cettra.cz

Komentáře

Transkript

cettra.cz
cettra.cz
CETTRA, s. r. o.
Servisní p?íslu?enství
Servisní p?íslu?enství pro profesionální radiostanice Motorola GM ?ady jako jsou programovací kabely,
software, nebo vybrané náhradní díly.
CPS - Motorola GP300/GM300 Serie Software CD EMEA
870 K?
719 K? bez DPH 0 K?
CD s ozna?ením ENLN4115 se softwarem pro profesionální radiostanice (vysíla?ky) Motorola ?ady GM300 a
GP300 pro nastavení a zm?nu ve?kerých provozních parametr?. Software ENLN4115N je pou?itelný pro
následující radiostanice: mobilní - Motorola GM340, GM36 [Popis zbo?í...]
Programovací kabel pro Motorola GM (RIBless)
11 673 K?
9 647 K? bez DPH 0 K?
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 1 _PN_OF 3
Programovací kabel RKN4081 pro profesionální mobilní radiostanice Motorola GM ?ady (Motorola GM140,
Motorola GM340, Motorola GM360, Motorola GM380, GM640, GM680, GM1280, GM160... Kabel
RS232/?elní RJ45 mikrofonní konektor profesionální radiostanice (vysíl [Popis zbo?í...]
Kabel propojovací PC/RIB
2 375 K?
1 963 K? bez DPH 0 K?
Kabel s ozna?ení 3080369B72 je ur?en k p?ipojení RIB (Radio Interface Box) RLN4008 k seriovému RS232
portu po?íta?e. Kabel je na stran? PC osazen 9 pin konektorem. RIB se pou?ívá jako univerzální
programovací p?ípravek pro mo?nost konfigurace radiostanic [Popis zbo?í...]
Programovací kabel pro Motorola GM/CM (RIB)
1 572 K?
1 299 K? bez DPH 0 K?
GTF374 je programovací kabel pro p?epojení p?es RIB pro radiostanice Motorola GM a CM ?ady . Kabel
RIB DB25/?elní RJ45 mikrofonní konektor profesionální radiostanice (vysíla?ky) Motorola GM/CM ?ady je
mo?né pou?ít pro nastavení, zm?nu ve?kerých parametr?, [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 2 _PN_OF 3
Programovací interface RIB
9 097 K?
7 518 K? bez DPH 0 K?
Programovací interface - RIB (Radio Interface Box) typ RLN4008 pro mo?nost programování radiostanic
Motorola. RIB se p?ipojuje mezi radiostanici a PC. Pro p?ipojení k radiostanici je nutné propojení
programovacím kabelem s konektorem pro ka?dý jednotlivý [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 3 _PN_OF 3

Podobné dokumenty

cettra.cz CPS - Motorola P100 Serie Software CD EMEA

cettra.cz CPS - Motorola P100 Serie Software CD EMEA Opera?ní systém ? Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition ? Microsoft® Windows® Vista Business Edition ? Microsoft® Windows® XP Home/Professional Edition, s Service Packem 2 nebo 3 ? Microso...

Více

cettra.cz

cettra.cz Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz

Více

cettra.cz

cettra.cz Externí reproduktor 7.5W typ HSN8145 dovoluje bezproblémové pou?ití mobilní radiostanice (vysíla?ky) Motorola ?ady GM a CM i v hlu?ném prost?edí. Malý obdélníkový reproduktor HSN8145 lze montovat n...

Více

cettra.cz

cettra.cz Kompaktní ru?ní mikrofon HMN3413 pou?itelný pro v?t?inou mobilních radiostanic Motorola (radiostanice Motorola CMxxx, GMxxx, M10, M120, M208, M216, M100, Maxtrac ...). Mikrofon podporuje funkci zav...

Více

ANIMALIA • 2005 • 41: 47-62 SCIENTIFIC STUDIES

ANIMALIA • 2005 • 41: 47-62 SCIENTIFIC STUDIES First data about the family in Bulgaria are given by NEDELKOV (1909, 1912), who reported 12 species. Then PARENT (1938) added six species and CASPERS (1951) - one species. BESHOVSKI (1964, 1967, 19...

Více

cettra.cz Baterie NiMH 1200 mAh pro GP300

cettra.cz Baterie NiMH 1200 mAh pro GP300 Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz

Více

cettra.cz MOTOROLA GM380 UHF Sophisticated

cettra.cz MOTOROLA GM380 UHF Sophisticated Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz

Více

Návod - adapter pro analogove nahravani DS262 - Wifi

Návod - adapter pro analogove nahravani DS262 - Wifi na mikrofonu radiostanice žlutá LED zhasne. Po odklíčování se rozsvítí za cca 6 až 10 sekund. Při příjmu signálu radiostanicí, signalizační žlutá LED zhasne.

Více

cettra.cz

cettra.cz profesionální radiostanice MOTOROLA GP300. Baterie PMNN 4016 je dodávána spolu s plastovým klipsem pro zav??ení na opasek. [Popis zbo?í...]

Více