Očko březen 2013

Komentáře

Transkript

Očko březen 2013
20. ČÍSLO
BŘEZEN 2013
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
OBSAH DVACÁTÉHO ČÍSLA:
- pohádka o království Virtuálnov
- křížovka a kvíz o skvělé ceny
- výsledky soutěží, šachy
- sportovní výsledky
- reportáže z lyžařského kurzu
- rozhovor
- sběrové akce a další
___________________________________________________________________________
Očko informuje - Očko napoví - Očko je tu pro Vás!
Pohádka o království Virtuálnov
Pavel Fuciman, 6.A
Bylo jednou jedno království, které
se jmenovalo Virtuálnov, a v něm vládl
král Mobilus a královna Kompa. Byli
spolu šťastní, nic jim nechybělo, měli
dostatek her a volného kreditu a za čas
se jim narodila krásná dceruška
Flešinka.
Ale jednoho dne se v království
usadil zlý drak Virusák Ničitel.
Královna i král pozorovali, že se
dějí zvláštní věci. Hry nabíhaly
pomaleji a pomaleji nebo se začaly
samy zastavovat. Pak začal královský
počítač ztrácet kontrolu nad všemi
systémy království a nemohl se ani
spustit. A nakonec se po zapnutí
královského
počítače
objevovaly
prapodivné
výhružné
obrázky
s textem: „Jsem strašný drak Virusák
Ničitel! Vaše království bude jen
moje!!“
Král Mobilus byl vzteky celý bez
sebe, že mu mizí volný kredit, také
peníze na účtech záhadně ubývaly,
jako by je někdo vysával. Království
bylo chudší a chudší a zavládl chaos.
Nebezpečí číhalo ze všech stran!
Aby král s královnou zachránili, co
se dalo, rozhodli se převést zbytek
svého majetku na dcerku Flešinku a
pak dali rozhlásit: „Ten, kdo zbaví
království Virtuálnov zlého draka
Virusáka
Ničitele,
dostane
půl
království a královskou dceru Flešinku
za ženu.“
Přihlásili
se
nejurozenější
a
nejbohatší princové ze všech koutů
světa, ale nikomu se nepodařilo zlého
Virusáka zničit. Král s královnou a
princeznou Flešinkou byli zoufalí.
Až jednou, když už se zdálo, že je
vše ztraceno, objevil se v království
chudý, ale velice chytrý mládenec
Avast. Vystopoval nenasytného draka,
svou chytrostí ho přelstil a navždy
vyhnal z království. Navíc navrhl králi
pro královský počítač důmyslný
systém, který každého draka ihned
odhalí a natotata zneškodní.
„Jen musíte být stále ve střehu!“
radil šťastným královským rodičům
Avast.
A protože se k sobě princezna
Flešinka a zachránce Avast krásně
hodili, konala se slavná svatba a
v království zavládlo štěstí a pořádek.
Velikonoce
Lucie Plesníková, 6.B
Velikonoční vajíčka
každá dívka maluje,
někdy jsou jen maličká,
pak je chlapcům daruje.
Když je chlapci vyšlehají,
dostanou pár vajíček,
do koše je naskládají,
až je plný košíček.
Kluci přijdou s pomlázkami,
holky se už připraví,
že dostanou karabáčem
na celý rok pro zdraví.
__________________________________________________________________________________
očko informuje – očko Vás baví - očko informuje – očko Vás baví - očko informuje
2
Třída vynálezců
Během tří listopadových týdnů si žáci 7.A, 8.A a 9.A vyzkoušeli, jaké je být vynálezcem.
V rámci projektu Třída vynálezců (InventorClass) nadace Kids and Science se děti pod
vedením profesionálních lektorů proměnily ve vynálezce a pokusily se nám všem zjednodušit
život. Tři nejlepší týmy z každé třídy postoupily do ostravského finále.
Naši žáci se na podzim zúčastnili
projektu Vysoké školy báňské –
Technické univerzity o nejlepší
vynález. Tento projekt byl určen
žákům základních škol a naše škola
přihlásila do této soutěže žáky
matematických tříd 7. – 9. ročníku.
Vítězná družstva se 30. ledna
zúčastnila Tržiště nápadů přímo na
půdě Vysoké školy báňské, kde měla
své „vynálezy“ představit.
Naši vynálezci se v Ostravě utkali
s mnoha základními školami celého
regionu, a tedy s velkou konkurencí.
V porotě zasedli představitelé velkých
moravskoslezských firem, jako jsou
Hyundai, Vítkovice, Arcelor Mittal.
A naše škola byla velmi úspěšná!
V kategorii Nejlepší nápad jsme
zvítězili!!! Družstvo 7.A ve složení
Nikola Greschnerová, Jiří Buchta,
Maxmilián Rek, David Miřinský
zaujalo svým nápadem BEZPEČNÁ
SLEPECKÁ HŮL a odneslo si 1. místo!
Vítězům gratulujeme, ale i ostatním
děkujeme za velmi originální vynálezy
a za vzornou reprezentaci naší školy.
(Rz)
Křížovka pro nejmenší
Křížovku připravil David Židek ze 6.A
__________________________________________________________________________________
očko informuje – očko Vás baví - očko informuje – očko Vás baví - očko informuje
3
Recitační soutěž
Školní kolo recitační soutěže pro
žáky 1. stupně proběhlo 29. ledna.
Porota ve složení paní učitelky
Peterová, Nováková a Drabinová
ohodnotila malé recitátory ve třech
kategoriích: žáky 1. tříd (0. kategorie),
2. – 3. tříd (I. kategorie) a 4. – 5. tříd
(II. kategorie).
Pro všechny zúčastněné byly
připraveny pěkné odměny.
Také žáci 2. stupně se o týden
později sešli, aby předvedli své
recitátorské schopnosti. V kategorii
6. – 7. tříd (III. kategorie) a 8. – 9. tříd
(IV. kategorie) vyhodnotila porota ve
složení paní učitelky Hradilová,
Rzymanová a pan učitel Hrabec
přednes jednotlivých soutěžících.
Dva nejlepší z II. – IV. kategorie
postoupili do obvodního kola, které se
uskutečnilo 14. února na 8. ZŠ.
(red)
Výsledky:
0. kategorie
1. Sýkorová Klára, 1.A
2. Maštalířová Hana, 1.B
3. Čadan Matyáš, 1.B
I. kategorie
1. Valošek Tomáš, 3.A
2. Opletal Simon, 2.B
3. Švrčinová Barbora, 3.B
III. kategorie
1. Kohoutková Lucie, 7.B
2. Durčáková Zuzana, 6.A
3. Greschnerová Nikol, 7.A
IV. kategorie
1. Mynářová Klára, 9.A
2. Baszczynská Barbara, 9.A
3. Pobudová Alena, 8.A
II. kategorie
1. Zatloukalová Kristýna, 4.B
2. Koukalová Tereza, 5.A
3. Suranová Michaela, 5.B
Obvodní kolo v recitaci – 2. stupeň
Lucie Kohoutková ze 7.B, Zuzana
Durčáková z 6.A, Barbara Baszczynská
a Klára Mynářová z 9.A předvedly
v obvodním kole, které proběhlo na
8. ZŠ, velmi dobrý výkon. Bylo třeba
překonat nervozitu z cizího prostředí,
překonat trému a ostych před
konkurencí žáků dalších tří škol a
předvést to nejlepší. To se všem
zúčastněným dívkám z naší školy
podařilo na výbornou. Pro porotu
nastalo velmi těžké rozhodování; bylo
nesmírně obtížné vybrat ty nejlepší,
protože všechny předvedené projevy
by si zasloužily ocenění.
Nakonec porota rozhodla takto:
Zuzana Durčáková získala 3. místo a
postoupila do okresního kola soutěže,
které se konalo 7. března v ZUŠ
v Místku, a Lucie Kohoutková se
umístila na místě čtvrtém a stala se tak
první náhradnicí. Gratulujeme!
Klára
Mynářová
a
Barbara
Baszczynská měly těžší podmínky pro
soutěžení než dívky mladší, jejich
kategorie byla daleko početnější, a
proto byla soutěž náročnější. Ačkoli se
oběma našim žákyním podařilo
zarecitovat oba soutěžní texty na
výbornou, porotou pro další postup
vybrány nebyly. Přesto si zaslouží
velkou pochvalu a poděkování za
reprezentaci naší školy.
(Hd)
__________________________________________________________________________________
očko informuje – očko Vás baví - očko informuje – očko Vás baví - očko informuje
4
Malí šachisté vybojovali postup na republiku
Boje
nad
šachovnicemi
se
rozpoutaly ve Středisku volného času
Klíč 23. ledna. V krajském kole se
spolu utkala jak družstva 1., tak
2. stupně základních škol a víceletých
gymnázií. Naše družstvo z 1. stupně si
při obhajobě titulu z minulého roku
vedlo výborně a po celou dobu turnaje
získávalo v každém kole stejný počet
bodů jako družstvo z 5. ZŠ. O vítězi
nakonec
rozhodlo
pomocné
hodnocení, které nás posunulo „až“ na
2. místo. Vysněný sen o postupu na
mistrovství České republiky se nám ale
splnil a naše škola může předvést své
kvality v dubnu ve Vyškově.
Za 1. stupeň nás reprezentovali:
Tomáš Filip (5.B), Jan Marciňa (4.A),
Petr Gnojek (2.B) a Tomáš Valošek
(3.A). Chlapcům blahopřejeme a
přejeme šťastné tahy v republikovém
kole.
Družstvo
2.
stupně
hrálo
v oslabení. Na 1. šachovnici chyběl
Matěj Kuchař ze 7.A, který byl v době
konání krajského kola na lyžařském
kurzu, a proto bylo družstvo doplněno
žáky 1. stupně. Probojovat se do
republikového kola sice neměli šanci,
přesto si vedli velmi dobře a
v celkovém hodnocení se umístili na
šestém z 13 míst.
Za 2. stupeň nás reprezentovali:
Jakub Linha (6.A), Rostislav Berezjuk
(7.A), Michael Sedláček (3.A), Štěpán
Surma (2.A), Jan Baszczynski (9.A).
Všem šachistům děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy. (Se)
Nejlepší třída
Radim Kičin, 8.B
Jedna třída je taková, druhá
maková, ale ta naše je prostě nejlepší.
Jistě jste poznali, že píši o 8.B!
Tak jako každá třída i ta naše má
své
rebely,
baviče,
drzouny,
beznadějné snílky a taky „chytré
hlavičky“. Ale ne, dělám si legraci, nic
takového v naší třídě nenajdete! I když
při podrobném zkoumání se možná u
nás někdo takový najde, např. ty
chytré hlavičky, ke kterým se počítám i
já. Opět si dělám legraci!
Třída 8.B patří k těm nej …. horším
ve škole. Není se co divit! Vždyť
vstoupit k nám po přestávce je někdy
opravdu „životu nebezpečné!“ Prostě
VÝBUCH! Hned všichni poznají, kdo
měl dnes na svačinu rohlík s máslem,
salámem, paštikou a zda je umytá
tabule (otisky houby na stěnách).
Přesto všechno si myslím, že jsme
dobrý kolektiv (až na pár výjimek) a
držíme při sobě! Mám naši třídu rád i
s tím vším nehezkým, co k ní patří.
A co naše třída dnes? Stárne! Tak
jako všichni. To je přece koloběh života
a my, lidé, se tomu neumíme ubránit!
Inzerce – hledám - vyměním
Sháníte něco? Chcete si vyměnit něco ze své sbírky? Hledáte kamaráda? Neváhejte!
Očko vám pomůže!
Své inzeráty můžete zasílat na redakční adresu [email protected] nebo vhazovat do
schránky připravené naproti sekretariátu školy.
__________________________________________________________________________________
očko informuje – očko Vás baví - očko informuje – očko Vás baví - očko informuje
5
Velikonoční kvíz o skvělé ceny
Nebaví vás stát v dlouhé frontě před školní jídelnou?Stačí zodpovědět pár otázek, řešení kvízu
napsat na výherní kupon, včas jej vhodit do schránky a čekat, zda právě vy nebudete mít
štěstí. Vylosovaní luštitelé obdrží kartičku platnou až do konce května nebo sladkou odměnu.
1. Na jaře stromy a rostliny:
a) rozkvétají
b) odkvétají
c) usychají
V
P
M
2. Co dělají kluci o Velikonocích?
a) jdou si pro výslužku
b) schovávají se doma
c) jsou ve škole
E
J
Y
3. V jakém státě se nachází hlavní město Londýn?
a) Německo
b) Rusko
c) Velká Británie
A
N
L
4. Z jakého světadílu pochází kukuřice?
a) z Ameriky
b) z Evropy
c) z Asie
I
C
Q
5. Co malujeme na Velikonoce?
a) byt
b) vajíčka
c) beránka
H
K
Z
6. Doplň název dne: Bílá ………..?
a) neděle
b) sobota
c) středa
A
O
R
7. Velikonoce jsou svátkem původně?
a) křesťanským
b) pohanským
c) židovským
N
S
T
8. Co je to kraslice?
a) hezká žena
b) malované nebo jinak ozdobené vejce
c) zvláštní typ jeskyně v Moravském krasu
E
O
B
9. Co o Velikonocích pečou hospodyně?
a) bábovku
B
b) pizzu
V
c) beránka
Č
__________________________________________________________________________________
očko informuje – očko Vás baví - očko informuje – očko Vás baví - očko informuje
6
10. Jaká je nejvyšší hora Beskyd?
a) Beskydka
b) Lysá hora
c) Smrk
B
N
M
11. Co je pestruška?
a) druh hlodavce
b) druh papouška
c) druh motýla
Í
F
M
12. Zastaralý název pro jaro zní ...?
a) oraj
b) vesna
c) aroj
J
K
A
13. Kde neslaví Velikonoce?
a) v Indii
b) v Polsku
c) na Slovensku
R
P
S
14. Které zvíře je symbolem Velikonoc?
a) kráva
b) králík
c) pes
K
A
B
15. Na velikonoční koledu chodíme vybaveni:
a) jalovcem nebo pomlázkou
b) páskem
c) kšandami
S
C
Y
16. Velikonoční koledníci chodí koledovat:
a) večer
b) odpoledne
c) dopoledne
T
A
L
17. Doplň říkanku: Hody, hody doprovody, dejte vejce...?
a) čerstvý
b) vařený
c) malovaný
K
S
I
18. Co slavíme 1. dubna?
a) Svátek matek
b) Mezinárodní den ptactva
c) Svátek práce
P
C
D
19. Jarní rostlinou je:
a) kaktus
b) brambor
c) sněženka
I
T
E
Velikonoční kvíz připravili David Židek ze 6.A a Filip Majcher z 9.B
__________________________________________________________________________________
očko informuje – očko Vás baví - očko informuje – očko Vás baví - očko informuje
7
Reportáž ze zimního kurzu
Kristián Bureš, 9.B
Autobusem
jsme
21.
ledna
pohodlně dojeli takřka až k chatě, tedy
vysadil nás zhruba 2,5 km pod
sjezdovkou. Stačilo se tedy jen
vyškrábat nahoru, třeba já, já tam byl
první.
Rozdělili nám pokoje, chlapci
obývali chatu HAD i s pár děvčaty a
ostatní dívky pobývaly v hlavní chatě.
Krajina kolem nás vypadala jako
z pohádky Josefa Lady.
Já byl na pokoji s pěti kamarády
z 9. třídy. Po vybalení nás čekal oběd,
poté následoval odpolední klid, a když
skončil odpočinek, vydali se všichni na
sjezdovku, kde si nás instruktoři
rozdělili do skupin podle toho, jak
komu šlo lyžování. Nechci se nijak
chlubit, ale společně s Filipem a
Ondrou jsme obstáli výborně, a proto
nás čekala místa v 1. skupině lyžařů,
tedy
těch
nejschopnějších.
Instruktorem byl pan Kořínek, který
vymýšlel všechna možná cvičení ke
zdokonalení jízdy.
Po
večeři
vždy
následoval
program. Samozřejmě, že první den se
hlavně mluvilo o bezpečnosti, ale další
dny program vymýšleli sami žáci.
Již druhý den si začal Filip
stěžovat, že mu je špatně a že má chuť
na paralen.
Při dopoledním lyžování si náš
instruktor připravil všelijaké cviky,
například
box,
volant,
opici,
metronom, hodiny, jízdu po jedné lyži
v oblouku. Pomalu jsme v něj ztráceli
důvěru, protože ty pády, které utrpěl,
děsily mě i ostatní. Když viděl, že nám
to jde, odhodlal se k tomu vyzkoušet
terén, kde byl i skok. Poučoval o
rychlosti a o opatrnosti. V terénu
obstáli skoro všichni výborně, až na
mě. Ani nevím, co mne to napadlo
najet na skok
„šusem‘‘, přikrčit
se před skokem a
nohy natáhnout těsně před dopadem.
Chvíli jsem sice letěl, ale přitažlivost
zemská byla holt silnější.
Ve středu proběhla dopolední
procházka na Švarnou Hanku, které se
bohužel již nezúčastnil můj kamarád
Filip, protože jeho chuť na paralen
nebyl vtip (skutečně mu bylo zle), a tak
si ho rodiče v úterý večer odvezli
domů. Cesta byla samý sníh, nemám
fantazii na to, abych popisoval výlet za
nepříjemné inverze, kdy ani hory
kolem nebyly málem vidět. Aspoň pak
hezky sněžilo.
Jako odpolední program bylo zcela
nečekaně
lyžování
a
snowboardování.
Tentokrát
se
naskytla možnost volných jízd ve
skupinách.
Předposlední
den
nás
čekal
závěrečný slalom, na který jsme se dost
dlouho připravovali. Se závodem to se
mnou ale dopadlo, dle mého názoru,
tragicky,
neumístil jsem se totiž
v první „třetici“. Výherci obdrželi
diplomy a odměny.
Poslední den bylo tolik volných
jízd, že vůbec netuším, kolik jich já
nakonec vůbec měl. Jelikož všichni
z našeho pokoje byli sbaleni a měli vše
v pořádku, mohli si dovolit jít za
děvčaty. Na mě zbyla práce -posbírat
veškeré drobky z koberce na pokoji,
vysypat koš atd.
Celkově se mi na lyžařském kurzu
hodně líbilo, až na: ze začátku
zledovatělou sjezdovku, vlek, který
brutálně škubal, a počasí. Nejvíce si
však budu pamatovat let malé Klárky
na vleku, který ji vymrštil do výšky a
vystřelil do dálky pěti metrů.
__________________________________________________________________________________
očko informuje – očko Vás baví - očko informuje – očko Vás baví - očko informuje
8
... a jak to viděly holky
Lucie Kohoutková, 7.B
25. ledna ráno jsme se shromáždili
před školou. Skupinka dětí s rodiči,
velké
těžké
batohy,
kufry
a
samozřejmě
nechyběly
lyže
a
snowboardy. Chystali jsme se na
lyžák. Když přijel autobus, bylo slyšet
pouze nervózní a radostné šuškání.
Na chatu jsme šli asi sedm
kilometrů, samozřejmě do kopečka.
Ve chvíli, kdy jsme uviděli chatu,
všichni si oddechli úlevou. Ubytování
proběhlo rychle. Holky ze 7. tříd
společně se všemi kluky spaly na
menší chatě HAD, holky z devítky na
větší chatě jménem Jiřina. Pokoje byly
krásné. Dvě dvoupatrové postele, dvě
skříně a taky stůl a židle. My, holky,
jsme měly štěstí a každý pokoj měl
svou vlastní koupelnu. Kluci takové
štěstí neměli.
Zabydlili jsme se a vyrazili na
svah. Ze začátku bylo všechno trochu
hektické, nevěděli jsme, kam jít ani co
dělat. Ale instruktoři a paní učitelky to
dobře zvládli a za chvíli jsme byli
rozdělení. Poprvé, jen na zkoušku.
Začátečníci šli na malý svah a učili
se základy. Ti lepší i ti nejlepší se
vydali na velký svah. Po první
lyžovačce byli všichni unavení.
Sundávání lyžáků se podobalo
osvobození.
Večeře, obědy a snídaně byly po
celý týden výborné. Na snídani jsme
mívali švédské stoly, v poledne jsme
si pochutnávali na polévce a druhém
jídle. Večer jsme měli teplou večeři a
na pozdní večeři nám kuchařky
chystaly dobré chleby s pomazánkou.
Po večeři byl večerní program.
Zábavný. Poslední noc, tedy alespoň
já, jsem si program užila nejvíc. Hráli
jsme zábavné hry s kartami, tyčinkami
a
mandarinkami.
Samozřejmě
nesměla chybět ani pánská a dámská
volenka a židličkovaná.
Na posledním odpoledním
lyžování jsme závodili ve slalomu.
Odjezd z chaty byl smutný. Ať jste
šli kamkoliv, všude se ozývalo:
„Nechci jet zpátky.“ Cesta k autobusu
se zdála mnohem kratší, když se šlo
z kopce. A když jsme přijeli do města,
náš výlet skončil.
Lyžařský výcvik 2013 byl pro mě
velkým
dobrodružstvím.
Nové
prostředí, jiné jídlo, nové aktivity.
Myslím, že nemluvím jen za sebe, že
jsme si všichni společný týden užili.
V T Í P K Y
„Fando, nechoď na tu sjezdovku,” domlouvá lyžaři před hotelem
manželka, „vždyť už skoro všechen sníh roztál - někde se
přizabiješ!”
„Neboj,” uklidňuje ji Fanda, „beru si vodní lyže.”
Přiběhne do horské chaty vyděšený turista a křičí: „Utečte! Všichni utečte! Valí se
sem obrovská sněhová koule!”
Recepční ho mírní: „Z toho si nic nedělejte, to jen Yetti metá kotrmelce.”
__________________________________________________________________________________
očko informuje – očko Vás baví - očko informuje – očko Vás baví - očko informuje
9
Novoroční turnaj v kopané
Začátkem ledna se uskutečnil na
1. ZŠ již 7. ročník Novoročního turnaje
v kopané pro žáky 4. a 5. tříd. Naši
školu reprezentovali Tomáš Chudík,
Dominik Vlačuha, Dominik Brojač a
Tomáš Filip z 5.B, Jan Chovančík ze
4.B, Damián Hlaváč, Vašek Mlčoušek,
Jan Marciňa a Tomáš Havránek ze 4.A.
Turnaje se zúčastnilo pouze pět
týmů, některá družstva se kvůli
vysoké nemocnosti omluvila. Naši hoši
se postupně utkali se všemi týmy –
2. ZŠ, 5. ZŠ, 1. ZŠ „A“ a 1. ZŠ „B“ a po
velmi dobrém výkonu nakonec
obsadili pěkné 3. místo. Výrazného
úspěchu dosáhl Jan Chovančík, který
byl vyhlášen mezi žáky, kteří nejsou
registrovanými
členy
frýdeckomísteckého fotbalu, nejlepším hráčem
turnaje.
Všem žákům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
(My)
Vybíjená – okrskové kolo
V únoru a březnu proběhla na naší
škole okrsková kola ve vybíjené. Naši
chlapci bojovali v silné konkurenci,
hráli velmi dobře ve všech čtyřech
zápasech, bohužel si v tento den
vybrali smůlu a nepodařilo se jim ani
jednou vyhrát. I když ve dvou
zápasech s přehledem vedli, z vítězství
se vždy nakonec radoval soupeř.
Přesto je třeba všem chlapcům
poděkovat za bojovnost.
Školu
reprezentovali
Tomáš
Havránek, Václav Mlčoušek, Jan
Marciňa, Damián Hlaváč, Patrik Bartoš
(4.A), Antonín Borák (4.B), Tomáš
Filip, Tomáš Chudík, Dominik Vlačuha
(5.B) a Petr Sláma a Matěj Kováč (5.A).
Velkou
radost
nám
udělalo
družstvo děvčat. I když víme, že holky
si s míčem nerozumí tak dobře jako
chlapci, naše děvčata vyhrála postupně
nad týmy z 1. ZŠ, ze 7. ZŠ a ze 4. ZŠ, a
zajistila si tak postup z prvního místa
do okresního finále.
V týmu hrály velmi dobře Renata
Gajová, Míša Karásková, Lenka Thu
Tra (5.B), dále tým tvořily Natalia
Koláčková,
Markéta
Krbečková,
Vendula Hamplová, Klára Havelková
(5.A), Sabina Göttlicherová (4.A) a
Nikola
Ručková
a
Kristýna
Zatloukalová (4.B).
(Ma)
Den učitelů aneb Den naruby a Ámos Šestky
Jako každým rokem i letos si 28. března připomínáme narození jednoho
z nejvýznamnějších Čechů. Roku 1592 se narodil Jan Ámos Komenský, Učitel národů.
Naše škola tento den oslavuje už několik let po svém, a to takzvaným Dnem naruby,
kdy se výuky ujímají naši nejstarší žáci a zkouší si učitelskou práci na vlastní kůži.
Den naruby se letos koná ve středu 27. března a vás, žáky 1. – 6. ročníku, budou učit
žáci 9.A a 9.B. Na závěr Dne naruby proběhne tradiční vyhodnocení ankety Ámos
Šestky, i letos budou učitelé hodnoceni ve více kategoriích. O všem vás budou
informovat členové školního parlamentu.
__________________________________________________________________________________
očko – sport - očko – sport - očko – sport - očko – sport - očko – sport - očko – sport – očko
10
ROZHOVOR
Požádali jsme o krátký rozhovor paní učitelku Molinovou, která na naší škole vyučuje
angličtinu, informatiku a pracovní činnosti, její aprobací je však také matematika.
Proč jste se rozhodla učit pracovní
činnosti? Nejsou spíše záležitostí
učitelů-mužů?
Pracovní činnosti jsou obor, který jsem
si zvolila jako protipól k matematice,
abych nemusela být tak přísná a měla
lepší vztah k žákům.
Na jaké škole jste učila předtím, než
jste nastoupila k nám?
Působila jsem dlouhých 16 let na
10. základní škole ve Frýdku-Místku,
než ji zrušili. Poté jsem na šest let
nastoupila
na
střední
školu
elektrotechnickou a dřevozpracující,
která se nachází ve stejném areálu jako
plavecký bazén. Následně jsem se
rozhodla pro finančnictví, ale když
jsem zjistila, že mi nadšení žáků chybí,
rozhodla jsem se dělat jak finančnictví,
tak i učení zároveň.
Je pravda, že píšete básně?
Ano, píšu poezii a mám v plánu napsat
knihu. Když jsem začala kombinovat
obrazy a verše na svých výstavách,
lidé mi říkali, že se jim to líbí a abych
to vydala.
Máte ráda děti?
Děti mám ráda všeobecně.
Bydlíte na vesnici nebo ve městě?
Bydlím v Lískovci, který je jakoby
předměstím Frýdku-Místku.
Malujete v přírodě nebo doma?
Podle počasí. Když je krásně, maluji na
terase nebo na zahradě, kde mám
takový svůj ateliér. Jinak nemám moc
času, abych malovala v přírodě a
chodila s plátnem například do lesa.
Rozhovor připravili a zaznamenali Michal Knězek a Filip Majcher z 9.B
Dlouhodobé sběrové akce:
-
sběr starého papíru
sběr PET lahví a víček
Ukliďme si svět – sběr starých elektrospotřebičů, sběr vybitých baterií
sběr nepotřebných mobilních telefonů
sběr známek, pohlednic
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZDE ODSTŘIHNI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* KUPON – VELIKONOČNÍ KVÍZ – KUPON - VELIKONOČNÍ KVÍZ – KUPON *
Tajenka kvízu:
.......................................................................................................................
Jméno a příjmení, třída: ........................................................................................................
__________________________________________________________________________________
očko informuje – očko Vás baví - očko informuje – očko Vás baví - očko informuje
11
NEPŘEHLÉDNI!!!
Správné řešení Velikonočního kvízu napiš na kupon předtištěný na předchozí stránce a
odevzdej ho nejpozději v pátek 22. března 2013 do 10.00 do schránky s nápisem OČKO
umístěné před sekretariátem.
Nejméně tři vylosovaní výherci se opět mohou těšit na kartičku, která jim až do
konce května umožní přednostní vstup do školní jídelny.
A pokud na obědy nechodíte, čeká vás sladká odměna.
Výherci z minulého kola byli: Laura Táborská (3.B), Pavlína Kokešová (5.A), Jan
Adamec (5.B), Jan Špaček (5.B), Nick Dudáš (6.A).
Správné řešení Vánoční křížovky znělo: Giáng Sinh, což znamená vietnamsky
Vánoce.
Zažili jste něco zajímavého? Máte nějakou veselou příhodu z jarních prázdnin?
Líbilo se vám na exkurzi, výstavě nebo na výletu? Povedla se vám slohová práce a
chtěli byste se s ní pochlubit? Píšete básně? Reprezentovali jste naši školu a
získali jste cenné umístění? Chcete se podělit se svými zážitky s ostatními čtenáři
Očka?
Neváhejte a napište nám!!!
Své příspěvky můžete zasílat na e-mail [email protected] nebo se obrátit na
některého z členů redakční rady.
Poslední číslo v tomto školním roce vyjde v červnu. I v něm najdete výherní
křížovku nebo kvíz.
Redakční rada se schází každý čtvrtek od 9:40 v učebně informatiky vedle
sekretariátu, můžeš se přidat a osobně se podílet na tvorbě školního časopisu.
Pěkné Velikonoce přeje redakce Očka!
Březnové číslo Očka připravili:
Michal Knězek, Kristián Bureš, Filip Majcher, David Židek, Petr Novák, Lukáš
Pastorek
___________________________________________________________________________
Očko informuje - Očko napoví - Očko je tu pro Vás
12

Podobné dokumenty

OBSAH DEVÁTÉHO ČÍSLA: - oslavy Dne dětí, Pyţamový den

OBSAH DEVÁTÉHO ČÍSLA: - oslavy Dne dětí, Pyţamový den 1 10 1 10 1 10 1 10. Úkolem je pouhými čtyřmi tahy přemístit mince tak, aby byly koruny a desetikoruny u sebe podle vzoru - 10 10 10 10 1 1 1 1 (na jeden tah lze přemístit pouze jednu minci). Úkoly...

Více

OBSAH DRUHÉHO ČÍSLA:

OBSAH DRUHÉHO ČÍSLA: Že se 28. března roku 1592 narodil Jan Ámos Komenský, Učitel národů, není třeba asi nikomu připomínat. Naše škola však tento významný den oslavuje už několik let po svém, a to takzvaným Dnem naruby...

Více