Katalog 2010 - čsch bohdalov

Komentáře

Transkript

Katalog 2010 - čsch bohdalov
Vážení přátelé,
jsem velice rád, že Vás mohu přivítat na jubilejní 30. výstavě bohdalovské chovatelské
organizace, jménem jejich členů, ale i jménech všech kdo nám pomáhají. Již když jsme připravovali první
naši výstavu v roce 1975, byla to velmi pěkná místní pouťová výstava. Vystaveno bylo 170 králíků, 85
holubů, 100 ks drůbeže od 11 dospělých a 14 členů kroužků z naší organizace a od 37 vystavovatelů
z devíti okolních obcí. Jak se od té doby naše výstava změnila můžete posoudit sami. Dnes zde vystavují
chovatelé z celého kraje Vysočina a také ze všech okolních krajů, ale dokonce i z kraje
Moravskoslezského. Právem se tak výstava řadí mezi nejvýznamnější drobnochovatelské akce u nás.
Záštitu nad naší výstavou loni převzal, v souladu s tím jak se výstava rozvíjí a roste její význam, poslanec
Evropského parlamentu Mgr. Ivo Strejček. V letošním roce se kromě toho čestného předsednictví výstavy
ujali Jiří Král, předseda ÚV ČSCH, Ing. Zdeněk Růžička, ředitel ČMSCH, a.s. a MVDr. Božimír
Kobylka z Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina.
V letošním roce je zde také pořádána Krajská soutěžní meziokresní výstava okresů kraje Vysočina. Její
pořádání se pravidelně střídá mezi jednotlivými okresy kraje. Tradice soutěžních meziokresních výstav
začala v roce 1986. V prvních šesti ročnících soutěžili nejdříve jenom okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad
Sázavou. O šest let později se připojil okres Pelhřimov a po uplynutí čtyř let okres Havlíčkův Brod.
Připomínáme si tedy zároveň i 25 ročník této meziokresní soutěže a z toho bohdalovští chovatelé
uspořádali šest jejich ročníků. Zajímavostí jistě také je, že chovatelé drobných zvířat z těchto okresů
začali spolu vzájemně soutěžit ještě dříve, než byl v roce 200 kraj Vysočina zřízen.
Mimo hlavních odborností drůbeže, holubů a králíků se výstava každoročně rozrůstá i o další doprovodné
expozice. Letošní největší novinkou je samostatná expozice ovcí a koz a rozšíření výstavy i o další
hospodářská zvířata. Tradiční součástí naší výstavy se stala speciálka klubu chovatelů sebritek, která je
v pátek a v sobotu otevřena v chovatelské hale vedle kostela. Po oba dny výstavy můžete v expozici
ušlechtilých morčat být přítomni i veřejnému posuzování. K vidění je také ukázka okrasného ptactva,
nutrií a dalších drobných zvířat. Připraven je i doprovodný program jako ukázky králičího hopu nebo
tanec se psy či zajímavé odborné přednášky. Novinkou bude v sobotu odpoledne předvedení teddy
králíčků nebo v neděli ukázka střihání ovcí. Zejména pro děti je připravena zooterapie, ať již projížďka na
koních, jízda v kočáře taženými pejsky nebo možnost pohladit či pochovat si nejrůznější druhy zvířat.
Nechybí ani nabídka chovatelských i zahrádkářských potřeb a řady dalších.
V takovém to rozsahu by jsme však výstavu nemohli připravit bez výrazné podpory městyse Bohdalov a
sponzorů, za což jim patří velké poděkování. Velice si také vážíme toho, že se nám podařilo navázat
oboustranně prospěšnou spolupráci, se Střední školou obchodu a služeb v Jihlavě, jejíž studenti z oboru
agropodnikání nám pomáhají při zdárném průběhu pátečního posuzování. Sama bohdalovská organizace
je známá kromě výstav právě i dlouholetou a úspěšnou prací s mládeží. Pomoc našich mladých při
výstavě je pro organizaci velmi cenná a věříme, že z řady z nich vyrostou nejenom dobří chovatelé, ale i
schopní funkcionáři a organizátoři.
Výstavu však tvoří hlavně vystavená zvířata. Velké poděkování proto patří všem vystavovatelům.
Poděkovat bych chtěl i všem posuzovatelům za jejich často nelehkou práci. A také všem návštěvníkům,
kteří nás svojí návštěvou podpořili. Doufáme, že se Vám u nás líbí. Vážení přátele, přeji Vám, aby jste si
dnešní chovatelský svátek na Výstavě Vysočiny co nejvíce užili.
za členy základní organizace
Jaroslav Drejček
Výstavní výbor
předseda:
místopředseda:
jednatel:
ekonom:
propagace:
hospodář:
garanti králíků:
Drejček Jaroslav
Bradáč Zdeněk, Nedělka Kamil
Promberger Pavel
Bradáč Zdeněk
Ing. Prombergerová Iveta, PhD. Ing. Ondráková Marie, Ph.D.
Drejček František
Doležal Jindřich, Chalupa David, Beneš Bohuslav,
Tomášek Milan, Blahovec Štefan, Křesťan Adam
garanti drůbeže:
Nedělka Kamil, Ing. Iveta Prombergerová PhD., Nedělka Aleš,
Nedělka Martin, Boháček Jiří, Novák Petr
garanti holubů:
Jaroš Pavel, Kolář Martin, Boháček Petr, Střešňák Ladislav
katalog a prodej:
Promberger Pavel, Ing. Ondráková Marie Ph.D., Řepová Věra, Promberger
Jan, Novák Petr
doprava zvířat:
Sláma Miroslav, Blahovec Štefan, Chalupa David
pokladna a tombola: Simonides Karel, Kolářová Mirka, Bradáčová Marie, Zikmundová Emilie,
Bradáčová Michaela, Bradáčová Denisa
veterinární dozor: MVDr. Šikl Libor
Čestné předsednictvo:
Král Jiří
Ing. Růžička Zdeněk
MVDr. Kobylka Božimír
předseda ÚV ČSCH
ředitel ČMSCH, a.s.
Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina
Posuzovatelé výstavy
králíci:
Sirotek Petr, Jiří Jahoda, Caha Miroslav st., Caha Miroslav ml., Červinka Tomáš,
Fasora Petr, Kulanda Stanislav, Přibyl Jaroslav, Sikora Pavel, Šimek Vlastimil, Šíp
Jindřich, Uličný Václav, Vican Jan
drůbež:
Pavel Ivan, Kabátová Pavla, Kalaš Jaroslav, Krajčír Peter, Křivský Jan, Možíš Libor,
Miloslav Procházka, Sedlák Alois, Šíp Jindřich, Uher Milan
holubi:
Chrastil Sylvestr, Baláž Jan, Bek Karel, Franc František, Hornoch Vlastimil, Jirků
Karel, Kafka Miroslav, Král František, Slánčik Petr, Svobodová Jana
ovce, kozy: Ing. Mareš Vít, Ing. Zdeněk Růžička
morčata: Ing. Petr Tejml, Petra Švarcová, MVDr. Denisa Vítková
NOVOMĚSTSKÁ ANDULKA-
N ej v ět ší v ý s t a v a p ap o u š ků V y so čin y
ZO ČSCH Nové Město na Moravě Vás zve 2. a 3. října do svého chovatelského areálu na výstavu exotického
ptactva. Představí se téměř tisícovka exotických ptáků od chovatelů ze širokého okolí. Vedle tradičních
australských druhů, i papoušci Afriky a Jižní Ameriky. Velká část exponátů bude prodejných. Po celou dobu
výstavy bude probíhat i prodej krmiv a výkup exotů. Doplňkový program prodej květin, zahrádkářských potřeb a
kaktusů. V neděli program pro děti - vystoupení cvičitelů zvířat z Přibyslavi. Předvedou skok králíků přes
překážky, cvičeného beránka, zakrslá miniprasátka, ruční dokrmování papoušků a budou vozit děti tažnými psy.
Otevřeno: sobota 8 až 18 hod, neděle 8 až 16 hod. Kontakt: tel. 732 951 945
Soutěž o titul Šampión Vysočiny
dospělí - králíci - Karmazín Josef
- drůbež - Barcuch Roman, MCH
- holub Nováček Jaroslav
mladí chovatelé - králíci - Jaroš Dominik
- drůbež - Augustín Josef
- holubi - Barcuch Roman
K 584
D 228
H 66
K 115
D 210
H 114
Novozélandský bílý
Kachna zakrslá bílá
Moravský pštros černý
Malý beran bílý červenooký
Husy české bílé
Modenka – schietti černá
Soutěž o nejlepšího chovatele okresu Žďár nad Sázavou
králíci:
1. Karmazín Josef
K 581 - 584
2. Holánek Josef
K 1053 - 1056
3. Beneš Bohuslav
K 995 - 998
mladý chovatel: Juráček Jaroslav ml. K 457 - 460
drůbež:
1. Suchý Tomáš
D 49
2 Juráček Josef
D 2
3. Chlumská Zuzana D 166
mladý chovatel: Nedělková Kateřina D 213
holubi:
1.Růžička Roman
H 23
2. Záborský Josef
H 105
3. Holánek Rostislav H 103
mladý chovatel: Nedělková Karolína H 87
Novozélandský bílý
Ruský černý
Stříbřitý modrý
Vídeňský černý
Kachna vysokohnízdící bílá
Australky černé
Zdrobnělá malajka rodobarvá
Husa labutí hnědá divoká
Francouzská bageta bílá
Kariér
Kari ér
Práchňský kánik černý
Výsledky krajské soutěžní výstavy
Pořadí
OO ČSCH
Počet bodů
Odbornost králíků
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
Jihlava
Havlíčkův Brod
Třebíč
Pelhřimov
Žďár nad Sázavou
166,0
160,0
144,0
126,5
123,0
Odbornost drůbeže
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Jihlava
Havlíčkův Brod
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
Třebíč
Jihlava
Žďár nad Sázavou
Havlíčkův Brod
Pelhřimov
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
Třebíč
Jihlava
Pelhřimov
Havlíčkův Brod
Žďár nad Sázavou
96,5
85,0
83,0
52,0
46,0
Odbornost holubů
159,0
149,0
146,0
141,0
139,0
Celkové výsledky
6
7
10
11 (5 ČC)
11 (4 ČC)
Doprovodný program
Sobota:
 V průběhu dne:
- zoosterapie a jízda v kočáře taženým pejsky manželů Křesťanových
- králičí hop - tedy jakýsi králičí parkur, skákání přes překážky, jistě
potěší malé i velké chovatele (ANDÍLCI V KOŽÍŠKU, Přibyslav)
- projížďky na koních
- hodnocení morčat
 Od 11 hodin:
- povídání Jiřího Jahody o Teddy králíčcích
Neděle:
 V průběhu dne:
projížďky na koních
hodnocení morčat
 10 00 hodin:
tanec se psem Lady Krejčové
králičí hop (Lada Krejčová, Chotěboř)
 11 00 hodin:
přednáška J. Šípa o zakrslých králících a beráncích
 11 40 hodin:
stříhání ovcí (Pavel David)
 13 00 hodin:
slavnostní vyhodnocení výstavy
Po oba dny nebude chybět nabídka chovatelských i zahrádkářských potřeb,
ale také prodej sýrů, včelích produktů a řada dalších.
Připravena je také bohatá tombola a dobré občerstvení.
UdČlené þestné ceny
Expozice drĤbeže
51
0,1 VD (93)
Amroksky krahujcové
Bratršovský Miloslav
60
0,1 VD (93)
Australky þerné
Suchý Tomáš
61
0,1 VD (93,5) Bílefeldské slepice stĜíbrnČ rodobarvé
Vyhlídal Teodor
78
0,1 DB (92)
Bojovnice novoanglické zlatokrké
Suchý Tomáš
81
0,1 DB (92)
Minorky þerné
Hýsek Milan
83
1,0 VD (94)
Vlašky þerné
Pešek Libor
95
1,0 VD (94)
ýeské slepice zlaté kropenaté
ing. Dobrovolný Jaromír
96
1,0 EL (95,5) Araukany divoké
Boÿková Miloslava
98
0,1 VD (93)
Hedvábniþky bezvousé bílé
Kadlec Jiĝí
99
0,1 VD (94)
Hedvábniþky bezvousé bílé
Suchý Tomáš
102
1,0 EL (95)
ZdrobnČlé barneveldky dvojlemované
Sedlák Bohuslav
103
0,1 EL (95)
ing. Sladký Zdenčk
ZdrobnČlé bílefeldské slepice rodobarvé hnČdoprsé
108
1,0 EL (95,5) ZdrobnČlé hempšírky mČdČnČ þervené
Zavoral Jaroslav
114
0,1 VD (93,5) ZdrobnČlé plymutky žluté
Balušek Petr
133
1,0 VD (93,5) ZdrobnČlé velsumky rezavČ koroptví
ing. Ondráková Marie PhD.
134
0,1 VD (94)
ing. Ondráková Marie PhD.
141
1,0 VD (93,5) ZdrobnČlé vyandotky þerné
Hĝebec David
145
0,1 VD (94)
Dvoĝák Jaroslav
146
1,0 VD (93,5) ZdrobnČlé vyandotky žíhané
Boháÿek Petr
152
0,1 VD (94)
ZdrobnČlé vyandotky stĜíbrné koroptví vlnité
Barcuch Roman
163
1,0 VD (93)
ZdrobnČlé vyandotky
Dvoĝák Vladimír
164
0,1 VD (93,5) ZdrobnČlé asilky pestré
Suchý Tomáš
166
1,0 VD (93,5) ZdrobnČlé malajky rodobarvé
Chlumská Zuzana
175
1,0 EL (95,5) ZdrobnČlé fénixky zlatokrké
Ing. Mišoviÿ Erik
ZdrobnČlé velsumky rezavČ koroptví
ZdrobnČlé vyandotky žluté
MCH
MCH
181
1,0 VD (93,5) ZdrobnČlé holokrþky þerné
Prombergerovi I. a P.
188
0,1 EL (95)
Antverpští vousáþi kĜepelþí
Šíp Jindĝich ml.
190
0,1 EL (96)
Bantamky þerné
Herynek Jiĝí
202
1,0 EL (95)
Perliþky divoké s úplným perlením
Kmošek Vlastimil
217
1,0 EL (95,5) Kachny saské modrožluté divoké
Barcuch Dušan
223
1,0 VD (94)
Kachny þárkované stĜíbrné divoké
Nedčlka Václav
224
1,0 EL (95)
Kachny vysokohnízdící létavé bílé
Suchý Tomáš
226
0,1 EL (96)
Kachny smaragdové þerné
Herynek Jiĝí
Expozice králíkĤ
401
0,1 95,0
ýinþila velká
Požár Josef
517
1,0 95,0
Hototský bílý
Dvoĝák Vladimír
545
1,0 94,5
Novozélandský þervený
Hort Josef
671
0,1 95,0
Burgundský
Vlÿek Josef
681
0,1 94,0
Kuní velký modrý
Musil Josef
762
1,0 94,5
ýeský strakáþ þerný
MVDr. Janíÿek Miroslav
786
1,0 94,5
ýeský strakáþ þerný
Matoušek Ladislav
941
0,1 95,0
ýinþila malá
Drejÿek František
970
1,0 95,0
Rys
Pechová Natálka
1007
1,0 95,0
Holandský þerný
ing. Broža Bohuslav
1023
0,1 95,5
Anglický strakáþ þerný
Jurný Radek
1104
1,0 94,0
Zakrslý divoce zbarvený
Nedčlka Martin
1115
1,0 94,0
Zakrslý durynský
Pavlík Jiĝí
1172
1,0 94,5
Zakrslý bílý þervenooký rex
Šíp Jindĝich ml.
MCH
MCH
Expozice holubĤ - voliéry
55
95
Benešovský holub modrý
Tecl Miloš
62
95
Koburský skĜivan
Sláma Miroslav
63
95
Moravský pštros þervený
Nováÿek Jaroslav
66
95
Moravský pštros þerný
Nováÿek Jaroslav
70
95
Moravský pštros modrý bezpruhý
Semerád Bohuslav
74
95
NČmecký výstavní holub
Stĝešėák Ladislav
82
95
NČmecký výstavní holub þerný tygr
Marek Václav
84
95
PrácheĖský káník þervený
þípek Petr
85
94
PrácheĖský káník þerný
Dobrovolný Josef
MCH
89
95
PrácheĖský káník modrý þernopruhý
Kolda Josef
98
95
Rys modrý šupkatý
Cibulka Zdenčk
100
95
Francouzská bagdeta bílá
Stĝešėák Ladislav
103
95
Kariér
Holánek Rostislav
105
95
Kariér
Záborský Josef
107
94
King bílý
Rubeš Karel
110
95
King modrý kapratý
Dvoĝák Jaroslav
114
95
Modenka - schietti þerná
Barcuch Roman
121
95
ýeský stavák žlutý
Bílek Jan
124
95
ýeský stavák žlutý lysý
Krepl Jiĝí
125
95
ýeský stavák þervený plamínek
Baka Jaroslav
130
94
ýeský stavák þerný sedlatý
Žoudlík Igor
136
95
ýeský stavák stĜíbĜitý sedlatý
Baka Jaroslav
141
95
ýeský voláþ sivý kapratý
Bĝeÿka František
146
95
Moravský morák
Procházka Oldĝich
153
95
Moravský voláþ sedlatý modrý
Kamínek Milan
159
95
Slezský voláþ þervený bČlouš
Zvára Jaroslav
163
94
ýeská þejka bezrousá modrá bČlopruhá
Ing. Koláÿek Zdenčk
166
95
ýeská þejka bezrousá stĜíbĜitá
Ing. Koláÿek Zdenčk
173
95
Norimberský skĜivan pruhový
Nádvorník Pavel
177
95
Kudrnáþ žlutý
Odehnal Josef
179
95
Italský racek
Partl Lukáš
184
94
Dánský rejdiþ
Holánek Rostislav
190
95
Rakovnický kotrlák þervený sedlatý
Barcuch Dušan
191
94
Rejdiþ straka žlutá
Vykoupil Bartolomčj
MCH
Součástí dnešní výstavy je
XI. speciální výstava
SEBRTITEK
Výstava se koná v hale ČSCH
(vedle prodejny JEDNOTA)
Je vystaveno 160 ks SEBRITEK
v 10 barevných rázech
„Andílci v kožíšku“
¾
Vzdĕlávací programy pro základní a mateĥské školy s využitím živých
zvíĥátek
¾
Programy na ochranu dĕtí pĥed napadením cizím psem
¾
Programy na veĥejné i soukromé akce s využitím živých zvíĥat –
chovatelské výstavy, oslavy, trhy apod.
¾
Terapie se zvíĥaty – canisterapie, animoterapie pro hendikepované dĕti
i dospĕlé
„Hopsinka“
ŠkoliĆka pro králíĆky
¾ VolnoĆasové aktivity pro dĕti a jejich zvíĥátka
¾ Ukázky pro veĥejnost „KráliĆí HOP“ – parkur pro králíky
¾ Poradenství v chovu „domácích mazlíĆkĭ“
Alena Kĥesīanová
tel: 724 685 010
e-mail:[email protected]
http://www.akela.estranky.cz/
UdČlené þestné ceny kolekce
Krajská soutČžní výstava - expozice drĤbeže
SD 2
b.
Australky þerné
Juráÿek Josef
SD 6
b.
Bojovnice šamo þerné
Dupal František
SD 13
b.
Sumatranky þerné
Ing. Mišoviÿ Erik
SD 17
b.
ZdrobnČlé barneveldky dvojlemované
þech Stanislav
SD 30
b.
ZdrobnČlé vyandotky bílé
Špátová Marie
SD 32
b.
ZdrobnČlé vyandotky þernobílé
Folejtar Josef
SD 39
b.
ZdrobnČlé fénixky zlatokrké
Ing. Mišoviÿ Erik
SD 49
b.
Kachny vysokohnízdící létavé bílé
Suchý Tomáš
Krajská soutČžní výstava - expozice králíkĤ
SK 1-4
4S
378,5 b. Belgický obr divoce zbarvený
Pospíchal Bohumil
SK 25-28
4S
377,5 b. Velký svČtlý stĜíbĜitý
Caha Miroslav
SK 37-40
4S
381 b.
Tecl Alois
SK 113-116
4S
379,5 b. Malý beran bílý þervenooký
Jaroš Dominik
SK 121-124
4S
377,5 b. Malý beran divoce zbarvený
Dobrovolný Zdenčk
SK 141-144
4S
479,5 b. StĜíbĜitý svČtlý
Pospíchal Miroslav
SK185-188
4S
379 b.
Tecl Miloš
SK 197-200
4S
378,5 b. Angora bílá þervenooká
Velký svČtlý stĜíbĜitý
Bílý þervenooký rex
MCH
ing. Dobrovolný Jaromír
Expozice králíkĤ
203-206
4S
209-212
4S
233-236
4S
377 b.
Moravský modrý
Drejÿek Jaroslav
300-303
4S
379 b.
Velký svČtlý stĜíbĜitý
Hanzl Miroslav
316-319
4S
379 b.
Velký svČtlý stĜíbĜitý
Mareÿek Jan
376-379
4S
380 b.
Velký svČtlý stĜíbĜitý
Tecl Alois
428-431
4S
457-460
MR
484-486
3S
496-499
4S
376 b.
VídeĖský modrošedý
Buchta Pavel
574-576
3S
283 b.
Novozélandský bílý
Ing. Dobrovolný Josef
581-584
4S
382 b.
Novozélandský bílý
Karmazín Josef
587-589
3S
283,5 b. Novozélandský bílý
ing. Malá Dagmar
666-669
4S
376,5 b. Burgundský
ing Štčrba Jaroslav
705-707
3S
731-733
4S
797-800
4S
378 b.
Aljaška
þechal Vladimír
836-839
4S
378 b.
Havana
Patoÿka Jaroslav
872-875
4S
377 b.
Bílopesíkatý modrý
Prombergerovi I. a P.
890-893
4S
379 b.
Zajeþí divoce zbarvený ohnivý
Tecl Miloš
897-900
3S
935-938
4S
966-968
3S
283,5 b. ýeský þervený
Nčmec Jaroslav
984-986
3S
283,5 b. StĜíbĜitý žlutý
Vodiÿka Bohumír
995-998
CHS
1002-05
4S
1037-40
4S
381 b.
ýeský þernopesíkatý
Matoušek František
1053-56
4S
379 b.
Ruský þerný
Holánek Josef
1061-64
J
283 b.
Zakrslý beran divoce zbarvený
Nedčlka Aleš
1100-03
4S
379 b.
Hermelín þervenooký
Valentová Miroslava
1180-83
4S
379 b.
Belgický obr divoce zbarvený
376,5 b. NČmecký obrovitý strakáþ þerný
375,5 b. Meklenburský strakáþ þerný
375 b.
VídeĖský þerný
282,5 b. VídeĖský bílý
282 b.
Kalifornský þerný
375,5 b. Kalifornský þerný
283,5 b. Malý beran bílý þervenooký
377 b.
379 b.
ýinþila malá
StĜíbĜitý modrý
376,5 b. StĜíbĜitý havanovitý
375,5 b. Saténový þervený
Menÿík Bohumil
Tomášek Pavel
Skalník František
Juráÿek Jaroslav ml.
Sedláÿek Jaroslav
Fic Miroslav
Pochop Josef
Tecl Miloš
Drejÿek František
Beneš Bohuslav
Hujíÿek Jaromír
MCH
Šíp Jindĝich ml.
Krajská soutČžní výstava - expozice holubĤ
SH 10
b.
Moravský pštros modrý
Diviš Josef
SH 12
b.
Moravský pštros modrý
Semerád Bohuslav
SH 15
b.
NČmecký výstavní holub þervený
Mgr. Toman František
SH 18
b.
NČmecký výstavní holub bílý
Stĝešėák Ladislav
SH 19
b.
PrácheĖský káník þerný
Dobrovolný Josef
SH 23
b.
Rys stĜíbĜitý šupkatý
Rĥžiÿka Roman
SH 32
b.
BrnČnský voláþ bílý
Paĝil Jiĝí
SH 37
b.
ýeský stavák þerný sedlatý
Zeman Jaroslav
SH 39
b.
ýeský stavák modrý sedlatý
Pavlíÿek Josef
MCH
Expozice ovcí a koz:
Berichone de Cher
Vystavovatel: Zuzana Chlumská, Dolní Rožínka, mobil: 732 784 575
Zwarbles
Vystavovatel: Ing. Martin Hošek, Ph.D., Mohelno, mobil: 606 319 882
Romanovky
Vystavovatel: Tomšík David, Nové Syrovice, mobil: 607 616 415
Suffolk
Vystavovatel: Ing. Dvorský Jan, Olešenka, mobil: 602 360 864
Koza hnědá krátkosrstá
Vystavovatel: Ing. Dvorský Jan, Olešenka, mobil: 602 360 864
Anglonubijská koza x koza hnědá
Vystavovatel: Pavel David, Horní Radslavice, mobil: 777 563 940
Anglonubijská koza
Vystavovatel: Pavel David, Horní Radslavice, mobil: 777 563 940
Merinolandschaf
Vystavovatel: Pavel David, Horní Radslavice, mobil: 777 563 940
Merinolandschaf
Vystavovatel: Doc. MVDr. Bukovjan Karel, CSc., Přibyslav,
mobil: 777 336 721
Berrichon du Cher
Vystavovatel: MVDr. Libor Šikl, Bohdalov, mobil: 724 641 987
Kamerunská koza
Vystavovatel: František Lempera, Malá Losenice, mobil: 723 202 927
Kamerunská ovce
Vystavovatel: Zahrada Vysočiny, Žďár nad Sázavou, telefon: 566 621 315
Kamerunská ovce
Vystavovatel: Václav Nedělka, Velká Losenice, mobil: 777 293 467
Koza bílá krátkosrstá
Vystavovatel: Václav Nedělka, Velká Losenice, mobil: 777 293 467
Koza bílá krátkosrstá
Vystavovatel: Frühbauerová Zdena, Čížkov, telefon: 566 675 186
Kamerunská ovce
Vystavovatel: Andílky v kožíšku, Přibyslav, mobil: 724 685 010
Ukázková expozice hospodářských zvířat
Skot:
Tele
jalovička, plemeno holštýn, chovatel: Agras Bohdalov
Tele
jalovička, kříženec holštýn x piemont, chovatel: Ladislav Barták, Bohdalov
Prase:
Prase domácí
Syntetická linie plemen durock, bílé ušlechtilé a landrase, Chovatel: Agras
Bohdalov
Miniprasátko
Vystavovatel: Andílci v kožíšku, 724 685 010
Vietnamské prase
Pernička Josef, Žďírec nad Doubravou, mobil: 775 263 174
Koně:
Fríský kůň - hřebec KALLE
Tento hřebec je původem z Německa.
Fríský kůň je nazýván černou perlou, díky své nádherné černé barvě. V kohoutku vysoký 162
cm. Má dlouhou a velmi úhlednou hlavu s dlouhou dominantní hřívou a dlouhý, hustý,
vlnitý ohon. Na nohách má bohatý rous. Má výborné chody, vysoký krok, takže spřežení
vypadá velmi působivě a hrdě.
Irský Tanker - hřebec TARLLO
Tento hřebec se narodil v Belgii. Je vysoký 151 cm v kohoutku, jeho hlava je středně dlouhá
s menšíma ušima a živým okem. Typickým znakem jsou dlouhé impozantní rousy. Je velmi
dobromyslný, má velmi dobrý charakter. Bude teprve tříletý, proto z něj vyroste velmi hodný
a ohleduplný kůň.
Fjordský kůň - klisna ZORA
Fjordský kůň je považován za nejstarší a nejčistší plemeno v Evropě. Má dvoubarevnou
hřívu, na hřbetě úhoří pruh. V kohoutku měří 138 cm. Jsou inteligentní, odolní, vytrvalí a
silní. Povahou jsou klidní, svéhlaví, trpěliví a také velmi učenliví. Je velmi vhodný pro děti a
začátečníky, pod sedlo.
Vystavovatel: Pavla Chvátalová, Újezd
Po celou dobu výstavy můžete využít možnosti
svézt se na těchto koních.
Výsledky XI. speciální výstavy
Nejlépe hodnocení jedinci
pořadí barevná varieta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
stříbrná černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
citronová černě lemovaná
žlutě plavá bíle lemovaná
stříbrná černě lemovaná
stříbrná černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
citronová černě lemovaná
Eikenburgerská bílá
Eikenburgerská černá
číslo klece
pohl.
třída/body
chovatel
16
43
63
64
65
68
96
120
17
18
36
60
67
107
149
151
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
SE/98,5
SE/98,5
SE/98,5
SE/98,5
SE/98,5
SE/98,5
SE/98,5
SE/98,5
SE/98
SE/98
SE/98
SE/98
SE/98
SE/98
SE/98
SE/98
Zábrana Martin Ing.
Lunda Jaroslav
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Zábrana Martin Ing.
Zábrana Martin Ing.
Zábrana Ivan
Balíček Alois
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Zábrana Martin Ing.
Zábrana Martin Ing.
Pět nejlépe hodnocených kolekcí
poř.
1
2
3
4
5
barevná varieta
zlatá černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
stříbrná černě lemovaná
citronová černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
čísla klecí
1.0
0.1
0.1
celk.body
36, 65, 66
35, 63, 64
4, 16, 17
96, 106, 107
37, 67, 68
98
95
95,5
98,5
95
98,5
98,5
98,5
95,5
98
96
98,5
98
98
98,5
292,5
292
292
292
291,5
chovatel
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Zábrana Martin Ing.
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Dle předem stanovených kritérií byly poháry uděleny následovně:
pohár
barevná varieta
pohlaví
číslo klece
chovatel
1,0
96
Zábrana Ivan
1,2
36, 65, 66
Zábrana Ivan
0,1
65
Zábrana Ivan
0,1
16
Zábrana Martin Ing.
1,2
4, 16, 17
Zábrana Martin Ing.
0,1
65
Zábrana Ivan
1,2
36, 65, 66
Zábrana Ivan
1,0
96
Zábrana Ivan
1,2
96, 106, 107
Zábrana Ivan
P10 šampión variety
1,0
120
Zábrana Ivan
P11 mistr variety
1,2
120, 130, 131
Zábrana Ivan
P1
šampión plemene
P2
mistr plemene
P3
nejlepší protějšek šampióna
P4
šampión variety
P5
mistr variety
P6
šampión variety
P7
mistr variety
P8
šampión variety
P9
mistr variety
citronová černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
stříbrná černě lemovaná
stříbrná černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
zlatá černě lemovaná
citronová černě lemovaná
citronová černě lemovaná
žlutě plavá bíle lemovaná
žlutě plavá bíle lemovaná
Čestné ceny
číslo klece
barevná varieta
pohl.
třída/body
chovatel
4
stříbrná černě lemovaná
1,0
EL/95,5
Zábrana Martin
18
stříbrná černě lemovaná
0,1
SE/98
Zábrana Martin
36
zlatá černě lemovaná
1,0
SE/98
Zábrana Ivan
43
zlatá černě lemovaná
1,0
SE/98,5
Lunda Jaroslav
60
zlatá černě lemovaná
0,1
SE/98
Balíček Alois
63
zlatá černě lemovaná
0,1
SE/98,5
Zábrana Ivan
64
zlatá černě lemovaná
0,1
SE/98,5
Zábrana Ivan
67
zlatá černě lemovaná
0,1
SE/98
Zábrana Ivan
68
zlatá černě lemovaná
0,1
SE/98,5
Zábrana Ivan
74
zlatá černě lemovaná
0,1
EL/96
Lunda Jaroslav
88
zlatá černě lemovaná
0,1
EL/96
Zelenka Eduard
95
citronová černě lemováná
1,0
EL/95,5
Zábrana Ivan
106
citronová černě lemováná
0,1
EL/95,5
Zábrana Ivan
124
žlutě plavá bíle lemovaná
0,1
EL/95
Balíček Alois
130
žlutě plavá bíle lemovaná
0,1
EL/95,5
Zábrana Ivan
137
bílá stříbřitě lemovaná
1,0
EL/95
Zábrana Martin
149
Eikenburgerská bílá
0,1
SE/98
Zábrana Martin
151
Eikenburgerská černá
1,0
SE/98
Zábrana Martin
157
Mosetka bílá
0,1
EL/95
Zábrana Ivan
Bodové hodnocení XI. speciální výstavy Sebritek
č.k.
číslo
kroužku
kolekce poz.1 poz.2 poz.3 poz.4 poz.5 poz.6
třída/body
pořadí
V
cena
prod.cena
chovatel
1.0 stříbrná mladá
1
7299
2
K
3
4
3
3
3
4
DB/92
150,-
Karkan Karel Ing.
7290
3
3
3
3
3
3
DB/92
150,-
Karkan Karel Ing.
3
7289
3
2
2
3
3
3
DB/92
150,-
Karkan Karel Ing.
4
125
K1
4
3
4
5
5
43
K2
4
3
4
4
4
5
EL/95,5
I
4
5
EL/95
II
Zábrana Martin Ing.
6
246
K1
4
4
4
4
3
4
VD/94
III
Balíček Alois
7
7558
K2
3
2
3
3
2
3
DB/92
8
7556
3
3
4
3
2
3
DB/92
9
210
10
372
11
P5,ČC
Zábrana Martin Ing.
200,-
Balíček Alois
200,-
Balíček Alois
V/0
150,-
Balíček Alois
Nedospělé
US/91
150,-
Valenta Bohumír
371
Nedospělé
US/91
150,-
Valenta Bohumír
12
375
Nedospělé
13
374
K
0
0
IV
US/91
150,-
Valenta Bohumír
V/0
150,-
Valenta Bohumír
0.1 stříbrná mladá
14
3610
K
Nedospělé
DB/92
Karkan Karel Ing.
15
3609
K
Nedospělé
US/91
Karkan Karel Ing.
16
259
K1
5
4
5
5
4
5
SE/98,5
I
P4,P5
Zábrana Martin Ing.
17
52
K1
4
4
4
5
5
5
SE/98
III
P5
Zábrana Martin Ing.
18
150
K2
5
4
5
5
4
4
SE/98
II
ČC
Zábrana Martin Ing.
19
62
K2
4
4
3
4
3
4
VD/93,5
IV
20
476
21
307
K1
22
201
K1
3
2
2
4
2
3
DB/92
23
327
K2
3
3
3
3
2
3
DB/92
Zábrana Martin Ing.
Nedospělé
VD/93
Sejkanič Ivan
Nedospělé
DB/92
Balíček Alois
V
Balíček Alois
Balíček Alois
24
308
K2
25
309
26
4514
K
27
4515
K
28
4513
3
2
3
3
2
3
DB/92
Balíček Alois
3
3
3
3
2
3
DB/92
Balíček Alois
Nedospělé
US/91
Valenta Bohumír
Nedospělé
US/91
Valenta Bohumír
Nedospělé
DB/92
Valenta Bohumír
DB/92
Sejkanič Ivan
VD/93
Sejkanič Ivan
1.0 zlatá mladá
29
352
K
3
3
3
3
3
3
30
149
31
249
K1
3
2
4
3
2
4
DB/92
200,-
Balíček Alois
32
241
K2
2
2
3
3
2
3
DB/92
200,-
Balíček Alois
33
220
34
141
4
4
4
3
4
4
VD/94
V
Zábrana Ivan
35
148
K1
4
3
4
3
5
5
EL/95
III
Zábrana Ivan
36
73
K2
5
4
4
5
4
5
SE/98
II
37
145
K3
4
3
4
4
4
5
EL/95
IV
38
898
K1
1
1
1
2
1
2
US/91
Štefka Jiří
39
882
K2
0
0
V/0
Štefka Jiří
40
893
41
396
42
Nedospělé
Nedospělé
VD/93
Balíček Alois
P2,P4,ČC
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
1
1
1
2
1
3
US/91
Štefka Jiří
K1
4
3
4
3
3
4
VD/93
Lunda Jaroslav
395
K2
4
4
3
3
2
3
DB/92
Lunda Jaroslav
43
400
K3
5
4
5
5
4
5
SE/98,5
44
389
K4
4
4
4
2
2
3
DB/92
250,-
Lunda Jaroslav
45
390
4
2
4
3
2
5
DB/92
250,-
Lunda Jaroslav
46
398
4
3
4
4
2
4
DB/92
250,-
Lunda Jaroslav
47
391
3
2
3
3
2
4
DB/92
250,-
Lunda Jaroslav
48
394
0
V/0
150,-
Lunda Jaroslav
49
SK186
K1
0
V/0
150,-
Zelenka Eduard
50
SK180
K2
51
SK181
K3
52
SK183
K4
3
1
3
3
1
53
SK190
K5
4
4
3
3
54
31O
K
2
2
4
4
0
4
3
3
3
2
3
0
I
ČC
Lunda Jaroslav
DB/92
Zelenka Eduard
V/0
150,-
Zelenka Eduard
3
US/91
200,-
Zelenka Eduard
1
4
US/91
Zelenka Eduard
2
4
DB/92
Janda Zdeněk
0.1 zlatá mladá
55
478
K
0
N/0
Sejkanič Ivan
56
184
K
0
N/0
Sejkanič Ivan
57
151
0
N/0
Sejkanič Ivan
58
314
K1
4
4
4
4
4
4
EL/95
Balíček Alois
59
303
K1
4
3
3
3
4
4
VD/93
Balíček Alois
60
318
K2
5
4
4
5
4
5
SE/98
61
301
K2
62
330
63
220
64
ČC
Balíček Alois
4
3
4
3
2
4
DB/92
200,-
Balíček Alois
4
3
4
3
3
4
VD/93
200,-
Balíček Alois
K1
5
4
5
5
5
4
SE/98,5
IV
ČC
Zábrana Ivan
88
K1
5
4
5
5
4
5
SE/98,5
II
ČC
Zábrana Ivan
65
66
K2
5
4
5
5
4
5
SE/98,5
I
P2,P3,P6,P7
Zábrana Ivan
66
69
K2
4
3
5
5
4
5
EL/96
67
81
K3
4
4
5
5
4
5
SE/98
68
187
K3
5
5
5
4
4
5
SE/98,5
69
726
K1
1
1
1
1
1
3
US/91
Štefka Jiří
70
705
K1
US/91
Štefka Jiří
71
725
K2
1
1
1
1
1
3
US/91
Štefka Jiří
72
886
K2
2
2
2
2
1
3
US/91
Štefka Jiří
Nedospělé
P2,P7
Zábrana Ivan
V
ČC
Zábrana Ivan
III
ČC
Zábrana Ivan
73
286
K1
4
4
5
4
3
5
EL/95,5
Lunda Jaroslav
74
283
K1
4
4
5
4
4
5
EL/96
75
292
K2
4
3
3
3
4
4
VD/93
300,-
Lunda Jaroslav
76
284
K2
4
4
5
4
4
5
EL/96
300,-
Lunda Jaroslav
77
277
K3
4
4
4
4
3
5
EL/95
300,-
Lunda Jaroslav
78
279
K3
4
3
4
3
3
4
VD/93
300,-
Lunda Jaroslav
79
285
K4
4
3
4
4
3
4
VD/93,5
300,-
Lunda Jaroslav
80
276
K4
4
4
4
4
3
4
VD/94
300,-
Lunda Jaroslav
81
272
K1
4
3
4
4
3
5
VD/94
Zelenka Eduard
82
SKL8
K1
3
2
3
3
2
3
DB/92
Zelenka Eduard
83
SKL11
K2
4
3
3
4
4
4
VD/93,5
Zelenka Eduard
84
SKL9
K2
4
3
4
4
3
4
VD/93,5
Zelenka Eduard
85
SKL16
K3
3
3
3
3
2
3
DB/92
Zelenka Eduard
86
SKL20
K3
3
4
3
3
1
4
US/91
Zelenka Eduard
87
SKL0
K5
3
2
4
3
2
4
DB/92
Zelenka Eduard
88
SKL445
K4
4
3
5
5
4
5
EL/96
89
SKL14
K5
3
3
2
3
3
5
DB/92
Zelenka Eduard
90
91
92
SKL21
346
349
K5
K
K
3
3
4
3
3
3
Nedospělé
3
4
3
3
4
4
DB/92
DB/92
DB/92
Zelenka Eduard
Janda Zdeněk
Janda Zdeněk
4
3
4
VD/93,5
ČC
Lunda Jaroslav
ČC
Zelenka Eduard
0.1 zlatá stará
93
4425/09
4
3
4
Balušek Petr
1.0 citronová mladá
94
7298
Nedospělé
95
129
K1
4
4
4
4
4
96
48
K2
5
4
5
5
4
97
205
K1
98
99
100
101
7557
2817
187
359
K2
K
VD/93
IV
5
EL/95,5
II
ČC
Zábrana Ivan
5
SE/98,5
I
P1,P8,P9
Zábrana Ivan
Nedospělé
VD/93
III
Nedospělé
Nedospělé
0
V
0
DB/92
US/91
V/0
N/0
Karkan Karel Ing.
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
0
150,-
Karkan Karel Ing.
Balíček Alois
200,200,-
Balíček Alois
Balíček Alois
Sejkanič Ivan
Sejkanič Ivan
0.1 citronová mladá
102
103
3611
41
Nedospělé
3
3
3
3
4
5
VD/93
VD/93
104
39
K1
3
4
3
3
4
4
VD/93
105
46
K1
4
3
4
4
4
5
EL/95
III
106
40
K2
4
3
4
5
5
4
EL/95,5
II
P9,ČC
Zábrana Ivan
107
36
K2
4
4
4
5
5
5
SE/98
I
P9
Zábrana Ivan
108
316
K1
3
3
3
3
3
4
DB/92
109
305
K1
3
4
3
4
4
4
VD/93,5
V
Balíček Alois
110
312
K2
4
4
3
4
4
4
VD/94
IV
Balíček Alois
111
112
113
114
115
1942
1950
474
471
473
K2
3
3
3
Nedospělé
Nedospělé
3
3
4
DB/92
US/91
DB/92
N/0
N/0
K
K
0
0
Zábrana Ivan
Balíček Alois
200,-
Balíček Alois
Balíček Alois
Sejkanič Ivan
Sejkanič Ivan
Sejkanič Ivan
1.0 žlutěplavá mladá
116
214
K1
Nedospělé
117
118
119
250
202
7301
K2
4
3
4
Nedospělé
0
120
121
93
55
K1
K
5
3
4
3
US/91
4
3
3
2
3
DB/92
US/91
V/0
IV
V
5
4
SE/98,5
VD/93,5
I
III
0
5
4
5
4
200,-
Balíček Alois
200,200,-
Balíček Alois
Balíček Alois
Karkan Karel Ing.
P10,P11
300,-
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
122
5
K2
4
4
4
3
5
4
EL/95
II
Zábrana Ivan
0.1 žlutěplavá mladá
123
1949
K1
3
3
3
3
4
4
DB/92
124
322
K1
4
4
4
4
4
4
EL/95
125
311
K2
2
2
2
3
3
4
DB/92
126
127
128
129
321
310
7300
7303
K2
3
3
3
Nedospělé
Nedospělé
Nedospělé
4
4
4
VD93
DB/92
US/91
US/91
130
14
K1
4
3
4
4
5
5
EL/95,5
II
P11,ČC
Zábrana Ivan
131
93
K1
4
3
4
5
5
4
EL/95,5
III
P11
Zábrana Ivan
132
174
K2
4
3
4
5
5
5
EL/96
I
Zábrana Ivan
133
170
K2
3
3
3
4
4
5
VD/93,5
V
Zábrana Ivan
4
4
3
3
3
4
VD/93
4
4
4
EL/95
K
K
Balíček Alois
IV
ČC
Balíček Alois
200,-
Balíček Alois
Balíček Alois
Balíček Alois
Karkan Karel Ing.
Karkan Karel Ing.
1.0 žlutá mladá
134
260
200,-
Balušek Petr
1.0 bílá stříbřitě lemovaná stará
135
13/09
K1
5
3
4
Zábrana Martin Ing.
1.0 bílá stříbřitě lemovaná mladá
136
150
137
59
4
3
4
4
4
4
VD/94
II
4
5
4
4
3
4
EL/95
I
K2
Zábrana Martin Ing.
ČC
Zábrana Martin Ing.
0.1 bílá stříbřitě lemovaná stará
138
55/08
K1
4
2
3
3
4
4
DB/92
Zábrana Martin Ing.
139
149/09
K1
4
2
3
4
3
3
DB/92
Zábrana Martin Ing.
140
106/09
K2
4
3
3
4
4
3
VD/93
Zábrana Martin Ing.
3
4
4
4
VD/93,5
Zábrana Martin Ing.
4
4
4
3
3
3
Nedospělé
Nedospělé
4
4
4
3
4
4
EL/95
DB/92
VD/93
DB/92
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
VD/93
Zábrana Martin Ing.
ČC
Zábrana Martin Ing.
Zábrana Martin Ing.
Zábrana Martin Ing.
ČC
Balíček Alois
Zábrana Martin Ing.
0.1 bílá stříbřitě lemovaná mladá
141
224
K2
4
3
0.1 modrá lemovaná
142
143
144
145
105
104
192
108
EIKENBURGERSKÁ ZAKRSLÁ
1.0 bílá mladá
146
178
K
Nedospělé
0.1 bílá mladá
147
148
149
201
198
134
K
K
4
4
4
3
3
4
3
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
5
VD/94
EL/95
SE/98
Nedospělé
5
4
4
5
4
5
VD/93
SE/98
II
I
III
IV
II
I
1.0 černá mladá
150
151
202
166
K
K
0.1 černá mladá
152
153
154
155
340
317
209
128
K
K
K
K
Nedospělé
Nedospělé
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
VD/93
VD/93
VD/93,5
EL/95
300,-
Balíček Alois
Balíček Alois
Zábrana Martin Ing.
Zábrana Martin Ing.
MOSETKA
1.0 bílá mladá
156
80
K
2
1
3
3
3
4
US/91
K
K
4
4
4
3
3
3
4
4
5
4
4
4
EL/95
VD/93,5
4
2
4
5
5
5
DB/92
Zábrana Ivan
0.1 bílá mladá
157
158
131
139
I
II
ČC
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
1.0 černá mladá
159
115
K
Zábrana Ivan
0.1 černá mladá
160
161
162
212
111
113
K
K
3
3
3
3
3
4
3
4
4
3
4
3
4
4
3
5
4
4
VD/93
VD/93,5
VD/93
III
I
II
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Hodnocení kolekcí
b.stř
žlutěplavá b.l.
citronová
zlatá
stříbrná
varieta
E.bílá
E.černá
M.bílá
M.čěrná
číslo
kolekce
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40
K41
čísla klecí
hodnocení
1.0 0.1 0.1
1.0
0.1
0.1
1,14,15
4, 16,17
5, 18, 19
6, 21, 22
7, 23, 24
10, 25, 26
29, 55, 56
31, 58, 59
32, 60, 61
35, 63, 64
36, 65, 66
37, 67, 68
38, 69, 70
39, 71, 72
41, 73, 74
42, 75, 76
43, 77, 78
44, 79, 80
49, 81, 82
50, 83, 84
51, 85, 86
52, 87, 88
53, 89, 90
54, 91, 92
95, 104, 105
96, 106, 107
97, 108, 109
98, 110, 111
100, 113, 114
116,123, 124
117, 125, 126
119, 128, 129
120, 130, 131
122, 132, 133
135, 138, 139
137, 140, 141
146, 147, 148
150, 152,153
151, 154, 155
156, 157, 158
159, 160, 161
92
95,5
95
94
92
91
92
92
92
95
98
95
91
0
93
92
98,5
92
0
92
0
91
91
92
95,5
98,5
93
92
0
91
92
0
98,5
95
95
95
93
93
98
91
92
92
98,5
98
92
92
92
0
95
98
98,5
98,5
98
91
91
95,5
93
95
93,5
94
93,5
92
92
92
92
93
95,5
92
94
92
92
92
91
95,5
96
92
93
94
93
93,5
95
93
91
98
93,5
92
92
91
0
94
92
98,5
96
98,5
91
91
96
96
93
94
92
93,5
91
96
92
92
95
98
93,5
92
0
95
93
91
95,5
93,5
92
93,5
95
93
95
93,5
93,5
body
celkem
275
292
286,5
278
276
274
92
281
282
292
292,5
291,5
273
182
284,5
281
286,5
279,5
186
279
183
279
275
276
283,5
292
278,5
278
92
278
277
182
289,5
284,5
279
281,5
282
279
286,5
279,5
278,5
pořadí
pohár
III
P5
II
I
V
P7
IV
P9
P11
chovatel
Karkan Karel Ing.
Zábrana Martin Ing
Zábrana Martin Ing
Balíček Alois
Balíček Alois
Valenta Bohumír
Sejkanič Ivan
Balíček Alois
Balíček Alois
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Štefka Jiří
Štefka Jiří
Lunda Jaroslav
Lunda Jaroslav
Lunda Jaroslav
Lunda Jaroslav
Zelenka Eduard
Zelenka Eduard
Zelenka Eduard
Zelenka Eduard
Zelenka Eduard
Janda Zdeněk
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Balíček Alois
Balíček Alois
Sejkanič Ivan
Balíček Alois
Balíček Alois
Karkan Karel Ing.
Zábrana Ivan
Zábrana Ivan
Zábrana Martin Ing
Zábrana Martin Ing
Zábrana Martin Ing
Balíček Alois
Zábrana Martin Ing
Zábrana Martin Ing
Zábrana Martin Ing
Jméno Fidrmucová Vladimíra Fuksová Lenka Hanáková Ivana Havlínová Anna Hrušková Eva Kasperová Monika Kopča Marek Kroftová Timea Kurc Karel Kytner Jiří Matějovcová Bára Písařová Vanda Pokorná Tereza Sadecká Klára Sadecka Michaela Šimánková Klára Štefánková Lucie Švarcová Petra Tejml Petr Vítková Denisa Wortnerová Markéta email [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] tylotk[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] chovatelská stanice Annemílie de Grande Margarita Cavia Ania Od Bejbinky CHS GOLDEN Galathilion AndyMar Juráš Marsyas vandulka od Terinky Pod Stránskou skálou Lovely Muffle Morumotto Farma Kvítkovice Westminster Cavia Bohemia od Pikáska Seznam vystavovatelů expozice morčat
235510050
724727887
605935875
603328041
604246334
546431166
723649455
602592411
728348708
777678988
775266773
777148769
604528075
775372323
421904467010
telefon 723742201
608058036
732774333
777198617
607649242
721879759
město Sedletín u Chotěboře Havl. Brod Předklášteří Olomouc Hořice Jihlava Vysoká pri Morave, SR Praha 5 Havlíčkův Brod Tišnov Holoubkov Praha 9 Zbýšov Brno Brno Havlíčkův Brod Pelhřimov Dubné Ceske Budejovice Kolín 2 Soběslav MCH MCH MCH MCH MCH MCH MCH Krajská soutěžní výstava expozice drůbeže
Vol.
Pohlaví
Kroužek
Ocenění
České slepice zlaté kropenaté
12
Čestná Prod. Vystavovatel
cena cena
Amroksky krahujcové
1,0 3894/10
0,1 8037/10
0,1 8040/10
VD (93)
VD (94)
VD (93,5)
ZR Mareček Jan
1,0 3893/10
0,1 14534/10
0,1 14539/10
VD (94)
VD (93)
VD (94)
ZR Juráček Josef
14
1,0 3872/10
0,1 8026/10
0,1 8018/10
EL (95)
DB (92)
DB (92)

15
ZR Tenora Jiří
1,0 1507/10
0,1 1951/10
0,1 5350/1
VD (93,5)
DB (92)
VD (94)
16
800 JI Procházka Miloslav
1,0 1513/10
0,1 5353/10
0,1 5358/10
V (0)
DB (92)
US (91)
17
800 JI Procházka Miloslav
800
800
1,0 4371/10
0,1 9103/10
0,1 9115/10
VD (94)
EL (95)
VD (93,5)
18
TR Dupal František
1,0 10781/10
0,1 9874/10
0,1 10775/10
VD (93,5)
DB (92)
EL (95)

19
350 TR Sedlák Alois
350
1,0 13629/10
0,1 12020/10
0,1 12012/10
VD (94)
VD (93,5)
DB (92)
20
350 JI Procházka Miloslav
350
350
1,0 D24AXO
0,1 2443/08
0,1 2255/09
EL (95,5)
DB (92)
DB (92)
TR Hort Leoš
21
1,0 2494/10
0,1 4053/10
0,1 4031/10
VD (93,5)
DB (92)
VD (93,5)
PE Zeman Jaroslav
VD (94)
V (0)
VD (93,5)
HB Pešek Libor
22
1,0 05479/10
0,1 08558/10
0,1 08598/10
EL (95)
US (91)
US (91)
JI Caha Miroslav ml.
1,0 13689/10
0,1 11939/10
0,1 11938/10
EL (95)
DB (92)
US (91)
JI Caha Miroslav ml.
1,0 429/10
0,1 5489/10
0,1 5485/10
EL (95)
VD (93)
VD (94)
PE Čech Stanislav

1,0 9864/10
0,1 7682/10
0,1 5909/10
DB (92)
V (0)
VD (94)
250 TR Sedlák Alois
1,0 337/10
0,1 758/10
0,1 755/10
DB (92)
VD (94)
V (0)
TR Dobrovolný Josef
1,0 8460/10
0,1 8373/10
0,1 8372/10
DB (92)
US (91)
VD (93)
HB Pfeifer František
1,0 8342/10
0,1 11032/10
0,1 11036/10
DB (92)
DB (92)
DB (92)
HB Křivohlavý Zdeněk
1,0 1779/10
0,1 3772/10
0,1 3768/10
VD (93,5)
US (91)
VD (93)
PE Čermák Ladislav
Zdrobnělé plymutky žluté kolumbijské
23
Vlašky černé
11
1,0 13687/10
0,1 11944/10
0,1 11930/10
Zdrobnělé plymutky žluté
Leghornky bílé
10
JI Caha Miroslav ml.
Zdrobnělé plymutky černé
Orlovky pestré
9
V (0)
VD (94)
EL (95)
Zdrobnělé faverolky lososové
Bojovnice tuzo černé
8
1,0 09078/10
0,1 11916/10
0,1 11922/10
Zdrobnělé hempšírky měděně červené
Bojovnice tuzo
7

Zdrobnělé bílefeldské slepice rodobarvé hnědoprsé
Bojovnice šamo černé
6
TR Ing. Mišovič Erik
Zdrobnělé barneveldky dvojlemované
Bojovnice indické bílé bažantí
5
VD (94)
VD (94)
VD (93,5)
Zdrobnělé brahmánky modré koroptví vlnité
Bojovnice indické bažantí
4
1,0 07043/10
0,1 10631/10
0,1 10634/10
Zdrobnělé brahmánky koroptví vlnité
Hempšírky měděně červené
3
TR ing. Dobrovolný Jarom
Zdrobnělé brahmánky žluté kolumbijské
Australky černé
2
VD (93,5)
US (91)
VD (93)
Sumatranky černé
13
1
1,0 06991/10
0,1 10722/10
0,1 10732/10
- 17 -
1,0 774/10
0,1 1152/10
0,1 1147/10
US (91)
VD (94)
DB (92)
PE Čermák Ladislav
Zdrobnělé velsumky rezavě koroptví
Zdrobnělé paduánky zlaté bíle lemované
24
1,0 8898/10
0,1 11418/10
0,1 11420/10
VD (93)
US (91)
DB (92)
ZR Bervid František
38
25
1,0 4142/10
0,1 5488/10
0,1 5484/10
VD (93)
VD (93,5)
DB (92)
PE Čech Stanislav
Zdrobnělé fénixky zlatokrké
1,0 333/10
0,1 745/10
0,1 738/10
DB (92)
VD (94)
VD (93,5)
TR Dobrovolný Josef
27
1,0 367/10
0,1 667/10
0,1 672/10
DB (92)
DB (92)
DB (92)
JI Pelán Vojtěch
40
28
1,0 368/10
0,1 11050/10
0,1 11048/10
EL (95)
DB (92)
VD (93,5)
HB Tecl Alois
Antverpští vousáči černí
26
39
41
30
1,0 11988/10
0,1 15866/10
0,1 15855/10
VD (94)
V (0)
V (0)
JI Dvořák Jaroslav
1,0 4189/10
0,1 4192/10
0,1 5418/10
VD (93,5)
VD (94)
VD (94)
PE Špátová Marie
1,0 08571/10
0,1 08445/10
0,1 08442/10
DB (92)
VD (94)
EL (95)
1,0 4124/10
0,1 5477/10
0,1 5465/10
VD (93,5)
EL (96,5)
EL (95)
1,0 08456/10
0,1 08447/10
0,1 08443/10
US (91)
V (0)
V (0)
Změna: žluté
1,0 8473/10
0,1 10942/10
0,1 8469
DB (92)
V (0)
DB (92)

HB Pešek Libor
1,0 898/09
0,1 12919/10
0,1 12918/10
US (91)
V (0)
DB (92)
1,0 15688/10
0,1 15686/10
0,1 15678/10
EL (95,5)
VD (94)
US (91)
PE Folejtar Josef
1,0 5386/10
0,1 5393/10
0,1 5394/10
DB (92)
VD (94)
VD (94)
HB Šíp Jindřich
43
1,0 4111/10
0,1 2304/10
0,1 2344/10
V (0)
EL (95)
VD (94)
HB Šíp Jindřich
1,0 4111
0,1 4181/10
0,1 4145/10
DB (92)
VD (93)
US (91)
PE Dygrýnová Olga
Husy labutí hnědé divoké
45

170 HB Pešek Libor
1,0 AN428/07
0,1 2033/10
0,1 AN428
V (0)
VD (93)
EL (95,5)
ZR Nedělková Kateřina M
Kachny saské modrožluté divoké
HB Šíp Jindřich
46
1,0 07980
0,1 7969/10
0,1 7981/10
EL (95,5)
US (91)
DB (92)
ZR Havelková Jarmila
47
1,0 5751
0,1 5740/10
0,1 5738/10
VD (94)
US (91)
DB (92)
HB Novotný Miroslav
Kachny indičtí běžci bílí
250 TR ing. Dobrovolný Jaromí
48
1,0 12046/10
0,1 12044/10
0,1 69761/08
DB (92)
US (91)
DB (92)
JI Procházka Miloslav
Kachny vysokohnízdící létavé bílé
49
JI Vaněk Josef
Zdrobnělé paduánky stříbrné černě lemované (stříbrné)
37
DB (92)
VD (93,5)
VD (93,5)
ZR Prombergerovi I. a P.
ZR Bervid František
44
Zdrobnělé holandské chocholaté černé bílochocholaté
36
1,0 3690/10
1,0 3894/10
0,1 2324/10
DB (92)
US (91)
US (91)
Rousné zakrslé porcelánové
Zdrobnělé vyandotky
35
1,0 8790/10
0,1 11538/10
0,1 60222/10
DB (92)
DB (92)
VD (93,5)
Zdrobnělé vyandotky zlaté modře lemované
34

1,0 3680/10
0,1 4031/10
0,1 4027/10
Zdrobnělé vyandotky koroptví vlnité
33
TR Ing. Mišovič Erik
42
Zdrobnělé vyandotky černobílé
32
SE (98)
VD (93)
VD (93)
PE Špátová Marie
Antverpští vousáči křepelčí
Zdrobnělé vyandotky černé
31
1,0 13080/10
0,1 4389/10
0,1 4381/10
DB (92)
VD (94)
VD (94)
Zdrobnělé holokrčky bílé
Zdrobnělé vyandotky bílé
29
1,0 5448/10
0,1 5423/10
0,1 5450/10
PE Folejtar Josef
- 18 -
1,0 11464
0,1 11440/10
0,1 11459/10
VD (94)
VD (94)
VD (94)
ZR Suchý Tomáš

Kachny smaragdové černé
50
1,0 14961
0,1 17600
0,1 3862/10
VD (93)
US (91)
DB (92)
ZR Nedělka Václav st.
66
Expozice drůbeže
67
Vol.
Pohlaví
Kroužek
Ocenění
Čestná Prod. Vystavovatel
cena cena
52
53
54
55
56
57
68
Bratršovský Miloslav
59
60
VD (93)
VD (93)
VD (93)
1,0 3898/10
0,1 8001/10
0,1 8178/10
1,0 3909/10
1,0 3897/10
0,1 8009/10
0,1 8008/10
1,0 3751/10
0,1 8072/10
0,1 8080/10
1,0 6754/10
0,1 14362/10
0,1 14360/10
1,0 6756/10
1,0 6755/10
1,0 4305/10
0,1 8969/10
0,1 8966/10
DB (92)
VD (93)
VD (93)
200 Drejček Jaroslav
DB (92)
US (91)
DB (92)
VD (93)
200 Drejček Jaroslav
200
70
VD (93)
VD (93)
VD (93)
250 Havelková Jarmila
Plymutky modré

1,0 6750/10
0,1 14356/10
0,1 14349/10
1,0 14352/10
1,0 14350/10
1,0 3935/10
0,1 8103/10
0,1 8109/10
62
1,0 6724/10
0,1 14314/10
0,1 14321/10
1,0 6728/10
0,1 14312/10
0,1 14317/10
69
71
DB (92)
VD (93)
DB (92)
Juráček Jaroslav
72
400 Juráček Jaroslav
400
Slechan František
DB (92)
DB (92)
DB (92)
73
74
US (91)
VD (93)
DB (92)
N (0)
DB (92)
350 Juráček Josef
64
65
1,0 3880/10
0,1 08047/10
0,1 08039/10
1,0 03899/10
0,1 08112/10
0,1 08111/10
1,0 03900/10
0,1 08014/10
0,1 08182/10
VD (93)
VD (93)
VD (93)
Suchý Tomáš
N (0)
DB (92)
DB (92)
DB (92)
VD (93)
VD (93)
Smetana Martin
1,0 7494/10
0,1 15670/10
0,1 8899/10
1,0 4285/10
0,1 1158/10
0,1 1152/10
1,0 3847/10
0,1 7953/10
0,1 7947/10
DB (92)
VD (93,5)
DB (92)
200 Smetana Martin
VD (93)
VD (93,5)
VD (93,5)
Vašek Zdeněk
N (0)
VD (93)
VD (93)
250 Bíbr Antonín
1,0 3862/10
0,1 7936/10
0,1 7934/10
1,0 3861/10
1,0 3855/10
1,0 532/10
0,1 798/10
0,1 8893/10
DB (92)
DB (92)
DB (92)
250 Kadela Miroslav
DB (92)
DB (92)
250 Kadela Miroslav
250
Vašek Zdeněk
DB (92)
DB (92)
VD (93)
Sasexky bílé světle kolumbijské
75
350
76
77

Vyhlídal Teodor
1,0 6821/10
1,0 6746/10
0,1 14335/10
0,1 14338/10
1,0 6744/10
0,1 14340/10
0,1 14342/10
V (0)
Klimeš Přemysl
DB (92)
V (0)
V (0)
150 Lempera František
V (0)
VD (93)
DB (92)
150 Lempera František
Bojovnice novoanglické zlatokrké
78

1,0 8143/10
0,1 6505/10
0,1 6515/10
VD (93,5)
VD (94)
DB (92)
Suchý Tomáš

Bojovnice tuzo černé
Hempšírky měděně červené
63
V (0)
US (91)
DB (92)
Plymutky žluté
US (91)
DB (92)
VD (93,5)
VD (93,5)
VD (93,5)
DB (92)
VD (93,5)
VD (93,5)
200 Nedělka Kamil
200
200
250 Urbanová Helena
Plymutky bílé
Bílefeldské slepice stříbrně rodobarvé
61
1,0 4249/10
0,1 8874/10
0,1 15674/10
1,0 6751/10
0,1 8158/10
0,1 8159/10
Australky černé
58
VD (93)
DB (92)
N (0)
Oravky zlatohnědé
Amroksky krahujcové
51
0,1 8179/10
0,1 8183/10
0,1 8169/10
1,0 3747/10
0,1 7987/10
0,1 7991/10
79
Mareček Jan
N (0)
N (0)
V (0)
200 Nedělka Kamil
N (0)
N (0)
DB (92)
200 Nedělka Kamil
1,0 8848/10
0,1 16475/10
0,1 16478/10
US (91)
V (0)
DB (92)
Suchý Tomáš
Leghornky bílé
80
- 19 -
1,0 02489
0,1 13578/10
0,1 15575/10
DB (92)
VD (93)
DB (92)
280 Pittner Vladimír
Minorky černé
81
82
Araukany divoké
1,0 2663/10
0,1 1556/10
0,1 1560/10
VD (94)
V (0)
DB (92)
1,0 2658/10
1,0 2660/10
1,0 2661/10
DB (92)
DB (92)
DB (92)
Hýsek Milan
96
1,0 10804
0,1 11159
0,1 11198
EL (95,5)
VD (94)
VD (94)
350 Hýsek Milan
350
350
97
1,0 12916
1,0 12949
1,0 12659
VD (94)
VD (93,5)
VD (93,5)

Vlašky černé
83
84
1,0 05490/10
1,0 05477/10
1,0 05476/10
1,0 05478/10
1,0 05181/10
0,1 09247/10
0,1 09249/10
1,0 06032/10
0,1 09246/10
0,1 09255/10
DB (92)
DB (92)
US (91)
VD (94)
VD (93)
V (0)
DB (92)
98
200 Pešek Libor
200
200
 200
Sedlák Bohuslav
99
VD (93)
VD (93)
VD (93)
Sedlák Bohuslav
200 Florián Antonín
200
200 Prombergerovi I. a P.
200
200
86
1,0 09118
1,0 09122
VD (93)
DB (92)
87
1,0 19411
0,1 12622
0,1 12620
VD (93)
DB (92)
DB (92)
89
90
92
0,1 19406/10
0,1 19408/10
0,1 19409/10
US (91)
US (91)
US (91)
103 1,0 9902
0,1 12923
0,1 12929
1,0 6224
0,1 6218
0,1 08192
104 1,0 4784
0,1 6099
0,1 6095
105 1,0 336
0,1 60752
0,1 754
106 1,0 334
1,0 760
107 1,0 2567
0,1 3408
0,1 3375
108 1,0 9694
0,1 12898
0,1 12895
250
300 Jílek Josef
300
180 Nedělka Kamil
180
180
US (91)
DB (92)
DB (92)
Nedělka Václav
1,0 6760/09
0,1 8117/09
US (91)
V (0)
Dočekal František
České slepice zlaté kropenaté
95
1,0 7000
0,1 10375
0,1 10747
VD (94)
VD (94)
VD (94)

Suchý Tomáš
VD (94)
VD (93)
VD (93)
340 Caha Miroslav ml.
450
450
340 Caha Miroslav ml.
450
450
VD (93)
DB (92)
DB (92)
V (0)
EL (95)
VD (93)
110 Sedlák Bohuslav
 110
110
EL (95)
VD (94)
EL (95)
vol. 500ing. Sladký Zdeněk

VD (94)
VD (94)
VD (94)
Čípek Petr MCH
EL (95)
VD (94)
VD (94)
Dobrovolný Josef
DB (92)
DB (92)
200 Dobrovolný Josef
200
150 Sedláček Jaroslav
DB (92)
DB (92)
DB (92)
EL (95,5)
VD (94)
VD (94)
 240 Zavoral Jaroslav
Zdrobnělé faverolky lososové
Lakenfeldky bílé tmavě kolumbijské
94

Zdrobnělé hempšírky měděně červené
Forverky žluté tmavě kolumbijské
93
VD (94)
VD (94)
V (0)
102 1,0 9725
1,0 9729
1,0 9723
Vlašky rodobarvé šedoprsé
DB (92)
DB (92)
1,0 09343
0,1 91339
0,1 8840
Kadlec Jiří
Zdrobnělé barneveldky dvojlemované
200 Pešek Libor
200
200
Tomášek Michal
US (91)
US (91)
VD (93)
VD (93)
US (91)
V (0)
1,0 06908
1,0 06911
VD (93)
VD (93)
VD (93)
Zdrobnělé bílefeldské slepice rodobarvé hnědoprsé
DB (92)
VD (93)
VD (93)
91
1,0 065/04
0,1 12087/10
0,1 11870
100 1,0 9080
0,1 11943
0,1 11826
101 1,0 9081
0,1 11928
0,1 11945
Vlašky stříbrně zbarvené
1,0 05444/10
1,0 05443/10
1,0 05500/10
1,0 11248
0,1 17152
0,1 17153
1,0 11246
0,1 17178
0,1 17186
250 Bočková Miloslava
250
250
Zdrobnělé brahmánky koroptví vlnité
Vlašky koroptví
88
Bočková Miloslava
Hedvábničky bezvousé bílé
Vlašky černé bíle skvrnité (černobílé)
85


ing. Dobrovolný Jaromír
- 20 -
109 1,0 11256/10
0,1 14667/10
0,1 14592/10
110 1,0 17165/10
0,1 14671/10
0,1 14599/10
111 1,0 17164/10
0,1 14666/10
0,1 14669/10
DB (92)
DB (92)
DB (92)
DB (92)
DB (92)
DB (92)
DB (92)
DB (92)
DB (92)
200 Chlumská Zuzana
250
250
200 Chlumská Zuzana
250
250
200 Chlumská Zuzana
250
112 1,0 13709/10
0,1 11812/10
0,1 11830/10
DB (92)
DB (92)
DB (92)
127 1,0 00326
0,1 732/10
0,1 2552/10
128 1,0 3430/10
0,1 3431/10
0,1 2552
129 1,0 2551/10
1,0 2560/10
130 1,0 553/09
0,1 18852/10
0,1 4490/10
131 1,0 14608/10
1,0 14612/10
1,0 14609/10
132 1,0 8772/10
0,1 11519/10
0,1 11531/10
133 1,0 8800/10
0,1 11521/10
0,1 11527/10
134 1,0 8773/10
0,1 11520/10
0,1 11528/10
135 1,0 8771/10
1,0 8774/10
136 1,0 374/10
0,1 681/10
0,1 684
137 1,0 0364/10
1,0 0365/10
130 Vaněk Josef
Zdrobnělé oravky zlatohnědé
113 1,0 8839/10
0,1 11443/10
0,1 11460/10
VD (93)
VD (93)
VD (93)
Suchý Tomáš
Zdrobnělé plymutky žluté
114 1,0 00723/10
0,1 3575/10
0,1 7401/10
115 1,0 00737/10
0,1 00739/10
0,1 1129/10
0,1 2341/10
116 1,0 00752/10
0,1 2348/10
0,1 4924/10
0,1 4919/10
V (0)
VD (93,5)
US (91)

Balušek Petr
DB (92)
V (0)
DB (92)
DB (92)
300 Balušek Petr
VD (93)
DB (92)
DB (92)
DB (92)
300 Balušek Petr
Zdrobnělé šumavanky zlaté stříkané
117 1,0 8782/10
0,1 20603/10
0,1 16048/10
0,1 20609/10
DB (92)
VD (93,5)
DB (92)
DB (92)
Prombergerovi I. a P.
Zdrobnělé velsumky rezavě koroptví
118 1,0 4707/10
0,1 6039/10
0,1 6045/10
119 1,0 4739/10
1,0 4732/10
1,0 4716/10
120 1,0 4991/10
0,1 4933/10
0,1 1102/10
0,1 1126/20
0,1
121 0,1 4934/10
0,1 1123/10
0,1 4914/10
0,1 1125/10
122 1,0 8880/10
0,1 11413/10
0,1 11422/10
123 1,0 14657/10
0,1 14678/10
0,1 14676/10
125 0,1 12684/10
124 1,0 14651/10
0,1 14675/10
0,1 14681/10
125 1,0 08912/10
0,1 12682/10
126 1,0 14655/10
1,0 14652/10
1,0 08911/10
US (91)
N (0)
VD (93)
VD (93)
DB (92)
V (0)
N (0)
N (0)
N (0)
N (0)
N (0)
N (0)
N (0)
N (0)
V (0)
VD (93)
VD (93)
Baka Jaroslav
100 Baka Jaroslav
100
100
55 Balušek Petr
55
55
55
55
55 Balušek Petr
55
55
55
vol 500Bervid František
DB (92)
VD (93)
DB (92)
Dobrovolný Josef
DB (92)
DB (92)
DB (92)
Hýsek Milan
VD (93)
DB (92)
170 Hýsek Milan
170
Nedělka Václav
VD (93)
US (91)
US (91)
Nedělka Václav
DB (92)
VD (93)
US (91)
V (0)
DB (92)
VD (93)
VD (93,5)
VD (93)
DB (92)
VD (93)
VD (94)
V (0)
170 ing. Ondráková Marie PhD
 170 ing. Ondráková Marie PhD

V (0)
US (91)
170 ing. Ondráková Marie PhD
170 ing. Ondráková Marie PhD
170
Pelán Vojtěch
US (91)
VD (93)
N (0)
DB (92)
V (0)
200 Pelán Vojtěch
200
Zdrobnělé vyandotky bílé
138 1,0 4193/10
0,1 5429/10
0,1 5433/10
139 1,0 4735/10
0,1 6035/10
0,1 6037/10
140 1,0 6036/10
1,0 20312/10
1,0 6018/10
DB (92)
VD (93)
DB (92)
Boháček Petr
DB (92)
VD (93,5)
DB (92)
Hřebec David MCH
US (91)
US (91)
US (91)
100 Hřebec David MCH
100
100
Zdrobnělé vyandotky černé
DB (92)
DB (92)
DB (92)
DB (92)
Boháček Petr
141 1,0 8574/10
0,1 6029/10
0,1 6028/10
142 1,0 08572/10
1,0 08575/10
1,0 08567/10
DB (92)
DB (92)
VD (93,5)
Boháček Petr
Zdrobnělé vyandotky žluté
DB (92)
DB (92)
Boháček Petr
DB (92)
US (91)
DB (92)
200 Boháček Petr
200
200
144 1,0 14643/10
1,0 14644/10
1,0 14645/10
143 1,0 17238/10
0,1 12698/10
0,1 18804/10
- 21 -
VD (93,5)
VD (93,5)
US (91)
DB (92)
DB (92)
VD (93,5)
V (0)
VD (93,5)
DB (92)
DB (92)
DB (92)
DB (92)

Hřebec David MCH
180 Pešek Libor
180
180
300 Boháček Petr
300
300
Boháček Petr
145 1,0 10268/10
0,1 15862/10
0,1 15858/10
US (91)
VD (94)
VD (93)

Dvořák Jaroslav
Zdrobnělé vyandotky zlaté modře lemované
161 1,0 9602/10
0,1 10571/09
0,1 8956/10
162 1,0 9691/10
0,1 12894/10
0,1 12888/10
Zdrobnělé vyandotky žíhané
146 1,0 08908/10
0,1 18832/10
0,1 1883010
147 1,0 08909/10
0,1 18817/10
0,1 18803/10
148 1,0 08904/10
0,1 18825/10
0,1 18818/10
149 1,0 8887/10
0,1 12785/10
0,1 12786/10
VD (93,5)
DB (92)
V (0)

Boháček Petr
VD (93,5)
DB (92)
DB (92)
Boháček Petr
US (91)
DB (92)
V (0)
Boháček Petr
US (91)
US (91)
US (91)
Slechan František
DB (92)
US (91)
163 1,0 09803/10
1,0 09805/10
1,0 09807/10
164 1,0 8842/10
0,1 11467/10
0,1 11453/10
Barcuch Roman MCH
VD (93,5)
DB (92)
VD (94)
vol.700Barcuch Roman MCH
VD (93)
DB (92)
DB (92)
165 1,0 9347/10
0,1 9347/10
0,1 11434/10
166 1,0 17169/10
0,1 14596/10
167 1,0 17159/10
0,1 14670/10
DB (92)
DB (92)
120 Sedláček Jaroslav
120
168 1,0 5536/10
1,0 5535/10
1,0
1,0
V (0)
US (91)
VD (93)
US (91)
US (91)
DB (92)
N (0)
N (0)
N (0)
DB (92)
DB (92)
US (91)
170 1,0 16051/10
0,1 20608/10
0,1 20615/10
171 1,0 8788/10
1,0 16049/10
1,0 8784/10
169 1,0 8731/10
0,1 20680/10
0,1 20631/10
Barcuch Roman MCH
200 Boháček Petr
200
200
vol. 350Florián Antonín
V (0)
N (0)
V (0)
Suchý Tomáš

V (0)
V (0)
V (0)
Suchý Tomáš
VD (93,5)
VD (93,5)
Chlumská Zuzana

VD (93)
US (91)
200 Chlumská Zuzana
V (0)
V (0)
120 Mokrý Miloslav
120
120
120
DB (92)
DB (92)
DB (92)
US (91)
DB (92)
DB (92)
DB (92)
DB (92)
VD (93)
150
150
Prombergerovi I. a P.
150 Prombergerovi I. a P.
150
150
Prombergerovi I. a P.
Zdrobnělé holandské chocholaté černé bílochocholaté
172 1,0 15685/10
0,1 15683/10
0,1 15691/10
Hřebec David MCH
VD (93)
V (0)
V (0)
Vaněk Josef
Zdrobnělé paduánky modré
173 1,0 7085/10
0,1 20635/10
0,1 20610/10
174 1,0 16046/10
0,1 20619/10
Zdrobnělé vyandotky zlaté bíle lemované (bílozlaté)
160 1,0 17221/10
1,0 17235/10
1,0 1722/10
US (91)
VD (93,5)
VD (93,5)
Zdrobnělé české slepice zlaté kropenaté
Zdrobnělé vyandotky stříbrné černě lemované
(stříbrné)
156 1,0 12710/10
0,1 14920/10
0,1 14930/10
157 1,0 17147/10
1,0 17149/10
1,0 17146/10
158 1,0 11850
0,1 15672
0,1 15671
159 1,0 4736/10
0,1 10554/09
0,1 6042/10
 200 Dvořák Vladimír
200
200
Zdrobnělé vlašky
vol. 700Boháček Petr
120 Sedláček Jaroslav
VD (93)
US (91)
N (0)
Zdrobnělé malajky rodobarvé

US (91)
EL (95)
V (0)
150 Zavoralová Blanka
Zdrobnělé malajky zlatě pšeničné
180 Pešek Libor
180
VD (93)
VD (93,5)
US (91)
US (91)
DB (92)
VD (93)
Zdrobnělé asilky pestré
Zdrobnělé vyandotky stříbrné koroptví vlnité
151 1,0 11320/10
0,1 14908/10
0,1 14925/10
152 1,0 11312/10
0,1 14922/10
0,1 14919/10
153 1,0 14650/10
0,1 18800/10
0,1 18809/10
154 1,0 2569/10
0,1 3400/10
0,1 3411/10
155 1,0 2563/10
1,0 2550/10
Slechan František
Zdrobnělé vyandotky
Zdrobnělé vyandotky koroptví vlnité
150 1,0 08454/10
1,0 08451/10
US (91)
DB (92)
V (0)
200 Boháček Petr
200
200
- 22 -
US (91)
DB (92)
DB (92)
DB (92)
V (0)
150 Prombergerovi I. a P.
150
150
Prombergerovi I. a P.
Zdrobnělé fénixky zlatokrké
175 1,0 13084/10
1,0 13068/10
1,0 13088/10
176 1,0 13092
0,1 4387
0,1 4374
EL (95,5)
EL (95)
EL (95)
EL (95)
EL (95)
VD (94)
Bantamky černé
 200 Ing. Mišovič Erik
200
200
Ing. Mišovič Erik
189 1,0 2158/10
0,1 1649/10
0,1 1641/10
190 1,0 508/10
0,1 3327/10
0,1 3333/10
Zdrobnělé hedvábničky žluté
177 1,0 15493/10
0,1 15484/10
0,1 15494/10
178 1,0
0,1
0,1
191 0,1 2320/10
0,1 2303/10
0,1 2316/10
nedod.
nedod.
nedod.
Václavek Luděk
Rousné zakrslé porcelánové
192 1,0 19400/10
0,1 16044/10
V (0)
DB (92)
DB (92)
150
150
VD (93)
US (91)
nedod.
VD (93,5)
VD (93)
US (91)
193 1,0 13586/10
0,1 11855/10
150
194 1,0 15729/10
0,1 407/09
0,1 432/09
Prombergerovi I. a P.
195 1,0 4020/10
0,1 4021/10
0,1 4017/10
196 1,0 6498/10
0,1 4015/10
0,1 6501/10
Prombergerovi I. a P.

US (91)
V (0)
V (0)
150 Prombergerovi I. a P.
197 1,0 58/09
0,1 219/09
0,1 264/09
198 1,0 7340/10
0,1 4574/10
0,1 4575/10
199 1,0 7341/10
1,0 7342/10
Šíp Jindřich ml.
vol 350Bervid František
US (91)
DB (92)
DB (92)
100 Nedělka Aleš MCH
100
US (91)
vol. 220Florián Antonín
US (91) J
V (0)
V (0)
V (0)
Václavková Petra MCH
V (0)
DB (92)
DB (92)
Václavková Petra MCH
V (0)
DB (92)
DB (92)
Václavková Petra MCH
150 Foltan Zdeněk
150
Nedělková Kristýna MCH
DB (92)
US (91)
US (91)
nedod.

V (0)
N (0)
N (0)
100 Nedělka Aleš MCH
100
100
150 Nedělka Aleš MCH
V (0)
V (0)
V (0)
V (0)
V (0)
120 Nedělka Aleš MCH
120
Perličky divoké s úplným perlením
Foltan Zdeněk
V (0)
US (91)
US (91)
EL (95)
VD (93,5)
US (91)
V (0)
Sebritky žlutě plavé bíle lemované
US (91)
DB (92)
DB (92)
DB (92)
US (91)
US (91)
250 Šíp Jindřich ml.
250
250
Sebritky stříbrné černě lemované
Antverpští vousáči křepelčí
184 1,0 3885/10
0,1 4023/10
0,1 4024/10
185 1,0 1080/10
0,1 1047/10
0,1 1045/10
186 1,0 1277/10
1,0 1272/10
187 1,0 5232/07
0,1 2416/10
0,1 2417/10
0,1
188 1,0 3697/10
0,1 3689/10
0,1 2323/10
VD (93)
V (0)
DB (92)
Sebritky zlaté černě lemované
Antverpští vousáči černí
183 1,0 3699/10
0,1 2331/10
0,1 2334/10

Rousné zakrslé stříbrné porcelánové
Prombergerovi I. a P.
Zdrobnělé holokrčky krahujcové
182 1,0 8786/10
0,1 9434/09
0,1 7099/09
Herynek Jiří
Václavek Luděk
Zdrobnělé holokrčky černé
181 1,0 8796/10
0,1 8792/10
0,1 20604/10
DB (92)
VD (93,5)
EL (96)
V (0)
V (0)
DB (92)
Zdrobnělé holokrčky
180 1,0 8787/10
1,0 8780/10
1,0
Baka Jaroslav
Bantamky zlatokrké
Zdrobnělé holokrčky bílé
179 1,0 x
0,1 11545/10
0,1 11544/10
EL (95)
VD (93)
EL (95,5)
Šíp Jindřich ml.
- 23 -
200 0,1 9181/10
1,0 9182/10
US (91)
US (91)
150 Frühbauerová Zdena
150
200
201 0,1 9183/10
1,0 9184/10
US (91)
US (91)
150
150
202 1,0 10462/10
0,1 10461/10
0,1 10456/1
EL (95)
EL (95)
VD (93,5)

Frühbauerová Zdena
Kmošek Vlastimil
219 1,0 8005
1,0
1,0 8181
Perličky světle modré s úplným perlením
203 1,0 08561/10
1,0 08588/10
1,0 08590/10
US (91)
US (91)
US (91)
135 Pešek Libor
135
135
DB (92)
DB (92)
DB (92)
220 1,0 7964
0,1 7961
0,1 7975
221 1,0 7972
0,1 7960
0,1 7985
600 Frühbauerová Zdena
450
450
Krůty standardní měděné
205 1,0 2846/07
0,1 8157/04
US (91)
V (0)
Nedělková Kateřina MCH
V (0)
V (0)
US (91)
500 Frühbauerová Zdena
500
400
V (0)
US (91)
224 1,0 11451
0,1 11166
650 Pešek Libor
650
Štourač Jiří
nedod.
nedod.
nedod.
225 1,0 11458
0,1 11438
V (0)
V (0)
Suchý Tomáš
SE (98)
SE (98)
226 1,0 14960
0,1 14959
227 1,0 5458
0,1 799
Augustin Josef MCH

V (0)
VD (93)
550 Králíček Vojtěch
550
600 Nedělková Kateřina MCH
600
600
400 Nedělková Kateřina MCH
400
400
VD (93)
US (91)
VD (93)
VD (93)
VD (93)
VD (93)
DB (92)
V (0)
N (0)
DB (92)
EL (95,5)
EL (95)
N (0)
VD (93)
DB (92)
 300 Nedělka Václav
300
EL (95)
V (0)

Suchý Tomáš
DB (92)
V (0)
Suchý Tomáš
N (0)
EL (96)

N (0)
VD (94)
Herynek Jiří
Vaněk Ladislav
EL (96,5)
SE (98,5)
EL (95)

Barcuch Roman MCH
EL (95,5)
EL (95)
vol.900Barcuch Roman MCH
VD (93,5)
VD (93,5)
VD (93)
340 Barcuch Roman MCH
340
340
N (0)
N (0)
Suchý Tomáš
Pižmovky modře divoké
232 1,0 6513
0,1 6508
0,1
Augustin Josef MCH

228 1,0 5101
0,1 3303
0,1 3310
229 1,0 3302
0,1 3301
230 1,0 3311
1,0 3304
1,0 3309
231 1,0 3931
0,1 6517
0,1
350 Frühbauerová Zdena
300
300
300
Suchý Tomáš
US (91)
US (91)
US (91)
US (91)
Kachny saské modrožluté divoké
216 1,0 11981
0,1 5144
217 1,0 10801
0,1 8310
218 1,0 7959
0,1 7957
0,1 7978
VD (94)
DB (92)
Nedělka Václav
Pižmovky divoké
Kachny pekingské americké bílé
214 1,0 12504/09
0,1 12505/09
0,1 6241/10
0,1 6238/10
215 1,0 6038
0,1 6504
US (91)
VD (93,5)
US (91)
Kachny zakrslé bílé
Husy labutí hnědé divoké
211 1,0 2058/10
0,1 2061/10
212 1,0 2032/10
1,0 2061/10
1,0 2097/10
213 0,1 2095/10
0,1 2094/10
0,1
300 Vondráčková Petra
Kachny smaragdové černé
Husy české bílé
210 1,0 1937/10
0,1 1936/10
US (91)
V (0)
DB (92)
Kachny vysokohnízdící létavé stříbrné divoké
(čárkované)
Husy pomořanské divoce strakaté
209 1,0 256/10
0,1 253/10
Vlček Josef
Kachny vysokohnízdící létavé bílé
Husy landeské divoké
207 1,0 0961/10
0,1 0960/10
208 1,0
0,1
0,1
V (0)
US (91)
US (91)
Kachny čárkované stříbrné divoké
222 1,0 17201
0,1 14606
0,1 14607
223 1,0 14603
1,0 14604
Krůty standardní bílé
206 1,0 1222/10
1,0 1021/10
0,1 2021/10
300 Prombergerovi I. a P.
300
300
Kachny ruánské divoké
Krůty standardní bronzové
204 1,0 1023/10
0,1 2025/10
0,1 2030/10
N (0)
N (0)
N (0)
N (0)
N (0)
Suchý Tomáš
Pižmovky modře sedlaté
233 1,0 E410
0,1 A881
234 1,0 3817
0,1 6210
0,1
Barcuch Dušan
300 Havelka Josef
- 24 -
V (0)
V (0)
Nedělka Václav st.
V (0)
N (0)
300 Nedělka Václav st.
250
250
Pižmovky černé
Velký světlý stříbřitý
235 1,0 6823
0,1 1591
N (0)
V (0)
Klimeš Přemysl
25
26
27
28
Bažant zlatý
236 1,0
0,1
Václavek Luděk
29
30
31
32
Kachničky mandarínské
237 1,0
0,1
500 Václavek Luděk
500
33
34
35
36
Kachničky karolínské
238 1,0
0,1
Václavek Luděk
37
38
39
40
Kachničky karolínské bílé
239 1,0
1,0
Vaněk Jan MCH
Ocenění
41
42
43
44
Čestná Prod. Vystavovatel
cena cena
45
46
47
48
Belgický obr divoce zbarvený
1
2
3
4
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
71-27
71-28
71-29
71-30
94,5
94,5
94,5
95,0
4S
4S
4S
4S
Změna: Bílopesíkatý černý
94,0
1,0 1-0 51-3
4S
94,0
0,1 1-0 51-4
4S
93,5
0,1 1-0 51-8
4S
0,1 1-0 51-10 93,0
4S
49
50
51
52
900
900 (378,5 b) 
HB Prchal Miroslav MCH
(374,5 b)
Francouzský beran bílý červenooký
9
10
11
12
1,0 1-0
1,0 1-0
1,0 1-0
1,0 1-0
S-28
S-29
S-30
S-31
94,0
94,0
94,0
94,0
4S
4S
4S
4S
13
14
15
16
PE Koubek Jiří
21
22
23
24
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
HB Kouba Miloslav
S-8041
S-8062
S-8049
S-8052
93,5
93,0
93,5
94,0
4S
4S
4S
4S
75-13
75-15
75-16
75-20
výluka
92,5
93,0
95,0
4S
4S
4S
4S
75-12
75-15
75-18
75-19
93,0
93,5
94,0
93,0
4S
4S
4S
4S
400 ZR Doležal Jindřich
400
400
(373,5 b)
26-1
26-2
26-3
26-5
93,0
94,5
94,5
92,5
4S
4S
4S
4S
400 PE Doubek Bohumil
400
400
400 (374,5 b)
S-81
S-83
S-90
S-94
94,5
95,5
95,5
95,5
4S
4S
4S
4S
HB Tecl Alois
S-3239
S-3240
S-3671
S-3673
93,0
93,5
93,0
93,0
4S
4S
4S
4S
PE Meloun Josef
75-64
75-67
75-69
75-70
93,0
93,5
92,5
93,0
4S
4S
4S
4S
(377,5 b) 
(381 b)

0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 4-0
0,1 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
(372,5 b)
330 ZR Sláma Miroslav
330
330
330 (372 b)
1,0 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
75-4
75-5
75-6
75-7
93,5
93,0
93,0
92,5
4S
4S
4S
4S
ZR Bratršovský Miloslav
550
550 (372 b)
53
54
55
56
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
26-21
26-22
26-23
26-24
94,0
93,0
93,0
94,0
4S
4S
4S
4S
370 PE Maverc Josef
370
370
(374 b)
1,0 2-0
1,0 2-0
1,0 8-0
0,1 2-0
26-14
26-20
26-21
26-22
95,0
93,5
92,5
93,5
4S
4S
4S
4S
PE Kotek Ladislav
(374,5 b)
Vídeňský modrošedý
61
62
63
64
(376,5 b)
65
66
67
68
Moravský modrý
17
18
19
20
JI Caha Miroslav
Vídeňský modrý
57
58
59
60
(376 b)
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
Vídeňský bílý
HB Dobrovolný Zdeněk
Francouzský beran divoce zbarvený
Změna: Vídeňský modrý
94,5
1,0 3-0 21-1
94,0
1,0 3-0 26-2
94,5
1,0 3-0 26-3
93,5
0,1 3-0 26-4
93,5
94,5
95,0
94,5
Meklenburský strakáč černý
900 TR Pospíchal Bohumil
Belgický obr albín
5
6
7
8
S-25-14
S-25-15
S-119
S-118
Činčila velká
Krajská soutěžní výstava expozice králíků
Pohlaví
Klec
Tetování
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
1,0 2-0
1,0 2-0
1,0 2-0
0,1 2-0
1,0 1-0
1,0 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
1,0 11-9 26-41
1,0 3-0 26-16
0,1 3-0 26-17
0,1 3-0 26-18
1,0 1-0 75-1
0,1 2-0 75-12
0,1 2-0 75-14
0,1 2-0 75-15
94,5
94,0
94,5
94,0
4S
4S
4S
4S
93,0
93,5
93,0
93,0
4S
4S
4S
4S
95,0
94,5
92,5
93,0
4S
4S
4S
4S
PE Havel František
330
330
330 (377 b)
ZR Tomášek Michal
440
440
(372,5 b)
Český albín
(374 b)
69
70
71
72
400 ZR Mareček Jan
- 25 -
1,0 2-0
1,0 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
S-246
S-247
S-248
S-249
HB Křesťan František
300
(375 b)
73
74
75
76
1,0 1-0
1,0 1-0
0,1 2-0
0,1 2-0
S-1001
S-1002
S-163
S-164
94,0
94,0
93,5
94,5
4S
4S
4S
4S
JI Šlechtický Antonín
Malý beran divoce zbarvený
(376 b)
121
122
123
124
Novozélandský bílý
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
500 JI Beneš Josef
95,0
94,5
95,0
93,0
4S
4S
4S
4S
95,5
95,5
93,5
93,0
4S
4S
4S
4S
94,0
93,5
94,5
93,0
4S
4S
4S
4S
71-54
71-55
71-56
71-57
93,0
93,0
93,0
93,0
4S
4S
4S
4S
S-537
S-538
S-531
S-533
94,0
92,0
92,0
93,0
4S
4S
4S
4S
S-702
S-703
S-704
S-705
94,0
93,0
92,0
výluka
4S
4S
4S
4S
26-8
26-2
26-11
26-10
94,5
91,5
90,0
92,5
4S
4S
4S
4S
275 PE Měska Martin ml. MCH
220
220
220 (368,5 b)
75-15
75-16
75-18
75-21
92,0
92,5
výluka
93,5
4S
4S
4S
4S
300 ZR Wasserbauer Josef
300
300
300
1,0 2-0 68-2
1,0 2-0 68-1
0,1 2-0 68-4
0,1 2-0 68-5
1,0 1-0 75-66
1,0 10-9 26-32
1,0 2-0 75-72
0,1 2-0 75-76
1,0 10-9 26-36
1,0 10-9 26-32
1,0 1-0 26-1
0,1 1-0 26-5
ZR Ing. Dobrovolný Josef
93
94
95
96
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
400 (377,5 b)
PE Folejtar Josef
1,0 1-0
0,1 0,1
0,1 0,1
0,1 0,1
400 TR ing. Dobrovolný Jaromí
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
141
142
143
144
TR Lehký Jaromír
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
26-5
26-6
26-8
26-9
94,5
93,5
94,0
výluka
4S
4S
4S
4S
117
118
119
120
1,0 1-0
1,0 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 4-0
0,1 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 5-9
1,0 5-9
1,0 5-9
1,0 5-9
0,1 1-0
1,0 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
94,5
94,0
94,5
93,5
4S
4S
4S
4S
S-189
S-197
S-199
S-200
95,0
výluka
94,0
93,0
M
M
M
M
94,5
94,0
94,0
94,0
CH
CH
CH
CH
350 ZR Beneš Bohuslav
350
350
350 (376,5 b)
93,5
94,0
94,5
93,5
4S
4S
4S
4S
280 TR Dobrovolný Josef
280
300
(375,5 b)
95,0
95,0
95,5
94,0
4S
4S
4S
4S
280 JI Pospíchal Miroslav
280
280
280 (479,5 b) 
95,5
94,0
93,5
94,0
4S
4S
4S
4S
JI Kovář Stanislav
350 ZR Bervid František
350
350
350 (376,5 b)
HB Pfeifer František
1,0 12-9 75-68
1,0 11-9 75-65
1,0 11-9 75-67
0,1 4-0 75-16
1,0 3-0 71-9
1,0 3-0 71-11
0,1 3-0 71-14
0,1 3-0 71-12
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
68-6
68-8
68-9
68-11
145
146
147
148
0,1 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 4-0
S-48
S-47
S-44
S-59
(377 b)
Anglický strakáč madagaskarový
149
150
151
152
0,1 6-8
1,0 3-0
0,1 2-8
1,0 2-0
68-38
68-14
68-2
68-7
CH
CH
CH
CH
JI Caha Miroslav ml.
94,0
94,5
93,5
94,5
4S
4S
4S
4S
450 TR Matoušek František
450
450
450 (376,5 b)
94,0
92,5
93,5
94,0
4S
4S
4S
4S
94,0
93,0
92,5
93,5
4S
4S
4S
4S
95,0
94,0
93,5
94,5
(377 b)
Český černopesíkatý
153 1,0 3-0 S-71
154 1,0 3-0 S-73
155
3-0 S-74
156 0,1 3-0 S-78
157 1,0 1-0 68-14
158 0,1 1-0 68-12
159 0,1 1-0 68-13
160 1,0 4-0 S-237
360 PE Zíka Jaromír
360
Malý beran bílý červenooký
113
114
115
116
75-25
75-22
75-23
75-24
(377,5 b) 
Holandský černý
Zaječí divoce zbarvený ohnivý
109
110
111
112
HB Dobrovolný Zdeněk
Stříbřitý světlý
(371 b)
Havana
105
106
107
108
133
134
135
136
137
138
139
140
450
450 (372 b)
PE Měska Martin
Aljaška
101
102
103
104
4S
4S
4S
4S
Stříbřitý žlutý
(375 b)
Český luštič
97
98
99
100
125
126
127
128
129
130
131
132
Kalifornský černý
89
90
91
92
94,5
94,5
94,5
94,0
S-27
S-29
S-32
S-33
Činčila malá
(377,5 b)
330
1,0 1-0
0,1 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
51-1
51-3
51-5
51-8
95,0
95,0
95,5
95,0
4S
4S
4S
4S
HB Jaroš Dominik MCH
Ruský černý
(379,5 b) 
S-30
S-31
S-33
S-35
94,5
94,5
94,5
93,0
4S
4S
4S
4S
TR Šebek Jaroslav
161
162
163
164
(376,5 b)
- 26 -
1,0 5-0
0,1 5-0
1,0 5-0
0,1 5-0
S-61
S-62
S-72
S-75
JI Partl Lukáš ml.
(374 b)
250 TR Hedbávný Karel
250
250
250 (373 b)
165
166
167
168
1,0 2-0
0,1 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
P-2
P-7
P-10
P-11
94,5
94,0
93,5
94,0
4S
4S
4S
4S
HB Škaryd František
Expozice králíků
(376 b)
Hermelín modrooký
169
170
171
172
0,1 4-0 68-4
1,0 4-0 68-2
1,0 4-0 68-2
1,0 236 9FN
95,0
93,5
95,0
94,0
4S
4S
4S
4S
JI Caha Miroslav
CH
CH
CH
CH
TR Mynář Jaroslav
4S
4S
4S
4S
300 TR Hedbávný Karel
300
300
300 (373 b)
Klec
1,0 3-9
0,1 2-9
0,1 1-0
0,1 1-0
71-9
74-3
71-4
71-6
94,5
94,0
93,5
94,5
201 1,0 4-0
202 1,0 4-0
203 1,0 3-0
204 1,0 3-0
205 1,0 3-0
206 0,1 3-0
207 1,0 3-0
208 1,0 3-0
(376,5 b)
Zakrslý ruský černý
177
178
179
180
1,0 5-0
0,1 5-0
1,0 5-0
0,1 5-0
71-1
71-2
71-5
71-6
94,0
93,0
93,0
93,0
0,1 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
68-17
68-12
68-16
68-14
93,0
93,5
94,0
94,0
4S
4S
4S
4S
1,0 2-0 51-1
1,0 12-9 75-14
1,0 2-0 51-3
1,0 2-0 51-4
1,0 12-9 75-13
1,0 3-0 68-2
0,1 12-9 75-16
0,1 12-9 75-15
JI Lang Martin MCH
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
68-1
68-2
68-3
68-4
95,0
95,0
94,5
94,5
4S
4S
4S
4S
400
400
400 (379 b)
94,5
94,0
93,5
93,0
4S
4S
4S
4S
440 ZR Tomášek Michal
440
440
440 (375 b)
94,5
94,0
93,5
93,5
4S
4S
4S
4S
1,0 2-0
1,0 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
68-48
S-849
S-850
S-851
94,5
94,0
95,0
95,0
4S
4S
4S
4S
94,5
94,5
95,0
95,0
4S
4S
4S
4S
900 Křesťan Adam
900
1 300 Menčík Bohumil
1 100
1 300
1 300 (379 b) 
S-387
S-392
mvd
mvd
J
J
1 100 Menčík Bohumil
1 300
215 0,1 4-0 75-12
216 0,1 3-0 75-9
HB Tecl Miloš
95,0
94,0
94,5
93,0
4S
4S
4S
4S
94,0
94,0
J
J
600 Tomášek Pavel
700
(376,5 b) 
1 000 Tomášek Pavel
1 000
mvd
db
J
J
Sedlák František
Francouzský beran bílý červenooký
217 0,1 1-0 S-32

93,5
J
780 Dobrovolný Zdeněk
Francouzský beran divoce zbarvený
218 1,0 1-0 S-104 90,0
3S
560 Dobrovolný Zdeněk
219 0,1 1-0 S-106 91,5
3S
780
220 0,1 1-0 S-107 nekl.
3S
780
Změna: Malý beran divoce zbarvený
221 1,0 1-0 S-22
91,0
4S
350 Dobrovolný Zdeněk
222 0,1 1-0 S-30
91,5
4S
450
223 1,0 1-0 S-31
91,0
4S
470
224 0,1 1-0 S-35
93,5
(367 b)
4S
600 JI Valenta Václav
600
600
(375,5 b)
225
226
227
228
Angora bílá červenooká
197
198
199
200
J
J
Německý obrovitý strakáč
(374,5 b)
Dalmatinský strakáč modrý rex
193
194
195
196
db
mvd
1,0 4-0 75-25
1,0 4-0 75-26
0,1 4-0 75-28
0,1 4-0 75-29
213 1,0 12-9 75-26
214 1,0 12-9 75-27
Činčilový rex
189
190
191
192
75-1
75-2
S-383
S-385
S-386
S-388
209
210
211
212
Bílý červenooký rex
185
186
187
188
Čestná Prod. Vystavovatel
cena cena
Německý obrovitý strakáč černý
Slovenský sivomodrý rex
181
182
183
184
Ocenění
Belgický obr divoce zbarvený
(377,5 b)
Zakrslý tříslový černý
173
174
175
176
Pohlaví
Tetování
0,1 5-0
0,1 5-0
0,1 5-0
0,1 5-0
93,5
91,5
92,0
92,0
4S
4S
4S
4S
350 Mareš Jan
350
350
350 (369 b)
S-69
S-71
S-77
S-79
92,0
92,5
93,0
93,0
4S
4S
4S
4S
400 Drejček Jaroslav
400
400
400 (370,5 b)
S-65
S-66
S-68
S-70
94,0
94,0
94,0
95,0
4S
4S
4S
4S
400 Drejček Jaroslav
400
400
400 (377 b) 
S-64
S-67
26-24
93,5
94,0
93,0
J
J
400 Drejček Jaroslav
400
330 Kaňka Jaroslav
68-5
68-8
68-9
68-11
TR ing. Dobrovolný Jaromí
Moravský modrý
(378,5 b) 
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
- 27 -
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 4-0
0,1 4-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
1,0 3-0
4S
240 1,0 5-0 75-31
241 0,1 5-0 75-32
242 0,1 5-0 75-33
243 1,0 11-9 S-8164
244 1,0 11-9 S-8163
245 0,1 11-9 S-8161
246 1,0 11-9 S-8153
247 1,0 2-0 S-8001
248 1,0 2-0 S-8002
249 0,1 2-0 S-28
250 0,1 2-0 S-23
výluka 3S
93,0
3S
93,5
3S
93,0
3S
92,0
3S
93,0
3S
94,0
J
nekl.
4S
nekl.
4S
94,5
4S
94,0
4S
480 Mahel Jiří
480
480
450 Škarek Antonín
450
450
450 Škarek Antonín
296
297
298
299
300
301
302
303
450 Škarek Antonín
450
450
450
304
305
306
307
Velký světlý stříbřitý
251
252
253
254
255
256
257
258
1,0 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
259
260
261
262
1-0
1-0
2-0
2-0
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
75-107
75-109
75-110
75-111
výluka
94,0
93,5
93,5
4S
4S
4S
4S
300
75-113
75-114
75-115
75-116
94,0
93,5
93,5
94,0
4S
4S
4S
4S
300 Bednář František
300
300
300 (375 b)
S-290
S-291
S-306
S-308
93,5
94,0
94,5
95,0
4S
4S
4S
4S
400 Coufal Josef
400
440
400 (377 b)
94,5
93,5
86 b.
92,5
92,5
J
J
3S
3S
3S
440 Coufal Josef
390 Dočekal Zdeněk
350 Dočekal Zdeněk
350
350 (271 b)
94,0
90,0
92,5
3S
3S
3S
330 Dočekal Zdeněk
330
330 (276,5 b)
93,0
93,5
95,0
93,0
4S
4S
4S
4S
380 Doležal Jindřich
380
380
380 (374,5 b)
93,5
93,5
94,0
93,5
4S
4S
4S
4S
380 Doležal Jindřich
380
350
350 (374,5 b)
92,0
92,5
93,0
94,0
4S
4S
4S
4S
350 Doležal Jindřich
350
350
350 (371,5 b)
93,0
93,5
94,0
93,5
4S
4S
4S
4S
350 Doležal Jindřich
350
350
350 (374 b)
mvd
J
94,5
94,0
93,5
95,0
4S
4S
4S
4S
350 Doležal Jindřich
300 Fejt Jaroslav
300
300
300 (377 b)
93,5
93,5
94,0
94,5
4S
4S
4S
4S
340 Florián Antonín
340
340
340
1-0 S-298
1,0 12-9 51-92
1,0 3-0 51-10
0,1 3-0 51-15
0,1 3-0 51-16
1,0 4-0 51-17
0,1 4-0 51-18
0,1 4-0 51-19
1,0 3-0 75-38
0,1 3-0 75-39
0,1 3-0 75-40
0,1 3-0 75-41
1,0 4-0 75-87
1,0 4-0 75-88
0,1 4-0 75-89
0,1 4-0 75-90
1,0 4-0 75-92
1,0 4-0 75-93
0,1 4-0 75-94
0,1 4-0 75-95
1,0 5-0 75-98
1,0 5-0 75-100
0,1 5-0 75-101
0,1 5-0 75-102
1,0 4-0 75-96
1,0 4-0 68-14
0,1 4-0 68-16
0,1 4-0 68-17
0,1 4-0 68-18
3-0
3-0
3-0
3-0
68-44
68-45
68-46
68-48
308
309
310
311
300 Bednář František
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
- 28 -
1,0 2-0
1,0 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
1,0 5-0
1,0 5-0
0,1 5-0
0,1 5-0
1,0 5-0
1,0 5-0
1,0 5-0
0,1 5-0
1,0 5-0
1,0 5-0
0,1 5-0
0,1 5-0
1,0 2-0
1,0 2-0
1,0 2-0
0,1 2-0
1,0 2-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 4-0
1,0 2-0
1,0 2-0
1,0 2-0
0,1 2-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 2-0
1,0 2-0
0,1 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
400 Hanzl Miroslav
400
400
400
400 Hanzl Miroslav
400
400
400 (379 b) 
S-855
S-858
S-859
S-860
94,5
95,0
94,0
95,5
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
75-143
75-144
75-145
75-146
87 b.
89 b.
nekl.
nekl.
4S
4S
4S
4S
68-37
68-41
68-42
68-36
94,5
94,5
94,0
94,0
4S
4S
4S
4S
68-31
68-32
68-34
68-35
75-62
75-64
75-65
75-66
93,5
92,0
93,5
94,0
94,5
95,5
95,0
94,0
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
280 Chaloupka Pavel MCH
280
280
280
400 Mančík Josef
380
380
370
380 Mančík Josef
380
400
400
330 Mareček Jan
330
330
330 (379 b) 
75-179
75-180
75-181
75-182
93,0
94,0
94,0
93,0
4S
4S
4S
4S
300 Mareček Jan
300
300
300 (374 b)
75-172
75-173
75-174
75-177
93,0
94,5
93,0
92,0
4S
4S
4S
4S
Mareček Jan
75-165
75-166
75-167
75-168
94,0
94,0
95,0
94,5
4S
4S
4S
4S
Mareček Jan
S-2611
S-2612
S-2613
S-2616
94,5
93,5
94,5
95,5
S-113
94,5
450 ing. Novák Josef
4S
4S
450
4S Koláček
4S
450 (5,5 b)
450 ing. Novák Josef
J
S-120
S-121
S-122
S-2632
93,0
93,0
94,0
94,0
S-504
S-505
S-506
S-507
93,5
92,5
93,5
92,5
450 ing. Novák Josef
4S
4S
450
4S Koláček
4S
450
350 Novotný Stanislav
4S
4S
350
4S
350
4S
350 (372 b)
S-509
S-510
S-511
S-512
93,0
94,5
94,0
92,0
4S
4S
4S
4S
350 Novotný Stanislav
350
350
350 (373,5 b)
J
J
3S
3S
3S
450 ing. Sladký Zdeněk
450
350 Slanina Jan
350
350 (281 b)
S-848
S-849
S-850
S-851
88,5 b.
93,0
64-143 94,0
64-144 93,0
64-146 94,0
71-2
71-3
(372,5 b)
(377,5 b)
354 1,0 5-0 75-187
355 1,0 5-0 75-188
356 1,0 5-0 75-189
357 1,0 5-0 75-190
358 1,0 5-0 75-191
359 0,1 5-0 75-192
360 1,0 4-0 75-184
361 1,0 4-0 75-185
362 1,0 4-0 75-186
363 1,0 5-0 75-194
364 0,1 5-0 75-195
365 0,1 5-0 75-196
366 1,0 3-0 S-358
367 1,0 3-0 S-360
368 0,1 3-0 S-361
369 1,0 4-0 S-362
370 1,0 4-0 S-364
371 0,1 4-0 S-366
372 0,1 4-0 S-368
373 1,0 4-0 S-373
374 1,0 4-0 S-374
375 0,1 4-0 S-375
376 1,0 2-0 S-95
377 0,1 2-0 S-98
378 0,1 2-0 S-87
379 0,1 2-0 S-88
380 1,0 3-0 S-0929
381 1,0 3-0 S-0930
382 0,1 4-0 S-2989
383 0,1 4-0 S-2990
384 1,0 3-0 S-394
385 0,1 3-0 S-396
386 0,1 3-0 S-397
387 0,1 3-0 S-399
388 1,0 8-8 75-122
389 0,1 4-9 75-75
390 0,1 4-9 75-76
391 0,1 4-9 75-77
392 0,1 4-0 75-155
393 0,1 4-0 75-156
94,0
93,0
93,0
3S
3S
3S
92,0
94,0
93,0
3S
3S
3S
92,0
93,0
94,0
3S
3S
3S
93,0
94,0
93,5
3S
3S
3S
94,5
94,0
94,5
3S
3S
3S
Šťovík Jiří
94,0
94,5
94,5
93,0
4S
4S
4S
4S
Šťovík Jiří
95,5
výluka
95,0
95,0
95,5
94,5
95,0
3S
3S
3S
4S
4S
4S
4S
Šťovík Jiří
94,5
95,0
94,0
94,5
4S
4S
4S
4S
Tecl Alois
93,0
94,5
94,0
94,0
4S
4S
4S
4S
450 Tecl Miloš
93,0
J
nekl.
90,0
91,0
3S
3S
3S
mvd
mvd
J
J
93,5
93,5
90,0
3S
3S
3S
92,0
nekl.
nekl.
92,0
4S
4S
4S
4S
95,0
89 b.
93,5
94,5
93,0
nd
nd
89,5 b.
Požár Josef
4S 
4S
4S
(372 b)
4S
4S
440
4S
4S
4S
440
409 1,0 3-0 75-18
410 1,0 3-0 75-19
411 0,1 3-0 75-22
412 1,0 5-0 75-71
413 0,1 5-0 75-73
414 0,1 5-0 75-74
415 0,1 5-0 75-75
416
5-0 75-77
417
5-0 75-78
418
5-0 75-79
419
5-0 75-80
420
4-0 75-40
421
5-0 75-81
422
5-0 75-22
270 Stáňa Ladislav
270
270 (281 b)
270 Stáňa Ladislav
270
270 (279 b)
300 Stáňa Ladislav
300
300 (279 b)
260 Stáňa Ladislav
260
260 (280 b)
(283 b)
423 1,0 1-0
424 1,0 1-0
425 1,0 3-0
426 1,0 3-0
427 0,1 3-0
428 1,0 4-0
429 0,1 4-0
430 0,1 4-0
431 0,1 4-0
432 0,1 4-0
433 0,1 4-0
450 Tecl Alois

93,0
94,0
93,5
92,0
4S
4S
4S
4S
93,0
94,0
93,0
93,5
4S
4S
4S
4S
mvd
db
90,0
J
J
J
350 Sláma Miroslav
380 (282 b)
300 Sláma Miroslav
300
300 (372 b)
300 Sláma Miroslav
300
(373,5 b)
330 Sláma Miroslav
300
68-2
68-1
68-3
68-5
68-6
94,0
93,5
J
J
93,0
92,0
93,5
3S
3S
3S
500 Pátek František
500
400 Plaček Ladislav
400
400 (278,5 b)
75-14
75-15
75-16
75-17
93,0
93,0
95,0
94,5
4S
4S
4S
4S
350 Skalník František
400
350
350 (375,5 b) 
75-18
75-19
94,0
J
J
330 Skalník František
Meklenburský strakáč modrý
434 1,0 2-0 75-5
435 1,0 2-0 75-6
436 0,1 2-0 75-7
437 1,0 4-0 75-12
438 1,0 4-0 75-13
439 1,0 4-0 75-14
440 0,1 4-0 75-16
441 1,0 5-0 75-17
442 1,0 5-0 75-18
443 1,0 5-0 75-19
(378 b)
(375,5 b)
Trybula Lukáš MCH
Trybula Lukáš MCH
Trybula Lukáš MCH
92,5
92,0
93,0
3S
3S
3S
550
Bratršovský Miloslav
88 b.
88 b.
89 b.
87 b.
4S
4S
4S
4S
350 Bratršovský Miloslav
350
350
350 (352 b)
výluka 3S
90,0
3S
89 b.
3S
350 Bratršovský Miloslav
350
350
(277,5 b)
Meklenburský strakáč červený
444 0,1 4-0 75-6
445 0,1 4-0 75-5
Činčila velká
394 1,0 3-0 75-53
395 1,0 3-0 75-54
396 1,0 4-0 ¨75-82
397 1,0 1-0 S-3722
398 1,0 1-0 S-3723
399 1,0 1-0 S-101
400 0,1 1-0 S-102
401 0,1 1-0 S-36
402 0,1 1-0 S-39
403 1,0 1-0 S-26
404 0,1 1-0 S-31
405 1,0 1-0 S-32
406 1,0 1-0 S3061
407 1,0 1-0 S3064
408 0,1 1-0 S-28
3S
3S
3S
Meklenburský strakáč černý
(376 b)
(380 b)
93,0
94,0
95,0
300 Dočekal František
300
300
Ing. Koláček Zdeněk
90,0
88 b.
J
J
Nedělka Václav
mvd
J
Neubauer Jaroslav
výluka
93,0
92,5
92,0
93,0
93,0
93,0
92,5
94,0
výluka
4S
4S
4S
4S
Vídeňský modrý
446 1,0 4-0 51-57
Vídeňský černý
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
- 29 -
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 4-0
0,1 4-0
1,0 1-0
1,0 1-0
1,0 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
68-6
68-9
68-21
68-23
68-1
68-2
75-31
75-32
75-33
75-37
J
J
4S
4S
4S
4S
350 Dvořák Jaroslav
350
350
350
350 Dvořák Jaroslav
350
320 Juráček Jaroslav ml. MC
320
320
320
457
458
459
460
461
462
463
464
1,0 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
1,0 1-0
1,0 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
75-2
75-3
75-4
74-3
94,0
94,0
93,0
94,0
M
M
M
M
380 Juráček Jaroslav ml. MCH
380
380
(375 b) 
75-24
75-26
75-28
75-30
92,5
93,5
92,5
91,5
4S
4S
4S
4S
350 Krytinář Josef
370
350
300 (369 b)
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 2-0
1,0 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
1,0 2-0
1,0 2-0
0,1 2-0
1,0 2-0
1,0 2-0
1,0 2-0
1,0 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
1,0 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
75-5
75-6
75-7
75-8
94,0
93,5
93,0
93,0
4S
4S
4S
4S
Hocke Jan
75-9
75-10
75-2
J
J
J
26-14
26-15
26-17
db
db
91,0
91,0
91,5
92,0
3S
3S
3S
71-2
71-3
71-5
92,0
92,0
93,5
3S
3S
3S
71-6
71-8
91,5
J
výluka J
92,5
4S
92,5
4S
92,5
4S
92,0
4S
94,0
3S
94,5
3S
94,0
3S
64-14
64-13
64-15
64-16
64-1
64-7
64-8
517 1,0 1-0 59-3
518
519
520
521
300
300
300 (373,5 b)
300 Hocke Jan
300
300
250 Kaňka Jaroslav
250
250 (274,5 b)
522
523
524
525
526
527
350 Kolbábek Stanislav
350
380 (277,5 b)
300 Kolbábek Stanislav
300
330 Peša Jan MCH
330
330
330 (369,5 b)
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
3S
3S
3S
380 Němec Jaroslav
380
380 (280,5 b)
94,0
93,0
nedod.
nedod.
nedod.
nedod.
J
J
VR
VR
VR
VR
440 Němec Jaroslav ml.
440
Votava Marek MCH
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
0,1 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
1,0 5-0
1,0 5-0
1,0 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
1,0 3-0
26-4
26-5
26-6
26-7
94,0
93,0
94,5
94,5
4S
4S
4S
4S
26-22
26-23
26-26
26-27
94,5
výluka
92,5
92,5
4S
4S
4S
4S
53-7
53-8
94,0
94,0
J
J
75-17
75-18
75-19
93,0
3S
výluka 3S
92,5
3S
92,5
J
94,5
J
75-20
26-14
1,0 2-0
1,0 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
1,0 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
1,0 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
543
1-0
544
1-0
545 1,0 1-0
546
1-0
547
4-0
548
4-0
549
4-0
550
4-0
551 1,0 2-0
552 1,0 2-0
553 0,1 2-0
554 0,1 2-0
555 1,0 1-9
556 1,0 3-0
557 1,0 3-0
558 0,1 3-0
559 0,1 3-0
560 1,0 3-0
561 1,0 3-0
562 1,0 3-0
563 0,1 3-0
550
550
Vídeňský modrošedý
496
497
498
499
4S
4S
4S
4S
nedod. J
nedod. J
440
Tomášek Michal
Tomášek Michal
95,0
J  300 Dvořák Vladimír
90,5
94,0
93,5
94,0
4S
4S
4S
4S
350 Křesťan František
300
300
300 (372 b)
nedod.
nedod.
nedod.
nedod.
4S
4S
4S
4S
Křesťan František
75-2
75-3
94,0
93,0
J
J
S-101
S-102
S-104
S-105
94,0
94,5
93,5
93,5
4S
4S
4S
4S
S-106
S-112
S-114
94,0
93,0
94,0
J
J
J
300 Šlechtický Antonín
300
300
S-233
S-235
S-237
S-232
300 Lempera František
300
Šlechtický Antonín
300 (375,5 b)
Novozélandský červený
400 Sedláček Jaroslav
400
400 (282,5 b) 
94,0
93,0
93,5
94,5
94,0
93,5
nedod.
Český albín
Vídeňský šedý
489 0,1 3-0 64-6
490 0,1 3-0 64-7
491 0,1 3-0 64-8
487 1,0 2-0 64-1
488 0,1 2-0 64-2
492 1,0 5-8 28-15
493 0,1 2-9 53-9
494 1,0 2-0 68-9
495 1,0 2-0 68-10
0,1 1-0 75-4
0,1 1-0 75-5
1,0 1-0 26-40
1,0
515 0,1
516 0,1
Hototský bílý
Vídeňský bílý
465
466
467
468
511
512
513
514
Buchta Pavel
335
335 (376 b) 
335 Buchta Pavel
335
335
335
300 ing. Kopečný Pavel
300
250 Lempera Martin MCH
250
250
Lempera Martin MCH
- 30 -
51-33
51-34
51-39
51-40
92,0
91,0
92,0
92,0
4S
4S
4S
4S
333 Fikar Pavel
333
333
333 (367 b)
51-35
51-36
51-37
51-38
90,0
výluka
93,5
90,0
4S
4S
4S
4S
71-2
71-1
71-4
71-8
92,0
93,5
94,5
92,5
4S
4S
4S 
4S
333 Fikar Pavel
333
333
333
380 Hort Josef
380
71-20
71-26
71-22
71-25
93,5
94,5
93,5
92,0
4S
4S
4S
4S
350 Hort Josef
350
380
(373,5 b)
75-1
75-4
75-6
75-7
výluka
88,5 b.
89,5 b.
výluka
4S
4S
4S
4S
69-2
92,0
J
75-56
75-57
75-59
75-60
výluka
87 b.
89 b.
89 b.
4S
4S
4S
4S
75-61
75-62
75-63
75-64
výluka
90,0
91,0
92,0
4S
4S
4S
4S
400 Juráček Jaroslav ml. MC
400
400
400
Juráček Jaroslav ml. MC
280 Mokrý Jan
280
280
280
280 Mokrý Jan
280
280
280
(372,5 b)
564
565
566
567
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
568 0,1 3-0
75-29
75-30
75-34
75-35
92,0
93,0
92,5
92,0
4S
4S
4S
4S
300 Wasserbauer Josef
300
300
300 (3669,5 b)
75-31
db
J
300 Wasserbauer Josef
619 1,0 5-0 75-30
620 1,0 5-0 75-31
621 1,0 5-0 75-32
622 1,0 1-0 S-119
623 1,0 1-0 S-121
624 1,0 2-0 S-127
625 1,0 2-0 S-128
626 1,0 4-0 S-457
627 1,0 4-0 S-458
628 0,1 4-0 S-460
629 0,1 4-0 S-461
630 0,1 3-0 S-607
631 0,1 3-0 S-608
632 0,1 3-0 S-609
633 0,1 3-0 S-610
634 1,0 3-0 S-601
635 0,1 3-0 S-603
636 0,1 3-0 S-605
637 1,0 1-0 S-595
638 0,1 1-0 S-593
639 1,0 4-0 51-32
640 1,0 4-0 51-33
641 1,0 3-0 51-34
642 1,0 3-0 51-35
643 1,0 3-0 51-36
644 0,1 3-0 51-37
645 1,0 2-0 75-36
646 1,0 2-0 75-37
647 1,0 2-0 75-38
648 1,0 2-0 75-39
649 1,0 2-0 75-40
650
5-0 S-652
651
5-0 S-654
652
5-0 S-655
653
5-0 S-656
654
4-0 S-452
655
4-0 S-455
656
3-0 S-447
657
3-0 S-449
658 1,0 4-0 S-539
659 1,0 4-0 S-540
660 0,1 4-0 S-541
661 0,1 4-0 S-545
662 0,1 4-0 S-543
663 0,1 4-0 S-544
664 0,1 4-0 S-550
665 0,1 4-0 S-553
666 1,0 4-0 S-546
667 0,1 4-0 S-548
668 0,1 4-0 S-551
669 0,1 4-0 S-552
670 1,0 7-8 S-435
671 0,1 1-0 S-160
Novozélandský bílý
569 1,0 2-0 68-3
570 1,0 1-0 75-69
571 0,1 2-0 75-77
572 0,1 2-0 75-78
573 0,1 2-0 75-81
574 1,0 3-0 75-152
575 1,0 3-0 75-153
576 0,1 3-0 75-157
577 1,0 4-0 S-761
578 1,0 4-0 S-762
579 0,1 4-0 S-768
580 0,1 4-0 S-769
581 1,0 1-0 75-3
582 1,0 1-0 75-4
583 1,0 2-0 75-42
584 1,0 2-0 75-43
585 1,0 3-0 75-99
586 1,0 4-0 75-104
587 1,0 3-0 64-16
588 0,1 3-0 64-17
589 0,1 3-0 64-18
590 1,0 2-0 64-23
591 0,1 2-0 64-26
592 0,1 2-0 64-27
593 1,0 4-0 75-91
594 1,0 4-0 75-92
595 1,0 4-0 75-93
596 0,1 4-0 75-94
597 0,1 4-0 75-96
598 0,1 4-0 75-97
599 0,1 4-0 75-98
600 0,1 3-0 75-90
601 0,1 3-0 75-88
602 1,0 1-0 75-27
603 1,0 1-0 75-30
604 1,0 4-0 51-30
605 1,0 4-0 51-31
606 0,1 4-0 51-32
607 0,1 4-0 51-33
608 1,0 4-0 51-34
609 1,0 4-0 51-35
610 0,1 4-0 51-36
611 0,1 4-0 51-37
612 1,0 4-0 51-38
613 1,0 4-0 51-39
614 1,0 4-0 51-40
Beneš Josef
93,5
J
94,5
J
95,0
94,0
93,5
3S
3S
3S
500 Ing. Dobrovolný Josef
450 Ing. Dobrovolný Josef
400
(282,5 b)
94,0
94,5
94,5
3S
3S
3S
450 Ing. Dobrovolný Josef
450
450 (283 b) 
93,5
93,0
94,0
94,0
4S
4S
4S
4S
440 Juráček Josef
440
440
500 (374,5 b)
95,5
95,5
95,5
96,0
4S
4S
4S
4S 
mvd
J
mvd
J
440 Karmazín Josef
350 Karmazín Josef
94,5
94,0
95,0
3S
3S
3S
550 ing. Malá Dagmar
550
550 (283,5 b) 
94,0
94,0
91,5
3S
3S
3S
92,5
92,5
92,5
93,0
4S
4S
4S
4S
380 Němec Jaroslav
380
380 (279,5 b)
390 Pohanka Václav
390
390
390 (380,5 b)
94,0
94,0
94,0
3S
3S
3S
450 Pohanka Václav
93,5
95,0
93,0
93,5
4S
4S
4S
4S
Pohanka Václav
92,5
92,5
92,5
92,5
4S
4S
4S
4S
92,5
93,0
93,0
94,0
4S
4S
4S
4S
93,0
93,0
95,0
3S
4S
3S
Karmazín Josef
(382 b)

(282 b)
490
490 (375 b)
330 Pohl Jiří
330
330
330
330 Pohl Jiří
330
330
330
330 Pohl Jiří
330
330
Burgundský
615
616
617
618
1,0 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
75-7
75-8
75-11
75-12
92,5
91,0
89 b.
3S
3S
3S
94,0
94,5
94,0
92,5
4S
4S
4S
4S
93,5
výluka
93,0
93,0
4S
4S
4S
4S
93,5
93,0
93,5
92,0
4S
4S
4S
4S
93,5
3S
výluka 3S
93,0
3S
93,5
J
výluka J
250 Chlumská Zuzana
250
200 (272 b)
550 Juráček Jaroslav
550
550
550 (375 b)
350 Juráček Jaroslav
350
350
400
Močuba Miroslav
(372 b)
Močuba Miroslav
Močuba Miroslav
Močuba Miroslav
mvd
mvd
nedod.
92,5
93,0
92,0
4S
4S
4S
4S
300 Neubauer Jaroslav
300
Neubauer Jaroslav
300
300
300 (277,5 b)
91,0
92,0
94,0
90,5
4S
4S
4S
4S
320 Simonides Karel
320
320
320 (367,5 b)
90,5
J
91,0
92,0
90,0
91,0
4S
4S
4S
4S
300 Simonides Karel
400 ing. Sladký Zdeněk
400
400
400 (364 b)
93,0
93,5
92,0
92,0
4S
4S
4S
4S
400 ing. Sladký Zdeněk
400
400
400 (370,5 b)
94,0
výluka
výluka
92,5
4S
4S
4S
4S
93,0
93,0
93,5
92,5
4S
4S
4S
4S
400 ing Štěrba Jaroslav
400
400
400
400 ing Štěrba Jaroslav
400
400
400 (372 b)
94,0
94,0
94,0
94,5
4S
4S
4S
4S
93,0
95,0
J
J 
J
J
400 ing Štěrba Jaroslav
400
400 (376,5 b) 
Vlček Josef
Kuní velký hnědý
91,0
92,5
92,0
91,5
4S
4S
4S
4S
350 Harvánek Jiří
350
350
350 (367 b)
672 1,0 2-0 75-4
673 1,0 2-0 75-6
674 1,0 2-0 75-7
- 31 -
89,5 b. 3S
nekl.
3S
nekl.
3S
300 Musil Josef
300
300
675 1,0 2-0 53-11
676 0,1 2-0 53-12
677 0,1 2-0 53-14
678 0,1 5-0 53-30
679 0,1 5-0 53-31
680 0,1 5-0 53-32
90,5
3S
nekl.
3S
výluka 3S
94,0
3S
93,5
3S
výluka 3S
400 Tlustý Pavel
400
400
330 Tlustý Pavel
330
330
75-3
94,0
J 
53-24
53-25
53-26
53-27
výluka
92,0
93,5
93,5
4S
4S
4S
4S
53-34
53-35
53-36
53-37
93,0
nekl.
93,0
93,5
4S
4S
4S
4S
53-29
db
J
Musil Josef
400 Tlustý Pavel
400
400
400
330 Tlustý Pavel
330
330
330
330 Tlustý Pavel
92,0
91,5
91,5
3S
3S
3S
400 Králíček Vojtěch
400
400 (275 b)
93,0
93,0
92,5
3S
3S
3S
350 Břinek František
330
330 (278,5 b)
93,5
3S
výluka 3S
výluka 3S
92,0
J
výluka 4S
výluka 4S
92,0
4S
93,0
4S
95,0
3S
93,5
3S
93,5
3S
94,0
4S
93,5
4S
93,5
4S
93,0
4S
výluka M
92,5
M
92,5
M
92,0
M
92,0
J
92,5
J
92,5
3S
92,0
3S
90,0
3S
nedod. 4S
nedod. 4S
nedod. 4S
nedod. 4S
nedod. J
350 Břinek František
350
726
727
728
729
730
731
732
733
Kuní velký modrý
681 0,1 1-0
682 1,0 4-0
683 1,0 4-0
684 0,1 4-0
685 0,1 4-0
686 1,0 5-0
687 1,0 5-0
688 1,0 5-0
689 0,1 5-0
690 1,0 5-0
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
Siamský velký žlutý
691 1,0 1-0 75-1
692 1,0 1-0 75-2
693 1,0 1-0 75-7
Kalifornský černý
694 1,0 1-0 71-62
695 0,1 1-0 71-63
696 0,1 1-0 71-64
697 1,0 2-0 71-70
698 0,1 2-0 71-71
699 0,1 2-0 71-72
700 1,0 1-0 71-66
701 1,0 3-0 71-44
702 1,0 3-0 71-45
703 0,1 3-0 71-47
704 0,1 3-0 71-51
705 1,0 5-0 75-89
706 0,1 5-0 75-90
707 0,1 5-0 75-91
708 1,0 4-0 68-36
709 0,1 4-0 68-41
710 0,1 4-0 68-42
711 0,1 4-0 68-43
712 0,1 1-0 75-19
713 0,1 1-0 75-24
714 0,1 2-0 75-34
715 1,0 1-9 S-66
716 0,1 1-0 75-68
717 1,0 2-0 75-80
718 0,1 12-9 26-154
719 0,1 12-9 26-155
720 0,1 12-9 26-156
721 1,0 3-0 75-93
722 0,1
723 1,0 5-0 75-95
724 0,1 5-0 75-96
725 1,0
1,0 1-0
0,1 1-0
1,0 1-0
1,0 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
1,0 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
1,0 1-0
0,1 1-0
1,0 5-0
0,1 5-0
0,1 5-0
0,1 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
1,0 1-0
1,0 1-0
1,0 1-0
Pochop Josef
S-255
S-257
S-262
S-264
94,0
93,0
94,0
94,5
4S
4S
4S
4S
S-246
S-248
S-259
S-261
93,5
94,5
95,0
93,5
4S
4S
4S
4S
Pochop Josef
71-94
71-95
71-96
71-97
92,0
92,0
výluka
94,0
4S
4S
4S
4S
75-71
75-72
nekl.
89 b.
J
J
75-85
75-86
75-88
93,0
92,0
91,0
3S
3S
3S
300 Souček Josef
300
300
300
280 Špaček Jan
280
230 Špaček Jan
230
230 (276 b)
71-80
71-21
71-82
výluka 3S
výluka 3S
výluka 3S
92,5
3S
92,5
3S
výluka 3S
71-84
71-85
71-86
(375,5 b)
(375,5 b) 
330 Všetečka Radomil
330
330
330 Všetečka Radomil
330
330
Český luštič
749
750
751
752
350 Břinek František
400 ing. Dobrovolný Jaromír
400
400
400
280 Fic Miroslav
280
280 (282 b) 
330 Jelínek Jaroslav
330
330
330 (374 b)
400 Králíček Vojtěch
400
320 Musil Josef
320
350 Novák Alois
350
350 (274,5 b)
330 ing. Ondráková Marie PhD.
280
280
ing. Ondráková Marie PhD.
- 32 -
753
754
755
756
757
758
759
760
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
1,0 2-0
1,0 2-0
1,0 2-0
0,1 2-0
1,0 4-0
0,1 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
S-702
S-703
S-704
S-705
nedod.
nedod.
nedod.
nedod.
4S
4S
4S
4S
Lehký Jaromír
S-1901
S-1902
S-1903
S-1905
93,0
91,5
93,0
93,0
4S
4S
4S
4S
370 Pohanka Josef
370
370
370 (370,5 b)
S-1122
S-1125
S-1907
S-1911
93,5
93,5
93,0
93,5
4S
4S
4S
4S
330 Pohanka Josef
330
330
330 (373,5 b)
Český strakáč černý
761
762
763
764
765
766
767
0,1 5-0 68-26
1,0 2-0 75-20
0,1 2-0 75-21
0,1 3-0 75-26
0,1 3-0 75-27
0,1 2-0 75-22
1,0 4-0 75-32
768 1,0 1-0 64-19
769 0,1 3-0 64-22
770 0,1 3-0 64-23
771 0,1 3-0 64-24
772 1,0 4-0 64-25
773 1,0 4-0 64-26
774 0,1 4-0 64-27
775 0,1 2-0 59-1
776 1,0 4-0 59-11
777 0,1 4-0 59-12
778 0,1 4-0 59-13
779 0,1 4-0 59-14
db
94,5
93,0
93,0
nekl.
93,0
výluka
4S
4S
4S
4S
J
J
91,0
J
93,5
92,5
94,0
3S
3S
3S
Klimeš Přemysl
93,5
93,0
92,5
3S
3S
3S
Klimeš Přemysl
91,0
J
93,0
93,5
93,0
93,0
4S
4S
4S
4S
J
250 Caha Miroslav ml.

MVDr. Janíček Miroslav
400
400
400
MVDr. Janíček Miroslav
400
Klimeš Přemysl
(289 b)
(279 b)
300 Kmošek Vlastimil
300 Kmošek Vlastimil
350
300 (373 b)
780 1,0 5-0 59-15
781 0,1 5-0 59-16
782 0,1 5-0 59-18
783 1,0 4-0 75-17
784 0,1 4-0 75-18
785 0,1 4-0 75-19
786 1,0 5-8 75-34
787 0,1 3-0 75-13
93,5
94,0
93,5
3S
3S
3S
Kmošek Vlastimil
280
280 (281 b)
300 Matoušek Ladislav
270
(278 b)
93,0
92,0
92,0
3S
3S
3S
94,5
db
Matoušek Ladislav
J 
J
250
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
Český strakáč modrý
788
789
790
791
792
793
1,0 4-0
0,1 2-0
1,0 6-0
0,1 6-0
0,1 5-0
0,1 5-0
794 1,0
795 1,0 4-0
59-6
59-7
mvd
93,5
mvd
nedod.
mvd
mvd
S-38
nedod. J
mvd
J
68-17
68-7
68-20
68-21
J
J
J
J
J
J
350 Caha Miroslav ml.
450
230
230
250 Kmošek Vlastimil
280
Plaček Ladislav
350
844
845
846
847
848
mvd
J
S-180
S-181
S-182
S-183
94,0
95,0
94,5
94,5
4S
4S
4S
4S
26-1
26-2
26-3
94,0
94,5
94,5
3S
3S
3S
330 Měska Martin ml. MCH
330
(283 b)
26-5
26-6
26-7
94,0
94,0
93,5
3S
3S
3S
Měska Martin ml. MCH
68-11
68-12
68-13
94,0
94,5
94,5
3S
3S
3S
849
850
851
852
350 Plaček Ladislav
Aljaška
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
Čechal Vladimír
(378 b)
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863

330
275 (281,5 b)
Partl Lukáš ml.
3-0 68-6
3-0 68-7
3-0 68-8
94,5
94,0
94,5
3S
3S
3S
300 Pittner Vladimír
300
300 (283 b)
813
814
815
816
2-0 68-1
9-9 68-24
10-9 68-27
10-9 68-29
94,5
94,5
92,5
93,5
J
J
J
J
330 Pittner Vladimír
350
350
350
68-13
68-16
68-22
68-25
94,0
95,0
94,0
92,5
4S
4S
4S
4S
300 Bradáč Antonín
68-1
68-4
68-7
95,0
94,0
93,5
3S
3S
3S
68-14
68-15
68-17
68-18
94,5
94,5
výluka
94,0
93,5
93,0
93,5
92,0
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
Havana
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
0,1 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
1,0 1-0
1,0 1-0
1,0 1-0
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
75-1
75-3
75-4
75-5
93,5
94,5
94,0
94,5
4S
4S
4S
4S
300 Nedělka Kamil
300
300
300 (376,5 b)
S-97
S-98
S-99
S-100
95,0
94,5
93,5
95,0
4S
4S
4S
4S
Patočka Jaroslav
S-103
S-104
S-106
S-107
93,0
94,5
94,0
94,5
4S
4S
4S
4S
Patočka Jaroslav
S-127
S-128
S-129
S-130
94,0
94,5
93,5
93,5
4S
4S
4S
4S
Štefan František
75-12
93,0
J
330 Wasserbauer Josef
S-8
68-1
68-3
68-4
93,5
94,5
94,0
94,0
J
3S
3S
3S
75-1
75-2
75-3
75-4
75-5
75-6
75-7
75-9
75-11
75-16
75-13
93,5
93,5
95,0
94,5
93,5
95,0
93,5
výluka
94,5
výluka
94,0
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
350 Prombergerovi I. a P.
350
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
350 Prombergerovi I. a P.
350
350
(377 b)
350
350
350
350 (374 b)
350
3S
3S
3S
300 Beneš Josef
300
300
(378 b)

(376 b)
(375,5 b)
1,0 3-0
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
0,1 5-0
1,0 4-0
ing. Jindřich Milan
Partl Libor
(282,5 b)
350
(376,5 b)
350 (282 b)
350
350
Bílopesíkatý modrý
(282,5 b)
810
811
812
75-25
75-26
75-31
75-32
Bílopesíkatý černý
Český strakáč havanovitý
796 0,1 4-0 S-25
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 1-0
300
200 (375,5 b)
400 Bradáč Antonín
300
300 (282,5 b)
1,0 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
1,0 4-0
75-1
75-2
75-4
75-5
75-7
75-8
75-9
75-10
75-11
75-15
75-14
75-16
75-6
94,0
93,5
94,5
95,0
93,5
93,5
93,0
94,0
93,0
94,5
95,0
94,5
93,5
350 (377 b)
350

Moravský bílý hnědooký
877 1,0 4-0 68-9
878 0,1 4-0 68-11
879 0,1 4-0 68-12
350 Bradáč Antonín
94,0
92,5
94,0
Zaječí divoce zbarvený ohnivý
180
300
880
881
882
883
330 Nedělka Kamil
330
330
330 (372 b)
- 33 -
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
S-106
S-109
S-110
S-111
93,5
93,0
93,5
nekl.
4S
4S
4S
4S
Jícha Jan
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
S-101
S-102
S-107
S-108
93,5
94,0
93,0
93,0
4S
4S
4S
4S
Jícha Jan
S-105
S-103
51-1
51-2
51-3
51-4
nekl.
nekl.
J
J
Jícha Jan
94,5
95,0
95,0
94,5
4S
4S
4S
4S
935
936
937
938
(370,5 b)
(379 b)
898
899
900
901
902
903
904
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
1,0 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 3-0
0,1 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0

909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
0,1 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
1,0 5-0
1,0 5-0
1,0 5-0
0,1 5-0
1,0 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
4S
4S
4S
4S
53-1
53-2
53-4
53-3
94,0
94,5
94,0
94,0
4S
4S
4S
4S
71-2
71-3
71-4
93,5
93,5
93,5
3S
3S
3S
280 Kolbábek Stanislav
280
280 (280,5 b)
59-10
59-11
59-7
59-8
93,5
93,0
93,0
93,5
4S
4S
4S
4S
250 Čechalová Anna
250
250
250 (373 b)
75-28
75-29
75-30
93,0
94,0
94,0
3S
3S
3S
250 Kamenský Vladimír
250
250 (281 b)
75-16
75-21
75-24
64-73
64-75
64-76
94,5
92,0
94,5
95,5
94,5
93,5
J
J
J
3S
3S
3S
250 Kamenský Vladimír
250
250
280 Němec Jaroslav
280 (283,5 b)
280 (283,5 b) 
969 1,0 2-9 S-505
94,5
J
Talpa Kamil MCH
95,0
J 
Pechová Natálka MCH
94,5
95,5
93,5
94,0
4S
4S
4S
4S
350 Beneš Bohuslav
350
350
350 (376,5 b)
93,5
J
93,5
94,0
93,5
3S
3S
3S
300 Beneš Bohuslav
200 Chalupa David
200
200 (281 b)
4S
4S
4S
4S
250 Novotný Radek
250
250
250 (374 b)
945
946
947
948
51-2
51-4
51-6
94,5
94,5
94,5
3S
3S
3S
350
Tecl Miloš
S-14
S-16
S-17
S-19
94,0
93,0
93,0
93,0
4S
4S
4S
4S
330 Vaněk Josef
330
330
330 (373 b)
949
950
951
952
(283,5 b) 
953
954
955
S-18
S-19
S-20
S-21
93,5
94,0
92,0
93,5
4S
4S
4S
4S
S-98
S-99
S-100
S-102
92,0
94,0
94,0
93,5
4S
4S
4S
4S
51-1
51-2
51-3
51-4
94,0
93,5
93,0
93,0
4S
4S
4S
4S
330 Tecl Miloš
300
300
300 (373,5 b)
S-43
S-44
S-47
S-46
92,5
93,5
93,5
94,0
4S
4S
4S
4S
330 Vaněk Josef
330
330
330 (373 b)
(377 b)

1,0 5-0
1,0 5-0
0,1 5-0
0,1 5-0
1,0 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
250 ing. Broža Bohuslav
250
250
250 (376 b)
Herynek Jiří
(376,5 b)
350 Dobrovolný Zdeněk
350
350
350 (373 b)
956
957
958
959
960
961
962
Pelán Vojtěch
(373,5 b)
963
964
965
966
967
968
1,0 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
0,1 4-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
1,0 1-0
1,0 2-0
0,1 2-0
1,0 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
Rhönský
Rys
výluka 3S
výluka 3S
94,0
3S
92,0
J
93,5
J
S-4
92,5
J
S-1
S-2
S-3
S-5
93,5
94,0
94,5
94,0
CH
CH
CH
CH
970 1,0 3-8 46-1
Dobrovolný Zdeněk
Stříbřitý žlutý
971
972
973
974
1,0 12-9 75-70
1,0 12-9 75-71
1,0 2-0 75-11
1,0 2-0 75-12
975 1,0 11-9 75-64
976 1,0 6-0 75-36
977 1,0 6-0 75-37
978 0,1 6-0 75-39
979 1,0 4-9 75-14
980 1,0 9-9 75-69
981 0,1 6-0 75-40
982 0,1 5-0 75-34
983 0,1 5-0 75-35
450 Dobrovolný Zdeněk
450
93,5
nekl.
93,5
93,5
J
J
J
J
400 Dobrovolný Zdeněk
400 Dobrovolný Zdeněk
400
(376 b)
Činčila malá
75-17
75-18
75-18
75-19
320 Drejček František
Český červený
Malý beran strakáč divoce zbarvený
1,0 5-0
0,1 5-0
1,0 4-8
1,0 4-8
94,0
94,0
94,0
94,0
93,0
94,0
93,0
94,0
921 1,0 4-0 S-8
922 1,0 4-0 S-9
923 0,1 4-0 S-10
924 1,0 1-0 S-1
925 0,1 1-0 S-2
931
932
933
934
75-1
75-2
75-4
75-5
68-11
68-12
68-13
68-14
Malý beran černý
926 0,1 1-0
927 0,1 1-0
928 0,1 1-0
929 0,1 1-0
930 1,0 1-0
53-20
53-21
53-23
nedod. J
300 Drejček František
94,0
J
280
95,0
J 
93,5
3S
300 Zvára Jaroslav
94,0
3S
300
93,5
3S
300 (281 b)
4S
4S
4S
4S
Marburský
Malý beran divoce zbarvený
905
906
907
908
75-1
75-8
75-20
942
943
944
Malý beran bílý červenooký
894
895
896
897
95,0
93,5
94,0
94,5
939
940
941
380 Tecl Miloš
380
75-2
75-4
75-7
75-9
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 2-0
0,1 2-0
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 5-9
1,0 6-9
1,0 6-9
1,0 6-9
Bervid František
350
350
- 34 -
93,5
3S
95,0
3S
nedod. 3S
mvd
J
mvd
J
Chalupa David
200 Chalupa David
200
984 1,0 3-0 S-340
985 1,0 3-0 S-341
986 1,0 3-0 S-342
94,5
95,5
94,5
3S
3S
3S
Vodička Bohumír
Anglický strakáč černožlutý
(283,5 b) 
1028 1,0 5-0 75-1
1,0 5-0
1,0 5-0
1,0 5-0
0,1 5-0
92,5
94,5
94,0
93,5
4S
4S
4S
4S
275 Hujíček Jaromír
275
275
275 (374,5 b)
75-1
75-2
75-15
75-16
94,0
94,5
94,5
94,0
CH
CH
CH
CH
350 Beneš Bohuslav
350
300
300 (377 b)
75-3
75-5
75-16
75-11
94,5
95,0
95,0
94,5
CH
CH
CH
CH
350 Beneš Bohuslav
350
300
300 (379 b) 
64-16
64-17
64-18
94,0
94,5
94,5
3S
3S
3S
300 Oulehla Alois
300
300 (283 b)
94,0
94,5
94,0
94,0
4S
4S
4S
4S
330 Hujíček Jaromír
330
330
330 (376,5 b) 
92,0
J
230 ing. Jindřich Milan
S-89
S-90
S-93
S-95
95,0
výluka
92,5
95,0
S-194
S-193
75-1
75-2
75-3
75-4
93,5
db
93,0
92,0
91,5
94,5
4S  400 ing. Broža Bohuslav
300
4S
4S
300
4S
350
250 ing. Broža Bohuslav
J
J
250
4S
350 Králíček Stanislav MCH
4S
350
4S
350
(371 b)
4S
75-5
92,0
J
320 Králíček Stanislav MCH
db
J
94,5
94,0
93,0
J
J
J
ing. Jindřich Milan
Jurný Radek
62-6
62-7
62-8
62-9
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
Stříbřitý modrý
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1,0 1-0
1,0 1-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 1-0
1,0 1-0
1,0 3-0
0,1 3-0
1,0 1-0
1,0 1-0
1,0 1-0
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
Stříbřitý havanovitý
1002
1003
1004
1005
1,0 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
62-9
62-10
62-13
62-14
1049
1050
1051
1052
Holandský černý
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1,0 2-0
0,1 2-0
1,0 3-0
0,1 3-0
1,0 5-0
1,0 5-0
1,0 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
J
J
J
db
4S
250 Čechal Vladimír
250
250
250 (375 b)
59-15
59-16
59-19
59-21
93,5
93,5
94,5
94,5
4S
4S
4S
4S
250 Čechal Vladimír
250
250
250 (376 b)
S-160
S-161
S-163
S-164
95,0
95,5
95,0
95,5
4S
4S
4S
4S
400 Matoušek František
400
400
400 (381 b) 
S-161
S-109
S-110
S-180
94,5
95,0
94,0
mvd
J
4S
3S
3S
68-1
68-5
68-6
68-7
94,5
94,0
95,0
95,0
4S
4S
4S
4S
Pechová Natálka MCH
270 Pechová Natálka MCH
270
270
330 Štrejbar Bohuslav
330
330
330 (378,5 b)
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
1,0 2-0
1,0 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
75-5
75-6
75-7
75-8
95,0
92,5
92,5
94,0
4S
4S
4S
4S
280 Holánek Josef
280
280
280 (374 b)
75-1
75-2
75-3
75-4
95,0
95,0
94,5
94,5
4S
4S
4S
4S
300 Holánek Josef
300 (379 b)

1,0 5-0
0,1 5-0
1,0 5-0
1,0 5-0
S-10
S-12
S-15
S-16
94,5
94,5
94,0
výluka
4S
4S
4S
4S
500 Šíp Jindřich ml.
350
350
94,5
94,5
94,0
3S
3S
3S
550 Šíp Jindřich ml.
Zakrslý beran divoce zbarvený
1064 1,0 2-0 76-2
94,5
J
 MCH
(283 b) Aleš
Nedělka
J
J
J
250 Caha Miroslav ml.
300
250
300 Dobošová Žofie MCH
Zakrslý beran černý
1065 0,1 3-0 68-8
1066 0,1 4-0 68-18
1067 0,1 4-0 68-14
1068 0,1 4-0 68-2
350 Caha Miroslav ml.
350
560
92,0
93,5
92,0
výluka J
Zakrslý beran madagaskarový
1069
1070
1071
1072
Anglický strakáč modrý
1027 0,1 5-0 S-39
4S
4S
4S
4S
1061 1,0 3-0 S-20
1062 0,1 3-0 S-21
1063 0,1 3-0 S-22
výluka J
95,5
J 
95,0
95,0
94,5
93,5
94,0
94,5
93,0
Zakrslý beran bílý modrooký
Anglický strakáč madagaskarový
1024 1,0 3-0 68-12
1025 0,1 3-0 68-16
1026 1,0 2-9 30-3
59-1
59-5
59-6
59-7
Zakrslý beran bílý červenooký
Anglický strakáč černý
1018 1,0 5-0 75-2
1019 1,0 01F9 XA11
1020 1,0 3915 G-199
1021 1,0 4-9 64-12
madagaskarový
1022 0,1 5-9 S-4
1023 0,1 1-0 68-2
1,0 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
1,0 3-0
0,1 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 5-0
0,1 5-0
1,0 5-0
0,1 5-0
1,0 6-9
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 5-0
1,0 1-0
1,0 1-0
0,1 1-0
0,1 1-0
Ruský černý
Stříbřitý světlý
1006 0,1 3-0 75-5
ing. Jindřich Milan
J
Český černopesíkatý
Stříbřitý divoce zbarvený
987
988
989
990
db
ing. Jindřich Milan
- 35 -
1,0 3-0
0,1 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
59-1
59-2
59-4
59-5
91,0
90,5
92,5
93,0
4S
4S
4S
4S
220 Zavoralová Blanka
220
220
220 (367 b)
Zakrslý beran perlový
1073
1074
1075
1076
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 3-0
S-7
S-8
S-9
S-10
93,5
93,5
93,5
93,0
Zakrslý kuní hnědý
4S
4S
4S
4S
250 ing. Kopečný Pavel
250
250
250 (373,5 b)
1119 1,0 5-0 68-1
1,0 5-0
1,0 5-0
1,0 5-0
0,1 5-0
S-7
S-9
S-6
S-10
93,5
92,5
91,5
93,5
4S
4S
4S
4S
1120 1,0 6-0 68-4
1121
1122
1123
1124
350 Šíp Jindřich ml.
350
350
1,0 1-0
1,0 1-0
1,0 3-0
1,0 3-0
71-2
71-1
71-8
71-9
Zakrslý japonský
1081 0,1 2-0 S-8
1125 1,0 5-9 27-26
Nedělka Aleš MCH
J
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1,0 3-0 68-1
0,1 4-0 68-15
0,1 4-0 68-16
0,1 2-0 68-7
1,0 6-0 68-22
0,1 6-0 68-23
0,1 6-0 68-17
0,1 6-0 68-18
0,1 6-0 68-19
0,1 6-0 68-20
94,0
94,5
93,5
3S
3S
3S
160
93,0
94,5
93,0
93,5
94,5
J
4S
4S
4S
4S
160 Balušek Petr
300 Dobošová Žofie MCH
250
300
(375,5 b)
nedod.
nedod.
nedod.
nedod.
výluka
4S
4S
4S
4S
Dobošová Žofie MCH
J
J
J
J
J
J
4S
4S
4S
4S
250 Dobošová Žofie MCH
350 Valentová Miroslava
350
400
350
300
Valentová Miroslava
400
J 
93,5
95,0
93,0
mvd
mvd
95,0
94,5
94,5
95,0
1126 1,0 5-0 68-1
1127 1,0 5-0 68-2
1128 1,0 6-0 68-8
120 Balušek Petr
1,0 2-8 S-40
1,0 1-0 75-22
0,1 1-0 75-23
1,0 3-0 75-24
0,1 3-0 75-25
1109 1,0 3-0 75-26
1110 0,1 6-0 75-27
(379 b)
beran
1129 0,1 4-8 S-16
4S
4S
4S
4S
400 Mynář Jaroslav
400
400
300 (372,5 b)
výluka J
Lipka Radim
4S
4S
4S
4S
93,0
mvd
J
J
Nedělka Martin MCH
400 Nedělka Martin MCH
250
120
200
180 Nedělka Martin MCH
120
nekl.
J
150 Nedělka Martin MCH
91,5
92,5
92,0
4S
4S
4S
180 Pavlík Jiří
180
180 (276 b)
94,0
92,0
výluka
výluka
4S  200 Pavlík Jiří
4S
200
200
4S
200
4S
450
250
Valentová Miroslava
91,5
J
250 Dvořák Vladimír
J
J
J
300 ing. Novák Josef
300
300
J
300
4S
4S
4S
4S
330 Bílková Hildegarda
330
330
330
330 Bílková Hildegarda
330
330
330 Bílková Hildegarda
330
Kastorex
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140

94,0
93,5
výluka
výluka
93,0
nedod. J
mvd
J
db
J
1130 1,0 5-0 68-4
db
výluka
1131 1,0 5-0 68-5
1132 1,0 5-0 68-6
mvd
Změna: Kuní modrý
1133 0,1 5-0 68-1
mvd
1141
1142
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
0,1 3-0
1,0 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
1,0 1-0
1,0 3-4
S-4804
S-4805
S-4806
S-4811
nekl.
93,0
výluka
92,5
92,0
3S
výluka 3S
92,0
3S
S-2701 výluka J
J
S-409 mvd
S-853
S-854
S-855
Bílý červenooký rex
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
Zakrslý durynský
1112 1,0 6-0 68-18
1113 0,1 6-0 68-19
1114 0,1 6-0 68-20
1115 1,0 4-0 68-10
1116 0,1 4-0 68-12
1117 1,0 4-0 68-14
1118 0,1 4-0 68-17
92,5
93,5
93,5
93,0
Zakrslý ruský černý
Zakrslý železitý
1111 0,1 6-0 75-1
300 ing. Novák Josef
Zakrslý hototský bílý
Zakrslý divoce zbarvený
1104
1105
1106
1107
1108
J
Zakrslý rhönský
Hermelín červenooký
1082 1,0 5-0 82-11
1083 1,0 5-0 82-12
1084 0,1 5-0 82-13
1085 0,1 5-0 82-10
1086 1,0 4-0 68-9
1087 1,0 4-0 68-10
1088 0,1 4-0 68-12
1089 0,1 4-0 68-13
1090
1091 1,0 4-0 75-3
1092 0,1 5-0 75-17
1093
mvd
Zakrslý tříslový černý
Zakrslý beran strakáč divoce zbarvený
94,5
300 ing. Novák Josef
Zakrslý kuní modrý
Zakrslý beran siamský žlutý
1077
1078
1079
1080
výluka J
1,0 2-0
1,0 2-0
1,0 2-0
1,0 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
0,1 2-0
0,1 6-8
0,1 3-9
0,1 3-9
75-1
75-2
75-4
75-8
93,0
93,0
92,5
92,0
4S
4S
4S
4S
350 Bradáčová Michaela MCH
350
350
(370,5 b)
75-3
75-5
75-6
75-7
91,5
94,0
92,5
92,0
4S
4S
4S
4S
75-1
75-3
75-4
93,0
91,0
91,5
J
J
J
Bradáčová Michaela MCH
350
350
350 (370 b)
Bradáčová Michaela MCH
93,0
91,5
92,5
92,0
M
M
M
M
Činčilový rex
1154
1155
1156
1157
- 36 -
1,0 8-7
0,1 3-7
1,0 1-0
0,1 1-0
S-415
S-418
S-912
S-913
Jílek Josef
(369 b)
2
Dalmatinský strakáč černý rex
1158
1159
1160
1161
1162
1,0 3-0 68-4
1,0 3-0 68-6
0,1 3-0 68-8
0,1 4-9 68-11
1,0 5-0 68-9
mvd
nedod.
mvd
93,0
db
3S
3S
3S
400 Valentová Miroslava
400
J
J
450 Valentová Miroslava
300
3
db
J
300 Valentová Miroslava
93,0
92,5
93,0
3S
3S
3S
92,5
93,5
J
J
150 Bradáčová Michaela MCH
150
150 (278,5 b)
Bradáčová Michaela MCH
nekl.
nekl.
nekl.
3S
3S
3S
Zakrslý kastorex
1164 0,1 4-0 75-1
1165 0,1 4-0 75-2
1166 0,1 4-0 75-3
1167 0,1 5-7 S-413
1168 1,0 4-7 75-1
1169 1,0
1170 1,0
1171 1,0
160 Krčál Jaroslav
160
160
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 1-0
0,1 1-0
P-08
P-06
P-04
P-05
94,5
nekl.
93,5
94,0
4S 
4S
4S
4S
Šíp Jindřich ml.
Zakrslý činčilový rex
1176 1,0 S-106
1177 0,1 S-107
nekl.
nekl.
J
J
250 Jílek Josef
250
mvd
mvd
J
J
450 ing. Dobrovolný Jaromír
450
93,0
93,0
94,0
95,5
4S
4S
4S
4S
300 Šíp Jindřich ml.
270
300
(375,5 b) 
4S
4S
4S
4S
500 Šíp Jindřich ml.
Saténový červený
1180
1181
1182
1183
1,0 4-0
1,0 4-0
1,0 4-0
0,1 4-0
51-6
51-7
51-1
51-3
Zakrslý saténový červený
1184
1185
1186
1187
1,0 3-0
1,0 3-0
1,0 4-0
1,0 4-0
16-K
18-K
23-K
24-K
93,0
94,0
93,0
92,0
500 (372 b)
Pohlaví
Kroužek
Ocenění
4
1,0 2131/07
1,0 4707/09
1,0 1560/05
1,0 9629/07
1,0 705/06
94
94
93
93
92
4772/09
4789/09
9578/07
4776/09
7920/08
92
92
92
93
92
HB Tecl Alois
5
4198/10
4143/10
4146/10
4144/10
2948/08
93
92
92
93
94
TR Koudelka Karel
6
5811/07
7635/06
4412/10
5288/08
2002/07
91
92
92
91
91
PE Navrátil Vít
Moravský pštros žlutý
7
3090/07
5638/07
1798/09
9912/05
9827/09
Změna: modrý
8
9236/09
6537/09
6531/09
3461/08
4690/10
9
Čestná Prod. Vystavovatel
cena cena
90
91
91
92
93
PE Koubek Jiří
94
94
94
93
93
TR Matoušek František
9328/07
2871/09
4450/09
4453/09
5343/08
95
92
94
92
91
PE Folejtar Josef
Moravský pštros modrý
10
Benešovský holub bílý
1
JI Caha Miroslav
Moravský pštros černý
Krajská soutěžní výstava expozice holubů
Vol.
Zněna: Český stavák žlutý sedlatý
94
5205/10
92
8006/07
92
5217/01
93
4903/10
92
6658/06
Benešovský holub žlutý
Angora černá
1178 0,1 4-0 S-37
1179 0,1 4-0 S-41
JI Tomek Martin
Koburský skřivan bezpruhý
Zakrslý bílý červenooký rex
1172
1173
1174
1175
93
94
93
93
91
Benešovský holub černý
Dalmatinský strakáč modrý rex
1163 1,0 5-0 68-6
1364/04
4334/09
4328/09
4339/09
4332/09
HB Tecl Miloš
- 37 -
3108/09
2088/10
1792/09
2087/10
1186/08
94
94
94
95
94
TR Diviš Josef

11
12
4324/08
4273/07
0621/06
3800/07
9120/09
89
90
93
92
93
ZR Kafka Miroslav
5245/10
4127/09
5241/10
5222/10
5228/10
95
94
94
93
93
HB Semerád Bohuslav
Prácheňský káník modrý černopruhý
20
9341/07
5221/09
5349/08
1646/09
4531/10
93
92
91
93
92

21
PE Folejtar Josef
2147/09
2138/09
2150/09
5306/07
7703/06
94
93
94
94
93
22
JI Smola Vladimír
Změna: bílý
6104/09
6132/09
2138/10
6109/09
4124/08
93
94
94
94
94
23
ZR Mgr. Toman František
17
24

3965/09
6316/10
7705/09
4252/09
1981/09
94
92
94
94
94
ZR Hanus Jan
1104/10
1103/10
1115/10
1120/10
1107/10
94
94
93
93
92
JI Marek Václav
1308/08
2012/10
6551/08
6311/10
6013/09
94
93
94
94
94
25
2692/10
1392/09
1316/09
2604/09
2624/10
94
95
93
93
94
84
93
93
82
82
HB Těšínský Jaroslav
18871/08
899/09
850/10
842/10
160/08
94
94
93
93
92
ZR Růžička Roman

3366/03
1379/07
977/10
3374/04
972/10
94
93
93
93
92
HB Rod Oldřich
6016/08
286/08
363/08
2009/10
2007/10
82
93
93
92
91
ZR Střešňák Ladislav
Česká bagdeta červená
26
95
93
82
93
94
ZR Střešňák Ladislav
5157/08
2033/10
7942/07
2062/10
4044/10

Moravská bagdeta bílá
27
Prácheňský káník černý
19
7284/05
7285/05
1012/07
9524/05
3510/09
Španier bílý
Německý výstavní holub bílý
18
ZR Nedělková Karolína M
Slezský barevnohlávek modrý
Německý výstavní holub černý
16
Změna: bělopruhý
94
5186/03
93
4541/09
92
034/04
82
1811/10
91
6300/08
Rys stříbřitý šupkatý
Německý výstavní holub červený
15
PE Dudák Jiří
Rys šupinatý
Německý výstavní holub modrý
14
94
92
93
93
92
Prácheňský káník modrý
Moravský pštros černý šupinatý
13
6618/03
8386/08
3789/07
4657/08
2430/10
TR Dobrovolný Josef

- 38 -
173/10
1749/10
1742/10
748/10
5966/10
95
94
94
94
94
PE Matoušů Ladislav
TR Štěpánek Karel
Moravská bagdeta červená
28
629/04
9487/05
6608/06
9592/08
6582/08
94
92
92
93
93
Český stavák černý sedlatý
TR Štěpánek Karel
37
Norimberská bagdeta
29
3178/01
6314/09
378/08
8724/08
8712/06
93
91
92
92
93
2748/10
2760/10
8392/08
336/10
6928/08
94
94
93
82
91
TR Sedlák Alois
446/10
6125/09
4494/10
5131/10
8257/10
94
95
93
93
93
2705/10
2711/10
2766/10
568/09
8021/09
7248/09
5208/10
5210/10
3140/08
8057/09
95
92
94
91
92
JI Hink Miloslav
39
2102/07
5119/07
4820/10
2620/08
7754/08
94
93
95
94
95
PE Pavlíček Josef
40
JI Šeda Miroslav
8043/09
5236/10
8447/09
5235/10
5238/10
357/04
3541/08
7191/06
7208/06
2983/07
95
94
94
95
93
PE Pařil Jiří
92
89
91
94
94
JI Vokřínek Miloslav
94
93
92
92
91
1899/05
7318/09
2837/03
4364/08
8386/07
94
94
92
91
93

2352/08
4696/10
4688/10
4700/10
7203/09
94
93
93
91
94
TR Žák Jiří
94
94
94
93
92
HB ing Jindra Miroslav
42
4729/08
2559/09
2044/09
9621/07
9620/07
92
92
94
94
95
ZR Štarha Milan
Pomořanský voláč bílý
43
TR ing. Nečas Jan
1812/10
131/06
1466/03
1804/10
900/07
92
91
91
90
90
HB Musil Miroslav
Slezský voláč červený bělouš
44
JI Novotný Stanislav
1,0 3469/10
1,0 4562/09
1,0 5626/08
1,0 4564/09
1,0 7698/08
92
94
93
94
91
ZR Bratršovský Miloslav
Voorburský voláč modrý bělopruhý
45
Český stavák červený plamínek
36
93
94
94
93
93
1481/07
3701/10
3731/10
7293/08
334/10
Český stavák modrý lysý
35
4684/05
8304/06
8082/06
3290/08
4415/06
41
Český stavák žlutý
34

Moravský morák
Český stavák bílý
33

Český stavák černý tygr
Brněnský voláč bílý
32
PE Zeman Jaroslav
38
HB Pipek Jiří
Modenka - gazzi modrá černopruhá
31
95
94
94
92
94
Český stavák modrý sedlatý
Modena - gazzi
30
7262/07
4709/10
6462/08
4704/10
8726/09
JI Vokřínek Miloslav
- 39 -
8680/08
5305/09
2307/10
4894/07
2311/10
93
91
91
92
92
PE Pechová Natálka MC
Česká čejka rousná červená šupkatá
46
Změna: bělopruhá
94
286/08
93
3535/08
93
974/06
92
277/08
93
888/08
Benešovský holub modrý
55
TR Zlatuška Bohuslav
4369/09
7204/08
7202/08
4352/09
941/07
93
93
93
94
94
4748/03
2543/03
1212/07
4852/05
4851/05
94
93
94
92
91
531/10
537/10
5507/09
535/10
534/10
91
NV
90
92
90
Suchý Slavomír
612/10
3217/10
803/10
802/10
92
86
93
93
90
Špinar Miroslav
58
618/10
615/10
616/10
614/10
9377/10
NV
89
NV
92
94
Špinar Miroslav
59
5980/09
9988/09
8371/09
94
92
94
94
94
Špinar Miroslav
56
JI Tomek Martin
57
Kudrnáč
48
95
95
94
94
HB Pfeifer František
Kudrnáč červený bělouš
49
49209
2507
72508
9500/04
2940/07
92
94
94
94
93
ZR Odehnal Josef
9968/09
Staroholandský kapucín
50
1982/07
1580/08
5959/05
915/06
1978/07
93
93
93
94
94
Pohlaví
Kroužek
Ocenění
60
52
94
93
94
94
93
Kmošek Vlastimil
8006/08
93
Svatoň Jan
nedod.
Svatoň Jan
95
95
95
94
94
Tecl Miloš
53
54
16910/10
9543/07
4727/09
4732/09
9289/08
91
91
93
91
94
Nádvorník Pavel
61
2608/10
2606/10
2605/10
7647/07
5828/09
94
93
91
91
91
120 Sláma Miroslav
62
2614/10
2613/10
9539/08
582/07
9539/08
91
94
93
95
93
120 Sláma Miroslav
Čestná Prod. Vystavovatel
cena cena
4355/10
4357/10
4358/10
4354/10
4352/10
5825/09
9209/10
205/08
5826/09
9226/07
Koburský skřivan
Benešovský holub bílý
51
Tecl Miloš
Koburský skřivan pruhový
HB Pfeifer František
Expozice holubů - voliéry
Vol.

Gigant
Arabský bublák bílý
47
4742/09
2297/10
9267/08
4750/09

Moravský pštros červený
- 40 -
64
4614/10
3607/08
2527/09
2537/09
4614/10
NV
90
90
92
NV
65
2438/08
2518/09
9008/09
9435/09
8962/09
91
90
90
91
91
120 Hort Josef
120
120
120
120
Jurný Radek
63
3705/10
1792/08
8128/06
1753/08
3715/10
95
94
94
94
93

Nováček Jaroslav
Německý výstavní holub
74
Moravský pštros černý
66
67
3707/10
8110/10
8082/06
1764/08
94
95
93
93
2984/09
44219/10
3566/05
9842/08
2224/09
93
91
92
92
93
Nováček Jaroslav
69
75

Slechan František
76
4440/10
8816/09
4707/10
9808/08
4055/09
92
93
V
92
93
Jurný Radek
1875/10
1877/10
2923/10
2924/10
1899/10
93
93
93
93
92
Kafka Miroslav
7644/09
6236/10
5234/10
5249/10
5231/10
95
94
94
94
93
5436/06
5754/08
1900/10
1898/10
3450/09
77
4434/04
3464/08
6434/10
5671/06
8704/10
8702/10
8706/10
1433/09
1436/09

95
94
95
93
94
94
93
94
92
92
V
91
91
91
5865/9
6194/09
2831/10
2811/10
2537/10
1411/09
1451/09
3225/09
6518/10
6941/07
78
4101/08
5209/07
716/09
1351/08
4121/07
Změna: červený
79 1,0 2133/10
1,0 6038/09
1,0 6102/09
2131/10
2134/10
Semerád Bohuslav
Kafka Miroslav
230 Třešňák Pavel
230
230
230
230
92
94
NV
NV
NV
230 Třešňák Pavel
230
230
230
230
92
94
94
94
92
Šmolc Václav
91
92
94
95
94
Hanus Jan
94
93
94
93
94
200 Mgr. Toman František
200
200
Německý výstavní holub straka
80
ing. Mach Eduard
2832/10
2834/10
2546/10
8169/09
3460/09
NV
NV
NV
94
94
230 Třešňák Pavel
230
230
230
230
Německý výstavní holub stříkaný
81
Moravský pštros černý šupinatý
73
95
NV
NV
NV
91
Německý výstavní holub bílý
Moravský pštros modrý kapratý běloocasý
72
284/07
2536/10
2837/10
2538/10
4257/08
Německý výstavní holub plavý
Moravský pštros modrý černopruhý
71
Střešňák Ladislav

Německý výstavní holub červený
Moravský pštros modrý bezpruhý
70
93
95
93
93
92
Německý výstavní holub tmavý
Moravský pštros modrý
68
7506/09
6173/09
7502/09
2015/10
2004/10
Šimic Karel
1,0 8593/08
0,1 1176/10
0,1 1177/10
0,1 1174/10
0,1 1175/10
94
93
91
93
93
220 Pavlík Stanislav
200
200
200
200
Německý výstavní holub černý tygr
82
- 41 -
1102/10
1105/10
1111/10
1106/10
1131/10
94
94
V
95
NV
Marek Václav

83
0,1 8400/08
1,0 1173/10
1,0 1179/10
0,1 1185/10
0,1 1178/10
90
89
92
94
91
220 Pavlík Stanislav
220
250
200
220
Prácheňský káník žlutý
93
808/03
1496/09
1993/09
3876/08
2512/10
Prácheňský káník červený
84
4090/10
4081/10
4085/10
4087/10
4089/10
95
93
NV
92
94

Čípek Petr MCH
86
87
94
4226/08
2003/09
2034/09
1669/10
4525/06
4564/09
4627/08
3650/08
2620/10
2608/10
93
93
91
NV
94
Dobrovolný Josef
2652/10
3733/08
1717/09
3740/08
1724/09
NV
93
93
92
92
Doležal Jaromír
945/02
2508/10
8446/03
7403/10
3451/10
92
NV
92
94
93
Nedělková Karolína MCH
2046/10
2043/10
4606/10
501/09
4610/10
95
622/05
2044/09
2509/06
2715/07
7903/06

96
1,0 1156
0,1 2723
1,0 8516
0,1 8534
0,1 5152
97
94
89
NV
93
NV
Dobrovolný Josef
1382/010
2226/09
8942/09
1381/10
8949/04
94
92
91
93
94
Simonides František
94
90
88
84
89
220 Simonides František
220
220
220
220
88
88
85
88
88
Simonides František
Rys modrý šupkatý
98
95
91
93
94
93
418/09
190/10
3217/09
184/10
486/08
91
90
92
NV
91
95
92
92
91
93
1639/10
1661/10
1148/02
5430/08
4031/06
92
91
94
91
92
Motyčka Jiří
91
4387/08
7301/10
7690/08
7327/10
9658/05
91
90
92
NV
90
Peša Jan MCH
100
92
6455/09
6411/07
7405/08
6975/10
7444/06
93
92
93
NV
93
Vykoupil Bartoloměj
Kariér černý

Kolda Josef
8641/05
7965/06
727/08
740/08
6117/07
1505/10
1508/10
1507/10
1510/10
1502/10
90
Motyčka Jiří
Rys stříbřitý šupkatý
Prácheňský káník modrý černopruhý
89
95
94
93
94
94
Rys modrý šupinatý
Prácheňský káník modrý kapratý
88
Nedělková Karolína MCH
Prácheňský káník plavý hnědopruhý
Prácheňský káník černý
85
92
90
92
90
NV

Cibulka Zdeněk
Texan
99
Jelínek Bohumil
Francouzská bagdeta bílá
101
- 42 -
858/08
8865/09
861/08
5155/09
3866/09
E-2983/06
D-6215/09
B-3005/08
F-4709/07
F-165/06
95
95
95
95
94
94
93
93
94
94

Střešňák Ladislav
400 Holánek Rostislav
200
300
300
400
Kariér černý strak
102
King černý tygr
6532/10
3280/09
6540/10
6525/10
6524/10
93
93
91
94
92
962/09
472/09
6206/09
029/09
30004/08
95
95
94
94
94
459/09
4401/09
4699/08
6213/09
6212/09
94
94
94
94
92
Holánek Rostislav
1677/10
6158/10
2096/09
2089/08
6385/09
94
94
94
95
95
Záborský Josef
112
250 Šmolc Václav
250
250
250
250
113
104
105
Holánek Rostislav

5436/09
5431/09
5427/09
5688/09
5435/08
114
3584/10
3585/10
116
Odehnal Josef
6657/09
772/08
0,1 6672,09
2457
2470/10
117
550 Rubeš Karel
550
 550
550
550
118
89
93
Šimic Karel
92
93
91
90
92
Rubeš Karel
111
2062/09
410/10
408/10
763/10
409/10
92
NV
NV
94
95
4060/08
8640/10
702/10
2658/08
6660/10
89
89
92
92
91
94
95
93
95
95
Barcuch Roman MCH

nedod.
Barcuch Roman MCH
7588/10
7595/10
1950/09
7586/10
7592/10
361/06
93
94
91
94
94
92
Zavoral Jaroslav
93
N
94
92
93
Jurný Radek
,4503/10
9052/07
8007/07
4542/10
4502/10
92
94
92
91
89
Baka Jaroslav
4011/10
7484/07
nedod.
92
93
1346/09
7832/09
945/07
339/09
2271/09
Český stavák bílý
119
550
120 Vokřínek Miloslav
120
120
120
120
Český stavák červený
King modrý
110
Barcuch Roman MCH
Brněnský voláč izabela
King červený
109
93
93
93
93
92
Modenka

King žlutý
108
8104/08
7544/10
5763/09
7512/10
7513/10
115
94
94
93
92
95
93
91
94
92
93
7528/10
7581/10
7594/10
3283/08
7503/10
Modenka - schietti modrá bronzovopruhá
King bílý
107 0,1 5552,07
1,0 3015,07
1829,09
1,0 4539,08
0,1 3007,07
150 Šimic Karel
150
150
Modenka - schietti černá
Moravská bagdeta červená
106
89
87
NV
Modenka - gazzi tmavá bronzovošupinatá
Kariér
103
3581/10
8196/09
3590/10
Dvořák Jaroslav
120
Jurný Radek
Český stavák žlutý

121
- 43 -
4011/10
7484/07
8223/09
2407/08
2328/08
8263/07
4133/10
4295/07
6680/09
4140/10
92
93
92
94
92
93
95
93
93
94
TR ing. Nečas Jan

Bílek Jan
122
4029/10
1277/09
8203/09
183/09
7250/09
92
91
94
94
93
ing. Nečas Jan
123
4090/10
4085/10
4984/10
4318/10
4097/10
91
V
88
91
92
120 Novotný Stanislav
120
120
120
120
133
2914/09
8289/07
2635/08
4342/10
2017/05
94
93
95
94
95
134
Krepl Jiří
126
127
4245/07
4516/10
4551/10
5839/05
4609
95
92
90
94
93
135

4238/08
1889/05
6740/06
7038/09
8023/09
91
94
93
93
93

Baka Jaroslav
136
Simonides František
93
93
94
V
93
Baka Jaroslav
129
6580/08
6574/08
7840/08
8424/07
8630/08
91
93
92
93
94
Baka Jaroslav
130
4650/10
4478/09
8808/07
4464/09
4479/09
94
94
V
94
94
Žoudlík Igor
2937/09
2909/09
4338/10
6927/06
4337/10
94
91
94
94
94
Krepl Jiří
8669/09
8637/09
8560/09
4501/10
8684/09
93
94
93
91
95
Baka Jaroslav

8596/09
2202/07
9859/10
2205/07
5734/08
89
94
89
91
91
Fikar Pavel
138
1145/04
3572/10
3583/10
919/06
5724/08
92
92
94
94
94
Novotný Miroslav
Český stavák žlutě plavý
139
140

5048/06
1976/09
1026/04
8594/09
8550/09
91
93
94
92
V
Hřebec David MCH
5727/08
6038/08
3577/10
5721/08
3871/05
91
89
90
87
90
Novotný Miroslav
3334/16
9247/09
4230/09
4616/09
3339/06
92
91
92
91
92
Dočekal František
Český stavák černý tygr
Český stavák modrý sedlatý
132
Břečka František
137
150 Vokřínek Miloslav
Český stavák černý sedlatý
131
94
93
93
94
92
Český stavák modrý sedlatý kapratý
X
2004/08
4537/10
9562/06
8609/09
8959/07
7629/07
5318/08
4280/09
6771/08
2075/08
Český stavák stříbřitý sedlatý
Český stavák žlutý plamínek
128
Talpa Kamil MCH
Český stavák žlutý sedlatý
Český stavák červený plamínek
125
92
94
92
88
86
Český stavák červený sedlatý
Český stavák žlutý lysý
124
1926/06
4550/06
2146/07
8526/09
8537/09
6898/08
8127/07
6896/08
4750/10
1467/10
94
93
92
94
93
Žák Jiří
Český voláč sivý kapratý
141
- 44 -
6701/10
6700/10
3301/10
330/10
6606/10
94
94
95
92
92
Břečka František

152
Český voláč sivý
142
5589/05
9817/10
8525/09
1886/08
9813/10
93
91
91
92
94
Fikar Pavel
5282/10
7277/09
5221/07
4081/08
5278/10
153
91
92
94
91
91
Knihař Milan
154
Hanácký voláč modrý
144
94
94
91
91
91
300 Musil Martin
623/10
2023/04
1875/06
3431/09
653/10
91
93
94
94
91
200 Musil Martin
4058/09
1564/10
2064/08
4755/08
1557/10
95
94
94
94
94
1567/10
2072/08
1560/10
1559/10
1555/10
92
94
94
94
92
Procházka Oldřich
157
89
92
92
93
92
220 Procházka Oldřich
220
220
220
220
Slanina Jan
158
159
4457/08
4457/08
4093/06
4091/06
4061/10
146
147
148 1,0 A1563-010
1,0 A1564-010
0,1 A1553-010
0,1 A1565-010
0,1 G7485/08
149
1506/10
2003/09
1510/10
2005/09
1508/10
150
2050/05
2051/09
1505/10
152210
158410
151
1530/10
1529/10
1528/10
1533/10
9622/07
94
91
92
92
92
Záborský Josef
6599/07
7529/08
7480/08
2390/10
2385/10
94
94
94
95
94
614/09
143/09
5570/08
52/09
1796/08
94
95
95
94
94
Kamínek Milan

Slanina Jan
Moravský voláč sedlatý červený
155
Moravský morák
145
94
88
92
94
93
Moravský voláč sedlatý modrý
Duryňský voláč
143
9720/07
2047/09
9780/07
9216/05
2088/09
2775/09
4546/10
6322/07
4437/07
4555/10
93
94
94
94
94
Hejl Vlastimil
Slezský voláč modrý bělouš
156

Procházka Oldřich
1418/10
3435/09
660/08
7108/09
2220/09
93
93
93
93
92
Partl Lukáš ml.
Slezský voláč červený bělouš
94
94
93
92
92
Štarha Milan
91
93
92
93
94
200 Štarha Milan
200
200
200
nedod.
nedod.
nedod.
nedod.
nedod.
Malý Jan
2216/09
2221/09
7118/09
77727/08
4919/07
92
93
93
93
93
Partl Libor
2615/10
8120/08
2618/10
5841/06
2622/10
94
93
95
93
94
Zvára Jaroslav

Slezský voláč modrý
160
7328/09
2839/08
2206/09
641/08
2213/09
91
93
93
94
92
Partl Libor
Česká čejka rousná modrá
161
- 45 -
4509/0/
4572/09
4511/09
376/09
4524/09
94
93
93
93
94
Kadlec Jiří
171
Česká čejka bezrousá modrá
162
5082/10
5896/07
3204/07
4677/08
5078/10
91
93
93
94
NV
Vaněk Jan MCH
164
8223/08
6989/10
6995/10
6527/09
6992/10
94
94
94
94
94
6524/09
6526/09
6512/09
8013/08
6990/10
94
93
94
93
94
172
Ing. Koláček Zdeněk
4616/09
4607/09
496/09
9218/10
6933/08
200 Ing. Koláček Zdeněk
200
200
200
200
173
3948/07
3949/07
4608/09
4656/09
4645/09
Kudrnáč bílý
165
174
93
92
93
92
93
Ing. Koláček Zdeněk
Česká čejka bezrousá stříbřitá
166
6530/19
81/08
6997/10
6994/10
803/07
92
95
94
91
95
94
91
94
91
92
2271/09
2272/09
2957/09
875/10
874/10
92
95
90
91
91
Ing. Koláček Zdeněk
175

8920/09
5454/06
8907/09
8909/09
5445/06
94
93
94
94
94
Novotný Miroslav
176
Smetana Martin
Česká lyska
659/09
704/08
668/09
525/07
5611/09
6906/08
4623/04
7477/04
6932/08
5948/07
92
92
92
93
92
Vaněk Ladislav
177
585/09
325/09
6593/09
594/09
93
94
93
92
92
Kadlec Jiří
92
93
92
89
93
93
94
94
94
362/10
44/09
729/07
812/07
322/09
92
93
94
95
92
Odehnal Josef

Staroholandský kapucín
Nádvorník Pavel
178
Hýl bronzový černokřídlý
170
7828/06
366/08
244/09
993/05
2285/09
Kudrnáč žlutý
Francký štítník černý
169
Nádvorník Pavel
Kudrnáč modrý
167
168

Václavek Luděk
Kudrnáč červený bělouš
94
V
93
92
94
Nádvorník Pavel
93
91
92
93
93
Česká čejka bezrousá stříbřitá kapratá
3024/06
4981/09
55/10
3066/08
4334/09
Vaněk Ladislav
Norimberský skřivan pruhový

Česká čejka bezrousá modrá šupkatá
8352/07
8477/07
6516/09
6998/10
8352/07
95
94
94
93
93
Norimberský skřivan kapratý
Česká čejka bezrousá modrá bělopruhá
163
38522/10
38521/10
5076/10
352/09
714/08
9198/09
9904/10
4925/10
4921/10
4920/10
94
93
91
94
92
Šimic Karel
Italský racek
ing. Mach Eduard
179
- 46 -
9483/10
8481/10
7239/08
7453/08
3154/08
95
93
93
92
94

Partl Lukáš
180
12/08
4234/09
8482/10
8485/10
8494/10
94
94
92
92
93
Partl Lukáš
Rejdič straka žlutá
191
Český rejdič
181
3218/10
3207/10
3212/10
3211/10
3223/10
91
93
90
92
90
Suchý Slavomír
8488/08
8391/05
4491/09
6931/10
9466/06
Pohlaví
Č.klece
Tetování
94
90
91
92
93
Vykoupil Bartoloměj
5069/09
8456/10
6460/10
7840/08
6492/09
94
82
94
93
94
100 Hornoch Vlastimil
100
100
100
100
3253/10
3254/10
635/08
733/07
3255/10
92
93
90
94
92
Holánek Rostislav
nedod.
nedod.
Trampeška Václav
Trampeška Václav
187
nedod.
Trampeška Václav
189
5/06
7566/10
7519/10
7575/10
7561/10
92
92
93
93
91
Barcuch Dušan
7556/10
9662/10
7595/10
7595
5734/03
91
94
94
94
93
Barcuch Dušan
7553/10
7589/10
5788/09
7507/10
7802/10
94
94
93
95
92
Hrubeš Vladimír
7
Lovásko Josef
Lovásko Josef
100 Dohnal Petr
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Korely
18
Lovásko Josef
Expozice nutrií
Pohlaví
Č.klece
Tetování
Čestná Prod. Vystavovatel
cena cena
Nutrie standart
Rakovnický kotrlák červený sedlatý
190
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rakovnický kotrlák bílý
188
Čestná Sout Vystavovatel
cena ěžící
za
Andulka
Orientální roller červený
186
Ocenění
8

185

Rosela pestrá
Dánský rejdič
184
Vykoupil Bartoloměj
Kanár
Český rejdič modrý
183
94
94
93
95
94
Expozice okrasného ptactva
Český rejdič žlutě plavý
182
505510/09
640/07
6385/10
7489/05
5520/09
1
2
Barcuch Dušan
J
J
Klimeš Jaroslav
Nutrie Přeštická vícebarevná
3

J
Klimeš Jaroslav
J
Klimeš Jaroslav
Nutrie zlatá
4
- 47 -
Seznam vystavovatelů
Příjmení a jméno
Adresa Vystavená plemena
Telefon
737348628
Augustin Josef
MCH
Šachotín 5, 580 01 Havlíčkův Brod
Husy české bílé, Kachny saské modrožluté divoké
603569379
Baka Jaroslav
Krátká 483, 679 74 Olešnice na Moravě
Bantamky černé, Český stavák bílý, Český stavák černý sedlatý,
Český stavák červený plamínek, Český stavák stříbřitý sedlatý,
Český stavák žlutý plamínek, Zdrobnělé velsumky rezavě koroptví
Balušek Petr
Klasná 31, 720 00 Ostrava - Hrabová
Hermelín červenooký, Zdrobnělé plymutky žluté, Zdrobnělé
velsumky rezavě koroptví
604821804
 469341166 777196552
Barcuch Dušan
Miřetín 45, 539 44 Proseč u Skutče
Kachny saské modrožluté divoké, Rakovnický kotrlák bílý,
Rakovnický kotrlák červený sedlatý
Barcuch Roman
MCH  469341166 720699015
Miřetín 45, 539 44 Proseč u Skutče
Kachny zakrslé bílé, Modenka - gazzi tmavá bronzovošupinatá,
Modenka - schietti černá, Modenka - schietti modrá
bronzovopruhá, Zdrobnělé vyandotky stříbrné černě lemované
(stříbrné), Zdrobnělé vyandotky stříbrné koroptví vlnité
Bednář František
Dolní Heřmanice 71, 594 01 Velké Meziříčí
Velký světlý stříbřitý
Beneš Bohuslav
čp. 111, 592 51 Dolní Rožínka
Stříbřitý modrý, Stříbřitý žlutý
723479170
 566593957
 566666197 723541932
Bratršovský Miloslav
592 11 Velká Losenice 7
Amroksky krahujcové, Meklenburský strakáč černý, Meklenburský
strakáč modrý, Slezský voláč červený bělouš
ing. Broža Bohuslav
594 51 Křižanov 219
Holandský černý, Marburský
603558359
 566624017 605379058
Břečka František
Polnička 170, 591 02 Žďár nad Sázavou
Český stavák červený sedlatý, Český voláč sivý kapratý
Břinek František
Domamil 56, 675 43 Domamil
Kalifornský černý
728366706
Buchta Pavel
Útěchovičky 42, 395 01 Pacov
Vídeňský modrošedý
728974304
 567216684 723372213
Caha Miroslav
Pod Kaplou 125, 588 32 Brtnice
Benešovský holub černý, Hermelín modrooký, Velký světlý
stříbřitý
728725596
Caha Miroslav ml.
Pod kaplou 125, 588 32 Brtnice
Anglický strakáč madagaskarový, Český strakáč černý, Český
strakáč modrý, Zakrslý beran černý, Zdrobnělé brahmánky
koroptví vlnité, Zdrobnělé brahmánky modré koroptví vlnité,
Zdrobnělé brahmánky žluté kolumbijské
Cibulka Zdeněk
Chudčice 188, 664 71 Veverská Bitýška
Rys modrý šupkatý
Beneš Josef
Nadějov 9, 588 27 Jamné u Jihlavy
Moravský bílý hnědooký, Novozélandský bílý
723965489
Bervid František
Novoměstská 353, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Antverpští vousáči křepelčí, Činčila malá, Zdrobnělé velsumky
rezavě koroptví
 566544656
Bíbr Antonín
Stránecká Zhoř 78, 594 42 Měřín
Plymutky modré
Coufal Josef
Jelínkova 9, 674 01 Třebíč
Velký světlý stříbřitý
605034361
 568824269
723105444
Čech Stanislav
Lipnická 418, 396 01 Humpolec
Zdrobnělé barneveldky dvojlemované, Zdrobnělé velsumky
rezavě koroptví
Bílek Jan
Dolní Vilémovice 139, 675 52 Lipník u Hrotovic
Český stavák žlutý
733232057
Čechal Vladimír
Opatovec 141, 568 02 Svitavy
Aljaška, Český černopesíkatý
Bílková Hildegarda
čp. 11, 592 65 Rovečné
Kastorex
723366238
Čechalová Anna
Opatovec 141, 568 02 Svitavy
Český červený
Bočková Miloslava
Prosetín 105, 539 76 Prosetín
Araukany divoké
724906616
724265917
Čermák Ladislav
394 22 Košetice 249
Zdrobnělé plymutky žluté, Zdrobnělé plymutky žluté kolumbijské
607635757
Boháček Petr
Rudolec 19, 592 14 Nové Veselí
Zdrobnělé velsumky rezavě koroptví, Zdrobnělé vyandotky bílé,
Zdrobnělé vyandotky stříbrné černě lemované (stříbrné),
Zdrobnělé vyandotky stříbrné koroptví vlnité, Zdrobnělé
vyandotky zlaté bíle lemované (bílozlaté), Zdrobnělé vyandotky
žíhané, Zdrobnělé vyandotky žluté
Bradáč Antonín
Železniční 448, 588 22 Luka nad Jihlavou
Havana
774210058
Bradáčová Michaela
MCH
592 13 Bohdalov 203
Bílý červenooký rex, Zakrslý kastorex
724551891
737469111
605333627
733577631
Čípek Petr
MCH
Moravská strana 322, 679 74 Olešnice na Moravě
Prácheňský káník červený, Zdrobnělé hempšírky měděně červené
Diviš Josef
Pražská 17, 674 01 Třebíč
Moravský pštros modrý
606471524
Dobošová Žofie
MCH
Kozlov 107, 588 21 Velký Beranov
Hermelín červenooký, Zakrslý beran černý
774986987
 568878044 732281077
ing. Dobrovolný Jaromír
675 05 Rudíkov 98
Angora bílá červenooká, Angora černá, České slepice zlaté
kropenaté, Kalifornský černý, Zdrobnělé vyandotky
737816475
Dobrovolný Josef
Dr. Suzy 3, 674 01 Třebíč
Prácheňský káník černý, Prácheňský káník modrý kapratý,
Stříbřitý žlutý, Zdrobnělé hempšírky měděně červené, Zdrobnělé
velsumky rezavě koroptví
 569484343 728583433
Fikar Pavel
Uhry 414, 582 22 Přibyslav
Český stavák modrý sedlatý kapratý, Český voláč sivý,
Novozélandský červený

Ing. Dobrovolný Josef
Podlouckého 1031, 592 31 Nové Město na Moravě
Novozélandský bílý
 567377005
Florián Antonín
čp. 216, 588 67 Stará Říše
Rousné zakrslé stříbrné porcelánové, Velký světlý stříbřitý, Vlašky
koroptví, Zdrobnělé vyandotky stříbrné černě lemované (stříbrné)
 569444139
Dobrovolný Zdeněk
582 61 Česká Bělá 228
Francouzský beran bílý červenooký, Francouzský beran divoce
zbarvený, Malý beran černý, Malý beran divoce zbarvený, Malý
beran strakáč divoce zbarvený
607948399
Folejtar Josef
Křešín u Pacova 3, 394 24 Křešín u Pacova
Moravský pštros černý, Moravský pštros černý šupinatý,
Novozélandský bílý, Zdrobnělé paduánky stříbrné černě
lemované (stříbrné), Zdrobnělé vyandotky černobílé
724355004
Dočekal František
592 12 Nížkov 39
Český stavák žlutě plavý, Činčila velká, Lakenfeldky bílé tmavě
kolumbijské
Foltan Zdeněk
U stadionu 940, 664 34 Kuřim
Antverpští vousáči křepelčí
Dočekal Zdeněk
Rašínova 140, 582 22 Přibyslav
Velký světlý stříbřitý
607935244
Dohnal Petr
Náměstí 107, 594 42 Měřín
Andulka, Morčata
720100433
Doležal Jaromír
Čejkovice 4, 538 21 Slatiňany
Prácheňský káník černý

 566675186
Frühbauerová Zdena
Nížkov 72, 592 12 Nížkov
Kachny pekingské americké bílé, Krůty standardní bílé, Krůty
standardní bronzové, Perličky divoké s úplným perlením
731457678
Hanus Jan
592 52 Rožná n. P. 152
Německý výstavní holub bílý, Německý výstavní holub černý
Hanzl Miroslav
Březinova 38, 674 01 Třebíč
Velký světlý stříbřitý

 566667086
608422758
Harvánek Jiří
Sázava 143, 592 11 Velká Losenice
Burgundský
775916229
 565537459
Doubek Bohumil
Svépomocná 1092, 396 01 Humpolec
Velký světlý stříbřitý
775299021
Havel František
582 57 Lípa 99
Vídeňský modrošedý
602516876
Doležal Jindřich
Budeč 52, 592 12 Nové Veselí
Velký světlý stříbřitý
 566544147
Havelka Josef
Stránecká Zhoř 17, 594 42 Měřín
Kachny saské modrožluté divoké
Drejček František
čp. 34, 592 13 Bohdalov
Činčila malá
Drejček Jaroslav
592 13 Bohdalov 69
Amroksky krahujcové, Moravský modrý
605226510
 566544147
Havelková Jarmila
Stránecká Zhoř 17, 594 42 Měřín
Amroksky krahujcové, Kachny saské modrožluté divoké
Dudák Jiří
Metánov 60, 394 70 Kamenice nad Lipou
Prácheňský káník modrý černopruhý
606570754
Hedbávný Karel
Mihoukovice 37, 675 03 Budišov u Třebíče
Ruský černý, Zakrslý ruský černý
739940735
Dupal František
Kamenná 52, 675 03 Budišov
Bojovnice šamo černé
723749794
Hejl Vlastimil
Tišnovská 9, 679 23 Lomnice u Tišnova
Moravský voláč sedlatý červený
604168836
723759692
Dvořák Jaroslav
Jihlávka 22, 588 51 Batelov
King modrý, Vídeňský černý, Zdrobnělé vyandotky bílé,
Zdrobnělé vyandotky žluté
 461729443
Dvořák Vladimír
569 71 Pomezí u Poličky 257
Hototský bílý, Zakrslý hototský bílý, Zdrobnělé vyandotky
Dygrýnová Olga
Mánesova 107, 396 01 Humpolec
Rousné zakrslé porcelánové
774915486
Herynek Jiří
Záboří 202, 539 44 Proseč u Skutče
Bantamky černé, Kachny smaragdové černé, Marburský
Hink Miloslav
Hodice 144, 589 01 Třešť
Český stavák modrý sedlatý
 566551063
Hocke Jan
Cibulkova 74, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vídeňský bílý
Fejt Jaroslav
588 27 Jamné u Jihlavy 34
Velký světlý stříbřitý
606808108
Holánek Josef
Heřmanov 7, 594 51 Křižanov
Ruský černý
604742392
Fic Miroslav
Horní Rožínka 14, 592 56 Zvole
Kalifornský černý
737829087
Holánek Rostislav
Kundratice 51, 594 51 Křižanov
Dánský rejdič, Kariér , Kariér černý
Hornoch Vlastimil
Závist 28, 679 22 Lipůvka
Český rejdič modrý
776709474
 566542039
 506438283
606247382
Hort Josef
Sedlec 16, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Moravský pštros červený, Novozélandský červený
Juráček Josef
Dolní Rozsička 29, 592 51 Dolní Rožínka
Australky černé, Novozélandský bílý
Hort Leoš
Znojemská 145, 675 26 Želetava
Orlovky pestré

Jurný Radek
594 55 Dolní Loučky 318
Anglický strakáč černý, Brněnský voláč izabela, King modrý,
Moravský pštros červený, Moravský pštros modrý
724801550
Hrubeš Vladimír
Gen. Fanty 13 / 852, 674 01 Třebíč Nové Dvory
Kanár
Kadela Miroslav
Stránecká Zhoř 31, 594 42 Měřín
Plymutky žluté
737675471
776082465
603569379
Hřebec David
MCH
Krátká 483, 679 74 Olešnice na Moravě
Český stavák modrý sedlatý, Zdrobnělé vyandotky bílé,
Zdrobnělé vyandotky černé, Zdrobnělé vyandotky stříbrné černě
lemované (stříbrné)
773925759
Kadlec Jiří
588 21 Velký Beranov 309
Česká čejka rousná modrá, Hedvábničky bezvousé bílé, Kudrnáč
červený bělouš
Hujíček Jaromír
679 13 Sloup 70
Stříbřitý divoce zbarvený, Stříbřitý havanovitý
 566624318 602859394
Kafka Miroslav
Hamry 91, 591 01 Žďár nad Sázavou
Moravský pštros modrý, Moravský pštros modrý černopruhý
724209978
 549410825 731306597
Hýsek Milan
U Humpolky 1511, 666 01 Tišnov
Minorky černé, Zdrobnělé velsumky rezavě koroptví
Kamenský Vladimír
Na spravedlnosti 927/10, 594 01 Velké Meziříčí
Český červený
737307433
Chaloupka Pavel
MCH
Brněnská 345, 594 42 Měřín
Velký světlý stříbřitý
736208703
Kamínek Milan
Březské 14, 594 53 Osová Bitýška
Moravský voláč sedlatý modrý
739445240
 566677318
Chalupa David
Rudolec 87, 592 14 Nové Veselí
Stříbřitý žlutý
739751688
 565398020
Kaňka Jaroslav
Červená Řečice 277, 393 01 Pelhřimov
Moravský modrý, Vídeňský bílý
721477358
Karmazín Josef
Níhov 12, 594 55 Dolní Loučky
Novozélandský bílý
602322651
732784575
Chlumská Zuzana
Horní Rožínka 24, 592 51 Dolní Rožínka
Burgundský, Zdrobnělé faverolky lososové, Zdrobnělé malajky
rodobarvé
MVDr. Janíček Miroslav
Šibeník 380, 594 51 Křižanov
Český strakáč černý
 566543422
737719706
733607645
Klimeš Přemysl
Drásov 92, 664 24 Drásov
Český strakáč černý, Pižmovky černé, Sasexky bílé světle
kolumbijské
Jaroš Dominik
MCH
582 61 Česká Bělá 288
Malý beran bílý červenooký
Jelínek Bohumil
Demlova 1, 586 01 Jihlava
Texan
Jelínek Jaroslav
588 23 Kamenice u Jihlavy 133
Kalifornský černý
737974151
Jícha Jan
Sázava 162, 592 11 Velká Losenice
Zaječí divoce zbarvený ohnivý
737717979
 461638261
Jílek Josef
Budislav 28, 569 65 Budislav u Litomyšle
Činčilový rex, Vlašky rodobarvé šedoprsé, Zakrslý činčilový rex
ing Jindra Miroslav
Dobkov 48, 583 01 Chotěboř
Moravský morák
 566666084
Klimeš Jaroslav
Nové Dvory 66, 592 12 Nížkov
Nutrie Přeštická vícebarevná, Nutrie standart, Nutrie zlatá
732233856
ing. Jindřich Milan
Chelčického 8, 591 01 Žďár nad Sázavou
Anglický strakáč černožlutý, Anglický strakáč černý, Anglický
strakáč modrý, Bílopesíkatý černý, Stříbřitý světlý
608081964
Juráček Jaroslav
Dolní Rozsička 29, 592 51 Dolní Rožínka
Amroksky krahujcové, Burgundský
607788517
Juráček Jaroslav ml.
MCH
Dolní Rozsička 29, 592 51 Dolní Rožínka
Novozélandský červený, Vídeňský černý
723280937
731441577
Kmošek Vlastimil
Chmelík 25, 570 01 Litomyšl
Benešovský holub bílý, Český strakáč černý, Český strakáč
modrý, Perličky divoké s úplným perlením
Knihař Milan
Čenkovská, 589 01 Třešť
Duryňský voláč
733348311
774880764
Ing. Koláček Zdeněk
Chudčice 215, 664 71 Veverská Bitýška
Česká čejka bezrousá modrá bělopruhá, Česká čejka bezrousá
modrá šupkatá, Česká čejka bezrousá stříbřitá, Činčila velká
Kolbábek Stanislav
Viktorinova 17, 674 01 Třebíč
Marburský, Vídeňský bílý
 568824874
723079893
Kolda Josef
Alej Svobody 937, 588 13 Polná
Prácheňský káník modrý černopruhý
723862150
ing. Kopečný Pavel
Palackého 1172, 539 01 Hlinsko v Čechách
Vídeňský modrošedý, Zakrslý beran perlový
603719741
Kotek Ladislav
Horní Lhota 67, 257 08 Načeradec
Vídeňský bílý
Kouba Miloslav
Žákovská 107, 582 81 Habry
Moravský modrý
 569440164
605706467
777780561
Koubek Jiří
394 05 Vyskytná u Pelhřimova 26
Francouzský beran divoce zbarvený, Moravský pštros žlutý
Malý Jan
664 23 Čebín 159
Slezský voláč červený bělouš
 568845493
Koudelka Karel
Kosmákova 47/1006, 674 01 Třebíč
Koburský skřivan bezpruhý
776077954
Mančík Josef
Březinova 123, 586 01 Jihlava
Velký světlý stříbřitý
Kovář Stanislav
588 41 Vyskytná nad Jihlavou 54
Holandský černý
605563021
Králíček Stanislav
MCH
Netín 33, 594 44 Radostín nad Oslavou
Holandský černý
731233848
776055255
Mareček Jan
Spojovací 923/II, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Amroksky krahujcové, Hempšírky měděně červené, Moravský
modrý, Velký světlý stříbřitý
737650598
Králíček Vojtěch
Netín 33, 594 44 Radostín nad Oslavou
Husy labutí hnědé divoké, Kalifornský černý, Siamský velký žlutý
Krčál Jaroslav
592 13 Bohdalov
Zakrslý kastorex
Krepl Jiří
Veselská 449, 679 74 Olešnice na Moravě
Český stavák žlutý lysý, Český stavák žlutý sedlatý
732755506
Křesťan Adam
592 13 Bohdalov 232
Belgický obr divoce zbarvený
 566677052
736255125
 567323868
731814419
737436010
Marek Václav
Měšín 25, 586 01 Jihlava
Německý výstavní holub černý, Německý výstavní holub černý
tygr
Mareš Jan
Dr. Rychtra 198/23, 589 01 Třešť
Francouzský beran divoce zbarvený
723970132
Matoušek František
Smetanova 43, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Český černopesíkatý, Moravský pštros žlutý
728977839
Matoušek Ladislav
Radňoves 35, 594 51 Křižanov
Český strakáč černý
Krytinář Josef
Horní Rožínka 29, 592 51 Dolní Rožínka
Vídeňský černý
608457785
 549440549
Matoušů Ladislav
Friedova 661, 393 01 Pelhřimov
Česká bagdeta červená
 565494817
Maverc Josef
Palackého 541, 394 68 Žirovnice
Vídeňský modrý
 569484270
Křesťan František
Hesovská 182, 582 22 Přibyslav
Český albín
739339696
Meloun Josef
Mírová 1246, 396 01 Humpolec
Činčila velká
Lang Martin
MCH
675 29 Kněžice u Třebíče 310
Slovenský sivomodrý rex
606744066
Menčík Bohumil
čp. 54, 675 43 Domamil
Belgický obr divoce zbarvený
723679773
Lehký Jaromír
Na výsluní 685, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Český luštič
776795228
Měska Martin ml.
MCH
Kalhov 46, 588 42 Větrný Jeníkov
Aljaška
723417482
Lempera František
Malá Losenice 17, 592 11 Velká Losenice
Český albín, Sasexky bílé světle kolumbijské
723202927
Měska Martin
Kalhov 46, 588 42 Větrný Jeníkov
Kalifornský černý
724524147
Lempera Martin
MCH
592 11 Velká Losenice 280
Vídeňský modrošedý
732328176
Ing. Mišovič Erik
Šafaříkova 1310, 676 02 Moravské Budějovice
Sumatranky černé, Zdrobnělé fénixky zlatokrké
606640590
Lipka Radim
592 13 Bohdalov 101
Zakrslý japonský
774060898
Močuba Miroslav
Rašínova 535, 582 22 Přibyslav
Burgundský
720279838
Lovásko Josef
582 63 Žďírec nad Doubravou 349
Kanár, Korely, Rosela pestrá
775263174
Mokrý Jan
592 11 Velká Losenice 252
Novozélandský červený
Mahel Jiří
592 56 Zvole 100
Moravský modrý
775200265
Mokrý Miloslav
Nové Dvory 14, 592 12 Nížkov
Zdrobnělé vlašky
Křivohlavý Zdeněk
V Bytovkách 284, 582 81 Habry
Zdrobnělé plymutky černé
 569440124
 568450148 602441911
ing. Mach Eduard
Lovčovice 11, 675 31 Jemnice
Hýl bronzový černokřídlý, Moravský pštros modrý kapratý
běloocasý
ing. Malá Dagmar
Pod Horkou 546, 664 34 Kuřim
Novozélandský bílý
605843236
728674096
 568446048
721942670
Motyčka Jiří
Mladoňovice 19, 538 21 Slatiňany
Prácheňský káník modrý černopruhý, Prácheňský káník plavý
hnědopruhý
739802823
Musil Josef
Olešínky 27, 592 51 Dolní Rožínka
Kalifornský černý, Kuní velký hnědý, Kuní velký modrý
Musil Martin
Dolní Jablonná 10, 582 22 Přibyslav
Hanácký voláč modrý, Moravský morák
607737479
Musil Miroslav
Dolní Jablonná 10, 582 22 Přibyslav
Pomořanský voláč bílý
607737479
Mynář Jaroslav
675 73 Kralice nad Oslavou 31
Zakrslý tříslový černý
605389025
608154715

Nádvorník Pavel
Vítanov 118, 539 01 Hlinsko v Čechách
Francký štítník černý, Koburský skřivan pruhový, Norimberský
skřivan kapratý, Norimberský skřivan pruhový
721736428
604879390
Nedělka Aleš
MCH
592 13 Bohdalov 199
Rousné zakrslé porcelánové, Sebritky žlutě plavé bíle lemované,
Zakrslý beran divoce zbarvený, Zakrslý beran strakáč divoce
zbarvený
737328062
Nedělka Kamil
čp. 199, 592 13 Bohdalov
Havana, Hempšírky měděně červené, Vlašky rodobarvé šedoprsé
Nedělka Martin
MCH
592 13 Bohdalov 199
Zakrslý divoce zbarvený, Zakrslý železitý
Novotný Miroslav
Mírovka 51, 580 01 Havlíčkův Brod
Kachny saské modrožluté divoké
Novotný Miroslav
Smrk 70, 675 01 Vladislav
Kudrnáč modrý
606393552
605823246
Novotný Miroslav
Hamry 252, 591 01 Žďár nad Sázavou
Český stavák modrý sedlatý, Český stavák modrý sedlatý kapratý
 565493597
Navrátil Vít
Nerudova 377, 394 68 Žirovnice
Koburský skřivan bezpruhý
ing. Nečas Jan
Branka 125/39, 674 01 Třebíč 1
Český stavák červený , Český stavák žlutý
8 301 750
ing. Novák Josef
Zahradní 211, 588 32 Brtnice
Velký světlý stříbřitý, Zakrslý kuní hnědý, Zakrslý kuní modrý,
Zakrslý ruský černý
731286017
 566666171 777293467
Nedělka Václav
čp. 40, 592 11 Velká Losenice
Forverky žluté tmavě kolumbijské, Kachny čárkované stříbrné
divoké, Meklenburský strakáč červený, Zdrobnělé velsumky
rezavě koroptví
777293467
Nedělka Václav st.
592 11 Velká Losenice 40
Kachny smaragdové černé, Pižmovky modře sedlaté
Novotný Radek
Radošov 52, 675 07 Čechtín
Malý beran bílý červenooký
732831797
Novotný Stanislav
Radošov 52, 675 07 Čechtín
Český stavák modrý lysý, Český stavák žlutý, Velký světlý stříbřitý
777786772
Odehnal Josef
592 03 Sněžné 203
Kudrnáč červený bělouš, Kudrnáč žlutý, Moravská bagdeta
červená
ing. Ondráková Marie PhD.
čp. 99, 592 13 Bohdalov
Kalifornský černý, Zdrobnělé velsumky rezavě koroptví
Oulehla Alois
Komenského 1076, 664 34 Kuřim
Stříbřitý modrý
773103992
Partl Libor
Heraltice 53, 675 21 Okříšky
Bílopesíkatý černý, Slezský voláč červený bělouš, Slezský voláč
modrý
Partl Lukáš
Heraltice 53, 675 21 Okříšky
Italský racek
605408006
Nedělková Karolína
MCH  566666171 777293467
Milonářská 40, 592 11 Velká Losenice 40
Prácheňský káník černý, Prácheňský káník modrý, Prácheňský
káník žlutý
Partl Lukáš ml.
Heraltice 53, 675 21 Okříšky
Aljaška, Český černopesíkatý, Slezský voláč modrý bělouš
Nedělková Kateřina
MCH  566666171 731080713
592 11 Velká Losenice 40
Husy labutí hnědé divoké, Krůty standardní měděné
Pařil Jiří
Vít. Nováka 519, 394 70 Kamenice nad Lipou
Brněnský voláč bílý
608868038
Nedělková Kristýna
MCH  566666171
592 11 Velká Losenice 40
Antverpští vousáči křepelčí
Pátek František
Hodice 122, 589 01 Třešť
Meklenburský strakáč černý
602762087
777293467
 549450257 731866748
Němec Jaroslav
Palackého 19, 679 23 Lomnice u Tišnova
Český červený, Novozélandský bílý, Vídeňský šedý
Patočka Jaroslav
Opatov 246, 569 12 Opatov
Havana
Němec Jaroslav ml.
Palackého 19, 679 23 Lomnice u Tišnova
Vídeňský šedý
605720090
Pavlíček Josef
Kouřimského 182, 394 03 Horní Cerekev
Český stavák modrý sedlatý
Neubauer Jaroslav
Dlouhá Ves 68, 582 22 Přibyslav
Burgundský, Vídeňský modrý
721366072
603274073
Nováček Jaroslav
675 75 Mohelno 413
Moravský pštros černý, Moravský pštros červený
Novák Alois
Bořetice 3, 395 01 Pacov
Kalifornský černý
602763863
Pavlík Jiří
Palackého 515/3, 589 01 Třešť
Zakrslý durynský
 461593287
724101492
608283185
Pavlík Stanislav
Ždírec u Polné 26, 588 13 Polná
Německý výstavní holub černý tygr, Německý výstavní holub
stříkaný
Pechová Natálka
MCH
V Brrance 1016, 396 01 Humpolec
Český černopesíkatý, Rys, Voorburský voláč modrý bělopruhý
728320850
Pelán Vojtěch
Sasov 30, 586 01 Jihlava
Malý beran divoce zbarvený, Zdrobnělé velsumky rezavě koroptví
Pernička Josef
Květinová 24, 582 63 Žďírec nad Doubravou
Vietnamská selata

Peša Jan
MCH  549450147 776138509
Zahradní 279, 679 23 Lomnice u Tišnova
Prácheňský káník modrý černopruhý, Vídeňský bílý
732581361
Pešek Libor
Rankov 18, 583 01 Chotěboř
Husy landeské divoké, Perličky světle modré s úplným perlením,
Vlašky černé, Vlašky stříbrně zbarvené, Zdrobnělé vyandotky
černé, Zdrobnělé vyandotky koroptví vlnité
737317001
Pfeifer František
Dobrohostov 6, 582 53 Štoky
Činčila malá, Kudrnáč , Staroholandský kapucín, Zdrobnělé
faverolky lososové
Pipek Jiří
Na Skalce 173, 582 77 Libice nad Doubravou
Modena - gazzi
603254639
Pittner Vladimír
Příční 375, 588 56 Telč
Aljaška, Leghornky bílé
723109862
 567213347
602100679
Plaček Ladislav
Zemědělská 463, 588 32 Brtnice
Český strakáč havanovitý, Český strakáč modrý, Meklenburský
strakáč černý
Ing. Prombergerová Iveta
592 13 Bohdalov 193
Ph.D.
 566677212
603953689
 566677212 736680857
Prombergerovi I. a P.
592 13 Bohdalov 193
Bílopesíkatý černý, Bílopesíkatý modrý, Kachny saské
modrožluté divoké, Vlašky koroptví, Zdrobnělé české slepice zlaté
kropenaté, Zdrobnělé holokrčky, Zdrobnělé holokrčky bílé,
Zdrobnělé holokrčky černé, Zdrobnělé holokrčky krahujcové,
Zdrobnělé paduánky modré, Zdrobnělé šumavanky zlaté stříkané
 569721956
Rod Oldřich
Pod skalkou 1181, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Slezský barevnohlávek modrý
Rubeš Karel
594 55 Katov 1
King bílý, King červený
 511110757
Růžička Roman
Polnička 184, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Rys stříbřitý šupkatý
728153429
728745790
Sedláček Jaroslav
Školní 268, 679 23 Lomnice u Tišnova
Vídeňský bílý, Zdrobnělé hempšírky měděně červené, Zdrobnělé
vyandotky stříbrné koroptví vlnité
723531218
Sedlák Alois
čp. 292, 675 03 Budišov u Třebíče
Bojovnice tuzo, Norimberská bagdeta, Zdrobnělé bílefeldské
slepice rodobarvé hnědoprsé
 516463401 605520598
Sedlák Bohuslav
Moravská strana 184, 679 74 Olešnice na Moravě
Vlašky černé, Vlašky černé bíle skvrnité (černobílé), Zdrobnělé
barneveldky dvojlemované
Pohanka Josef
588 21 Velký Beranov 223
Český luštič
776892838
Pohanka Václav
Nová Ves 141, 592 31 Nové Město na Moravě
Novozélandský bílý
724161152
Sedlák František
592 11 Velká Losenice 192
Německý obrovitý strakáč
603798943
Pohl Jiří
Dolní Jablonná 15, 582 22 Přibyslav
Novozélandský bílý
721879556
Semerád Bohuslav
582 81 Golčův Jeníkov
Moravský pštros modrý bezpruhý
776287827
Pochop Josef
Zňátky 5, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Kalifornský černý
723746817
Semerád Bohuslav
Žákovská 104, 582 81 Habry
Moravský pštros modrý
776287827
Pospíchal Bohumil
Horní Újezd 112, 675 22 Stařeč
Belgický obr divoce zbarvený
723101127
Pospíchal Miroslav
Lipová 353, 588 22 Luka nad Jihlavou
Stříbřitý světlý
602737112
723344328
Simonides František
Evžena Rošického 13, 586 01 Jihlava
Český stavák červený plamínek, Rys modrý šupinatý, Rys
stříbřitý šupkatý
Požár Josef
Partlicova 311, 589 01 Třešť
Činčila velká
776881396
Prchal Miroslav
MCH
Nová Ves u Leštiny 8, 582 82 Golčův Jeníkov
Belgický obr albín
723442075
606519087
Procházka Miloslav
Revoluční 557, 588 22 Luka nad Jihlavou
Bojovnice indické bažantí, Bojovnice indické bílé bažantí,
Bojovnice tuzo černé, Kachny indičtí běžci bílí
Procházka Oldřich
Šerkovice 63, 666 01 Tišnov
Moravský morák
 549410436
Promberger Pavel
592 13 Bohdalov 193
 566677212
736680857
Simonides Karel
Chroustov 24, 592 13 Bohdalov
Burgundský
737820545
Skalník František
Pohledec 108, 592 31 Nové Město na Moravě
Meklenburský strakáč černý
736453868
 568627842 607816878
ing. Sladký Zdeněk
Ocmanice 25, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Burgundský, Velký světlý stříbřitý, Zdrobnělé bílefeldské slepice
rodobarvé hnědoprsé
Sláma Miroslav
Poděšín 29, 592 12 Nížkov
Činčila velká, Koburský skřivan
776380428
723390700
Slanina Jan
Braníškov 67, 664 71 Veverská Bitýška
Moravský morák, Moravský voláč sedlatý modrý, Velký světlý
stříbřitý
 516463711 774121248
Slechan František
ul. Cihelna 426, 679 74 Olešnice na Moravě
Amroksky krahujcové, Moravský pštros černý, Zdrobnělé
vyandotky zlaté modře lemované, Zdrobnělé vyandotky žíhané
603303563
Smetana Martin
Opatovec 183, 568 02 Svitavy
Česká čejka bezrousá stříbřitá kapratá, Oravky zlatohnědé,
Plymutky bílé
 567584035
Smola Vladimír
Cejle 6, 588 51 Batelov
Německý výstavní holub modrý
728339743
Souček Josef
Nádražní 140, 674 01 Třebíč
Kalifornský černý
723110893
Stáňa Ladislav
Pokojov 5, 592 14 Nové Veselí
Velký světlý stříbřitý
 566677154

776632590
Střešňák Ladislav
592 03 Sněžné 187
Francouzská bagdeta bílá, Německý výstavní holub , Německý
výstavní holub bílý, Španier bílý
Suchý Slavomír
Horní Lhotice 19, 675 73 Kralice nad Oslavou
Český rejdič, Gigant
606233688
723774299
Suchý Tomáš
Horní Lhotice 19, 675 73 Kralice nad Oslavou
Australky černé, Bojovnice novoanglické zlatokrké, Bojovnice tuzo
černé, Hedvábničky bezvousé bílé, Husy pomořanské divoce
strakaté, Kachny pekingské americké bílé, Kachny
vysokohnízdící létavé bílé, Kachny vysokohnízdící létavé stříbrné
divoké (čárkované), Pižmovky divoké, Pižmovky modře divoké,
Zdrobnělé asilky pestré, Zdrobnělé malajky zlatě pšeničné,
Zdrobnělé oravky zlatohnědé
Šlechtický Antonín
Nadějov 51, 588 27 Jamné u Jihlavy
Český albín
728899483
Šmolc Václav
J. A. Komenského 105, 664 11 Zbýšov u Brna
Kariér černý strak, Německý výstavní holub plavý
Špaček Jan
594 45 Ostrov nad Oslavou 13
Kalifornský černý
605933562
607705876
Špátová Marie
Táborská 1804, 393 01 Pelhřimov
Zdrobnělé paduánky zlaté bíle lemované, Zdrobnělé vyandotky
bílé
724937776
Špinar Miroslav
Hamry nad Sázavou 249, 591 01 Žďár nad Sázavou
Gigant
Štarha Milan
Malé Tresné 30, 592 65 Rovečné
Moravský morák
737932709
 511116831
Štefan František
Hrušky 125, 683 52 Křenovice u Slavkova
Havana
728200645
604353729
Štěpánek Karel
Jackov 20, 676 41 Jackov
Moravská bagdeta bílá, Moravská bagdeta červená
ing Štěrba Jaroslav
592 44 Věcov 82
Burgundský
777562854
Štourač Jiří
Střítež 39, 592 51 Dolní Rožínka
Husy landeské divoké
724102431
Šťovík Jiří
Podmoklany 51, 582 64 Horní Studenec
Velký světlý stříbřitý
732369672
Svatoň Jan
582 61 Česká Bělá 25
Benešovský holub bílý
606320478
 568420077
Šebek Jaroslav
Mánesova 1506, 676 02 Moravské Budějovice
Malý beran bílý červenooký
728216301
Štrejbar Bohuslav
Luční 1037, 589 01 Třešť
Český černopesíkatý
Šeda Miroslav
Vrchlického 21, 586 01 Jihlava
Modenka - gazzi modrá černopruhá
605454276
Talpa Kamil
MCH  566666171
592 11 Velká Losenice 40
Český stavák modrý sedlatý, Rhönský
731817951
Šimic Karel
Rybníky 58, 672 01 Moravský Krumlov
King černý tygr, King žlutý, Moravský pštros černý šupinatý,
Staroholandský kapucín
603866839
Šíp Jindřich ml.
Riegrova 5, 583 01 Chotěboř
Antverpští vousáči černí, Antverpští vousáči křepelčí, Bantamky
zlatokrké, Saténový červený, Zakrslý beran bílý červenooký,
Zakrslý beran bílý modrooký, Zakrslý beran siamský žlutý, Zakrslý
bílý červenooký rex, Zakrslý saténový červený
604251893
Šíp Jindřich
Riegrova 5, 583 01 Chotěboř
Antverpští vousáči černí, Antverpští vousáči křepelčí, Zdrobnělé
vyandotky zlaté modře lemované
724102432
 567224627
777293467
 569444467
Tecl Alois
582 61 Česká Bělá 67
Benešovský holub žlutý, Velký světlý stříbřitý, Zdrobnělé
velsumky rezavě koroptví
 569444467 736208881
Tecl Miloš
582 61 Česká Bělá 69
Benešovský holub bílý, Benešovský holub modrý, Bílý
červenooký rex, Malý beran bílý červenooký, Malý beran divoce
zbarvený, Velký světlý stříbřitý, Zaječí divoce zbarvený ohnivý
Tenora Jiří
Moravská Strana 308, 679 74 Olešnice na Moravě
Hempšírky měděně červené
605548772
 569722515
Těšínský Jaroslav
Chotěměřice 10, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Rys šupinatý
604383235
Škarek Antonín
588 21 Velký Beranov 211
Moravský modrý
732719988
 566662784
Tlustý Pavel
čp. 39, 539 42 Svratouch
Kuní velký hnědý, Kuní velký modrý
Škaryd František
582 61 Česká Bělá 187
Ruský černý
728555157
606219718
Mgr. Toman František
Kundratice 32, 592 57 Rozsochy
Německý výstavní holub bílý, Německý výstavní holub červený
ª723160398
Tomášek Michal
Blažkov 47, 592 51 Dolní Rožínka
ýinþilový rex, VídeĖský modrošedý, Vlašky stĜíbrnČ zbarvené
Votava Marek
MCH
Studénky 44, 588 32 Puklice
VídeĖský šedý
ª720622255
Tomášek Pavel
Blažkov 7, 592 51 Dolní Rožínka
NČmecký obrovitý strakáþ þerný
ª732511590
Všeteÿka Radomil
Sedlec 3, 675 71 NámČšĢ nad Oslavou
Kalifornský þerný
ª775309171
Tomek Martin
Markvartice 10, 588 56 Telþ
Arabský bublák bílý, Benešovský holub bílý
ª605926812
Vyhlídal Teodor
Panské Dubénky 11, 378 53 Strmilov
Bílefeldské slepice stĜíbrnČ rodobarvé
ª72388757
Trampeška Václav
Studentská 8/59, 592 01 Žćár nad Sázavou 4
Orientální roller þervený
ª725779430
ª736183189
Vykoupil Bartolomčj
NámČstí osvobození 822, 664 34 KuĜim
ýeský rejdiþ žlutČ plavý, PrácheĖský káník modrý þernopruhý,
Rejdiþ straka žlutá
ª728406256
Trybula Lukáš
MCH
Pod Kaštany 177, 593 01 BystĜice nad Pernštejnem
Velký svČtlý stĜíbĜitý
ª736227000
Tĝešėák Pavel
Jamská 25, 591 01 Žćár nad Sázavou 1
NČmecký výstavní holub þervený, NČmecký výstavní holub
straka, NČmecký výstavní holub tmavý
Wasserbauer Josef
592 11 Velká Losenice 143
Havana, Novozélandský þervený
ª720267736
566543492
Záborský Josef
OĜechovská 462, 594 51 KĜižanov
Kariér , Moravský morák
Urbanová Helena
Stránecká ZhoĜ 7, 594 42 MČĜín
Hempšírky mČdČnČ þervené
ª602253794
Zavoral Jaroslav
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 506
Modenka, ZdrobnČlé hempšírky mČdČnČ þervené
ª607607924
Václavek Ludčk
Kozlov 115, 588 21 Velký Beranov
Bažant zlatý, Kachniþky karolínské, Kachniþky mandarínské,
Kudrnáþ bílý, ZdrobnČlé hedvábniþky žluté
ª605060936
Zavoralová Blanka
569 61 Dolní Újezd 506
Zakrslý beran madagaskarový, ZdrobnČlé vyandotky zlaté modĜe
lemované
ª607607924
Václavková Petra
MCH
Kozlov 115, 588 21 Velký Beranov
Sebritky stĜíbrné þernČ lemované, Sebritky zlaté þernČ lemované
565396509
Zeman Jaroslav
Tyršova 255, 394 03 Horní Cerekev
ýeský stavák þerný sedlatý, Leghornky bílé
Valenta Václav
Polní 506/14, 588 51 Batelov
Dalmatinský strakáþ modrý rex
Zíka Jaromír
Velký Rybník 46, 393 01 PelhĜimov
Zajeþí divoce zbarvený ohnivý
ª723404283
ª724140270
Valentová Miroslava
Polní 14/506, 588 51 Batelov
Dalmatinský strakáþ þerný rex, Dalmatinský strakáþ modrý rex,
Hermelín þervenooký, Zakrslý rhönský
ª605767934
Vančk Jan
MCH
StavbaĜĤ 52, 586 01 Jihlava
ýeská þejka bezrousá modrá, Kachniþky karolínské bílé
ª604245316
Vančk Josef
588 21 Velký Beranov 265
Malý beran bílý þervenooký, Malý beran divoce zbarvený,
ZdrobnČlé faverolky lososové, ZdrobnČlé holandské chocholaté
þerné bílochocholaté
ª608257590
Vančk Ladislav
StavbaĜĤ 52, 586 01 Jihlava
ýeská lyska, Hýl bronzový þernokĜídlý, Kachny smaragdové þerné
Vašek Zdenčk
569 12 Opatov 35
Plymutky bílé, Plymutky žluté
ª604794096
566532824
Vlÿek Josef
Zahradní 588, 595 01 Velká Bíteš
Burgundský, Kachny ruánské divoké
ª722081337
Vodiÿka Bohumír
Kouty 10, 539 01 Hlinsko v ýechách
StĜíbĜitý žlutý
ª723153279
ª732264574
Vokĝínek Miloslav
Hodice 183, 589 01 TĜešĢ
ýeský stavák bílý, ýeský stavák þervený plamínek
566544147
Vondráÿková Petra
Stránecká ZhoĜ 99, 594 42 MČĜín
Kachny ruánské divoké
ª606507462
515258010
Zlatuška Bohuslav
671 56 Grešlové Mýto 1
ýeská þejka rousná þervená šupkatá
Zvára Jaroslav
MiĜetín 45, 539 44 Proseþ u Skutþe
ýinþila malá, Slezský voláþ þervený bČlouš
ª777196552
Žák Jiĝí
Dolní Vilémovice 147, 675 52 Lipník u Hrotovic
ýeský stavák þerný tygr
ª605979416
Žoudlík Igor
Pavlov 64, 594 44 Radostín nad Oslavou
ýeský stavák þerný sedlatý
ª776655338
Pojišťovna Generali připravila
pro účastníky této výstavy mimořádné slevy v pojištění majetku
a pojištění motorových vozidel.
Informace Vám podají zástupci pojišťovny v místě výstavy u
stánku Generali Pojišťovny a.s.
Pojišťovací
poradce:
Jan
Promberger
–
728 022 538, e-mail:
[email protected]
(OK
Žďár
nad
Sázavou)

Podobné dokumenty

Udělené čestné ceny jednotlivci

Udělené čestné ceny jednotlivci Udělené čestné ceny jednotlivci Expozice králíků

Více

zde - čsch bohdalov

zde - čsch bohdalov Pavel Jaroš, Martin Kolář, Petr Boháček garanti ovcí a koz: Zuzana a Milan Chlumský katalog a prodej: Pavel Promberger, Ing. Marie Ondráková Ph.D., Věra Řepová, Jiří Jahoda, MVDr. Vlastimil Šimek, ...

Více

Udělené čestné ceny jednotlivci

Udělené čestné ceny jednotlivci Moravský voláč sedlatý modrý Český voláč sedlatý rousný žlutý Slezský voláč červený bělouš Česká čejka bezrousá stříbřitá Norimberský skřivan pruhový Staroholandský kapucín černý Italský racek ledo...

Více

Didaktický test

Didaktický test Dvanáctého bĜezna 2008 probČhla v Divadle U stolu premiéra Derflerovy montáže z Demlova díla nazvaná podle jeho vrcholné prózy Zapomenuté svČtlo. Ta tvoĜila základ textu inscenace. OdvážnČ, ale s v...

Více

2013 - ZO ČSCH Malhotice

2013 - ZO ČSCH Malhotice Katalog Okresní výstavy drobného zvířectva

Více

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011 Rok s rokem se sešel, něco se nám v loňském roce podařilo, něco máme ještě před sebou. Asie, Afrika a Jižní Amerika jsou výběhy patřící do nové části zoo, která byla otevřena v roce 2006. Za 5 let ...

Více