akce školní družiny 2014/15

Komentáře

Transkript

akce školní družiny 2014/15
Žonglérské vystoupení - více ve fotogalerii
Dne 4.června nám odpoledne zpříjemnil Milan Ošmera se svým zábavným vystoupením. Děti se
společně s Milanem i vychovatelkami plně zapojily do kouzlení, seznámily se s potkaními slečnami
Julinkou a Sissinkou a dozvěděly se něco nového o těchto „domácích mazlíčcích“. Všechny děti si
mohly obě vycvičené slečny pohladit a ty jim za odměnu předvedly několik obratných kousků.
Stejně tak i Milan nás uchvátil nejen svým žonglérským uměním, ale také příjemným
vystupováním a stálým úsměvem.
Pobavil nejen dětské publikum, ale také „dospěláky“….
Dětský den - více ve fotogalerii
Jako každoročně jsme i letos uspořádali dětský den ve spolupráci s dětmi z 2. st. Žáci 6.A pro nás
připravili spoustu zábavných, sportovních, dovednostních i vědomostních disciplín.
A tak děti za slunečného počasí krmily příšeru, hrály lentilkovanou, střílely góly na bránu, malovaly
podle pohádkových předloh, poznávaly stromy a květiny, posouvaly kuličku s pomocí brčka na
překážkové dráze… Bylo toho hodně, ale děti to skvěle zvládly a celé odpoledne si krásně užily.
Ještě jednou děkujeme panu učiteli J. Kočímu a jeho třídě 6.A!
Čarodějnické odpoledne - více ve fotogalerii
Zábavné odpoledne na počest čarodějnic se přece jen uskutečnilo… předcházely tomu mohutné
přípravy i velké zklamání…ale o to více jsme si tento den užili.
Děti létaly na koštěti, házely míčky do čarodějnického klobouku, poznávaly bylinky i luštily
rébusy…ale to hlavní, spálili jsme čarodějnice a definitivně se tak rozloučili se zimou.
Ti nejmenší nám celé odpoledne zpestřili krásnými maskami…moc jim děkujeme.
Samozřejmě nechyběla sladká odměna…
Duben ve školní družině – více ve fotogalerii
Přestože si s námi počasí aprílově zahrávalo …i tak jsme si duben skvěle užili.
Kromě hrátek na zahrádce i sportovních aktivit na hřišti…jsme stihli šít, tvořit krásné výrobky
v keramické dílně, vyrábět květy z papírů a kartonů od vajec…
Děti velmi rychle zjistily, že vrbové proutí se nehodí jen na pletení velikonoční pomlázky, ale dá se
využít na mnoho způsobů …
Březen ve školní družině - více ve fotogalerii
V březnu jsme uspořádali jarní keramickou dílnu pro rodiče a děti - zaplněná pracovní místa a
zajímavé výrobky byly důkazem, že máme spoustu kreativních a šikovných maminek, tatínků i
babiček.
Děti z družiny se již tradičně zvesela rozloučily s letošní zimou maškarním karnevalem.
Děkujme rodičům za přípravu nápaditých masek a děvčatům z 5.třídy za taneční vystoupení a
Zumbu, které celý karneval pěkně oživily.
Zima ve školní družině
Opravdu, letos byla i ta bílá zima se sněhem – dokonce jsme si ten kratičký čas stačili užít venku
na zahradě.
Většinu času nás však počasí nutilo strávit v teple tříd, ale ani tam nebylo pro nudu místo – hráli
jsme hry na povolání, bavili se se stavebnicemi, u počítačů i u nového fotbálku.
Tvořili jsme z filcu a hlíny, kreslili rodinu , zahráli jsme si na princezny a rytíře a mlsali sladké
muffiny.
Zkrátka ani ta trochu divná zima si na nás nepřišla.
Vánoce ve školní družině - více ve fotogalerii
Ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou se v družině uskutečnily vánoční tvořivé dílny.
Jejich tématem byl tentokrát návrat k přírodě a k odkazům našich předků. Děti si vyzkoušely
výrobu vánočního mýdla, plnily bylinkami vonné sáčky, upekly tradiční medové perníčky, nebo si
vyzkoušely práci se včelím voskem při výrobě svíček. Zkusili jsme i staré řemeslo drátenické a
vykouzlená srdíčka se jistě spolu s ostatními výrobky stanou milými dárky.
Škoda jen, že z fotografií nemůžete cítit tu vůni vánočního koření, bylinek a medu, která celé
tvoření provázela.
Hezké vánoce.
Keramika pro rodiče s dětmi - více ve fotogalerii
V první polovině listopadu se ve školní družině uskutečnila odpolední keramická dílna pro rodiče
s dětmi.
Celkem se zúčastnilo 10 dospělých a 13 dětí.
V průběhu příjemně stráveného pracovního odpoledne se rodiny pokusily vytvořit vánoční
dekorace – svícny, ozdoby, závěsy…
A rozhodně se jim to podařilo.
Říjen v ŠD - více ve fotogalerii
Barevné podzimní dny si užily děti ze školní družiny především na zahrádce.
Zábavou se stalo i hrabání listí z našich krásných, starých stromů – někdy to byl trochu nerovný
souboj – listí jako by neubývalo – po celé jaro i léto nám stromy poskytovaly úkryt před slunečními
paprsky, někdy i před kapkami deště,byly součástí her a hrátek – jsou to naši kamarádi.
Ve třídách děti bavily nové dřevěné stavebnice,šití z plsti nebo třeba dýňové vaření.
Indiánské odpoledne - více ve fotogalerii
V posledním zářijovém týdnu proběhly ve školní družině přípravy na velké indiánské odpoledne –
děti si vyrobily indiánské čelenky, amulety a náhrdelníky, seznámily se se životem indiánských
kmenů, vznikly totemy, jednoduché hudební nástroje, obranné štíty. To všechno se hodilo v pátek
odpoledne, kdy všichni složili 6 zkoušek indiánských dovedností aby se mohli vydat na cestu za
pokladem ve kterém na děti čekala sladká odměna.
Školní družina zahájila činnost ve čtyřech odděleních,která navštěvují děti z 1. – 3.tříd.
První dny jsme se snažili strávit venku na zahrádce či hřišti, kde si každý najde to, co ho nejvíc
baví a odpočine si od školních povinností.

Podobné dokumenty