Propozice soutěže - ZŠ KH Máchy Doksy

Komentáře

Transkript

Propozice soutěže - ZŠ KH Máchy Doksy
Základní škola Karla Hynka Máchy
Valdštejnská 253, 472 01 Doksy
příspěvková organizace
Jsme školou, která nese Máchovo jméno, jsme místem,
kam Mácha situoval děj své básně Máj.
ZŠ. K. H. Máchy a Městská knihovna v Doksech
vyhlašují v rámci projektu „Mácha a my“
11. ročník tvořivého psaní
Tematické zaměření: poezie a próza věnovaná nejen jarní přírodě a lásce.
Podmínky soutěže:
Okruh POEZIE / 1 báseň jednoho autora /
Okruh PRÓZA / 1 práce od jednoho autora - max. rozsah 2 strany A 4 /
Věkové kategorie:
žáci 6. a 7. ročníků ZŠ a příslušných ročníků gymnázií
žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků gymnázií
Soutěžní práce bude vyhodnocovat odborná porota anonymně.
Na samostatném listu uveďte:
Jméno autora
Datum narození
Název práce
Bydliště
Adresu školy
Kontakt: telefon, e-mail
Práce je třeba dodat do 30. dubna 2016
buď v elektronické podobě označené Soutěž Básním, básníš, básníme,
mailto: [email protected]
[email protected]
nebo písemně na adresu školy: ZŠ K. H. Máchy, Valdštejnská 253, 472 01 DOKSY
Vyhlašovatelé si vyhrazují právo soutěžní práce v 1 exempláři archivovat
a vítězné soutěžní práce
vytisknout ve sborníku bez nároku na honorář a zveřejnit na webových stránkách školy a knihovny.
Soutěžní práce nebudou autorům vráceny.
Vítězové soutěže budou včas písemně informováni o vyhlášení výsledků
a pozváni na slavnostní vyhodnocení 7. června 2016.