Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
MEDIA NAV
PRŮVODCE
VÍTEJTE DO SVĚTA
MEDIA NAV!
TIPY +
Zakoupili jste si auto, které je vybaveno navigačním systémem MEDIA NAV.
Blahopřejeme!
Nezapomeňte si prosím nainstalovat aplikaci Renault MEDIA NAV TOOL-BOX a
vytvořte si v něm účet co nejdříve. Její pomocí si můžete stáhnout nejnovější verzi
map a podílet se na úpravách nabídky systému.
POZNÁMKA: Po zakoupení vozu máte lhůtu 90
dnů, abyste si stáhli na Vaše auto aktualizace
zdarma. Po uplynutí této lhůty jsou aktualizace
zpoplatněny.
Nezapomeňte aktualizovat Váš systém pravidelně.
Potřebujete pomoc?
Pomoc a další instrukce naleznete na www.renault.naviextras.com
Kontaktní údaje: ………………………………… www.renault.naviextras.com
Telefonní číslo: ……………………………………
E-mail: ………………………………………..………
Vaše uživatelské jméno: …………...……….
PROČ AKTUALIZOVAT MAPY?
Silniční síť se neustále mění , a proto je vhodné udržovat mapy
navigačního systému aktuální pro vaše pohodlí a bezpečnost.
Aktualizace jsou vydávány dvakrát do roka na stránkách:
www.renault.naviextras.com
Systém
Cena *
Evropa
(včetně
Ruska)
Andora, Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie,
Německo, Gibraltar, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko,
Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemsko, Norsko,
Portugalsko, San Marino, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko,
Spojené království, Vatikán, Bělorusko, Bosna a
Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika,
Estonsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Černá Hora,
Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinkso, Ukrajina,
Rusko a Island.
MEDIA
NAV
119 €
Západní
Evropa
Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Německo, Rakousko,
Lichtenštejsnko, Švýcarsko, Andora, Španělsko,
Portugalsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko, Velká
Británie, Irsko, Itálie, San Marino, Vatikán, Francie, Malta,
Monako a Island.
MEDIA
NAV
99 €
Mapa
Pokrytí
JE DOBRÉ VĚDĚT:
Kromě mapy Evropy lze zakoupit i další funkce, jako jsou:
 Rychlostní kamery ( vybrané země).
 POI (body zájmu)
*Běžná cena včetně DPH 01.01.2014
KROK
KDE NAKUPOVAT A AKTUALIZOVAT
MAPY?
SYNCHRONIZUJTE VÁŠ USB DISK SE SYSTÉMEM
MEDIA NAV
V voze:
Připojte nově naformátovaný
USB disk (vyberte formát
souboru FAT32) do
navigačního systému v autě.
Vyberte menu
Destination > Map update >
Menu > Update.
Identifikace souborů
načteny a zkopírovány do
USB disku.
KROK
POZOR: Doporučujeme použít USB disk s minimální kapacitou 4 GB.
BEZPLATNÁ INSTALACE SOFTWARU RENAULT MEDIA NAV
TOOL-BOX V POČÍTAČI S PŘÍSTUPEM NA INTERNET
Navštivte www.renault.naviextras.com
Klikněte na „Download PC
TOOLS“ nebo zadejte
následující adresy v prohlížeči
https://www.renault.naviextra
s.com/shop/portal/downloads
Systémové požadavky Media Nav Tool box (pouze pro PC):




Windows XP (Service Pack 2)
Windows Vista (32-bitovou verzi)
Windows 7 (32-bitovou verzi).
Rozlišení obrazovky nejméně 1024 x 768.
KROK
VYTVOŘTE
SI ÚČET
Otevřete program Renault MEDIA NAV TOOL-BOX na Vašem počítači. Vložte synchronizovaný USB
flash disk do počítače. Klikněte na nabídku „Unidentified“ v Renault MEDIA NAV TOOL-BOX.
Pokud již máte vytvořený účet, můžete použít přihlašovací údaje tohoto účtu.
Pokud nemáte, vytvořte jej kliknutím na tlačítko „Register“.
KROK
POZNÁMKA: Uživatelské jméno a heslo pro www.renault.naviextras.com
je shodné pro použití v softwaru Renault MEDIA NAV TOOL-BOX.
KOUPIT A STÁHNOUT
AKTUALIZACE
Pro přístup k nejnovější aktualizaci včetně těch bezplatných,
klikněte na tlačítko v menu „Update“. Pokud jsou k dispozici
aktualizace, klepněte na tlačítko „Instalation “. Poté tyto
aktualizace zkopírujte do systému s pomocí USB disku.
< Obrazovka MEDIA NAV TOOL-BOX
Pokud si chcete koupit novou mapu, klikněte na menu
„Catalogue“. Poté klikněte na nákupní košík vedle mapy,
kterou chcete zakoupit. Po dokončení nákupu klikněte v
nabídce na „Update“ pro přesunutí mapy na USB disk.
< Obrazovka MEDIA NAV TOOL-BOX
KROK
DŮLEŽITÉ: Datum vydání mapy si můžete kdykoli zkontrolovat a ujistit se
o její aktuálnosti.
INSTALACE AKTUALIZACÍ
V MEDIA NAV
Nastartujte auto a vložte USB disk do navigačnímu systému vozu.
Instalace aktualizaci proběhne automaticky. Systém se následně sám restartuje.
Po dobu aktualizace prosím neodpojujte USB disk ani nevypínejte motor či samotný systém.
Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě
nulté série. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si Renault vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace i popisovaná a
představovaná vozidla. Tyto modifikace Renault svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro
kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Spojte se, prosím, se svým
místním koncesionářem, aby Vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygrafických důvodů se mohou barvy
reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena.
Smluvní záruka Renault, její konkrétní znění je obsaženo v Záručních podmínkách Renault, které tvoří nedílnou součást objednávky nového
vozidla Renault. Obsah této publikace používá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití,
reprodukce celé publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení
společnosti Renault, je zakázána.
DEPMEDIAREN - www.agencecosmic.com - Photos non contractuelles - Crédit photos : Shutterstock, Renault, DR.
(www.renault.cz)

Podobné dokumenty

renault 200 edc

renault 200 edc kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Spojte se, prosím, se svým místním koncesionářem, aby Vám poskytl nejnovější info...

Více