2/2013 - Oficiální stránky obce Struhařov

Komentáře

Transkript

2/2013 - Oficiální stránky obce Struhařov
Struhařovské
2/13
Obecní úřad Struhařov
Mnichovická 179
www.struharov.cz
Informace
V tomto čísle:
Rozšíření MŠ
Revitalizace návsi Struhařov
Kompostárna Struhařov
Změny na Obecním úřadě
Kácení dřevin - změna legislativy
Struhařovské lesy
Povodeň a Struhařov
Rozvojová zástavba ve Struhařově
Kanalizace, vodovod
Ze zasedání zastupitelstva
Stezky Krásné vyhlídky
Kontejnery v osadě Štěrbárna
Oslava stáří
Z činnosti SDH Struhařov
Dětský den
Rybářský spolek Struhařov
Ladův kraj fandí koloběžkám
Čistý Ladův kraj
Čistý Struhařov
Mozaika Mnichovice
Fotbal / Šachy
Reklamy
Struhařovské informace - 2/13 - číslo vychází 15.8.2013
Slovo starostky
Vážení a milí čtenáři,
přinášíme Vám tyto noviny nejen pro zpestření
letních dní u vody, ale i pro to, abyste se dozvěděli co nejvíce o tom, co se u nás děje, co se snažíme
pro vás všechny zajistit, co se povedlo a na čem
se pracuje. Informace dík panu Havelkovi
dostávají trochu nový kabát a jsou tentokrát
obsáhlejší, dělo se mnoho věcí a tak nebylo dost
času psát je častěji. Mateřská škola, náves,
rozvojové zóny,kompostárna, naučná stezka
– stojí to hromadu starání a tak na literární
počiny prostoru pramálo. Struhařov se rozvíjí po
všech stránkách, péče o infrastrukturu v obci se
dík Krásným vyhlídkám a Čistému Ladovu kraji
dostává i do volné krajiny, která nám tu pro život
vytváří krásné zázemí. Potkávám stále víc a více
lidí tzv. venku ať již pěšky, na kole či s hůlkami
v rukách – je to dobře. Čerpejme energii z našeho malebného okolí – obdivujme krásné stromy
i výhledy a buďme vděčni za to bohatství přírody,
co nás obklopuje, mějme ji v úctě a starejme se
o ni stejně jako o svůj dům a zahradu.
Přeji všem krásné léto, plné pozitivních zážitků,
slunce a radosti ze života
ROZŠÍŘENÍ MŠ
V úterý dne 2.4. 2013 proběhlo slavnostní otevření a v sobotu
6.4. 2013 následoval den otevřených dveří rozšířené mateřské školy Struhařov s novým názvem „Stonožka“.
Pod heslem „Naše školka maličká, nafoukne se celičká!“ se společným úsilím Obce, Mateřské školy, mnoha dobrovolníků a dodavatelů
a za významné dotační podpory Regionálního operačního programu Střední Čechy v Mateřské škole Struhařov podařilo za rok zvětšit školku tak, že se
do ní místo 25 dětí vejde dětí 56.
Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili Ing. Václav Chytil,
1. náměstek ředitele Regionální rady soudružnosti Střední Čechy, Ing. Pavel
Jetenský, náměstek hejtmana pro oblast finanční kontroly, Ing. Miloslav
Šmolík, Místopředseda Výboru regionální rady soudružnosti Střední Čechy
a krajský zastupitel a Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka obce Struhařov.
Dagmar Zajíčková, starostka
Pár slov o projektu:
Koncem roku 2010 si nové obecní zastupitelstvo ve
Struhařově vzalo jako jednu ze svých hlavních priorit vybudování kvalitního a kapacitního zázemí pro děti. Převis poptávky o umístění v Mateřské škole v posledních letech i více
než dvojnásobně převyšoval její kapacitu – která i po udělení
výjimky činila 25 dětí. Hygieničky tenkrát kroutily hlavou, jak
šikovné paní učitelky dokáží zvládnout tolik dětí v miniaturních
prostorách. Při zápisu paní ředitelce přibývaly vrásky, když jich
musela
tolik odmítat.
Ještě v prosinci 2010 se podařilo z týmů zastupitelů,
zaměstnanců, maminek a nadšenců vytvořit pracovní tým pro
přípravu projektu Rozšíření Mateřské školy Struhařov. Projekt vznikal sice hekticky, ale s obrovským nasazením a tak již
v dubnu získal stavební povolení a na jeho financování byla
podána žádost o dotaci v Regionálním operačním programu
Střední Čechy, přičemž celkové výdaje projektu(včetně kuchyně, vnitřního vybavení, technologie ekologického vytápění tepelným čerpadlem atp.) se vyšplhaly až 25 mil Kč. Pod
velkým časovým i naším tlakem vše do technické dokumentace
nakonec
zapracoval pan Ing. Jiří Šír – fy VISTA.
Ruku v ruce s technickým řešením projektu byla vytyčena i další strategie předškolního vzdělávání v rozšířené školce
směřující k výrazným inovacím, která si klade za cíl podpořit
v prvé řadě kreativitu dětí, integrovat děti se speciálními potřebami, rozvoj výuky jazyků, navazování partnerství se školami
i školkami.
Projekt Rozšíření Mateřské školy si vyžádal svým
prostorovým řešením zásah do stávajícího dětského hřiště
a nutnost jeho přesunu do jižní části pozemku, což se podařilo
vyřešit již v roce 2011 realizací projektu „Zábavné hřiště pro
malé sviště“, dotovaného prostřednictvím MAS Říčansko.
Školka byla sice malá, ale hřištěm se dětem zvětšil a zlepšil
„Výběh“
jak se patří.
2
Na vánoce 2011 jsme dostali ohromný dárek v podobě schválené dotace na projekt rozšíření mateřské školy.
Od té doby jsme se nezastavili, události nabraly velký spád:
Ze tří nabídek jsme pro Technický dozor investora šťastnou
rukou zvolili fy Vejvoda, která nám zejména v osobě pana Petra
Špačka byla od té doby pravou rukou. Z následného výběrového řízení na dodavatele stavby, které nám profesionálně zabezpečil CGB Consult pod vedením paní Terezy Hanušové a Veroniky Winklerové, vzešla jako výherce fy Bránická a stavební
s.r.o., která zahájila stavbu prakticky ihned s podpisem smlouvy počátkem července 2012. Pan jednatel Martin Varmuža i pan
stavbyvedoucí Georgij Křížek jeli od té doby v projektu s námi
a potkávali (mnohdy i trochu utkávali) jsme se každý týden na
kontrolních dnech. Stavba se rozjela na plné obrátky, prožila
mnoho kritických mezníků, podařilo se jí do zimy zvládnout
hrubou stavbu i se střechou a rozsáhlým zemním kolektorem
pro tepelné čerpadlo, v hraničních podmínkách i s fasádou, aby
přes nejhorší zimu byly dokončeny všechny vnitřní práce, instalace a nakonec i interiéry. Nová přístavba byla tak koncem února v hrubých rysech připravena na první kolaudaci a přestěhování dětí do přízemí. Jen těžko věrně popsat scénky, kdy v pátek
se ještě děti učily v původních prostorách, pak naběhli všichni
možní – od učitelek, přes tatínky, juniory – brigádníky, kdo měl
ruce, nohy nosil, rovnal, šrouboval, uklízel – veselý víkend…
a v pondělí se již děti radovaly v nové třídě v přízemí a statečná kuchařka – paní Jarka Procházková se snažila jim uvařit
v nové, technologicky úžasně vybavené kuchyni, kde nejen že
byla zima, ale navíc nefungoval ani sporák.Po chvíli běhání
dokola si nakonec přinesla z domova dvouplotýnkový vařič
a statečně nakrmila všech 25 pacholíčků. Stavba v ten moment
připomínala mraveniště – v každé místnosti několik techniků
různých profesí a jelo se na plný plyn – topení, instalace, okna,
přeskládat příčky, položit podlahy, začistit, vymalovat, uklidit…
inu opravdu „velký třesk!“ Druhá kolaudační komise mhouří
oči nad dosud vlhkými stěnami, blíží se konec března a ROPem
předepsaný termín ukončení fyzické realizace díla.
Stíháme to všichni s oroseným čelem. Do konce měsíce zbývá
jen pár Velikonočních dní. Na Velký pátek znovu s brigádníky
i tatínky stěhujeme a zabydlujeme všechny prostory nábytkem
a hračkami. Do toho ještě dělníci donatírávají a dočišťují – velký mazec. Paní učitelky kmitají a zútulňují každý kout, začíná
se vylupovat
to vše milé
a příjemné,
co kolem sebe
teď už vidíte.
Jen naše naděje na lepší
počasí, které
by dovolilo
dokončit
i venkovní
terénní práce,
bere definitivně za své. Stále mrzne a stále sněží. Dělníci se
snaží Bobcatem rozhrnout alespoň hromady hlíny, ale nedaří
se, plošina na mytí oken zvenku se k nim ani nedostává a sokl
na budovu by v tom mrazu jen opadal….a tak nám promiňte,
vážení hosté, ty venkovní nedostatky, které čekají na teplé
jaro a teď udělat prostě nejdou. I tak se nám podařilo velikou
a technologicky náročnou stavbu v nízkoenergetickém standardu s vytápěním tepelným čerpadlem se zemním kolektorem,
s rekuperací vzduchu, solárními panely pro ohřev TUV a novou
výkonnou kuchyní dokončit se ctí v daném šibeničním termínu
za pouhých 8 měsíců a to vše de facto bez přerušení provozu
MŠ a OÚ!
Dovolujeme si tímto poděkovat hlavním akčním silám
tohoto projektu – panu místostarostovi Pavlovi Kratochvílovi,
který byl od počátku projektu u každého jeho kroku a staral
se o všechno…i o nás… Bohužel tu s námi už teď nemůže být,
ale věřím, že jeho bližní pyšně shlíží na jeho dílo. Pavle myslíme
na tebe, i když se na nás už díváš shůry a v druhé polovině projektu jsi nám už jen fandil…..Děkujeme Ti!!! Děkujeme paní
místostarostce Lence Šourkové, která po Pavlovi převzala nejen žezlo, ale i hromady práce s velkou vervou, bez níž bychom
to tu všechno neměli šanci zvládnout. Hned po svém nástupu
začala honit všechny dodavatele a stavebníky, tak, že jen zírali
na její neodbytnost, zároveň pomáhala s novým vzdělávacím
programem ve školce a vůbec se vším a hodně - díky ní je nakonec vše kompletní a včas. Ještě po nás stíhala hodit nějaký ten
úsměv, vzácná to posila! Dalším tahounem projektu, kterému
patří dík je Pavel Kušička, který bděl nad technologickou kázní,
svou zvídavostí odhalil kde kterou chybičku, v krizi vždy hledal
řešení za nás za všechny a byť občas jen o vlásek unikl, aby
se na něj některý z dodavatelů technologií nevrhl, vždy nakonec
vše vyřešil. Velký dík patří paní ředitelce školky Martině Toťové,
která dokázala nejen se vším pomáhat, ale zejména kočírovat školku v chodu, ačkoliv se všude kolem bouchalo, vrtalo
a stavělo, do toho organizovala přijímání nových zaměstnanců,
zápis, řešila vrtochy některých rodičů, stěhovala v rekordním čase celý provoz školky přes víkend, symbolicky měnila
hadr na čele paní kuchařky a učitelek, aby vydržely ten nápor.
Vůbec všechny „holky z naší školky“ to neměly lehké a dokázaly pomoci a udělat přesně to, co bylo třeba. Za celou dobu
stavby se podařilo zachovat ve školce prakticky nepřetržitý
provoz – zavřeno bylo jen asi na 3 dny kvůli přepojování topení.
Děkujeme zároveň za trpělivost rodičům a dětem, kteří zvládali
ztížené provozní podmínky ve školce bez mrknutí oka a těšili
se spolu s námi na tento den. Děkujeme i panu Ivu Laníčkovi,
který stihl pomáhat ve finiši a je i autorem úžasné doprovodné
fotografické výstavy. Děkujeme Hance Kabátové, která má
občas s účtováním dotovaného projektu pěkně zamotanou
hlavu a vydržela tu po nocích psát a opravovat žádosti o platbu
z ROPu a psychicky držet nad vodou, když už jsme propadali
skepsi, že se to nedá zvládnout. Děkujeme paním uklizečkám
Ivě a Evě, které si tu užili po stavbě své a trávily dlouhé hodiny
s hadrem v ruce, aby nám školku vypěknily.
Děkujeme:
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu, ať již to byli zastupitelé, učitelky, kuchařky maminky, tatínkové i děti, dobrovolníci, technici.
Děkujeme Regionálnímu operačnímu programu Střední Čechy za poskytnutí a administraci bezmála 20 ti milionové dotace bez které by rozšíření
školky zůstalo jen naším snem.
Děkujeme panu projektantovi Ing. Jiřímu Šírovi, který nám dokázal
technicky zachytit naše představy a to jak pro rozšíření Mateřské školy,
tak pro dětské hřiště.
Děkujeme našemu technickému dozoru - Fy Vejvoda v osobě pana Petra
Špačka i samého pana vedoucího – pana Václava Vejvody za usilovné
korigování stavebních činností a řešení všech kolizí a střetů.
Děkujeme firmě Bránická stavební s.r.o. v čele s panem Martinem Varmužou za realizaci stavby.
Děkujeme Fy PVservis spol. s r.o. za kompletování interiérů.
Děkujeme panu Josefu Jirákovi - fy Nábytek Jirák za komplexní flexibilní
dodávku nábytku, který mnohdy musel „šít na míru“ a dokázal zvládat
s úsměvem, když mu při jeho instalaci ještě běhali řemeslníci a dokončovali třeba malby a podlahy.
Děkujeme fy Inter Gast a.s.za kompletní dodávku instalaci a zaškolení
gastro zařízení, za chvíli posoudíte sami, jak vypadá profesionální kuchyně a také, jak z ní chutná.
Děkujeme i všem dalším subdodavatelům, jejichž výčet by byl dlouhý,
že přispěli k realizaci MŠ každý svým hodnotným dílem.
Dík patří i místním občanům za podporu projektu, vždyť i z jejich daní
jsme našetřili těch 5 mil.Kč vlastních zdrojů, což při stejně vysokém
ročním rozpočtu obce opravdu není málo.
Děkujeme spolkům a občanským sdružením v obci, kteří pomáhali svou
činností či jsou přímo partnery projektu. Občanské sdružení PARES
a Občanské sdružení STRUHADLO, pomáhaly při vymýšlení koncepce
projektu. Tetičky a sousedé z Obce Baráčníků neváhali na otevření školky
uvítat hosty dle pravého českého zvyku chlebem a solí. Sbor dobrovolných
hasičů nejen vzdal čest povedenému dílu v krásných uniformách, ale pomáhal i se stěhováním a kdykoli bylo třeba. Všem děkujeme, výčet jmen
by byl dlouhý a nerada bych někoho vynechala, tak raději DĚKUJEME
VŠEM, kdo pomohli a každý v duší ví, kolik a jak.
„Závěrem popřejme dětem, ať si novou školku užijí,
ať z ní mají radost a je jim skvělým zázemí pro jejich start do
života!“
Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka
3
ROZŠÍŘENÍ MŠ OČIMA ŠKOLKY
Dočkali jsme se. Ustal stavební ruch. Děti už hledí
z oken v krásně barevné a zařízené školce na zahradu a ne
do oken, která byla po dobu stavby zazděná.
Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům mateřské
školy za veliké nasazení při stěhování, uklízení a přípravách
nových prostor před otevřením. Vše probíhalo za provozu, o víkendech, po večerech. Provoz se přesunul během neuvěřitelně
krátké doby do nových prostor. Poděkování patří i rodičům
za trpělivost, některým tatínkům a zaměstnancům obce za
velkou pomoc při dolaďování interiérů, přivrtávání obrázků,
nástěnek, stěhování těžkého nábytku.
Moc nás potěšilo, že se následujícího Slavnostního zahájení
a také Dne otevřených dveří zúčastnilo mnoho
spoluobčanů všech věkových kategorií, kteří se přišli podívat na
naše nové prostory.
Zahájení se také zúčastnili členové Sboru dobrovolných hasičů a členové Obce Baráčníků, i jim patří dík.
V neposlední řadě patří mé velké poděkování všem
těm, kteří věnovali svůj volný čas dolaďování interiérů, vybírání barev, dlaždiček, nábytku, fungování telefonů a mnohým
dalším záležitostem, které bych sama nezvládla. Pevně věřím,
že dětem se v nové školce líbí, a že tomu tak bude i v budoucnu.
Po rozšíření mateřské školy byla kapacita navýšena
z původních 25 na 56 míst. K zápisu, který proběhl v březnu
přišlo 69 zájemců o docházku. Přijato mohlo být 31 dětí. Při
následném zápisu, při kterém se obsazovala místa po odcházejících předškolácích, a který proběhl v květnu, se dostavilo 32
dětí, přijato mohlo být 7.
Máme tedy plně obsazenou kapacitu mateřské školy. Ze
Struhařova byly po dlouhé době přijaty všechny přihlášené děti
a to bylo hlavním cílem a záměrem původního projektu.
a hasičnou. Rovněž se dokončuje zateplení, výměna oken a fasáda původní části OÚ, což bylo dodatečnou Smlouvou řešeno
s dodavatelem stavby jako protihodnota za pozdní dokončení I.
etapy stavby.
Obec dále nad rámec projektu investuje opravu střechy
původní budovy.
Vše by mělo být hotovo do konce prázdnin, kdy už, (věříme a těšíme se), bude budova jak z cukru a stavební ruch vystřídá zas
radostný výskot dětí a tiché ťukání obecních činitelů do počítačů.
Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka
Kam míří kroky našich prvňáčků?
Jak již víte, z minulého čísla Struhařovských informací, v letošním roce probíhala řada jednání s okolními obcemi
o možnostech umístění našich prvňáčků do okolních základních škol.
Na podkladě těchto jednání byla podepsána obnovená
Dohoda o společném školském obvodu s městem Mnichovice
na další 2 roky. I nadále má Struhařov podepsánu Dohodu
o společném školském obvodu s obcí Ondřejov. Pro budoucí
prvňáčky, nastupující do ZŠ Mnichovice, by měly být připraveny učebny v budově Mnich na Masarykově náměstí proti kostelu, kterou město Mnichovice zakoupilo pro tyto účely do svého
vlastnictví.
Dle informací, které nám poskytla místostarostka
Mnichovic, na základě výběrového řízení byla vybrána stavební
společnost HOSS, a.s. z Benešova, která vyhrála s nabídkovou
cenou 2 940 000,- bez DPH a byla uzavřena smlouva na rekonstrukci budovy. Na rekonstrukci se finančně budou podílet
všechny spádové obce, jednotlivé podíly jsou odvozeny z předpokládaných počtů budoucích prvňáčků. Podíl Struhařova
Dětem, které odcházejí do školy, přejeme mnoho
činí 300 000,-Kč.Obec Mnichovice zároveň získala na vnitřní
úspěchů a hodné paní učitelky. Tablo odcházejících dětí můžete vybavení učeben dotaci z MAS Říčansko. Třídy by měly být přividět ve vývěsce před obecním úřadem.
praveny do 10. září. Školní rok zahájí ZŠ Mnichovice v pondělí
9. 9. 2013. Prázdniny tedy budou o týden delší.
S přáním krásného léta
Po zahájení školního roku, ale budou práce v Mnichu
Mgr. Martina Toťová, ředitelka MŠ
finišovat, takže škola připravila na nezbytně nutnou dobu
krizový režim. To znamená, že noví prvňáčci budou umístěny
PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR
ve třídách (pravděpodobně třeťáků) a všechny ostatní třídy se
Mateřská škola obdržela u příležitosti svého rozšíření
budou střídat v různých učebnách, pojedou na exkurze nebo se
finanční sponzorský dar od firmy paní Miroslavy Hroudopodle počasí bude učit venku, šesté ročníky odjedou na výjezdní
vé - AGENTURA ORG. Část finančních prostředků již byla
seznamovací týden pro nové kolektivy.
použita na dvě dětská představení pro děti navštěvující naší
Vybudování nových učeben je však pouze dočasným
mateřskou školu. „Děti byly nadšené, moc děkujeme.“
řešením, v budoucnu bude třeba společným postupem dotčeMgr.Martina Toťová
ných obcí problematiku základních škol řešit např. výrazným
zvýšením kapacity některé stávající základní školy (možná
A co se děje kolem stavby školky dál?
i tvorba „odloučených pracovišť“ ve spádových obcích), popří
Teprve počátkem července se podařilo dotaci na MŠ
doadministrovat a doproplatit, dotační agenda v případě ROPu padě vybudováním školy nové.
Pro tuto chvíli však přejeme budoucím prvňáčkům i jejich
Střední Čechy byla velice komplikovaná a přísná.
rodičům poklidný nástup do školních lavic, ať ve škole najdou
Stavebně se nyní v období prázdnin, kdy je školka bez
hodně kamarádů, trpělivé a hodné paní učitelky.
dětí, odstraňují vady a nedodělky, kterých po tak rychlé stavbě
není zrovna málo. Jejich součástí je i oprava dešťové kanalizace Mgr. Lenka Šourková, místostarostka
od OÚ k šachtě před obchodem a terénní úpravy za obchodem
4
REVITALIZACE NÁVSI II. ETAPA
Ve čtvrtek 27.6. 2013 se konalo na Školním náměstí
ve Struhařově slavnostní otevření revitalizované
návsi.
Náves - historické srdce obce - od poslední čtvrtiny
minulého století zažívá útlum zájmu a péče o ni a tak postupně
chátralo a ztrácelo svou původní přitažlivost pro společenské
dění. Prostě si tady tak v dolní části obce tiše je, ale život z ní se
přestěhoval do novější horní části s obchodem, školkou a obnoveným Hliněným rybníkem s dětským hřištěm. Projektem revitalizace návsi jsme chtěli zajistit její chytrou obnovu, vytvořit
kvalitní udržované zázemí pro občany, tak aby v ní spatřovaly
příjemné a kultivované prostředí pro své zájmy.
dokumentaci.
Doufáme, že opravená náves přinese radost z příjemného prostředí všem obyvatelům Struhařova a toto místo se stane
dalším vyhledávaným při společných setkáních.
Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka
Loňskou realizací I. etapy jsme rekonstruovali hlavní
komunikaci na návsi a sanovali zeleň, letošní II.etapou jsme
dokázali obnovit celý návesní rybník včetně odbahnění, opravy
zídky a zábradlí a postavit nový chodník na Mnichovické v nejvíce nebezpečném úseku. Z parčíku mezi hlavní komunikací
a požární nádrží vzniklo příjemné místo pro zastavení, umožňující hry dětí, posezení maminek, seniorů, kohokoliv na klidném, kultivovaném a bezpečném místě.
Je teď na nás – místních lidech, jak opravené návsi
„vdechneme život“ – zda třeba obnovíme tradici májí, uspořádáme řemeslné trhy, uvítáme jakoukoli akci, kterou Struhařovské spolky tomuto místu přinesou. Každopádně Vánoční
zpívání pod stromem tu již své místo má, v atmosféře návsi
koledy zní moc hezky.
Revitalizací se s projekty kolem návsi zdaleka nekončí. Přes
náves bude vedena trasa naučné stezka „Krásné vyhlídky“
která obnovuje historické cesty v krajině mezi Mnichovicemi,
Struhařovem a Klokočnou a přinese na náves pod školu další
posezení a informační tabuli o projektu.
Rekonstrukce školy, které by byla tak moc potřebná
díky malé kapacitě všech škol v okolí, je zatím z říše snů díky vysokým nákladům – je nereálná z obecního rozpočtu, ale neztrácíme naději, že třeba z dalšího dotačního období EU od příštího
roku by se nám na ní mohlo podařit získat nějaké prostředky.
Pokračování chodníků je prioritou – jejich pokračování jde právě se žádostí o stavební povolení a nenecháme si ujít
žádnou možnost jejich dalšího financování z dotací.
Financování Revitalizace návsi:
etapa - 700 tis Kč dotace, 233 tis vl. zdroje obce
etapa - 495 tis. Kč dotace, 172 tis Kč vl.zdroje obce
Celkem bylo v obou etapách investováno1,6 mil Kč , z toho 1,2
mil Kč je z dotace, 400 tis. z rozpočtu obce.
Děkujeme za zajištění dotačních prostředků všem z
Místní akční skupiny Říčansko, díky nimž se mu dostalo SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV.
LEADER Programu rozvoje venkova ČR
Upřímně děkujeme realizátorům projektu – fy Oldřich Marek
– dodavatel stavby II. etapy, technickému dozoru panu Pavlovi
Dlouhému a také Ing. Jiřímu Šírovi, který připravil projektovou
5
POVODEŇ A STRUHAŘOV / 2.6.2013
Vždy jsme si říkali, že jsme ve Struhařově na kopci,
a že se nám tu nemůže zas tak moc stát, jen málokdo si tu své
domy pojišťuje i na povodeň. Letošní prudké deště mnoho struhařovských přesvědčily o tom, že i tady umí velká voda natropit
žena. Další nepříjemná situace byla na vrtu č. 1 pod bytovkou,
kde hrozilo přelití vody přitékající z přilehlého pole dovnitř vrtu
a potažmo tedy hrozilo znečištění pitné vody vodou povrchovou. Jen díky úsilí pana Karla Špotta,
který v pravidelných intervalech vyčerpával vodu z přístupové
šachty vrtu, nedošlo k tomu nejhoršímu. Do toho stále pršelo
a prognózy meteorologů neslibovaly změnu počasí k lepšímu.
Scházel se krizový štáb, rozděleny pravidelné denní i noční
hlídky. První červnový víkend prověřil síly.
Zaměstnanci obce i dobrovolníci sledovali úroveň hladiny vody
v Hliněném rybníku až do pondělního rána. Naštěstí však déšť
postupně ztrácel na intenzitě, hladina rybníka i díky pozvolnému upouštění vody postupně klesala.
Bilance škod napáchaným vodním živlem:
škody. Jistě, nejsme tady na tom tak zle, jako lidé dole u řek
a také škody jsou tomu úměrně menší.
Všichni máme ještě v živé paměti povodeň, k níž
došlo 2. června 2013 v důsledku velmi intenzívní a vytrvalé
srážkové činnosti a která zasáhla značnou část území ČR. To,
co v noci ze soboty 1. června na neděli 2. června kolem 0:30
padalo z nebe lze nazvat téměř bez nadsázky souvislou vodní
stěnou. Intenzívní deště několik dní předtím nasytily půdu,
která v tu neděli již odmítala přijmout další dávku, takže voda
se nám hrnula Struhařovem dolů od lesa nad penzionem, ulicí
Smrková, Březová atd. směrem k Hliněnému rybníku, do něj se
přeléval i sousední soukromý rybník, takže v Hliněném rybníku začala stoupat hladina až téměř na kritickou úroveň. Co
šlo mimo Hliněný rybník, se valilo ulicí Pod Rybníkem a spolu
s přepadem z Hliněného rybníka smetlo nedlouho předtím
vybudovanou novou cestu Krásných vyhlídek. Na opačné
straně Hliněného rybníka se voda hnala přes zahrady a po ulici
Mnichovická dolů na Školní náměstí,
plnily se jí studny a jímky tlakové kanalizace. Vyplaven byl i přes okamžitý zásah
hasičů dvůr u Matějků na Školním
náměstí 06 a sklep i dvůr sousedního
domu pana Povolného, voda se valila
přes silnici a po trávníku parku do vodní
nádrže, která, ač byla v rámci 2. etapy
projektu Revitalizace návsi vypuštěná,
se začala rychle plnit. Vypuštěný Návesník se u stavidla ucpal a v ten moment
zafungoval dobře pro útlum povodňové
vlny, takže stavení pod ním neutrpěly
větších škod.
Obecní čistírnu odpadních
vod absolutně propláchl nebývale velký
povodňový průtok, který dosáhl víc
jak desetinásobku běžného průtoku.
Kromě jiných podružných dějů má toto
za následek silné zředění bakteriálního
kmene a snížení účinnosti hnilobných
procesů, na nichž je činnost ČOV zalo6
1) zatopení dvora u Matějků a dvora a přízemních místností
u pana Povolného na Školním náměstí. Ve sklepě pana Povolného se zřítila jedna z příček. jednou z hlavních příčin tohoto
zatopení je propadlé potrubí dešťové kanalizace, vedoucí
od rozdělovacího objektu ve dvoře u Matějků do čistící šachty
v blízkosti vodní nádrže. Propad tohoto potrubí o průměru
60 cm prokázala následná kamerová zkouška, kterou provedla firma SEZAKO s.r.o. Propadem se světlost tohoto potrubí
zmenšila ze zmíněných 60 cm zhruba na polovinu, tedy na
polovinu se snížil i průtok tímto potrubím, takže toto nestíhalo odvádět z rozdělovacího objektu přívaly vody, rozdělovací
objekt se zaplnil, přetekl a voda se rozlila do všech okolních
prostor. Likvidace této škody je předmětem diskuse s Krajskou
správou údržby silnic v Kutné Hoře, která je správcem silnice.
Kromě potrubí pod ní voda narušila i samotný rozdělovací
objekt.
2) voda spláchla štěrkový povrch na cestě v ulici za hřištěm
3) dále byly přívalovou vodou poškozeny mostky u osady Bejkovka a u vrtu za bytovkou.
4) V tomto výčtu není zahrnuta cena dalších dílčích oprav –
především místních komunikací. Technická správa obce vytipovala 14 úseků napříč celou obcí, kterých se deště dotkly nejvíce
a jejichž oprava je žádoucí. Byla zpracovaná cenová poptávka
a obec nyní čeká na cenovou nabídku uchazečů o tuto zakázku.
5) Vypláchnutá ČOV
Ing. Ivo Láníček
Záplavy kromě škod přinesly i poučení
Jedním z nich je nutnost dodržování regulativ vydaných Stavebním úřadem spolu se souhlasem ke stavbě oplocení
pozemků. Jsou parcely, kterými protékají vodní toky (vodoteče) svádějící dešťovou vodu, nebo např. propojující dvě vodní nádrže.
Stavební úřad v případě povolování stavby oplocení vysloveně zakazuje takové vodní toky přeplocovat, a to ani v případě, kdy
se do násypu nainstaluje propustek (potrubí). Koryto vodoteče musí zůstat volné a v jeho místě musí být oplocení přerušené.
V mnoha případech tuto podmínku Stavebního úřadu stavebníci ignorují, čímž se vystavují riziku, že jim Stavební úřad nařídí
zrušit celou stavbu.
Dalším z častých porušení místní vyhlášky je fakt, že mnozí majitelé domů svádějí do odpadních vod vodu dešťovou
ze střech, pozemků či sklepů. Tato voda patří zásadně do dešťové kanalizace, případně do trativodných systémů, v žádném případě však ne do kanalizace splaškových vod. Taková voda neobsahuje organickou složku, která je přirozeným prostředím pro bakterie v ČOV, ředí a znehodnocuje bakteriální kmen a snižuje účinnost ČOV v důsledku nedokonalého čistícího procesu. Výsledkem
je pak nedostatečně předčištěná odpadní voda na výstupu ČOV a spolu s nevyhovujícími výsledky pravidelných laboratorních
rozborů může dojít až k ekologickým škodám s následnými finančními sankcemi pro obec ze strany spádového Odboru životního
prostředí.
Další získanou zkušeností je bezpodmínečná nutnost snadného přístupu na pozemek pro technické prostředky integrovaného záchranného systému, především tedy pro čerpací techniku hasičského sboru v případě povodně nebo pro zemní stroje,
pokud je nutno provést patřičné zemní práce pro co nejrychlejší odvod vody mimo zaplavené místo. Různý stavební materiál naskládaný po celé délce plotu, haldy kamení atd. jsou vážnou překážkou a příčinou časového zdržení v době, kdy může jít o každou
minutu…
Poděkování hasičům
Rodina Matějkova děkuje za včasnou a skvělou pomoc v neděli 2. června 2013 při nenadálých záplavách našeho domu
č.p. 6 DOBROVOLNÝM HASIČŮM naší obce. Jsou to skvělí kluci na svém místě!!! Zvláštní dík patří i paní místostarostce
ŠOURKOVÉ za organizaci, včasné reakce a nabídnutou pomoc!!! Další dík rodině Černých za poskytnutý azyl pro naše koníky
a dalším, kteří se nabídli.
Monika Weberová
I Obec se připojuje k poděkováním Struhařovským hasičům, kteří prokázali svou akceschopností pomoci všude a rychle,
kde bylo třeba. A stejně tak všem, kteří při povodni jakkoli pomáhali fyzicky a organizačně.
Co po povodních?
Nápravy povodňových škod: Technická správa obce
projednává nutnou výměnu zborceného potrubí pod komunikací Mnichovická na návsi s vlastníkem komunikace (a propustku) Středočeským krajem prostřednictvím Správy a údržby silnic. Obec zajistila kamerovou zkoušku, která zborcení
potrubí identifikovala.
Byla provedena kontrolní prohlídka toku mezi Hliněným rybníkem a Návesním rybníkem spolu se zástupcem
správce toku – Povodím Vltavy s.p., který konstatoval, že
je vhodné z toku odstranit překážky v toku – oplocení v jeho
korytě, dřevěné mostky. Z hlediska stavu koryta konstatoval,
že dílčí zatrubnění, která si časem nadělali majitelé přilehlých
pozemků, jsou v povodňových stavech kritická a bylo by vhodnější vrátit tok znovu do volného koryta. Zatrubnění jsou pak
plně v péči majitelů pozemků a měli by se o jejich stav starat.
pana A., na vlastní náklady kompletně a rychle opravil pan
Prchlík, kterému tímto velice děkujeme.
Obec zvažuje rekonstrukci druhého stavidla v Hliněném rybníku (u křížku), které by mohlo odvádět povodňové
průtoky mimo hlavní tok a snížilo by tak riziko záplav domů
nad návsí.
Bylo zadáno zpracování Manipulačního plánu rybníka
pana Vaněčka a Povodňového plánu Obce Struhařov, který by
měl řešit postupy manipulace s naší kaskádou rybníků v případě povodňových stavů.
Ing. Ivo Láníček
Bylo provedeno místní šetření spolu se zástupcem Fy.
Optreal, z jejíchž rozvojové lokality, šlo při povodních mnoho
vody a předjednáno další řešení odvádění dešťových vod z této
lokality s cílem zabránit opakování tak mocného odtoku.
Technická správa poptala firmy pro drobné opravy
komunikací, problémové úseky – propustek v ulici U Lesa, propustek pod ulicí Březovou, příkop vedle ní, odvodnění konce
ulice V Zahradách, mostek u Bejkovky, Komunikace U Hřiště
(studánka, propustek a odbočka do chatové osady Ve Struhách), následně po vyhodnocení zadá nejvýhodnější nabídce.
Odbočku k chatové osadě Ve Struhách, kterou voda
vymlela po nedobře zahutněném výkopu elektriky k pozemkům
7
KOMPOSTÁRNA STRUHAŘOV
Na jaře letošního roku byla po opakovaném výběrovém řízení zakázka na stavbu kompostárny zadána firmě
EKIS s.r.o. a dodávka strojů firmě Energreen s.r.o. a vydáno
pro kompostárnu stavební povolení. Po předání všech dokladů
SFŽP nastalo dlouhé čekání na podpis smlouvy o dotaci, která
nám byla přislíbena. Nechtěli jsme bez ní spustit stavbu naplno
a tak se zatím dělaly jen přípravné práce – terénní úpravy
a elektrická přípojka. V první polovině července jsme konečně
od SFŽP získali smlouvu o dotaci a tak se mohla stavba rozjet
naplno.
Kompostárna bude obsahovat zejména zpevněnou
odvodněnou plochu, ze které se bude voda vracet zpět do procesu kompostování, kalové jímky, správní budovu a zázemí
pro techniku, váhu a patřičné počítačové vybavení pro řízení
procesu a administrativu.
Strojní vybavení obnáší traktor s čelním nakladačem
a hydraulickou rukou, drtící a mísicí zařízení, překopávač
a síto. Pokud vše dobře půjde, bude kompostárna do podzimu
hotova. Kompostárna bude od příštího roku sloužit především
Vám všem občanům Struhařovským, kteří zde budete moci
likvidovat svůj biologický odpad ze zahrad, Struhařovu pro
likvidaci bioodpadu z veřejné zeleně, ale i obcím z okolí. Nebudete tak již muset váhat, kam s listím, trávou či větvemi a bezpochyby místo do nejbližšího lesa nebude Vám zatěžko odvézt
tento materiál buďto přímo do kompostárny za
humny nebo kontejneru na shromaždišti odpadů. Pevně věřím, že okolí Struhařova bude
zbaveno i těchto černých kompostů, což jej zas
učiní o kousek lepším.
DALŠÍ PROJETKY S DOTACÍ PRO OBCE STRUHAŘOV
Místní akční skupina Říčansko je i letos pro Struhařov přínosem. Obec spolu s TJ Sokol Struhařov dokázali vybojovat peníze
pro dva projekty, jejichž realizace přijde ke slovu v roce příštím:
➢
Rozsvícené Zahrady – rekonstrukce a rozšíření osvětlení v ulici V Zahradách. Stávající osvětlení u rybníka, poslední,
které v obci ještě vede vzduchem, bude v rámci projektu staženo pod zem, nejhorší staré sloupy vyměněny včetně svítidel
a osvětlení v této etapě rozšířeno až k proluce –tzv. Součkově
louce. Zároveň přibude dřevěné posezení na pláž u rybníka a
výsadba zeleně pro odstínění pláže od komunikace.
Obec Struhařov již poměrně dlouho zamýšlela provést
rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení v ulici V Zahradách. Tato ulice je osvětlena svítidly veřejného osvětlení pouze
zčásti, a to od svého ústí do ulice Ondřejovská po ulici Borová.
Část od Ondřejovské po křižovatku s ulicí K Průhonu je vyhovující, dále jsou tělesa svítidel umístěna na starých betonových
stožárech, které kdysi v dávné minulosti instaloval se svítidly
ČEZ, několik světel je dokonce umístěno na dřevěných sloupech. Ani jedny z těchto sloupů již dnes nevyhovují platným
standardům, stejně tak jako elektrické vedení napájení těchto
svítidel, které je neseno těmito stožáry a vedeno vzduchem.
Proto v rámci projektu Rozsvícené Zahrady dojde k rekonstrukci osvětlení v této části ulice V Zahradách, která bude
zahrnovat výměnu osvětlovacích těles vč. stožárů v části mezi
křižovatkou s ulicí K Průhonu a ulicí Borovou, a navíc bude
veškeré elektrické vedení veřejného osvětlení vedeno pod zemí
společně s vedením obecního rozhlasu.
Možnost letní brigády!!!!
Dále projekt zahrnuje prodloužení linie veřejného osvětlení
V Zahradách ve směru na Klokočnou s instalací pěti nových 7
m vysokých stožárů s osvětlovacími tělesy, osazenými výbojkami o výkonu 70W. S tímto projektem byla spojena i myšlenka
instalovat svítidla LED a docílit tak úspory spotřeby elektrické
energie, po konzultaci s projekční kanceláří ETRIS, která
projekt Rozsvícené Zahrady vypracovala jsme se této myšlenky
vzdali (následně jsme na zkušební dobu dvou měsíců umístili
LED svítidla v Mnichovické, na roh Ondřejovské a Jevanské
a do ulice K Průhonu, kdy jsme se zastupiteli obce došli ke
společnému závěru, že tento typ osvětlení neosvětluje prostor
tak, jak bychom očekávali, takže se potvrdila správnost doporučení projektanta, abychom zůstali u osvědčených sodíkových
výbojek ovšem s možnou regulací osvitu s cílem dosáhnout
úspory). K projektu máme Územní souhlas spádového Stavebního úřadu v Mnichovicích a příslib dotačního titulu, který
z podstatné části pokryje celkový projektovaný náklad ve výši
mírně přes 400 tisíc Kč.
Bezpečně za sportem – Rekultivace veřejných ploch
u sportoviště TJ Sokola Struhařov (TJ Sokol Struhařov). O tento projekt Sokolové žádali již několikrát neúspěšně, až letos se
štěstí usmálo a byl vybrán pro dotaci. Bude opraveno parkoviště a část komunikace U Hřiště, doplněné o chodníky. Pro sport
i všechny občany tak vznikne u fotbalového hřiště bezpečné
a bezprašné místo. Výběrové
řízení na oba projekty proběhne
na podzim tohoto roku, s realizací
se pak počítá na jaře 2012.
Chcete pomoci své obci a něco si přivydělat?
Vaší práce bude potřeba při:
Zájemci hlaste se u starostky buďto osobně,
e-mailem: [email protected], tel: 725 026 768
1) Odečtech vodoměrů v srpnu
2) Vysekávání lesních oplocenek,
3) Čištění a natírání oplocení MŠ, autobusových zastávek
8
Neváhejte, spěchá to!!
Organizační a personální změny na Obecním úřadě
Z pracovního týmu obecního úřadu odchází na vlastní žádost paní Hana Kabátová. Rádi bychom ji touto cestou poděkovali za její dlouholetý přínos pro naši obec. Její vysoké pracovní nasazení, osobní, milý a trpělivý přístup nejen k pracovníkům
a zastupitelům obce, ale především k obyvatelům Struhařova, pomáhal nám všem v každodenním životě. Paní Kabátová se stala
součástí Struhařova a již nyní víme, že bude výrazně chybět v našem pracovním týmu. „ Hani, za vše děkujeme a přejeme mnoho
zdraví do dalších let!“ V průběhu léta se rozloučíme také s další pracovnicí paní Veronikou Benešovou, která měla na starosti
záležitosti stavebního odboru a v současnosti se vrací po mateřské dovolené do původního zaměstnání.
Bylo tedy nutné doplnit pracovní tým úřadu. Po zralé úvaze zastupitelstva došlo k reorganizačním změnám a na základě výběrového řízení, se rozrostl náš tým o dvě nové pracovní síly - na pozici účetní byla přijata paní Pavlína Bauerová (plný pracovní úvazek)
a paní Daniela Erbenová byla přijata do funkce administrativní pracovnice (částečný úvazek).
Vedoucím technických služeb se stal již v březnu pan Ing. Ivo Laníček, který má na starosti technické a stavební záležitosti Obce a od podzimu také povede nově vznikající kompostárnu. Do konce roku hodláme technické služby legitimizovat jako
příspěvkovou organizaci obce.
Organizační struktura orgánů Obce a Obecního úřadu Struhařov:
Starosta
Místostarosta
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Stavební a technická komise
Kulturní, školská a sociálně zdravotní komise
Komise životního prostředí a veřejného pořádku
Zaměstnanci úřadu
Technická správa
Svazek obcí Region Jih, Svazek obcí Ladův kraj, Místní akční
skupina Říčansko
Mgr. Dagmar Zajíčková
Mgr. Lenka Šourková
Ing. Pavel Kušička - předseda
Ing. Aleš Hrouda
Richard Erben
PhDr. Magdalena Adoltová – předseda
René Vaněček
Ing. Aleš Hrouda - předseda
Ing. Pavel Kušička, Richard Erben
Ing. Petr Kadlec - předseda
Ing. Kamil Šubrt, Mgr. Lenka Šourková, Marie Kadlecová, Marie
Ježdíková, PhDr. Magdalena Adoltová, Simona Bulawová
René Vaněček– předseda
Ing. Petr Kadlec
Bc. Daniela Erbenová – kancelář
Iva Špottová – pokladní, Czech Point, úklid
Gabriela Pořádková – mzdová účetní
Pavlína Bauerová - účetní
Ing. Pavel Kušička – správa sítě Struhnet
Marie Kadlecová - knihovnice
Ing. Ivo Laníček - vedoucí technické správy
Miloslav Rybář – údržba obce
Karel Špott - technická obsluha vodovodu, zástup technická obsluha
ČOV a kanalizace
Richard Erben – technická obsluha ČOV a kanalizace, zástup tech.
obsluha vodovodu
Alena Martinková – shromaždiště odpadů
Oldřich Hrouda – shromaždiště odpadů
Mgr. Dagmar Zajíčková
Ing. Pavel Kušička
Úřední hodiny: kancelář OÚ + stavební komise Pondělí: 17 - 19 hod.
Středa: 17 - 18 hod.
Úřední hodiny: POKLADNA + CZECH POINT+ vidimace a legalizace
Pondělí: 8 - 12 / 15.00 - 19.00 hod.
Úterý: 8 - 12 hod.
Středa: 8 - 12 /14.00 - 18.00 hod.
Pokladna je Vám k dispozici přes okénko ve vestibulu OÚ.
9
Kácení dřevin - změna legislativy
Dnem 15. 7. 2013 vstupuje v platnost novela vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která upravuje podmínky kácení dřevin na soukromých zahradách. Podle této novely odpadá povinnost vlastníků zahrad (tj.
pozemků jako zahrada k rodinnému, či bytovému domu, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti) žádat orgány místní
samosprávy o povolení kácení. Tuto podmínku nesplňují např. pozemky u staveb pro rodinnou rekreaci a v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Tj. při kácení dřevin u chat, kde není nikdo trvale přihlášen, trvá podmínka
žádosti o povolení ke kácení.
„Ke zmírnění ochranného režimu dochází u dřevin rostoucích na veřejnosti nepřístupných a stavebně oplocených
pozemcích v zastavěném území obcí u rodinných a bytových domů. Tento přístup je tak cíleně omezen na dřeviny, které nejsou
součástí veřejně přístupné zeleně. Snahou je snížení administrativní zátěže vlastníků nemovitostí, na kterých se předmětné dřeviny vyskytují, i orgánů příslušných k povolování kácení dřevin. Zároveň se posiluje odpovědnost vlastníků za stav jejich majetku.
Zájem na ochraně dřevin se přesunuje na vlastníky dotčených nemovitostí, přičemž se opírá o přirozený respekt ke stromům
a dřevinám obecně a povědomí o pozitivním vlivu stromů na prostředí domů, využívaných převážně pro trvalé bydlení.“
METODICKÉ DOPORUČENÍ ODBORU OBECNÉ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY MŽP
Nadále trvá povinnost žádat o povolení ke kácení v případech:
- pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kác. zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m2 (např. remízy v krajině)
- dřeviny mimo zahrady či v zahradách u rekreačních objektů o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
- stromořadí
Při kácení dřevin je nadále třeba postupovat ve vazbě na platná zákonná ustanovení, především zákon č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny. Kácení se provádí pouze v období vegetačního klidu od 1. 10. do 31. 3., přičemž je nutno zohlednit další
složky ochrany přírody, např. hnízdění ptactva apod.
Ing. Petr Kadlec
Struhařovské lesy
Za osadou Zaječí byla provedena těžba mýtního porostu borovic. Bylo to prvně, kdy jsme zabezpečovali tento zásah zcela
samostatně s pomocí profesionální těžařské firmy, která provedla čistou práci. Vytěžilo se celkově 180 m3 dřeva, z čehož 74 m3
bylo prodáno v aukci dřeva jako kulatina a 106 m3 činily surové kmeny. Ze surových kmenů bylo 28 m3 prodáno opět prostřednictvím aukce dřeva na vlákninu, zbytek šel přímým prodejem občanům jako palivové dříví. Z těžby vzniklo také 180m3 klesti, kterou
si obec zatím ponechá na seštěpkování k pozdějšímu použití jako biologicky rozložitelný materiál na kompostárně. Prozatímní
zisk z kácení borovic činí cca 150 000,- Kč, toto číslo mírně klesne po odečtu aukčního poplatku, který obci pořadatel aukce dřeva
dosud nefakturoval. Rovněž náklady na následnou obnovu lesa v místech vzniklé mýtiny (dosadba) by se měly zčásti promítnout
do celkové ekonomiky výše popsané těžby. Dosadba proběhne v horizontu podzimu 2013 až jara 2014.
Dále budou pokračovat výchovné zásahy v obecních lesích - prořezávky a probírky. V rámci prořezávek a probírek bude
opět k disposici palivové dřevo, tentokráte však již menších průměrů a s tím, že dřevo je z prořezávek nutno vybrat a dočistit Možný v rámci probírek i v předem sjednaných místech samosběr nastojato. Vše za přiměřeně nízké ceny. V případě zájmu kontaktujte
vedoucího technické správy obce Ing. Ivo Laníčka na email: [email protected], tel: 603 842 483
Ing. Ivo Láníček
Kanalizace, vodovod
Jen těžko si běžný člověk uvědomí, když doma spláchne záchod, kolik starostí je s tím, aby správně fungovala čistírna
odpadních vod. Vyžaduje každodenní starost a péči, bedlivé sledování, aby se bakteriím, které znečištění odbourávají dobře žilo
a měly patřičnou účinnost. Je pak veliký problém, když najednousi to na čistírnu přihrne desetinásobné množství balastních vod,
jakmile zaprší. Vypláchne ji to doslova a bakterie jsou pryč někde ve Struhařovském potoce. Zamýšlíte se někdy, jak k tomu v uzavřeném tlakovém systému naší kanalizace může dojít? Já ano, lámu si s tím hlavu dlouho. Jak je možné, že se při deštích tak moc
zvedne průtok v ČOVce? Jediná možnost je přímo u jímek, přímo u Vás v domácnostech.
Velice důrazně Vás tímto vyzýváme, abyste do kanalizačních jímek zásadně nečerpali vodu ze sklepů, a nesváděli
tam dešťové vody.
Na základě monitoringu připojenosti objektů na splaškovou kanalizaci byly vytipovány objekty nepřipojené a odeslány
vodoprávnímu úřadu v Říčanech, který na základě tohoto seznamu provádí postupně vodoprávní kontrolu likvidace odpadních
vod. Doporučujeme tudíž všem, kdož napojení na kanalizaci doposud nerealizovali, aby tak učinili. Je to nejjednodušší a trvalé
opatření, kterým si zajistíte legitimní likvidaci odpadních vod z domácností.
Konec věcných břemen kanalizačních přípojek
V polovině obce, kde probíhala v roce 2008 stavba I. etapy kanalizace dojde k vypršení 5ti leté vázací lhůty dotace
a tudíž k avizovanému převodu kanalizačních přípojek do vlastnictví a s tím související vypršení věcných břemen těchto
přípojek. Obec Struhařov má pro tuto záležitost připraveny smlouvy, které bude distribuovat do dotčených nemovitostí.
Vzhledem k tomu, že na smlouvách má být ověřen podpis, vlastníci nemovitostí mohou pak k podpisu přijít na OÚ
ve středu 21.8. od 14,00 do 19,00, případně dále kdykoliv v úředních hodinách. S sebou nutno vzít občanský průkaz.
Obec zajistí zrušení věcných břemen na katastru nemovitostí hromadně.
Odečty vodoměrů
V srpnu budou probíhat každoroční odečty vodoměrů. Prosíme o vlídnost k našim odečtářům a zpřístupnění vodoměru.
10
Další opravy komunikací
Obec má k dispozici cca 30 tun směsi asfaltového recyklátu, kameniva a kamenného prachu. Vzhledem k povaze tohoto
materiálu, který není úplně vhodný pro opravy frekventovaných komunikací (např. V Zahradách) bylo rozhodnuto o jeho využití
v méně dopravně zatěžovaných úsecích. Na ostatní úseky v obci musí být použit kvalitnější materiál. Z důvodu katastrofálního
stavu části příjezdové komunikace do osady Štěrbárna, která měla charakter pouze hliněné cesty s hlubokými výmoly byla již
prakticky nesjízdná a silně podmáčená, bylo rozhodnuto o její opravě včetně rekonstrukce zarostlého odvodňovacího příkopu.
Tato oprava byla provedena v třetím červencovém týdnu.
Vytrhané stromy z této opravy jsou zatím ponechány na hromadách při cestě pro případný samosběr dřeva. Vyzýváme tímto
občany, aby si zde vyřezali jakékoliv dřevo a bezplatně si jej odvezli!!!
Ulice V Zahradách, která je silně zatěžovaná a výmoly se v ní objevují opakovaně, udržuje zásypy recyklátem fy Optreal,
která plánuje letos výstavbu komunikací v lokalitě Pod Hliněným rybníkem a na jaře 2014 i kompletní rekonstrukci komunikace
V Zahradách. Zadní část komunikace již byla opravena z hlediska odvodu dešťových vod a poštěrkována.
Stavební činnost - Parkování - Zábor veřejného prostranství
Spolu s létem se u mnohých nemovitostí rozjela i stavební činnost, rekonstruujete, přistavujete, či stavíte své domy. Tak
je to v pořádku, Struhařov se rozvíjí a zkrášluje, je vidět, že se tu dobře bydlí. Dovolujeme si jen upozornit na to, že je třeba se
snažit minimalizovat negativní důsledky stavby na okolí, zejména na veřejná prostranství, která nadále musí sloužit nám všem.
Hromady stavebního materiálu za plotem, ať již v zeleném pásu či na komunikaci sice občas vzniknout mohou, ale maximálně
na 3 dny, jinak se z nich dále platí obci v souladu s vyhláškou o místních poplatcích poplatek za zábor veřejného prostranství.
Vlastník nemovitosti má v tomto smyslu Ohlašovací povinnost a před započetím záboru jej sám musí přijít ohlásit na stavební
komisi OÚ s uvedením rozsahu záboru a jeho trvání a bude mu poplatek vyměřen. Sazba poplatku činí 10Kč/m2/den. V případě
zanedbání oznamovací povinnosti či včasného neuhrazení poplatku může být tento zvýšen až na trojnásobek.
Dále je při stavbách nutno respektovat únosnost místních komunikací a při navážení stavebních materiálů volit raději
menší typy nákladních vozů a techniky než velké návěsy, které se navíc ani nemají šanci v úzkých ulicích vytočit.
Rovněž tak parkování na ulicích zpoplatňuje vyhláška o místních poplatcích jako zábor veřejného prostranství. Všichni
mají za povinnost v rámci svých pozemků vymezit prostor pro parkování svých vozidel, nikdo by neměl parkovat v ulicích vyjma
občasných návštěvníků. Pokud tak přesto činí, může obec buďto požádat o nájem parkovacího místa, nebo platit poplatek za
zábor veřejného prostranství 5Kč/m2/den.
ROZVOJOVÁ ZÁSTAVBA VE STRUHAŘOVĚ
Pod Hliněným rybníkem
Pokračuje výstavba sítí, provedena elektrifikace, vápenocementová stabilizace komunikací a začínají se realizovat postupně konstrukce komunikací. Investor provedl přepad odvodňovacích vsakovacích pruhů svedený do propustku před hřbitovem a jedná dále o optimalizaci odvodnění lokality. Průběžně udržuje ve sjízdnosti ulici V Zahradách, která je pod zátěží staveništní dopravy. O postupu prací probíhají vesměs korektní jednání, Optreal respektuje dohody a snaží se vyjít vstříc. V místech bývalé
autobusové zastávky u fotbalového hřiště dočasně umístí svou mobilní prodejní kancelář za patřičné nájemné.
K Machlovu
Pokračuje výstavba sítí, aktuálně zejména dešťové kanalizace, která má být svedena kolem bytovek a pod polní cestou do
mokřadu u potoka. Komplikace jsou na denním pořádku – nejprve investor chtěl kopat bez vytyčení sítí (vede tudy jak regionální
vodovod, tak obecní), pak se postavily kanalizační přípojky bez uzavíracích šoupat…. Tak tady opravdu musíme být neustále ve
střehu.
Obě zóny jsou naštěstí pod drobnohledem našeho technického dozoru pana Petra Špačka, jehož bystrému oku jen tak
něco neunikne. Vzhledem k tomu, že následně po dostavbě hodlá obec převzít sítě i komunikace do svého majetku, bdí nad jejich
správným provedením. Obě zóny se staví na základě plánovací smlouvy s obcí, v rámci které jsou zahrnuty i investiční příspěvky
pro rozvoj infrastruktury obce, které se pohybují v několikamilionových částkách. Každá taková stavba totiž sekundárně nese
značné nároky na ostatní infrastrukturu obce. Každý nový majitel nemovitosti v rozvojové zóně přináší obci náklady, ať již v podobě spotřeby elektriky za veřejné osvětlení, či dalších sekundárních nároků na umístění ve školce škole atp. Stavební zákon naštěstí
již dává do ruky obcím nástroj, aby z rozvojové výstavby mohly prostřednictvím plánovacích smluv získat alespoň částečnou
kompenzaci za tyto budoucí náklady, které jí přinese.
Není zásadního rozdílu mezi malým a velkým investorem, snad jen v absolutní výši, jakou by měl přispět na dotčenou infrastrukturu. Každý, kdo hodlá pro další zástavbu v rozvojových zónách dělit pozemky, je povinen i investovat do související infrastruktury. Tak hovoří stavební zákon i běžná morálka. Vždyť jak by k tomu přišli ti, kteří (byť třeba také „v malém“) již parcelovali
a udělali související komunikace a sítě a ještě obci poskytli investiční příspěvek. Běžte se podívat třeba do Habru – obec neinvestovala ani korunu a je tam bezvadná silnice včetně sítí a osvětlení. Tam se bude lidem dobře žít a investor se zachoval s velkou ctí, tak
jak má. Kéž by tento přístup byl příkladným pro všechny. Ubylo by planého handrkování.
Při parcelaci je třeba se zamyslet, jestli chcete žít ve vesnici, která se rozvíjí a je vybavená a upravená, nebo
zda se budeme každý věnovat jen po hranice svého plotu a svého bezprostředního zájmu. Obec je věcí společnou a podílet se a kompenzovat jí zásah, který jí člověk přinese, by mělo být “běžnou morálkou“.
11
Kam s nefunkční zářivkou ?
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití
unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak
naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství
jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její odevzdání ve sběrném dvoře ve Struhařově u fotbalového
hřiště. Obsluha sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr
zářivek pro naši obec Struhařov zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků určených pro
nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP tak přispívá k ochraně životního prostředí v naší obci a na nás všech je, abychom
se k němu alespoň malým dílem připojili.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.
Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.
my
slí
m
ee
Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
kol
o g ic k y
kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení
EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
Vážení spoluobčané,
prosíme Vás o předání změn kontaktních údajů (včetně e-mailu a telefonu) na vlastníky jednotlivých nemovitostí (RD,
chaty), které můžete vhazovat do schránky obecního úřadu, sdělit e-mailem – [email protected], telefonicky 323 641 874
nebo při Vaší osobní návštěvě.
Děkujeme za Vaši vstřícnost, usnadní nám to lepší komunikaci s Vámi, již nyní rozesíláme Struhařovské Informace
e-mailem, těm, kteří chtějí a hodláme e-mailovou rozesílku rozšířit i na další zprávy a hlášení.
12
Obecní úřad Struhařov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo odsouhlasilo:
zasedání č. 1/2013 konané dne 23.1.2013
Rozpočet MŠ – přispět z rozpočtu Obce na neinvestiční náklady MŠ pro rok 2013 částku 346.500,-Kč.
Předložený rozpočet Obce pro rok 2013 po zapracování připomínek.
Mandátní smlouvu na technický dozor při stavbě kompostárny s Petrem Špačkem v ceně 95 tis. Kč.
Úpravy stanov DSO Ladův kraj.
Umístění velké infocedule fy Optreal v ulici Úzká, malé směrové infocedule v ulici V Zahradách u Hlin.rybníka a na rohu Mnichovické a Úzké, ceny za pronájem pozemku pro umís
tění infocedulí v menším rozměru 7 tis.Kč/kus/rok.
Návrh změny č. 2 územního plánu se zapracovanými připomínkami.
Rozpočtové opatření č. 5/2012.
zasedání č. 2/2013 konané dne 20. a 27. 2.2013
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na vícepráce při výstavbě MŠ ve výši 173.309,28 Kč.
Pověření starostky, místostarostky a předsedu fin.výboru k jednání s Branickou stavební ve věci uvolnění částečné platby za fakturu č. 2 a to až do výše 3 mil. Kč případě, že ROP převede Obci dotaci z 1. žádosti o platbu.
Kupní smlouvu na dodávku strojního zařízení pro kompostárnu Struhařov s firmou ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Olomouc za cenu 3 210 000,-Kč bez DPH.
Vypsat druhé výběrové řízení na stavební část kompostárny Struhařov s vypuštěním podmínky nepřekročení předpokládané ceny díla a podmínky o zajištění produkce kvalitního kompostu ze SoD.
Vzdání se zástavy k pozemku 134/67 fy Optreal a s výmazem zástavy v Katastru nemovitostí vzhledem k tomu, že Optreal již obci poskytl adekvátní peněžní plnění v ceně pozemku.
Jednat o zachování spádovosti do základní školy v Mnichovicích pro děti Obce Struhařov a jednat o příspěvku na rekonstrukci další budovy ZŠ v Mnichovicích. Jednáním pověřit Mgr. Lenku Šourkovou.
Smlouvu na věcné břemeno pro elektrické sítě rozvoj.zóny Optreal na 580 bm – příjem obce 91 tis.Kč.
Odpustit platbu za stočné za občana hlášeného na adrese Ondřejovská 125, Struhařov z důvodu dlouhodobého pobytu v Říčanech.
zasedání č. 3/2013 konané dne 20. 3.2013
Zařazení obce do přípravy a tvorby Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) Říčanska pro období 2014-2020, tj. se zařazením obce do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období 2014-2020.
Účelově vázaný finanční příspěvek 24 000,-Kč (2 000,-Kč měsíčně) na provoz MAS Říčansko v roce 2014, kdy bude třeba zajistit pořízení ISRÚ a certifikaci MAS pro možnost dotací v období 2014-2020 se splatností 5O% příspěvku do konce roku 2013 a 50% v I. Q. 2014.
Připravit žádost do MAS na 1. etapu osvětlení v ul. V Zahradách.
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo s firmou Bránická stavební, kde je zakotveno zejména rozdělení stavby na 2 etapy, za nedodržení plnění termínu první etapy vystaveno penále dle SOD, penále může být nahrazeno nefinančním plněním v rámci následné SOD na dodatečné práce.
SOD č. 1/2013 s Branickou stavební, kde je zakotven zápočet penále za zpoždění dokončení stavby oproti stavebním pracím (rekonstr. vytápění v původní budově, další vícepráce v původ. budově, zateplení a nová fasáda na původní budovu, výměna dveří a oken v přízemí atp.)
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo s firmou Bránická stavební, kde jsou zakotveny všechny konečné změny projektu. Tento dodatek smlouvy navyšuje rozpočet projektu o 19 521,10 Kč v
četně DPH. Pro vícepráce v dodatku uvedeném proběhlo Jednací řízení bez uveřejnění, s jehož výsledkem zastupitelstvo souhlasí.
Požadovat od obcí úhradu NIV za děti z katastru jejich obcí, které budou přijaty do nově rozšířené mateřské školy. Poplatek bude upřesněn po výpočtu neinvestičních výdajů na žáka.
Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8602808519, kterou se pojišťuje nová budova MŠ včetně jejího vybavení
Výjimku z počtu dětí v MŠ Struhařov pro školní rok 2012/2013 od 1. 4. 2013 na počet 56 dětí.
Pokračovat v přípravě a realizaci projektu kompostárna, skutečná cena bude o cca1,7 mil. Kč vyšší než předpokládaná cena díla.
Pokud nebudou shledána v nabídkách žádná pochybení, vydat Rozhodnutí výběru zhotovitele kompostárny a následně po uplynutí zákonné lhůty na podání nabídek podepsat SoD s fy Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
Obec Struhařov souhlasí s investičním příspěvkem ve výši 300 000,- Kč včetně DPH na rozšíření kapacity ZŠ Mnichovice s podmínkou přijetí všech hlásících se žáků z naší obce, tj. za podmínky uzavření smlouvy o spádovosti nejméně na dva roky, která bude uzavřena nejpozději do 16. 5. 2013.
Pro další případnou nutnost rozšiřování kapacity ZŠ Mnichovice, Struhařov nabízí a preferuje možnost využití budovy bývalé školy ve Struhařově a jedné první třídy v budově nově zrekonstruované MŠ.
Vyhlásit záměr pronájmu části pozemků KN 721/73, 721/6 a 721/7 pro realizaci projektu „Bezpečně za sportem“ před kabinami a parkoviště u fotbalového hřiště.
zasedání č. 4/2013 konané dne 17.4.2013
Novou Zřizovací listinou MŠ.
Uvolnit 1,7 mil. Kč dodavateli stavby MŠ Branické stavební k úhradě části druhé faktury a to dříve než bude proplacena z ROPu.
Servisní smlouvu na opravu výtahu Výtahy Schmit + Sohn s dojezdem do 3 pracovních dnů.
Dodatek 4 a 5 pojistné smlouvy - navýšit pojištění movitého majetku na 1 mil. Kč, strojní pojištění na technologii tepelného čerpadla a kuchyňských strojů a pojištění dětské hřiště.
Podání žádosti o dotaci do výzvy MAS Říčansko na projekt „Rozsvícené Zahrady I. etapa“ včetně závazku předfinancování celého projektu v celkové výši 467 822,- Kč a spolufinan
cováním ve výši 119 855,-Kč.
Partnerské smlouvy pro projekt Rozsvícené Zahrady - I.etapa s SDH Struhařov, Baráčníky, OS Struhadlo a F. Sklářem.
Rozpočet 2013 schválit v paragrafovém znění, včetně všech příjmů a výdajů (Příloha 6). Rozpočet je vzhledem k plánovaným velkým investičním akcím schválen jako schodkový s tím, že obec čerpá úspory z předešlých let na účtech obce. Obec pověřuje starostu odsouhlasovat rozpočtová opatření v jednotlivých položkách a následně o tom informovat zastupi
telstvo na zasedání.
Závěrečný účet 2012 v aktuální podobě 15 dnů před příštím zasedáním vyvěsit.
Roční účetní závěrku 2012.
Rozpočtové opatření 1/2013.
Smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu pozemků Středočeského kraje pod pokračováním chodníků na Mnichovické
Snížení poplatku za vypouštění odpadních vod za jednu nepřítomnou osobu v nemovitosti č.p. 74 na 50%.
Nadále již neodpouštět stočné vůbec.
Stanovisko obce ve věci dalšího postupu k problematice stánku u rybníka na základě vyjádření ombudsmana - obec svolá jednání, ke kterému byla vyzvána ombudsmanem.
Vzhledem k tomu, že pronájemce obecního pozemku 76/1 díky sousedským sporům nečerpal získanou dotaci pro projekt „Zázemí sportoviště u Hlin.rybníka“, souhlas s dodatkem č. 1 k Dohodě o realizaci Projektu Zázemí sportoviště u Hliněného rybníka a jeho následném provozu, kterou se promíjí půjčka 29.790,-Kč panu Sklářovi na opravu obecního dětského hřiště.
Vyvěsit záměr pronájmu části pozemku parc. č 721/73 pro parkování vozidel provozovny p. Marka.
Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MAS Říčansko, závazek předfinancování projektu TJ Sokol Struhařov ,,Bezpečně za sportem – Rekultivace veřejných ploch u sportoviště TJ Sokola Struhařov“ ve výši 543 570,- Kč a jeho spolufinancování obcí ve výši 10%, tj.54 357,-Kč.
Partnerskou smlouvu s TJ SOKOL Struhařov pro projekt „Bezpečný sport“ a s nájemní smlouvou na projektem dotčené části pozemků p.č 721/73, 721/6 a 721/7 v KN Struhařov u Mnichovic.
Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MAS Říčansko, Závazek předfinancování projektu SDH Struhařov „Rekonstrukce vytápění v Požárním domě Struhařov“ ve výši 385 190,-Kč a jeho spolufinancování obcí ve výši 10%, tj. 38 519,-Kč.
Partnerskou smlouvu s SDH Struhařov pro projekt „Rekonstrukce vytápění v Požárním domě Struhařov“.
Dohodu o společném školském obvodu s Mnichovicemi.
zasedání č. 5/2013 konané dne 22.5.2013
Opravu parkoviště před OÚ a MŠ Oldřichem Markem novým asfaltem v ceně 45 tis.Kč bez DPH.
Rozpočtové opatření 2/2013 s tím, že navýšení výdajů na stavbu kompostárny bude čerpáno ze sjednaného úvěru z ČSOB.
Závěrečný účet obce za r. 2012 s výhradou nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření dne 9. 4. 2013
Přijmout nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků (viz příloha) a přijmout systémové opatření ke zveřejňování záměrů pronájmu nemovitostí na úřední desce po dobu nejmé
ně 15 dnů před rozhodnutím obc
Přijmout pro pozici účetní pí. Bauerovou na plný úvazek a pro administrativu a elektronická podání pí. Erbenovou na částečný úvazek (0,6). Na pozici technické správy se po zkušební dobu osvědčil a zůstane p. Laníček.
zasedání č. 6/2013 konané dne 12.6.2013
Dokončit hrubé terénní úpravy na kompostárně, elektro přípojku a v další práci zatím nepokračovat, vyčkat na smlouvu o dotaci.
Odstupné pro odcházející paní Kabátovou formou odpuštění vratky za dohodu účetní MŠ.
Smlouvu na elektronickou aukci dřeva – Fy Woodproject s.r.o.
Ve stánku u Hliněného rybníka posunout mimořádně otevírací dobu o 1 hodinu, tj. do 21hod. dne 13.6 2013 z důvodu konání cyklistických závodů. Upozornit nájemce na jeho povin
nosti stran správy a údržby pozemku, uložit posun sloupků, upozorňovat klienty na zákaz parkování.
Dohodu o finančním příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů za žáka ve Zvláštní škole Nerudova v Říčanech.
Umístění turistického značení stezky Krásné vyhlídky v k.ú. Struhařov u Mnichovic na dotčených pozemcích Obce Struhařov.
Zrušení kontejnerů u Štěrbárny z důvodu technické nemožnosti jejich odvozu a z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku (Školní lesní podnik) s jejich umístěním. Občané mohou využívat kontejnery v prostoru Shromaždiště odpadů.
13
Závěrečný účet za r. 2012
Příjmy
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin.
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.
Dań z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů
k 31.12.2012
832,889
51,710
104,810
VÝDAJE
Podpora produkčních činností - les
Silnice - zimní údržba
Silnice - opravy v ulicích K Rybníčku, V Zahradách
k 31.12.2012
90,897
31,500
134,210
Daň z příjmu právnických osob
1,069,536
Stavby - projekt na chodníky
Daň z přidané hodnoty
2,159,331
Dopravní obslužnost BUS (linky 838, 489)
164,000
VODOVOD - PROVOZ (odběr vody z RJ 105 tis.)
325,598
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem Poplatek za likvidaci komunálního odpadu -občané TKO
Poplatek ze psů
678,157
4,896,433
743,168
VODOVOD - opravy
Poplatky za čerpání podzemní vody ČIŽP - zálohy
0
3,488
50,000
20,0
Kanalizace - provoz
548,300
Poplatek za užívání veřejného prostranství
16,090
Kanalizace - opravy
153,137
Poplatek za zhodnocení pozemků VaK dle vyhlášky
36,570
Oprava přítoku k rybníku Návesník
Odvod z výtěžku provozování loterií
14,940
Hliněný rybník - kosení vodní trávy firmou
Správní poplatky
6,350
Informační systém Struhnet
Poplatky od občanů celkem 837,178
Struhnet - nákup zboží
Splátky půjčených prostř.od obce OS Mukařovsko
111,496
Oprava rozhlasu
Neinv.přij.transfer - volby do zastup.KÚ a SP 10/2012
30,516
17,257
16,895
170,448
0
0
MŠ - příspěvek na provoz (dotace od OÚ) + el.energii
387,000
515,300
Dotace ze státního rozpočtu pro MŠ + OÚ
169,500
Základní školy - neinv.náklady na žáky(Ondřejov, Říčany, Mnichovice, Mukařov)
Ost.nein.př.transfer ze st.rozpočtu - Struhařovská alej
167,154
Knihovna - provoz
30,869
Ostatní záležitosti kultury - výročí, gratulace
20,690
Kulturní život - obecní ples, koncerty
50,480
Zájmová činnost - dotace spolkům -Baráčníci
25,000
Neinv.přij.transfer od krajů pro JSDH
Příjem z těžby dřeva z obecního lesa
Příjmy za prohrnování sněhu Zvánovické části
Občané - vodné
Vrácení části zálohy poplatku za odběr podzemní vody -ČIŽP
Občané - stočné
Příjmy z provozu Informačního systému Struhnet -paušál
Příjmy z provozu Informačního systému Struhnet - zboží
Ost.nedaňové příjmy - vratka za el.proud od MŠ
Příjmy z kulturních akcí (obecní ples-vstupné+sponzoři)
TJ Sokol - sekání hřiště
Kiosek Hlin.rybník - elektřina, pronájem
Hřbitov
Územní rozvoj - prodej pozemků
Příjmy z prodeje popelnic
Příjem od EKO-KOMU za tříděný odpad
Péče o vzhled obce - fin.dary na náhradní výsadku
10,518
246,684
2,535
363,983
Zájmová činnost - dotace spolkům - Sokol
8,000
20,348
Zájmová činnost - dotace spolkům - Rybáři
8,000
Zájmová činnost - dotace spolkům - Struhadlo
3,000
1,355,077
391,928
2,100
147,000
55,180
2,687
28,166
2,700
11,805
3,800
44,898
7,500
Dětské hřiště u Hlin.rybníka - opravy
81,760
Hliněný rybník- el.energie na čerpadlo rybářů a kiosek
38,210
Hliněný rybník- údržba, čerpadlo
Nebytové hosp. - oprava dešťové kan., přeložka kab.,zámky
Veřejné osvětlení - provoz - el.energie
Veřejné osvětlení - údržba
Hřbitov - provoz
Aktualizace územního plánu
Územní rozvoj - nákup pozemků, daň, TDI rozv.zony
Shromaždiště odpadů - mzdové náklady
Nákup popelnic
Požární ochrana - vratka za el.energii, pronájem sálu
15,600
Nákup pytlů na separovaný odpad
Příjmy z poskytování služeb
37,760
Svoz TKO - A.S.A.
Příjmy z prodeje zboží-známkypro psy,tabulky č.p.,kotel
18,770
Odvoz kontejnerů Durek + skládkovné
Příjmy z pronájmu pozemků
12,077
Péče o vzhled obce
Příjmy z úroků
17,878
Dary
Příjmy ze služeb celkem
3,277,660
INVESTIČNÍ PŘÍJMY
Přijaté příspěvky na pořízení dlouh.majetku - OPTREAL
Přijaté příspěvky na pořízení dlouh.majetku - KEPOK
Revitalizace návsi - dotace
Neinvestiční dotace na rozšíření MŠ od ROP (EU)
Investiční dotace na rozšíření MŠ od ROP (EU)
Investiční příjmy celkem
Převody mezi bankovními účty
500,000
0
699,019
Neinvest.transfer obcím - pečovat.služba
444
0
28,608
112,560
7,300
34,427
570,287
90,483
186,486
41,625
1,450
Hasiči pojištění vozidel
17,214
Požární dům - údržba, správa
Zastupitelstvo (*viz rozpis pod čarou)
Volby v říjnu 2012, 2 kola
0
Bankovní poplatky
DPH - odvod z ekonomických činností (VaK, ISS,dřevo)
52,192
824,651
29,516
1,201,748
27,449
181,438
Region Jih - členský příspěvek
35,000
Ladův kraj - členský příspěvek
17,175
MAS Říčansko - členský příspěvek
12,000
Daň z příjmu obce - neplatí se
Nein.trasfery obcí - řešení přestupků Policií Říčany
Struhařovská alej dle Smlouvy
Provozní výdaje celkem
14
12,219
48,889
Místní správa (*viz rozpis pod čarou)
5,013,090
191,789
Požární ochrana - JSDH
0
1,199,019
0
43,908
0
3,152
208,943
6,908,476
Závěrečný účet za r. 2012 / pokračování z předchozí strany
INVESTIČNÍ VÝDAJE
NAIDR - vrácení zbytku zádržného z oprav komunikací
ROZPIS PARAGRAFŮ MÍSTNÍ SPRÁVY A ZASTUPITELSTVA:
65,759
Revitalizace návsi (vlastní prostředky 280 000Kč)
1,005,107
Výstavba páteřního vodovodu RJ v Zaječí - splátky
210,527
Výstavba páteřního vodovodu RJ F1 - úroky
21,714
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
skutečnost
Platy zaměstnanců v prac.pom.(účetní,pokladní,úklid)
393,526
Ost.mzdové výdaje-dohody(roznos novin,řemesla,stav.kom.)
123,559
Pov.pojištění na sociálním zabezp.(zaměstnavatel)
98,800
Region Jih - příspěvek na stavbu regionálního vodovodu
746,122
Pov.pojištění na zdravotním poj.(zaměstnavatel)
35,395
Kanalizace - splátky jistiny HYPO Bance
458,316
Zákonné pojištění odpovědnosti obce na úrazovém poj.
1,000
Kanalizace - úroky HYPO Bance
40,955
Knihy-zákony, tisk Informací , zboží, tonery,kanc.p.+úkl
66,708
Hliněný rybník - M.Durek - pozastávka do 3/2012
60,000
směrnice, časopisy Triady, tabulky č.p.,známky pro psy
Žádost o poskytnutí úvěru - ČSOB
Drobný hmotný dlouhod.majetek - tiskárna Xerox tiskárna
Rozšíření Mateřské školy - celkem 25.100.626,-Kč:
Elektrická energie v budově OÚ + MŠ
Rozšíření MŠ Struhařov - nezpůsobilé výdaje
Rozšíření MŠ Struhařov - vlastní zdroje obce 20%, z úspor
8,947
3,122,309
Rozšíření MŠ Struhařov - účtováno jako podíl z EU
337,025
Kompostárna - stavba
181,649
Fond obnovy vodohospodářského majetku
Služby pošt (známky, doporučené zásl.)
6,407
Služby telekomun. (hovorné+nájem vč. náhrady tel., Zlaté stránky)
16,027
Služby peněžních ústavů (pojištění majetku a spoluúčast)
33,200
Konzultační, pradenské a právní služby (právník, zprac.mezd)
75,000
Školení a vzdělávání
Investiční výdaje celkem
6,258,430
Nákup ost.služeb (monitoring,revize,antivir,Triada,práv.disk..
Převody mezi účty
5,013,090
Dohoda stav.komise, Obecúčtuje,certifikáty)
CELKOVÁ BILANCE
4,849
210,836
9,356
112,449
Výdaje na dodavatel.opravy a údržbu
5,267
celkem příjmy provozní
9,011,271
Cestovné
4,390
celkem investiční- vyhrazené příjmy
1,199,019
Výdaje na pohoštění
2,522
převody mezi bankovními účty - nerozpočtuje se
5,013,090
Platby daní a poplatků, vratka přeplatku
Příjmy celkem
celkem výdaje provozní
10,210,290
6,908,476
CELKEM
2,457
1,201,748
ZASTUPITELSTVO OBCE
celkem výdaje investiční
6,258,430
Odměny členům zastupitelstva vč. daně, zdrav.a soc.pojištění
608,203
převody mezi bankovními účty - nerozpočtuje se
5,013,090
Sociální pojištění za zastup. 25% z hrubého platu
104,583
13,166,906
Zdravotní pojištění za zastup. 9% z hrubého platu
54,027
celkem výdaje
saldo provozní výdaje
2,102,795
Služby telekomunikací - hovorné, náhrada hovorů
41,641
Cestovné
12,157
saldo investiční výdaje
-5,059,411
Školení
CELKEM VÝSLEDEK
-2,956,616
CELKEM
Vvázané prostředky - fond oprav VaK
4,040
824,651
200,000
STAV NA BANKKOVNÍCH ÚČTECH:
12/31/12
KB - provozní účet
1,402,979
KB - StruhNet
224,560
KB - VaK
327,239
ČS - fond obnovy a oprav
606,916
KB - dotace pro Baráčníky
ČSOB - municipální konto - "Rozšíření MŠ"
celkem finance na účtech
94,399
2,656,093
Závazky obce - rozpočtový výhled na příští roky:
Skládka zádržné - V.Pěnkava do 8/2013
94,175
Regionální řad F1 - roční splátka 2013 - 2016
210,526
Kanalizace ul. Mnichovická - roční splátka 2013 - 2016
458,316
Úroky z F1 do r. 2016 - odhad
Úroky z kanalizace celkem 2013-2016 - odhad
70,000
160,000
Zádržné za Hřiště pro malé sviště 2013
36,500
Zádržné za Hřiště pro malé sviště 2014
36,500
Celkem předpokládané závazky
1,066,017
15
NAUČNÁ STEZKA KRÁSNÉ VYHLÍDKY
V loňském roce jsme vás informovali o zahájení projektu Krásné vyhlídky. Jedná se o propojení obcí Mnichovice, Struhařov a Klokočná pěší okružnou stezkou, začínající a končící na mnichovickém nádraží. Převážná část stezky již dříve existovala,
v katastrální mapě ji lze stále ještě nalézt, avšak ve skutečnosti zanikla. Jedná se tedy o obnovení úseků historických stezek v okolí
naší obce. Tento projekt se již blíží ke zdárnému konci a termín oficiálního otevření stezky je stanoven na 12. 10. 2013. Slavnostní
otevření bude zahájeno na mnichovickém nádraží a bude spojeno
se soutěžemi pro děti po celé trase, občerstvením apod. Podrobnější
informace o otevření stezky se objeví v průběhu září na internetových stránkách www.krasnevyhlidky.cz a na propagačních letácích.
Obnovení historických úseků stezky Krásné vyhlídky
Nejdelší historický úsek stezky dříve propojoval obec
Struhařov s Mnichovicemi. Tento úsek je v mapě označen 1.1.
Vede uprostřed orného pole a je dlouhý přibližně 1 km. Podle
některých místních pamětníků, kteří si ho jen těžko vybavovali,
lze usuzovat, že ve 20. století již nebyl příliš hojně využíván. Do
Mnichovic se chodívalo stezkou vedoucí z druhé strany silnice
Struhařov – Mnichovice, která dnes již také neexistuje. Jediná
cesta je tedy po silnici s mnohými zákrutami a nepřehlednými
úseky.
Dalším historickým úsekem je trasa mezi Struhařovem
a Klokočnou, dlouhá 0,5 km, vedoucí též po orné půdě, označená jako 1.2. Tento úsek sloužil jako důležitá spojnice pro pěší
mezi Struhařovem a Klokočnou. Vedla tudy hluboká úvozová
cesta a podle některých místních pamětníků byla hojně využívána.
V současnosti je Klokočná dosažitelná pouze po silnici.
dozvědět mnoho informací o zajímavostech v jednotlivých obcích či o okolní krajině. Zároveň stráví příjemný den v přírodě
a pokochají se krásnými vyhlídkami do širokého okolí.
V posledních deseti letech se do místních obcí stěhuje
čím dál více mladých rodin s dětmi, takže při realizaci stezky je
dbáno i na její sjízdnost pro kočárky. Samozřejmě stezku mohou využívat i cyklisté, i když není jako cyklistická stezka přímo
koncipována.
V Mnichovicích byl v roce 2012 založen klub seniorů,
který se do projektu s nadšením zapojil a připravovanou trasu
si již zkušebně prošel letos v zimě. Součástí naučné stezky
Poslední úsek vede z Klokočné na Mnichovice a je
označen 1.3. Tato stezka se zachovala dodnes, i když byla oproti
katastrální mapě trochu posunuta. Několik desítek metrů bylo
tedy přeloženo na původní místo, zbytek se ponechá tak, jak je
v současnosti. Tato stezka byla využívána jako spojnice mezi Klokočnou a Mnichovicemi, později na jejím konci vznikla chatová
oblast, takže začala sloužit i jako přístupová cesta chatařů.
Stezka bývala lemována třešňovým stromořadím.
Při pátrání po historii těchto stezek jsou důležitým
pramenem staré mapy. První dostupnou mapou, na které jsou
stezky patrné, je mapa I. vojenského mapování (tzv. josefského) z let 1764 – 1783. Na této mapě je zakreslen úsek 1.2 i 1.3.
Stezka 1.1 zde zakreslena není, pravděpodobně v té době tedy
ještě neexistovala.V mapách II. vojenského mapování, které
v Čechách proběhlo v letech 1842 – 1852, jsou vyznačeny již
všechny tři stezky. Na mapě III. vojenského mapování z let
1874
– 1880 opět nechybí žádná ze tří stezek.
Dalšími prameny, ze kterých se můžeme o historii
stezek dozvědět více, jsou staré mapy z 1. poloviny 20. století
a letecké
snímky ze 30. let 20. století.
Všechny tyto historické prameny nám dávají jistotu,
že stezky, které se v současnosti obnovují, v krajině existovaly
více jak 200 let. Vznikly spontánně s určitým smyslem, po 200
let byly místními obyvateli využívány a staly se tak součástí
sítě stezek v této lokalitě, staly se součástí této krajiny. Proto
je jejich obnova tak důležitá.
Využití naučné stezky Krásné vyhlídky
Celková délka stezky je 9,2 km s převýšením 150 m.
Na trase se nachází 9 zastavení s cedulemi. Součástí některých
zastavení jsou i nové lavičky, odpadkové koše a herní prvek
pro seniory. Stezka je určena jak obyvatelům místních obcí,
tak turistům z širokého okolí, zejména z Prahy. Mohou se zde
16
je u jednoho ze zastavení také speciální herní prvek pro seniory,
dále je na seniory myšleno při vybavování zastavení lavičkami
a posezením, aby bylo kde odpočívat, popřípadě se občerstvit.
Klub seniorů plánuje každoroční podzimní pochod po Krásných vyhlídkách.
Krásné vyhlídky jsou skutečně určeny pro všechny, což
dokazuje zapojení se do projektu i našich nejmladších, konkrétně žáků mnichovické základní školy. Základní škola se nabídla,
že bude se svými žáky vypomáhat při pravidelné údržbě stezky.
Zapojila se dokonce i do budování stezky, neboť při její realizaci
bylo na podzim 2012 potřeba sesbírat na úseku mezi Mnichovicemi a Struhařovem kamení, kterého se tam nacházelo
značné množství, a žáci základní školy se tohoto úkolu bravurně zhostili. Kromě výpomoci při údržbě bude základní škola
naučnou stezku využívat i k ekologické výchově. Přímo v terénu
se žáci budou moci seznámit s florou a faunou Mnichovicka,
s geomorfologií okolní krajiny, historickými zajímavostmi
obcí i ekologickými tématy, jako je výsadba zeleně podél cest či
důležitost návratu stezek do krajiny. Stezka se také zapojí do projektu Ladovská zima, který
informuje obyvatele Ladova kraje o aktivitách, které se v zimě
konají. Sdružuje a zejména upravuje běžkařské tratě v širokém okolí, a jejich součástí se stane i naučná stezka Krásné
vyhlídky. Naše stezka bude tedy využita i v zimních měsících
jako nová běžkařská trasa.
Výsadba zeleně podél stezky
Součástí vybudování naučné stezky je také výsadba
zeleně na úsecích, vedoucích po zemědělské půdě. Na úseku 1.1 o délce přibližně 1000 m byla vysázena oboustranná
alej dubů, javorů klenů a mléčů o celkovém počtu 80 dubů
zimních (Quercus petraea), 55 javorů klenů (Acer pseudoplatanus) a 55 javorů mléčů (Acer platanoides). Zároveň zde
bylo vytvořeno 5 malých remízků, umístěných vždy mezi třemi
vysazenými stromy, složených z keřů druhu brslen evropský
(Euonymus europaeus), trnka obecná (Prunus spinosa), kalina obecná (Viburnum opulus), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), zimolez obecný (Lonicera xylosteum) a líska
obecná (Corylus avellana).
vé stromořadí o celkovém počtu 12 třešní. U cesty v současné
době roste několik náletových bříz, které zůstanou zachovány
a na něž alej volně naváže.
Informační cedule
Úvodní zastavení se bude nacházet přímo na nádraží
v Mnichovicích. Návštěvníci naučné stezky se na ni tak napojí
ihned, jakmile vystoupí z vlaku a nemusí ji složitě hledat. Mohou si zde prohlédnout mapu trasy a dozví se několik zajímavostí o místním nádraží.
Zastavení č. 2 s názvem Mnichovické vily pojednává o Mnichovicích, kostelu Panny Marie, který je nejvýznamnější
mnichovickou památkou.
Zastavení č. 3 pojednává o historii nejstarší mnichovické
části Podskalí, dále o historii Zittova mlýna, který se dochoval
dodnes a informační cedule se nachází v jeho těsné blízkosti.
Zastavení č. 4 s názvem Rybník Koloděj pojednává, jak nám
sám název říká, o bývalém rybníku Koloděj. Je zde popsána
historie rybníku i jeho zánik, zajímavosti v okolí a fauna Struhařovského potoka.
Zastavení č. 5 je zároveň prvním zastavením s krásnou
vyhlídkou do kraje. U informační cedule se bude nacházet
pultík s panoramatickou fotografií, na které jsou vyznačeny
důležité vrcholy či zajímavosti v krajině. Na samotné ceduli
se pak návštěvník může dočíst stručné informace o geomorfologii okolní krajiny a zajímavosti či legendy k vyznačeným
vrcholům.
Zastavení č. 6 pojednává o bývalé struhařovské tvrzi a bývalých struhařovských rybnících.
Zastavení č. 7 se nachází na struhařovské návsi a pojednává
o návsi a historii místní školy.
Zastavení č. 8 je druhým zastavením s krásnou vyhlídkou do
krajiny mezi Struhařovem a Klokočnou. Text se věnuje významu zeleně v krajině, ovocným stromům a zásadám výsadby
stromů do krajiny.
Zastavení č. 9 je posledním zastavením této naučné stezky
a opět skýtá krásnou vyhlídku do kraje. Je věnováno stezkám
a je umístěno na konci obce Klokočná. Nejprve pojednává
obecně o významu cest v krajině, o jejich vývoji a zániku, poté
se věnuje konkrétně historickým úsekům, které byly obnoveny.
Věříme, že se Vám nová naučná stezka bude líbit
a bude hojně využívána.
Ing. Lenka Havelková
Další výsadba se realizovala na úseku 1.2 mezi
Struhařovem a Klokočnou. Byla zde vysázena oboustranná
alej jabloní a hrušní o celkovém počtu 60 stromů (30 jabloní
a 30 hrušní). Na části úseku 1.3 byla obnovena jednostranná
třešňová alej, která se v těchto místech kdysi nacházela. Byly
použity vysokokmeny třešní Karešových v počtu 62 kusů.
Na poli za Mnichovicemi před úsekem 1.1 bylo vysázeno jednostranné javorové stromořadí. Jedná se částečně
o stávající polní cestu a částečně o cestu nově vybudovanou,
která v celé své délce prochází mezi zemědělskými pozemky.
Vysázeny byly javory mléče a javory kleny.
V místech zastavení č. 6. bude vytvořeno jednostranné třešňo17
Kontejnery na TKO v osadě Štěrbárna a jednak parkováním osobních vozidel a přípojných vozíků
V měsíci červnu obec Struhařov odvezla dva kontejnery na tuhý komunální odpad, které sloužily majitelům chat
v této lokalitě a byly umístěny u odbočky z horní příjezdové
cesty do osady. Došlo k tomu následně poté, co Česká zemědělská univerzita znemožnila otáčení se vozidlům A.S.A. na svém
pozemku, takže odsud tato vozidla nemohla svážet odpad.
Reakce chatařů ze Štěrbárny na sebe nedala dlouho čekat a na
obec se snesla lavina rozhořčených dopisů, emailů a telefonátů.
Pojďme se tedy na tento případ podívat trochu zblízka
a začněme právními aspekty této kauzy.
Česká zemědělská univerzita (ČZU) je majitelem lesního
pozemku, přes který vede místní komunikace, která je rovněž
majetkem ČZU. Jako majitel pozemku má ČZU právo rozhodnout, zda umožní vjezd vozidel na svůj pozemek, ať už se jedná
o vozidla soukromá, nebo vozidla provozující veřejné služby.
Pokud zahrazením místa otáčení se vozidla A.S.A. vyjádřila
ČZU svůj nesouhlas s vjezdem těchto vozidel do těchto míst,
tento počin není nijak právně napadnutelný, neboť ČZU tak
učinila na svém pozemku. Teoreticky má ČZU právo dokonce
instalovat na hranici svého pozemku do místní komunikace
např. závoru a znemožnit tak veřejné užívání cesty i osobním
vozidlům chatařů, kteří tudy volí kratší cestu ke svým chatám,
než by tomu bylo v případě použití obecní příjezdové cesty
podél spodního okraje osady.
Dalším právním aspektem je občanská vybavenost této
lokality. Obec Struhařov není ze zákona povinna poskytovat
kontejnery na TKO do osad, kde není zástavba rodinnými domy
a kde se nachází pouze chaty. Kritériem pro takový rozsah
občanské vybavenosti není ani to, zda mají majitelé chat v místě
trvalý pobyt či nikoli. Stejná situace, jako je dnes ve Štěrbárně,
je již dlouho v chatové oblasti V Zahradách, nebo na Bejkovce.
Všichni chataři platící řádně poplatek za likvidaci TKO mají
k dispozici shromaždiště odpadů u hřiště, čímž vůči nim obec
naplňuje svou zákonnou povinnost beze zbytku.
A nyní se podívejme na možnosti, jaké obec má
k tomu, aby chatařům ze Štěrbárny vyšla v maximální možné
míře vstříc. Jedná se nám hlavně o snahu usnadnit podmínky
lidem vyššího věku s pohybovým či jiným zdravotním handicapem a cesta s odpadem k hřišti pro ně představuje skutečný
problém.
Obec nemá kapacitu ani prostředky k tomu, aby odvoz odpadů
z osady svážela třeba týdně či ob týden s využitím brigádníka,
jak navrhuje jedna z obyvatelek osady. Jedinou cestou bylo
vyvolat jednání s ČZU a vše s jejím zástupcem probrat.
Dne 9. července se tak stalo a obec zastoupená paní
místostarostkou Mgr. Lenkou Šourkovou a vedoucím Technické správy obce Ing. Ivo Laníčkem jednala přímo na místě
se zástupci ČZU. Jednali jsme o dvou samostatných bodech:
a) povolení k užívání cesty ve vlastnictví ČZU pro chataře z
osady, pro které je tato cesta kratší,
b) povolení vrácení zpět dvou kontejnerů určeným pro TKO
a současně s tímto i umožnění otáčení se vozidlům A.S.A..
Ze strany obce se argumentace opírala o snahu usnadnit podmínky pobytu především starším občanům se sníženou
pohyblivostí a ve věci kontejnerů o prevenci znečišťování lesa
v okolí osady a tvorby černých skládek.
Zástupci ČZU argumentovali nekázní chatařů jednak
ve smyslu nepořádku v místě, když se zde nacházely kontejnery
18
v lese mezi stromy. Kde měl řidič málo místa k manévrování při
parkování, tak si prostě prostor rozšířil vykácením překážejících dřevin. Samozřejmě ani k parkování soukromého vozidla,
ani k zásahům do lesního porostu nedostal nikdo z chatařů od
ČZU povolení a ani o něj nezažádal. Tato nekázeň některých
chatařů způsobila to, ze ČZU zareagovala tak, jak zareagovala
a nepřímo tak donutila obec Struhařov k odstranění kontejnerů
(zde je nutno poznamenat, že v době společného jednání se
v lese skutečně nacházela dvě zaparkovaná vozidla).
Jednání zástupců ČZU bylo velmi korektní a vstřícné. Jeho výsledkem byl příslib, že předloží řediteli ČZU návrh
na povolení chatařům ze Štěrbárny k přístupu k chatám po
lesní cestě v majetku ČZU a současně bude předložen i návrh
na povolení vrácení obou kontejnerů zpět na původní místo
se zkušební dobou tří měsíců, kdy budou obě strany věnovat
zvýšenou pozornost dodržování pořádku v místě, což zahrnuje
zákaz parkování všem motorovým vozidlům i přípojných zařízení kdekoli v lese (tzn. i při jeho okraji) a udržování pořádku
v místě instalace kontejnerů na TKO a jeho okolí.
V pátek 12. července proběhlo další jednání s ředitelem ČZU, došlo k vzájemné dohodě, která umožňuje vrátit
kontejnery na původní místo, a to na zkušební dobu, za splnění
následujících podmínek:
1) Osadníci Štěrbárny nebudou parkovat na pozemcích lesa,
k parkování budou využívat pouze vlastní pozemky.
2) Důsledně bude udržován pořádek v okolí kontejnerů a soukromých pozemků.
3) Osadníci Štěrbárny nebudou svými vozidly zajíždět za závoru ve směru do lesa.
Obec Struhařov se zavázala důsledně kontrolovat tyto
podmínky. V případě, že nebudou dodržovány, budou kontejnery odebrány z této oblasti trvale. Je dobré si uvědomit důsledky
případného nerespektování zákazu parkování v lese ČZU
a že jakákoli další snaha obce o jednání s ČZU v této záležitosti
by tím byla předem odsouzena k nezdaru. Proto směr, který
naberou další události ve Štěrbárně, závisí ve značné míře na
Vás samotných, vážení osadníci.
Vedení ČSU ŠLP v Kostelci nad Černými lesy děkujeme za
vstřícnost a pochopení.
Laníček, Šourková
Čistý Struhařov
A jak se každoroční brigáda na úklid naší přírody
podařila ve Struhařově? Moc ne. Bohužel historicky nejmenší
účast na úklidu dohnala nás pár, kteří jsme uklízet šli, k enormnímu tempu, takže jsme sice dokázali kontejner opět zcela
naplnit, vyčistit okolí hlavních komunikací Ondřejovské a Mnichovické a několik černých skládek v lesích, ale večer všichni
zúčastnění odpadli zcela vyčerpáni. Velké poděkování patří
opravdu těm vzácným všem, kdo přírodě podali pomocnou
ruku, jednotlivým dobrovolníkům, hasičským dětem z kroužku,
které šly společně uklízet v obci, Markovým a panu Rybářovi
za svoz pytlů ze všech koutů Struhařovského katastru. Tiše
doufám, že příště se nás sejde víc, vždyť to každoroční uklízení
je na našem okolí zatraceně vidět, když už člověk nezakopává
v lese o ty hromady odpadků, je to o moc lepší než před lety!!!
Mgr. Dagmar Zajíčková
Z ČINNOSTI SDH SRUHAŘOV
Požární soutěž plamen ročník 2013 se uskutečnil 11. a 12.
května na hřišti ve Všestarech. Připravili jsme do soutěží dvě
družstva mladších žáků, kdy věkový průměr našeho nového
družstva nepřesáhl 4 roky. Podmínky pro plnění jednotlivých
disciplín, byly velmi stiženy rozbahněným terénem. I přesto se
družstvo mladších žáků „A“ umístilo na 3 místě a naše nejmenší
družstvo „B“ na 9. místě.
Soutěž dorostenců se uskutečnila v neděli 19. května v moderním sportovním areálu v Třebonicích. Z důvodu malého počtu
družstev dorostenců na okrese Praha – východ se tato soutěž
sloučila s přeborem družstev Hlavního města Prahy. Smíšené
družstvo dorostenců na místním sportovním areálu soutěžilo
v požárním útoku, štafetě 4x60 m a v přeboru jednotlivců.
Výsledkem bylo první místo v kategorii smíšená družstva
Požární ochrana očima dětí – soutěž, kterou každoročně pořádá Okresní sdružení hasičů Praha – východ jsme opět obeslali
obrázky našich mladých hasičů, na kterých pracují při schůzkách v zimních období. Obrázek, který namalovala Terezka
Hodrová získal v celkovém hodnocení ve své kategorii v Okrese
Praha -východ 1 místo a na krajské úrovni 3 místo.
Povodně 2013
Letošní červnové povodně, které se vyznačovaly především
rozvodněním malých toků, zasáhly dne 2.6.2013 i některé naše
spoluobčany ve Struhařově. Vlivem silného a vytrvalého deště, došlo
ve velmi krátké době k naplnění retenční kapacity horních rybníků,
a tak velké množství stále přitékající vody z lesů se přelivem Hliněného
rybníka valila na majitele nemovitostí na Školním náměstí. V místech
kde koryto potoka, které protéká i přes soukromé pozemky přechází do
zatrubnění a to nestíhalo pojmout velké množství vody došlo k rozlévání a zatopení pozemků a sklepů přilehlých nemovitostí. Voda dále
přetékala přes komunikaci Mnichovická do dolního rybníka, kde v tu
dobu probíhala jeho rekonstrukce. Sbor dobrovolných hasičů vyjel
na pomoc do této postižené části obce v 5.45 hod a na místě setrval
po celý den. Cílem bylo uvolnit vpust do zatrubnění od naplavených
nečistot a s využitím všech čerpadel odčerpávat vodu ze zatopených
míst. V ten den jsme ještě provedli čerpání dalších zatopených sklepů
a v průběhu následujícího týdne jsme na vyzvání operačního střediska
HZS
prováděli další čerpání zatopených sklepů a studní.
Na krajské ředitelství HZS Středočeského kraje byla dále nabídnuta dvoudenní pomoc členů našeho SDH Struhařov při likvidaci
následků povodní v postižených oblastech Středočeského kraje, která
však ze strany HZS nebyla využita
19
Dětský den
Oslava stáří
I přes nepřízeň počasí se dne 1. června od 14 hodin konal u Hliněného rybníka již tradiční Dětský den. Bylo
opravdu přííííííšerně, již několikátý den lilo a lilo a lilo a ani
ten den nepřestalo. Několikrát jsme zvažovali, zda tuto akci
uskutečnit, či zrušit. Nakonec, vzhledem k tomu, že divadelní
představení již nešlo odvolat, se Dětský den konal. S obavami
jsme čekali, zda někdo dorazí....... A i v tomto deštivém a větrném počasí se nakonec přihlásilo 31 dětí (Hurá!!! Soutěže
jsme vtěsnali kam se dalo - do závětří či pod různé deštníky
a plachty. Divadlo se nastěhovalo do kryté terasy občerstvení
a přestože podmínky byly velmi stísněné a nepříznivé, bylo
představení nádherné! Líbilo se dětem i dospělým.
Při svých návštěvách našich občanů u příležitosti jejich
životního jubilea, zvláště u občanů, kteří již dosáhli věku přes
80let, zažívám vždy zvláštní pocit. Je to především velká úcta
a obdiv. Připomínám to proto, že tito naši občané skýtají v sobě
zkušenosti, moudrost a v neposlední řadě jsou nositeli historie
naší obce.
Také hasiči přijeli se svým vozem a nechali děti
vyzkoušet něco z jejich dobrovolného řemesla. Děti nadšeně
pobíhaly v holinách a pláštěnkách od soutěže k soutěži, statečně plnily úkoly a sbíraly rozpitá razítka na své zmoklé kartičky.
A tak, když jsme se všichni zmáčení a vymrzlí rozcházeli do
svých domovů, jsme si zas řekli, že to stálo za to a že jsme rádi,
že tyto akce pro děti děláme.
Mockrát děkuji Obecnímu úřadu za dotaci na divadelní představení, hasičům za spolupráci, Františkovi Sklářovi za
připravené občerstvení a všem, co pomáhají mockrát děkuji
za jejich nadšení a především obětovaný čas! Těším se na další
spolupráci, třeba při Pohádkovém lese dne 31. srpna.
S přáním krásných a slunečných dní za OS Struhadlo
Markéta Kajuková
Rybářský spolek Struhařov
Z jara, i když ne podle plánu, byl proveden výlov nádrže na Školním náměstí. Výlov ryb proběhl bez problémů a ryby
byly převezeny do Hliněného rybníka. Plevelné ryby jako Karas
stříbrný skončily na stole účastníků jako rybí salát. Nádrž je
v současné době po rekonstrukci, čeká se na opravu stavidla
a pak bude napuštěna.
Počítáme s tím, že ji dle plánu zarybníme. Pamětníci
při výlovu tvrdili, že v nádrži je veliký a starý sumec, který byl
ještě vysazen myslivci. Bohužel žádný tam nebyl. Inu co se
dá dělat. Hliněný rybník je dobře zarybněn. Po přestávce byly
1.června rybářské závody. První místo podle chycených ryb v kg
obsadil tradičně Karel Ražboud, druhé místo patřilo Oldovi
Markovi st. a třetí místo zaujal Antonín Zámyslický st.. Všichni členové výboru spolku, žádná protekce, váha nelže. Prostě
to umějí.
Od začátku sezony se konaly dvě brigády. Na té první
se týden před závody sekala tráva. Druhá brigáda se konala
v červnu, voda již byla teplá a tak brigáda spočívala ve vytrhávání rostlin, které mají snahu nás zase trápit. Za vytrhávání
rostlin musím ještě pochválit našeho předsedu Oldu Marka st.
Za teplých letních večerů, když jsem popíjel pivo ve Františkových lázních (kiosek Františka Skláře u rybníka) jsem viděl
jenom hlavu, která byla několik hodin ve vodě a osoba vynášela trávu na břeh, nebyl to nikdo jiný než náš předseda. A to
20
Protože navštěvujeme pouze občany s trvalým bydlištěm v naší obci, platí tato slova i těm občanům, kteří tady
nejsou přihlášeni úředně, ale se Struhařovem jsou nerozlučně
spjati. Těmto alespoň touto formou jménem Obecního úřadu
vyjadřuji poděkování a přání zdraví a klidného života. Ve vztahu k občanům obecně, bych ráda ocitovala slova básníka:
Jan Twardovski:
„spěchejme milovat lidi,
protože rychle odcházejí!“
Až budeme na konci, nebudeme trpět tím,
co jsme špatného udělali,
pokud jsme toho litovali,
ale tím,
že jsme mohli milovat
a nemilovali,
že jsme mohli pomoct
a nepomohli,
že jsme mohli zavolat
a nezavolali,
že jsme se mohli usmát
a neusmáli,
že jsme mohli podržet za ruku
a nepodrželi...
PHDr. Adoltová Magdalena
trvalo několik dní, než se pokazilo počasí, spojil tedy příjemné
s užitečným. Snad se na mě nebude zlobit, že o tom píši. Za
výbor rybářského spolku bych rád poděkoval Obecnímu úřadu
za dotaci, kterou jsme dostali. Velice nám to pomohlo, bylo zakoupeno vše potřebné pro výlov a údržbu rybníka. Ještě jednou
děkujeme!
No a na závěr prosím již podruhé rekreanty a ostatní
spoluobčany, neodhazujte žádné odpadky kolem rybníka. Vždyť
jsou zde koše a popelnice, proč jsou tedy PET lahve v rybníce
a okolo něj. Važme si krásné přírody, kterou tu máme. Rybník
je opravdu naší chloubou a každý odhozený odpad musí někdo
druhý sebrat. Přeji všem hezké léto.
Ing. Michal Jeřábek
Petrův zdar
Ladův kraj fandí koloběžkám
Na počátku 90. let se na českých polních a lesních
cestách objevila první horská kola a s jejich nástupem došlo
k mimořádnému růstu popularity rekreační cyklistiky a cykloturistiky. V posledních několika letech můžeme pozorovat
nenápadný nástup nové alternativy cyklistice i pěší turistice,
kterou jsou „staré dobré“ koloběžky. Koloběžka totiž nemusí
být pouhou hračkou pro děti! Ostatně i pořizovací ceny kvalitní
koloběžky, které mohou překročit hranici 10 tisíc korun naznačují, že za tím asi něco bude…
Na koloběžce můžete jet na poštu, venčit psa, můžete závodit
nebo se vydat na výlet,
při kterém Vám okolní
krajina nebude mizet
za zády tak rychle,
jako při jízdě na kole.
Jízda na koloběžce
je ideální na rovině,
užít si můžete sjezdy,
nemusíte se ale bát ani
prudšího stoupání.
Lehkou koloběžku
totiž můžete pohodlně
vést vedle sebe, aniž
by Vám bránila v chůzi
a šlapky Vám otloukaly kotníky. Nespornou
výhodou koloběhu
oproti jízdě na kole či chůzi je současné zapojení více svalů v celém těle a větší energetický výdaj. Nehrozí Vám ani nepohodlné
sezení jako po dni stráveném v sedle kola.
Díky husté síti zpevněných cest, příhodnému profilu
krajiny a „páteřní“ železniční trati nabízí Ladův kraj velmi dobré podmínky k výletům na koloběžkách. Vytipovali jsme celkem
přibližně 200 km tras. Projet si lze krátké okruhy jen tak na vyzkoušení, stejně jako podniknout celodenní výlety s návratem
vlakem. Ladův kraj ve spolupráci s Infocentrem města Říčany
a několika hotely v regionu připravil síť půjčoven kvalitních
českých koloběžek pro dospělé, které budou od července k dispozici zdejším obyvatelům, návštěvníkům a prostřednictvím
členských obcí, také spolkům, sportovním klubům, školám
apod.
sport i pro lidi zápasící s nějakým tím kilem navíc. Dochází
k zapojení a zpevnění svalů, o kterých jste ani nevěděli, že je
máte. Ženy ocení formování některých problematických partií
a pomoci může také při bolestech zad. Koloběh s dětmi– jízdou
na koloběžce srovnáte tempo s dětmi či méně zdatnými členy
rodiny jedoucími na kole Koloběh se psy– koloběžka je ideálním prostředkem pro výlety se psem. Vaše tempa a rychlost
si budou podstatně bližší než při jízdě na kole či chůzi.
Dog scootering - jízda na koloběžce v zápřahu se psem.
Zamilujete si ji oba!
Čistý Ladův kraj Letos se do akce Čistý Ladův kraj zapojilo 19 obcí
našeho mikroregionu a počet účastníků překročil hranici 1500.
Poděkování patří všem, kteří akci na jednotlivých místech organizovali, obcím, které akci podpořily, společnostem
Marius Pedersen a ASA, které zajistily svoz odpadu a především Vám všem, kteří jste věnovali kus krásného sobotního dne
úklidu svého okolí.
Rád bych ale tento článek a poděkování věnoval především
základní škole v Kamenici a ve Strančicích, jejich dětem a učitelům.
Obě školy vyměnily kus páteční výuky za úklid nejen
okolí škol, ale i přírody v okolí obce. Žáci a učitelé těchto dvou
škol představují dohromady skoro polovinu všech účastníků
a desítkami sebraných pytlů odpadu odvedli tolik práce jako
jinde celé obce! (a přiznejme si, kdo z nás dospělých by se valil
kilometr s odhozenou pneumatikou od traktoru…) Ve světle
této informace, to s tím naším zájmem o své okolí zase až tak
slavné, jak se zprvu zdálo, bohužel není. Dětí svou účastí letos
předčily nás dospělé. Je to dobrá zpráva? Do budoucna určitě
ano.
Dnes ale vypovídá hodně o nás dospělých.
Příklady táhnou, a tak věřím, že žáci kamenické
a strančické školy najdou příští rok následovníky nejen mezi
dalšími školami v Ladově kraji, ale také mezi svými rodiči
a ostatními dospělými.
Ještě jednou díky všem……
Ing. Roman Sauer
Koloběžky si můžete vypůjčit v Infocentru v Říčanech,
v hotelu Oáza Říčany, Vile Vojkov, v hotelu Legner Zvánovice,
v hotelu S.E.N. Senohraby, na zámku Berchtold v Kunicích
a v penzionu Na zámečku v Kališti.
Přijďte si zkusit něco nového. Vydejte se na putování
Ladovým krajem na koloběžkách. Naše koloběžky jsou k dispozici jednotlivcům, skupinám, sportovním oddílům a komukoliv
dalšímu, kdo chce zkusit něco nového. Informace o projektu
a kontakty na naše půjčovny najdete na www.kolobezkujeme.
cz
Něco málo o koloběhu
Jak název napovídá, jde o něco na půl cesty mezi pohybem na kole a během. Při koloběhu zapojujete více svalových
skupin než na kole a zároveň namáháte méně klouby a páteř
než při běhu. Také průměrný energetický výdej je větší než
u obou předchozích sportů. Koloběh je vhodný jako kondiční
21
Mnichovická Mozaika
Montessori mateřská a základní škola Mozaika využívají čím dál tím více z toho, co nabízejí více než stoleté zkušenosti
s pedagogikou Marie Montessori.
Díky Mezinárodní Montessori asociaci (AMI) mohou dnes učitelé studovat nejen to, co do školství přinesla Marie
Montessori, učitelé studují také zkušenosti s fungováním Montessori škol po celém světě během posledních více než 100 let. Tuto
asociaci založila Maria Montessori, po ní vedení asociace převzal její syn Mario. Nabízí nejobsáhlejší kurzy, které můžete v oblasti
Montessori vzdělávání absolvovat. Montessori školy se stále obohacují o nové poznatky.
Paní učitelka Martina si po ukončení národního kurzu vybrala mezinárodní kurz zaměřený na výchovu nejmenších dětí - v Mozaice vede malou třídu tříletých, kteří si na školku teprve zvykají. Děti se v malém kolektivu brzo cítí jako doma. Také vede v úterý
od 10 do 11:30 dopoledne pro rodiče s dětmi do 3 let - děti se zde od roku a půl seznamují s prostředím třídy, s Martinou, rodiče
mají možnost ptát se na cokoli, co je v oblasti Montessori zajímá, někteří využívají naši knihovničku. Martina jim často pomáhá
například opustit pleny a naučit dítě používat nočník.
Bárbara studuje mezinárodní kurz pro děti ve věku 3-6 let. Od září bude spolu s Denisou ve třídě dětí od 3 do 6 let, které
už chodí do školky pravidelně a zvládnou větší kolektiv. S dětmi bude mluvit anglicky, Denisa česky. Prostředí bilingvní třídy má
samozřejmě své výhody, zároveň je potřeba nezapomínat na to, že vývoj v oblasti mateřského jazyka je pro dítě v tomto věku zásadní. Proto jsme zařadili do školního vzdělávacího programu plán činností, které ve zvýšené míře podpoří rozvoj v oblasti české
výslovnosti a obohacování české slovní zásoby.
Táňa s Luckou a Pavlínou absolvovaly kurzy s několika zahraničními lektory, především s AMI trenérkou Kay Baker
pro věk 6-12 let, protože od září se budou věnovat školním dětem. Dohromady mají zaměření na český jazyk, francouzštinu,
matematiku, angličtinu a přírodovědu, připojí se Martina, která 10 let studovala hudbu, a Bárbara s angličtinou - ve třídě tedy
budou odborníci na několik oblastí. Každý seminář, kterého se účastníme, nás nadchne, Montessori pedagogika je opravdu
velice komplexní a promyšlená. Zatímco do šesti let si děti hrají - vybírají si, co budou dělat, ve věku od 6 do 12 let přijímají vše,
co je obklopuje, a jedním z nejdůležitějších úkolů učitele je vyzařovat nadšení z toho, co prezentuje, a také vyjadřovat očekávání,
že děti se budou učit. Díky promyšlenému systému, ve kterém souvisí všechno se vším, se dítě během šesti let dozvídá ty nejzákladnější poznatky, které lidstvo zatím učinilo. Znamená to, že s většinou učiva základní školy se děti seznámí do 12 let a další tři
roky (během 7.-9. třídy) se klade důraz na zaměření dětí - žáci si hledají reálné úkoly - někdy se o to v běžných školách snažíme v
projektovém vyučování - ovšem tady jsou projekty dětí základem celého vzdělávání. Děti mají více svobody a také více zodpovědnosti. Dospívající hledají, co chtějí v životě dělat, a mají spoustu času na to dozrát a leccos si vyzkoušet - každý po svém, s pomocí
a pod dohledem učitele, který je v tomto věku spíše průvodcem. V době, kdy s mnohými takzvaně mlátí puberta, už nejsou nuceni
nacpat si do hlavy horu vědomostí - většinu věcí už vědí, stačí jen znalosti opakovat a používat.
Stále se také zlepšuje materiální vybavení Mozaiky, v současné době pořizujeme vybavení multimediální učebny včetně
interaktivní tabule, keramiku už vypalujeme v nové peci, vybíráme vybavení tělocvičny molitanovými prvky, na zahradě jsme
zasadili jednotlivé rostliny, o které se děti starají - to vše díky podpoře Státního zemědělského investičního fondu, od něhož jsme
prostřednictvím MAS Říčansko získali dotaci na zmíněné vybavení.
Těšíme se na setkání během dne otevřených dveří v Mozaice ve Švermově ulici v Mnichovicích, v pátek 30. srpna od 15 do
18 hodin.
22
Mgr. Táňa Kadlecová, ředitelka školy
Mìsto Mnichovice Vás zve
na jubilejní 10. roèník turistického pochodu
Mìsto Mnichovice ve spolupráci s obcemi Hrusice, Mirošovice, Senohraby a Ondøejov, DSO Ladùv kraj,
Základní školou T. G. Masaryka v Mnichovicích, Oblastním muzeem Praha - východ, Brandýs nad Labem,
Sportovním areálem Šibenièní vrch, KÈT Øíèany a Astronomickým ústavem AVÈR Ondøejov
poøádá v sobotu
21. zárí 2013 10. roèník turistického pochodu „Po stopách kocoura Mikeše”
dospìlí 25 Kè a dìti 10 Kè
Pøekvapení – nová trasa
, kde obdržíte pohádkové razítko.
soda, voda a sirup.
si všichni mùžete pochutnat
a na teplé uzeninì + limonádì v zahradní restauraci OD Mnichovka. V cíli dostane každý
úèastník pochodu pamìtní list a dìti ještì sladkou odmìnu.
Novinkami k letošnímu pochodu bude nová výroèní turistická známka a turistická vizitka. Dále
bude vydáno nové razítko – stará peèe€ mìsta Mnichovice. Novì bude rozdávána jubilejní karta s motivem k pochodu
od místního malíøe a rodáka pana Antonína Mareèka.
23
FOTBAL
KONEČNÉ TABULKY SEZÓNY 2012-2013
MUŽI A – III. třída, oddělení B
ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR B
Výsledky - jaro 2013
Kamenice
Struhařov
Radošovice A
Struhařov
Struhařov
Louňovice B
Sibřina B
Struhařov
Struhařov
Ondřejov A
Hrusice A
Struhařov
Struhařov
Dobřejovice B
Říčany B
Struhařov
Struhařov
Kostelec u Kř.
Strančice
Struhařov
Struhařov
Svojetice
Kostelec n.Č.l.
Struhařov
Struhařov
Mirošovice
Výsledky - jaro 2013
Doubek
Struhařov
Struhařov
Mukařov
Jirny
Struhařov
V. Popovice
Struhařov
Struhařov
Klíčany
Radošovice
Struhařov
Struhařov
Škvorec
Klecany
Struhařov
Struhařov
Louňovice
Kostelec u Kř.
Struhařov
Struhařov
Stř. Skalice
Měšice
Struhařov
Struhařov
Mirošovice
xx
Rk. Tým
Záp
+
0
1. Hrusice A
26
19
4
3
3. Radošovice A
26
15
4
7
2. Strančice A
4. Kamenice
5. Mirošovice
6. Louňovice B
7. Říčany B
8. Sibřina B
9. Kostelec u Kř.
10. Ondřejov A
11. Kostelec n.Č.l
12. Svojetice
13. Dobřejovice B
14. Struhařov
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
16
12
12
10
10
10
8
7
8
8
7
2
4
9
3
6
5
3
8
6
5
5:1 (3:1)
3:0 (1:0)
1:1 (1:0)
7:0 (6:0)
0:1 (0:1)
7:1 (2:0)
2:2 (2:0)
3:1 (1:0)
1:6 (1:6)
3:1 (1:0)
0:3 (0:3)
3:3 (0:2)
1:3 (0:0)
-
Skóre
0
1. Radošovice
26
22
1
3
77: 44
49
( 10)
3. Mukařov
26
17
2
7
62: 34
10 65: 62
11 58: 58
13 72: 67
10 57: 62
53: 62
5
14 58: 96
14 50: 64
19 26: 99
52
45
39
36
35
33
32
31
30
28
26
11
( 13)
( 6)
( 0)
( -3)
( -4)
( -6)
( -7)
( -8)
( -9)
(-11)
(-13)
(-28)
STRUHAŘOVSKÝ FOTBAL SLAVÍ 80 LET
Ačkoliv sestup A mužstva ze III. třídy do slavnostní
atmosféry právě nezapadá, připomněli jsme si letos již
osmdesáté výročí klubu, založeného v roce 1933 jako SK
Struhařov.
Mimořádnou událostí fotbalové sezóny bylo exhibiční utkání
struhařovského týmu, tvořeného většinou hráči, působícími
v dorosteneckém mužstvu v letech 1986-1990, proti výběru
bývalých ligových fotbalistů, hráčů s mezinárodními
zkušenostmi. V tomto výběru, sestaveném naším odchovancem
z již zmiňovaného dorostu Martinem Kuchařem, později
hráčem mj. Xaverova, Blšan a Mladé Boleslavi, se představili
např. Petr Vrabec, Günther Bittengel, Pavel Drsek, Tomáš
Obermajer a další zkušení hráči spjatí především s působením
v ligových Blšanech. Fotbalové představení před hojnou
návštěvou se vydařilo, výsledek 9:2 pro hosty nikoho netrápil a
účastníky obou mužstev potěšilo závěrečné posezení s hudbou
a občerstvením u p. Medřického.
Petr Kadlec
24
+
( 22)
12 57: 70
5
Záp
61
71: 53
6
4
Rk. Tým
97: 42
11 66: 56
10 9
Body (Prav)
6:1 (3:0)
2:11 (1:6)
6:0 (0:)
3:1
2:5 (1:4)
10:0 (5:0)
5:5 (4:1)
3:0 (1:0)
1:2 (0:0)
7:0 (2:0)
0:6 (0:2)
14:0 (6:0)
1:5 (0:5)
2. Jirny
4. Kostelec u Kř.
5. Měšice
6. Stř.Skalice
7. Mirošovice
8. Klíčany
9. Doubek
10. Klecany
11. V.Popovice
12. Struhařov
13. Louňovice
14. Škvorec
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
18
17
16
15
12
11
10
10
9
6
4
2
3
1
1
2
2
3
2
1
3
2
1
2
5
8
9
9
-
Skóre
Body (Prav)
168: 23 67
( 28)
100: 51 53
( 14)
82: 29
57
86: 55
52
118: 47 49
115: 49 47
12 72: 72
38
14 71: 82
32
12 68: 55
15 58: 89
14 53: 78
18 55:132
21 37:131
22 32:222
36
31
30
20
13
8
( 18)
( 13)
( 10)
( 8)
( -1)
( -3)
( -7)
( -8)
( -9)
(-19)
(-26)
(-31)
STARÁ GARDA – „POSÁZAVSKÁ LIGA
STARÝCH GARD“
Sázava
Struhařov
Struhařov
Stř. Skalice
Struhařov
Struhařov
Struhařov
Louňovice
Chocerady
Struhařov
Senohraby
Jevany
3:1
3:1
0:7
9:0
0:2
3:0
Posázavská liga, která se hraje systémem jaro-podzim
je nyní ve své polovině. Průběžná tabulka nebyla v době
uzávěrky k dispozici.
ŠACHY
Po ročním působení v Krajském přeboru družstvo Sokola Struhařov A tuto soutěž opět opouští. Výsledkově se bohužel
nepodařilo navázat na loňské úspěšné tažení a chybělo i trochu toho štěstí, hned čtyři zápasy prohrané nejtěsnějším rozdílem 3,54,5 hovoří za vše. Příští rok tedy čeká na naše první družstvo opět Krajská soutěž a třeba se povede zase lépe.
Struhařov A - výsledky soutěže družstev, Krajský přebor:
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
28.10.2012
11.11.2012
25.11.2012
09.12.2012
13.01.2013
27.01.2013
10.02.2013
24.02.2013
17.03.2013
07.04.2013
21.04.2013
ŠK Kostelec nad Č. Lesy
Šachový klub Rakovník
Sokol Struhařov
Sokol Bakov nad Jizerou
Sokol Struhařov
Sokol Kolín B
Sokol Struhařov
Klub šachistů Říčany 1925 B
Sokol Struhařov
TJ Bohemia Poděbrady
Sokol Struhařov
Konečná tabulka Krajského přeboru:
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Družstvo
Sokol Bakov nad Jizerou
Sokol Kolín A
Klub šachistů Říčany 1925 B
Šachklub města Dobrovice
SK Pyrit Příbram
ŠK Kostelec nad Černými lesy
Caissa Úholičky
Šachový klub Rakovník
DDM Sokol Nymburk
TJ Bohemia Poděbrady
11. TJ Sokol Struhařov
12. Sokol Kolín B
V
8
8
7
7
6
6
5
4
3
3
R
1
0
2
1
2
0
1
2
2
1
P
2
3
2
3
3
5
5
5
6
7
B
25
24
23
22
20
18
16
14
11
10
SKR
54.5
54.0
51.0
49.5
52.0
43.0
45.0
46.0
42.5
33.5
Sokol Struhařov
Sokol Struhařov
Caissa Úholičky
Sokol Struhařov
Šachklub města Dobrovice
Sokol Struhařov
DDM Sokol Nymburk
Sokol Struhařov
SK Pyrit Příbram
Sokol Struhařov
Sokol Kolín A
-
PAR
38
42
35
37
33
29
33
30
29
16
5,5-2,5
6,5-1,5
5,0-3,0
5,0-3,0
3,5-4,5
4,0-4,0
3,5-4,5
4,5-3,5
3,5-4,5
5,5-2,5
1,5-6,5
Naopak šachové béčko má za sebou poměrně zdařilou
sezónu, po třech letech dokázalo navázat na předchozí
výsledky, po celou dobu soutěže se pohybovalo okolo
důstojného středu tabulky a výsledné páté místo asi
odpovídá předvedeným výkonům. V příští sezóně
budou sice po sestupu áčka termíny obou družstev
vzájemně kolidovat, takže nebude možné v takové
míře jako letos využívat hráče prvního družstva, ale
naštěstí se podařilo zapracovat do sestavy čtyři nové
hráče, a tak ani v příští sezóně není start druhého
šachového družstva zdá se nijak ohrožen.
2 1 8 7 37.0 18
0 1 10 1 20.0 8
(V=výhry, R=remízy, P=prohry, B=počet získaných bodů, SKR=skóre-celkový
počet bodů získaných v jednotlivých partiích, PAR=počet vítězných partií)
Struhařov B - výsledky soutěže družstev, Regionální soutěž, skup. E:
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
14.10.2012
04.11.2012
18.11.2012
02.12.2012
16.12.2012
06.01.2013
20.01.2013
03.02.2013
17.02.2013
03.03.2013
24.03.2013
Sokol Struhařov B
ŠK Kostelec nad Č. Lesy C
Sokol Struhařov B
Slavoj Čáslav B
Sokol Struhařov B
Sokol Postupice
Sokol Struhařov B
Spartak Vlašim C
Sokol Struhařov B
Jiskra Zruč n. Sáz.
Sokol Struhařov B
-
Jawa Brodce C
Sokol Struhařov B
Stříbrná Skalice B (Říčany H)
Sokol Struhařov B
Sokol Kolín D
Sokol Struhařov B
Dolní Kralovice B
Sokol Struhařov B
Kavalier Sázava B
Sokol Struhařov B
Klub šachistů 1925 Říčany G
2,5-2,5
2,0-3,0
3,0-2,0
1,5-3,5
1,5-3,5
2,5-2,5
2,5-2,5
3,5-1,5
4,0-1,0
3,0-2,0
4,0-1,0
Konečná tabulka Regionální soutěže družstev, skup. E:
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Družstvo
Jiskra Zruč n. Sáz.
Spartak Vlašim C
Sokol Postupice
Sokol Kolín D
Sokol Struhařov B
Dolní Kralovice B
Slavoj Čáslav B
Jawa Brodce C
Klub šachistů 1925 Říčany G
ŠK Kostelec n. Č. l. C
Stříbrná Skalice B (Říčany H)
Kavalier Sázava B
V
8
8
7
7
5
5
5
4
2
2
1
0
R
3
2
3
2
3
2
1
3
3
1
0
1
P
0
1
1
2
3
4
5
4
6
8
10
10
B
27
26
24
23
18
17
16
15
9
7
3
1
SKR
29
34
27
28
24
24
23
19
18
18
8
6
PAR
36.0
39.0
35.5
34.0
30.0
29.5
26.0
26.5
23.0
23.0
16.0
11.5
Závěrem jako každý rok ještě jednou velký dík panu
Jaroslavu Medřickému za vytvoření vynikajícího
prostředí ve fotbalových kabinách v průběhu celé
sezóny, kde jsme my i naši soupeři byli se zajištěním
a zázemím pro šachy vždy velmi spokojeni.
Za šachový oddíl Sokol Struhařov
Radim Skála
17.7.2013
25
26
RODINNÁ RESTAURACE U KNAPŮ
STRUHAŘOV NA VÝSLUNÍ 110
TEL.602317993 WWW.UKNAPU.CZ E MAIL [email protected]
DOMÁCÍ POLÉVKY
HOTOVÁ JÍDLA PO CELÝ DEN
RODINNÉ SPECIALITY
GRILOVANÉ STEAKY
GRILOVANÝ MARINOVANÝ KROCAN
PLZEŇSKÝ LEŽÁK 12“ GAMBRINUS NEPASTER
NOVĚ OTEVŘENA ZAHRADNÍ RESTAURACE
ZASTŘEŠENÝ ZAHRADNÍ BAR
DĚTSKÝ KOUTEK
ELEKTRONICKÉ ŠIPKY
TRAMPOLÍNA A JINÉ
PARKOVIŠTĚ
VNITŘNÍ RESTAURACE PRO 30 OSOB
MOŽNOST RODINNÝCH OSLAV SVATEB A POD.
TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ
SOKOLOVNA STRANČICE
ZÁŘÍ – PROSINEC 2013
Kurz S1: Začátečníci
Kurz S2: Mírně pokročilí
Kurz S3: Středně pokročilí
Kurz S5: Speciál
15:00 – 16:45
17:00 – 18:35
18:45 – 20:25
20:35 – 22:15
neděle, od 22.9.
neděle, od 22.9.
neděle, od 22.9.
neděle, od 22.9.
www.tanecni.net
27
28
Nové směrnice EU přinesou změny i k nám
Evropská unie dál zpřísňuje směrnice upravující podmínky životního cyklu elektrických spotřebičů. Na některé změny
je Česká republika už dnes připravena, jiné představují výzvu do
budoucna pro nás pro všechny.
První směrnice výrazněji než dosud omezuje používání
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
(EEZ) s cílem přispět k ochraně lidského zdraví a životního
prostředí včetně využití a zneškodnění odpadních EEZ způsoby
šetrnými k životnímu prostředí.
Druhá - O odpadních elektrických a elektronických zařízeních - se do české legislativy musí promítnout nejpozději do 14.
února roku 2014. Mimo jiné nově stanoví kvóty pro množství
zpětně odebraného elektrozařízení. Jsou podstatně přísnější než
dosud.
Co nás čeká v příštích letech
Během čtyř let musí členské státy EU ročně zvýšit množství vysbíraných spotřebičů na 40-45 % průměrné hmotnosti
výrobků uvedených na národní trh tři roky zpětně.
Od roku 2019 pak musí postupně všechny členské státy EU ročně
vysbírat 65 % průměrné hmotnosti spotřebičů uvedených na trh
v předchozích třech letech, anebo zrecyklovat 85 % hmotnosti
z celkové produkce elektroodpadu. Stát také odpovídá za splnění
této povinnosti. Směrnice totiž umožňuje vypočítat toto množství
dvěma odlišnými způsoby a zatím není jasné, ke kterému z nich se
přikloní
naši zákonodárci.
Množství, které odevzdají Češi dnes, ale odpovídá jen
zhruba 30 až 40 procentům množství vypočítaného podle jedné
nebo druhé metodiky. Minimálním požadavkem EU jsou prozatím čtyři kilogramy vytříděného elektroodpadu na obyvatele a rok.
Náskok díky ELEKTROWINu
Obchodníci s elektrem, jejichž prodejní plocha přesáhne
400 m2, budou muset zdarma odebírat malé vysloužilé spotřebi-
če, aniž by zpětný odběr vázali na nákup nového zařízení.
ELEKTROWIN a jeho smluvní partneři z řad prodejců mají v tomto směru náskok. I menší prodejny mají možnost
vybavit se sběrnými koši ELEKTROWINu, jejichž obsah se díky
kolektivnímu systému dostane, pro spotřebitele zdarma, ke zpracovatelům.
Surovin je stále méně
V evropských domácnostech slouží podle statistik
dohromady celkem 633,8 milionu velkých spotřebičů, jako jsou
pračky a ledničky. Zhruba 188 milionů z nich je starších 10 let.
To na jedné straně znamená vysoké nároky na jejich budoucí
ekologickou recyklaci, na druhé straně to představuje skvělou
příležitost, jak nahradit omezené surovinové zdroje.Těch totiž
v Evropě stále ubývá a podle odborníků je budou země, které jimi
stále
disponují, čím dál přísněji chránit.
Při výrobě nových spotřebičů se například využívají kovy
získávané ze vzácných zemin jako je dysprosium, terbium, thulium, lutetium nebo yttrium, i když technologie se vyvíjejí a použité
materiály se mohou v budoucnu nahradit.
Těžba vzácných prvků je rychle rostoucím odvětvím, které v současné době závisí z velké části na Číně. Ta disponuje více než 40
procenty všech zásob vyskytujících se na naší planetě. Nabídka je
už nyní nižší než poptávka. Během let se kvóta čínského vývozu
stále snižovala a časem lze očekávat naprostý zákaz vývozu přinejmenším
u části těchto surovin.
Surovinová strategie EU je proto založena na třech
pilířích: zajištění rovných podmínek v přístupu ke zdrojům ve třetích zemích, podpoře udržitelných dodávek z evropských zdrojů
a zvýšení účinnosti využití zdrojů, včetně recyklace.
Recyklace je totiž v mnoha případech mnohem bohatším zdrojem
surovin než primární těžba. Zatímco z tuny rudy se dá získat
zhruba pět gramů zlata, z tuny vysloužilých elektrospotřebičů,
které zlato obsahují, je ho 200 gramů.
Rodinný
fotoateliér
Tomáš Havelka
U hřiště 167, Struhařov
tel.: 603 562 210
www.thelight.cz
29
30
100383
383
Praha,Háje - Chocerady
ARRIVA PRAHA s.r.o..,
Tarifní pásmo
HÁJE #
Horčičkova
x Jakobiho
Sídliště Petrovice
x Betonárka
x Na Blanici
x Na Vrchách
Picassova
Nové náměstí
Uhříněves
x Uhříněveský hřbitov
Říčany,prům.areál Černokostelecká
Říčany,K žel.st.
Říčany,U nem.
Říčany,Rychta
x Tehovec,Vojkov
x Tehovec,Mototechna
MUKAŘOV
x Mukařov,odb.Tehovec
Tehovec
x Svojetice,K Tehovci
Svojetice
Svojetice,Na vyhlídce
Struhařov,U hřiště
Struhařov,Habr
x Ondřejov,Třemblat,Lipská
x Ondřejov,Třemblat,náves
Ondřejov,Třemblat
Zvánovice
x Ondřejov,Třemblat,rozc.Mnichovice
x Ondřejov,U pily
ONDŘEJOV,NÁM.
x Ondřejov,hřbitov
CHOCERADY
0
0
0
0
B
B
B
B
B
B
B
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,3
3
3
3
3
3
4
Tarifní pásmo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Platí od: 1.7.2013
U Seřadiště 9,101 40 Praha 10
HÁJE #
Horčičkova
Jakobiho
Sídliště Petrovice
Betonárka
Na Blanici
Na Vrchách
Picassova
Nové náměstí
Uhříněves
Uhříněveský hřbitov
Říčany,prům.areál Černokostelecká
Říčany,K žel.st.
Říčany,U nem.
Říčany,Rychta
Tehovec,Vojkov
Tehovec,Mototechna
MUKAŘOV
Mukařov,odb.Tehovec
Tehovec
Svojetice,K Tehovci
Svojetice
Svojetice,Na vyhlídce
Struhařov,U hřiště
Struhařov,Habr
Ondřejov,Třemblat,Lipská
Ondřejov,Třemblat,náves
Ondřejov,Třemblat
Zvánovice
Ondřejov,Třemblat,rozc.Mnichovice
Ondřejov,U pily
ONDŘEJOV,NÁM.
Ondřejov,hřbitov
CHOCERADY
0
0
0
0
B
B
B
B
B
B
B
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,3
3
3
3
3
3
4
501
503
505
507
X
5:30
5:32
5:35
5:36
5:37
5:38
5:39
5:40
5:41
5:43
5:44
5:49
5:51
5:53
5:54
5:57
5:58
K
5:59
6:01
6:03
6:04
6:06
6:07
6:08
6:10
6:12
6:13
6:15
6:18
6:20
6:22
6:24
6:28
6eg
X
6:10
6:12
6:15
6:16
6:17
6:18
6:19
6:20
6:21
6:23
6:24
6:29
6:31
6:33
6:34
6:37
6:38
K
6:39
6:41
6:43
6:44
6:46
6:47
6:48
6:50
6:52
6:53
6:55
6:58
7:00
7:02
7:04
7:08
X
6:40
6:42
6:45
6:46
6:47
6:48
6:49
6:51
6:52
6:54
6:55
7:00
7:03
7:05
7:06
7:09
7:11
K
7:13
7:15
7:17
7:18
7:20
7:22
7:23
7:25
7:27
7:28
7:30
7:34
7:36
7:39
7:41
7:46
6:00
6:02
6:05
6:06
6:07
6:08
6:09
6:10
6:11
6:13
6:14
6:19
6:21
6:23
6:24
6:27
6:28
K
6:29
6:31
6:33
6:34
6:36
6:37
559
509
511
513
515
517
X
8:15
8:17
8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:26
8:27
8:29
8:30
8:35
8:38
8:40
8:41
8:44
8:46
K
8:48
8:50
8:52
8:53
8:55
8:57
8:58
9:00
9:02
9:03
9:05
9:09
9:11
9:14
6eg
X
9:30
9:32
9:35
9:36
9:37
9:38
9:39
9:41
9:42
9:44
9:45
9:50
9:53
9:55
9:56
9:59
10:01
K
10:03
10:05
10:07
10:08
10:10
10:12
10:13
10:15
10:17
10:18
10:20
10:24
10:26
10:29
10:31
10:36
563
565
567
X
21:30
21:32
21:35
21:36
21:37
21:38
21:39
21:40
21:41
21:43
21:44
21:49
21:51
21:53
21:54
21:57
21:58
K
21:59
22:01
22:03
22:04
22:06
22:07
22:08
22:10
22:12
22:13
22:15
22:18
22:20
22:22
22:24
22:28
6+
21:30
21:32
21:35
21:36
21:37
21:38
21:39
21:40
21:41
21:43
21:44
21:49
21:51
21:53
21:54
21:57
21:58
K
21:59
22:01
22:03
22:04
22:06
22:07
XA 6+
7:45
7:47
7:50
7:51
7:52
7:53
7:54
7:56
7:57
7:59
8:00
8:05
8:08
8:10
8:11
8:14
8:16
8:05 K
8:07 8:18
8:09 8:20
8:11 8:22
8:12 8:23
8:14 8:25
8:16 8:27
8:17 8:28
8:19 8:30
8:21 8:32
8:22 8:33
8:24 8:35
8:28 8:39
8:30 8:41
8:33 8:44
8:46
8:51
553
555
557
+eh
17:30
17:32
17:35
17:36
17:37
17:38
17:39
17:41
17:42
17:44
17:45
17:50
17:53
17:55
17:56
17:59
18:01
K
18:03
18:05
18:07
18:08
18:10
18:12
XB
17:40
17:42
17:45
17:46
17:47
17:48
17:49
17:51
17:52
17:54
17:55
18:00
18:03
18:05
18:06
18:09
18:11
K
18:13
18:15
18:17
18:18
18:20
18:22
18:23
18:25
18:27
18:28
18:30
18:34
18:36
18:39
X+eh
6eg X+eh
561
18:15
18:17
18:20
18:21
18:22
18:23
18:24
18:26
18:27
18:29
18:30
18:35
18:38
18:40
18:41
18:44
18:46
K
18:48
18:50
18:52
18:53
18:55
18:57
18:58
19:00
19:02
19:03
19:05
19:09
19:11
19:14
19:16
19:21
19:30
19:32
19:35
19:36
19:37
19:38
19:39
19:41
19:42
19:44
19:45
19:50
19:53
19:55
19:56
19:59
20:01
K
20:03
20:05
20:07
20:08
20:10
20:12
20:13
20:15
20:17
20:18
20:20
20:24
20:26
20:29
20:31
20:36
19:45
19:47
19:50
19:51
19:52
19:53
19:54
19:56
19:57
19:59
20:00
20:05
20:08
20:10
20:11
20:14
20:16
K
20:18
20:20
20:22
20:23
20:25
20:27
20:28
20:30
20:32
20:33
20:35
20:39
20:41
20:44
20:46
20:51
9:15
9:17
9:20
9:21
9:22
9:23
9:24
9:26
9:27
9:29
9:30
9:35
9:38
9:40
9:41
9:44
9:46
K
9:48
9:50
9:52
9:53
9:55
9:57
519
521
523
6eg 6eg +eh
9:45
9:47
9:50
9:51
9:52
9:53
9:54
9:56
9:57
9:59
10:00
10:05
10:08
10:10
10:11
10:14
10:16
K
10:18
10:20
10:22
10:23
10:25
10:27
10:28
10:30
10:32
10:33
10:35
10:39
10:41
10:44
10:46
10:51
11:30
11:32
11:35
11:36
11:37
11:38
11:39
11:41
11:42
11:44
11:45
11:50
11:53
11:55
11:56
11:59
12:01
K
12:03
12:05
12:07
12:08
12:10
12:12
11:30
11:32
11:35
11:36
11:37
11:38
11:39
11:41
11:42
11:44
11:45
11:50
11:53
11:55
11:56
11:59
12:01
K
12:03
12:05
12:07
12:08
12:10
12:12
12:13
12:15
12:17
12:18
12:20
12:24
12:26
12:29
12:31
12:36
525
X
12:15
12:17
12:20
12:21
12:22
12:23
12:24
12:26
12:27
12:29
12:30
12:35
12:38
12:40
12:41
12:44
12:46
K
12:48
12:50
12:52
12:53
12:55
12:57
12:58
13:00
13:02
13:03
13:05
13:09
13:11
13:14
13:16
13:21
527
529
6eg +eh
13:30
13:32
13:35
13:36
13:37
13:38
13:39
13:41
13:42
13:44
13:45
13:50
13:53
13:55
13:56
13:59
14:01
K
14:03
14:05
14:07
14:08
14:10
14:12
14:13
14:15
14:17
14:18
14:20
14:24
14:26
14:29
14:31
14:36
13:30
13:32
13:35
13:36
13:37
13:38
13:39
13:41
13:42
13:44
13:45
13:50
13:53
13:55
13:56
13:59
14:01
K
14:03
14:05
14:07
14:08
14:10
14:12
531
533
535
537
X
13:40
13:42
13:45
13:46
13:47
13:48
13:49
13:51
13:52
13:54
13:55
14:00
14:03
14:05
14:06
14:09
14:11
K
14:13
14:15
14:17
14:18
14:20
14:22
14:23
14:25
14:27
14:28
14:30
14:34
14:36
14:39
X
14:10
14:12
14:15
14:16
14:17
14:18
14:19
14:21
14:22
14:24
14:25
14:30
14:33
14:35
14:36
14:39
14:41
K
14:43
14:45
14:47
14:48
14:50
14:52
14:53
14:55
14:57
14:58
15:00
15:04
15:06
15:09
15:11
15:16
XB
14:40
14:42
14:45
14:46
14:47
14:48
14:49
14:51
14:52
14:54
14:55
15:00
15:03
15:05
15:06
15:09
15:11
K
15:13
15:15
15:17
15:18
15:20
15:22
15:23
15:25
15:27
15:28
15:30
15:34
15:36
15:39
X
15:10
15:12
15:15
15:16
15:17
15:18
15:19
15:21
15:22
15:24
15:25
15:30
15:33
15:35
15:36
15:39
15:41
K
15:43
15:45
15:47
15:48
15:50
15:52
15:53
15:55
15:57
15:58
16:00
16:04
16:06
16:09
16:11
16:16
539
541
6eg +eh
15:30
15:32
15:35
15:36
15:37
15:38
15:39
15:41
15:42
15:44
15:45
15:50
15:53
15:55
15:56
15:59
16:01
K
16:03
16:05
16:07
16:08
16:10
16:12
15:30
15:32
15:35
15:36
15:37
15:38
15:39
15:41
15:42
15:44
15:45
15:50
15:53
15:55
15:56
15:59
16:01
K
16:03
16:05
16:07
16:08
16:10
16:12
16:13
16:15
16:17
16:18
16:20
16:24
16:26
16:29
16:31
16:36
543
545
547
549
551
X
15:40
15:42
15:45
15:46
15:47
15:48
15:49
15:51
15:52
15:54
15:55
16:00
16:03
16:05
16:06
16:09
16:11
K
16:13
16:15
16:17
16:18
16:20
16:22
16:23
16:25
16:27
16:28
16:30
16:34
16:36
16:39
X
16:10
16:12
16:15
16:16
16:17
16:18
16:19
16:21
16:22
16:24
16:25
16:30
16:33
16:35
16:36
16:39
16:41
K
16:43
16:45
16:47
16:48
16:50
16:52
16:53
16:55
16:57
16:58
17:00
17:04
17:06
17:09
17:11
17:16
X
16:40
16:42
16:45
16:46
16:47
16:48
16:49
16:51
16:52
16:54
16:55
17:00
17:03
17:05
17:06
17:09
17:11
K
17:13
17:15
17:17
17:18
17:20
17:22
17:23
17:25
17:27
17:28
17:30
17:34
17:36
17:39
X
17:10
17:12
17:15
17:16
17:17
17:18
17:19
17:21
17:22
17:24
17:25
17:30
17:33
17:35
17:36
17:39
17:41
K
17:43
17:45
17:47
17:48
17:50
17:52
17:53
17:55
17:57
17:58
18:00
18:04
18:06
18:09
18:11
18:16
6eg
17:30
17:32
17:35
17:36
17:37
17:38
17:39
17:41
17:42
17:44
17:45
17:50
17:53
17:55
17:56
17:59
18:01
K
18:03
18:05
18:07
18:08
18:10
18:12
18:13
18:15
18:17
18:18
18:20
18:24
18:26
18:29
18:31
18:36
23:30
23:32
23:35
23:36
23:37
23:38
23:39
23:40
23:41
23:43
23:44
23:49
23:51
23:53
23:54
23:57
23:58
K
23:59
0:01
0:03
0:04
0:06
0:07
0:08
0:10
0:12
0:13
0:15
0:18
0:20
0:22
0:24
0:28
JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER
xX6+eg eh AB-
na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
jede také 5.7., 6.7. a 28.9.
nejede 5.7., 6.7. a 28.9.
spoj 9 vyčká v zastávce Mukařov příjezdu linky 387 z Prahy max. 10 minut
na spoj 35 a 55 navazuje v zast. Ondřejov,nám. linka PID 403 do Kaliště,Poddubí (přímý vůz)
Soft. CHAPS spol. s r.o.
31
282489
489
Strančice - Mnichovice - Struhařov - Klokočná - Mukařov
změna trasy
diversion
Tarifní pásmo 501 503
XBBA
VŠESTARY
STRANČICE,ŽEL.ST. xõ
x Všestary,Vávrov
Mnichovice,bytovky
Mnichovice,zdrav.stř.
Mnichovice,nám.
MNICHOVICE,POŽÁRNÍ DŮM
x Mnichovice,U křížku
Struhařov
Struhařov,U hřiště
Svojetice,Na vyhlídce
x Svojetice,Na skalce
x Svojetice,U háj.
Klokočná
x Svojetice,U háj.
x Svojetice,Na skalce
Svojetice
Mukařov,Srbín
x Svojetice,K Tehovci
Tehovec
x Mukařov,odb.Tehovec
MUKAŘOV
MUKAŘOV,ŠKOLA
příj.
odj.
1
1,2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tarifní pásmo
x
x
x
x
MUKAŘOV,ŠKOLA
MUKAŘOV
Mukařov,odb.Tehovec
Tehovec
Svojetice,K Tehovci
Mukařov,Srbín
Svojetice
Svojetice,Na skalce
Svojetice,U háj.
Klokočná
x Svojetice,U háj.
x Svojetice,Na skalce
Svojetice,Na vyhlídce
Struhařov,U hřiště
Struhařov
x Mnichovice,U křížku
MNICHOVICE,POŽÁRNÍ DŮM
Mnichovice,nám.
Mnichovice,zdrav.stř.
Mnichovice,bytovky
x Všestary,Vávrov
STRANČICE,ŽEL.ST. xõ
VŠESTARY
příj.
odj.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1,2
1
6Beg
5:05
5:08
5:09
5:11
5:13
K
K
K
5:15
5:46
5:49
5:50
5:52
5:53
K
K
K
5:55
502
504
ARRIVA PRAHA s.r.o.,
507
XB XB
5:29
5:32
5:34
5:35
5:36
K
5:38
5:43
5:45
5:47
5:49
5:50
5:53
5:53
5:56
5:57
5:59
509
511
513
+Beh
XB
X
7:25
7:28
7:31
7:33
7:34
7:35
7:37
6:15
6:18
6:19
6:21
6:03 6:23
K
K
K
K
K
K
6:05 6:25
7:16
7:19
7:21
7:22
7:23
K
7:25
7:30
7:32
7:34
7:36
7:37
7:40
7:40
7:43
7:44
7:46
K
7:47
7:49
7:51
7:53
7:55
506
508
510
512
XB XB
XBB
XB
6+BA
6BAeg
5:35
K
K
K
5:37
5:40
5:42
5:43
5:46
5:48
5:51
5:52
5:54
5:56
5:58
6:03
K
6:05
6:06
6:07
6:09
6:12
6:43
K
K
K
6:45
6:48
6:50
6:51
6:54
6:54
6:57
6:58
7:00
7:02
7:04
7:09
7:13
7:14
7:15
7:16
7:18
7:21
7:24
7:05
K
K
K
7:07
7:10
7:12
7:13
7:16
7:28
7:31
7:32
7:34
7:36
7:38
7:43
K
7:45
7:46
7:47
7:49
7:52
9:05
K
K
K
9:07
9:10
9:12
9:13
9:16
9:28
9:31
9:32
9:34
9:36
9:38
9:43
K
9:45
9:46
9:47
9:49
9:52
5:01
5:04
5:05
5:07
5:09
5:11
5:16
K
5:18
5:19
5:20
5:22
5:25
Platí od: 12.8.2013
U Seřadiště 9,101 40 Praha 10
505
7:37
7:38
7:39
7:40
7:42
7:45
7:48
514
515
517
519
521
6BAeg
XB
6+BA
X
8:04
8:07
8:09
8:10
8:11
K
8:13
8:18
8:20
8:22
8:24
8:25
8:28
8:45
8:48
8:49
8:51
8:53
K
K
K
8:55
9:34
9:37
9:39
9:40
9:41
K
9:43
9:48
9:50
9:52
9:54
9:55
9:58
10:15
10:18
10:19
10:21
10:23
K
K
K
10:25
10:34
10:37
10:39
10:40
10:41
K
10:43
10:48
10:50
10:52
10:54
10:55
10:58
11:15
11:18
11:19
11:21
11:23
K
K
K
11:25
12:01
12:04
12:06
12:07
12:08
K
12:10
12:15
12:17
12:19
12:21
12:22
12:25
12:25
12:28
12:29
12:31
12:33
K
K
K
12:35
516
XBA 6+BA
9:35
K
K
K
9:37
9:40
9:42
9:43
9:46
10:01
10:04
10:05
10:07
10:09
10:11
10:16
K
10:18
10:19
10:20
10:22
10:25
11:35
K
K
K
11:37
11:40
11:42
11:43
11:46
11:58
12:01
12:02
12:04
12:06
12:08
12:13
K
12:15
12:16
12:17
12:19
12:22
523
525
XBA 6+BA
13:31
13:34
13:36
13:37
13:38
K
13:40
13:45
13:47
13:49
13:51
13:52
13:55
13:55
13:58
13:59
14:01
14:03
K
K
K
14:05
13:34
13:37
13:39
13:40
13:41
K
13:43
13:48
13:50
13:52
13:54
13:55
13:58
14:15
14:18
14:19
14:21
14:23
K
K
K
14:25
527
XA
13:44
13:47
13:50
13:52
13:53
13:54
529
531
533
XBA XBA
14:31
14:34
14:36
14:37
14:38
K
14:40
14:45
14:47
14:49
14:51
14:52
14:55
14:55
14:58
14:59
15:01
15:03
K
K
K
15:05
15:41
15:44
15:46
15:47
15:48
K
15:50
15:55
15:57
15:59
16:01
16:02
16:05
16:05
16:08
16:09
16:11
16:13
K
K
K
16:15
+BAeh
16:04
16:07
16:09
16:10
16:11
K
16:13
16:18
16:20
16:22
16:24
16:25
16:28
16:45
16:48
16:49
16:51
16:53
K
K
K
16:55
518
520
522
524
526
528
530
532
534
XB
12:16
12:18
12:20
12:22
12:24
K
12:25
12:27
12:28
12:31
12:31
12:34
12:35
12:37
12:39
12:41
12:46
K
12:48
12:49
12:50
12:52
12:55
XBA
XB
XBA
+BAeh
XBA
6BAeg
XBA
+BAeh
14:35
K
K
K
14:37
14:40
14:42
14:43
14:46
14:48
14:51
14:52
14:54
14:56
14:58
15:03
K
15:05
15:06
15:07
15:09
15:12
14:35
K
K
K
14:37
14:40
14:42
14:43
14:46
14:58
15:01
15:02
15:04
15:06
15:08
15:13
K
15:15
15:16
15:17
15:19
15:22
15:35
K
K
K
15:37
15:40
15:42
15:43
15:46
15:48
15:51
15:52
15:54
15:56
15:58
16:03
K
16:05
16:06
16:07
16:09
16:12
15:35
K
K
K
15:37
15:40
15:42
15:43
15:46
15:58
16:01
16:02
16:04
16:06
16:08
16:13
K
16:15
16:16
16:17
16:19
16:22
16:35
K
K
K
16:37
16:40
16:42
16:43
16:46
16:48
16:51
16:52
16:54
16:56
16:58
17:03
K
17:05
17:06
17:07
17:09
17:12
17:05
K
K
K
17:07
17:10
17:12
17:13
17:16
17:28
17:31
17:32
17:34
17:36
17:38
17:43
K
17:45
17:46
17:47
17:49
17:52
13:35
K
K
K
13:37
13:40
13:42
13:43
13:46
14:01
14:04
14:05
14:07
14:09
14:11
14:16
K
14:18
14:19
14:20
14:22
14:25
14:27
14:28
14:29
14:30
14:32
14:35
14:38
535
537
539
541
543
545
XBA XBA 6+BA
XA
XBA
BA
16:41
16:44
16:46
16:47
16:48
K
16:50
16:55
16:57
16:59
17:01
17:02
17:05
17:05
17:08
17:09
17:11
17:13
K
K
K
17:15
17:41
17:44
17:46
17:47
17:48
K
17:50
17:55
17:57
17:59
18:01
18:02
18:05
18:15
18:18
18:19
18:21
18:23
K
K
K
18:25
18:04
18:07
18:09
18:10
18:11
K
18:13
18:18
18:20
18:22
18:24
18:25
18:28
18:45
18:48
18:49
18:51
18:53
K
K
K
18:55
18:41
18:44
18:46
18:47
18:48
K
18:50
18:55
18:57
18:59
19:01
19:02
19:05
19:41
19:44
19:46
19:47
19:48
K
19:50
19:55
19:57
19:59
20:01
20:02
20:05
20:15
20:18
20:19
20:21
20:23
K
K
K
20:25
21:34
21:37
21:39
21:40
21:41
K
21:43
21:48
21:50
536
538
540
542
544
A
XBA XBA 6+BA XBA
17:35
K
K
K
17:37
17:40
17:42
17:43
17:46
17:48
17:51
17:52
17:54
17:56
17:58
18:03
K
18:05
18:06
18:07
18:09
18:12
18:35
K
K
K
18:37
18:40
18:42
18:43
18:46
18:48
18:51
18:52
18:54
18:56
18:58
19:03
K
19:05
19:06
19:07
19:09
19:12
19:05
K
K
K
19:07
19:10
19:12
19:13
19:16
19:28
19:31
19:32
19:34
19:36
19:38
19:43
K
19:45
19:46
19:47
19:49
19:52
20:35
K
K
K
20:37
20:40
20:42
20:43
20:46
21:01
21:04
21:05
21:07
21:09
21:11
21:16
K
21:18
21:19
21:20
21:22
21:25
23:02
K
K
K
23:04
23:06
23:07
23:08
23:10
JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER
Vysvětlivky:
x - na znamení
X - jede v pracovních dnech
6 - jede v sobotu
+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky
eg - jede také 28.9.
eh - nejede 28.9.
Ve stanici Strančice,žel.st. není zajištěn přestup, pokud jsou mezi spojem vlaku linky S9 a autobusovým spojem PID méně než 4 minuty!
A - spoj 1 vyčká v zastávce Svojetice příjezdu spoje linky 383 z Chocerad max. 5 min.
A - spoj 15, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 a 45 vyčká v zastávce Strančice,žel.st. příjezdu vlaku linky S9 z Prahy max. 15 minut
A - spoj 27 vyčká v zastávce Všestary na spoj linky PID 494 z Říčan (přes Světice)
B - na spoj 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39 a 43 navazuje v zastávce Mukařov linka PID 381,382 nebo 387 směr Praha, Háje
B - na spoj 1 navazuje v zast. Svojetice linka PID 383 směr Praha, Háje
B - na spoj 5 navazuje v zast. Svojetice linka PID 383 směr Praha, Háje (přímý vůz)
B - na spoj 45 navazuje v zast. Struhařov, U hřiště linka PID 383 směr Praha, Háje (přímý vůz)
A - spoj 10, 20, 24, 26, 28, 32, 36, 38 a 42 vyčká v zastávce Mukařov příjezdu spoje linky 381 z Prahy max. 10 min.
A - spoj 12, 14, 16 a 30 vyčká v zastávce Mukařov příjezdu spoje linky 387 z Prahy max. 10 min.
A - spoj 34 a 40 vyčká v zastávce Mukařov příjezdu spoje linky 382 z Prahy max. 10 min.
A - spoj 44 vyčká v zastávce Mukařov příjezdu spoje linky 382 z Prahy max. 60 min.
B - na spoj 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 a 42 navazuje v zastávce Strančice,žel.st. vlak linky S9 směr Praha.
B - na spoj 6 navazuje v zast. Struhařov, U hřiště linka PID 383 směr Praha, Háje
B - na spoj 8 a 22 navazuje v zastávce Všestary linka PID 494 směr Říčany (přes Světice) (přímý vůz)
INZERUJTE VE STRUHAŘOVSKÝCH INFORMACÍCH
objednávejte na e-mailu: [email protected]
1 strana
1/2 strany
Kč 600
Kč 300
1/4
strany
Kč 150
STRUHAŘOVSKÉ INFORMACE, občasník vydávaný Obecním úřadem Struhařov, E-mail: o[email protected],
Soft. CHAPS spol. s r.o.
Obecní úřad Struhařov, Mnichovická 179, 251 64, Mnichovice, IČO: 00 240 800, Evidenční číslo MK ČR E 14523
32

Podobné dokumenty