Obsah 1975

Komentáře

Transkript

Obsah 1975
Vlastivědný kroužek Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních
Ročník III.
Rok 1975
OBSAH
I. ÚVODNÍKY
mmmmmmmmmmm
Úvodní slovo k III. ročníku Hameliky ..............
Mariánské Lázně – 30 vítězných let (-jp-) .........
Mariánské Lázně a konec války .....................
Slavnostní úvodník k 9. květnu 1975 ...............
K padesátému číslu Hameliky (-zch-) ...............
Léto je za námi ...................................
25 let rekreace v Mariánských Lázních (-ok,rš-) ...
Šestnácté číslo letošní Hameliky ..................
Strana
Číslo
1-2
30-32
72
114
125
141
199
214
1.
3.
6.
9.
10.
11.
15.
16.
142-149
156-158
11.
12.
171-173
174-175
186-187
200-207
216-224
13.
13.
14.
15.
16.
II. SERIÁL „HISTORIE MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ“
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Reitenbergerův spor i pád .........................
Odjezd do vyhnanství ..............................
Reitenberger o Mariánských Lázních: 1. Poznámky
k historii Mariánských Lázní ......................
2. Mariánské Lázně z jeho dopisů ..................
Osud zakladatele Mariánských Lázní ................
Stavební vývoj Mariánských Lázní 1822-1850 ........
Třicátá léta .....................................
III. SERIÁL „JAK VZNIKALA JMÉNA OKOLNÍCH OBCÍ“
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Proč „Úšovice“? ...................................
Jména obcí: Úbočí, Adoltov, Babice, Beranov,
Beranovka .............................
5
1.
14-15
1.
- 2 -
Jména obcí: Pístov, Hamrníky, Holubín,
Stanoviště, Zádub, Závišín ............
Jména obcí: Rájov, Sítiny, Vlkovice, Valy, Drmoul .
Jak se měnily názvy některých okolních obcí
po roce 1945 - I. část ............................
II. část ............................
Jména obcí: Mnichov, Bohuslav, Popovice, Poutnov,
Nová Ves ..............................
Prameny, Číhaná, Martinov .............
Strana
Číslo
28-29
41
2.
3.
52-53
67-68
4.
5.
98-99
99
7.
7.
3-5
96
111
138
138
132
183-184
229
1.
7.
8.
10.
10.
10.
13.
16.
IV. POVĚSTI A SKAZKY
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Pověst o hradu Úšovice ............................
Děvečka v rybníce (z Mnichova) ....................
Ponocného ozvěna (z Mnichova) .....................
Jak sbírali raušenbašští slepičí trus .............
Drží to jako Babice (pověst o přísloví) ...........
Pověst o hledači pokladů v Plané ..................
Ze starých pověstí ................................
Staré šindele-výborné dřevo na housle (ze Sítin) ..
V. ZAJÍMAVOSTI A ZPRÁVY O MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Požáry ve starých Úšovicích .......................
Bronzový starosta Dr. Herzig a jeho nemalé dědictví
Teplice si váží dirigenta Soukupa .................
Osídlení Mar. Lázní po r. 1945 (Z kroniky) ........
Jak vznikla hospoda Šumava (Schönau) ..............
Víte, že před 125 lety postihlo Mariánské
Lázně zemětřesení? ................................
Vítězslav Nezval „Mariánské Lázně“ ................
Kdy byl postaven Donbas, dříve Lesní Mlýn .........
Zapomenutá vyhlídka (Leningrad) –rš,vš- ...........
Z minulosti zotavovny Leningrad –ok- ..............
Kdy byl postaven Café Egerländer? .................
Budování českého školství po válce 1945 ...........
První stránky městské kroniky hovoří ..............
Loučíme se s kdysi slavnou hospodou U lva .........
Jak nacisté v Mar. Lázních „žertovali“:
1. Pomník pro Beneše v Mar. Lázních ...............
2. Balneosaurus vyhrabán na rašeliništi ...........
Mar. Lázně se stávají české (Z kroniky) ...........
Skalník-Gasse a jiné uliční zajímavosti ...........
Víte, že (Vlkovický tunel, Tepelské Švýcarsko,
1. kinematographentheater .........................
Danzer o českých muzikantech ......................
Projekt železnice Marienbad-Falkenau po
roce 1900 (-ok,rš-) ...............................
Walter Zörkendörfer mrtev (-vk-) ..................
Tajemná mořská oka na Dunkana (-rš-) ..............
Ze starých vzpomínek p. Zavázala na Nimrod ........
5
6-8
10
11-12
24
1.
1.
1.
1.
2.
43
44
46
60
61-64
64-66
66
73-74
77
3.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
78
79
91-92
93
6.
6.
7.
7.
103
125-128
8.
10.
128
131
132-133
134-135
10.
10.
10.
10.
- 3 Strana
Číslo
150-151
152
159-160
162
11.
11.
12.
12.
177
184
191
194
13.
13.
14.
14.
197-198
215
224
225
14.
16.
16.
16.
Železnice Cheb-Praha a rok 1847 ...................
8
K událostem před 30 lety (Úloha americké armády
v záp. Čechách) I. část ...........................
16-22
II. část ...........................
33-40
Slovanské hradiště u Brodu n. T. ..................
23
Z historie hradu Kynžvart (-bč-) ..................
25-26
Odhalení gen. Haldera K Mnichovu nemuselo dojít ...
45
Z chebského archivu o Mnichovu (-vne-) ............
47
Siehdichfür-Hleďsebe, Gibacht-Pozorka .............
47
Horká hranice mezi tepelským a plánským panstvím
u stříbrných dolů Michalových Hor cca r. 1600 .....
48
Krajina Frajs-tajemná země nikoho .................
49-51
Klášterní zvony v Teplé (-ek-) ....................
56-57
Tajemství tepelského kláštera .....................
59
Šontál, hrad který smyl vítr a déšť ...............
70-71
Tepelský knihovník F. M. Klimeš (-vne-) ...........
76
Slovanské osídlení Chebska (-vg-)
I. Předslovanské osídlení .........................
80-85
II. Údobí slovanského lidu na Chebsku .............
94-96
III. O životě našich slovanských předchůdců ....... 101-103
Svár Třebelských s Chebskými ...................... 112-113
Připomínka k sítinskému hrobu .....................
124
Komáří rybníky - cíl výpravy ......................
124
Z historie obce Tři Sekery (-vne-) ................ 129-130
Stará poutní místa v okolí (-rš-) .................
130
Kdy vznikly silnice u nás .........................
135
O Tachovu ze starého průvodce .....................
140
Jak se v Mnichově trestalo (-vne-) ................ 153-154
Ve staré Závišínské kronice čteme že ..............
164
Mnichovský serpentinit, z jeho historie a
perspektiv (-rš-) ................................. 165-166
Problém původu Chodů ..............................
166
Historie Chodové Plané I. část .................... 178-180
II. část ................... 188-191
1.
Nové lázně - klenot města .........................
Městské muzeum v Mar. Lázních .....................
První lázeňské léčení bylo v Hamrníkách (-vne-) ....
Denní rozvrh lázeňského orchestru v r. 1891 .......
Jak se reklamně využívalo lázeňských návštěv
v Mariánských Lázních (-vk-) .......................
Stezka prince Coburgského .........................
Vycházka po minerálních pramenech .................
Tajuplný nápis nad Mar. Lázněmi ...................
Slavné jubileum divadla lidové tvorby v Mariánských
Lázních (-vne-) ...................................
Dr. Nehr - 155 let úmrtí ..........................
Felbinger popisuje epidemii 1837 ..................
Dr. Karel Josef Heidler ...........................
VI. ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
2.
3.
2.
2.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
10.
10.
11.
12.
12.
12.
13.
13.
- 4 -
Karel Huss, poslední chebský kat (-vg-) ...........
Historie obce Rájov (-vne-) .......................
Mumie v zámku Kynžvart (-vg-) .....................
Císařský les .....................................
Očíslování domů ...................................
Po stopách Hroznatových ...........................
Západní Čechy v 10. století .......................
Strana
Číslo
193-194
208-210
226-227
227
227
228
228
14.
15.
16.
16.
16.
16.
16.
13
13
9-10
27
42
43
54
54
55
69
69
97
97
122
122
139
139
163
164
181
182
196
196
211-213
1.
1.
1.
2.
3.
3.
4.
4.
4.
5.
5.
7.
7.
9.
9.
10.
10.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
79
93
123-124
136-137
152
176-177
6.
7.
9.
10.
11.
12.
VII. OCHRANA PŘÍRODY
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Skorec vodní .....................................
Letošní kuriozita .................................
Teplotní maxima a minima 200 let - leden, únor ....
Psanci ve své zemi ................................
Doktor našich lesů ................................
Na Hromnice musí skřivánek vrznout… .............
Sova obecná – noční vládce ........................
Kdy byl zastřelen v Čechách poslední medvěd ........
Březen za kamna vlezem - teplotní max-min .........
Záhadný letec bez konkurence ......................
Jak se tvoří rašelina .............................
Není míru pod olivami (mravkolev) .................
Okolní bohatství lesů .............................
Čmelák zemní .....................................
Posvátný strom gingo - živá zkamenělina ...........
Hnízdění čápů v okolí .............................
Quo vadis ........................................
V září byl teploměr nad průměrem ..................
Teploty říjen ....................................
Jaký bude listopad? ...............................
Prosinec 1974 byl rekordně teplý ..................
Co je WWF a IUCN? .................................
Rozjímání o listopadu .............................
Výskyt minerálů v našem okolí .....................
VIII. KOUTEK ARCHELOGIE
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Úšovický otazník (-jn,zb-) ........................
Archeologické pátrání po úšovickém hradu ..........
Počátky osídlení ..................................
Zaniklé osady ....................................
Specializované kamenné nástroje ...................
Kynžvartský hrad přitahuje archeology .............
- 5 Strana
Číslo
23-24
2.
154
167-168
11.
12.
169
170
185
192
210
12.
13.
14.
14.
15.
59
90
104-111
121
131
137
5.
7.
8.
9.
10.
10.
IX. SLAVNÍ NÁVŠTĚVNÍCI MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
K otázce Goethova autografu v mariánskolázeňském
muzeu (-vk-) .....................................
Hudební skladatel Bohuslav Martinů v Mariánských
Lázních (-vk-) ....................................
Šafařík a Mariánské Lázně .........................
V Mar. Lázních se utužilo přátelství PogodinŠafařík ......
150 let narození Johanna Strausse (-vk-) ..........
Osmdesátiny gen. Ludvíka Svobody (-rš-) ...........
Návštěvnice s podivuhodným osudem (-vi-) ..........
Milá návštěvnice v redakci ........................
X. MINERÁLNÍ PRAMENY
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Myší kyselka ve Valech ............................
Jankovická kyselka Oriona .........................
Kyselka u Nové Vsi ................................
Tachovský Windischgrätzův pramen ..................
Ilsano z Kramolína ................................
Reitenbergerův pramen nedaleko Úterý ..............
XI. SERIÁL „NEZAPOMÍNÁME OBĚTÍ VÁLKY 1939-1945“
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Hroby sovětských válečných zajatců v Mnichově (vne)
58-59
Pochod smrti Svatava ..............................
75-76
V naší zemi leží oběti pochodů smrti ..............
86-87
Vatry z mrtvých těl v Tachově na konci války ......
87-88
Zde spí svůj poslední spánek 11 ruských hrdinů ....
88-89
V Teplé nechal stavitel Kroy zakopat mrtvé vězně
v odpadní jámě ....................................
89-90
Pístovská tragedie – 1. mimořádné číslo Hameliky ..
Pístovský pochod smrti – 2. mimořádné číslo Hameliky
Vzpomínka B. Lukešové z dubna 1945 ................
115
U Boněnova ubita Jugoslávka .......................
115
Zajatecká komanda v kraji za 2. svět. války ....... 116-121
Útěk tří sovětských zajatců z Kynžvartu 1943 ......
161
Pomník americkým vojínům ..........................
162
Devět pohřbených rudoarmějců v Dolním Žandově .....
162
5.
6.
7.
7.
7.
7.
mim.
mim.
9.
9.
9.
12.
12.
12.
XII. Z ŽIVOTA KROUŽKU
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Zdravotnické noviny o Hamelice ....................
Zápis do vlastivědného kroužku ....................
Hamelika do finiše ................................
Před 30 lety tudy šla smrt, pozvánka na besedu ....
K zvláštnímu číslu Hameliky .......................
Povzbudivé řádky ze sovětského velvyslanectví .....
Pozvánka na schůzku vlastivědného kroužku .........
Z říjnové schůze, exkurze do úpravny vody .........
Z listopadové schůze ..............................
Aktivisté kroužku roku 1975 .......................
32
3.
40
3.
57
4.
100
8.
124
9.
155
12.
169,185 12.14.
195
14.
210
15.
228
16.
III. ročník
vlastivědných materiálů „HAMELIKA“ zájmového kroužku Klubu
zdravotníků v Mariánských Lázních
redigoval
Ing. R i c h a r d
Š v a n d r l í k
Kresby pro čísla III. ročníku připravil a rubriku Ochrana přírody
vedl
V l a d i m í r
Š i n d e l á ř
--------------------------------------------------------------Do III. ročníku HAMELIKY přispěli:
Zdeněk B u c h t e l e, vedl rubriku „Koutek
archeologie“ .................................. 6 článků
-zb-
Bohumil
Č e s a l .............................. 1 článek
-bč-
Václav
G r ö s s l ............................. 5 článků
-vg-
H a b l o v á ............................. 1 článek
-hh-
Hana
Zdeněk
Vladimír
-zch-
I n d r a ............................. 1 článek
-vi-
K a v k a ............................... 3 články
-ok-
K l a u s n e r o v á ...................... 1 článek
-ek-
Otakar
Eva
C h á b e r a ........................... 1 článek
MUDr. Vladimír
Jaroslav
Vojtěch
K ř í ž e k, CSc. ............... 6 článků
-vk-
N ě m e c ............................. 1 článek
-jn-
N e u s t u p n ý ...................... 9 článků
-vne-
Ing. Jan
P ř í h o d a ......................... 1 článek
-jp-
Vladimír
Š i n d e l á ř ....................... 19 článků
-vš-
Ing. Richard
Š v a n d r l í k
vedl seriály II., III., X., XI.
Mariánské Lázně 1975

Podobné dokumenty

Obsah 2007

Obsah 2007 Ruiny Hamrnických kasáren a demolice roku 2007 ............................................................. 5/2007 obal Mezinárodní šachový turnaj v Mariánských Lázních (1925) .......................

Více

2. - Hamelika

2. - Hamelika Vlastivědný kroužek při Kulturním a společenském středisku v Mar. Lázních, založený 1977, navázal na činnost vlastivědníků Klubu zdravotníků z let 1973-1976. Od té doby vyšlo v roce 1977 celkem pět...

Více

16. - Občasník Hamelika

16. - Občasník Hamelika Vlastivědný kroužek Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních

Více

12. - Hamelika

12. - Hamelika 4. „ Strastiplná cesta“ (Ing. R. Švandrlík), článek Pravda, orgán KV KSČ Plzeň z 19. dubna 1980 5. „Memento živím“ (Vladimír Slonek), článek v Tvorba, 30. dubna 1980 (literární soutěž k 35. výročí)...

Více

Kanalizační řád města Mariánské Lázně

Kanalizační řád města Mariánské Lázně aktivních a z nich pak cca 1 806 obyvatel vyjíždělo za prací z města. Dále pak cca 580 obyvatel vyjíždělo z města do škol (žáci, studenti a učni). Počet do města dojíždějících obyvatel (za prací a ...

Více

Číslo 1 / 2002 - Český svaz ochránců přírody Jihlava

Číslo 1 / 2002 - Český svaz ochránců přírody Jihlava Ta byla založena dne 4. ledna 2002 na ustavující schůzi v bývalém Domě dětí a mládeže, Brněnská ul. 46. Po několikaměsíční diskusi odešla většina aktivních členů z občanského sdružení Jihlavští och...

Více