Záznam porodnické analgezie

Komentáře

Transkript

Záznam porodnické analgezie
Záznam porodnické analgezie
Datum:
Adresa bydliště:
Registrační štítek pacientky
55mm x 35 mm
…………………………….… Gravidita/parita:
..…....…/….…..
Kontaktní telefon: ……………………………… Výška (cm):
……....……...…
Zaměstnání:
…...………………………… Tělesná hmotnost (kg):
…………….......
Vzdělání:
……….……………………..
………...….……
Porodník:
…………………..…………. Analgezie u předchozích porodů: ano
Porodní asistentka: ……………………………..
Body Mass Index (BMI):
ne
Použitá metoda: ………………………………….…..
Spokojenost (1 – 5):
Kódy: 78022; 78023; 78235; 78242
Indikace:
Anesteziolog:
…………………………….. 1 – úplně spokojena, 5 – úplně nespokojena
žádost rodičky pro porodní bolest
A. Indikace ze strany matky:
B. Indikace ze strany plodu:
Kardiovaskulární choroby
Partus praematurus
Plicní choroby
Vícečetné těhotenství
Oční choroby
Chronická insuficience placenty
Neuropathie
Hypotrofický plod
Epilepsie
Poloha plodu koncem pánevním
Hepatopatie
Diabetes mellitus a jiné metabolické choroby
Preeklampsie
Nikotinismus, alkoholismus, narkomanie
Úzkostná rodička
C. Jiné porodnické indikace
Indukovaný porod (zejména prostaglandiny)
Dystokia cervicocorporalis („nepostupující porod“)
Stav po operaci děložního hrdla
Porod, kde lze očekávat operační ukončení
Přerušení těhotenství ve II. nebo III. trimestru
Porod mrtvého plodu
Metody porodnické analgezie
Nefarmakologické metody
Hydroanalgezie
Akupunktura/akupresura
TENS
Audioanalgezie
Aromaterapie
Homeopatie
Jiný druh …………………………..
Systémová analgezie
Petidin
N2O
Jiný druh ……………………….
Zdravotní stav rodičky
Regionální analgezie
Pudendální analgezie
Paracervikální analgezie
Neuroaxiální analgezie
Epidurální analgezie
Subarachnoidální analgezie
Kombinovaná (CSE)
Anesteziologické poznámky
alergie:
hemat.:
APTT:
Ordinace:
srdce:
ledviny:
INR:
1. Tekutiny/iontový nápoj/ po douškách maximálně 200ml/ hod
cévy:
endokrin.:
Trombocyty:
2. TK, P a 10 min do stabilizace, potom a 1 hod.
resp.:
GIT:
TEG:
neurol:
jiné
Podání antikoagulancia (druh, čas):
0 - bez patologie
1 - nevýznamná patologie
2 - významná patologie
Zopakovat po každé dávce
3. Kontinuální kontrola vitálních funkcí a motoriky DK
4. Infúze: R1/1 500ml, dále dle klinického stavu
Úrazy/vertebrogenní obtíže:
Neuroaxiální analgezie
P Poloha:
vleže
vsedě
jiná
Detekce:
taktilní
vizuální
jiná
J Jehla:
17 G
18 G
25 G
26 G
27 G
Hrot
Quincke
tužka
Tuohy
jiný
Úroveň vpichu A Anestetikum:
Analgetikum: K Katétr:
Th12 - L1
levo
fenta
zaveden
L1 – 2
ropi
sufenta
obtíže
L2 – 3
bupi
klonidin
nezaveden
L3 - 4
jiné
jiné
odstraněn
koncentrace …………………..
jiná
množství
.….…………….…
Časné anestesteziologické komplikace
> 2 pokusy
krvácení
perforace tvrdé
pleny
pokles TK
pod 100 mmHg
nevolnost,
zvracení
dušnost
bolest zad
poruchy čití:
jiné:
svědění
Poznámky:
Pozdní anesteziologické komplikace
retence moči
Poznámky:
bolest hlavy
podpis:
jiné
Anesteziologický záznam
Medikace
Testovací dávka
TK
180
P
160
140
120
100
80
60
Porodní křivka
Branka
φ 3 cm
φ 4 cm
φ 5 cm
φ 6 cm
φ 7 cm
φ 8 cm
Lem
Zánik branky
Porod
Placenta
Přídavná dávka:
(nejdříve za 60-90 minut)
Ukončení porodu
spontánní
Naropin
Chirocain
Marcain
%
%
%
ml
ml
ml
Sufenta 1ml a 5ug
FR 1/1
Čas:
vakuumextrakce
Indikace:
Datum:
per forcipem
Indikace:
ml
ml
Sectio Caesarea
Indikace:
Bromage skóre
0-3
0 - není paralýza, hybnost v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu trvá
1 – není možno zdvihnout dolní končetinu v extenzi, hybnost v kolenním a hlezenním kloubu zachována
2 – neschopnost flexe v kolenním kloubu, pohyb v hlezenním kloubu zachován
3 – kompletní paralýza: ani pohyb palce dolní končetiny není možný
Vizuální analogové skóre (VAS)
Bolest
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Subjektivní hodnocení rodičkou
1
2
3
4
5
(1 – úplně spokojena, 5 – úplně nespokojena)
Poznámky:
Novorozenec
Pohlaví:
Apgar
skóre:
Astrup
mužské
1 min
pH
PCO2
ženské
5 min
HCO3a
Hmotnost (kg):
Délka (cm):
10 min.
HCO3s aBE
PO2
K Komplikace:
…………….
……………
SO2
Arterie
Vena
Epidurální katétr odstraněn celý ano
ne
datum ……………… čas………
podpis

Podobné dokumenty

Fyziologie a patofyziologie v těhotenství, klinický význam a důsledky

Fyziologie a patofyziologie v těhotenství, klinický význam a důsledky bupivacaine and levobupivacaine on isolated human pregnant myometrium contractility. Anesth Analg 2008;107:1303-7.

Více

PEDIATRIE - HODNOCENÍ NOVOROZENCE

PEDIATRIE - HODNOCENÍ NOVOROZENCE PEDIATRIE - HODNOCENÍ NOVOROZENCE na porodním sále, observace novorozence (pro vyplnění anamnézy využijte i údaje ze zdravotnické dokumentace, od personálu) Pohlaví: děvče chlapec Iniciály: Číslo n...

Více

ZDE - AneLabel

ZDE - AneLabel Samolepky AneLabel® Samolepicí etikety pro označení stříkaček i hadiček

Více

MR enterografie

MR enterografie pacienta na magnetickou rezonanci. Na žádance musí být vyplněna alergie a výsledky ledvinných funkcí – UREA,KREA. Příprava na MR – pacient během 45 minut po douškách vypije 2 litry 2,5% Manitolu (s...

Více

CT enterografie

CT enterografie Pacient přichází na CT pracoviště o hodinu dříve, před vyšetřením. Sebou má žádanku na vyšetření od indikujícího lékaře a informovaný souhlas pacienta s aplikací jodové kontrastní látky do žíly. Na...

Více

Neuroaxiální blokády

Neuroaxiální blokády pooperační den u velmi bolestivých výkonů je třeba v protokolech pamatovat na rescue postupy (bolusové dávky, zvýšení rychlosti či koncentrace). Podávání systémových opiodů u pacientů s pokračující...

Více

zde - Institut lékařské kosmetiky, s.r.o.

zde - Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Odstranění kožních útvarů a jiných nerovností pokožky se zpravidla provádí v místním znecitlivění. V takovém případě lékař injekčně aplikuje do ošetřované lokality anestetikum (Marcain) nebo apliku...

Více