Návod - adapter pro analogove nahravani DS262 - Wifi

Komentáře

Transkript

Návod - adapter pro analogove nahravani DS262 - Wifi
Adaptér pro analogové
nahrávání DS262 – verze GM360
Návod k obsluze
Verze: V2013_02_01
Adaptér pro analogové nahrávání DS262, DCom, spol. s r.o.
1 Základní funkce
Adaptér pro analogové nahrávání slouží pro připojení záznamového zařízení k radiostanicím Motorola
řady GM-340, 360. Zajišťuje úpravu úrovní jednotlivých signálů, jejich galvanické oddělení. Součástí
tohoto adaptéru je také generátor kontrolního tónu 2280Hz. Adaptér je určen pro připojení ke stanicím
vybaveným tzv. dělenou montáží.
2 Mechanické provedení
Adaptér pro analogové nahrávání je vestavěn v kovové krabičce o rozměrech 80x55mm. Pro připojení
k radiostanici a záznamovému zařízení slouží 4 konektory typu RJ-45. Na čelním panelu je vybaven
dvěma indikačními LED. Zelená – indikace napájecí napětí, žlutá – indikace kontrolního tónu.
Obr.1: Vnější provedení adaptéru
Obr.2: Čelní panel adaptéru
2
Adaptér pro analogové nahrávání DS262, DCom, spol. s r.o.
3 Technické parametry
Rozměry adaptéru DS262: šířka 55mm, délka 80mm, výška 23mm
Hmotnost: 0,1kg
Krytí: IP20
Pracovní teplotní rozsah: 0 až 45°C
Skladovací teplotní rozsah: -20 až 60°C
Vlhkost: 20 až 90% nekondenzující
Připojovací konektory: 4x RJ-45
Indikační LED: zelená – indikuje napájecí napětí
žlutá – indikuje generování kontrolního tónu
Audio výstup
Výstupní impedance: 600 Ohm
Kontrolní tón: 2280Hz
Výstupní úroveň: 0/-6 dBm při zatěžovací impedanci 600 Ohm - přepínatelná
Výstupní audio signál je na konektoru RJ-45 piny 4,5 (modrý pár)
4 Návod pro montáž
4.1
Připojení k radiostanici
Připojení k radiostanici se provádí pomocí propojovacího kabelu, který je součástí dodávky. Kabel se
zapojí do systémového konektoru RDST Motorola a připojí do konektoru RJ-45 označeného System.
konektor. Do konektoru RJ-45 Vstup ovl. pan. se zapojí RJ-45 patch kabel, který se dále připojí do
konektoru dělené montáže na čelním panelu RDST Motorola. Do konektoru RJ-45 Výstup ovl. pan.
se připojí kabel vedoucí do ovládacího panelu RDST Motorola. Záznamové zařízení se připojí do
konektoru Audio výstup. Po zapnutí napájení do radiostanice by měla svítit zelená led.
Obr.3: Připojení radiostanice
3
Adaptér pro analogové nahrávání DS262, DCom, spol. s r.o.
4.2
Změna nastavení adaptéru
Změny nastavení nahrávacího adaptéru se provádí pomocí zkratovacích propojek umístěných na desce
plošných spojů. Pro změnu je nutné nahrávací adaptér vyjmou z krabičky – odšroubovat 2 šroubky na
čelním panelu a vysunout desku plošných spojů.
V adaptéru je možné změnit 2 funkce. Vyjmutím propojky JP1 se vypne generování kontrolního tónu.
Zapojením propojky JP2 se sníží výstupní úroveň o 6dB. Výstupní úroveň bude -6dBm při zátěži
600 Ohm ( 0dBm při připojení do vysokoimpedanční zátěže).
4.3
Kontrola funkce
Po připojení adaptéru a zapnutí radiostanice svítí žlutá i zelená indikační LED. Po stisku tlačítka PTT
na mikrofonu radiostanice žlutá LED zhasne. Po odklíčování se rozsvítí za cca 6 až 10 sekund. Při
příjmu signálu radiostanicí, signalizační žlutá LED zhasne.
4.4
Nastavení radiostanice
Pro správnou funkci adaptéru je nutné nastavit parametry radiostanice pomocí programovacího
software Professional GP300 GM300 series CPS.
Je potřeba upravit následující parametry.
Nastavení Per Radio/ GP I/O Lines
Nastavit funkce pro PIN 3, 8, 14 dle obrázku.
4
Adaptér pro analogové nahrávání DS262, DCom, spol. s r.o.
Nastavení Per Radio/Miscellaneous – záložka Global
Nastavení Per Radio/Miscellaneous – záložka Microphone
5
Adaptér pro analogové nahrávání DS262, DCom, spol. s r.o.
5 Příslušenství adaptéru DS262
Součástí dodávky DS262 je:
Adaptér pro analogové nahrávání
1ks
Kabel do systémového konektoru radiostanice Motorola
1ks
Patch kabel RJ-45 délka 1m
1ks
Návod
1ks
6

Podobné dokumenty

GRAFICKÝ MANUÁL

GRAFICKÝ MANUÁL EWAC_Slovakia_Negative_Small_WhiteonBlacK.eps

Více

Komunikační prostředky Ruční RDST Motorola CP 140 Přenosná 16

Komunikační prostředky Ruční RDST Motorola CP 140 Přenosná 16 MHz. Dvě postranní funkční tlačítka radiostanice (vysílačky) Motorola CP140 lze nastavit softwarově a přiřadit jim funkce jako například indikace stavu baterie, Scan - sledování provozu na více kan...

Více

stáhnout zde

stáhnout zde jednoznačný identifikační prvek každé radiostanice, tvořený prefixem a indexem, ve formátu Pxx yyy. Prefix tvoří písmena Pxx, kde xx je nahrazeno písmeny v intervalu A-Z. Index na pozicích yyy tvoř...

Více

cettra.cz

cettra.cz Programovací kabel RKN4081 pro profesionální mobilní radiostanice Motorola GM ?ady (Motorola GM140, Motorola GM340, Motorola GM360, Motorola GM380, GM640, GM680, GM1280, GM160... Kabel RS232/?elní...

Více

COPY COPY COPY COPY COPY

COPY COPY COPY COPY COPY 1-12/V ... 12x komponentní video výstup = červená rozdílová složka (nebo R) Komponentní video výstupy propojte s odpovídajícími YUV (YCrCb, YPrPb) vstupy monitorů,apod.

Více

Mikrovlnné spoje řady BT

Mikrovlnné spoje řady BT Doporučený kabel pro instalaci: venkovní FTP kabel Cat5E (do 100m) zakončený stíněným konektorem RJ45. Zapojení pinů RJ45: +V(1,2), -V(3,6) nebo +V(4,5), -V(7,8). Je podporováno zapojení kabelu typ...

Více

Prohlášení o zabudování

Prohlášení o zabudování The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA prohlašuje, že následující zařízení jsou v souladu s uvedenými směrnicemi, pokud je zařízení montováno v souladu s přiloženými pokyny...

Více

cettra.cz

cettra.cz Kabel s ozna?ení 3080369B72 je ur?en k p?ipojení RIB (Radio Interface Box) RLN4008 k seriovému RS232 portu po?íta?e. Kabel je na stran? PC osazen 9 pin konektorem. RIB se pou?ívá jako univerzální p...

Více

cettra.cz

cettra.cz Katalog p?íslu?enství pro vozidlové radiostanice (vysíla?ky) MOTOROLA GM300, MOTOROLA M120 a MOTOROLA M10. Dále je p?íslu?enství pou?itelné i pro star?í radiostanice Motorola M208, M216 a také Moto...

Více