převodní tabulka pro napínání řemene v

Komentáře

Transkript

převodní tabulka pro napínání řemene v
PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM
4099-T (C.TRONIC.105)

Přístroje
B1EP135D
83
4122-T (C.TRONIC 105.5) ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Benzinové motory
EW
10
Skupiny motorů
12
A
Dieselové motory
ES
9
10
12
UTED BTED
4
4
J4
2.0i 16V
DW
2.2i
16V
HPi
3.0i
24S
ATED4
BTED4
2.0 16V HDi
2.2 16V HDi
Ident. štítek
motoru
RFJ
RFN
3FZ
XFW
RHK
RHR
RHM
RHT
RHW
4HW
4HP
4HR
4HS
4HT
C8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Viz strany :
86
87 až 88
89 až 90
91 až 92
84
93 až
94
95 až 96
ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : všechny typy benzinových a dieselových motorů
PŘÍSTROJ
Přístroj pro měření napnutí řemenů : 4122 - T. (C.TRONIC 105.5)
POZOR : v případě použití přístroje 4099-T (C.TRONIC 105)
DŮLEŽITÉ :
- Před montáží řemenů pohonu příslušenství ověřit :
1/ Že se kladka(y) otáčí volně (bez vůle a zadrhávání).
2/ Že je řemen správně nasazen v drážkách jednotlivých řemenic.
POZN. : Utahovací momenty jsou uváděny v daN.m.
85
ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přístroj pro měření napnutí řemenů : 4122 - T. (C.TRONIC 105.5)
Motor : RFJ
Demontáž
POZOR : Označit směr otáčení řemene, jestliže bude znovu použit.
Demontovat ozdobný kryt motoru (vpravo).
Zasunout nástavec tvaru T s čtyřhrannou koncovkou do dynamické napínací kladky (1) v místě
"a".
Otáčet dynamickou napínací kladkou (1) proti směru hodinových ručiček.
Sejmout řemen pohonu příslušenství.
Pomalu uvolňovat sílu působící na dynamickou napínací kladku.
Sejmout nástavec tvaru T s čtyřhrannou koncovkou.
DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se kladky volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání).
Montáž
DŮLEŽITÉ : Při montáži již použitého řemene jej nasadit v souladu se směrem jeho otáčení,
který byl označen při demontáži.
Zasunout nástavec tvaru T s čtyřhrannou koncovkou do dynamické napínací kladky (1) v místě
"a".
Otáčet dynamickou napínací kladkou (1) proti směru hodinových ručiček.
Nasadit řemen pohonu příslušenství.
DŮLEŽITÉ : Dbát, aby byl řemen správně umístěn v drážkách jednotlivých řemenic.
Opatrně uvolňovat dynamickou napínací kladku (1) až ke spodnímu dorazu.
Sejmout nástavec tvaru T s čtyřhrannou koncovkou.
Namontovat zpět ozdobný kryt motoru (vpravo).
B1EP1MPD
86
ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : RFN-3FZ
Nářadí
[1] Tyčka na zajištění dynamické napínací kladky
(-).0189-E
Demontáž
Demontovat :
- přední pravé kolo,
- přední pravý kryt proti nečistotám.
Uvolnit řemen pohonu příslušenství působením na šroub (1).
Zajistit dynamickou napínací kladku (2) tyčkou [1].
Sejmout řemen pohonu příslušenství.
DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se kladky (3) a (4) volně otáčejí (bez zadrhávání).
Montáž
Nasadit řemen pohonu příslušenství.
Dbát, aby byl řemen pohonu příslušenství správně umístěn v drážkách jednotlivých řemenic.
Vyjmout tyčku [1].
Pokračovat v montáži v obráceném pořadí úkonů než při demontáži.
BXXK0AUD
87
ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motor : XFW
Nářadí
[1] Ráčna typu
[2] Redukční adaptér typu
: FACOM (čtyřhran ½).
: FACOM S.230 (čtyřhran ½- 3/8).
Demontáž
Odsunout úchyt nízkotlakého olejového potrubí posilovače řízení.
Otočit držák (1) napínací kladky po směru hodinových ručiček až na doraz s pomocí nářadí [1] a
[2].
Sejmout řemen pohonu příslušenství.
DŮLEŽITÉ : Zkontrolovat řádné otáčení kladek (bez vůle a zadrhávání).
Montáž
Nasadit řemen pohonu příslušenství.
Začít řemenicí klikového hřídele (2),
skončit nasazování na napínací kladce (3).
Uvolnit držák (1) napínací kladky jeho otočením proti směru hodinových ručiček s pomocí nářadí
[1] a [2].
DŮLEŽITÉ : Dbát, aby byl řemen správně umístěn v drážkách jednotlivých řemenic.
Pokračovat v montáži v obráceném pořadí úkonů než při demontáži.
B1EK0VAD
B1EK0VBD
88
ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : RHK RHR
DŮLEŽITÉ : Provést opatření, která je nutno přijmout před započetím zásahu.
"a" : Značka maximálního prodloužení
"b" : Značka pro kontrolu prodloužení řemene (pevná na motoru)
"c" : Značka nulového prodloužení
"d" : Zajišťovací otvor
Systém značek umožňuje zkontrolovat opotřebení řemene pohonu příslušenství. Když jsou
značky "a" a "b" vyrovnané, je nutno řemen vyměnit.
B1EP1WWD
89
ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : RHK RHR
Nářadí
[1] Páka pro stlačení dynamického napínáku
[2] Tyčka Ø 4 mm
: (-).0188.Z
: (-).0188.Q1
Demontáž
Demontovat přední pravé kolo, ochranný kryt pod motorem, přední pravý kryt proti nečistotám a
přední pravou vzpěru pomocného rámu.
POZOR : Označit směr montáže řemene pohonu příslušenství, jestliže bude znovu použit.
Stlačit dynamickou napínací kladku (1) otáčením v místě "b" (proti směru hodinových ručiček) s
pomocí páky [1].
Zajistit tyčkou [2] v místě "a".
Sejmout řemen pohonu příslušenství.
Montáž
DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se kladka (1) volně otáčí (bez vůle a zadrhávání).
DŮLEŽITÉ : Při zpětné montáži již použitého řemene jej nasadit ve správném směru
otáčení podle značky provedené při demontáži.
Nasadit řemen pohonu příslušenství.
DŮLEŽITÉ : Dbát, aby byl řemen správně umístěn v drážkách jednotlivých řemenic.
Stlačit dynamickou napínací kladku (1) otáčením v místě "b" s pomocí páky [1].
Vyjmout tyčku [2] z místa "a".
Namontovat zpět přední pravou vzpěru pomocného rámu, přední pravý kryt proti nečistotám,
ochranný kryt pod motor a přední pravé kolo.
B1BPSBXD
B1BPSBXD
90
ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : RHM RHT RHW
Nářadí
[1] Páka pro napínání
[2] Tyčka pro dynamickou kladku Ø 4 mm
[3] Tyčka pro dynamickou kladku Ø 2 mm
[4] Páka pro stlačení dynamické kladky
: (-).0188-J2.
: (-) 0188-Q1.
: (-).0188-Q2.
: (-).1888-Z.
(A) Zajišťovací otvor
(B) Značka pro kontrolu opotřebení řemene (pevná na motoru).
(C) Značka nulového opotřebení
(D) Značka maximálního opotřebení
Systém značek umožňuje zkontrolovat opotřebení řemene pohonu příslušenství. Když jsou
značky (D) a (B) vyrovnané, je nutno řemen vyměnit.
Utažení šroubu (1) momentem
: 4,5 ± 0,4 daN.m
Demontáž
Demontovat :
- přední pravé kolo,
- přední pravý kryt proti nečistotám,
- ochranný kryt pod poháněcí soustavou.
POZOR : Označit směr otáčení řemene, jestliže bude znovu použit.
B3EK0DHD
91
ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : RHM RHT RHW
Demontáž
Povolit šroub (2).
Otáčet kladkou (3) s pomocí páky [1] až do zasunutí tyčky [2] do zajišťovacího otvoru (A).
Vrátit kladku (3) směrem dozadu.
Mírně utáhnout šroub (2).
Sejmout řemen.
DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se kladky (3) a (4) volně otáčejí
(bez vůle a zadrhávání).
Montáž
DŮLEŽITÉ : Při zpětné montáži již použitého řemene jej nasadit ve správném směru
otáčení podle značky provedené při demontáži.
Nasadit řemen, skončit na napínací kladce (4).
Otáčet kladkou (3) s pomocí páky [1] (ve směru hodinových ručiček) až do uvolnění tyčky [2].
Utáhnout šroub (2) momentem 4,5 ± 0,5 daN.m, aniž by došlo ke změně polohy kladky.
DŮLEŽITÉ : Dbát, aby byl řemen správně umístěn v drážkách jednotlivých řemenic.
Sejmout páku [1].
Otočit čtyřikrát motorem.
Zkontrolovat vyrovnání značek (B) a (C).
Musí být možné volně zasunout tyčku [3], jinak je nutno zopakovat postup seřizování.
Dokončit zpětnou montáž.
B1BK1A4C
92
ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motor : 4HW
Nářadí
[1] Tyčka pro dynamickou kladku
[2] Páka pro stlačení dynamického napínáku
: (-).0188.Q1
: (-).0188.Z
(A) Zajišťovací otvor
(B) Značka pro kontrolu opotřebení řemene (pevná na motoru).
(C) Značka nulového opotřebení
(D) Značka maximálního opotřebení
Systém značek umožňuje zkontrolovat opotřebení řemene pohonu příslušenství. Když jsou
značky (D) a (B) vyrovnané, je nutno řemen vyměnit.
Utažení šroubu (1) momentem
: 4,5 ± 0,4 daN.m
Demontáž
Demontovat :
- přední pravé kolo,
- přední pravý kryt proti nečistotám,
- ochranný kryt pod poháněcí soustavou.
POZOR : Označit směr otáčení řemene, jestliže bude znovu použit.
B3EK09PC
93
ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motor : 4HW
Demontáž (pokračování).
Otáčet kladkou (3) s pomocí páky [2] až do zasunutí tyčky [1] do zajišťovacího otvoru (A).
Sejmout řemen.
DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se kladky (3) a (4) volně otáčejí
(bez vůle a zadrhávání).
Montáž
DŮLEŽITÉ : Při zpětné montáži již použitého řemene jej nasadit ve správném směru
otáčení podle značky provedené při demontáži.
Nasadit řemen, skončit na kladce (3).
DŮLEŽITÉ : Dbát, aby byl řemen správně umístěn v drážkách jednotlivých řemenic.
Otočit čtyřikrát motorem.
Dokončit zpětnou montáž.
B1BK1IWD
94
ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT
Nářadí
[1] Tyčka pro dynamickou kladku
[2] Páka pro stlačení dynamického napínáku
: (-).0188.Q1
: (-).0188.Z
Charakteristiky dynamického napínáku
"A" Zajišťovací otvor
"B" Značka pro kontrolu opotřebení řemene (pevná na motoru).
"C" Značka nulového opotřebení
"D" Značka maximálního opotřebení
Systém značek umožňuje zkontrolovat opotřebení řemene pohonu příslušenství. Když jsou
značky "D" a "B" vyrovnané, je nutno řemen vyměnit.
B3EK09PC
95
ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT
Demontáž
Demontovat přední pravé kolo.
Odsunout přední pravý kryt proti nečistotám.
Demontovat ochranný kryt pod poháněcí soustavou.
DŮLEŽITÉ : Označit směr otáčení řemene, jestliže bude znovu použit.
Otáčet dynamickou kladkou (3) s pomocí páky [2] až do zasunutí tyčky [1] do zajišťovacího
otvoru "A".
Sejmout řemen pohonu příslušenství.
DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se kladky (2) a (3) volně otáčejí
(bez vůle a zadrhávání).
Montáž
DŮLEŽITÉ : Respektovat správný směr montáže řemene.
Nasadit řemen pohonu příslušenství, skončit na dynamické napínací kladce (3).
DŮLEŽITÉ : Dbát, aby byl řemen správně umístěn v drážkách jednotlivých řemenic.
Otočit čtyřikrát motorem.
Pokračovat v montáži v obráceném pořadí úkonů než při demontáži.
Utahovací momenty :
- utáhnout šroub (1) momentem
: 4,5 ± 0,4 daN.m,
- utáhnout šrouby kola momentem
: 10 daN.m.
B1BK1IWD B1BK1IXD
96

Podobné dokumenty

NÁPLNĚ (v litrech)

NÁPLNĚ (v litrech) Vypnout motor (stabilizování po dobu 5 min). Vypnout motor (stabilizování po dobu 5 min).

Více

c4 xsara picasso berlingo

c4 xsara picasso berlingo POZOR : Minerální olej může být používán jen u motoru typu 384F. POZOR : u vozidel prodávaných počínaje modelovým rokem 1999 (7/98), které se řídí plánem údržby pro normální provozní podmínky, je n...

Více

Soupis majetkové podstaty

Soupis majetkové podstaty IS na základě prohlídky věci vlastnické právo dlužníka

Více

voitures particulieres

voitures particulieres POZOR : Minerální olej může být používán jen u motoru typu 384F. POZOR : u vozidel prodávaných počínaje modelovým rokem 1999 (7/98), které se řídí plánem údržby pro normální provozní podmínky, je n...

Více

POŽÁRNÍ KLAPKY Lindab MP3 legenda barevného označení: pro

POŽÁRNÍ KLAPKY Lindab MP3 legenda barevného označení: pro VPS … servopohon 24V AC/DC, Siemens DPS … servopohon 230V AC, Siemens VPB … servopohon 24V AC/DC, Belimo DPB … servopohon 230V AC, Belimo TPB … servopohon 24V, Belimo s možností napojení na BMS (Mo...

Více

SAACKE - Přehled produktů

SAACKE - Přehled produktů • Flexible design by use of a fully automatic grinding wheel changer • Accurate locating & measuring of the tools via a 3D-measuring probe • Grinding wheel diameters up to 150 mm can be changed aut...

Více

COMPASS MY14

COMPASS MY14 Hill Start Assist - asistent rozjedu do kopce Display monitorování tlaku v pneumatikách Bezklíčový vstup Osvětlení vstupu dveří Imobilizér s plovoucím kódem Bezpečnostní alarm Tempomat Dojezdové re...

Více