do salónu, kde ho ostříhají, zkrátí mu
drápky, vyčistí zuby.
Jeho tatínek se jmenuje Nevskaja Uslada Goryachyy Shoko-
lad. A jeho ocenění jsou: Šampión Polska, Národní vítěz,
Nejlepší pes plemene a další…… Maminka od Timmyho se
jmenuje Anita Glendoveer.
Natálie Brychcyová, VI. B
I šnek může být domácím mazlíčkem!
Mám trochu netradiční zvířátko. Je to šnek druhu Achatina
Achatina. Může dorůst do 30
cm. Má až 400 mladých. Krmím ho jednou denně, stačí
mu salát. Chovám ho v akváriu
bez vody. Prostředí se musí
vlhčit, protože je z Afriky
z deštných pralesů. Máme
v rohu akvária díru ať mohou
dýchat. A stalo se mi, že večer
tou dírou vystrkovali hlavy a
dívali se
ven.
Tomáš
Fajkus, VI.
B
Foto: T. Fajkus
Stránka 21
Školní chvilka fantazie aneb co se nám honí hlavou
Druháci kreslili portréty
Žáci 2 ročníku mají velké nadání. V hodinách výtvarné výchovy
se učili, jak správně nakreslit
portrét—tedy lidský obličej.
Jelikož je zima, nezapomněli
přidat ještě pořádnou čepici a
rukavice. To vše pod vedením
paní učitelky Plánkové a
Winklerové.
Někteří přidali
také krátké povídání. Jak se
vám jejich díla líbí? Nám moc.
Mgr. Julie Janková
Eliška Čachotská a její
Dana
Dominik Klimecký.
foto: Š. Planková
Sofie Hartigová a její Martina
Jana šla do školy a potkala
kamarádky. Všechny šly ze
školy, po cestě se koulovaly a
dělaly andílky.
Jakub Smieško.
Kája šla ven do obchodu,
kde si koupila kočku a byla
šťastná.
Rozhovor s Matějem Štolem - autorem komiksů
V úterý 10. 2. 2015 jsme se
setkali
s Matějem Štolem
a jeho manažerem Jakubem
Hankem, který Matěje inspiruje při tvorbě postav. Matěj se
věnuje kreslení komiksů. Požádali jsme ho o spolupráci. V
tomto čísle se můžete pobavit
nad komiksem věnovaným
pololetnímu vysvědčení
Naše povídání proběhlo
v kabinetě paní psycholožky,
bylo to moc fajn.
Doufáme, že naše spolupráce
osvědčí a i v dalších číslech
budeme mít Matějův komiks.
Na jakou střední školu se chystáš?
,,Chystám se na elektro do
Chomutova, kde se vyrábí roboti.“
Co tě inspiruje při kreslení komiksů?
„Moje třída VIII. B.“
Tereza Samoková.
Jirka jde za kamarádem,
budou se koulovat a sáňkovat.
„Moc mě to baví.
Jak dlouho se tvorbě komiksů
věnuješ?
„Moc mě to baví. Dělám komiks od svých 8 let, umím si
ten komiks celý představit,
nejraději dělám vtipné komiksy.“
Četl jsi náš školní zpravodaj?
„Četl jsem ho jen jednou a moc
se mi líbil.“.
Děkujeme za rozhovor!
Ivana Kaloková, Andrea Škovronová, VI. B
Dělám komiks od
svých 8 let, umím
si ten komiks celý
představit,
nejraději dělám
vtipné komiksy.“
Název bulletinu
Stránka 22
Petřvaldské literární záření
Výběr literárních prací žáků 2. stupně ZŠ a ZUŠ Petřvald
Svazek 1, Vydání 1
Ohnivá karkulka a chaloupka plná Redbullu!!!
Lukáš Válek, VIII. C
Byl teplý jarní podvečer a Ohnivá karkulka šla
temným lesem, aby stihla zákazníka. Když vyšla
z lesa, vynořila se na zlatavé louce, plné květin.
Jelikož zákazníci byli pan a paní Baziliškovi,
řekla si, že květinami nic nezkazí. Když sbírala
kvítí, nevšimla si, že ji sledují kamarádi Homerbéďa a Bártodvídek. Když dosbírala, otočila se a
v tu ránu si jich všimla.
„Ale, ale, jestlipak to nejsou mí kamarádi méďové.“
„Karkulko, copak tu děláš, ty ohnivá čertice?!“
„Ale, to víš, Homerbéďo, dneska poslední ritto.
Tak už ani nestíhám.“
„A… Karkulko? Neměla by si pro mě v košíčku
něco dobrého?“
„No…možná tu pro tebe něco mám… bingo,
tady! Tady Homerbéďo, myslím, že to bude lepší
než lesní voda.“ Pak Karkulka podala Homerbéďovi Redbull. „Óóó…děkuji.“
„Promiň, Béďo. Čeká mě zákazník. Musím letět!“ Karkulka odevzdala zboží a šla domů. Jenže před domem, na širém pustém poli se odkudsi vynořil křeček. Když si Karkulka všimla, že je
smutný, dřepla si nad něj a zeptala se:
„Copak?“
A Heimer jí odpověděl: „Víš, od té doby, co přišlo
jaro, se každý stará jen o sebe a od té nemilé
události, kdy mi ženu přejela sekačka, jsem na
všechno sám.“
„Neboj, to se spraví a navíc, zítra mám volno.
Má mi přijít zásilka, která bude plná Redbullu.“
Heimer se postavil na zadní, zatleskal a zalezl
zpět do nory. Karkulka odešla domů a šla spát.
Ráno kolem desáté ji probudil zvuk motoru.
Nebyl to nikdo jiný než Kamioňák Red.
V rychlosti na sebe hodila plášť a vyletěla
s peněženkou a občankou v ruce. Podepsala se,
zaplatila a převzala náklad. Rovných 5000
Redbullů. Když vše vyložila, odešla za Heimrem,
jak mu to slíbila. Došla na pole k jeho noře, kde
už ji Heimer vyhlížel. Šli spolu po poli
a Karkulka mu trhala klasy pšenice. Povídali si o
všem možném, co se v lese děje. Ale pak se ho
Karkulka zeptala: „Víš Heimre, teď když jsi sám,
závisí tvá odpověď jen na tobě, a tak bych se tě
chtěla zeptat, jestli by ses ke mně nenastěhoval?“
„Víš, Karkulko… i jo! Bylo by to fajn vědět, že u
mě někdo bude.“
„Pro tebe by to bylo lepší, mohl bys bydlet
hned vedle spíže na sušenky. A navíc bych byla
ráda, kdybych věděla, že na mě někdo doma
čeká.“ A tak se Heimer zabalil, Karkulka si ho
vzala do dlaně a vyrazili k chaloupce. Došli
domů, Karkulka mu ukázala domeček a malý
Heimer si hned našel místečko. Udělal si svůj
pelíšek v prázdné chlebence, hned vedle spíže.
Když si Heimer vybalil, okamžitě vyšli do Vinatexu. Tam seženou vše, co budou potřebovat.
Karkulka nakoupila jídlo pro sebe a pro křečíka vzala i vatu, aby to Heimer měl „velmi epické“ a útulné. Nakonec k večeru Karkulka vysadila
nákupy
i
s Heimrem
doma
a pod rouškou tmy odešla k řezbáři. Toho poprosila, jestli by nemohl vyrobit podlážku
s maličkým plůtkem a se schůdkama. Hned
příští ráno řezbář MutMike zvonil, že už to má.
Karkulka z toho skákala radostí, ale Heimer,
ten netušeně spinkal ve své chlebence, i když
20 cm od něj vrčela vrtačka. Když se konečně
probudil, všiml si nějakých malých dvířek, otevřel je a co nevidí. Byla to veranda s maličkou
zahrádkou. A nad verandou měl namontovanou žárovku. Ten z toho pískal radostí.
„Líbí?“ zeptala se Karkulka. „Když tu nebudu,
budeš tu mít, co dělat.“
Hned další den byl Heimer pozván do Okruhu
„Kon´Garad“. V závodu jde o to, přežít všechny
3 etapy. První etapa byla poušť s nášlapnými
minami. Druhá etapa byla normální travnatá
planina. Třetí etapa byl sníh se samočinnými
děly. Všichni se narovnali na čáru. Homerbéďa,
Bártodvídek, Heimer, slimák Zac, šakal
Warwick, krysák Twich, rybák Fizz, lvice Nidalee, pavoučice Elise, had Cassiopea, Karel
Vel´Koz a muntant Kog´Maw. Rozhodčí pan
Braum zmáčkl spoušť. Všichni vyrazili, až na
Heimra, ten na to šel chytře. První etapu podhrabal, druhou etapu přeběhl, tam ztratil pozici,
a třetí, tam se předvedl. Všichni běželi, ale Heimer pouze vylezl na dělo. Počkal, až vystřelí a
jednoduše skočil. Asi díky štěstí dopadl přímo
na střelu. Takhle si v pohodě přeletěl celou trať.
A takto Heimer vyhrál doživotní zásobu
Redbullu! A tak Heimer rozhodl: „Karkulko,
protože si mi dala nový domov, udělala jsi mi
pelíšek a staráš se o mě, tak bych se ti chtěl
odvděčit. Co kdybychom si otevřeli stánek
s Redbullem?“ A Karkulka se slzami kývla. Byla
šťastná. A za rok na to už byli hlavní sponzoři
týmu Battle Cast ve hře League of Legends. Asi
tři dny na to potkal Heimer ve Spect komoře
křečici Mivis. Chvilku si spolu hráli, ale pak se
začali mít rádi. Heimer ji pozval k sobě a ona
souhlasila. A tak v té chaloupce žijí dál. Ale ne
dodnes, protože se to ještě nestalo!
Stránka 23
Neznámý zamilovaný a neznámá zamilovaná (dětská láska)
Stafanie Oláhová, IX. A
Jeho oči byly modré.
Pro ni strašně nádherné.
Jeho úsměv byl nevinný a sladký.
Toužila cítit objetí.
Objetí od něho plné lásky.
Sen se stal skutečností.
A ona cítila to vysněný objetí.
Když je s ním, je v jiném světě.
Nežije v realitě.
Jeho tlukot srdce je pro ni píseň, která v jejím životě musí znít.
Jinak nedokáže šťastně žít.
On je pro ni hvězda, která na večerní obloze září.
A jí do života štěstí a radost přináší.
Jeho pohled ji na tváři krásný úsměv vytváří.
A její překrásné oči láskou září.
Jeho úsměv je pro ni jako kapka vody, bez které by její srdce nemohlo do rytmu bít.
On je pro ni jako fantazie, bez které by se nemohlo snít.
Když s ním není, píseň štěstí v jejím životě nezní.
Bok po boku, ruka k ruce chce s ním kráčet po cestě dlouhé, veselé a šťastné.
Spolu překážky překonat.
A co nejdéle se podporovat a milovat.
Zasmějte se s námi
Pepíček se vrátí
,,Mami, víš kolik
pasty je v zubní
domů ze školy.
„Tak, co jste se
,,Baví se dva malí
dnes naučili?“ ptá
kluci:
se maminka. „Učili
„Jdeš dneska ven
,,Pepo, máme
pastě?“
lžíci na boty?“
,,Nevím.“
jsme psát, „odpoví
hrát?“
,,Ne, my boty
,,Já to vím: od
Pepíček. „Výborně a
„Ne, musím
nejíme.“
gauče až
co jsi napsal?“ ptá
pomáhat
k televizi.“
se maminka. „Já
nevím,“ povídá
Pepíček, „ještě nás
neučili číst.“
Vtipy pro vás připravil Radim Harviš, VI. A
tatínkovi s mým
úkolem.“
Děkujeme za spolupráci všem, kteří se podíleli na
tvorbě tohoto čísla. Opravdu si vážíme vaší pomoci a
zájmu.
Obrázky byly použity z galerie KlipArt, citovány s odkazem z internetu. Autory fotografií jsou členové redakce, popř. autoři uvedení v popisku u fotografií.
Základní škola a Základní umělecká
škola Petřvald Školní 246, příspěvková
organizace
Telefon: 596541349
www.zsazuspetrvald.cz
Napište nám!
[email protected]
Stálí členové redakce:
Brychcyová Natálie, VI. B
Dronská Anna, VI. B
Fajkus Tomáš, VI. B
Gawlas Jakub, VI. B
Harviš Radim, VI. A
Kaloková Ivana, VI. B
Kubešová Eliška, VI. B
Machová K. Marie, VI. B
Škultyová Natálie, VI. A
Třos David, VI. B
Děkujeme, že nás čtete!
A na co se můžete těšit v příštím čísle?
Třeba na reportáž z koncertu Katy Perry
nebo soutěže v ZOO. Naši reportéři
ochutnávali jídla v rámci Týdne splněných přání—jak jim chutnalo? Přečtěte
si příští číslo.
Jak a proč se slaví Velikonoce? Jak
proběhla velká soutěž Talentmánie?
Nejen na tyto otázky naleznete odpověď v 4. čísle školního zpravodaje ZŠ a
ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.
foto z úvodní strany:
http://media.photobucket.com/user/Acid4Alice/
media/The%20Seasons/DSC01190.jpg.html?
filters%5Bterm%5D=spring%20flowers&filters%
5Bprimary%5D=images&filters%
5Bfeatured_media%5D=1700&sort=1&o=193

Podobné dokumenty