obr.2 - Vermont Design

Komentáře

Transkript

obr.2 - Vermont Design
TIME OUT
EXCELSIOR ŽBL
SEZONA 2010 / 2011
ZÁKLADNÍ ÈÁST - 6. KOLO
Nedìle 16. 11. 2010 v 16:00 h.
KARA TRUTNOV - BK LOKOMOTIVA KARLOVY VARY
Rozhodèí: Mgr. Petr Baudyš (Studenec), Ing. Libor Lukeš (Nová Paka)
Komisaø: Mgr. Petr Andrle (Žamberk)
www.bktrutnov.cz
BK LOKOMOTIVA KARLOVY VARY
KARA TRUTNOV
výška v cm
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Michaela Bìlohoubková
Andrea Vacková
Iva Komžíková
Veronika Rybová
Kateøina Hindráková
Kateøina Nováková
Darina Mišurová "C"
Dana Kušlitová
Adéla Vìchtová
Nikola Tothová
Petra Záplatová
Hana Šnajdrová
Trenér: Mgr. Martin Petrovický
Vedoucí družstva a manažer: Jan Braun
179
178
173
176
178
190
163
182
190
164
175
183
roèník
1991
1989
1985
1991
1988
1983
1981
1990
1987
1991
1991
1980
4
5
6
8
9
10
11
12
14
21
23
Pospíšilová Šárka
Hrabáková Katarína
Eisnerová Jitka
Sedláèková Blanka
Muchová Michaela
Kovaåová Nikola
Kuèerová Šárka
Magerèiaková Michaela
Vìtrovcová Lenka
Houdková Jana
Vážanová Martina
Trenér: David Zdenìk
výška v cm
roèník
178
178
182
171
177
168
181
187
186
177
170
1989
1986
1984
1984
1991
1989
1982
1977
1984
1987
1990
Asistenti: Josef Primus, Roman Maleèek
Masér: Karel Nývlt
Lékaø: MUDr. Roman Salaj
Prezident klubu: Mgr. Tomáš Hendrych
Organizaèní pracovník: Mgr. Petr Kapitulèin
Datum vzniku klubu: 30. èervna 1946
Poprvé v lize: 1995/96
Nejlepší umístìní v lize: 2. místo 2003/04
Pøehled umístìní v lize: 95/96: - 3., 96/97: - 6., 97/98: - 6., 98/99: - 3.,
99/00: - 5., 00/01: - 4., 01/02 - 3., 02/03 - 3., 03/04 - 2., 04/05 - 3.,
05/06 - 3., 06/07 - 3, 07/08 - 3., 08/09 - 3., 09/10 - 3.
Èeský pohár: 2. místo 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2005/06,
3. místo 03/04, 04/05, 08/09
Evropské poháry - Euroliga 2004/2005 - základní skupina,
Pohár Ronchettiové 2001/2002 - pøedkolo, Evropský pohár FIBA 2002/2003 - základní skupina, Evropský pohár FIBA 2003/2004 - základní skupina,
Evropský pohár FIBA 2006/2007 - základní skupina, Evropský pohár FIBA
2007/2008 - základní skupina, Evropský pohár FIBA 2008/2009 - postup do play off
Støedoevropský pohár CEWL - vítìz 2009/10
Klubové barvy: modrá a bílá
2
7
PROGRAM UTKÁNÍ
UTKÁNÍ
PROGRAM
V TROJKOVÉM HODOVÁNÍ SE NABAŠTIL PREŠOV
EXCELSIOR ŽBL
støeda 20. øíjna
nedìle 24. øíjna
sobota 30. øíjna
sobota 6. listopadu
sobota 13. listopadu
nedìle 21. listopadu
sobota 27. listopadu
sobota 4. prosince
sobota 11. prosince
sobota 18. prosince
støeda 5. ledna
nedìle 9. ledna
sobota 15. ledna
sobota 22. ledna
støeda 26. ledna
sobota 29. ledna
sobota 12. února
støeda 16. února
18:00
18:30
17:30
16:30
17:30
16:00
14:30
17:30
17:00
16:00
18:00
16:00
17:30
15:00
17:30
17:30
17:00
18:00
Kara Trutnov - Sokol Hradec Králové 72:67 po prodloužení
Slovanka Mladá Boleslav - Kara Trutnov 73:58
Kara Trutnov - BK Pliska Studánka Pardubice 97:46
Valosun Brno - Kara Trutnov 91:79
Kara Trutnov - ZVVZ USK Praha 60:101
Kara Trutnov - BK Lokomotiva Karlovy Vary PØÍMÝ PØENOS ÈT4
VŠ Praha - Kara Trutnov
Kara Trutnov - BK Czech coal Aldast Strakonice
Frisco Sika Brno - Kara Trutnov
Sokol Hradec Králové - Kara Trutnov
Kara Trutnov - Slovanka Mladá Boleslav
BK Pliska Studánka Pardubice - Kara Trutnov
Kara Trutnov - Valosun Brno
ZVVZ USK Praha - Kara Trutnov
BK Lokomotiva Karlovy Vary - Kara Trutnov
Kara Trutnov - VŠ Praha
BK Czech coal Aldast Strakonice - Kara Trutnov
Kara Trutnov - Frisco Sika Brno
STØEDOEVROPSKÁ LIGA
støeda 27. øíjna
støeda 3. listopadu
úterý 16. listopadu
støeda 24. listopadu
støeda 1. prosince
ètvrtek 9. prosince
støeda 12. ledna
støeda 19. ledna
18:00
18:00
18:00
18:30
18:00
18:00
17:00
18:00
ÈESKÝ POHÁR
støeda 10. listopadu
18:00 BK Skøivánek Ústí nad Labem - Kara Trutnov 46:104
Kara Trutnov - TSV 1880 Wasserburg 78:86
VŠ Praha - Kara Trutnov 46:68
Kara Trutnov - BK PU Bemaco Prešov 85:97
Sokol Hradec Králové - Kara Trutnov
TSV 1880 Wasserburg - Kara Trutnov
Kara Trutnov - VŠ Praha
BK PU Bemaco Prešov - Kara Trutnov
Kara Trutnov - Sokol Hradec Králové
INFORMACE Z KLUBU
MLÁDEŽ
BK KARA TRUTNOV DOPLÒUJE SVÁ DRUŽSTVA
Basketbalový klub KARA Trutnov doplòuje žákovská a minižákovská družstva. Chlapci a
dívky narození v letech 1997-2003 mohou kdykoliv pøijít na trénink své vìkové
kategorie, kde se jim budou vìnovat trenéøi našeho klubu. Dìvèata roèníkù 1997 - 2003
se mohou hlásit trenérùm a trenérkám jakoukoliv støedu v hale gymnázia (16,00-18,00).
Chlapci stejných roèníkù ve stejný èas i den v hale Na Nivách. Zde Vám trenéøi podají
veškeré informace o dalších tréninkových dnech.
6
CEWL, EXCELSIOR ŽBL
CEWL - 4. kolo: Kara Trutnov - BK PU Bemaco Prešov 85:97 (17:20, 42:55, 64:76). Body:
Záplatová 20 (4 trojky), Mišurová 14 (4 trojky), Kušlitová (2 trojky) a Šnajdrová 12,
Vìchtová 10, Bìlohoubková a A. Vacková 6, Komžíková 5 (1 trojka) - Ciappinaová 35 (9
trojek), Risperová 21 (1 trojka), Pindrochová (1 trojka) a Wirthová 12 (2 trojky), J. Vacková
11 (1 trojka), Zentková 6. Rozhodèí: Hruša, L. Lukeš. Fauly: 13:15, TH: 12/10 - 11/8,
trojky: 11:13, 5 osobních chyb: 0:1 (37. Ciappina), diváci: 450.
Další výsledky: Hradec Králové - Prešov 79:75, VŠ Praha - Hradec Králové 59:77.
1. Prešov
2. Hradec Kr.
3. Trutnov
4. Wasserburg
5. VŠ Praha
4
3
1
1
0
1
1
2
2
3
398:347
292:285
231:229
235:235
94:136
9
7
4
4
3
EXCELSIOR ŽBL - 5. KOLO: Kara Trutnov - ZVVZ USK Praha 60:101 (13:22, 29:48, 44:76).
Body: Šnajdrová 20, Záplatová 14, Mišurová a Kušlitová 8, Vacková 6, Nováková a Vìchtová
2 - Milton 18, Feranèíková 17, Víteèková 14, Whalen 13, Pecková 10, Šujanová a Elhotová 8,
Bednáøová 5, Kulichová a Bartoòová 4. Rozhodèí: Baudyš, L. Lukeš. Fauly: 24:22, TH: 20/18
- 26/21, trojky: 4:2, 5 os. chyb: 1:1 (40. Vìchtová 27. Bartoòová), diváci: 750.
Další výsledky: Karlovy Vary - Valosun Brno 56:59, VŠ Praha - Pardubice 83:61, Strakonice Slovanka MB 72:60, Frisco Sika Brno - Hradec Králové 87:60.
1. USK Praha
2. Frisco Brno
3. Slovanka MB
4. Valosun Brno
5. Karlovy Vary
6. Hradec Kr.
7. Kara Trutnov
8. Strakonice
9. VŠ Praha
10. Pardubice
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
0
0
1
1
2
3
3
3
3
4
5
502:289
419:328
384:322
369:377
358:354
350:358
366:378
316:390
337:404
269:470
10
9
9
8
7
7
7
7
6
5
STØEDOEVROPSKÁ LIGA - CENTRAL EUROPE WOMEN LEAGUE
5. KOLO - STØEDA 24. 11. 18:30
SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ - KARA TRUTNOV
Odjezd autobusu s fanoušky v 16:00.
EXCELSIOR ŽBL
7. KOLO - SOBOTA 27. 11. 14:30
VŠ PRAHA - KARA TRUTNOV
3
Z TRENÉROVA ZÁPISNÍKU
Støedeèní utkání proti družstvu Prešova bylo pro nás velmi
pouèné. Chtìli jsme hrát celoplošnou obranu stejnì jako proti
USK Praha, ale tentokrát jsme v nìkterých situacích až moc
riskovali, z èehož plynuly lehké koše soupeøe, ty za tøi body
pøedevším z rukou neomylné Ciapinni. I pøes zmìnu obrany ve
druhém poloèase a stažení náskoku Prešova na ètyøi body jsme
již nenašli dostatek sil k otoèení utkání. Postup do Final Four
Støedoevropské ligy se nám touto prohrou sice vzdálil, ale
pøesto nesložíme zbranì a budeme o nìj bojovat naplno až do
konce.
Dnes nás èeká ambiciózní tým z Karlových Varù, jehož hra se
opírá pøedevším o duo podkošových hráèek Vìtrovcová,
Magerèiaková a dirigované výbornou Kovalovou. Oèekávám
bìhavé utkání s agresivní obranou na obou stranách. My se
chceme pouèit z chyb ze støedeèního zápasu a za vašeho
skvìlého skandování vám vítìzstvím pøipravit krásný nedìlní
sportovní zážitek.
MY RUKAMA A NOHAMA, VY RUKAMA A HLASIVKAMA!!!
MARTIN PETROVICKÝ, TRENÉR KARY TRUTNOV
SMS TIPOVÁNÍ, ROZHOVOR
TIPUJTE POÈET BODÙ A VYHRAJTE DÁRKY OD TIPSPORTU!
Se zaèátkem nové sezony jsme pro vás, ve spolupráci s trutnovskou firmou SKIP HARDWARE,
pøipravili novinku pøi diváckém SMS hlasování. Soutìžit teï mùžete v tipování na poèet bodù,
které nastøílí domácí, trutnovské družstvo v utkání.
Hlasování odstartuje se zaèátkem utkání a bude ukonèeno PÌT MINUT pøed jeho koncem. Poté
budou vyhlášeni tøi soutìžící, kteøí buï pøesnì trefili koneèný poèet bodù domácího týmu
nebo mu byli nejblíže. V pøípadì, že se sejde vìtší poèet pøesných tipù, rozhodne o výhercích
døívìjší èas odeslaného tipu. V pøípadì, že se nikdo netrefí do pøesného poètu bodù, budou
výherci vyhodnoceni podle skóre, které bude nejbližší.
Cena SMS je 6 Kè vèetnì DPH. Provozovatelem služby je spoleènost Skip Hardware s.r.o.,
Polská 109, Trutnov. Technicky službu zajišuje spoleènost Fincom - Materna Communications,
a.s.
Jak hlasovat? Pro tipování
na koneèný poèet bodù domácího týmu v zápase zasílejte SMS ve tvaru:
HRA ZAPAS SKÓRE na èíslo 9003006.
Napø. HRA ZAPAS 77
Hlasování probíhá od zaèátku zápasu, ukonèeno bude 5 minut pøed koncem.
MLÁDEŽ
Ocenìní pro mistrynì ÈR. O pøestávce dnešního televizního zápasu budou slavnostnì
ocenìny mladší dorostenky BK Kara Trutnov a jejich trenéøi za historický zisk titulu
mistra Èeské republiky pro trutnovský basketbal. Kdo se o nìj zasloužil? Skokanová
Anežka, Potoèková Michaela, Mervínská Gabriela, Strnadová Jana, Havlová Viktorie,
Høebøinová Adéla, Kozumplíková Katka, Janáková Michaela, Neèekalová Klára,
Brázdová Lada, Andrlíková Aneta, Mazurová Michaela; hráèka Kustvánová Veronika již v
Trutnovì nepùsobí (Ostrava); trenéøi: Kapitulèin Petr, Skokan Petr.
Trutnovské SCM znovu mezi nejlepšími! V každoroèním hodnocení Sportovních center
mládeže (SCM), se i tentokrát velice vysoko umístilo naše SCM. Vyššího hodnocení
dosáhl jen Hradec Králové, až za námi skonèilo USK Praha, Frisco Sika Brno,
Strakonice, Slovanka a další.
V hodnocení, které zahrnuje poèet vychovaných hráèek pro dospìlou reprezentaci èi
ŽBL, poèet aktuálních reprezentantek v mládežnických reprezentacích (U20, U18,
U16), a také výkonnost extraligových dorosteneckých družstev, tak Trutnov nadále
zùstává mezi nejlepší trojicí.
V letech 2005, 2006 a 2008 jsme celkové hodnocení dokonce vyhráli! Ve zbývajících
letech se na první pøíèku prosadil klub Sokola Hradce Králové, trojici nejúspìšnìjších
vìtšinou doplòují Frisco Sika Brno a USK Praha. Po loòském titulu mladších dorostenek
èi postupu všech mládežnických týmù do nejvyšších soutìží je naše 2. místo v celé ÈR
dalším dùkazem o výborné práci s basketbalovou mládeží v Trutnovì. Zároveò mùže být
skvìlou motivací pro další mladé hráèky. Po vynikajícím úspìchu reprezentaèního celku
žen by také mohla být vodítkem pøi rozhodování dìtí i rodièù na využití volného èasu naše družstva jsou stále otevøená novým basketbalovým aspirantkám.
Všechna dívèí mládežnická družstva našeho klubu hrají letos nejvyšší soutìže.
4
PETRA ZÁPLATOVÁ V ROZHOVORU PRO TRUTNOVINKY.CZ
„Jednou se daøí, jednou zase ne.“ Tak tìmito slovy komentuje svoje výkony
basketbalistka Petra Záplatová. Zamìøíme-li se podrobnìji na její dvì poslední vystoupení v
dresu Kary, pak mùžeme rozhodnì øíct, že osmnáctileté rozehrávaèce se v nich daøilo. Aèkoliv
její tým odešel z palubovky zrovna dvakrát poražen.
V sobotním ligovém duelu proti USK Praha by se však myšlenka na vítìzství neurodila ani snad v
hlavì toho nejvìtšího trutnovského optimisty. Vždy reprezentantkami nabitá družina Lubora
Blažka byla jen pár dní pøed soubojem pod Krkonošemi nestravitelným soustem i pro
euroligového šampióna z Moskvy. „Myslím si ale, že i když individuálnì jsou hráèky USK úplnì
nìkde jinde, z naší strany to bylo docela dobré,“ hovoøila pozitivnì Záplatová i pøes vysokou
porážku 60:101. Rozhodujícím elementem støetnutí, jak i trutnovská basketbalistka
pøedpokládala, se ale ukázala hra v podkošovém prostoru. „Navíc USK má vysoké hráèky i na
køídlech, takže v tomhle jim nemùžeme konkurovat,“ podotkla. „Jedinì, že bychom dávaly koše
a nemusely doskakovat,“ usmála se mládežnická reprezentantka. S témìø 38 minutami byla
nejvytíženìjší hráèka zápasu a nastøílela 14 bodù.
Ve støedeèním pohárové bitvì Støedoevropské ligy s Prešovem zvládla dokonce zaokrouhlit svùj
poèet na 20 bodù a znovu se tìšila i nejvìtší dùvìøe trenéra Petrovického (34 minut). „Za to
jsem ráda,“ prohodila. Ale zklamaná byla víc než v sobotu. „Prostì jsme si utkání pokazily naší
obranou. Nièím jiným,“ zlobila se po druhé domácí porážce bìhem ètyø dní, tentokrát 85:97.
„Nevypomáhaly jsme si, i když to celé týdny pilujeme. Špatnì jsme odstupovaly, i když jsme
vìdìly, že jsou dobrý støelci,“ poznamenala rozehrávaèka Kary k souboji se slovenským
vicemistrem.
Kdo reprízu loòského finále CEWL sledoval pøímo v hale, málem si ukroutil hlavu z toho, jak
domácí basketbalistky nechávaly trestuhodnì volnou Belgièanku Ciappinaovou. Dvaadvacetileté
køídlo odstøelilo Karu devíti trojkami z dvanácti pokusù a velmi tím obhájkyním
støedoevropského titulu zkomplikovala cestu na závìreèný turnaj, kam se podívají ètyøi nejlepší.
„Ještì zabojujeme a doválíme to tam,“ nehází Petra Záplatová flintu do žita.
5

Podobné dokumenty

best office 2016 i 2017

best office 2016 i 2017 e-health systému, který dokáže důsledně monitorovat výsledky a 4) zajištění vyšší návratnosti z každé koruny vynaložené ve veřejných zakázkách obecně tím, že dojde ke zlepšení v plánování a zvýšení...

Více

zvvz usk praha - BK KARA Trutnov

zvvz usk praha - BK KARA Trutnov soutěží v basketbalu, které přímo řídí svými orgány podle řádů a sportovně technických dokumentů ČBF a podle pravidel basketbalu FIBA. Stanovuje podmínky pro účast v soutěžích ČBF a za tím účelem...

Více

Slovo k sezoně - BK KARA Trutnov

Slovo k sezoně - BK KARA Trutnov na hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po skončení I.části, další utkání se hrají u soupeře atd., event. páté utkání se hraje na hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po...

Více

Červen 2006 - Benešov nad Ploučnicí

Červen 2006 - Benešov nad Ploučnicí ve 14:00 hodin a budou otevøeny do 22 hodin. Druhý volební den - sobota 3. 6.- se volební místnosti otevøou v 8:00 hodin, možnost vhodit své hlasovací lístky do volební schránky konèí pro všechny o...

Více

Program VŠE Praha - utkání vs Frisco Brno

Program VŠE Praha - utkání vs Frisco Brno přenosu České televize. Věříme, že nás tato – pro náš tým zatím nepoznaná atmosféra – bude motivovat k výkonu, který potěší vás, naše milé hosty v třebešínské hale i diváky u obrazovek. V našem prv...

Více