10_07 Světová náboženství

Komentáře

Transkript

10_07 Světová náboženství
Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání
Příjemce: Základní škola Integra Vsetín
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764
Metodický list
Název
materiálu
Autor
Světová náboženství
Klíčová slova
Křesťanství, islám, judaismus, hinduismus, konfucianismus, hinduismus,
buddhismus
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky – využíváním ICT
Šablona
Mgr. Martina Borská
Datum
vytvoření
Sada
9. listopadu 2012
Oblast, obor
Člověk a společnost, občanská výchova
Třída
7. třída
Druh
učebního
materiálu
Anotace +
popis použití
Pracovní list
Seznam
literatury a
pramenů
III/2 – 10.7
Na začátku hodiny žáci vyhledají v osmisměrce názvy hlavních náboženských
směrů, poté je přiřadí k jednotlivým charakteristikám. Na základě získaných
nformací doplní časovou osu.
Poté popíší obrázky a přiřadí je ke správným směrům.
1) http://photos.doniv.org/main.php?g2_itemId=313
2) http://absolventi.gymcheb.cz/2007/mihrubo/xhtml-obrazky.html
3) http://de.fotopedia.com/items/flickr-417596839
4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
5) http://en.wikipedia.org/wiki/Shiva
6) http://www.texample.net/tikz/examples/yin-and-yang/
Autor:
Název materiálu:
Číslo materiálu:
Martina Borská
Světová náboženství
EU(III/2 10.7)
1.) Najděte v osmisměrce hlavní světová náboženství:
K
O
N
F
U
C
I
A
N
I
S
M
U
S
A
Z
H
J
G
H
J
N
Z
É
U
B
T
E
K
Á
K
A
U
D
I
S
L
Á
M
N
A
P
O
I
O
A
R
D
T
E
Y
Ý
S
M
O
O
F
I
E
T
Á
I
A
C
U
J
I
F
I
O
D
A
Y
R
P
Y
U
I
V
K
H
U
S
U
J
E
I
S
O
B
E
H
S
K
D
R
M
Z
N
V
T
Q
U
Z
L
M
F
M
D
S
U
H
P
C
H
I
N
D
U
I
S
M
U
S
S
J
P
B
P
S
J
A
M
A
I
L
B
S
A
S
Které z hlavních náboženství v osmisměrce chybí? ……………………………………
2.) Ke každé z uvedených krátkých charakteristik přiřaďte název náboženství:
a) Přibližně 2000 let př.n.l. vzniklo náboženství, které jako první vyznávalo jediného
boha. Jeho hlavními náboženskými svazky je pět knih, jejichž autorství je připisováno
Mojžíšovi. Náboženství je úzce spjato s dějinami státu Izrael.
Toto náboženství se nazývá ………………………………..
b) Zakladatel tohoto náboženství žil v Číně v letech 551 – 479 př.n.l. Spíše než o
náboženství se jedná o filozofický směr. Tento směr se snaží lidem vštěpit převážně
morální hodnoty, nemá ovšem žádné svaté písmo, ani slovo odpovídající bohu.
Hlavním cílem je harmonie.
Toto náboženství se nazývá………………………………
Autor:
Název materiálu:
Číslo materiálu:
Martina Borská
Světová náboženství
EU(III/2 10.7)
c) Náboženství, které má nejvíce příznivců na světě. Hlavní událostí v historii tohoto
náboženství je narození, smrt a vzkříšení Syna božího. Jeho osudy jsou zaznamenány
v Novém zákoně, který tvoří jednu část svaté knihy tohoto směru. Směr vznikl v 1.
st.n.l.
Toto náboženství se nazývá……………………………..
d) Hlavní náboženství pocházející z Číny, název pochází z čínského výrazu pro cestu ve
smyslu „cesta přírody“. Jeho zakladatel se jmenuje Lao’c. Hlavní myšlenkou je
splynutí člověka s přírodou. Směr pravděpodobně vznikl v 5. stol př.n.l.
Toto náboženství se nazývá……………………………….
e) Tento směr je označován jako náboženství bez bohů. Hlavní postava tohoto
náboženství se narodila i zemřela jako člověk. Základem náboženství jsou Čtyři
ušlechtilé pravdy, cílem je dosažení nirvány. Směr vnikl v Indii v 5. st. př.n.l.
Toto náboženství se nazývá………………………………..
f) Tento směr je považován za nejstarší z živých náboženství, vznikl v Indii v 5. st.př.n.l.
Nemá konkrétního zakladatele, za hlavní náboženské spisy jsou považovány védy.
Tento náboženský směr má mnoho bohů.
Toto náboženství se nazývá………………………………….
g) Náboženství vyznávající jediného boha vzniklo v 7. století, když bůh zjevil proroku
Muhammadovi Korán. Každý věřící by měl podle tradice alespoň jednou za život
vykonat pouť do Mekky.
Toto náboženství se nazývá…………………………………
3.) Na základě vyčtených informací, zakreslete dobu vzniku jednotlivých směrů do
časové osy:
Př.n.l.
0
n.l.
←---------------------------------------------------------------‫׀‬------------------------------------------→
Autor:
Název materiálu:
Číslo materiálu:
Martina Borská
Světová náboženství
EU(III/2 10.7)
4.) Ke každému z obrázků napište, co je na něm vyobrazeno a zařaďte jej ke
správnému náboženskému směru:
1 …………………………
3……………………………
5…………………………
2……………….
4……….
6.………………
Autor:
Název materiálu:
Číslo materiálu:
Martina Borská
Světová náboženství
EU(III/2 10.7)
Řešení pro učitele:
1.)
K
O
N
F
U
C
I
A
N
I
S
M
U
S
A
Z
H
J
G
H
J
N
Z
É
U
B
T
E
K
Á
K
A
U
D
I
S
L
Á
M
N
A
P
Chybí křesťanství.
2.) a) judaismus
b) kunfucianismus
c) křesťanství
d) taoismus
e) buddhismus
f) hinduismus
g) islám
3.) obr.1 Buddha
obr. 2 Šiva – hinduistický bůh
obr. 3 svícen judaismus
obr. 4 poutní místo Mekka
obr. 5 jing a jang
obr. 6 Ježíš Kristus
O
I
O
A
R
D
T
E
Y
Ý
S
M
O
O
F
I
E
T
Á
I
A
C
U
J
I
F
I
O
D
A
Y
R
P
Y
U
I
V
K
H
U
S
U
J
E
I
S
O
B
E
H
S
K
D
R
M
Z
N
V
T
Q
U
Z
L
M
F
M
D
S
U
H
P
C
H
I
N
D
U
I
S
M
U
S
S
J
P
B
P
S
J
A
M
A
I
L
B
S
A
S

Podobné dokumenty

Severní Afrika

Severní Afrika Obyvatelstvo Arabové • převážně muslimové vyznávající islám • velký vliv náboženství na každodenní život (stravování, vztah mužů a žen) Berbeři • nejstarší zdejší obyvatelé • dnes žijí jako kočovn...

Více

6_11 postavy z eeckych baji

6_11 postavy z eeckych baji materiálu Autor Mgr. Martina Borská Klíčová slova Šablona

Více

žirafa - srsť žirafa zebra - srsť zebra tiger - srsť tiger

žirafa - srsť žirafa zebra - srsť zebra tiger - srsť tiger http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_Eagle_RWD2.jpg, By DickDaniels (http://carolinabirds.org/) (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www...

Více

Výukový materiál - ZŠ Vsetín Rokytnice

Výukový materiál - ZŠ Vsetín Rokytnice zpracovaný v rámci projektu "EU peníze školám"

Více

René Magritte

René Magritte http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/Magritte---The-Pleasure-Principle/13-Rene-Magritte-Empire-of-Light-II-1950.htm

Více

Práce pro každého v Ústeckém kraji

Práce pro každého v Ústeckém kraji Proč vstoupit do projektových aktivit? velká šance získat zaměstnání (i podpořené pracovní místo) možnost sebepoznání a výběru optimální cesty za zaměstnáním možnost využití specifického poradenské...

Více

Prezentace full old

Prezentace full old pracovník je zodpovědný i za své spolupracovníky - 3. činnost je založena na dodržování soustavy pravidel - 4. vedoucí řídí na základě objektivních pravidel, všechny stejně, osobní přístup se nepři...

Více

Anorexia nervosa and bulimia nervosa

Anorexia nervosa and bulimia nervosa sportovních studií. 2011. 54 s. FARBÁKOVÁ, Jana. Vítězství a prohry: boj s mentální anorexií. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 2013. 53 s. FRAŇKOVÁ, Slávka, Jana PAŘÍZKOVÁ a Eva MA...

Více