NADPřIROZENÁ SROZUMITELNOST

Komentáře

Transkript

NADPřIROZENÁ SROZUMITELNOST
n a d p ř i ro z e n á s ro z u m i t e l n o s t
12. září 2009 I 9:00-17:00 I Adalbertinum Hradec Králové
Řečníci: Norman a Grace Barnesovi a Tony Ashmore
Prorocký dar je zcela jistě považován apoštolem Pavlem za jeden z nejužitečnějších duchovních
darů vůbec. Přesto, nebo možná právě proto, je s ním nejvíce spojeno různé zneužívání,
zmatky a úlety. Tak tomu ovšem nemusí být! Prorocký vhled může sloužit nejen k povzbuzení
věřících, ale dokonce i k oslovení hledajících. Norman Barnes nás o této nadpřirozeně
srozumitelné dimenzi nejen vyučí, ale zároveň ji s námi bude praktikovat. Norman a Grace
jsou zakladateli a spoluřediteli misijní organizace Links International, díky které procestovali
a sloužili v padesáti zemích světa. Celkem 31 let byli pastory v Essexu, kde v jejich církvi
začali svou službu dnes již světoznámí Delirious. Jejich silnou stránkou je služba s prorockým
vhledem, která je přesto vysoce srozumitelná a relevantní dnešnímu post-modernímu člověku.
Konference začíná v sobotu 12.9.2009 v 9:00, závěr plánujeme okolo 17:00. Konference
je přístupná zdarma, ale kvůli kapacitě doporučujeme rezervaci. (více info na www.element.cx)
r e z e rvac e :
Lukáš Targosz +420 777 801 349 nebo [email protected]

Podobné dokumenty