HIT - POHON SERVIS sro

Komentáře

Transkript

HIT - POHON SERVIS sro
CZ
Návod k montáži a obsluze
Závora - HIT
TECHNICKÁ DATA
Vstupní napájení:
Napájení pohonu:
Max. délka břevna:
Max. vytížení:
Čas otevření:
Teplota použití °C:
Stupeň ochrany:
Rozměry základna:
Váha:
Ver. HIT 10/14
230 V, 50Hz
24 Vdc / 60W
3m / 4,5m
50%
3/ 6s
od – 20 do + 60°C
IP 44
413 x 244 mm x v. 1100mm
50 kg
www.pohonservis.cz
1
CZ
ROZMĚRY:
ZÁKLADOVÁ DESKA:
Závora je dodávána bez základové desky pro zabetonování. Možnost je tuto přiobjednat.
BŘEVNO:
Závora je dodávána vč, 3m nebo 4,5m trubkového břevna.
VOLITELNÉ DOPLŇKY:
1. Závora (přivodní vedení CYKY 3x1,5mm)
2. Bezpečnostní fotobuňky (SYKFY 4x1mm)
3. Ovládací prvek (SYKFY 2x 1mm)
4. Podpora břevna – není nutná (používá se nad 4,5m délky břevna)
Ver. HIT 10/14
www.pohonservis.cz
2
CZ
KOTVENÍ ZÁKLADNY ZÁVORY:
Závora se kotví přímo na betonový základ pomocí kotev M8 (nejsou dodávány), nebo se základovou
deskou k zabetonování. Dosedací plochu obejměte těsnícím gumovou páskou A20. Mějte na mysli
vývod kabeláže vůči předpřipravenému otvoru na základně závory.
ROZLIŠENÍ PRAVÉ A LEVÉ ZÁVORY:
Pružinu závory umístěte tak, aby břevno v zavřeném stavu pružinu přetlačovalo.
INSTALACE BŘEVNA:
Břevno vč. držáku zajistěte celkem třemi šrouby. První středový vůči hřídeli a další dva skrze břevno.
PRUŽINA:
Tomuto typu závory se rozlišují dva typy pružin:
- ZELENÁ PRUŽINA – pro břevno 2 – 3m délky.
- ŽLUTÁ PRUŽINA – pro břevno 3- 4,5m délky
Postupujte následovně:
Odblokujte závoru manuálně a závitovou tyč pružiny (A) provlékněte
dírou na spodní uchycovací základně. Nasuňte dorazový mezikus (F)
a sešroubujte maticí (C). Na horní závitovou tyč nasuňte mezikus (D)
a koncové uchycovací oko (E). Dotahovací maticí napínejte pružinu,
dokud se břevno nedostane do pozice 45°. Na závěr zajistěte kontramaticí (B).
Ver. HIT 10/14
www.pohonservis.cz
3
CZ
DORAZY A KONCOVÉ SPÍNAČE:
Závora obsahuje mechanické dorazy (Z) a (W), které je nutno nastavit šrouby (X) a (Y) tak, aby také
koncové mikrospínače plnili správně svou funkci a po doražení dorazu vypnuly chod závory.
ZAPOJENÍ:
Pružinu závory umístěte tak, aby.
1) Otevřete horní víko závory a nastavte řídící elektroniku.
2) Dodržujte bezpečnostní předpisy
3) Odblokujte závoru, umístěte břevno v 45° a znovu zablokujte
4) NASTAVTE ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKU VIZ. NÍŽE.
5) Zadejte první impuls a zkontrolujte základní funkce pohonu, koncových spínačů,
bezpečnostních prvků apod.
6) Po ukončení nastavení zavřete horní víko a připevněte přiloženými šrouby.
NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKY:
0-20
Vac
BATT
MOTOR
BLK
12Vdc
L - CH
L - OP
COM
PHOT
STRT
STOP
J3 - A
J3 - S
P1
P2
P3
RV 1
DP 1
DL 1
DL 2
DL 3
DL 4
DL 5
Napájení transformátor
FS1,FS2
Napájení baterie 24V – 7Ah
Výstup Motor
Maják 24V, 10W max.
Napájení fotobuněk aj. 12Vdc
Zavřeno – koncový spínač
Otevřeno – koncový spínač
Společný – koncový spínač
Fotobuňky – kontakt (NC)
Impulsní kontakt (NO)
Stop kontakt (NC)
FS3,FS4
FS5,FS6
J1 – 1, 2
J1 – 2, 3
J1 – 4, 6
J1 – 5, 6
J1 - 6
J1 – 7, 6
J1 – 8, 6
J1 – 9,
10
J3 – 1
J3 – 2
Anténa - signál
Anténa - stínění
Tlačítko ladění dálk. ovladačů
Tlačítko programování prac. času
Tlačítko programování příp.
pauzy
Trimr nastavení tlačné síly
Přepínače funkcí
LED programování
LED STOP
LED Fotobuňky
LED Otevřeno – konc. Spínač
LED Zavřeno – konc. spínač
POZOR: První impuls musí zařízení otevřít. V případě že zavírá,zaměňte napájení motoru FS5 – FS6.
POZOR: Dodržujte polaritu veškerých přípojných prvků a zařízení.
Ver. HIT 10/14
www.pohonservis.cz
4
CZ
NASTAVENÍ FUNKCÍ ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKY:
Přepínač DIP-SWITCH:
1. ON – speciální mód provozu
1. OFF – standardní nastavení
2. ON – bezpečnostní čas chodu 6sec. (nutno nastavit pro 4,5m břevno)
2. OFF – standardní čas chodu
3.
3.
ON – standardní nastavení dotlačení do zavřena
OFF – výjmečné nastavení dotlačení do otevřena
PROGRAMOVÁNÍ CHODU ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKY:
POUŽIJTE TLAČÍTKA P2 A P3 a DIP-SWITCH PŘEPÍNAČ Č.1 MUSÍ BÝT NA OFF.
Umístěte závoru do polohy zavřeno. Přepněte přepínač DIP-SWITCH č.1 do polohy OFF a stiskněte a
držte tlačítko P2 dokud závora nezačne otvírat. Vyčkejte do úplného otevření a poté i zavření.
Během programování času chodu elektronika automaticky nastaví ideální tlačnou sílu. Tuto na závěr
zkontrolujte a upravte otočným trimrem RV1.
Pokud chcete nastavit automatické zavírání, stiskněte tlačítko P3 a můžete nastavit max. čas pauzy
120sec. Když stisknete opět tlačítko P3. V případě vymazání času pasy stiskněte tlačítko P3 na min.
10sec.
POZOR:
max.tlačná síla nesmí přesáhnout 15kg (150N)
PŘÍP. NALADĚNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:
Pro postup k naladění vysílačů postupujte dle návodu použitého typu ovládání.
Tlačítkem P1 otevřete paměť přijímače a nalaďte vysílač plovoucího kódu (max.50ks pro vestavěný
přijímač). Pro vymazání je nutno tlačítko P1 podržet min. 10sec.
Nouzové odblokování:
V případě výpadku proudu, popř. poruchy lze pohon závory odblokovat mechanicky nouzovým klíčem
proti směru hodinových ručiček o cca. ½ otáčky. Zablokujte závoru v poloze břevna 45° a ještě jednou
opakujte operaci s použitím vhodného dodávaného odblokovacího klíče.
Na závěr zavřete přední kryt strojovny a dbejte na správné uzamčení pomocí vložky s klíčem. Klíče
k otevření předního víka a odblokovací klíč umístěte na bezpečném místě!!!
Ver. HIT 10/14
www.pohonservis.cz
5
CZ
Ver. HIT 10/14
www.pohonservis.cz
6

Podobné dokumenty

okenní přímočaré pohony

okenní přímočaré pohony OKENNÍ PŘÍMOČARÉ POHONY

Více

Motorky pohonů - POHON SERVIS sro

Motorky pohonů - POHON SERVIS sro Motorek je vhodný pro různé typy pohonů, svařovací stroje, výdejní a prodejní automaty, hydraulické pumpy, střešní okna, regulátory a jiná hnací zařízení. Tyto osvědčené typy motorků jsou snadně in...

Více

Melody systém manuál komplet

Melody systém manuál komplet tlačítko (volitelné)

Více

TURN-ECO-RJ14ECO - POHON SERVIS sro

TURN-ECO-RJ14ECO - POHON SERVIS sro LED zelená signalizuje naučený ovladač (zapsaný v paměti).

Více

České produkty na - POHON SERVIS sro

České produkty na - POHON SERVIS sro s teleskopickým ramenem, dokáže jednoduchým pohybem skládat dvě křídla k sobě. Samozřejmostí při provozu, jako u všech hydraulických pohonů, je plynulé nastavení síly zvláště pro směr tam i zpět. P...

Více