SMART T OUCH

Komentáře

Transkript

SMART T OUCH
R7
rev.005
2016/03
SMART TOUCH
97050649
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
OBSAH
1. 1.1. 1.2.
1.2.1. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.4. 1.5. Všeobecná upozornění................................................. 4
Symboly........................................................................... 4
Předpokládané použití a způsob použití......................... 4
Klasifikace a referenční předpisy.................................... 5
Okolní prostředí............................................................... 5
Podmínky přepravy a balení............................................ 5
Záruka............................................................................ 5
Likvidace na konci životnosti........................................... 5
Bezpečnostní upozornění................................................ 6
Čištění a dezinfekce........................................................ 7
Sterilizace........................................................................ 8
2. 2.1. 2.2. 2.3.
2.4. Popis přístrojů............................................................... 9
Identifikační štítky ........................................................... 9
Sestavy.......................................................................... 10
Křeslo............................................................................ 13
Spuštění operační jednotky........................................... 13
3. 3.1.
3.2.
Upozornění pro modely R7 CART a R7 M CART...... 13
Přeměna operační jednotky řady R7............................. 14
Přeměna operační jednotky řady R7 M......................... 15
4. 4.1.
4.2. 4.3.
4.4.
4.5. 4.6.
Používání zubařského křesla..................................... 15
Bezpečnostní prvky....................................................... 15
Nouzová zařízení.......................................................... 16
Nastavitelná opěrka hlavy............................................. 16
Tlačítkový panel křesla.................................................. 17
Pohyblivé opěrky rukou (volitelné)................................ 17
Otáčení sedadla (volitelné)............................................ 17
5. Používání lékařského stolku...................................... 18
5.1.
Řídící panel lékařského stolku...................................... 20
5.1.1. Rozhraní uživatele......................................................... 22
5.1.1.1.
Výběr pracovníka.......................................................... 23
5.1.1.2.
Obecná nastavení......................................................... 23
5.1.1.2.1. Nastavení hygienických systémů.................................. 24
5.1.1.2.1.1. Nastavení dezinfekčního cyklu BIOSTER /S................. 24
5.1.1.2.1.2. Nastavení cyklu FLUSHING......................................... 25
5.1.1.2.2. Nastavení vodní jednotky.............................................. 26
5.1.1.2.2.1.Nastavení vody do plivátka........................................... 26
5.1.1.2.2.2.Nastavení vody do pohárku........................................... 27
5.1.1.2.2.3.Nastavení automatického pohybování plivátka............. 27
5.1.1.2.3. Nastavení nožního spínače........................................... 28
5.1.1.2.4. Nastavení operační lampy............................................. 28
5.1.1.2.5. Další nastavení ............................................................. 29
5.1.1.2.6. Seřízení času a data .................................................... 29
5.1.1.2.7. Časomíra ...................................................................... 30
5.1.1.2.8. Osobní nastavení oblíbených tlačítek........................... 30
5.1.1.2.9. Zadání údajů o pracovníkovi ........................................ 31
5.1.1.2.10. Výběr jazyka.................................................................. 31
5.1.2. Programování „Polohy opláchnutí“ a „Výchozí polohy“
křesla............................................................................. 31
5.1.3. Programování poloh křesla A, B, C a D......................... 32
5.1.4. Nouzové tlačítko............................................................ 32
5.1.5.
Tlačítko zablokování obrazovky SMART TOUCH......... 32
5.2. Nožní spínač................................................................. 33
5.2.1.
„Multifunkční“ nožní spínač........................................... 33
5.2.2.
„Tlakový“ nožní spínač.................................................. 34
5.2.3.
Nožní spínač „Power Pedal“.......................................... 36
5.2.4.
Nožního spínače verze WIRELESS.............................. 38
5.3. Stříkačka ...................................................................... 40
5.4. 5.5. 5.5.1. 5.5.2. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. Turbína.......................................................................... 41
Elektrický mikromotor.................................................... 43
Provozní režim RESTORATIVE.................................... 46
Provozní režim ENDODONTIC..................................... 46
Odstraňovač zubního kamene...................................... 48
Polymerační lampa T-LED ........................................... 51
Intraorální kamera C-U2................................................ 54
Integrovaný senzor ZEN-Xi .......................................... 58
6. Používání stolku asistenta......................................... 59
6.1.
Řídící panel stolku asistenta......................................... 59
6.2.
Stříkačka na stolku asistenta......................................... 60
6.3.
Polymerační lampa na stolku asistenta......................... 60
6.4.Intraorální kamera na stolku asistenta.......................... 60
6.5.
Odsávací hadice .......................................................... 61
6.6.
Hydraulický odsliňovač.................................................. 62
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.
7.4. 7.5. 7.6.
7.7.
Provoz vodní jednotky................................................ 63
Plivátko a plnění pohárku.............................................. 63
Systém S.H.S. /S (Semplified Hygienization Sistem ).. 65
Manuální systém S.H.S................................................. 66
Dezinfekční cyklus s peroxidem vodíku........................ 67
Automatický dezinfekční systém BIOSTER /S.............. 68
Automatický cyklus mytí nástrojů (FLUSHING) ........... 70
Systém A.C.V.S. (Automatic Cleaning Vacuum
Sistem). ........................................................................ 71
Otevření/zavření bočního krytu vodní jednotky............. 72
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
Příslušenství................................................................ 73
Operační lampa ............................................................ 73
Monitor na rameně lampy.............................................. 73
Negatoskop pro panoramatické snímky........................ 73
Rychlokonektory vzduch/voda/230 V............................ 73
Pomocný stolek pro podnos.......................................... 74
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
Údržba ......................................................................... 75
Údržba nástrojů............................................................. 75
Vypouštění kondenzátu................................................. 75
Čištění filtrů chirurgického odsávání............................. 75
Chirurgické odsávání.................................................... 76
Cirurgický separátor CATTANI...................................... 77
Čištění návratového vzduchového filtru turbíny............ 78
Separátor amalgámu METASYS .................................. 78
Separátor amalgámu DÜRR......................................... 78
Zubařské křeslo............................................................. 78
10.
Varovná hlášení........................................................... 79
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.8.
Technické údaje........................................................... 80
Rozměrové vlastnosti R7 CONTINENTAL................... 81
Rozměrové vlastnosti R7 INTERNATIONAL................. 82
Rozměrové vlastnosti R7 CART.................................... 83
Rozměrové vlastnosti R7 M CONTINENTAL................ 84
Rozměrové vlastnosti R7 M INTERNATIONAL............. 85
Rozměrové vlastnosti R7 IDRICO SINGOLO............... 88
12.
Všeobecné schéma údržby zubařské sestavy......... 89
CZ
3
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
1. Všeobecná upozornění
• Tyto pokyny popisují, jak správně používat následující zubařské sestavy:
R7 CONTINENTAL, R7 INTERNATIONAL, R7 CART, R7 IDRICO SINGOLO
R7 M CONTINENTAL, R7 M INTERNATIONAL, R7 M CART, R7 P
Před použitím přístrojového vybavení si pozorně přečtěte tento návod.
• Tento návod popisuje všechny verze operační jednotky se veškerým možným příslušenstvím, a proto ne všechny odstavce bude možné aplikovat
na zakoupený přístroj.
• Je zakázána reprodukce, ukládání do paměti a přenos v jakékoli formě (elektronické, mechanické, za pomoci fotokopií, překladů nebo jinými
prostředky) této publikace bez písemného schválení společností CEFLA s.c.
• Informace, technické specifikace či obrázky obsažené v této publikaci nejsou zavazující.
CEFLA s.c. si vyhrazuje právo provést bez předchozího upozornění změny a technická vylepšení, aniž by změnila tento návod k použití.
• Výrobce sleduje politiku neustálého vylepšování svých výrobků, proto je možné, že se některé pokyny, specifikace a obrázky obsažené v tomto
návodu k použití mohou odlišovat od zakoupeného výrobku. Výrobce si dále vyhrazuje právo provést bez předchozího upozornění jakékoli změny
tohoto návodu k použití.
• Originální text tohoto návodu k použití je v jazyce italském.
• Toto přístrojového vybavení je vybaveno zařízením k zabránění návratu tekutin.
1.1. Symboly
Význam použitých symbolů:
1) Typ ochrany před přímými a nepřímými kontakty: Třída I.
Stupeň ochrany před přímými a nepřímými kontakty: Typ B.
2) POZOR! : označuje situaci, při níž nedodržení pokynů může mít za
následek selhání přístroje nebo poškození uživatele a/nebo pacienta.
3) POKYNY PRO PROVOZ: označuje nutnost konzultovat před použitím
dané části přístroje návod k použití.
4) POZNÁMKA: označuje důležité informace pro uživatele a/nebo pro
pracovníky technické služby.
5) Kontakt ochranného uzemnění.
6) Střídavý proud.
7) Části, které lze sterilizovat v parním autoklávu při teplotě do 135°C.
8) Zapnuté (část přístrojového vybavení).
9) Vypnuté (část přístrojového vybavení).
10) Přístrojové vybavení v souladu s požadavky směrnice 93/42/ES ve
znění následujících změn (Přístrojové vybavení třídy IIa).
11) Přístrojové vybavení v souladu s požadavky směrnice 93/42/ES ve
znění následujících změn (Přístrojové vybavení třídy I).
12) Symbol pro likvidaci v souladu se Směrnicí 2012/19/ES.
13) „Pozor biologické nebezpečí“.
Poskytuje indikaci možného rizika kontaminace při kontaktu s
tekutinami, s infikovanými biologickými usazeninami.
14) Výrobce.
15) Měsíc a rok výroby přístrojového vybavení.
16) Sériové číslo přístrojového vybavení.
17) Identifikační kód výrobku/přístrojového vybavení.
18) Ovladač ON / OFF.
19) „Viz návod k obsluze“
Upozorňuje, že z bezpečnostních důvodů je nutné před použitím
přístrojového vybavení konzultovat návod k obsluze.
20) Je zakázáno strkat.
21) Nebezpečí rozdrcení chodidla.
22) Přístrojové vybavení ekvivalentní světelnému zdroji třídy 2.
23) Značka kvality c(MET)us (USA a KANADA).
1.2.
Předpokládané použití a způsob použití
•Zubařské sestavy řady R7 jsou zdravotnické přístroje určené k ošetření zubů.
•Lékařský stolek může být vybaven maximálně 6 nástroji.
•Stolek asistenta může být vybaven 2 odsávacími kanylami a 2 nástroji.
•Toto přístrojové vybavení může být používáno pouze vhodně vyškoleným lékařským a zdravotním personálem.
•Přístroj určený pro přerušovaný provoz s přerušovaným zatížením (viz doby jednotlivých částí v příslušných sekcích).
•Přístroj, kterému je přiřazena úroveň znečištění 2.
•Kategorie přepětí: II.
POZOR! (pouze pro americký a kanadský trh)
Zubařské sestavy řady R7 a příslušné příslušenství jsou určené ke stomatologickému ošetření, za tím účelem poskytují zubnímu lékaři rozhraní
uživatele pro kontrolu fungování zubařského křesla a všech připojených nástrojů. Systém dodává vzduch, vodu, odsávací systém a energickou
energii, tak poskytuje zubnímu lékaři intuitivní kontrolu všech ošetření pacienta, která se běžně provádějí v zubní ordinaci.
Federální zákony omezují prodej tohoto zařízení výhradně zubním lékařům.
4
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
1.2.1. Klasifikace a referenční předpisy
•Klasifikace ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Klasifikace zubařské sestavy podle pravidel stanovených v příloze IX směrnice 93/42/ES a jejich následných změnách: Třída IIa.
•Klasifikace ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Klasifikace přístrojového vybavení v souladu s normou EN 60601-1, bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů: Třída I - Typ B.
•Referenční normy: operační jednotky řady R7jsou přístrojovým vybavením projektovaným v souladu s normami IEC 60601-1 3. vyd. - 2007, IEC
60601-1-6 3. vyd. - 2010, IEC 62366 1. vyd. - 2007, IEC 80601-2-60 1. vyd. - 2012, IEC 60601-1-2 3. vyd., ISO 6875 3. vyd. - 2011, ISO 7494-1
2. vyd. - 2011 a EN 1717 (AA a AB), ohledně zařízení pro bezpečnost vodní sítě.
•Klasifikace RADIO ZAŘÍZENÍ A KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ (pouze v přítomnosti nožního spínače verze WIRELESS)
Klasifikace přístrojového vybavení v souladu se směrnicí 99/05/ES, čl.12: Třída I.
1.2.2. Okolní prostředí
Přístrojové vybavení musí být instalováno v místech s následujícími podmínkami:
•teplota od 10 do 40°C;
•vztahující se vlhkost od 30 do 75 %;
•atmosférický tlak od 700 do 1060 hPa;
•nadmořská výška ≤ 3000 m;
•tlak vzduchu na vstupním bodu do přístrojového vybavení mezi 6-8 bary;
•tvrdost vody na vstupním bodu do přístrojového vybavení nepřekročí 60 mg/l;
•tvrdosti vody na vstupním bodu do přístrojového vybavení nepřekročí 25°f (francouzské stupně) nebo 14°d (německé stupně) pro neupravenou
pitnou vodu, pro vodu s tvrdostí vyšší se doporučuje změknutí mezi 15 a 25°f (francouzské stupně) nebo mezi 8,4 a 14°d (německé stupně);
•tlak vody na vstupním bodu do přístrojového vybavení mezi 3-5 bary;
•teplota vody na vstupním bodu do přístrojového vybavení nepřekročí 25°C.
1.2.2.1. Podmínky přepravy a balení
•Teplota: od -10 do 70°C
•Relativní vlhkost: od 10 do 90 %
•Atmosférický tlak: od 500 do 1060 hPa
1.2.3. Záruka
CEFLA s.c. ručí za bezpečnost, spolehlivost a výkon přístrojů.
Záruka je podmíněna dodržováním následujících požadavků:
•Dodržení podmínek stanovených v záručním listě.
•Přístrojové vybavení musí být používáno pouze v souladu s pokyny, uvedenými v tomto návodu.
•Elektroinstalace místa, ve kterém bude instalován přístroj, musí být v souladu s normami IEC 60364-7-710 (Normy týkající se elektrických instalací
v objektech určených pro zdravotnické využití).
•Přístroj musí být napájen vedením 3x1,5 mm2 chráněným bipolárním magnetotermickým jističem kompatibilním s příslušnými předpisy (10 A, 250
V, vzdálenost mezi kontakty alespoň 3 mm).
POZOR!
Barva tří vodičů (VEDENÍ, NULA A UZEMNĚNÍ) musí odpovídat předepsaným normám.
•Montáž, opravy, rozšíření přístroje, kalibrace a všeobecně všechny operace, které vyžadují otevření skříně přístrojového vybavení, musí provádět
výhradně autorizovaní technici společnosti ANTHOS.
1.2.4. Likvidace na konci životnosti
Ve smyslu směrnic 2011/65/ES a 2012/19/ES, které se týkají snížení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojů, jakož i
likvidace odpadu, je uživatel povinen nevyhazovat tento odpad jako netříděný odpad, ale provést jeho třídění. V okamžiku nákupu nového přístroje
podobného typu, pokud se bude jednat o výměnu přístroje za přístroj, musí být starý přístroj s ukončenou životností odevzdán prodejci za účelem
jeho likvidace. Vzhledem k opětnému použití, recyklaci a dalším formám zpracování shora uvedeného odpadu plní Výrobce funkce stanovené v
právních předpisech jednotlivých států. Vhodné třídění odpadu, které slouží k následnému odeslání vyřazeného přístroje k recyklaci, zpracování a
likvidaci slučitelné s ochranou životního prostředí, přispívá k zamezení možných negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví a podporuje
recyklaci materiálů, ze kterých je přístroj složen. Označení přeškrtnutého kontejneru umístěné na přístroji znamená, že musí být přístroj po ukončení
své životnosti odevzdán odděleně od ostatního odpadu.
POZOR!
Nelegální likvidace výrobku má za následek aplikaci pokut stanovených jednotlivými vnitrostátními právními předpisy.
CZ
5
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
1.3. Bezpečnostní upozornění
POZOR!
•Instalace všech přístrojů je vždy trvalá.
V závislosti na typu křesla, ke kterému je sestava přiřazena, se odkazuje na příslušný Návod k instalaci a údržbě, na odstavec „Technické údaje“.
CEFLA s.c. není odpovědná za škody na majetku a osobách, nebyla-li dodržená uvedená ustanovení.
•Stav podlahy.
Stav podlahy (kontinuálního typu), musí být v souladu s normami podle DIN 1055 list 3. Hmotnost zubařského zařízení včetně pacienta o hmotnosti 160 kg je přibližně 350 kg.
Pro více informací ohledně charakteristik upevnění viz Návod k instalaci. Polohy připojení rozvodů a výfukových systémů jsou v souladu s normou UNI EN ISO 11144.
V případě instalace na podlaze bez použití desky pro snížení zatížení je nutné, aby vlastnosti podlahy zajistily pevnost dílu alespoň 1200 daN (s
přihlédnutím k pevnosti cementového betonu RcK 20 MPa).
V případě instalace na podlaze s použitím desky pro snížení zatížení je nutné, aby vlastnosti podlahy zajistily pevnost dílu alespoň 260 daN.
•Bez povolení výrobce nesmí být provedena žádná změna tohoto přístroje.
V případě změn provedených na přístroji je nutné provést zkoušky a vhodné testy, aby bylo zajištěno jeho další bezpečné použití.
CEFLA s.c. není odpovědná za škody na majetku a osobách, nebyla-li dodržena uvedená ustanovení.
•Křeslo.
Maximální povolené zatížení křesla je 160 kg. Tato hodnota nesmí být překročena.
• Odkládací plochy podnosů.
Nepřekračujte maximální povolené zatížení uvedené níže:
-držák podnosu na lékařském stolku, maximální přípustné rozložené zatížení na stolku 2 kg.
-pomocný držák podnosu, maximální přípustné zatížení podnosu je 3,5 kg (bez negatoskopu) nebo 2,5 kg (s negatoskopem).
•Připojení k externím nástrojům.
Přístroj může být elektricky připojen pouze k jiným nástrojům s označením CE.
•Elektromagnetické interference.
Použití v ordinaci nebo v bezprostřední blízkosti elektrických přístrojů, které nejsou v souladu s IEC 60601-1 3. vyd. - 2007 může způsobit
elektromagnetické nebo jiné interference, což vede k poruše zubařské sestavy. V těchto případech se doporučuje před použitím takového přístrojového vybavení odpojit napájení zubařské sestavy.
•Výměna fréz.
Pomocí zařízení pro uvolnění turbín a kolénkových násadců pouze tehdy, když je fréza zcela zastavená. V opačném případě se systém zablokování
zhorší a frézy se mohou uvolnit a způsobit zranění. Používejte pouze kvalitní frézy, s dříkem s připojením kalibrovaného průměru. Chcete-li
zkontrolovat stav blokovacího zařízení, zkontrolujte každý den, na počátku provozu, že je fréza bezpečně zajištěna k nástroji. Vady blokovacího
zařízení v důsledku nesprávného použití lze snadno rozeznat a nevztahuje se na ně záruka.
•Pacienti s kardiostimulátorem a/nebo naslouchátky.
Při léčbě pacientů s kardiostimulátorem a/nebo naslouchátky je nutné vzít v úvahu pravděpodobné účinky použitých nástrojů na kardiostimulátor
a/nebo na naslouchátka. Za tímto účelem vás odkazujeme na četbu technické a vědecké literatury na toto téma.
•Implantologie.
V případě, že zubařská sestava je použita pro dentální implantologii pomocí autonomního přístrojového vybavení určeného k tomuto zásahu,
doporučuje se odpojit napájení křesla, aby se zabránilo možným nechtěným pohybům, způsobenými vadami, a/nebo náhodné aktivaci ovladačů
pohybování.
•Před opuštěním ordinace odpojte přívod vody do ordinace a odpojte hlavní vypínač přístrojového vybavení.
•Přístroj není chráněn proti vniknutí tekutin (IPX 0).
-Přístroj není vhodný pro použití v přítomnosti směsi hořlavého anestetického plynu s kyslíkem nebo oxidem dusným.
•Přístrojové vybavení musí být udržováno a uchováno v bezvadném stavu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost (občanskoprávní a trestní), za
jakékoli zneužívání, neopatrné zacházení nebo nevhodné použití přístrojového vybavení.
Přístroj musí být používán výhradně autorizovaným vhodně vyškoleným personálem (lékařským a zdravotnickým).
•Přístrojové vybavení musí být vždy pod dohledem, je-li zapnuté nebo připravené ke spuštění, zejména nesmí být nikdy ponecháno bez dozoru v
přítomnosti nezletilých / neschopných nebo obecně neoprávněných osob.
Jakýkoliv osobní doprovod musí zůstat mimo oblast ošetření, v každém případě za něj nese odpovědnost pracovník. Oblastí, kde se provádí léčba,
se rozumí prostor obklopující zubařskou sestavu a 1,5 m kolem něj.
•Kvalita dodávané vody ze zubařské sestavy.
Uživatel je odpovědný za kvalitu vody dodávané ze zubařské sestavy a musí přijmout opatření pro její údržbu.
Chcete-li zajistit kvalitu dodávané vody, CEFLA s.c. doporučuje vybavit zubařskou sestavu interním nebo externím dezinfekčním systémem.
Zubařská sestava je po instalaci vystavena případným nečistotám přicházejícím z vodovodu, proto se doporučuje nainstalovat ji a uvést do provozu
až na začátku jejího skutečného každodenního používání a již od prvního dne provádět dekontaminaci způsobem uvedeným v návodu v příslušných
kapitolách.
Pokud je sestava vybavena zařízením pro separaci vzduchu od přívodu vody (EN 1717), ujistěte se o plánovaném neustálém dávkování dezinfekčního
prostředku a zkontrolujte, že ho je v příslušné nádrži dostatečné množství (viz příslušný odstavec).
POZNÁMKA: obraťte se na svého prodejce nebo vaší Zubní asociaci, kde Vám poskytnou informace o národních předpisech a opatřeních.
•Používané části.
Části přístrojového vybavení, které při běžném použití přijdou do kontaktu s pacientem, aby přístroj plnil své funkce, jsou následující: čalounění
křesla, opěrka rukou, optické vlákno polymerační lampy, konec stříkačky, jednorázová ochrana kamery, hroty scaleru, frézy násadce, terminály
odsávání kanyl.
Nepoužívané části, které mohou přijít do styku s pacientem, jsou: držák podpěrky rukou křesla, spodní skříň křesla, skříň vodní jednotky na straně
pacienta, přívod vody do pohárku, plivátko, odsávací hadice, tělo násadců.
•
POZOR! Pohybování s křeslem.
Ujistěte se, že pacient spolupracuje: vyzvěte jej, aby přiblížil ruce a nohy a vyhnul se nevyrovnaným polohám.
Zkontrolujte, zda je pacient při pohybování ve správné poloze (viz obrázek).
6
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
1.4. Čištění a dezinfekce
Prvním nezbytným krokem pro každý proces dezinfekce je čištění.
Fyzickým otíráním čisticími prostředky a povrchově aktivními látkami a opláchnutím vodou se odstraní velké množství mikroorganismů. Nebyl-li
povrch nejdříve vyčištěn, dezinfekční proces nemůže být úspěšný.
V případě, že plochu nelze dostatečně vyčistit, měla by být chráněna bariérami.
Vnější části přístrojového vybavení musí být vyčištěny a dezinfikovány s použitím produktu pro nemocniční použití s ​​indikací pro HIV, HBV a tuberkulózu
(středně silným dezinfekčním prostředkem), specifickým pro malé plochy.
Různé léky a chemikálie používané v zubní ordinaci mohou poškodit lakované povrchy a plastové díly. Provedené testy a výzkumy ukázaly, že povrchy
nemohou být zcela chráněny před agresí všech produktů dostupných na trhu. Proto se doporučuje používat bariérovou ochranu, kdykoli je to možné.
Agresivních účinky chemických produktů závisí také na době setrvání na plochách.
Je proto důležité nenechávat zvolený produkt na povrchu přístroje po dobu delší než je doba předepsaná výrobcem.
Doporučujeme použití konkrétní středně silný dezinfekční prostředek, STER 1 PLUS (CEFLA s.c.), který je kompatibilní s:
•Lakovanými povrchy a plastovými díly.
•Čalouněním.
POZOR!
Kyselina používaná k leptání skloviny zanechává na čalounění MEMORY FOAM skvrny. V případě poskvrnění kyselinou doporučujeme
okamžitě opláchnout velkým množstvím vody.
•Kovovými povrchy nelakovanými.
Pokud nechcete používat produkt STER 1 PLUS, doporučujeme použít výrobky obsahující nejvýše:
•Etanol 96%. Koncentrace: maximálně 30 g na každých 100 g dezinfekčního prostředku.
-1-Propanol (n-propanol, propylalkohol, n-propylalkohol). Koncentrace: maximálně 20 g na každých 100 g dezinfekčního prostředku.
-Kombinaci etanolu a propanolu. Koncentrace: kombinace obou musí být maximálně 40 g na každých 100 g dezinfekčního prostředku.
POZOR!
•Nepoužívejte výrobky obsahující izopropylalkohol (2-propanol, izopropanol).
•Nepoužívejte výrobky obsahující chlornan sodný (chlorové bělidlo).
•Nepoužívejte výrobky obsahující fenoly.
•Nestříkejte vybraný výrobek přímo na povrch přístroje.
•Použití jakéhokoli výrobku musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce.
•Nekombinujte dezinfekční prostředek STER 1 PLUS s jinými výrobky.
Pokyny pro čištění a dezinfekci.
K čištění a dezinfekci používejte měkký jednorázový papír, nebrusný (nepoužívejte recyklovaný papír), nebo sterilní gázu.
Nedoporučujeme používat savé hadry a nebo z jakéhokoli materiálu pro opětné použití.
POZOR!
•Před čištěním a dezinfekcí vnějších částí doporučujeme vždy vypnout zubařskou sestavu.
•Vše, co bude použito pro čištění a dezinfekci, musí být po použití vyhozeno.
CZ
7
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
1.5. Sterilizace.
Všechny nástroje jsou dodávané v NESTERILNÍM stavu a musí být před použitím sterilizovány v parním autoklávu (max. 135°C), bez použití chemické
sterilizace.
Sterilizace musí být provedena s použitím vhodných balicích materiálů, které byly zkontrolovány během potvrzování sterilizace.
Doporučuje se sterilizovat v parním autoklávu (vlhké teplo) prostřednictvím cyklu vybaveného předběžným podtlakem (nucené vypuštění vzduchu).
Autokláv musí být v souladu s normami, musí být schválené a podrobované údržbě dle požadavků stanovených normami EN 13060 (nebo ANSI/
AAMI ST55), EN ISO 17665-1 a ANSI/AAMI ST79.
Dále jsou uvedené minimální parametry doporučené pro sterilizaci opětovně použitelných zdravotnických přístrojů, které byly schválené, aby zaručily
úroveň bezpečné sterility (SAL) 10^-6:
•Typ cyklu: vybavený předběžným podtlakem (Pre-vac).
•Metoda: sterilizace „overkill“ vlhkým teplem dle normy ISO 17665-1.
•Minimální teplota:134° C (273° F) pro tepelně odolné materiály (kovové, atd. nástroje a násadce);121°C (250°F) pro tepelně nestálé materiály
(součástiz gumy, atd.).
•Minimální doba vystavení (1):4 minuty (při 134°C), 20 minut (při 120°C)
•Minimální doba sušení (2): stanovená, aby se zaručilo splnění požadavků normy EN 13060 (nebo ANSI/AAMI ST55).
Doba vystavení: časový úsek, během kterého jsou náklad a celá komora vystaveny teplotě převyšující sterilizační teplotu.
Čas sušení: časový úsek, během kterého je pára vypuštěna z komory a tlak komory se sníží, aby bylo umožněno odpaření kondenzátu z nákladu
pomocí prodlouženého vypouštění nebo díky vpuštění a následnému vypuštění horkého vzduchu nebo jiných plynů.
Doba sušení se mění v závislosti na nakonfigurování nákladu, typu balení a materiálu.
(1)
(2)
8
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
2. Popis přístrojů
•Zubařské sestavy řady R7: jsou vybaveny vodní jednotkou, která je svisle pevně spojená s křeslem, lékařský stolek a stolek asistenta jsou
nainstalovány na kloubových ramenech, z nichž jedno je samovyvažovací a umožňuje jejich výškovou regulaci.
Vodní jednotka, stolek asistenta a lékařský stolek mohou být otočeny, aby umožnily rychlou změnu z verze pro praváky na verzi pro leváky. •Zubařské sestavy řady R7 M: nejsou vybavené vodní jednotkou a nosná konstrukce stolku asistenta je umístěná za křeslem.
Lékařský stolek a stolek asistenta jsou nainstalovány na kloubových ramenech, z nichž jedno je samovyvažovací a umožňuje jejich výškovou regulaci.
Stolek asistenta a lékařský stolek mohou být otočeny, aby umožnily rychlou změnu z verze pro praváky na verzi pro leváky. •Zubařské sestavy řady R7 P: nejsou vybavené ani vodní jednotkou, ani lékařským stolkem.
Nosná konstrukce stolku asistenta je umístěná za křeslem a je nainstalovaná na dvou kloubových ramenech, z nichž jedno je samovyvažovací a
umožňuje jeho výškovou regulaci.
Stolek asistenta může být otočený, aby umožnil rychlou změnu z verze pro praváky na verzi pro leváky. 2.1. Identifikační štítky
Modely R7 CONTINENTAL, R7 INTERNATIONAL a R7 IDRICO SINGOLO.
Štítek se nachází na ramenu spojujícím křeslo s vodní jednotkou.
Údaje uvedené na typovém štítku:
•Jméno výrobce.
•Název přístroje.
•Jmenovité napětí.
•Druh proudu.
•Jmenovitá frekvence.
•Spotřeba elektrické energie.
•Výrobní číslo.
•Rok výroby
Modely R7 M CONTINENTAL a R7 M INTERNATIONAL.
Štítek se nachází na držáku ramen lékařského stolku.
Údaje uvedené na typovém štítku:
•Jméno výrobce.
•Název přístroje.
•Jmenovité napětí.
•Druh proudu.
•Jmenovitá frekvence.
•Spotřeba elektrické energie.
•Výrobní číslo.
•Rok výroby
Modely R7 CART a R7 M CART.
Štítek se nachází pod stolkem.
Údaje uvedené na typovém štítku:
•Jméno výrobce.
•Název přístroje.
•Jmenovité napětí.
•Druh proudu.
•Jmenovitá frekvence.
•Spotřeba elektrické energie.
•Výrobní číslo.
•Rok výroby
CZ
9
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Model R7 P.
Štítek se nachází pod sedadlem křesla.
Údaje uvedené na typovém štítku:
•Jméno výrobce.
•Název přístroje.
•Jmenovité napětí.
•Druh proudu.
•Jmenovitá frekvence.
•Spotřeba elektrické energie.
•Výrobní číslo.
•Rok výroby
2.2. Sestavy
Zubařské sestavy řady R7 jsou předvídané v následujících modelech:
Model R7 CONTINENTAL
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek verze CONTINENTAL.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Stolek pro podnos.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Odnímatelné a otočné plivátko.
n Samovyvažovací rameno.
o Nádrž pro nezávislé napájení postřiků nástrojů a vody do pohárku.
u Deska pro snížení zatížení.
z Zubařské křeslo ANTHOS R1.0.
Model R7 INTERNATIONAL
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek verze INTERNATIONAL.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Stolek pro podnos (volitelný).
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Odnímatelné a otočné plivátko.
n Samovyvažovací rameno.
o Nádrž pro nezávislé napájení postřiků nástrojů a vody do pohárku.
r Negatoskop pro panoramatické snímky (volitelný).
u Deska pro snížení zatížení.
z Zubařské křeslo ANTHOS R1.0.
Model R7 CART
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
c Lékařský stolek verze INTERNATIONAL
umístěný na výškově nastavitelném vozíku.
d Řídící panel lékařského stolku.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Odnímatelné a otočné plivátko.
o Nádrž pro nezávislé napájení postřiků nástrojů a
vody do pohárku.
p Výškově nastavitelný vozík.
r Negatoskop pro panoramatické snímky (volitelný).
u Deska pro snížení zatížení.
z Zubařské křeslo ANTHOS R1.0.
10
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Model R7 IDRICO SINGOLO
Verze bez lékařského stolku.
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
b Nastavitelné rameno.
e Pomocný stolek pro podnos.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Odnímatelné a otočné plivátko.
n Samovyvažovací rameno.
o Nádrž pro nezávislé napájení postřiků nástrojů a vody do pohárku.
r Negatoskop pro panoramatické snímky (volitelný).
u Deska pro snížení zatížení.
z Zubařské křeslo ANTHOS R1.0.
Model R7 M CONTINENTAL
Popis jednotlivých částí:
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek verze CONTINENTAL.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Stolek pro podnos.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
n Samovyvažovací rameno.
o Nádrž pro nezávislé napájení postřiků nástrojů a vody do pohárku.
q Nastavitelné rameno nesoucí operační lampu.
u Deska pro snížení zatížení.
z Zubařské křeslo ANTHOS R1.0.
Model R7 M INTERNATIONAL
Popis jednotlivých částí:
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek verze INTERNATIONAL.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Stolek pro podnos.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
n Samovyvažovací rameno.
o Nádrž pro nezávislé napájení postřiků nástrojů a vody do pohárku.
q Nastavitelné rameno nesoucí operační lampu.
r Negatoskop pro panoramatické snímky (volitelný).
u Deska pro snížení zatížení.
z Zubařské křeslo ANTHOS R1.0.
CZ
11
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Model R7 M CART
Popis jednotlivých částí:
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek verze INTERNATIONAL
umístěný na výškově nastavitelném vozíku.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Stolek pro podnos.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
n Samovyvažovací rameno.
o Nádrž pro nezávislé napájení postřiků nástrojů a vody
do pohárku.
p Výškově nastavitelný vozík.
q Nastavitelné rameno nesoucí operační lampu.
r Negatoskop pro panoramatické snímky (volitelný).
u Deska pro snížení zatížení.
z Zubařské křeslo ANTHOS R1.0.
Model R7 P
Popis jednotlivých částí:
b Nastavitelné rameno.
e Stolek pro podnos.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
n Samovyvažovací rameno.
o Nádrž pro napájení stříkačky na stolku asistenta.
q Nastavitelné rameno nesoucí operační lampu.
r Negatoskop pro panoramatické snímky (volitelný).
u Deska pro snížení zatížení.
z Zubařské křeslo ANTHOS R1.0.
12
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
2.3.
Křeslo
Popis jednotlivých částí.
a Opěrka hlavy.
b Opěrka zad
c Tlačítkový panel pro ovládání pohybů křesla.
d Otočné sedadlo (volitelné).
e Pohyblivá opěrka rukou (volitelná).
Doby provozu.
Předepsané doby provozu a klidu jsou následující: provoz 25 s - klid 10 min.
Maximální přípustné zatížení.
Maximální povolené zatížení křesla je 160 kg.
POZOR!
Tato hodnota nesmí být překročena.
Upozornění k použití.
POZOR: NEBEZPEČÍ POHMOŽDĚNÍ CHODIDLA
Během sestupu křesla dejte pozor na pacienta a pracovníky ordinace
(na obou stranách).
2.4. Spuštění operační jednotky
Stiskněte hlavní spínač (f1) na skříni a zkontrolujte připojení na řídícím
panelu:
•Displej (g) zhasnutý:
- přístroj vypnutý
- pneumatický systém odpojen
- vodní systém odpojen
•Displej (g) osvětlený:
- přístroj zapnutý
- pneumatický systém zapojen
- vodní systém zapojen.
POZOR!
Hlavní spínač musí být stisknut rukou.
3. Upozornění pro modely R7 CART a R7 M CART.
POZOR!
Během pohybu vozíku dejte pozor na přítomné rozdílné výšky podlahy
a/nebo vodorovné překážky, neboť by mohlo dojít k jeho nestabilitě
a/nebo by se vozík mohl převrhnout.
CZ
13
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
3.1.
Přeměna operační jednotky řady R7
Pro přeměnu operační jednotky z verze pro praváky na verzi pro
leváky je třeba postupovat následujícím způsobem:
•Nejprve připravte operační jednotku na přeměnu posunem
opěrky zad do svislé polohy, zdvihem křesla alespoň nad
polovinu jeho možné polohy směrem nahoru a umístěním
ramene a těla lékařského stolku do středové polohy vzhledem
k sedu křesla tak, aby nepřekážel do stran.
POZOR!
Nyní se doporučuje vypnout operační jednotku, aby se
zabránilo náhodnému spuštění, které by mohlo vyvolat
nebezpečné situace.
•Odstraňte kryt (a), který zakrývá krátké rameno podporující vodní
jednotku a který mu brání v pohybu.
•Zdvihněte součástku (k), která blokuje krátké rameno.
POZNÁMKA: pro usnadnění odblokování součástky
lehce pohybujte rameny vzhledem k opěrám.
•Otočte jednotkou ramen stolku asistenta, abyste dosáhli
kompaktní polohy vzhledem k vodní jednotce.
•Začněte otáčet vodní jednotkou a příslušným ramenem.
POZOR!
Během této operace zamezte tomu, aby se ramena případné
operační lampy vychýlila příliš do strany, aby se zabránilo
přílišnému vyvedení z rovnováhy přístroje.
•Když se vodní jednotka nachází v ose s křeslem, otočte jednotku
ramen (b) stolku asistenta, abyste jej umístili do nové pracovní
polohy.
POZOR!
Během tohoto pohybu dejte pozor, abyste nestlačili
odsávací hadice a kabely nástrojů.
•Dokončete otáčení vodní jednotky směrem doleva, abyste ji
umístili do běžné pracovní polohy pro leváky.
POZNÁMKA: zkontrolujte, že součástka (k) správně
blokuje krátké rameno v nové poloze.
•Manuálně otočte plivátko do nové polohy až nadoraz.
•Přesuňte čep (c) blokující otáčení ramene lékařského stolku do
protilehlého otvoru pro nastavení správné oblasti použití ramene.
POZOR!
Pokud správně neumístíte blokovací čep, může rameno
během běžného používání narazit do těla vodní jednotky
a poškodit ji.
•Nakonec namontujte zpět kryt (a), dbejte na to, aby se čepy krytu
správně zasunuly do příslušných umístění v krátkém ramenu, a
tak zablokovaly vodní jednotku.
•Nyní je operační jednotka připravená k použití ve verzi pro leváky.
POZOR!
Před opětovným spuštěním operační jednotky zkontrolujte,
zda se celý přístroj nachází ve stavu vhodném k řádnému
provozu.
14
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
3.2.
Přeměna operační jednotky řady R7 M
Pro přeměnu operační jednotky řady R7 M z verze pro praváky na verzi pro
leváky postačí vyjmout čep (c) blokující otáčení a převrátit polohy ramene
lékařského stolku a ramene držícího operační lampu.
Po otočení obou ramen znovu zasuňte čep (c) blokující otáčení, abyste
zablokovali rameno držící operační lampu v nové poloze.
4. Používání zubařského křesla
Křeslo provádí následující pohyby:
•vzestup/sestup sedadla,
•vzestup/sestup opěrky zad s nakloněním sedadla
(Trendelenburgova poloha),
•otočení sedadla o 30° ve směru nebo proti směru
hodinových ručiček (volitelné).
Křeslo lze ovládat z následujících bodů:
•Lékařský stolek (a) (viz odst. 5.).
•Multifunkční nožní spínač (b) (viz odst. 5.2.).
•Stolek asistenta (c) (viz odst. 6.).
•Boční tlačítkový panel křesla (d) (viz odst. 4.4.).
Zablokování pohybů křesla.
S nástroji v klidovém stavu lze deaktivovat pohyby
křesla (viz odstavec 5.1.1.2.5.).
Provedená deaktivace je zvýrazněna na displeji řídícího
panelu speciální ikonou (A).
4.1.
Bezpečnostní prvky
Přístrojové vybavení je vybaveno následujícími bezpečnostními prvky:
•Plošina křesla je vybavena zařízením (I), které v případě překážky
okamžitě zablokuje sestup a automaticky ho vyzvedne, aby se překážka
uvolnila.
•Opěrka zad křesla je vybavena zařízením (m), které v případě překážky,
okamžitě zablokuje sestup opěrky zad a automaticky ji vyzvedne, aby se
překážka uvolnila.
•Ramena stolku asistenta jsou vybavena bezpečnostním zařízením (n),
které v případě překážky okamžitě zablokuje sestup křesla a automaticky
ho vyzvedne, aby se překážka uvolnila.
•Ramena stolku asistenta jsou vybavena bezpečnostním zařízením (n),
které v případě překážky okamžitě zablokuje sestup křesla a automaticky
ho vyzvedne, aby se překážka uvolnila.
CZ
15
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
4.2. Nouzová zařízení
POZOR!
V případě, že je nutné zablokovat pohyb přístrojového
vybavení, použijte následující zařízení:
•Tlačítka pro pohybování křeslem (a), (c) nebo (d).
Stisknutím libovolného tlačítka pro pohybování křeslem bude
zablokován jakýkoli pohyb přístroje.
•Nožní spínač (b).
Stisknutím nožního spínače bude zablokován jakýkoli pohyb
přístroje.
4.3.
Nastavitelná opěrka hlavy
Existují 2 typy opěrky hlavy:
s blokováním polštáře ručního typu
s blokováním polštáře pneumatického typu
Nastavení výšky opěrky hlavy.
•s blokováním ručního typu (1):
Umístění tyče opěrky hlavy je dosaženo pomocí magnetické spojky. Pracovník musí zvednout a/nebo zatlačit opěrku hlavy směrem dolů, až
se dosáhne požadovaná poloha.
•s blokováním pneumatického typu (2):
Stiskněte blokovací tlačítko (u) a zatímco ho držíte, umístěte opěrku hlavy
podle potřeby. Jakmile najdete správné umístění, stačí uvolnit tlačítko (u)
k opětnému zablokování opěrky hlavy.
Nastavení orientace polštáře.
•s blokováním ručního typu (1):
Otočte proti směru hodinových ručiček zajišťovací tlačítko (k), umístěte
polštář do požadované polohy a poté znovu utáhněte zajišťovací tlačítko.
•s blokováním pneumatického typu (2):
Stiskněte blokovací tlačítko (u) a zatímco ho držíte, umístěte polštář
do požadované polohy. Jakmile najdete správné umístění, stačí uvolnit
tlačítko (u) k opětnému zablokování polštáře.
Správné umístění opěrky hlavy.
POZOR!
Pro správné použití opěrky hlavy umístěte hlavu pacienta, jak je znázorněno
na obrázku.
Upozornění k použití.
POZOR!
•Maximální zatížení opěrky hlavy: 30 kg
•Nikdy nepřesouvejte opěrku hlavy, pokud je pacient opřený.
•Neměňte orientaci polštáře bez deaktivace blokovacího zařízení.
•Blokovací zařízení pneumatického typu je aktivní pouze tehdy, když
je vzduchový okruh natlakovaný a zubařská sestava zapnutá.
16
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
4.4.
Tlačítkový panel křesla
Popis tlačítek:
Tlačítko uložení funkcí křesla.
Tlačítko pro vyvolání výchozí polohy.
Tlačítko pro vyvolání polohy opláchnutí.
Tlačítko pro vzestup sedadla.
Tlačítko pro vzestup opěrky zad.
Tlačítko pro vyvolání naprogramované polohy A.
Tlačítko pro sestup sedadla.
Tlačítko pro vyvolání naprogramované polohy B.
Tlačítko sestup opěrky zad.
4.5. Tlačítko odblokování brzdy otáčení sedadla křesla
(aktivní pouze s otočným sedadlem).
Pohyblivé opěrky rukou (volitelné)
Obě opěrky rukou jsou pohyblivé a mohou být otočeny směrem dolů, aby
se usnadnilo usazení a vstání pacienta.
POZOR!
Maximální zatížení opěrky rukou křesla: 68 kg
4.6.
Otáčení sedadla (volitelné)
Křeslo může být vybavené pneumatickým zařízením, které umožňuje volné
otáčení sedadla o 30° ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pro
zvýšení
prostoru, který má k dispozici lékař nebo asistent při určitých pracovních
situacích.
Pro otočení sedadlem proveďte následující operace:
•Odblokujte sedadlo tisknutím příslušného tlačítka brzdy umístěného na
bočním tlačítkovém panelu křesla po dobu alespoň 2 sekund.
POZNÁMKA: akustický přerušovaný signál a příslušná ikona
(A) umístěná na displeji řídícího panelu vpravo nahoře signalizují stav
odblokovaného sedadla. Aktivace odblokování zakáže všechny příkazy
pro pohybování křeslem.
POZNÁMKA: fungování nožního spínače je možné změnit tak,
aby se tisknutím klávesy „Automatický návrat křesla“ (viz odstavec 5.2) po
dobu alespoň 2 sekund zaktivovalo odblokování/blokování sedadla křesla.
Pro aktivaci této funkce je třeba kontaktovat Technickou asistenční službu.
•Otočte sedadlem až po dosažení požadované polohy.
POZOR!
Než necháte pacienta sestoupit, zkontrolujte, že je sedadlo správně
zablokované.
•Sedadlo znovu zablokujte druhým stisknutím tlačítka brzdy.
POZOR!
Při provádění této operace dejte pozor, abyste náhodně nenarazili
do vodní jednotky.
CZ
17
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5. Používání lékařského stolku
Uspořádání nástrojů.
Uspořádání nástrojů na stolku je definované zákazníkem při objednání.
Aktivace nástrojů.
•Stříkačka je vždy aktivní (viz odstavec 5.3.).
•Polymerační lampa se aktivuje příslušným tlačítkem na vyjmutém nástroji (viz odstavec 5.7.)
•Intraorální kamera se zaktivuje, je-li nástroj vyjmut (viz odstavec 5.8.).
•Integrovaný senzor ZEN-Xi, je-li připojen k externímu PC, je vždy aktivní (viz odstavec 5.9.).
•Všechny ostatní nástroje, po vyjmutí, jsou uvedeny do pohybu nožním spínačem (viz odstavec 5.2.).
Strukturální vazba nástrojů.
Současné použití nástrojů je zabráněno zařízením vzájemné závislosti.
První vyjmutý nástroj je aktivní, zatímco nástroje vytažené následně jsou
deaktivované zařízením vzájemné závislosti.
Zařízení vzájemné závislosti umožňuje nahradit frézu na nástroji, zatímco
je druhý používán na pacientovi.
Umístění lékařského stolku.
Lékařský stolek je pohyblivý ve všech směrech.
Pro nastavení výšky stolku a/nebo jeho orientaci do horizontální polohy, je
dostačující uchopit rukojeť (a).
POZNÁMKA (pouze pro pantografové rameno s pneumatickou
brzdou): k nastavení výšky stolu je nutné nejdříve stisknout příslušné
tlačítko
k uvolnění brzdy.
POZNÁMKA pro modely R7 CART a R7 M CART: k nastavení
výšky lékařského stolku je nutné nejdříve stisknout příslušné tlačítko
pro odblokování brzdy.
Pantografové rameno
Pantografové rameno může být 2 typů:
s blokováním ručního typu
s blokováním pneumatického typu
Nastavení pantografového ramene s ruční brzdou.
Vyvážení pantografového ramene se provádí v okamžiku instalace přístroje.
Případné následné seřízení může být provedeno pomocí kolečka (b)
umístěného na pantografovém ramenu.
Otáčení ve směru hodinových ručiček: zvyšuje napětí pantografového
ramene.
Otáčení proti směru hodinových ručiček: snižuje napětí pantografového
ramene.
Zařízení pro zastavení ramínek pro vyvolání nástrojů (pouze stolky
verze CONTINENTAL).
Je-li k dispozici toto zařízení, je možné zablokovat ramínko pro vyvolání
nástroje v poloze vytaženého nástroje.
Aktivace zařízení je signalizována mechanickým kliknutím, ke kterému
dojde ve 2/3 běhu ramínka.
Chcete-li obnovit původní stav, stačí posunout ramínko až na doraz (B).
Podnos pro stolek verze CONTINENTAL.
Podnos (f) je vyroben z nerezové oceli a lze jej snadno vyjmout z držáku.
POZOR!
Maximální zátěž povolená na podnosu (f): Rozložené zatížení 2 kg.
Podnos pro stolek verze INTERNATIONAL.
Podnos (e) je vyroben z nerezové oceli a lze jej snadno vyjmout z
příslušného držáku.
Držák podnosu se může otáčet jak ve směru hodinových ručiček, tak
i proti směru hodinových ručiček, aby bylo možné jeho umístění do co
nejvhodnější oblasti pro pracovníka.
Rameno držáku podnosu se může otáčet jak ve směru, tak proti směru
hodinových ručiček, celkem o 60° přes 8 stanovených poloh.
POZOR!
Maximální zátěž povolená na podnosu (e): Rozložené zatížení 2 kg.
18
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Obrácení polohy jednotky řídícího panelu (leváci).
POZOR!
Před provedením této operace zubařskou sestavu vypněte.
NEODSTRAŇUJTE ŘÍDÍCÍ PANEL ZE STOLKU, POKUD JE ZUBAŘSKÁ
SESTAVA ZAPNUTÁ.
Chcete-li obrátit polohu řídícího panelu na lékařském stolku, postupujte
následovně:
•Po odšroubování upevňovací objímky (g) vyjměte jednotku řídícího panelu
jejím otočením proti směru hodinových ručiček.
•Vyjměte zacvakávací víko (s) chránící rychlokonektor na levém boku a
vložte ho do rychlokonektoru na pravém boku.
•Nosné rameno řídícího panelu otočte o 180°.
•Řídící panel vložte do rychlokonektoru na levém boku.
Chcete-li najít správné umístění řídícího panelu, je nutné zatlačit až na
doraz nosné rameno a zároveň zašroubovat objímku o 1/3 otáčky, aby
se zablokovala bez přetažení.
POZNÁMKA: aby se zabránilo uniknutí lékařského stolku na
opačnou stranu během operace, doporučujeme jej předem otočit o
přibližně 90° vůči jeho nosnému rameni (viz obrázek).
•Nyní je možné zubařskou sestavu znovu spustit
POZOR!
Během čištění řídícího panelu nevyvíjejte nadměrný tlak na tlačítkový
panel, aby se zabránilo nebezpečnému namáhání připojení.
Čištění lékařského stolku.
Očistěte lékařský stolek pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA pro stolky verze CONTINENTAL:držák nástrojů
(x) lze odstranit k usnadnění operací čištění, k jeho odstranění jej stačí
vytáhnout z jeho umístění, jelikož je upevněn pomocí magnetů.
Silikonový držák nástrojů (u) je možné sterilizovat i v autoklávu při teplotě
121° (viz odstavec 1.5.).
Odnímatelné kabely nástroje.
Všechny přístroje jsou vybaveny odnímatelnými kabely, aby se usnadnilo
jejich čištění.
POZNÁMKA pro stolky verze CONTINENTAL: chcete-li odstranit
kabely, musíte nejprve odstranit držák nástrojů a poté odšroubovat příslušné
plastové upevňovací objímky.
POZNÁMKA pro stolky verze INTERNATIONAL: chcete-li
odstranit kabely, stačí odšroubovat příslušné upevňovací plastové objímky
umístěné pod stolkem.
POZOR!
•Před odstraněním kabelů nástroje vypněte operační jednotku.
•Po vypnutí operační jednotky vyprázdněte potrubí stříkačky
stisknutím příslušných tlačítek vzduchu a vody přímo na plivátku,
dokud nevyteče voda postřiku.
•Kabely nástrojů TURBÍNY, MIKROMOTORU a ODSTRAŇOVAČE
ZUBNÍHO KAMENE obsahují vodu, a proto se doporučuje při
provádění demontáže kabelu držet konec násadce nad plivátkem.
•Při zpětné montáži kabelu se ujistěte, že elektrické kontakty jsou
suché a plastová pojistná objímka je dobře utažená.
•Každý kabel musí být znovu namontován pouze a výhradně na místo
příslušného nástroje.
Očistěte kabel nástroje pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZOR!
Kabely nástrojů NEJSOU vhodné pro umístění do autoklávu nebo ke
sterilizaci ponořením za studena.
CZ
19
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.
Řídící panel lékařského stolku
Zubařské sestavy řady R7 jsou vybaveny „hybridním“ řídícím panelem
lékařského stolku SMART TOUCH složeným z tlačítkové klávesnice s
membránovými tlačítky a z odporové dotykové obrazovky. 4,3-palcový barevný
displej TFT „Wide“ s led podsvícením s rozlišením 480x272 pixelů a s obrazem
262.000 barev.
Tlačítkový panel pro následující modely:
R7 CONTINENTAL
R7 M CONTINENTAL
Tlačítkový panel pro následující modely:
R7 INTERNATIONAL
R7 M INTERNATIONAL
R7 CART
R7 M CART
Popis tlačítek:
Tlačítko odblokování brzdy lékařského stolku
(modely INTERNATIONAL)
Tlačítko zablokování obrazovky SMART TOUCH
Tlačítko zapnutí/vypnutí operační lampy.
Ovládací tlačítko dodávání vody do pohárku.
Tlačítko pro pomocné funkce (volné).
Tlačítko ovládající pohybování plivátka proti směru hodinových ručiček.
(aktivní pouze, je-li plivátko poháněné motorem)
Tlačítko ovládající pohybování plivátka ve směru hodinových ručiček.
(aktivní pouze, je-li plivátko poháněné motorem)
Ovládací tlačítko dodávání vody do plivátka.
Tlačítko pro uložení poloh křesla.
Tlačítko pro vyvolání nouzové polohy.
Tlačítko pro vyvolání výchozí polohy.
Tlačítko pro vyvolání polohy opláchnutí.
Tlačítko vyzvednutí sedadla a vyvolání naprogramované polohy A.
Tlačítko vyzvednutí opěrky zad a vyvolání naprogramované polohy B.
Tlačítko sestoupení sedadla a vyvolání naprogramované polohy C.
Tlačítko sestoupení opěrky zad a vyvolání naprogramované polohy D.
POZNÁMKA: fungování tlačítek k polohování křesla:
•Krátké stisknutí: aktivace automatického pohybu při vyvolání naprogramované polohy.
•Dlouhé stisknutí: aktivace pohybu při ručním umístění.
20
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Signalizační ikony.
Stisknutím ikony
na dotykové obrazovce je možné kdykoli zobrazit
signalizační ikony, které zobrazují stav fungování zubařské sestavy.
Viditelné signalizační ikony jsou následující:
Dodávání destilované vody aktivní.
Dodávání vody ze sítě aktivní.
Nádrž s destilovanou vodou v rezervě.
(kromě modelů R7 M)
Probíhá cyklus BIOSTER
Probíhá mytí kanyl.
Odsávání přerušeno z důvodu plné nádoby.
Akumulátor nožního spínače wireless nabitý.
Akumulátor nožního spínače wireless nabitý na 50 %.
Akumulátor nožního spínače wireless vybitý.
Nožní spínač wireless připojený a aktivní.
Nožní spínač wireless připojený, ale neaktivní.
Vyhledávání spojení s nožním spínačem wireless.
Brzda sedadla křesla odblokovaná (pouze s otočným sedadlem).
Voda do pohárku STUDENÁ.
Poloha křesla automatický program opláchnutí.
Voda do pohárku VLAŽNÁ.
Poloha křesla automatický program výchozí poloha.
Voda do pohárku TEPLÁ.
Poloha křesla automatický program nouzový stav.
Poloha křesla automatický program A.
Ukládání křesla do paměti aktivováno.
Poloha křesla automatický program B.
Poloha křesla nastavená ručně.
Poloha křesla automatický program C.
Poloha křesla automatický program D.
Pohyb křesla zablokovaný.
CZ
21
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1. Rozhraní uživatele
Při zapnutí zubařské sestavy se provede krátký autotest, který skončí, když
se na displeji zobrazí hlavní obrazovka s názvem posledního nastaveného
pracovníka.
Od tohoto okamžiku je možné změnit některá nastavení pracovní jednotky
pomocí jednoduchého systému menu (viz postranní zobrazení).
Ovládání navigace.
•Pro vstup do menu nastavení stiskněte ikonu
.
•Pro vstup do podnabídek se stačí dotknout příslušné ikony.
•Chcete-li změnit nastavení uvnitř menu, stačí se dotknout příslušné ikony.
•Chcete-li změnit nastavitelnou hodnotu uvnitř menu, stačí stisknout ikonu
nebo
.
•Chcete-li opustit menu, stačí se dotknout ikony
.
Struktura menu rozhraní uživatele.
Menu rozhraní uživatele je strukturováno jako na postranním zobrazení a
skládá se z následujících menu:
5.1.1.1.
Výběr pracovníka.
5.1.1.2.
OBECNÁ NASTAVENÍ.
5.1.1.2.1. NASTAVENÍ HYGIENICKÝCH SYSTÉMŮ.
5.1.1.2.1.1.Nastavení dezinfekčního cyklu BIOSTER.
5.1.1.2.1.2.Nastavení cyklu FLUSHING.
5.1.1.2.2. NASTAVENÍ VODNÍ JEDNOTKY.
5.1.1.2.2.1.Nastavení dodávání vody do plivátka.
5.1.1.2.2.2.Nastavení dodávání vody do pohárku.
5.1.1.2.2.3.Správa pohybů plivátka.
5.1.1.2.3. NASTAVENÍ NOŽNÍHO SPÍNAČE.
5.1.1.2.4. NASTAVENÍ OPERAČNÍ LAMPY.
5.1.1.2.5. DALŠÍ NASTAVENÍ.
5.1.1.2.6. SEŘÍZENÍ ČASU A DATA.
5.1.1.2.7. ČASOMÍRA.
5.1.1.2.8. OSOBNÍ NASTAVENÍ OBLÍBENÝCH TLAČÍTEK.
5.1.1.2.9. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O PRACOVNÍKU.
5.1.1.2.10. VÝBĚR JAZYKA.
Chybová hlášení.
Během počáteční fáze autotestu by zubařská sestava mohla detektovat
poruchy vnitřního systému.
V tomto případě se na displeji zobrazí chybové hlášení (viz odstavec 10),
které zůstane viditelné, dokud se pracovník nedotkne dotykové obrazovky.
Pokud porucha není nebezpečná, zubařská sestava zůstane funkční.
Stav stand-by.
Přibližně po 10 minutách nepoužívání se zubařská sestava uvede do
režimu úspory energie (stand-by); tento stav je signalizován zobrazením
loga ANTHOS na displeji řídícího panelu.
Provedení jakékoli operace uvede přístroj do provozního stavu.
22
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.1.
Výběr pracovníka
Řídící panel SMART TOUCH zubařských sestav řady R7 umožňuje
spravovat 3 různé pracovníky.
Údaje, které lze nastavit pro každého pracovníka, jsou následující:
•Jméno pracovníka.
•Nastavení výkonu turbíny a odstraňovače zubního kamene.
•3 provozní režimy elektrického mikromotoru.
•4 provozní režimy odstraňovače zubního kamene.
•Spuštění a nastavení optických vláken každého nástroje.
•Přírůstková kontrola nebo ON/OFF výkonu turbíny a odstraňovače
zubního kamene.
•Automatické programy pohybování křesla.
•Konfigurační parametry vodní jednotky.
Výběr pracovníka.
Na hlavní obrazovce opakovaně tiskněte ikonu
požadovaného pracovníka.
až po dosažení
POZNÁMKA: změna pracovníka probíhá cyklickým způsobem.
5.1.1.2.
Obecná nastavení
Na hlavní obrazovce proveďte následující operace:
•Stiskněte ikonu
pro vstup do podnabídky OBECNÁ NASTAVENÍ,
kde najdete následující ikony:
NASTAVENÍ HYGIENICKÝCH SYSTÉMŮ
(pouze, je-li k dispozici alespoň jeden hygienický systém)
NASTAVENÍ VODNÍ JEDNOTKY
NASTAVENÍ NOŽNÍHO SPÍNAČE
NASTAVENÍ OPERAČNÍ LAMPY
DALŠÍ NASTAVENÍ
SEŘÍZENÍ ČASU A DATA
ČASOMÍRA
OSOBNÍ NASTAVENÍ OBLÍBENÝCH TLAČÍTEK
ZADÁNÍ ÚDAJŮ O PRACOVNÍKU
VÝBĚR JAZYKA
Vstup do servisního menu
(pouze pro Technickou asistenční službu)
CZ
23
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.1. Nastavení hygienických systémů
POZNÁMKA: menu k dispozici pouze, je-li přítomný alespoň jeden
hygienický systém.
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky NASTAVENÍ HYGIENICKÝCH SYSTÉMŮ, kde najdete
následující ikony:
Nastavení dezinfekčního cyklu BIOSTER /S
(pouze, je-li k dispozici systém BIOSTER /S)
Nastavení cyklu FLUSHING
(pouze, je-li k dispozici systém FLUSHING)
5.1.1.2.1.1. Nastavení dezinfekčního cyklu BIOSTER /S
Toto nastavení je společné pro všechny pracovníky.
V menu NASTAVENÍ HYGIENICKÝCH SYSTÉMŮ proveďte následující
operace:
•Stiskněte ikonu
pro vstup do podnabídky „Nastavení dezinfekčního
cyklu BIOSTER/S“.
•Vyjměte nástroje, které chcete ošetřit (na obrazovce se zobrazí příslušná
ikona):
S1: stříkačka na lékařském stolku.
A: nástroj v poloze A
B: nástroj v poloze B
C: nástroj v poloze C
D: nástroj v poloze D
F: nástroj na stolku asistenta.
BC: potrubí vody pohárku (vždy aktivní).
Stříkačku umístěnou na stolku asistenta nelze dezinfikovat cyklem
BIOSTER /S.
• Chcete-li spustit dezinfekční cyklus, stiskněte ikonu
(viz odstavec 7.4.).
POZNÁMKA: čas kontaktu dezinfekčního prostředku je předem
nastavený a nelze jej měnit (600 sekund).
POZNÁMKA: cyklus BIOSTER /S lze aktivovat pouze v případě,
pokud je systém S.H.S. /S zapnutý (viz odstavec 7.2.).
24
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.1.2. Nastavení cyklu FLUSHING
Toto nastavení je společné pro všechny pracovníky.
V menu NASTAVENÍ HYGIENICKÝCH SYSTÉMŮ proveďte následující
operace:
•Stiskněte ikonu
pro vstup do podnabídky „Nastavení cyklu
FLUSHING“.
POZNÁMKA: do této podnabídky není možné vstoupit, je-li nádrž
s destilovanou vodou v rezervě (viz odstavec 7.2.). Hlášení na displeji
řídícího panelu spolu se zvukovým signálem (PÍPNUTÍ) signalizuje, že
není možné vstoupit do podnabídky.
•Nastavte dobu trvání mytí stisknutím ikony
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelná doba se pohybuje od minimálně 1
minuty do maximálně 5 minut, v intervalech 1 minuty.
POZNÁMKA: u nádrže s destilovanou vodou nedoporučujeme
nastavovat dobu na více než 2 minuty.
•Vyjměte nástroje, které chcete ošetřit (na obrazovce se zobrazí příslušná
ikona):
A: nástroj v poloze A
B: nástroj v poloze B
C: nástroj v poloze C
D: nástroj v poloze D
F: nástroj na stolku asistenta.
POZNÁMKA: stříkačka je vždy aktivní, takže po jejím vložení do
nádoby nástrojů začne ihned dodávat vodu.
POZNÁMKA: cyklus FLUSHING se nespustí, pokud není vybrán
alespoň jeden nástroj.
• Chcete-li spustit cyklus FLUSHING, stiskněte ikonu
(viz odstavec 7.6.).
CZ
25
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.2. Nastavení vodní jednotky
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky NASTAVENÍ VODNÍ JEDNOTKY, kde najdete následující ikony:
Nastavení vody do plivátka
Nastavení vody do pohárku
Nastavení automatického pohybování plivátka
(pouze, je-li plivátko poháněné motorem)
5.1.1.2.2.1.Nastavení vody do plivátka
V menu NASTAVENÍ VODNÍ JEDNOTKY stiskněte ikonu
pro vstup
do podnabídky „Nastavení vody do plivátka“, kde najdete následující ikony:
Automatické mytí plivátka
s vyvoláním polohy opláchnutí křesla
Automatické mytí plivátka
s vyvoláním výchozí polohy křesla
Automatické mytí plivátka
s návratem křesla z polohy opláchnutí
Automatické mytí plivátka
s vyvoláním pohárku
Nastavení mytí plivátka časované nebo s provozem ON/OFF
Doba mytí plivátka
(vyjádřená v sekundách)
•Chcete-li vybrat/zrušit výběr jedné funkce, stiskněte příslušnou ikonu.
•Chcete-li změnit dobu mytí plivátka, stiskněte ikonu
nebo
.
•Chcete-li potvrdit zvolená nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
26
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.2.2.Nastavení vody do pohárku
V menu NASTAVENÍ VODNÍ JEDNOTKY stiskněte ikonu
PRO
vstup do podnabídky „Nastavení vody do plivátka“, kde najdete následující
tlačítka ikony:
Výběr STUDENÉ vody do pohárku
Výběr VLAŽNÉ vody do pohárku
Výběr TEPLÉ vody do pohárku
Doba dodávání vody do pohárku
(vyjádřená v sekundách)
Automatické dodávání vody do pohárku
s vyvoláním polohy opláchnutí.
Aktivace/ deaktivace senzoru přítomnosti pohárku
(pouze, je-li přítomný senzor pohárku)
Automatické odtlakování nádrže s destilovanou vodou
s vyvoláním výchozí polohy křesla
•Chcete-li vybrat/zrušit výběr jedné funkce, stiskněte příslušnou ikonu.
•Chcete-li změnit čas dodávání vody do pohárku, stiskněte ikonu
nebo
.
POZNÁMKA: doba plnění pohárku je nastavena od minimálně
1 sekundy do maximálně 10 sekund, v intervalech 0,1 sekundy.
•Chcete-li potvrdit zvolená nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
5.1.1.2.2.3.Nastavení automatického pohybování plivátka
V menu NASTAVENÍ VODNÍ JEDNOTKY stiskněte ikonu
pro vstup
do podnabídky „Nastavení automatického pohybování plivátka“, kde najdete
následující ikony:
Automatické otáčení plivátka
s vyvoláním polohy opláchnutí křesla
Automatické otáčení plivátka
s vyvoláním výchozí polohy křesla
Automatické otáčení plivátka
s vyvoláním automatického programu křesla
•Chcete-li vybrat/zrušit výběr jedné funkce, stiskněte příslušnou ikonu.
•Chcete-li potvrdit zvolená nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
CZ
27
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.3. Nastavení nožního spínače
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky NASTAVENÍ NOŽNÍHO SPÍNAČE, kde najdete následující
ikony:
Ikona signalizace připojení přes kabel
(pouze s nožním spínačem wireless)
Ikona signalizace stavu připojení wireless
(pouze s nožním spínačem wireless)
Procento nabití baterie
(pouze s nožním spínačem wireless)
Nastavení fungování joysticku nožního spínače
s vyjmutým nástrojem
POZNÁMKA: první 3 ikony jsou pouze signalizační, zatímco čtvrtá
umožňuje vybrat/zrušit výběr typu fungování horního joysticku nožního
spínače.
Toto nastavení je společné pro všechny pracovníky.
•Chcete-li vybrat/zrušit výběr typu fungování joysticku nožního spínače,
stačí stisknout odpovídající ikonu
:
Joystick pohání manuální pohyby křesla (výchozí
nastavení).
Joystick ovládá následující funkce:
příkaz ON/OFF obrácení směru otáčení mikromotoru,
aktivace funkce ENDO odstraňovače zubního
kamene, aktivace funkce MIRROR kamery.
příkaz ON/OFF aktivace peristaltického čerpadla.
příkaz ON/OFF spuštění operační lampy.
výměna paměti nástroje.
•Chcete-li potvrdit zvolená nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
5.1.1.2.4. Nastavení operační lampy
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky NASTAVENÍ OPERAČNÍ LAMPY, kde najdete následující ikony:
Automatické zhasnutí lampy
s vyvoláním polohy opláchnutí křesla
Automatické zhasnutí lampy
s vyvoláním výchozí polohy křesla
Automatické snížení světelné intenzity lampy
s vyjmutím nástroje polymerační lampa
(pouze s lampou led VENUS PLUS -L)
POZNÁMKA: pokud je aktivní automatické vypínání, stačí pro
opětné rozsvícení operační lampy vyvolat jakýkoli pohyb křesla.
POZNÁMKA: pokud je aktivní automatické snížení intenzity světla,
stačí pro opětnou aktivaci nastavené intenzity uložit nástroj polymerační
lampa.
•Chcete-li vybrat/zrušit automatickou funkci, stiskněte příslušnou ikonu.
•Chcete-li potvrdit zvolená nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
28
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.5. Další nastavení
Tato nastavení jsou společná pro všechny pracovníky.
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky DALŠÍ NASTAVENÍ, kde najdete následující ikony:
Aktivace/deaktivace zvukového signálu dotyku displeje
Aktivace/deaktivace pohybů křesla
Nastavení jasu displeje
•Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat zvukový signál při každém dotyku
dotykové obrazovky.
•Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat pohybování křesla, stiskněte
příslušnou ikonu.
POZNÁMKA: zabrzdění křesla je signalizováno příslušnou ikonou
na dotykové obrazovce (viz odstavec 5.1.).
POZOR!
Pro lepší bezpečnost při práci je tento krok nutný, pokud budete
používat externí elektrický skalpel.
•Chcete-li nastavit jas displeje, stiskněte příslušné ikony
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelná hodnota je od 1 do 10.
•Chcete-li potvrdit zvolené nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
5.1.1.2.6. Seřízení času a data
Toto nastavení je společné pro všechny pracovníky.
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky SEŘÍZENÍ ČASU A DATA.
•Chcete-li změnit viditelné údaje, stiskněte příslušné ikony
nebo
.
•Chcete-li potvrdit zvolená nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
CZ
29
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.7. Časomíra
Toto nastavení je společné pro všechny pracovníky.
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky ČASOMÍRA.
•Chcete-li změnit různé viditelné údaje, stiskněte příslušné ikony
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelný čas se pohybuje od 00:00:00 do
10:59:59.
•Po nastavení času stiskněte ikonu
pro spuštění odpočítávání.
POZNÁMKA: nyní je možné odejít z tohoto menu stisknutím ikony
, aniž by bylo odpočítávání přerušeno.
•Chcete-li přerušit odpočítávání, stiskněte ikonu
.
POZNÁMKA: nyní je možné po stisknutí ikony
vrátit
časomíru na poslední nastavený čas.
•Po uplynutí nastaveného času zubařská sestava vydá přerušovaný signál
a na dotykové obrazovce se znovu zobrazí menu ČASOMÍRA.
Chcete-li zrušit přerušovaný signál, stiskněte ikonu
nebo jakékoli
tlačítko na řídícím panelu.
POZNÁMKA: poslední nastavený čas zůstane uložený.
5.1.1.2.8. Osobní nastavení oblíbených tlačítek
Tato podnabídka umožní zvolit funkce přiřazené 3 spodním ikonám
viditelným na hlavní obrazovce.
Toto nastavení je společné pro všechny pracovníky.
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podmenu OSOBNÍ NASTAVENÍ OBLÍBENÝCH TLAČÍTEK, kde můžete
vidět 3 změnitelné polohy s ikonami funkcí, které jsou v současné době
nastaveny.
•Chcete-li změnit funkci v závislosti na určité poloze, stačí stisknout
příslušné ikony
nebo
.
•Funkce, které lze nastavit, jsou následující:
Nastavení dezinfekčního cyklu BIOSTER /S
(pouze pozice P1)
Nastavení cyklu FLUSHING
(pouze pozice P1)
Nastavení vodní jednotky
Nastavení nožního spínače
Nastavení operační lampy
Další nastavení
Seřízení času a data
Časomíra
Výběr jazyka
Výběr/zrušení výběru nezávislého přívodu vody
•Chcete-li potvrdit zvolená nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
30
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1.2.9. Zadání údajů o pracovníkovi
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
podnabídky ZADÁNÍ ÚDAJŮ O PRACOVNÍKOVI.
pro vstup do
POZNÁMKA: změněné údaje se vždy vztahují na pracovníka
nastaveného na hlavní obrazovce.
•Chcete-li zadat požadovaný text, stiskněte ikony různých písmen (max.
20 znaků).
•Chcete-li zadat velká písmena stiskněte ikonu
.
•Chcete-li zadat čísla nebo speciální znaky, stiskněte ikonu
.
•Chcete-li odstranit případné chyby, stiskněte ikonu
a mažte zleva
doprava.
•Po zadání textu stiskněte ikonu
pro opuštění podnabídky, dojde
k automatickému uložení.
5.1.1.2.10. Výběr jazyka
Toto nastavení je společné pro všechny pracovníky.
V menu OBECNÁ NASTAVENÍ stiskněte ikonu
pro vstup do
podnabídky VÝBĚR JAZYKA.
•Chcete-li změnit jazyk, stiskněte ikonu příslušné vlajky.
•Chcete-li potvrdit zvolené nastavení, stačí opustit podnabídku stisknutím
ikony
.
5.1.2. Programování „Polohy opláchnutí“ a „Výchozí polohy“
křesla
Toto nastavení je specifické pro každého pracovníka.
Na hlavní obrazovce proveďte následující operace:
•Upravte křeslo do požadované polohy pomocí tlačítek pro ruční
pohybování.
POZNÁMKA: je-li plivátko poháněné motorem, je možné uložit
do paměti jeho polohu.
•Aktivujte režim ukládání tisknutím tlačítka MEMORIA po dobu alespoň 2
sekund.
Úspěšná aktivace režimu pro ukládání je signalizována krátkým zvukovým
signálem (PÍPNUTÍ) a příslušnou ikonou (A) na dotykové obrazovce.
POZNÁMKA: pro opuštění režimu ukládání bez provedení změn
postačí tisknout znovu tlačítko MEMORIA po dobu alespoň 2 sekund.
•Stiskněte tlačítka AUTOMATICKÝ NÁVRAT nebo POLOHA OPLÁCHNUTÍ
pro přiřazení polohy k tlačítku.
Zobrazení na dotykové obrazovce ikony (B), která se vztahuje k
vybranému programu, potvrdí provedené uložení.
POZNÁMKA: v POLOZE OPLÁCHNUTÍ nelze měnit výšku sedadla.
POZNÁMKA: tlačítko POLOHA OPLÁCHNUTÍ uvede opěrku zad
a sedadlo do polohy opláchnutí.
Opětovným stisknutím tlačítka POLOHA OPLÁCHNUTÍ se opěrka zad a
sedadlo vrátí do předchozí polohy.
CZ
31
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.3. Programování poloh křesla A, B, C a D
Toto nastavení je specifické pro každého pracovníka.
Na hlavní obrazovce proveďte následující operace:
•Upravte křeslo do požadované polohy pomocí tlačítek pro ruční
pohybování.
POZNÁMKA: do paměti je možné uložit i polohu plivátka, je-li
poháněné motorem.
•Aktivujte režim ukládání tisknutím tlačítka MEMORIA po dobu alespoň 2
sekund.
POZNÁMKA: úspěšná aktivace režimu pro ukládání je
signalizována krátkým zvukovým signálem (PÍPNUTÍ) a příslušnou ikonou
(A) na dotykové obrazovce.
•Stiskněte tlačítka A nebo B nebo C nebo D k přiřazení polohy k tlačítku
(např. C).
POZNÁMKA: zobrazení na dotykové obrazovce ikony (B), která
se vztahuje k vybranému programu (např. C), potvrdí provedené uložení.
POZNÁMKA: k vyvolání naprogramované pozice stačí lehce
stisknout tlačítko, do kterého byla dříve tato poloha uložena.
5.1.4. Nouzové tlačítko.
Toto tlačítko lze použít v případě nouze, k uvedení pacienta do
Trendelenburgové polohy.
POZNÁMKA: Trendelenburgova poloha je již nastavena a nelze
ji změnit.
5.1.5.
Tlačítko zablokování obrazovky SMART TOUCH.
Toto tlačítko umožňuje zapnout/vypnout dotykovou obrazovku k usnadnění
čištění řídícího panelu.
POZNÁMKA: o zablokování obrazovky informuje hlášení na
dotykové obrazovce.
32
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.2. Nožní spínač
Nožní spínač může být 3 typů:
„Multifunkční“ nožní spínač.
„Tlakový“ nožní spínač.
Nožní spínač „Power Pedal“.
POZNÁMKA: „multifunkční“ a „tlakové“ nožní spínače lze dodávat
i ve verzi WIRELESS.
5.2.1.
„Multifunkční“ nožní spínač
Popis jednotlivých částí.
1 Rukojeť.
2 Ovládací páka.
3 Ovládání pohybů křesla.
4 Ovladač Chip-air/Vyvolání polohy opláchnutí pacienta.
5 Ovladač Water Clean System /Automatický návrat křesla.
6 LED (není aktivní).
7 Signalizační LED stavu nabití akumulátoru (pouze verze WIRELESS).
Fungování Joysticku pohybů křesla (3).
S vyjmutým nástrojem
•Spusťte nástroj.
•Nastavení počtu otáček rotujících nástrojů.
•Doprava: provoz s postřikem (pokud je jím vybaven vybraný nástroj).
POZNÁMKA: po ukončení provozu dojde k automatickému
profouknutí vzduchem, aby se odstranily případné zbylé kapky tekutiny
z potrubí postřikovačů.
•Doleva: fungování bez postřiku.
S nástrojem v klidovém stavu
•Koncový bod vpravo: automatický návrat křesla.
•Koncový bod vlevo: vyvolání polohy opláchnutí pacienta.
POZNÁMKA: druhé umístění páčky do levého koncového bodu
uvede křeslo do pracovní polohy.
POZOR!
Tyto funkce křesla jsou aktivovány, pokud se poloha v koncovém
bodu udrží po dobu alespoň 2 sekund.
Joystick ovládání pohybů křesla (3).
Kontroluje následující pohyby:
Vzestup sedadla křesla.
Vzestup opěrky zad křesla.
Sestup sedadla křesla.
Sestup opěrky zad křesla.
Chcete-li přerušit pohyb, uvolněte ovládací joystick.
POZNÁMKA: všechny ovladače pohybování křesla jsou
zablokovány, pokud je jeden nástroj vyjmutý a páka nožního spínače je
v provozu.
POZNÁMKA: lze změnit fungování joysticku s vyjmutým nástrojem
(viz odstavec 5.1.1.2.3).
CZ
33
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Fungování levého tlačítka (4).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
ovladač Chip-air: vyšle proud vzduchu do turbíny nebo do mikromotoru.
Dodání vzduchu se provádí stisknutím tlačítka; proud vzduchu se přeruší,
když je tlačítko uvolněno.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástrojem v klidovém
stavu:
Aktivace programu „Poloha opláchnutí pacienta“.
polohy.
POZNÁMKA: druhé stisknutí tlačítka uvede křeslo do pracovní
Fungování pravého tlačítka (5).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Water Clean System: odešle proud vody k nástrojům, jako jsou
turbíny, mikromotor a scaler, pro vypláchnutí potrubí postřiků.
Voda je dodávaná stisknutím tlačítka; po uvolnění tlačítka se proud
vody přeruší a automaticky se zaktivuje dmýchání vzduchu k odstranění
případných kapek zbývající tekutiny nacházejících se v potrubí postřiku.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástroji v klidovém stavu:
Aktivace programu „Automatický návrat křesla“.
Verze WIRELESS.
Tento nožní spínač může být dodán i ve verzi WIRELESS (viz odstavec 5.2.4).
Ochrana proti vniknutí tekutin.
Nožní spínač je chráněn proti vniknutí tekutin. Stupeň ochrany: IPX1. Čištění.
Očistit nožní spínač pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA: pokud nožní spínač klouže po podlaze, očistěte protiskluzovou pryž pod základnou od prachu pomocí suchého hadříku.
5.2.2.
„Tlakový“ nožní spínač
Popis jednotlivých částí.
1 Rukojeť.
2 Ovládací páka.
3 Ovládání pohybů křesla.
4 Ovladač Chip-air/Vyvolání polohy opláchnutí pacienta.
5 Ovladač Water Clean System /Automatický návrat křesla.
6 Signalizační LED provozu s postřikem.
7 Signalizační LED stavu nabití akumulátoru (pouze verze WIRELESS).
Ovládací páka (2).
Fungování:
•Vyjměte nástroj.
•Spusťte nástroj sešlápnutím pedálu (a).
•Nastavte počet otáček/výkon nástroje působením na ovládací páky:
- doprava: zvýšíte;
- doleva: snížíte.
POZNÁMKA: ovládací páka upravuje rychlost/výkon nástroje z
pevného minima na maximum nastaveného na lékařském stolku.
•Chcete-li přerušit provoz nástroje, stačí uvolnit pedál (a).
POZNÁMKA: s aktivním postřikem dojde po ukončení provozu
k automatickému profouknutí vzduchem, aby se odstranily zbylé kapky
tekutiny z potrubí.
POZOR!
Aktivace a deaktivace postřiku nástrojů stisknutím tlačítek (4) nebo (5).
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED (6) indikuje provoz s postřikem.
34
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Fungování Joysticku pohybů křesla (3).
Kontroluje následující pohyby:
Vzestup sedadla křesla.
Vzestup opěrky zad křesla.
Sestup sedadla křesla.
Sestup opěrky zad křesla.
Chcete-li přerušit pohyb, uvolněte ovládací joystick.
POZNÁMKA: všechny ovladače pohybování křesla jsou
zablokovány, pokud je jeden nástroj vyjmutý a páka nožního spínače je
v provozu.
POZNÁMKA: lze změnit fungování joysticku s vyjmutým nástrojem
(viz odstavec 5.1.1.2.3).
Fungování levého tlačítka (4).
Fungování:
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástrojem v klidovém
stavu:
Aktivace programu „Poloha opláchnutí pacienta“.
POZNÁMKA: druhé stisknutí tlačítka uvede křeslo do pracovní
polohy.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Chip-air: vyšle proud vzduchu do turbíny nebo do mikromotoru.
Dodání vzduchu se provádí stisknutím tlačítka; proud vzduchu se přeruší,
když je tlačítko uvolněno.
POZNÁMKA: ovladač pracuje pouze, pokud jsou turbína a
mikromotor v pracovní poloze.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástrojů.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED (6) indikuje provoz s postřikem.
Fungování pravého tlačítka (5).
Fungování:
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástrojem v klidovém
stavu:
Aktivace programu „Automatický návrat křesla“.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Water Clean System: odešle proud vody k nástrojům, jako jsou
turbíny, mikromotor a scaler, pro vypláchnutí potrubí postřiků.
Voda je dodávaná stisknutím tlačítka (4); po uvolnění tlačítka se proud
vody přeruší a automaticky se zaktivuje dmýchání vzduchu k odstranění
případných kapek zbývající tekutiny nacházející se v potrubí postřiku.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástrojů.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED (6) indikuje provoz s postřikem.
Verze WIRELESS.
Tento nožní spínač může být dodán i ve verzi WIRELESS (viz odstavec 5.2.4).
Ochrana proti vniknutí tekutin.
Nožní spínač je chráněn proti vniknutí tekutin. Stupeň ochrany: IPX1. Čištění.
Očistit nožní spínač pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA: pokud nožní spínač klouže po podlaze, očistěte protiskluzovou pryž pod základnou od prachu pomocí vlhkého hadříku.
CZ
35
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.2.3.
Nožní spínač „Power Pedal“
Popis jednotlivých částí.
1 Rukojeť.
2 Ovládací pedál.
3 Ovládání pohybů křesla.
4 Ovladač Chip-air nebo aktivace/deaktivace funkce postřiku nástrojů.
5 Ovladač Water Clean System nebo aktivace/deaktivace funkce postřiku
nástrojů.
6 Aktivace polohy opláchnutí pacienta nebo vyvolání programu „B“.
7 Aktivace automatického návratu křesla nebo vyvolání programu „A“.
8 Signalizační LED provozu s postřikem.
Fungování ovládacího pedálu (2).
•S vytaženým nástrojem
-Sešlápnutím pedálu (a) se spustí nástroj.
Je možné nastavit počet otáček (nebo výkon) nástroje modulací tlaku
na pedál.
POZNÁMKA: ovládací páka upravuje rychlost/výkon nástroje
z pevného minima na maximum nastaveného na lékařském stolku.
-Chcete-li přerušit provoz nástroje, stačí uvolnit pedál.
POZNÁMKA: s aktivním postřikem dojde po ukončení provozu
k automatickému profouknutí vzduchem, aby se odstranily zbylé kapky
tekutiny z potrubí.
•S nástroji v klidovém stavu
Sešlápnutím ovládacího pedálu se okamžitě zablokuje jakýkoliv
automatický pohyb křesla.
Fungování Joysticku pohybů křesla (3).
Kontroluje následující pohyby:
Vzestup sedadla křesla.
Vzestup opěrky zad křesla.
Sestup sedadla křesla.
Sestup opěrky zad křesla.
Chcete-li přerušit pohyb, uvolněte ovladač.
POZNÁMKA: všechny ovladače polohování křesla jsou zablokovány,
pokud je některý nástroj aktivní nebo je v provozu systém BIOSTER.
POZNÁMKA: lze změnit fungování joysticku s vyjmutým nástrojem
(viz odstavec 5.1.1.2.3).
Fungování levého tlačítka (4).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Chip-air: vyšle proud vzduchu do turbíny nebo do mikromotoru.
Dodání vzduchu se provádí stisknutím tlačítka; proud vzduchu se přeruší,
když je tlačítko uvolněno.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástroje.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED (8) indikuje provoz s postřikem.
Fungování pravého tlačítka (5).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Water Clean System: odešle proud vody k nástrojům, jako
turbína, mikromotor a odstraňovač zubního kamene, pro vypláchnutí
potrubí postřiku. Voda je dodávaná stisknutím tlačítka (5); po uvolnění
tlačítka se proud vody přeruší a automaticky se zaktivuje dmýchání
vzduchu k odstranění případných kapek zbývající tekutiny nacházející
se v potrubí postřiku.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástroje.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED (8) indikuje provoz s postřikem.
36
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Fungování pravé páky (6).
POZNÁMKA: páka funguje pouze s nástroji v klidové poloze.
Z bezpečnostních důvodů je vybraný příkaz aktivován pouze krátkým
zatažením páky a následným uvolněním.
•Zatažení páky směrem dolů:
Aktivace programu „Automatický návrat křesla“.
•Zatažení páky směrem nahoru:
Aktivace programu „B“ křesla“.
Fungování levé páky (7).
POZNÁMKA: páka funguje pouze s nástroji v klidové poloze.
Z bezpečnostních důvodů je vybraný příkaz aktivován pouze krátkým
zatažením páky a následným uvolněním.
•Zatažení páky směrem dolů:
Aktivace programu „Poloha opláchnutí pacienta“.
POZNÁMKA: druhé použití páky uvede křeslo znovu do pracovní
polohy.
•Zatažení páky směrem nahoru:
Aktivace programu „A“ křesla“.
Ochrana proti vniknutí tekutin.
Nožní spínač je chráněn proti vniknutí tekutin. Stupeň ochrany: IPX1. Čištění.
Očistit nožní spínač pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA: pokud nožní spínač klouže po podlaze, očistěte protiskluzovou pryž pod základnou od prachu pomocí vlhkého hadříku.
CZ
37
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.2.4.
Nožního spínače verze WIRELESS
„Multifunkční“ a „tlakové“ nožní spínače lze dodávat i ve verzi WIRELESS.
Nožní spínač verze WIRELESS obsahuje vysílací modul ZIGBEE (certifikovaný modul pro Evropu, Kanadu a USA).
Upozornění k použití.
POZOR!
•Neuchovávejte nožní spínač verze WIRELESS v blízkosti jiných zdrojů RF, jako jsou wireless LAN, jiná rádiová zařízení a zařízení Home
RF, mikrovlnné trouby. Doporučená vzdálenost je minimálně 2 metry v případě mikrovlnné trouby a 1 m ve všech ostatních případech.
•I přestože je irelevantní elektromagnetické pole vyzařované nožním spínačem, NENÍ vhodné jej používat v blízkosti přístrojového vybavení
pro podporu života (např. kardiostimulátor) a naslouchátek. Ve zdravotnických zařízeních je před použitím jakéhokoli elektronického
zařízení třeba ověřit, že je kompatibilní s dalším již existujícím přístrojovým vybavením.
•Pro nabíjení akumulátoru nožního spínače verze WIRELESS používejte pouze zubařskou sestavu.
•Vnitřní akumulátor může být vyměněn pouze kvalifikovaným technikem.
Upozornění před prvním použitím.
Před prvním použitím nožního spínače doporučujeme provést plné nabití akumulátoru.
Fungování nožního spínače verze WIRELESS.
Fungování nožního spínače WIRELESS je identické s verzí s kabelem, přečtěte si tedy předchozí odstavce a věnujte pozornost konkrétně používanému
modelu.
Nožní spínač verze WIRELESS je dále vybaven specifickou diodou LED (7), která signalizuje nabití akumulátoru a stav komunikace se zubařskou
sestavou.
Signalizace LED (7).
Barva LED indikuje nabíjení akumulátoru, zatímco typ blikání indikuje stav
komunikace se zubařskou sestavou.
Stav nebití akumulátoru:
barva
popis
(odpojený kabel)
popis
(připojený kabel)
ZELENÁ
Akumulátor nabitý (> 75 %) Akumulátor nabitý
ORANŽOVÁ
Akumulátor nabitý (< 50 %) Akumulátor se nabíjí
ČERVENÁ
Akumulátor je nutné nabít Chyba nabíjení
(< 25 %)
akumulátoru
Vypnutý
Baterie vybitá
Vypnutá zubařská sestava
nebo porouchaný nožní
spínač
Stav komunikací:
blikání
popis
Pomalé
Připojení aktivní v režimu wireless
Rychlé
Připojení aktivní s vloženým napájecím kabelem
Dvojité
Vyhledávání připojení
Nepřerušované
Chyba komunikace
POZNÁMKA: tyto informace mohou také být zobrazené na dotykové
obrazovce pomocí příslušných ikon (A) nebo (B) (viz odstavec 5.1.) nebo
v příslušném menu ovládání nožního spínače (viz odstavec 5.1.1.2.3).
Vlastnosti akumulátoru.
Verze nožního spínače WIRELESS je vybavena dobíjecím lithium-polymerovým akumulátorem (Li-Poly, 3.7V, 5200 mAh typ Guangzhou Markyn
Battery Co. Model 9051109).
Kapacita akumulátoru umožňuje autonomii přibližně 2 měsíce (odhad při 8 po sobě jdoucích hodinách denního provozu). Této autonomie je dosaženo
se zcela nabitým akumulátorem v plně provozuschopném stavu. Účinnost akumulátorů se snižuje stárnutím. Odhaduje se, že po 500 cyklech
plného nabití se účinnost sníží na 60 %. I v tomto stavu by měl akumulátor zaručit autonomii přibližně 1 měsíc.
POZNÁMKA:když se účinnost akumulátoru sníží tak, že nebude postačující pro každodenní použití, vyžádejte si jeho výměnu kvalifikovaným
technikem (originální náhradní díl kód 97901336).
POZOR!
Nepokoušejte se akumulátor vyměnit sami.
Omezení záruky na akumulátor.
Na akumulátor uvnitř nožního spínače se vztahuje záruka 6 měsíců od data instalace.
38
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Dobití akumulátoru.
Je-li to nutné, je třeba dobít akumulátor nožního spínače WIRELESS. Proveďte následující postup:
•Otevřete ochranný kryt konektoru na zadní straně nožního spínače a
připojte napájecí kabel.
•Připojte druhý konec nabíjecího kabelu k zubařské sestavě (viz obrázek).
Nyní se akumulátor nožního spínače nabíjí (signalizační LED nabíjení
akumulátoru svítí), zatímco zůstane plně funkční.
POZNÁMKA: akumulátor se plně nabije přibližně po 6 hodinách.
POZOR!
Pro nabíjení akumulátoru nožního spínače verze WIRELESS
používejte pouze zubařskou sestavu.
Přirozené vybití akumulátoru.
Není-li používán po delší dobu, může se akumulátor pomalu vybít.
Po delší době užívání je vždy před použitím vhodné provést kompletní nabití
Údržba a likvidace
Nožní spínač verze WIRELESS neobsahuje žádné díly, které lze opravit
přímo uživatelem. V případě poruchy se nesnažte provádět sami opravu, ale obraťte se
přímo na výrobce nebo na jeho místního distributora, jehož kontaktní čísla
jsou uvedená v záručním listě.
Vnitřní baterie musí být po ukončení životnosti vyměněná odborným
technikem v servisu.
CZ
39
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.3. Stříkačka
Popis nástroje.
[ a ] Tryska.
[ b ] Rukojeť.
[ c ] Tlačítko demontáže stříkačky.
[ d ] Tlačítko vzduch.
[ e ] Tlačítko voda.
[ f ] Přepínač teplý/studený.
[ g ] LED signalizace teplý studený.
Technické vlastnosti.
•Doba provozu:
- stříkačka 3F: neustálý provoz,
- stříkačka 6F: provoz 5 s, klid 10 s,
•Napájení:
- stříkačka 6F (modely CEFLA): 24 Vac; 50/60 Hz; 2 A; 50 W.
•Klasifikace v souladu s normou EN 60601-1:
- stříkačka 6F (modely CEFLA): TŘÍDA II, typ B
•Instalační schéma: nahlédněte do Technického návodu pro instalaci (viz
odstavec 11.).
Použití.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Tlačítko [ e ] = voda;
Tlačítko [ d ] = vzduch;
Tlačítko [ e + d ] = postřik.
•Stříkačka 6F, provoz s teplou vodou, vzduchem a postřikem: otočte
přepínačem [ f ] ve směru hodinových ručiček (LED g rozsvícená).
•Stříkačka 6F, provoz se studenou vodou, vzduchem a postřikem: otočte
přepínačem [ f ] proti směru hodinových ručiček (LED g zhasnutá).
Demontáž rukojeti.
•Tryska [ a ] je namontovaná zacvaknutím na rukojeti [ b ].
Chcete-li vytáhnout rukojeť ze stříkačky, otočte přepínačem proti směru
hodinových ručiček (LED g zhasnutá) a stiskněte tlačítko [ c ].
Odnímatelný kabel stříkačky.
Stříkačka je vybavena odnímatelným kabelem pro snadné čištění (viz
odstavec 5).
Čištění.
Jednorázový měkký papír navlhčený čisticím/dezinfekčním prostředkem.
POZOR!
•Neponořujte stříkačku do dezinfekčních tekutin nebo čistících
prostředků.
•Nedoporučené produkty: abrazivní prostředky a/nebo s obsahem
acetonu, chlóru a chlornanu sodného.
Sterilizace.
Rukojeť a tryska stříkačky: viz odstavec 1.5.
POZNÁMKA: Před sterilizací vložte do sáčku.
Upozornění k použití.
POZOR!
•Nástroj je dodán v NESTERILNÍM stavu a musí být před použitím
sterilizován (viz odstavec 1.5.).
•Doporučuje se použití jednorázových ochran a trysek.
40
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.4. Turbína
Připojení násadce a výměna frézy.
Viz specifické pokyny přiložené k násadci.
Použití.
POZOR!
Dodržujte návody k obsluze pro jednotlivé turbíny.
•Doba provozu:. provoz 5 min, klid 5 min.
•Kohoutek [ f ] reguluje množství vody postřiku.
•Kohoutek [ e ] reguluje množství vzduchu postřiku pro všechny nástroje.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
POZNÁMKA: O aktivaci nástroje informuje zobrazení příslušné
strany uživatelského programu na dotykové obrazovce.
•Na dotykové obrazovce jsou k dispozici následující tlačítka ikony:
Zvýšení maximálního režimu otáčení turbíny
Snížení maximálního režimu otáčení turbíny
Výběr režimu otáčení turbíny
Spuštění/vypnutí optických vláken
Výběr/zrušení výběru nezávislého přívodu vody
(pouze se systémem S.H.S. /S)
Povolení a výběr typu postřiku dodávaného
nástrojem
Zobrazení řádku s obecnými funkčními ikonami
(viz odstavec 5.1.)
Rychlý
turbíny
výběr 1 % maximálního režimu otáčení
Rychlý výběr 50 % maximálního režimu otáčení
turbíny
Rychlý výběr 100% maximálního režimu otáčení turbíny
•Nástroj spustíte pomocí páky nožního spínače (viz odstavec 5.2.).
POZNÁMKA: ke kabelu turbíny je rovněž možné připojit vzduchové
mikromotory s 4-cestným konektorem, které jsou v souladu s normou ISO
13294 - Dental Air Motor.
Nastavení intenzity jasu optického vlákna.
•K regulaci intenzity jasu optického vlákna je nutné tisknout po delší dobu
(alespoň 2 sekundy) ikonu
.
•Nastavte intenzitu jasu stisknutím ikon
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelná hodnota je od 1 do 16.
•Chcete-li potvrdit zvolenou intenzitu jasu, stačí opustit podnabídku
stisknutím ikony
.
POZNÁMKA: po 30 sekundách nepoužívání nástroje (páka nožního
spínače deaktivovaná) se optické vlákno vypne.
CZ
41
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Změna režimu otáčení turbíny.
S nástrojem v pracovní poloze zvolte způsob změny režimu otáčení stisknutím následujících ikon:
Lineární změna, přiměřená přesunu páky
nožního spínače
Změna ON/OFF, která má za následek dodání maximálního výkonu
nastaveného při aktivaci páky nožního spínače
Na dotykové obrazovce se zobrazí ikona aktivního režimu.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
Ovládací tlačítko postřiku nástroje.
S nástrojem v pracovní poloze zvolte typ postřiku dodávaného nástrojem
stisknutím následujících ikon:
Povoz s postřikem voda + vzduch
Provoz s postřikem pouze voda
Provoz bez postřiku
Při každém dotyku se funkce postupně mění a na dotykové obrazovce se
zobrazí ikona aktivního režimu.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
Odnímatelný kabel.
Turbína je vybavena odnímatelným kabelem pro snadné čištění (viz odstavec 5).
Čištění a údržba.
Viz specifické pokyny přiložené k násadci.
Pro mazání doporučujeme použit Daily Oil (CEFLA s.c.).
Sterilizace.
Pouze násadec nástroje: viz odstavec 1.5.
POZOR!
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k násadci.
Upozornění k použití.
POZOR!
•
Nástroj je dodán v NESTERILNÍM stavu a musí být před použitím sterilizován (viz odstavec 1.5.)
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k nástroji.
• Pouze pro americký a kanadský trh: nástroje musí být schválené FDA.
• Turbína nesmí být uvedena do provozu bez vložení frézy nebo fiktivní frézy.
•Tlačítko uvolnění frézy musí být během provozu vypnuto!
Tření mezi tlačítkem a rotorem mikromotoru ohřeje hlavu a může způsobit popáleniny.
•Vnitřní tkáně pacienta (jazyk, tváře, rty, atd.), musí být chráněny před kontaktem s tlačítkem vhodnými nástroji (zrcátka, atd.).
•Frézy a různé nástroje na násadcích musí být v souladu s normou ISO 10993 o biokompatibilitě.
42
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.5. Elektrický mikromotor
Spárování násadců a výměna frézy.
Viz specifické návody přiložené k mikromotoru a různým násadcům.
Použití.
POZOR!
Respektujte rovněž návody k obsluze týkající se různých motorů.
•Doba provozu:. provoz 5 min, klid 5 min.
•Kohoutek [ f ] v blízkosti nástroje reguluje množství vody v postřiku.
•Kohoutek [ e ] reguluje množství vzduchu postřiku pro všechny nástroje.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
POZNÁMKA: O aktivaci nástroje informuje zobrazení příslušné
strany uživatelského programu na dotykové obrazovce.
•Na dotykové obrazovce jsou k dispozici následující hlavní tlačítka ikony:
Zvýšení nastavitelných hodnot
Snížení nastavitelných hodnot
Výběr převodového poměru
Výběr převodového poměru
Výběr způsobu změny rychlosti
Povolení a výběr typu postřiku dodávaného
nástrojem
Zobrazení řádku s obecnými funkčními ikonami
(viz odstavec 5.1.)
Výběr směru otáčení mikromotoru
Spuštění/vypnutí optických vláken
Výběr/zrušení výběru nezávislého přívodu vody
(pouze se systémem S.H.S. /S)
Výběr provozního režimu
mikromotoru (pouze s mikromotorem i-MMs)
Výběr pracovního programu
mikromotoru
•Nástroj spustíte pomocí páky nožního spínače (viz odstavec 5.2.).
Nastavení intenzity jasu optického vlákna.
•K regulaci intenzity jasu optického vlákna je nutné tisknout po delší dobu
(alespoň 2 sekundy) ikonu
.
•Nastavte intenzitu jasu stisknutím ikon
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelná hodnota je od 1 do 16.
•Chcete-li potvrdit zvolenou intenzitu jasu, stačí opustit podnabídku stisknutím ikony
.
POZNÁMKA: po 30 sekundách nepoužívání nástroje (páka nožního
spínače deaktivovaná) se optické vlákno vypne.
CZ
43
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Ovládací tlačítko postřiku nástroje.
S nástrojem v pracovní poloze zvolte typ postřiku dodávaného nástrojem
stisknutím následujících ikon:
Povoz s postřikem voda + vzduch
Provoz s postřikem pouze voda
Provoz bez postřiku
Při každém dotyku se funkce postupně mění a na dotykové obrazovce se
zobrazí ikona aktivního režimu. POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
Výběr způsobu změny rychlosti otáčení.
S nástrojem v pracovní poloze zvolte režim změny rychlosti otáčení stisknutí
následujících ikon:
Lineární změna, přiměřená přesunu páky
nožního spínače
Změna ON/OFF, která má za následek dodání maximálního výkonu
nastaveného při aktivaci páky nožního spínače
Na dotykové obrazovce se zobrazí ikona aktivního režimu. POZNÁMKA: uložení je automatické.
Změna směru otáčení mikromotoru.
Zvolte směr otáčení mikromotoru stisknutím příslušné ikony:
Normální směr otáčení
Obrácený směr otáčení
Obráceny směr otáčení je indikován zvukovým signálem (3 PÍPNUTÍ).
POZOR!
Při vytahování mikromotoru zvukový signál (3 PÍPNUTÍ) oznámí, že
směr otáčení je obrácený.
POZNÁMKA: se stlačenou pákou reostatu je ovladač pro změnu
směru otáčení mikromotoru vypnutý.
Výběr provozního režimu mikromotoru (pouze s mikromotorem i-MMs).
Mikromotor má 2 různé provozní režimy, které lze vybrat stisknutím
příslušné ikony:
Provoz RESTORATIVE
(viz odstavec 5.5.1.)
Provoz ENDODONTIC
(viz odstavec 5.5.2.)
POZNÁMKA: změna probíhá cyklickým způsobem.
Výběr provozních programů mikromotoru.
Mikromotor má 4 provozní programů označené P1, P2, P3, P4, které lze
vybrat stisknutím příslušné ikony.
Každý pracovní program uloží následující údaje:
-provozní režim (pouze s mikromotorem i-MMs),
-maximální rychlost otáčení / točivý moment,
-on/off optického vlákna,
-intenzita jasu optického vlákna,
-on/off změna směru otáčení,
-typ dodávaného postřiku,
-převodový poměr násadce.
POZNÁMKA: změna probíhá cyklickým způsobem.
44
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Výběr převodového poměru.
S použitím ikon
nebo
je možné vybrat mezi uloženými požadovaný
převodový poměr.
Hodnota točivého momentu (nastavená nebo aktuální) je vyjádřena v %
nebo v Ncm pro certifikované převodovky.
POZOR!
Hodnota točivého je nebo není znázorněna v závislosti na toleranci
načtení zobrazené hodnoty:
tolerance ± 10 %
tolerance ± 20 %.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
Odnímatelný kabel.
Mikromotor je vybaven odnímatelným kabelem pro snadné čištění (viz odstavec 5).
Čištění a údržba.
Viz specifické pokyny přiložené k nástroji.
Pro mazání doporučujeme použit Daily Oil (CEFLA s.c.).
POZOR!
•Neponořujte nástroj do dezinfekčních tekutin nebo čistících prostředků.
•Nedoporučené produkty: abrazivní prostředky a/nebo s obsahem acetonu, chlóru a chlornanu sodného.
Sterilizace.
Pouze násadec nástroje: viz odstavec 1.5.
POZOR!
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k nástroji.
Podmínky pro použití.
POZOR!
•
Nástroj je dodán v NESTERILNÍM stavu a musí být před použitím sterilizován (viz odstavec 1.5.)
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k nástroji.
• Pouze pro americký a kanadský trh: nástroje musí být schválené FDA.
Nikdy nemontujte kolénkový násadec na mikromotor v provozu.
•Tlačítko uvolnění frézy musí být během provozu vypnuto!
Tření mezi tlačítkem a rotorem mikromotoru ohřeje hlavu a může způsobit popáleniny.
•Vnitřní tkáně pacienta (jazyk, tváře, rty, atd.), musí být chráněny před kontaktem s tlačítkem vhodnými nástroji (zrcátka, atd.).
•Frézy a různé nástroje na násadcích musí být v souladu s normou ISO 10993 o biokompatibilitě.
CZ
45
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.5.1. Provozní režim RESTORATIVE
Charakteristiky provozu RESTORATIVE.
-nastavitelná rychlost od 100 do 40000 ot./min (násadec 1:1),
-režim změny režimu otáčení nastavitelný z variabilního na pevný a
naopak,
-poplašný signál při dosažení maximálního točivého momentu,
-rychlé zachycení maximální rychlosti v průběhu otáčení motoru.
Menu s vyjmutým, ale neaktivním mikromotorem.
Všechny ikony jsou aktivní a každou přístupnou funkci lze změnit (viz
odstavec 5.5.).
POZNÁMKA: každé nastavení nebo změněná hodnota se
automaticky uloží do zvoleného pracovního programu (např. P1).
Menu s vytaženým a aktivním mikromotorem.
Funkce, které lze změnit, jsou následující:
•maximální rychlost otáčení frézy pomocí ikony
nebo
•zmrazení aktuální rychlosti pomocí následující ikony:
,
Nastaví aktuální rychlost otáčení jako maximální
rychlost
•režim změny páky nožního spínače pomocí následující ikony:
Nastaví aktuální rychlost otáčení jako maximální
rychlost a současně aktivuje režim změny ON/
OFF páky nožního spínače
Uvede zpět režim změny páky nožního spínače
z ON/OFF na lineární
5.5.2. Provozní režim ENDODONTIC
Charakteristiky provozu ENDODONTIC.
-nastavitelná rychlost od 100 do 600 ot./min, hodnota se vždy vztahuje k
fréze, bez ohledu na převodový poměr,
-točivý moment nastavitelný od 0,1 do 5,0 Ncm, s výjimkou převodovky
1:1 (4,5 Ncm),
-režim změny režimu otáčení motoru nastavitelný z variabilního na pevný
a naopak,
-rychlé zachycení maximální rychlosti během otáčení motoru.
Menu s vyjmutým, ale neaktivním mikromotorem.
Všechny ikony jsou aktivní a každou přístupnou funkci lze změnit (viz
odstavec 5.5.).
Kromě standardního nastavení je v režimu ENDODONTIC možné nastavit
i „Provoz při maximálním dosaženém točivém momentu“ stisknutím
příslušné ikony:
zablokování otáčení
zablokování otáčení a následná reverze směru otáčení
zablokování otáčení, obrácení běžného směru otáčení a následné
obnovení běžného směru otáčení
POZNÁMKA: každé nastavení nebo změněná hodnota se
automaticky uloží do zvoleného pracovního programu (např. P1).
46
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Menu s vytaženým a aktivním mikromotorem.
Funkce, které lze změnit, jsou následující:
•maximální rychlost otáčení frézy pomocí ikony
nebo
•zmrazení aktuální rychlosti pomocí následující ikony:
,
Nastaví aktuální rychlost otáčení jako maximální
rychlost
•režim změny páky nožního spínače pomocí následující ikony:
Nastaví aktuální rychlost otáčení jako maximální
rychlost a současně aktivuje režim změny ON/
OFF páky nožního spínače
Uvede zpět režim změny páky nožního spínače
z ON/OFF na lineární
CZ
47
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.6. Odstraňovač zubního kamene
Připojení násadce a vložky.
Viz specifické pokyny přiložené k násadci.
POZOR!
Před připojením násadec zkontrolujte, že kontakty jsou naprosto suché. Pokud je to nutné, osušte je pomocí vzduchu stříkačky.
Použití.
•Doby provozu:
- odstraňovače zubního kamene U-PZ6: provoz 5 min, klid 5 min,
- odstraňovače zubního kamene U-PZ7: provoz 5 min, klid 5 min,
- odstraňovače zubního kamene SATELEC: provoz 5 min, klid 5 min,
- odstraňovače zubního kamene SATELEC LED: nepřetržitý provoz,
- odstraňovače zubního kamene EMS: nepřetržitý provoz.
•Kohoutek [ f ] v blízkosti nástroje reguluje množství chladicí vody.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
POZNÁMKA: O aktivaci nástroje informuje zobrazení příslušné strany uživatelského programu na dotykové obrazovce.
•Na dotykové obrazovce jsou k dispozici následující ikony:
Zvýšení výkonu odstraňovače zubního kamene
Snížení výkonu odstraňovače zubního kamene
Výběr režimu změny výkonu odstraňovače zubního kamene
Spuštění/vypnutí optických vláken
Výběr/zrušení výběru nezávislého přívodu vody
(pouze se systémem S.H.S. /S)
Aktivace chladicí vody
Zobrazení řádku s obecnými funkčními ikonami
(viz odstavec 5.1.)
Výběr provozního režimu
odstraňovače zubního kamene
•Nástroj spustíte pomocí páky nožního spínače (viz odstavec 5.2.).
POZOR!
Nástroj je dodáván v nesterilním stavu.
Pouze pro americký a kanadský trh: nástroje musí být schválené FDA.
Nastavení intenzity jasu optického vlákna.
•K regulaci intenzity jasu optického vlákna je nutné tisknout po delší dobu
(alespoň 2 sekundy) ikonu
.
•Nastavte intenzitu jasu stisknutím ikon
nebo
.
POZNÁMKA: nastavitelná hodnota je od 1 do 16.
•Chcete-li potvrdit zvolenou intenzitu jasu, stačí opustit podnabídku
stisknutím ikony
.
POZNÁMKA: po 30 sekundách nepoužívání nástroje (páka nožního
spínače deaktivovaná) se optické vlákno vypne.
48
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Výběr režimu změny výkonu odstraňovače zubního kamene.
S nástrojem v provozní poloze zvolte režim změny výkonu odstraňovače
zubního kamene stisknutím následujících ikon:
Lineární změna, přiměřená přesunu páky nožního spínače
Změna ON/OFF, která má za následek dodání maximálního výkonu
nastaveného při aktivaci páky nožního spínače
Na dotykové obrazovce se zobrazí ikona aktivního režimu.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
Aktivace chladicí vody.
S nástrojem v provozní poloze zvolte, zda dodávat vodu z nástroje či nikoliv,
a to stisknutím následujících ikon:
Provoz s vodou
Provoz bez vody
Při každém dotyku se funkce postupně mění a na dotykové obrazovce se
zobrazí ikona aktivního režimu.
POZNÁMKA: během provozu bez vody je maximální výkon roven
50 % maximálního nastavitelného výkonu.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
Výběr provozního režimu odstraňovače zubního kamene.
S nástrojem v provozní poloze zvolte provozní režim odstraňovače zubního
kamene stisknutím následujících ikon:
Normální provoz
Provoz ENDO
Při každém dotyku se funkce postupně mění a na dotykové obrazovce se
zobrazí ikona aktivního režimu.
POZNÁMKA: se sešlápnutou nožní pákou nelze změnit provozní
režim.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
CZ
49
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Odnímatelný kabel.
Odstraňovač zubního kamene je vybaven odnímatelným kabelem pro snadné čištění (viz odstavec 5).
Čištění a údržba.
Viz specifické pokyny přiložené k nástroji.
POZOR!
•Neponořujte násadec do dezinfekčních tekutin nebo čistících prostředků.
Sterilizace.
•Momentový klíč, hroty odstraňovače zubního kamene a násadec odstraňovače zubního kamene: parní autokláv při teplotě na 135°C (2 bary) v
souladu s pokyny přístrojového vybavení.
POZOR!
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k nástroji.
Bezpečnostní předpisy.
POZOR!
• Nástroj je dodán v NESTERILNÍM stavu a musí být před použitím sterilizován (viz odstavec 1.5.)
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k nástroji.
• Pouze pro americký a kanadský trh: nástroje musí být schválené FDA.
•Ujistěte se, že závitové části vložky a násadce jsou zcela čisté.
•Neměňte tvar vložky.
•Pravidelně kontrolujte opotřebení vložky a v následujících případech ji nahraďte:
- evidentní opotřebení,
- snížený výkon,
- deformace nebo náraz.
•Poznámky pro odstraňovače zubního kamene U-PZ7:
- přístroj LED třídy 1;
- v případě čištění a údržby se vyhněte přímému nasměrování světla do očí (doporučeno vypnout optická vlákna).
•Aby nedošlo k nebezpečným situacím nebo k poškození, při připojení stolku neměňte polohy kabelů, vztahujících se na odstraňovače
zubního kamene různých značek.
•Vložky na násadci musí být v souladu s normou ISO 10993 o biokompatibilitě.
50
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.7. Polymerační lampa T-LED
Technické vlastnosti.
Napájecí napětí
: 24-36 V DC
Max spotřeba elektrické energie : 6 VA
Světelný zdroj
: 1 Led 5 W
Vlnová délka
: 430-490 nm
Zvukové signály
: na začátku, každých 5 sekund a na konci cyklu
Typ fungování
: přerušované
(práce 3 po sobě jdoucí cykly - klid 60 s).
Programy
: 6 (přednastavených).
Obecný popis lampy.
a Rukojeť lampy.
b Koncová otočná část.
c Optické vlákno.
d Ochrana očí.
e Napájecí kabel.
f Ovládací tlačítkový panel.
POZNÁMKA: polymerační lampa může být použita v různých
konfiguracích (hůlka, pistole, nebo libovolné mezipolohy) pro usnadnění
činnosti uživatele.
POZNÁMKA: polymerační lampa je dodávaná v původním obalu,
který je vhodné uchovat pro eventuální budoucí přepravy.
Popis ovládacího tlačítkového panelu.
[ 1 ] LED 1 (cyklus STANDARD):
Emise 1000 mW/cm2 po dobu 20 sekund (tento cyklus je výchozí v
okamžiku prodeje). [ 2 ] LED 2 (cyklus FAST):
Emise 1600 mW/cm2 po dobu 15 sekund.
[ 3 ] LED 3 (cyklus STRONG):
Emise 1800 mW/cm2 po dobu 20 sekund.
[ 4 ] LED S:
Když svítí dioda LED S, vstoupíte do režimu náběhových cyklů a
zároveň se rozsvítí diody LED vedle písmen B, R a L:
[ LED S + LED 1 ] náběhový cyklus B (BONDING):
Náběhový cyklus s emisí 500 mW/cm2 po dobu 5 sekund, náběh z
500 na 1000 mW/cm2 po dobu 5 sekund a 1000 mW/cm2 po dobu 5
sekund, po celkovou dobu 15 sekund. [ LED S + LED 2 ] náběhový cyklus R (RAPID RESTORATION):
Náběhový cyklus s emisí 500 mW/cm2 po dobu 5 sekund, náběh z
500 na 2200 mW/cm2 po dobu 5 sekund a 2200 mW/cm2 po dobu 5
sekund, po celkovou dobu 15 sekund. [ LED S + LED 3 ] náběhový cyklus L (LONG RESTORATION):
Náběhový cyklus s emisí 500 mW/cm2 po dobu 5 sekund, náběh z
500 na 1800 mW/cm2 po dobu 5 sekund a 1800 mW/cm2 po dobu
10 sekund, po celkovou dobu 20 sekund. [ 5 ] LED indikátor poruchy:
Tato červená dioda LED se rozsvítí pouze v případě poruchy provozu.
[ 6 ] Tlačítko START:
Tlačítko START spustí aktuálně vybraný cyklus (zvýrazněný
rozsvíceným LED indikátorem cyklu).
Je-li znovu stisknuté v jakékoliv okamžiku během cyklu, emise světla
se okamžitě přeruší.
[ 7 ] Tlačítko MODE:
Toto tlačítko slouží k výběru požadovaného cyklu. Umožní přejít z
cyklu, kde se právě nacházíte, do bezprostředně následujícího cyklu.
První tři cykly (1, 2 a 3) jsou s konstantním výkonem a LED diody se
rozsvítí individuálně.
Když svítí dioda LED S, vstoupíte do režimu náběhových cyklů a
zároveň se rozsvítí diody LED vedle písmen B, R a L.
Jakmile je rozsvícená LED cyklu, který budete používat, lampa je
připravena k použití. Stisknutím tlačítka START se aktivuje emise
světla v závislosti na zvoleném cyklu.
POZNÁMKA: výběr cyklu je možný a tlačítko je aktivní, pouze
pokud lampa nevysílá světlo. V případě, že tlačítko je náhodně
stisknuto při emisi světla, nemá to žádný vliv.
LED
Total
time
Ø8 mm
Total
energy
standard
1
20"
1.000 mW/cm2
20.000 mJ
fast
2
15"
1.600 mW/cm2
24.000 mJ
strong
3
20"
1.800 mW/cm2
36.000 mJ
bonding
S+1
15"
ramp cycle
11.250 mJ
rapid rest.
S+2
15"
ramp cycle
20.250 mJ
long rest.
S+3
20"
ramp cycle
26.250 mJ
Cycle
Provoz.
POZOR!
Nástroj je dodáván v nesterilním stavu.
Před použitím dezinfikujte rukojeti lampy. Optické vlákno a ochrana
očí mohou být sterilizovány v autoklávu vodní parou při teplotě 135°C.
•Vložte optické vlákno (c) na dno svého umístění, dokud neuslyšíte kliknutí.
•Vložte násadec polymerační lampy na konec příslušného napájecího
kabelu a utáhněte upevňovací objímku (e).
CZ
51
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
•Vyjměte lampu z jeho umístění na stolku asistenta nebo na lékařském
stolku.
POZNÁMKA: O aktivaci nástroje informuje zobrazení příslušné
strany uživatelského programu na dotykové obrazovce.
•Otočte přední část lampy a/nebo optické vlákno do nejpříznivější polohy
pro fotopolymerizaci (hůlky, pistole nebo mezipolohy).
•Vyberte cyklus, který si přejete použít, pomocí tlačítka MODE, jak je
popsáno výše (vybraný cyklus je vždy označen odpovídající osvětlenou
diodou LED).
POZNÁMKA: lampa je vybavena permanentní pamětí, proto je
při dalším použití vždy nabídnut poslední použitý cyklus.
•Umístěte optické vlákno do polohy vhodné pro polymeraci.
POZNÁMKA: optické vlákno musí být umístěné co nejblíže k
materiálu, který má být vytvrzen, aniž by se ho však dotýkalo.
•Spusťte cyklus pomocí tlačítka START.
POZOR!
Způsob použití: provoz 2 po sobě jdoucí cykly, klid 60 sekund.
POZNÁMKA: když je zaktivován naprogramovaný cyklus, diody
LED (1, 2, 3, B, R, L) signalizují (po 5 sekundách) plynutí času, každých
5 sekund práce zhasnou.
Lampa je také vybavena zvukovou signalizací, která vydá jedno PÍPNUTÍ
na začátku cyklu, jedno PÍPNUTÍ každých 5 sekund provozu a nakonec
2 PÍPNUTÍ na konci provozního cyklu.
•Počkejte, až se dodávání světla přeruší spontánně; nicméně, pokud
budete chtít, můžete jej zastavit kdykoliv opětovným stisknutím tlačítka
START.
POZOR!
•Lampa je vybavena signalizačním systémem, který prostřednictvím
rozsvícení diod LED ohlásí eventuální poruchu (viz následující
odstavec).
•Lampa je opatřena tepelnou ochranou.
Signalizace.
V případě poruchy polymerační lampy jsou k dispozici následující hlášení na ovládacím tlačítkovém panelu:
•LED 5 a LED 1 zelená kontrolka svítí nepřerušovaně.
Chybějící vyzařování světla lampy.
Kontaktujte Technickou asistenční službu.
•LED 5 a LED 2 zelená kontrolka svítí nepřerušovaně.
Porucha mikrokontrolní jednotky aktivace nástroje.
Kontaktujte Technickou asistenční službu.
•LED 5 a LED 3 zelená kontrolka svítí nepřerušovaně.
Nedostatečné napájení.
Kontaktujte Technickou asistenční službu.
•LED 5 a LED 4 současně blikají.
Zásah tepelné ochrany násadce. Tyto LED budou i nadále blikat, dokud lampa dostatečně nevychladne (přibližně 5 minut), aby jí bylo možné
znovu použít.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte Technickou asistenční službu.
Maximální vytvrditelná tloušťka.
Maximální vytvrditelná tloušťka jednotlivých cyklů je 3 mm (viz také pokyny použitého složení).
POZOR!
Tato tloušťka by neměla být překročena, aby se zabránilo možnému nedokončení vytvrzení vrstvy.
52
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Všeobecná upozornění k použití.
POZOR!
Světelný zdroj LED je zdrojem třídy 2 v souladu s normou IEC 62471. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU.
Vyzařované světla může poškodit vaše oči v případě přímé ozařování bez ochrany.
Vždy používejte lampu s ochranou očí a dejte pozor, aby nedošlo k přímému namíření světelného paprsku do očí.
Vyzařované světlo může poškodit měkké tkáně (sliznice dutiny ústní, dásně, kůži).
Dejte pozor, abyste přesně nasměrovali paprsek na materiál, který má být vytvrzen.
•Lidé s očními chorobami, jako jsou jednotlivci, kteří podstoupili operaci k odstranění šedého zákalu nebo onemocnění sítnice, musí být
chráněny během používání lampy, například s vhodnými ochrannými brýlemi.
•Koncová otočná část se může otáčet o 180° vzhledem k rukojeti proti směru hodinových ručiček a přejít z konfigurace hůlky na pistoli.
Pro návrat do konfigurace hůlka je otáčení ve směru hodinových ručiček.
Dosažení těchto dvou pozic je ohlášeno jedním kliknutím; po kliknutí dál neotáčejte.
Mezipolohy jsou také možné, i když nejsou vybavené kliknutím.
Po otočení koncové otočné části znovu správně umístěte zpět optické vlákno.
•Netahejte za napájecí šňůry.
•Nevystavujte násadec nadměrným vibracím.
•Buďte opatrní, abyste neupustili násadce, zejména optické vlákno.
Lampa může prasknout, v případě náhodného skusu nebo pádu.
Před použitím polymerační lampy po nárazu nebo pádu zkontrolujte integritu násadce. Zkuste rozsvítit lampu a ověřit provoz bez použití na pacientovi.
V případě popraskání nebo rozbití nebo jakékoliv jiného poškození nepoužívejte lampu na pacientovi a kontaktujte Technickou asistenční
službu.
Optické vlákno je mimořádně křehké a v případě nárazu může prasknout nebo se rozbít, čímž je ohroženo konečné množství dodávaného světla.
V případě pádu doporučujeme pečlivě sledovat optické vlákno, abyste ověřili případná prasknutí nebo rozbití. V případě prasklin se objeví jasné
světlo v místě, kde vlákno prasklo. Ve všech těchto případech musí být optické vlákno vyměněno.
•Rukojeť polymerační lampy (případně prodávaná v samostatném balení) může být připojena výhradně k zubařským sestavám s připojením
pro tento násadec lampy.
Připojení k jinému přístrojovému vybavení může způsobit poškození vnitřních obvodů lampy a může způsobit vážné nebezpečí pro
bezpečnost provozovatele a pacienta.
•Násadec polymerační lampy není chráněn proti vniknutí tekutin (IP20).
•Násadec pro polymerační lampy není vhodný pro použití v přítomnosti hořlavých anestetických směsi plynů se vzduchem, kyslíkem nebo
oxidem dusným (N2O).
•
Čištění.
Polymerační lampa může být prostředkem přenosu infekce z pacienta na pacienta.
Části, které jsou nejvíce kontaminované jsou optická vlákna a ochrana očí. Před jejich sterilizaci, zkontrolujte, že na nich nejsou žádné zbytky
polymeračních produktů: případně je odstraňte alkoholem nebo plastovou špachtlí.
Pro sterilizaci optického vlákna a ochranu očí používejte pouze autokláv se sterilizační teplotu alespoň 134°C.
POZOR!
•Optické vlákno je schopné snést 500 cyklů v autoklávu, po nich má tendenci se zakalit a mohlo by tedy vydávat menší množství světla.
•I ochrana očí musí být vyměněná po 500 cyklech.
•Doporučuje se kontaktovat výrobce ke koupi originálních náhradních dílů (optické vlákno + ochrana očí: objednací číslo 97660404).
Násadec nemůže být ponořen do autoklávu; doporučuje se jej externě dezinfikovat příslušnými produkty a případně jej zakrýt jednorázovou folií. Pro dezinfekci násadce použijte měkký jednorázový papír a vyhněte se používání korozních látek a ponoření do tekutin. POZOR!
•Násadec lampy NENÍ vhodný pro ponoření do autoklávu.
•Násadec lampy není chráněn proti průniku vody, takže NENÍ vhodný pro sterilizování ponořením za studena.
•Při dezinfekci vnější lampy, je vhodné provést tuto operaci s vloženým optickým vláknem.
Nepoužívejte žádný typ dezinfekčního prostředku na vystavené optické povrchy násadce, když je vlákno vytažené; kontakt dezinfekčního
prostředku s tímto povrchem jej nenávratně zkalí.
Údržba.
Pro toto přístrojové vybavení není vyžadovaná žádná speciální údržba.
Jakákoli výměna a/nebo oprava, a to jak na násadci, tak i na sestavě, musí provádět technici autorizovaní výrobcem.
Násadec byl úmyslně konstruován tak, aby byly vyžadované konkrétní nástroje pro otevření, a proto nesmí být rozebrán uživatelem.
Poškození násadce má automaticky za následek zánik záruky.
Řešení problémů.
•Po vyjmutí se lampa nerozsvítí (žádná led dioda není rozsvícená na tlačítkovém panelu).
Zkontrolujte, že připojení Midwest je správně připojeno k napájecímu kabelu. Opatrně zašroubujte objímku, poté zkuste zasunout lampu a znovu jí vyjmout.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte Technickou asistenční službu.
•Vydávání sníženého množství světla.
- Zkontrolujte, zda optické vlákno není prasklé nebo jinak poškozené; pokud ano, musí být vyměněno.
Obraťte se na výrobce ke koupi originálních náhradní díly.
- Zkontrolujte, že se na hrotu optického vlákna nenachází vytvrzené zbytky; pokud ano, mechanicky je odstraňte třením alkoholem nebo plastovou
špachtlí.
Pokud je potřeba vrátit násadec, prosíme vás nejprve jej dezinfikovat. Navíc doporučujeme odeslat jej v originálním balení. Na závěr vás laskavě prosíme, abyste přiložili k dodacímu listu i popis poruchy.
CZ
53
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.8. Intraorální kamera C-U2
C-U2 je intraorální kamera speciálně navržená pro snadné použití při intraorálním zubním vyšetření, má velmi lehký násadec, automatickou kontrolu
expozice a pevné zaostření. Kamera Vám pomůže k efektní komunikaci s pacientem, kdy můžete pomocí obrázků vysvětlovat každý krok ošetření a
snadno motivovat pacienta k lepší spolupráci. Systém C-U2 umožňuje pořizovat požadované snímky ve vysokém rozlišení (1280x720) prostřednictvím
příslušné plochy citlivé na dotyk umístěné v násadci a zobrazuje intraorální snímky na speciálním monitoru nebo PC.
POZOR!
Kamera může být použita jako pomůcka pro diagnózu, ale výsledek by měl být porovnán s přímým pozorováním a/nebo dalšími diagnostickými indikacemi. Řídit se pouze snímky z kamery by mohlo vést ke špatným hodnocením, protože elektronicky zpracované barvy nebo
formy nemusí odpovídat skutečnosti.
•Externí PC a externí monitor musí být zdravotnického typu a musí mít osvědčení v souladu s IEC 60601-1 3. vyd., a být tedy schopné poskytnout
dvojitou izolační vrstvu pro pacienta (2 MOPP) a pro pracovníka (2 MOOP): - s ohledem na napájení; - pro všechny porty I/O (USB, LAN) napájené
napětím Safety Extra Low Voltage (SELV).
• I přesto, že je elektromagnetické pole vyzařované zařízením irelevantní, nedoporučuje se používat jej v blízkosti přístrojového vybavení pro podporu
života (např. kardiostimulátor), jak je uvedeno v uživatelské příručce těchto přístrojových vybavení.
•Je potřeba používat zařízení s vhodnou jednorázovou ochrannou, kterou je třeba vyměnit pro každého nového pacienta.
•Po umístění nové jednorázové ochrany ověřte před použitím kamery její integritu a zkontrolujte, zda není poškozená. V takovém případě ji odstraňte
a umístěte novou.
•Násadec nesmí být nikdy ponořen do tekutiny nebo umístěn do autoklávu, a to z žádného důvodu.
•Skladujte násadec na čistém a suchém místě.
•Neohýbejte nadměrnou silou spojovací kabel.
•Buďte opatrní, aby nedošlo k pádu násadce, a nevystavujte jej nadměrným vibracím.
•Nepoužívejte poškozený násadec; ujistěte se před použitím, že kamera je v dobrém stavu a nemá žádné ostré hrany. Máte-li pochybnosti, nepoužívejte
násadec, opatrně ho uložte a kontaktujte technickou asistenční službu.
•Před použitím zkontrolujte neporušenost ochranného skla objektivu. •Během použití nemiřte zdroj světla přímo do očí provozovatele nebo pacienta.
•Při soustavném použití (např. více než 10 po sobě jdoucích minut) je normální, že se teplota výrazně zvýší; pokud to způsobuje nepohodlí, násadec
musí být odložen na dobu několika minut, aby se zchladil světelný zdroj. V případě delší doby použití by měla být intenzita světla snížena.
•Ponecháte-li jej v provozu po delší dobu, zkontrolujte před použitím, že je špička na přijatelné teplotě, a to krátkým dotykem části z průhledného
plastu prstem. Dejte pozor, abyste se nedotkli objektivu umístěného ve středu.
•Nepokoušejte se v žádném případě ohýbat, vytahovat nebo demontovat násadec.
Připojení násadce.
Vložte kameru C-U2 (a) na konec kabelu a utáhněte objímku (b).
POZOR!
Ujistěte se, že je kabel pevně našroubován na násadci.
Používání kamery.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
Nyní je kamera zapnutá a je buď ve stavu LIVE (na monitoru se zobrazí
snímky „v pohybu“), nebo ve stavu FREEZE (na monitoru se zobrazí
poslední „zmrazené“ snímky), přesněji:
1- stav LIVE v režimu více snímků,
2 - stav FREEZE v režimu více snímků,
3- stav LIVE v režimu jednoho snímku,
4- stav FREEZE v režimu jednoho snímku.
POZNÁMKA: pokud je kamera ve stavu LIVE, po uložení nástroje
dojde k návratu na hlavní obrazovku.
Pokud je kamera ve stavu FREEZE, po uložení nástroje zůstane
zobrazené příslušné menu.
•Na dotykové obrazovce jsou k dispozici následující hlavní tlačítka ikony:
Zapnutí/vypnutí led kamery
Aktivace/deaktivace funkce MIRROR
Výběr provozního režimu jednoho snímku nebo
více snímků
Vstup do ovládacího panelu OSD
Výběr strany pro ukládání snímků
(pouze v provozu více snímků)
Zobrazení zmrazených snímků
POZNÁMKA: vysvětlení fungování dalších viditelných ikon najdete
v odstavcích věnujících se různým provozním režimům.
54
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
•Krátkým stisknutím nožního spínače je možné zastavit na monitoru od 1
do 16 snímků rozdělených do 4 stránek.
POZNÁMKA: snímky kamery zastavené na monitoru jsou uložené
pouze dočasně. Pokud chcete trvale uložit snímky, je nutné připojit kameru
k PC, který je v souladu s normou IEC 60950, s portem USB 2.0 HIGH
SPEED a softwarovým programem pro správu snímků.
Spuštění led kamery.
Stisknutím ikony
je možné zapnout/vypnout osvětlení led kamery.
Na dotykové obrazovce se zobrazí ikona aktivního režimu: Led nesvítí
Led svítí
Pokud je to nutné, nastavte intenzitu jasu delším stisknutím (alespoň po
dobu 2 sekund) ikony
a poté nastavte intenzitu pomocí ikon
nebo
.
Chcete-li potvrdit zvolenou intenzitu jasu, stačí opustit podnabídku
stisknutím ikony
.
Funkce MIRROR.
Stisknutím ikony
je možné přejít ze zobrazení skutečných snímků na
zrcadlové zobrazení snímků.
Na dotykové obrazovce se zobrazí ikona aktivního režimu: Skutečný snímek
Zrcadlový snímek
POZNÁMKA: tato funkce je přístupná pouze v režimu LIVE.
Nastavení provozního režimu jednoho snímku nebo více snímků.
Se zapnutou kamerou ve stavu LIVE je stisknutím ikony
možné přejít
z režimu jednoho snímku do režimu více snímků.
Na dotykové obrazovce se zobrazí ikona aktivního režimu: Režim jednoho snímku aktivní
Režim více snímků aktivní
POZNÁMKA: aktivace režimu jednoho snímku je indikována i na
monitoru příslušnou ikonou umístěnou v pravém horním rohu.
Funkce FREEZE (statický snímek).
S touto kamerou můžete zastavit (zmrazit) snímek na monitoru.
Tato funkce může být zaktivována různými způsoby:
•Pomocí nožního spínače (viz odstavec 5.2.).
•Stisknutím dotykového tlačítka [ g ] na násadci kamery.
Pro návrat na „pohybující se“ snímek stačí znovu stisknout tlačítko nebo
znovu použít nožní spínač.
Následně je možné tyto snímky zobrazit dvěma způsoby: jeden snímek
nebo více snímků.
V režimu více snímků je obrazovka rozdělená na čtyři části a jsou současně
zobrazeny 4 zmrazené snímky.
CZ
55
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Provozní režim jednoho snímku.
Při vyjmutí kamery ve stavu LIVE a v režimu jednoho snímku se na monitoru
zobrazí obraz „v pohybu“:
•stisknutím dotykového tlačítka [ g ] na násadci (nebo použitím nožního
spínače) se obraz zmrazí a ihned se zobrazí na monitoru, přitom se
vymaže případný předchozí snímek.
•stisknutím ikony
se zobrazí poslední zmrazený snímek.
POZNÁMKA: poslední zmrazený snímek zůstane viditelný na
monitoru i při uložení kamery.
Provozní režim více snímků.
Při vyjmutí kamery ve stavu LIVE a v režimu více snímků se na monitoru
zobrazí obraz „v pohybu“ a v pravém horním rohu se objeví ikona s číslem
aktivní stránky pro ukládání (př. 1):
•stisknutím ikony
se změní stránka pro ukládání otáčením 4 stránek,
které jsou k dispozici,
•stisknutím ikony
se zobrazí případné 4 snímky, které se již nacházejí
na zvolené stránce pro ukládání.
POZNÁMKA: uprostřed monitoru se zobrazí číslo zvolené stránky.
•uložení snímku: stisknutím dotykového tlačítka [ g ] na násadci kamery
(nebo použitím nožního spínače) se zmrazí snímek, který je ihned
zobrazen na monitoru a je umístěn do volného pole (př. A) stránky, která
je v daném okamžiku aktivní.
Každý následující zmrazený snímek je umístěn v následujícím poli ve
směru hodinových ručiček.
POZNÁMKA: po zaplnění 4 dostupných polí nahradí každý
následující zmrazený snímek jeden stávající snímek, vždy ve směru
hodinových ručiček.
POZNÁMKA: pro uložení dalších snímků bez vymazání
předchozích postačí stisknout ikonu
a změnit aktivní stránku pro
ukládání.
•ve fázi zobrazování (stav FREEZE):
-stisknutím ikony
se postupně zobrazí 4 stránky, které jsou k dispozici,
-stisknutím ikony
nebo
je možné zvolit jeden ze 4 snímků
nacházejících se na zobrazované stránce,
-stisknutím ikony
se zobrazí zvolený snímek na celé obrazovce.
POZNÁMKA: opětným stisknutím ikony se navrátíte ke
zobrazení se 4 snímky.
-stisknutím ikony
se vymaže zvolený snímek.
POZNÁMKA: tisknutím ikony
po dobu 3 sekund se vymažou
všechny 4 snímky nacházející se na zobrazované stránce.
56
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Stav násadce.
V oblasti příkazového tlačítka (g) se nachází optický ukazatel osvětlený
vícebarevnými kontrolkami LED, který zobrazuje stav násadce během
použití dle následující tabulky:
Barva
Situace
Krátké velmi pomalé modré
Násadec v režimu standby
impulzy
Nepřerušovaná světle modrá
Násadec aktivní, zobrazení live video
snímků
Blikající modrá/světle modrá
Násadec ve statickém snímku
Krátké červené impulzy
Chyba vnitřní diagnostiky:
kontaktujte Technickou asistenční
službu
MyRay iCapture.
Tento program umožňuje nastavit kameru C-U2 při připojení k PC/
WORKSTATION.
Pro úplný popis provozu programu MyRay iCapture odkazujeme na
specifické pokyny dodané v elektronické podobě společně s násadcem
C-U2.
Jednorázové hygienické ochrany.
Kamera může být prostředkem přenosu infekce z pacienta na pacienta. Proto se doporučuje používat vždy jednorázové ochrany (kód 97901590)
a dezinfikovat ji externě každý den po použití. Ochrana (s bílým jazýčkem) je uzavřena mezi dvěma ochrannými fóliemi:
přední, průhledné, s modrým jazýčkem, a zadní, papírové.
Chcete-li správně vložit jednorázovou ochranu, postupujte následovně:
1. Vložte distální konec rukojeti mezi fólii s bílým jazýčkem a zadní
papírovou fólii. Objektiv, který je obklopen diodami LED, musí směřovat
dolů, směrem k zadní papírové fólii. Opatrně vložte násadec až úplně
dolů.
2. Odstraňte ochrannou fólii zatažením za modrý jazýček.
3. Kamera je nyní chráněna a připravena k použití.
POZOR!
•Vždy se ujistěte, že je násadec správně vložen do ochrany.
•Pro zajištění hygieny uživatelů a pacientů je třeba připomenout, že
jednorázová ochrana se musí vyměnit po každém použití.
•Likvidace: s jednorázovými hygienickými ochranami by se mělo
zacházet jako se speciálním odpadem (například jako s chirurgickými
rukavicemi).
Čištění a dezinfekce.
Po každém použití vyčistěte násadec pomocí vhodného produktu: viz odstavec 1.4.
POZOR!
•Kamera není určena pro sterilizaci ponořením za studena, například do roztoků jako je glutaraldehyd, nebo roztoků peroxidu vodíku.
•Použití jakéhokoli výrobku musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce.
•Vše, co bude použito pro čištění a dezinfekci, musí být po použití vyhozeno.
Údržba a opravy.
Kamera C-U2 nevyžaduje žádnou speciální údržbu. V případě poruchy prosím odešlete kompletní násadec.
POZOR!
Neexistují díly opravitelné na místě. Pokud dojde k funkční závadě, obraťte se na autorizovaného prodejce.
Vrácení výrobků.
•Prosíme o navrácení případných vadných zařízení v jejich originálním balení. Nepoužívejte poškozené obaly.
•Vzhledem k riziku přenosu infekce je nezbytné dezinfikovat zařízení před jeho odesláním. Nesprávně očištěné a dezinfikované násadce nebudou
akceptovány.
POZOR!
Odesílatel je zodpovědný za škody na přístroji způsobené dopravou, a to jak pro zařízení v rámci záruky, tak i mimo ni.
CZ
57
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
5.9. Integrovaný senzor ZEN-Xi
Integrovaný senzor ZEN-Xi je zdravotnický prostředek pro pořizování
elektronických intraorálních rentgenových snímků pomocí propojení s PC.
V kombinaci s řídícím programem zubní ordinace bude možné ukládat
rentgenové snímky do složky pacienta a pak je zobrazit na monitoru
počítače.
POZOR!
Nepoužívejte systém pro jiné účely, než na pořízení intraorálních
rentgenových snímků, a nepoužívejte jej, pokud nemáte potřebné
znalosti v zubním lékařství a radiologii.
Použití.
Pokyny pro použití a údržbu integrovaného senzoru ZEN-Xi jsou přiloženy
k přístrojovému vybavení.
POZNÁMKA: Integrovaný senzor ZEN-Xi nemá žádnou elektrickou
interakci se zubařskou sestavou.
58
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
6. Používání stolku asistenta
Hlavní vlastnosti.
•Stolek (a) je spojený s vodní jednotkou (b) prostřednictvím dvou
kloubových ramen, která umožňují jeho umístění do oblasti nejvhodnější
pro pracovníka.
Pevné rameno (c) se může otáčet kolem plivátka o 120°.
Pantografové rameno (e) umožňuje vertikální vychýlení stolku asistenta
o 335 mm přes 6 pracovních poloh.
POZNÁMKA: k uvedení stolku asistenta do nejnižší polohy ho
stačí zvednout do nejvyšší polohy a poté snížit.
•Stolek (a) je vybaven řídícím panelem (d) s tlačítky pro ovládání funkcí
křesla a vodní jednotky.
•Stolek asistenta může být vybaven 2 odsávacími kanylami a 2 nástroji.
•Stolek asistenta je vybaven posuvnými válečky (f) pro vedení a držení
hadic odsávacích kanyl.
POZNÁMKA: stolek asistenta je vybaven bezpečnostním zařízením,
které zablokuje pohyb křesla, pokud ramena stolku narazí na překážku.
Čištění posuvných válců.
Vytáhněte posuvné válce (f) stisknutím směrem dolů.
Vyčistěte posuvné válce pomocí vhodného produktu: viz odstavec 1.4.
6.1.
Řídící panel stolku asistenta
Popis tlačítek:
Tlačítko zapnutí/vypnutí operační lampy
Ovládací tlačítko dodávání vody do pohárku
Ovládací tlačítko dodávání vody do plivátka
Tlačítko pro vyvolání výchozí polohy
Tlačítko pro vyvolání polohy opláchnutí
Tlačítko pro vzestup sedadla
Tlačítko pro vzestup opěrky zad
Tlačítko pro sestup sedadla
Tlačítko sestup opěrky zad
CZ
59
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
6.2.
Stříkačka na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.3.
6.3.
Polymerační lampa na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.7.
6.4.
Intraorální kamera na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.8.
60
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
6.5.
Odsávací hadice
Odsávač se zapne po vyjmutí hadice z držáku.
Odsávací výkon změníte pomocí kurzoru (a) umístěného na rukojeti
terminálu držáku kanyly.
POZNÁMKA: po vložení hadice do držáku se odsávač zastaví se
zpožděním přibližně 2 sekundy. Toto zpoždění je plánované, aby umožnilo
vysušení odsávacích hadic.
Mytí kanyl.
Vzhledem k tomu, že na zubařské sestavy lze namontovat různé odsávací
systémy (okruh tekutý či vlhký, vzduchový), chcete-li dezinfikovat odsávací
zařízení, doporučujeme vám striktně dodržovat pokyny výrobce odsávacího
systému, a to jak ohledně výrobku k použití, tak i ohledně dob a způsobu
použití.
POZOR!
Při čištění odsávacího zařízení doporučujeme používat STER 3 PLUS
(CEFLA s.c.) zředěný v roztoku na 6 % (což odpovídá 60 ml produktu
v 1 litru vody).
Demontáž odsávacích hadic.
POZOR!
Při demontáži kanyl použijte brýle a rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
Vyjměte odsávací hadice z příslušných spojů podavače, za tím účelem
otáčejte a tahejte spojem hadice.
Oddělte odsávací hadice od terminálů držících kanyly, za tím účelem
otáčejte a tahejte spojem hadice.
POZOR!
Při provádění této operace nikdy nechytejte přímo za odsávací potrubí.
Sterilizace.
•Terminály držící kanyly: je možné je sterilizovat v parním autoklávu (viz odstavec 1.5).
•Odsávací hadice: sterilizace ponořením za studena.
POZOR!
Nevystavujte hadice postupům, které vyžadují teploty vyšší než
55°C.
Údržba.
Pravidelně namažte těsnění O-Ring terminálů držících kanyly (viz odstavec
9.4.) pomocí maziva S1-Ochranné pro O-Ring (CEFLA s.c.).
Poznámky o biokompatibilitě.
Musí být použity pouze kanyly, které jsou dodávány s přístrojem, a následně
pouze originální náhradní kanyly. Odsávací kanyly musí být v souladu s normou ISO 10993-1 o
biokompatibilitě.
CZ
61
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
6.6.
Hydraulický odsliňovač
Hydraulický odsliňovač se zapne po vyjmutí hadice z držáku.
Čištění po každém použití.
Nasajte přibližně půl litru prostředku STER 3 PLUS (CEFLA s.c) zředěného
v roztoku na 6 % (což odpovídá 60 ml přípravku v 1 litru vody).
Čištění filtru odsliňovače.
Tuto operaci je nutné provádět denně po ukončení pracovního dne.
POZOR!
Před prováděním této operace si navlékněte rukavice!
•Nasajte přibližně půl litru prostředku STER 3 PLUS zředěného v roztoku
na 6 % (což odpovídá 60 ml přípravku v 1 litru vody).
•Aby se zabránilo možnému odkapávání tekutin a sekretů z filtru (b), který
bude vyňat, nasávejte po dobu přibližně 5 sekund pouze vzduch.
•Vyjměte terminál (a), za tím účelem jím zároveň otáčejte a táhněte.
•Vyjměte filtr (b).
•Vyčistěte/vyměňte filtr (kód 97290060).
•Znovu namontujte filtr a terminál.
Pravidelná údržba.
Těsnění O-Ring (c) namažte mazivem S1-Ochranný pro O-Ring.
62
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
7.
Provoz vodní jednotky
7.1.
Plivátko a plnění pohárku
Plivátko se může volně otáčet na vodní jednotce o 305° ručně nebo
motorizovaně (volitelné).
Plivátko a fontánka s vodou pro pohárek mohou být vyjmuty pro snadné
čištění.
Ovládací tlačítka.
Ovládací tlačítko dodávání vody do pohárku.
Ovládací tlačítko dodávání vody do plivátka.
Senzor pohárku.
Na základně fontánky k plnění pohárku se nachází optický senzor, který
zjišťuje přítomnost pohárku a automaticky aktivuje jeho naplnění.
Provoz senzoru je následující:
•umístěte sklenici pod fontánku, po 2 sekundách se spustí dodávání vody
po dobu 2 sekund (tento čas nemůže být změněn),
•po odstranění pohárku může být plnicí cyklus zopakován až po 3
sekundách,
•jestliže během plnicího cyklu odstraníte pohárek a/nebo stisknete tlačítko
DODÁVÁNÍ VODY DO POHÁRKU, dodávání vody se okamžitě vypne.
POZNÁMKA: pro vypnutí senzoru pohárku viz odstavec 5.1.1.2.2.2.
Nastavení hladiny vody v pohárku.
Viz odstavec 5.1.1.2.2.2.
Nastavení teploty vody v pohárku.
Viz odstavec 5.1.1.2.2.2.
Nastavení mytí plivátka.
Dodání vody do plivátka může probíhat časovaným způsobem nebo
manuálně (dodání ON/OFF krátkým stisknutím příslušného ovládacího
tlačítka).
Pro nastavení požadovaného provozu a dobu dávkování vody viz odstavec
5.1.1.2.2.1.
Nastavení automatického provozu mytí plivátka.
Mytí plivátka se spustí automaticky v následujících případech:
•stisknutím tlačítka „Dodávání vody do pohárku”,
•stisknutím tlačítka „Výchozí poloha křesla”,
•stisknutím tlačítka „Poloha opláchnutí křesla”.
Pro změnu tohoto provozu viz odstavec 5.1.1.2.2.1.
Pohybování motorizovaného plivátka.
Tlačítko ovládající pohybování plivátka proti směru hodinových
ručiček.
Tlačítko ovládající pohybování plivátka ve směru hodinových
ručiček
POZNÁMKA: plivátkem lze pohybovat ručně přímo jeho
přemístěním.
Automatické pohyby plivátka (pouze s motorizovaným plivátkem).
Plivátko se pohybuje automaticky v následujících případech:
•stisknete-li tlačítko „Poloha opláchnutí pro křeslo”
POZNÁMKA: v tomto případě lze také nastavit polohu plivátka
(viz odstavec 5.1.2.).
•stisknutím tlačítka „Výchozí poloha křesla”.
Pro změnu tohoto provozu viz odstavec 5.1.1.2.2.3.
CZ
63
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Demontáž fontánky, plivátka a filtru plivátka.
•Vyjměte fontánku (l) tak, že ji vytáhnete směrem nahoru.
•Vyjměte filtr (q) a jeho kryt (p) z plivátka tak, že je vytáhnete směrem
nahoru.
•Odstraňte plivátko (m) tak, že jej vytáhnete směrem nahoru po jeho
uvolnění otočením proti směru hodinových ručiček.
Dezinfekce a čištění.
POZOR!
Při čištění plivátka a filtru plivátka použijte rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
Čistící operace se musí provádět denně, na konci pracovního dne.
•Fontánka a plivátko: důkladně omyjte specifickým odvápňovacím
prostředkem (např. MD 550 Orotol DÜRR).
•Filtr plivátka: očistěte pod tekoucí vodou a očistěte komerčními čistícími
prostředky.
POZOR!
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo kyseliny.
64
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
7.2.
Systém S.H.S. /S (Semplified Hygienization Sistem )
Pouze modely R7 CONTINENTAL, R7 INTERNATIONAL a R7 CART.
Popis systému.
Systém S.H.S. /S je vybaven nádrží (a) vhodnou pro destilovanou vodu.
Nádrž má celkovou kapacitu 1,8 litru.
Destilovaná voda je dodávaná do:
•postřiků všech nástrojů na lékařském stolku a stolku asistenta,
•stříkačky umístěné na stolku asistenta,
•plnění pohárku,
•rychlokonektoru vody (pokud je k dispozici).
Ikona
na dotykové obrazovce (viz odstavec 5.1.1.2.8.) umožňuje
zapojit/vyloučit systém S.H.S. /S.
POZNÁMKA: stav napájení destilovanou vodou je signalizován
ikonou (A) na displeji řídícího panelu.
Signalizace rezervy nádrže.
Když tekutina v nádrži klesne pod rezervní hladinu, na řídícím panelu
lékařského stolku se objeví příslušná signalizační ikona (B).
Naplnění nádrže.
Při dosažení minimální úrovně zásobníku (přibližně 500 ml) je nutné jej
doplnit, a to následovně:
•Vylučte systém S.H.S. /S stisknutím ikony
.
Zkontrolujte, že z displeje řídícího panelu zmizí ikona (B).
POZNÁMKA: během této operace se stlačený vzduch obsažený
v nádrži automaticky vypustí ven.
•Vyjměte nádrž (a) jejím otáčením ve směru hodinových ručiček.
•Nalijte do nádrže destilovanou vodu až po dosažení maximální hladiny.
POZOR!
Použijte pouze destilovanou vodu, aby byla zajištěna větší hygiena,
můžete do ní přidat 600 dílů peroxidu vodíku na milion dílů (ppm),
použijte 20 ml Peroxy Ag+ (není k dispozici pro americký a kanadský
trh) na litr destilované vody nebo peroxid vodíku (20 ml 3% peroxidu
vodíku na 1 litr destilované vody).
•Znovu namontujte nádrž jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.
POZOR!
Ujistěte se, že je nádrž řádně zavřená.
•Stiskněte ikonu
pro opětné zapojení systému S.H.S. /S a potvrďte
naplnění.
Zkontrolujte přítomnost ikony (A) na displeji řídícího panelu.
POZOR!
V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před
odjezdem zcela vyprázdnit nádrž (a)
Čištění nádrže.
Doporučuje se periodicky sterilizovat (alespoň 1-krát za měsíc) za
studena pouze nádrž pomocí prostředku na bázi kyseliny peroctové (pro
americký a kanadský trh se doporučuje použít prostředek schválený
EPA), postupujte následujícím způsobem:
•vyjměte nádrž ze sestavy a úplně ji vyprázdněte,
•připravte roztok prostředku na bázi kyseliny peroctové v souladu s pokyny
výrobce,
•roztokem kyseliny peroctové naplňte až po okraj,
•roztok kyseliny peroctové ponechte v nádrži po dobu stanovenou
výrobcem,
•vylijte roztok kyseliny peroctové z nádrže,
•opláchněte nádrž destilovanou vodou,
•naplňte nádrž destilovanou vodou případně s přísadou, jak je uvedeno
výše,
•vraťte nádrž do příslušného umístění v sestavě.
CZ
65
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
7.3.
Manuální systém S.H.S.
Pouze modely R7 IDRICO SINGOLO, R7 M CONTINENTAL, R7 M
INTERNATIONAL, R7 M CART a R7 P.
Popis systému.
Systém je vybaven nádrží (a) vhodnou pro destilovanou vodu.
Nádrž má celkovou kapacitu 1,8 litru.
Nádrž napájí:
•postřiků všech nástrojů na lékařském stolku a stolku asistenta,
•stříkačky umístěné na stolku asistenta,
•plnění pohárku,
•rychlokonektoru vody (pokud je k dispozici).
Páčka pro přemostění (b) umístěná vedle nádrže umožňuje vyloučit systém,
pokud chcete napájet nástroje vodou z vodovodní sítě.
POZOR!
S manuálním systémem S.H.S není možné zobrazit na dotykové
obrazovce signalizační ikony vztahující se k rezervě nádrže (a) a k
aktivnímu/neaktivnímu stavu systému S.H.S.
S tímto systémem je možné provádět dezinfekční cyklus potrubí postřiků
nástrojů s použitím peroxidu vodíku (viz odstavec 7.3.1.).
POZOR!
Použijte pouze destilovanou vodu, aby byla zajištěna větší hygiena,
můžete do ní přidat 600 dílů peroxidu vodíku na milion dílů, použijte
20 ml Peroxy Ag+ (není k dispozici pro americký a kanadský trh) na
litr destilované vody nebo peroxid vodíku (20 ml 3% peroxidu vodíku
na 1 litr destilované vody).
•Znovu namontujte nádrž jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.
•Otočte páčku (c) zpět do polohy „OPEN AIR PRESSURE“.
POZOR!
•Před otočením páčky (c) do polohy „OPEN AIR PRESSURE“ se
ujistěte, že je nádrž správně upevněná.
•V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před
odjezdem zcela vyprázdnit nádrž (a) s destilovanou vodou.
Ovladač BY-PASS.
Systém je možné vyloučit v případě, pokud chcete nástroje napájet vodou
přímo z vodovodní sítě.
Této funkce dosáhnete otočením páčky (b) umístěné na boku nádrže do
polohy „LINE“.
Otočte páčku (b) opět do polohy „TANK“ pro návrat do provozu s
destilovanou vodou.
Čištění nádrže.
Doporučuje se periodicky sterilizovat (alespoň 1-krát za měsíc) za
studena pouze nádrž pomocí prostředku na bázi kyseliny peroctové (pro
americký a kanadský trh se doporučuje použít prostředek schválený
EPA), postupujte následujícím způsobem:
•vyjměte nádrž ze sestavy a úplně ji vyprázdněte,
•připravte roztok prostředku na bázi kyseliny peroctové v souladu s pokyny
výrobce,
•roztokem kyseliny peroctové naplňte až po okraj,
•roztok kyseliny peroctové ponechte v nádrži po dobu stanovenou
výrobcem,
•vylijte roztok kyseliny peroctové z nádrže,
•opláchněte nádrž destilovanou vodou,
•naplňte nádrž destilovanou vodou případně s přísadou, jak je uvedeno
výše,
•vraťte nádrž do příslušného umístění v sestavě.
66
CZ
POZNÁMKA: během této operace se stlačený vzduch obsažený
v nádrži automaticky vypustí ven.
•Nalijte do nádrže destilovanou vodu až po dosažení maximální hladiny.
Naplnění nádrže.
Při dosažení minimální úrovně zásobníku (přibližně 500 ml) je nutné jej
doplnit, a to následovně:
•Otočte páčku (c) do polohy „CLOSE AIR PRESSURE“.
•Vyjměte nádrž (a) jejím otáčením ve směru hodinových ručiček.
POZOR!
Proveďte dezinfekční cyklus na konci každého pracovního dne.
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
7.3.1.
Dezinfekční cyklus s peroxidem vodíku
Se systémem S.H.S. je možné provádět manuální dezinfekční cyklus
peroxidem vodíku vodního potrubí všech nástrojů umístěných na lékařském
stolku a stříkačky umístěné na stolku asistenta.
Chcete-li provést dezinfekční cyklus, postupujte následovně:
A)Příprava dezinfekčního roztoku:
•Nalijte do nádrže s oranžovým pruhem neředěný PEROXY Ag + (není
k dispozici pro americký a kanadský trh) nebo 3% peroxid vodíku.
B)Fáze vpouštění dezinfekčního prostředku:
•Zkontrolujte, zda jsou kohoutky postřiků jednotlivých dynamických
nástrojů zcela otevřené (v opačném případě neteče voda nebo teče
příliš málo vody).
•Otočte páčku (c) do polohy „CLOSE AIR PRESSURE“.
•Odstraňte lahev s destilovanou vodou (a) jejím otočením ve směru
hodinových ručiček.
•Vyměňte lahev s destilovanou vodou (a) za lahev obsahující
dezinfekční prostředek.
•Vyjměte stříkačku a vyprázdněte potrubí pomocí tlačítka pro vodu.
POZNÁMKA: ujistěte se, že je nádrž zcela naplněná.
POZNÁMKA: nádrž bude vyprázdněná, když již nebude
vytékat žádná voda.
•Zopakujte stejný postup i pro případnou stříkačku na stolku asistenta
(opět prostřednictvím tlačítka pro vodu); v případě ostatních
dynamických nástrojů použijte ovladač Water Clean System na nožním
spínači (viz odstavec 5.2.).
•Otočte páčku (c) zpět do polohy „OPEN AIR PRESSURE“.
•Vyjměte nástroje a naplňte potrubí roztokem peroxidu vodíku, v případě
dynamických nástrojů použijte ovladač Water Clean System nožního
spínače, v případě stříkaček použijte tlačítko pro vodu.
POZNÁMKA: dezinfekční prostředek nechte protékat nástroji
po dobu přibližně 6-7 sekund.
•Nástroje vraťte na místo.
POZNÁMKA: nyní potrubí obsahuje dezinfekční prostředek.
C)Doba kontaktu dezinfekčního prostředku:
POZOR!
Dezinfekční prostředek musí v potrubí zůstat po dobu alespoň 10
minut, ne však více než 30 minut.
D)Fáze vypláchnutí potrubí:
•Otočte páčku (c) do polohy „CLOSE AIR PRESSURE“
•Odstraňte lahev (a) obsahující dezinfekční prostředek jejím otočením ve směru hodinových ručiček.
•Nasaďte lahev s destilovanou vodou.
•Vyjměte stříkačku a vylijte z potrubí vodu.
POZNÁMKA: nádrž bude vyprázdněná, když již nebude vytékat žádná voda.
•Zopakujte vylití peroxidu vodíku z potrubí pro jednotlivé nástroje.
•Otočte páčku (c) zpět do polohy „OPEN AIR PRESSURE“.
•Vyjměte nástroje a počkejte, než začne vytékat destilovaná voda, v případě dynamických nástrojů použijte ovladač Water Clean System nožního
spínače (viz odstavec 5.2), v případě stříkaček použijte tlačítko pro vodu.
POZNÁMKA: destilovanou vodu nechte vytékat po dobu přibližně 6-7 sekund.
•Nyní obsahuje potrubí opět destilovanou vodu a zubařská sestava je znovu připravena k použití.
POZOR!
• Na konci dezinfekčních fází se ujistěte, že je nádrž obsahující dezinfekční prostředek zavřená (je-li vystavený vzduchu, přestane být účinný).
• Doporučuje se provést alespoň jeden dezinfekční cyklus denně, nejlépe na konci pracovního dne.
Uchování PEROXY Ag+.
Pro správné uchování PEROXY Ag+ dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu.
Je důležité uchovat balení dobře uzavřené a skladovat jej na chladném místě (teplota do 25°C).
POZOR!
Nikdy nenechávejte v nádrži s oranžovým pruhem PEROXY Ag+ nebo peroxid vodíku po dobu delší než jeden měsíc.
V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před odjezdem zcela vyprázdnit nádrž s oranžovým pruhem
CZ
67
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
7.4. Automatický dezinfekční systém BIOSTER /S
Pouze modely R7 CONTINENTAL, R7 INTERNATIONAL a R7 CART.
Popis systému.
Se systémem BIOSTER /S je možné provést dezinfekční cyklus vodních
potrubí všech nástrojů na lékařském stolku, dynamického nástroje na stolku
asistenta a potrubí vody do pohárku.
Chcete-li provést dezinfekční cyklus, postupujte následovně:
A)Příprava dezinfekčního roztoku:
•Nalijte do nádrže s oranžovým pruhem neředěný PEROXY Ag + (není
k dispozici pro americký a kanadský trh) nebo 3% peroxid vodíku.
POZNÁMKA: ujistěte se, že je nádrž zcela naplněná.
B)Nastavení cyklu BIOSTER /S:
•Vyměňte nádrž (a) za nádrž obsahující dezinfekční prostředek a
aktivujte systém S.H.S. /S (viz odstavec 7.2. ).
POZNÁMKA: cyklus BIOSTER /S lze aktivovat pouze v
případě, pokud je systém S.H.S. /S je aktivní (ikona A svítí).
•S použitím dotykové obrazovky vstupte do menu „Nastavení
dezinfekčního cyklu BIOSTER” (viz odstavec 5.1.1.2.1.1.).
•Umístěte nad plivátko příslušnou nádobu (d) s nástroji, které mají být
dezinfikovány.
•Vložte do nádoby kabely nástrojů, které mají být dezinfikované.
POZOR!
Pro stříkačku je nutné používat příslušný adaptér (f) a topný
systém musí být vypnutý.
Stříkačku umístěnou na stolku asistenta nelze dezinfikovat
cyklem BIOSTER /S.
Kabel mikromotoru musí být vložen spolu s motorovou jednotkou.
Kabel turbíny a scaleru musí být vložen bez násadce.
Pod fontánku pohárku vložte speciální nádobu (e), která je součástí
dodávky.
•Ujistěte se, že jsou kohoutky postřiků (g) umístěné v dolní části stolku
otevřené.
C)Provedení cyklu BIOSTER /S:
•Spusťte automatický dezinfekční cyklus stisknutím ikony
na
dotykové obrazovce.
•První automatickou fází je plnění vodního potrubí s dezinfekčním
prostředkem.
POZNÁMKA: v prvních 5 sekundách je dodáván dezinfekční
prostředek i do pohárku.
•Na dotykové obrazovce se zobrazí čas zbývající k dokončení fáze
plnění (trvání 30 sekund).
•Po ukončení fáze plnění vodního potrubí je vydán zvukový signál
(1 PÍPNUTÍ) a na dotykové obrazovce se zobrazí časomíra, která
signalizuje dobu kontaktu desinfekčního prostředku.
D)Doba kontaktu dezinfekčního prostředku:
•Přednastavená a neměnná doba kontaktu: 600 sekund.
•Po ukončení fáze kontaktu dezinfekčního prostředku je po dobu 1
minuty vydáván zvukový signál (1 PÍPNUTÍ každou sekundu).
E) Fáze vypláchnutí potrubí:
•Pokud chcete vypláchnou potrubí destilovanou vodou, vyměňte
nádrž (a) s dezinfekčním prostředkem za originální nádrž obsahující
destilovanou vodu a aktivujte systém S.H.S. /S stisknutím ikony
.
•Spusťte automatický dezinfekční cyklus potrubí stisknutím ikony
na dotykové obrazovce.
•Na dotykové obrazovce se zobrazí čas zbývající čas k dokončení fáze
vypláchnutí (doba trvání 120 sekund).
POZNÁMKA: v prvních 20 sekundách je dodávána tekutina
i do pohárku.
•Na konci cyklu vypláchnutí (na dotykové obrazovce se zobrazí nápis
Konec cyklu: uložit nástroje“) postačí pro návrat do pracovního stavu
uložit vyjmuté nástroje.
68
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Přerušení dezinfekční cyklu.
Během fáze nastavení je možné kdykoliv opustit cyklus BIOSTER /S stisknutím ikony
.
POZNÁMKA: cyklus NENÍ možné po spuštění přerušit.
Uchování PEROXY Ag+.
Pro správné uchování PEROXY Ag+ dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu.
Je důležité uchovat balení dobře uzavřené a skladovat jej na chladném místě (teplota do 25°C).
POZOR!
Nikdy nenechávejte v nádrži (a) PEROXY Ag+ nebo peroxid vodíku po dobu delší než jeden měsíc.
V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před odjezdem zcela vyprázdnit nádrž (a).
POZNÁMKA: k vyprázdnění zásobníku doporučujeme používat odsávací kanylu.
Chybová hlášení na displeji řídícího panelu.
Pokud systém zjistí abnormální stav provozu, zobrazí se chybové hlášení na displeji (viz odstavec 10).
POZOR!
V případě abnormálního ukončení dezinfekčního cyklu zůstane přístroj v zablokovaném stavu, dokud nebude znovu spuštěn dezinfekční
cyklus nebo cyklus mytí.
CZ
69
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
7.5. Automatický cyklus mytí nástrojů (FLUSHING)
Popis systému.
Automatický cyklus FLUSHING umožňuje provést automatický cyklus mytí
k obnovení vody nacházející se v potrubí vody nástrojů na lékařském stolku
a na stolku asistenta.
Mytí může být provedeno vodou z vodovodu nebo destilovanou vodou (je-li
k dispozici systém S.H.S.)
Dobu trvání cyklu je možné nastavit od 1 do 5 minut.
POZOR!
Mytí stříkačky musí být provedeno manuálně.
POZOR!
Doporučujeme provést cyklus FLUSHING před zahájením pracovního
dne a mezi jednotlivými pacienty.
Nastavení cyklu FLUSHING.
•Je-li přítomný systém S.H.S. /S a přejete-li si provést cyklus
mytí destilovanou vodou, zkontrolujte, zda je na displeji řídícího panelu
rozsvícená příslušná ikona (A) (viz odstavec 7.2. ).
Je-li přítomný manuální systém S.H.S. a přejete-li si provést cyklus
mytí destilovanou vodou, zkontrolujte, zda je páčka přemostění v poloze
"TANK" (viz odstavec 7.3. ).
POZNÁMKA: doporučujeme provést cyklus mytí se zcela plnou
nádrží s destilovanou vodou.
•Pomocí dotykové obrazovky vstupte do menu „Nastavení cyklu
FLUSHING“ a nastavte délku cyklu (viz odstavec 5.1.1.2.1.2.).
•Umístěte nad plivátko příslušnou nádobu (d) s nástroji, které mají být
dezinfikovány.
•Vložte do nádoby kabely nástrojů, které mají být dezinfikované.
POZOR!
Pro stříkačku je nutné používat příslušný adaptér (f) a topný systém
musí být vypnutý.
Kabel mikromotoru musí být vložen spolu s motorovou jednotkou.
Kabel turbíny a scaleru musí být vložen bez násadce.
•Ujistěte se, že jsou kohoutky postřiků (g) umístěné v dolní části stolku
otevřené.
Spuštění cyklu FLUSHING.
•Spusťte cyklus mytí stisknutím ikony
na dotykové obrazovce (viz
odstavec 5.1.1.2.1.2).
•Na konci cyklu mytí (na dotykové obrazovce se zobrazí nápis „Konec
cyklu: uložit nástroje“) postačí pro návrat do pracovního stavu uložit
vyjmuté nástroje.
Přerušení cyklu FLUSHING.
Stisknutím ikony
lze v jakémkoli okamžiku přerušit cyklus mytí a
vrátit se do počátečního menu nastavení cyklu.
Chybová hlášení na displeji řídícího panelu.
Pokud systém zjistí abnormální stav provozu, zobrazí se chybové hlášení
na displeji (viz odstavec 10).
70
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
7.6.
Systém A.C.V.S. (Automatic Cleaning Vacuum Sistem).
Popis systému.
Tento systém umožňuje čistit chirurgické odsávání. Systém je vybaven nádrží (c), která obsahuje čistící tekutinu, a dvěma
přípojkami (d), které se používají k mytí odsávacích kanyl.
Nádrž obsahující čisticí tekutinu má celkovou kapacitu 250 ml.
Cyklus mytí je automatický a za normálních okolností by měl být proveden
jako poslední na konci každého mytí a dezinfekce operační jednotky.
POZOR!
Doporučujeme používat čistící tekutinu STER 3 PLUS (CEFLA s.c.)
zředěnou na 6% roztok (což odpovídá 60 ml přípravku v 1 litru vody).
Jak spustit cyklus mytí.
Chcete-li spustit cyklus mytí, postupujte následovně:
•Zkontrolujte, zda je v nádrži (c) čisticí tekutina.
•Vyjměte obě terminály kanyl z držáku stolku asistenta a zkontrolujte, že
motor odsávání se spustí.
•Otevřete mechanické uzávěry terminálů kanyl.
•Vložte terminály kanyl do příslušných přípojek (d) umístěných pod
odvodním potrubím.
Podtlak vznikající v měřičích Venturiho trubice spustí začátek cyklu mytí. •Provozní fáze cyklu mytí:
-dodání vody ze sítě po dobu 50 sekund s přerušovaným provozem (2
s ON - 1 s OFF),
-blokování průtoku vody a vpuštění 10 ml dezinfekční tekutiny,
-přerušení přívodu dezinfekční tekutiny a pokračování s odsáváním po
dobu 10 s.
•Přerušení odsávání s relativním zastavením motoru má za následek
konec cyklu mytí.
Na displeji se zobrazí nápis „Uložte odsávací kanyly“.
•Nyní postačí pro návrat do pracovního režimu uložit zpět terminály kanyl
do příslušných držáků na stolku asistenta.
Naplnění nádrže.
Je-li čisticí tekutina v nádrži (c) pod minimální úrovní, postupuje následovně:
•Uveďte křeslo do maximální výšky.
•Vyjměte nádrž jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.
•Do nádrže nalijte čistící tekutinu až do jejího úplného naplnění.
•Znovu namontujte nádrž jejím otáčením ve směru hodinových ručiček.
Blokování cyklu mytí.
Pokud systém zjistí abnormální stav provozu, zobrazí se chybové hlášení
na displeji (viz odstavec 10).
POZNÁMKA: po odstranění příčin zablokování se cyklus mytí
automaticky restartuje.
Upozornění k použití.
POZOR: NEBEZPEČÍ POHMOŽDĚNÍ CHODIDLA
Dejte pozor na pacienta a obsluhu během sestupu křesla.
CZ
71
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
7.7.
Otevření/zavření bočního krytu vodní jednotky
Otevření krytu.
•boční kryt vodní jednotky (a) otevřete po uvolnění blokovací páčky (b) jejím zatlačením směrem nahoru.
Zavření krytu.
•namontujte kryt, přitom dbejte na vložení dvou spojovacích háčků do příslušných zapuštění ve vodní jednotce,
•nakonec přiložte k rámu vodní jednotky spodní část krytu, aby se znovu zacvakla blokovací páčka.
72
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
8.
Příslušenství
8.1.
Operační lampa
Existují 3 modely operační lampy:
Lampa s halogenovým světelným zdrojem model VENUS.
Lampa s halogenovým světelným zdrojem model VENUS PLUS.
Lampa se světelným zdrojem LED model VENUS PLUS-L.
Návody k použití a údržbě lamp jsou k dispozici ve formátu PDF ke stažení
na webových stránkách www.anthos.com.
POZNÁMKA: během automatického pohybu křesla se lampa automaticky vypne, aby se zabránilo oslnění pacienta.
8.2.
Monitor na rameně lampy
Pokyny pro použití a údržbu monitoru jsou přiloženy k zubařské sestavě.
8.3.
Negatoskop pro panoramatické snímky
Na všechny lékařské stolky verze INTERNATIONAL může být připevněn
negatoskop pro panoramatické snímky.
Rozměry obrazovky jsou následující: H = 210 mm, L = 300 mm.
Chcete-li zapnout negatoskop, postačí stisknout příslušný spínač (a):
= Negatoskop zapnutý.
= Negatoskop vypnutý.
8.4.
Rychlokonektory vzduch/voda/230 V
Rychlokonektory vzduch/voda/230 V- jsou umístěné na boku na skříňce
připojení.
POZOR!
Před připojením nebo odpojením sacího hrdla vzduchu/vody vypněte
přístrojové vybavení.
Technické údaje.
•Zásuvka: 230 Vac 2 A v souladu s normou IEC/EN 60320-2-2/F (pouze
v případě lékařských sestav s napájením 230 Vac).
•Tlak rychlokonektoru vzduchu: 6 barů
•Tlak rychlokonektoru vody:
-s vodou z vodovodu 2,5 baru;
-se systémem S.H.S. 1,8 baru.
•Průtok rychlokonektoru vody:
-s vodou z vodovodu 1800 ml/min;
-se systémem S.H.S. 950 ml/min.
POZNÁMKA: se systémem S.H.S. je pro použití rychlokonektoru
s vodou z vodovodní sítě nutné vyloučit nádrž s destilovanou vodou (viz
odstavec 7.2. nebo 7.3.).
CZ
73
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
8.5.
Pomocný stolek pro podnos
Pouze modely R7 CART, R7 M CART a R7 P.
Podnos může nést dva podnosy standardních rozměrů.
Pomocí rukojeti ( b ) nastavte vertikální posun v závislosti na zátěži:
•otočte jí ve směru hodinových ručiček, pokud chcete zvýšit odpor (těžká
břemena).
•otočte jí proti směru hodinových ručiček, pokud chcete snížit odpor (lehká
břemena).
POZOR!
Maximální zátěž povolená na stolku: 3,5 kg (bez negatoskopu) nebo
2,5 kg (s negatoskopem).
74
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
9.
Údržba
Preventivní údržba
CEFLA s.c., jako výrobce zubařských sestav, v souladu s oborovými předpisy I.E.C. 60601-1 vyd. druhé, I.E.C. 62353 a se směrnicí 93/42 ES (ve
znění pozdějších předpisů), o zdravotnických prostředcích, požaduje, aby kontroly preventivní údržby uvedené v Technickém návodu k obsluze a v
Dokumentu o záruce a údržbě, které jsou přiložené k zubařské sestavě, byly prováděné oprávněnou osobou alespoň jednou za 12 měsíců.
POZOR!
Případné opravy, změny nebo zásahy provedené v období záruky osobami neautorizovanými společností Cefla s.c. mají za následek zánik
záruky.
Bezpečnostní kontroly.
V souladu s normou IEC 62353 musí být bezpečnostní kontroly uvedené v Technickém návodu k obsluze a v Dokumentu o záruce a údržbě, které
jsou přiložené k zubařské sestavě, prováděné v intervalech předepsaných platnými místními předpisy; v případě chybějících specifických pokynů
doporučuje Cefla s.c., jako výrobce zubařských zařízení, kontrolu nejméně každých 24 měsíců po instalaci a po každé opravě/aktualizaci elektrických
částí, ke kterým je připojené elektrické napětí.
POZOR!
Nedodržení těchto požadavků může vést ke ztrátě odpovědnosti výrobce za jakékoli poškození nebo selhání přístrojového vybavení.
9.1.
Údržba nástrojů
Pokyny pro údržbu nástrojů jsou přiloženy ke každému nástroji.
POZOR!
Doporučuje se provést údržbu nástrojů s vypnutým přístrojovým
vybavením.
9.2.
Vypouštění kondenzátu
Tato operace musí být provedená denně před započetím práce.
Postupujte následovně:
•nádobu vložte pod kohoutek (a) umístěný v přední části skříňky připojení.
•uvolněte kohoutek,
•po vyprázdnění nádrže kohoutek pevně utáhněte až na doraz.
9.3.
Čištění filtrů chirurgického odsávání
Tuto operaci je nutné provádět denně po ukončení pracovního dne.
POZOR!
Při čištění odsávacích filtrů použijte rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infekčním materiálem.
Postupujte následovně:
•Vyjměte filtr (d).
•Vyčistěte/vyměňte filtr (kód 97461845).
•Filtr nasaďte zpět, přitom pečlivě odstraňte případné zbytky amalgámu
z nástavce umístění filtru.
POZNÁMKA: aby se zabránilo možnému odkapávání tekutin
a sekretů z filtru, který je vyjímán, proveďte shora uvedené operace s
kanylou v provozu.
CZ
75
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
9.4.
Chirurgické odsávání
Systém chirurgického odsávání musí být dezinfikován vhodným prostředkem.
POZOR!
K čištění odsávacího zařízení doporučujeme používat STER 3 PLUS
(CEFLA s.c.) zředěný na 6% roztok (odpovídá 60 ml přípravku v 1
litru vody).
Po ukončení každé chirurgické operace.
•Proveďte automatický cyklus mytí nebo odsajte každou z použitých kanyl
přibližně půl litru dezinfekčního roztoku.
•Sterilizujte terminály držící kanyly v parním autoklávu (viz
odstavec 1.5.).
Na konci každého pracovního dne.
•Odsajte s každou kanylou 1 litr vody, přitom střídejte vodu a vzduch
(kanylu střídavě nořte a vytahujte z vody).
•Po dokončení propláchnutí vodou proveďte automatický cyklus mytí nebo
odsajte každou z použitých kanyl přibližně půl litru dezinfekčního roztoku.
POZOR!
Při používání jakéhokoliv dezinfekčního prostředku je třeba dodržovat pokyny stanovené výrobcem.
POZNÁMKA: po ukončení těchto operací je vhodné odsát pouze
vzduch, aby se celý systém odsávání usušil (5 minut).
Jednou týdně.
Vytáhněte tělo kanyly z jejího spoje ke kabelu a namažte těsnění O-Ring
(o) pomocí S1-Ochranný pro O-Ring (CEFLA s.c.).
Jednou za rok.
Vyměňte odsávací hadice a terminály držící kanyly.
76
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
9.5.
Cirurgický separátor CATTANI
Na začátku každého pracovního dne.
Vložte dovnitř filtru (d) jednu tabletu (v) VF CONTROL PLUS (CEFLA s.c.)
POZOR!
Při této operaci musíte nezbytně použít rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
Po ukončení každé chirurgické operace.
•Proveďte automatický cyklus mytí nebo odsajte každou z použitých kanyl
přibližně půl litru dezinfekčního roztoku.
•Sterilizujte terminály držící kanyly v parním autoklávu (viz odstavec 1.5.).
Na konci každého pracovního dne.
•Odsajte s každou kanylou 1 litr vody, přitom střídejte vodu a vzduch
(kanylu střídavě nořte a vytahujte z vody).
•Po dokončení propláchnutí vodou proveďte automatický cyklus mytí nebo
odsajte každou z použitých kanyl přibližně půl litru dezinfekčního roztoku.
POZNÁMKA: po ukončení těchto operací je vhodné odsát pouze
vzduch, aby se celý systém odsávání usušil (5 minut).
Každých 15 dnů.
•Vyčistěte nádobu separátoru a sondy pomocí měkké houby a neutrálního
čistícího prostředku.
•Vyčistěte vypouštěcí ventil nádoby separátoru pomocí příslušného
kartáčku.
Jednou za rok.
•Technikem: kontrola sifonů a výpustí, kontrola všech vnitřních hadic,
plastů a pryží podléhajících stárnutí.
Před opuštěním ordinace na dobu několika dní.
•Uveďte do provozu odsavač na 20-30 minut bez odsávání tekutin.
Odsávací jednotka se zcela vysuší. Tím se zabrání tvorbě solí, způsobené
vlhkostí a zásaditými látkami, které mohou zadřít ventilátor a tím i
zablokovat motor.
Jak demontovat nádobu separátoru.
POZOR!
Při následující operaci musíte nezbytně použít rukavice, aby se
zabránilo kontaktu s infikovaným materiálem.
•Uveďte křeslo do maximální výšky.
•Otevřete boční kryt vodní jednotky (viz odstavec 7.7.).
•Zcela vyprázdněte nádobu separátoru stisknutím příslušného časovaného
tlačítka (c) umístěného na víku.
•Je-li přítomný, vyjměte ventil (s) pro centralizované systémy.
•Otočte a vyzvedněte nádobu (d) až do jejího oddělení od vypouštěcího
čerpadla (k).
•Vyhákněte nádobu (d) z víka (f) vytažením dvou postranních gumiček
(e).
•Po vyčištění namontujte zpět nádobu (d) a preventivně namažte těsnění
O-Ring S1-Ochranný pro O-Ring (CEFLA s.c.). •Nakonec zavřete boční kryt vodní jednotky.
Signalizace zablokovaného vypouštěcího čerpadla.
Příslušná ikona (A) na dotykové obrazovce signalizuje, že se zablokovalo
vypouštěcí čerpadlo pod nádobou separátoru.
V tomto případě vám doporučujeme vypnout přístroj a manuálně vyprázdnit
nádobu separátoru.
Objeví-li se ikona znovu, kontaktujte Technickou asistenční službu.
CZ
77
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
9.6.
Čištění návratového vzduchového filtru turbíny
Každý měsíc zkontrolujte filtr (g) sběrné nádoby oleje, který se nachází ve
vzduchu vracejícího se z turbíny.
V případě potřeby vyměňte filtrační vložku (objednací číslo 97290014).
9.7.
Separátor amalgámu METASYS
Pokyny pro údržbu separátoru amalgámu METASYS jsou přiloženy k
přístroji, pokud je tímto typem separátoru vybavený.
Ovládací zařízení separátoru je umístěné uvnitř vodní jednotky.
POZOR!
Při čištění separátoru použijte brýle a rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
POZOR!
Při likvidaci jednorázových nádob naplněných amalgámem dodržujte
místní a národní předpisy.
9.8.
Separátor amalgámu DÜRR
Pokyny pro údržbu separátoru amalgámu DÜRR jsou přiloženy k přístroji, pokud je tímto typem separátoru vybavený.
Ovládací zařízení separátoru je umístěné uvnitř vodní jednotky.
POZOR!
Při čištění separátoru použijte brýle a rukavice, aby se zabránilo kontaktu s infikovaným materiálem.
POZOR!
Při likvidaci jednorázových nádob naplněných amalgámem dodržujte místní a národní předpisy.
9.9.
Zubařské křeslo
Na zubařském křesle není zapotřebí provádět údržbu.
Doporučujeme však provést každý rok všeobecnou provozní kontrolu autorizovaným technikem společnosti ANTHOS.
78
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
10.
Varovná hlášení.
M = Hlášení na displeji řídícího panelu
C = Příčina
R = Řešení
M: „Rezerva H2O, doplňte nádrž”
C: Hladina tekutiny v nádrži pro nezávislé zásobování vodou klesla pod
minimální úroveň.
R: Doplňte nádrž (viz odstavec 7.2.).
M: „Uložte nástroje”
C: Při nastavování dezinfekčního cyklu systém zjistil jeden již vytažený
nástroj.
R: Ujistěte se, že všechny nástroje jsou řádně uložené, a zopakujte
nastavení cyklu. Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte
Technickou asistenční službu.
M: „Zkontrolujte nástroje, zopakujte cyklus”
C: Během dezinfekčního cyklu nebo cyklu mytí systém zjistil, že byly
změněny vyjmuté nástroje.
R: Zkontrolujte vybrané nástroje a zopakujte dezinfekční cyklus (viz
odstavec 7.4.) nebo cyklu mytí (viz odstavec 7.5.).
M: „Rezerva H2O2, doplňte nádrž”
C: Hladina peroxidu vodíku nacházejícího se v nádrži klesla pod minimální úroveň.
R: Doplňte nádrž peroxidu vodíku (viz odstavec 7.4.).
M: „Otevřete kohoutky postřiku H2O“
C: Během dezinfekčního cyklu není systém schopný naplnit potrubí
peroxidem vodíku.
R: Otevřete kohoutky postřiku vodou a zopakujte dezinfekční cyklus
(viz odstavec 7.4.). Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte
Technickou asistenční službu.
M: „Vyjměte všechny nástroje“
C: Během dezinfekčního cyklu systém zjistil vnitřní poruchu.
R: Zopakujte dezinfekční cyklus, ke kterému vyberete všechny nástroje.
Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou asistenční službu.
M: „Vyprázdněte WHE“
C: Porucha systému WHE.
R: Vyprázdněte nádrž uvnitř WHE a obnovte systém (viz odstavec
5.1.1.2.1.3.). Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou asistenční službu.
M: „Zvolte WHE“
C: Systém se pokouší provést funkci, která vyžaduje aktivní systém
WHE.
R: Zaktivujte systém WHE (viz odstavec 7.3.).
M: “Zkontrolujte kanyly, zopakujte cyklus”
C: Během dezinfekčního cyklu nebo cyklu mytí systém zjistil, že kanyly
nejsou připojené k příslušným přípojkám.
R: Zkontrolujte, zda jsou kanyly správně připojené, a zopakujte dezinfekční cyklus (viz odstavec 7.4.) nebo cyklus mytí (viz odstavec
7.5.). Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou
asistenční službu.
M: „Vyjměte alespoň jeden nástroj“
C: Byl proveden pokus o spuštění dezinfekčního cyklu bez výběru
nástroje nebo pohárku.
R: Zopakujte dezinfekční cyklus po výběru alespoň jednoho nástroje
nebo pohárku. Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte
Technickou asistenční službu.
M: „Zkontrolujte kanyly, filtr, odsávání“
C: Porucha cyklu mytí kanyl.
R: Zkontrolujte, zda jsou filtry čisté, zda nejsou kanyly zavřené nebo
zda odsávací jednotka funguje správně, poté zopakujte cyklus
mytí. Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou
asistenční službu.
M: „Nouzový stav vodní nádrže aktivován“
C: Během automatického pohybu stolek asistenta narazil na překážku.
R: Odstraňte překážku a stiskněte tlačítko požadovaného programu.
M: „Snižte křeslo“
C: Plivátko se nepohybuje, protože křeslo je v oblasti interference.
R: Snižte křeslo, dokud neopustí oblast interference.
M: „Zkontrolujte pojistky lampy“
C: Operační lampa se nerozsvítí, protože chybí přívodní napětí.
R: Kontaktujte Technickou asistenční službu.
M: „Proveďte pravidelnou údržbu“
C: Systém vyžaduje pravidelnou údržbu.
R: Volejte Technickou asistenční službu k naplánování údržby.
M: „Nouzový stav podstavce aktivován“
C: Křeslo narazilo na překážku.
R: Stiskněte tlačítko „Vzestup sedadla“ a překážku odstraňte.
M: „Nouzový stav opěrky zad aktivován“
C: Opěrka zad narazila na překážku.
R: Stiskněte tlačítko „Vzestup sedadla“ a překážku odstraňte.
M: „Přesuňte plivátko“
C: Křeslo se nepohybuje, protože plivátko je v oblasti interference.
R: Přesuňte plivátko, dokud neopustí oblast interference.
M: „Nouzový stav sedadla aktivován“
C: Křeslo narazilo na překážku.
R: Stiskněte tlačítko „Vzestup sedadla“ a překážku odstraňte.
M: „Nouzový stav delivery aktivován“
C: Stolek Side Delivery narazil na překážku.
R: Stiskněte tlačítko „Vzestup sedadla “ křesla a překážku odstraňte.
M: „Zablokování křesla, uložte nástroj“
C: Byl vyžádán pohyb křesla, zatímco jeden nástroj je vyjmut.
R: Uložte nástroj a zopakujte pohyb křesla.
M: „Blokování křesla aktivováno“
C: Byl vyžádán pohyb křesla, zatímco je ve stavu zablokování.
R: Odstraňte zablokování křesla (viz odstavec 4.).
POZOR!
M: „XXXX, kontaktujte Technickou asistenční službu“ (kde XXXX
je číselný kód).
C: Tento typ hlášení označuje vážnou vnitřní chybu.
R: Kontaktujte Technickou asistenční službu a sdělte číslo chyby.
M: „Nástroj nakonfigurován“
C: Nástroj v této pozici stolku byl automaticky nakonfigurován s údaji
z výroby.
R: Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou asistenční službu.
M: „Uložte kanyly“
C: Odsávací kanyly jsou při zapnutí zubařské sestavy vyjmuté.
R: Zkontrolujte, zda jsou odsávací kanyly správně umístěné ve svých
umístěních. Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou asistenční službu.
M: “Uložte nástroj”
C: Jeden z nástrojů je při zapnutí zubařské sestavy vyjmutý.
R: Zkontrolujte, zda jsou všechny nástroje správně umístěné ve svých
umístěních. Objeví-li se chybové hlášení znovu, kontaktujte Technickou asistenční službu.
CZ
79
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
11.
Technické údaje
Instalační schéma:
97042064
Průtok přívodu vody:
10 l/min
Technický návod:
97071158
Spotřeba vody:
2 l/min
Katalog náhradních dílů operační
jednotky:
97023117
Tvrdost vody:
< 25 °f (14 °d)
Katalog náhradních dílů křesla:
97023117
Připojení výpusti:
ø 40 mm
Maximální hmotnost operační
jednotky:
110 kg
Průtok odpadu:
10 l/min
Maximální hmotnost zubařského
křesla:
140 kg
Naklonění odpadového potrubí:
10 mm/m
Maximální nosnost zubařského
křesla:
160 kg
Připojení odsávání:
ø 40 mm
Jmenovité napětí:
230 V~ / 115 V~
Podtlak odsávání
(minimální):
65 mbarů
Jmenovitá frekvence:
50/60 Hz
Průtok odsávání:
450 l/min
R7
R7 M
1200 W (230V~)
1000 W (115 V~)
Označení schválení:
CE 0051
R7 P
1000 W (230V~)
700 W (115 V~)
Elektrická instalace v souladu s:
IEC 60364-7-710
Spotřeba energie:
Připojení vzduchu:
1/2 Gas
Rozměry balení sestavy:
1570 x 780 x 1130 (h)
Tlak přívodu vzduchu:
6-8 barů
Rozměry balení křesla:
1510 x 730 x 1000 (h)
Průtok přívodu vzduchu:
82 l/min
Připojení vody:
1/2 Gas
Tlak přívodu vody:
3-5 barů
Hmotnost balení sestavy:
Hmotnost balení křesla:
R7
140 kg
R7 M
110 kg
R7 P
70 kg
160 kg
POJISTKY
Označení
Hodnota
Ochrana
Poloha
Pojistka F4
Pojistka F5
Pojistka F6
T8A
T 10 A
T 6,3 A
T 6,3 A
T 6,3 A
230 V~: Přívodní vedení soustavy
115 V~: Přívodní vedení soustavy.
Ochrana sekundárního obvodu: Vodní jednotka.
Ochrana sekundárního obvodu: Sestava.
Ochrana sekundárního obvodu: Operační lampa.
Skříň připojení.
Skříň připojení.
Skříň připojení.
Skříň připojení.
Křeslo.
Pojistka F1
T4A
230 V~: Přívodní vedení křesla.
Karta křesla.
Rychlokonektory.
Pojistka
T2A
230 V~: Přívodní vedení elektrické zásuvky.
Skříň připojení.
Napájecí zařízení MONITOR.Pojistka
T4A
21 V~: Přívodní vedení MULTIMEDIA.
Oblast karty křesla.
Sestava.
Pojistka F2
80
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Rozměrové vlastnosti R7 CONTINENTAL
11.1.
CZ
81
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Rozměrové vlastnosti R7 INTERNATIONAL
11.2.
82
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Rozměrové vlastnosti R7 CART
11.3.
CZ
83
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Rozměrové vlastnosti R7 M CONTINENTAL
11.4.
84
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Rozměrové vlastnosti R7 M INTERNATIONAL
11.5.
CZ
85
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
86
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
CZ
87
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
Rozměrové vlastnosti R7 IDRICO SINGOLO
11.8.
88
CZ
R7 - NÁVOD K POUŽITÍ
12.
Všeobecné schéma údržby zubařské sestavy
KDY
Před zahájením pracovního dne.
Po každém
ošetření.
CO
Vypuštění kondenzátu.
/
Kolénkový násadec.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz dokumentace přiložená k
násadci.
Turbína.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.4.
Mikromotor.
Dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.5.
Scaler.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.6.
Stříkačka.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.3.
Polymerační lampa.
Sterilizovat optické vlákno,
dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.7.
Plivátko.
Dezinfikovat vnější část.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo Viz odstavec 5.8.
kyseliny.
Odsajte s každou kanylou přibližně 1/2 litru
dezinfekčního roztoku.
Viz odstavec 9.4.
Sterilizujte terminály držící kanyly.
Očistěte čisticími prostředky pro keramické
materiály.
Viz odstavec 7.1.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo
kyseliny.
Chirurgický separátor
METASYS.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Chirurgický separátor DÜRR.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Operační lampa.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Monitor na rameně lampy.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Vyčistěte vhodným dezinfekčním prostředkem
v souladu s pokyny výrobce.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo
kyseliny.
Vyčistěte vhodným dezinfekčním prostředkem
v souladu s pokyny výrobce.
Lakované povrchy a potah Nastříkejte prostředek na měkký jednorázový
křesla.
papír.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo
kyseliny.
Odnímatelné kabely nástroje.
Každý týden.
Viz odstavec 9.2.
Vložte dovnitř filtru kanyly jednu tabletu VF
Viz odstavec 9.5.
CONTROL PLUS
Hadice chirurgického odsávání.
Na konci
pracovního dne.
VIZ ODSTAVEC
Chirurgický separátor
CATTANI.
Kamera C-U2.
V případě potřeby
JAK
Viz odstavec 5.
Viz odstavec 1.4.
Filtr plivátka.
Filtr očistěte pod tekoucí vodou.
Obsah musí být zlikvidován odděleně.
Filtr chirurgického odsávání.
Zkontrolujte filtr a v případě snížení průtoku
Viz odstavec 9.3.
odsávání jej vyměňte (kód 97461845).
Hadice chirurgického odsávání.
Filtr terminálu odsliňovače vyčistěte.
Viz odstavec 9.4.
Hydraulický odsliňovač.
Filtr terminálu odsliňovače vyčistěte.
Viz odstavec 6.6.
Chirurgický separátor
CATTANI.
Vyčistěte nádobu separátoru, vypouštěcí
ventil a sondy.
Viz odstavec 9.5.
Terminály držící kanyly.
Namažte těsnění O-Ring.
Viz odstavec 9.4.
Každý měsíc.
Návratový vzduchový filtr Zkontrolujte filtr a pokud je to nutné, vyměňte
turbíny.
jej (kód 97290014).
Ogni anno.
Poltrona dentistica.
Chiamare l'Assistenza Tecnica per un controllo
generale di funzionamento.
Viz odstavec 7.1.
Viz odstavec 9.6.
/
CZ
89

Podobné dokumenty

A5 - A6 Plus

A5 - A6 Plus podobného typu, pokud se bude jednat o výměnu přístroje za přístroj, musí být starý přístroj s ukončenou životností odevzdán prodejci za účelem jeho likvidace. Vzhledem k opětnému použití, recyklac...

Více

PLUS 2013

PLUS 2013 podobného typu, pokud se bude jednat o výměnu přístroje za přístroj, musí být starý přístroj s ukončenou životností odevzdán prodejci za účelem jeho likvidace. Vzhledem k opětnému použití, recyklac...

Více

A7 Plus - Anthos

A7 Plus - Anthos podobného typu, pokud se bude jednat o výměnu přístroje za přístroj, musí být starý přístroj s ukončenou životností odevzdán prodejci za účelem jeho likvidace. Vzhledem k opětnému použití, recyklac...

Více

Závěry projektu E-STANDARD

Závěry projektu E-STANDARD nabíjení či dobíjení, protože připojením se dá provádět více úkonů, než pouze nabíjet trakční baterie, např. vytápět vozidlo. Pojem „nabíjení“ či „dobíjení“ ve spojení s dalšími přívlastky, napříkl...

Více

Návod k obsluze Planmeca Compact i - CZ

Návod k obsluze Planmeca Compact i - CZ Problémy s blokem plivátka …………………………………………………………………. 99 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ..................................................................................................... 100

Více

časopis Stavba 01/2010

časopis Stavba 01/2010 navíc často zcela subjektivní, nesouvisející s objektivní společenskou hodnotou. Z tohoto hlediska by bylo ideální zanechat vždy všechny vrstvy nedotknuté, k možnému dalšímu čtení pro ostatní. V př...

Více

Záruční podmínky

Záruční podmínky s výstupním filtrem AIR-CLEAN. Pytel na zachycený prach Intensiv Clean s plnícím objemem 4 l. Regulovatelný odsávací výkon s tlakem 400 – 2 000 mm vodního sloupce. Pedikérská skříňka: pro kostru a ...

Více

návod k použití - Fischer Dental

návod k použití - Fischer Dental 23.2 Pomocné hlášení................................................................................................... 125 23.3 Chybové kódy ..........................................................

Více