A5 - A6 Plus

Komentáře

Transkript

A5 - A6 Plus
A5 - A6 Plus
Rev.005
06/2016
2013
97050579
CZ
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
OBSAH
1.
Všeobecná upozornění......................................................4
1.1.Symboly................................................................................4
1.2.
Předpokládané použití a způsob použití...............................4
1.2.1. Klasifikace a referenční předpisy..........................................5
1.2.2. Okolní prostředí....................................................................5
1.2.2.1.Podmínky přepravy a balení.................................................5
1.2.3. Záruka...................................................................................5
1.2.4. Likvidace na konci životnosti................................................5
1.3.
Bezpečnostní upozornění.....................................................6
1.4.
Čištění a dezinfekce.............................................................7
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Popis přístrojůi...................................................................8
Identifikační štítky ................................................................8
Sestavy.................................................................................8
Křeslo..................................................................................11
Upozornění pro modely A5 CART a A5 SINGLE CART.....12
3.
Spuštění operační jednotky.............................................12
4.
Používání křesla................................................................12
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Bezpečnostní prvky............................................................13
Nouzová zařízení................................................................13
Nastavitelná opěrka hlavy...................................................13
Pohyblivá opěrka rukou (volitelná)......................................14
Tlačítkový panel křesla.......................................................14
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
Používání lékařského stolku............................................15
Řídící panel lékařského stolku............................................17
Nastavení „Poloha opláchnutí“ a „Automatický návrat“
křesla..................................................................................19
Programování poloh křesla A, B, C a D..............................19
Nouzové tlačítko.................................................................19
Nožní spínač.......................................................................20
„Multifunkční“ nožní spínač.................................................20
„Tlakový“ nožní spínač........................................................21
Nožní spínač „Power Pedal“...............................................23
Nožního spínače verze WIRELESS...................................24
Stříkačka ............................................................................26
Turbína...............................................................................27
Elektrický mikromotor.........................................................28
Odstraňovač zubního kamene............................................29
5.7.
5.8.
5.9.
Polymerační lampa T-LED..................................................30
Intraorální kamera C-U2.....................................................33
Integrovaný senzor ZEN-Xi.................................................36
6.
Používání stolku asistenta...............................................36
6.1.
Řídící panel stolku asistenta...............................................38
6.2.
Stříkačka na stolku asistenta..............................................38
6.3. Polymerační lampa na stolku asistenta..............................38
6.4. Intraorální kamera na stolku asistenta................................38
6.5.
Odsávací hadice ................................................................39
6.6. Podnos na stolku asistenta.................................................39
6.7.
Hydraulický odsliňovač.......................................................40
6.9. Odstraňovač zubního kamene na stolku asistenta.............40
6.9. Odstraňovač zubního kamene na stolku asistenta.............40
6:10. Elektrický mikromotor na stolku asistenta...........................40
7.Provoz vodní jednotky.....................................................41
7.1.
Plivátko a plnění pohárku...................................................41
7.2.
Systém S.H.S. /S (Semplified Hygienization Sistem ).......43
7.2.1. Systém S.H.S manuální (pouze modely A5 IDRICO
SINGOLO a A5 SINGLE CART) ........................................44
7.2.2. Dezinfekční cyklus s peroxidem vodíku..............................45
7.3.
Systém W.H.E. (Water Hygienisation Equipment).............46
7.4.
Dezinfekční systém BIOSTER S........................................47
7.5.
Automatický cyklus mytí nástrojů (FLUSHING) ................49
7.6.
Systém A.C.V.S. (Automatic Cleaning Vacuum Sistem).....50
7.7.
Otevření/zavření bočního krytu vodní jednotky..................51
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
Příslušenství.....................................................................52
Operační lampa .................................................................52
Monitor na rameně lampy...................................................52
Pomocný stolek pro podnos (pouze modely A5 IDRICO
SINGOLO a A5 CART).......................................................52
Negatoskop pro panoramatické snímky.............................52
Rychlokonektory vzduch/voda/230 V..................................53
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
Údržba ...............................................................................54
Údržba nástrojů..................................................................54
Vypouštění kondenzátu......................................................54
Čištění filtrů chirurgického odsávání...................................54
Chirurgické odsávání..........................................................55
Cirurgický separátor CATTANI............................................55
Gravitační separátor amalgámu CATTANI.........................57
Čištění návratového vzduchového filtru turbíny..................57
Separátor amalgámu METASYS .......................................57
Separátor amalgámu DÜRR...............................................57
Křeslo..................................................................................57
10.
Chybová hlášení na displeji řídícího panelu..................58
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
Technické údaje................................................................59
Rozměrové charakteristiky modelu A5 CONTINENTAL
a A5 WORLD CONTINENTAL ...........................................60
Rozměrové charakteristiky modelu A5 INTERNATIONAL
a A5 WORLD INTERNATIONAL.........................................61
Rozměrové charakteristiky modelu A5 CART a
A5 WORLD CART..............................................................62
Rozměrové charakteristiky modelu A5 IDRICO SINGOLO......63
Rozměrové charakteristiky modelu A5 SINGLE CART......64
Rozměrové charakteristiky modelu A6 Plus
CONTINENTAL .................................................................65
Rozměrové charakteristiky modelu A6 Plus
INTERNATIONAL ..............................................................66
12.
Obecné schéma údržby operační jednotky....................67
CZ
LI
3
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
1.
Všeobecná upozornění
• Tyto pokyny popisují, jak správně používat následující zubařskou sestavu: A5 CONTINENTAL, A5 INTERNATIONAL, A5 CART, A5 IDRICO SINGOLO, A5 SINGLE CART
A5 WORLD CONTINENTAL, A5 WORLD INTERNATIONAL, A5 WORLD CART
A6 Plus CONTINENTAL, A6 Plus INTERNATIONAL Před použitím přístrojového vybavení si pozorně přečtěte tento návod.
• Tento návod popisuje všechny verze operační jednotky s veškerým možným příslušenstvím, a proto ne všechny odstavce bude možné aplikovat
na zakoupený přístroj.
• Je zakázána reprodukce, ukládání do paměti a přenos v jakékoli formě (elektronické, mechanické, za pomoci fotokopií, překladů nebo jinými
prostředky) této publikace bez písemného schválení společností CEFLA s.c.
• Informace, technické specifikace či obrázky obsažené v této publikaci nejsou zavazující.
CEFLA s.c. si vyhrazuje právo provést bez předchozího upozornění změny a technická vylepšení, aniž by změnila tento návod k použití.
• Výrobce sleduje politiku neustálého vylepšování svých výrobků, proto je možné, že se některé pokyny, specifikace a obrázky obsažené v tomto
návodu k použití mohou odlišovat od zakoupeného výrobku. Výrobce si dále vyhrazuje právo provést bez předchozího upozornění jakékoli změny
tohoto návodu k použití.
• Originální text tohoto návodu k použití je v jazyce italském.
• Toto přístrojového vybavení je vybaveno zařízením k zabránění návratu tekutin.
1.1. Symboly
Typ ochrany před přímými a nepřímými kontakty: Třída I.
Stupeň ochrany před přímými a nepřímými kontakty: Typ B.
POZOR!
Označuje situaci, během které nedodržení pokynů může mít za
následek selhání přístroje nebo poškození uživatele a/nebo pacienta.
3) „Viz návod k obsluze“
Označuje, že je doporučeno konzultovat návod k obsluze před použitím
dané části přístrojového vybavení.
4) POZNÁMKA:
Označuje důležité informace pro uživatele, a/nebo pro personál
technické asistenční služby.
5) Kontakt ochranného uzemnění.
6) Střídavý proud.
7) Části, které lze sterilizovat v parním autoklávu při teplotě do 135°C.
8) Ovladač ON / OFF.
9) „Viz návod k obsluze“
Upozorňuje, že z bezpečnostních důvodů je nutné před použitím
přístrojového vybavení konzultovat návod k obsluze.
10) Zapnuté (část přístrojového vybavení).
11) Vypnuté (část přístrojového vybavení).
12) Přístrojové vybavení v souladu s požadavky směrnice 93/42/ES ve
znění následujících změn (Lékařské zařízení ve třídě IIa).
13) Přístrojové vybavení v souladu s požadavky směrnice 93/42/ES ve
znění následujících změn (Lékařské zařízení ve třídě I).
14) Symbol pro likvidaci v souladu se Směrnicí 2019/19/ES.
15) „Pozor biologické nebezpečí“.
Poskytuje indikaci možného rizika kontaminace při kontaktu s
tekutinami, s infikovanými biologickými usazeninami.
16) Výrobce.
17) Měsíc a rok výroby přístrojového vybavení.
18) Sériové číslo přístrojového vybavení.
19) Značka DVGW (Značka kvality pro dodávky pitné vody).
20) Identifikační kód výrobku/přístrojového vybavení.
21) Je zakázáno strkat.
22) Nebezpečí rozdrcení chodidla.
23)Přístrojové vybavení ekvivalentní ke světelnému zdroji 2. třídy.
1)
2)
1.2. Předpokládané použití a způsob použití
•­ Zubařské sestavy řady A5 a řady A6 Plus jsou zdravotnické prostředky určené k ošetření zubů.
•Lékařský stolek může být vybaven maximálně 6 nástroji.
•Stolek asistenta může být vybaven 2 odsávacími kanylami a 2 nástroji.
•Toto přístrojové vybavení musí být použito pouze vhodně vyškoleným personálem (lékařským a zdravotním).
•Přístroj určený pro přerušovaný provoz s přerušovaným zatížením (viz doby jednotlivých částí v příslušných sekcích).
•Přístroj, kterému je přiřazena úroveň znečištění 2.
•Kategorie přepětí: II.
4
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
1.2.1. Klasifikace a referenční předpisy
•Klasifikace ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Klasifikace zubařské sestavy podle pravidel stanovených v příloze IX směrnice 93/42/ES a jejich následných změnách: Třída IIa.
•Klasifikace ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Klasifikace přístrojového vybavení v souladu s normou EN 60601-1, bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů: Třída I - Typ B.
•Referenční normy: operační jednotky řady A5 ařady A6 Plus popsané v tomto návodu jsou přístrojovým vybavením projektovaným v souladu s
IEC 60601-1 3. vyd. - 2007, IEC 60601-1-6 3. vyd. - 2010, IEC 62366 1. vyd. - 2007, IEC 80601-2-60 1. vyd. - 2012, IEC 60601-1-2 3. vyd., ISO
6875 3. vyd. - 2011, ISO 7494-1 2. vyd. - 2011 a EN 1717 (AA a AB), ohledně zařízení pro bezpečnost vodní sítě.
•Klasifikace RADIO ZAŘÍZENÍ A KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ (pouze v přítomnosti nožního spínače verze WIRELESS)
Klasifikace přístrojového vybavení v souladu se směrnicí 99/05/ES, čl.12: Třída I.
1.2.2.Okolní prostředí
Přístrojové vybavení musí být instalováno v místech s následujícími podmínkami:
•teplota od 10 do 40°C;
•vztahující se vlhkost od 30 do 75 %;
•atmosférický tlak od 700 do 1060 hPa;
•nadmořská výška ≤ 3000 m;
•tlak vzduchu na vstupním bodu do přístrojového vybavení mezi 6-8 bary;
•tvrdosti vody na vstupním bodu do přístrojového vybavení nepřekročí 25°f (francouzské stupně) nebo 14°d (německé stupně) pro neupravenou
pitnou vodu, pro vodu s tvrdostí vyšší se doporučuje změknutí mezi 15 a 25°f (francouzské stupně) nebo mezi 8,4 a 14°d (německé stupně);
•tlak vody na vstupním bodu do přístrojového vybavení mezi 3-5 bary;
•teplota vody na vstupním bodu do přístrojového vybavení nepřekročí 25°C.
1.2.2.1. Podmínky přepravy a balení
•Teplota: od -10 do 70°C;
•Relativní vlhkost: od 10 do 90 %;
•Atmosférický tlak: od 500 do 1060 hPa.
1.2.3. Záruka
CEFLA s.c. ručí za bezpečnost, spolehlivost a výkon přístrojů.
Záruka je podmíněna dodržováním následujících požadavků:
•Dodržení podmínek stanovených v záručním listě.
•Realizace plánované roční údržby.
•Přístrojové vybavení musí být používáno pouze v souladu s pokyny, uvedenými v tomto návodu.
•Elektrický systém prostředí, ve kterém je přístrojové vybavení nainstalováno, musí být v souladu s IEC 60364-7-710 (Normy vztahující se na
elektrický systém prostorů, používaných pro lékařské účely).
•Přístroj musí být napájen vedením 3x1,5 mm2 chráněným bipolárním magnetotermickým jističem kompatibilním s příslušnými předpisy (10 A, 250
V, vzdálenost mezi kontakty alespoň 3 mm).
POZOR!
Barva tří vodičů (VEDENÍ, NULA A UZEMNĚNÍ) musí odpovídat předepsaným normám.
•Montáž, opravy, rozšíření přístroje, kalibrace a všeobecně všechny operace, které vyžadují otevření skříně přístrojového vybavení, musí provádět
výhradně autorizovaní technici společnosti ANTHOS.
1.2.4. Likvidace na konci životnosti
Ve smyslu Směrnic 2011/65/ES a 2012/19/ES, které se týkají snížení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích, jakož
i likvidace odpadu, je uživatel povinen nevyhazovat tento odpad jako netříděný odpad, ale provést jeho třídění. V okamžiku nákupu nového přístroje
podobného typu, pokud se bude jednat o výměnu přístroje za přístroj, musí být starý přístroj s ukončenou životností odevzdán prodejci za účelem
jeho likvidace. Vzhledem k opětnému použití, recyklaci a dalším formám zpracování shora uvedeného odpadu plní Výrobce funkce stanovené v
právních předpisech jednotlivých států. Vhodné třídění odpadu, které slouží k následnému odeslání vyřazeného přístroje k recyklaci, zpracování a
likvidaci slučitelné s ochranou životního prostředí, přispívá k zamezení možných negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví a podporuje
recyklaci materiálů, ze kterých je přístroj složen. Označení přeškrtnutého kontejneru umístěné na přístroji znamená, že musí být přístroj po ukončení
své životnosti odevzdán odděleně od ostatního odpadu.
POZOR
Nelegální likvidace výrobku má za následek aplikaci pokut stanovených jednotlivými vnitrostátními právními předpisy
CZ
LI
5
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
1.3. Bezpečnostní upozornění
POZOR!
•Instalace všech přístrojů je vždy trvalá.
V závislosti na typu křesla, ke kterému je sestava přiřazena, se odkazuje na příslušný Návod k instalaci a údržbě, na odstavec „Technické údaje“.
CEFLA s.c. není odpovědná za škody na majetku a osobách, nebyla-li dodržena uvedená ustanovení.
•Stav podlahy.
Stav podlahy (kontinuálního typu), musí být v souladu s normami podle DIN 1055 list 3. Hmotnost zubařského zařízení včetně pacienta o hmotnosti 190 kg je přibližně 350 kg/m2.
• Nesmí být provedena žádná změna tohoto přístroje bez povolení výrobce.
V případě změn provedených na přístroji je nutné provést zkoušky a vhodné testy, aby bylo zajištěno jeho další bezpečné použití. CEFLA s.c. není odpovědná za škody na majetku a osobách, nebyla-li dodržena uvedená ustanovení.
•Křeslo.
Maximální povolené zatížení křesla je 190 kg. Tato hodnota nesmí být překročena.
• Odkládací plochy podnosů.
Nepřekračujte maximální povolené zatížení uvedené níže:
-držák podnosu na lékařském stolku, maximální přípustné rozložené zatížení na stolku 2 kg.
-držák podnosu na stolku asistenta, maximální přípustné rozložené zatížení na stolku 1 kg.
-pomocný držák podnosu, maximální přípustné zatížení na stolku je 3,5 kg (bez negatoskopu) nebo 2,5 kg (s negatoskopem).
•Připojení k externím nástrojům.
Přístroj může být elektricky připojen pouze k jiným nástrojům s označením CE.
•Elektromagnetické interference.
Použití v ordinaci nebo v bezprostřední blízkosti elektrických přístrojů, které nejsou v souladu s IEC 60601-1 3. vyd. - 2007, může způsobit
elektromagnetické nebo jiné interference, což vede k poruše zubařské sestavy. V těchto případech se doporučuje před použitím takového přístrojového vybavení odpojit napájení zubařské sestavy.
•Výměna fréz.
Pomocí zařízení pro uvolnění turbín a kolénkových násadců pouze tehdy, když je fréza zcela zastavená. V opačném případě se systém zablokování
zhorší a frézy se mohou uvolnit a způsobit zranění. Používejte pouze kvalitní frézy, s dříkem s připojením kalibrovaného průměru. Chcete-li
zkontrolovat stav blokovacího zařízení, zkontrolujte každý den, na počátku provozu, že je fréza bezpečně zajištěna k nástroji. Vady blokovacího
zařízení v důsledku nesprávného použití lze snadno rozeznat a nevztahuje se na ně záruka.
•Pacienti s kardiostimulátorem a/nebo naslouchátky.
Při léčbě pacientů s kardiostimulátorem a/nebo naslouchátky je nutné vzít v úvahu pravděpodobné účinky použitých nástrojů na kardiostimulátor
a/nebo na naslouchátka. Za tímto účelem vás odkazujeme na četbu technické a vědecké literatury na toto téma.
•Implantologie.
V případě, že zubařská sestava je použita pro dentální implantologii pomocí autonomního přístrojového vybavení určeného k tomuto zásahu,
doporučuje se odpojit napájení křesla, aby se zabránilo možným nechtěným pohybům, způsobenými vadami, a/nebo náhodné aktivaci ovladačů
pohybování.
•Před opuštěním ordinace odpojte přívod vody do ordinace a odpojte hlavní vypínač přístrojového vybavení.
•Přístroj není chráněn proti vniknutí tekutin (IPX 0).
-Přístroj není vhodný pro použití v přítomnosti směsi hořlavého anestetického plynu s kyslíkem nebo oxidem dusným.
•Přístrojové vybavení musí být udržováno a uchováno v bezvadném stavu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost (občanskoprávní a trestní), za
jakékoli zneužívání, neopatrné zacházení nebo nevhodné použití přístrojového vybavení.
•Přístroj musí být používán výhradně autorizovaným vhodně vyškoleným personálem (lékařským a zdravotnickým).
•Přístrojové vybavení musí být vždy pod dohledem, je-li zapnuté nebo připravené ke spuštění, zejména nesmí být nikdy ponecháno bez dozoru v
přítomnosti nezletilých / neschopných nebo obecně neoprávněných osob.
Jakýkoliv osobní doprovod musí zůstat mimo oblast ošetření, v každém případě za něj nese odpovědnost pracovník. Oblastí, kde se provádí
léčba, se rozumí prostor obklopující zubařskou sestavu a 1,5 m kolem něj.
•Kvalita dodávané vody ze zubařské sestavy.
Uživatel je odpovědný za kvalitu vody dodávané ze zubařské sestavy a musí přijmout opatření pro její údržbu.
Chcete-li zajistit kvalitu dodávané vody, CEFLA s.c. doporučuje vybavit zubařskou sestavu interním nebo externím dezinfekčním systémem.
Zubařská sestava je po instalaci vystavena případným nečistotám přicházejícím z vodovodu, proto se doporučuje nainstalovat ji a uvést do provozu
až na začátku jejího skutečného každodenního používání a již od prvního dne provádět dekontaminaci způsobem uvedeným v návodu v příslušných
kapitolách.
Pokud je sestava vybavena zařízením pro separaci vzduchu od přívodu vody (EN 1717), ujistěte se o plánovaném neustálém dávkování dezinfekčního
prostředku a zkontrolujte, že ho je v příslušné nádrži dostatečné množství (viz příslušný odstavec).
POZNÁMKA: obraťte se na svého prodejce nebo vaší Zubní asociaci, kde Vám poskytnou informace o národních předpisech a opatřeních.
• Používané části.
Části přístrojového vybavení, které při běžném použití přijdou nezbytně do kontaktu s pacientem, aby přístroj plnil své
funkce, jsou následující: čalounění křesla, opěrka rukou, optické vlákno polymerační lampy, konec stříkačky, jednorázová
ochrana kamery, hroty scaleru, frézy násadce, terminály odsávání kanyl.
Nepoužité části, které mohou přijít do styku s pacientem, jsou: držák podpěrky rukou křesla, spodní skříň křesla, skříň vodní jednotky na straně
pacienta, přívod vody do pohárku, plivátko, odsávací hadice, tělo násadců.i.
•
POZOR! Pohybování s křeslem.
Ujistěte se, že pacient spolupracuje: vyzvěte jej, aby přiblížil ruce a nohy
a vyhnul se nevyrovnaným polohám.
Zkontrolujte, zda je pacient při pohybování ve správné poloze (viz
obrázek).
6
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
1.4. Čištění a dezinfekce
Prvním nezbytným krokem pro každý proces dezinfekce je čištění.
Fyzickým otíráním čisticími prostředky a povrchově aktivními látkami a opláchnutím vodou se odstraní velké množství mikroorganismů. Nebyl-li
povrch nejdříve vyčištěn, dezinfekční proces nemůže být úspěšný.
V případě, že plochu nelze dostatečně vyčistit, měla by být chráněna bariérami.
Vnější části přístrojového vybavení musí být vyčištěny a dezinfikovány s použitím produktu pro nemocniční použití s ​​indikací pro HIV, HBV a tuberkulózu
(středně silným dezinfekčním prostředkem), specifickým pro malé plochy.
Různé léky a chemikálie používané v zubní ordinaci mohou poškodit lakované povrchy a plastové díly. Provedené testy a výzkumy ukázaly, že povrchy
nemohou být zcela chráněny před agresí všech produktů dostupných na trhu. Proto se doporučuje používat bariérovou ochranu, kdykoli je to možné.
Agresivních účinky chemických produktů závisí také na době setrvání na plochách.
Je proto důležité nenechávat zvolený produkt na povrchu přístroje po dobu delší než je doba předepsaná výrobcem.
Doporučujeme použití konkrétní středně silný dezinfekční prostředek, STER 1 PLUS (CEFLA s.c.), který je kompatibilní s:
•Lakovanými povrchy a plastovými díly.
•Čalouněním.
POZOR!
Kyselina používaná k leptání skloviny zanechává na čalounění VISCOELASTICO skvrny. V případě poskvrnění kyselinou doporučujeme
okamžitě opláchnout velkým množstvím vody.
•Kovovými povrchy nelakovanými
Pokud nechcete používat produkt STER 1 PLUS, doporučujeme použít výrobky obsahující nejvýše:
•Etanol. Koncentrace: maximálně 30 g na každých 100 g dezinfekčního prostředku.
-1-Propanol (n-propanol, propylalkohol, n-propylalkohol). Koncentrace: maximálně 20 g na každých 100 g dezinfekčního prostředku.
-Kombinaci etanolu a propanolu. Koncentrace: kombinace obou musí být maximálně 40 g na každých 100 g dezinfekčního prostředku..
POZOR!
•Nepoužívejte výrobky obsahující izopropylalkohol (2-propanol, izopropanol).
•Nepoužívejte výrobky obsahující chlornan sodný (chlorové bělidlo).
•Nepoužívejte výrobky obsahující fenoly.
•Nestříkejte vybraný výrobek přímo na povrch přístroje.
•Použití jakéhokoli výrobku musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce.
•Nekombinujte dezinfekční prostředek STER 1 PLUS s jinými výrobky.
POZOR!
Doporučené produkty jsou kompatibilní s materiály zařízení, avšak se nevylučují škody na povrchu a materiálu v důsledku použití různých
výrobků, ačkoli nebyly zahrnuty do výše uvedených výjimek.
Pokyny pro čištění a dezinfekci.
K čištění a dezinfekci používejte měkký jednorázový papír, nebrusný (nepoužívejte recyklovaný papír), nebo sterilní gázu.
Nedoporučujeme používat savé hadry a nebo z jakéhokoli materiálu pro opětné použití.
POZOR!
•Před čištěním a dezinfekcí vnějších částí doporučujeme vždy vypnout zubařskou sestavu.
•Vše, co bude použito pro čištění a dezinfekci, musí být po použití vyhozeno.
CZ
LI
7
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
2. Popis přístrojůi
2.1. Identifikační štítky
Zubařské sestavy model:
A5 CONTINENTAL,
A5 INTERNATIONAL,
A5 CART,
A5 IDRICO SINGOLO,
A5 WORLD CONTINENTAL,
A5 WORLD INTERNATIONAL,
A5 WORLD CART,
A6 Plus CONTINENTAL,
A6 Plus INTERNATIONAL.
Štítek se nachází na ramenu spojujícím křeslo s vodní jednotkou.
Údaje uvedené na typovém štítku:
•Jméno výrobce.
•Název přístroje.
•Jmenovité napětí.
•Druh proudu.
•Jmenovitá frekvence.
•Spotřeba elektrické energie.
•Výrobní číslo.
•Měsíc a rok výroby
Zubařské sestavy model:
A5 SINGLE CART.
Štítek se nachází pod stolkem.
Údaje uvedené na typovém štítku:
•Jméno výrobce.
•Název přístroje.
•Jmenovité napětí.
•Druh proudu.
•Jmenovitá frekvence.
•Spotřeba elektrické energie.
•Výrobní číslo.
•Měsíc a rok výroby
2.2. Sestavy
Zubařské sestavy řady A5 jsou předvídané v následujících modelech:
Model A5 CONTINENTAL
Lékařský stolek ve verzi CONTINENTAL (nástroje jsou zachycovány pomocí
systému pružinových ramínek) umístěný na dvojitém ramenu, jehož jedna
část je kloubová a samovyvažovací.
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Stolek pro podnos.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Plivátko.
n Samovyvažovací rameno.
q Stolek pro podnos na stolku asistenta (volitelné příslušenství).
z Zubařské křeslo ANTHOS A2.5.
8
CZ
LI
.
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Model A5 INTERNATIONAL
Lékařský stolek ve verzi INTERNATIONAL (nástroje jsou vloženy svisle
do držáků) umístěný na dvojitém ramenu, jehož jedna část je kloubová a
samovyvažovací.
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Stolek pro podnos (volitelný).
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Plivátko.
n Samovyvažovací rameno.
q Stolek pro podnos na stolku asistenta (volitelné příslušenství).
r Negatoskop pro panoramatické snímky (volitelný).
z Zubařské křeslo ANTHOS A2.5.
Model A5 CART
Lékařský stolek verze INTERNATIONAL (nástroje jsou svisle vloženy do
příslušných umístění) umístěný na výškově nastavitelném vozíku.
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
c Lékařský stolek.
d Řídící panel lékařského stolku.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Plivátko.
o Výškově nastavitelný vozík.
q Stolek pro podnos na stolku asistenta (volitelný).
r Negatoskop pro panoramatické snímky (volitelný).
s Pomocný stolek „Professional“ (volitelný).
z Zubařské křeslo ANTHOS A2.5.
Model A5 SINGLE CART
Lékařský stolek verze INTERNATIONAL (nástroje jsou svisle vloženy
do příslušných umístění) umístěný na výškově nastavitelném vozíku a
vybavený nezávislou skříňkou připojení. Tato verze je bez křesla a vodní jednotky.
Popis jednotlivých částí:
c Lékařský stolek.
d Řídící panel lékařského stolku.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
o Výškově nastavitelný vozík.
r Negatoskop pro panoramatické snímky (volitelný).
Model A5 IDRICO SINGOLO
Verze bez lékařského stolku.
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Plivátko.
q Stolek pro podnos na stolku asistenta (volitelné příslušenství).
s Pomocný stolek „Professional“ (volitelný).
u Tlačítkový panel křesla
z Zubařské křeslo ANTHOS A2.5.
CZ
LI
9
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Model A5 WORLD CONTINENTAL
Lékařský stolek ve verzi CONTINENTAL (nástroje jsou zachycovány pomocí
systému pružinových ramínek) umístěný na dvojitém ramenu, jehož jedna
část je kloubová a samovyvažovací.
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Podnos tray.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Plivátko.
n Samovyvažovací rameno.
q Podnos tray na stolku asistenta ( volitelné příslušenství ).
z Zubařské křeslo ANTHOS A2.5.
Model A5 WORLD INTERNATIONAL
Lékařský stolek ve verzi INTERNATIONAL (nástroje jsou vloženy svisle
do držáků) umístěný na dvojitém ramenu, jehož jedna část je kloubová a
samovyvažovací.
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Stolek pro podnos (volitelný).
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Plivátko.
n Samovyvažovací rameno.
q Podnos tray na stolku asistenta ( volitelné příslušenství ).
r Negatoskop pro panoramatické snímky (volitelný).
z Zubařské křeslo ANTHOS A2.5.
Model A5 WORLD CART
Lékařský stolek verze INTERNATIONAL (nástroje jsou svisle vloženy do
příslušných umístění) umístěný na výškově nastavitelném vozíku.
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
c Lékařský stolek.
d Řídící panel lékařského stolku.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Plivátko.
o Výškově nastavitelný vozík.
q Stolek pro podnos na stolku asistenta
(volitelný).
r Negatoskop pro panoramatické snímky (volitelný).
s Pomocný stolek „Professional“ (volitelný).
z Zubařské křeslo ANTHOS A2.5.
10
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Zubařské sestavy řady A6 Plus jsou předvídané u následujících modelů:
Model A6 Plus CONTINENTAL
Lékařský stolek ve verzi CONTINENTAL (nástroje jsou zachycovány pomocí
systému pružinových ramínek) umístěný na dvojitém ramenu, jehož jedna
část je kloubová a samovyvažovací.
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Stolek pro podnos.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Plivátko.
n Samovyvažovací rameno.
q Stolek pro podnos na stolku asistenta (volitelné příslušenství).
z Zubařské křeslo ANTHOS A2.7.
Model A6 Plus INTERNATIONAL
Lékařský stolek ve verzi INTERNATIONAL (nástroje jsou vloženy svisle
do držáků) umístěný na dvojitém ramenu, jehož jedna část je kloubová a
samovyvažovací.
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Stolek pro podnos (volitelný).
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Plivátko.
n Samovyvažovací rameno.
q Stolek pro podnos na stolku asistenta (volitelné příslušenství).
r Negatoskop pro panoramatické snímky (volitelný).
z Zubařské křeslo ANTHOS A2.7
2.3. Křeslo
Popis jednotlivých částí.
a Opěrka hlavy.
b Opěrka zad.
c Pevná opěrka rukou.
d Pohyblivá opěrka rukou (volitelná).
e Bezpečnostní plošina.
Doby provozu.
Předepsané doby provozu a klidu jsou následující: provoz 25 s - klid 10 min.
Maximální přípustné zatížení.
Maximální povolené zatížení křesla je 190 kg.
POZOR!!
Tato hodnota nesmí být překročena.
Upozornění k použití.
APOZOR: NEBEZPEČÍ POHMOŽDĚNÍ CHODIDLA
Dejte pozor na pacienta a obsluhu během sestupu křesla
CZ
LI
11
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
2.4. Upozornění pro modely A5 CART a A5 SINGLE CART
POZOR!
Během pohybu vozíku dejte pozor na přítomné rozdílné výšky podlahy
a/nebo vodorovné překážky, neboť by mohlo dojít k jeho nestabilitě
a/nebo by se vozík mohl převrhnout.
3. Spuštění operační jednotky
Zubařské sestavy model:
A5 CONTINENTAL,
A5 INTERNATIONAL,
A5 CART,
A5 IDRICO SINGOLO,
A6 Plus CONTINENTAL,
A6 Plus INTERNATIONAL.
Stiskněte hlavní spínač ( f1 ) a zkontrolujte připojení na řídícím panelu:
•Displej ( g ) zhasnutý:
- přístroj vypnutý
- pneumatický systém odpojen
- vodní systém odpojen
•Displej ( g ) osvětlený:
- přístroj zapnutý
- pneumatický systém zapojen
- vodní systém zapojen.
Zubařské sestavy model:
A5 SINGLE CART.
Stiskněte hlavní vypínač ( f2 ) umístěný na vnější skříňce připojení a
ověřte:
•Displej ( g ) zhasnutý:
- přístroj vypnutý
- pneumatický systém odpojen
- vodní systém odpojen
•Displej ( g ) osvětlený:
- přístroj zapnutý
- pneumatický systém zapojen
- vodní systém zapojen.
4. Používání křesla
Křeslo provádí následující pohyby:
•Vzestup/sestup sedadla
•Vzestup/sestup opěrky zad s nakloněním sedadla (Trendelenburgova
poloha)
Křeslo lze ovládat z následujících bodů:
•Lékařský stolek ( a ) (viz odst. 5.).
•Multifunkční nožní spínač ( b ) (viz odst. 5.2.).
•Stolek asistenta ( c ) (viz odst. 6.).
12
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
4.1. Bezpečnostní prvky
Přístrojové vybavení je vybaveno následujícími bezpečnostními prvky:
•Plošina křesla je vybavena zařízením ( I ), které v případě překážky
okamžitě zablokuje sestup křesla a automaticky ho vyzvedne, aby se
překážka uvolnila.
•Opěrka zad křesla je vybavena zařízením ( m ), které v případě překážky
okamžitě zablokuje sestup opěrky zad a automaticky ji vyzvedne, aby se
překážka uvolnila.
•Ramena stolku asistenta jsou vybavena bezpečnostním zařízením ( n ),
které v případě překážky okamžitě zablokuje sestup křesla a automaticky
ho vyzvedne, aby se překážka uvolnila.
• Pohyby křesla:
-s vytaženým a NEFUNKČNÍM nástrojem: povolené ruční pohyby,
zakázané automatické pohyby, ale pokud jsou již prováděné, během
vytažení nebudou přerušeny;
-s vytaženým a funkčním nástrojem: všechny pohyby křesla jsou zakázané.
4.2. Nouzová zařízení
POZOR!
V případě, že je nutné zablokovat pohyb přístrojového vybavení,
použijte následující zařízení:
•Tlačítka pohybování křesla ( a ) nebo ( c ).
Stisknutím libovolného tlačítka pro pohybování křeslem bude zablokován
jakýkoli pohyb přístroje.
•Nožní spínač ( b ).
Stisknutím nožního spínače, jakýkoliv typ pohybu přístrojového vybavení
bude zablokován.
•Plošina křesla ( i ).
Použitím plošiny křesla: jakýkoliv typ pohybu přístrojového vybavení bude
zablokován.
4.3. Nastavitelná opěrka hlavy
Existují dva typy opěrky hlavy
s blokováním polštáře ručního typu
s blokováním polštáře pneumatického typu
Nastavení výšky opěrky hlavy.
•s blokováním ručního typu ( 1 ):
Umístění tyče opěrky hlavy je dosaženo pomocí magnetické spojky. Pracovník musí zvednout a/nebo zatlačit opěrku hlavy směrem dolů, až
se dosáhne požadovaná poloha.
•s blokováním pneumatického typu ( 2 ):
Stiskněte blokovací tlačítko ( u ) a zatímco ho držíte, umístěte opěrku hlavy
podle potřeby. Jakmile najdete správné umístění, stačí uvolnit tlačítko (u)
k opětnému zablokování opěrky hlavy.
Nastavení orientace polštáře.
•s blokováním ručního typu ( 1 ):
Otočte proti směru hodinových ručiček zajišťovací tlačítko ( k ), umístěte
polštář do požadované polohy a poté znovu utáhněte zajišťovací tlačítko.
•s blokováním pneumatického typu ( 2 ):
Stiskněte blokovací tlačítko ( u ) a zatímco ho držíte, umístěte polštář
do požadované polohy. Jakmile najdete správné umístění, stačí uvolnit
tlačítko (u) k opětnému zablokování polštáře..
Správné umístění opěrky hlavy.
POZOR
Pro správné použití opěrky hlavy umístěte hlavu pacienta, jak je znázorněno
na obrázku.
Avvertenze di utilizzo.
POZOR
•Maximální zatížení opěrky hlavy: 30 kg
•Nikdy nepřesouvejte opěrku hlavy, pokud je pacient opřený.
•Neměňte orientaci polštáře bez deaktivace blokovacího zařízení.
•Blokovací zařízení pneumatického typu je aktivní pouze tehdy, když
je vzduchový okruh natlakovaný a zubařská sestava zapnutá.
CZ
LI
13
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
4.4. Pohyblivá opěrka rukou (volitelná)
Překlopení pohyblivé opěrky rukou.
Otočte pohyblivou opěrku rukou ve směru hodinových ručiček, dokud jí
nepřesunete až dolů, aby se usnadnil vstup a výstup pacienta.
Odstranění pohyblivé opěrky rukou.
Uveďte opěrku rukou do svislé polohy a vyjměte ji ze sedadla.
POZOR!
Maximální zatížení opěrky rukou křesla: 68 kg.
4.5. Tlačítkový panel křesla
Popis tlačítek:
Tlačítko uložení funkcí křesla
(s příslušnou led signalizující aktivaci)
Tlačítko vyvolání polohy automatického návratu.
Tlačítko pro vyvolání polohy opláchnutí.
Tlačítko vyzvednutí sedadla a vyvolání naprogramované polohy „A“.
Tlačítko vyzvednutí opěrky zad a vyvolání naprogramované polohy „B“.
Tlačítko sestoupení sedadla a vyvolání naprogramované polohy „C“.
Tlačítko sestoupení opěrky zad a vyvolání naprogramované polohy „D“.
LED signalizace zapnutého zařízení.
POZNÁMKA: Fungování tlačítek k polohování křesla:
•Krátké stisknutí: aktivace automatického pohybu při vyvolání naprogramované polohy.
•Dlouhé stisknutí: aktivace pohybu při ručním umístění.
Nastavení „Poloha opláchnutí“ a „Automatický návrat“ křesla.
Viz odstavec 5.1.1.
POZNÁMKA: úspěšná aktivace režimu pro ukládání je signalizována krátkým zvukovým signálem (PÍPNUTÍ) a rozsvícením signalizační
LED tlačítka MEMORIA.
Programování poloh křesla A, B, C a D.
Viz odstavec 5.1.2
POZNÁMKA: úspěšná aktivace režimu pro ukládání je signalizována krátkým zvukovým signálem (PÍPNUTÍ) a rozsvícením signalizační
LED tlačítka MEMORIA.
14
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5. Používání lékařského stolku
Uspořádání nástrojů.
Uspořádání nástrojů na stolku je definované zákazníkem při objednání.
Aktivace nástrojů.
•Stříkačka je vždy aktivní (viz odstavec 5.3.).
•Polymerační lampa se aktivuje příslušným tlačítkem na vyjmutém nástroji
(viz odstavec 5.7.).
•Intraorální kamera se zaktivuje, je-li nástroj vyjmut (viz odstavec 5.8.).
•Integrovaný senzor ZEN-Xi, je-li připojen k externímu PC, je vždy aktivní
(viz odstavec 5.9.).
•Všechny ostatní nástroje, po vyjmutí, jsou uvedeny do pohybu nožním
spínačem (viz odstavec 5.2.).
Strukturální vazba nástrojů.
Současné použití nástrojů je zabráněno zařízením vzájemné závislosti.
První vyjmutý nástroj je aktivní, zatímco nástroje vytažené následně jsou
deaktivované zařízením vzájemné závislosti.
Zařízení vzájemné závislosti umožňuje nahradit frézu na nástroji, zatímco
je druhý používán na pacientovi.
Umístění lékařského stolku.
Lékařský stolek je pohyblivý ve všech směrech.
Pro nastavení výšky stolku a/nebo jeho orientaci do horizontální polohy, je
dostačující uchopit rukojeť ( a ).
POZNÁMKA (pouze pro pantografové rameno s pneumatickou
brzdou): k nastavení výšky stolu je nutné nejdříve stisknout příslušné
tlačítko ( A ) k uvolnění brzdy.
POZNÁMKA modely A5 CART: k nastavení výšky lékařského
stolku je nutné nejdříve stisknout příslušná tlačítka pro uvolnění
brzdy(viz odstavec 5.1.).
Pantografové rameno
Pantografové rameno může být 2 typů:
s blokováním ručního typu (pouze řada A5)
s blokováním pneumatického typu
Nastavení pantografového ramene s ruční brzdou.
Vyvážení pantografového ramene se provádí v okamžiku instalace přístroje.
Případné následné seřízení může být provedeno pomocí kolečka ( b )
umístěného na pantografovém ramenu.
Otáčení ve směru hodinových ručiček: zvyšuje napětí pantografového
ramene.
Otáčení proti směru hodinových ručiček: snižuje napětí pantografového
ramene.
Zařízení pro zastavení ramínek pro vyvolání nástrojů (pouze stolky
verze CONTINENTAL).
Je-li k dispozici toto zařízení, je možné zablokovat ramínko pro vyvolání
nástroje v poloze vytaženého nástroje.
Aktivace zařízení je signalizována mechanickým kliknutím, ke kterému
dojde ve 2/3 běhu ramínka.
Chcete-li obnovit původní stav, stačí uvést ramínko na konec běhu ( A ).
Podnos pro stolek verze CONTINENTAL.
Podnos ( f ) je vyroben z nerezové oceli a lze jej snadno vyjmout z držáku.
POZOR!
Maximální zátěž povolená na podnosu ( f ): Rozložené zatížení 2 kg.
Podnos pro stolek verze INTERNATIONAL.
POZOR!
Maximální zátěž povolená na podnosu ( e ): Rozložené zatížení 2 kg.
CZ
LI
15
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Čištění rukojeti lékařského stolku.
Očistěte rukojeť stolku pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4)
Čištění lékařského stolku.
Očistěte lékařský stolek pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA pro stolky verze CONTINENTAL:držák nástrojů
(x) lze odstranit k usnadnění operací čištění, k jeho odstranění jej stačí
vytáhnout z jeho umístění, jelikož je upevněn pomocí magnetů.
Silikonový držák nástrojů (u) lze také sterilizovat v autoklávu při teplotě
121° (cyklus gumy).
Odnímatelné kabely nástroje.
Všechny přístroje jsou vybaveny odnímatelnými kabely, aby se usnadnilo
jejich čištění.
POZNÁMKA pro stolky verze CONTINENTAL: chcete-li odstranit
kabely, musíte nejprve odstranit držák nástrojů a poté odšroubovat příslušné
plastové upevňovací objímky.
POZNÁMKA pro stolky verze INTERNATIONAL:cchcete-li
odstranit kabely, stačí odšroubovat příslušné upevňovací plastové objímky
umístěné pod stolkem.
POZOR!
•Před odstraněním kabelů nástroje vypněte operační jednotku.
•Po vypnutí operační jednotky vyprázdněte potrubí stříkačky
stisknutím příslušných tlačítek vzduchu a vody přímo na plivátku,
dokud nevyteče voda postřiku.
•Kabely nástrojů TURBÍNY, MIKROMOTORU a ODSTRAŇOVAČE
ZUBNÍHO KAMENE obsahují vodu, a proto se doporučuje při
provádění demontáže kabelu držet konec násadce nad plivátkem.
•Při zpětné montáži kabelu se ujistěte, že elektrické kontakty jsou
suché a plastová pojistná objímka je dobře utažená.
•Každý kabel musí být znovu namontován pouze a výhradně na místo
příslušného nástroje.
Očistěte kabel nástroje pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZOR!
Kabely nástrojů NEJSOU vhodné pro umístění do autoklávu nebo ke
sterilizaci ponořením za studena
16
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1. Řídící panel lékařského stolku
Tlačítkové panely zubařských sestav A5 a A6 Plus jsou následující:
Tlačítkový panel modelů:
A5 CONTINENTAL, A5 WORLD CONTINENTAL
A6 Plus CONTINENTAL
Tlačítkový panel modelů:
A5 INTERNATIONAL, A5 WORLD INTERNATIONAL
A5 CART, A5 WORLD CART
A5 IDRICO SINGOLO
A5 SINGLE CART
A6 Plus INTERNATIONAL
Popis tlačítek:
Tlačítko ZVÝŠIT: zvýší nastavitelné hodnoty.
Tlačítko SNÍŽIT: sníží nastavitelné hodnoty.
Tlačítko k vymazání snímků intraorální kamery.
Tlačítko zapnutí/vypnutí operační lampy.
Tlačítko spuštění/vypnutí osvětlení Optickými vlákny (on/off).
Ovládací tlačítko změny směru otáčení mikromotoru.
Tlačítko ovládající pohybování plivátka proti směru hodinových ručiček
(aktivní pouze, je-li plivátko poháněné motorem).
Tlačítko ovládající pohybování plivátka ve směru hodinových ručiček
(aktivní pouze, je-li plivátko poháněné motorem).
Tlačítko pro pomocné funkce (volné).
Tlačítko vložení/vyloučení systému SHS
(aktivní pouze, je-li k dispozici systém SHS).
Tlačítko pro aktivaci procesu hygieny.
Ovládací tlačítko dodávání vody do plivátka.
Ovládací tlačítko dodávání vody do pohárku.
Tlačítko pro uložení poloh křesla.
Tlačítko pro vyvolání nouzové polohy.
Tlačítko pro vyvolání výchozí polohy.
Tlačítko pro vyvolání polohy opláchnutí.
Tlačítko vyzvednutí sedadla a vyvolání naprogramované polohy
A.
Tlačítko odblokování brzdy stolku
(pouze stolky verze INTERNATIONAL / CART)
Tlačítko vyzvednutí opěrky zad a vyvolání naprogramované polohy
B.
Tlačítko odblokování brzdy stolku.
(pouze stolky verze INTERNATIONAL / CART)
Tlačítko sestoupení sedadla a vyvolání naprogramované polohy
C.
POZNÁMKA: fungování tlačítek k polohování křesla:
•Krátké stisknutí: aktivace automatického pohybu při vyvolání naprogramované polohy.
•Dlouhé stisknutí: aktivace pohybu při ručním umístění.
CZ
LI
17
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Signalizační ikony zobrazené na displeji:
Ikona nástroj v poloze 1 vyjmutý
(lékařský stolek)
Ikona nástroj v poloze 2 vyjmutý
(lékařský stolek)
Ikona nástroj v poloze 3 vyjmutý
(lékařský stolek)
Ikona nástroj v poloze 4 vyjmutý
(lékařský stolek)
Ikona nástroj v poloze 5 vyjmutý
(lékařský stolek 6. nástroje)
Ikona nástroj v poloze 6 vyjmutý
(stolek asistenta)
Ikona systém WHE v provozu
Ikona nádrž s dezinfekční tekutinou v rezervě
Ikona aktivní postřik na vyjmutý nástroj
Ikona optická vlákna v provozu
Ikona otáčení mikromotoru proti směru hodinových ručiček aktivované
Ikona systém S.H.S. vložený
Ikona nádrž systému S.H.S. v rezervě
Ikona funkce MIRROR aktivní (intraorální kamera)
Ikona funkce ENDO aktivní (odstraňovač zubního kamene)
Ikona cyklus FLUSHING aktivovaný
Ukazatel počtu otáček/procenta výkonu dynamických
nástrojů
Chybová hlášení.
Během různých provozních fází může systém zjistit poruchy zubařské
sestavy.
V tomto případě se na displeji řídícího panelu zobrazí chybové hlášení
Exxx, které zůstane zobrazené, dokud nebude problém vyřešen (viz
odstavec 10.).
Pokud porucha není nebezpečná, zubařská sestava zůstane funkční.
POZNÁMKA: k výstupu ze zobrazení chyby stačí stisknout tlačítko
ZVÝŠIT.
18
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.Nastavení „Poloha opláchnutí“ a „Automatický návrat“ křesla
•Upravte křeslo do požadované polohy pomocí tlačítek pro ruční
pohybování.
•Aktivujte režim ukládání tisknutím tlačítka MEMORIA po dobu alespoň 2
sekund.
Úspěšná aktivace režimu pro ukládání je signalizována krátkým zvukovým
signálem (PÍPNUTÍ) a blikajícím číslem 0 na displeji řídícím panelu.
POZNÁMKA: pro opuštění režimu ukládání bez provedení změn
postačí stisknout znovu tlačítko MEMORIA po dobu alespoň 2 sekund.
•Stiskněte tlačítka „Automatický návrat“ nebo „Poloha opláchnutí“ pro
přiřazení polohy k tlačítku (např. „Poloha opláchnutí“).
provedené uložení je potvrzeno na displeji rozsvícením čísla
vztahujícího se na vybrané tlačítko:
5 = AUTOMATICKÝ NÁVRAT
6 = POLOHA OPLÁCHNUTÍ
POZNÁMKA: tlačítko „Poloha opláchnutí“ uvede sedadlo, opěrku
zad do polohy opláchnutí, aniž by byla změněna poloha sedadla.
Opětným stisknutím tlačítka se sedadlo a opěrka zad vrátí do předchozí
polohy.
POZNÁMKA: v POLOZE OPLÁCHNUTÍ je možné uložit do paměti
i polohu plivátka (je-li poháněné motorem).
5.1.2. Programování poloh křesla A, B, C a D
•Upravte křeslo do požadované polohy pomocí tlačítek pro ruční
pohybování.
•Aktivujte režim ukládání tisknutím tlačítka MEMORIA po dobu alespoň 2
sekund.
Úspěšná aktivace režimu pro ukládání je signalizována krátkým zvukovým
signálem (PÍPNUTÍ) a blikajícím číslem 0 na displeji řídícím panelu.
POZNÁMKA: pro opuštění režimu ukládání bez provedení změn
postačí stisknout znovu tlačítko MEMORIA po dobu alespoň 2 sekund.
•Stiskněte tlačítka A nebo B nebo C nebo D k přiřazení polohy k tlačítku
(např. C).
POZNÁMKA: zobrazením čísla vztahujícího se na vybrané tlačítko
(např. 3) na displeji řídícího panelu se potvrdí uložení.
5.1.3. Nouzové tlačítko.
Toto tlačítko lze použít v případě nouze, k uvedení pacienta do
Trendelenburgové polohy.
POZNÁMKA: Trendelenburgova poloha je již nastavena a nelze
ji změnit.
CZ
LI
19
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.2. Nožní spínač
Nožní spínač může být 3 typů:
„Multifunkční“ nožní spínač.
„Tlakový“ nožní spínač.
Nožní spínač „Power Pedal“.
POZNÁMKA: „multifunkční“ a „tlakové“ nožní spínače lze dodávat
i ve verzi WIRELESS.
5.2.1. „Multifunkční“ nožní spínač
Popis jednotlivých částí.
1 Rukojeť.
2 Ovládací páka.
3 Ovládání pohybů křesla.
4 Ovladač Chip-air/Vyvolání polohy opláchnutí pacienta.
5 Ovladač Water Clean System /Automatický návrat křesla.
6 LED (není aktivní).
7 Signalizační LED stavu nabití akumulátoru (pouze verze WIRELESS).
Ovládací páka ( 2 ).
S vyjmutým nástrojem
•Spusťte nástroj.
•Nastavení počtu otáček rotujících nástrojů.
•Doprava: provoz s postřikem (pokud je jím vybaven vybraný nástroj).
POZNÁMKA: po ukončení provozu dojde k automatickému
profouknutí vzduchem, aby se odstranily případné zbylé kapky tekutiny
z potrubí postřikovačů.
•Doleva: fungování bez postřiku.
S nástrojem v klidovém stavu
•Koncový bod vpravo: automatický návrat křesla.
•Koncový bod vlevo: vyvolání polohy opláchnutí pacienta.
POZNÁMKA: druhé umístění páčky do levého koncového bodu
uvede křeslo do pracovní polohy.
POZOR!
Tyto funkce křesla jsou aktivovány, pokud se poloha v koncovém
bodu udrží po dobu alespoň 2 sekund.
POZNÁMKA: tyto funkce NEJSOU aktivní u modelů A5 IDRICO
SINGOLO.
Fungování Joysticku pohybů křesla ( 3 ).
Kontroluje následující pohyby:
Vzestup sedadla křesla.
Vzestup opěrky zad křesla.
Sestup sedadla křesla.
Sestup opěrky zad křesla.
Chcete-li přerušit pohyb, uvolněte ovladač.
POZNÁMKA: všechny ovladače pohybování křesla jsou
zablokovány, pokud je jeden nástroj vyjmutý a páka nožního spínače je
v provozu.
20
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Fungování levého tlačítka ( 4 ).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
ovladač Chip-air: vyšle proud vzduchu do turbíny nebo do mikromotoru.
Dodání vzduchu se provádí stisknutím tlačítka; proud vzduchu se přeruší,
když je tlačítko uvolněno.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástrojem v klidovém
stavu:
Aktivace programu „Poloha opláchnutí pacienta“.
polohy.
POZNÁMKA: druhé stisknutí tlačítka uvede křeslo do pracovní
POZNÁMKA: tato funkce NENÍ aktivní u modelů A5 IDRICO
SINGOLO.
Fungování pravého tlačítka ( 5 ).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Water Clean System: odešle proud vody k nástrojům, jako jsou
turbíny, mikromotor a scaler, pro vypláchnutí potrubí postřiků.
Voda je dodávaná stisknutím tlačítka; po uvolnění tlačítka se proud
vody přeruší a automaticky se zaktivuje dmýchání vzduchu k odstranění
případných kapek zbývající tekutiny nacházejících se v potrubí postřiku.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástroji v klidovém stavu:
Aktivace programu „Automatický návrat křesla“.
Verze WIRELESS.
Tento nožní spínač může být dodán i ve verzi WIRELESS (viz odstavec 5.2.4).
Ochrana proti vniknutí tekutin.
Nožní spínač je chráněn proti vniknutí tekutin. Stupeň ochrany: IPX1. Čištění.
Očistit nožní spínač pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA: pokud nožní spínač klouže po podlaze, očistěte protiskluzovou pryž pod základnou od prachu pomocí suchého hadříku.
5.2.2. „Tlakový“ nožní spínač
Popis jednotlivých částí.
1 Rukojeť.
2 Ovládací páka.
3 Ovládání pohybů křesla.
4 Ovladač Chip-air/Vyvolání polohy opláchnutí pacienta.
5 Ovladač Water Clean System /Automatický návrat křesla.
6 Signalizační LED provozu s postřikem.
7 Signalizační LED stavu nabití akumulátoru (pouze verze WIRELESS).
Ovládací páka ( 2 ).
Fungování:
•Vyjměte nástroj.
•Spusťte nástroj sešlápnutím pedálu ( a ).
•Nastavte počet otáček/výkon nástroje působením na ovládací páky:
- doprava: zvýšíte;
- doleva: snížíte.
POZNÁMKA: ovládací páka upravuje rychlost/výkon nástroje z
pevného minima na maximum nastaveného na lékařském stolku.
•Chcete-li přerušit provoz nástroje, stačí uvolnit pedál ( a ).
POZNÁMKA: s aktivním postřikem dojde po ukončení provozu
k automatickému profouknutí vzduchem, aby se odstranily zbylé kapky
tekutiny z potrubí.
POZOR!
Aktivace a deaktivace postřiku nástrojů stisknutím tlačítek ( 4 ) nebo
( 5 ).
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 6 ) indikuje provoz s postřikem. CZ
LI
21
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Fungování Joysticku pohybů křesla ( 3 ).
Kontroluje následující pohyby:
Vzestup sedadla křesla.
Vzestup opěrky zad křesla.
Sestup sedadla křesla.
Sestup opěrky zad křesla.
Chcete-li přerušit pohyb, uvolněte ovladač.
POZNÁMKA: všechny ovladače pohybování křesla jsou
zablokovány, pokud je jeden nástroj vyjmutý a páka nožního spínače je
v provozu.
Fungování levého tlačítka ( 4 ).
Fungování:
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástrojem v klidovém
stavu:
Aktivace programu „Poloha opláchnutí pacienta“.
polohy.
POZNÁMKA: druhé stisknutí tlačítka uvede křeslo do pracovní
POZNÁMKA: tato funkce NENÍ aktivní u modelů A5 IDRICO
SINGOLO.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Chip-air: vyšle proud vzduchu do turbíny nebo do mikromotoru.
Dodání vzduchu se provádí stisknutím tlačítka; proud vzduchu se přeruší,
když je tlačítko uvolněno.
POZNÁMKA: ovladač pracuje pouze, pokud jsou turbína a
mikromotor v pracovní poloze.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástrojů.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 6 ) indikuje provoz s postřikem. Fungování pravého tlačítka ( 5 ).
Fungování:
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástrojem v klidovém
stavu:
Aktivace programu „Automatický návrat křesla“.
POZNÁMKA: tato funkce NENÍ aktivní u modelů A5 IDRICO
SINGOLO.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Water Clean System: odešle proud vody k nástrojům, jako jsou
turbíny, mikromotor a scaler, pro vypláchnutí potrubí postřiků.
Voda je dodávaná stisknutím tlačítka; po uvolnění tlačítka se proud
vody přeruší a automaticky se zaktivuje dmýchání vzduchu k odstranění
případných kapek zbývající tekutiny nacházejících se v potrubí postřiku.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástrojů.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 6 ) indikuje provoz s postřikem.
Verze WIRELESS.
Tento nožní spínač může být dodán i ve verzi WIRELESS (viz odstavec 5.2.4).
Ochrana proti vniknutí tekutin.
Nožní spínač je chráněn proti vniknutí tekutin. Stupeň ochrany: IPX1. Čištění.
Očistit nožní spínač pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA: pokud nožní spínač klouže po podlaze, očistěte protiskluzovou pryž pod základnou od prachu pomocí vlhkého hadříku.
22
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.2.3.Nožní spínač „Power Pedal“
Popis jednotlivých částí.
1 Rukojeť.
2 Ovládací pedál.
3 Ovládání pohybů křesla.
4 Ovladač Chip-air nebo aktivace/deaktivace funkce postřiku nástrojů.
5 Ovladač Water Clean System nebo aktivace/deaktivace funkce postřiku
nástrojů.
6 Aktivace automatického návratu křeslanebo vyvolání programu "B".
7 Aktivace polohy opláchnutí pacienta nebo vyvolání programu "A".
8 Signalizační LED provozu s postřikem.
Fungování ovládacího pedálu ( 2 ).
•S vytaženým nástrojem
-Sešlápnutím pedálu ( a ) se spustí nástroj.
Je možné nastavit počet otáček (nebo výkon) nástroje modulací tlaku
na pedál.
POZNÁMKA: ovládací páka upravuje rychlost/výkon nástroje
z pevného minima na maximum nastaveného na lékařském stolku.
-Chcete-li přerušit provoz nástroje, stačí uvolnit pedál.
POZNÁMKA: s aktivním postřikem dojde po ukončení provozu
k automatickému profouknutí vzduchem, aby se odstranily zbylé kapky
tekutiny z potrubí.
•S nástroji v klidovém stavu
Sešlápnutím ovládacího pedálu se okamžitě zablokuje jakýkoliv
automatický pohyb křesla.
Fungování Joysticku pohybů křesla ( 3 ).
Kontroluje následující pohyby:
•vzestup sedadla křesla,
•vzestup opěrky zad křesla,
•sestup sedadla křesla,
•sestup opěrky zad křesla.
Chcete-li přerušit pohyb, uvolněte ovladač.
POZNÁMKA: všechny ovladače polohování křesla jsou
zablokovány, pokud je některý nástroj aktivní nebo je v provozu systém
BIOSTER.
Funzionamento tasto sinistro ( 4 ).
Fungování levého tlačítka ( 4 ).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Chip-air: vyšle proud vzduchu do turbíny nebo do mikromotoru.
Dodání vzduchu se provádí stisknutím tlačítka; proud vzduchu se přeruší,
když je tlačítko uvolněno.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástroje.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 8 ) indikuje provoz s postřikem. Fungování pravého tlačítka ( 5 ).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Water Clean System: odešle proud vody k nástrojům, jako
turbína, mikromotor a odstraňovač zubního kamene, pro vypláchnutí
potrubí postřiku. Voda je dodávaná stisknutím tlačítka ( 5 ); po uvolnění
tlačítka se proud vody přeruší a automaticky se zaktivuje dmýchání
vzduchu k odstranění případných kapek zbývající tekutiny nacházející
se v potrubí postřiku.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástroje.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 8 ) indikuje provoz s postřikem. CZ
LI
23
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Fungování pravé páky ( 6 ).
POZNÁMKA: páka funguje pouze s nástroji v klidové poloze tato
páka NENÍ aktivní u modelů A5 IDRICO SINGOLO.
Z bezpečnostních důvodů je vybraný příkaz aktivován pouze krátkým
zatažením páky a následným uvolněním.
•Zatažení páky směrem dolů:
Aktivace programu „Automatický návrat křesla“.
•Zatažení páky směrem nahoru:
Aktivace programu „B“ křesla“.
Fungování levé páky ( 7 ).
POZNÁMKA: páka funguje pouze s nástroji v klidové poloze tato
páka NENÍ aktivní u modelů A5 IDRICO SINGOLO.
Z bezpečnostních důvodů je vybraný příkaz aktivován pouze krátkým
zatažením páky a následným uvolněním.
•Zatažení páky směrem dolů:
Aktivace programu „Poloha opláchnutí pacienta“.
POZNÁMKA: druhé použití páky uvede křeslo znovu do pracovní
polohy.
•Zatažení páky směrem nahoru:
Aktivace programu „A“ křesla“.
Ochrana proti vniknutí tekutin.
Nožní spínač je chráněn proti vniknutí tekutin. Stupeň ochrany: IPX1. Čištění.
Očistit nožní spínač pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA: pokud nožní spínač klouže po podlaze, očistěte protiskluzovou pryž pod základnou od prachu pomocí vlhkého hadříku.
5.2.4. Nožního spínače verze WIRELESS
„Multifunkční“ a „tlakové“ nožní spínače lze dodávat i ve verzi WIRELESS.
Nožní spínač verze WIRELESS obsahuje vysílací modul ZIGBEE (certifikovaný modul pro Evropu, Kanadu a USA).
Upozornění k použití.
POZOR!
•Neuchovávejte nožní spínač verze WIRELESS v blízkosti jiných zdrojů RF, jako jsou wireless LAN, jiná rádiová zařízení a zařízení Home
RF, mikrovlnné trouby. Doporučená vzdálenost je minimálně 2 metry v případě mikrovlnné trouby a 1 m ve všech ostatních případech.
•I přestože je irelevantní elektromagnetické pole vyzařované nožním spínačem, NENÍ vhodné jej používat v blízkosti přístrojového vybavení
pro podporu života (např. kardiostimulátor) a naslouchátek. Ve zdravotnických zařízeních je před použitím jakéhokoli elektronického
zařízení třeba ověřit, že je kompatibilní s dalším již existujícím přístrojovým vybavením.
•Pro nabíjení akumulátoru nožního spínače verze WIRELESS používejte pouze zubařskou sestavu.
•Vnitřní akumulátor může být vyměněn pouze kvalifikovaným technikem.
Upozornění před prvním použitím.
Před prvním použitím nožního spínače doporučujeme provést plné nabití akumulátoru.
Fungování nožního spínače verze WIRELESS.
Fungování nožního spínače WIRELESS je identické s verzí s kabelem, přečtěte si tedy předchozí odstavce a věnujte pozornost konkrétně používanému
modelu.
Nožní spínač verze WIRELESS je dále vybaven specifickou diodou LED ( 7 ), která signalizuje nabití akumulátoru a stav komunikace se zubařskou
sestavou.
Signalizace LED ( 7 ).
Barva LED indikuje nabíjení akumulátoru, zatímco typ blikání indikuje stav
komunikace se zubařskou sestavou.
Stav nebití akumulátoru:
barva
popis
(odpojený kabel)
popis
(připojený kabel)
ZELENÁ
Akumulátor nabitý (> 75 %) Akumulátor nabitý
ORANŽOVÁ
Akumulátor nabitý (< 50 %) Akumulátor se nabíjí
ČERVENÁ
Akumulátor je nutné nabít C h y b a
nabíjení
(< 25 %)
akumulátoru
Vypnutý
Baterie vybitá
24
CZ
LI
Vypnutá zubařská sestava
nebo porouchaný nožní
spínač
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Stav komunikací:
blikání
popis
Pomalé
Připojení aktivní v režimu wireless
Rychlé
Připojení aktivní s vloženým napájecím kabelem
Dvojité
Vyhledávání připojení
Nepřerušované
Chyba komunikace
Vlastnosti akumulátoru.
Verze nožního spínače WIRELESS je vybavena dobíjecím lithium-polymerovým akumulátorem (Li-Poly, 3.7V, 5200 mAh typ Guangzhou Markyn
Battery Co. Model 9051109).
Kapacita akumulátoru umožňuje autonomii přibližně 2 měsíce (odhad při 8 po sobě jdoucích hodinách denního provozu). Této autonomie je dosaženo
se zcela nabitým akumulátorem v plně provozuschopném stavu. Účinnost akumulátorů se snižuje stárnutím. Odhaduje se, že po 500 cyklech plného
nabití se účinnost sníží na 60 %. I v tomto stavu by měl akumulátor zaručit autonomii přibližně 1 měsíc.
POZNÁMKA: když se účinnost akumulátoru sníží tak, že nebude postačující pro každodenní použití, vyžádejte si jeho výměnu kvalifikovaným
technikem (originální náhradní díl kód 97901336).
POZOR!
Nepokoušejte se akumulátor vyměnit sami.
Omezení záruky na akumulátor.
Na akumulátor uvnitř nožního spínače se vztahuje záruka 6 měsíců od data instalace.
Dobití akumulátoru.
Je-li to nutné, je třeba dobít akumulátor nožního spínače WIRELESS. Proveďte následující postup:
•Otevřete ochranný kryt konektoru na zadní straně nožního spínače a
připojte napájecí kabel.
•Připojte druhý konec nabíjecího kabelu k zubařské sestavě (viz obrázek).
Nyní se akumulátor nožního spínače nabíjí (signalizační LED nabíjení
akumulátoru svítí), zatímco zůstane plně funkční.
POZNÁMKA: akumulátor se plně nabije přibližně po 6 hodinách.
POZOR!
Pro nabíjení akumulátoru nožního spínače verze WIRELESS
používejte pouze zubařskou sestavu.
Přirozené vybití akumulátoru.
Není-li používán po delší dobu, může se akumulátor pomalu vybít.
Po delší době užívání je vždy před použitím vhodné provést kompletní nabit
Údržba a likvidace
Nožní spínač verze WIRELESS neobsahuje žádné díly, které lze opravit
přímo uživatelem. V případě poruchy se nesnažte provádět sami opravu, ale obraťte se
přímo na výrobce nebo na jeho místního distributora, jehož kontaktní čísla
jsou uvedená v záručním listě.
Vnitřní baterie musí být po ukončení životnosti vyměněná odborným
technikem v servisu.
CZ
LI
25
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.3. Stříkačka
Popis nástroje.
a Tryska.
b Rukojeť.
c Tlačítko demontáže stříkačky.
d Tlačítko vzduch.
e Tlačítko voda.
f Volič teplý/studený (pouze stříkačka se 6 funkcemi).
g LED signalizace teplý studený (pouze stříkačka se 6 funkcemi).
POZOR!
Nástroj je dodáván v nesterilním stavu.
Doporučuje se použití jednorázových ochran a trysek.
Technické vlastnosti.
•Doba provozu:
- stříkačka 3F: neustálý provoz,
- stříkačka 6F: provoz 5 s, klid 10 s,
•Napájení:
- stříkačka 6F (modely CEFLA): 24 Vac; 50/60 Hz; 2 A; 50 W.
•Klasifikace v souladu s normou EN 60601-1:
- stříkačka 6F (modely CEFLA): TŘÍDA II, typ B
•Instalační schéma: nahlédněte do Technického návodu pro instalaci (viz
odstavec 11.).
Použití.
Stříkačka se 3 funkcemi:
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Tlačítko ( e ) = voda;
Tlačítko ( d ) = vzduch;
Tlačítko ( e + d ) = postřik.
Stříkačka se 6 funkcemi:
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Provoz s vodou, vzduchem a teplým postřikem: otočte voličem ( f ) ve
směru hodinových ručiček (LED g rozsvícená).
•Provoz s vodou, vzduchem a studeným postřikem: otočte voličem ( f )
proti směru hodinových ručiček (LED g zhasnutá).
•Tlačítko ( e ) = voda;
Tlačítko ( d ) = vzduch;
Tlačítko ( e + d ) = postřik.
Demontáž rukojeti.
•Tryska ( a ) je namontovaná zacvaknutím na rukojeti ( b ).
•Stříkačka se 3 funkcemi:
Chcete-li vytáhnout rukojeť stříkačky, stiskněte tlačítko ( c ).
•Stříkačka se 6 funkcemi:
Chcete-li vytáhnout rukojeť ze stříkačky, otočte přepínačem proti směru
hodinových ručiček (LED g zhasnutá) a stiskněte tlačítko ( c ).
Odnímatelný kabel stříkačky.
Stříkačka je vybavena odnímatelným kabelem pro snadné čištění (viz
odstavec 5).
Čištění.
Jednorázový měkký papír navlhčený čisticím/dezinfekčním prostředkem
POZOR!
•Neponořujte stříkačku do dezinfekčních tekutin nebo čistících
prostředků.
•Nedoporučené produkty: abrazivní prostředky a/nebo s obsahem
acetonu, chlóru a chlornanu sodného.
Sterilizace.
• Rukojeť a tryska stříkačky: parní autokláv při teplotě na 135 °C (2 bary)
v souladu s pokyny přístrojového vybavení.
POZNÁMKA: před sterilizací vložte do sáčku.
26
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.4. Turbína
Připojení násadce a výměna frézy.
Viz specifické pokyny přiložené k násadci.
Použití.
POZOR!
Dodržujte návody k obsluze pro jednotlivé turbíny.
•Doba provozu: provoz 5 min, klid 5 min.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Nástroj spustíte pomocí páky nožního spínače (viz odstavec 5.2.).
•Kohoutek ( f ) v blízkosti nástroje reguluje množství vody v postřiku.
•Kohoutek ( e ) reguluje množství vzduchu postřiku pro všechny nástroje.
POZNÁMKA: ke kabelu turbíny je rovněž možné připojit vzduchové
mikromotory s 4-cestným konektorem, které jsou v souladu s normou ISO
13294 - Dental Air Motor.
POZOR!
Nástroj je dodáván v nesterilním stavu. Nastavení režimu otáčení turbíny.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Pomocí tlačítek ZVÝŠIT nebo SNÍŽIT je možné nastavit procento
maximální rychlosti otáčení turbíny.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
•Páka nožního spínače upravuje rychlost otáčení od minimální po
maximální nastavenou hodnotu (viz odstavec 5.2.).
Spuštění optických vláken.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Aktivujte optické vlákno stisknutím tlačítka OPTICKÁ VLÁKNA.
POZNÁMKA: aktivace optických vláken je na displeji
signalizována ikonou ( A ).
POZNÁMKA: po 30 sekundách nepoužívání turbíny (ovládací páka
reostatu deaktivovaná) se optická vlákna vypnou.
Odnímatelný kabel.
Turbína je vybavena odnímatelným kabelem pro snadné čištění (viz
odstavec 5).
Čištění a údržba.
Viz specifické pokyny přiložené k násadci.
Pro mazání doporučujeme použit Daily Oil (CEFLA s.c.).
Sterilizace.
Parní autokláv při teplotě na 135°C (2 bary) v souladu s pokyny přístrojového vybavení.
POZOR!
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k násadci.
Bezpečnostní předpisy.
POZOR!
•Turbína nesmí být uvedena do provozu bez vložení frézy nebo fiktivní frézy.
•Tlačítko uvolnění frézy musí být během provozu vypnuto!
Tření mezi tlačítkem a rotorem mikromotoru ohřeje hlavu a může způsobit popáleniny.
•Vnitřní tkáně pacienta (jazyk, tváře, rty, atd.), musí být chráněny před kontaktem s tlačítkem vhodnými nástroji (zrcátka, atd.).
•Frézy a různé nástroje na násadcích musí být v souladu s normou ISO 10993 o biokompatibilitě.
CZ
LI
27
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.5. Elektrický mikromotor
Spárování násadců a výměna frézy.
Viz specifické pokyny přiložené k mikromotoru a různým násadcům.
Použití.
POZOR!
Respektujte rovněž návody k obsluze týkající se různých motorů.
•Doba provozu:. provoz 5 min, klid 5 min.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Nástroj spustíte pomocí páky nožního spínače (viz odstavec 5.2.).
•Kohoutek ( f ) v blízkosti nástroje reguluje množství vody v postřiku.
•Kohoutek ( e ) reguluje množství vzduchu postřiku pro všechny nástroje.
Nastavení režimu otáčení mikromotoru.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Pomocí tlačítek ZVÝŠIT nebo SNÍŽIT je možné nastavit maximální rychlost
otáčení mikromotoru.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
•Páka nožního spínače upravuje rychlost otáčení od minimální po
maximální nastavenou hodnotu (viz odstavec 5.2.).
Změna směru otáčení mikromotoru.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Stiskněte tlačítko REVERZE na řídícím panelu.
Směr otáčení proti směru hodinových ručiček je signalizován zvukovým
signálem (PÍPNUTÍM) a rozsvícením ikony ( B ) na displeji řídícího panelu.
POZOR!
Při vytahování mikromotoru řada zvukových signálů (3 PÍPNUTÍ)
oznamuje, že směr otáčení je proti směru hodinových ručiček.
POZNÁMKA: se stlačenou pákou reostatu je ovladač pro změnu
směru otáčení mikromotoru vypnutý.
Spuštění optických vláken.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Aktivujte optické vlákno stisknutím tlačítka OPTICKÁ VLÁKNA.
POZNÁMKA: aktivace optických vláken je na displeji
signalizována ikonou ( A ).
POZNÁMKA: po 30 sekundách nepoužívání mikromotoru (ovládací
páka reostatu deaktivovaná) se optická vlákna vypnou.
Odnímatelný kabel.
Mikromotor je vybaven odnímatelným kabelem pro snadné čištění (viz
odstavec 5).
Čištění a údržba.
Viz specifické pokyny přiložené k nástroji.
Pro mazání doporučujeme použit Daily Oil (CEFLA s.c.).
POZOR!
•Neponořujte nástroj do dezinfekčních tekutin nebo čistících prostředků.
•Nedoporučené produkty: abrazivní prostředky a/nebo s obsahem acetonu, chlóru a chlornanu sodného.
Sterilizace.
Pouze násadce: parní autokláv při teplotě na 135°C (2 bary) v souladu s pokyny přístrojového vybavení. POZOR!
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k nástroji.
Bezpečnostní předpisy.
POZOR!
•Nikdy nemontujte kolénkový násadec na mikromotor v provozu.
•Tlačítko uvolnění frézy musí být během provozu vypnuto!
Tření mezi tlačítkem a rotorem mikromotoru ohřeje hlavu a může způsobit popáleniny.
•Vnitřní tkáně pacienta (jazyk, tváře, rty, atd.), musí být chráněny před kontaktem s tlačítkem vhodnými nástroji (zrcátka, atd.).
•Frézy a různé nástroje na násadcích musí být v souladu s normou ISO 10993 o biokompatibilitě.
28
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.6. Odstraňovač zubního kamene
Připojení násadce a vložky.
Viz specifické pokyny přiložené k násadci.
POZOR!
Před připojením násadec zkontrolujte, že kontakty jsou naprosto suché. Pokud je to nutné, osušte je pomocí vzduchu stříkačky.
Použití.
POZOR!
Respektujte rovněž návody k obsluze týkající se různých násadců.
•Doby provozu: viz návod k použití přiložený k násadci.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Nástroj spustíte pomocí páky nožního spínače (viz odstavec 5.2.).
•Kohoutek ( f ) v blízkosti nástroje reguluje množství chladicí vody.
Upozornění k použití.
POZOR!
•Před připojením násadec zkontrolujte, že kontakty jsou naprosto
suché. Pokud je to nutné, osušte je pomocí vzduchu stříkačky.
•Ujistěte se, že závitové části vložky a násadce jsou naprosto čisté.
•Neměňte tvar vložky.
•Pravidelně kontrolujte opotřebení vložky a v následujících případech ji nahraďte:
- evidentní opotřebení,
- snížený výkon,
- deformace nebo náraz.
•Poznámky pro odstraňovače zubního kamene U-PZ7:
- přístroj LED třídy 1;
- v případě čištění a údržby se vyhněte přímému nasměrování světla do očí (doporučeno vypnout optická vlákna).
Úprava výkonu odstraňovače zubního kamene.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Pomocí tlačítek ZVÝŠIT neboSNÍŽIT je možné nastavit procento maximálního výkonu odstraňovače zubního kamene.
POZNÁMKA:uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
•Nožní spínač aktivuje funkci nástroje na maximální nastavenou hodnotu
výkonu (viz odstavec 5.2.).
Funkce ENDO.
Scaler pracuje až do 1/2 maximálního nastaveného výkonu.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Stiskněte tlačítko REVERZE na řídícím panelu.
POZNÁMKA: aktivace funkce ENDO je signalizována zvukovým
signálem (PÍPNUTÍM) a rozsvícením ikony ( C ) na displeji řídícího panelu.
Následně, při vyjmutí odstraňovače zubního kamene, zvukový signál
(PÍPNUTÍ) signalizuje aktivovanou funkci ENDO.
POZNÁMKA: se sešlápnutou nožní pákou nelze změnit provoz.
Spuštění optických vláken.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Aktivujte optické vlákno stisknutím tlačítka OPTICKÁ VLÁKNA.
POZNÁMKA: aktivace optických vláken je na displeji
signalizována ikonou ( A ).
POZNÁMKA: po 30 sekundách nepoužívání nástroje (páka nožního
spínače deaktivovaná) se optická vlákna vypnou.
Odnímatelný kabel.
Odstraňovač zubního kamene je vybaven odnímatelným kabelem pro
snadné čištění (viz odstavec 5).
Čištění a údržba.
Viz specifické pokyny přiložené k nástroji.
POZOR!
• Neponořujte násadec do dezinfekčních tekutin nebo čistících
prostředků.
CZ
LI
29
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Sterilizace.
•Momentový klíč, hroty odstraňovače zubního kamene a násadec odstraňovače zubního kamene: parní autokláv při teplotě na 135°C (2 bary) v
souladu s pokyny přístrojového vybavení.
POZOR!
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k nástroji.
Bezpečnostní předpisy.
POZOR!
•Aby nedošlo k nebezpečným situacím nebo k poškození, při připojení stolku neměňte polohy kabelů, vztahujících se na odstraňovače
zubního kamene různých značek.
•Vložky na násadci musí být v souladu s normou ISO 10993 o biokompatibilitě.
5.7. Polymerační lampa T-LED
Technické vlastnosti.
Napájecí napětí: 24-36 V DC
Max spotřeba elektrické energie: 6 VA
Světelný zdroj: 1 Led 5 W
Vlnová délka: 430-490 nm
Zvukové signály: na začátku, každých 5 sekund a na konci cyklu
Provozní režim: přerušovaný (provoz 3 po sobě jdoucí cykly - klid 60 s)
Programy: 6 (přednastavených).
Obecný popis lampy.
a Rukojeť lampy.
b Koncová otočná část.
c Optické vlákno.
d Ochrana očí.
e Napájecí kabel.
f Ovládací tlačítkový panel.
POZNÁMKA: polymerační lampa může být použita v různých
konfiguracích (hůlka, pistole, nebo libovolné mezipolohy) pro usnadnění
činnosti uživatele.
POZNÁMKA: polymerační lampa je dodávaná v původním obalu,
který je vhodné uchovat pro eventuální budoucí přepravy.
Popis ovládacího tlačítkového panelu.
[ 1 ] LED 1 (cyklus STANDARD):
Emise 1000 mW/cm2 po dobu 20 sekund (tento cyklus je výchozí v
okamžiku prodeje). [ 2 ] LED 2 (cyklus FAST):
Emise 1600 mW/cm2 po dobu 15 sekund.
[ 3 ] LED 3 (cyklus STRONG):
Emise 1800 mW/cm2 po dobu 20 sekund.
[ 4 ] LED S:
Když svítí dioda LED S, vstoupíte do režimu náběhových cyklů a
zároveň se rozsvítí diody LED vedle písmen B, R a L:
Total
Total
[ LED S + LED 1 ] náběhový cyklus B (BONDING):
Cycle
LED
Ø8 mm
time
energy
Náběhový cyklus s emisí 500 mW/cm2 po dobu 5 sekund, náběh z
500 na 1000 mW/cm2 po dobu 5 sekund a 1000 mW/cm2 po dobu 5
standard
1
20"
1.000 mW/cm2
20.000 mJ
sekund, po celkovou dobu 15 sekund. fast
2
15"
1.600 mW/cm2
24.000 mJ
[ LED S + LED 2 ] náběhový cyklus R (RAPID RESTORATION):
Náběhový cyklus s emisí 500 mW/cm2 po dobu 5 sekund, náběh z
2
strong
3
20"
1.800 mW/cm
36.000 mJ
500 na 2200 mW/cm2 po dobu 5 sekund a 2200 mW/cm2 po dobu 5
sekund, po celkovou dobu 15 sekund. bonding
S+1
15"
ramp cycle
11.250 mJ
[ LED S + LED 3 ] náběhový cyklus L (LONG RESTORATION):
Náběhový cyklus s emisí 500 mW/cm2 po dobu 5 sekund, náběh z
rapid rest.
S+2
15"
ramp cycle
20.250 mJ
500 na 1800 mW/cm2 po dobu 5 sekund a 1800 mW/cm2 po dobu
10 sekund, po celkovou dobu 20 sekund. long rest.
S+3
20"
ramp cycle
26.250 mJ
[ 5 ] LED indikátor poruchy:
Tato červená dioda LED se rozsvítí pouze v případě poruchy provozu.
[ 6 ] Tlačítko START:
Tlačítko START spustí aktuálně vybraný cyklus (zvýrazněný rozsvíceným LED indikátorem cyklu).
Je-li znovu stisknuté v jakékoliv okamžiku během cyklu, emise světla se okamžitě přeruší.
[ 7 ] Tlačítko MODE:
Toto tlačítko slouží k výběru požadovaného cyklu. Umožní přejít z cyklu, kde se právě nacházíte, do bezprostředně následujícího cyklu.
První tři cykly (1, 2 a 3) jsou s konstantním výkonem a LED diody se rozsvítí individuálně.
Když svítí dioda LED S, vstoupíte do režimu náběhových cyklů a zároveň se rozsvítí diody LED vedle písmen B, R a L.
Jakmile je rozsvícená LED cyklu, který budete používat, lampa je připravena k použití. Stisknutím tlačítka START se aktivuje emise světla v
závislosti na zvoleném cyklu.
POZNÁMKA: výběr cyklu je možný a tlačítko je aktivní, pouze pokud lampa nevysílá světlo. V případě, že tlačítko je náhodně stisknuto
při emisi světla, nemá to žádný vliv.
30
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Provoz.
POZOR!
Nástroj je dodáván v nesterilním stavu.
Před použitím dezinfikujte rukojeti lampy. Optické vlákno a ochrana
očí mohou být sterilizovány v autoklávu vodní parou při teplotě 135°C.
•Vložte optické vlákno ( c ) na dno svého umístění, dokud neuslyšíte
kliknutí.
•Vložte násadec polymerační lampy na konec příslušného napájecího
kabelu a utáhněte upevňovací objímku ( e ).
•Vyjměte lampu z jeho umístění na stolku asistenta nebo na lékařském
stolku.
POZNÁMKA: zobrazení na displeji řídícího panelu 1 animovaného
symbolu je potvrzením aktivace nástroje.
•Otočte přední část lampy a/nebo optické vlákno do nejpříznivější polohy
pro fotopolymerizaci (hůlky, pistole nebo mezipolohy).
•Vyberte cyklus, který si přejete použít, pomocí tlačítka MODE, jak je
popsáno výše (vybraný cyklus je vždy označen odpovídající osvětlenou
diodou LED).
POZNÁMKA: lampa je vybavena permanentní pamětí, proto je
při dalším použití vždy nabídnut poslední použitý cyklus.
•Umístěte optické vlákno do polohy vhodné pro polymeraci.
POZNÁMKA: optické vlákno musí být umístěné co nejblíže k
materiálu, který má být vytvrzen, aniž by se ho však dotýkalo.
•Spusťte cyklus pomocí tlačítka START.
POZOR!
Způsob použití: provoz 2 po sobě jdoucí cykly, klid 60 sekund.
POZNÁMKA: když je zaktivován naprogramovaný cyklus, diody
LED (1, 2, 3, B, R, L) signalizují (po 5 sekundách) plynutí času, každých
5 sekund práce zhasnou.
Lampa je také vybavena zvukovou signalizací, která vydá jedno PÍPNUTÍ
na začátku cyklu, jedno PÍPNUTÍ každých 5 sekund provozu a nakonec
2 PÍPNUTÍ na konci provozního cyklu.
•Počkejte, až se dodávání světla přeruší spontánně; nicméně, pokud
budete chtít, můžete jej zastavit kdykoliv opětovným stisknutím tlačítka
START.
POZOR!
•Lampa je vybavena signalizačním systémem, který prostřednictvím
rozsvícení diod LED ohlásí eventuální poruchu (viz následující
odstavec).
•Lampa je opatřena tepelnou ochranou.
Signalizace.
V případě poruchy polymerační lampy jsou k dispozici následující hlášení
na ovládacím tlačítkovém panelu:
•LED 5 a LED 1 zelená kontrolka svítí nepřerušovaně.
Chybějící vyzařování světla lampy.
Kontaktujte Technickou asistenční službu.
•LED 5 a LED 2 zelená kontrolka svítí nepřerušovaně.
Porucha mikrokontrolní jednotky aktivace nástroje.
Kontaktujte Technickou asistenční službu.
•LED 5 a LED 3 zelená kontrolka svítí nepřerušovaně.
Nedostatečné napájení.
Kontaktujte Technickou asistenční službu.
•LED 5 a LED 4 současně blikají.
Zásah tepelné ochrany násadce. Tyto LED budou i nadále blikat,
dokud lampa dostatečně nevychladne (přibližně 5 minut), aby jí bylo
možné znovu použít.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte Technickou asistenční službu.
Maximální vytvrditelná tloušťka.
Maximální vytvrditelná tloušťka jednotlivých cyklů je 3 mm (viz také pokyny použitého složení).
POZOR!
Tato tloušťka by neměla být překročena, aby se zabránilo možnému nedokončení vytvrzení vrstvy.
Všeobecná upozornění k použití.
POZOR!
•
Světelný zdroj LED je zdrojem třídy 2 v souladu s normou IEC 62471. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU.
Vyzařované světla může poškodit vaše oči v případě přímé ozařování bez ochrany.
Vždy používejte lampu s ochranou očí a dejte pozor, aby nedošlo k přímému namíření světelného paprsku do očí.
Vyzařované světlo může poškodit měkké tkáně (sliznice dutiny ústní, dásně, kůži).
Dejte pozor, abyste přesně nasměrovali paprsek na materiál, který má být vytvrzen.
CZ
LI
31
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
•Lidé s očními chorobami, jako jsou jednotlivci, kteří podstoupili operaci k odstranění šedého zákalu nebo onemocnění sítnice, musí být
chráněny během používání lampy, například s vhodnými ochrannými brýlemi.
•Koncová otočná část se může otáčet o 180° vzhledem k rukojeti proti směru hodinových ručiček a přejít z konfigurace hůlky na pistoli.
Pro návrat do konfigurace hůlka je otáčení ve směru hodinových ručiček.
Dosažení těchto dvou pozic je ohlášeno jedním kliknutím; po kliknutí dál neotáčejte.
Mezipolohy jsou také možné, i když nejsou vybavené kliknutím.
Po otočení koncové otočné části znovu správně umístěte zpět optické vlákno.
•Netahejte za napájecí šňůry.
•Nevystavujte násadec nadměrným vibracím.
•Buďte opatrní, abyste neupustili násadce, zejména optické vlákno.
Lampa může prasknout, v případě náhodného skusu nebo pádu.
Před použitím polymerační lampy po nárazu nebo pádu zkontrolujte integritu násadce. Zkuste rozsvítit lampu a ověřit provoz bez použití na pacientovi.
V případě popraskání nebo rozbití nebo jakékoliv jiného poškození nepoužívejte lampu na pacientovi a kontaktujte Technickou asistenční
službu.
Optické vlákno je mimořádně křehké a v případě nárazu může prasknout nebo se rozbít, čímž je ohroženo konečné množství dodávaného světla.
V případě pádu doporučujeme pečlivě sledovat optické vlákno, abyste ověřili případná prasknutí nebo rozbití. V případě prasklin se objeví jasné
světlo v místě, kde vlákno prasklo. Ve všech těchto případech musí být optické vlákno vyměněno.
•Rukojeť polymerační lampy (případně prodávaná v samostatném balení) může být připojena výhradně k zubařským sestavám s připojením
pro tento násadec lampy. Připojení k jinému přístrojovému vybavení může způsobit poškození vnitřních obvodů lampy a může způsobit vážné nebezpečí pro
bezpečnost provozovatele a pacienta.
•Násadec polymerační lampy není chráněn proti vniknutí tekutin (IP20).
•Násadec pro polymerační lampy není vhodný pro použití v přítomnosti hořlavých anestetických směsi plynů se vzduchem, kyslíkem nebo
oxidem dusným (N2O).
Čištění.
Polymerační lampa může být prostředkem přenosu infekce z pacienta na pacienta.
Části, které jsou nejvíce kontaminované jsou optická vlákna a ochrana očí. Před jejich sterilizaci, zkontrolujte, že na nich nejsou žádné zbytky
polymeračních produktů: případně je odstraňte alkoholem nebo plastovou špachtlí. Pro sterilizaci optického vlákna a ochranu očí používejte pouze autokláv se sterilizační teplotu alespoň 134°C.
POZOR!
•Optické vlákno je schopné snést 500 cyklů v autoklávu, po nich má tendenci se zakalit a mohlo by tedy vydávat menší množství světla. •I ochrana očí musí být vyměněná po 500 cyklech. •Doporučuje se kontaktovat výrobce ke koupi originálních náhradních dílů (optické vlákno + ochrana očí: objednací číslo 97660404).
Násadec nemůže být ponořen do autoklávu; doporučuje se jej externě dezinfikovat příslušnými produkty a případně jej zakrýt jednorázovou folií. Pro dezinfekci násadce použijte měkký jednorázový papír a vyhněte se používání korozních látek a ponoření do tekutin. POZOR!
•Násadec lampy NENÍ vhodný pro ponoření do autoklávu.
•Násadec lampy není chráněn proti průniku vody, takže NENÍ vhodný pro sterilizování ponořením za studena.
•Při dezinfekci vnější lampy, je vhodné provést tuto operaci s vloženým optickým vláknem.
Nepoužívejte žádný typ dezinfekčního prostředku na vystavené optické povrchy násadce, když je vlákno vytažené; kontakt dezinfekčního
prostředku s tímto povrchem jej nenávratně zkalí.
Údržba.
Pro toto přístrojové vybavení není vyžadovaná žádná speciální údržba.
Jakákoli výměna a/nebo oprava, a to jak na násadci, tak i na sestavě, musí provádět technici autorizovaní výrobcem.
Násadec byl úmyslně konstruován tak, aby byly vyžadované konkrétní nástroje pro otevření, a proto nesmí být rozebrán uživatelem.
Poškození násadce má automaticky za následek zánik záruky.
Řešení problémů.
•Po vyjmutí se lampa nerozsvítí (žádná led dioda není rozsvícená na tlačítkovém panelu).
Zkontrolujte, že připojení Midwest je správně připojeno k napájecímu kabelu. Opatrně zašroubujte objímku, poté zkuste zasunout lampu a znovu jí vyjmout.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte Technickou asistenční službu.
•Vydávání sníženého množství světla.
- Zkontrolujte, zda optické vlákno není prasklé nebo jinak poškozené; pokud ano, musí být vyměněno.
Obraťte se na výrobce ke koupi originálních náhradní díly.
- Zkontrolujte, že se na hrotu optického vlákna nenachází vytvrzené zbytky; pokud ano, mechanicky je odstraňte třením alkoholem nebo plastovou
špachtlí.
Pokud je potřeba vrátit násadec, prosíme vás nejprve jej dezinfikovat. Navíc doporučujeme odeslat jej v originálním balení. Na závěr vás laskavě prosíme, abyste přiložili k dodacímu listu i popis poruchy.
Likvidace na konci životnosti.
•Nevyhazujte přístrojové vybavení do běžného odpadu.
•Dodržujte normy platné ve státu použití upravující správnou likvidaci přístrojového vybavení na konci životnosti.
•Vzhledem k možnosti přenosu křížových infekcí, doporučuje se přístrojové vybavení před likvidací vydezinfikovat.
32
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.8. Intraorální kamera C-U2
C-U2 je intraorální kamera speciálně navržená pro snadné použití při intraorálním zubním vyšetření, s velmi lehkým násadcem, automatickou
kontrolou expozice a pevným zaostřením. Kamera Vám pomůže k efektní komunikaci s pacientem, kdy můžete pomocí obrázků vysvětlovat každý
krok ošetření a snadno motivovat pacienta k lepší spolupráci. Systém C-U2 umožňuje natáčet a pořizovat požadované snímky ve vysokém rozlišení
(1280x720) prostřednictvím příslušné plochy citlivé na dotyk umístěné v násadci a zobrazuje intraorální snímky na speciálním monitoru nebo PC.
POZOR!
Kamera může být použita jako pomůcka pro diagnózu, ale výsledek by měl být porovnán s přímým pozorováním a/nebo dalšími diagnostickými
indikacemi. Řídit se pouze snímky z kamery by mohlo vést ke špatným hodnocením, protože elektronicky zpracované barvy nebo formy
nemusí odpovídat skutečnosti.
Upozornění k použití.
POZOR!
•Externí PC a externí monitor musí být zdravotnického typu a musí mít osvědčení v souladu s IEC 60601-1 3. vyd., a být tedy schopné poskytnout
dvojitou izolační vrstvu pro pacienta (2 MOPP) a pro pracovníka (2 MOOP): - s ohledem na napájení; - pro všechny porty I/O (USB, LAN) napájené
napětím Safety Extra Low Voltage (SELV).
•I přesto, že je elektromagnetické pole vyzařované zařízením irelevantní, nedoporučuje se používat jej v blízkosti přístrojového vybavení pro podporu
života (např. kardiostimulátor), jak je uvedeno v uživatelské příručce těchto přístrojových vybavení.
•Je potřeba používat zařízení s vhodnou jednorázovou ochrannou, kterou je třeba vyměnit pro každého nového pacienta.
•Po umístění nové jednorázové ochrany ověřte před použitím kamery její integritu a zkontrolujte, zda není poškozená. V takovém případě ji odstraňte
a umístěte novou.
•Násadec nesmí být nikdy ponořen do tekutiny nebo umístěn do autoklávu, a to z žádného důvodu.
•Skladujte násadec na čistém a suchém místě.
•Neohýbejte nadměrnou silou spojovací kabel.
•Buďte opatrní, aby nedošlo k pádu násadce, a nevystavujte jej nadměrným vibracím.
•Nepoužívejte poškozený násadec; ujistěte se před použitím, že kamera je v dobrém stavu a nemá žádné ostré hrany. Máte-li pochybnosti, nepoužívejte
násadec, opatrně ho uložte a kontaktujte technickou asistenční službu.
•Před použitím zkontrolujte neporušenost ochranného skla objektivu. •Během použití nemiřte zdroj světla přímo do očí provozovatele nebo pacienta.
•Při soustavném použití (např. více než 10 po sobě jdoucích minut) je normální, že se teplota výrazně zvýší; pokud to způsobuje nepohodlí, násadec
musí být odložen na dobu několika minut, aby se zchladil světelný zdroj. V případě delší doby použití by měla být intenzita světla snížena.
•Ponecháte-li jej v provozu po delší dobu, zkontrolujte před použitím, že je špička na přijatelné teplotě, a to krátkým dotykem části z průhledného
plastu prstem. Dejte pozor, abyste se nedotkli objektivu umístěného ve středu.
•Nepokoušejte se v žádném případě ohýbat, vytahovat nebo demontovat násadec.
Připojení násadce.
Vložte kameru C-U2 ( a ) na konec kabelu a utáhněte objímku ( b ).
POZOR!
Ujistěte se, že je kabel pevně našroubován na násadci.
Používání kamery.
•Uveďte násadec do provozní polohy; světelný zdroj se rozsvítí a kamera
se zapne v posledním používaném režimu LIVE.
POZNÁMKA: zobrazení na displeji řídícího panelu 2 animovaných
symbolů je potvrzením aktivace nástroje.
•Přepínání osvětlovacího systému kamery.
Stisknutím tlačítka OPTICKÁ VLÁKNA je možné zapnout/vypnout systém
osvětlení kamery.
POZNÁMKA: aktivace systému osvětlení je indikována na displeji
ikonou ( A ).
•Funkce MIRROR.
S kamerou v režimu LIVE je krátkým stisknutím tlačítka REVERZE na
řídícím panelu možné přepínat mezi zobrazením skutečných snímků a
zrcadlových snímků.
Aktivace zobrazení zrcadlových snímků je indikována na displeji ikonou
( D ).
CZ
LI
33
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
•Funkce FREEZE (Statický snímek).
Násadec C-U2 je vybaven dotykovým tlačítkem ( g ).
Požadovaný obraz zamrazíte stisknutím tohoto tlačítka nebo použitím
nožního spínače.
Stiskněte znovu tlačítko (nebo znovu použijte nožní spínač) a uvolněte
zamrzlý obraz.
•Nastavení provozního režimu jednoho snímku nebo více snímků
S kamerou v režimu LIVE, krátkým stisknutím tlačítka KAMERA na řídícím
panelu je možné í přepínat mezi režimem jednoho snímku a více snímků
(a naopak).
POZNÁMKA: povolení režimu jednoho snímku je indikováno na
monitoru příslušnou ikonou ( 1 ) umístěnou v pravém horním rohu.
• Provozní režim jednoho snímku.
Při vyjmutí kamery ve stavu LIVE a v režimu jednoho snímku se na
monitoru zobrazí obraz „v pohybu“ a v pravém horním rohu se objeví
příslušná ikona ( 1 ).
Stisknutím dotykového tlačítka ( g ) násadce (nebo použitím nožního
spínače) se obraz zmrazí a zobrazí se na monitoru, čímž se odstraní
předchozí snímek.
POZNÁMKA: poslední zmrazený snímek zůstane viditelný na
monitoru i při uložení kamery.
• Provozní režim více snímků.
-Při vyjmutí kamery ve stavu LIVE a v režimu více snímků se na monitoru
zobrazí obraz „v pohybu“.
Stisknutím dotykového tlačítka ( g ) násadce (nebo použitím nožního
spínače) se obraz zmrazí a ihned se zobrazí na monitoru.
POZNÁMKA: zmrazený obraz se zobrazí přímo na monitoru,
v prvním volném poli. Každý následující zmrazený obraz je umístěn v
následujícím poli v pořadí čtení. Po naplnění 4 dostupných polí nahradí
jakýkoliv následující zmrazený snímek jeden stávající snímek, vždy v
pořadí čtení.
-S kamerou ve stavu FREEZE, stisknutím tlačítek ZVÝŠIT nebo SNÍŽIT
nebo aktivací ovladače CHIP-AIR použitím nožního spínače (viz
odstavec 5.2) se volí postupně 4 uložené snímky.
POZNÁMKA: stisknutím tlačítka KAMERA po dobu alespoň 3
sekund se vymažou všechny 4 snímky nacházející se na zobrazované
stránce.
-S kamerou ve stavu FREEZE se stisknutím tlačítka REVERZE nebo
zaktivováním ovladače CHIP-WATER pomocí nožního spínače (viz
odstavec 5.2.) aktivuje/deaktivuje zobrazení vybraného snímku na celé
obrazovce.
• Funkce VIEW.
S kamerou v režimu LIVE umožňuje dlouhé sešlápnutí (alespoň 2
sekundy) ovladače WATER CLEAN SYSTEM na nožním spínači (viz
odstavec 5.2.) zobrazit dříve zmrazené snímky bez uložení nových.
Stav násadce.
V oblasti příkazového tlačítka ( g ) se nachází optický ukazatel osvětlený
vícebarevnými kontrolkami LED, který zobrazuje stav násadce během
použití dle následující tabulky:
Barva
Situace
Krátké velmi pomalé modré
Násadec v režimu standby
impulzy
Nepřerušovaná světle modrá
Násadec aktivní, zobrazení live video
snímků
Blikající modrá/světle modrá
Násadec ve statickém snímku
Krátké červené impulzy
Chyba vnitřní diagnostiky:
kontaktujte Technickou asistenční
službu
34
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
MyRay iCapture.
Tento program umožňuje nastavit kameru C-U2 při připojení k PC/
WORKSTATION.
Pro úplný popis provozu programu MyRay iCapture odkazujeme na
specifické pokyny dodané v elektronické podobě společně s násadcem
C-U2.
Jednorázové hygienické ochrany.
Kamera může být prostředkem přenosu infekce z pacienta na pacienta. Proto se doporučuje používat vždy jednorázové ochrany (kód 97901590)
a dezinfikovat ji externě každý den po použití. Ochrana (s bílým jazýčkem) je uzavřena mezi dvěma ochrannými fóliemi:
přední, průhledné, s modrým jazýčkem, a zadní, papírové.
Chcete-li správně vložit jednorázovou ochranu, postupujte následovně:
1. Vložte distální konec rukojeti mezi fólii s bílým jazýčkem a zadní
papírovou fólii. Objektiv, který je obklopen diodami LED, musí směřovat
dolů, směrem k zadní papírové fólii.
Opatrně vložte násadec až úplně dolů.
2. Odstraňte ochrannou fólii zatažením za modrý jazýček.
3. Kamera je nyní chráněna a připravena k použití.
POZOR!
•Vždy se ujistěte, že je násadec správně vložen do ochrany.
•Pro zajištění hygieny uživatelů je třeba připomenout, že jednorázová
ochranná se musí vyměnit po každém použití.
•Likvidace: s jednorázovými hygienickými ochranami by se mělo
zacházet jako se speciálním odpadem (například jako s chirurgickými
rukavicemi).
Čištění a dezinfekce.
Po každém použití vyčistěte násadec pomocí vhodného produktu: viz
odstavec 1.4.
POZOR!
•Kamera není určena pro sterilizaci ponořením za studena, například do roztoků jako je glutaraldehyd, nebo roztoků peroxidu vodíku.
•Použití jakéhokoli výrobku musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce.
•Vše, co bude použito pro čištění a dezinfekci, musí být po použití vyhozeno.
Údržba a opravy.
Kamera C-U2 nevyžaduje žádnou speciální údržbu.
V případě poruchy prosím odešlete kompletní násadec.
POZOR!
Neexistují díly opravitelné na místě. Pokud dojde k funkční závadě, obraťte se na autorizovaného prodejce.
Vrácení výrobků.
•Prosíme o navrácení případných vadných zařízení v jejich originálním balení. Nepoužívejte poškozené obaly.
•Vzhledem k riziku přenosu infekce je nezbytné dezinfikovat zařízení před jeho odesláním. Nesprávně očištěné a dezinfikované násadce nebudou
akceptovány.
POZOR!
Odesílatel je zodpovědný za škody na přístroji způsobené dopravou, a to jak pro zařízení v rámci záruky, tak i mimo ni.
CZ
LI
35
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
5.9. Integrovaný senzor ZEN-Xi
Integrovaný senzor ZEN-Xi je zdravotnický prostředek pro pořizování
elektronických intraorálních rentgenových snímků pomocí propojení s PC.
V kombinaci s řídícím programem zubní ordinace bude možné ukládat
rentgenové snímky do složky pacienta a pak je zobrazit na monitoru
počítače.
POZOR!
Nepoužívejte systém pro jiné účely, než na pořízení intraorálních
rentgenových snímků, a nepoužívejte jej, pokud nemáte potřebné
znalosti v zubním lékařství a radiologii.
Použití.
Pokyny pro použití a údržbu integrovaného senzoru ZEN-Xi jsou přiloženy
k přístrojovému vybavení.
POZNÁMKA: integrovaný senzor ZEN-Xi nemá žádnou elektrickou
interakci se zubařskou sestavou.
6. Používání stolku asistenta
Complessi odontoiatrici modello:
A5 CONTINENTAL,
A5 INTERNATIONAL,
A5 CART,
A5 CART SINGOLO.
Stolek asistenta typ „Ergo03“.
Hlavní vlastnosti:
•Stolek ( a ) je spojený s vodní jednotkou ( b ) prostřednictvím dvou
kloubových ramen, která umožňují jeho umístění do oblasti nejvhodnější
pro pracovníka.
Pevné rameno ( c ) se může otáčet kolem plivátka o 120°.
Pantografové rameno ( g ) umožňuje vertikální vychýlení stolku asistenta
o 335 mm přes 6 pracovních poloh.
POZNÁMKA: k uvedení stolku asistenta do nejnižší polohy ho
stačí zvednout do nejvyšší polohy a poté snížit.
•Stolek ( a ) je vybaven řídícím panelem ( d ) s tlačítky pro ovládání funkcí
křesla a vodní jednotky.
•Stolek asistenta může být vybaven 2 odsávacími kanylami a 2 nástroji.
•Stolek asistenta je vybaven posuvnými válečky ( f ) pro vedení a držení
hadic odsávacích kanyl.
POZNÁMKA: stolek asistenta je vybaven bezpečnostním
zařízením, které zablokuje pohyb křesla, pokud je na stolek zatlačeno
směrem nahoru.
36
CZ
LI
POZNÁMKA: stolek asistenta je vybaven bezpečnostním zařízením,
které zablokuje pohyb křesla, pokud je na stolek zatlačeno směrem nahoru.
Stolek asistenta typ „Ergo01“.
Hlavní vlastnosti:
•Stolek ( a ) je spojen s vodní jednotkou ( b ) prostřednictvím jediného
kloubového ramene ( e ), které umožňuje jeho umístění do mnoha pozic.
•Stolek ( a ) je vybaven řídícím panelem ( d ) s tlačítky pro ovládání funkcí
křesla a vodní jednotky.
•Stolek asistenta může být vybaven 2 odsávacími kanylami a 2 nástroji.
•Stolek asistenta je vybaven posuvnými válečky ( f ) pro vedení a držení
hadic odsávacích kanyl.
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Zubařské sestavy model:
A5 IDRICO SINGOLO.
Stolek asistenta typ „Ergo03P“.
Hlavní vlastnosti:
•Stolek ( a ) je spojený s vodní jednotkou ( b ) prostřednictvím dvou
kloubových ramen, která umožňují jeho umístění do oblasti nejvhodnější
pro pracovníka.
Pevné rameno ( c ) se může otáčet kolem plivátka o 120°.
Pantografové rameno ( g ) umožňuje vertikální vychýlení stolku asistenta
o 335 mm přes 6 pracovních poloh.
POZNÁMKA: k uvedení stolku asistenta do nejnižší polohy ho
stačí zvednout do nejvyšší polohy a poté snížit.
•Stolek ( a ) je vybaven řídícím panelem ( d ) s tlačítky pro ovládání funkcí
křesla a vodní jednotky.
•Stolek asistenta může být vybaven 2 odsávacími kanylami a 3 nástroji.
•Stolek asistenta je vybaven posuvnými válečky ( f ) pro vedení a držení
hadic odsávacích kanyl.
POZNÁMKA: stolek asistenta je vybaven bezpečnostním zařízením,
které zablokuje pohyb křesla, pokud je na stolek zatlačeno směrem nahoru.
Stolek asistenta typ „Ergo01P“.
Hlavní vlastnosti:
•Stolek ( a ) je spojen s vodní jednotkou ( b ) prostřednictvím jediného
kloubového ramene ( e ), které umožňuje jeho umístění do mnoha pozic.
•Stolek ( a ) je vybaven řídícím panelem ( d ) s tlačítky pro ovládání funkcí
křesla a vodní jednotky.
•Stolek asistenta může být vybaven 2 odsávacími kanylami a 3 nástroji.
•Stolek asistenta je vybaven posuvnými válečky ( f ) pro vedení a držení
hadic odsávacích kanyl.
POZNÁMKA: stolek asistenta je vybaven bezpečnostním zařízením,
které zablokuje pohyb křesla, pokud je na stolek zatlačeno směrem nahoru.
Zubařské sestavy model:
A6 Plus CONTINENTAL,
A6 Plus INTERNATIONAL.
Hlavní vlastnosti:
•Stolek ( a ) je spojený s vodní jednotkou ( b ) prostřednictvím dvou
kloubových ramen, která umožňují jeho umístění do oblasti nejvhodnější
pro pracovníka.
Pevné rameno ( h ) se může otáčet kolem plivátka o 120°.
Pantografové rameno ( i ) umožňuje vertikální vychýlení stolku asistenta
o 335 mm přes 6 pracovních poloh.
POZNÁMKA: k uvedení stolku asistenta do nejnižší polohy ho
stačí zvednout do nejvyšší polohy a poté snížit.
•Stolek ( a ) je vybaven řídícím panelem ( d ) s tlačítky pro ovládání funkcí
křesla a vodní jednotky.
•Stolek asistenta může být vybaven 2 odsávacími kanylami a 2 nástroji.
•Stolek asistenta je vybaven posuvnými válečky ( f ) pro vedení a držení
hadic odsávacích kanyl.
POZNÁMKA: stolek asistenta je vybaven bezpečnostním zařízením,
které zablokuje pohyb křesla, pokud je na stolek zatlačeno směrem nahoru.
Čištění posuvných válců.
Vytáhněte posuvné válce ( f ) stisknutím směrem dolů.
Vyčistěte posuvné válce pomocí vhodného produktu: viz odstavec 1.4.
CZ
LI
37
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
6.1. Řídící panel stolku asistenta
Popis tlačítek:
Ovládací tlačítko dodávání vody do plivátka.
Ovládací tlačítko dodávání vody do pohárku.
Tlačítko zapnutí/vypnutí operační lampy.
Tlačítko pro vyvolání výchozí polohy.
Tlačítko pro vyvolání polohy opláchnutí.
Tlačítko pro vzestup sedadla.
Tlačítko pro vzestup opěrky zad.
Tlačítko pro sestup sedadla.
Tlačítko sestup opěrky zad.
6.2. Stříkačka na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.3.
6.3. Polymerační lampa na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.7.
6.4. Intraorální kamera na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.8.
POZNÁMKA pro model A5 IDRICO SINGOLO: jelikož se u něj
nenachází řídící panel lékařského stolku, je možné používat pouze funkce
kamery, které lze ovládat nožním spínačem.
38
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
6.5. Odsávací hadice
Odsávač se zapne po vyjmutí hadice z držáku.
Odsávací výkon změníte pomocí kurzoru ( a ) umístěného na rukojeti
terminálu držáku kanyly.
POZNÁMKA: po vložení hadice do držáku se odsávač zastaví se
zpožděním přibližně 2 sekundy. Toto zpoždění je plánované, aby umožnilo
vysušení odsávacích hadic.
Demontáž odsávacích hadic.
POZOR!
Při demontáži kanyl použijte brýle a rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
Vyjměte odsávací hadice z příslušných spojů podavače, za tím účelem
otáčejte a tahejte spojem hadice.
Oddělte odsávací hadice od terminálů držících kanyly, za tím účelem
otáčejte a tahejte spojem hadice.
POZOR!
Při provádění této operace nikdy nechytejte přímo za odsávací potrubí.
Mytí kanyl.
Vzhledem k tomu, že na zubařské sestavy lze namontovat různé odsávací
systémy (okruh tekutý či vlhký, vzduchový), chcete-li dezinfikovat odsávací
zařízení, doporučujeme vám striktně dodržovat pokyny výrobce odsávacího
systému, a to jak ohledně výrobku k použití, tak i ohledně dob a způsobu
použití.
POZOR!
Při čištění odsávacího zařízení doporučujeme používat STER 3 PLUS
(CEFLA s.c.) zředěný v roztoku na 6 % (což odpovídá 60 ml produktu
v 1 litru vody).
Sterilizace.
•Terminály držící kanyly: parní autokláv při teplotě na 135°C (2 bary) v
souladu s návodem přístrojového vybavení.
•Odsávací hadice: sterilizace ponořením za studena.
POZOR!
Nevystavujte hadice postupům, které vyžadují teploty vyšší než
55°C.
Údržba.
Pravidelně namažte těsnění O-Ring terminálů držících kanyly (viz odstavec
9.4.) pomocí maziva S1-Ochranné pro O-Ring (CEFLA s.c.).
Poznámky o biokompatibilitě.
Musí být použity pouze kanyly, které jsou dodávány s přístrojem, a následně
pouze originální náhradní kanyly. Odsávací hadice musí být v souladu s normou ISO 10993 o biokompatibilitě.
6.6. Podnos na stolku asistenta.
Podnos ( a ) je vyroben z nerezové oceli a lze jej snadno vyjmout z držáku.
Držák podnosu se může otáčet jak ve směru hodinových ručiček, tak i proti
směru hodinových ručiček, aby bylo možné jeho umístění do co nejvhodnější oblasti pro pracovníka.
Chcete-li zablokovat/odblokovat držák podnosu, stačí otočit knoflíkem
spojky ( b ).
POZOR!
Maximální zátěž povolená na podnosu: Rozložené zatížení 1 kg.
CZ
LI
39
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
6.7. Hydraulický odsliňovač
Hydraulický odsliňovač se zapne po vyjmutí hadice z držáku.
Čištění po každém použití.
Nasajte přibližně půl litru prostředku STER 3 PLUS (CEFLA s.c) zředěného
v roztoku na 6 % (což odpovídá 60 ml přípravku v 1 litru vody).
Čištění filtru odsliňovače.
Tuto operaci je nutné provést denně po ukončení pracovního dne.
POZOR!
Před prováděním této operace si navlékněte rukavice!
•Nasajte přibližně půl litru prostředku STER 3 PLUS zředěného v roztoku
na 6 % (což odpovídá 60 ml přípravku v 1 litru vody).
•Aby se zabránilo možnému odkapávání tekutin a sekretů z filtru ( b ),
který bude vyňat, nasávejte po dobu přibližně 5 sekund pouze vzduch.
•Vyjměte terminál ( a ), za tím účelem jím zároveň otáčejte a táhněte.
•Vyjměte filtr ( b ).
•Vyčistěte/vyměňte filtr (kód 97290060).
•Znovu namontujte filtr a terminál.
POZNÁMKA: aby se zabránilo možnému odkapávání tekutin a
sekretů z filtru, který je vyjímán, před provedením shora uvedených operací
je vhodné nasávat po dobu přibližně 5 sekund pouze vzduch.
Pravidelná údržba.
Těsnění O-Ring [ c ] namažte mazivem S1-Protettivo per O-Ring.
6.9. Odstraňovač zubního kamene na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.6.
Kohoutek ( f ) umístěný pod stolkem reguluje množství chladicí vody.
POZNÁMKA pro model A5 IDRICO SINGOLO: jelikož není
přítomný řídící panel lékařského stolku, nelze nastavit rychlost otáčení a
případná optická vlákna jsou stále rozsvícená.
6.9. Odstraňovač zubního kamene na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.6.
Kohoutek ( f ) umístěný pod stolkem reguluje množství chladicí vody.
POZNÁMKA pro model A5 IDRICO SINGOLO: jelikož není
přítomný řídící panel lékařského stolku, nelze nastavit maximální výkon
odstraňovače zubního kamene a případná optická vlákna jsou stále
rozsvícená.
6:10. Elektrický mikromotor na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.5.
Kohoutek ( f ) umístěný pod stolkem reguluje množství vody v postřiku.
POZNÁMKA pro model A5 IDRICO SINGOLO: jelikož není
přítomný řídící panel lékařského stolku, nelze nastavit různé funkce
mikromotoru a případná optická vlákna jsou stále rozsvícená.
40
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7. Provoz vodní jednotky
7.1. Plivátko a plnění pohárku
Plivátko se může volně pohybovat na vodní jednotce o 160°, pohyb se
provádí ručně, přímým působením na plivátko.
Fontánka k plnění pohárku vodou může být odstraněna pro snadnější
čištění.
Ovládací tlačítka.
Ovládací tlačítko dodávání vody do plivátka.
Ovládací tlačítko dodávání vody do pohárku.
K vypnutí mytí plivátka dojde automaticky po 30 sekundách.
Mytí plivátka se spustí automaticky v následujících případech:
•stisknutím tlačítka „Poloha opláchnutí“;
•stisknutím tlačítka „Dodávání vody do pohárku”.
Senzor pohárku (volitelné, pouze řada A6 Plus).
Na základě plnění pohárku lze mít optický senzor, který detekuje přítomnost
pohárku a automaticky aktivuje jeho naplnění.
Provoz senzoru je následující:
•umístěte sklenici pod fontánku, po 2 sekundách se spustí dodávání vody
po dobu 2 sekund (tento čas nemůže být změněn),
•po odstranění pohárku může být plnicí cyklus zopakován až po 3
sekundách,
•jestliže během plnicího cyklu odstraníte pohárek a/nebo stisknete tlačítko
„Dodávání vody do pohárku“, okamžitě se vypne dodávání vody.
POZNÁMKA:k deaktivaci senzoru pohárku je nutné kontaktovat
Technickou asistenční službu.
Teplá voda do pohárku.
Je-li k dispozici tato funkce, dodávaná voda do pohárku je vždy ohřívaná.
Nastavení množství vody k naplnění pohárku.
•Zapněte operační jednotku podržením ovládacího tlačítka pro dodání
vody do pohárku umístěného na stolku asistenta.
POZNÁMKA: jedno přerušované PÍPNUTÍ bude signalizovat fázi
ukládání do paměti.
•Stiskněte nejprve ovládací tlačítko pro dodání vody do pohárku, aby se
zahájilo plnění pohárku.
•Po dosažení požadované hladiny vody stiskněte podruhé ovládací tlačítko
pro dodávání vody do pohárku a zkontrolujte, že se současné vypnulo i
signalizační PÍPNUTÍ.
V tomto okamžiku byla nová hladina vody v pohárku uložena.
Změna provozu plivátka.
Dodání vody do plivátka může probíhat nečasovaným způsobem (funkce
ON/OFF příslušného ovládacího tlačítka)
K této změně dojde po zapnutí operační jednotky podržením ovládacího
tlačítka pro dodání vody do plivátka umístěného na stolku asistenta.
Zvukový signál informuje o zvoleném provozním režimu.
•1 PÍPNUTÍ: časovaný provoz.
•3 PÍPNUTÍ: provoz ON/OFF.
POZNÁMKA: ve výchozím nastavení z výroby je provoz časovaný.
Změna automatického pouštění vody do plivátka při vyžádání naplnění
vody do pohárku.
Je možné povolit/zakázat automatickou aktivaci pouštění vody do plivátka
po stisknutí tlačítka „Dodávání vody do pohárku“. K této změně dojde po zapnutí operační jednotky současným podržením
tlačítek „Dodání vody do pohárku“ a „Dodání vody do plivátka“ umístěných
na stolku asistenta.
Zvukový signál informuje o zvoleném provozním režimu.
•1 PÍPNUTÍ: automatické pouštění zapnuto.
•3 PÍPNUTÍ: automatické pouštění vypnuto.
POZNÁMKA: ve výchozím nastavení z výroby je automatické
pouštění zapnuto.
CZ
LI
41
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Změna automatického pouštění vody do plivátka při vyvolání „Polohy
opláchnutí“ křesla.
Je možné povolit/zakázat automatickou aktivaci pouštění vody do plivátka
po stisknutí tlačítka „Poloha opláchnutí“ křesla. K této změně dojde po zapnutí operační jednotky současným podržením
tlačítek „Poloha opláchnutí“ křesla a „Dodání vody do plivátka“ umístěných
na stolku asistenta.
Zvukový signál informuje o zvoleném provozním režimu.
•1 PÍPNUTÍ: automatické pouštění zapnuto.
•3 PÍPNUTÍ: automatické pouštění vypnuto.
POZNÁMKA: ve výchozím nastavení z výroby je automatické
pouštění zapnuto.
Změna automatického pouštění vody do plivátka při vyvolání
„Automatického návratu“ křesla.
Je možné povolit/zakázat automatickou aktivaci pouštění vody do plivátka
po stisknutí tlačítka „Automatický návrat“ křesla. K této změně dojde po zapnutí operační jednotky současným podržením
tlačítek „Automatický návrat“ křesla a „Dodání vody do plivátka“ umístěných
na stolku asistenta.
Zvukový signál informuje o zvoleném provozním režimu.
•Jedno PÍPNUTÍ: automatické pouštění zapnuto.
•Dvě PÍPNUTÍ: automatické pouštění vypnuto.
POZNÁMKA: ve výchozím nastavení z výroby je automatické
pouštění zapnuto.
Pohybování motorizovaného plivátka.
Tlačítko ovládající pohybování plivátka proti směru hodinových
ručiček.
Tlačítko ovládající pohybování plivátka ve směru hodinových
ručiček.
POZNÁMKA: plivátkem lze pohybovat ručně přímo jeho
přemístěním.
Automatické pohyby motorizovaného plivátka.
Plivátko se pohybuje automaticky v následujících případech:
•stisknete-li tlačítko „Poloha opláchnutí pro křeslo”
POZNÁMKA: v tomto případě lze také nastavit polohu plivátka
(viz odstavec 5.1.1.).
•stisknutím tlačítka „Výchozí poloha křesla”.
Demontáž fontánky, plivátka a filtru plivátka.
•Vyjměte fontánku ( l ) tak, že ji vytáhnete směrem nahoru.
•Vyjměte filtr ( q ) a jeho kryt ( p ) z plivátka tak, že je vytáhnete směrem
nahoru.
•Odstraňte plivátko ( m ) tak, že jej vytáhnete směrem nahoru po jeho
uvolnění otočením proti směru hodinových ručiček.
Dezinfekce a čištění.
POZOR!
Při čištění plivátka a filtru plivátka použijte rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
Čistící operace se musí provádět denně, na konci pracovního dne.
•Fontánka a keramické plivátko: důkladně omyjte specifickým
odvápňovacím prostředkem (např. MD 550 Orotol DÜRR).
•Filtr plivátka: očistěte pod tekoucí vodou a očistěte komerčními čistícími
prostředky.
POZOR!
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo kyseliny.
42
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7.2. Systém S.H.S. /S (Semplified Hygienization Sistem )
Popis systému.
Systém je vybaven nádrží ( a ) vhodnou pro destilovanou vodu.
Nádrž má celkovou kapacitu 1,8 litru.
Nádrž napájí:
•postřiků všech nástrojů na lékařském stolku a stolku asistenta,
•plnění pohárku,
•rychlokonektoru vody (pokud je k dispozici).
Tlačítko
na ovládacím panelu lékařského stolku umožní aktivovat/
deaktivovat systém S.H.S.
POZNÁMKA: stav zapojeného systému S.H.S. je označen
příslušnou ikonou ( M ) na displeji řídícího panelu.
Signalizace spotřebovávající se dezinfekční tekutiny (pouze řada A6
Plus).
Když je dezinfekční tekutina v nádrži ( a ) téměř spotřebovaná, signalizační
ikona ( M ) se změní na ( P ) a jsou vydaná 2 varovná PÍPNUTÍ, která se
zopakují při každém spuštění zubařské sestavy.
Naplnění nádrže.
Při dosažení minimální úrovně zásobníku (přibližně 500 ml) je nutné jej
doplnit, a to následovně:
• Vylučte systém S.H.S. stisknutím tlačítka
.
POZNÁMKA: během této operace se stlačený vzduch obsažený
v nádrži automaticky vypustí ven.
•Vyjměte nádrž ( a ) jejím otáčením ve směru hodinových ručiček.
•Nalijte do nádrže destilovanou vodu až po dosažení maximální hladiny.
POZOR!
Použijte pouze destilovanou vodu, aby byla zajištěna větší hygiena,
můžete do ní přidat 600 dílů peroxidu vodíku na milion dílů, použijte
20 ml Peroxy Ag+ na litr destilované vody nebo peroxid vodíku (20
ml 3% peroxidu vodíku na 1 litr destilované vody).
•Znovu namontujte nádrž jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.
POZOR!
Ujistěte se, že je nádrž řádně zavřená.
•
Znovu stiskněte tlačítko
abyste zapojili systém S.H.S. a potvrdili,
že byl naplněn.
POZOR!
V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před
odjezdem zcela vyprázdnit nádrž ( a ).
Čištění nádrže.
Doporučuje se pravidelně sterilizovat (alespoň 1-krát za měsíc) za studena pouze nádrž pomocí neředěného Peroxy Ag+ nebo 3% peroxidu
vodíku (10 objemů) a postupovat následujícím způsobem:
•vyjměte nádrž ze sestavy a úplně ji vyprázdněte,
•naplňte nádrž až po okraj dezinfekčním prostředkem,
•dezinfekční prostředek nechte uvnitř nádrže alespoň po dobu 10 minut,
•nádrž zcela vyprázdněte,
•opláchněte nádrž destilovanou vodou,
•naplňte nádrž destilovanou vodou případně s přísadou, jak je uvedeno výše,
•vraťte nádrž do příslušného umístění v sestavě.
CZ
LI
43
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7.2.1. Systém S.H.S manuální (pouze modely A5 IDRICO SINGOLO a
A5 SINGLE CART)
Popis systému.
Systém je vybaven nádrží ( a ) vhodnou pro destilovanou vodu.
Nádrž má celkovou kapacitu 1,8 litru.
Nádrž napájí:
•postřiků všech nástrojů na lékařském stolku a stolku asistenta,
•plnění pohárku,
•rychlokonektoru vody (pokud je k dispozici).
Páčka pro přemostění ( b ) umožňuje vyloučit systém, pokud chcete napájet
nástroje vodou z vodovodní sítě.
S tímto systémem je možné provádět dezinfekční cyklus potrubí postřiků
nástrojů s použitím peroxidu vodíku (viz odstavec 7.2.2.).
POZOR!
Proveďte dezinfekční cyklus na konci každého pracovního dne.
Naplnění nádrže.
Při dosažení minimální úrovně zásobníku (přibližně 500 ml) je nutné jej
doplnit, a to následovně:
•Otočte páčku ( c ) do polohy „CLOSE AIR PRESSURE“.
•Vyjměte nádrž ( a ) jejím otáčením ve směru hodinových ručiček.
POZNÁMKA: během této operace se stlačený vzduch obsažený
v nádrži automaticky vypustí ven.
•Nalijte do nádrže destilovanou vodu až po dosažení maximální hladiny.
POZOR!
Použijte pouze destilovanou vodu, aby byla zajištěna větší hygiena,
můžete do ní přidat 600 dílů peroxidu vodíku na milion dílů, použijte
20 ml Peroxy Ag+ na litr destilované vody nebo peroxid vodíku (20
ml 3% peroxidu vodíku na 1 litr destilované vody).
•Znovu namontujte nádrž jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.
•Otočte páčku ( c ) zpět do polohy „OPEN AIR PRESSURE“.
POZOR!
•Před otočením páčky ( c ) do polohy „OPEN AIR PRESSURE“ se
ujistěte, že je nádrž správně upevněná.
•V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před
odjezdem zcela vyprázdnit nádrž ( a ).
Ovladač BY-PASS.
Systém je možné vyloučit v případě, pokud chcete nástroje napájet vodou
přímo z vodovodní sítě.
Této funkce dosáhnete otočením páčky ( b ) do polohy „LINE“.
Otočte páčku ( b ) opět do polohy „TANK“ pro návrat do provozu s
destilovanou vodou.
Čištění nádrže.
Doporučuje se pravidelně sterilizovat (alespoň 1-krát za měsíc) za
studena pouze nádrž pomocí neředěného Peroxy Ag+ nebo 3% peroxidu
vodíku (10 objemů) a postupovat následujícím způsobem:
•vyjměte nádrž ze sestavy a úplně ji vyprázdněte,
•naplňte nádrž až po okraj dezinfekčním prostředkem,
•dezinfekční prostředek nechte uvnitř nádrže alespoň po dobu 10 minut,
•nádrž zcela vyprázdněte,
•opláchněte nádrž destilovanou vodou,
•naplňte nádrž destilovanou vodou případně s přísadou, jak je uvedeno
výše,
•vraťte nádrž do příslušného umístění v sestavě.
44
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7.2.2. Dezinfekční cyklus s peroxidem vodíku
Se systémem S.H.S. je možné provádět manuální dezinfekční cyklus
peroxidem vodíku vodního potrubí všech nástrojů umístěných na lékařském
stolku a stříkačky umístěné na stolku asistenta.
Chcete-li provést dezinfekční cyklus, postupujte následovně:
A)Příprava dezinfekčního roztoku:
•Nalijte do nádrže s oranžovým pruhem neředěný PEROXY Ag + (nebo
3% peroxid vodíku).
POZNÁMKA: ujistěte se, že je nádrž zcela naplněná.
B)Fáze vpouštění dezinfekčního prostředku:
•Zkontrolujte, zda jsou kohoutky postřiků jednotlivých dynamických
nástrojů zcela otevřené (v opačném případě neteče voda nebo teče
příliš málo vody).
•Otočte páčku ( c ) do polohy „CLOSE AIR PRESSURE“.
•Odstraňte lahev s destilovanou vodou ( a ) jejím otočením ve směru
hodinových ručiček.
•Vyměňte lahev s destilovanou vodou ( a ) za lahev obsahující PEROXY
Ag+.
•Vyjměte stříkačku a vyprázdněte potrubí pomocí tlačítka pro vodu.
POZNÁMKA: nádrž bude vyprázdněná, když již nebude vytékat
žádná voda.
•Zopakujte stejný postup i pro případnou stříkačku na stolku asistenta
(opět prostřednictvím tlačítka pro vodu); v případě ostatních
dynamických nástrojů použijte ovladač Water Clean System na nožním
spínači (viz odstavec 5.2.).
•Otočte páčku ( c ) zpět do polohy „OPEN AIR PRESSURE“.
•Vyjměte nástroje a naplňte potrubí roztokem peroxidu vodíku, v případě
dynamických nástrojů použijte ovladač Water Clean System nožního
spínače, v případě stříkaček použijte tlačítko pro vodu.
POZNÁMKA: roztok peroxidu vodíku nechte protékat nástroji
po dobu přibližně 6-7 sekund.
•Nástroje vraťte na místo.
POZNÁMKA: nyní potrubí obsahuje peroxid vodíku.
C)Doba kontaktu dezinfekčního prostředku:
POZOR!
PEROXY Ag+ musí v potrubí zůstat po dobu alespoň 10 minut, ne
však více než 30 minut.
D)Fáze vypláchnutí potrubí:
•Otočte páčku ( c ) do polohy „CLOSE AIR PRESSURE“.
•Odstraňte lahev ( a ) obsahující peroxid vodíku jejím otočením ve
směru hodinových ručiček.
•Nasaďte lahev s destilovanou vodou.
•Vyjměte stříkačku a vylijte z potrubí vodu.
POZNÁMKA: nádrž bude vyprázdněná, když již nebude vytékat žádná voda.
•Zopakujte vylití peroxidu vodíku z potrubí pro jednotlivé nástroje.
•Otočte páčku ( c ) zpět do polohy „OPEN AIR PRESSURE“.
•Vyjměte nástroje a počkejte, než začne vytékat destilovaná voda, v případě dynamických nástrojů použijte ovladač Water Clean System nožního
spínače (viz odstavec 5.2), v případě stříkaček použijte tlačítko pro vodu.
POZNÁMKA: destilovanou vodu nechte vytékat po dobu přibližně 6-7 sekund.
•Nyní obsahuje potrubí opět destilovanou vodu a zubařská sestava je znovu připravena k použití.
POZOR!
• Na konci dezinfekčních fází se ujistěte, že je nádrž obsahující PEROXY Ag+ zavřená (je-li vystavený vzduchu, přestane být účinný).
• Doporučuje se provést alespoň jeden dezinfekční cyklus denně, nejlépe na konci pracovního dne.
Uchování PEROXY Ag+.
Pro správné uchování PEROXY Ag+ dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu.
Je důležité uchovat balení dobře uzavřené a skladovat jej na chladném místě (teplota do 25°C).
POZOR!
Nikdy nenechávejte v nádrži s oranžovým pruhem PEROXY Ag+ nebo peroxid vodíku po dobu delší než jeden měsíc.
V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před odjezdem zcela vyprázdnit nádrž s oranžovým pruhem.
CZ
LI
45
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7.3. Systém W.H.E. (Water Hygienisation Equipment)
Systém W.H.E. zaručuje bezpečné oddělení, fyzickým způsobem, vodního systému zubařské sestavy od veřejné vodovodní sítě, a to díky části s
volným pádem vody (v souladu s EN 1717).
Kromě toho systém neustále dodává do vodního okruhu peroxid vodíku s konečnou koncentrací v potrubích rovnající se 0,06 % (600 ppm), který
je dostačující pro dosažení bakteriostáze.
Za tím účelem doporučujeme používat PEROXY Ag+ (CEFLA s.c.); je však také možné použít 3% roztok peroxidu vodíku.
Popis systému.
Systém W.H.E. je umístěn uvnitř skříně připojení a je stále aktivní.
Systém je navíc vybaven nádrží ( a ) umístěnou uvnitř vodní jednotky
s objemem přibližně 560 ml. (řada A5) nebo 590 ml (řada A6 Plus)
dezinfekčního prostředku určeného k napájení systému.
Specifická ikona ( A ) signalizuje na displeji řídícího panelu lékařského
stolku, že je systém WHE v provozu.
Systém W.H.E. se automaticky vypne při zapnutí napájení s destilovanou
vodou (je-li k dispozici).
Hlášení o blížícím se spotřebování dezinfekční tekutiny.
Když je dezinfekční tekutina v nádrži ( a ) téměř spotřebovaná (přibližně na
230 ml), ikona ( A ) se změní na ( B ) a jsou vydána 3 varovná PÍPNUTÍ,
která se zopakují při každém spuštění zubařské sestavy.
POZOR!
V případě spotřebování dezinfekční tekutiny zůstane operační
jednotka i přesto funkční, ale bude používat vodu z vodovodu, která
NENÍ upravená.
Doporučuje se rychle zasáhnout a doplnit nádrž dezinfekčního
prostředku v co nejkratším možném čase.
Plnění nádrže s dezinfekční tekutinou.
Je-li dezinfekční tekutina spotřebovaná, postupujte následovně:
Zubařské sestavy řady A5:
•Odstraňte uzávěr nádrže ( b ) jeho vytažením směrem nahoru.
•Do nádrže ( a ) nalijte dezinfekční prostředek až do jejího úplného
naplnění.
•Vraťte zpět uzávěr ( b ).
POZOR!
K doplnění používejte pouze čistý, neředěný PEROXY Ag+ nebo 3%
peroxid vodíku (10 objemů).
Zubařské sestavy řady A6 Plus:
•Otevřete boční kryt vodní jednotky (viz odstavec 7.4.).
•Otočte nádrží ( a ).
•Odstraňte víčko jeho otočením proti směru hodinových ručiček a naplňte
kompletně nádrž dezinfekční tekutinou.
•Umístěte zpět víčko a nádrž.
•Nakonec zavřete boční kryt vodní jednotky.
POZOR!
K doplnění používejte pouze čistý, neředěný PEROXY Ag+ nebo 3%
peroxid vodíku (10 objemů).
Chybová hlášení na displeji řídícího panelu.
Pokud systém zjistí abnormální stav provozu, zobrazí se chybové hlášení
na displeji (viz odstavec 10).
Je-li zjištěná chyba nepodstatná, zubařská sestava zůstane i přesto funkční,
ale pokud je zjištěna chyba závažná, zubařská sestava je zablokovaná a
je třeba kontaktovat Technickou asistenční službu.
Uchování PEROXY Ag+.
Pro správné uchování PEROXY Ag+ dodržujte pokyny výrobce uvedené
na obalu.
Je důležité uchovat balení dobře uzavřené a skladovat jej na chladném
místě (teplota do 25°C).
POZOR!
Nikdy nenechávejte v nádrži ( a ) PEROXY Ag+ nebo peroxid vodíku
po dobu delší než jeden měsíc.
V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před
odjezdem zcela vyprázdnit nádrž ( a ).
POZNÁMKA: k vyprázdnění zásobníku doporučujeme používat
odsávací kanylu.
46
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Vypouštění vodního okruhu systému W.H.E.
Tato funkce umožňuje vyprázdnit vodní okruh systému W.H.E. v případě,
že zubařská sestava musí zůstat vypnutá po dobu několika dnů.
Proveďte následující postup:
•Vložte pod fontánku pohárku příslušnou nádobu ( c ), která je součástí
dodávky, a aktivujte vyprázdnění vodního okruhu stisknutím po dobu
alespoň 5 sekund tlačítka „Dodávání vody do pohárku“.
•Vyčkejte na vyprázdnění vodního okruhu, zvukový signál (3 PÍPNUTÍ)
oznámí konec operace.
•Nyní je možné vypnout operační jednotku.
POZNÁMKA: při opětném spuštění se systém W.H.E. automaticky
obnoví.
7.4. Dezinfekční systém BIOSTER S
Se systémem BIOSTER S je možné provést dezinfekční cyklus vodních
potrubí všech nástrojů na lékařském stolku, dynamického nástroje a na
stolku asistenta a vodní potrubí k pohárku.
Chcete-li provést dezinfekční cyklus, postupujte následovně:
A)Příprava dezinfekčního roztoku:
•Nalijte do nádrže s oranžovým pruhem neředěný PEROXY Ag + (nebo
3% peroxid vodíku).
POZNÁMKA: ujistěte se, že je nádrž zcela naplněná.
B)Nastavení cyklu BIOSTER S:
•Vyměňte nádrž ( a ) za nádrž obsahující dezinfekční prostředek a
aktivujte systém S.H.S. (viz odstavec 7.2. ).
POZNÁMKA: cyklus BIOSTER S lze aktivovat pouze v případě,
že systém S.H.S. /S je zapnutý (ikona M svítí).
•Zkontrolujte, zda jsou kohoutky postřiků ( d ) umístěné v dolní části
stolku otevřené (v opačném případě neteče voda nebo teče příliš málo
vody).
•Umístěte nad plivátko příslušnou nádobu ( e ) s nástroji, které mají
být dezinfikovány.
•Vložte speciální nádobu pod fontánu ( c ), dodanou v balení. •
Stiskněte alespoň na 2 sekundy tlačítko
na řídícím panelu
lékařského stolku a vstupte do režimu nastavení cyklu BIOSTER S.
POZNÁMKA: zvukový signál (4 PÍPNUTÍ) společně se
zobrazením 5 animovaných symbolů a ikony ( O ) na displeji řídícího
panelu potvrdí vstup do přípravné fáze.
•Vložte do nádoby kabely nástrojů, které mají být dezinfikované.
Na displeji řídícího panelu se zobrazí umístění vyjmutých nástrojů.
POZOR!
Pro stříkačku je nutné používat příslušný adaptér ( f ) a topný
systém musí být vypnutý.
Kabel mikromotoru musí být vložen spolu s motorovou jednotkou.
CZ
LI
47
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
C)Provedení cyklu BIOSTER S:
•Spusťte cyklus BIOSTER S druhým krátkým stisknutím tlačítka
na řídícím panelu lékařského stolku.
POZNÁMKA: zvukový signál (1 PÍPNUTÍ) oznámí zahájení.
•První automatickou fází je plnění vodního potrubí s dezinfekčním
prostředkem.
POZNÁMKA: v prvních 5 sekundách je dodáván dezinfekční
prostředek i do pohárku.
•Na displeji řídícího panelu se zobrazí čas zbývající k dokončení fáze
plnění (trvání 30 sekund).
•Po ukončení fáze plnění vodního potrubí je vydán zvukový signál (1
PÍPNUTÍ) a na displeji řídícího panelu se zobrazí 2 animované symboly
společně s časovačem, který signalizuje dobu kontaktu desinfekčního
prostředku.
D)Doba kontaktu dezinfekčního prostředku:
•Přednastavená a neměnná doba kontaktu: 600 sekund.
•Po ukončení fáze kontaktu dezinfekčního prostředku je po dobu 1
minuty vydáván zvukový signál (1 PÍPNUTÍ každou sekundu).
E) Fáze vypláchnutí potrubí:
•Vyměňte nádrž ( a ) s dezinfekčním prostředkem za originální nádrž
obsahující destilovanou vodu a aktivujte systém S.H.S. (viz odstavec
7.2. ).
•Spusťte fázi vyplachování potrubí stisknutím tlačítka
na řídícím
panelu lékařského stolku.
POZNÁMKA: zvukový signál (1 PÍPNUTÍ) oznámí zahájení
fáze vyplachování.
•Na displeji řídícího panelu se zobrazí čas zbývající čas k dokončení
fáze vypláchnutí (doba trvání 120 sekund).
POZNÁMKA: v prvních 20 sekundách je dodávána tekutina
i do pohárku.
•Na konci fáze vypláchnutí se ozve zvukový signál (3 PÍPNUTÍ) a ikona
( O ) začne blikat.
•V tomto okamžiku postačí pro návrat do pracovního režimu uložit
vyjmuté nástroje.
POZOR!
• Na konci dezinfekčních fází se ujistěte, že je nádrž obsahující PEROXY Ag+ zavřená (je-li vystavený vzduchu, přestane být účinný).
• Doporučuje se provést alespoň jeden dezinfekční cyklus denně, nejlépe na konci pracovního dne.
Přerušení cyklu BIOSTER S.
Během fáze nastavení je možné kdykoliv opustit cyklus BIOSTER S stisknutím tlačítka
alespoň po dobu 2 sekund.
POZNÁMKA: cyklus NENÍ možné po spuštění přerušit.
Chybová hlášení na displeji řídícího panelu.
Pokud systém zjistí abnormální stav provozu, zobrazí se chybové hlášení na displeji (viz odstavec 10).
Uchování PEROXY Ag+.
Pro správné uchování PEROXY Ag+ dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu.
Je důležité uchovat balení dobře uzavřené a skladovat jej na chladném místě (teplota do 25°C).
POZOR!
Nikdy nenechávejte v nádrži s oranžovým pruhem PEROXY Ag+ nebo peroxid vodíku po dobu delší než jeden měsíc.
V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před odjezdem zcela vyprázdnit nádrž s oranžovým pruhem.
48
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7.5. Automatický cyklus mytí nástrojů (FLUSHING)
Popis systému.
Automatický cyklus FLUSHING umožňuje provést automatický cyklus mytí
k obnovení vody nacházející se v potrubí vody nástrojů na lékařském stolku
a na stolku asistenta a vodní potrubí k pohárku.
Mytí může být provedeno vodou z vodovodu, ošetřenou vodou (je-li k
dispozici systém WHE) nebo destilovanou vodou (je-li k dispozici systém
SHS)
Doba trvání cyklu je přibližně 2 minuty.
POZOR!
Doporučujeme provést cyklus FLUSHING před zahájením pracovního
dne a mezi jednotlivými pacienty.
Nastavení cyklu FLUSHING.
•Je-li přítomný systém S.H.S. a přejete-li si provést cyklus mytí destilovanou
vodou, zkontrolujte, zda je na displeji řídícího panelu rozsvícená příslušná
ikona ( M ) (viz odstavec 7.2. ).
POZNÁMKA: doporučujeme provést cyklus mytí se zcela plnou
nádrží s destilovanou vodou.
•Krátce stiskněte tlačítko
na řídícím panelu lékařského stolku, abyste
vstoupili do režimu FLUSHING.
POZNÁMKA: zvukový signál (3 PÍPNUTÍ) společně se zobrazením
5 animovaných symbolů a ikony ( O ) na displeji řídícího panelu potvrdí
aktivaci režimu FLUSHING.
•Zkontrolujte, zda jsou kohoutky postřiků ( d ) umístěné v dolní části stolku
otevřené (v opačném případě neteče voda nebo teče příliš málo vody).
•Pod fontánu vlo te speciální pohárek ( c ),dodaný v balení.
•Umístěte nad plivátko příslušnou nádobu ( e ) s nástroji, které mají být
dezinfikovány.
•Vložte do nádoby kabely nástrojů, které mají být dezinfikované.
Na displeji řídícího panelu se zobrazí umístění vyjmutých nástrojů.
POZOR!
Pro stříkačku je nutné používat příslušný adaptér ( f ) a topný systém
musí být vypnutý.
Kabel mikromotoru musí být vložen spolu s motorovou jednotkou.
Spuštění cyklu FLUSHING.
•Spusťte cyklus mytí druhým stisknutím tlačítka
lékařského stolku.
na řídícím panelu
POZNÁMKA: zvukový signál (1 PÍPNUTÍ) oznámí zahájení cyklu
mytí.
•Na displeji řídícího panelu se zobrazí čas zbývající k dokončení cyklu
mytí (doba trvání 120 sekund).
•Na konci cyklu mytí se ozve zvukový signál (1 PÍPNUTÍ) a ikona ( O )
začne blikat.
•V tomto okamžiku postačí pro návrat do pracovního režimu uložit vyjmuté
nástroje.
Přerušení cyklu FLUSHING.
Kdykoliv je možné cyklus mytí přerušit opětovným stisknutím tlačítka
po dobu alespoň 2 sekund.
Chybová hlášení na displeji řídícího panelu.
Pokud systém zjistí abnormální stav provozu, zobrazí se chybové hlášení
na displeji (viz odstavec 10).
CZ
LI
49
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7.6. Systém A.C.V.S. (Automatic Cleaning Vacuum Sistem)
Popis systému.
Tento systém umožňuje čistit chirurgické odsávání. Systém je vybaven nádrží ( a ), která obsahuje čistící tekutinu, a dvěma
přípojkami ( b ), které se používají k mytí odsávacích kanyl.
Nádrž obsahující čisticí tekutinu má celkovou kapacitu 500 ml.
Cyklus mytí je automatický a za normálních okolností by měl být proveden
jako poslední na konci každého mytí a dezinfekce operační jednotky.
POZOR!
Doporučujeme používat čistící tekutinu STER 3 PLUS (CEFLA s.c.)
zředěnou na 6% roztok (což odpovídá 60 ml přípravku v 1 litru vody).
Jak spustit cyklus mytí.
Chcete-li spustit cyklus mytí, postupujte následovně:
•Zkontrolujte, zda je v nádrži ( a ) čisticí tekutina.
•Vyjměte obě terminály kanyl z držáku stolku asistenta a zkontrolujte, že
motor odsávání se spustí.
•Otevřete mechanické uzávěry terminálů kanyl.
•Vložte terminály kanyl do příslušných přípojek ( b ) umístěných pod
odvodním potrubím. Podtlak vznikající v měřičích Venturiho trubice spustí
začátek cyklu mytí. POZNÁMKA: na displeji řídícího panelu se zobrazí 2 animované
symboly , které signalizují právě probíhající cyklus mytí.
•Provozní fáze cyklu mytí:
-dodání vody ze sítě po dobu 50 sekund s přerušovaným provozem (2
s ON - 1 s OFF),
-zablokování průtoku vody a vpuštění 10 ml dezinfekční tekutiny,
-přerušení přívodu čistící tekutiny a pokračování s odsáváním po dobu
10 sekund.
•Přerušení odsávání s relativním zastavením motoru má za následek
konec cyklu mytí. Přerušovaný zvukový signál (3 PÍPNUTÍ) oznámí
konec cyklu.
•Vraťte terminály kanyl do příslušných držáků umístěných na stolku
asistenta.
Naplnění nádrže.
Je-li čisticí tekutina v nádrži ( a ) pod minimální úrovní, postupuje
následovně:
•Uveďte křeslo do maximální výšky.
•Vyjměte nádrž jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.
•Do nádrže nalijte čistící tekutinu až do jejího úplného naplnění.
•Znovu namontujte nádrž jejím otáčením ve směru hodinových ručiček.
Blokování cyklu mytí.
Pokud systém zjistí abnormální provoz, vydá přerušovaný zvukový signál
(2 PÍPNUTÍ) a zablokuje se.
Zkontrolujte, zda je terminál kanyly správně namontovaný na mycí přípojce
a že je mechanický uzávěr terminálu zcela otevřený
POZNÁMKA: po odstranění příčin zablokování se cyklus mytí
automaticky restartuje.
50
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
7.7. Otevření/zavření bočního krytu vodní jednotky
Zubařské sestavy řady A5.
Otevření krytu:
•boční kryt vodní jednotky ( a ) otevřete po uvolnění blokovací páčky ( b ) jejím zatlačením směrem nahoru.
Zavření krytu:
•namontujte kryt, přitom dbejte na vložení dvou spojovacích háčků do příslušných zapuštění ve vodní jednotce,
•nakonec přiložte k rámu vodní jednotky spodní část krytu, aby se znovu zacvakla blokovací páčka.
Zubařské sestavy řady A6 Plus.
Otevření krytu:
•uvolněte boční kryt vodní jednotky ( a ) pomocí příslušné rukojeti ( h ),
•posuňte kryt směrem doleva (viz obrázek) a otočte jím, dokud se zcela neotevře.
Zavření krytu:
•při zavírání bočního krytu vodní jednotky jej držte jako na obrázku,
•zablokujte kryt jeho posunutím směrem doprava, až nadoraz.
CZ
LI
51
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
8.
Příslušenství
8.1. Operační lampa
Existují 3 modely operační lampy:
Lampa s halogenovým světelným zdrojem model VENUS.
Lampa s halogenovým světelným zdrojem model VENUS PLUS.
Lampa se světelným zdrojem LED model VENUS PLUS-L.
Návody k použití a údržbě lamp jsou k dispozici ve formátu PDF ke stažení
na webových stránkách www.anthos.com
POZNÁMKA: během automatického pohybu křesla se lampa
automaticky vypne, aby se zabránilo oslnění pacienta.
8.2. Monitor na rameně lampy
Pokyny pro použití a údržbu monitoru jsou přiloženy k zubařské sestavě.
8.3. Pomocný stolek pro podnos (pouze modely A5 IDRICO SINGOLO
a A5 CART)
Podnos může nést dva podnosy standardních rozměrů.
Pomocí rukojeti ( b ) nastavte vertikální posun v závislosti na zátěži:
•otočte jí ve směru hodinových ručiček, pokud chcete zvýšit odpor (těžká
břemena).
•otočte jí proti směru hodinových ručiček, pokud chcete snížit odpor (lehká
břemena).
POZOR!
Maximální zátěž povolená na stolku: 3,5 kg (bez negatoskopu) nebo
2,5 kg (s negatoskopem).
8.4. Negatoskop pro panoramatické snímky
Na všechny lékařské stolky verze INTERNATIONAL může být připevněn
negatoskop pro panoramatické snímky.
Rozměry obrazovky jsou následující: H = 210 mm, L = 300 mm.
Chcete-li zapnout negatoskop, postačí stisknout příslušný spínač ( a ):
= Negatoskop zapnutý.
= Negatoskop vypnutý.
52
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
8.5. Rychlokonektory vzduch/voda/230 V
Rychlokonektory vzduch/voda/230 V jsou umístěné na boku na skříňce
připojení.
POZOR!
Před připojením nebo odpojením sacího hrdla vzduchu/vody vypněte
přístrojové vybavení.
Technické údaje.
•Zásuvka: 230 Vac 2 A v souladu s normou IEC/EN 60320-2-2/F (pouze
v případě lékařských sestav s napájením 230 Vac).
•Tlak rychlokonektoru vzduchu: 6 barů
•Tlak rychlokonektoru vody:
-vodou z vodovodu 2,5 baru
-se systémem S.H.S. 1,8 baru
-se systémem W.H.E. 3 bary
•Průtok rychlokonektoru vody:
-vodou z vodovodu 1800 ml/min
-se systémem S.H.S. 950 ml/min
-se systémem W.H.E. 400 ml/min
POZNÁMKA: se systémem S.H.S. je pro použití rychlokonektoru
s vodou z vodovodní sítě nutné vyloučit nádrž s destilovanou vodou (viz
odstavec 7.2.).
CZ
LI
53
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
9.
Údržba
Preventivní údržba
CEFLA s.c., jako výrobce zubařských sestav, v souladu s oborovými předpisy IEC 60601-1 3. vyd. - 2007, IEC 62353 a 93/42 ES ve znění pozdějších
předpisů, zdravotnické elektrické přístroje, požaduje, aby kontroly preventivní údržby uvedené v Technickém návodu k obsluze a v Dokumentu o
záruce a údržbě, které jsou přiložené k zubařské sestavě, byly prováděné oprávněnou osobou alespoň jednou za 12 měsíců.
POZOR!
Případné opravy, změny nebo zásahy provedené v období záruky osobami neautorizovanými společností Cefla s.c. mají za následek zánik
záruky.
Bezpečnostní kontroly.
V souladu s normou IEC 62353 musí být bezpečnostní kontroly uvedené v Technickém návodu k obsluze a v Dokumentu o záruce a údržbě, které
jsou přiložené k zubařské sestavě, prováděné v intervalech předepsaných platnými místními předpisy; v případě chybějících specifických pokynů
doporučuje Cefla s.c., jako výrobce zubařských zařízení, kontrolu nejméně každých 24 měsíců po instalaci a po každé opravě/aktualizaci elektrických
částí, ke kterým je připojené elektrické napětí.
POZOR!
Nedodržení těchto požadavků může vést ke ztrátě odpovědnosti výrobce za jakékoli poškození nebo selhání přístrojového vybavení.
9.1. Údržba nástrojů
Pokyny pro údržbu nástrojů jsou přiloženy ke každému nástroji.
POZOR!
Doporučuje se provést údržbu nástrojů s vypnutým přístrojovým vybavením.
9.2. Vypouštění kondenzátu
Tato operace musí být provedená denně před započetím práce.
Postupujte následovně:
•pod kohoutek ( a ) umístěný pod vodní jednotkou vložte nádobu,
•uvolněte kohoutek,
•po vyprázdnění nádrže kohoutek pevně utáhněte až na doraz.
9.3. Čištění filtrů chirurgického odsávání
Tuto operaci je nutné provádět denně po ukončení pracovního dne.
POZOR!
Při čištění odsávacích filtrů použijte rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infekčním materiálem.
Postupujte následovně:
•Vyjměte dva filtry ( d ).
•Vyčistěte/vyměňte každý z filtrů (kód 97461845).
•Oba filtry nasaďte zpět, přitom pečlivě odstraňte případné zbytky
amalgámu z nástavce umístění každého filtru.
POZNÁMKA: aby se zabránilo možnému odkapávání tekutin
a sekretů z filtru, který je vyjímán, proveďte shora uvedené operace s
kanylou v provozu.
54
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
9.4. Chirurgické odsávání
Systém chirurgického odsávání musí být dezinfikován vhodným
prostředkem.
POZOR!
K čištění odsávacího zařízení doporučujeme používat STER 3 PLUS
(CEFLA s.c.) zředěný na 6% roztok (odpovídá 60 ml přípravku v 1
litru vody).
Po ukončení každé chirurgické operace.
•Odsajte s každou z použitých kanyl přibližně půl litru roztoku připraveného
se zvoleným dezinfekčním prostředkem.
•Sterilizujte terminály držící kanyly: v parním autoklávu při teplotě vody
do 135 °C (2 bary) v souladu s pokyny přístrojového vybavení.
Na konci každého pracovního dne.
•Odsajte s každou kanylou 1 litr vody, přitom střídejte vodu a vzduch
(kanylu střídavě nořte a vytahujte z vody).
•Po ukončení opláchnutí vodou odsajte s každou z použitých kanyl přibližně
půl litru roztoku připraveného se zvoleným dezinfekčním prostředkem.
POZOR!
Při používání jakéhokoliv dezinfekčního prostředku je třeba
dodržovat pokyny stanovené výrobcem.
POZNÁMKA: po dokončení dezinfekce je vhodné odsát pouze
vzduch, aby se celý systém odsávání usušil (5 minut).
Jednou týdně.
Vytáhněte tělo kanyly z jejího spoje ke kabelu a namažte těsnění O-Ring
( o ) pomocí S1-Ochranný pro O-Ring (CEFLA s.c.).
Jednou za rok.
Vyměňte odsávací hadice a terminály držící kanyly.
9.5. Cirurgický separátor CATTANI
Na začátku každého pracovního dne.
Vložte dovnitř filtru (d) jednu tabletu (v) VF CONTROL PLUS (CEFLA s.c.).
POZOR!
Při této operaci musíte nezbytně použít rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
Po ukončení každé chirurgické operace.
•Odsajte s každou z použitých kanyl přibližně půl litru roztoku připraveného
se zvoleným dezinfekčním prostředkem.
•Sterilizujte terminály držící kanyly: v parním autoklávu při teplotě vody
do 135°C (2 bary) v souladu s pokyny přístrojového vybavení.
Na konci každého pracovního dne.
•Odsajte s každou kanylou 1 litr vody, přitom střídejte vodu a vzduch
(kanylu střídavě nořte a vytahujte z vody).
•Po ukončení opláchnutí vodou odsajte s každou z použitých kanyl přibližně
půl litru roztoku připraveného se zvoleným dezinfekčním prostředkem.
POZNÁMKA: po ukončení dezinfekce je vhodné odsát pouze
vzduch, aby se celý systém odsávání usušil (5 minut).
Každých 15 dnů.
•Vyčistěte nádobu separátoru a sondy pomocí měkké houby a neutrálního
čistícího prostředku.
•Vyčistěte vypouštěcí ventil nádoby separátoru pomocí příslušného
kartáčku.
Jednou za rok.
•Technikem: kontrola sifonů a výpustí, kontrola všech vnitřních hadic,
plastů a pryží podléhajících stárnutí.
Před opuštěním ordinace na dobu několika dní.
•Uveďte do provozu odsavač na 20-30 minut bez odsávání tekutin.
Odsávací jednotka se zcela vysuší. Tím se zabrání tvorbě solí, způsobené
vlhkostí a zásaditými látkami, které mohou zadřít ventilátor a tím i
zablokovat motor.
CZ
LI
55
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
Jak demontovat nádobu separátoru.
POZOR!
Při následující operaci musíte nezbytně použít rukavice, aby se
zabránilo kontaktu s infikovaným materiálem.
Zubařské sestavy řady A5:
•Uveďte křeslo do maximální výšky.
•Otevřete boční kryt vodní jednotky (viz odstavec 7.7.).
•Po vyháknutí příslušné brzdy otočte elektrickou skříň.
•Zcela vyprázdněte nádobu separátoru stisknutím příslušného časovaného
tlačítka ( c ) umístěného na víku.
•Je-li přítomný, vyjměte ventil ( s ) pro centralizované systémy.
•Otočte a vyzvedněte nádobu ( d ) až do jejího oddělení od vypouštěcího
čerpadla ( k ).
•Vyhákněte nádobu ( d ) z víka ( f ) vytažením dvou postranních gumiček
( e ).
•Po vyčištění namontujte zpět nádobu ( d ) a preventivně namažte těsnění
O-Ring S1-Ochranný pro O-Ring (CEFLA s.c.). •Nakonec zavřete boční kryt vodní jednotky.
Zubařské sestavy řady A6 Plus:
•Uveďte křeslo do maximální výšky.
•Otevřete boční kryt vodní jednotky (viz odstavec 7.7.).
•Otočte elektrickou skříň ( b ) a nádrž ( a ) na peroxid vodíku, je-li přítomná.
•Zcela vyprázdněte nádobu separátoru stisknutím příslušného časovaného
tlačítka ( c ) umístěného na víku.
•Je-li přítomný, vyjměte ventil ( s ) pro centralizované systémy.
•Otočte a vyzvedněte nádobu až do jejího oddělení od vypouštěcího
čerpadla ( k ).
•Vyhákněte nádobu ( d ) z víka ( f ) vytažením dvou postranních gumiček
(e).
•Po vyčištění namontujte zpět nádobu ( d) a preventivně namažte těsnění
O-Ring S1-Ochranný pro O-Ring (CEFLA s.c.).
•Nakonec vraťte na místo elektrickou skříň, nádrž a boční kryt vodní
jednotky.
56
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
9.6. Gravitační separátor amalgámu CATTANI
Vyprázdnění separační nádoby.
•Křeslo zdvihněte až nahoru, aby bylo možné co nejvíce vyprázdnit nádobu
s odpadními tekutinami.
POZOR!
Při této operaci musíte nezbytně použít rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
•Vyjměte nádobu ( a ) jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.
•Nádobu vyprázdněte do příslušné jednorázové nádoby (kód výrobku
97290027), řiďte se příslušnými pokyny CATTANI přiloženými k přístroji.
POZOR!
Při likvidaci jednorázových nádob naplněných amalgámem dodržujte
místní a národní předpisy.
9.7. Čištění návratového vzduchového filtru turbíny
Každý měsíc zkontrolujte filtr ( g ) sběrné nádoby oleje, který se nachází
ve vzduchu vracejícího se z turbíny.
V případě potřeby vyměňte filtrační vložku (objednací číslo 97290014).
9.8. Separátor amalgámu METASYS
Pokyny pro údržbu separátoru amalgámu METASYS jsou přiloženy k
přístroji, pokud je tímto typem separátoru vybavený.
Ovládací zařízení separátoru je umístěné uvnitř vodní jednotky.
POZOR!
Při čištění separátoru použijte brýle a rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
POZOR!
Při likvidaci jednorázových nádob naplněných amalgámem dodržujte
místní a národní předpisy.
9.9. Separátor amalgámu DÜRR
Pokyny pro údržbu separátoru amalgámu DÜRR jsou přiloženy k přístroji,
pokud je tímto typem separátoru vybavený.
Ovládací zařízení separátoru je umístěné uvnitř vodní jednotky.
POZOR!
Při čištění separátoru použijte brýle a rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
POZOR!
Při likvidaci jednorázových nádob naplněných amalgámem dodržujte
místní a národní předpisy.
9.10.Křeslo
Na křesle není zapotřebí provádět údržbu.
Doporučujeme však provést každý rok všeobecnou provozní kontrolu
autorizovaným technikem společnosti ANTHOS.
CZ
LI
57
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
10. Chybová hlášení na displeji řídícího panelu
M = Hlášení
C = Příčina
R = Řešení
M: “E053”
C: Hladina peroxidu vodíku nacházejícího se v nádrži klesla pod minimální úroveň.
R: Doplňte nádrž peroxidu vodíku (viz odstavec 7.3.).
M:
C:
R:
“E059”
Porucha systému W.H.E.
Vyprázdněte nádrž uvnitř W.H.E. a obnovte systém (viz odstavec 7.3.). Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou asistenční službu.
M:
C:
R:
“E060”
Porucha systému W.H.E.
Vyprázdněte nádrž uvnitř W.H.E. a obnovte systém (viz odstavec 7.3.). Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou asistenční službu.
M: “E065”
C: Systém se pokouší provést funkci, která vyžaduje aktivní systém W.H.E.
R: Aktivujte systém W.H.E. (viz odstavec 7.3.).
M: “E100”
C: Nástroj v této pozici stolku byl automaticky nakonfigurován s údaji z výroby.
R: Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou asistenční službu.
M:
C:
R:
E109
Cyklus BIOSTER S nebo FLUSHING byl přerušen z důvodu vnitřní chyby.
Zopakujte cyklus BIOSTER S nebo FLUSHING (viz odstavec 7.4. nebo 7.5.).
Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou asistenční službu.
M: “E200”
C: Porucha cyklu mytí kanyl.
R: Zkontrolujte, zda jsou filtry čisté, zda nejsou kanyly zavřené nebo zda odsávací jednotka funguje správně, poté zopakujte cyklus mytí (viz odstavec
7.7.).
Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou asistenční službu.
M:
C:
R:
“E205”
Odsávací kanyly jsou při zapnutí zubařské sestavy vyjmuté.
Zkontrolujte, zda jsou odsávací kanyly správně umístěné ve svých umístěních. Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou asistenční službu.
M:
C:
R:
“E206”
Jeden z nástrojů je při zapnutí zubařské sestavy vyjmutý.
Zkontrolujte, zda jsou všechny nástroje správně umístěné ve svých umístěních. Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou asistenční službu.
M: “E300”
C: Operační lampa se nerozsvítí, protože chybí přívodní napětí.
R: Kontaktujte Technickou asistenční službu.
OZOR!
V případě všech ostatních chybových hlášení se doporučuje okamžitě kontaktovat Technickou asistenční službu, , přitom sdělte číslo chyby.
58
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
11. Technické údaje
Instalační schéma:
A5
97042086
A6 Plus
97042086
A5
97042061
A5
97071147
A6 Plus
97071147
SINGLE
CART
Technický návod:
Katalog náhradních dílů operační
jednotky:
97023117
Katalog náhradních dílů křesla:
97023117
A5
90 kg
A6 Plus
90 kg
Maximální hmotnost zubařského
křesla:
A5
115 kg
A6 Plus
115 kg
Maximální nosnost zubařského křesla:
190 kg
Maximální hmotnost operační jednotky:
Jmenovité napětí:
Jmenovitá frekvence:
Spotřeba energie:
A5
230 V~
A6 Plus
230 V~
50/60 Hz
A5
1500 W
A6 Plus
1500 W
A5
1000 W
SINGLE
CART
Připojení vzduchu:
1/2 Gas
Tlak přívodu vzduchu:
6-8 barů
Průtok přívodu vzduchu:
82 l/min
Připojení vody:
1/2 Gas
Tlak přívodu vody:
3-5 barů
Průtok přívodu vody:
10 l/min
Spotřeba vody:
2 l/min
Tvrdost vody:
< 25 °f (14 °d).
Připojení výpusti:
ø 40 mm
Průtok odpadu:
10 l/min
Naklonění odpadového potrubí:
10 mm/m
Připojení odsávání:
ø 40 mm
Podtlak odsávání
(minimální):
65 mbarů
Průtok odsávání:
450 l/min
Označení schválení:
CE 0051
Elektrická instalace v souladu s:
IEC 60364-7-710
Rozměry balení sestavy:
Rozměry balení křesla:
Hmotnost balení sestavy:
A5
1580x780x1130 (h)
A6 Plus
1580x780x1130 (h)
A5
SINGLE
CART
1030x680x650 (h)
A5
1520x730x1030 (h)
A6 Plus
1520x730x1030 (h)
A5
140 kg
A6 Plus
140 kg
A5
55 kg
A5
140 kg
A6 Plus
140 kg
SINGLE
CART
Hmotnost balení křesla:
POJISTKY
Označení
Hodnota
Ochrana
Poloha
Sestava.
Pojistka F2
Pojistka F4
Pojistka F5
Pojistka F6
T8A
T 6,3 A
T 6,3 A
T 6,3 A
230 V~: Přívodní vedení soustavy.
Ochrana sekundárního obvodu: Vodní jednotka.
Ochrana sekundárního obvodu: Sestava.
Ochrana sekundárního obvodu: Operační lampa.
Skříň připojení.
Skříň připojení.
Skříň připojení.
Skříň připojení.
Křeslo.
Pojistka F1
T4A
230 V~: Přívodní vedení křesla.
Skříň připojení.
Rychlokonektory.
Pojistka
T2A
230 V~: Přívodní vedení elektrické zásuvky.
Skříň připojení.
Napájecí zařízení MONITOR.
Pojistka
T4A
21 V~ : Přívodní vedení MULTIMEDIA.
Oblast karty křesla.
CZ
LI
59
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
CZ
LI
60
11.1. Rozměrové charakteristiky modelu A5 CONTINENTAL a A5 WORLD CONTINENTAL
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
11.2. Rozměrové charakteristiky modelu A5 INTERNATIONAL a A5 WORLD INTERNATIONAL
CZ
LI
61
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
CZ
LI
62
11.3. Rozměrové charakteristiky modelu A5 CART a A5 WORLD CART
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
11.4.Rozměrové charakteristiky modelu A5 IDRICO SINGOLO
CZ
LI
63
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
11.5.Rozměrové charakteristiky modelu A5 SINGLE CART
64
CZ
LI
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
11.6.Rozměrové charakteristiky modelu A6 Plus CONTINENTAL
CZ
LI
65
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
66
CZ
LI
11.7.Rozměrové charakteristiky modelu A6 Plus INTERNATIONAL
A5 / A6 Plus - NÁVOD K POUŽITÍ
12. Obecné schéma údržby operační jednotky
KDY
Před zahájením
pracovního dne.
CO
Vypuštění kondenzátu.
JAK
/
VIZ ODSTAVEC
Viz odstavec 9.2.
Chirurgický separátor
CATTANI.
Vložte dovnitř filtru kanyly jednu tabletu VF
Viz odstavec 9.5.
CONTROL PLUS
Kolénkový násadec.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz dokumentace přiložená k
násadci.
Turbína.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.4.
Mikromotor.
Dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.5.
Scaler.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.6.
Stříkačka.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.3.
Polymerační lampa.
Sterilizovat optické vlákno, dezinfikovat vnější
část.
Viz odstavec 5.7.
Kamera C-U2.
Dezinfikovat vnější část.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo
kyseliny.
Viz odstavec 5.8.
Hadice chirurgického odsávání.
Odsajte s každou kanylou přibližně 1/2 litru
dezinfekčního roztoku.
Viz odstavec 9.4.
Sterilizujte terminály držící kanyly.
Plivátko.
Očistěte čisticími prostředky pro keramické
materiály.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo
kyseliny.
Viz odstavec 7.1.
Gravitační separátor CATTANI.
Vyprázdněte separační nádobu.
Viz odstavec 9.6.
Chirurgický separátor
METASYS.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Chirurgický separátor DÜRR.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Operační lampa.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Monitor
na rameně lampy.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Odnímatelné kabely nástroje.
Vyčistěte vhodným dezinfekčním prostředkem
v souladu s pokyny výrobce.
Nastříkejte prostředek na měkký jednorázový
papír.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo
kyseliny.
Viz odstavec 5.
Lakované povrchy a potah
křesla.
Vyčistěte vhodným dezinfekčním prostředkem
v souladu s pokyny výrobce.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo
kyseliny.
Viz odstavec 1.4.
Filtr plivátka.
Filtr očistěte pod tekoucí vodou.
Obsah musí být zlikvidován odděleně.
Viz odstavec 7.1.
Filtr chirurgického odsávání.
Zkontrolujte filtr a v případě snížení průtoku
Viz odstavec 9.3.
odsávání jej vyměňte (kód 97461845).
Hadice chirurgického odsávání.
Odsajte s každou kanylou přibližně 1/2 litru
Viz odstavec 9.4.
dezinfekčního roztoku, po té osušte.
Sterilizujte terminály držící kanyly.
Hydraulický odsliňovač.
Filtr terminálu odsliňovače vyčistěte.
Viz odstavec 6.6.
Chirurgický separátor
CATTANI.
Vyčistěte nádobu separátoru, vypouštěcí
ventil a sondy.
Viz odstavec 9.5.
Terminály držící kanyly.
Namažte těsnění O-Ring.
Viz odstavec 9.4.
Každý měsíc.
Návratový vzduchový filtr turbíny.
Zkontrolujte filtr a pokud je to nutné, vyměňte
jej (kód 97290014).
Viz odstavec 9.7.
Každý rok.
Křeslo.
Kontaktujte Technickou asistenční službu pro
obecnou provozní kontrolu.
Po každém
ošetření.
V případě potřeby
Na konci
pracovního dne.
Každý týden.
/
CZ
LI
67

Podobné dokumenty

SMART T OUCH

SMART T OUCH podobného typu, pokud se bude jednat o výměnu přístroje za přístroj, musí být starý přístroj s ukončenou životností odevzdán prodejci za účelem jeho likvidace. Vzhledem k opětnému použití, recyklac...

Více

PLUS 2013

PLUS 2013 Ve smyslu Směrnic 2011/65/ES a 2012/19/ES, které se týkají snížení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojů, jakož i likvidace odpadu, je uživatel povinen nevyhazovat ...

Více

A7 Plus - Anthos

A7 Plus - Anthos Ve smyslu Směrnic 2011/65/ES a 2012/19/ES, které se týkají snížení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích, jakož i likvidace odpadu, je uživatel povinen nevyhazova...

Více

Honda Silver wing Návod k obsluze ČR

Honda Silver wing Návod k obsluze ČR Tento skútr Vám p%edstavuje v#zvu ovládnout stroj a pro"ít dobrodru"ství. Projí"d$t v$trem, spojeni s vozovkou dopravním prost%edkem, kter# reaguje na Va!e p%íkazy tak, jako "ádn# jin#. Na rozdíl o...

Více

Závěry projektu E-STANDARD

Závěry projektu E-STANDARD nabíjení či dobíjení, protože připojením se dá provádět více úkonů, než pouze nabíjet trakční baterie, např. vytápět vozidlo. Pojem „nabíjení“ či „dobíjení“ ve spojení s dalšími přívlastky, napříkl...

Více

Návod k obsluze Planmeca Compact i - CZ

Návod k obsluze Planmeca Compact i - CZ Problémy s blokem plivátka …………………………………………………………………. 99 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ..................................................................................................... 100

Více

časopis Stavba 01/2010

časopis Stavba 01/2010 navíc často zcela subjektivní, nesouvisející s objektivní společenskou hodnotou. Z tohoto hlediska by bylo ideální zanechat vždy všechny vrstvy nedotknuté, k možnému dalšímu čtení pro ostatní. V př...

Více

Brožura pro PC

Brožura pro PC minut. Vynásobte to několikrát a zjistíte o jakou hodnotu se jedná! Nebylo by skvělé ušetřit každý den 30 až 60 minut už tak drahého času? Za zmínku také stojí to, že už nikdy nebudete muset stále ...

Více

teleskopické kryty - LIN-TECH

teleskopické kryty - LIN-TECH Při roztahu, nebo srazu teleskopických krytů, jsou jednotlivé elementy vysouvány postupně. Při rychlostech nad 15 m/min již tento způsob roztahu teleskopických krytů není vyhovující, protože zde do...

Více